Foto's Huizen Kroniek

Pater Vervoortstraat BOuderdom
Dit huis werd tussen 1810 en 1830 gebouwd. Op 6 december 1863 brandde het huis af en het werd hierna niet meer herbouwd. Het huis heeft gestaan bij de plaats waar de Meester Van de Venstraat op de Pater Vervoortstraat uitkomt, aan de kant van het voormalige klooster.
 

Beschrijving Datum Bronnen
'Zytart', 4 lopens + 35 roeden 23-05-1810 II-E-19, fol. 230v.
Kadaster: E312, huis en erf, 1,56 are 1832 Kadaster 1832.
Huis, hof, en aangelegen bouw- en weiland, groot 65 nederlandse roeden (= aren), gelegen 'op het Sijtert' 25-10-1832 NtA 8124, nr. 86.
In 1865 werd bij de gemeente opgegeven dat het huis verwijderd was. 1865 Inv. nr. 1198.
Na de sloop werden percelen samengevoegd; hierna kadaster: E2186, weiland 15,26 are 1866 Art. 388.
Adres: Zijtaart 678 (1846-1865) 1846-1865 Inv. nr. 1702 t/m 1705.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Antonij Cranssen (verkreeg een perceel gratis van de gemeente) 23-05-1810 II-E-19, fol. 230v.
Francina van Berkel, weduwe van Antony Cranssen, wonend te 'Seitaard', en haar kinderen: Cornelis, Adriana, Hendriena en Eymbertus Cranssen Vererving 1810-1832, de kinderen vermeld in 1865 Kadaster 1832; inv. nr. 1198; NtA 8124, nr. 86.
Dielis (of Egidius) van Lith Verwerving in 1866 Art. 388.
 

Bewoners Datum Bronnen
Vrouw: Francina van Berkel, weduwe van Antonie Kransen, 59 jaar, spinster, geboren in Veghel, overleden op 27-1-1835
Kind: Jacobus Kransen, 31 jaar, arbeider, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 NA1591, Bevolkinsgregister 1830.
Egidius van Lith Ingekomen in 1835, vermeld 1835-1840 NA1224.
Man: Egidius van Lith, 35 jaar, timmerman, geboren in Lieshout
Vrouw: Wilhelmina Boudewijns, 30 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Kind: Johannes van Lith, 7 jaar, geboren in Veghel
Kind: Lambertus van Lith, 2 jaar, geboren in Veghel
Kind: Johanna van Lith, 4 jaar, geboren in Veghel
Bijschrift kind: Leonardus van Lit, geboren op 23-4-1839 in Veghel, overleden op 26-3-1840
Bijschrift kind: Laurentius van Lith, geboren op 4-12-1841 in Veghel
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkinsgregister 1840.
Egidius van Lith Vermeld 1842-1849 NA1225.
Vader: Egidius van Lith, geboren in 1802 te Veghel, timmerman
Moeder: Wilhelmina Boudewijns, geboren in 1809 te Sint-Oedenrode
Zoon: Johannes van Lith, geboren in 1833 te Veghel, timmermansknecht
Zoon: Lambert van Lith, geboren in 1839 te Veghel, schoolleerling
Zoon: Laurens van Lith, geboren in 1841 te Veghel, schoolleerling
Zoon: Petrus van Lith, geboren in 1843 te Veghel, schoolleerling
Dochter: Johanna van Lith, geboren in 1835 te Veghel
Dochter: Helena van Lith, geboren in november 1848 te Veghel
Vermeld in 1849-1862 NA1594, Bevolkinsgregister 1849-1862.
Hoofd: Egidius van Lith, geboren op 10-5-1803 te Lieshout, timmerman
Vrouw: Wilhelmina Boudewijns, geboren in maart 1808 te Sint-Oedenrode
Zoon: Johannes van Lith, geboren in december 1833 te Veghel
Dochter: Johanna van Lith, geboren in 1835 te VeghelZoon: Lambertus van Lith, geboren in 1838 te Veghel
Zoon: Petrus van Lith, geboren in 1844 te Veghel
Dochter: Helena van Lith, geboren in 1848 te Veghel, schoolleerling
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1760
Egidius van Lith Vermeld van 1846-1848 tot 1865 Inv. nr. 1702 t/m 1705.
Hoofd: Egidius van Lith, geboren op 10-5-1803 te Lieshout, timmerman
Vrouw: Wilhelmina Boudewijns, geboren in maart 1808 te Sint-Oedenrode
Zoon: Johannes van Lith, geboren in december 1833 te Veghel, timmerman, doorgestreept, gehuwd op 18-5-1867
Zoon: Lambertus van Lith, geboren in 1838 te Veghel, timmerman, doorgestreept, gehuwd te Boekel, op 2-6-1869 naar Erp vertrokken
Zoon: Petrus van Lith, geboren in 1844 te Veghel
Dochter: Helena van Lith, geboren in 1848 te Veghel
Bijschrift, zoon: Laurens van Lith, geboren op 31-12-1841 te Veghel, timmerman, op 13-8-1863 uit Stratum gekomen
Bijschrift, nicht: Regina Zegers, geboren op 25-12-1857 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1-12-1869
Vermeld in 1849-1865, verhuisd naar Pastoor Clercxstraat 25 Bevolkinsgregister 1862-1870, inv. nr. 1604, blad nr. 739, Zijtaart, huis nr. 678, veranderd in Doornhoek, huis nr. 681b
'afgebrand' Vermeld in 1865 Inv. nr. 1704 en 1705.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads