Foto's Huizen Kroniek

Jekschotstraat 1A en 3

Foto uit 2006


Ouderdom
Het huis wordt genoemd in 1657. In 1632 stond er nog geen huis, zodat de eerste bewoning op dit perceel uit de periode 1632-1657 dateert. De boerderij kreeg in 1963 huisnummer Jekschotstraat 3. Later werd van het stalgedeelte een woning gemaakt. Deze woning heeft adres Jekschotstraat 1A.
 

   
Beschrijving Datum Bronnen
‘Een stuck tuelants’, gelegen ‘op Sontvelt inden ecker bij ‘t huijs’,
     - e.z.: Corst Jan van Vechgel
     - a.z.: Peter Meuss
     - e.e. de straat 
     - a.e.: Lijsken, weduwe Henrick Janss
11-06-1632 R45, fol. 242-245.
‘Henrick Peter Elis huys, hoff, boomgaert ende d' aengelegen lant’ 1657 VP-1657, nr. 184.
'Erff ende lant opt Zontvelt' 1722 VP-1722, fol. 592.
Een huis met hof, land, groes en houtwas op het Zondveld 03-05-1820 NtA 8098, nr. 49.
Kadaster: Zondveld E1328, huis, schuur en erf, 7,10 are 1832 Kadaster 1832.
Eind 1846 of begin 1847 brandde dit huis af. In het inspectierapport van de brandverzekering wordt het huis omschreven als: ‘Een huis, stal en schuur van steen en hout met stro, dienende tot landbouw te Soffelt’ 6-2-1847 BHIC, toegang 7698, inv. nr. 144.
In 1900 werden percelen samengevoegd; hierna kadaster: E2845, huis, stal, schuur, hokken en bouwland, 1,0818 hectare 1900 Art. 3554.
Op 30-03-1939 kreeg J. Adriaans vergunning voor het bouwen van een kippenhok. 30-03-1939 BV na 1936.
Op 27-05-1946 ontving de gemeente het verzoek van Johannes Adriaans, landbouwer, wonend op Zondveld A 128, om de achterkant van zijn woonhuis te mogen verbouwen. 'Het werk bestaat uit het wegbreken van een verzakte en gescheurde buitenmuur, het vergrooten van een kelder en bedsteden uitbreken.' 27-05-1946 BV na 1946.
In 1950 werd een klein stukje van het perceel aan de gemeente verkocht voor de verbreding van de weg en werden percelen samengevoegd; hierna kadaster: E3541, huis, boomgaard en grasland, 1,2210 hectare 1950 Art. 5834.
Op 19-03-1957 kreeg J. Adriaans, landbouwer, wonend op A 128, vergunning om een kippenhok te bouwen. 19-03-1957 BV na 1936.


Op 19-12-1961 kreeg J. Adriaans vergunning om zijn woonhuis te verbouwen.
19-12-1961 BV na 1936.
Kadaster: E3541, huis, stal, varkenshok, boomgaard en grasland, 1,2210 hectare 1963 Art. 8563.
Op 05-11-1968 kreeg J. Adriaans vergunning om zijn woonhuis te verbouwen. 05-11-1968 BV na 1936.
In 1967 werd een klein stukje van het perceel aan de gemeente verkocht voor de verbreding van de weg; hierna kadaster: Jekschotstraat 3, E3541, huis, stal, varkenshok, grasland en boomgaard, 1,2120 hectare 1967 Art. 8563.
Adres: Zondveld 651 (1846-1870), Zondveld 842 (1870-1892), Zondveld 848 (1892-1898), Zondveld 821 (1898-1910), Zondveld G 99 (1910-1921), Zondveld G 114 (1921-1931), Zondveld G 114 (1932-1942), Zondveld A 128 (1943-1963), Jekschotstraat 3 (vanaf 1963). Later werd van het stalgedeelte een woning gemaakt met adres Jekschotstraat 1A. 1846-1963 Inv. nr. 1702 t/m 708 en 1710 t/m 1712; art. 8563, doc. Veghel, nr. 383 en 769.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Nicolaus Meeusen, getrouwd met Anneken, dochter van Toymont Jan Colx Deling op 11-06-1632; vermeld in ca. 1650 R45, fol. 242-245; R50, fol. 67-69v.
Anneken, weduwe van Nicolaes Meeussen en haar nieuwe echtgenoot Henrick Peter Elias doen afstand van het vruchtgebruik Afstand op  15-02-1651 R50, fol. 67-69v.
De erfgenamen van Nicolaus Meeusen, namelijk: Marten Peterssen, man van Jenneken, natuurlijke dochter van Jan Martens (voor 1/3 deel), Jan Corsten, man van Heesken, dochter van Cornelis Ariens en van Catrina dochter van Bartholomeus van Erp, en Bartholomeus Cornelis Ariens (voor 1/3 deel) en de kinderen van Peter Meussen, met name: Thonis, Mariken (getrouwd met Jan Willem Aelberts), Anneken (getrouwd met Jan Jan Martens) en Jenneken (voor 1/3 deel) Vermeld op 15-02-1651 R50, fol. 67-69v en fol. 75v-76.
Henrick Peter Elias Koop op 15-02-1651, vermeld in 1657 R50, fol. 67-69; VP-1657, nr. 184.
Matijs Jan Tijssen Vermeld 1702-1722 VP-1702, fol. 273; VP-1722, fol. 592.
Anna Maria Tijs Jan Tijssen Deling in 1730 VP-1722, fol. 592.
Antony Arien Tunnisse, getrouwd met Anna Maria Tys Jan Tyssen Door huwelijk 1738-1753 VP-1738, fol. 565.
Antonij Arien Teunis, weduwenaar, het vruchtgebruik en zijn kinderen (Leendert, Matys, Jenneken, Ariaantje, Roelof, Hendricus, N.N. en Engelina) het erfrecht vermeld in 1753 VP-1753, fol. 241.
Hendriena weduwe van Jan Lambert van der Stede Koop op 21-12-1775 VP-1769, fol. 261.
Gerrit Willem vervoort Vernaardering op 21-12-1775, vermeld in 1808 VP-1769, fol. 261; II-E-238, nr. O-2.
De weduwe van Gerrit Willem Vervoort het vruchtgebruik en haar kinderen (Johannes, Johanna Maria, Petronella, Matheus, Framcis en Johanna) het erfrecht Aangifte op 04-01-1810 VP-1785, fol. 261.
Johannes Vervoort, wonend in Sint-Oedenrode 1/6 geerfd en 5/6 door koop op 03-05-1820 NtA 8098, nr. 49.
Johannes Geert Vervoort, wonend op Zondveld Vermeld in 1832 Kadaster 1832.
Engelbertus Vervoort en consorten, landbouwer Verwerving in 1853 Art. 1825.
Engelbertus en Johannes Vervoort en consorten, landbouwers Verwerving in 1860 Art. 1827.
Johanna Vervoort, landbouwster Deling in 1883 Art. 3554.
Jan van den Hurk, landbouwer Vererving in 1919 Art. 5175.
Jan van den Hurk (1/2), en zijn 7 kinderen ieder voor 1/14 deel: Jan, Hendrikus, Antonius, Elisabeth (die in 1927 trouwde met Johannes Adriaans, landbouwer), Willem, Johanna, Maria (die in 1927 trouwde met Martinus van Rooij, landbouwer in Lieshout) en Marinus van den Hurk (wonend in Erp) Vererving in 1919 Art. 5175.
Johannes Adriaans, landbouwer Deling in 1927 Art. 5834.
Johannes Engelbertus Johanneszn Adriaans, geboren op 21-01-1923 Koop in 1962 Art. 8563.
 

Bewoners Datum Bronnen
Willem Tyssen Vermeld in 1657 VP-1657, nr. 184.
Matthijs Jan Thijssen, Jenneken sijn vrouw, Ariaen den knecht, Marij de meijt, boven, Lijsbeth, Jan, Henrick en Annamarij haere kinderen onder de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38
Matthijs Jan Tijssen Vermeld 1709-1724 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721), 86 (1722), II-B-48 (1724).
Matig arm.
Boven de 16: Antonij Ariens (man), Annemij, Mi Ariens, (meid).
Onder de 16: Leendert, Jenneke ende Ariaantje (kinderen)
Vermeld in 1736 II-E-66
Antonij Adriaans Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 340.
Adriaen van Schijndel Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 340.
Johan Kilsdonk Vermeld in 1766-1771 II-E-17 en 18, nr. 340.
Gerit Vervoort Vermeld in 1776-1808 II-E-17 en 18, nr. 340; E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808).
De weduwe van Gerrit Vervoort Vermeld in 1810 E251 (1810)
Man: Hendrikus A. van der Zande, 35 jaar, geboren op 16-9-1775 in Erp
Vrouw: Katriena J. Jan Willems, 34 jaar, geboren op 1-2-1776 in Veghel
Kind: Annemie H. van der Zande, 7 jaar, geboren op 28-1-1803 in Sint-Oedenrode
Kind: Johanna H. van der Zande, 5 jaar, geboren op 13-9-1805 in Sint-Oedenrode
Kind: Hendrien H. van der Zande, 4 jaar, geboren op 10-9-1806 in Sint-Oedenrode
Kind: Woutrien H. van der Zande, 2 jaar, geboren op 28-12-1808 in Sint-Oedenrode
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister 1810
Johannes Vervoort Vermeld in 1822-1824 NA1221 (1822), NA1222 (1823), NA1223 (1824)
Man: Johannes Vervoort, 54 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Vrouw: Johanna van Vegchel, 45 jaar, geboren in Veghel
Kind: Lambert Vervoort, 7 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Landbouwknecht: Johannes van de Laar, 30 jaar, geboren in Lieshout
Dienstbode: Hendrina van Lieshout, 22 jaar, geboren in Lieshout

Inwonend: Bijschrift: ingekomen op 8-6-1835 van Roy
Man: Johannes Kempen, 38 jaar, geboren in Mil
Vrouw: Maria Elisabeth van Roermond, 41 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Kind: Peter Kempen, 8 jaar, geboren in Vucht
Kind: Antonia Kempen, 1/3 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister 1830
Johannes Vervoort Vermeld 1833-1839, vertrokken in 1839 NA1224
Arnoldus van den Hurk Vanaf 1839 NA1224
Man: Arnoldus van den Hurk, 39 jaar, bouwman, geboren in Erp
Vrouw: Johanna van de Ven, 39 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Kind: Martinus van den Hurk, 6 jaar, geboren in Veghel
Kind: Hendricus van den Hurk, 4 jaar, geboren in Veghel
Kind: Antony van den Hurk, 1/6 jaar, geboren in Veghel
Kind: Elisabeth van den Hurk, 11 jaar, geboren in Veghel
Kind: Johanna Maria van den Hurk, 2 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Lambert Verhoeven, 13 jaar, geboren in Lieshout
Dienstmeid: Maria Royakkers, 23 jaar, geboren in Veghel
Bijschrift kind: Lambertus van den Hurk, geboren in Veghel op 21-11-1841
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister 1840
Arnoldus van den Hurk Vermeld 1842-1849 NA1225
Arnoldus van den Hurk Vermeld in 1846-1848 Inv. nr. 1702.
Vader: Arnoldus van den Hurk, geboren in 1799 te Erp
Moeder: Johanna van de Ven, geboren in 1799 te Sint-Oedenrode
Zoon: Martinus van den Hurk, geboren in 1833 te Veghel, schoolleerling
Zoon: Hendricus van den Hurk, geboren in 1835 te Veghel, schoolleerling
Zoon: Antonius van den Hurk, geboren in 1839 te Veghel, schoolleerling
Zoon: Lambertus van den Hurk, geboren in 1841 te Veghel, schoolleerling
Dochter: Elisabeth van den Hurk, geboren in 1828 te Veghel, doorgestreept, gehuwd op januari 1857, in 1857 vertrokken naar fol. 973
Dochter: Johanna Maria van den Hurk, geboren in 1838 te Veghel, schoolleerling
Dienstmeid: Henrica Vogels, geboren in 1827 te Nuland, doorgestreept, in 1853 naar fol. 131
Vermeld in 1849-1852; het gezin verhuis op 21-3-1852 naar Helmond NA1594, Bevolkingsregister 1849-1862
Engelbertus Vervoort Vermeld in 1849-1870 Inv. nr. 1703 t/m 1705.
Hoofd: Engelbertus Vervoort, geboren op 21-5-1822 te Veghel, landbouwer
Zoon: Johannes Vervoort, geboren op 6-4-1851 te Veghel, schoolleerling
Zoon: Petrus Vervoort, geboren op 1-5-1853 te Veghel, schoolleerling
Zoon: Francis Vervoort, geboren in 1854 te Veghel, schoolleerling
Dienstknecht: Francis van Lieshout, geboren op 31-12-1824 te Erp
Dienstmeid: Maria Verbruggen, geboren op 21-12-1827 te Erp
Dienstmeid: Wilhelmina de Louw, geboren op 12-5-1839 te Veghel
Vermeld op 31-12-1859 Volkstelling 31-1-1859, inv. nr. 1769
Hoofd: Engelbertus Vervoort, geboren op 21-5-1822 te Veghel, weduwnaar, opnieuw gehuwd op 17-5-1862, doorgestreept, vertrokken naar fol. 1272
Zoon: Johannes Vervoort, geboren op 6-4-1851 te Veghel
Zoon: Petrus Vervoort, geboren op 21-5-1853 te Veghel
Zoon: Francis Vervoort, geboren op 2-7-1854 te Veghel
Dochter: Johanna Vervoort, geboren op 6-12-1855 te Veghel
Vermeld in 1862, in 1862 overgeschreven naar fol. 1238 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1606, blad nr. 1238, Zondveld, huis nr. 651
Hoofd: Engelbertus Vervoort, geboren op 21-5-1822 te Veghel, op 17-5-1862 hertrouwd met Elisabeth van der Steen
Vrouw: Elisabeth van der Steen, geboren op 10-3-1821 te Veghel, op 17-5-1862 gehuwd met Engelbertus Vervoort
Zoon: Johannes Vervoort, geboren op 6-4-1851 te Veghel
Zoon: Petrus Vervoort, geboren op 31-5-1853 te Veghel
Zoon: Francis Vervoort, geboren op 2-7-1854 te Veghel
Dochter: Johanna Vervoort, geboren op 6-12-1855 te Veghel
In 1862 bijgeschreven van folio 1238, vermeld in 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1606, blad nr. 1272, Zondveld, huis nr. 651
Hoofd: Engelbertus Vervoort, geboren op 21-5-1822 te Veghel
Vrouw: Elisabeth van der Steen, geboren op 10-3-1821 te Veghel
Zoon: Johannes Vervoort, geboren op 6-4-1851 te Veghel
Zoon: Petrus Vervoort, geboren op 31-7-1853 te Veghel
Dochter: Johanna Vervoort, geboren op 6-12-1855 te Veghel
Zoon: Franciscus Vervoort, geboren op 2-7-1854 te Veghel
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling op 1-12-1869, inv. nr,. 1777
Hoofd: Engelbertus Vervoort, geboren op 21-5-1822 te Veghel, doorgestreept, overleden op 19-10-1880
Vrouw: Elisabeth van der Steen, geboren op 10-3-1821 te Veghel, doorgestreept, op 8-7-1886 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Zoon: Johannes Vervoort, geboren op 6-4-1851 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar fol. 2038
Zoon: Petrus Vervoort, geboren op 31-5-1853 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar fol. 2039
Zoon: Francis Vervoort, geboren op 2-7-1854 te Veghel, doorgestreept, op 7-6-1892 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Dochter: Johanna Vervoort, geboren op 6-12-1855 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register G-H, fol. 872
Vermeld 1870-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1622, fol. 2033, Zondveld
Hoofd: Engelbertus Vervoort, geboren op 21-5-1822 te Sint-Oedenrode
Vrouw: Elisabeth van der Steen, geboren op 10-3-1821 te Veghel
Zoon: Johannes Vervoort, geboren op 6-4-1851 te Veghel
Zoon: Petrus Vervoort, geboren op 31-5-1853 te Veghel
Zoon: Francis Vervoort, geboren op 2-7-1854 te Veghel
Dochter: Johanna Vervoort, geboren op 6-12-1855 te Veghel
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling 31-12-1879, inv. nr,. 1805
Hoofd: Johannes van den Hurk, geboren op 10-5-1855 te Erp
Vrouw: Johanna Vervoort, geboren op 6-12-1855 te Veghel
Bijschrift dochter: Leonarda van den Hurk, geboren op 4-1-1884 te Veghel, doorgestreept, overleden op 25-1-1884
Bijschrift, zoon: Engelbertus van den Hurk, geboren op 23-3-1886 te Veghel
Bijschrift, dochter: Leonarda van den Hurk, geboren op 23-3-1887 te Veghel
Bijschrift, dochter: Johanna van den Hurk, geboren op 29-3-1888 te Veghel
Bijschrift, aanverwant: Franciscus Vervoort, geboren op 2-8-1853 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1890
Bijschrift, dochter: Lamberdina van den Hurk, geboren op 20-4-1890 te Veghel
Bijschrift, zoon: Hendrikus van den Hurk, geboren op 29-6-1891 te Veghel
Het echtpaar is op 22-5-1882 uit Erp gekomen, vermeld 1882-1892 Bevolkingsregister 1872-1890, inv. nr. 1618, fol. 872, Zondveld
Hoofd: Johannes van den Hurk, geboren op 10-5-1855 te Erp
Vrouw: Johanna Vervoort, geboren op 6-12-1855 te Veghel
Zoon: Engelbertus van den Hurk, geboren op 23-3-1886 te Veghel, doorgestreept, overleden op 27-4-1897
Dochter: Leonarda van den Hurk, geboren op 23-3-1887 te Veghel
Dochter: Johanna van den Hurk, geboren op 29-3-1888 te Veghel
Dochter: Lamberdina van den Hurk, geboren op 20-4-1890 te Veghel
Zoon: Hendrikus van den Hurk, geboren op 29-6-1891 te Veghel
Neef: Franciscus Vervoort, geboren op 2-8-1853 (veranderd in 2-7-1854) te Veghel, doorgestreept, op 9-3-1893 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Bijschrift op 1-1-1895, zoon: Antonius van den Hurk, geboren op 16-12-1894 te Veghel
Bijschrift op 1-5-1896, dochter: Johanna Maria van den Hurk, geboren op 12-4-1896 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 115
Bijschrift op 20-2-1900, dochter: Elisabeth van den Hurk, geboren op 19-2-1900 te Veghel
Bijschrift op 21-3-1900 verwant: Franciscus Vervoort, geboren op 2-7-1854 te Veghel, bijgeschreven van register V, fol. 2005, doorgestreept
Vermeld 1892-1910 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1629, fol. 822
Johannes van den Hurk Vermeld van 1892-1898 tot 1921-1931 Inv. nr. 1706 t/m 1708, 1710 en 1712.
Hoofd: Johannes van den Hurk, geboren op 10-5-1855 te Erp, landbouwer
Vrouw: Johanna Vervoort, geboren op 6-12-1855 te Veghel, doorgestreept, overleden op 24-3-1917
Dochter: Leonarda van den Hurk, geboren op 23-3-1887 te Veghel, doorgestreept, op 14-6-1915 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Dochter: Johanna van den Hurk, geboren op 29-3-1888 te Veghel
Dochter: Lamberdina van den Hurk, geboren op 20-4-1890 te Veghel, doorgestreept, op 7-5-1917 naar Erp vertrokken
Zoon: Hendrikus van den Hurk, geboren op 29-6-1891 te Veghel
Zoon: Antonius van den Hurk, geboren op 16-12-1894 te Veghel
Dochter: Elisabeth van den Hurk, geboren op 19-2-1900 te Veghel
Bijschrift op 2-3-1917, dochter: Johanna van den Hurk, geboren op 12-4-1896, geboekt van dienstbodenregister, fol. 124, doorgestreept, geboekt naar register A-B, fol. 54
Vermeld in 1910-1921 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1640, folio 185
J. Adriaans Vermeld in 1932 Inv. nr. 1712.
M. H. van de Linden Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads