De Eerdse gedingen - gegevens per jaar

Hier volgen de personen uit Eerde of de Coevering die hun vee hebben verdingt. Dat betekent dat ze rechten kochten om met dat vee in dat jaar de Veghelse gemeint te gebruiken. Het zijn de namen van de gebruikers van de boerderijen. Dus als een boerderij verpacht was, dan werd het vee door de pachter verdingt. De bronnen vermelden ook het aantal stuks vee. Die informatie is hier (op enkele uitzonderingen na) niet overgenomen. Hiervoor kan men de vermeldde bronnen raadplegen. Klik hier voor een toelichting op de Eerdse gedingen en hier voor een overzicht van de beesten die ieder verdingde.

 

 

Bron: R26, fol. 664-667

 

Datum: 17-8-1558

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Delissen Jan Danelssoon

 

 

Dircken soone wylen Hanrick Houbraken

 

 

Dircken soone wylen Jan Willemssoon Verhagen

 

Grootdonk 3

Danelden soone wylen Willem Maessen soon

 

Aantal 1 + 3 (onder voorbehoud)

Geritden soone wylen Gerit Sanders

 

Eerde 17

Loenissen soone wylen Ghysbert Loenissoon

 

 

Rutgeren soone wylen Jan Ruttensoon

 

 

Jannen Lambertss vander Heyden

 

 Eerde 1

 

 

 

Bron: II-F-3, dorpsrekening

 

Jaar: 1614

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Hens Jan Willems

 

 
Peter Jan Willems

 

 
Corst Ariens

 

 
Jan Geerits

 

Eerde 17
Jan Symons

 

Aantal 7
Arien Lucas

 

 
Marcel Aert Evers

 

 

 

 

 

Bron: R65, fol. 75

 

Jaar: 1658

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Gerit Jan Symons

 

Aantal 7

Tonis Dirckx

 

 

Jan Hens Cuijpers

 

 

Henrick Dircxen

 

 
Jan Aerts Vercuylen

 

 

Lambert Rutten

 

 Eerde 1

Jan Laureynssen

 

 
Jan Martens den Ouden

 

 
Henrick Tyssen

 

 

Sijmon Jansen van der Haghen

 

 

Jan Janssen van der Haeghen

 

 

Michiel Michiel Houbraken

 

 

Heijlken Willem Jossten

 

 

 

 

 

Bron: R65, fol. 234

 

Jaar: 1659

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Geryt Jan Symons

 

Aantal 7

Andries den knecht van Heylken Hansen

 

 

Lambert Rutten

 

 Eerde 1

Michiel Michiel Houbraken

 

 

Antonis Dircxsen

 

 

Jan Hens Cuijpers

 

 

Henrick Dircx

 

 
Jan Arts int Busselen

 

 

Sijmon Jansen van der Haghen

 

 

Jan Janssen van der Haeghen

 

 

Jan Martens den Ouden

 

 

 

 

 

Bron: R65, fol. 516

 

Jaar: 1660

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Geraert Jan Sijmons

 

Aantal 7

Lambert Rutten

 

 Eerde 1

Jan Janssen van der Haeghen

 

 

Jan Hens Cuijpers

 

 

Michiel Michiel Houbraken

 

 

Tonis Dierckx

 

 
De weduwe van Willem Joosten

 

 

 

 

 

Bron: R66, fol. 22v

 

Jaar: 1661

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Gerit Jan Sijmons

 

Aantal 7

Lambert Rutten

 

 Eerde 1

Jan Janssen van der Hagen

 

 

Sijmen Jansen van der Haghen

 

 

Jan Hens Cuijpers

 

 

Michiel Michielsen Habraken

 

 

Thunis Diricx

 

 

De weduwe van Willem Joostem

 

 

Jan Martens den Oude

 

 

Melchior Hermens

 

 
Jan Aerts de Becker

 

 
Handrick Diricx

 

 
Sijmen Aerts Sijmens

 

 
Willem Jan Lenderts

 

 
Mett Michgielsen

 

 

 

 

 

Bron: II-B-1, fol. 22v

 

Jaar: 1665

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

De weduwe Melters

 

 

Arien Hermens

 

 

Lambert Rutten van den Huls

 

 Eerde 1

Tonis Dirckx

 

 

Geraert Jan Symons

 

Aantal 7

Jan Hens Cuijpers

 

 

Jan Janssen van der Haeghen

 

 

Sijmon Jansen van der Haghen

 

 

Jan Huybers Spirincx

 

Bus 27

 

 

 

Bron: II-B-1, fol. 31v

 

Jaar: 1666

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Gerijt Jan Sijmons

 

Aantal 7

Jan Hens Cuijpers

 

 

Micghiel Michielsen

 

 Eerde 17

Handrick Drickx

 

 

Den ouden Jan Martens

 

 

Lambert Gijsberts

 

 

Mechel Marcus

 

 

Sijmon Verhagen

 

 

 

 

 

Bron: II-B-1, fol. 59v

 

Jaar: 1670

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Willem Jan Lenaerts

 

 
Geryt Jaspers

 

Kuilen 19
Lambert Rutten Michielsen

 

Eerde 1
Tonis van Doormalen

 

 
Adriaen Hermens

 

 
Jan Henssen

 

 
Tonis Dirx

 

 
Geryt Jan Symons

 

Aantal 7
Tonis Jan Peters

 

 
Jan Tyssen

 

 
Paulus Jan Peters

 

Willebrordushoek 7
Symon Jannse van de Hagen

 

 

 

 

 

Bron: II-B-1, fol. 88

 

Jaar: 1674

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Gerit Jan Sijmons

 

Aantal 7

De weduwe van Michiel Habraecken

 

 Eerde 17

Paulus Jan Peters

 

Willebrordushoek 7

Ariaen Hermans

 

 

De weduwe van Jan van Son

 

 

Tonis Dierxs

 

 

Lambert Rutten

 

 Eerde 1

De weduwe van Wilm Jan Linders

 

 

Jan Huiben

 

Bus 27

Tonis Jan Aerts

 

 

Gerit Jaspers

 

Kuilen 19

Tonis Jan Peters

 

 

 

 

 

Bron: II-B-1, 94v

 

Jaar: 1675

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Geraert Jan Sijmons

 

Aantal 7

Jenneken Michiel Haubraecken

 

Eerde 17

Adriaen Hermans

 

 

Tonis Dirx

 

 

De weduwe van Willem Jan Lenaerts

 

 

 

 

 

Bron: II-B-1, fol. 139

 

Jaar: 1677

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Geraert Jan Zijmons

 

Aantal 7

Adriaen Hermans

 

 

De weduwe van Thonis Dircxkx

 

 

Peter Willems

 

 

Lambert Rutten

 

Eerde 1

Jan Huijpen

 

Bus 27

Tonis Jan van Eert

 

 

Geraert Jaspers

 

Kuilen 19

Pauwels Jan Peters

 

Willebrordushoek 7

 

 

 

Bron: II-B-1, fol. 154

 

Jaar: 1678

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Geraert Jan Sijmons

 

Aantal 7

Adriaen Hermens

 

 

Tuenis Jan van Eerd

 

 

Geraert Jaspers

 

Kuilen 19

Cathalijn, weduwe van Tuenis Dirckx

 

 

Pouwels Jan Peters

 

Willebrordushoek 7

Jan Huijpen

 

 Bus 27

Lambert Rutten

 

 

 

 

 

Bron: II-B-2, fol. 21

 

Jaar: 1679

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Gerit Jan Zijmons

 

Aantal 7

Tuenis Jan Aerts

 

 

Gerit Jaspers

 

Kuilen 19

Daendel Mercus Lemeer

 

 

Adriaen Hermans

 

 

De weduwe van Tuenis Dirickx

 

 

Pouwels Jan Peeters

 

Willebrordushoek 7

Tuenis Jan Peters

 

 

Lambert Rutten

 

 Eerde 1

Matthijs Wouters van de Koevering

 

Coevering

 

 

 

Bron: II-B-2, fol. 31

 

Jaar: 1680

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Gerrit Jan Zijmons

 

Aantal 7

Lambert Rutten

 

 Eerde 1

Gerrit Jaspers

 

Kuilen 19

Teunis Jan van Eerd

 

 

Pouwels Jan Peters

 

Willebrordushoek 7

Ariaen Hermens

 

 

De weduwe van Teunis Dirckx

 

 

Teunis Jan Peters

 

 

Thomas Peters van Gemert, woonende op de Koevering

 

Coevering

Mereken, weduwe van Mattheus Peters

 

 

Daendel Merckus de Lammere

 

 

 

 

 

Bron: II-B-2, fol. 45

 

Jaar: 1681

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Gerrit Jan Sijmens

 

Aantal 7

Ariaen Hermens

 

 

De weduwe van Tonis Dirckx

 

 

De weduwe van Lambert Rutten

 

 

Tonis Jan van Eerdt

 

 

Daendel Marckus

 

 

Gerrit Jaspers

 

Kuilen 19

Poulus Jan Peters

 

Willebrordushoek 7

Tonis Jan Peters

 

 

Claes Miechielssen

 

Kuilen 4 

Jan Huijbert Spirinx

 

Bus 27

 

 

 

Bron: II-B-2, fol. 53

 

Jaar: 1682

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Geraert Jan Sijmons

 

Aantal 7

Christienna, weduwe van Lambert Rutten

 

 

Jan Huijberts

 

Bus 27

Lambert Everts

 

 

Tonnis Janssen van Eert

 

 

Cathalijn Teunis Dirckx

 

 

Geraert Jaspers

 

Kuilen 19

Claes Haubraecken

 

Kuilen 4  

Marcus de Lamere

 

 

Poulus Jan Peters

 

Willebrordushoek 7

 

 

 

Bron: II-B-2, fol. 67v

 

Jaar: 1683

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Tonnis Jan van Eert

 

 

Gerrit Jaspers

 

Kuilen 19

Daeniel Merckus de Lammere

 

 

Poulus Jan Peters

 

Willebrordushoek 7

Claes Gielis

 

 Kuilen 4 

Heijntie, weduwe van Lambert Rutten

 

 

Jan Huijpen

 

Bus 27

De weduwe van Teunis Dirckx

 

 

Geraert Jan Sijmons

 

Aantal 7

 

 

 

Bron: II-B-2, fol. 73v

 

Jaar: 1684

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Gerrit Jan Sijmons

 

Aantal 7

De weduwe van Teunis Dielis

 

 

Claes Mieghielsen

 

Kuilen 4 

Christina Lambert Rutten

 

 

Teunis Jan Aerts

 

 

Paulus Jan Peters

 

Willebrordushoek 7

Willem Dielissen

 

 

Gerrit Jaspers

 

Kuilen 19

Lijske, weduwe van Jan Huijpen

 

Bus 27

 

 

 

Bron: II-B-2, fol. 88v

 

Jaar: 1686

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Anthonis van Eert

 

 

Geraert Jaspers

 

Kuilen 19

Gerard Jan Zijmons

 

Aantal 7

Jan Hendrick Rutten

 

Eerde 1

Claes Mighielsen

 

 Kuilen 4 

De weduwe van Teunis Dirckx

 

 

Paulus Jan Peters

 

Willebrordushoek 7

Lambert Everts

 

 

 

 

 

Bron: II-B-2, fol. 94

 

Jaar: 1687

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Geraert Jan Zijmons

 

Aantal 7

Lambert Ariens

 

 

De weduwe van Teunis Dirckx

 

 

Matthijs Wouters

 

 

Paulus Jan Peters

 

Willebrordushoek 7

De weduwe van Jan Huijpen

 

Bus 27

Teunis Jan van Eert

 

 

Jan Hendrick Rutten

 

Eerde 1

Claes Mighiel Haubraken

 

Kuilen 4  

De weduwe van Gerard Jaspers

 

Kuilen 19

 

 

 

Bron: II-B-2, fol. 99

 

Jaar: 1688

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Gerard Jan Zijmons

 

Aantal 7

Lambert Ariaens

 

 

De weduwe van Anthonis Dirckx

 

 

Jan Hendrick Rutten

 

Eerde 1

Anthonis Jan van Eert

 

 

De weduwe van Gerit Jaspers

 

Kuilen 19

Nicolaes Gielens

 

 Kuilen 4 

Paulus Jan Peters

 

Willebrordushoek 7

 

 

 

Bron: II-B-2, fol. 106v

 

Jaar: 1689

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Gerard Jan Sijmons

 

Aantal 7

Teunis Jan van Eert

 

 

Claes Gielen Haubraken

 

Kuilen 4  

De weduwe van Teunis Dirckx

 

 

Lambert Ariens

 

 

Lambert Jan Huijpen

 

Bus 27

Paulus Jan Peters

 

Willebrordushoek 7

De weduwe van Lambert Rutten

 

 

 

 

 

Bron: II-B-2, fol. 112

 

Jaar: 1690

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Gerit Jan Sijmons

 

Aantal 7

De weduwe van Tonnis Dircks

 

 

Jan Hendrick Rutten

 

Eerde 1

De weduwe van Jan Huijben

 

Bus 27

Claes Gielen Houbbraecken

 

 Kuilen 4 

Tonnis Jan van Eert

 

 

 

 

 

Bron: II-B-2, fol. 118v

 

Jaar: 1691

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

De weduwe van Thonis Diercks

 

 

Jacob Thijssen

 

 

Teunis Jans van Eert

 

 

Gerard Jan Sijmons

 

Aantal 7

Jan Hendrick Rutten

 

Eerde 1

De weduwe Leijsken Jan Huijpen

 

Bus 27

Heijlken Gerrit Jaspers

 

Kuilen 19

 

 

 

Bron: II-B-2, fol. 124

 

Jaar: 1692

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Gerardt Jan Sijmons

 

Aantal 7

Teunis Jan van Eerd

 

 

Catalijn, weduwe van Teunis Dircks

 

 

Jacob Thijssen

 

 

De weduwe van Geraert Jaspers

 

Kuilen 19

Claes Mighielsen

 

Kuilen 4  

Lambert Jan Huijberts

 

Bus 27

Daendel Marcus de Lamere

 

 

Jan Hendrick Rutten

 

Eerde 1

Paulus Jan Peters

 

Willebrordushoek 7

 

 

 

Bron: II-B-2, fol. 133

 

Jaar: 1693

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Gerrit Jan Sijmons

 

Aantal 7

Teunis Jan van Eert

 

 

Lambert Jan Huijpen

 

Bus 27

Jasper Gerrits

 

Kuilen 19

Claes Gielens

 

Kuilen 4  

Daniel Marcussen de Lamere

 

 

Jan Hendrick Rutten

 

Eerde 1

Leijneken Teunissen

 

 

Jacob Tijssen

 

 

 

 

 

Bron: II-B-2, fol. 140v

 

Jaar: 1694

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Gerrit Jan Sijmons

 

Aantal 7

Teunis Jan van Eerdt

 

 

De weduwe van Teunis Dircks

 

 

Jacob Thijssen

 

 

Jasper Gerrit Jaspers

 

Kuilen 19

De weduwe van Jan Huijberts

 

Bus 27

Daendel Merckus de Lamere

 

 

Jan Hendrick Rutten

 

Eerde 1

 

 

 

Bron: II-B-2, fol. 155v

 

Jaar: 1695

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Gerrit Jan Sijmons

 

Aantal 7

Leijneken Teunissen

 

 

Jacob Thijssen

 

 

Jasper Geraerts

 

Kuilen 19

Lambert Jan Huijberts in de Bus

 

Bus 27

Teunis Jan van Eert

 

 

Daniel de Lamere

 

 

Jan Hendrick Rutten

 

Eerde 1

 

 

 

Bron: II-B-2, fol. 162v

 

Jaar: 1696

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Gerit Jan Sijmons

 

Aantal 7

Jasper Gerrits

 

Kuilen 19

Thonis Jan van Eert

 

 

Lambert Jan Huijben

 

Bus 27

Catalijn Tonis Dircks

 

 

Jacob Matthijssen

 

 

Daniel de Lamere

 

 

Jan Hendrick Rutten

 

Eerde 1

Catalijn Tonis Dircks

 

 

Jacob Matthijssen

 

 

Daniel de Lamere

 

 

 

 

 

Bron: II-B-2, fol. 169v

 

Jaar: 1697

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Gerrit Jan Sijmons, door Rombout sijnen soon verdingt

 

Aantal 7

Teunis Jan van Eert

 

 

De weduwe van Teunis Dircks

 

 

Jacob Tijssen

 

 

Jasper Gerrits

 

Kuilen 19

Daandel Merckus de Lamere

 

 

Lambert Jan Huijpen

 

Bus 27

Jan Claes Smulders

 

Horstjens 12

Jan Hendrick Rutten

 

Eerde 1

 

 

 

Bron: II-B-2, fol. 175v

 

Jaar: 1698

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Gerrit Jan Sijmons

 

Aantal 7

Leijneken, weduwe van Teunis Dircks

 

 

Jacob Thijssen

 

 

Teunis van Eert

 

 

De kinderen van Gerrit Jaspers

 

Kuilen 19

Daandel de Lamere

 

 

Jan Hendrick Rutten

 

Eerde 1

Lambert Jan Willems

 

Eerde 1

 

 

 

Bron: II-B-2, geen fol. 185

 

Jaar: 1699

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

De weduwe van Geraert Jan Sijmons

 

Aantal 7

Teunis Jan van Eert

 

 

Leijneken Teunis Dircks

 

 

Jasper Gerrits

 

Kuilen 19

Jan Hendrick Rutten

 

Eerde 1

Jacob Thijssen

 

 

Jan Claessen

 

Horstjens 12

 

 

 

Bron: II-B-3, fol. 28v

 

Jaar: 1700

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Rombout Gerrit Jan Sijmons

 

Aantal 7

Teunis van Eert

 

 

Jan Hendrick Rutten

 

Eerde 1

Jasper Gerrits

 

Kuilen 19

Dirck Lamberts

 

 

Catalijn Teunissen

 

 

Jacob Thijssen

 

 

Lambert Jan Willems

 

 

 

 

 

Bron: II-B-3, fol. 122

 

Jaar: 1701

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Rombout Gerrit Jan Sijmons

 

Aantal 7

Teunis Jan van Eert

 

 

Catalijn Teunissen

 

 

Jan Hendrick Rutten

 

Eerde 1

Lambert Jan Willems

 

 

Jacob Thijssen

 

 

Jasper Gerrits

 

Kuilen 19

Dirck Lamberts

 

 

 

 

 

Bron: II-B-3, fol. 162v

 

Jaar: 1702

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Tonis Jan van Eert

 

 

Lijnneken Tonissen

 

 

Jasper Gerrits

 

Kuilen 19

Rombout Gerrijts

 

Aantal 7

Hendrick Ariens

 

Grootdonk 3

Jan Hendrick Rutten

 

Eerde 1

Jacob Tijssen

 

 

Lambert Jan Willems

 

 

Jan Claes Mulders

 

Horstjens 12

Dirck Lamberts

 

 

 

 

 

Bron: II-B-3, fol. 201v

 

Jaar: 1703

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Rombout Gerit Jan Sijmons

 

Aantal 7

Anthonis Jan van Eert

 

 

Jaspert Gerrits

 

Kuilen 19

Catalijn, weduwe van Anthonis Dircx

 

 

Jan Claes Smulders

 

Horstjens 12

Jan Hendrick Rutten

 

Eerde 1

Lambert Jan Willems

 

 

Hendrick Ariens van den Noort

 

Grootdonk 3

Jan Adriaens van Boerdoncx

 

De Bus 27

 

 

 

Bron: II-B-3, fol. 167

 

Jaar: 1704

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Jasper Geraerts

 

Kuilen 19

Rombout Geraerts

 

Aantal 7

Hendrick van Noort

 

Grootdonk 3

Jan Claes Mulders

 

Horstjens 12

Teunis Janssen van Eert

 

 

Jan Ariens van Boerdonck

 

De Bus 27

Jan Hendrick Rutten

 

Eerde 1

De weduwe van Tonis Diricx

 

 

Lambert Jan Willems

 

 

Rover Jan Rovers

 

Grootdonk 10

 

 

 

Bron: II-B-3, fol. 246v

 

Jaar: 1705

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Rombout Geraerts

 

Aantal 7

Jan Hendrick Rutten

 

Eerde 1

Jasper Gerrits

 

Kuilen 19

Jan Claessen

 

Horstjens 12

De weduwe van Tonij Diricx

 

 

Hendrick Ariens van Oort

 

Grootdonk 3

Lambert Jan Willems

 

 

Jan Adriaens van Boerdonck

 

De Bus 27

Teunis Jan van Eerdt

 

 

 

 

 

Bron: II-B-3, fol. 200

 

Jaar: 1706

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Rombout Gerrit Jan Sijmons

 

Aantal 7

Teunis Jan van Eerd

 

 

Jasper Gerrits

 

Kuilen 19

Catalijn, weduwe van Teunis Dircks

 

 

Lambert Jan Willems

 

 

Jan Ariens van Boerdonck

 

De Bus 27

Jan Claes Smulders

 

Horstjens 12

Hendrick Ariens van Noort

 

Grootdonk 3

Jan Hendrick Rutten

 

Eerde 1

 

 

 

Bron: II-B-3, fol. 288

 

Jaar: 1709

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Rombout Gerrit Jan Sijmons

 

Aantal 7

Theunis Jan van Eert

 

 

Lijneken Thonis Dirckx

 

 

Jan Claes Mulders

 

Horstjens 12

Jan Ariens van Boerdoncq

 

De Bus 27

Jasper Gerrits

 

Kuilen 19

Jan Theunis van Eert

 

Kuilen 18

Henrick Willem Dirckx van Heretum

 

 

Ariaen Ariaens

 

 

Peter Henrick Faessen

 

 

 

 

 

Bron: II-B-3, fol. 299

 

Jaar: 1710

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Rombout Gerrit Jan Sijmons

 

Aantal 7

Theunis Jan van Eert

 

 

Jan Claes Mulders

 

Horstjens 12

Jaspar Gerrits

 

Kuilen 19

Ariaen Ariaens

 

 

Jan Ariens van Boerdoncq

 

De Bus 27

Huijbert Zegers

 

 

Jan Theunis van Eert

 

Kuilen 18

Lijneken, weduwe van Theunis Dirckx

 

 

 

 

 

Bron: II-B-4, fol. 13v

 

Jaar: 1711

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Rombout Gerrit Jan Sijmons

 

Aantal 7

Jan Claas Mulders

 

Horstjens 12

Jan Theunis van Eert

 

Kuilen 18

Theunis van Eert

 

 

Corstiaen Joosten

 

 

Jan Ariens van Boerdoncq

 

De Bus 27

Jasper Gerrits

 

Kuilen 19

Huijbert Zegers

 

 

 

 

 

Bron: II-B-4, fol. 23

 

Jaar: 1712

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Rombout Gerrit Jan Sijmonts

 

Aantal 7

Jan Claes Smulders

 

Horstjens 12

Jan Theunis van Eert

 

Kuilen 18

Theunis van Eert

 

 

Jan Ariens van Boerdoncq

 

De Bus 27

Rover Jans van den Groenendael

 

Grootdonk 10

Jasper Gerrits

 

Kuilen 19

Huijbert Zegers

 

 

 

 

 

Bron: II-B-4, fol. 33

 

Jaar: 1713

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Rombout Gerrit Jan Sijmons

 

Aantal 7

Jan Theunis van Eert

 

Kuilen 18

Theunis van Eert

 

 

Jan Ariens van Boerdoncq

 

De Bus 27

Jasper Gerrits

 

Kuilen 19

Huijbert Zegers

 

 

Jan Claes Smulders

 

Horstjens 12

 

 

 

Bron: II-B-4, fol. 43

 

Jaar: 1714

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Rombout Gerrit Jan Sijmonts

 

Aantal 7

Jan Ariens van Boerdonck

 

De Bus 27

Jan Theunis van Eert

 

Kuilen 18

Theunis van Eert

 

 

Jasper Gerrits

 

Kuilen 19

Huijbert Zegers

 

 

Jan Claes Mulders

 

Horstjens 12

De weduwe van Henrick Willem Dirckx

 

 

 

 

 

Bron: II-B-4, fol. 51

 

Jaar: 1715

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Rombout Gerrit Jan Simonts

 

Aantal 7

Jan Ariens van Boerdonck

 

De Bus 27

Henrick Theunis van Eert

 

 

Jan Theunis van Eert

 

Kuilen 18

Jaspar Gerrits

 

Kuilen 19

Huijbert Zegers

 

 

Jan Claes Mulders

 

Horstjens 12

De weduwe van Henrick Willem Dircks

 

 

 

 

 

Bron: II-B-4, fol. 64

 

Jaar: 1716

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Rombout Gerrit Jan Sijmonts

 

Aantal 7

Jan Ariens van Boerdonck

 

De Bus 27

Jan Teunis van Eert

 

Kuilen 18

Jaspar Gerrits

 

Kuilen 19

Huijbert Zegers

 

 

Jan Claes Mulders

 

Horstjens 12

De weduwe van Henrick Willem Dirckx

 

 

 

 

 

Bron: II-B-4, fol. 76

 

Jaar: 1717

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Rombout Gerrit Jan Sijmonts

 

Aantal 7

Jasper Gerrits

 

Kuilen 19

Cornelis Corsten

 

Het Loo 33

Jan Lamerts van Erp

 

De Bus 8

Jan Claes Mulders

 

Horstjens 12

De weduwe van Henrick Willem Dirckx

 

 

Jan Ariens van Boerdoncq

 

De Bus 27

Jan Teunis van Eert

 

Kuilen 18

Joseph Ansoms

 

Eerde 8

 

 

 

Bron: II-B-4, fol. 80

 

Jaar: 1718

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Rombout Gerit Jan Symons

 

Aantal 7

Jaspar Gerits

 

Kuilen 19

Cornelis Corsten

 

Het Loo 33

Jan Lamberts van Erp

 

De Bus 8

Jan Claes Smulders

 

Horstjens 12

De weduwe van Henrick Willem Dircx

 

 

Jan Ariens van Boerdonck

 

De Bus 27

Jan Theunis van Eerdt

 

Kuilen 18

Henrick van Boerdonck

 

Eerde 1

Joseph Ancems

 

Eerde 8

 

 

 

Bron: II-B-4, fol. 93

 

Jaar: 1719

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Rombout Geerit Jan Sijmons

 

Aantal 7

Jasper Geerits

 

Kuilen 19

Cornelis Corsten

 

Het Loo 33

Jan Lamberts van Erp

 

De Bus 8

Jan Claas Smulders

 

Horstjens 12

De weduwe van Hendrick Willem Dircx

 

 

Jan Ariens van Boerdonck

 

De Bus 27

Jan Theunis van Eert

 

Kuilen 18

 

 

 

Bron: II-B-4, fol. 113

 

Jaar: 1720

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Rombout Geerit Jan Sijmons

 

Aantal 7

Jasper Geerits

 

Kuilen 19

Cornelis Corsten

 

Het Loo 33

Jan Lambert van Erp

 

De Bus 8

Jan Claes Smulders

 

Horstjens 12

De weduwe van Hendrick Willem Dircx

 

 

Jan Ariens van Boerdonck

 

De Bus 27

Hendrick Jan Ariens van Boerdonck

 

Eerde 1

Joseph Ansems

 

Eerde 8

Jan Teunis van Eert

 

Kuilen 18

 

 

 

Bron: II-B-4, fol. 122

 

Jaar: 1721

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Rombout Gerit Jan Seymons

 

Aantal 7

De weduwe van Hendrick Willem Dircx

 

 

Jan Lamberts

 

De Bus 8

Jan Ariens van Boerdonck

 

De Bus 27

Jan Claes Smulders

 

Horstjens 12

Peter Jaspers

 

Kuilen 19

Jan Teunissen van Eert

 

Kuilen 18

Jan Faessen

 

 

Cornelis Corsten van Erp

 

Het Loo 33

 

 

 

Bron: II-B-4, fol. 135v

 

Jaar: 1722

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Joost Aert Joosten

 

Aantal 7

De weduwe van Hendrick Willem Dircx

 

 

Jan Ariens van Boerdonk

 

De Bus 27

Nelis Corsten

 

Het Loo 33

Jan Claes Smulders

 

Horstjens 12

Jan Tonis van Eert

 

Kuilen 18

Jan Faessen

 

 

 

 

 

Bron: II-B-4, fol. 144v

 

Jaar: 1723

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Joost Aart Joosten

 

Aantal 7

Jan Ariens

 

De Bus 27

Cornelis Corsten

 

Het Loo 33

Jan Claassen

 

Horstjens 12

 

 

 

Bron: II-B-4, fol. 174v

 

Jaar: 1724

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Jan Hendrick Driessen, wonende int huijs van de weduwe van Aert Joosten

 

Aantal 7 

Jan Ariens van Boerdonk

 

De Bus 27

Cornelis Corsten

 

Het Loo 33

Jan Claesse

 

Horstjens 12

Geerit Ansems

 

Eerde 1

 

 

 

Bron: II-B-4, fol. 195

 

Jaar: 1725

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Jan Hendrick Driessen, wonende int huijs van Aert Joosten

 

Aantal 7

Cornelis Corsten

 

Het Loo 33

Jan Claessen

 

Horstjens 12

Geerit Ansems

 

Eerde 1

Jan Tonis van Eert

 

Kuilen 18

 

 

 

Bron: II-B-4, fol. 209v

 

Jaar: 1726

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Jan Hendrick Driessen, wonende int huijs van Aert Joosten

 

Aantal 7

Geerit Ansems

 

Eerde 1

Peter Geerit Jaspers

 

Kuilen 19

Cornelis Corsten

 

Het Loo 33

Jan Claesssen

 

Horstjens 12

Jan Teunis van Eert

 

Kuilen 18

 

 

 

Bron: II-B-4, fol. 216v

 

Jaar: 1727

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

De weduwe van Jan Hendrik Driessen, wonende int huijs van Aert Joosten

 

Aantal 7

Cornelis Corsten

 

Het Loo 33

Geerit Ansems

 

Eerde 1

Jan Claessen

 

Horstjens 12

Jan Tunis van Eert

 

Kuilen 18

Peter Geerit Jaspers

 

Kuilen 19

Bartel van den Heuvel

 

 

Gijsbert Raijmakers

 

 

Aert Martens

 

Willebrordushoek 26

 

 

 

Bron: II-B-5, fol. 46

 

Jaar: 1728

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

De weduwe van Jan Hendrik Driessen, wonende int huijs van Aert Joosten

 

Aantal 7

Cornelis Corsten

 

Het Loo 33

Geerit Ansems

 

Eerde 1

Jan Klaassen

 

Horstjens 12

Jan Teunis van Eert

 

Kuilen 18

Peeter Geerit Jaspers

 

Kuilen 19

Hendrik Jan Ariens van Boerdonck

 

De Bus 27

Aert Martens

 

Willebrordushoek 26

 

 

 

Bron: II-B-5, fol. 89

 

Jaar: 1729

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Dirck Aerts van der Heijden, “welcke gaat woonen int huijs van Aert Joosten”

 

Aantal 7

Cornelis Corsten

 

Het Loo 33

Geerit Ansems

 

Eerde 1

Jan Claeesen

 

Horstjens 12

Jan Tunis van Eert

 

Kuilen 18

Aert Jacobs Versteegden

 

Kuilen 19

Hendrick Jan Ariens Boerdonk

 

De Bus 27

Aert Martens

 

Willebrordushoek 26

Adriaan van Geffen

 

De Braak 18

Catarien Jan Tonissen

 

 

 

 

 

Bron: II-B-5, fol. 92

 

Jaar: 1730

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Dirk Aarts van der Heijden, die woont int huijs van Aert Joosten

 

Aantal 7

Ariaan van Geffen

 

De Braak 18

Gerit Ansems

 

Eerde 1

Jan Claassen

 

Horstjens 12

De weduwe van Jan Teunis van Eert

 

Kuilen 18

Aart Jacobs Versteegde

 

Kuilen 19

Hendrick Jan Ariens Boerdonk

 

De Bus 27

 

 

 

Bron: II-B-5, fol. 96v

 

Jaar: 1731

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Dirk Aerts van der Heyden

 

Aantal 7

Ariaan van Geffen

 

De Braak 18

Gerit Ansems “Mits de siekte en groote armoede deses persoons hebben rechten hem na Godts wille gelaten den 7 may 1732”

 

Eerde 1

De weduwe van Jan Claassen

 

Horstjens 12

De weduwe van Jan Tonissen

 

Kuilen 18

Aart Verstegen

 

Kuilen 19

Hendrick van Boerdonk

 

De Bus 27

Jan Rovers

 

Het Loo 33

 

 

 

Bron: II-B-5, fol. 103

 

Jaar: 1732

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Dirck Aart van der Heijden

 

Aantal 7

Adriaan van Geffen

 

De Braak 18

Geerit Ansems “zijnde arm, ergo nihil”

 

Eerde 1

De weduwe van Jan Claassen

 

Horstjens 12

De weduwe van Jan Tonissen

 

Kuilen 18

Aert Versteegen

 

Kuilen 19

Hendrik van Boerdonck

 

De Bus 27

Jan Roovers

 

Het Loo 33

 

 

 

Bron: II-B-5, fol. 104

 

Jaar: 1733

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Dirck Aerts van der Heijden

 

Aantal 7

Adriaen van Geffen

 

De Braak 18

De weduwe van Jan Claessen

 

Horstjens 12

De weduwe van Jan Tonissen

 

Kuilen 18

De weduwe van Aert Versteegden

 

Kuilen 19

Hendrik van Boerdonk

 

De Bus 27

Jan Rovers

 

Het Loo 33

 

 

 

Bron: II-B-5, fol. 111

 

Jaar: 1734

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Dirk Aerts van der Heyden

 

Aantal 7

Adriaen van Geffen

 

De Braak 18

De weduwe van Jan Claessen

 

Horstjens 12

De weduwe van Jan Tonissen

 

Kuilen 18

De weduwe van Aart Versteegden

 

Kuilen 19

Hendrik van Boerdonck

 

De Bus 27

Jan Roovers

 

Het Loo 33

Adriaen Hendrix van den Tillaar

 

 

Francis Jantje Speelop

 

Het Loo 15

 

 

 

Bron: II-B-5, fol. 112v

 

Jaar: 1735

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Dirck Aerts van der Heijden

 

Aantal 7

De weduwe van Jan Claessen

 

Horstjens 12

De weduwe van Jan Tonisse

 

Kuilen 18

Antonij van den Dungen

 

Kuilen 19

Hendrik van Boerdonk

 

De Bus 27

Jan Roovers

 

Het Loo 33

Adriaen Hendrix van den Tillaer

 

 

Francis Jans Speelop

 

Het Loo 15

 

 

 

Bron: II-B-5, fol. 118v

 

Jaar: 1736

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Dirck Aarts van der Heijden

 

Aantal 7

De weduwe van Jan Claessen

 

Horstjens 12

De weduwe van Jan Tonissen

 

Kuilen 18

Antonij van den Dungen

 

Kuilen 19

Hendrik van Boerdonk

 

De Bus 27

Jan Roovers

 

Het Loo 33

Adriaen van Geffen

 

De Braak 18

Jan Hermans van Schijndel

 

Eerde 1

 

 

 

Bron: II-B-5, fol. 120

 

Jaar: 1737

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Dirck Aerts van der Heyden

 

Aantal 7

De weduwe van Jan Claessen

 

Horstjens 12

De weduwe van Jan Tonissen

 

Kuilen 18

Antonij van den Dungen

 

Kuilen 19

Jan Roovers

 

Het Loo 33

Adriaen van Geffen

 

De Braak 18

Hendrik van Boerdonk

 

De Bus 27

Jan Hermans

 

Eerde 1

Francis Jan Peters

 

Het Loo 15

 

 

 

Bron: II-B-5, fol. 123v

 

Jaar: 1738

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Dirk Aerts van der Heyden

 

Aantal 7

De weduwe van Jan Claessen, veranderd in: Leendert Jan Claesen

 

Horstjens 12

De weduwe van Jan Tonisse

 

Kuilen 18

Antony van den Dungen

 

Kuilen 19

Jan Roovers

 

Het Loo 33

Adriaen van Geffen

 

De Braak 18

Hendrik van Boerdonk

 

De Bus 27

Jan Hermens

 

Eerde 1

Francis Jan Peters

 

Het Loo 15

De weduwe van Aelbert Lamers

 

De Bus 14

 

 

 

Bron: II-B-5, fol. 149

 

Jaar: 1739

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Dirck Aerts van der Heijden

 

Aantal 7

Leendert Jan Claessen

 

Horstjens 12

De weduwe van Jan Tunisse

 

Kuilen 18

Antonij van den Dungen

 

Kuilen 19

Jan Roovers

 

Het Loo 33

Adriaen van Geffen

 

De Braak 18

Hendrik van Boerdonk

 

De Bus 27

Jan Hermans

 

Eerde 1

De weduwe van Aelbert Lamers

 

De Bus 14

 

 

 

Bron: II-B-5, fol. 152v

 

Jaar: 1740

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Dirk Aerts van der Heijden

 

Aantal 7

Leendert Jan Claessen

 

Horstjens 12

De weduwe van Jan Tunisse

 

Kuilen 18

Antony van den Dungen

 

Kuilen 19

Jan Rovers

 

Het Loo 33

Hendrik van Boerdonk

 

De Bus 27

De weduwe van Aelbert Lamers

 

De Bus 14

Francis Jan Peters

 

Het Loo 15

Arien Lamers van Geffen

 

De Braak 18

 

 

 

Bron: II-B-5, fol. 153v

 

Jaar: 1741

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Dirk Aerts van der Heijden

 

Aantal 7

Leendert Jan Claessen

 

Horstjens 12

De weduwe van Jan Tunisse

 

Kuilen 18

Antonij van den Dungen

 

Kuilen 19

Jan Rovers

 

Het Loo 33

Hendrik van Boerdonk

 

De Bus 27

De weduwe van Aelbert Lamers

 

De Bus 14

Claes Tunisse van Haestenberg

 

Het Loo 29

 

 

 

Bron: II-B-5, fol. 158

 

Jaar: 1742

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Dirk Aerts van der Heijden

 

Aantal 7

Leendert Jan Claesse

 

Horstjens 12

De weduwe van Jan Tunisse

 

Kuilen 18

Antony van den Dungen

 

Kuilen 19

Jan Rovers

 

Het Loo 33

Hendrik van Boerdonk

 

De Bus 27

De weduwe van Aelbert Lambers

 

De Bus 14

 

 

 

Bron: II-B-5, fol. 160

 

Jaar: 1743

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Dirk Aerts van der Heyden

 

Aantal 7

Leendert Jan Claessen

 

Horstjens 12

De weduwe van Jan Tunisse

 

Kuilen 18

Antony van den Dungen

 

Kuilen 19

Jan Rovers

 

Het Loo 33

Jan Janssen van Roij

 

Eerde 1

De weduwe van Aelbert Lambers

 

De Bus 14

 

 

 

Bron: II-B-5, fol. 191

 

Jaar: 1745

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Jan Tonis Verhoeve

 

Aantal 7

De weduwe van Jan Tunisse

 

Kuilen 18

Antonij van den Dungen

 

Kuilen 19

Jan Rovers

 

Het Loo 33

Jan Jansse van Roij

 

Eerde 1

De weduwe van Albert Lambers

 

De Bus 14

Jan Geerits Verwetering

 

De Braak 18

 

 

 

Bron: II-B-5, fol. 196v

 

Jaar: 1746

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Jan Tonis Verhoeven

 

Aantal 7

De weduwe van Jan Tunisse

 

Kuilen 18

Antonij van den Dungen

 

Kuilen 19

Jan Rovers

 

Het Loo 33

Jan Jansse van Roij

 

Eerde 1

De weduwe van Aelbert Lambers

 

De Bus 14

 

 

 

Bron: II-B-5, fol. 203

 

Jaar: 1747

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Jan Tonis Verhoeven

 

Aantal 7

De weduwe van Jan Teunisse

 

Kuilen 18

Antonij van den Dunge

 

Kuilen 19

Jan Rovers

 

Het Loo 33

Jan Janse van Roij

 

Eerde 1

De weduwe van Aalbert Lambers

 

De Bus 14

Leendert Jan Claessen

 

Horstjens 12

Joannis Willems van Zutphen

 

De Braak 18

 

 

 

Bron: II-B-5, fol. 204v

 

Jaar: 1748

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Jan Tonis Verhoeven

 

Aantal 7

Jan Rovers

 

Het Loo 33

Leendert Jan Claasen

 

Horstjens 12

Jan Jans van Roij

 

Eerde 1

Johannis Willems van Zutphen

 

De Braak 18

De weduwe van Aalbert Lambers

 

De Bus 14

De weduwe van Jan Teunisse

 

Kuilen 18

Antonij van den Dungen

 

Kuilen 19

 

 

 

Bron: II-B-5, fol. 215

 

Jaar: 1749

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Jan Tonis Verhoeven

 

Aantal 7

Jan Rovers

 

Het Loo 33

Jan Jansse van Roij

 

Eerde 1

De weduwe van Aelbert Lambers

 

De Bus 14

De weduwe van Jan Teunisse

 

Kuilen 18

Antonij van den Dungen

 

Kuilen 19

Fransis Janssen

 

Het Loo 15

 

 

 

Bron: II-B-5, fol. 223

 

Jaar: 1750

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Jan Tonis Verhoeven

 

Aantal 7

Jan Rovers

 

Het Loo 33

Jan Jansse van Roy

 

Eerde 1

De weduwe van Aelbert Lambers

 

De Bus 14

De weduwe van Jan Teunisse

 

Kuilen 18

Antoni van den Dungen

 

Kuilen 19

Johannes van den Acker

 

De Braak 18

Adriaen van Haestenberg

 

Het Loo 29

 

 

 

Bron: II-B-6, fol. 172

 

Jaar: 1751

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

De weduwe van Aelbert Lamberts, wonende tot Eerde op de Cuijlen

 

De Bus 14

Antonij van den Dungen

 

Kuilen 19

De weduwe van Jan Tunisse van Eert

 

Kuilen 18

Adriaan Claas van Haastenberg

 

Het Loo 29

Jan Jans van Roij

 

Eerde 1

Johannis van den Acker

 

De Braak 18

Francis Jan Deckers

 

Het Loo 15

 

Jan Roovers van de Groenendael

 

Het Loo 33

Jan Tonis Verhoeven

 

Aantal 7

Joannis Wilms van Zutphen

 

De Braak 18

Jan van de Meulengraef op de Coevering

 

Coevering

 

 

 

Bron: II-B-6, fol. 173

 

Jaar: 1752

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

De weduwe van Aelbert Lambers, wonende int Eerde op de Cuijlen

 

De Bus 14

Jan Roovers van de Groenendael

 

Het Loo 33

Jan Tonis Verhoeven

 

Aantal 7

Johannes van den Acker

 

De Braak 18

Jan Janssen van Roij, doorgestreept en bijschrift: Joostinus van der Aa

 

Eerde 1

Aert Jan Tunis van Eert

 

Kuilen 18

 

 

 

Bron: II-B-6, fol. 174

 

Jaar: 1753

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

De weduwe van Aalbers Vervoort, wonende int Eerde op de Cuijlen

 

De Bus 14

De weduwe van Jan Rovers van de Groenendael

 

Het Loo 33

Jan Tonis Verhoeven

 

Aantal 7

Francis Jan Deckers

 

Het Loo 15

Aart Jan Teunis van Eert

 

Kuilen 18

Hendrik van der Heijden

 

Kuilen 19

 

 

 

Bron: II-B-6, fol. 175

 

Jaar: 1754

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Denis Aalberts Vervoort

 

De Bus 14

De weduwe van Jan Roovers van de Groenendaal

 

Het Loo 33

Jan Tonis Verhoeven

 

Aantal 7

Hendrik van der Heijden

 

Kuilen 19

Aart Jan Tunis van Eert

 

Kuilen 18

Joostinus Daniels van der Aa

 

Eerde 1

 

 

 

Bron: II-B-6, fol. 175v

 

Jaar: 1755

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Deenis Aelbers Vervoort, wonende int Eert op de Cuijlen

 

De Bus 14

De weduwe van Jan Rovers van de Groenendael

 

Het Loo 33

Jan Tonis Verhoeven

 

Aantal 7

Hendrik van der Heijden

 

Kuilen 19

Aart Jan Tunis van Eert

 

Kuilen 18

 

 

 

Bron: II-B-6, fol. 176v

 

Jaar: 1756

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Denis Aelbers Vervoort, wonende int Eerde op de Cuylen

 

De Bus 14

De weduwe van Jan Rovers van Groenendael

 

Het Loo 33

Jan Tonis Verhoeven

 

Aantal 7

Hendrik van der Heyden

 

Kuilen 19

Aert Jan Teunis van Eert

 

Kuilen 18

 

 

 

Bron: II-B-6, fol. 177

 

Jaar: 1757

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Denis Aelbers Vervoort wonende int Eert op de Cuijlen

 

De Bus 14

De weduwe van Jan Roovers van de Groenendael

 

Het Loo 33

Jan Tonis Verhoeven

 

Aantal 7

Hendrik van der Heyden

 

Kuilen 19

Aert Jan Tunis van Eert

 

Kuilen 18

De weduwe van Dirk Janse den Jongen

 

Willebrordushoek 22

Fransis Janse Deckers

 

Het Loo 15

Johannes van den Ecker

 

De Braak 18

Joostinus Daniels van der Aa

 

Eerde 1

 

 

 

Bron: II-B-6, fol. 178

 

Jaar: 1758

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Denis Aelbers Vervoort, wonende int Eert op de Cuijlen

 

De Bus 14

De weduwe van Jan Rovers van de Groenendael

 

Het Loo 33

Jan Tonis Verhoeven (bijschrift: De weduwe)

 

Aantal 7

Hendrik van der Heijden

 

Kuilen 19

Aart Jan Tunis van Eert

 

Kuilen 18

Dirk Reijkers “woont int huys van Willem Jan Hendrik Rutten”

 

Eerde 1

Fransis Jan Deckers

 

Het Loo 15

Johannes van den Ecker

 

De Braak 18

Justinus Daniels van der Aa

 

Eerde 1

Willem Janse Vermelsvoort

 

Coevering

 

 

 

Bron: II-B-6, fol. 179

 

Jaar: 1759

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Denis Aelbers Vervoort, wonende int Eert op de Cuijlen

 

De Bus 14

De weduwe van Jan Rovers van de Groenendael

 

Het Loo 33

Jan Tonis Verhoeve

 

Aantal 7

Aert Jan Tunisse van Eert

 

Kuilen 18

Dirk Reykers, woont int huys van Willem Jan Hendrick Rutten

 

Eerde 1

Fransis Janse Deckers

 

Het Loo 15

Johannes van den Ecker

 

De Braak 18

Justinus Daniels van der Aa

 

Eerde 1

Willem Janse Vermeltfoort

 

Coevering

Andries van Nunen woont op de Cuyle

 

Kuilen 19

 

 

 

Bron: II-B-6, fol. 180

 

Jaar: 1760

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Denis Aelbers Vervoort

 

De Bus 14

De weduwe van Jan Rovers van de Groenendael

 

Het Loo 33

De weduwe van Jan Tonis Verhoeven

 

Aantal 7

Aert Jan Tunisse van Eert

 

Kuilen 18

Dirk Reykers, woont int huijs van Willem Jan Hendrick Rutten

 

Eerde 1

Fransis Janse Deckers

 

Het Loo 15

Johannes van den Acker

 

De Braak 18

Claes Johan Heesackers

 

Het Loo 29

Andries van Nunen, woont op de Cuijle

 

Kuilen 19

 

 

 

Bron: II-B-6, fol. 181

 

Jaar: 1761

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Denis Aelbers Vervoort

 

De Bus 14

De weduwe van Jan Tonis Verhoeven

 

Aantal 7

Aert Jan Tunisse van Eert

 

Kuilen 18

Willem Arien van den Vorstenbos

 

Eerde 1

Andries van Nuenen op de Cuijle

 

Kuilen 19

 

 

 

Bron: II-B-6, fol. 181v

 

Jaar: 1762

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

De weduwe van Jan Tonis Verhoeven

 

Aantal 7

Aart Jan Tunis van Eert

 

Kuilen 18

Denis Aalbers Vervoort

 

De Bus 14

Willem Ariens van de Vorstenbos

 

Eerde 1

Andries van Nuenen

 

Kuilen 19

 

 

 

Bron: II-B-6, fol. 182

 

Jaar: 1763

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Willem Ariens van de Vorstenbosch

 

Eerde 1

Aart Jan Tunis van Eert

 

Kuilen 18

De weduwe van Jan Tunis Verhoeven

 

Aantal 7

Andries van Nunen

 

Kuilen 19

Denis Aelbers Vervoort

 

De Bus 14

Claas Joannis Heesackers

 

Het Loo 29

 

 

 

Bron: II-B-6, fol. 183v

 

Jaar: 1764

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Willem Ariens van de Vorstenbosch

 

Eerde 1

Aert Jan Tunis van Eert

 

Kuilen 18

Joannes Francis Deckers

 

Het Loo 15

De weduwe van Jan Tunes Verhoeven

 

Aantal 7

Andries van Nunen

 

Kuilen 19

Denis Aelbers Vervoort

 

De Bus 14

Jan Vervoort op de Acker

 

Hooge Akker 36

Paulus Aelbers Vervoort

 

De Bus 10

Johannes van den Acker

 

De Braak 18

Dirk van Boxtel

 

Coevering

 

 

 

Bron: II-B-6, fol. 78v

 

Jaar: 1765

Persoon die beesten verdingt:

Huis:

 

Willem Adriaen van de Vorstenbosch

 

Eerde 1

Aert Jan Tunis van Eert

 

Kuilen 18

Johannis Francis Deckers