Schijfelaar
Kaarten: Datering van koop van percelen van de gemeente
Toponiemen
Kadasterkaart 1832
Topografische kaart 1924

Topografische kaart 1956
Topografische kaart 2009
Perceelnummers

Pdf document: Gegevens per perceel
 
Web pages: Verklaring van toponiemen
De oliemolen
De archeologische vondsten in 1937
De leengoederen Haenvelt en Langvelt
Toelichting op de uitgiften
Toelichting     Downloads     Thema's     Kaart van Veghel