Foto's Huizen Kroniek

Pastoor Clercxstraat 47 en 49

Foto uit 1896, met daarop aangegeven woningen a, b, en c, en latere huisnummers
Foto uit 1913-1914, met daarop aangegeven de latere huisnummers
Foto uit 1959, met daarop aangegeven de latere huisnummers
Pastoor Clercxstraat 47 en 49.jpg (284428 bytes) Foto uit de jaren tachtig
Foto uit 2006


Ouderdom
De geschiedenis van de huizen aan de Pastoor Clercxstraat 47 en 49 worden hier gezamenlijk besproken. Op 27 februari 1878 werden 2 nieuw gebouwde huisjes in gebruik genomen. Ze kunnen al wat eerder gebouwd zijn, want in 1876 is er al sprake van bewoning. Hieronder zijn dat woning a en woning b, woning a grensde aan het perceel waarop nu het huis met adres Pastoor Clercxstraat 45. Woning b stond daarnaast in de richting van de kerk.

In 1880-1881 werd een derde woning in het kadaster bijgeschreven, hieronder woning c. Deze stond tussen woning b en het perceel waarop later het huis met adres Pastoor Clercxstraat 51. Deze woning wordt nog niet vermelds in het bevolkingsregister van 31-12-1879, maar is wel bewoond in 1881.

In 1907 staat in het kadaster aangetekend dat van deze 3 woningen toen zijn gesloopt en herbouwd als twee woningen. Hieronder zijn deze twee nieuwe woningen aangeduid met hun latere huisnummers 47 en 49. Woning a kwam te vervallen, de bewoners van woning b (en het toenmalige huisnummer) verhuisden naar nr. 47, en de bewoners van woning c (en het toenmalige huisnummer) verhuisden naar nr. 49. Genoemde woningen hadden steeds dezelfde eigenaar.
 

Beschrijving Datum Bronnen
Terrein waarop later huizen met nummer 47 en 49: Kadaster E2235, bouwland 11,90 are 1874 Art. 2959.
Op 27 februari 1878 werden de woningen in gebruik genomen. 27-02-1878 Inv. nr. 1194.
Woning a: E2305, huis en erf, 0,85 are
Woning b: E2306, huis en erf, 0,65 are
1879 Art. 2959
In 1887 werden perceelsgrenzen veranderd en werd er een woning bijgebouwd; hierna kadaster:
Woning a: E2246, huis, schuur en erf, 1,10 are
Woning b: E2245, huis, schuur en erf, 0,70 are
Woning c: E2444, huis, schuur en bouwland, 12,50 are
1887 Art. 2959.
In 1905 werden perceelsgrenzen veranderd; hierna kadaster:
Woning a: E2930, huis, schuur en erf, 0,76 are
Woning b: E2929, huis, schuur en erf, 0,69 are
Woning c: E2928, huis, schuur en bouwland, 0,76 are
1905 Art. 3944.
In het register van woningen van 1892-1898 staat bij woning a aangetekend: 'vervallen'. 1892-1898 Inv. nr. 1706.
De woning werd gesloopt. Op 01-09-1905 werd door de gemeente de sloop van deze woning en het stichten van een schuurtje geadministreerd. 01-09-1905 Inv. nr. 1195.
De percelen van de overgebleven twee woningen werden vergroot werden; na meting, kadaster:
Woning nr. 47: E2955, huis, schuur en erf, 1,20 are
Woning nr. 49: E2956, huis, schuur en erf, 1,70 are
1907 Art. 3944.
In 1924 werden perceelsgrenzen gewijzigd, en mogelijk zijn de huizen toen herbouwd; hierna kadaster:
Woning nr. 47: E3112, huis, schuur en tuin (bijschrift in 1962: 'noodwoning'), 6,75 are
Woning nr. 49: E3113, huis en erf, 0,60 are
1924 Art. 5781, 9685 en 9686.
Op 16-05-1961 kreeg J.H. van Boxmeer vergunning voor het bouwen van een bergplaats en kippenhok op perceel E3112 16-05-1961 BV na 1936.
Op 12-02-1963 kreeg J.H. van Boxmeer vergunning voor het vernieuwen van zijn woonhuis, adres A 76 en A 77 12-02-1963 BV na 1936.
Adres Zijtaart 884a (vermoedelijk later Pastoor Clercxstraat 49) 1870-1892 Volkstelling 31-12-1879, inv. nr. 1816
Adres Zijtaart 884b (vermoedelijk later Pastoor Clercxstraat 47) 1870-1892 Volkstelling 31-12-1879, inv. nr. 1816
Adres: Zijtaart 884c (adres niet gevonden, maar kreeg dit adres waarschijnlijk bij bouw rond 1880, Pastoor Clercxstraat 41, ook gebouwd in deze periode, kreeg huisnummer 884d) 1880-1892 mva
Adres: woning a: Zijtaart 905 (1892-1898), Zijtaart 882 (1898-1906) 1898-1906 Inv. nr. 1706 en 1707.
Adres: woning b: Zijtaart 904 (1892-1898), Zijtaart 881 (1898-1906) 1898-1906 Inv. nr. 1706 en 1707.
Adres: woning c: Zijtaart 903 (1892-1898), Zijtaart 880 (1898-1906) 1898-1906 Inv. nr. 1706 en 1707.
Adres: woning nr. 47: Zijtaart 881 (1906-1910), Zijtaart G 64 (1910-1921), Zijtaart G 73 (1921-1931), Zijtaart G 71 (1932-1942), Zijtaart A 76 (1943-1963), Pastoor Clercxstraat 47 (vanaf 1963) 1906-1963 Inv. nr. 1707, 1708, 1710 en 1712, doc. Veghel, nr. 383 en 769.
Adres: woning nr. 49: Zijtaart 880 (1906-1910), Zijtaart G 65 (1910-1921), Zijtaart G 74 (1921-1931), Zijtaart G 72 (1932-1942), Zijtaart A 77 (1943-1963), Pastoor Clercxstraat 49 (vanaf 1963) 1906-1963 Inv. nr. 1707, 1708, 1710 en 1712, doc. Veghel, nr. 383 en 769.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Petrus van Lith, timmerman Vermeld op 23-05-1878 Art. 2959; inv. nr. 1194.
Petrus van Lith (1/2), en zijn kinderen: Johannes, Hendrikus, Franciscus, Anna Maria en Delia van Lith (1/2) Vererving in 1898 Art. 2959.
Henri Joseph Smits, brouwer, wonend in Veghel Koop in 1903 Art. 3944.
Anna Maria Jacoba Smits, vrouw van (vanaf 1923 weduwe van), Josephus Theodorus Sopers, gemeenteontvanger in 's-Hertogenbosch (1/2), en Maria Mechtelda Ludovicia Smits, weduwe van Petrus Johannes Coovels, wonend in Helmond (1/2) Vererving in 1904 Art. 3944.
Jacobus Hendrikus van Boxmeer, timmerman, en consorten Koop in 1924, vermeld in 1968 Art. 5781.
 

Bewoners Datum Bronnen
Woning a (1880/1-1905/7):    
Hoofd: Martinus van der Burgt, geboren op 19-4-1852 te Boekel, klompenmaker, doorgestreept, op 11-1-1898 overleden
Vrouw: Theodora van de Velden, geboren op 6-10-1853 te Uden, doorgestreept, overleden op 29-11-1904
Dochter: Hendrika van der Burgt, geboren op 27-9-1879 te Schijndel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 22
Zoon: Johannes van de Burgt, geboren op 24-7-1881 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister fol. 32
Zoon: Marinus van de Burgt, geboren op 8-8-1883 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar het Liefdesgesticht
Dochter: Clasina van de Burgt, overleden op 18-9-1885 te Veghel, doorgestreept, op 25-9-1897 naar Erp verhuisd
Dochter: Maria van de Burgt, geboren op 16-4-1887 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 22
Dochter: Johanna van de Burgt, geboren op 15-5-1890 te Veghel, doorgestreept, op 7-11-1902 naar Boekel verhuisd
Bijschrift op 1-11-1893, zoon: Hendrikus van de Burgt, geboren op 1-10-1893 te Veghel, doorgestreept, op 3-3-1905 naar Boekel verhuisd
Bijschrift: 19-3-1900, dochter: Maria van de Burgt, geboren op 16-4-1887, geboekt van dienstbodenregister, fol. 22, doorgestreept, op 14-11-1900 naar Erp verhuisd
Bijschrift, 3-3-1903, dochter: Johanna van de Burgt, geboren op 15-5-1890 te Veghel, op 27-12-1903 uit Boekel gekomen, doorgestreept, op 11-12-1903 naar Gemert verhuisd
In 1880 of 1881 van Eerde naar dit huis verhuisd. De laatste bewoner lijkt in 1905 te vertrekken. Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1637, fol. 215
De weduwe van Martinus van der Burgt Vermeld in 1898-1908 Inv. nr. 1707.
"Vervallen" Bijschrift in 1898-1908 Inv. nr. 1707
Woning wordt niet meer genoemd Periode 1907-1910 Inv. nr. 1706.
     
Woning b, later huisnummer 47    
Hoofd: Francis Schoven, geboren op 25-2-1827 te Uden, arbeider
Vrouw: Johanna van den Berk, geboren op 23-12-18277 te Uden
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling op 31-12-1879, inv. nr. 1816
Johannes van Wanrooij Vermeld in 1899-1908 Inv. nr. 1707.
M. Koppens Bijschrift in 1898-1908, opgevolgd in 1910-1921 Inv. nr. 1706 t/m en 1708.
Vrouw, later moeder: Johanna Maria van Cuijk, weduwe van Martinus Koppens, geboren op 1-8-1833 te Uden, doorgestreept, overleden op 18-9-1808, overleden op 18-9-1908
Zoon, later hoofd: Martinus Koppens, geboren op 25-1-1871 te Veghel
Bijschrift op 1-5-1896, vrouw: Gerardina van der Schoot, geboren op 26-2-1873 te Veghel
Bijschrift op 30-5-1904, nicht: Lamberdina Sterken, geboren op 6-1-1904 te Veghel, geboekt van register S-U, fol. 1687, doorgestreept, geboekt naar register S-U, fol. 1736
Bijschrift op 18-6-1905, zwager: Johannes Sterken, geboren op 5-3-1869 te Boekel, doorgestreept, geboekt naar register S-U, fol. 1687
Bijschrift op 4-4-1907, dochter: Wilhelmina Koppens, geboren op 3-4-1907 te Veghel
Bijschrift op 16-4-1908, zoon: Johannes Martinus Koppens, geboren op 16-4-1908 te Veghel, doorgestreept, overleden op 10-10-1908
Bijschrift op 5-7-1909, zoon: Johannes Martinus Koppens, geboren op 3-7-1909 te Veghel
Vermeld 1892-1910 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1630, fol. 1050
Hoofd: Johanna de leest, weduwe van H. Donkers, geboren op 23-7-1849 te Veghel
Dochter: Antonia Donkers, geboren op 25-6-1888 te Veghel
Het gezin is op 7-7-1910 vanuit Sint-Oedenrode naar dit huis verhuisd. Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1628, fol. 566
Hoofd: Johanna de Leest, weduwe van H. Donkers, geboren op 23-7-1849 te Veghel, landbouwster, doorgestreept, overleden op 27-1-1917
Dochter: Antonia Donkers, geboren op 25-6-1883 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register A-B, fol. 312
Bijschrift op 29-11-1910, zoon: Theodorus Donkers, geboren op 3-8-1888 te Veghel, op 23-11-1910 uit Sint-Oedenrode gekomen, doorgestreept, op 19-5-1914 naar Helmond vertrokken
Bijschrift op 26-8-1914, zoon: Adrianus Donkers, geboren op 21-3-1890 te Veghel, op 24-8-1914 uit Erp gekomen, doorgestreept, op 27-2-1910 naar Son vertrokken
Vermeld in 1910-1917 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1639, folio 102
De weduwe van H. Donkers Bijschrift in 1910, opgevolgd in 1910-1921 Inv. nr. 1708.
Hoofd: Martinus Koppens, geboren op 28-1-1871 te Veghel, landbouwer
Vrouw: Gerardina van der Schoot, geboren op 26-2-1873 te Veghel
Dochter: Wilhelmina Koppens, geboren op 3-4-1907 te Veghel
Zoon: Johannes Martinus Koppens, geboren op 3-7-1909 te Veghel
Bijschrift op 24-11-1911, schoonzus: Wilhelmina van der Schoot, geboren op 13-11-1838 te Sint-Oedenrode, geboekt van register S-U, fol. 39, doorgestreept, overleden op 28-1-1919
Bijschrift op 12-2-1912, zoon: Lambertus Koppens, geboren op 12-2-1912 te Veghel
Bijschrift op 23-7-1915, dochter: Maria Koppens, geboren op 22-7-1915 te Veghel
Het gezin verhuisde tussen 1910 en 1921 eerst van Pastoor Clercxstraat 47 naar Pastoor Clercxstraat 36, en daarna in dezelfde periode naar Hoolstraat 5. Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1641, folio 107
B. van den Bergh Bijschrift in 1910-1921, opgevolgd in 1921-1931 Inv. nr. 1708 en 1710.
Bijgeschreven op 25-5-1918, hoofd: Bernardus van den Bergh, geboren op 15-7-1883 te Dinther, op 3-5-1918 uit Dinther gekomen
Bijgeschreven op 25-5-1918, vrouw: Antonia Donkers, geboren op 25-6-1883 te Veghel, geboekt van register C-F, fol. 102
Bijgeschreven op 27-12-1920, zoon: Henricus Bernardus van den Bergh, geboren op 26-12-1920 te Veghel
Vermeld in 1918-1921 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1638, folio 312
J.L. van de Wetering Bijschrift in 1921-1931 Inv. nr. 1710.
J.H. van Boxmeer Vermeld in 1932 Inv. nr 1712.
J.M.J. van Boxmeer Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
     
Woning c, later huisnummer 49    
Man: Cornelis Dovens, geboren op 16-10-1851 te Lieshout, gehuwd op 23-4-1879
Bijschrift, vrouw: Maria Vervoort, geboren op 3-10-1849 te Sint-Oedenrode
Bijschrift, dochter: Anna Maria Dovens, geboren op 11-2-1878 te Veghel, doorgestreept, overleden op 27-11-1884
Bijschrift, zoon: Lambertus Dovens, geboren op 18-1-1879 te Veghel
Bijschrift, dochter: Mathilda Dovens, geboren op 26-2-1881 te Veghel
Bijschrift, zoon: Antonius Dovens, geboren op 13-1-1883 te Veghel
Bijschrift, zoon: Johannes Dovens, geboren op 11-7-1885 te Veghel
Bijschrift, dochter: Henrica Maria Dovens, geboren op 8-9-1886 te Veghel
De man is op 11-5-1876 van Lieshout naar Zijtaart verhuisd, en op 13-3-1889 is het gezin naar Vlierden verhuisd. Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1617, fol. 497
Man: Cornelis Dovens, geboren op 16-10-1851 te Lieshout, kleermaker
Vrouw: Maria Vervoort, geboren op 5-10-1849 te Sint-Oedenrode
Zoon: Lambertus Dovens, geboren op 18-1-1879 te Veghel
Dochter: Johanna Maria Dovens, geboren op 10-2-1878 te Veghel
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling op 31-12-1879, inv.nr. 1816.
Bijschrift op 4-12-1899, hoofd: Martinus Heeren, geboren op 28-8-1879 te Boxtel, postbode, geboekt van register J-L, fol. 1221, doorgestreept
Bijschrift op 24-5-1901, vrouw: Johanna Kuppen, geboren op 10-1-1873 te Altforst (Gelderland), op 17-4-1901 uit Altforst (Gelderland) gekomen
In 1892-1901 verhuisd van Pastoor Clercxstraat 49 naar Pastoor Clercxstraat 41. Op 29-11-1901 vertrekt het echtpaar naar Vught. Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1629, fol. 729
M. Heeren Vermeld in 1892-1898 (niet de hele periode) Inv. nr. 1707.
Everardus de Leest Bijschrift in 1898-1902, doorgestreept in 1902 Inv. nr. 1707.
Bijschrift op 13-6-1901 (op Pastoor Clercxstraat 49), hoofd: Everardus de Leest, geboren op 21-3-1870 te Veghel, overgeboekt van register J-L, fol. 1187
Bijschrift op 13-6-1901, vrouw: Hendrina van der Pol, geboren op 21-1-1863 te Uden
Bijschrift op 24-2-1904, dochter: Hendrina Adriana de Leest, geboren op 22-1-1904 te Veghel
In 1902 van Pastoor Clercxstraat 49 naar Corsica 10 verhuisd Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1630, fol. 1202
Bijschrift op 8-5-1893, hoofd: Henri van Zutphen, geboren op 10-4-1863 te Veghel
Bijschrift op 8-5-1893, vrouw: Anna Maria van den Krommenakker, geboren op 19-8-1867 te Boekel
Bijschrift op 1-3-1894, zoon: Martinus Antonius van Zutphen, geboren op 20-2-1894 te Veghel
Bijschrift op 1-6-1895, zoon: Antonius Cornelis van Zutphen, geboren op 20-2-1894 te Veghel, doorgestreept, overleden op 9-11-1895
Bijschrift op 1-9-1896, dochter: Anna Maria van Zutphen, geboren op 24-8-1896 te Veghel
Bijschrift op 9-2-1898, dochter: Maria Antonia van Zutphen, geboren op 9-2-1898 te Veghel, doorgestreept, overleden op 30-1-1909 te (Altenissen)
Bijschrift op 10-10-1899, zoon: Antonius Franciscus van Zutphen, geboren op 10-10-1899 te Veghel, doorgestreept, overleden op 16-10-1899
Bijschrift op 7-12-1899, zwager: Martinus van den Krommenakker, geboren op 12-2-1857 te Boekel, doorgestreept, geboekt naar register J-L, fol. 1048
Bijschrift op 31-5-1901, zoon: Petrus Antonius van Zutphen, geboren op 31-5-1901 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register J-L, fol. 1068
Bijschrift op 8-7-1902, dochter: Helena Hendrica van Zutphen, geboren op 7-7-1902 te Veghel
Vermeld 1892-1910 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1634, fl. 2310
H. van Zutphen Bijschrift in 1898-1908, opgevolgd in 1910-1921 Inv. nr. 1706 t/m 1708.
Hoofd: Henri van Zutphen, geboren op 10-4-1863 te Veghel, doorgestreept
Vrouw: Anna Maria van den Krommenakker, geboren op 19-8-1867 te Boekel, doorgestreept
Zoon: Martinus Antonius van Zutphen, geboren op 20-2-1894 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register J-L, fol. 117 bij zijn oom P. van de Kemenade te Veghel
Dochter: Anna Maria van Zutphen, geboren op 24-8-1896 te Veghel, doorgestreept
Dochter: Helena Hendrica van Zutphen, geboren op 7-7-1902 te Veghel, doorgestreept
Het gezin is op 23-3-1911 naar Duitsland geŽmigreerd Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1645, fol. 129
J. Vogels Bijschrift in 1910-1921, opgevolgd in dezelfde periode Inv. nr. 1708.
Hoofd: Jan Vogels, geboren op 6-12-1869 te Veghel, landbouwer, later: fabrieksarbeider (boterfabriek)
Vrouw: Petronella Reijbroek, geboren op 9-11-1868 te Boekel
Bijschrift op 26-7-1912, nicht: Johanna Maria Reijbroek, geboren op 20-5-1905 te Boekel, op 216-7-1912 uit Boekel gekomen, doorgestreept, op 2-9-1913 naar Boekel vertrokken
Bijschrift op 28-8-1914, dochter: Johanna Maria Vogels, geboren op 28-8-1914 te Veghel, doorgestreept, overleden op 21-1-1915
Tussen 1910 en 1921 verhuisd van Pastoor Clercxstraat 41 naar  Pastoor Clercxstraat 49 en daarna weer naar Pastoor Clercxstraat 51 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1644, folio 141
Ger. Willems Bijschrift in 1910-1921, opgevolgd in 1921-1931 Inv. nr. 1708 en 1710.
Bijschrift op 26-10-1916, hoofd: Gerardus Willems, geboren op 6-2-1890 te Uden, timmerman, geboekt van dienstbodenregister, fol. 378, doorgestreept, overleden op 30-6-1921
Bijschrift op 6-2-1917, zus: Elizabeth Willems, geboren op 26-8-1888 te Uden, landbouwster, op 3-2-1917 uit Uden gekomen, doorgestreept, op 14-2-1918 naar Uden vertrokken
Bijschrift op 28-2-1918, vrouw: Wilhelmina Odilia van der Hoogen, geboren op 20-6-1894 te Uden, op 14-2-1918 uit Erp gekomen
Bijschrift op 23-11-1918, dochter: Mechelina Regina Willems, geboren op 16-11-1918 te Veghel
Bijschrift op 22-12-1919, zoon: Richardus Laurentius Willems, geboren op 17-12-1919 te Veghel
Bijschrift op 17-2-1921, dochter: Joanna Wilhelmina Willems, geboren op 17-2-1921 te Veghel, doorgestreept, overleden op 3-3-1921, namiddag om 7 uur
Vermeld in 1916-1921 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1645, folio 71
De weduwe van Ger. Willems Bijschrift in 1921-1931 Inv. nr. 1710.
J. H. van Boxmeer Bijschrift in 1921-1931 Inv. nr. 1710.
Adrianus Bevers Vermeld in 1932 Inv. nr. 1712.
Gerardus Maria van Boxmeer Vermeld op 28-08-1954 GA Veghel. openbare voorzieningen, nr. 324.
H. Raaijmakers Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads