Achterdijk - toelichting op de uitgiften

De eigenaren van kasteel Frisselstein betaalden eertijds een cijns van 6 hoenderen aan de hertog van brabant, voor 3 bunder grond die tussen 1190 en 1340 van de gemeente gekocht was. De cijnsbetalers in de periode van 1340 tot ongeveer 1450 waren:

 

Cijnsbetalers:

 

Transactie en datum:

Hg-1 (1 hoen) 

 

Heer Roverus, persoon (investitus) van Vechghel 

Vermeld in 1340

Rolofus de Snijder (Textor)

Verwerving in 1344

Baudewinus Hoofd (Caput) van Binderen

Verwerving in 1380-1392

Johannes, natuurlijke zoon van Lucas van den Kelre (de Penu)

Verwerving in 1392-1418

Leonis van Erpe

Verwerving in 1392-1418

Hg-2 (1 hoen) 

 

Oda Baudewinus van Keulen (ex Colonia)

Vermeld in 1340

Arnoldus Roverus, persoon (investitus) van Vecgel

Verwerving in 1346

Godefridus van Middegael

Vermeld in 1380

Leonis van Erpe 

Verwerving in 1392-1418

Hg-1 + Hg-2 (2 hoenderen) 

 

Juta van Gestel, het vruchtgebruik

Vermeld in 1418

Theodorica van Neynsel, weduwe van Jacobus van Neynzel

Vermeld in 1418

Johannes Back, getrouwd met vrouwe Elizabeth, dochter van Jacobus van Neynzel

 Verwerving in 1418-1443

Elisabeth, weduwe van Johannes Back

 Vererving in 1418-1443

Vrouwe Heilwich, weduwe van Godefridus van Erpe 

 Koop op 22-7-1425

Godefridus, zoon van Godefridus van Erpe 

 Verwerving op 15-4-1426

Hg-3 (4 hoenderen) 

 

Johannes, zoon van Daniel

Vermeld in 1340

Agnesa, vrouw van wijlen Johannes, zoon van Danielis

Vererving 1340-1353

Tussen 1353 en 1380 werd Hg-3 in 3 delen gesplitst.

 

Hg-3.1

 

Bata, weduwe van Arnoldus, zoon van Agnetis

Vermeld in 1380

Egidius, zoon van Arnoldus Agnetis 

Vererving in 1392-1418

Ermgardis, weduwe van Egidius Arnoldus Agnetis, met 7 kinderen 

Vererving in 1450-1499

Wilhelmus, zoon van Wilhelmus Bontwerkers 

 Verwerving in 1450-1499

Godefridus, zoon van Godefridus van Erpe 

 Verwerving in 1450-1499

Hg-3.2

 

Henricus, zoon van Theodoricus van Schijndel

Vermeld in 1380

De weduwe van Henricus, zoon van Theodoricus van Schijndel met kinderen 

Vererving in 1380-1392

Wilhelmus, genaamd Bessart

Vererving in 1380-1392

Nicholaus, Arnoldus en Thomas, kinderen van Wilhelmus, genaamd Bessaert 

Vererving in 1392-1418

Arnoldus Lambertus Cost

Verwerving in 1418-1443

Godefridus, zoon van Godefridus van Erpe 

Verwerving in 1450-1499

Hg-3.3

 

De kinderen van Danielis, zoon van Agnetis en Johannes, zoon van Wouterus, zoon van Egidius

Vermeld in 1380

Wilhelmus van Biesen, zoon van Danielis

Vererving in 1392-1418

Martinus, zoon van Henricus Bloeymans 

Verwerving in 1418-1443

Gysela, weduwe van Martinus, zoon van Henricus Bloeymans, met 2 kinderen

Vererving 1443-1450

Johannes, zoon van Egidius Batens en Henricus, zoon van Jacobus Vestmans, schoonzonen van voornoemde Martinus

Verwerving 1448-1450

Godefridus die Koytbrouwer 

Verwerving in 1450-1499

Agnes, dochter van Godefridus die Koytbrouwer

Verwerving in 1450-1499 

Godefridus, zoon van Godefridus van Erpe 

Verwerving in 1450-1499Uit een akte van 22 juli 1425 blijkt dat het eerste huis op het perceel stond van Hg-1 (1/2 bunder). Het kasteelterrein was ongeveer 1 bunder groot en we nemen aan dat Hg-1 (1/2 bunder) en Hg-2 (1/2 bunder) beiden betrekking hadden op het kasteelterrein.

 

Hg-3 waas een cijns van 4 hoenderen, betaald voor een perceel van 2 bunderdat tussen 1314 en 1340 van de gemeente gekocht was. Ook deze cijns rustte later op het kasteel. Tussen 1450 en 1499 kwam dit perceel in handen van Godefridus van Erp, die ook het kasteelterrein in bezit had. In deze reconstructie gaan we er van uit dat deze 2 bunders het een deel van de landerijen betrof die ook later nog tot het complex bezittingen van Frisselstein behoorden, en wel Achterdijk perceel nr. 1-12 en 15-18 + deel van nr. 19 en het terrein de Hermeij.
De huidige Deken van Mierstraat en de weg over de huidige markt waren aanvankelijk 'eigen wegen' van kasteel Frisselstein. Na de bouw van de schuurkerk bij het kasteel in 1672 diende deze wegen een openbaar belang en werden de rechten van het gebruik van deze wegen in oude stukken soms nadrukkelijk beschreven.
 

Voor de uitgifte 1190-1314 zie de toelichting op de uitgiften bij Bolken.

 

Kaart van Veghel     Achterdijk