Foto's Huizen Kroniek
Bouwstijlen

De bouwstijl van een huis hing van verschillende factoren af, zoals: de functie (een boerderij, een burgerhuis, of een beetje van allebei), van hoeveel geld men in de bouw kon of wilde steken, en de 'bouwmode' van die tijd. Hieronder worden de bouwstijlen uit verschillende perioden met elkaar te vergeleken. We geven per periode verschillende voorbeelden De voorbeelden zijn niet uitputtend. We geven slechts trends met wat voorbeelden. Ook waren er bijzondere huizen die niet in een categorie passen, zoals de kerk, scholen, klooster, pastorie en bijvoorbeeld Pastoor Clercxstraat 24 en Pastoor Clercxstraat 68.

Kortgevel boerderijen met de voordeur in de korte gevel Er is weinig bewaard gebleven wat uit de achttiende eeuw dateert. Een typisch element is de voordeur in de korte zijgevel. Dit element is nog in verschillende boerderijen terug te vinden, zoals Pater Vervoortstraat 24, Pastoor Clercxstraat 16 en Krijtenburg 24. In de meeste gevallen zal het om een oud element gaan, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Pastoor Clercxstraat 1 (in 1962) en Krijtenburg 12 (in 1968) werden verbouwd waarbij men de voordeur in de korte zijgevel liet zitten. In andere boerderijen, zoals Krijtenburg 14, verhuisde de deur naar de lange gevel. Hoeve Corsica met zijn eigenzinnige stijl werd in 1935 nieuw gebouwd met de hoofdingang in de zijgevel. Hiernaast nog enkele boerderijen met (deels) een 18-de eeuws uiterlijk.

  Hemel 05 a.jpg (295514 bytes)

Hemel 5
(1746-1761)

Leinserondweg 10 a.jpg (232391 bytes)

Leinserondweg 10 (vóór 1707)

Dit is de meest authentiek bewaard gebleven achttiende-eeuwse boerderij in Zijtaart.

Biezendijk 32 sep 1972.jpg (264138 bytes)

Biezendijk 32
(vóór 1736)

Langgevel- boerderijen met dakschilden In de periode circa 1850-1910 werden er in Zijtaart boerderijen gebouwd volgens het langgevel type met dakschilden. De voordeur verhuisde naar de lange zijgevel. Van dit boerderijtype, zijn er nog enkele bewaard gebleven, al zijn de meeste boerderijen inmiddels verbouwd tot woonhuis. Behalve de drie hiernaast bijvoorbeeld ook: Pastoor Clercxstraat 76 (1883), Heihoef 1 (1881), Zondveldstraat 15 (1849), Corsica 7 (1849), Lage Biezen 1 (1881), Jekschotstraat 6 (1910) en Corsica 12 (voorhuis pas in 1915 gebouwd).

  Pastoor Clercxstraat 85 mei 1973.jpg (176095 bytes)
Pastoor Clercxstraat 85
(1851)

 

Doornhoek 05.jpg (270416 bytes)

Doornhoek 5
(1871)

Leinserondweg 17.jpg (260042 bytes)

Leinserondweg 17 (1901)

Langgevel- boerderijen zonder dakschilden Vanaf rond 1900 werden er in Zijtaart ook langgevelboerderijen gebouwd met rechte zijkanten, dus zonder dakschilden. Deze huizen werden met pannen gedekt in plaats van met stro. Deze bouwstijl bleef in zwang voor zolang er in Zijtaart boerderijen gebouwd werden (dat was tot in de jaren zestig). Vanwege het grote aantal boerderijen van dit type geven we hiernaast drie vroege voorbeelden en drie late voorbeelden. Andere voorbeelden: Pastoor Clercxstraat 18 (1900), Zondveldstraat 6 (1901), Laarsweg 1 (1922), Jekschotstraat 22 (1923), Krijtenburg 5 (1926), Zondveldstraat 9 (1932), Pastoor Clercxstraat 25 (1933), Heihoef 3 (1940), Hoge Biezen 3 (1950), en met de rode baksteen en rode dakpannen, typerend voor die periode: Jekschotstraat 12 (1957) en Zondveldstraat 26 (1958).

   Leinserondweg 24.jpg (235346 bytes)


Leinserondweg
24
(1896)

Pastoor Clercxstraat 88.jpg (302047 bytes)

Pastoor Clercxstraat 88 (1902)

Pastoor Clercxstraat 05 .jpg (233921 bytes)

Pastoor Clercxstraat 5 (1910)

  Pastoor Clercxstraat 20.jpg (215881 bytes)

Pastoor Clercxstraat 20 (1931)

Jekschotstraat 04.jpg (332428 bytes)

Jekschotstraat 4 (1949)

Krijtenburg 03.jpg (306029 bytes)

Krijtenburg 3 (1965)

Burgerhuizen met een rechte kap De eerste burgerhuizen in Zijtaart, waarvan er enkele uit de periode 1877-1908 redelijk ongeschonden bewaard zijn gebleven (althans wat de buitenkant betreft), hadden een rechte kap.  Pastoor Clercxstraat 48.jpg (347325 bytes)
Pastoor Clercxstraat 48
(1877)

Pastoor Clercxstraat 43.jpg (302800 bytes)

Pastoor Clercxstraat 43 (1902)

Pastoor Clercxstraat 23.jpg (248470 bytes)

Pastoor Clercxstraat 23 (1908)

De Franse kap Tussen circa 1906 en 1932 werden in Zijtaart een aantal huizen gebouwd met een zogenoemde 'Franse kap'. Ook een enkele boerderij kreeg in die periode zo'n dak. De Franse kap bood extra ruimte voor zolderkamers. Naast de drie voorbeelden hiernaast, hadden bijvoorbeeld de volgende huizen een Franse kap: Pastoor Clercxstraat 15 (1913, in 2006 gesloopt), Pastoor Clercxstraat 84 (1932), Leinserondweg 5 (1907, verlengd in 1918), Pastoor Clercxstraat 26 (1913, later verlengd en in de oorlog herbouwd, deels in de oorspronkelijke stijl), en een boerderij: Jekschotstraat 12A (1911, verlengd in 1931).

  Pastoor Clercxstraat 19.jpg (304910 bytes)

Pastoor Clercxstraat 19 (1906)

Bresser 26.jpg (267008 bytes)

Bresser 26
(1928)

Krijtenburg 25.jpg (324832 bytes)


Krijtenburg 25
(1933)
Veertiger en vijftiger jaren, rode stenen en rode dakpannen De huizen die vanaf 1939 (en vooral in de vijftiger jaren) gebouwd werden, hadden - vergeleken met tegenwoordig - over het algemeen een weinig versierde stijl. Tot 1960 werd bijna steeds in rode stenen gebouwd en met rode dapannen gedekt. Enkele voorbeelden: Meester Van de Venstraat 4 (1953), Pastoor Clercxstraat 63 (1955), Pastoor Clercxstraat 81 (1961), De Voortstraat 2 (1954), Pater Vervoortstraat 12 (1960), Pater Vervoortstraat 15 (1956), Reibroekstraat 3 (1958), en enkele boerderijen in die stijl: Bergsven 2 (1958), Jekschotstraat 12 (1956), Jekschotstraat 16 (1939), De Heihoef 2 (1957) en Zondveldstraat 26 (1958).

  Pastoor Clercxstraat 65.jpg (264681 bytes)

Pastoor Clercxstraat 65 (1954)

Biezendijk 24.jpg (269280 bytes)

Biezendijk 24 (1958)
Pater Vervoortstraat 02.jpg (273185 bytes)

Pater Vervoortstraat 2 (1956)

Houten bungalows Tussen 1957 en 1969 werden er in Zijtaart 7 zogenoemde 'bungalows' gebouwd. Deze houten huisjes zijn inmiddels allemaal vervangen door stenen huizen. Ze stonden op (huidige) adressen: Doornhoek 3 (1957), Leinserondweg 14 (1957), Zondveldstraat 24 (1963), Pater Vervoortstraat 18 (1962), Leinserondweg 18 (1963), De Hemel 6 (1964) en Laarsweg 5 (1969).

  Hemel 06 mei 1977.jpg (262774 bytes)

De Hemel 6
(1964)

Doornhoek 03 d.jpg (193103 bytes)

Doornhoek 3
(1957, na een vergroting)

 

 

Laarsweg 05 b.jpg (266524 bytes)

Laarsweg 5 (1969)

Begin en midden jaren zestige jaren, gele stenen Vanaf 1961 werden huizen in gele stenen gebouwd en vanaf 1963 was dat de dominerende kleur van de huizen. In het bgin en het midden van de jaren zestig was de stijl nog wat soberder dan de stijl uit latere jaren. Enkele voorbeelden: Pastoor Clercxstraat 13 (1965), Reibroekstraat 5 (1963), Hoolstraat 4 (1965), Biezendijk 13 (1967), Biezendijk 16 (1965), Krijtenburg 8 (1965) en Jekschotstraat 5B (1961).

  Pastoor Clercxstraat 11.jpg (363023 bytes)


Pastoor Clercxstraat 11
(1962)

Reibroekstraat 01.jpg (228276 bytes)


Reibroekstraat 1
(1962)

Pater Vervoortstraat 04.jpg (224612 bytes)

Pater Vervoortstraat 4 (1960)

Vanaf 1968 inspringende voordeur, kleur blijft geel De gele steen bleef nog enige tijd populair. In 1968 kwam een nieuwe bouwstijl op: een inspringende voordeur onder een overkapping. Enkele andere voorbeeld dan de drie hiernaast: Krijtenburg 10 (1968), Pastoor Clercxstraat 5A (1972) en Zondveldstraat 6B (1972). Deze bouwstijl bleef tot het midden van de jaren zeventig mode. Over het algemeen werd de bouwstijl hierna met de toenemende welvaart geleidelijk weeldiger, zoals men in de nieuwe wijken als Boskamp en Rudebroek kan zien.

 

Biezendijk 18.jpg (245807 bytes)

Biezendijk 18 (1968)

Biezendijk 25.jpg (252923 bytes)

Biezendijk 25 (1968)

Corsica 08 mei 1977.jpg (237590 bytes)

Corsica 8 (1968)


Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads