Foto's Huizen Kroniek
Organisaties en Verenigingen

Klik hier voor een toelichting op deze lijst. Aan de hand van aanvullende informatie passen we deze lijst graag aan. Stuur een bericht naar info@oudzijtaart.nl.


Naam Opgericht Opgeheven Enkele gegevens
Kerkbestuur 1872 Bestaat nog  
Kerkelijk mannenkoor 1872 Gefuseerd in 1968 Gefuseerd met het dameskoor tot het gemengd koor.
Brandweer 1878 Kort na 1954 Er werd een brandspuit in Zijtaart geplaatst bij de bouw van de school. Het gebruik werd toen ook geregeld. In 1954 werd de brandweer gereorganiseerd, vanwege nieuw materieel waren er geen pompers meer nodig. Door de effectievere brandweerwagens van Veghel stierf de Zijtaartse hulpbrandweer kort na 1954 een stille dood.
Handboogschutterij Amicitia In of voor 1881 In of na 1905 Sloot zich in 1881 aan bij de Veghelse handboogschuttersbond Concordia. Vermeld in 1894 en in 1905.
Het Broederschap van de H. Franciscus Xaverius tot voortplanting des Geloofs 1884 Na 1904 In 1904 kregen de leden van de 'Derde Orde' een generale absolutie. Hiermee was dit broederschap bedoeld. Ook genoemd op 28-1-1904 in het testament van pastoor Sars.
Het broederschap van de vijf scapulieren 1890 ? Eenmalige vermelding van de oprichting.
Het broederschap van de H. Familie (Jesus, Maria, Joseph). 1893 1964 Was er voor zowel jongens als volwassen mannen. Opgeheven tijdens pastoor  Smolenaars (1937-1943), hierna weer heropgericht. Vermoedelijk bestaan tot einde pastoraat van pastoor Van de Bult.
Het genootschap van de H. Kindsheid 1893 1958 Kinderen waren lid en kregen hulp van enkele volwassenen (zelatricen). Laatste Kindsheidsoptocht in 1958.
De Maria-Congregatie (de Congregatie van Onze Lieve Vrouw voor jonge dochters)  1895 1964 Was er voor ongetrouwde meisjes. Opgeheven tijdens pastoor  Smolenaars (1937-1943), hierna weer heropgericht. Vermoedelijk bestaan tot einde pastoraat van pastoor Van de Bult.
Paardenfonds 1896 2007 Een verzekering voor paarden. De paarden werden twee keer per jaar getaxeerd (geschat). Is in de jaren 60 gefuseerd met het paardenfonds van Eerde. Piet van Asseldonk was vele jaren (tot rond 1990) secretaris - penningmeester.
Het Broederschap der Gelovige Zielen in het Vagevuur 1897 1937 Door Brugmans (geboren in 1920) werd nog als lid ingeschreven bij haar Plechtige Communie, maar het broederschap was toen niet meer aktief. Vermoedelijk opgeheven tijdens pastoor Smolenaars (1937-1943) en niet meer heropgericht.
NCB 1897 1999 Opgericht op 29-11-1897. In 1999 overgegaan in de ZLTO.
R.K. Parochiaal Armbestuur 1898 1965 In 1937 werden nog tweee armmeesters aangesteld. Hiena vermoedelijk verwaarloosd. In 1965 werd het saldo en de verantwoording bij het kerkbestuur gelegd.
Veefonds Eind 19-de of begin 20-ste eeuw 1995 In 1976 werd geschreven dat Frans van Asseldonk 43 jaar penningmeester van het veefonds is geweest. Ook enkele boeren uit Keldonk, Nijnsel en Rooi waren aangesloten bij het Zijtaartse veefonds.
Stierhouderij "St. Lambertus" Eind 19-de of begin 20-ste eeuw 1960 De oudst gevonden vermelding dateert van 2 december 1922. Opgeheven vanwege de opkomst van de Kunstmatige Insiminatie.
Fanfare St. Cecilia 1902 Bestaat nog  
Handbooschuttersclub "Landmans Eendracht" In of voor 1903 Onbekend Eenmalige vermelding op 13-7-1903.
Boerenleenbank 1906 Bestaat nog Begonnen als een plaatselijke co-operatie. Opgegaan in het groter geheel.
De Altaarwacht 1912 1937?  Ties Habraken (geboren in 1923) herinnert zich dat ze er waren. Wat ze deden? "Bidden bij het 40-uren gebed en zoiets," dacht Ties. Vermoedelijk opgeheven tijdens pastoor Smolenaars (1937-1943).
Voor Eer en Deugd (mannen) 1916 1937 Door Brugmans (geboren in 1920) en Ties Habraken (1923) herinnerden zich dat de leden een speld droegen. Vermoedelijk opgeheven na het overlijden van pastoor Kamp.
CAV Zijtaart 1920 1976 In 1939 werd het pakhuis gebouwd. De CAV Zijtaart ging in 1976 met Veghel een geheel uitmaken.
RKJB 1922 1966 In 1966 fuseerden de RK Jonge Boerenstand en de Boerinnen Jeugd Bond tot de KPJ (Katholieke Plattelands Jongeren).
Kaartgezelschap Landmans Vreugdekring December 1922 Onbekend De oprichting staat vermeld in de Veghelse Courant van 23-12-1922. Het clubhuis was cafe J. van de Leest op Zondveld, en L. van Meltfoort was secretaris-penningmeester.
Missienaaikring Vóór 24-4-1924 Na 1971 De oudst gevonden vermelding is van 24-4-1924; te zien op foto's uit de jaren dertig, nog vermeld in 1971.
Dames Toneelvereniging "Onder Ons" In of kort voor 1924 1942? De dames van de Missienaaikring voerden op 24 april 1924 een toeneelstuk op. Mogelijk waren beide verenigingen toen identiek. Vermeld in de Veghelse Courant van 18 april 1925 als een "jeugdige tooneelvereeniging". Vermoedelijk opgehouden tijdens de oorlog.
Rooms Katholieke Toneelclub 'De Toekomst' van de fanfare 1924 Ca. 1958 Volgens een bericjt in de Veghelse Courant van 31-10-1925 bestond de vereniging toen een jaar. In ca. 1958 gefuseerd met de toneelclub van de Jonge Boerenstand tot 'Kunst en Ontspanning'
Kaartgezelschap "Onderling Genoegen" November 1925 Onbekend Volgens een bericht in de Veghelse Courant van 21-11-1925 was het kaartegzelschap "een dezer dagen" opgericht in het cafe van P. der Kinderen. Leden konden zich opgeven bij A. H. van de Donk. 32 leden hadden zich tot toen opgeven.
Eiervereniging Zijtaart, aangesloten bij de Roermondse eiermijn. Ca. 1925 Begin jaren zestig Tussen 1925 en 1939 was er een hausse in het bouwen van kippenhokken in Zijtaart. Geen kippen zonder afzet van eieren, en geen eiervereniging zonder kippen. De eiervereniging zal daarom uit het begin van die periode dateren. Door Brugmans dacht dat ook. Oudst gevonden vermelding dateert uit 1941.
KVP afdeling Zijtaart ca. 1925-1935 ? Johan van Sleeuwen werd rond 1935 lid.  Volgens hem werd de KVP in Zijtaart opgericht door Driekse van de Ven (geboren in 1899). Later veranderd in CDA.
Rijvereniging. St. Gregorius 1928 Bestaat nog De naam was aanvankelijk St. Joris.
Studiefonds voor priesterstudenten 1930 1965 Het is onduidelijk hoe dit fonds beheerd is. In 1965 werd het saldo overgedragen aan het kerkbestuur.
Beugelclub (naam nog niet achterhaald) Ca. 1930 Ca. 1950 De beugelbaan was bij Marinus van Erp (huidig adres Lage Biezen 1).
Beugelclub "Ons Genoegen en Vrede" Ca. 1932 Ca. 1940 De beugelbaan was bij Aard van Asseldonk (huidig adres Weievenseweg 42). 
Beugelclub "Sport na Arbeid" Ca. 1932 In of na 1948 Wordt vermeld in een krantenartikel uit de jaren dertig. De beugelbaan was bij Hannes Habraken (huidig adres Krijtenburg 7). Nog vermeld in 1948.
Wit-Gele Kruis 1935 Ca. 1951 Opgeheven als zelfstandige afdeling. Overgedragen aan Veghel.
Dameskoor Jaren 30 Tijdens de oorlog? Volgens Jaantje Schepers-Van Nunen was er voor de oorlog al een dameskoor. Mogelijk gestopt tijdens de oorlog. heropgericht in 1965.
Boerinnenbond 1939 Opgeheven in december 2014 In 1966 werd de naam veranderd in KVO.
Jong Nederland 1945 Gefuseerd in 1977 In 1977 met het KMG gefuseerd tot Stichting Jong Nederland.
Oranje-comité 1945 Opgeheven in ? Vermeld in 1945 in kasboekje van rijvereniging. Aktiviteiten overgedragen aan evenementengroep.
De Sportclub van de RKJB en RKBJB 1946 Gefuseerd in 1966 In 1946 werd zowel een sportafdeling van de RK Jonge Boerenstand en een sportafdeling voor meisjes, als afdeling van de Boerinnen Jeugdbond opgericht. In 1951 moest de meisjessportclub worden heropgericht. In 1966 fuseerden beide verenigingen tot de KPJ.
De toneelclub van de RKJB en RKBJB ? Gefuseerd in of voor 1958 Rond 1958 fuseerden de toneelclub van de fanfare met die van de Jonge Boerenstand en Boerinnen Jeugd Bond tot 'Kunst en Ontspanning'. (Vermeld in 1958.)
VOW 1947 Bestaat nog In 1954 van Veghel naar Zijtaart verhuisd
Werktuigencooperatie Sint Isidoris in of voor 1950 in of na 1955 Vermeld in de Veghelse Couranten van 8 april 1950 en 7 mei 1955. Was mogelijk deel van de NCB.
KMG 1951 Gefuseerd in 1977 In 1977 met de het jongensgilde (Jong Nederland) gefuseerd tot Stichting Jong Nederland.
EHBO 1951 Bestaat nog  
Vrijwillige brandweer 1954 ? Heropgericht in 1954.
Tuinbouwvereniging In of voor 1955 1978 Oudst gevonden vermelding in in de Veghelse Courant van 7 mei 1955. Opgeheven vanwege herstructurering van het transport naar de veiling.
Drumband 1955 Bestaat nog  
Bescherming Burgerbevolking, Blokploeg Zijtaart 1956 In of kort na 1967 Vermeld op 14 april 1956 en nog in 1967. Oefende toen samen met de EHBO. Na 1967 wordt de Zijtaartse BB niet meer vermeld in de krant.
Middenstandsvereniging 1956 Een stille dood gestorven. De oprichting is vermeld in de Veghelse Courant van 13 oktober 1956. In 1957 werd een 'koop in eigen dorp' actie gehouden.
Kaart en Biljartvereniging Onderling Vermaak Voor of in 1956 Opgeheven in ca. 1974 Vermeld in december 1956 en nog in 1973. gestopt voordat Ton de Rooij in 1975 de Breco-bar overnam.
Toneelvereniging Kunst en Ontspanning, (toneelclub van de RKJB, Boerinnen Jeugdbond en de fanfare samen) 1956 Ca. 1964 Vermeld op 28 december 1956. In maart 1959 werd 'Kunst en Ontspanning' een jonge vereniging genoemd. In 1956 en 1959 was meester van den Elsen regisseur, hij werd opgevolgd door Cor Mollen. De toneelclub was er alleen voor de boerenstand. De burgers of arbeiders speelden wat later apart toneel met de K.A.B.
Ponyclub Rond 1957 1961 De ponyclub oefende op het veld langs de jongensschool en had op een gegeven moment rond de 20 leden. Instrukteur was onder andere schoolmeester Van de Tillaart. Nadat die in april of mei 1961 naar Amerika emigreerde hield de ponyclub op te bestaan.
Varkensfokvereniging 1959 In of kort na 1966 In 1959 werd er 1 beer op Zondveld geplaatst en 3 op Zijtaart (bij Grardje Brugmans en later bij Cor Coppens). Die beerden er lustig op los totdat in of kort na 1966 de KI ook hier haar intrede deed.
RK Boerinnen Jeugdbond Ca. 1960 Gefuseerd in 1966 Al vanaf 1946 hadden de Jonge Boerinnen een sportclub. Rond 1960 werd de RKBJB officieel van de Boerinnenbond afgesplitst. In 1966 met de RKJB gefuseerd tot de KPJ.
Teken- en speelclub September 1960 Juni 1961 Geleid door Carla Munsters, elke zondagmorgen van 10 tot 12 bij Toon Munsters in de keuken. Carla deed dit mede in het kader van haar opleiding.
Katholieke Arbeiders Bond, (later NKV) 1960 ? Bestond nog niet in februari 1959, voerde toneelstukken op in 1961-1963. In 1964 werd de naam veranderd in NKV.
Toneelvereniging van de KAB 1961 1970 Vanaf ca. 1961 opereerde deze toneelvereniging voor burgers als onderdeel van de Katholieke Arbeiders Bond (KAB). Opgeheven na vertrek Evert Bosch, die in 1970 in de gemeenteraad gekozen werd.
Carnavalsvereniging 1962 Bestaat nog Oorspronkelijk naam was De Boemelaars. Die naam werd in 1964 veranderd in De Dikbuiken en in 1971 werd het: De Reigers.
Damesvoetbal van VOW 1962 Bestaat nog Miet Vissers deed als het ware de aftrap.
Biljartvereniging V.G.K. (Vaart Geeft Kans) 1962 1972 Clubhuis in cafe Van de Sanden op Zondveld. Vermeld in de Veghelse Courant van 16 januari 1965. De naam is bedacht door Januske van Uden, niet zo'n ster in biljarten, die door heel hard te stoten af en toe toch nog een punt wist te maken.
Hobbyclub 1963 Na 1969 Bestond nog in 1969. Geleid door Ton Rietbergen.
Orkest Con Forza 1963 ?  Vierde in 1973 10-jarig bestaan.
Uniformenfonds 1963 1964 Eenmalige aktiviteit ten dienste van uniformen voor de fanfare.
Meisjeszangclub ? ? Vermeld in 1963, stond toen onder leiding van rector Mutsaers.
Boerenblaaskapel De Boemelaars 1964 Bestaat nog Opgericht op intiatief van de carnavalsvereniging in samenwerking met de fanfare.
Rakkers van Jong Nederland 1964 Gefuseerd in 1977 Was een vrij autonoom functionerende afdeling van het jongensgilde Jong Nederland. In 1977 gefuseerd met het jongensgilde en KMG tot de Stichting Jong Nederland.
Gitaarclub 'De Fortisimo's' 1964 Opgeheven in of kort na 1974 Laatst vermeld in de krant in mei 1974.
Parochieraad 1964 1972  
Dameskoor 1965 1971 voor de oorlog schijnt er ook een dameskoor geweest te zijn. Het dameskoor werd (her-)opgericht in 1965. Gefuseerd met het mannenkoor tot het gemengd koor.
Bejaardenbond 1965 Bestaat nog In 1988 werd de naam veranderd in Katholieke Bond voor Ouderen (KBO).
Kinderkoor Kikola (Kinderkoor Lambertus) 1965  ? Meester Mollen nam in 1966 de leiding over van meester Leenaerts en heeft het koor  een jaar of 3 gedirrigeerd.
Jeugdkoor Dynamic ? Bestaat nog. Vermeld in 1997.
Parochieel Missiecentrum 1965  ? Bestuur van 7 mensen. Alle gezinnen, op 24 na, werden hiervan lid en gaven geld voor de mssie.
Wandelclub De Reigertjes In of kort na 1966 Kort na 1966 Bestond in 1966.
KPJ 1966 Opgeheven in 1997-2001 Had in 1997 nog 20 leden. In 2001 bestond de organisatie niet meer.
Senioren van Jong Nederland 1966 Bestuurlijk vanaf 1977 strikter onder Stichting Jong Nederland Tot 1977 werden de senioren van jong Nederland een zekere mate van eigen bestuur gegeven. Groepen bestonden onder andere in de perioden september 1966 - zomer 1969; september 1970 - maart 1972; september 1972 - juni 1973; september 1975 - na 1980; meisjes senioren vanaf augustus 1977 - tot na 1980.
NKV vrouwenafdeling 1966 Bestaat nog Naam in 1966: 'Vrouwenbeweging van het NKV'. In 1979 ging het 'van het' er af. In 1983 werd het De Katholieke Vrouwen Beweging (KVB).
Orgelfonds 1967 1968 Eenmalige aktie voor de kerk.
Schoolbestuur In of kort voor 1967 In 1972 opgegaan in de Stichting Onderwijsbelangen De bijzondere scholen behoorden tot 1972 onder het gezag van het kerkbestuur, bijvoorbeeld wat betreft aannemen van leerkrachten. De dagelijkse zaken werden door de schoolhoofden van de meisjes- en jongensschool geregeld. Dat kreeg op een bepaald moment een wat bredere basis door het instellen van een schoolbestuur, waarvan de oudst gevonden vermelding uit 1967 dateert.
Gemengd koor 1968 Bestaat nog  
Klokkenfonds 1968 1969 Eenmalige aktie voor de kerk.
Dansmariekes 1968 Bestaat nog Later opgesplitst in meerdere groepen.
Aspiranten jongens van de KPJ 1970 1996 Als een afdeling van de KPJ.
Agrarisch Jongerenwerk 1970 ? Afsplitsing van de KPJ.
Supportersclub van de fanfare 1970 1986 Overgegaan in de Vriendenkring van de fanfare.
Aspiranten meisjes van de KPJ 1971 1997-2001 Was een afdeling van de KPJ.
RK Stichting Onderwijsbelangen 1972 Bestaat nog  
Comité Parochiehuis 1972 1974 Opgeheven bij de verkoop van het verenigingsgebouw. In 1973 werd geschreven dat men een Stichting Beheer Parochiehuis op wilde richten. Daar is het niet van gekomen.
VV Soffelt 1972 Gefuseerd in 1987 Gefuseerd met VOW.
Judoclub 'De Nangojiro's' 1972 Opgeheven in of kort na 1978 Laatst bericht in Veghelse krant dateert van eind 1977.
Buurtvereniging Leinserondweg-Hoolstraat 1972 Bestaat nog  
Motorclub MC De Jagers In of kort voor 1972 Bestaat nog Eerst gevonden vermelding dateert van 1972. Wordt nog vermeld in 1980.
Oudervereniging Edith Stein 1973 Bestaat nog  
Tafeltennisvereniging 't Batje 1974 Na 1980 Wordt nog vermeld in 1980.
Jongerenkoor Animato 1975 1995 Volgde gitaarclub de Fortissimo's op.
Bejaardenkoor 'De Vrolijke Zangers' 1975 Bestaat nog  
Evenementengroep Zijtaart (EGZ) 1976 Bestaat nog Organiseert onder andere de Dorpszeskamp.
Majorettencorps 1976 Bestaat nog Is een deel van de fanfare.
Stichting Jong Nederland Zijtaart 1977 Bestaat nog Uit fusie van het Jongensgilde en het KMG.
Handbalvereniging Saturnus 1978 Bestaat nog Opgericht op 1 januari 1978
Biljartvereniging Poedelpret 1978 Bestaat nog Clubhuis bij Kleijngeld.
Werkgroep Accomodatie Zijtaart 1978 1981 Opgevolgd door door Stichting Jeugdcentrum.
Buurtvereniging De Leemskuilen In of kort voor 1978 Opgeheven rond 2006 bij de aanleg van bedrijventerrein De Doornhoek Wordt in 1978 genoemd in het rapport van de Werkgroep Accomodatie Zijtaart. Marc van den Berkmortel schreef in 2010: Deze buurtvereniging betreek de Biezendijk (ten Noorden van De Corsica) tot aan de Veghelse brug, De Kampen en enkele huizen aan de Corridor (Wim Ketelaars, Lin van de Laar, Theu van den Berkmortel en Wim van Zutphen). Ook Marius van Zutven, de melkboer, was lid. Deze buurtvereniging bestaat niet meer, maar er wordt nog wel steeds door oud-buurtleden gekaart. Jo van de Wetering-Timmermans is jarenlang voorzitster geweest, Rien van Tiel penningmeester/secretaris.
Buurtvereniging Krijtenburg 1978 Bestaat nog  Wordt in 1978 genoemd in het rapport van de Werkgroep Accomodatie Zijtaart. 
Buurtvereniging De Leemskuilen In of kort voor 1978 ? Wordt in 1978 genoemd in het rapport van de Werkgroep Accomodatie Zijtaart.
Soos Wild Generation 1979 In of kort na 1980 Onder Jong Nederland en KPJ en met discotheek Splendid van Jong Nederland. Nog vermeld in 1980, maar vermoedelijk niet veel langer bestaan.
Wieler Tour Club Zijtaart (WTC) 1980 Bestaat nog  
Stichting Jeugdcentrum 1981 Bestaat nog Later genoemd: Stichting Dorpshuis De Korenmolen.
Ponyclub De Reigertjes 1982 Bestaat nog  
Biljartvereniging De Zwijntjes 1983 Bestaat nog Clubhuis 't Dorpskaffee.
Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging 1984 Bestaat nog Vóór 1984 waren kinderen uit Zijtaart lid van de Jeugdnatuurwacht. uit Veghel.
Zijtaartse Toneelvereniging Vereniging (ZTV) 1985 Bestaat nog Formeel opgericht op 25-02-1985. Klik hier voor de oprichtingsakte.
Vriedenkring van de fanfare 1986 Bestaat nog Opvolger van de Supportersclub.
The Nok Eind jaren 80? Bestaat nog Vriendengroep
Buurtvereniging Jekschotstraat 1986 Bestaat nog  
Buurtvereniging Doornhoek 1986 Bestaat nog  
Zijtaartse Ondernemers Vereniging (ZOV) 1986 Bestaat nog Ontstaan uit een groep ondernemers die elk jaar optrad bij de Pronkzitting. organiseert jaarlijks ´Zijtaart Biedt Meer´.
Korfbalclub De Rappe Reigers 1989 1999 In 1989 begonnen en in 1990 formeel opgericht. Heeft 9 jaar bestaan.
Veteranen KPJ ? Bestaat nog  
Kneup 1993 Bestaat nog Ontstaan door het samengaan van de vriendengroepen "Boel Sjit" en "Exis".
Dorpsraad 1994 Bestaat nog  
Buurtvereniging Grootveld 1994 Bestaat nog  
Koor Vivace (jongeren) 1995 Bestaat nog Volgde jongerenkoor Animato op.
Jeugdkapel De Schuimbloazers 1995 1998 Deel van fanfare St. Cecilia. Na een korte onderbreking in 1999 opgevolgd door jeugdkapel Toeternietoe.
Motorclub Straal Open 1996 Bestaat nog  
Volksdansgroep De Folklore 1997 Bestaat nog Opgericht bij 125-jarig bestaan van de parochie.
Tennisvereniging Zijtaart 1998 Bestaat nog  
ZLTO Zijtaart 1999 Bestaat nog Opvolger van de NCB.
Jeugdkapel Toeternietoe 1999 Bestaat nog Deel van fanfare St. Cecilia. Opvolger van De Schuimbloazers (1995-1998). Eerste optreden in 2000. Kreeg in 2001 naam Toeternietoe.
Jeugd Activiteiten Zijtaart (JAZ) 2000 Bestaat nog Werkt als een afdeling van de Evenementengroep. Organiseert aktiviteiten voor kinderen tijdens de zomervakantie.
Buurtvereniging De Stroat 2000 Bestaat nog  
Zijtaartse Bridge Club ZBC'01 2001 Bestaat nog  
Buurtvereniging Soffelt 2001 Bestaat nog  
Buurtvereniging Rudebroeck 2001 Bestaat nog  
Blue Valley Country Dancers Zijtaart ? Bestaat nog  
Buurtvereniging Rond de Bulte ? Bestaat nog  
Oldtimer Bromfietsclub De Bromvliegers 2002 Bestaat nog Clubhuis bij Kleijngeld. Vestigde in 2005 wereldrecord langste rij van 674 bromfietsen. Klik hier voor het certificaat. Op 23 augustus 2009 werd het record dat door anderen inmiddels was overvleugeld, door de Bomfietsers weer met 1,237 bromfietsen. Klik hier voor het nieuwe certificaat.
Dartclub Zijtaart 2003 Bestaat nog Clubhuis bij Kleijngeld. De knop 'historie' op hun site geeft seizoen 2003-2004 als eerste seizoen.
Ut Flos ? Bestaat nog Vriendengroep
Stamgasten ? Bestaat nog Vriendengroep
De dupkes ? Bestaat nog Vriendengroep
Kleats ? Bestaat nog Vriendengroep
De Motjes ? Bestaat nog Vriendengroep
Gitaarclub Pizzicato 2009 Bestaat nog Sinds 2009 gevestigd in De Korenmolen in Zijtaart. Daarvoor 5 jaar gedraaid in een zaaltje in keldonk.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads