Foto's Huizen Kroniek

Leinserondweg 12

Foto uit ca. 1950 van de verdwenen boerderij
Foto uit 1957 van de verdwenen boerderij. Voor het huis staat Jan van Boxmeer
Leinserondweg 12 g.jpg (255107 bytes) Foto uit de jaren tachtig
Foto uit 2006


Ouderdom
Het huis wordt genoemd in 1600. De bewoning op dit perceel zal wel ouder zijn. Het huis werd in 1969 vervangen door een nieuw huis. Het nieuwe huis heet 'Keselaar'.
 

Beschrijving Datum Bronnen
Lijsken, weduwe van wijlen Hanrick Hanrick Vreijnssen, en Lijntken, dochter van wijlen Hanrick Vreijnssen, hebben verkocht aan Heijlken, weduwe van wijlen Steven Gielens, een erfcijns van 15 gulden en 16 stuivers, te betalen uit ‘huysen, hostadt, hoff ende erffenisse daer toe behorende’, gelegen ‘opt Zytaert’, toebehorende aan Mechtel, weduwe van wijlen Gielen Ariens. 13-06-1600 R32, fol. 306.
'Huys, hoff, boomgaert, ende syn lant' 1657 VP-1657, nr. 164.
'Huijs en lant op Cytart' 1722 VP-1722, fol. 564.
Kadaster: Keselaar E459, huis, schuur en erf, 11,50 are 1832 Kadaster 1832.
Kadaster: Keselaar E459, huis, stal, schuur en bakhuis, 11,50 are 1857 Art. 4099 en 9013.
Op 04-11-1952 kreeg G. van Boxmeer, landbouwer, wonende op Zijtaart A 21, vergunning om een bergplaats te bouwen. 04-11-1952 BV na 1936.
Op 27-04-1954 kreeg G. van Boxmeer, landbouwer, wonende op Zijtaart A 21, vergunning om een varkenshok te bouwen. 04-11-1952 BV na 1936.
Op 04-10-1955 kreeg G. van Boxmeer, landbouwer, wonende op Zijtaart A 21, vergunning om zijn huis te verbouwen. 04-10-1955 BV na 1936.
Op 04-12-1962 kreeg G.A. van Boxmeer, wonende op Zijtaart A 21, vergunning om een kippenhok te bouwen. 04-12-1962 BV na 1936.
Op 19-12-1968 kreeg J. van Boxmeer, wonende op Leinserondweg 12, vergunning om een varkensschuur te bouwen. 19-12-1968 BV na 1936.
Op 01-07-1969 kreeg J. van Boxmeer, wonende op Leinserondweg 12,  vergunning om een nieuw huis te bouwen. 01-07-1969 BV na 1936.
Adres: Zijtaart 669 (1846-1870), Zijtaart 868 (1870-1892), Zijtaart 875 (1892-1898), Zijtaart 851 (1898-1910), Zijtaart G 21 (1910-1921), Zijtaart G 21 (1921-1931), Zijtaart G 19 (1932-1942), Zijtaart A 21 (1943-1967), Leinserondweg 12 (vanaf 1967) 1846-1967 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712, doc. Veghel, nr. 383.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Mechtelt, weduwe van Michiel Ariaens Vermeld op 31-08-1579, 13-06-1600, en op 22-05-1608 R29, fol. 472-473; R32, fol. 306; R40, fol. 62.
Steven, zoon van Michiel Ariaens (Mechtelt had een zoon Steven, die weer een zoon Gerit had.) Tussen 1608-1657 Zie Leinserondweg E
Geryt Stevens Vermeld in 1657 VP-1657. nr. 164.
Willem Hendrick Jan Martens Vermeld in 1702 VP-1702, fol. 236.
Rover Jan Rovers van den Groenendael Vermeld 1707-1722 VP-1707, fol. 177; VP-1722, fol. 564.
Jenneken Cornelis Olislagers, weduwe van Roover van de Groenendaal, met 9 kinderen Vererving 1738-1753 VP-1738, fol. 536.
Maria Rover van de Groenendael, weduwe van Jan Hendrix van den Oever Deling op 15-12-1762 VP-1761, fol. 349.
De kinderen van Jan Hendrix van den Oever Verwerving 1761-1769 VP-1761, fol. 349.
Johannis Jan Hendrik van den Oever Deling op 23-08-1775 VP-1769. fol. 248v.
Johannis Jan Hendrik van den Oever het vruchtgebruik en zijn kinderen (Maria, Hendrikus en Jan) het erfrecht Vererving 1785-1808 VP-786, fol. 251; II-E-238, nr. P-8.
De kinderen van Johannes van den Oever, wonend te 'Seitaard' Vermeld in 1832 Kadaster 1832.
Jan Johannes van den Oever, landbouwer Koop in 1836 Art. 906.
Laurens van den Oever, landbouwer Vewerving in 1857 Art. 2092.
Eimbertus van den Oever Verwerving in 1899 Art. 4099.
Hendrika Welten, weduwe van Eimbertus van den Oever (1/2), en Petrus en Gerardus van den Oever (1/2) Vererving in 1914 Art. 4099.
Gerardus Antonius van Boxmeer: 'Heb de boerderij gekocht (met) 11 hectare grond'. Koop op 06-10-1948 Doc. GAvB.
In 1950 werd deze koop in het kadaster geregistreerd. Deling in 1950 Art. 7166.
Johannes Henricus Cornelis van Boxmeer. Zijn vader schreef: '23-06-1963, heb de boerderij overgedragen aan onze Jan.' Overdracht op 23-06-1963 Doc. GAvB; art. 9013.
 

Bewoners Datum Bronnen
Catelijn Lambert Jan Rutten, Thonij en Jenneke haere kinderen boven de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
Thonij Lambert Jan Rutthen Vermeld in 1709-1721 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721).
Jan Nelis Haubraken Vermeld in 1722 II-E-86 (1722).
Jan Hendricx van Osch Vermeld in 1724 II-B-48 (1724).
Matig arm
Boven de 16: Jan Hendrix van Oever (man), Mi (vrouw)
Onder de 16: Hijlke, Hendrina, Adriaan en Johannis (kinderen)
Vermeld in 1736 II-E-66.
Jan van den Oever Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 327.
Jan Hendrick van den Oever Vermeld in 1737 II-E-75 (1737).
De weduwe van Jan van den Oever Vermeld in 1761 II-E-17 en 18, nr. 327.
De kinderen van Jan van den Oever Vermeld in 1766-1771 II-E-17 en 18, nr. 327.
Johannis Jan van den Oever Vermeld in 1776-1811 II-E-17 en 18, nr. 327; E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810), E253 (1811).
Man: Johannes J. van den Oever, weduwnaar, 74 jaar, geboren op 10-12-1736 in Veghel
Kind: Hendrikus J. van den Oever, 31 jaar, geboren op 28-10-1779 in Veghel
Kind: Maria J. van den Oever, 33 jaar, geboren op 10-8-1777 in Veghel
Inwonend: Hendriena J. van Rosmalen, 20 jaar, geboren op 15-7-1790 in Erp
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister van Veghel 1810.
Adriaan Johannes Verbeek Vermeld 1822-1824 NA1221 (1822), NA1222 (1823), NA1223 (1824).
Man: Adriaan Verbeek, 60 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Vrouw: Maria van den Oever, 53 jaar, geboren in Veghel
Landbouwknecht: Lambert van Doorn, 24 jaar, geboren in Erp
Dienstbode: Geertruda Brugmans, 31 jaar, geboren in Erp
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister van Veghel 1830.
Adriaan Johannes Verbeek Vermeld in 1833-1840 NA1224.
Man: Adriaan Verbeek, 70 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Vrouw: Geertruda Burgers, 41 jaar, geboren in Erp
Dienstbode: Johannes Burgers, 21 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Lambertus Donkers, 13 jaar, geboren in Erp
Dienstbode: Francina van de Laarschot, 30 jaar, geboren in Erp
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister van Veghel 1840.
Adriaan Johannes Verbeek Vermeld 1842-1845, verhuisd in 1845 NA1225.
Vader: Laurens van den Oever, geboren in 1811 te Veghel
Moeder: Henrica van Rijbroek, geboren in 1814 te Veghel
Zoon: Gerard van den Oever, geboren in 1846 te Veghel
Dochter: Wilhelmina van den Oever, geboren in 1847 te Veghel
Bijschrift, knecht: Lambertus van den Nieuwenhuijzen, geboren in 1828 te Veghel, in 1851 gekomen van fol. 682, doorgestreept, in 1854 naar fol. 678
Bijschrift, zoon: Petrus van den Oever, geboren op 21-4-1851 te Veghel
Bijschrift, dienstmeid: Anna Maria van Dijk, geboren in 1830 te Veghel, in 1854 gekomen van fol. 352, doorgestreept
Bijschrift, zoon: Eimbertus van den Oever, geboren op 12-11-1853 te Veghel, doorgestreept, overleden op 13-11-1853
Bijschrift, zoon: Eimbertus van den Oever, geboren op 28-11-1854 te Veghel
Vermeld in 1849-1862 NA1594, Bevolkingsregister van Veghel 1849.
Hoofd: Laurens van den Oever, geboren op 13-12-1811 te Veghel, akkerbouwer
Vrouw: Hendrica van Rijbroek, geboren op 19-8-1814 te Veghel, akkerbouwer
Zoon: Gerardus van den Oever, geboren op 22-2-1846 te Veghel, schoolleerling
Dochter: Wilhelmina van den Oever, geboren op 13-12-1947 te Veghel, schoolleerling
Zoon: Petrus van den Oever, geboren op 20-8-1851 te Veghel, schoolleerling
Zoon: Eimbertus van den Oever, geboren op 29-12-1854 te Veghel, schoolleerling
Dienstknecht: Wilhelmus van Weert, geboren op 18-4-1837 te Schijndel
Dienstknecht: Anna Maria, dochter van Willem van Dijk, geboren op 26-112-1830 te Veghel
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1763
Laurens van den Oever Huurt het huis vanaf 1845, vermeld 1845-1849 NA1225.
Laurens van den Oever Vermeld in 1846-1870 Inv. nr. 1702 t/m 1705.
Hoofd: Laurens van den Oever, geboren op 13-12-1811 te Veghel
Vrouw: Hendrica van Rijbroek, geboren op 19-8-1814 te Veghel
Zoon: Gerardus van den Oever, geboren op 22-2-1846 te Veghel
Dochter: Wilhelmina van den Oever, geboren op 13-12-1947 te Veghel
Zoon: Petrus van den Oever, geboren op 20-4-1851 te Veghel
Zoon: Eimbertus van den Oever, geboren op 29-12-1854 te Veghel
Vermeld in 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1604, blad nr. 823, Zijtaart, huis nr. 669
Hoofd: Laurens van den Oever, geboren op 13-12-1811 te Veghel
Vrouw: Hendrica van Rijbroek, geboren op 19-8-1814 te Veghel
Zoon: Gerardus van den Oever, geboren op 22-2-1846 te Veghel
Dochter: Wilhelmina van den Oever, geboren op 13-12-1947 te Veghel
Zoon: Petrus van den Oever, geboren op 20-4-1851 te Veghel
Zoon: Eimbertus van den Oever, geboren op 29-12-1854 te Veghel
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling op 1-12-1869, inv. nr. 1778
Hoofd: Laurens van den Oever, geboren op 13-12-1811 te Veghel, doorgestreept, overleden op 18-7-1875
Vrouw: Hendrica van Rijbroek, geboren op 19-8-1814 te Veghel, doorgestreept, overleden op 8-3-1886
Zoon: Gerardus van den Oever, geboren op 22-2-1846 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar fol. 1313
Dochter: Wilhelmina van den Oever, geboren op 13-12-1947 te Veghel, doorgestreept, gehuwd op 14-5-1873, geboekt naar fol. 1880
Zoon: Petrus van den Oever, geboren op 20-4-1851 te Veghel
Zoon: Eimbertus van den Oever, geboren op 29-12-1854 te Veghel
Vermeld in 1870-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1620, fol. 1318, Zijtaart
Vrouw: Hendrica van Rijbroek, weduwe van Van den Oever, geboren op 19-8-1814 te Veghel
Zoon: Petrus van den Oever, geboren op 20-4-1851 te Veghel
Zoon: Eimbertus van den Oever, geboren op 28-11-1854 te Veghel
Dienstknecht: Hendrikus van Asseldonk, geboren op 1-5-1864 te Veghel
Dienstmeid: Wilhelmina van Hout, geboren op 27-8-1857 te Boxtel
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling 31-12-1879
Vermeld op 15-11-1892, hoofd, later broer: Petrus van den Oever, geboren op 20-4-1851 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register M-R. fol. 1372
Vermeld op 15-11-1892, broer, later hoofd: Eimbertus van den Oever, geboren op 28-11-1854 te Veghel
Bijschrift op 6-2-1893, vrouw: Hendrina Welten, geboren op 16-6-1863 te Veghel
Bijschrift op 21-5-190, schoonzus: Johanna van Rijbroek, weduwe van Godefridus Welten, geboren op 2-8-1827 te Veghel, overgeboekt van register V, fol. 1937, doorgestreept, overleden op 9-9-1905
Bijschrift op 23-11-1905, nicht: Christina van de Ven, geboren op 25-10-1903 te Veghel, overgeboekt van register V. fol. 1937
Bijschrift op 17-3-1910, broer: Petrus van den Oever, geboren op 20-4-1851 te Veghel, overgeboekt van register M-R, fol. 1372
Woonden in 1892-1902 op Leinserondweg 12 en daarna op Pastoor Clercxstraat 43 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1631, fol. 1381
Petrus van den Oever Vermeld in 1898-1908 Inv. nr. 1707.
Eimbertus van den Oever Bijschrift 1898-1908 en in dezelfde periode opgevolgd Inv. nr. 1707.
Hoofd: Antonius van der Linden, geboren op 17-1-1874 te Veghel, geboekt van register J-L, fol. 1211Vrouw: Hendrika van Weert, geboren op 29-3-1878 te Veghel, geboekt van register W-Z, fol. 2219
Bijschrift op 10-3-1903, zoon: Henricus Maria van der Linden, geboren op 10-3-1903, doorgestreept, overleden op 11-6-1903
Bijschrift op 3-6-1904, zoon: Hendricus van der Linden, geboren op 1-6-1904 te Veghel
Bijschrift op 31-7-1905, zoon: Wilhelmus van der Linden, geboren op 30-7-1905 te Veghel, doorgestreept, overleden op 9-12-1905
Bijschrift op 30-8-1906, zoon: Wilhelmus van der Linden, geboren op 29-8-1906 te Veghel
Bijschrift op 27-1-1908, zoon: Martinus van der Linden, geboren op 26-1-1908 te Zijtaart
Bijschrift op 19-3-1909, dochter: Maria van der Linden, geboren op 19-3-1909 te Veghel
Het echtpaar wordt bijgeschreven op 5-6-1902. Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1630, fol. 1223
Antonius van de Linden Bijschrift in 1902 tot 1921-1931 Inv. nr. 1706 t/m 1708 en 1710.
Hoofd: Antonius van der Linden, geboren op 17-1-1874 te Veghel
Vrouw: Hendrika van Weert, geboren op 29-3-1878 te Veghel
Zoon: Hendricus van der Linden, geboren op 1-6-1904 te Veghel
Zoon: Wilhelmus van der Linden, geboren op 29-8-1906 te Veghel
Zoon: Martinus van der Linden, geboren op 26-1-1908 te Zijtaart
Dochter: Maria van der Linden, geboren op 19-3-1909 te Veghel
Bijschrift op 18-2-1911, zoon: Antonius Henricus van der Linden, geboren op 17-2-1911 te Veghel
Bijschrift op 21-6-1912, zoon: Adrianus Arnoldus van der Linden, geboren op 20-6-1912 te Veghel
Bijschrift op 3-3-1914, zoon: Antonetta van der Linden, geboren op 2-3-1914 te Veghel, doorgestreept, overleden op 24-5-1914
Bijschrift op 17-2-1911, zoon: Hendrikus van der Linden, geboren op 16-12-1912 te Veghel
Bijschrift op 5-12-1917, dochter: Henrica van der Linden, geboren op 4-12-1917 te Veghel
Bijschrift op 13-11-1920, dochter: Antonia Martina van der Linden, geboren op 12-11-1920 te Veghel
Vermeld in 1910-1921 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1641, folio 269
Marinus Rovers Vermeld in 1932, tot 1934 Inv. nr. 1712; mededeling Jan van Boxmeer d.d. 12-09-2006.
Gerardus Antonius van Boxmeer Van 1934 tot 1963 Mededeling Jan van Boxmeer d.d. 12-09-2006.
Johannes H.C. van Boxmeer Van 1963 tot 2000 Mededeling Jan van Boxmeer d.d. 12-09-2006.
L.G.J.W. van Boxmeer Vanaf 2000, vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads