Foto's Huizen Kroniek

Pastoor Clercxstraat 97

1953 Huis vd Oever.jpg (380748 bytes) Foto uit 1953, de nieuwbouw uit 1952 is goed herkenbaar
Pastoor Clercxstraat 97 1960.jpg (312511 bytes) Foto uit 1960. De eikenbomen werden in 1961 met de aanleg van de nieuwe weg gekapt.
Pastoor Clercxstraat 97 schilderij.jpg (533516 bytes) Schilderij uit de jaren negentig gemaakt door Standaard uit Veghel aan de hand van de foto uit 1960.
Pastoor Clercxstraat 97 1971-1975.jpg (316108 bytes) Deze foto is gemaakt na 1971 (datum bouw garage) en voor 1975 (verbouw achterhuis tot woning).
Deze foto is in 1992 gemaakt, want de geul voor het fietspad is net gegraven.
Foto uit 2006


Ouderdom
De bouw van het huis (dat inmiddels gesloopt is) werd in 1875 in het kadaster geregistreerd en zal kort daarvoor gebouwd zijn. De eerste bewoning dateert uit 1874. Het huis dat er nu staat (met huisnummer 97) is recente nieuwbouw.
 

Beschrijving Datum Bronnen
Kadaster: E2108, weiland (bijschrift in 1875-1885: 'huis, stal'), 35,20 are 1875-1885 Art. 3123.
Kadaster: E2271, huis en erf, 1,70 are 1885 Art. 3123.
Op 01-02-1932 kreeg Th. van den Tillaart vergunning om zijn woonhuis te vernieuwen en te vergroten. 01-02-1932 BV-1003.
In 1933 werd de vernieuwing van het huis in het kadaster geregistreerd. 1933 Art. 6339.
In 1937 werden percelen samengevoegd; hierna kadaster: E3166, huis, bouwland en weiland, 83,40 are 1937 Art. 6339.
Op 03-03-1949 kreeg A. van den Oever, landbouwer, wonende op Zijtaart A 94, vergunning om een kippenhok te bouwen. 03-03-1949 BV na 1936.
Kadaster: Zijtaart A 94, E3166, huis, bouwland en weiland (bijschrift in 1950: 'en schuren'), 83,40 are 1950 Art. 7105.
'Antoon van den Oever, achterhuis afgebrand' 01-07-1952 Doc. GAvB.
Op 19-08-1952 kreeg A. van den Oever, landbouwer, wonende op Zijtaart A 94, vergunning om de stal te veranderen en herbouwen. 19-08-1952 BV na 1936.
Op 17-01-1956 kreeg Antonius van den Oever, landbouwer, wonende op Zijtaart A 94, vergunning om een kippenhok te bouwen. 17-01-1956 BV na 1936.
In 1964 werd de verkoop van een deel van het perceel voor de bouw van de huizen Pastoor Clercxstraat 103 en 105 in het kadaster geregistreerd; hierna kadaster: E3367, huis, stal en schuren, 68,30 are 1964 Art. 7105.


Op 19-10-1965 kreeg A. van den Oever, wonende op Pastoor Clercxstraat 97, vergunning om het woonhuis te verbouwen.
19-10-1965 BV na 1936.
In 1966 werd een klein deel van het perceel verkocht voor de verbreding van de weg; hierna kadaster: Pastoor Clercxstraat 97, E3404, huis, stal en schuren, 65,10 are 1966 Art. 7105.
Adres: Zijtaart 880 (1874-1892), Zijtaart 898 (1892-1898), Zijtaart 875 (1898-1910), Zijtaart G 73 (1910-1921), Zijtaart G 85 (1921-1931), Zijtaart G 84 (1932-1942), Zijtaart A 94 (1943-1963), Pastoor Clercxstraat 97 (vanaf 1963) 1874-1963 Inv. nr. 1706 t/m 1708, 1710 en 1712; art. 7105; doc. Veghel, nr. 383 en 769.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Jeanette Jacoba Wilhelmina de Munck, wonend in Groningen Vermeld 1875-1885 Art. 3123.
Johannes Sebastianus Verhulst Koop in 1891 Art. 3981.
Bartholomeus van de Ven, landbouwer in Eerde, gemeente Veghel Koop in 1902 Art. 4494.
Petrus, Hendrikus, Wilhelmina en Gerardus van de Ven (ieder voor 1/8 deel), en Martinus Klerkx, landbouwer in Sint-Oedenrode (1/2), met het levenslange vruchtgebruik voor Maria Christina Klerkx, weduwe van Hendrikus van de Ven Vererving 1902-1923 Art. 4494.
Gerardus van de Ven, koopman, wonend in Eerde, gemeente Veghel (1/4), Petrus van de Ven, landbouwer in de gemeente Veghel (1/4), Hendrikus van de Ven, landbouwer in de gemeente Veghel (1/4), en Adrianus Antoniuszn Vogels (1/4), met het levenslange (dat was tot 1928) vruchtgebruik door Maria Christina Klerkx, weduwe van Hendrikus van de Ven Deling in 1923 Art. 5749.
Theodorus Hendrikzn van den Tillaart, landbouwer Koop in 1932 Art. 6339.
Maria Verhoeven, weduwe van Theodorus Hendrikzn van den Tillaart Vererving in 1947 Art. 6339.
Antonius van den Oever, landbouwer Koop in 1949, vemeld in 1968 Art. 7105.
 

Bewoners Datum Bronnen
Hoofd: Martinus van den Bogaard, geboren op 4-3-1825 te Dinther
Vrouw: Johanna van Cleef, geboren op 15-3-1827 te Erp, doorgestreept, op 8-4-1888 overleden
Dochter: Josina van den Bogaard, geboren op 6-12-1870 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, op 26-2-1885 naar Son vertrokken
Bijschrift 1-7-1888, dochter: Josina van den Bogaard, geboren op 6-12-1870 te Sint-Oedenrode, op 11-6-1888 uit Erp gekomen
Het gezin is op 9-6-1874 uit Sint-Oedenrode gekomen. Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1616, fol. 166
Hoofd: Martinus van den Boogaard, geboren op 23-3-1835 te Dinther
Vrouw: Johanna Martha van Kleef, geboren op 16-3-1827 te Erp
Dochter: Jozina van den Boogaard, geboren op 5-12-1870 te Sint-Oedenrode
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling 31-12-1879, inv. nr. 1816
Hoofd: Johannes Verhulst, geboren op 25-7-1837 te Veghel, op 1-8-1884 uit Sint-Oedenrode gekomen
Vrouw: Cornelia van de Ven, geboren op 21-11-1840 te Nistelrode
Bijgeschreven, nicht: Dina van Oort, geboren op 29-4-1880 te Nistelrode, doorgestreept, op 25-1-1883 naar Nistelrode vertrokken
Bijgeschreven, aanverwante: Francina van Oort, geboren op 18-3-1878 te Nistelrode, bijgeschreven bij de volkstelling
In 1884-1890 van Eerde naar dit huis verhuisd Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1622, fol. 1926, Zondveld
J. Verhulsti Vermeld in 1898-1901 Inv. nr. 1707.
Hoofd: Johannes Verhulst, geboren op 25-7-1837 te Veghel, doorgestreept, op 11-5-1901 naar Nistelrode vertrokken
Vrouw: Cornelia van de Ven, geboren op 31-11-1840 te Nistelrode, doorgestreept, op 11-5-1901 naar Nistelrode vertrokken
Aanverwante: Francina van Oort, geboren op 18-3-1878 te Nistelrode, doorgestreept, op 11-12-1899 naar Nistelrode vertrokken
Op 11-5-1901 naar Nistelrode verhuisd. Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1633, fol. 1978
Hoofd: Maria Christina Klerks, weduwe van Hendrikus van de Ven, geboren op 5-3-1846 t Helmond
Broer, later hoofd: Martinus Klerks, geboren op 14-4-1844 te Helmond
Neef: Arnoldus Wilhelmus Klerks, geboren op 7-8-1889 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, op 14-5-1903 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Het gezin is op 24-5-1901 vanuit Sint-Oedenrode naar dit huis verhuisd. Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1630, fol. 1036
Martinus Klerks Volgt op in 1901, wordt opgevolgd in 1907-1910 Inv. nr. 1706 en 1707.
Hoofd: Martinus Klerks, geboren op 14-4-1844 te Helmond, landbouwer, doorgestreept, overleden op 3-3-1921
Zus: Maria Christina Klerks, weduwe van Hendrikus van de Ven, geboren op 5-3-1846 te Helmond, doorgestreept, geboekt naar register V, fol. 16
Vermeld in 1910-1921 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1641, folio 95
M. Klerks, weduwe van H. van de Ven Bijschrift in 1907-1910, vemeld in 1910-1921 Inv. nr. 1706 en 1708.
Bijschrift op 24-9-1919, hoofd: Cornelis van der Velden, geboren op 1-2-1891 te Boekel, op 5-9-1919 uit Boekel gekomen
Bijschrift op 24-9-1919, vouw: Adriana Vervoort, geboren op 21-5-1894 te Veghel, geboekt van register V, fol. 92
Bijschrift op 13-3-1920, zoon: Hendrikus Johannes Maria van der Velden, geboren op 12-3-1920 te Veghel
Bijschrift op 12-8-1921, dochter: Johanna Engelbertha Maria van der Velden, geboren op 12-8-1921 te Veghel
Het echtpaar is na hun huwelijk op 5-9-1919 op Jekschotstraat 2A komen wonen. In 1919-1921 naar Pastoor Clercxstraat 97 verhuisd. Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1644, folio 92
C. van de Velden Vermeld in 1921-1931, en opgevolgd in dezelfde periode Inv. nr. 1710.
M. Raaijmakers Bijschrift in 1921-1931, vermeld in 1832 Inv. nr. 1710 en 1712.
Antonius van den Oever Ca.1980 mva.
A.J. van den Oever Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads