Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1984

Brabants Dagblad, 4 januari 1984   Bevalling met hindernissen

De Veghelse brandweer heeft gisterochtend een koe het leven gered en het dier geassisteerd bij de bevalling van twee kalveren. De koe van agarier Van Berkel aan de Biezendijk was vastgeraakt in de afvoersleuf van de stal.

Rond half zes ontdekte de boer dat het dier met het achterwerk in de met gier gevulde sleuf (1 meter diep, 75 centimeter breed) vastzat. Omstreeks 7 uur nam de brandweer de hulpverlening over. Ondanks het gebruik van hefkussens en kunststofbanden was in het dier geen beweging te krijgen. Nog steeds klemzittend begon het dodelijk vermoeide dier te kalven. toen de koe eindelijk omstreeks elf uur veilig in het stro lag, bleek nog een tweede kalf op komst te zijn. Zowel moeder als de kinderen brachten het er levend vanaf.
Veghelse Courant, 4 januari 1984   Zijtaartse carnavalsvereniging jubileert, 2 x 11 jaar "De Reigers"

Wat in 1962 begon als een uitvloeisel van een tere ziele gaande toneelvereniging, is uitgegroeid tot een volwaardige carnavalsvereniging. Een vijftal oprichters is nog steeds lid van "De Reigers": Harry van Nunen, Jan van Uden, Willy Henst, Bert Henst en Evert Bosch, die al 22 jaar de voorzittershamer hanteert.
Veghelse Courant, 4 januari 1984   Rijvereniging St. Gregorius Zijtaart

Tijdens de dressuurrayonwedstrijden voor de kringkampioenschappen wisten zich te plaatsen:
klasse Be2: Mari van Asseldonk met Vitali
klasse L2: Peter van Asseldonk met Thomas en Harrrie van Berkel met Urzus.

Tijdens springwedstrijden in de Hertog Jan van Brabantr manege reed Harrie van Berkel een foutloze rit bij de klasse B, In de barrage moest een balk het ontgelden. Peter van Asseldonk reed met Thomas eveneens foutloos in de klasse L.
Veghelse Courant, 4 januari 1984   Op maandag 9 januari zal om acht uur in de rekreatiezaal van de zusters (zijingang) de eerste gespreksavond in dit nieuwe jaar worden gehouden. Had de laatst avond in 1983 als thema "Zegt het Evangelie iets ovder de zin van het leven?" tijdens deze avond zal de inleider dieper ingaan op het thema "Hoe zien wij daarin de taak van de kerk?" Wie belangstelling heeft en mee wil denken over de taak van de kerk is van harte welkom op deze avond.
Brief aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 6 januari 1984   De nieuwbouw achter de gymzaal is in gebruik genomen. Het kleuterschooltje wordt afgebroken en daar komt een aanbouw bij voor de Rabobank. Tinus, jouw schilderij van dat meisje achter het kapotte raam is uitgezaagd en komt als wandversiering in de nieuwbouw te hangen.


Veghelse Courant, 11 januari 1984   Evert Bosch van karnavalsvereniging De Reigers uit Zijtaart: "22 jaar Zijtaarts karnaval reden tot feestvreugde."

In 1984 bestaat karnavalsvereniging De Reigers uit Zijtaart 22 jaar, reden tot feestvreugde, want elf en iedere afgeleide vorm van dat getal geeft karnavalsvierders een extra reden tot feest.

Op welke manier gaan jullie dat 22-jarig jubileum vieren?

Evert Bosch: Karnavalesk, dat staat vast. Het begint met een grote pronkzitting die aanstaande zaterdagavond gehouden wordt in De Molensteen in Zijtaart. Behalve begin van het jubileumjaar is die pronkzitting ook van belang omdat dan de nieuwe prins aan den volke bekend wordt gemaakt. Tot op het moment van de onthulling, om elf minuten over negen precies, is het absoluut en strikt geheim wie de "oude" prins Groard gaat opvolgen. Een komissie van wijze mannen is met de opvolging van deze gezagsdrager belast. Daar mogen wij als gewone stervelingen ons niet mee bemoeien.

Waar we wel iets mee te maken hebben is de rest van het programma. Een van de onderdelen van deze avond is dat we willen proberen om alle oud-prinsen van Zijtaart tegelijk op het podium te krijgen. Verder zijn er natuurlijk zoals te doen gebruikelijk optredens van buutredenaars met als bekendste op onze avond Kees Verhulst uit Goirle. Allebei onze dansmariekesgroepen treden op, onze eigen blaaskapel de Boemelaars, nog enkele groepen uit Zijtaart, alles aan elkaar gepraat tot een show die althans bij ons zijn weerga nog niet kent.

En dat is nog maar het begin?

Evert: Dat is nog maar het begin ja, want een dag later, op 15 januari, houden we een receptie. Daarvoor zijn de prinsenclubs uit de omliggende dorpen uitgenodigd en alles en iedereen die op een of andere manier met karnaval verbonden is. En heel Zijtaart natuurlijk. Die receptie wordt ook gehouden in De Molensteen en  begint om 11.11 uur. Als de receptie afgelopen is, gaan we met alle oud-leden van de Reigers aan de koffietafel zitten om de herinneringen nog eens naar boven te laten komen, over hoe het was 22 jaar geleden, toen we aarzelend begonnen.

Hoe is het openbaar karnaval in Zijtaart van de grond gekomen?

Evert: Er werd hier een kwart eeuw geleden nog niet zo duchtig karnaval gevierd. In Zijtaart evenmin als op de meeste andere plaatsen. Wij kenden karnaval van enkele grote steden in de buurt en we gingen wel eens naar Limburg tijdens de karnavalsdagen. Toch begon er wel wat te gebeuren en het is dan maar toeval wie zo'n initiatief oppolt. In dit geval waren wij dat, dat wil zeggen ik en nog een groep mensen, waarvan er nog steeds een aantal bij de vereniging zijn.

Het begin was heel summier, een avond onderling, een dag later nog eens dunnetjes overgedaan. Een jaar later breidde het zich langzaam uit. Toen was er ook iets voor de kinderen. Weer een jaar verder kwamen er Dansmariekes bij, vervolgens een blaaskapel, de optocht, enzovoorts. Zo is het Zijtaartse karnaval langzaam volwassen geworden.

De hele Zijtaartse gemeenschap is betrokken bij het karnavalsgebeuren. Heel mooi blijkt dat uit de grote deelname ieder jaar aan de optocht. Ieder straat of buurtje heeft een eigen wagen waar echt maanden aan wordt gebouwd. Die rijden zaterdags door de straten van Zijtaart en gaan zondags naar de dorpen in de omgeving. Onze prins neemt met zijn gevolg altijd deel aan de optocht in Veghel, doorgaans vergezeld van wel zo'n negen a tien wagens. Verder gaan er wagens naar Eerde, Erp, Mariahout soms.

Er zijn dus nog steeds mensen van het eerste uur bij de Reigers?

Evert: Nogal wat ja. Die eerstelingen worden zondag, tijdens de receptie, in het zonnetje gezet, want zij hebben allemaal het nodige werk verzet in de afgelopen 22 jaar.

We hebben een feestweek op stapel staan die wordt gehouden een week voor karnaval. Een van de hoogtepunten is het dansmariekestournooi.

In die week is er ook een pronkzitting voor kinderen, het is maar een greep van wat karnavalvierend Zijtaart nog te wachten staat voor we twee maanden verder zijn.
Brabants Dagblad, 12 januari 1984   "Reigers"uit Zijtaart jubileren

Carnavalsclub De Reigers is ontstaan uit de toneelvereniging van het NKV. De leden hadden de zaken vrij vlot voor elkaar. De toneelclub ging ter ziele en de carnavalsclub werd geboren. Eveert Bosch roert de optocht aan. "We waren de eerste in de regio Veghel die met een optocht op straat kwamen. In 1967 al trok de eerst door Zijtaart. Nu wil Evert Bosch het bijltje er nu bij neerleggen. "Het is mooi geweest, 22 jaar is een lange periode. Er moet nu echt een opvolger komen."
 
Een leuke bijkomstigheid voor De Reigers is dat de vereniging bij de jubileumviering kan beschikken over een grotere accomodatie. In de feestelijk versierde Molensteen zullen zaterdagavond dan ook honderd mensen meer een plaatsje vinden. Als het allemaal volloopt zijn er 350 gasten in de feestzaal.

De dames van de KVB (Katholieke Vrouwen Bond) en de echtgenotes van de Raad van Elf komen met een act op de planken, terwijl ook de dansmariekes weer voor veel show zorgen. Karin Bosch laat een bijzondere dans zien en als altijd zullen de Boemelaars met hun vrolijke muziek veel aan sfeer en gezelligheid bijdragen. Wiljan van Hoof, Ardi Kremers en Jeroen Bosch klimmen in de buutton en zullen op kolderieke wijze het publiek vermaken. Grote attractie is de komst van Kees Verhulst, die als ijshockeyer zal proberen z'n tegenstanders op het ijs en de zaal plat te krijgen. Met hem zijn "De Klippels" uit Maarheeze, een kolderieke muziekgroep, de enige "buitenlanders".

Hoogtepunt van de avond is de onthulling van de nieuwe prins. Deze volgt Groard d'n Urste op. Een grote toeloop vewacht men zondag als de nieuwe prins en "De Reigers" reciperen in de Molensteen. Ook de hofkapel wordt dan in het zonnetje gezet. 's Avonds is er in zaal Versantvoort een reunie voor alle oud-leden. Een oud orkest, dat eigenlijk al niet meer bestaat, keert op die avond in Zijtaart terug om het feest op te luisteren.
Brabants Dagblad, 16 januari 1984   Theo d'n Urste prins Zijtaart

Theo d'n Urste werd zaterdagavond in een bomvolle feestzaal als nieuwe prins onthuld. De nieuwe orins, een champignonkweker, is gehuwd en heeft drie kinderen. Hij is drie jaar lid van de Raad van Elf. Theo d'n Urste kwam uit een groot ei tevoorschijn toen zijn nieuwe adjudant Harrie van Nunen daarop ging zitten. Met zijn vriend Mari van der Heijden zorgde de prins er alvast voor dat de jongste dansmariekes zich geheel in het nieuw konden presenteren.
De pronkzitting werd gekenmerkt door sfeer en gezelligheid. De buuts met de "Vuile Was" van Jeroen Bosch, "Kettingrookster" Ardi Kremers en de "Boerin" Mieke van de Linden kwamen goed uit de verf. De dames van het K.V.B. scoorden erg hoog met hun komische act en de "liefjes" van de Raad van Elf namen hun geliefden in hun liedjes veelvuldig op de korrel. Onbetwiste toppers waren "De Klippels" en Kees Verhulst.
Foto's van de prinsenreceptie, collectie carnavals-vereniging   
Brief van Willy Henst aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 1 februari 1984   Vorige week is in Veghel meester van Eert overleden, het oude schoolhoofd.

Het jeugdcentrum is ingehuisd. Bertus Raaymakers is voorlopig beheerder (vrijwillig), totdat we er een aangewezen krijgen.
 
Brief van Marna van Hoof aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 12 februari 1984   Een paar weken geleden was het leidingweekend van ’t district. Dat was best gezellig. Als iedereen dan ’pas om 5 uur naar bed gaat, dan kun je wel raden hoe gezellig het was.
Veghelse Courant, 1 februari 1984   Evenementenkalender Zijtaart

Maandag 6 februari: K.V.O. ziekenverzorging thuis, aanvang 19.30 uur in het Wit-Gele Kruisgebouw in Zijtaart

Maandag 6 februari: De "Werkgroep Zijtaart" wil samen denken en praten over de brief van de bisschop (vrede kernbewapening), aanvang 20.00 uur in de Edith Steinschool

Dinsdag 7 februari: Wielertourclub Zijtaart, trimmen voor heren van 20.30 - 21.30 uur in de sporthal

Dinsdag 7 februari: K.V.O.zwemmen van 9.30 - 10.30 uur in Veghel

Dinsdag 7 februari: K.V.B. handwerken van 9.30 - 11.30 uur bij Ton de Rooy

Woensdag 8 februari: K.V.B. gymles voor de dames van 20.00 - 21.00 uur in de sporthal
Brief van Marna van Hoof aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 12 februari 1984   Het water staat in Nederland erg hoog. De rivieren zijn wel een kilometer breed geworden en menig huisje staat met de voetjes in het water. We hadden vanmorgen met Jong Nederland districtstraining in Beers en zijn toen meteen naar de Maas wezen kijken en dat was schitterend.

 
Brief van Willy Henst aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 8 maart 1984   In de week van 18-25 februari is Janus van de Biggelaar overleden. Die woonde bij Keesje Jansen (tegenover het klooster). Daags daarna stierf zijn vrouw. Ze zijn op dezelfde dag begraven.

 
Notulen van de ponyclub   Jaarvergadering van de ponyclub gehouden op 22 februari 1984 in zaal Bresco Bar Ton de Rooy. Er was door de ouders van de leden het afgelopen jaar veel werk verzet, bijvoorbeeld een nieuwoefenterrein, mast kappen in de bossen, afratering zetten in een paar uur, geweldig. "Bedankt ouders."

Er waren best goede resultaten behaald op de concoursen in achttal en viertal verband. Ook individueel was er goed gereden, ga zo door. Verder een woord van dank aan de commandanten die er veel uurtjes voor opofferden.

Bestuursverkiezing. Er waren geen kandidaten gekomen. De heer Van Berlo was toen wel bereid om kandidaat te zijn. Met 14 stemmen werd de heer Van Berlo herkozen. Ook de heer Van Asseldonk werd met 14 stemmen herkozen.

Er werd tijdens de rondvraag een vraag gesteld over het ponykamp, De pony's konden niet allemaal op de wagens.

Secretaris: Cor Coppens, coorzitter: Karel Bekkers
 
Notulen van de ponyclub   Wedstrijden gereden met de ponyclub in 1984

8 januari: raijonwedstrijd te Eerde

15 april: concours te Boerdonk
23 april: concours te Vorstenbosch
29 april: H.D.L.
6 mei: Mariaheide
27 mei: maar Schaijk
1 juni: concours te Zeeland
17 juni: De Kleine Heemskinderen Nistelrode
24 juni: Rodeo's Volkel
23 september: U.P.C Uden, Kring concours

In het najaar:
Raijonwedstrijd in Veghel
Raijonwedstrijd te Erp
 
Veghelse Courant, 15 februari 1984   Evenementenkalender Zijtaart

Dinsdag 21 febrauri: Wielertourclub Zijtaart, trimmen voor heren van 20.30 - 21.30 uur in de sporthal

Dinsdag 21 febrauri: K.V.O. zwemmen van 9.30 -10.30 uur in Veghel

Dinsdag 21 febrauri:  K.V.B. handwerken bij Ton de Rooy van 9.30 - 11.30 uur

Woensdag 22 februari: K.V.B. gymles voor de dames van 20.00 - 21.00 uur in de sporthal

Donderdag 23 februari: K.V.O. voorlichtingsprogramma van de S.E.V. en de P.N.E.M. in de excursiezaal van de C.H.V. in Veghel van 10.00 tot 12.00 uur, onderwerp: "Inkomen een gunst, overhouden een kunst", 12.30 uur lunch aangeboden door de C.H.V. 13.30 uur voorlichting van de P.N.E.M.

Zaterdag 25 februari: dansmariekes tournooi
Veghelse Courant, 15 en 22 februari 1984; Brabants Dagblad 23 februari 1984   Aanstaande zaterdag 18 februari houdt de carnavalsvereniging De Reigers haar maandelijkse oud papier actie. Dit keer op de voorlaatste zaterdag van de maand in verband met het dansmariekestoernooi dat gehouden wordt op zaterdag 25 februari om 17.00 uur.

Op zondag 26 februari is er de eerste kinderpronkzitting van De Reigers in gymzaal de Molensteen. Alle jeugd van 0 tot 80 jaar is daarvoor uitgenodigd. Tijdens de zitting zal de nieuwe jeugdprins en zijn prinses aan het publiek voorgesteld worden. Met muziek, dans, buut en van alles wat is er voor de belangstellenden eenaardig programma in elkaar gespijkerd, dat om ongeveer 17.00 uur zal eindigen.
Daarna volgen op dinsdag 28 februari en woensdag 29 februari nog de verenigingsavond ofwel avond voor iedereen en de balavond. Extra trekpleister op dinsdagavond vormt de folkloristiscshe groep Moek en op woensdagavond het vroegere dansorkest de Greenstars. Op de laatste avond wordt de uitslag van het gewicht raden en leeftijd raden bekend gemaakt. De raad van elf zal dan op een ludieke manier gewogen worden. Deze avonden beginnen telkens om 20.00 uur.
Veghelse Courant, 22 februari 1984   Evenementenkalender Zijtaart

Dinsdag 28 februari: Wielertourclub Zijtaart, trimmen voor heren van 20.30- 2.30 uur in de sporthal

Dinsdag 28 februari: K.V.O. zwemmen van 9.30 - 10.30 uur in Veghel

Dinsdag 28 februari: K.V.B. handwerken bij Ton de Rooy van 9.30 - 11.30 uur
 
Veghelse Courant, 22 februari 1984   Computer verovert stormerhand ons land

Hoewel in ons land al langer een bekend verschijnsel, is de ontwikkeling de laatste anderhalf jaar in een stroomversnelling en begint het erop te lijken dat de computer volksrage nummer een gaat worden. Niet alleen voor zakelijk gebruik, maar de computer gaat daarnaast een steeds centralere plaats innemen in de huiskamer. En dat kan, niet in de laatste plaats omdat de prijs enorm geduikeld is als gevolg van de technische vooruitgang en de stijgende verkoop.

Voelen de wat ouderen onder ons zich langzaamaan computer analfabeten worden, de jongere garde weet er feilloos mee om te gaan. Op steeds meer scholen wordt computerkunde opgenomen in het vakkenpakket. Computerspelletjes leren de jeugd spelenderwijs om te gaan met deze apparaten. Mensen denken veelal nog dat het om enorm dure apparaten gaat, maar dat is al een tijd niet meer zo. Een huiscomputer heb je al rond de tweehonderd gulden. De computerrage heeft dusdanige vormen aangenomen dat flinke aantallen computerhobbyisten zich verenigd hebben in clubs voor bepaalde merken.
Brabants Dagblad, 27 februari 1984   Dansmariekes in de strijd

Het eerste toernooi voor dansmariekes is een volledig succes geworden. Niet alleen de deelname was bevredigend, ook het publiek was goed opgekomen. De deelnemende dansgardes en groepen waren allemaal vergezeld van het gehele prinselijke gevolg en dat schiep een gezellig carnavalssfeertje in De Molensteen. De Kwikstaarten uit het Limburgse Nederweert waren superieur in Zijtaart en haalden op alle fronten eerste prijzen weg. Bij de showdansen wonnen de dansmariekes van de Oivers uit Eerde een derde prijs.
 
Veghelse Courant, 29 februari 1984   Rijvereniging St. Gregorius Zijtaart

Leden van de Zijtaartse rijvereniging St. Gregorius hebben deelgenomen aan een rayonwedstrijd dressuur in Schijndel, georganiseerd door landelijke rijvereniging 't Ros Beijaart. Verschillende Zijtaartse ruiters sleepten er een prijs in de wacht.
Veghelse Courant, 29 februari 1984   Carnavalsprogramma De Reigers

Het echte carnavalsgebeuren begint in Zijtaart aanstaande vrijdag met het schoolcarnaval, waarbij jeugdprins Herman en zijn prinses Ester, die zondag tijdens een gezellig en goed bezochtte jeugdpronkziitting werden geinstalleerd, de gangmakers zullen zijn.

Vrijdagavond volgt dan de bejaarde en genodigdenavond, met veel talent van eigen bodem, maar ook met het optreden van de Klippels uit Maarheeze en het optreden van de Veghelse buutreedner Jo Deckers. Op zaterdagmorgen is prins Theo 1ste met zijn gevolg aanwezig bij de sleuteloverdracht in Veghel.

Om 14.00 uur trekt vervolgens de optocht door de Zijtaartse straten. Diegene die nog geen startnummer hebben worden verzocht dit zo spoedig mogelijk af te halen bij Evert Bosch, Reibroekstraat 1. Op zaterdagavond om 20.00 uur brengt de carnavalsvereniging een bezoek aan de disco-avond voor de jeugd in de gymzaal de Molensteen. De dsico-avond is gratis toegankelijk en duurt tot 23.00 uur.

Op zondagmorgen verzorgen de Reigers de H. Mis van 9.45 uur. 's Middags wordt deelgeneomen aan de grote optocht van Veghel.

Op maandagmorgen brengen prins Theo, jeugdprins Herman en prinses Ester een bezoek aan de zieken van Veghel.

Om 14.00 uur volgt daarna de kindermiddag in de gymzaal. Elk jaar weer is deze middag een van de hoogtepunten van het carnavalsgebeuren. Op

het einde van deze middag brengt de prins met zijn gevolg een bezoek aan het klooster. 's Avonds carnaval in de Bresco Bar en Cafe Jachtrust.
 
Brabants Dagblad, 3 maart 1984   Goed verzorgde optocht Zijtaart

Welgeteld 42 groepen vormden zaterdagmiddag de bonte optocht van de jubilerende Reigers uit Zijtaart. De belangstelling was groter dan vorig jaar. De deelnemeers aan de optocht hadden de nodige aandacht besteed aan het 22-jarig bestaan van de Reigers, maar ook de Gewone Man en zaken als bezuinigingen, de melkproblemen van de boeren, de raketten enz. kregen de aandacht. Zijtaart zag misschien een iets kortere stoet door de straten trekken, maar over het algemeen was die goed verzorgd.
Ook de wagens waren goed afgewekt en gaven elkaar meestal niet veel toe. Kwaliteitsverschil was er wel bij de loopgroepen waar de dames van de Raad van Elf met kop en schouders boven de concurrentie uitstaken. Wat de wagens betreft: de Loatkommers kwamen ook dit keer niet te laat en stonden afgelopen zaterdag al weer voorop bij de prijsuitreiking. Met slechts 1 puntje verschil op de Deurdouwers, die letterlijk en figuurlijk wilden laten zien 'dees daag deur te willen douwen'. De wagens van Pisa met Harrie en Polly en een pikante tekst werd derde. Ook de speciale fiets van Van Nunen werd met glans eerste. De prijs voor de origineelse creatie ging naar Van Eerd c.s. die met de buurtbus bij de jury midden in de roos schoot,

De uitslag was als volgt:

Jeugd individueel: 1. Tafelvriendjes (Brugmans) en Evertje (Raaijmakers).
Loopgroepen: 1. Twee man onder een hoedje
Wagens: 1. De Brede Ploeg; 2. 3,5 procent inleveren (Jeroen Bosch)

Volwassenen individuelen: 1. Speciale Fiets (Van Nunen), 2. Munne Knijpert (van der Heijden), 3. De Ouwe en de Neie prins en Waarin een klein gat toch groot kan zijn (Jurrie Bosch)

Loopgroepen: 1. De Reigers (dames van de Raad van Elf), 2. Een stripke veur (Tepelhouders), 3. Demissen van Zijtaart (Krijtenburg)

Wagens: Drie keer elf (Loatkommers), 2. Met dees daag deur-douwe (De Durdouwerd), 3. Pisa.
 
Veghelse Courant, 7 maart 1984   Prijsprent

"Het was maar guur weer tijdens de carnavalsoptocht in Zijtaart, maar Jeroen had geen kou in papa's wollen buidel", vermeldde Harrie van Nunen bij bovenstaande prent. Harrie van Nunen, Lage Biezen 4, Zijtaart, kan de foto en de waardebon van f 25,- komen afhalen op ons kantoor aan de Margrietstraat 9 te Uden.
Brabants Dagblad, 1984   En de boer...

Een stukje nostalgie in levende lijve. Johan van der Heijden ploegt hier een lap grond in Zijtaart die bestemd is voor de aanleg van een volkstuin. "In volkstuinen wordt met de hand gewerkt, dus ploeg ik die grond ook handmatig", zo redeneert de 65-jarige Van der Heijden.
Brief van Willy Henst aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 8 maart 1984   Carnaval heeft weer een rustig verloop gehad met een mooie optocht op zaterdag. Zelfs Lochten Timmer was vertegenwoordigd. Onze prinsenwagen had in Veghel de eerste prijs. Hoe is het mogelijk (vorig jaar hadden we ook al prijs). De week voor carnaval was het de hele week feest in verband met het 22-jarig bestaan van de Reigers.
 
Brief van Els van Asseldonk - Abels aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 27 maart 1984   De carnaval was goed verlopen. Lochten Timmer (Mari en Willy van Asseldonk en Piet van de Tillaart) had eens een fatsoenlijk wagentje, nou ja, je kent het wel, ze hadden de 4e prijs.


 
Brief aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 10 maart 1984   Zaterdag optocht. Jan Habraken en Aard van Hoof deden samen mee. Vrijdagmiddag vergaderen, zaterdag meedoen. Een mand oude kapotte spullen in een wasmand met de tekst “Was-goed”.
 
Brabants Dagblad, 3 maart 1984   Carnavalswagen uit de koers

In de carnavalsoptocht te Zijtaart is zaterdagmiddag een wagen uit de koers geraakt. Er ontstond flinke schade aan een tweetal langs de route geparkeerde auto's. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor.

De carnavalswagen, bestuurd door de leden van het "A-team", bestond uit een landbouwtrekker met daarachter volgens de politie een onklare Opel met daar weer achter een zonder remmen rijdende Volkswagen. De voertuigen waren onderling met een stang verbonden. Toen die het tijdens de optocht begaf werd een touw genomen. Ook dat bleek uiteindelijk niet bestand en knapte tegen het einde van de optocht, die toen juist door het centrum trok. Omdat de wagen niet over remmen beschikte kan de botsing niet worden voorkomen.
 
Veghelse Courant, 7 Maart 1984   Evenementenkalender Zijtaart

Zondag 11 maart: Wielertourclub Zijtaart, openingsrit, 30 km, starttijd 10.00 uur

Maandag 12 maart: kaartavond Voetbal Vereniging Soffelt, aanvang 20.00 uur in cafe M. van de Sanden

Maandag 12 maart: E.H.B.O. cursus bij Ton de Rooy, thema: diagnose test, aanvang 20.00 uur

Maandag 12 maart: De Werkgroep organiseert een avond voor mensen die willen denken en praten over het thema: Soberheid - Solidariteit, aanvang 20.00 uur in de recreatiezaal van de Zusters, toegang voor iedereen.

Dinsdag 13 maart: K.V.O. zwemmen van 9.30 - 10.30 uur in Veghel

Dinsdag 13 maart: K.V.B. handwerken bij Ton de Rooy van 9.30 - 11.30 uur

Dinsdag 13 maart: Wielertourclub Zijtaart, trimmen voor heren van 20.30 - 21.30 uur in de sporthal

Woensdag 14 maart: K.V.B. gymlesvoor de dames van 20.00 - 21.00 uur in de sporthal

Donderdag 15 maart: Voor alle verenigingen van Zijtaart, vergadering bij Ton de Rooy in verband met Koninginnedag, aanvang 20.30 uur
 
Veghelse Courant, 14 Maart 1984   Evenementenkalender Zijtaart

Zondag 18 maart: Wielertourclub Zijtaart, Vresseltocht, starttijd 10.00 uur, 30 km

Dinsdag 20 maart: K.V.O. zwemmen van 9.30 - 10.30 uur in Veghel

Dinsdag 20 maart: K.V.O. excursie naar de Bauknecht, vertrek 9.00 uur aan de kerk

Dinsdag 20 maart: Wielertourclub Zijtaart, trimmen voor heren van 20.30 - 21.30 uur in de sporthal

Dinsdag 20 maart: K.V.B. handwerken bij Ton de Rooy van 9.30 - 11.30 uur

Woensdag 21 maart: K.V.B. gymles voor de dames van 20.00 - 21.00 uur in de sporthal

Zondag 25 maart: Wielertourclub Zijtaart, Zuid-Willemsvaarttocht, starttijd 10.00 uur, 35 km

Speciale vermelding: 6 mei: voettocht naar Handel, organisatie Evenementengroep
 
Brief van Marna van Hoof aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 6 april 1984   We hebben sinds lange tijd weer een ouderavond gehad met Jong Nederland. We deden een playback show. Het is een groot succes geworden. Van klein tot groot hadden ze iets heel leuks ten tonele gebracht.

Er was een jury aanwezig, omdat de Zijtaartse verenigingen meewerken dit jaar met “Veghel Ontvangt”. Wij doen dus ook mee en de eerste drie van de playbackshow mogen mee naar Veghel. Het allerbeste van de avond was toch wel dat de ouders zo enthousiast waren en dat je zag dat ze zo trots waren als hun kind op de planken stond. 
Brief van Willy Henst aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 3 mei 1984   In maart hebben we met Jong Nederland een playbackshow gehouden bij Jan Versantvoort. Alle ouders waren uitgenodigd, dus het beloofde een gezellige avond te worden. Playbackshows zijn tegenwoordig razend populair hier, elke week is het wel ergens hier in de omgeving raak. Onze avond werd een geweldig succes, geheel in stijl van het songfestival werd er door een jury beoordeeld en met bordjes punten gegeven. De beste drie groepen mogen meedoen met hun act bij Veghel Ontvangt op 17 juni. Daar wordt een hele middag door Zijtaartse verenigingen opgevuld. Er waren reacties dat dit voor herhaling vatbaar was, goed geslaagd dus.
 
Veghelse Courant, 14 maart 1984   St. Cecilia neemt afscheid van Piet van Zutphen

Fanfare St. Cecilia houdt aanstaande maandag 19 maart haar algemene ledenvergadering. Een van de agendapunten zal zijn de bestuursverkiezing, waarbij aftredend en herkiesbaar zijn Tonnie van Eindhoven, Antoon van Eert en Mari van Nunen.

De jaarlijkse kontaktavond van de harmonie zal gehouden worden op vrijdag 16 maart aanstaande. Hierbij zal afscheid genomen worden van Piet van Zutphen als aktief spelend lid van het fanfarekorps, en meer dan 65 jaar lid van de vereniging. Hij heeft de vereniging vanaf 1918 zien groeien en bloeien, fungeerde vele jaren als bestuurslid en negen jaar als voorzitter van de vereniging. Voor zijn werk binnen de vereniging ontving hij een koninklijke onderscheiding van de Bond van Muziekgezelschappen. Tijdens zijn laatste concert op 29 april in Zijtaart in Zaal Versantvoort zal hij nog eenmaal te horen zijn.
 
Veghelse Courant, 21 maart 1984   Afscheid voorzitter Katholieke Stichting voor Onderwijs Belangen Zijtaart

Afgelopen vrijdag heeft het bestuur in een bijeenkomst met het onderwijzend personeel afscheid genomen van de heer W. F. Kremers, welke zes jaren zitting in het bestuur heeft gehad, waarvan de eerste vijf jaren als penningmeester en het laatste jaar als voorzitter.

Voor zijn verdienste voor het onderwijs in Zijtaart werd hem en zijn echtgenote namens onderwijzend personeel en bestuur een attentie aangeboden. Bij een eerder dit jaar gehouden bestuursverkiezing wed de heer L. E. M. van Zutphen tot zijn opvolger gekozen.
 
Veghelse Courant, 28 maart 1984   Medewerking Zijtaart aan "Veghel Ontvangt '84"

Zoals het er nu uitziet, zullen diverse verenigingen en personen uit Zijtaart op 17 juni 1984 een bijdrage leveren aan "Veghel Ontvangt". Onlangs vond een eerste orientatie plaats in aanwezigheid van afgevaardigden van V.O.W., K.V.O., K.V.B., fanfare St. Cecilia, K.P.J., Jong Nederland, Stichitng Jeugdcentrum, Zijtaarts Belang, karnavalsvereniging De Reigers en de evenementengroep. Het ziet er naar uit dat Zijtaart allerlei acts op de markt in Veghel zal opvoeren.
 
Veghelse Courant, 28 maart 1984   M.A. van der Cammen 25 jaar in dienst bij de Cehave n.v.

In de vergaderzaal van het hoofdkantoor van de Cehave Veghel werd op 23 maart jongsleden de heer M.A. van der Cammen gehuldigd. 25 Jaar geleden, op 23 maart 1959 trad hij in dienst van de Cehave nc in het produktiebedrijf aan de Noordkade in de oude mengerij en begon er met het drogen van granen. Tevens werd hij tussentijds belast met het aftappen van granen en het lossen van grondstoffen.

Vanaf 1967 heeft hij gedurende 2 jaren het gezakt mengvoer van etiketten voorzien. Na 1968 werkte hij gedurende 10 jaren in de nieuwe persvoederfabriek, als afzakker en palleteerder. Sedert 1979 tot op heden werkt hij als palleteerder van het kippenvoer.

"U hebt dit werk altijd goed gedaan,"aldus ir. J. Rypma. direkteur produktie mengcoeders, "en daarmee het symbool van vertrouwen waargemaakt." Hij bevestigde het gezegde door hem de gouden C.H.V. speld, mede namens het bestuur van de C.H.V., op te spelden. De heer J. Mangnus, bedrijfsleider, dankte en feliciteerde hem bij deze gelegenheid om zijn tevredenheid en eenvoud. "U bent geen haantje de voorste" en de stelregel "eenvoud is het kenmerk van het ware" is bij u van toepassing en hij overhandigde hem de enveloppe met inhoud. Ten slotte dankte  de jubilaris allen voor de gelukwensen en kado's die waren aangeboden.
 
Veghelse Courant, 28 maart 1984   Zaterdag 31 maart is het weer de laatste zaterdag van de maand, tijd voor carnavalsvereniging De Reigers om dan in Zijtaart oud papier op te halen.
 
Brief van Aard van Hoof aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 6 april 1984   De voorbereidingen van het Junioren A-toernooi van Jong Nederland in het weekeinde van 13-15 april zijn zo goed als rond. “Loat de jong mar komme, wij hauwe ze wel bizzig.” Persoonlijk ben ik alleen betrokken bij de organisatie van de tocht, maar daar hebben Bernadette en ik dan ook echt werk van gemaakt. We zijn er van uitgegaan dat de aktiviteiten in de tocht op zich aantrekkelijk en uitdagend moeten zijn en we denken dat we daar aardig in geslaagd zijn.

Om te beginnen moet elke afdeling vóór de aanvang van de tocht een vlot bouwen wat voor één team kanaalvaardig is. Tijdens de tocht moet met dit vlot het kanaal worden overgestoken. Om iedereen (vooral ouders) gerust te stellen, zal de reddingsbrigade uit Veghel tijdens dit gebeuren paraat zijn. Andere posten in de tocht zijn: een computerspel waarbij de deelnemers aan een computer vragen kunnen stellen en er zo achter zien te komen wat de computer in zich verbergt.

Toontje hoger. Dit is een spel wat tegenwoordig op de radio gespeeld wordt. De deelnemers moeten de juiste bandsnelheid zien te bepalen van een liedje wat op een cassette is opgenomen. Een gedeelte van de tocht wordt gelopen aan de hand van apparatuur van de zendamateurvereniging in Veghel. Je kunt het vergelijken met wat eens gedaan is op een senioren uitwisseling in Zijtaart. Toen moesten de senioren naar Harrie van Asseldonk lopen waar toen “overheerlijke” nasi gereed stond.

Een quiz met actuele vragen die aan de hand van het jeugdjournaal zijn opgesteld. Boomstam zagen met een ouderwetse tandemzaag, auto duwen, apenbrug en gewicht-trekken. Geen geluk, spieren spannen. Natte foam (in schuimplastic) ballen overgooien en zo zoveel mogelijk water verzamelen.
 
Brief van Willy Henst aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 8 maat en 3 mei 1984   Op 13-15 april organiseerde Jong Nederland Zijtaart het districtstoernooi voor de Junioren A, volop werk dus. De vrijdag dat het toernooi begin sloeg het weer om en we hadden wederom, evenals 3 jaar geleden, prachtig weer. Op vrijdagavond was er een soort ganzenbordspel in en om het nieuwe jeugdcentrum. Daarna ging iedereen via de vet-loods (friet-tent) terug naar de tenten.

Zaterdagmorgen stond er sport op het programma tot 11 uur, daarna een vlot bouwen waar het gehele team op kon en dan nog bleef drijven. Om 1 uur startte de tocht, deze was voor zover ik weet de beste sinds jaren. De lengte was maar ongeveer 5 ½ kilometer, maar er zaten zeer leuke opdrachten in, zoals bijvoorbeeld een echte computer en een radiozender met ontvangers. Alles moesten ze zelf bedienen, dat was interessant voor deze leeftijdsgroep.

Het vlot was wel het hoogtepunt. Na de fabrikage van de vlotten waren deze naar het kanaal gereden tot bij de verbreding. Daar was een touw over het kanaal gespannen waarlangs ze zich naar de overkant en weer terug konden trekken. Er waren 3 mensen van een reddingsbrigade bereid gevonden het een en ander in de gaten te houden. Dat was maar goed ook, want ze gingen 2 keer tot aktie over nadat een vlot het begaf. Alles bij elkaar was de tocht zeer goed geslaagd.

’s Avonds was er kreativiteit in het jeugdcentrum, de presentatie van de thuisopdracht over “de gewone man”. Aansluitend werd de disco opengedraaid, dus wegwezen voor mij.

Op zondagmorgen was er nog een record-jacht, een soort stunttocht. Daarna afbreken, een H. Mis, prijsuitreiking en naar huis.
 
Veghelse Courant, 11 april 1984   Evenementenkalender Zijtaart

Zondag 15 april : K.V.O. tentoonstelling handvaardigheidswerken in Nia-Domo te Boekel

Zondag 15 april: Wielertourclub Zijtaart, Hoogheitocht, starttijd 9.00 uur, 55 km

Maandag 16 april: N.C.B. Zijtaart groepsbijeenkomst ruilverkaveling, inspraak voorontwerp, aanvang 13.30 uur, in zaal Ton de Rooy

Dinsdag 17 april: K.V.B. bloemschikcursus in cafe van de Sanden

Dinsdag 17 april: N.C.B. Zijtaart groepsbijeenkomst ruilverkaveling inspraak voorontwerp, aanvang 9.30 uur, afdeling Zondveldstraat, daatna om 13.30 uur afdeling Jekschotstraat in zaal Ton de Rooy
 
Veghelse Courant, 18 april 1984   Bouwvergunning voor Rabo-bank Zijtaart

Vorige week heeft het college van burgemeester  en wethouders bouwvergunning verleend aan het bestuur van de Rabo-bank in Zijtaart. Het gaat hierbij om een uitbreiding van de bank in de Pastoor Clercxstraat. Het plan voorziet in een uitbreiding aan de westzijde en zuidzijde van het bestaande bankgebouw. Hiertoe heeft de Rabobank een eprceel ter grootte van 520 vierkante meter van de gemeente aangekocht.

Mede in verband met deze verkoop werd aan de heer Versteegden 70 vierkante meter grond verkocht, welke hij gaat gebruiken voor tuinuitbreiding. Het Wit Gele kruis kocht 75 vierkante meter van de gemeente, welke de grond inbracht in een ruiling met de Rabo-bank, waardoor een veel betere kavelvorming ontstond.
 
Veghelse Courant, 18 april 1984   Rijvereniging St. Gregorius

Leden van de Zijtaartse rijvereniging hebben onlangs deelgenomen aan een concours, georganiseerd door St. Willibrordus uit Oss. St. Gregorius startte met een viertal in de klasse licht, waarbij uit een deelname van 12 verenigingen een 2e prijs tevoorschijn kwam. Ook individueel waren er weer goede prestaties.
 
Veghelse Courant, 25 april 1984   Koffieconcert fanfares Zijtaart

Zondag aanstaande vindt in Zijtaart een concert plaats, verzorgd door twee superieure fanfares. Als gast van fanfare St. Cecilia speelt fanfare Pro Honore et Virtute uit Son onder leiding van Rien van de Ven. Verder zal het programma gevuld worden met een slagwewrkgroep onder leiding van Joop Bertrums, docent van de Veghelse muziekschool. Deze formatie treedt voor het eerst op. Ook zal de allerjongste groep muzikanten van de fanfare zich laten horen. Deze groep bestaat uit jongens en meisjes die nog niet meespelen in het jeugdorkest en fanfare. Jos Banens zal het hen enkele werken uitvoeren voordat hij de fanfare dirigeert.

De fanfare heeft in besloten kring reeds afscheid genomen van Piet van Zutphen, mssr tijdens het concert zal dit gebeuren voor zijn publiek. Piet is een van de grondleggers van de fanfare in zijn huidige vorm en grootte.
 
Veghelse Courant, 25 april 1984   Evenementenkalender Zijtaart

Zaterdag 28 april: oud papier ophalen door de carnavalsvereniging De Reigers

Zondag 29 april: Wielertourclub Zijtaart, Joe Mann tocht (Best), starttijd 9.00 uur, met pauze, 70 km

Zondag 29 april: Fanfare St. Cecilia, concert Zijtaart met de fanfare Pro Honore et Virtute uit Son, aanvang 11.00 uur in zaal Versantvoort

Maandag 30 april: De evenementengroep organiseert met andere verenigingen van Zijtaart Koninginnespelen in centrum van Zijtaart, zanvang 13.30 uur
 
Brabants Dagblad, 29 april 1984   Piet van Zutphen (75) 63 jaar bij fanfare: "Ik stam uit een echte sax-familie"

"Eigenlijk hoeven ze mij niet te huldigen. Ze kunnen beter de gemeenschap bedanken, want daar heb ik alles aan te danken. Ik hoefde niks te doen dan wat muziek te maken. Trouwens, je kunt in zo'n dorp als Zijtaart niks zonder gemeenschap." Aan het woord is de 75-jarige Piet van Zutphen. Na een lidmaatschap van 63 jaar nam hij gisteren tijdens een koffieconcert in zaal Versantvoort afscheid van "zijn" fanfare.

Over die 63 jaar bestaat geen zekerheid: "Ik sta sinds 1921 te boek, maar het kan best een jaar of wat langer geweest zijn." Zeker is in ieder geval wel, dat Van Zutphen jarenlang bestuurslid is geweest, waarvan tussen 1958 en 1967 voorzitter. In 1971 kreeg hij, bij gelegenheid van zijn vijftigjarig lidmaatschap, een koninklijke onderscheiding."De burgemeester kwam, maar toen puntje bij paaltje kwam had ie de onderscheiding niet bij zich; vergeten," lacht Piet.

Tijdens zijn muzikale loopbaan heeft hij vrijwel alle blaasinstrumenten bespeeld die er waren: "Dat moest wel, want we waren maar met achttien man. Als er iemand uitviel, moest een ander het instrument overnemen." Begonnen met een trompet, stapte Van Zutphen later over op sopraan-saxofoon, daarna trombone, bas, tuba, en bariton-saxofoon. "Dat laatste instrument moest ik gaan spelen omdat we naar een hogere afdeling promoveerden en we er niemand anders voor konden vinden."

De laatste twintig jaar speelde hij tenor-sax. "Ik stam uit een echte sax-familie. Verschillende van mijn broers bespeelden hetzelfde instrument. We oefenden met zes broers 's avonds na het werk onder de lindeboom. Later zijn ook mijn eigen zoons een instrument gaan bespelen, Een van hen speelt nu sopraan-sax, een ander is van tenorsax overgestapt op trombone. Nog een ander slaat de trom en een vierde speelt trompet. Een vijfde zoon speelde ook bij de fanfare in Zijtaart, maar die is inmiddels verhuisd naar Beek en Donk.

Inmiddels zijn ook elf kleinkinderen in de muzikale sporen van hun grootvader getreden: "Toen ik onlangs jarig was, hebben mijn zoons en tien of elf kleinkinderen tesamen een heel orkest gevormd. Enkele van die kleinkinderen spelen ook in St. Cecilia."

Sinds kort is Van Zutphen geen actief lid meer van de fanfare. "Als we moesten lopen kreeg ol het snel op mijn borst en kon ik het tempo niet meer bijbenen. En je kunt moeilijk achteraan komen kuijeren. Bij het laatste concours heb ik alleen maar geluisterd. Niks waard, want ik was veel zenuwachtiger dan wanneer ik zelf meespeelde."

Hij vindt dat zijn plaats nu maar eens ingenomen moet worden door jongere krachten. "Die kunnen het ook veel beter. Ik heb in het verleden meer geleerd van de jongeren die naar de muziekschool gingen, dan zij van mij. Toen we vorig jaar de eerste prijs haalden in de superieure afdeling, deden er 17 jongelui mee die nog nooit op concours waren geweest. Dat zegt voldoende over hun kwaliteit.

Piet van Zutphen heeft er moeite mee gehad om afscheid te nemen, maar dat is nu voorbij. Hij hoopt alleen dat hij zijn oude instrument mag houden. "Het is al oud en niet zo best meer, maar voor mij is het een waardevolle herinnering." En hij vertelt hoe hij tot groot genoegen van de buurtbewoners in zijn bejaardenwoning aan de Meester van de Venstraat nog regelmatig liedjes speelt. "Van die hele oude ..."
 
Brief van Willy Henst aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 3 mei 1984   Afgelopen maandag was het Koninginnedag en wij (Jong Nederland) hadden weer enige spelletjes op ons genomen. Ik heb van ½ 2 tot ½ 5 ballonnen in staan zepen, die daarna meteen afgeschoren werden. Wat een beulenwerk, ik had nog geen tijd om te drinken, bah. Volgende keer zoek ik een makkelijker spelletje. Er waren meer dan 300 deelnemers, tel maar uit ruim 100 ballonnen per uur. Na afloop zag ik er uit als een stukadoor die met zijn handen aan het smeren is geweest. Mijn broek bleef stijf van de scheerzeep tegen de muur staan.
 
Veghelse Courant, 9 mei 1984   Rijvereniging Sr. Gregorius

Op Koninginnedag werd in het zonnige en stoffige Lieshout een groot paardenconcours georganiseerd door de plaatselijke Bavariaruiters. Ook ruiters uit Zijtaart namen hieraan deel. Bij de viertallen klasse licht behaalden zij een eervolle derde prijs.
 
Veghelse Courant, 2 mei 1984   Evenementenkalender Zijtaart

Zondag 6 mei: Evenementengroep organiseert voettocht naar Handel, vertrektijd 6 uur 's morgens, afstand plm. 16 km

Zondag 6 mei: Wielertourclub Zijtaart tocht De Bergen (Rijkevoort), 70 km, starttijd 9.00 uur
 
Brief van Wilma van Asseldonk - Zonnenberg aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 28 april 1984.   Op 13 mei is in Zijtaart weer het jaarlijkse handbaltoernooi. Wij doen dit jaar ook weer mee met de buurt en wel een dames en een heren team. Alleen de naam Lochten Timmer is verdwenen. Er waren te weinig deelnemers van Lochten Timmer, alleen Pietje (van de Tillaart) en ik (Wilma van Asseldonk – Zonnenberg). Dus hebben we de naam maar veranderd in De Doornhoek.
 
Veghelse Courant, 9 mei 1984   Evenementenkalender Zijtaart

Zondag 13 mei: K.P.J. Zijtaart organiseert handbaltoernooi op het sportpark De Vonders te Zijtaart, aanvang 10.00 uur

Zondag 13 mei: Wielertourclub Zijtaart, tocht langs de Oisterwijkse Vennen (Oisterwijk), met pauze, starttijd 9.00 uur, 75 km

Dinsdag 15 mei: K.V.). kringbedevaart aanvang 19.30 uur, afdeling Venhorst verzorgt de eucharistieviering
 
Brief van Hennie van Asseldonk - vand er Heijden aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 8 mei 1984.   Dit jaar is de collecte tijdens de mis voor de communicanten voor Nairobi. Je had de vragen van de kinderen heel leuk beantwoord. Gisteren gingen ze weer allemaal naar school en toen was er die brief van jullie. Nou de kinderen waren heel enthousiast. De brief werd voorgelezen door juffrouw Margo. En alles nog ‘ns goed uitgelegd en doorgepraat.

In de klas werd de afmeting van de grootte van ’n huis uit de krottenwijk van Nairobi gemaakt en daar mochten dan 8 kinderen in gaan staan. “Nou”, zei Margo, “ze snapten er niets van dat dat kon en waren erg verontwaardigd.” Vandaag kwam er ’n kind vertellen dat ze ’n nieuwe caravan hadden gekocht en hij was zo groot. “Ja”, ze de juf, “dan is hij nog groter dan zo’n huisje in Kenia.”

Verder zijn de juffrouw en de kinderen erg druk met het project en de communie bezig. Het spreekt ze natuurlijk erg aan. Volgende week vrijdag komt Diny Klerks met jullie pap ’n paar dia’s aan de kinderen laten kijken, dus jullie pap is er ook al bij betrokken.
 
Veghelse Courant, 16 mei 1984   Evenementenkalender Zijtaart

Zondag 20 mei: M.C. de Jagers, Zijtaart, crosswedstrijd op het industrieterrein van Veghel, aanvang 13.00 uur

Maandag 21 mei: K.V.B. afsluitingsavond 0m 20.00 uur in zaal Versantvoort, met medewerking van gitaarclub de Antonios uit Nijnsel

Donderdag 24 mei: fanfare St. Cecilia, drumband en majoretten brengen een serenade aan het bruidspaar Habraken - Van de Broek

Vrijdag 23 mei: fanfare St. Cecilia, drumband en majoretten brengen een serenade aan het bruidspaar Tonnie van Eindhoven en Jos Schepers
 
Veghelse Courant, 23 mei 1984   Evenementenkalender Zijtaart

Zaterdag 26 mei: fietscross wedstrijd voor kinderen van de lagere school op het fietscross terrein achter de school, aanvang 15.30 uur

Zaterdag 26 mei: opening van de kermis door fanfare St. Cecilia, aanvang 20.00 uur

Zaterdag 26 mei, zondag 27 mei, maandag 28 mei en dinsdag 29 mei: kermis

Zondag 27 mei: Wielertourclub Zijtaart, Maaslandroute met pauze, starttijd 9.00 uur, 82 km
 
Veghelse Courant, 23 mei 1984   Rijvereniging St. Gregorius Zijtaart

De Zijtaartse rijvereniging heeft met een achttal deelgenomen aan een concours in Aarle-Rixtel, georganiseerd door L.R. de Hoefslag. Het achttal eindigde op een tegenvallende 11de  plaats. Ook bij de individuele dressuur werden deze keer slechts enkele prijzen gehaald.

Zondag 2 juni neemt St. Gregorius met een viertal deel aan het concours te Veghel. De terreinen zijn gelegen aan "De Stad".
 
Veghelse Courant, 23 mei 1984   Vlooienmarkt in Zijtaart

Carnavalsvereniging de Reigers organiseert zondag 27 mei de jaarlijkse vlooienmarkt. De vlooienmarkt, die ook dit jaar weer met de Zijtaartse kermis gecombineerd wordt, begint om ongeveer kwart voor elf en wordt gehouden in de Pastoor Clercxstraat, nabij het kermisterrein.
 
Veghelse Courant, 30 mei 1984   Evenementenkalender Zijtaart

Zondag 3 juni: Wielertourclub Zijtaart, Strabregtseheide-tocht (Heeze) met pauze, starttijd 9.00 uur, 87 km

Zondag 3 juni: fanfare St. Cecilia met drumband en majoretten deelname drumband-festival te Heeswijk

Zondag 3 juni: fanfare St. Cecilia met drumband en majoretten, sluitingsconcert in Esch, aanvang 18.00 uur

Dinsdag 5 juni: fanfare St. Cecilia met drumband en majoretten brengen een serenade ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijksfeest van de familie Van de Hurk.
 
Foto's: collctie Cor Mollen   Foto's van het vormsel in juni 1984
 
Veghelse Courant, 6 juni 1984   Evenementenkalender Zijtaart

Maandag 11 juni, 2e Pinksterdag: K.P.J. handbaltoernooi op het sportpark De Vonders te Zijtaart, aanvang 10.00 uur

Maandag 11 juni, 2e Pinksterdag: Wielertourclub Zijtaart, Ericatocht (Mill) met pauze, starttijd 9.00 uur, 80 km

Maandag 11 juni, 2e Pinksterdag: fanfare St. Cecilia organiseert Pinksterfietstocht, starttijd 12.30 uur bij zaal Versantvoort

Woensdag 13 juni: fanfare Sint-Cecilia, drumband en majoretten brengen een serenade aan het 40-jarig huwelijksfeest van Johannes van de Tillaart
 
Veghelse Courant, 13 juni 1984   Veghel Ontvangt 1984. Zijtaart brengt doorlopend en afwisselend programma

Op het zuidelijke deel van de markt (nabij het oude gemeentehuis) komen dit jaar twee muziekkiosken te staan, waar tussen 13.30 em 17.30 uur een kontinu programma zal plaatsvinden met veel afwisseling en vooral ook veel gezellogheid.

Vorig jaar presenteerde Mariaheide een kompleet programma met 1 kiosk. Dit jaar is de beurt aan Zijtaart met 2 kiosken. De fanfare, majorettes, drumband, jeugdfanfare, De Boemelaars, K.V.O., Jong Nederland, dansmariekes en karnavalsvereniging de Reigers zorgen voor een aantrekkelijk programma, dat aan elkaar gepraat gaat worden door de Zijtaartse presentator Henry van Boxmeer.

Veel muziek, zang, dans, playback show, can-can, knotsoefeningen enz. Het programma van Zijtaart wordt om 15.05 uur een klein uur onderbroken voor de verkiezing van de "Veghelse Vader 1984". Om u in de gelegenheid te stellen rustig en uitgebreid kennis te nemen van het Zijtaartse programma zijn in de omgeving van de kiosken diverse terrasjes, waarbij zelfs een Zijtaartse kastelein niet ontbreekt.
 
Veghelse Courant, 20 juni 1984   Rijvereniging St. Gregorius Zijtaart

De Zijtaartse ruiters en amazones hebben goed gepresteerd tijdens de paardenconcoursen te Veghel en Schijndel. Bij de uitstekend georganiseerde concoursen behaalde St. Gregorius in Veghel een eerste prijs en in Schijndel een derde prijs. Er werd gestart in de categorie viertallen klasse licht, waarbij telkens tien deelnemende verenigingen waren. Ook werden er individuele prijzen gewonnen met dressuur en springen.
 
Veghelse Courant, 20 juni 1984   Zijtaartse Boemelaars 20 jaar jong. Hele week feest rond boerenkapel

Piet van Zutphen en Bert Raaymakers zijn de enige Boemelaars van het eerste uur die nog over zijn. De rest is nieuw. Alle leden zijn verplicht lid van fanfare St. Cecilia. Raaymakers: "Wij kennen niet de problemen die bij andere mzuiekgezelschappen de kop op steken, dat muziekkapellen een eigen leven gaan leiden buiten om en met hun "moeder" niets meer te maken willen hebben.

De Boemelaars zijn aanvankelijk ontstaan ten behoeve van de carnavalsclub van Zijtaart, de Reigers.  Hoewel Raaymakers niet gespeend is van enige eigendunk als het om zijn klupje gaat, bekijkt hij de zaken reeel. Raaymakers: "Als we goed presteren, dan hebben wij dat niet in de laatste plaats te danken aan de Zijtaartse bevolking. Als die steun er niet geweest was, dan hadden zowel St. Cecilia als de Boemelaars het niet gered. Daarbij kunnen we rekenen op een enorme inzet van onze leden. We houden alles in eigen hand, besteden niets uit."

Hoogtepunt van de festiviteiten is volgens Raaymakers de zaterdag. Dan vindt allereerst het jeugdfestival plaats voor jeugdorkesten in samenwerking met de Veghelse muziekschool. Het begint om half elf 's ochtends.

's Middags recipieren de Boemelaars van half zeven tot acht uur. Uiteraard hopen de zeventien leden dan dat ze vele handen te schudden krijgen. Overigens dient daarbij nog vermeld worden dat de Boemelaars zich mogen verheugen op de medewerking van drie Zijtaartse schonen die hun zangtalenten in dienst van de club hebben gesteld.

's Avonds het toppunt van gezelligheid tijdens de non-stop blaasmuziek Beierse avond. Medewerking wordt verleend door de Bergtoeters uit Eetrde, de Moesmulders uit Veghel, de Boemelaars uit Zijtaart, de Rogstekers, Heikneuters uit Nijnsel en Heeswijk, de Kornuiten en Heidorp Muzikanten uit Dinther en Mariahout en de Roosdoncker Muzikanten uit Nuenen. De avond wordt besloten met een slotoptreden van de Eigenheimers uit Son en Breugel. De toegang voor alle aktiviteiten op zaterdag is gratis.

Zondag verwachten de Boemelaars een hoop "volluk" in Zijtaart. De Zijtaartse Boerenmert trekt immers drommen mensen naar dit Veghelse kerkdorp. Er wordt gerekend op 40 tot 50 kramen waarin ambachtslieden hun oude ambachten zullen deomonstreren. "En dat is veel en veel meer dan heel wat andere organisatoren kunnen zeggen," voegt Raaymakers er aan toe. Daarnaast is er ruime aandacht besteed aan de kunstnijverheid. Glas graveren, etsen, portrettekenen, poppen maken, droogbloemen, pottenbakken, houtsnijden, antiek restauratie en bloemschikken. Voor de kinderen zijn er die dag oude spelen zoals koetsrijden, koekslaan en hoefijzer gooien. Pannenkoeken en barbecue's ontbreken niet. De toegang bedraagt f 1,50.

Diezelfde zondag wordt in het muziekpaviljoen een muziekmatinee gehouden door de Dorstvlegels uit Haaren, de Big Band uit Son en Breugel, de Hopbokkers uit Schijndel, het Ossche Span uit Oss en de Klokkendorper blaaskapel uit Aarle-Rixtel.

Maar de festiviteiten beginnen eingenlijk al vandaag, woensdag. Vanaf vanavond tien over zes wordt een groot korenfestival gehouden voor bejaarden. Maar liefst elf koten uit de regio zullen aan dit festival deelnemen. In de pauze wordt opgetreden door de showgroep Midden Brabant.

Donderdag staat op het programma de bekende Zijtaartse revue. Wederom zullen de Zijtaartse verenigingen dan een staaltje van hun kunnen tonen. Het begint om 8 uur 's avonds en de toegang is gratis. Vrijdag is de dag voor de jeugd. Dan komt Veronica's drive-in show naar Zijtaart. De drive-in show zal worden afgewisseld door het optreden van onder andere het Nederlandse topteam rock en roll dansen en een scheutje Zijtaarts talent. De toegang bedraagt vijf gulden.
 
Brabants Dagblad, 25 juni 1984   Zijtaart vijf dagen lang oergezellig Bourgondisch

De vijfdaagse muziekfeesten ter gelegenheid van de blaaskapel De Boemelaars in Zijtaartis een geslaagd evenement geworden. Of, zoals fanfarevoorzitter Albert van Zutphen het uitdrukte, een oergezellig Bourgondisch feest. Ondanks het feit dat de weergoden het buitengebeuren - de boerenmarkt - niet voor de volle honderd procent wensten te steunen. Het weer was onzeker en dat hield veel mensen weg van de markt met zijn vele atttracties. Er kwamen zo'n tweeduizend bezoekers een kijkje nemen.

De meeste festiviteiten werden in het feestpaviljoen gehouden en daar was het praktisch constant volle bak. DeBoemelaars hadden De Molensteen in een fraai en feestelijk jasje gestoken. Zo feestelijk zelfs, dat burgemeester H. van Weegen zich zaterdagmiddag tijdens de receptie afvroeg of de ruimte nog om te toveren was in een gymzaal.
 
Brabants Dagblad, 25 juni 1984   Jan fietst 'm erin

Loodgieter van beroep knutselt Zijtaartse Jan van Nunen (24) veel in zijn vrije tijd. Jarenlang heeft hij ijverig meegedaan met de buurt om tijdens de carnavalsoptocht goed voor de dag te komen. Dit jaar besloot hij voor "zichzelf te beginnen". In zijn brein ontwierp hij een vreemdsoortige fiets. De uitwerking kostte hem 200 uren. Het resultaat mocht er zijn, zo vond ook de jury van de optocht in Zijtaart. Het leverde Jan van Nunen de eerste prijs op. In Erp deed hij het met een derde prijs dunnetjes over.

Maar hij wilde meer. Op televisie had hij al vele keren het Trosprogramma "Fiets 'm erin" gezien. Het is de bedoeling om met een fiets, hoe origineler hoe beter, over een 30 centimeter smal plankje de overkant van een brede plas water te halen. Als extra hindernis is halverwege een soort wip gemonteerd. Jan van Nunen pastte zijn vehikel een weinig aan en schreef in. Op 6 juni vonden in de oude haven van Zierikzee de opnamen plaats. Zaterdagavond rend de Tros het programma uit. Hoe het Jan verging? Hij deed de naam van het programma eer aan.
 
Brabants Dagblad, juni 1984   Een inwoner van Zijtaart had woensdagavond laat te diep in het glaasje gekeken. De politie in Schijndel achtervolgde de automobilist, maar raakte hem daarna weer kwijt. De Veghelse gemeentepolitie kon de man later thuis aanhouden. Hij kreeg een proces-verbaal en een rijverbod.
 
Brabants Dagblad, 26 juni 1984   Vanochtend wordt in Zijtaart de uitvaartdienst gehouden voor Antoon Nieuwkamp, die vorige week onverwacht is overleden. De heer Nieuwkamp (66) was in Zijtaart een goede bekende. In Zijtaart exploiteerde hij jarenlang een bakkersbedrijf en het postagentschap van de PTT. Bovendien was hij actief in het verenigingsleven. Hij was vele jaren voorzitter van het Oranjecomite. De heer Nieuwkamp onderhield ook contacten met de oudstrijders en organiseerde in samenwerking met hen de jaarlijkse dodenherdenking. Sinds een jaar was hij koster in de parochiekerk van Zijtaart.
 
Brabants Dagblad, 27 juni 1984   Woningwetwoningen Zijtaart

Vorige week donderdag vond in Zijtaart een ietwat feestelijke bijeenkomst plaats. Het betrof de oplevering van het kompleks woningwetwoningen die de Veghelse Bouwvereniging St. Lambertus in Zijtaart heeft gebouwd. De woningen zijn nu vrijwel geheel afgewerkt. Het is de eerste keer dat daar woningwetwoningen zijn gebouwd. Bij de bijeenkomst waren aanwezig vertegenwoordigers van de Bouwvereniging, van de gemeente, de aannemer, de architekt en vertegenwooridgers van een belangengroepering uit Zijtaart. Overigens is de verhuur van de woningen aan de autochtone bevolking moeizaam verlopen.
 
Veghelse Courant, 27 juni 1984   Evenementenkalender Zijtaart

De Evenementengroep organiseert haar jaarlijkse wandeltochten dit jaat op 16, 17 en 18 augustus.

Opgave nieuwe kursus E.H.B.O. voor 20 augustus bij Albert van de Wetering.

Zaterdag 30 juni: oud papier ophalen door carnavalsvereniging De Reigers

Zondag 1 juli: Wielertourclub Zijtaart, Brabantse rivieren tocht (Oostelbeers) 86 km, starttijd 9.00 uur met een pauze
 
Veghelse Courant, 27 juni 1984   Stichting Jong Nederland Zijtaart

Op het provinciaal seniorentoernooi te Someren in het weekend van 15 tot 17 juni is het senioren team van Zijtaart op de eerste plaats geeindigd. Als vervolg hierop neemt dit team het komende weekend deel aan het nationaal teornooi te Neeritter in Limburg.

Het toernooi begint op vrijdag 29 juni met een kennismakingsspel. hierna is er een projectenmarkt met onder andere surfinstructie, handboogschieten, zeefdrukken, plaatjes draaien, video, radio zenden, foto's afdrukken, wateronderzoek, etc. etc.

Ook de zaterdag bestaat voor een belangrijk gedeelte uit deze projecten. Tevens presenteert elk team dan een van de projecten aan de andere teams. Op zondag worden de sportwedstrijden gehouden. Tenslotte zal als afsluiting van het toernooi om half twee de prijsuitreiking plaats vinden.
 
Brief van Mari van Asseldonk aan zijn broer Marien in Nairobi op 9 juli 1984     Sinds 1 juli ben ik benoemd als secretaris van het kerkbestuur. Het is iets wat je misschien niet verwacht, maar het is iets wat ook moet gebeuren. Vanaf 20 augustus neem ik de functie van Piet van de Hurk over. Die heeft het acht jaar gedaan. Mijn aanstelling is eerst voor vier jaar met de mogelijkheid om eenmaal te verlengen.
 
Brief van Jan van den oever aan martien van Asseldonk in Nairobi op 19 september 1984   Een paar maanden terug zat m’n termijn in het kerkbestuur erop. Vier jaar waren voor mij lang genoeg, vooral sinds vorig jaar Krist van Helvoirt en Piet van de Hurk (Keslaerstraat) eruit gingen. Het kerkbestuur houdt zich alleen maar bezig met het materiële gedeelte. Verder deed de pastoor wat ie wilde. Hij maakt iedereen bang in zijn preken: “We zijn allemaal zondige mensen, houd de kaars brandende, want God kent dag noch uur” en meer van die flauwekul. Er komen steeds minder jonge mensen naar de kerk. “Dat is het risico als je geen kwaliteit biedt” zei ik eens tegen de pastoor.
 
Brief van Marna van Hoof aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 6 april 1984; foto's collectie Jong Nederland   De Rakkers/Zwaluwen (30 kinderen) gaan de tweede week van juli naar Oerle op kamp. Willy Henst gaat in mijn plaats mee, omdat ik geen vrij kan nemen. 
Veghelse Courant, 11 juli 1984   Aspiranten KPJ Zijtaart seccesvol op interkring sportdag Rosmalen

De Zijtaartse KPJ-ers hebben wederom een goede beurt gemaakt. Waren het een week eerder de senioren van de KPJ die goed voor de dag kwamen, zondag 1 juli jongstleden waren het de aspiranten uit Zijtaart die van zich lieten hoten tijdens de intekring sportdag in Rosmalen. Maar liefst elfhonderd aspiranten uit zo'n dertig plaatsen uit Brabant namen aan deze dag deel.

Voor de namen van de linkse foto, zie de fotogalerij 1981-1990


Wat de afdeling Zijtaart betreft mag gerust gesteld wordend at zowel de jongens als de meisjes succesvol voor de dag kwamen. Door beide groepen werd op alle onderdelen deelgenomen in het hoogste klassement.

Uitslagen:

Meisjes KPJ oefening: 1. Boerdonk, 2. Zijtaart
Meisjes Jazz oefening: 1. Boerdonk, 2. Zijtaart
Meisjes pyramidebouw: 1. Zijtaart, 2. Keldonk
Meisjes marcheren: 1 Boerdonk, 2. Zijtaart

Jongens KPJ oefening: 1. Keldonk, 2. Zijtaart
Jongens pyramidebouw: 1. Zijtaart, 2. Asten-Heusden
Jongens marcheren:1. Zijtaart, 2. Keldonk
Jongens touwtrekken: 1. Zijtaart, 2. Oirschot

Gemengde pyramidebouw: 1. Zijtaart, 2. Keldonk
 
Boer en Tuinder, zomer 1984   "Vele handen maken licht werk", schrjft men vanuit de boerderij van het gezin Piet van Schaijk aan de Zondveldstraat 6 in Zijtaart, gemeente Veghel. En wie de drie overijverige dochtertjes van de familie Van Schaijk ziet, zal begrijpen dat zij er alles aan doen om papa zoveel mogelijk met het werk te helpen.Buiten wordt het pas gemaaide gras op kruiwagens geschept, vervolgens gaat een der kleuters met haar mini-kruiwagentje op pad. Ten slotte wordt dit malse gras met gulle hand aan de koeien in de stal uitgedeeld.
 
Veghelse Courant, 8 augustus 1984   Verkeerssituatie Zijtaart

De Sichting Zijtaarts Belang heeft middels een brief ondermeer aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie in de Meester van de Venstraat en de Pater Vervoortstraat. Canaaf 1 november 1977 is de Meester van Venstraat in een richting gesloten verklaard (vanaf de Pater Vervoortstraat) voor alle verkeer behalve voetgangers. Gevraagd werd om ook fietsers toe te staan vanaf de Pater Vervoortstraat de Meeste van de Venstraat in te rijden.

De praktijk liet zien dat fietsers dit toch al deden, ondanks de voor hen geldende eenrichtingsregeling. In overleg met de politie is besloten aan het verzoek van de Stihting tegemoet te komen, aangezien dit uit oogpunt van verkeersveiligheid aanvaardbaar is. De noodzakelijke verkeersborden zijn inmiddels aangebracht.
 
Veghelse Courant, 8 augustus 1984   Rondwandeling St. Cecilia

De Zijtaartse fanfare opent het naseizoen met de traditionele rondwandeling in de buitengebieden van het dorp. Om het jaar worden Zondveld, Krijtenburg od Corsica bezocht, met steeds als eindpunt de boederij van de familie Rooijakkers, waar vele buurtgenoten op stal samenstromen om samen met de leden van St. Cecilia gezellig een glaasje te drinken. Steeds meer mensen komen hier elk jaar bijeen en het gebeuren heeft nu al een traditie opgebouwd van "Krijtenburg kermis".

Op 19 augustus staat een optreden in het recreatiepark De Beekse Bergen op het programma. Het verteek is om 9.00 uur bij cafe Jan Versantvoort.
 
Brabants Dagblad, 30 augustus 1984   Wespen belagen bank

Geen gangsters, maar honderden wespen hebben het leven van het personeel van de Rabobank in Zijtaart de laatste dagen een stuk ondraaglijker gemaakt. Toen de situatie gistermorgen helemaal uit de hand dreigde te lopen, werd de gemeente Veghel ingeschakeld, om met een chemisch bestrijdingsmiddel een einde te maken aan de pesterijen van de insecten.

Door de plaag en het ongemak ervan moesten de bankzaken gisteren buiten worden afgewerkt. De clienten keken daar raar van op. Het nest dat de wespen in het plafond van het houten bankgebouw hadden gebouw, werd, nadat door de gemeente op verschillende punten was gespoten, door medewerkers van de bank verwijderd.

Tientallen larven en honderden dode wespen verdwenen daarna in de container. De Rabobank in Zijtaart wordt momenteel verbouwd. Tot bankzaken worden nog tot november afgehandeld in een noodgebouw.
 
Brabants Dagblad, 30 augustus 1984   De kleuters. Daar staan ze dan. Amper een meter hoog en net een weekje op school. De kleuters van deze school in Zijtaart zijn nog niet helemaal gewend aan de dagelijkse sleur van het onderwijs. Verlangend naar de vrije woensdagmiddag staan ze met hun neus tegen het hekwerk gedrukt te wachten op hun moeders. Blij, dat ze weer even van het vertrouwde leventje kunnen genieten.
 
Brabants Dagblad, 29 augustus 1984   Verzetsherdenkinskruizen uitgereikt

In de trouwzaal van het Veghelse gemeentehuis zijn gostermiddag acht verzetskruizen uitgereikt. De toekenning van de inderscheidingen is gebeurd op voordracht van nevrouw Sentse-Wijnen uit Uden, die zelf een belanrijke rol speelde in het verzet, en de historicus Frans Govers. Een van de verzetskruizen werd uitgereikt aan mevrouw Lamberta Nieuwkamp - van de Tillaart uit Zijtaart (derde van links op de foto).
 
Veghelse Courant, 5 september 1984   Evenementenkalender Zijtaart

Zondag 9 september: Wielertourclub Zijtaart, langs de Oisterwijkse Vennen (Oisterwijk) met pauze, starttijd 9.00 uur, 75 km

Zondag 9 september: Reunie oud-strijders met kranslegging aan het monument aan de Kanaaldijk met de fanfare St. Cecilia

Dinsdag 11 september: K.V.O. eerste zwemles van 21.30 - 22.30 uur in het overdekt zwembad te Veghel

Woensdag 12 september: K.V.O. jaarvergadering bij Ton de Rooy aanvang 20.00 uur

Zondag 16 september: Evenementengroep Zijtaart, jaarlijkse fietstocht, iedereen is van harte welkom!

Zondag 16 september: Wielertourclub Zijtaart, Strabrechtsheide tocht (Heeze) met pauze, 87 km, starttijd 9.00 uur

Zondag 16 september: drumband met de majoretten, festival in Nuenen.
 
Veghelse Courant, 5 september 1984   Rijvereniging Sint-Gregorius Zijtaart

Zijtaartse ruiters en amzones hebben afgelopen weekend aan twee wedstrijden deelgenomen in Odiliapeel en Erp. In Odilkiapeel werden de clubkampioensschappen verreden, waarbij Sint-Gregorius met een viertal uitkwam. De punten van het viertal werden samen met de punten van twee spring- en dressuurruiters opgeteld. Dit totaal was goed voor een derde prijs.

Te Erp werden de kringkampioenschappen gehouden. Hier werd met een achttal gestart. Dit resulteerde in eenn zevende prijs.
 
Veghelse Courant, 5 september 1984   Nieuw Bestuur De Reigers

Bij een afgelopen week gehouden vergadering van de Zijtaartse carnavalsvereniging De Reigers waarin het gehele bestuur, bestaande uit voorzitter Evert Bosch en secretaris penningmeester Jan van Uden  aftraden en niet meer herkiesbaar waren, zijn de volgende personen als nieuwe bestuursleden naar voren gekomen.

Voorzitter werd de huidige prins Theo van Asseldonk, secretaris Bertus van de Tillaart en tot penningmeester werd benoemd Martien van Boxmeer. Het nieuwe bestuur hoopt eind september og begin oktober in een algemene ledenvergadering de plannen voor het nieuwe carnavalsseizoen bekend te maken.
 
Brief van Willy Henst aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 7 september 1984   Wij dachten dat je het wel op prijs zou stellen als je wat informatie kreeg over het jeugdcentrum. De papieren spreken eigenlijk voor zich. Het gele papier is in Zijtaart huis aan huis rondgebracht. De uitnodigingen zijn voor instellingen, verenigingen en mensen die bij de bouw geholpen hebben + jij, Tinus (van Asseldonk), als grondlegger van het nieuwe jeugdcentrum.

Het grote papier heb ik achterover gedrukt er hangen er genoeg links en rechts in Zijtaart. Hoewel wij in de veronderstelling zijn dat je niet bij de opening komt, zal ik, maar een paar consumptiekaartjes in mijn zak houden, je kunt nooit weten. Wethouder Peijnenburg (loco burgemeester) opent de tent. We hadden eerst de burgemeester gevraagd, maar na 2 x de datum verzet te hebben lukte het nog niet, zodoende.


 
Brabants Dagblad, 12 september 1984   Zilveren jubilaris bij de Cehave nv te Veghel

Vrijdag jongstleden werd de heer Jan W. F. Nikkelen uit Zijtaart temidden van zijn gezin gehuldigd un de vergaderzaal van het hoofdkantoor van de Cehave nv te Veghel ter gelegenheid van zijn 25-jarig dienstverband. De heer Nikkelen begon op 7 september 1959 zijn loopbaan in de administratie van de ontvangst van inlandse granen. Na een jaar werd hij administrateur van de afdeling inkoop van mengvoedegrondstoffen. De laatste vijftien jaar verzorgt hij in deze afdeling de eindkontrole en de administratieve afwikkeling van de inkoopkontrakten vn de mengvoedergrondstoffen. De Cehave is in die jaren geweldig gegroeid. N.J.W. Schoenmakers, direkteur Hoofdaministratie, zei: "De heer Nikkelen heeft deze gehele ontwikkeling meegemaakt en heeft zich tijdens deze periode altijd laten zien als een harde werker met veel verantwoordelijkheidsgevoel."

Verder ging de heer Schoenmakers in op de grote kennis en ervaring van de jubilaris en sprak de wens uit dat de Cehave daar nog lang gebruik van zou mogen maken. Vervolgens spelde hij de jubilaris namens het bestuur van de C.,H.V. het gouden insigne op en overhandigde hem een enveloppe met inhoud. Ook kreeg de jubilaris attributen aangeboden voor het uitoefenen van zijn hobby, de sportvisserij. Daarna volgde een gezellige en drukbezochte receptie.
 
Brabants Dagblad, 14 september 1984   Zijtaart blij met jeugdcentrum
Feestprogramma rondom officiele opening op 21 september

Aan de vooravond van de feestelijke opening van het nieuwe jeugd- en ontmoetingscentrum aan de Pastoor Clercxstraat in Zijtaart maakt Frans van Asseldonk zich al zorgen over de exploitatie. Van Asseldonk is penningmeester van de Stichting Jeugdcentrum Zijtaart. "De huurprijs voor verenigingen is nu f 7,- per uur. Dat willen we zo laag mogelijk houden. Maar een beheerder is daarvan niet te betalen", berekent de penningmeester.

Het jeugd- en ontmoetingscentrum is overigens al vanaf december 1983 in gebruik. Onder meer de KPJ, Jong Nederland, de fanfare, de tennisclub, de peuterspeelzaal en de muziekschool hebben er al onderdak gevonden. Als officiele openingshandeling komt Veghels wethouder Frans Peijnenburg volgende week de naam onthullen. Het stichtingsbestuur en het onderwijsteam zijn nog druk in de weer om de beste benaming uit te zoeken uit de vele suggesties die de kinderen hebben aangedragen.

Tijdens het weekeinde van 21 tot en met 23 september zijn er diverse aktiviteiten om de opening te vieren. De Stichting Jeugdcentrum Zijtaart hiudt vrijdagavond van acht tot half tien een receptie. Bezoekers kunnen tevens het gebouw bezichtigen. Blaaskapel De Boemelaars en discotheek Splendid uit Zijtaart verzorgen vanaf half tien een feestavond.

Zaterdag is het een film- en toneeldag. Om half twee draait een tekenfilm van Walt Disney voor de kleuters en de tweede klassers. Voor de scholieren van de derde tot en met zesde klas vertoont de sprekende kever Herbie, een volkswagen, zijn kunsten. De coureur Jim wordt eigenaar van Herbie. Al gauw blijkt dat de wagen meer kan dan races winnen.

De Heise Toneelgroep brengt 's avonds vanaf acht uur "Zo heeft moe gerre het gewild", een blijspel in drie bedrijven. Een oude rijke vrouw overlijdt. Kandidaat-erfgenamen veschijnen dan ten tonele als bijen rondom een pot honing. De inhoud van het testament verrast iedereen. Een komisch toneelstuk over jalozie, ruzie en hebzucht.

De drumband en majorettes staan zaterdagmorgen fanfaee St. Cecilia bij tijdens een gratis koffieconcert. Dat begint om half twaalf. Een disco-avond met discotheek Fantasy voor de jeugd van 12 tot 18 jaar sluit het feestelijke weekeinde af.

De eerste plannen om in Zijtaart een verenigingsgebouw neer te zetten dateren al weer van tien jaar terug. Dankzij subsidies en schenkingen is het er nu eindelijk van gekomen. De gemeente betaalde f 120.000,-, de provincie f 40.000,--, het Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton f 20.000,-, waaronder een lening van f 7.500,-, en de Rabobank f 10.000.-. Acties onder de Zijtaartse bevolking leverden ongeveer 30 mille op. De bouwkosten konden laag gehouden worden door de inzet van krachten in het kader van een werkverruimende maatregel en van vrijwilligers.

Het werd tijd dat Zijtaart een volwaardige ontmoetingsruimte kreeg, vindt Frans van Asseldonk. "Er stond hier alleen een noodgebouwtje zonder verwarming en zonder beheer. Zelfs de jeugd was aangewezen op de horeca. Overigens betekent het centrum geen directe cocurrentie voor de horeca. Er worden geen feesten en partijen gehouden. Er zullen wel activiteiten verhuizen van cafe's naar het jeugdgebouw. Maar ik weet niet of het wel verstandig is 12 tot 15-jarigen in het cafe te zetten."

Het nieuwe centrum grenst aan de bestaande sporthal "DeMolensteen". Er is een tussenwand aangebracht die bij druk bezochte evenementen (toneeluitvoeringen, carnaval) verwijderd kan worden. Behalve deze activiteitenruimte bevat het gebouw een peuterspeelzaal, een vergaderruimte, een keuken, douches en een wc die is aangepast voor gehandicapten. In principe kunnen alle plaatselijke clubs terecht in het nieuwe honk.

Van Asseldonk: "De exploitatie moet uit de verhuur komen. Een probleem is evenwel het beheer. Nu hebben we daar een vrijwilliger voor die geen vergoeding vraagt. Maar dat kan niet zo blijven. We zullen bij de gemeente aan moeten kloppen voor een tegemoetkoming. Want bij de huidige verhuurprijs blijft er geen geld over voor een betaalde beheerder."
 
Brabants Dagblad, 22 september 1984   Jeugdcentrum Zijtaart heet "De Korenmolen"
Veel lof voor doorzettingsvermogen stichting

Wethouder F. Peijnenburg en de twaalfjarige Patricia Raaijmakers uit Zijtaart gebben gisteavond samen de naam van het nieuwe jeugdcentrum in Zijtaart onthuld. Ze trokken een doek weg die tegen een muur in het gebouw was bevestigd. Daaronder kwam de naam "De Korenmolen" te voorschijn.

Bij de opening liet loco-burgemeester Peijnenburg het stichtingsbestuur al weten dat Zijtaart wat de exploitatie betreft zijn eigen boontjes zou moeten doppen en niet op steun van de gemeente behoeft te rekenen. "Daarover zijn destijds geijkte afspraken gemaakt. U moet uw geheugen maar eens opfrissen. De koek is echt op", volgens Peijnenburg, die dus minder goed nieuws mee naar Zijtaart bracht. Een lichtpuntje zag de wethouder straks wellicht in de categorie uitkeringstrekkers, die vrijwilligerswerk zullen mogen verrichten.

"Eindelijk is het dan zover," zei stichtingsvoorzitter Chris van Helvoirt in zijn openingswoord. De voorzitter was trots op Zijtaart sat zelf ook flink in de beurs heeft getast om de plannen te realiseren. Een bedrag van 100 gulden per gezin was niet mis. "Ga d'r maar eens aan staan in Veghel. Veel succes! zei de voorzitter tegen wethouder Peijnenburg.

Over de samenwerking met de gemeente in de tijd van voorbereiding zei Van Helvoirt, dat het beter onderhandelen was met ambtenaren dan met bestuurders. Toen de voorzitter het beheerdersprobleem aanroerde vroeg hij de wethouder om een oplossing. "Waar een wil is, is een weg. Geef Zijtaart de nodige financiele ruimte om met een bloeiend verenigingsleven op dezelfde voet voort te gaan."

Wethouder Peijnenburg noemde de voorgeschiedenis van het gebouw een vreemde historie. De realisatie van de accomodatie is een zeldzaamheid, omdat die met louter subsidies en ondersteuningsgelden tot stand kwam. Respect had hij voor de werkwijze in Zijtaart: rechtlijning, dynamisch en vooral doen. Hij complimenteerde Zijtaart met het grote doorzettingsvermogen en inventiviteit. "Dat positieve fanatisme heeft geleid tot een prestatie van de eerste orde."
 
Brief van Jan van de Oever aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 19 september 1984   Het jeugdcentrum, tenminste zo wordt het genoemd, maar er wordt ook door volwassenen gebruik van gemaakt (mag van mij ook wel hoor), wordt vrijdag geopend door Krist van Helvoirt (voorzitter stichtingsbestuur) en wethouder Peijnenburg (je weet wel, die van die schoenwinkel in de Kalverstraat). Ik hoorde dat jou ook iets is toegezonden (Tinus), terecht, want jouw bijdrage en inzet is misschien wel groter geweest van wie dan ook.

Nou, het gebouw (in aanbouw) staat er dus en het ziet er best degelijk uit en er wordt veel in ondergebracht: muziekschool Veghel, crêche, bejaarden, fanfare, carnavalsklup en jawel: ook Jong Nederland en de KPJ. Zoals ik het bekijk, maar wie ben ik, is eigenlijk alleen de kleinere ruimte erg geschikt. De grote ruimte (het podium) is veel te hoog, erg ongezellig, bovendien nogal wat herrie vanuit de gymzaal (als daar balspelen gedaan worden enz.), met andere woorden, ik vind het niet allemaal 100 %.

Er is totaal geen klubruimte (staflokaal) en er is alleen 1 centrale vergaderruimte (te netjes). Voor verenigingen als KPJ en Jong Nederland gaat het wel. Maar … ook jouw ideeën en wensen waren anders. De harmonie en de carnavalsklup zullen wel tevreden zijn, voor hen is ten behoeve van hun grote aktiviteiten een goede ruimte ontstaan. Bert Raaymakers van de harmonie is voorlopig beheerder.
 
Brief van Willy Henst aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 5 oktober 1984   De opening van het gebouw. Het is vandaag precies 2 weken geleden. Om 7.00 uur precies beklom Christ van Helvoirt het podium om alle genodigden te verwelkomen en het een en ander te vertellen hoe het gebouw tot stand gekomen was. Daarna kwam Jan van de Ven namens Stichting Zijtaarts Belang ook nog vertellen, waarna het de beurt aan locoburgemeester Peijnenburg was om zijn woordje te doen. Na zijn toespraak onthulde hij samen met de dochter van Bertus Raaijmakers de naam. Hier waren we aan gekomen door al de kinderen van de lagere school brieven mee te geven om suggesties voor een naam te doen.

Na dit alles was het bijna 8 uur geworden, tijd voor de receptie. Deze verliep goed en werd druk bezocht. Van de aannemer kregen we de naam in smeedwerk aangeboden. Om 9.30 uur was de receptie afgelopen en gingen we verder met het onofficiële samenzijn (zuipen dus en buurten). Er waren ongeveer 120 mensen blijven hangen, zoals dat zo mooi heet. Blaaskapel de Boemelaars speelde afgewisseld met onze eigen discotheek “Splendid”(nog steeds die naam). Om 2.00 uur was de laatste weg en konden wij ook naar bed.

Dit was hard nodig want op zaterdagmorgen moesten wij weer vroeg beginnen met het ombouwen van de zaal tot bioscoop, verduistering, stoelen, filmdoek ophangen enz. We waren op tijd klaar hiermee, zodat om 1.30 uur de film kon beginnen. Eerst ongeveer 40 minuten tekenfilms voor de allerkleinsten. Toen limonade voor iedereen en daarna een film voor de wat grotere jeugd. Het was een film over een volkswagentje dat aan races deelnam en natuurlijk won. Ook had dit wagentje een eigenmening en gevoel enz. Allemaal heel leuk en komisch. De lachsalvo’s waren niet van de lucht. Er waren ruim 200 kinderen geweest, niet slecht als je bedenkt dat er 243 op school zitten.

’s Avonds was er een toneelstuk dat opgevoerd werd door de toneelclub uit Mariaheide. Er was ongeveer 180 man binnen. Het was een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar. Na afloop weer discotheek “Splendid”. De meeste mensen gingen naar huis, maar zo’n 50 man hielden ons toch tot ongeveer half 2 uit bed.

Zondagmorgen om 11.30 uur was er een koffieconcert en tijdens de pauze zou de burgemeester een woordje zeggen. Voor ons had hij maar één zin hoeven te zeggen, en wel dat we een beheerder zouden krijgen, maar dat zei hij niet. Wel bood hij ons een vat bier aan, wat hij even later weer inruilde voor een schilderij van Hans Bekkers, die een expositie had in de kleine zaal achter. Daar hadden we meer aan.

Om half 2 was het afgelopen en konden wij weer aan het werk om de zaal om te bouwen tot disco-studio voor ’s avonds. Met discotheek “Fantasy” (Ben van Riel en Wiljan van Hoof) sprongen er zo’n 120 jeugdigen door de zaal. Het duurde tot bijna 11 uur. Toen werd het opeens onwerkelijk stil, het was voorbij. Met een man of 8 inclusief Dinie de Rooy hebben we wat zitten nakaarten en drinken tot ongeveer half 2 ’s nachts.

Maandag hebben we met 3 man de hele dag opgeruimd en geleende spullen teruggebracht. ’s Avonds om 7.30 waren we klaar. Het was over en over het geheel goed geslaagd. P.S. De consumptiebonnen van de opening die ik gereserveerd had voor jouw, hebben we de laatste avond opgemaakt.
 
Veghelse Courant, 19 september 1984   Evenementenkalender Zijtaart

Zondag 23 september: Wielertourclub Zijtaart, herfsttocht (B.Z.E.T.) (Mariahout) met pauze, starttijd 8.00 uur, 115 km

Maandag 24 september: K.V.O. kursus boekbinden, van 20.00 tot 22.00 uur in het Jeugdcentrum

Dinsdag 25 september: K.V.O. zwemmen van 21.30 - 22.30 uur in Veghel

Dinsdag 25 september: K.V.B. handwerken en kreativiteit bij Ton de Rooyvan 9,30 tot 11.30 uur

Woensdag 26 september: K.V.B. gymles van 20.00 tot 21.00 uur in de sporthal

Zaterdag 29 september: oud papier ophalen door de carnavalsvereniging "De Reigers"
 
Brief van Jan van den Oever aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 19 september 1984   Met de KPJ gaat het wel goed de laatste jaren. Het ledenaantal zit flink boven de 100 en het bestuur en de leiding functioneren redelijk tot goed. We hebben wel wat behoefte aan nieuwe leiding van onderaf. We hebben een enquête gehouden onder de leden. Velen willen wel helpen met het organiseren van activiteiten, maar niet velen voelen zich geroepen voor leiding te gaan spelen.
 
Veghelse Courant, 10 oktober 1984   Rijvereniging Sint-Gregorius Zijtaart

Het winterseizoen is voor de Zijtaartse rijvereniging begonnen met een rayondressuurwedstrijd bij mangege Hertog Jan, Het weer, alsmede de bodem waren zeer slecht, wat duidelijk afbreuk deed aan de prestaties.
 
Klankbord fanfare Zijtaart, 2e jaargang nr. 1. Marc van den Berkmortel beschrihft de repetitie van de drumband op 9 oktober 1984   Juist als ik aan kom fietsen met mijn trom onder de arm, slaat het half acht. "Mooi op tijd," denk ik "dat gebeurt me niet altijd. Ik zie al verscheidene auto's en fietsen staan. Vlug naar binnen, want het regent natuurlijk.

Binnengekomen zie ik dat het met de drukte wel meevalt; er zijn nog maar 5 leden present (buiten de leerlingen dan). Mari stelt voor om toch maar vast te beginnen met de straatmarsen. Tijdens het slaan van deze nummers komen er nog verschillende leden binnen totdat de drumband warempel bijna kompleet is.

Als we de straatmarsen achter de rug hebben vertelt Marco zijn 51ste (overigens best wel humoristiscshe) mop tegen mij en ik kom bijna niet meer bij. Het volgende nummer is Wedstrijdmars no. 6. Terwijl Mari "de dieptrommen" hun partij probeert duidelijk te maken wordt er aan de andere kant flink gebabbeld, want "iedereen kent zijn partij toch wel." Maar tijdens het oefenen van roffels van negen, vijfslagen en een kombinatie daarvan is het vrij rustig.

Zo gauw dit ook weer achter de rus is vliegen de moppen je weer om de oren en weet er niemand (ook ik niet) welke mars we nu nemen. Het blijkt het concourswerk Contemporain te zijn. Standaarden worden verplaatst, vehoogd, verlaagd, muziekmappen vallen op de grond, mensen zoeken hun plaats bij "de scherpen", of "doffen", of "de claves". Juist als we willen beginne begeeft een standaard het en zitten Marco en ik zonder partijen; hilariteit maakt zicsh meester van de drumband.

Het slaan van dit (toch overbekende) nummer blijkt ineens een hel te zijn. We weten ons geen tempo meer aan te meten, "de claves" liggen achter op "de dieptrommen", "de cowbell" laat het afweten. Voordat deze euvels opgelost zijn zitten we alweer in de pauze, altijd een gebeurtenis waar menigeen naar uitkijkt.

Er wordt aan twee tafels gekletst en gelachen. Een tafel voor de jeugd en een tafel voor de wat ouderen. Een enkeling gaat tafeltennissen. Ik zit met Johny, Marco, Willy en Rudy aan tafel en er worden weer flink moppen getapt, er wordt gesproken over school, huiswerk en natuurlijk ove het uitgaan afgelopen zondag. Het "Ja, we gaon wir beginne", komt altijd te vroeg, zo ook deze keer.

De nieuwe hit van U2 zingend loop ik terug naar mijn plaats. Er staat nog een nummer op het programma en wel Drumfantasie, een uit de archieven gehaalde mars. Weer wordt er geruild, gerommeld, mappen vallen weer op de grond en als iedereen op zijn plaats staat en er een regel geslagen is, komt Rudy er achter dat ie toch scherp in plaats van dof moet slaan. Ik lig bijna dubbel, maar aan mijn linkerkant hoor ik een vermanend geluid dat er nu maar eens opgelet moet worden.

Ook bij dit nummer moeten de dieptrommen bijgeschaafd worden en intussen laat Marco mij het gat zien dat er aan de onderkant in zijn trom zit. "De kwam dur den auto", is het excuus, maar volgens Mari van Nunen had ie dit gat al lang af moeten plakken met plakband, hoewel er weer anderen zijn die meer voelen voor dichtsmelten. Als de dieptrommen klaar zijn, kunnen we weer beginnen.

Voordat we de mars afhebben is het alweer negen uur. standaarden worden haastig dichtgevouwen en in de kist gesmeten, tassen worden volgeladen en webegeven ons naarbuiten. Daar klets ik nog wat na met Marco, Johny, Willy en Rudy zoals gewoonlijk en met een "ja, houdoe he, tot volgende week", begeef ik me naar huis. Thuis aangekomen heb ik niet het gevoel dat ik naar een drumbandcompetitie ben geweest, maar naar een gezellige kroegavond.
 
Veghelse Courant, 10 oktober 1984   Evenementenkalender Zijtaart

Zondag 14 oktober: Wielertourclub Zijtaart, Hooghei tocht (Berlicum) met pauze, starttijd 9.00 uur, 55 km

Maandag 15 oktober: K.V.O. moederdagviering in zaal Versantvoort, aanvang 19.30 uur

Dinsdag 16 oktober: K.V.O. zwemmen van 21.30 - 33.30 uur in Veghel

Dinsdag 16 oktober: K.V.O. Kursus "Praten en Luisteren" in de Blauwe Kei te Veghel, aanvang 13.30 - 15.30 uur

Dinsdag 16 oktober: K.V.B. kursus textielberwerken en kreativiteit van 9.30 - 11.30 uur bij Ton de Rooy

Dinsdag 16 oktober: Wielertourclub Zijtaart, trimmen voor heren van 20.30 - 21.30 uur in de sporthal

Woensdag 17 oktober: K.V.B. gymles voor de dames van 20.00 - 21.00 uur in de sporthal
 
Brabants Dagblad, 11 oktober 1984   Fietspad in slechte staat

Het rijwielpad de Doornhoek tussen Zijtaart en Veghel verkeert in zeer slechte staat. Het asfalt van dit 1250 meter lange fietspad is op tal van plaatsen beschadigd door boomwortels. De Stichting Zijtaarts Belang heeft de gemeente Veghel gevraagd aan deze situatie dringend wat te doen.

Volgens de gemeente kan het opknappen van het rijwielpad oplopen tot een bedrag van 30.000 gulden. Omdat in dat geval ook een aantal bomen zou moeten worden gerooid, waarvoor de pootrechten moeten worden afgekocht, hebben B en W besloten het fietspad slechts gedeeltelijk te herstellen. Inmiddels zijn ook paaltjes geplaatst om te voorkomen dat auto's gebruik maken van het rijwielpad.
 
Brief van Marna van Hoof aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 15 oktober 1984   Onze Wiljan (van Hoof) is sinds kort leider van Jong Nederland en neemt deze taak erg serieus. Samen met Bertje (Janssen), Dorien (van de Ven) en Jura (Bosch) is hij erg actief en ik vind het prachtig om te zien hoe ze samen van alles bedenken. Ik vind het erg lijken op de tijd dat wij van de senioren kwamen en leiding werden. Toen had de leiding ook zo’n hechte band en dat zie je nu weer terug in de jongere leiding.
 
Brief van Jan Habraken aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 18 oktober 1984   Ik ben nu echt helemaal van Jong Nederland af. Ik ben nog eenmaal op bestuursvergadering geweest met gevulde koeken en dat was het dan. Willy (Henst) is de nieuwe secretaris en Aard (van Hoof) is voorzitter. Volgend jaar bestaat Jong Nederland 40 jaar. In april wordt dit gevierd. Er was nog even sprake van om het uit te stellen tot jullie terug waren. Dit is echter om praktische redenen niet door gegaan.
 
Brief van Peter van Asseldonk aan zijn broer Martien in Nairobi op 21 oktober 1984   Toon van de Hurk is aan zijn hart en aan zijn longen geopereerd. Sinds een paar weken gaat hij weer hard vooruit.

Buiten is het hier zeer nat, zodat op veel plaatsen de mais zelfs niet gekneusd kan worden, overal rijden de tractors vast.
 
Veghelse Courant, 24 oktober 1984   Carnavalsvereniging De Reigers Zijtaart

Zaterdag 27 oktober haalt de carnavalsvereniging uit Zijtaart weer oud papier op. Op zaterdag 10 november wordt het carnavalsseizoen geopend met het traditionele elf-elf bal met medewerking van de blaaskapel en de grote en kleine dansmariekes. Tevens zal op deze avond de trekking verricht worden van de grote loterij, waarvoor in de komende weken de loten huis aan huis verkocht worden. Hoofdprijs is een luxe radio-cassetterecorder.
 
Veghelse Courant, 24 oktober 1984   Evenementenkalender Zijtaart

Zondag 28 oktober: Wielertourclub Zijtaart, sluitingsrit

Zondag 28 oktober: fanfare St. Cecilia, concert te Erp, bijeenkomt Zaal Versanvoort, aanvang 11.30 uur

Maandag 29 oktober: K.V.O. Kursus "Praten en Luisteren" in de Blauwe Kei te Veghel, aanvang 13.30 - 15.30 uur

Dinsdag 30 oktober: K.V.O. zwemmen van 21.30 - 33.30 uur in Veghel

Dinsdag 30 oktober: K.V.O. kontaktdag in Heeswijk, aankomst 9.30 uur tot ongeveer 16.00 uur

Dinsdag 30 oktober: K.V.B. kursus textielberwerken en creativiteit bij Ton de Rooy van 9.30 - 11.30 uur bij Ton de Rooy

Dinsdag 30 oktober: Wielertourclub Zijtaart, trimmen voor heren van 20.30 - 21.30 uur in de sporthal

Woensdag 31 oktober: K.V.B. gymles voor de dames van 20.00 - 21.00 uur in de sporthal
 
Brief van Mari van Asseldonk aan zijn broer Martien in Nairobi op 4 november 1984   Het kerkbestuur functioneert naar verlangen. Het loopt allemaal goed en sinds de verkoop van de pastorie zijn de lasten door de kerk te dragen. Mijn taak als secretaris is het behartigen van de correspondentie, het mede ondertekenen van de kerkstukken naast de voorzitter (de pastoor) en het opstellen van de begroting en de balans.

De pastoor is 2 weken terug van een 10 daagse vakantie in Frankrijk. Dit is weer zijn eerste vakantie sinds zijn operatie aan zijn ruggenmerg in verband met een gezwel wat volkomen genezen was, maar in augustus hebben ze een nieuwe uitzaaiing geconstateerd en deze is gedurende vier weken bestraald. Het is nu afwachten voor hem hoe het zich nu verder ontwikkelt, of misschien dat hij nu genezen is.

Pietje (van de Tillaart) is sinds een paar weken de nieuwe secretaris van het schoolbestuur te Zijtaart.
 
Veghelse Courant, 7 1november 1984   Jeugdnatuurwacht afdeling Zijtaart opgericht

Afgelopen donderdag 1 november was het dan zover. Toen vond de officiele oprichting plaats van de Jeugdnatuurwacht afdeling Zijtaart. Dit zat eigenlijk al lang in de pen, en men was in Zijtaart ook al geruime tijd bezig op het terrein van een Jeugdnatuurwacht, maar tot een eigen afdeling was het nog steeds niet gekomen. Nu is dat dus gebeurd.

Het aantal leden ligt rond de 25. Er is een voorlopig bestuur gevormd, waarin onder andere zitting hebben de heer L. van Zutphen, Biezendijk 4, de heer Jan Timmers, Pastoor Clercxstraat 14A en mevrouw R. Brugmans - Dortmans, Laarsweg 6. De mensen die bij de afdeling Zijtaart zijn betrokken zijn goed gemotiveerd en hebben zich voorgenomen erg aktief bezig te zijn.

Voorlopg blijft er zeker nog een nauwe samenwerking met de Jeugdnatuurwacht Veghel, maar het is zeker de bedoeling om steeds meer eigen aktiviteiten in Zijtaart te gaan doen. Op woensdag 7 november zijn door de Jeugdnatuurwacht Zijtaart al bomen geplant nabij het Sportpark De Vonders.
 
Veghelse Courant, 7 november 1984   Rian van der Heijden wederom Nederlands kampioen achteruit racing

De club van achteruitrijders, kortweg Sarn (Sport Achteruit Racing Nederland) is weer aan het einde van een succesvol seizoen gekomen. Winnaar van het seizoen 1983-1984 is wederom geworden Rian van der Heijden uit Zijtaart, die nog eens liet zien dat hij ook dit jaar weer ten volle recht had op deze titel. De Sarn kent mementeel zo'n 25 leden. In het afgelopen seizoen zijn 25 wedstrijden gereden, met een gemiddeld aantal deelnemers van 15. De achteruitrijders racen gemiddeld met zo'n 100 ki;ometer per uur over de baan, met topsnelheden van 120 tot 150 kilometer per uur. Rian vand er Heijden haalde het afgelopen seizoen zeven maal een eerste, zeven maal een tweede en vier maal een derde prijs.
 
Notulen van de ponyclub   Op 16 november had de ponyclub een dagtocht, samen met een paar grote ruiters, Henry van Boxmeer en C. van de Ven met hun paarden, met een koets voor vervoer van koffie, frisdrank, chocolademelk en koek. Na wat uitgerust te hebben trokken dde ruiters weer verder. De erwten- en tomatensoep stond klaar bij de familie Coppens. De pony's kregen allemaal water en liepen gezamenlijk los in het zand.
 
Veghelse Courant, 21 november 1984   J. (Has) Vissers uit Zijtaart heeft de mooiste voortuin

Onder grote belangstelling overhandigde burgemeester H. van Weegen de hoofdprijs van de jaarlijkse voortuinenwedstrijd aan de heer Has Vissers, Pater Vervoortstraat 3, Zijtaart.
 
Brabants Dagblad, november 1984   J. van Sleeuwen uit de Zondvelstraat in Zijtaart heeft de hoofdprijs gewonnen van de ervenwedstrijd 1984 van de gemeente Veghel. Bij die wedstrijd gaat het om verzorging van het erf en omgeving, aanleg en onderhoudstoestand van de beplanting en de totale indruk van de verzorging van erf enn tuin.
 
Veghelse Courant, 5 december 1984   Evenementenkalender Zijtaart

Maandag 10 december: V.V. Soffelt, kaartavond bij M. van de Sanden, Zondveldstraat, aanvang 20.00 uur

Dinsdag 11 december: K.V.O. zwemmen van 21.30 - 22.30 uur in Veghel

Dinsdag 11 december: K.V.B. creativiteit en textielbewerkingscursus bij Ton de Rooy van 9.30 - 11.30 uur

Dinsdag 11 december: Wielertourclub Zijtaart, trimmen voor heren van 20.30 - 21.30 uur in de sporthal

Woensdag 12 december: K.V.B. gymles voor de dames van 20.00 - 21.00 uur in de sporthal
 
Veghelse Courant, 12 december 1984; Brabants Dagblad 19 en 29 december 1984   Stichting Zijtaarts Belang viert zilveren jubileum

De Stichting Zijtaarts Belang hedenkt op zondag 30 december het feit dat 25 jaar geleden de stichting werd opgericht. Een en ander gaat gepaard met een aantal festiviteiten. Om kwart voor 19 die dag wordt in de parochiekerk een eucharistieviering gehouden met aansluitend receptie in het nieuwe jeugdcentrum in Zijtaart van half twaalf tot half een. De receptie zal muzikaal opgeluisterd worden door de eigen Zijtaartse fanfare St. Cecilia, die een jubileumconcert zal verzorgen.

De Stichting Zijtaarts Belang werd opgericht op 27 december 1959. Doel van de stichting was het bevorderen van het algemeen belang van de inwobers van het Veghelse kerkdorp. Het eerste werk van de stichting was het zich beijveren coor de uitbreiding van de Zijtaartse kleuterschool. Een groot aantal ouders van kinderrijke gezinnen moest door het hoofd van de kleuterschool teleurgesteld worden, vanwege plaatsgebrek  in de kleuterschool in het klooster.

Dank zij het onvermoeid volhouden van zuster Adeleida, het toenmalige hoofd van de kleuterschool, werd op 27 december 1959 de Stichting Zijtaarts Belang opgericht met als eerste en voornaamste doel het bouwen van een kleuterschool. Het toenmalige bestuur bestond uit Pastoor van de Bult (geestelijk adviseur), Driekske van de Ven (voorzitter), Jan van de Ven (secretaris) en de bestuursleden Grard van Boxmeer, Jan van de Tillaart en Jan van de Biggelaar.

In mei 1960 kon het bestuur aankondigen dat er een nieuw noodlokaal in gebruik genomen kon worden. De hierop volgende taak van de stichting was het bouwen van een woning voor een onderwijzer die in Zijtaart wilde komen wonen. Het bestuur achtte het een dringende noodzaak dat het schoolhoofd in Zijtaart zelf zou wonen. In 1961 werd grond gekocht van het kerkbestuur.

In de zomer van 1962 bleek toch nog te weinig ruimte om alle Zijtaartse kleuters onderdak te bezorgen, met als gevolg dat in het najaar van 1963 een tweede noodlokaal in gebruik genomen kon worden. In 1965 volgden een hoofdenkamer en een leermiddelenberging.

Maar niet alles lukte. Gedurende vele jaren heeft de stichting geijverd voor een openbare telefooncel in Zijtaart. Tot op heden is deze er nog niet gekomen. Ook inde bouwwereld heeft de stichting niet stilgezeten. Zo werden voorbereidingen getroffen voor de bouw van bejaardenwoningen, een gymzaal en de bouw van huurwoningen.

Vermeldenswaard zijn voorts de kontakten met het gemeentebestuur over de slechte toestand vam de wegen en fietspaden, het instellen van eenrichtingsverkeer in de Meester van de Venstraat, het plaatsen van voorrangsborden waar nodig, een zebrapad bij de scholen, een extra lichtpunt bij de trap aan de Veghelse brug, de aanleg van groenvoorziening bij het dorpsplein. De stichting heeft tevens medewerking verleend bij het tot stand komen van het Jeugdcentrum en het opzetten van een dorpenplan.

Het bestuuur bestaat thans uit de heren: Evert Bosch, Jan van de Ven, Cor Mollen, Ton Rietbergen en Albert van Zutphen.
 
Veghelse Courant, 12 en 19 december; Brabants Dagblad, 15 december 1984  
In Zijtaart is gistermiddag 14 december de verbnouwde Rabobank heropend. Dat gebeurde middels een knop op het toetsenbord van de computer, Op het televisiescherm verscheen via Viditel een hartelijk welkom aan de aanwezigen. Verder werd via het computersysteem een oorkonde geprint die de Veghelse burgemeester H. van Weegen ondertekende.

De voorzitter van het bankbestuur in Zijtaart M. (Tijn) van de Tillaart vond het een heel gebeuren. "De mensen zien hier normaal niet zo'n berg auto's in de straat." Namens het bestuur schonk hij de Evenementengroep een cheque van f 1500,- die de groep gaat gebruiken voor een film over hun dorp. Ook kreeg de basisschool van Zijtaart een kleurentelvisie cadeau.

Voor burgemeester Van Weegen was het de derde opening van een bankfiliaal in Zijtaart. Eerst het filiaal in een woonhuis, toen op 4 oktober 1973 het pand aan de Pastoor Clercxstraat en nu de heropening van dat pand.

Directeur van de bank in Zijtaart. Piet van de Hurk, was blij dat hij en zijn personeel "eindelijk uit het wespennest in de lokalen van de oude kleuterschool weg kon." Daar heeft de bank bijna een jaar gefunctioneerd tijdens de verbouwingswerkzaamheden.

De Rabobank in Zijtaart heeft ter gelegenheid van de opening een aantal aktiviteiten georganiseerd. Tijdens het open huis op 16 december zal fanfare St. Cecilia optreden. Bij de brochure die huis-aan-huis bezorgd is, zit een sleutel die men op een kluis mag passen. Lukt het de kluis te openen, dan krijgt men f 25,-. Lukt het niet, dan gaat men met een troostprijs naar huis. Er is ook een spaarpottententoonstelling. Basisscholieren mogen een piekenpijp - een soort spaarpot - komen afhalen.

De verbeteringen in de verbouwde Rabobank betreffen een nieuwe kasbox en een snelkas. Deze is enkel en alleen voor het opnemen van kontant geld. De spreekkamers zijn uitgebreid en er zijn enkele adviesplaatsen bijgekomen. Daarnaast is er een kinderhoekje verschenen en verdween de balie met het glas. Nu is er een open balie zonder hinderlijk glas. Nieuw is ook de buizenpost, een ondergronds transportsysteem dat de veiliheid verhoogt en er tegelijkertijd voor zorgt dat de opfrachten van vlienten sneller worden uitgevoerd. Er zijn automatische deuren aangebracht en het aantal parkeerplaatsen is uitgebreid.
 
Veghelse Courant, 12 december 1984   Evenementenkalender Zijtaart

Maandag 17 december: K.V.O. Kerstviering

Dinsdag 18 december: K.V.O. zwemmen van 21.30 - 22.30 uur in Veghel

Dinsdag 18 december: K.V.B. kursus textielbewerking en kreativiteit bij Ton de Rooy van 9.30 - 11.30 uur

Dinsdag 18 december: K.V.B. Kerstveiring, de avond begint om 19.00 uur mnet een H. Mis, daarna verder in zaal Versantvoort

Dinsdag 18 december: Wielertourclub Zijtaart, trimmen voor heren van 20.30 - 21.30 uur in de sporthal

Woensdag 19 december: K.V.B. gymles voor de dames van 20.00 - 21.00 uur in de sporthal

Zaterdag 22 december: oud papier ophalen door carnavalsvereniging De Reigers

Vrijdag 14 december: Rabobank officiele opening na de middag aanvang 1`6.00 uur

Zondag 16 december: Rabo-bank, open dag voor iedereen van 11.30 - 16.00 uur

De pronkzitting wordt deze keer gehouden op 12 januari 1985
 
Brabants Dagblad, 23 december 1984   Zijtaartse muzikanten hebben in Reek met succes deelgenomen aan het Brabantse solistenconcours. Velen eindigden bovenaan in de diverse afdelingen. Eerste prijzen waren er voor Walter en Ellen Berkmortel, Peter Habraken, Erik Nikkelen, Harrie van de Tillart, Hans van de Ven, Christiene en Marieke van Zutphen. Allen werden begeleid door pianist Jos Banens uit Veghel.
 
Brabants Dagblad, 29 december 1984   Stichting Zijtaarts Belang bewijst nut

Voor de bewoners van Zijtaart is er op vrijdag 4 januari in het jeugdcentrum De Korenmolen een nieuwjaarsbijeenkomst. De verenigingen worden daarmee in de gelegenheid gesteld hun activiteiten voor 1985 te proclameren. De jeugdfanfare zorgt daarbij voor een muziekale omlijsting.

Deze nieuwjaarsbijeenkomst is een initiatief van Zijtaarts Belang, een stichting die zich al 25 jaar inzet voor het welzijn van de Zijtaartse gemeenschap. Het zilveren bestaansfeest wordt morgenvroeg ingeluid met een eucharistieviering in de parochiekerk. Van half twaalf tot half een is er een receptie in het nieuwe jeugdcentrum. Daarna biedt fanfare St. Cecilia de jubilerende stichting en de mensen van Zijtaart als dank een concert in Weense stijl aan.

Evert Bosch, de huidige voorzitter van de stichting, vindt dat Zijtaarts Belang het de afgelopen vijfentwintig jaar goed heeft gedaan. Hij hoopt dat de bewoners van Zijtaart er ook zo over denken. "Die hebben trouwens zelf menig financieel steentje bijgedragen om opgezette plannen te realiseren. Want Zijtaarts Belang werkt nog altijd zonder subsidiegelden", zegt Bosch, die overigens best te spreken is over de medewerking van de gemeente.

De stichting zorgde in 1960 voor de bouw van een nieuw noodlokaal voor de kleuters en in 1963 voor een tweede noodlokaal. In 1965 werd de school uitgebreid met een hoofdenkamer en een leermiddelenberging. Ook werd er nog een woning gebouwd voor een onderwijzer, opdat die bij de school zou kunnen gaan wonen. Later werden voorbereidingen getroffen voor de bouw van bejaardenwoningen, een gymzaal en de bouw van huurwoningen.

In juni van dit jaar werden aan de Pastoor Kampstraat negen huurwoningen opgeleverd. De huizen kwamen mede tot stand dankzij de inspanningen van de Stichting Zijtaarts Belang.

Ook kaartte de stichting met de gemeente de slechte toestanden van wegen en fietspaden aan. Ook werd eenrichtingsverkeer ingesteld in de Meester van de Venstraat, kwamen er op diverse plaatsen voorrangsborden, werden zebrapaden geschilderd bij de scholen en werd zorg besteed aan de groenvoorziening in het dorp.

De stichting gaf volop medewerking aan de realisering van het buurtbus-project en het opzetten van het dorpenplan. Ook bij de bouw van het nieuwe jeugdcentrum was de stichting betrokken. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor Zijtaart en is de stichting druk in de weer voor jonge mensen die graag in Zijtaart willen blijven wonen.

In het huidige bestuur is nog steeds een man actief die destijds ook de nieuwe stichting mede ten doop heeft gehouden. Secretais Jan van de Ven viert morgen zijn zilveren juubileum, Samen met Evert Bosch, Cor Mollen, Ton Rietbergen en Albert van Zutphen is hij het middelpunt van de receptie in het jeugdcentrum.
 
Brabants Dagblad, 30 december 1984   Druk bezocht feest Zijtaarts Belang

In Zijtaart is gisteren onder grote belangstelling het zilveren bestaansfeest van de Stichting Zijtaarts Belang gevierd. Vele inwoners en prakrisch alle verenigingen uit Zijtaart  kwamen het bestuur feliciteren tijdens de receptie in het jeugdcentrum de Korenmolen.

Burgemeester Van Weegen zei graag naar Zijtaart te zijn gekomen om te proosten op de goede samenwerking. De burgemeester had een flink aantal postzegels meegebracht als evrgoeding voor de vele brieven die de stichting naar de gemeente Veghel had geschreven en nog zou schrijven. Het jubilerend bestuurslid Jan van de Ven kreeg van Van Weegen een geschenkbon. Het concert van Cecilia werd zo druk bezocht dat er nauwelijks voor iedereen een plaatsje was.
 
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads