Foto's Huizen Kroniek

Corsica 13

Foto uit 2006


Ouderdom
In 1630 wordt al een huis op dit perceel vermeld.
 

Beschrijving Datum Bronnen
Een 'huijs, hoff, ende erffenisse,'gelegen 'aende Biesen'
-  e.z.: Truijken, dochter van Jan Daendel Maessen
-  a.z.: de minderjarige kinderen van Jan Jan Daniels
-  e.e.: de gemeint
- a.e.: het goed van Henrick Martens
De koper moet jaarlijks betalen de helft van 8 stuivers aan de borgemeesters.
19-09-1630 R45, fol. 60-61.
‘Huys, hoff, boomgaert ende d' aengelegen lant’ 1657 VP-1657, nr. 244.
Een ‘huijs, hoff, boomgaert, aengelegen lant, poterijen ende gerechtigheden van dyen’, gelegen ‘aenden Biesen’
- e.z.: Peter Peter Martens
- a.z.: de gemeint
- e.e.: Peter (..)
- a.e.: Aert Jan Deenen
Belast met jaarlijks o.a. een balkcijns van 7 stuivers.
Koop op 07-09-1676 R55, fol. 676.
'Erf en lant' 1702 VP-1702, fol. 291.
Huis, hof en aangelag, gelegen aan den Biesen 01-09-1792 R110, fol. 215.
Een bouwmanswoning met aangelegen teulland, groeskanten en houtwas, gelegen 'aen den Lagen Biezen' 22-06-1824 NtA 8117, nr. 28.
Kadaster: E832, huis en erf, 17,40 are 1832 Kadaster 1832.
In 1844 werden de grenzen van percelen veranderd, hierna kadaster: E1681, huis en erf, 15,90 are 1844 Art. 842.
Op 02-11-1898 werd de bouw van een bakhuis door de gemeente geadministreerd. 02-11-1898 Inv. nr. 1195.
Op 02-07-1900 volgde de aantekening dat de woning verbeterd was. 02-07-1900 Inv. nr. 1195.
Ook werden toen percelen samengevoegd, na meting, kadaster: E2843, huis, stal, bakhuis, bouwland en weiland, 95,66 are 1900 Art. 1895.
In 1908 gaf de gemeente toestemming om het woonhuis te vernieuwen. 29-07-1908 BV-144.
Op 12-05-1917 kreeg A. van de Heijden vegunning om de woning te vergroten. 12-05-1917 BV-382.
Na meting in 1918, kadaster: E3075, huis, schuur, stal, bouwland en weiland, 95,66 are 1918 Art. 5293.
In 1928 gaf de gemeente Veghel een bouwvergunning om het woonhuis en de boerderij te vernieuwen. Het huis was in dat jaar afgebrand vanwege blikseminslag. 20-08-1928 BV-937.
Op 24-04-1961 kreeg J. van der Heijden vergunning om een kippenhok te bouwen. 24-04-1961 BV na 1936.
Adres: Biezen 611 (1846-1870), Biezen 799 (1870-1892), Biezen 809 (1892-1898), Biezen 781 (1898-1910), Biezen G 124 (1910-1921), Biezen G 139 (1921-1931), Biezen G 141 (1932-1942), Biezen A 87 (1943-1967), Corsica 13 (vanaf 1967) 1846-1967 Inv. nr 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712; doc. Veghel, nr. 383.
     
Eigenaars Datum Bronnen
Bartholomeus Peters, man van Meriken, dochter van Jan Daniels Maessen Vermeld op 19-09-1630 R45, fol. 60-61.
Jan, zoon van Jan Jan Daniels Koop op 19-09-1630 R45, fol. 60-61.
De weduwe van Jan Jan Deenen Vermeld in 1657 VP-1657, nr. 244.
Jan Jan Deenen en Geraert Jan Deenen, mede optredend als voogden over de minderjarige dochter Lynneken, en voor Jan Deenen, wonende te Niffterich Vermeld op 07-09-1676 R55, fol. 676.
Jan Aert Everts met Hendrick en Adriaen Lavreynssen zijn zwagers Koop op 07-09-1676 R55, fol. 676.
Arien Laurenssen Vermeld op 19-05-1682 en in 1702-1717 R64, fol. 132-134; VP-1702, fol. 291; II-E-109.
Aert Arien Laurenssen Vermeld 1717-1719 II-E-109 en 111.
Laurens Adriaen Laurenssen Vermeld in 1722 VP-1722, fol. 656.
Maria Hendrik Dictusse, weduwe van Laurens Ariens het vruchtgebruik en Adriaan, haar zoon, het erfrecht Vermeld in 1761 VP-1761, fol. 294.
Adriaen Laurens Ariens van de Rydt Vererving 1769-1777 VP-1769, fol. 291v.
De erfgenamen van Adriaen Laurens Ariens van de Rydt Vererving 18-10-1779 VP-1777, fol. 313.
Hendriena Matys Wilbors, weduwe van Adriaen laurens Ariens van de Rydt het vruchtgebruik Vererving 1777-1785 VP-1777, fol. 313.
Lambert, Wilbert en Maria, kinderen van Mathys Wilbers Vererving 1785-1792 VP-1785, fol. 282.
Wilbert Matys Wilbors Deling op 1-9-1792 VP-1785, fol. 282.
Adriaan Wilbert Wilbers (de Biezen) Deling op 22-6-1824; vermeld in 1832 NtA 8117, nr. 28; kadaster 1832.
Lambertus Vogels, landbouwer Verwerving 1864-1884 Art. 1895.
De kinderen van Lambertus Vogels Vermeld op 02-11-1898 Inv. nr. 1195.
Adriana Lambertusdr Vogels Deling in 1910 Art. 2856.
Adrianus Lambertus van der Heijden, bij de koop wonend in Eerde Koop in 1917 Art. 5293.
Johannes Wilhelmus van der Heijden, geboren op 29-05-1919, landbouwer Deling in 1962 Art. 8559.
Chris Brox, getrouwd met een kleindochter van Januske van de Heijden Rond 1980 Mededeling Door Brugmans d.d. 19-02-2007.
 
Bewoners Datum Bronnen
Ariaen Laufreijnssen, Jan en Laufreijns de soonen boven de sestien jaren Vermeld in 1709 II-E-38.
Adriaen Lauereijnsse Vermeld in 1709-1720 I-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720).
Laurens Adriaen Laurenssen van de Rijt Vermeld in 1721-1724 II-E-124 (1721), 86 (1722), II-B-48 (1724).
Niet arm.
Boven de 16: Laurens Ariens (man), Mari (vrouw), Mi Jans (meid).
Onder de 16: Arien Jans (knecht)
   
Laurens Ariens van de Rijt Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 379.
De weduwe van Laurens Ariens Vermeld in 1766 II-E-17 en 18, nr. 379.
Adriaen Laurens Ariens Vermeld in 1771-1781 II-E-17 en 18, nr. 379.
Wilbort Matheus Wilbors en Jan Lambert Tijsse Vermeld in 1786-1807 II-E-17 en 18, nr. 379; E248 (1806), E249 (1807).
Marte van de Rydt Vermeld in 1807-1810 E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810)
Gerard Lambert Tyssen Vermeld in 1811 E253 (1811).
Man: Geert Lambert Wilberts, weduwnaar, 53 jaar, geboren op 15-1-1757 in Veghel
Kind: Catrina G. Wilberts, 28 jaar, geboren op 16-2-1790 in Veghel
Kind: Elisabet G. Wilberts, 16 jaar, geboren op 20-6-1794 in Veghel
Kind: Lambert G. Wilberts, 18 jaar, geboren op 20-12-1792 in Veghel
Opa: Wilbert Mateus Wilberts, 74 jaar, geboren op 20-1-1736 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister van Veghel 1810.
Adriaan Wilbert Tijsse Vermeld in 1822-1824 NA1221 (1822), NA1222 (1823), NA1223 (1824).
Man: Adriaan Wilbers, 44 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Vrouw: Maria van der Steen, 47 jaar, geboren in Veghel
Kind: Antony Wilbers, 17 jaar, geboren in Veghel
Kind: Wilhelmina Wilbers, 14 jaar, geboren in Veghel
Kind: Elizabeth Wilbers, 16 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister van Veghel 1830.
Adriaan Wilberts Vermeld in 1833-1840 NA1224.
Man: Adriaan Wilbers, 54 jaar, bouwman, geboren in Veghel, overleden op 14-3-1842
Vrouw: Maria van der Steen, 57 jaar, geboren in Veghel
Kind: Antony Wilbers, 27 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Kind: Elizabeth Willemina, 24 jaar, bijschrift: over tot Zijtaart
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister van Veghel 1840.
De weduwe van Adriaan Wilberts Vermeld in 1842-1849 NA1225.
De weduwe van Adriaan Wilbers Vermeld in 1846-1848 Inv. nr. 1702.
Moeder: Maria van der Steen, geboren in 1782 te Veghel, weduwe van Adriaan Wilbors, overleden op 5-6-1853
Zoon: Antonie Wilbers, geboren in 1813 te Veghel, ongehuwd
Knecht: Martinus Vervoort, geboren in 1823 te Veghel, doorgestreept
Dienstmeid: Engelina van Lieshout, geboren in 1800 te Veghel, doorgestreept
Knecht: Martinus van Doorn, geboren in 1838 te Veghel, doorgestreept, in 1853 naar fol. 382
Vermeld in 1849-1862 NA1594, Bevolkingsregister van Veghel 1849-1862.
De kinderen van Adriaan Wilbers Vermeld in 1849-1861 Inv. nr. 1703
Antonius Wilbers Vermeld in 1849-1866 Inv. nr. 1703 t/m 1705.
Hoofd: Antonius Wilbers, geboren op 19-9-1813 te Veghel, akkerbouwer
Dienstknecht: Hendricus Emmerens, geboren in 1829 te Liempde
Dienstknecht: Nicolaas van Weert, geboren in 1837 te Schijndel
Dienstmeid: Maria Jonkers, geboren in 1824 te Sint-Oedenrode
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859
Hoofd: Antonius Wilbers, geboren op 19-9-1813 te Veghel
Bijgeschreven, nicht: Adriana Vogels, geboren op 6-2-1843 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1-12-1869
Vermeld 1862-1866 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1606, blad nr. 1346
Antonij Wilbers Vermeld 1865-1866 Inv. nr. 1711.
Gerardus Schepers Vermeld 1867 Inv. nr. 1711.
Hoofd: Gerardus Schepers, geboren op 26-6-1833 te Veghel
Vrouw: Willemijn Verhagen, geboren op 10-4-1838 te Veghel
Bijschrift, zoon: Wilhelmus Schepers, geboren op 3-6-1869 te Veghel
Het echtpaar is op 11-5-1867 bijgeschreven, vermeld 1867-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1605, blad nr. 1056, Biezen, huis nr. 611
Hoofd: Gerardus Schepers, geboren op 28-6-1833 te Veghel
Vrouw: Willemijn Verhagen, geboren op 10-4-1838 te Schijndel
Zoon: Wilhelmus Schepers, geboren op 3-6-1869 te Veghel
Dienstknecht: Martinus Habraken, geboren op 29-5-1850 te Schijndel
Dienstmeid: Elisabeth Opsteen, geboren op 2-10-1847 te Veghel
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling 1-12-1869, inv. nr. 1776
Hoofd: Gerardus Schepers, geboren op 26-6-1833 te Veghel
Vrouw: Willemijn Verhagen, geboren op 10-4-1838 te Schijndel
Zoon: Wilhelmus Schepers, geboren op 3-6-1869 te Veghel
Bijschrift, dochter: Petronella Schepers, geboren op 13-11-1870 te Veghel
Bijschrift, zoon: Johannes Schepers, geboren op 12-3-1872 te Veghel
Bijschrift, zoon: Martinus Schepers, geboren op 10-8-1873 te Veghel
Bijschrift, dochter: Allegonda Schepers, geboren op 11-1-1875 te Veghel
Bijschrift, dochter: Johanna Schepers, geboren op 12-2-1876 te Veghel, doorgestreept, doorgestreept bij de volkstelling van 1890
Bijschrift, dochter: Johanna Maria Schepers, geboren op 15-8-1877 te Veghel
Bijschrift, dochter: Hendrika Schepers, geboren op 28-6-1879 te Veghel
Bijschrift, dochter: Maria Catharina Schepers, geboren op 11-10-1880 te Veghel
Vermeld 1870-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1621, fol. 1622, Biezen
Hoofd: Gerardus Schepers, geboren op 26-1-1833 te Veghel
Vrouw: Willemijn Verhagen, geboren op 10-4-1828 te Schijndel
Dochter: Wilhelmina Schepers, geboren op 3-6-1869 te Veghel
Dochter: Petronella Schepers, geboren op 13-11-1870 te Veghel
Zoon: Johannes Schepers, geboren op 12-3-1872 te Veghel
Zoon: Martinus Schepers, geboren op 19-8-1873 te Veghel
Dochter: Allegonda Schepers, geboren op 11-1-1875 te Veghel
Zoon: Johannes Schepers, geboren op 12-2-1876 te Veghel
Zoon: Johannes Maria Schepers, geboren op 15-8-1877 te Veghel
Dochter: Hendrika Schepers, geboren op 28-6-1879 te Veghel
Dienstbode: Petrus Burgers, geboren op 1-10-1857 te Erp
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling 31-12-1879, inv. nr. 1806
Hoofd: Pieter van Weert, geboren op 9-9-1835 te Schijndel, geboekt van register W, fol. 2141
Vrouw: Johanna Vogels, geboren op 15-2-1841 te Veghel, geboekt van fol. 2095
Bijschrift, zoon: Gerardus van Weert, geboren op 15-9-1880 te Veghel
Bijschrift, dochter: Petronella van Weert, geboren op 15-9-1880 te Veghel
Bijschrift, neef: Martinus Vogels, geboren op 5-1-1883 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1890
Bijgeschreven  in het bevolkingsregister op 2-7-1873, maar hij zal pas in 1880 naar Corsica 13 verhuisd zijn vermeld 1880-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1623, fol. 2148
Piet van Weert, woonde na 1908 in bij zijn schoonzoon Henricus Brugmans, getrouwd met zijn dochter Petronella van Weert. Vermeld van 1892 tot 1898-1910 Inv. nr. 1706 en 1707.
Hoofd: Pieter van Weert, geboren op 9-9-1835 te Schijndel
Vrouw: Johanna Vogels, geboren op 15-2-1841 te Veghel, doorgestreept, overleden op 4-1-1909
Zoon: Gerardus van Weert, geboren op 15-9-1880 te Veghel
Dochter: Petronella van Weert, geboren op 15-9-1880 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register A-B, fol. 276
Neef: Martinus Vogels, geboren op 5-1-1883 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 268
Bijschrift op 1-5-1896, nicht: Hendrika van Weert, geboren op 4-4-1892 te Veghel, doorgestreept, op 18-11-1899 naar Erp vertrokken
Bijschrift op 10-6-1904, niet verwant: Johannes van Boerdonk, geboren op 20-3-1898 te Erp, op 31-5-1904 uit Erp gekomen, doorgestreept, op 23-1-1908 naar Erp vertrokken
Bijschrift op 10-6-1904, niet verwant: Martinus van Boerdonk, geboren op 27-6-1899 te Erp, op 31-5-1904 uit Erp gekomen, doorgestreept, op 14-1-1908 naar Erp vertrokken
Vermeld in 1892-1910 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1634, fol. 2218
P. van Weert Vermeld 1898-1908 Inv. nr. 1707
P. van Weert, doorgestreept
Bijschrift: H. Brugmans
Vermeld 1907-1910 Inv. nr. 1706
Hoofd: Pieter van Weert, geboren op 9-9-1835 te Schijndel, doorgestreept, geboekt naar register A-B, fol. 228
Zoon: Gerardus van Weert, geboren op 15-9-1880 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register A-B, fol. 228
In 1911 van Corsica 13 naar Corsica 15 verhuisd Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr 1645, folio 19
H. Brugmans Vanaf zijn huwelijk op 18-02-1908  tot 1911 Mededeling Door Brugmans d.d. 19-02-2007. 
Hoofd: Hendricus Brugmans, geboren op 8-3-1881 te Veghel, overgeboekt van dienstbodenregister, fol. 32
Vrouw: Petronella van Weert, geboren op 12-9-1880 te Veghel, overgeboekt van register W-Z, fol. 2218
Bijschrift op 26-12-1908, dochter: Gerardina Brugmans, geboren op 26-12-1908, doorgestreept, overleden op 28-12-1908
Bijschrift op 1-3-1910, zoon: Gerardus Johannes Brugmans, geboren op 27-2-1910, doorgestreept, overleden op 6-3-1910
Het gezin is bijgeschreven op 17-2-1908 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1627, fol. 276
Hoofd: Hendricus Brugmans, geboren op 8-3-1881 te Veghel
Vrouw: Petronella van Weert, geboren op 15-9-1880 te Veghel
Bijschrift op 19-6-1911, dochter: Johanna Gerardina Brugmans, geboren op 18-6-1911
Bijschrift op 29-5-1912, zoon: Gerardus Cornelius Brugmans, geboren op 28-5-1912, doorgestreept, overleden op 5-8-1912
Bijschrift op 2-7-1913, zoon: Gerardus Cornelius Brugmans, geboren op 2-7-1913
Bijschrift op 10-8-1914, zoon: Petrus Cornelius Brugmans, geboren op 9-8-1914, doorgestreept, overleden op 29-9-1914
Bijschrift op 5-11-1914, schoonvader: Pieter van Weert, geboren op 9-9-1835 te Schijndel, geboekt van register W-Z, fol. 19, doorgestreept, overleden op 5-7-1915
Bijschrift op 5-11-1914, schoonbroer: Gerardus van Weert, geboren op 15-9-1880 te Veghel, geboekt van register W-Z, fol. 19
Bijschrift op 19-11-1915, dochter: Lamberdina Brugmans, geboren op 17-11-1915
Bijschrift op 21-10-1918, zoon: Petrus Theodorus Brugmans, geboren op 20-10-1918, doorgestreept, overleden op 9-3-1919
Bijschrift op 13-11-1920, dochter: Petronella Theodora Brugmans, geboren op 12-11-1920
In 1911 verhuisd van Corsica 13 naar Corsica 15. Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr 1638, folio 228
Bijschrift op 6-5-1912, hoofd: Marinus van Helvoort, geboren op 23-2-1885 te Schijndel, geboekt van register G-I, fol. 202
Bijschrift op 6-5-1912, vrouw: Agnes van der Linden, geboren op 23-6-1882 te Veghel, geboekt van register J-L, fol. 267
Bijschrift op 25-3-1913, zoon: Adrianus van Helvoort, geboren op 25-3-1913 te Veghel
Bijschrift op 24-1-1914, zoon: Martinus van Helvoort, geboren op 24-1-1914 te Veghel, doogestreept, overleden op 21-2-1914
Bijschrift op 9-12-1914, dochter: Martina Maria van Helvoort, geboren op 8-12-1914 te Veghel
Bijschrift op 2-11-1915, zoon: Christianus van Helvoort, geboren op 30-10-1915 te Veghel, doorgestreept, overleden op 29-2-1916
Bijschrift op 11-12-1916, dochter: Anna Maria van Helvoort, geboren op 16-12-1916 te Veghel
Bijschrift op 27-12-1917, dochter: Christiana Maria van Helvoort, geboren op 25-12-1917 te Veghel
Bijschrift op 6-2-1919, zoon: Martinus van Helvoort, geboren op 6-2-1919 te Veghel
Bijschrift op 8-3-1920, dochter: Antonia van Helvoort, geboren op 6-3-1920 te VeghelBijschrift op 7-3-1921, zoon: Petrus Henricus van Helvoort, geboren op 4-3-1921 te Veghel
Het gezin is op 6-5-1912 op Corsica 13 komen wonen en tussen 1912 en 1921 (waarschijnlijk 1917-1919) naar Pater Vervoortstraat 26 verhuisd. Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1640, folio 202.
M. van Helvoirt Van 1911 tot 1917 Inv. nr. 1708; mededeling Door Brugmans d.d. 19-02-2007.
Hoofd: Adrianus van der Heijden, geboren op 22-12-1881 te Sint-Oedenrode
Vrouw: Maria Catharina Kanters, geboren op 27-2-1882 te Veghel
Zoon: Martinus Lambertus van der Heijden, geboren op 3-7-1910 te Veghel
Bijschrift op 28-6-1911, zoon: Lambertus Martinus van der Heijden, geboren op 27-6-1911
Bijschrift op 29-5-1912, dochter: Maria Hendrica van der Heijden, geboren op 28-5-1912
Bijschrift op 17-7-1913, zoon: Franciscus Henricus van der Heijden, geboren op 17-7-1913
Bijschrift op 13-7-1914, zoon: Johannes Franciscus van der Heijden, geboren op 12-7-1914, doorgestreept, overleden op 25-7-1915
Bijschrift op 8-3-1917, dochter: Henrica Maria van der Heijden, geboren op 7-3-1917
Bijschrift op 29-5-1919, zoon: Johannes Wilhelmus van der Heijden, geboren op 29-5-1919
Bijschrift op 12-7-1920, zoon: Francina Antonia van der Heijden, geboren op 11-7-1920
Johannes is het eerste kind dat (op 29-5-1919) in Zijtaart gedoopt werd, zodat het gezin tussen 7-3-1917 en 29-5-1919 van de Leest naar Corsica 13 verhuisd is. Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1640, fol. 132.
Adrianus van der Heijden Vanaf 1917; vermeld in 1932 Inv. nr. 1708, 1710 en 1712; mededeling Door Brugmans d.d. 19-02-2007.
Johannes W. van der Heijden Vermeld in 1967 Doc. Veghel, nr. 383.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads