Hezelaar
Kaarten: Datering van koop van percelen van de gemeente
Toponiemen
Kadasterkaart 1832

Topografische kaart 1924
Topografische kaart 1956
Topografische kaart 2009
Perceelnummers
 
Pdf document: Gegevens per perceel
 
Web pages: Verklaring van toponiemen
Het leengoed Overakker en het Hooghuis
De Oude Pastorie ofwel het Slotje
Kasteel Frisselstein
De loop van de Aa bij kasteel Frisselstein
De Achterdijk
Het ontstaan van de Straat van Veghel
Hoe oud is Veghel?
Toelichting op de uitgiften
Toelichting     Downloads     Thema's     Kaart van Veghel