De Kleine Hintelt

In het stuk over de Beersmanshoeve is uiteengezet hoe dat in de twaalfde eeuw in een georganiseerde uitgifte honderd bunder in enkele grote kavels verkocht werden aan grootgrondbezitters. In 1342 of misschien al wat eerder kochten de inwoners van Veghel een van die kavels, de Beersmanshoeve, terug van de toenamlige eigenaar. Vermoedelijk gebeurde dat om op die manier een doorgang te creeren voor de huizen op het Ven naar het grote heidegebied tussen het Havelt en de Hei (Mariaheide). Dat bevestigt de verklaring van Cornelissen van de veldnaam: Hintelt. Die naam zou doorgang kunnen betekenen.

Ten westen van die honder bunder verdeeld in grote blokken lag nog een brede strook blokken die in dezelfde periode uitgegeven is. Een van die blokken was in percelen van precies een bunder verdeeld.

 

Met de terugkoop van de Beersmanshoeve was er nog geen doorgang naar het oostelijk heidegebied. Daar lag de westelijke strook uitgiften nog tussen. Mijns inziens is daar toen een strook van vier bunder van teruggekocht en bij de Veghelse gemeint gevoegd. Dat was de Kleine Hintelt. Ook hier is de verklaring van de naam Hintelt als "doorgang" dan toepasselijk. De Grote Hintelt
 

Het perceel dat in of kort voor 1342 gekocht wers, was 20 bunder groot. De Grote Hintelt was volgens het kadaster van 1832 ongeveer 17 bunder groot end e Kleine Hitnelt ongeveer 4 bunder. Samen dus ongeveer 21 bunder. Ik veronderstel daarom dat de Kleine Hintelt inbegrepen was in de koop van de 20 bunder door de inwoners van Veghel.

 


De Beekgraaf is op nevenstaande kaart met een groene lijn aangegeven.

Kaart van Veghel     Kleine Hintelt