Foto's Huizen Kroniek

Krijtenburg 4A

Foto uit de jaren 40 van Jaantje van de Ven - van Sleuwen
Foto uit 2006


Ouderdom
In 1657 is er sprake van bewoning op dit perceel. In 1864 werd de oude boerderij verzet. Eerst stond de boerderij verder van de weg af en dichter bij de boerderij die nu adres Krijtenburg 6-6A heeft.
 

Beschrijving Datum Bronnen
‘Huys, hoff, boomgaert ende d' lant’ 1657 VP-1657, nr. 210.

Lambert Aelbertts krijgt toebedeeld: 'huijs, hoff, boomgaert met d' aengelegen landerijen, groese, poterijen en gerechticheden, groot ca. 1 lopens, gelegen 'op de Voort'

-         e.z. en a.e.: Jan Willems der Kynderen

-         a.z.: Lenaert Lonissen, condivident

-         e.e.: gemeint

Lenaert Lonissen krijgt (na ruil met Claes Jan Ariens) toebedeeld: 'enen sekere schuer met het lant daer aen gelegen', groot ca. 1 lopens

-         e.z.: Lambert Aelbertts, condivident

-         a.z.: het goed van de weduwe van Jan Jan Rutten van Herentem

-         e.e.: het goed van Symon Jan Symons

-         a.e.: de gemeint van Veghel

08-06-1661 R53, fol. 201-208

'Een zeecker huijs, hoff, boomgaert ende aengelegen lant', groot ca. 1 lopens, gelegen 'opt Sontvelt'

-         e.z.: het goed van Jan Willems der Kinderen

-         a.z.: de koper

-         e.e.: het goed van Sijmon Jan Sijmons

-         a.e.: de straat

13-02-1662 R53, fol. 324.
‘Een huijs en schuer, hoff en aangelegen landt', gelegen ‘op Crijtenborgh, genoempt op de Foort' 20-05-1701 R69, fol. 168-169.
'Het lant van Leenardt Leuniss' 1702 VP-1702, fol. 283.
'Erff' 1722 VP-1722, fol. 628.
Kadaster: E1033, huis, schuur en erf, 6,40 are 1832 Kadaster 1832.
In 1864 werd het huis afgebroken en verzet naar de huidige lokatie. Vóór 1864 stond de boerderij dichter bij de boerderij met tegenwoordig adres Krijtenburg 6-6A en wat verder van de weg af. 1864 Inv. nr. 1198.
Kadaster na het verzetten en meting van de percelen: E2075, huis en erf, 7,50 are 1866 Art. 2244; kadasterkaarten 1832 en 1969.
Op 15-02-1908 kreeg J. van Sleuwen vergunning voor het bouwen van een bakhuis. 15-02-1908 BV-123.
Op 02-06-1908 werd een nieuw gebouwd bakhuis door de controleur van de grondbelasting gezien. 02-06-1908 Inv. nr. 1196.
Ook werden percelen samengevoegd; na meting in 1911, kadaster: Hoge Biezen E2999, huis, tuin en bakhuis, 24,70 are 1911 Art. 4032.
Op 11-03-1952 kreeg Antonius van Sleeuwen, wonende Zijtaart A 150, vergunning om een varkenshok te bouwen. 11-03-1952 BV na 1936.
In 1957 werden percelen samengevoegd; hierna kadaster: Hoge Biezen E3293, huis, schuren, tuin, bouwland en weiland, 2,1002 hectare 1957 Art. 5892.
Op 31-10-1961 kreeg J. van den Oever, wonende Zijtaart A 150, vergunning om een kippenhok te bouwen. 31-10-1961. BV na 1936.
Adres: Biezen 632 (8149-1870), Biezen 819 (1870-1892), Biezen 825 (1892-1898), Biezen 797 (1898-1910), Biezen G 119 (1910-1921), Biezen A 133 (1921-1931), Biezen A 134 (1932-1942), Biezen A 150 (1943-1967), Krijtenburg 4 (vanaf 1967), later werd er een kleine woning bij de boerderij gebouwd dat huisnummer 4 kreeg. De boerderij kreeg toen huisnummer 4A. 1898-1967 Inv. nr. 1706 t/m 1708, 1710 en 1712, doc. Veghel, nr. 383.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Aelbert Henrick Jans Vermeld in 1657 VP-1657. nr. 210
De kinderen van Aelbert Henricx Janssen en zijn vrouw Angela, dochter van Lambert Jan Aertss, namelijk: Lambert, Mariken (getrouwd met Claes Jan Ariens), Heijlken (getrouwd met Lenaert Lonissen), Anneken, Lijsken, en Jan (overleden, heeft in 1661 een minderjarig kind) Vermeld op 08-06-1661 R53, fol. 201-208.
Lambert Aelbertss Deling op 08-06-1661 R53, fol. 201-208.
Lenaert Lonissen (Hij had op 08-06-1661 al de schuur en een deel van de grond toebedeeld gekregen.) Koop van het huis op 13-02-1662 R53, fol. 324.
Catalijn dochter van Lenaert Lonissen, eerst weduwe van Daniel Willems en nu bruid van Evert Willem Everts Inventarisatie op 20-05-1701 R69, fol. 168-169.
Evert Willem Evers Vermeld 1702-1717 VP-1702, fol. 283; II-E-109.
De weduwe van Evert Willem Evers Vemeld in 1722 VP-1722, fol. 628.
Rombout Leendert Smits Koop 1722-1738. VP-1722, fol. 628.
Rombout Leendert Smits het vruchtgebruik en Maria de jonge, Maria de oude, Hendrina en Cathelijn, kinderen van hem en van Elisabeth Vervoort, het erfrecht. Vererving 1761-1768 VP-1761, fol. 208v.
Peter Wouters van der Heyden Koop op 16-7-1768 VP-1761, fol. 208v.
Jacomyna, Maria en Adriaantje, kinderen van Peter Wouters van der Heyden Vererving 1785-1802 VP-1785, fol. 270v.
Hendrik Wouters van de Reyt, getrouwd met Jacomijna, dochter van Peter Wouters van der Heyden Verwerving 1785-1802 VP-1785, fol. 270v.
Peter Gerrit Kuypers, wonend in Beek en Donk Koop op 13-4-1802, vermeld in 1832 VP-1785, fol. 270v; kadaster 1832.
Elisabeth Kuypers, getrouwd met M. Verbruggen, wonend in de gemeente Veghel Deling in 1841 Art. 1153.
Willem van der Heijden, landbouwer Verwerving in 1860, vermeld in 1864 Art. 2244; inv. nr. 1198.
Petronella van de Leest, weduwe van Willen van der Heijden en verdere erfgenamen Vererving 1864-1892 Art. 2244.
Johannes Janzn van Sleeuwen, landbouwer Verwerving in 1922 Art. 4032.
Antonius Johanneszn van Sleeuwen en consorten, landbouwer, wonend op huisnummer Biezen A 150 Koop in 1925 Art. 5892.
Theodorus Antoniuszn van Sleeuwen, geboren op 19-05-1917, landbouwer Deling in 1960 Art. 8148.
 

Bewoners Datum Bronnen
Evert Willem Everts, Catelijn sijn vrouw, Jan en Lijsbeth haere kinderen boven de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
Evert Willem Everts Vermeld in 1709-1714 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714).
Rombout Leendert Smits Vermeld 1715-1724 II-E-81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721), 86 (1722), II-B-48 (1724).
Rombout Leenders Vermeld 1717-1766 II-E-109 en 111;
II-E-17 en 18, nr. 357.
Matig arm.
Boven de 16: Rombout Leenders (man), Beth (vrouw), Beth (dochter).
Onder de 16: Daniel, Willem en Mi (kinderen)
Vemeld in 1736 II-E-66.
Wilm Reijnders Vermeld in 1771 II-E-17 en 18, nr. 357.
Joostinus van der Aa Vermeld in 1776 II-E-17 en 18, nr. 357.
Hendrik Pepers Vermeld in 1781 II-E-17 en 18, nr. 357.
Een zoon van Peter van der Heyden Vermeld in 1786-1791 II-E-17 en 18, nr. 357.
Peeter Geert Kuijpers Vermeld in 1798-1808 II-E-17 en 18, nr. 357; E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810), E253 (1811)
Man: Peeter Kuijpers, 42 jaar, geboren op 15-5-1768 in Beek
Vrouw: Johanna H. van de Reyt, 38 jaar, geboren op 24-2-1772 in Veghel
Kind: Geeraerdus Kuypers, 12 jaar, geboren op 8-1-1798 in Veghel
Kind: Hendricus P. Kuypers, 10 jaar, geboren op 24-12-1800 in Veghel
Kind: Wilhelmus P. Kuypers, 7 jaar, geboren op 25-11-1803 in Veghel
Kind: Maria P. Kuypers, 5 jaar, geboren op 16-6-1805 in Veghel
Kind: Jacomina P. Kuypers, 2 jaar, geboren op 12-4-1808 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister Veghel van 1810.
Peter Gerit Kuijpers Vermeld in 1822-1824 NA1221 (1822), NA1222 (1823), NA1223 (1824)
Man: Jan van den Oever, 33 jaar, geboren in Veghel
Vrouw: Ardina van den Tillaart, 32 jaar, geboren in Veghel
Kind: Lambertus van den Oever, 8 jaar, geboren in Veghel
Kind: Martinus van den Oever, 6 jaar, geboren in Veghel
Kind: Maria van den Oever, 4 jaar, geboren in Veghel
Kind: Hendrina van den Oever, 1/12 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister Veghel van 1830.
Peter Kuijpers Vermeld 1833-1840 NA1224.
De kinderen van Peter Kuijpers Vermeld 1833-1840 NA1224.
Broer: Geert Kuijpers, 41 jaar, geboren in Veghel
Zus: Elisabeth Kuijpers, 27 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Theodora Eykemans, 23 jaar, geboren in Veghel
Bijschrift: Martinus Verbruggen, 30 jaar, geboren in Beek en Donk
Bijschrift kind: Catharina Verbruggen, geboren op 25-11-1840 in Veghel
Bijschrift kind: Petrus Verbruggen, geboren op 12-10-1842 in Veghel
Bijschrift kind: Jacoba Verbruggen, geboren op 17-11-1844 in Veghel
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister Veghel van 1840.
De kinderen van Peter Kuijpers Vermeld 1842-1849 NA1225.
Martinus Verbruggen Vermeld in 1846-1861 Inv. nr. 1702 en 1703.
Vader: Marten Verbruggen, geboren in 1806 te Beek en Donk
Moeder: Elisabeth Kuijpers, geboren in 1811 te Veghel
Zoon: Peter Verbruggen, geboren in 1842 te Veghel
Zoon: Johannes Verbruggen, geboren in 1846 te Veghel
Dochter: Jacoba Verbruggen, geboren in 1844 te Veghel
Dochter: Petronella Verbruggen, geboren in 1848 te Veghel
Inwonend: Gerrit Kuijpers, geboren in 1797 te Veghel, gekomen in 1850 van fol. 443
Dienstmeid: Maria van der Velden, geboren in 1826 te Veghel, doorgestreept
Bijschrift, zoon: Hendricus Verbruggen, geboren op 11-5-1850 te Veghel
Bijschrift, dienstmeid: Johanna van Hamond, geboren in 1826 in Den Dungen, gekomen in 1852 van fol. 482, doorgestreept
Bijschrift, zoon: Cornelis Verbruggen, geboren op 25-2-1852 te Veghel
Vermeld in 1849-1862 NA1591, Bevolkingsregister Veghel van 1849-1862.
Hoofd: Martinus Verbruggen, geboren in 1809 te Beek en Donk, akkerbouwer
Vrouw: Martinus Kuijpers, geboren in 1811 te Veghel
Zoon: Petrus Verbruggen, geboren op 8-10-1842 te Veghel, akkerbouwer
Dochter: Jacoba Verbruggen, geboren op 17-10-1844 te Veghel, akkerbouwer
Zoon: Johannes Verbruggen, geboren op 24-2-1846 te Veghel, schoolleerling
Dochter: Petronella Verbruggen, geboren op 1-9-1845 te Veghel, schoolleerling
Zoon: Hendricus Verbruggen, geboren op 11-5-1850 te Veghel, schoolleerling
Zoon: Cornelis Verbruggen, geboren op 24-2-1852 te Veghel, schoolleerling
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1769
Hoofd: Martinus Verbruggen, geboren in 1809 te Beek en Donk
Vrouw: Martinus Kuijpers, geboren in 1811 te Veghel
Zoon: Petrus Verbruggen, geboren op 8-10-1842 te Veghel, doorgestreept, naar dienstbodenregister, fol. 459
Dochter: Jacoba Verbruggen, geboren op 17-10-1844 te Veghel, doorgestreept, naar dienstbodenregister
Zoon: Johannes Verbruggen, geboren op 24-2-1846 te Veghel, doorgestreept, op 4-6-1862 naar Gemert, later naar dienstbodenregister van Veghel
Dochter: Petronella Verbruggen, geboren op 5-9-1845 te Veghel
Zoon: Hendricus Verbruggen, geboren op 11-5-1850 te Veghel, doorgestreept, naar het dienstbodenregister
Zoon: Cornelis Verbruggen, geboren op 24-2-1852 te Veghel, doorgestreept
Bijschrift, zoon: Johannes Verbruggen, geboren op 24-2-1857 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1-12-1969, doorgestreept, naar dienstbodenregister L-Z
Bijschrift, zwager: Gerardus de Kuijper, geboren op 9-1-1798 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1-12-1869
Vermeld in 1862-1870, in 1862-1870 verhuisd naar Krijtenburg D Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1606, blad nr. 1191, Biezen, huis nr. 632
Willem van der Heijden Vermeld in 1862-1870 Inv. nr. 1704, 1705 en 1711.
Hoofd: Willem van de Heijden, geboren op 19-3-1820 te Veghel, doorgestreept, overleden op 22-3-1867
Vrouw: Petronella de Leest, geboren op 23-11-1826 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, zie hier onder

Ander gezin op hetzelfde blad (vrouw is hertrouwd), echtpaar is bijgeschreven op 1-2-1868

Hoofd: Martinus van den Heuvel, geboren op 10-10-1835 te Sint-Oedenrode
Vrouw: Petronella de Leest, geboren op 23-11-1826 te Sint-Oedenrode, weduwe van Willem van der Heijden
Bijschrift, nicht: Johanna de Leest, geboren op 24-7-1849 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling op 1-12-1869
Vermeld in 1862-1870, in 1871 naar Zondveldstraat 2 verhuisd Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1603, blad nr. 453, Biezen, huis nr. 632
Hoofd: Martinus van den Heuvel, geboren op 10-10-1835 te Sint-Oedenrode
Vrouw: Petronella de Leest, geboren op 23-11-1826 te Sint-Oedenrode
Dienstknecht: Arnoldus van der Heijden, geboren op 23-1-1847 te Boxtel
Dienstmeid, nicht: Johanna de Leest, geboren op 23-7-1849 te Veghel
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling 1-12-1869, inv. nr. 1776
Hoofd: Johannes van Sleeuwen, geboren op 31-5-1841 te Veghel
Vrouw: Adriana van den Tillart, geboren op 29-4-1861 te Veghel
Bijschrift, zoon: Johannes van Sleeuwen, geboren op 6-4-1875 te Veghel
Bijschrift, dochter: Ardina van Sleeuwen, geboren op 20-7-1879 te Veghel, doorgestreept, overleden op 26-8-1879
Bijschrift, zoon: Antonius van Sleeuwen, geboren op 3-8-1881 te Veghel
Bijschrift, zoon: Martinus van Sleeuwen, geboren op 24-8-1882 te Veghel, doorgestreept, overleden op 3-10-1882
Bijschrift, dochter: Maria van Sleeuwen, geboren op 22-8-1883 te Veghel
Bijschrift, dochter: Catharina van Sleeuwen, geboren op 9-10-1884 te Veghel
Bijschrift, zoon: Hendrikus van Sleeuwen, geboren op 15-3-1886 te Veghel
Bijschrift, zoon: Adrianus van Sleeuwen, geboren op 28-3-1887 te Veghel
Bijschrift, dochter: Johanna van Sleeuwen, geboren op 24-9-1888 te Veghel
Bijschrift, zoon: Gerardus van Sleeuwen, geboren op 2-10-1889 te Veghel, doorgestreept, overleden op 1-12-1889
Bijschrift, zoon: Lambertus van Sleeuwen, geboren op 18-1-1892 te Veghel, doorgestreept, overleden op 15-3-1892
Het echtpaar is bijgeschreven op 7-6-1879 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1621, fol. 1659
Hoofd: Johannes van Sleeuwen, geboren op 31-5-1843 te Veghel
Vrouw: Adriana van den Tillart, geboren op 29-4-1850 te Veghel
Zoon: Johannes van Sleeuwen, geboren op 26-4-1878 te Veghel
Dienstbode: Antonius van den Nieuwenhuijzen, geboren op 22-7-1862 te Veghel
Dienstbode: Petrus Willems, geboren op 21-3-1865 te Boekel
Vermeld op 31-12-1876 Volkstelling 31-12-1879, inv. nr. 1806
Johannes van Sleeuwen Vermeld van 1898-1908 tot 1910-1921 Inv. nr. 1706 t/m 1708.
Hoofd: Johannes van Sleeuwen, geboren op 31-5-1841 te Veghel
Vrouw: Adriana van den Tillart, geboren op 29-4-1861 te Veghel
Zoon: Johannes van Sleeuwen, geboren op 6-4-1875 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 227Zoon: Antonius van Sleeuwen, geboren op 3-8-1881 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 225
Dochter: Maria van Sleeuwen, geboren op 22-8-1883 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 222
Dochter: Catharina van Sleeuwen, geboren op 9-10-1884 te Veghel
Zoon: Hendrikus van Sleeuwen, geboren op 15-3-1886 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 222
Zoon: Hendrikus van Sleeuwen, geboren op 15-3-1886 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 223
Dochter: Johanna van Sleeuwen, geboren op 24-9-1888 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 233
Bijschrift op 21-1-1901, niet verwant: Hendrikus Josephus van Asseldonk, geboren op 19-3-1894 te Sint-Oedenrode, op 19-1-1901 uit Sint-Oedenrode gekomen, doorgestreept, op 16-1902 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Bijschrift op 1-3-1901, zoon: Hendrikus van Sleeuwen, geboren op 15-3-1886 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 202, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 227
Bijschrift op 1-6-1902, zoon: Adrianus van Sleeuwen, geboren op 25-2-1887 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 226
Bijschrift op 1-6-1902, zoon: Antonius van Sleeuwen, geboren op 3-8-1881 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 225, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 229
Bijschrift op 1-4-1905, zoon: Hendrikus van Sleeuwen, geboren op 15-3-1886 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 227, doorgestreept, op 12-4-1906 naar Erp vertrokken
Bijschrift op 22-3-1906, zoon: Antonius van Sleeuwen, geboren op 3-8-1881 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 229, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 233
Bijschrift op 16-5-1906, zoon: Hendrikus van Sleeuwen, geboren op 15-3-1886 te Veghel, op 11-5-1906 uit Erp gekomen, doorgestreept, op 27-2-1906 naar Erp vertrokken
Bijschrift op 24-4-1909, zoon: Hendrikus van Sleeuwen, geboren op 15-3-1886 te Veghel, op 22-2-1909 uit Erp gekomen
Bijschrift op 25-5-1909, dochter: Maria van Sleeuwen, geboren op 22-8-1883 te Veghel, op 7-5-1909 uit Erp gekomen
Vermeld 1892-1910 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1632, fol. 1650
Hoofd: Johannes van Sleeuwen, geboren op 31-5-1841 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register M-R, fol. 92, inwonende bij hun schoonzoon Chr. van Nunen, Zondveld G 98
Vrouw: Adriana van den Tillart, geboren op 29-4-1861 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register M-R, fol. 92, inwonende bij hun schoonzoon Chr. van Nunen, Zondveld G 98
Dochter: Maria van Sleeuwen, geboren op 22-8-1883 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register J-L, fol. 300
Dochter: Catharina van Sleeuwen, geboren op 9-10-1884 te Veghel, doorgestreept, op 20-2-1911 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Zoon: Hendrikus van Sleeuwen, geboren op 15-3-1886 te Veghel, doorgestreept, op 26-5-1911 naar Erp vertrokken
Zoon: Adrianus van Sleeuwen, geboren op 25-2-1887 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register S-U, fol. 106
Bijschrift op 10-3-1911, dochter: Johanna van Sleeuwen, geboren op 24-9-1888 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 292, doorgestreept, geboekt naar register M-R, fol. 92
Bijschrift op 30-6-1911, zoon: Antonius van Sleeuwen, geboren op 3-8-1881 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 292, doorgestreept, geboekt naar regster S-U, fol. 167
In 1910-1921 is het echtpaar ingetrokken bij hun schoonzoon Christianus van Nuenen, en verhuisd van Krijtenburg 4A naar Jekschotstraat 5 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1643, folio 49
Bijschrift op 23-5-1916, hoofd: Antonius van Sleuwen, geboren op 3-8-1881 te Veghel, landbouwer, geboekt van register S-U, fol. 49
Bijschrift op 23-5-1916, vrouw: Goordina van den Hurk, geboren op 27-2-1880 te Woensel, op 13-5-1916 uit Sint-Oedenrode gekomen
Bijschrift op 24-5-1917, zoon: Theodorus van Sleuwen, geboren op 19-5-1917 te Veghel
Bijschrift op 24-6-1919, dochter: Adriana Catharina van Sleuwen, geboren op 24-6-1919 te Veghel
Bijschrift op 21-3-1921, dochter: Catharina Johanna van Sleuwen, geboren op 25-3-1921 te Veghel
Het echtpaar is na hun huwelijk in mei 1916 op het ouderlijk huis van de bruidegom, Krijtenburg 4A, gaan wonen. Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1643, folio 107
Antonius van Sleeuwen Vermeld van 1910-1921, in 1932 en op 11-03-1952 Inv. nr. 1708, 1710 en 1712; art. 589; BN na 1936.
Johan A. van den Oever Vermeld op 31-10-1961 rn in 1967 BV na 1936; doc. Veghel, nr. 383.
Krijtenburg 4: T.J.M. van den Oever Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Krijtenburg 4A: H.A.M. van Dommelen Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads