Krijtenburg
Kaarten: Datering van koop van percelen van de gemeente
Toponiemen
Kaart Jan de Weijer 1753

Kaart Jan de Weijer 1754
Kadasterkaart 1832
Topografische kaart 1924
Topografische kaart 1953
Topografische kaart 2009
Perceelnummers
 
Pdf document: Gegevens per perceel
 
Web pages: Verklaring van toponiemen
Het geschil in 1498
Hoe Krijtenburg Veghels werd
Ruzie om Eerde en Krijtenburg
Ricartsvoort
De waterlopen
Toelichting op de uitgiften
Toelichting     Downloads     Thema's     Kaart van Veghel