Foto's Huizen Kroniek

Zondveldstraat 2

Het gezin van Toon Thijssen voor het huis in 1931.
Augustus 1944: Toon Thijssen houdt een kip vast bij de kippenkooi achter het huis.
Zomer 1944: Toon Thijssen zit bijenkorven te vlechten achter het huis.
 Foto uit 2006


Ouderdom
Dit huis werd op 23 mei 1878 in gebruik genomen.
 

Beschrijving Datum Bronnen
Het nieuw gebouwde huis werd op 23 mei 1878 in gebruik genomen. 23-05-1878 Inv. nr. 1194.
Kadaster: Reibroek E2328, huis en erf, 4,10 are 1880 Art. 2840.
Op 31-05-1924 kreeg A. Thijssen vergunning voor het vergroten van een boerderij met schuur. 31-05-1924 BV-585.
Op 20-06-1924 werd een nieuwe schuur door de controleur van de grondbelasting gezien. 20-06-1924 Inv. nr.1196.
Bij de meting voor het kadaster werden percelen samengevoegd; hierna kadaster: Reibroek E3132, huis, schuur en weiland, 1,1990 hectare 1927 Art. 5772.
Op 04-06-1928 kreeg A. Thijssen vergunning voor het bouwen van een kippenhok. 04-06-1928 BV-826.
In 1966 werd een klein deel van het perceel aan de gemeente verkocht voor de verbreding van de weg; hierna kadaster: Zondveldstraat 2, E3415, huis, schuur en weiland, 1,1730 hectare 1966 Art. 6463.
Op 08-07-1969 kreeg A. van Dommelen, wonende op Zondveldstraat 2, vergunning om een veestal te verbouwen. 08-07-1969 BV na 1936.
Adres: Zijtaart 878a (1878-1892), Zijtaart 896 (1892-1898), Zijtaart 872 (1898-1910), Zijtaart G 75 (1910-1921), Zijtaart 87 (1921-1931), Zijtaart G 86 (1932-1942), Zijtaart A 97 (1943-1963), Pastoor Clercxstraat 2 (vanaf 1963) 1898-1963 Inv. nr. 1706 t/m 1708,1710 en 1712; doc. Veghel, nr. 383 en 769.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Martinus van den Heuvel, landbouwer Vermeld in 1880 Art. 2840; inv. nr. 1194.
Martinus Adriaans Koop in 1894 Art. 4106.
Martinus Adriaans (1/2) en Johannes de Leest (1/2) Verwerving in 1904 Art. 4106.
Martinus Thijssen, landbouwer (1/6 deel), Antonius Thijssen, landbouwer (1/6 deel), Anna Maria Thijssen (1/6 deel), Johannes Franciscus Cornelis Thijssen, minderjarig (1/6 deel), Christianus van Nunen, landbouwer (1/6 deel), en Gerardus Dortmans, landbouwer in Dinther (1/6 deel) Koop in 1924 Art. 5772.
Antonius Adrianuszn Thijssen en consorten Koop in 1935, vermeld in 1966 Art. 6463.
 

Bewoners Datum Bronnen
Hoofd: Martinus van den Heuvel, geboren op 10-10-1835 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, overleden op 30-8-1871
Vrouw: Petronella de Leest, geboren op 23-11-1828 te Sint-Oedenrode, weduwe van Willem van der Heijden, doorgestreept, domicilie: geboekt naar register A-B, fol. 14
Nicht: Johanna de Leest, geboren op 20-7-1849 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, geboekt naar register L-Z, fol. 275
Bijschrift, dochter: Wilhelmina van den Heuvel, geboren op 20-8-1871 te Veghel, doorgestreept, overleden op 30-5-1888
Bijschrift, dochter: Johanna Maria van den Heuvel, geboren op 8-8-1873 te Veghel, doorgestreept bij de volkstelling van 1879
Bijschrift van 18-3-1871, vermeld in 1871-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1618, fol. 785, Biezen
Hoofd: Martinus van den Heuvel, geboren op 10-10-1835 te Sint-Oedenrode
Vrouw: Petronella de Leest, geboren op 23-11-1828 te Sint-Oedenrode
Dochter: Wilhelmina van den Heuvel, geboren op 20-8-1871 te Veghel
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling 31-12-1879, inv. nr. 1816
Hoofd: Martinus Adriaans, geboren op 4-10-1848 te Uden
Vrouw: Petronella de Leest, geboren op 23-11-1828 te Sint-Oedenrode
Bijschrift van 1-11-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1616, fol. 14, Biezen
Hoofd: Martinus Adriaans, geboren op 4-10-1848 te Uden
Vrouw: Petronella de Leest, geboren op 23-11-1828 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, overleden op 21-4-1902
Bijgeschreven op 12-2-1902, nicht: Henrica Adriaans, geboren op 6-3-1890 te Veghel, op 11-2-1902 uit Uden gekomen
Bijgeschreven op 12-2-1902, neef: Johannes Adriaans, geboren op 17-11-1891 te Veghel, op 11-2-1902 uit Uden gekomen
Bijgeschreven op 12-5-1902, vrouw: Anna Maria van der Velden, geboren op 31-1-1884 te Veghel, overgeboekt uit dienstbodenregister, fol. 265
Bijgeschreven op 8-6-1903, dochter: Petronella Adriaans, geboren op 7-6-1903, doorgestreept, overleden op 26-9-1903
Bijgeschreven op 2-7-1904, dochter: Johanna Adriaans, geboren op 1-7-1904 te Veghel
Bijgeschreven op 6-6-1905, dochter: Gerarda Adriaans, geboren op 6-6-1905 te Veghel
Bijgeschreven op 19-5-1906, dochter: Hendrika Adriaans, geboren op 19-5-1906
Bijgeschreven op 14-5-1907, dochter: Petronella Maria Adriaans, geboren op 13-5-1907 te Veghel
Bijgeschreven op 11-5-1908, dochter: Geertruda Maria Adriaans, geboren op 10-5-1908 te Veghel
Bijgeschreven op 24-8-1909, dochter: Johanna Geerdina Adriaans, geboren op 23-8-1909 te Veghel
Bijschrift van 1-12-1892 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1627, fol. 38,
M. Adriaans Vermeld in 1898-1908, vemeld in 1921-1931 Inv. nr. 1706 t/m 1708 en 1710.
Hoofd: Martinus Adriaans, geboren op 4-10-1848 te Uden, doorgestreept. overleden op 11-10-1921
Vouw: Anna Maria van der Velden, geboren op 31-1-1884 te Veghel
Dochter: Johanna Adriaans, geboren op 1-7-1904 te Veghel
Dochter: Gerarda Adriaans, geboren op 6-6-1905 te Veghel, doorgestreept, op 2-4-1917 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Dochter: Hendrika Adriaans, geboren op 19-5-1906, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 6
Dochter: Petronella Maria Adriaans, geboren op 13-5-1907 te Veghel
Dochter: Geertruda Maria Adriaans, geboren op 10-5-1908 te Veghel
Dochter: Johanna Geerdina Adriaans, geboren op 23-8-1909 te Veghel
Nicht: Henrica Adriaans, geboren op 6-3-1890 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register M-R, fol. 315
Neef: Johannes Adriaans, geboren op 17-11-1891 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 2
Bijschrift op 22-12-1910, zoon: Hendrikus Johannes Adriaans, geboren op 21-11-1910 te Veghel
Bijschrift op 15-8-1912, dochter: Adriana Maria Adriaans, geboren op 15-8-1912 te Veghel
Bijschrift op 15-12-1914, dochter: Maria Theodora Adriaans, geboren op 14-12-1914 te Veghel, doorgestreept, overleden op 15-12-1916
Bijschrift op 27-3-1916, dochter: Johanna Adriaans, geboren op 25-3-1916 te VeghelBijschrift op 26-9-1918, zoon: Henricus Adriaans, geboren op 19-9-1918 te Veghel
Vermeld in 1910-1921 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1638, folio 9
A. Thijssen Vermeld in 1930 Inv. nr. 1712
Adrianus van Dommelen Ca. 1970 mva.
A.J.M. van Dommelen - Verhoeven Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads