Foto's Huizen Kroniek

Corsica 15

Foto uit november 1973, boerderij hersteld na de brand
Corsica 15 j.jpg (362477 bytes) Foto uit de jaren tachtig
Foto uit juni 2006


Ouderdom
In 1657 en 1702 was dit perceel nog akker. In 1709 wordt er een bewoner vermeld en in 1722 een 'erff'. De eerste bewoning op dit perceel dateer uit de periode 1702-1709.
 

Beschrijving Datum Bronnen
'synen Huygen acker', groot 2 lopens 1657 VP-1657, nr. 246.
'Het lant den Huygenacker' 1702 VP-1702, fol. 290.
'Erff op Huijgen akker' 1722 VP-1722, fol. 658.
Een huisje, schop, hof en aangelegen teul- en groesland, kanten en houtwas, gelegen aan Den Biesen 29-9-1785 R84, fol. 47.
Kadaster: E837, huis, schuur en erf, 6,80 are 1832 Kadaster 1832.
Een hecht en sterk bouwmanshuis met annex schuur en stal en verdere getimmerten, staande en liggende op Zijtaart onder Vechel sectie E 2505, 2506 2507, 840, 842, 968, 969, 970, 972, 973, 975, 967. 1891 Notarissen Sint-Oedenrode, 1891, akten 73 en 82.
E2806, huis, schuur en tuin, 10,06 are 1889 Art. 3784.
In 1900 werd er bijgebouwd en werden percelen samengevoegd; hierna kadaster: E2844, huis, stal, schuur, bakhuis, bouwland en weiland, 70,26 are 1900, vermeld in 1965 Art. 3816 en 9081.
In 1925 gaf de gemeente een hinderwetvergunning af voor het gebruik van een graandorsmachine op dit perceel. 1925 HV 1925-84a.
Op 01-04-1935 gaf de gemeente Veghel een bouwvergunning om het woonhuis te vergroten. 01-04-1935 BV-1188.
Op 20-02-1953 kreeg G. Brugmans, wonende op Zijtaart A 88, vergunning om een kippenhok te bouwen.

Op 05-03-1956 volgde een vergunning voor de bouw van nog een kippenhok.
1953-1956 BV na 1936. De tekeing komt uit de collectie van Mari Brugmans.
Op 16-05-1963 kreeg P. Vissers, wonend Corridor 23, Veghel, vergunning om een veestal annex schuur te verbouwen. 16-05-1963 BV na 1936.


Op 02-07-1963 kregen de kinderen Vissers, wonend Corridor 23, Veghel, vergunning om hun woning te verbouwen. 
02-07-1963 BV na 1936.
Op 29-10-1968 kreeg P. Vissers, wonend Corsica 15, vergunning voor het bouwen van een varkensschuur en gierput. 29-10-1968 BV na 1936.
Op 16-05-1973 brandde de boerderij af. 16-05-1973 Doc. GAvB.
Adres: Biezen 610 (1846-1870), Biezen 798 (1870-1892), Biezen 808 (1892-1898), Biezen 780 (1898-1910), Biezen G 123 (1910-1921), Biezen G 138 (1921-1931), Biezen G 139 (1932-1942), Biezen A 88 (1943-1967), Corsica 15 (vanaf 1967) 1846-1967 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712; doc. Veghel, nr. 383.
     
Eigenaars Datum Bronnen
Peter Martens Vermeld in 1657 VP-1657, nr. 246.
Peter Peter Martens Vermeld 1702-1709 VP-1702, fol. 290; II-B-28
Aart Jan Peter Martens Vermeld 1707-1722 VP-1707, fol. 217; VP-1722, fol. 658.
Aleke, weduwe van Aart Jan Peter Martens Vererving 1738-1753 VP-1738, fol. 632.
Jan Tunis Aelbers, getrouwd met Petronella dochter van Aert Jan Martens Deling op 15-6-1764 VP-1761, fol. 294v.
Petronella, weduwe van Jan Tunis Aelbers het vruchtgebruik, en Johanna en Annemie, haar kinderen, en Alegonda, Antony, Annemie, Lamberdiena, kinderen van Antony, het erfrecht Vererving 1777-1785 VP-1777, fol. 313.
Gerrit Hendrik Tonis van Eert Koop op 29-9-1785 VP-1777, fol 313v; VP-1785, fol. 282.
Hendrikus Geerd van Eert (de Biezen) Vermeld in 1832 Kadaster 1832.
De weduwe van Hendrikus van Eert, landbouwster Vererving 1832-1863 Art. 210.
Adriaan van Genugten, landbouwer in Sint-Oedenrode Verwerving in 1863 Art. 2406.
Theodorus Vermeulen, landbouwer in Veghel, en Bernardus van Genugten Deling in 1887 Art. 3784.
Theodorus Vermeulen, bouwman en wonende te Zijtaart onder Vechel, weduwnaar van Maria van Genuchten, vader en voogd van zijne minderjarige kinderen genaam: Henricus, Ardina, Adrianus en Lambertus Vermeulen. Vermeld in 1891 Notarissen Sint-Oedenrode, 1891, akten 73 en 82.
Vrouwe Anna Maria Marianna Catharina Homberg de Beeckfelt, weduwe van Hubertus Poulus Hoevenaars, wonend in Geldrop Koop in 1892 Art. 3816; Notarissen Sint-Oedenrode, 1891, akten 73 en 82.
Clara, weduwe van Willem Hoevenaars, wonend in Parijs Legaat in 1907 Art. 4748.
Hendrikus Brugmans, landbouwer (1/2), en Gerardus van Weert, landbouwer (1/2) Koop in 1912 Art. 5010.
Petronella van Weert, weduwe van Hendrikus Brugmans, landbouwster te Zijtaart en haar minderjarige kinderen: Johanna Gerardina, Gerardus Cornelius, Lamberdina en Petronella Theodora Brugmans Vererving in 1930 Art. 5010.
Gerardus Cornelis Brugmans, landbouwer Deling in 1950 Art. 7202.
Lambertus Nicolaas Vissers en consorten, landbouwer, bij de koop wonend in Keldonk Koop in 1964 Art. 8805.
Petrus Josephus Vissers, landbouwer, wonend te Zijtaart Deling in 1965 Art. 9081.
 
Bewoners Datum Bronnen
Peter Peter Martens Vermeld in 1709 II-B-28.
Aert Jan Peter Marttens. Alegonda sijn vrouw, Peter Peter Marttens sijnen oom, ende Marij de meijt, boven, en Jan haer kint onder de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
Aerdt Jan Peter Martens Vermeld 1710-1724 II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721), 86 (1722), II-B-48 (1724).
Matig arm.
Boven de 16: Aart Jan Peter Martens, Aleke, vrouw, Aart en Peternel (kinderen).
Onder de 16: Teuniske, (dochter)
Vermeld in 1736 II-E-66.
Aart Jan Peters Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 380.
De weduwe van Aart Jan Peters Vermeld in 1761 II-E-17 en 18, nr. 380.
Jan Tunis Aelbers Vermeld in 1766-1776 II-E-17 en 18, nr. 380.
Jan Tunis van de Ven Vermeld in 1781 II-E-17 en 18, nr. 380.
'Ledig' Vermeld in 1786 II-E-17 en 18, nr. 380.
Gerrit Hendrik van Eert Vermeld in 1791-1708 II-E-17 en 18, nr. 380; E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810).
Man: Geert van Eert, weduwnaar, 70 jaar, geboren op 10-10-1740 in Veghel
Kind: Hendricus van Eert, 26 jaar, geboren op 3-12-1784 in Veghel
Kind: Martienus van Eert, 21 jaar, geboren op 3-11-1789 in Veghel
Inwonend: Johanna Scheepers, 27 jaar, geboren op 30-7-1783 in Woensel
Inwonend: Lamberdiena H. Keetelaars, 11 jaar, geboren op 31-12-1799 in Veghel
 
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister van Veghel 1810.
De kinderen van Gerit van Eerd
 
Vermeld in 1811 E253 (1811).
Hendrikus G. van Eerd
 
Vermeld in 1822-1824 NA1221 (1822), NA1222 (1823), NA1223 (1824).
Man: Hendrik van Eert, 45 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Vrouw: Allegonda van de Reyt, 43 jaar, geboren in Veghel
Kind: Gerard van Eert, 13 jaar, geboren in Veghel
Kind: Martinus van Eert, 5 jaar, geboren in Veghel
Kind: Lamberdina van Eert, 11 jaar, geboren in Veghel
Kind: Adriana van Eert, 9 jaar, geboren in Veghel
Kind: Balta van Eert, 2 jaar, geboren in Veghel
 
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister van Veghel 1830.
Hendrikus G. van Eerd
 
Vermeld in 1833-1840 NA1224.
Man: Henricus van Eerd, 54 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Vrouw: Allegonda van de Ryt, 52 jaar geboren in Veghel
Kind: Gerard van Eerd, 23 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Kind: Martinus van Eerd, 15 jaar, geboren in Veghel
Kind: Lamberdina van Eerd, 21 jaar, geboren in Veghel
Kind: Adriana van Eerd, 19 jaar, geboren in Veghel
Kind: Bartelina van Eerd, 12 jaar, geboren in Veghel
 
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister van Veghel 1840.
De weduwe van Hendrik van Eert
 
Vermeld in 1846-1848 Inv. nr. 1702.
Ger. H. van Eert
 
Vermeld in 1849-1861 Inv. nr. 1702 en 1703.
Moeder: Allegonda van de Ryt, geboren in 1776 te Veghel, weduwe van Hendricus van Eerd
Zoon: Gerardus van Eerd, geboren in 1816 te Veghel, gehuwd in november 1852
Zoon: Lambertus van Eerd, geboren in 1818 te Veghel, gehuwd op 28-2-1852, op 28-2-1852 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Dochter: Adriana van Eerd, geboren in 1820 te Veghel, op 4-2-1853 gehuwd, in 1853 verhuisd naar een ander huis in Veghel, zie fol. 1005
Bijschrift, knecht: Joseph van der Horst, geboren in 1822 te Erp, op 24-2-1852 vertrokken naar Erp
Bijschrift, dienstmeid: Anna Maria van de Wassenberg, in 1826 geboren te Heeswijk, in 1852 gekomen van fol. 137
Bijschrift, knecht: Johannes van Veghel, in 1821 geboren te Erp, in 1852 van fol. 696 gekomen. In 1854 vertrokken naar fol. 287
Bijschrift, dienstmeid: Cornelia de Kleyn, geboren in 1837 in Zeeland, in 1854 vertrokken naar fol. 631
Bijschrift, schoondochter: Christina Swinkels, op 22-6-1827 geboren te Lieshout, op 2-11-1852 uit Lieshout naar Veghel komen wonen na haar huwelijk met Gerardus van Eerd
Bijschrift, kleinzoon: Hendrikus van Eerd, geboren op 17-9-1853 te Veghel
Bijschrift, kleinzoon: Joannes van Eerd, geboren op 30-10-1854 te Veghel
Bijschrift, kleinzoon: Martinus van Eerd, geboren op 25-2-1856 te Veghel, overleden op 18-3-1856
 
Vermeld in 1849-1862 NA1594, Bevolkingsregister van Veghel 1849-1862.
Hoofd: Gerardus van Eerd, geboren op 7-3-1816 te Veghel, akkerbouwer
Vrouw: Christina Swinkels, geboren op 22-6-1826 te Veghel, akkerbouwer
Zoon: Hendricus van Eerd, geboren op 17-9-1853 te Veghel, schoolleerling
Zoon: Martinus van Eerd, geboren op 24-2-1856 te Veghel
Zoon: Johannes van Eerd, geboren op 13-8-1857 te Veghel
Zoon: Lambertus van Eerd, geboren op 1-3-1859 te Veghel
Dienstknecht: Laurens van der Schoot, geboren op 14-3-1835 te Veghel
Dienstmeid: Adriana, dochter van Willen van Tilburg, geboren op 13-5-1828 te Veghel
Bijschrift, dochter: Maria Catharina van Eerd, geboren op 25-7-1861 te Veghel
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859
Geert H. van Eert
 
Vermeld in 1862-1870 Inv. nr. 1704 en 1705.
Hoofd: Gerardus van Eerd, geboren op 7-3-1816 te Veghel
Vrouw: Christina Swinkels, geboren op 22-6-1826 te Veghel
Zoon: Hendricus van Eerd, geboren op 17-9-1853 te Veghel
Zoon: Martinus van Eerd, geboren op 14-2-1856 te Veghel
Zoon: Johannes van Eerd, geboren op 13-8-1857 te Veghel
Zoon: Lambertus van Eerd, geboren op 1-3-1859 te Veghel
Dochter: Maria Catharina van Eerd, geboren op 25-7-1861 te Veghel
Bijschrift: Barbara van Eerd, geboren op 26-6-1863 te Veghel
Bijschrift, zoon: Petrus van Eerd, geboren op 5-8-1865 te Veghel
Bijschrift, dochter: Allegonda van Eert, geboren op 5-8-1865 te Veghel, doorgestreept, overleden op 18-9-1865
Bijschrift, zoon: Antonius van Eerd, geboren op 19-12-1866 te Veghel
Bijschrift, zoon: Theodorus van Eerd, geboren op 14-1-1871 te Veghel
 
Vermeld 1862-1870, tussen 1862 en 1870 verhuisd naar Krijtenburg 6 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1603, blad. 333, Biezen, huis nr. 610, veranderd in Biezen, huis nr. 633.
De weduwe van P. Vogels
 
Vermeld 1862-1870 Inv. nr. 1704 en 1705
Hoofd: Maria van Schijndel, weduwe van P. Vogels, geboren in juni 1806 te Veghel
Zoon: Johannes Vogels, geboren op 6-4-1832 te Veghel
Zoon: Hendricus Vogels, geboren op 2-2-1835 te Veghel, doorgestreept, gehuwd op 18-2-186(..) met Ardina Francisci
Dochter: Johanna Vogels, geboren op 14-2-1840 te Veghel
Zoon: Petrus Vogels, geboren op 8-9-1843 te Veghel
Bijschrift, nicht: Maria van Schijndel, geboren op 15-3-1861 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1-12-1861
 
Tussen 1862 en 1870 van Corsica 9 naar dit huis verhuisd Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1606, blad nr. 1265, Biezen, huis nr. 613, veranderd in huis nr. 610
Hoofd: Maria van Schijndel, weduwe van Petrus Vogels, geboren op 17-6-1805 te Veghel
Zoon: Johannes Vogels, geboren op 11-4-1833 te Veghel
Dochter: Johanna Vogels, geboren op 15-2-1841 te Veghel
Zoon: Petrus Vogels, geboren op 6-9-1843 te Veghel
Nicht: Maria van Schijndel, geboren op 15-3-1861 te Veghel, schoolleerling
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling 1-12-1859, inv. nr. 1776
Hoofd: Maria van Schijndel, weduwe van Petrus Vogels, geboren op 27-5-1804 te Veghel
Schoonzoon: Petrus van Weert, geboren op 9-9-1835 te Schijndel
Dochter: Johanna Vogels, geboren op 15-2-1841 te Veghel
Zoon: Jan Vogels, geboren op 6-4-1833 te Veghel
Nicht: Maria van Schijndel, geboren op 15-3-1861 te Veghel
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling 31-12-1879, inv. nr. 1806
Hoofd: Maria van Schijndel, weduwe van P. Vogels, geboren in juni 1806 te Veghel, doorgestreept, overleden op 18-5-1881
Zoon, later hoofd: Johannes Vogels, geboren op 6-4-1832 te Veghel, verhuisd naar Heuvel, doorgestreept, overleden op 4-2-1887
Dochter: Johanna Vogels, geboren op 14-2-1840 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register W, fol. 2140
Zoon: Petrus Vogels, geboren op 8-9-1843 te Veghel, doorgestreept, overleden op 8-9-1871
Nicht: Maria van Schijndel, geboren op 15-3-1861 te Veghel, verhuisd naar Heuvel
 
In 1881-1887 verhuisd naar de Heuvel, Maria van Schijndel is in 1881 wel in Zijtaart begraven, Johannes is in 1887 niet in Zijtaart begraven Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1622, fol. 209, Biezen
A. Hendrik Lzn van de Ven
 
Vermeld in 1892-1898 Inv. nr. 1706.
Hoofd: Antonius van de Ven, geboren op 21-6-1857 te Veghel
Vrouw: Hendrika van der Linden, geboren op 12-3-1859 te Veghel
Dochter: Wilhelmina Maria van de Ven, geboren op 18-4-1887 te Uden
Dochter: Anna Maria van de Ven, geboren op 18-1-1889 te Uden
Dochter: Hendrica Josephina Maria van de Ven, geboren op 14-3-1891 te Veghel
Bijschrift, zoon: Christianus Hendricus van de Ven, geboren op 27-4-1892 te Veghel
 
Het gezin is op 2-3-1892 uit Uden gekomen
 
Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1621, fol. 1854, Biezen
 
Hoofd: Antonius van de Ven, geboren op 21-6-1857 te Veghel, doorgestreept, overleden op 17-5-1909
Vrouw: Hendrika van der Linden, geboren op 12-3-1859 te Veghel
Dochter: Wilhelmina Maria van de Ven, geboren op 18-4-1887 te Uden
Dochter: Anna Maria van de Ven, geboren op 18-1-1889 te Uden, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 268
Dochter: Hendrica Josephina Maria van de Ven, geboren op 14-3-1891 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 270-70
Zoon: Christianus Hendricus van de Ven, geboren op 27-4-1892 te Veghel
Bijschrift op 1-7-1893, dochter: Martina van de Ven, geboren op 24-6-1893 te Veghel, doorgestreept, op 27-5-1909 naar Erp vertrokken
Bijschrift op 1-(1)-1895, dochter: Johanna van de Ven, geboren op 26-1-1895 te Veghel
Bijschrift op 1-6-1897, dochter: Wilhelmina Maria van de Ven, geboren op 14-5-1897 te Veghel
Bijschrift op 20-10-1898, dochter: Anna Maria van de Ven, geboren op 20-10-1898 te Veghel, doorgestreept, abuis gestelt, zie fol. 2082
In 1898-1908 van Corsica 15 naar Leinserondweg 17 verhuisd Bevolkingsregister  1892-1910, inv. nr 1633, fol. 1635
A. van de Ven, Hendrikzn, doorgestreept
Bijschrift: C. Schepers
1898-1908 Woningregister 1898-1908, inv. nr. 1707
Hoofd: Cornelis Schepers, geboren op 26-5-1876 te Veghel, geboekt van register S-U, fol. 1631
Vrouw: Hendrica Jacoba Ketelaars, geboren op 11-5-1876 te Veghel, geboekt van register A-B, fol. 188
Neef: Johannes Ketelaars, geboren op 18-3-1889 te Veghel, op 8-6-1900 uit Schijndel gekomen, doorgestreept, op 22-8-1900 naar Schijndel vertrokken
Bijschrift op 13-3-1902, dochter: Maria Schepers, geboren op 13-3-1902 te Veghel
Bijschrift op 19-3-1904, dochter: Johanna Petronella Schepers, geboren op 18-3-1904 te Veghel
Bijschrift op 15-5-1905, zoon: Johannes Schepers, geboren op 14-5-1905 te Veghel
Bijschrift op 26-1-1907, zoon: Lambertus Johannes Schepers, geboren op 25-1-1907 te Veghel, doorgestreept, overleden op 4-11-1908
Bijschrift op 9-5-1908, dochter: Petronella Schepers, geboren op 9-5-1908 te Veghel
Bijschrift op 10-12-1908, grootvader van de vrouw: Johannes van den Broek, geboren op 11-11-1823 te Veghel, geboekt van register A-B, fol. 270
Bijgeschreven op 22-6-1900 Bevolkingsregister  1892-1910, inv. nr. 1632, fol. 1635
C. Schepers
Bijschrift: J. van den Broek
Vermeld in 1907-1910 Inv. nr. 1706
C. Schepers, doorgestreept
Bijschrift: J. van den Broek, (doorgestreept)
Bijschrift: P. van Weert, hoofd
Bijschrift: G. van Weert, zwager
Bijschrift: H. Brugmans (bijschrift in potlood: hoofd)
1910-1921 Inv. nr. 1708.
Hoofd: Cornelis Schepers, geboren op 26-5-1876 te Veghel
Vrouw: Hendrica Jacoba Ketelaars, geboren op 11-5-1876 te Veghel
Dochter: Maria Schepers, geboren op 13-3-1902 te Veghel
Dochter: Johanna Petronella Schepers, geboren op 18-3-1904 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 300
Zoon: Johannes Schepers, geboren op 14-5-1905 te Veghel
Dochter: Petronella Schepers, geboren op 9-5-1908 te Veghel, doorgestreept, overleden op 26-5-1913 te Veghel
Grootvader: Johannes van den Broek, geboren op 11-11-1823 te Veghel, doorgestreept, overleden op 9-1-1912
Bijschrift op 7-10-1910, dochter: Lamberta Cornelia Schepers, geboren op 6-10-1910 te Veghel
Bijschrift op 17-6-1913, zoon: Petrus Cornelius Schepers, geboren op 17-6-1913 te Veghel, doorgestreept, overleden op 16-7-1913
Bijschrift op 19-12-1914, dochter: Gijsberdina Petronella Schepers, geboren op 19-12-1914 te Veghel, doorgestreept, overleden op 15-1-1915
Bijschrift op 19-6-1916, dochter: Gijsberdina Petronella Schepers, geboren op 17-6-1916 te Veghel
Bijschrift op 6-7-1918, dochter: Gerarda Maria Cornelia Schepers, geboren op 6-7-1918 te Veghel
In 1910-1921 van Corsica 15 naar Corsica 9 verhuisd Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1643, folio 20
Hoofd: Pieter van Weert, geboren op 9-9-1835 te Schijndel, doorgestreept, geboekt naar register A-B, fol. 228
Zoon: Gerardus van Weert, geboren op 15-9-1880 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register A-B, fol. 228
In 1911 van Corsica 13 naar Corsica 15 verhuisd Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr 1645, folio 19
Hoofd: Hendricus Brugmans, geboren op 8-3-1881 te Veghel
Vrouw: Petronella van Weert, geboren op 15-9-1880 te Veghel
Bijschrift op 19-6-1911, dochter: Johanna Gerardina Brugmans, geboren op 18-6-1911
Bijschrift op 29-5-1912, zoon: Gerardus Cornelius Brugmans, geboren op 28-5-1912, doorgestreept, overleden op 5-8-1912
Bijschrift op 2-7-1913, zoon: Gerardus Cornelius Brugmans, geboren op 2-7-1913
Bijschrift op 10-8-1914, zoon: Petrus Cornelius Brugmans, geboren op 9-8-1914, doorgestreept, overleden op 29-9-1914
Bijschrift op 5-11-1914, schoonvader: Pieter van Weert, geboren op 9-9-1835 te Schijndel, geboekt van register W-Z, fol. 19, doorgestreept, overleden op 5-7-1915
Bijschrift op 5-11-1914, schoonbroer: Gerardus van Weert, geboren op 15-9-1880 te Veghel, geboekt van register W-Z, fol. 19
Bijschrift op 19-11-1915, dochter: Lamberdina Brugmans, geboren op 17-11-1915
Bijschrift op 21-10-1918, zoon: Petrus Theodorus Brugmans, geboren op 20-10-1918, doorgestreept, overleden op 9-3-1919
Bijschrift op 13-11-1920, dochter: Petronella Theodora Brugmans, geboren op 12-11-1920
Vermeld in 1910-1911. In 1911 verhuisd van Corsica 13 naar Corsica 15. Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr 1638, folio 228
H. Brugmans Vermeld in 1921-1931 en in 1932 Inv. nr. 1710 en 1712.
P.J. Vissers Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads