Foto's Huizen Kroniek

Jekschotstraat 3A en 5

Jekschotstraat 5 Jaren 50.jpg (340413 bytes) De boerderij in de jaren vijftig
Jekschotstraat 5 1959-06-03 a.jpg (913657 bytes) Na de brand op 3 juni 1959
Jekschotstraat 5 1959-06-03 b.jpg (765320 bytes) Na de brand op 3 juni 1959
Jekschotstraat 5 1960.jpg (439042 bytes) De weer opgebouwde boerderij omstreeks 1960
Jekschotstraat 05 d.jpg (334631 bytes) Foto uit de jaren tachtig
Foto uit 2006


Ouderdom
Het huis wordt in 1624 genoemd. In 1654 wordt het 'het oude huis' genoemd. Het huidige gebouw werd gebouwd na een brand in 1959. Alleen de muren van het voorhuis bleven toen staan.
 

Beschrijving Datum Bronnen
'D'oude huijs, hoff, boomgaert metten aengelegen landerijen', gelegen 'opt Hoogh Sontvelt', groot 5 lopens, 17 roeden en 17 voeten
-         e.z.: Henrick Peter Elis
-         a.z. en e.e.: de kinderen van Gerijt Claes
-         a.e.: de straat
02-03-1654 R51, fol. 44-49.
‘Huys, hoff, boomgaert ende sijn lant’ 1657 VP-1657, nr. 183.
'Erf en lant' 1717 II-E-109
'Huijs, hoff, dries, Dwersveltjens en Cromstuck met den halven beemt opt Zontvelt' 1722 VP-1722, fol. 590.
Huis met de est, den dries met den hof, dan nog de Dwersveltjens met de hele 'graave', aaneengelegen opt Zontvelt 05-06-1756 R104, fol. 78.
Kadaster: Zondveld E1334, huis en erf, 4,95 are 1832 Kadaster 1832
Kadaster: Zondveld E1334, huis, stal en 2 schuren, 4,95 are 1890 Art. 3935.
Op 01-12-1898 werd de herbouw van deze boerderij door de gemeente geadministreerd. 01-12-1898 Inv. nr. 1195.
Ook werden toen percelen samengevoegd; na meting, kadaster: E2847, huis, schuur, stal en bouwland, 32,82 are 1900 Art. 4219.
In 1950 werd een klein deel van het perceel aan de gemeente verkocht voor de verbreding van de weg en werden percelen amengevoegd; hierna kadaster: E3240, huis, schuur, bouwland en bakhuis, 1,0650 hectare 1950 Art. 5748.
Op 03-06-1959 brandde de boerderij af. 03-06-1959 Doc. GAvB.


Op 04-08-1959 kreeg J. Schepens vergunning voor de herbouw van de boerderij.
04-08-1959 BV na 1936.
In 1962 werd er bijgebouwd; hierna kadaster: E3240, huis, stal, hokken en weiland, 1,0650 hectare 1952 Art. 8168.
Kadastr: Jekschotstraat 5, E3240. huis, tuin. schuur, bouwl;and en hokken, 1,0650 hectare 1967 Art. 8168.
Adres: Zondveld 652 (1846-1870), Zondveld 843 (1870-1892), Zondveld 849 (1892-1898), Zondveld 822 (1898-1910), Zondveld G 98 (1910-1921), Zondveld G 113 (1921-1931), Zondveld G 113 (19232-1942), Zondveld A 127 (1943-1963), Jekschotstraat 5 (vanaf 1963) 1846-1963 Inv. nr. 1702 t/m 708 en 1710 t/m 1712; art. 8168, doc. Veghel, nr. 383 en 769.
Jekschotstraat 3A: in 1983 werd van de stal een woonhuis gemaakt. Dat kreeg huisnummer 5 en het voorhuis kreeg toen nummer 3A. Vanaf 1983 Mededeling van Tonny van de Tillart- Van Eijndhoven d.d. 21-01-2007.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Corst Janss van Vechell Vermeld in 1624, op 11-06-1632 en op 02-03-1654 RA Veghel, maatboek 1624; R45, fol. 242-245; R51, fol. 44-49.
Ariaen Wouterss van Vucht, man van Servaesken, dochter van Corst Janss van Vechell Deling op 02-03-1654; Vermeld in 1657 R51, fol. 44-49; VP-1657, nr. 183.
Cornelis Arien Boermans Vermeld 1702-1722 VP-1702, fol. 272, VP-1722, fol. 590.
Dirck Mateeussen de Leest Verwerving in 1730 VP-1722, fol. 590.
Jan, Rut, Maria, Arnoldus en Catalijn, kinderen van Dirck Mateeussen de Leest Vererving 1738-1753 VP-1738, fol. 560.
Rut Dirx de Leest Deling op 05-06-1756 VP-1753, fol. 238v'R104, fol. 78.
Rut Dirx de Leest het vruchtgebruik en zijn kinderen het erfrecht Vererving 1777-1785 VP-1777, fol. 279.
Dirk Rut de Leest Deling op 08-04-1800, vermeld in 1808 VP-1785, fol. 259v; II-E-238, nr. O-23.
De kinderen van Johannes Boudewyns Vererving 30-04-1808 VP-1785, fol. 259v.
Johannes Rut Boudewyns, wonend op Zondveld Vermeld in 1832 Kadaster 1832.
Christiaan Boudewijns, landbouwer Verwerving in 1859 Art. 2174.
Antony Evert de Leest, landbouwer in Boekel Verwerving in 1865 Art. 2540.
Johannes de Leest, landbouwer in Boekel, en Everdina, Petrus, Adriana, Wilhelmina, Martinus, Maria, Lambertus en Johannes de Leest Vererving in 1889 Art. 2540.
Jan de Leest, landbouwer, en Maria, Everdina, Adriana, Petrus en Wilhelmus de Leest Verwerving in 1890 Art. 3935.
Antonius Kerkhof, winkelier in Boekel, en consorten Deling in 1896 Art. 4219.
Adriana de Laat, weduwe van Antonius Kerkhof Vererving in 1909 Art. 4219.
Christianus Gzn van Nunen, landbouwer op Zondveld (1/2), en Johannes Gzn van Nunen (1/4) en Godefrida van Nunen (minderjarig 1/4) Verwerving 1909-1923 Art. 4866.
Christianus Godefriduszn van Nunen, landbouwer op Zondveld Deling in 1923 Art. 5748.
Johanna Maria Tijssen, weduwe van Christianus Godefriduszn van Nunen Vererving in 1948 Art. 5748.
Godefrida van Nunen en consorten Verwerving in 1950 Art. 5748.
Adriana Maria van Nunen, getrouwd met Johannes Hendrikus Schepers Deling in 1960 Art. 8168.
 

Bewoners Datum Bronnen
Cornelis Boermans, Marij sijn vrouw, Matthijs, Ariaen de soonen, Faesken en Sijken de dochters, [boven], Jan, Mechel, Lijske, Thijs haere kinderen onder de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
Cornelis Boermans, alias Cornelis Boeren Vermeld 1710-1724 II-E-68 (1710), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721), 86 (1722), II-B-48 (1724).
Dirck Mateusse Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 339
Matig arm.
Boven de 16: Dirk Matteusse (weduwnaar), Arien (zoon).
Onder de 16: Mi, Jan, Rut en Catalijn (kinderen)
Vermeld in 1736 II-E-66.
Rut, zoon van Dirck Mateusse Van 1736-1761 tot 1776 II-E-17 en 18, nr. 339
Rut de Leest Vermeld 1781-1791 II-E-17 en 18, nr. 339
Klaas, zoon van Rut de Leest Vermeld in 1798 II-E-17 en 18, nr. 339
Antonie van der Sande Vermeld in 1806-1807 E248 (1806), E249 (1807).
Johannes Rut Boudewyns Vermeld in 1807-1824 E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810), E253 (1811), NA1221 (1822), NA1222 (1823), NA1223 (1824).
Man: Johannes R. Boudewyns, 37 jaar, geboren op 15-6-1773 in Veghel
Vrouw: Johanna P. van Roij, 30 jaar, geboren op 24-6-1780 in Lieshout
Kind: Jennemie J. Boudewijns, 9 jaar, geboren op 20-11-1801 in Sint-Oedenrode
Kind: Willemina J. Boudewijns, 2 jaar, geboren op 23-3-1808 in Sint-Oedenrode
Kind: Jennemie J. Boudewijns, 0 jaar, geboren op 16-3-1810  in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister Veghel van 1810.
Man: Johannes Boudewijns, 33 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Vrouw: Johanna van Roy, 48 jaar, geboren in Lieshout, overleden op 18-3-1835
Kind: Petrus Boudewijns, 16 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Kind: Rut Boudewijns, 15 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Kind: Christiaan Boudewijns, 6 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Kind: Wilhelmina Boudewijns, 21 jaar, geboren in Veghel
Kind: Johanna Maria Boudewijns, 11 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister Veghel van 1830.
Johannes Boudewyns Vermeld in 1833-1840 NA1224.
Weduwnaar: Johannes Boudewijns, 63 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Kind: Petrus Boudewijns, 26 jaar, bouwman, geboren in Veghel, overleden op 30 augustus 1840
Kind: Rudolf Boudewijns, 23 jaar, bouwman, geboren in Veghel, overleden op 10 september 1840
Kind: Christiaan Boudewijns, 16 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Kind: Johanna Maria Boudewijns, 21 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister Veghel van 1840.
Johannes Boudewyns Vermeld in 1842-1849 NA1225.
Johannes Rut Boudewijns Vermeld in 1846-1861 Inv. nr. 1702 en 1703.
Weduwnaar: Johannes Boudewijns, geboren in 1774 te Veghel
Zoon: Christiaan Boudewijns, geboren in 1823  te Veghel
Dochter: Johanna Maria Boudewijns, geboren in 1818 te Veghel, gehuwd op 23-5-1851 met Johannes Zegers
Schoonzoon: Johannes Zegers, geboren in 1819 te Woensel, in 1851 van fol. 355 gekomen, op 23-5-1851 gehuwd met Johanna Maria Boudewijns
Bijschrift, kleindochter: Johanna Maria Zegers, geboren op 17-3-1853 te Veghel
Bijschrift, kleindochter: Maria Anna Zegers, geboren op 28-11-1854 te Veghel
Bijschrift, kleindochter: Regina Zegers, geboren op 24-12-1856 te Veghel
Vermeld in 1849-1862 NA1594, Bevolkingsregister Veghel van 1849-1862.
Christiaan Boudewijns Vermeld in 1849-1865 Inv. nr. 1703 t/m 1705.
Hoofd: Christiaan Boudewijns, geboren op 17-3-1823 te Veghel, akkerbouwer
Dienstmeid: Ardina van Schijndel, geboren in september 1831 te Erp
Vermeld in 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1751
Hoofd: Christianus Boudewijns, geboren op 17-3-1823 te Veghel, doorgestreept, op 3-4-1863 naar Den Bosch vertrokken
Vrouw: Hendrina Braaken, geboren op 16-9-1821 te Veghel
Bijschrift: Christianus Boudewijns, geboren op 17-3-1821 te Veghel, op 9-5-1864 uit Den Bosch gekomen, doorgestreept, op 23-3-1867 naar Den Bosch vertrokken
Vermeld in 1862-1865 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1602, blad nr. 106, Zondveld, huis nr. 652
Antony de Leest Vermeld in 1865-1870 Inv. nr. 1704 en 1705.
Hoofd: Antonie de Leest, geboren op 10-12-1815 te Sint-Oedenrode
Vrouw: Maria van Erp, geboren op 24-1-1824 te Sint-Oedenrode
Dochter: Johanna de Leest, geboren op 24-7-1849 te Sint-Oedenrode, doorgestreept bij de volkstelling van 1-12-1869
Zoon: Adrianus de Leest, geboren op 24-5-1851 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, overleden op 21-4-1866
Zoon: Johannes de Leest, geboren op 9-2-1855 te Sint-Oedenrode
Zoon: Martinus de Leest, geboren op 15-1-1857 te Boekel
Dochter: Maria de Leest, geboren op 5-1-1858 te Boekel
Zoon: Jan de Leest, geboren op 10-6-1859 te Boekel
Zoon: Lambertus de Leest, geboren op 14-9-1860 te Boekel
Dochter: Everdina de Leest, geboren op 19-10-1861 te Boekel
Dochter: Adriana de Leest, geboren op 11-7-1864 te Boekel
Bijschrift, zoon: Petrus de Leest, geboren op 19-11-1865 te Veghel
Bijschrift, dochter: Wilhelmina de Leest, geboren op 26-11-1868 te Veghel
Het gezin is op 1-2-1865 uit Boekel gekomen, vermeld in 1865-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1604, blad nr. 760, Zondveld, huis nr. 652
Hoofd: Antonie de Leest, geboren op 10-12-1815 te Sint-Oedenrode
Vrouw: Maria van Erp, geboren op 21-12-1824 te Sint-Oedenrode
Zoon: Johannes de Leest, geboren op 7-1-1855 te Sint-Oedenrode
Zoon: Martinus de Leest, geboren op 21-1-1857 te Boekel
Dochter: Maria de Leest, geboren op 16-5-1858 te Boekel
Zoon: Jan de Leest, geboren op 17-5-1859 te Boekel
Zoon: Lambertus de Leest, geboren op 2-8-1860 te Boekel
Dochter: Arnoldina de Leest, geboren op 30-11-1861 te Boekel
Dochter: Adriana de Leest, geboren op 4-4-1863 te Boekel
Zoon: Petrus de Leest, geboren op 16-9-1865 te Veghel
Dochter: Wilhelmina de Leest, geboren op 1-5-1868 te Veghel
Dienstknecht: Johannes van Alphen, geboren op 22-6-1847 te Boekel
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling op 1-12-1869, inv. nr. 1877
Hoofd: Antonie de Leest, geboren op 10-12-1815 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, overleden op 12-8-1887
Vrouw: Maria van Erp, geboren op 24-1-1824 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, overleden op 2-12-1883
Zoon: Johannes de Leest, geboren op 9-2-1855 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, op 26-4-1882 naar Erp vertrokken
Zoon: Martinus de Leest, geboren op 15-1-1857 te Boekel, doorgestreept, op 30-3-1882 naar Erp vertrokken
Dochter: Maria de Leest, geboren op 5-1-1858 te Boekel, doorgestreept, geboekt naar register L-Z
Zoon: Jan de Leest, geboren op 10-6-1859 te Boekel
Zoon: Lambertus de Leest, geboren op 14-9-1860 te Boekel, doorgestreept, overleden op 24-1-1885
Dochter: Everdina de Leest, geboren op 19-10-1861 te Boekel
Dochter: Adriana de Leest, geboren op 11-7-1864 te Boekel
Zoon: Petrus de Leest, geboren op 19-11-1865 te Veghel
Dochter: Wilhelmina de Leest, geboren op 26-11-1868 te Veghel, doorgestreept, op 25-2-1891 naar Son vertrokken
Bijgeschreven: Helena de Leest, geboren op 24-2-1886 te Gemert, op 4-6-1892 uit Lieshout gekomen
Vermeld 1870-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1619, fol. 1121, Zondveld
Hoofd: Antonie de Leest, geboren op 10-12-1818 te Sint-Oedenrode
Vrouw: Maria van Erp, geboren op 24-1-1824 te Sint-Oedenrode
Zoon: Johannes de Leest, geboren op 24-2-1854 te Sint-Oedenrode
Zoon: Martinus de Leest, geboren op 15-1-1856 te Boekel, doorgestreept Zoon: Jan de Leest, geboren op 10-7-1858 te Boekel
Zoon: Lambertus de Leest, geboren op 24-9-1859 te Boekel
Dochter: Everdina de Leest, geboren op 19-10-1861 te Boekel
Dochter: Adriana de Leest, geboren op 9-7-1865 te Boekel
Zoon: Peter de Leest, geboren op 14-11-1866 te Veghel
Dochter: Wilhelmina de Leest, geboren op 11-9-1869 te Veghel
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling op 31-12-1879, inv. nr. 1805
Hoofd: Jan de Leest, geboren op 10-6-1859 te Boekel, doorgestreept, op 28-3-1895 naar Boekel vertrokken
Zus: Everdina de Leest, geboren op 19-10-1861 te Boekel, doorgestreept, op 18-3-1897 naar Boekel vertrokken
Zus: Adriana de Leest, geboren op 11-7-1864 te Boekel, doorgestreept
Broer: Peter de Leest, geboren op 19-11-1865 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register V, fol. 1929
Zus: Maria de Leest, geboren op 24-2-1856 te Gemert, doorgestreept, op 23-2-1899 naar Aarle-Rixtel vertrokken
Vermeld 1892-1910 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1630, fol. 1188
Johannes van de Ven Vermeld in 1898-1908, opgevolgd in 1907-1910 Inv. nr. 1706 en 1707.
Hoofd: Johannes van de Ven, geboren op 10-6-1837 te Veghel, doorgestreept, overleden op 12-11-1909
Zoon: Martinus van de Ven, geboren op 21-3-1871 te Schijndel, doorgestreept, geboekt naar register A-B, fol. 77
Vrouw: Johanna Maria de Leest, geboren op 4-1-1858 te Boekel
Bijschrift op 1-11-1894, zoon: Adrianus van de Ven, geboren op 25-10-1894 te Veghel
Bijschrift op 1-9-1896, zoon: Antonius van de Ven, geboren op 2-9-1896 te Veghel
Bijschrift op 1-10-1896, broer: Petrus de Leest, geboren op 19-11-1865 te Boekel, veranderd in Veghel, doorgestreept, op 23-10-1899 naar Beek en Donk vertrokken
Bijschrift op 25-2-1899, dochter: Wilhelmina van de Ven, geboren op 24-2-1899 te Veghel
In 1909 verhuisd van Jekschotstraat 5 naar Doornhoek 1 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1633, fol. 1929
Johannes van Sleeuwen Bijschrift in 1909 Inv. nr. 1706.
Bijschrift op 3-6-1909, hoofd: Johannes van Sleuwen, geboren op 26-4-1878 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 229
Bijschrift op 3-6-1909: Lamberdina van Roosmalen, geboren op 16-8-1885 te Dinther, op 2-6-1909 uit Dinther gekomen
Bijschrift op 3-2-1910: Johannes Maria van Sleeuwen, geboren op 2-2-1910 te Veghel
Het echtpaar is bijgeschreven op 2-6-1909 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1632, fol. 1740
Johannes van Sleeuwen Opgevolgd in 1910-1921 Inv. nr. 1708.
Hoofd: Johannes van Sleeuwen, geboren op 26-4-1878 te Veghel
Vrouw: Lamberdina van Roosmalen, geboren op 16-8-1885 te Dinther
Zoon: Johannes Maria van Sleeuwen, geboren op 2-2-1910 te Veghel
Bijschrift op 11-4-1911, zoon: Petrus Antonius van Sleeuwen, geboren op 11-4-1911 te Veghel
Bijschrift op 17-6-1912, dochter: Adriana Maria van Sleeuwen, geboren op 15-6-1912 te Veghel, doorgestreept, overleden op  9-4-1913
Bijschrift op 11-7-1913, dochter: Adriana van Sleeuwen, geboren op 11-7-1913 te Veghel
Bijschrift op 1-8-1914, zoon: Johanna Maria van Sleeuwen, geboren op 1-8-1914 te Veghel
Bijschrift op 21-12-1915, zoon: Theodorus van Sleeuwen, geboren op 21-12-1915 te Veghel
Bijschrift op 13-2-1917, zoon: Adrianus van Sleeuwen, geboren op 11-2-1917 te Veghel
Bijschrift op 24-12-1919, zoon: Hendrikus van Sleeuwen, geboren op 22-12-1919 te Veghel
Bijschrift op 7-2-1921, zoon: Johannes van Sleeuwen, geboren op 4-2-1921 te Veghel

In 1910-1921 is het gezin verhuisd van Jekschotstraat 5 naar Zondveldstraat 15 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1643, folio 50
Bijschrift op 15-5-1916, hoofd: Christianus van Nunen, geboren op 26-10-1882 te Veghel, geboekt van register M-R, fol. 85, wordt wedunaar op 21-3-1918, hertrouwd op 7-11-1921
Bijschrift op 15-5-1916, vrouw: Johanna van Sleeuwen, geboren op 24-9-1888 te Veghel, geboekt van register S-U, fol. 49, doorgestreept, overleden op 21-3-1918
Bijschrift op 17-1-1918, dochter: Godefrida van Nunen, geboren op 16-1-1918
Bijschrift op 2-1-1921, schoonmoeder: Adriana van den Tillaart, geboren op 28-9-1850 te Veghel, ambtshalve ingeschreven bij de 10e volkstelling
Bijschrift op 2-1-1921, schoonvader: Johannes van Sleuwen, geboren op 31-5-1947 te Veghel, ambtshalve ingeschreven bij de 10e volkstelling, geboekt van register J-L. fol. 360
Bijschrift op 11-11-1921, vrouw: Johanna Maria Thijssen, geboren op 25-1-1893 te Son, getrouwd op 7-11-1921, geboekt van register S-U, fol. 168

Het echtpaar is op 15-5-1916 bijgeschreven. Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1642, folio 92
Hoofd: Johannes van Sleeuwen, geboren op 31-5-1841 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register M-R, fol. 92, inwonende bij hun schoonzoon Chr. van Nunen, Zondveld G 98
Vrouw: Adriana van den Tillart, geboren op 29-4-1861 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register M-R, fol. 92, inwonende bij hun schoonzoon Chr. van Nunen, Zondveld G 98

In 1910-1921 is het echtpaar ingetrokken bij hun schoonzoon Christianus van Nuenen, en verhuisd van Krijtenburg 4A naar Jekschotstraat 5 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1643, folio 49
Chr. van Nunen en zijn schoonmoeder Bijschrift in 1910-1921, opgevolgd in 1921-1931 Inv. nr. 1708 en 1710.
Chr. van Nunen Vermeld in 1932 Inv. nr. 1712.
Johan Schepers

 

Vermeld op 03-06-1959 Doc. GAvB.
Huisnummer 3A (dit nummer bestaat vanaf 1983)    
H.T.J van den Tillart - Van Eijndhoven Vermeld op 21-01-2007 Mededeling van Tonny van de Tillart- Van Eijndhoven d.d. 21-01-2007.
Huisnummer 5    
J.C.C. Schepers - van Meel Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads