Toelichting

De gevolgde werkwijze bij de reconstructie
De grondcijnzen
De ballingcijnzen
De grondbelasting
De tienden
De verkopen van 1826
De archeologische eenhedenkaart
De kwalificaties in het kadaster van 1832
De toponiemen
De afkortingen

Uit kunt berichten sturen naar info@oudzijtaart.nl

Achtergrond     Downloads     Thema's     Kaart van Veghel