Foto's Huizen Kroniek

Pater Vervoortstraat 3

Opschrift op de voorgevel van het huis.
Het huis staat op de achtergrond op deze foto uit 1914
Foto uit de periode 1951-1968
Pater Vervoortstraat 03 1973.jpg (209597 bytes) Foto uit 1973
Schilderij uit de jaren zeventig
Pater Vervoortstraat 03 p.jpg (351557 bytes) Foto uit de jaren tachtig
Foto uit 2006


Ouderdom
Het eerste schooltje van Zijtaart is in 1809 gebouwd. Het huis vormde en vormt nog steeds samen met het huis met tegenwoordig adres Meester Van de Venstraat 8 één pand. Het huis heet ''T Tipke'.
 

Beschrijving Datum Bronnen
In 1809 werd er een school in het gehucht Zijtaart gebouwd. Zie ook de Kroniek. 1809 'Zijtaart', 73; doc. Antoon Vissers.
Kadaster: E302, schoolhuis en erf, 2,43 are 1832 Kadaster 1832.
Het schoolgebouw bestond uit één lokaal, groot 7,50 bij 6,30 meter en 4,32 meter hoog.  Er werd in drie klassenniveaus lesgegeven aan zowel jongens en meisjes. In 1838 zaten er 112 leerlingen op de school die (als ze allemaal op kwamen dagen) gelijktijdig onderwijs ontvingen van maar één onderwijzer in één lokaal. In dat ene lokaal stonden 25 banken met  schrijftafels, daarnaast nog 18 losse banken. Verder drie leerborden, voor elke klas één, en een letterkast. 22-08-1838 BHIC, PB, inv.nr 10858; doc. Antoon Vissers.
Op 7 juli 1851 werden de shool en onderwijzerswoning op Zijtaart uitbesteed aan Lambertus Ketelaars om geschilderd te worden. Er werd een gedetailleerd bestek gemaakt.

-         De glasspijlen zullen aan de buitenzijde, nadat de oude stopverf zoveel mogelijk zal worden afgekrabd, behoorlijk bij gegrond en bij gestopt worden en dan tweemaal met best loodwitverf verven.

-         Al het houtwerk dat groen is zal bijgegrond, gestopt en vervolgens met bestgroen, half uit Spaansch Groen bestaande, geverfd w0rden,

-         Voorts dienen de twee staldeuren aan de voor en keerzijde met bruine kleur tweemaal geverfd worden.

-         De glasramen van de school zullen er worden uitgenomen ten einde de dorpels in hun geheel te kunnen verven.

-         In beide de keukens zullen de zolders en de schouwmantels allereerst met kalk worden over gestreken opdat de verf behoorlijk opdroogt.

-         Verder zal door geheel het huis de kalk van het houtwerk worden afgekrabd.

-         De glasspijlen aan de binnenzijde zullen na te zijn bijgegrond en gestopt tweemaal met best loodwit worden geverfd.

-         De kast, slaapstede en de winkel zal eens worden gegrond.

-         Voorts al het ander houtwerk aldaar (behalve den zolder en de glasspijlen) tweemaal gegrond, gestopt en daarna met een bruine houtkleur volgens staal afgewerkt worden

-         De zolders in de winkel en de keuken, mitsgaders al het ander houtwerk in laatst gemelde vertrek en in de school (behalve de glasspijlen)  zullen driemaal in een bruine kleur van rood gemaakt, geverfd en na de eerste gronding bij gestopt worden.

-         De kamer zal tweemaal gegrond, behoorlijk gestopt en tweemaal met een citroenkleur geverfd worden.

-         De opkamer zal in het geheel tweemaal met een gele verf worden over gestreken.

-         Glasspijlen van de school in de straat zullen na te zijn afgekrabd, bijgegrond en gestopt, eens met best loodwit geverfd worden. De deuren van het brandspuithuis en het poortje er naast. Deze zullen aan beiden zijden afgekrabd, tweemaal gegrond en tweemaal met een groene kleur als de deur der school geverfd worden.

-         De verf zal wel fijn gewreven en met zuiver lijnolie behoren gemengd te zijn.

-     Het zelve zal voor den vijftienden september dit jaar geheel moeten zijn afgedaan.

07-07-1851 BHIC, Arcief Veghel, toegang 7698, inv. nr. 2436-2464.
De gemeenteraad van Veghel gaf in 1859 goedkeuring voor het vergroten van het schoollokaal in het gehucht “Seitert”. Ook werd er toen aan het schoolgebouw een meesterswoning gebouwd. In 1860 aangevuld met nog 8 schooltafels met aangehechte banken. Deze verbouwing kwam Peter van Dam erg van pas. Naast zijn lesgeven hield hij er namelijk ook nog een winkeltje op na om zijn schamele inkomsten als schoolmeester wat aan te vullen. Dit werd door de inspecteur van onderwijs niet goed gevonden. De gemeente Veghel, die de nering van de schoolmeester oogluikend had toegestaan, loste deze zaak op door salarisverhoging aan te vragen opdat Peter van Dam, dan met een beter inkomen, zijn winkeltje zou opgeven. 1861-1863. BHIC, PB, inv. nr. 5846 (03-09-1861); nr. 5873 (15-04-1963);  NAA Veghel, inv. nr. 2390, akte 62 (03-09-1861); doc. Antoon Vissers.
In 1877 verhuisde de school naar een nieuwe school, op de plaats van het huidig adres Pastoor Clercxstraat 46. 1877 Doc. Antoon Vissers.
Het lege oude schooltje, toen huisnummer 877, waarvan de gemeente Veghel eigenaar is, ging op 24-01-1878 via een openbare verkoop naar de R.K. kerk Zijtaart. 24-01-1878 NtA 2389 en 2468; doc. Antoon Vissers.
Deze verandering werd in 1880 geregistreerd in het kadaster. Ook werden toen perceelsgrenzen gewijzigd; hierna kadaster: E2323, huis, schuur en erf, 6,10 are 1880 Art.2935.
Het kerkbestuur verkocht het pand op 3 maart 1882 aan Lambertus Biemans. Deze maakte van het pand twee woonhuizen. Een deel heeft tegenwoordig adres: Meester Van de Venstraat 8; na verandering van perceelsgrenzen en meting in 1883, kadaster: E2350, huis, schuur en erf, 6,60 are 1882-1883 Art. 2935; NtA. nr. 23; doc. Antoon Vissers.
In 1894 werd er een schuurtje en bijgebouwtje gebouwd. Ook werden perceelsgrenzen veranderd, hierna kadaster: E2686, huis, stal, schuur en erf, 6,65 are 1894 Art. 3358; doc. Antoon Vissers.
Op 01-01-1951 brandde het pand af. Het werd hierna weer opgebouwd. Op 31-05-1951 betrok Johannes (Has) Vissers de woning weer. 1951 Doc. GAvB.
Op 30-01-1951 kreeg G.A. van Boxmeer, wonende op Zijtaart A 21, vergunning voor het herstellen van een door brand verwoest dubbel woonhuis.
30-01-1951 BV na 1936.
Op 13-02-1968 kreeg J. Vissers, wonende op Pater Vervoortstraat 3, vergunning om een garage te bouwen. 13-02-1968 BV na 1936.

Op 30-05-1968 kreeg J. Vissers, wonende op Pater Vervoortstraat 3, vergunning om zijn woonhuis te verbouwen.
30-05-1968 BV na 1936.
'Johannes Vissers zijn woning wit gemaakt. Verbruik 5 bussen van 10 kg wit (Nemi) 50 kg. Prijs f 350.--. Geleverd door Jonkers die 10 tot 15 jaar garantie geeft.' 08-04-1969 Doc. GAvB.
Adres: Zijtaart 680 (1846-1870), Zijtaart 877 (1870-1892), Zijtaart 888 (1892-1898), Zijtaart 864 (1898-1910), Zijtaart G 40 (1910-1921), Zijtaart G 42 (1921-1931), Zijtaart G 40 (1932-1942), Zijtaart A 45 (1943-1967), Grietenveldstraat 3 (1963-1967), Pater Vervoortstraat 3 (vanaf 1967) 1846-1967 Inv. nr. 1702 t/m 1708, 1710 en 1712; doc. Veghel 383 en 769.
 

Eigenaars Datum Bronnen
De gemeente Veghel Vermeld in 1832 Kadaster 1832, art. 876
De parochiale R.C. kerk van de H. Lambertus te Zijtaart Koop op 23-1877 Art. 2935 en 3436.
Lambertus Biemans Koop in 1883 Art. 3358.
Maria Raaijmakers, weduwe van Lambertus Biemans Vererving in 1897 Art. 3558.
Martinus Hendrikzn van de Ven Successie in 1908 Art. 4023.
Johannes van de Ven, landbouwer, en Lambertus Hendrikuszn van de Ven Koop in 1919 Art. 4316.
Lambertus Hendrikuszn van de Ven Verwerving in 1927 Art. 4316.
Wilhelmus van de Ven, landbouwer, voor 1/12 deel, en de kinderen van Wilhelmus van de Ven: Hendrikus, landbouwer, voor 23/60 deel, Johanna van de Ven (doorgestreept in 1931), Christina voor 23/60 deel, Lamberdina (religieuze te Lith) voor 1/20 deel, Maria Lamberta (religieuze te Reusel) voor 1/20 deel, en Hendrika Josepha (verpleegde in Voorburg) voor 1/20 deel Koop in 1929 Art. 6152.
Hendrikus Wilhelmuszn van de Ven, landbouwer en kassier van de Boerenleenbank te Zijtaart, voor de ene helft, en Christina Wilhelmusdr van de Ven voor de andere helft Deling in 1934 Art. 6414.
Gerardus Antonius van Boxmeer, landbouwer Deling in 1949, vermeld in 1967 Art. 7166; Doc. Antoon Vissers.
Johannes Vissers Koop op 11-01-1967 Doc. GAvB.
 

Bewoners Datum Bronnen
Lambertus van Dam, bouwman, 42 jaar, geboren in Hedikhuizen landbouwer in Erp, deed in 1809 examen voor schoolmeester en begon in 1810 zijn loopbaan als schoolmeester in het schooltje te Zijtaart.  Lambertus deed dit tot aan zijn dood in 1819. 1810-1819 BHIC, schoolbesturen, inv.nr. 10; doc. Antoon Vissers.
Man: Lambertus P. van Dam, 44 jaar, geboren op 30-10-1766 in Haarsteeg
Vrouw: Johanna Maria J. van Ham, 35 jaar, geboren op 24-3-1775 in Veghel
Kind: Peter L. van Dam, 9 jaar, geboren op 2-3-1801 in Erp
Kind: Cornelis L. van Dam, 7 jaar, geboren op 15-2-1803 in Erp
Kind: Anthony L. van Dam, 6 jaar, geboren op 12-3-1804 in Erp
Kind: Annemarie L. van Dam, 4 jaar, geboren op 27-1-1806 in Erp
Kind: Joanna L. van Dam, 2 jaar, geboren op 2-9-1808 in Erp
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister Veghel 1810.
Hij werd opgevolgd door zijn zoon Peter, die al op 16-jarige leeftijd zijn examen schoolmeester 4e rang (hulpmeester) met goed gevolg aflegde. Op 6 december 1821 werd Peter officieel aangesteld. 1819-1921 BHIC, schoolbesturen, inv.nr. 10; doc. Antoon Vissers.
Vrouw: Johanna van Ham, weduwe van Lambertus van Dam, 54 jaar, geboren in Veghel
Kind: Petrus van Dam, 29 jaar, onderwijzer, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister Veghel 1830.
Petrus van Dam Vermeld in 1833-1840 NA1224.
Man: Petrus van Dam, 37 jaar, onderwijzer, geboren in Erp
Vrouw: Hendrina Wagemans, 36 jaar, geboren in Den Bosch
Kind: Gijsbertus van Sam, 2 jaar, geboren in Veghel
Kind: Lambertus van Dam, 1 jaar, geboren in Veghel
Kind: Maria van Dam, 6 jaar, geboren in Veghel
Kind: Johanna van Dam, 4 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Ardina van der Steen, 20 jaar, geboren in Veghel
Bijschrift kind: Bernardus Petrus van Dam, geboren op 15-2-1841 in Veghel
Bijschrift kind: Alexander van Dam, geboren op 22-10-1843 in Veghel
Bijschrift kind: Petrus Stephanus van Dam, geboren op 29-1-1845 in Veghel (doorgestreept, dus overleden kort na de geboorte)
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister Veghel 1840.
Petrus van Dam Vermeld 1842-1849 NA1225.
Vader: Petrus van Dam, geboren in 1802 te Erp, school onderwijzer
Moeder: Hendrina Wagemans, geboren in 1803 te Den Bosch
Zoon: Gijsbertus van Dam, geboren in 1837 te Veghel, schoolleerling
Zoon: Lambertus van Dam, geboren in 1838 te Veghel, schoolleerling
Zoon: Bernardus van Dam, geboren in 1831 te Veghel, geboren in te Veghel
Dochter: Alegonda van Dam, geboren in 1843 te Veghel, schoolleerling
Dochter: Stephanie van Dam, geboren in 1845 te Veghel, schoolleerling
Zoon: Gerardus van Dam, geboren in 1846 te Veghel, schoolleerling
Dochter: Maria Johanna van Dam, geboren in 1833 te Veghel, schoolleerling
Dochter: Johanna van Dam, geboren in 1835 te Veghel, schoolleerling
Knecht: Godefridus Welten, geboren in 1822 te Erp, doorgestreept, in 1852 vertrokken naar fol. 404
Vermeld in 1849-1862 NA1594, Bevolkingsregister Veghel 1849-1862.
Hoofd: Petrus van Dam, geboren op 1-3-1802 te Erp, hoofdonderwijzer
Vrouw: Hendrica Elisabeth Wagemans, geboren op 2-2-1803 te Den Bosch, zonder beroep
Dochter: Johanna van Dam, geboren op 24-6-1835 te Veghel, zonder beroep
Zoon: Gijsbertus van Dam, geboren op 10-5-1837 te Veghel, akkerbouwer
Zoon: Petrus Stephanus van Dam, geboren op 29-6-1845 te Veghel, schoolleerling
Zoon: Gerardus Josephus van Dam, geboren op 8-8-1846 te Veghel, schoolleerling
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859,Inv. nr. 1753
Schoolmeester Petrus van Dam, hij overleed op 10 januari 1867 Vermeld van 1846-1849 tot 1862-1867 Inv. nr. 1702 t/m 1705.
Hoofd: Petrus van Dam, geboren op 1-3-1802 te Erp, hoofdonderwijzer doorgestreept, overleden op 16-1-1867
Vrouw: Hendrica Elisabeth Wagemans, geboren op 2-2-1803 te Den Bosch
Dochter: Johanna van Dam, geboren op 14-6-1838 te Veghel, doorgestreept bij de volkstelling op 1-12-1869
Zoon: Gijsbertus van Dam, geboren op 10-5-1837 te Veghel, doorgestreept, overleden op 8-12-1863
Zoon: Petrus (..)nus van Dam, geboren op 19-1-1845 te Veghel, doorgestreept bij de volkstelling van 1-12-1869
Zoon: Gerardus (..) van Dam, geboren op 1-8-1846 te Veghel, doorgestreept, vertrokken naar Schijndel
Bijschrift, zoon: Bernardus Petrus van Dam, geboren op 15-2-1841 te Veghel, bakker, op 30-2-1863 uit Waalwijk gekomen, doorgestreept, gehuwd, naar Eerde, nr. 562
Bijschrift, zoon: Alexander van Dam, geboren op 20-10-8143 te Veghel, timmerman, op 7-4-1863 uit Nijmegen gekomen, doorgestreept, op 13-6-1864 naar Boxtel vertrokken
Bijschrift: Lambertus van Dam, geboren op 3-10-1838 te Veghel, dagloner, bijgeschreven op 16-10-1863
Bijschrift, zoon: Gerrit van Dam, geboren op 8-8-1846 te Veghel, dagloner, bijgeschreven bij de volkstelling van 1-12-1869
Vermeld in 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1602, blad nr. 227, Zijtaart nr. 680
Op 30 juni 1863 werd J.L. Smits benoemd tot hulponderwijzer. Hij woonde in bij onderwijzer Van Dam, die daarvoor een vergoeding kreeg. Smits werd op 15 juni 1866 ontslag verleend. Vermeld 1863-1866 Inv. nr. 21: fol. 74; inv. Nr. 22: fol. 174v.
Alleenstaande man: Josephus Leonardus Smits, geboren op 5-3-1834 te Nijmegen, hulponderwijzer Op 27-7-1863 uit Lichtevoorde gekomen, en op 15-6-1866 naar Huiseling vertrokken Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1605, blad nr. 1050, Zijtaart
Vrouw: Hendrica Elisabeth Hagemans, weduwe van Petrus van Dam, geboren op 3-2-1803 te Den Bosch
Zoon: Lambertus van Dam, geboren op 3-12-1838 te Veghel
Zoon: Gerritje van Dam, geboren op 8-8-1846 te Veghel
Hoofdonderwijzer: Josef Coenraad Tummers, geboren op 21-4-1841 te Sittard (Limburg)Dienstmeid: Jaan Eykemans, geboren op 24-6-1837 te Veghel
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling op 1-12-1869, inv. nr. 1778
Schoolmeester Joseph Coenraad Tummers werd op 15 mei 1867 benoemd, hij kreeg ontslag per 1 oktober 1870 Vermeld 1867-1870 Inv. nr. 23, fol. 5v en 178v.
Hoofd: Josef Coenraad Tummers, geboren op 21-4-1841 te Sittard, hoofdonderwijzer Op 27-1-1867 uit Sint-Michielsgestel naar Zijtaart gekomen, vermeld 1867-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1605, blad nr. 1119, Zijtaart, huis nr. 680
Hoofd: Josef Coenraad Tummers, geboren op 21-4-1841 te Sittard, hoofdonderwijzer, doorgestreept, op 1-10-1870 naar Erp vertrokken Vermeld in 1870 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1621, fol. 1819, Zijtaart
Vrouw: Hendrica Elisabeth Hagemans, weduwe van Petrus van Dam, geboren op 2-2-1803 te Den Bosch, doorgestreept, op 23-6-1870 naar Schijndel vertrokken
Zoon: Lambertus van Dam, geboren op 3-10-1838 te Veghel, doorgestreept, op 5-9-1870 naar Nistelrode vertrokken
Zoon: Gerardus Josephus van Dam, geboren op 1-8-1846 te Veghel, doorgestreept, op 23-6-1870 naar Schijndel vertrokken
Vermeld in 1870 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1617, fol. 364, Zijtaart
Na het vertrek van schoolmeester Timmers werd Adriaan Vermolen tijdelijk aangesteld. Op 15 maart 1871 kreeg hij zijn vaste aanstelling. Op 16 augustus 1873 kreeg hij eervol ontslag. Vermeld 1871-1873 Inv. nr. 23, fol. 179 en 196; inv. Nr. 24, fol. 62v.
Op 16 augustis 1873: Jan Peter Niesen tijdelijk aangesteld, op 13 februari 1874 kreeg hij zijn vaste aanstelling. Hij verhuisde in 1877 naar de nieuwe onderwijzerswoning. Vermeld 1873-1877 Inv. nr. 24, fol. 62v en 81v, inv. nr. 26, fol. 17
Hoofd: Johannes Petrus Niesen, geboren op 2-8-1847 te Wanroij, hoofdonderwijzer, op 9-7-1874 uit Mill gekomen
Bijschrift, neef: Peter Johannes Niesen, geboren op 11-6-1877 in Wanroij, op 24-9-1889 uit Wanroij gekomen
Man is ingeschreven op 7-8-1877. Woonde vanaf 1878 mogelijk op Pastoor Clercxstraat 48, verhuisde in de periode 1877-1892 van Zijtaart de Straat in Veghel. Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1630, fol.1299, Zijtaart, veranderd in Straat 130
Vanaf 21 september 1868 is Gerardus van de Mortel kwekeling. Hij woonde in Zijtaart in een kosthuis, en wel bij Hendrik van Zutphen (Meester van de Venstraat A). Hij vertrok op 18 november 1871. Vermeld 1868-1871 Inv. nr. 24, fol. 7v, 12, bevolkingsregister, 1862-1870, inv. nr. 1607, blad nr. 241, Zijtaart, huis nr. 670
Op 15 november 1873 werd Albert Peters aangesteld als kwekeling. Waar hij woonde en hoe lang bleef is niet bekend. Op 10 december 1877 waren er al geruime tijd geen kwekelingen meer. Vermeld 1873-1877 Inv. nr. 24, fol. 73; inv. nr. 25, fol. 33 en 38v.
Hoofd: Anna Maria de Ruijter, weduwe van J. van der Vorst, geboren op 26-7-1836 te Stiphout, doorgestreept
Dochter: Gertruda van der Vorst, geboren op 11-9-1862 te Helmond, doorgestreept, op 6-9-1879 overleden
Bijschrift, zoon: Martinus Johannes van der Vorst, geboren op 4-4-1865 te Helmond, op 4-4-1879 uit Maastricht gekomen, doorgestreept, op 17-10-1881 naar Breda verhuisd
Het gezin is op 14-2-1879 uit Helmond gekomen en is op 18-5-1881 naar Oostelbeers verhuisd. Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1620, fol. 15
Hoofd: Anna Maria de Ruiter, weduwe van J. van de Vorst, geboren op 26-7-1836 te Stiphout, naaister
Zoon: Martinus Johannes van de Vorst, geboren op 1-4-1865 te Helmond
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling op 31-12-1879, inv. nr. 1816
Bewoners 1881-1896 zijn nog niet bekend    
Hoofd: Martinus van de Ven, geboren op 24-11-1849 te Veghel
Vrouw: Anna Maria Raaijmakers, geboren op 20-4-1858 te Veghel
Dochter: Maria van de Ven, geboren op 3-2-1888 te Veghel, doorgestreept. op 23-6-1910 naar Nijmegen vertrokken
Zoon: Johannes Petrus van de Ven, geboren op 12-3-1889 teVeghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 267Zoon: Petrus Chrisrianus van de Ven, geboren op 25-12-1890 te Veghel
Dochter: Hendrica van de Ven, geboren op 10-8-1892 te Veghel, doorgestreept, op 16-12-1908 naar Schijndel vertrokken
Bijschrift op 1-8-1894, dochter: Adriana van de Ven, geboren op 13-7-1894 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 277
Bijschrift op 6-12-1899, vader: Petrus van de Ven, weduwnaar van Maria van den Boogaert, geboren op 15-12-1820, geboekt van register V, fol. 1935
Bijschrift op 2-1-1903, niet verwant: Johannes Kempkens, geboren op 1-5-1876 te Gennep, spoorbrugwachter, geboekt van register J-K, fol. 888, doorgestreept, geboekt naar register J-L, fol. (1100)
Bijschrift op 1-4-1908, zoon: Johannes Petrus van de Ven, geboren op 12-3-1889 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 267, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 272
Bijschrift op 22-4-1907, zoon: Johannes Petrus van de Ven, geboren op 12-3-1889 te Veghel, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 272, doorgestreept, op 11-10-1909 naar Woensel vertrokken
Bijschrift op 5-11-1909, zoon: Johannes Petrus van de Ven, geboren op 12-3-1889 te Veghel, arbeider, op 10-11-1909 uit Woensel gekomen, doorgestreept, op 15-7-1910 naar Beek en Donk vertrokken
In 1896 van het Hoogeinde naar Pater Vervoortstraat 3 verhuisd Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr, 1633, fol. 1933
Bijschrift op 1-5-1896, hoofd: Martinus van de Ven, geboren op 21-9-1860 te Veghel
Bijschrift op 1-5-1896, vrouw: Maria Raaijmakers, geboren op 20-10-1848 te Veghel, doorgestreept, overleden op 10-12-1906
In 1907-1910 van Pater Vervoortstraat 3 naar Pastoor Clercxstraat 25 verhuisd Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1633, fol. 2077
M. van de Ven Vermeld in 1898-1908, opgevolgd in 1907-1910 Inv. nr. 1706 en 1707.
J. van de Wijdeven Bijschrift in 1907-1910, opgevolgd in 1910-1921 Inv. nr. 1706 en 1708.
Hoofd: Johannes van de Wijdeven, geboren op 19-3-1853 te Uden
Vrouw: Jacoba Verbruggen, geboren op 17-11-1844 te Veghel
Niet verwant: Maria van der Linden, geboren op 25-4-1876 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar Liefdesgesticht, fol. 22
Stiefdochter: Johanna van der Linden, geboren op 17-3-1880 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar Liefdesgesticht, fol. 22
In 1906 of 1907 verhuisd van Pastoor Clercxstraat 38 naar Pater Vervoortstraat 3 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1634, fol. 2237
Hoofd: Johannes van de Wijdeven, geboren op 19-3-1853 te Uden, doorgestreept, geboekt naar gesticht, fol. 37
Vrouw: Jacoba Verbruggen, geboren op 17-11-1844 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar gesticht, fol. 35
Vermeld in 1910-1921 Bevolkingsregister 1910-1920, inv. nr. 1645, fol. 48
Zoon: Johannes, zoon van Hendrikus van de Ven, geboren op 28-5-1854 te Veghel, landbouwer
Zoon: Lambertus, zoon van Hendrikus van de Ven, geboren op 12-4-1863 te Veghel
Tussen 1910 en 1921 verhuisd van Pater Vervoortstraat 26 naar Pater Vervoortstraat 3

Bevolkingsregister 1910-1920, inv. nr. 1643, fol. 19

De kinderen van H. van de Ven Bijschrift in 1910-1921, vermeld in 1921-1931 Inv. nr. 1708 en 1710.
De kinderen van H. van de Linden Vermeld in 1932 Inv. nr. 1712.
Antoon van de Sanden, getrouwd met Van de Linden Tot 03-09-1948 Doc. GAvB.
Johannes (Has) Vissers Vanaf 1948, vermeld in 1967 Doc. Veghel, nr. 383; doc. GAvB.
W.J. Spanjers Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads