Foto's Huizen Kroniek

Corsica 9

Corsica 9 1973.jpg (319078 bytes) Foto uit 1973
Foto uit 2006


Ouderdom
In 1657 was er al bewoning op dit perceel.
 

Beschrijving Datum Bronnen
‘Huys, hoff, boomgaert ende syn lant’ 1657 VP-1657, nr. 241.

‘Een huijs, hof, boomgaert ende aengelegen teuijlant mitsgaders de groese daer aengelegen', groot ca. 6 lopens, gelegen in den Biesen
- e.z.: het goed van Rijnder Jan Willems
- a.z.: de kinderen van Jan Goorts
- e.e.: de weduwe van Rombout Aert Geerlincx
- a.e.: de gemeijnt

30-12-1687 R64, fol. 229-230.
'Het lant van Dirck Willems' 1702 VP-1702, fol. 289.
'Huijs, lant ende groes' 1722 VP-1722, fol. 650.
Kadaster: de Lage Biezen E781, huis en erf, 2,70 are 1832 Kadaster 1832.
Kadaster: E1778, huis, schuur en erf, 19,50 are 1853 Art. 886.
Op 02-06-1905 werd de bouw van een schuur en stal door de gemeente geregistreerd. 02-06-1905 Inv. nr. 1195.
Ook werden toen percelen samengevoegd, na meting, kadaster: E2944, huis, schuur en bouwland, 75,50 are 1906 Art. 3816.
Adres: Biezen 613 (1946-1870), Biezen 803 (187-1892), Biezen 813 (1892-1898), Biezen 785 (1898-1910), Biezen G 129 (1910-1921), Biezen G 144 (1921-1931), Biezen G 146 (1932-1942), Biezen A 83 (1943-1967), Corsica 9 (vanaf 1967) 1846-1967 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712; Doc. Veghel, nr. 383.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Dirck Willems van Herentum Vermeld in 1657 VP-1657, nr. 241.
Luijtien, weduwe van Dirck Willems van Hertum Vermeld op 30-12-1687 R64, fol. 229-230.
Adriaen Arien Aart Geerlings Vermeld 1702-1707 VP-1702, fol. 289; VP-1707, fol. 216.
Huijbert Goossens van Erp Vermeld 1712-1722 II-E-107;
VP-1722, fol. 650.
Seijken en Hermanus, kinderen van Adriaen Aert Geerlinx Verwerving 1722-1738 VP-1722, fol. 651.
Hermanus, zoon van Adriaan Aart Geerlings Vermeld in 1738 VP-1738, fol. 624.
Jan Hendrick van Groenendael, getrouwd met Maria Corsten weduwe van Herman Adriaen Gerlings, het vruchtgebruik, en Adriaen, Corstiaen en Johannes, haar kinderen, het erfrecht Vermeld in 1753 VP-1753, fol. 262v.
Maria Versteegde, weduwe van Hermanus Smits Vermeld in 1792 Maatboek 1792, nr. 3153 (3709)
Johannes Herman Smits (1/2), en Hermanus, Antony en Johannes, kinderen van Adriaen Herman Smits (1/2) Verwerving 1792-1802 VP-1785, fol. 280v.
Johannes Peter van de Ven Koop op 10-11-1802, vermeld in 1808 VP-1785, fol. 280v; II-E-238, nr. N-7.
Peter Johannes van de Ven Vermeld in 1832 Kadaster 1832.
Hendrik van Eert, landbouwer Koop in 1833 Art. 886.
Theodorus Godefriduszn van de Rijt, landbouwer, en Hendrikus van de Rijt en verdere erfgenamen Verwerving in 1863 Art. 2181.
Petronella van de Rijt Verwerving  1863-1888 Art. 2181.
Hubertus Peterus Hoevenaars, grootgrondbezitter te Geldrop Koop in 1886 Art. 3612.
Anna Maria Homberg, weduwe van Paulus Hoevenaars, wonend te Geldrop Deling in 1888 Art. 3816.
Clara Hoevenaars, weduwe van Willem Jacob van Ryck, zonder beroep, wonend in Parijs Legaat in 1907 Art. 4748.
Cornelis Schepers, landbouwer te Veghel (later te Schijndel) Koop in 1912 Art. 5008.
Gerardus, Hendrikus, Marinus Maria, Geertruda en Hendrika Opheij Koop in 1929 Art. 6157.
Hendrikus Opheij, landbouwer (1/2), en Jacobus Johannes van Rosmalen, landbouwer (1/2) Deling in 1949 Art. 6157.
 

Bewoners Datum Bronnen
Peter Hendrick Lamberts Pacht het huis voor 6 jaren op 30-12-1687 R64, fol. 229-230.
Huijbert Goossens, Ariaentje sijn vrouw [boven], Sijken, Hermen en Ariaentie hare kinderen onder de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
Huijbert Goossens van Erp Vemeld in 1709-1724 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721), 86 (1722), II-B-48 (1724).
Matig arm.
Boven de 16: Leijske, weduwe van Corst Jans, Mi (dochter)
Vermeld in 1736 II-E-66.
De weduwe van Corstiaen Jans Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 375.
Hendrik Sanders Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 375.
De weduwe van Hendrik Sanders Vermeld in 1761 II-E-17 en 18, nr. 375.
Corstiaen Adriaan Versteegde Vermeld in 1766 II-E-17 en 18, nr. 375.
Adriaen Manusse Smits Vermeld in 1771-1781 II-E-17 en 18, nr. 375.
Jan Poulus Vervoort Vermeld in 1786-1798 II-E-17 en 18, nr. 375.
Adriaan van Veghel Vermeld 1806-1810 E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810).
Man: Adriaan van Veghel, 59 jaar, geboren op 12-8-1751 in Veghel
Vrouw: Margrita van Cleef, 57 jaar, geboren op 25-2-1753 in Veghel
Kind: Johanna van Veghel, 26 jaar, geboren op 8-1-1784 in Veghel
Kind: Catrina van Veghel, 25 jaar, geboren op 5-7-1785 in Veghel
Kind: Johannes van Veghel, 23 jaar, geboren op 9-1-1787 in Veghel
Kind: Hendricus van Veghel, 14 jaar, geboren op 22-2-1796 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister van Veghel 1810.
Adriaan van Veghel Vermeld in 1822-1823 NA1221 (1822), NA1222 (1823).
Man: Hendrik van Vegchel, 34 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Vrouw: Deliana Ketelaers, 33 jaar, geboren in Veghel
Kind: Johannes van Vegchel, 7 jaar, geboren in Erp
Kind: Lambertus van Vegchel, 8 jaar, geboren in Veghel
Kind: Margo van Veghel, 5 jaar, geboren in Veghel
Kind: Adriana van Vegchel, 2 jaar, geboren in Veghel
Kind: Anna Maria van Vegchel, 1 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Lambertus H. Eiykemans, 40 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister van Veghel 1830.
Man: Hendricus van Veghel, 44 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Vrouw: Deliana Ketelaars, 43 jaar, geboren in Veghel
Kind: Johannes van Veghel, 17 jaar, geboren in Erp
Kind: Jan van Veghel, 9 jaar, geboren in Veghel
Kind: Margareta van Veghel, 15 jaar, geboren in Veghel
Kind: Maria van Veghel, 11 jaar, geboren in Veghel
Kind: Adriana van Veghel, 6 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister van Veghel 1840.
Hendrik van Veghel Vermled in 1842-1849 NA1255.
De weduwe van Hendrik van Veghel Vermeld in 1846 Inv. nr. 1702.
Vader: Petrus Vogels, geboren in 1792 te Veghel, overleden op 2-2-1854
Moeder: Maria van Schijndel, geboren in 1806 te Veghel
Zoon: Jan Vogels, geboren in 1833 te Veghel, landbouwer
Zoon: Hendricus Vogels, geboren 1835 in te Veghel, schoolleerling
Zoon: Petrus Vogels, geboren in 1843 te Veghel, schoolleerling
Zoon: Johanna Vogels, geboren in 1841 te Veghel, schoolleerling
Dienstmeid: Maria Habraken, geboren in 1819 te Veghel, doorgestreept, in 1850 naar fol. 178
Bijschrift, dienstmeid: Elisabeth van de Ven, geboren in 1820 te Nistelrode, in 1850 van fol. 376 gekomen, doorgestreept, op 24-2-1850 naar Dinther vertrokken
Bijschrift, dienstmeid: Adriana van de Zanden, geboren in 1833 te Nistelrode, in 1851 van fol. 713, doorgestreept, in 1853 naar fol. 710
Vermeld in 1849-1862 NA1594, Bevolkingsregister van Veghel 1849-1862.
Petrus Vogels Vermeld 1846-1848 Inv. nr. 1702.
De weduwe van Petrus Vogels Vermeld van 1849 tot 1862-1870 Inv. nr. 1703 t/m 1705.
Hoofd: Maria van Schijndel, weduwe van P. Vogels, geboren in juni 1806 te Veghel, akkerbouwer
Zoon: Johannes Vogels, geboren op 6-4-1832 te Veghel, akkerbouwer
Zoon: Hendricus Vogels, geboren op 2-2-1835 te Veghel, akkerbouwer
Dochter: Johanna Vogels, geboren op 14-2-1840 te Veghel, akkerbouwer
Zoon: Petrus Vogels, geboren op 8-9-1843 te Veghel, akkerbouwer
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859
Hoofd: Maria van Schijndel, weduwe van P. Vogels, geboren in juni 1806 te Veghel
Zoon: Johannes Vogels, geboren op 6-4-1832 te Veghel
Zoon: Hendricus Vogels, geboren op 2-2-1835 te Veghel, doorgestreept, gehuwd op 18-2-186(..) met Ardina Francisci
Dochter: Johanna Vogels, geboren op 14-2-1840 te Veghel
Zoon: Petrus Vogels, geboren op 8-9-1843 te Veghel
Bijschrift, nicht: Maria van Schijndel, geboren op 15-3-1861 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1-12-1869
Tussen 1862 en 1865 nr Corsica 15 verhuisd Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1606, blad nr. 1265, Biezen, huis nr. 613, veranderd in huis nr. 610
Theodorus van de Rydt Vermeld in 1865-1867 Inv. nr. 1711.
Hoofd: Theodorus van de Rydt, geboren op 2-7-1825 te Veghel, doorgestreept, overleden op 30-4-1868
Vrouw: Adriana van Eerd, geboren in januari 1820 te Veghel
Dochter: Hendrica van de Rydt, geboren op 5-12-1853 te Veghel, doorgestreept, overleden op 12-11-1869
Zoon: Gerardus van de Rydt, geboren op 19-5-1855 te Veghel, doorgestreept, overleden op 23-12-1868
Dochter: Petronella van de Rydt, geboren op 16-8-1857 te Veghel, doorgestreept, op 12-10-1869 naar Aarle-Rixtel vertrokken
Zoon: Martinus van de Rydt, geboren op 16-8-1857 te Veghel, doorgestreept, overleden op 19-10-1861
Zoon: Hendricus van de Rydt, geboren op 4-12-1859 te Veghel, doorgestreept, op 2-10-1869 naar Berlicum vertrokken
Bijschrift maart 1869, schoonbroer: Adriaan van de Rijdt, geboren op 8-6-1817 te Veghel, van register L-Z, fol. 357, doorgestreept bij de volkstelling van 1-12-1869
In 1865 naar dit huis verhuisd vanaf Biezendijk 27 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1605, blad nr. 924, Biezen, huis nr. 613
Hoofd: Adriana van Eerd, weduwe van Theodorus van de Rydt, geboren op 6-1-1820 te Veghel Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling 1-12-1869, inv. nr. 1776
Vrouw: Adriana van Eerd, weduwe van Theodorus van de Rydt, geboren in januari 1820 te Veghel, doorgestreept, gehuwd op 15-11-1881, geboekt op fol. 1507
Zoon (moet zijn neef): Johannes van Eert
Vermeld 1870-1881, hertrouwd en verhuisd naar Corsica 10 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1620, fol. 1494, Biezen
"Woonhuis" (onbewoond) Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling 31-12-1879, inv. nr. 1806
Hoofd: Hendrikus de Koning, geboren op 13-12-1835 te Sint-Oedenrode, klompenmaker
Vrouw: Johanna van Lieshout, geboren op 21-2-1835 te Best, doorgestreept, overleden op 22-11-1891
Dochter: Anna Maria de Koning, geboren op 7-4-1865 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, op 21-2-1885 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Dochter: Adriana de Koning, geboren op 3-1-1867 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, op 23-3-1881 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Zoon: Petrus de Koning, geboren op 29-9-1870 te Sint-Oedenrode
Dochter: Johanna de Koning, geboren op 29-8-1873 te Sint-Oedenrode
Zoon: Adrianus de Koning, geboren op 11-10-1876 te Sint-Oedenrode
Dochter: Maria de Koning, geboren op 12-5-1879 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, overleden op 16-7-1884
Bijschrift, dochter: Adriana de Koning, geboren op 3-1-1867 te Sint-Oedenrode, op 22-5-1885 uit Sint-Oedenrode gekomen
Bijschrift, dochter: Adriana de Koning, geboren op 2-6-1880 te Best, op 17-6-1892 uit Liempde gekomen
Op 6-2-1880 uit Sint-Oedenrode gekomen, vermeld tot 1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1619, fol. 1040, Biezen
Hoofd: Hendrikus de Koning, geboren op 13-12-1835 te Sint-Oedenrode, klompenmaker, doorgestreept, overleden op 4-2-1896
Zoon: Petrus de Koning, geboren op 29-9-1870 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, geboekt naar register J-L, fol. 1046
Dochter: Johanna de Koning, geboren op 29-8-1873 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, overleden op 31-5-1893
Zoon: Adrianus de Koning, geboren op 11-10-1876 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 135
Dochter: Adriana de Koning, geboren op 3-1-1867 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, op 15-5-1899 gehuwd met Petrus Verzantvoort en op 15-5-1899 naar Son verhuisd
Neef: Adrianus van Lieshout, geboren op 2-1-1856 in Best, geboekt naar dienstbodenregister fol. 159
1892-1910 Bevolkingsregister 1892-1910  inv. nr. 1630, fol. 1048
P. de Koning Vermeld van 1898-1908 Inv. nr. 1707.
Hoofd: Petrus de Koning, geboren op 29-9-1870 te Sint-Oedenrode, landbouwer
Vrouw: Johanna Maria Vissers, geboren op 29-3-1873 te Veghel
Dochter: Cornelia Johanna de Koning, geboren op 26-5-1900 te Veghel
Dochter: Cornelia Adriana de Koning, geboren op 20-5-1901 te Veghel
Dochter: Hendrika Cornelia de Koning, geboren op 10-6-1902 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 164
Dochter: Johanna Cornelia de Koning, geboren op 30-4-1903 te Veghel, doorgestreept, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 165
Dochter: Maria Cornelia de Koning, geboren op 12-4-1904 te Veghel, doorgestreept, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 167
Zoon: Adrianus Cornelis de Koning, geboren op 1905-1905 te Veghel
Zoon: Jan Cornelis de Koning, geboren op 7-5-1906 te Veghel
Zoon: Gerardus Cornelis de Koning, geboren op 13-5-1907 te Veghel
Dochter: Dina Cornelia de Koning, geboren op 22-5-1908 te Veghel
Dochter: Antonia Cornelia de Koning, geboren op 28-7-1909 te Veghel
Dochter: Wilhelmina Cornelia de Koning, geboren op 6-7-1910 te Veghel
Bijschrift op 3-10-1911, dochter: Adriana Cornelia de Koning, geboren op 1-10-1911, doorgestreept, overleden op 8-12-1911
Bijschrift op 8-7-1913, zoon: Johannes Cornelis de Koning, geboren op 8-7-1913
Bijschrift op 28-1-1915, dochter: Hendrika Cornelia de Koning, geboren op 27-5-1915
Bijschrift op 21-7-1916, zoon: Antonius Cornelis de Koning, geboren op 20-7-1916
In 1910-1921 verhuisd van Corsica 9 naar Krijtenburg 17 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1641, folio 104
C. Schepers Vermeld 1907-1930 Inv. nr. 1796, 1708 en 1710.
Hoofd: Cornelis Schepers, geboren op 26-5-1876 te Veghel
Vrouw: Hendrica Jacoba Ketelaars, geboren op 11-5-1876 te Veghel
Dochter: Maria Schepers, geboren op 13-3-1902 te Veghel
Dochter: Johanna Petronella Schepers, geboren op 18-3-1904 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 300
Zoon: Johannes Schepers, geboren op 14-5-1905 te Veghel
Dochter: Petronella Schepers, geboren op 9-5-1908 te Veghel, doorgestreept, overleden op 26-5-1913 te Veghel
Grootvader: Johannes van den Broek, geboren op 11-11-1823 te Veghel, doorgestreept, overleden op 9-1-1912
Bijschrift op 7-10-1910, dochter: Lamberta Cornelia Schepers, geboren op 6-10-1910 te Veghel
Bijschrift op 17-6-1913, zoon: Petrus Cornelius Schepers, geboren op 17-6-1913 te Veghel, doorgestreept, overleden op 16-7-1913
Bijschrift op 19-12-1914, dochter: Gijsberdina Petronella Schepers, geboren op 19-12-1914 te Veghel, doorgestreept, overleden op 15-1-1915
Bijschrift op 19-6-1916, dochter: Gijsberdina Petronella Schepers, geboren op 17-6-1916 te Veghel
Bijschrift op 6-7-1918, dochter: Gerarda Maria Cornelia Schepers, geboren op 6-7-1918 te Veghel
In 1910-1921 van Corsica 15 naar Corsica 9 verhuisd Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1643, folio 20
L. Opheij Vermeld in 1932 Inv. nr. 1712.
Hendrikus Opheij Veemeld op 28-08-1954 GA, openbare voorzieningen, nr. 324.
Jacobus J. van Rosmalen en inwonend Hendrikus Opheij Vermeld in 1967 Doc. Veghel, nr. 383.
A. de Man Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads