Foto's Huizen Kroniek

Pastoor Clercxstraat 46

Foto uit 1896, met daarop aangegeven de latere huisnummers
Straat 02 nummers.JPG (317852 bytes) Foto uit 1906, met daarop aangegeven de latere huisnummers
Een foto van 14 juni 1973
Tekening uit: 'Zijtaart', 75. De huizen links van de school werden pas in de vijftiger jaren gebouwd.
Foto van 28-02-1976, op de achtergrond het verenigingsgebouw
1977 Verenigingsgebouw.jpg (220227 bytes) Foto uit 1977, het verenigingsgebouw wordt afgebroken
Foto uit 2006


Ouderdom
De bouw van de school werd in 1879 in het kadaster geregistreerd. De school werd in 1877 of 1878 gebouwd. Nadat het R.K. kerkbestuur op 22-02-1930 van de gemeente toestemming had gekregen om naast de pastorie een nieuwe jongensschool te bouwen, werd later dat jaar de oude school onntruimd. Op 12-06-1930 vroeg het R.K. kerkbestuur een bouwvergunning aan om de oude school te mogen verbouwen tot een 'vereenigings lokaal', ofwel een verenigingsgebouw. Op 10-06-1930 werd de vergunning afgegeven. Later werd op dit kavel de winkel van Slagerij Van Kessel gebouwd.
 

Beschrijving Datum Bronnen
Kadaster: E2298, school en erf, 3,50 are 1879 Art. 876.
Kadaster: E2876, school en erf, 3,54 are 1902 Art. 871.
Omstreeks 1920 zaten klas 1, 2 en 3 bij elkaar in de ene ruimte, en klas  4, 5 en 6 in de andere. Ca. 1920 'Zijtaart', 88.


Op 02-06-1930 vroeg het R.K. kerkbestuur van Zijtaart toestemming om een schoolschouw te verbouwen tot 'R.K. vereenigings-gebouw'. Op 10-06-1930 werd dat toegestaan.
02 en 10-06-1930 BV-927.
Kadaster: E2876, verenigingsgebouw, 3,54 are 1934 Art. 688.
Vanwege ruimtegebrek had de eerste klas van de jongensschool  in 1957-1961 les in het verenigingsgebouw. 1960-1961 mva.
Rond 1965 was er een afdeling van de openbare bibliotheek gevestigd. ca. 1965 mva.
Adres: Zijtaart G 42a (1910-1921), Zijtaart G 46 (1921-1931), Zijtaart G 44 (1932-1942), Zijtaart A 49 (1943-1963), Pastoor Clercxstraat 46 (vanaf 1963)   Inv. nr. 1708, 1710 en 1712; doc. Veghel, nr. 383 en 769.
 

Eigenaars Datum Bronnen
De gemeente Vermeld 1879-1934 Art. 876 en 688.
R.K. kerkbestuur Vermeld op 10-06-1930 BV-927; art. 2935.
Firma Van Boxmeer Koop in 1975 'Zijtaart', 44.
Van Kessel, wonend in Eerde Koop begin 1977 Doc. GAvB.
 

Schoolmeesters 1877-1929 Datum Bronnen
Voor de periode vóór 1877, zie bij de oude school.    
Hoofdonderwijzers:    
Jan Peter Niessen was hoofdonderwijzer tot 1 augustus 1884. 1877-1884 Inv. nr. 26, fol. 17.
Adrianus van de Ven was hoofdonderwijzer van 5 november 1884 tot 16 juni 1924. 1884-1924 Inv. nr. 26, fol. 22v; inv. nr. 31, fol. 279v.
Antoon Hendrik van de Donk, geboren op 16 december 1890, was hoofdonderwijzer vanaf 1 september 1924. Op 1 april 1929 werd bij de oprichting van de R.K. bijzondere jongensschool het kerkbestuur zijn nieuwe baas. Op  november 1934 werd hem ontslag verleend. 1924-1934 Inv. nr. 31, fol. 289v; inv. nr. 34, fol. 13v;  inv. nr. 36, fol. 1v.
Hulponderwijzers:    
De in 1877 gebouwde school had twee klaslokalen en waren er ook steeds twee onderwijzers, al drong de overheid soms aan op een derde leerkracht als het aantal leerlingen te hoog werd. Hulponderwijzers waren in die jaren:    
Op 10 december 1877 was er al geruime tijd geen hulponderwijzer of kwekeling meer aan de school in Zijtaart. Op 10 juni 1881 was er eindelijk iemand gevonden en werd Christianus Claassen aangesteld. Op 14 maart 1882 werd hem al weer ontslag verleend. 1877-1882 Inv. nr. 25, fol. 33, 38v, 134v en 159.
Hierna kwam er een in Zijtaart geboren kwekeling, Antoon Raaijmakers, zoon van Martinus Raaijmakers, bijgenaamd de Klaverboer. Op 8 mei 1882 werd hij tijdelijk aangesteld als hulponderwijzer en op 28 mei 1883 kreeg hij zijn vaste aanstelling. Op 2 september 1884 werd hem ontslag verleend. 1882-1884 Inv. nr. 25, fol. 164, 185v; inv. nr. 26, fol. 17.
Op 14 oktober 1884 werd Theodorus Godefridus Thijssen benoemd als hulponderwijzer. Op 15 mei 1885 werd hem ontslag verleend. 1884-1885 Inv. nr. 26, fol. 20 en 33v.
Op 5 juni 1885 werd Jacobus Gerardus Dionisius van den Donk aangesteld als hulponderwijzer, Op 22 december 1893 werd hem ontslag verleend. 1885-1893 Inv. Nr. 26, fol. 38; inv. nr. 27, fol. 57v.
Op 22 december 1893 werd Hendrikus (Hein) van Zutphen benoemd als hulponderwijzer. Hij woonde bij zijn ouders op Zondveld. Op 16 november 1895 werd hem ontslag verleend. 1893-1895 Inv. nr. 27, fol.  57v, 81v.
Het duurde enige tijd voordat er een opvolger werd gevonden voor Hendrikus van Zutphen. Op 29 april 1896 werd Petrus Cornelis Köpp aangesteld. Op 9 oktober 1896 werd hem al weer ontslag verleend. 1896 Inv. nr. 27, fol. 84, 85v en 89.
Leonardus van der Wijst, geboren in Zeeland (Noord-Brabant), van beroep onderwijzer, kwam 24-11-1897 vanuit Zeeland op Pastoor Clercxstraat 25 wonen. Op 2-5-1900 vertrok hij naar Dinther 1897-1900 Bevolkingsregister 1892-1910, fol. 1221
Op 1 september 1898 werd Petrus Alphonses de Bont aangesteld als hulponderwijzer. Hij was schoolmeester tot zijn overlijden op 30 april 1910. Hij werd 49 jaar oud en woonde achtereenvolgens op huidige adressen Pastoor Clercxstraat 39, Pastoor Clercxstraat 40 en bouwde in 1906 het pand Pastoor Clercxstraat 24. 1898-1910 Inv. nr. 27, fol. 138v; PA Zijtaart, register van overlijden.
Op 1 juli 1910 Antoon Hendrik van de Donk aangesteld. Op 28 juni 1924 werd hij hoofdonderwijzer. Op 28 augustus 1916 moest Van de Donk in militaire dienst. Na enige zoeken werd op 16 juni 1917 een tijdelijke vervangster gevonden: mejuffrouw Antonia Langenhorst 1910-1924 Inv. nr. 29, fol. 93; inv. nr. 34, fol. 13v; inv. nr. 39, fol. 55, 74 en 75v.
Franciscus Hendrikus van de Laar, geboren op 21-07-1906 te Sint-Oedenrode, werd per 1 september 1924 als onderwijzer benoemd. Op 1 april 1929 werd bij de oprichting van de R.K. bijzondere jongensschool het kerkbestuur zijn nieuwe baas. 1924-1929 Inv. nr. 31, fol. 298 en 306.
Onderwijzeres voor nuttig handwerken:    
Volgens een wet uit 1878 moest er aan elke openbare lagere school handwerkles gegeven worden. Pas vanaf 1881 deed de gemeente moeite om voor de openbare scholen in Veghel onderwijzeressen voor nuttig handwerken te vinden. Op 13 april 1883 werd Maria van Cuijk in Zijtaart benoemd. 1878-1883 Inv. nr. 25, fol. 151, 177v en 185.
 

Bewoners Datum Bronnen
A. van Kessel Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads