Aabroeken - toelichting op de uitgiften

Vanaf circa 1190 werden percelen gekocht van de gemene gronden belast met een jaarlijks te betalen cijns. In 1314 gaf de hertog van Brabant zijn peellandse cijnzen over aan de heer van Helmond. Percelen belast met een cijns aan de heer van Helmond zijn dus in de periode 1190-1314 van de gemene gronden aan particulieren verkocht. Bij verdelingen of verkoping van goed gebeurde het soms dat een cijns naar een ander perceel verhuisde.

Uit perceel nr. 7 werd zo'n cijns betaald aan de heer van Helmond. Het betreft een deel van Hm-172 (nieuwe nummering), voorkomend uit Hm-187 (oude nummering). In 1406 wordt Hm-187 (oud) omschreven als: 17 oude schellingen en 2 oude penningen uit het goed van Middegael (bonis de Middegael). Omegrekend volgens de norm betrof het een in 1190-1314 uitgegeven perceel van 25 bunder en 6 lopens groot. In deze reconstructie gaan we er van uit dat deze cijns oorspronkelijk niet op dit perceel rustte. Zie de toelichting.


Op basis van de ligging nemen we aan dat perceel nr. 23 een uitgifte is uit de periode 1650-1720. Deze uitgifte werd niet teruggevonden in de Veghelse archieven.

Kaart van Veghel     Aabroeken