Logtenburg
Kaarten: Datering van koop van percelen van de gemeente
Toponiemen
Kaart van Jan de Weijer 1754

Kadasterkaart 1832
Topografische kaart 1924
Topografische kaart 1956
Topografische kaart 2009
Perceelnummers
 
Pdf document: Gegevens per perceel
 
Web pages: Het geschil in 1498
Rooise belangen op Logtenburg en het Heiligt
Ruzie om Eerde en Krijtenburg
Verklaring van toponiemen
Toelichting op de uitgiften
Toelichting     Downloads     Thema's     Kaart van Veghel