Valstraat
Kaarten: Datering van koop van percelen van de gemeente
Toponiemen
Kaart Verhees 1806

Kadasterkaart 1832
Topografische kaart 1924
Topografische kaart 1956
Topografische kaart 2009
Perceelnummers
 
Pdf document: Gegevens per perceel
 
Web pages: De Wielse Hoef
Baecxhoeve
Hoeven Groot en Klein Zijtaart
De Zijtaartse schans
De waterlopen
Verklaring van toponiemen
Toelichting op de uitgiften
Toelichting     Downloads     Thema's     Kaart van Veghel