Hogen Akker op Beukelaar - toelichting op de uitgiften

1.
Vanaf 1190 moest een cijns betaald worden voor percelen die van de gemeint gekocht werden. Aanvankelijk was dat aan de graaf van Gelre, die in 1231 opgevolgd werd door de hertog van Brabant. In 1314 gaf de hertog zijn Peellandse cijnzen aan de heer van Helmond. Voor uitgiften van na 1314 werd weer aan de hertog van Brabant betaald. Cijnzen betaald aan de heer van Helmond rustten aanvankelijk dus op percelen die tussen 1190 en 1314 van de gemene gronden gekocht waren. Aanvankelijk, want bij verdelingen verhuisden deze cijnzen soms naaar een ander perceel. Zo rustte op perceel nr. 3 en 10 een cijns aan de heer van Helmond. Deze cijns heeft nummer  Hm-162 (oude nummering) en in de zestiende eeuw nummer Hm-6. De betreffende cijns verhuisde in 1768 van Frankevoort nr. 19 naar Hogen Akker op Beukelaar nr 3 en 10.
 


2.
Percelen nrs. 1, 5 en 7 waren belast met een zogenoemde balkcijns, te betalen aan het dorp van Veghel. Balkcijnzen kwamen voort uit de omslag van de cijns voor de gemeint in 1310 en een al eerder gekregen recht van weerschap. Na 1310 versteende deze omslag, er waren geen wijzingingen meer. De genoemde huizen stonden er dus al in 1310.

Kaart van Veghel     Hogen Akker op Beukelaar