Foto's Huizen Kroniek

Historische foto's van Zijtaart uit 1951-1960

Als u op een foto klikt wordt die groter weergegeven.
Jaren 50 Codicil van Cor van Rosmalen. Hij was getreouwd met Gerarda Opheij en heeft op Biezendijk 13 gewoond. (De codocil werd door Willy van de Berkmortel aan Marc van de Berkmortel gegeven, en Marc stuurde de foto ervan.)
1950 Bruiloft van Hannes van Eert met Petronella, dochter van Marinus van Erp. Het echtpaar ging op Biezendijk 1 wonen, in het huis van de ouders van de bruid. De man met de hoed achter Hannes van Eert is Driek Biemans, die als knecht bij Hannes van Eert inwoonde. Petronella overleed enkele jaren later, op 24 augustus 1956. (foto: collectie Cor van Zutphen).
Jaren 50 Kindsheidsoptocht (foto: collectie Antoon Vissers).
Jaren 50 Kindsheidsoptocht (foto: collectie Antoon Vissers).
Jaren 50 Piet van Zutphen en zijn vrouw Johanna van Genugten (zij woonden op Corsica 7). (foto: collectie Cor van Zutphen).
Ca.1951 De dochters van Johannes Schevers met hun moeder Drika Schevers - Langens. Van links naar rechts: Netty Schevers, Jaan Schevers en Jo Schevers. (Foto: collectie Anja Heerkens - Versantvoort.)
Begin jaren 50 Johannes Schevers en zijn vrouw Drika Scheves - Langens voor hun huiis (Biezendijk 20). (Foto: collectie Anja Heerkens - Versantvoort.)
Begin jaren 50 Van links naar rechts: Annie van der Linden, Maria van Nunen, Anneke van Nunen, Bertus Raaijmakers, Regina van Nunen en Joke van Doorn. Op de achtergrond lopen Bertha en Joke. De jongen rechts daarvan is mogelijk Hans de Visser. Allemaal op weg naar de Veghelse kermis. (Foto: collectie Jo van Boxmeer)
Begin jaren 50 Hanneke Vogels, getrouwd met Adrianus Brans. Zij was de moeder van Bertus Brans. (Foto: parochiearchief Zijtaart).
Jaren vijftig Johan de Koning, zoon van Piet de Koning. Hij is geboren op 8-7-1913, is opgegroeid op Krijtenburg 17 en woonden na zijn huwelijk in Mariaheide. (Foto: Harrie, zoon van Johan de Koning)
Jaren vijftig Kerkhof Zijtaart (foto: Harrie, zoon van Johan de Koning en kleinzoon van Piet de Koning en Maria Vissers)
Jaren veertig of vijftig Grafkruis van Francina (Sien) Rovers - Verwegen, de eerste vrouw van Januske Rovers op het kerkhof op Zijtaart. Op de foto zijn ook andere graven van overledenen in de jaren dertig van de vorige eeuw te zien. Deze kruizen zijn imiddels allemaal verdwenen of vervangen. (Foto: collectie Jeanne Vermetten - Rovers.)
Jaren veertig of vijftig Processie in Kevelaar. Op de foto staat onder andere Willem van Boxmeer, vader van Gerard van Boxmeer. (Foto: collectie Mari Brugmans.)
Jaren veertig of vijftig Processie in Kevelaar. Rechtse rij, tweede van voren is Ant Vervoort. Wie staan er nog meer op deze foto? (Foto: collectie Mari Brugmans.)
Jaren vijftig Processie in Kevelaar. Op de foto staan onder andere Driekse van de Linden, Trien en Gerard van Boxmeer, en Maria en Mien Verhagen - van Boxmeer. (Foto: collectie Harrie Vervoort.)
Jaren 50 Deze mensen komen uit de kerk. De vrouw de voorgrond met een poffer op is Lamberdina Kerkhof, die getrouwd was met Dorus van Asseldonk. Ze overleed op 24 juni 1958, dus de foto is van voor die datum. (Foto: collectie Marc van de Berkmortel)
Begin jaren vijftig Loondorser Ties Verbruggen. Ties zit op de rechtse foto op de tractor. De vrouwen zijn de vrouw van Ties Verbruggen, Martina Ketelaars, en haar moeder Drika Ketelaars. De man met de sigaret in zijn mond is Antoon Rovers en de andere is Johan Ketelaars (Max), een broer van Martina. Het zoontje is mogelijk Wim. (Foto's: collectie Mari Brugmans.)
begin jaren 50.jpg (506433 bytes) Begin jaren vijftig Deze dames serveerden bij een visite of feest. Van links naar rechts: #?, #?, Maria (van Toon) Thijssen (achter), #? Dortmans (uit Vorstenbosch), Riek Huijbers (getrouwd met Jan Vervoort), Maria Bekkers en Regina van Nunen. (Foto: collectie Erna van den Elsen, Boxtel.)
Jaren vijftig De Reidansclub. Wie staan er op deze foto? (Foto: Collectie Jan Vervoort)
Jaren vijftig Toon Rovers en Sjaan Oppers op weg naar de kerk. (Foto: collectie Jan Vervoort)
Begin jaren vijftig Anneke, dochter van Toon Thijssen. Ze trouwde in 1959 met Adriaan van Dommelen. (Foto: collectie Erna van den Elsen, Boxtel.)
Begin jaren vijftig Vier vriendinnen: Van links naar rechts: Marietje van Zutphen, Maria Bekkers, haar zus Lena Bekkers en Hanneke Habraken. Wie is die jongen, een broertje van Maria en Lena Bekkers? (Foto: collectie Erna van den Elsen, Boxtel.)
Begin jaren vijftig Van Links naar rechts: Marietje Kanters, Riek Langens en Dina van :Lankvelt (Foto: collectie Erna van den Elsen, Boxtel.)
Begin jaren vijftig  Maria Bekkers en Marietje van Zutphen. (Foto: collectie Erna van den Elsen, Boxtel.)
Jaren vijftigEen gezellige zondagmiddag in de jaren vijftig. Op de linkse foto is het linkse meisje met de bril Hanneke Habraken. Het meisje in het lichte mantelpak is Maria Bekkers en de twee meisjes rechts zijn Lena Bekkers en Maria Thijssen. (Foto: collectie Erna van den Elsen, Boxtel.)
Jan Raaijmakers.jpg (319631 bytes) Jaren vijftig Jan Raaijmakers en zijn vrouw Huberta Gevers. (Foto: collectie Harry van de Heijden en Riek Raaijmakers.)
1951 Sportdag van de Jonge Boerenstand (RKJB). Achterste rij van links naar rechts: Janus Tijssen, Frans van Asseldonk, Ties van Zutphen, Harrie Berkmortel, Henk van de Ven, Chris Rovers (broer van Ton Rovers). Vooraan: Harrie van Lankvelt, Harrie van Asseldonk, Harrie van Nunen, Toon Rovers, Jan Rovers, Harrie Rooijakkers en Han Langens. Rechts vooraan zit Wim van den Hurk. (Foto: collectie Harrie van Asseldonk.)
1951 Sportdag van de Jonge Boerenstand (RKJB). Helemaal bovenop de pyramide staat Janus Tijssen. De tweede van boven op zijn knieen is Harrie van Lankvelt. Daaronder met zijn armen uit elkaar staat Wim van den Hurk. Links daarvan het hoofd van Harrie van Asseldonk en rechts Henk van de Ven. Voorop staat Toon Rovers, de sportleider. (Foto: collectie Harrie van Asseldonk.)
Ca.1951 Adrianus van de Acker en zijn kinderen. Achter van links naar rechts: Arnolda (geboren op 15 januari 1933, ze trad in bij de Zusters Dochters van St. Joseph, woonde in Mechelen en had als kloosternaam Zuster Bernadette), Petrus (geboren op 2 juni 1926, hij trad in bij de paters Capucijnen en had als kloosternaam broeder Christianus), Jan (geboren op 27 oktober 1929). Vooraan zittend: Harry (geboren op 30 oktober 1935), vader Adrianus, en Tonnie (geboren op 25 juni 1928, getrouwd met Piet van Heeswijk.) (Foto: collectie Harrie Vervoort.)
1951 1) Leen, 2) Frans, 3) Riek, 4) Stien, 5) Jan, 6) Sjaan, 7) Wout, 8) Mien, 9) Ad, 10) Jo, 11) Thera, 12) vader Adrianus van Asseldonk, 13) Lenie, 14) Gerrie, 15) moeder Maria van Rosmalen (foto: collectie Lenie Henst - van Asseldonk.)
Zijtaartse zusters.jpg (198572 bytes) 1951 Deze foto van voornamelijk Zijtaartse zusters is gemaakt ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het klooster te Zijtaart. Achterste rij van links naar rechts: Miet van Asseldonk (zuster Theodosia), Helena Corsten (zuster Casparina), Anna Vervoort (zuster Valentina) en Anna Brugmans (zuster Gaudina). Voorste rij: Godefrida van Nunen (zuster Ludovica), #? (kwam niet uit Zijtaart), #? van Doorn (moeder overste), Lamberdina van de Ven (zuster Wilberta), en Martina (Tonny) Rovers (is later uitgetreden en naar Amerika geemigreerd) (Foto: collectie Dina en Janus van Nunen.)
1951 Martien en Irene Vissers (Foto: collectie Wim Vissers.)
VanZutphenallemaal.jpg (136305 bytes) Ca. 1952 Het gezin van Hannes van Zutphen. Achterste rij v.l.n.r.: Annie, Diny, Jan, Wim, Marietje Voorste rij: Jo, Piet, Hannes (vader), Ria, Ties, Mie van Asseldonk, (moeder), Mari en Theo. (Foto: collectie Martien van Asseldonk.)
1952 Naar de kerk.jpg (247317 bytes) Voorjaar 1952 Tonia Timmers - van Asseldonk met haar kinderen op weg naar de kerk. Van links naar rechts Willy, Jan en Thea Timmers en helemaal rechts Ardie van de Tillaart. Links op de achtergrond loopt Christ van Lankvelt met Piet van Asseldonk, die zijn oudste zoontjes Jan (links op de foto) en Theo (rechts) aan de hand heeft. Links achter Tonia Timmers is nog net Piet, zoon van Jan Vervoort te zien. De foto zal gemaakt zijn in het voorjaar. De kinderen lopen in korte broek en gezien de dichtgeknoopte jassen was het behoorlijk fris. De bomen zijn nog kaal. Er lopen een paar meisjes gekleed als Onze-Lieve-Vrouwe-bruidjes. Vier of vijf keer was er op zondamiddag bij het lof een processie op het kerkhof, waarbij de O-L-V-bruidjes beelden meedroegen (vier bruidjes voor een draagbaar). Gezien de lange schaduwen is de foto in de namiddag gemaakt. De kleinste kinderen op de foto zijn vier-vijf jaar en gingen mee naar de processie kijken. (Foto: collectie Jan en Jo Timmers - van de Hurk, ingestuurd door Willem Timmers.)
Voorjaar 1952 Mien van Boxmeer (geboren op 7 december 1931 als dochter van Heintje van Boxmeer en Wilhelmina van den Hoogen, getrouwd met Raaijmakers.) Deze foto is op dezelfde dag gedateerd als de foto hierboven vanwege dezelfde schaduwval en het O.L.V-bruidje op de achtergrond. (Foto: collectie Mari Brugmans.)
1952 Schepers.jpg (243287 bytes) 1952 Staande van links naar rechts: Jaantje Schepers - van Nunen (vrouw van Johan Schepers), Drika van Eert, vrouw van Hanneske Schepers en moeder van o.a. Graard en Johan, Graard Schepers met vrouw Dina (uit Eerde). Zittend: de man met de hond was een arbeider bij Graard Schepers, hij heette vermoedelijk Verstappen, daarnaast Johan Schepers met zoontje Hans op zijn knie. (Foto: collectie Jaantje Schepers - van Nunen.)
6 juni 1952 Uistapje van de Boerinnenbond naar Volendam. Van links naar rechts: Dina Rooijakkers, An Huijbers, Jaan van de Ven (Bartelen), Annie van den Hurk en Dien van Zutphen. (Foto: collectie Annie van den Hurk.)
29 september 1952 In 1952 overleed Ties van Zutphen (broeder Eduard) in Urundi (tegenwoordig Burundi. (Foto: collectie Cor van Zutphen.)
161 Fanfare 1952 nrs.jpg (155250 bytes) 1952 De fanfare voor de pastorie bij haar vijftig-jarig bestaan in 1952. 1) Theo van Boxmeer, 2) Toon Brugmans, 3) Johan van de Bogaard, 4) Harrie van de Linden, 5) Sjef Schevers, 6) Theo, zoon van Christ van de Ven, 7) Bert Brugmans, 8) Bert van Doren, 9) Jan Vervoort, 10) Janus Adriaans, 11) Antoon van de Ven, 12) Piet van de Tillaart, 13) Harry van Nunen?, 14) Ties van Sleeuwen, 15) Harry van Boxmeer, 16) Jan (van Christ) van de Ven, 17) Harrie van Boxmeer, 18) Herman Rovers, 19) Antoon Schevers, 20) Johan van de Ven (Bartelen), 21 Ties van Zutphen, 22) Theo van Zutphen, 23) Henk van de Ven, 24) Cor Oppers, 25) Janus van de Hurk, 26) Harrie Bolk, 27) Bert van de Hurk, 28) Jan Reijbroek (hoogbestuur), 29) Janus Brugmans (bekkenslager), 30) Graard van de Ven (secretaris), 31) Toon van de Tillaart (trompet), 32), Jo Coolen (dirrigent), 33) Jas van de Tillart (bestuurslid en bugelblazer), 34) pastoor van de Bult, 35) Piet van Zutphen (bestuurslid), 36) Toon van de Sanden (voorzitter), 37) Ties Habraken (bestuurslid), 38) Christ van de Ven (hoogbestuur) en 39) Driek Opheij (hoogbestuur). (Foto: collectie Albert van Zutphen.)
193 NCB nrs.jpg (138251 bytes) 1952 De RK Jonge Boerenstand vierde in 1952 haar 30-jarig bestaan. 1) Harry Adriaans, 2) Wim Schevers (Scheffers), 3) Jan Vervoort, 4) Bert Langens, 5) Jan van Zutphen, 6) han van Zutphen, 7) Henk van de Ven, 8) Ties van Zutphen, 9) Harry van Nunen, 10) Frans van Asseldonk, 11) Janus Tijssen, 12) Toon Rovers, 13) Harry van de Berkmortel, 14) Ties Habraken, 15) een zoon van Janus van Asseldonk, 16) van Zutphen, 17) Gerard van Zutphen, 18) Janus van de Ven, 19) Wim van Zutphen, 20) Marinus Jonkers, 21) een persoon van de RKJB uit Tilburg, 22) Bert Kanters, 23) Ben van de Ven, 24) Meester Rooijakkers, 25) Bert Adriaans, 26) Harry van de Akker, 27) pastoor van de Bult, 28) #? van Erp, 29) Wim van de Hurk, 30) Harry van Lankvelt, 31) Jan van de Berkmortel, 32) Fritske van Nunen, 33) Jan van Toon van Zutphen, 34) Cor van de Ven, 35) Martien van de Ven, 36) Janus Thijssen, 37) Jan Rovers, 38) Albert Thijssen, 39) Harrie Rooiakkers, 40) Theo van de Ven, 41) Johan Langens, 42) Wim van Zutphen, 43) Johan Langens, 44) Johan van de Akker, 45) Van de Hurk, 46) Janus van de Hurk, 47) Bert van Asseldonk en 48) Harrie Vervoort. (Foto: collectie Harrie Vervoort.)
1952 Reisje Limburg.jpg (250534 bytes) 1952 Jong Nederland leden tijdens een reisje naar Limburg. Achteraan van links naar rechts: Piet Bosch, Jo van de Biggelaar, Jan van de Ven, #?, #?, Theo van Boxmeer (achter), Piet van Boxmeer, #?, Harry van Boxmeer en Evert Bosch. Tweede rij, hurkend: #?, Antoon van de Burgt, Bert Henst, #?, Mies Wuijtenburg en Adriaan van de Hurk. Vooraan zittend: Pieter Versteegden, Tonny Peters, Jo van Boxmeer en #?.  (Foto: collectie Evert Bosch.)
Jaren vijftig De familie Van de Tillaart. In het midden zittend met een glas in haar hand Mien van de Tillaart - Van de Ven. (Foto: Brabants Dagblad, 27 augustus 1998.)
Begin jaren vijftig Aan het hooien. Voor de wagen staat Trien van de Ven. Wie staan er op de wagen? (Foto: collectie Jan van Boxmeer.)
Begin jaren vijftig Deze boerderij is inmiddels afgebroken. Het huis dat er nu staat heeft adres Leinserondweg 12. Op de foto twee dochter van Grard van Boxmeer. (Foto: collectie Jan van Boxmeer.)
1952 Op de wagen onder andere kinderen van Grard van Boxmeer. (Foto: collectie Jan van Boxmeer.)
1952 Kinderen van Grard van Boxmeer. Achterste rij van links naar rechts: Bert, vader Grard, Jan, Harrie en Jan van Doornveld? Vooraan: Mien, Maria, Albert van Bert van Boxmeer uit Mariaheide en Anneke. (Foto: collectie Jan van Boxmeer.)
1952 Kinderen van Grard van Boxmeer. Achteraan: Silvia van Doornveld, Harry, Maria, Mien en Trien van de Ven. Vooraan: Jan, Pieter-Jan van Doornveld, Harry (achter),Wim (voor), Bert, Hans van Doornveld en An. De vader van de kinderen van Doornveld had tijdens de tweede Wereldoorlog bij Grard van Boxmeer gewoond.
1952 De vroedvrouw met Cor Vissers als baby,. Links op de achtergrond Martien Vissers. (Foto: collectie Antoon Vissers.)
1952 Gerda, Diny, Joke en Nellie, kinderen van Martinus van den Tillaart (Ties Tijssen) en Adriana Pepers. (Foto: collectie Joke van de Tillaart).
1952 Het gezin van Johan Pepers en Antonia van Lankvelt. 1) Wim, 2) vader Johan Pepers met 3) Toon en 4) Frans op zijn schoot, 5) Gerard, 6) Annie, 7) Nolda, 8) Joke, 9) moeder Antonia van Lankvelt met 10) Bert op haar schoot, 11) Martien en 12) Nellie. (Foto: collectie Joke van Zutphen - Pepers.)
1952-08-03 Soffelt kermis.jpg (192690 bytes) 3 augustus 1952 Deze foto werd gemaakt op zondag 3 augustus 1952 op Soffelt kermis. Op de foto: Jan van Boxmeer, Hans van Boxmeer en Regina van Boxmeer - van Nunen. (Foto: collectie Janus en Dina van Nunen.)
1952-08-27 Christ van de Ven.jpg (265072 bytes) 27 augustus 1952 Het gezin van Christ van de Ven. Achterste rij van links naar rechts: Henk, Wim, Theo, Toon (op die dag werd net zijn dochter Annie geboren), Jo, Jan en Harry. Zittend: Tiny, vader christ van de Ven, Dora, moeder Anna maria Aarts en Zus. (Foto: collectie Cor en Ciska Coppens.)
1952-1953 Deze foto is in 1952 of 1953 gemaakt door Ciska Coppens op een sportdag van de RKJB. Wie staan er op deze foto? (Foto: collectie Jan van Boxmeer.)
Jaren vijftig De Reidansclub. Staande van links naar rechts: An Opheij, Door Langens, Riek, dochter van Driekske van Lankvelt, Tonny van de Hurk, Maria Thijssen, Sjaantje van Lankvelt en Tiny de Wit. Zittend: Maria Opheij, Riek van Asseldonk, Bertha van Lankvelt, Jo van Zutphen, Maria van de Biggelaar, Diny Timmers en Mientje Ven. (Foto: collectie Harrie Vervoort.)
Jaren vijftig De Reidansclub. Helemaal rechts onder het verkeersbord: riek van de Hurk. De vlag wordt gedragen door Berta Raaijmakers. Wie staan er nog meer op deze foto? (Foto: collectie Harrie Vervoort.)
1952 Familie van Aard van Asseldonk (huidig adres: Weievenseweg 42, gemeente Sint-Oedenrode en parochie Zijtaart). Op de stoelen zitten vader Aard van Asseldonk en moeder Martina Maria Rutten. Achteraan staan de kinderen, van links naar rechts: Harrie, An, Bert, Marietje en Jan. (Foto: collectie Harrie van Asseldonk.)
1953 Zilveren bruiloft van Aard van Asseldonk. Achteraan van links naar rechts: Maria van Rooij & Bert van Asseldonk, An van Asseldonk & Theo Vermeulen, en Marietje van Asseldonk  Wim van Hoof. Vooraan: Harrie van Asseldonk (als soldaat), vader Aard van Asseldonk, moeder Martina Maria Rutten, en Jan van Asseldonk. (Foto: collectie Harrie van Asseldonk.)
1953 Schoolfoto van de kinderen Timmers bij de zusters in het klooster. CVan links naar rechts: Nelly, Maria, Jan en Thea. Op de achterkant van de foto staat geschreven: "Staat Oda in een hoekje?" Die was kennelijk stout geweest. Jan is geboren in 1947 en zat kennelijk nog op de kleuterschool. De foto is daarom gedateerd op begin 1953. Jan heeft hetzelfe pak aan als op de foto hier net onder. (Foto: collectie Timmers - Van Asseldonk)
Ca 1952 Timmers.jpg (227014 bytes) 1953 Op weg naar de kerk. Van links naar rechts: Tonnie van de Akker - van Heeswijk, Jan Timmers, Willy Timmers en Tonia Timmers - van Asseldonk. (Foto: collectie: Annie van de Berkmortel - Timmers.)
1953 Van links naar rechts: Marie van de Ven, Miet van Lankvelt, getrouwd met Joannes Rooijakkers, Drieka van de Linden, getrouwd met Joannes van Lankvelt, en Bertha van de Linden, getrouwd met Driek van Lankvelt, die haar dochter Elisabeth (geboren op 4 januari 1947) bij de hand heeft. (De foto werd via Frank Kleingeld en Marco van de Braak toegestuurd.)
1955 kerk b.jpg (310647 bytes) 1953 Op weg naar de kerk. Van links naar rechts: #?, Mart Kremers, getrouwd met Piet van de Tillaart (kolenboer), Evert Bosch en #?. (Foto: collectie Evert Bosch.)
1953 Op weg naar de kerk. Jan, zoon van Piet van Zutphen (Foto: collectie Cor van Zutphen.)
1953 Huis vd Oever.jpg (380748 bytes) 1953 1953 Gezin vd Oever.jpg (362793 bytes)Deze twee foto's van het huis en gezin van Toon van den Oever zijn op dezelfde dag gemaakt, want de kinderen hebben op beide foto's dezelfde kleren aan. Op de rechtse foto van links naar rechts, achteraan: Dilia en Diny. Vooraan: Jan op schoot bij vader Toon, Maria op schoot bij tante Mie die daar toen inwoonde, en Theo op schoot bij moeder Hanneke van den Oever - Verhoeven. (Foto: collectie Jan van den Oever, beschikbaar gesteld door Antoon van den Oever.)
1953 De laatste schaapherder van Zijtaart. Jan van Zutphen met herdersstaf en herdershond en de kudde van zijn vader Piet van Zutphen. (Foto: collectie Albert van Zutphen.)
1953 Jo Schepers en opa.jpg (226027 bytes) Ca. 1953 Jan Raaijmakers en zijn kleinzoon Jo Schepers, zoon van Ciska Raaijmakers en Bertje Schepers. (Foto: collectie Harry van de Heijden en Riek Raaijmakers.)
1953 Het gezin van Jan van den Hurk. Achterste rij van links naar rechts: Wim, Dora, Annie, Riek, Tonnie en Piet. Voorste rij: Albert, vader Jan, joke, moeder Oda van Genuchten en Mia. (Foto: collectie Annie van den Hurk.)
1953 De kinderen van Jan van den Hurk. De jongens: Albert, Piet en Wim. De meisjes: achteraan: Joke, Mia en Riek. Vooraan: Annie, Dora en Tonnie. (Foto: collectie Annie van den Hurk.)
1953 Reidansclub.jpg (236435 bytes)  

 

1953

De reidansclub. Achterste rij van links naar rechts. Dien van de Hurk, Bertha van Lankvelt, Dien van Zutphen, Doortje van de Hurk, Annie van de Hurk, Annie van Driek van de Hurk, Dina van Lankvelt en Dina Rooijakkers. Middelste rij: Dien Jonkers, Bertha van Nunen, Tonnie van de Hurk, Marietje Kanters en Riek Langens. Voorste rij: Martina van Christ van de Ven, Mientje van de Ven (leidster), Jaan van de Ven (leidster) en Riek Henst. (Foto: collectie Marietje van de Wijgert -  Kanters.)
1953 Staande: Fridy en Antoon, kinderen van Dorus van Sleeuwen; zittend: Fridy, dochter van Graard van de Ven. (Foto: collectie Jaantje van de Ven - van Sleeuwen.)
1953 Albert van Zutphen. Dit vliegtuigje stond in 1953 als attractie voor het klooster, kennelijk met de bedoeling om foto's te verkopen. Dat was op een andere dag als de kermis. (Foto: collectie Albert van Zutphen.)
1953 Oda Timmers.jpg (319629 bytes) 1953 Oda Timmers in hetzelfde vliegtuig. (Foto: collectie Oda Timmers.)
1953 En Leo Vissers als vliegenier (Foto: collectie Antoon Vissers.)
1953 Een dochter van Janus van Zutphen (Foto: collectie Cor van Zutphen.)
22 september 1953 Tante An Pepers en J. Bijvelds emigreren naar Canada. Op de achterkant van de foto staat adres: Hills farm, Williamsburg, Ontario, Canada (Foto's: collectie Joke van Zutphen - Pepers.)
1953 Op de achtergrond de boerderij van Marinus van de Akker. Op de bank Jan Vissers en links Martien Vissers. (Foto's: collectie Anroon Vissers.)
1953 opening bijeenkomst JN.jpg (256861 bytes) 1953 Opening van de clubbijeenkomst van Jong Nederland achter de jongensschool. Van links naar rechts: #?, #?, #?, #?, Hans de Visser, Mari van de Hurk, Jan Rietbergen, #?, Jan Henst, #? van de Hurk, Adriaan Brugmans en Cor Coppens. (Foto: collectie Evert Bosch.)
1953 Het Katholiek Meisjes Gilde.Achteraan van links naar rechts: Tiny de Wit, Annie van Zutphen, Cisca van Zutphen, Sjaantje vd Biggelaar en Diny Timmers. Vooraan: Bertha Brugmans, Marietje van Zutphen, Annie Coppens, Truus van Kaathoven, Frida van de Sanden, Mien vd Wetering en Annie van Zutphen. (Foto: collectie Tiny van Zutphen - de Wit)
1953 Wim Vissers in een boom. (Foto: collectie Wim Vissers.)
1953 Leden van het KMG en Jong Nederland in 1953. Van links naar rechts: Lies Kremers, Harry van Boxmeer en Thea van de Biggelaar. De foto is gemaakt bij Heintje van Boxmeer voor de deur ter gelegenheid van het vertrek van Harry van Boxmeer naar Canada. (Foto: archief Jong Nederland.)
31 januari 1954 Annie van den Hurk en Harrie Rooijakkers, bij de hennenkooi van Harrie Rooijakkers. (Foto: collectie Annie van den Hurk.)
1954 Deze vrouw met poffer is Antonetta van den Bogaard, die getrouwd was met martinus Kusters. Antonetta is op 13 maart 1884 geboren in uden en overleed in ZIjtaart op 15 februari 1954. (Foto: collectie Antoon Vissers).
Jaren vijftig Een uitstapje van het gezin van Janus Rovers naar De Efteling. (Foto: Collectie Jeanne Vermetten-Rovers uit Breda.)
Ca. 1954 Heintje van Boxmeer en zijn vrouw Wilhelmina van de Hoogen (weduwe van Willems) met een aantal van hun kleinkinderen. Van links naar rechts: opa Hein met waarschijnlijk een zoontje van Gerard van Boxmeer op de knie, en oma Wilhelmina met waarschijnlijk Hennie van Kessel op haar schoot. Tweede rij: Ineke van Kessel, Wilma van Kessel en Jan van Kessel, alledrie kinderen van Marietje van Boxmeer. Voorste rij: Wilhelmien Verbruggen, dochter van Anneke van Boxmeer, Marjo van de Tillaart?, dochter van Lina van Boxmeer, Ans Verbruggen en Riky Verbruggen, dochters van Anneke van Boxmeer, en de twee jongetjes zijn waarschijnlijk weer zoontjes van Gerard. (Foto: collectie Mari Brugmans, de namen werden doorgegeven door Agnes van Kessel - van Erp.)
ca. 1954 Het gezin van Piet van Zutphen en Johanna van Genugten. Achteraan v.l.n.r.: Jan, Marietje, Martien, Cor en Mien. Vooraan: Jo, vader, Albert en moeder. (Foto: collectie Cor van Zutphen.)

ca. 1954 Achteraan Nolda Pepers, Vooraan: vooraan haar zusjes Annie, Koke en Nuellie. (Foto: collectie Joke van Zutphen - Pepers.)
1954 Meisjes van het KMG op zondag na de club. #?, #?, #?, #?, Lies Kremers, Thea van de Biggelaar, Annie Timmers, Annie van Zutphen en Jo van Zutphen Wie staan er op deze foto? (Foto: archief Jong Nederland.)
1954 Leo, Antoon en Wim Vissers (Foto: collectie Wim Vissers.)
Ca. 1954 Irene, Karel, moeder Miet en Cor Vissers (Foto: collectie Antoon Vissers.)
1954 vd Elsen.jpg (513794 bytes) 1954 Van links naar rechts, #? Martien Rietbergen, Corry Munsters, Jan van Asseldonk, Theo van Asseldonk, Theo van den Elsen, Frans Munsters, Francie van den Elsen en Tineke van den Elsen. (Foto: collectie Theo van den Elsen, Oss.)
1954 Het gezin van Bert van Bakel. Van links naar rechts: Cor, Henk, vader Bert van Bakel, Frans, moeder Antonia Elisabeth van Erp, Maria en Petra. (Foto: collectie John van Bakel, Canada.)
1954 Deze prentbriefkaart uit de collectie van Harrie Vervoort werd in 1954 gepost. De kaart werd uitgegeven door Piet van de Hurk.
Jaren vijftig Bureauhouder Toon van Zutphen op weg naar de kerk. (Foto: collectie Tonio van Zutphen.)
1954 Kinderen uit het huwelijk van Antonius van Zutphen en Lamberta v.d. Linden (Wonende op de Corridor): in volgorde 1) Jan 2-4-1930, 2) Marietje 5-11-1931, 3) Johan 8-12-1932, 4) Annie 13-5-1934, 5) Martien 30-7-1935, 6) Gerard 11-2-1937, 7) Peter(Piet) 2-5-1938, 8) Dinie 16-4-1939, 9) Ciska 31-10-1940, 10) Wim 13-11-1942 en 11) Harrie 27-6-1944 . Foto mei 1954 bij 25-jarig huwelijksfeest. (Foto: collectie Tonio van Zutphen.)
1954 VOW in 1954. Staande van links naar rechts: #?, #?. Mies Wuytenburg, Boeren, #?, Willy Rovers en Dorus Meelen (trainer). Zittend: #?, Albert Wuytenburg, Jan Kremers, #? en #? (Foto: jubileumboek VOW bij het 40-jarig bestaan in 1987.)
1954 Foto van het KMG tijdens een uitstapje naar Valkenburg en het Geuldal bij Gulpen. Achterstre rij van links naar rechts: #?, Annie van Zutphen, Zus Rietbergen, Maria Munsters, Annie van Zutphen?, Annie Timmers, #?, #?, Berta Brugmans en Thea van de Biggelaar. Vooraan zittend: #?, Maria Timmers, #?, #?, #?, Maria Coppens, Thea Timmers em Maria van de Hurk. (Foto: collectie Jong Nederland.)
Ca. 1954 De lagere school jeugd. De meester stond op een trap toen hij deze foto maakte. Linkse rij van voor naar achter: Johan (van Bert) van Sleeuwen, Arie Opheij, Wim Reijbroek, Cor Coppens, #? en #?Tweede rij van links van voor naar achter: Toon van de Hurk, Henk Brugmans, Harry Coppens, #?, #? en Wim van Zutphen (latere Biezendijk). Derde rij van links van voor naar achter: Harry Brugmans, Jo van de Biggelaar, Bert Raaijmakers, #?, #? en #? Rechtse rij van voor naar achter: Willy Henst, #?, Leo Vissers, #?, Martien van Zutphen en #? Wie staan er nog meer op deze foto? (Foto: collectie Harrie Vervoort.)
Ca. 1954 Dezelfde jongens als op de vorige foto: Links van de pyramide: #?, #?, Johan (van Bert) van Sleeuwen, #?, Toon van de Hurk (met lichte broek), #?, #?, Van Zutphen (met lange donkere broek), #?.Op de pyramide: Wim Vissers en Leo Vissers. Wie er onderstaan is niet bekend. Voor de pyramide links is Harry Brugmans. Rechts van de pyramide: #?, Harry Coppens, Van Zutphen, Bert Raaijmakers, #?, #?, van Zutphen, #?, Willy Henst en Arie Opheij. (Foto: collectie Harrie Vervoort.)
Ca. 1954 Leerlingen van de jongensschool rond 1954. Achter tegen de muur staan van links naar rechts: een leraar die ingevallen was voor meester Raaijmakers wiens kinderen roodvonk hadden, #?, Wim van Zutphen, Cor van Zutphen, #?, #?, Brugmans, LeoVissers, Jan de Wit, Bert van Lankvelt, van de Boom, #?, Wim Reijbroek (met licht shirt), Adriaan Brugmans, Harry Coppens, Toon van de Hurk, Arie Opheij, Louke Schepers (aangenomen zoon van Jas Schepers, eigennaam was Van de Heuvel), Johan (van Bert) van Sleeuwen, Bertus Raaijmakers, Jo van de Biggelaar, Harry (van Toon) van Zutphen en meester Van den Elsen. Vooraan een mierennest vol kinderen. Deze foto is op dezelfde dag gemaakt als beide 'sportfoto's' hiervoor. (Foto: collectie Willy Henst.)
Ca. 1954 Bij het nieuwe tuinstel: Jan, Irene, Cor en Martien Vissers. (Foto: collectie Wim Vissers).
1954 JN Bivak.jpg (308955 bytes) Zomer 1954 Het is even zoeken in de boom, maar als je goed kijkt ontdek je boven in Pieter Versteegden, Antoon Vissers en Piet van den Hurk. Iets lager Toon van de Wuitenburg en weer iets lager Harrie van den Hurk, Adriaan Brugmans en onderaan hangend aan het touw Ad van den Hurk. De foto werd in 1954 gemaakt tijdens het bivak van Jong Nederland op de boerderij van de familie Van Helvoirt in Loosbroek. (Foto: collectie Antoon Vissers.)
Zomer 1954 Ook deze foto werd gemaakt tijdens het bivak in 1954. Bovenop zit Tony Peters. De ladder wordt vastgehouden door Harry van den Hurk (links) en #? rechts. (Foto: collectie Wim Vissers.
1955 BB Kookcursus.jpg (158048 bytes) 1955 Kookcursus van de Boerinnenbond. Achterste rij, staand van links naar rechts: Tonnie van de Hurk, Zus van de Hurk, Miet Jonkers, Dina van Lankvelt (met schort aan), Martina Raaijmakers (achter), Netta Scheffers (voor),  #?, #?, Mietje Rooijakkers, Mientje van de Ven, Drika van Berkel en Riek Langens. Vooraan zittend: Joke van Nunen, Bertha van Nunen, Mien van Janus van Asseldonk, Marietje Kanters, An Thijssen, Marietje van Aard van Asseldonk, Dien van Driek van de Hurk. De foto is gemaakt bij bakker Nieuwkamp voor de deur. (Foto: collectie Miet Kanters.)
Mid jaren 50 Wim Schevers (geboren op 2 februari 1928). (Foto: collectie Anja Heerkens - Versantvoort.)
Mid jaren 50 Jo Schevers met haar moeder Drika Schevers - Langens. (Foto: collectie Anja Heerkens - Versantvoort.)
21 februari 1955 De familie Schevers toen Sjaan Schevrs (zuster Stephanie) in het klooster trad: 1) Sjef Schevers, 2) Jo Schevers, 3) Jan Versantvoort, 4) Maria Donkers, 5) Gerard Schevers, 6) Sjaan Schevers (zuster Stephanie). 7) Netty Schevers, 8) Harry van Oers, 9) Maria Steenbakkers, 10) Toon Schevers, 11) Bert Schevers, 12) Annie van Kuijk, 13) Wim Schevers, 14) Johan Schevers, 15) Martien Schevers, 16) Hans, zoon van Martien Schevers, 17) Drika Schevers, 18)Hennie dochter van Martien Schevers, 19) Dora Schevers - van de Wijst, 20) Jan Schevers - Schepens (Foto: collectie Anja Heerkens - Versantvoort.)
21 februari 1955 Foto gemaakt ter gelegenheid van de professie van Sjaan Schevers (zuster Stephanie). Rechts van haar staat haar moeder Drika Schevers - Langens. (Foto: collectie Anja Heerkens - Schevers.)
1955 Ardie.jpg (149789 bytes) 1955 1955 Communie.jpg (237995 bytes)Eerste H. Communie van Ardie van de Tillaart. Op de rechtste foto, van links naar rechts: Theo, Bert, Ardie en Piet van de Tillaart. (Foto's: collectie Ardie van de Tillaart.)
Jaren 50 Jeanne, dochter van Janus Rovers. (Foto: collectie Jeanne Vermetten - Rovers, Breda.)
14 mei 1955 Trouwfoto's van Jeanne, dochter van Janus Rovers, met Lambertus Vermetten.


Op de tweede foto staan de getuigen Harrie Rovers (links) en Piet Vermetten (rechts). Op de rechtse foto van links naar rechts: Catrien Rovers- van Leijden, Lambert Vermetten, Janus Rovers, Goferdina Vermetten- van de Corput, Jeanne Rovers en Toon Vermetten. (Foto: collectie Jeanne Vermetten - Rovers, Breda.)
Jaren 50 Miet Reijbroek voor de deur van haar huis (De kampen 4-5). (Foto: collectie Miet Reijbroek.)
1955 Van Eerd 01.jpg (339962 bytes) 1955 1955 Van Eerd 02.jpg (311598 bytes)In de zomer van 1955 werd de maalderij van Johan van Eerd door brand getroffen. Voor meer foto's van de herbouw, zie de kroniek van 1955. (Foto's: collectie Miep van Eert - Bek.)
1955 Het gezin vn Johan Pepers. 1) Joke, 2) ome Piet, 3) Wim, 4) Bert, 5) Nolda, 6) Nellie, 7) Willy, 8( Frans, 9) Toon, 10) moeder Antonia van Lankvelt, 11) tante Sien, 12) vader Johan Pepers, 13) Martien. (Foto: collectie Joe van Zutphen - Peters.)
1955 Antoon, Bert en Leo Vissers. (Foto: collectie Wim Vissers.)
1955 Jong Nederland kamp in Loosbroek. Boven met vlag: Wim Vissers. Onder in pyramide: Piet van de Hurk en Tony Peters. Links achter met gekruisde benen: Harry van de Hurk. Rechts: zittend : #?, staande: Antoon Vissers, Toontje van de Hurk en Ariaan Brugmans. (Foto: archief Jong Nederland.)
1955 Foto gemaakt bij het 10-jarig bestaan van Jong Nederland. Bovenste rij, van links naar rechts: Hans de Visser en Toon Wuijtenburg. Tweede rij van boven: Wim Reijbroek, Piet Munsters en Cor Wuytenburg. Derde rij: Antoon Vissers, Willy Henst en Harry Coppens. Tweede rij van voren: Piet van de Hurk (met schild), Cor van de Hurk, Cor Coppens, Wim Vissers, Toon van de Hurk, Henk Brugmans, Leo Vissers, Jan Henst en Adriaan Brugmans (met schild). Zittend: Tonny Peters, Harry van de Hurk, Jan van de Ven, pastoor Van de Bult, Evert Bosch, Pieter Versteegden en Jan Rietbergen. Links met trom: Mari van de Hurk. Rechts met trom: Harry Versteegden. (Foto: archief Jong Nederland.)
juli 1955 Plechtige  Communie van Maria en Nelly Timmers. Staand b.l.n.r.: Nelly Timmers, Maria Timmers en Ria van Zutphem. Zittend: Oda Timmers, Diny van Asseldonk en Ardie van de Tillaart (Foto's: collectie Oda Timmers.)
1955 De slachter met zijn hulp: Has Vissers met zijn zoon Leo. (Foto: collecties van Antoon en van Wim Vissers.)
1955 Irene en Truus Vissers, dochters van Has Vissers. (Foto; ciollectie Antoon Vissers.)
1955 Irene, Truus en Martien Vissers. (Foto: collectie Antoon Vissers.)
1955 Van links naar rechts de gebroeders vissers: Martien, Karel, Bert, Jan en Cor, met hun moeder. (Foto: collectie Antoon Vissers.)
1955 De Koning.jpg (298269 bytes) 1955 Achterste rij van links naar rechts: An van de Linden, vrouw van Jan de Koning (ze staat krom), Drieka de Koning, Tonia de Koning en pater Toon de Koning. Vooraan zittend: Jans de Koning, Mie Adriaans (een buurvrouw), Hanna de Koning, Berta van de Rijt, getrouwd met Janus de Koning, Ant de Koning, Hanneke van Rooi (ze was de tweede vrouw van Marinus Rovers uit Sint-Oedenrode. Marinus was eerst getrouwd geweest met Marie de Koning) en helemaal rechts zit Dina Jonkers, de vrouw van Aard de Koning. De foto is gemaakt bij de kippenkooi van Ties van Bakel. (Foto: Collectie Miet Kanters.)
September 1955 Uitstapje van de bestuursleden van eierbond naar Roermond en omgeving begin september 1955.

Voorste rij v.l.n.r.: Jan van den Oever (Veghel), Willem van den Brand (Mariaheide), Piet Rovers (Mariaheide), Theo Bouw (Erp), Bertus Meulemeesters (Boekel), ??, Willem van der Heijden (Loosbroek), Jan van de Sanden (Eerde), ??, Piet van Houtum (Heeswijk, nu Schijndel).

Tweede rij van onderen, v.l.n.r.: Ties van Heeswijk (Eerde), Willem van de Ven (Eerde), Dorus Braks (Odiliapeel), ??, Janus Bosch (Loosbroek), Bertus van de Tillaart (Erp), ??, Grad v.d. Akker (Vorstenbosch)

Derde rij van onderen v.l.n.r.: Christ Hurkmans (Loosbroek), Antoon van der Steen (Veghel), Theo Minten (Odiliapeel), Gerrit Ebbers (Odiliapeel), Harrie Vonderen (Odiliapeel), ??, ??, Piet van den Heuvel (Vorstenbosch)

Vierde rij van onderen v.l.n.r.: Antoon Vissers (Veghel), Driek v.d. Tillaart (Veghel), ??, Ben van den Oever (Eerde), Jan van Rosmalen (Eerde), Jan van Kessel (Vorstenbosch) , ??, Willem Timmers (Zijtaart), Van Boxmeer (Zijtaart)

Vijfde rij van onderen v.l.n.r.: Jas van Helvoort (Veghel), Ties Nieuwenhuizen (Boekel), Gerard Verbruggen (Boekel), ??, ??, Dorus de Mol (Loosbroek), Ties Heerkens (Loosbroek), ??, ??. Bovenste rij v.l.n.r.: Bert Ketelaars (Veghel), ??, ??, Jan van Stiphout (Veghel), Tinus van Kessel (Vorstenbosch), Tinus de Mol (Vorstenbosch), Hendrik van der Pas (Vorstenbosch), ??, Jan van Grinsven (Dinther), Tinus Verhagen (Dinther).

(Foto: collectie heemkundekring Sint Achten op Boeckel, gepubliceerd in Brabants Dagblad 8 mei 2012.)
Jaren vijftig Het KMG. Achterste rij v.l.n.r.: Tonnie van de Hurk, #?, Annie Timmers, zuster #?, Thea van de Biggelaar, #? en #?. Vooraan zittend: #?, #?, #?, Nelly Timmers, Francien van Kaathoven, #?, #? en #? (Foto: collectie Marietje van Zutphen.)
1955 Kevelaar.jpg (224288 bytes) 1955 Processie naar Kevelaar. Vooraan rechts met hoed en zwart jasje is Mieke, de vrouw van Driek Jonkers. Drie rijen verder naar achter met wit hoedje op is Riek Langens en naast haar met een klein handtasje is Miet Kanters. Daarachter in het zwart is Miet van Toon van Zutphen en naast haar, niet helemaal in beeld is Mientje van de Ven. (Foto: collectie Marietje van de Wijgert -  Kanters.)
1955 Het KMG op het voetbalveld op Zondveld. Achterste rij van links naar rechts: Thea van de Biggelaar, #?, Annie van Zutphen, #?, #?, #?, Thea Timmers en #? Tweede rij knielend: Nel Timmers, Annie Timmers, Anny van Zutphen, #?, Maria Munsters, Tony van de Hurk en Maria Coppens. Voorste rij zittend: #?, Jaantje van Zutphen, #?, #?, en #?  (Foto: archief Jong Nederland.)
1955 Het KMG. Bovenste rij van links naar rechts: Annemiek Vissers, Wllie de Visser, Maria Coppens, Ria Dortmans, Ria Versteegden, Corry Munsters, Ria van Zutphen en Mientje van Zutphen. Staande tweede rij van voren: Mientje Jonkers, Frida van der Zanden, Jaantje(?) van Zutphen, (dan vier meisjes wat hoger) Nel Timmers, daarachter Thea Timmers, Mientje van der Zanden en Truus van Kaathoven, (weer lager) Maria Munsters, Marietje van Zutphen, Riekske Jonkers, Truus Vissers en Annie van Zutphen. Rechts achter de tweede rij wat hoger: Berta Brugmans. Voorste rij zittend: Annie Coppens, Tonny van de Hurk, Thea van de Biggelaar, pastoor A. van de Bult, Annie Timmers, Annie van Zutphen en Riet Rietbergen. (Foto: collectie Jong Nederland.)
1955 Wim Vissers, Leo Visserrs en Wim Rijbroek op kamp in Loosbroek (Foto: collectie Wim Vissers)
1955 Van links naar rechts: Toon Wuytenburg, Evert Bosch, Harry Versteegden en Leo Vissers op kamp in Loosbroek (Foto: collectie Wim Vissers.)
1955 Petronella van Weert (geboren in 1880), vrouw van Henricus Brugmans (Foto: collectie Jan van Nunen.)
Ca. 1955 Jan van Zutphen op een paard (Foto: collectie Cor van Zutphen.)
1955 Grardje Brugmans.jpg (128445 bytes) Ca. 1955 De kinderen van Grardje Brugmans. van links naar rechts: Achterste rij van links naar rechts: Jan, Diny, Berta, Harry en Petra. Vooraan: Annie en Mari.(Foto: collectie Mari Brugmans.)
1955 Vijf vrouwen.jpg (204567 bytes) Jaren vijftig Van links naar rechts: Ant Vogels, getrouwd met Jan Kanters, Ciska Kanters, getrouwd met Grard Brugmans, Ant de Koning, getrouwd met Toon Kanters, Mie (of Mieke) Kanters (ongetrouwd) en Hanneke Brugmans, getrouwd met Ties Kanters. Ze waren op bezoek bij Mie Kanters, die pastoorsmeid was bij pastoor Van Delft in Groot Linden. Van Delft is in 1942-1943 pastoor geweest in Zijtaart. (Foto: collectie Mari Brugmans.)
Jaren vijftig Links Jo Schevers, rechts Nettie Schevers, in het midden Agnes, een meisje dat in de oorlog bij Schevers logeerde. (Foto: collectie zuster Stephanie Schevers.)
Martinus Bosch jaren 50.jpg (251586 bytes) Jaren vijftig Martinus Bosch en zijn vrouw Wilhelmins Vlemmings achter hun huis. (Foto: collectie Evert Bosch.)
Jurie Bosch jaren 50c.jpg (210609 bytes) Jaren vijftig Jurie Bosch.jpg (174031 bytes)


Hoefsmid Jurie Bosch aan het werk. Links met een paard, rechts met iets anders. (Foto: collectie Evert Bosch.)
Theo v Boxmeer mid jaren 50.jpg (199872 bytes) Jaren vijftig Theo van Boxmeer in de timmerwerkplaats van zijn vader. (Foto: collectie Evert Bosch.)
Jaren vijftig Wilhelmina van de Hoogen, vrouw van Heintje van Boxmeer, weduwe van Willems. (Foto: collectie Mari Brugmans.)
Ca. 1955 Zuster Martina Rovers, dochter van Martinus Rovers en zus van Janus Rovers. In 1956 werden deze kloosterkleren vervangen door modernere kleren. (Foto: Jeanne Vermetten-Rovers, Breda.)
Ca. 1956 Carnaval. Vam links naar rechts: Riet Rietbergen, Margriet van de Rijt, Ans Rietbergen, Catharina van de Rijt en Corry Munsters. Het kleine meisje vooraan is een logeetje. (Foto: collectie Antoon Vissers)
1956-05-10.jpg (410127 bytes) 10 mei 1956 Hemelvaart Harrie Vervoort, Annie Timmers en Piet van Asseldonk op weg naar de kerk. Het kleine meisje helemaal links is Marlies Kremers en achter rechts van Annie loopt Maria van den Hurk. Over de rechterschouder van Harrie Vervoort is nog een glimp te zien van Ant en Bet Vervoort. Dit soort foto's van mensen op weg naar de kerk of van de kerk op weg naar huis zijn in veel fotoalbums in Zijtaart te vinden. Ze werden gemaakt door een fotograaf. Een week later hingen de foto's bij Piet van de Hurk (tegenover de kerk) voor de raam. Daar konden ze bijbesteld worden. Er zijn (minstens) vier series van: uit 1952, van 19 mei 1956, van 30 mei  1957 en van 14 mei 1958. (Foto: collectie Annie Berkmortel - Timmers.)
10 mei 1956 Hemelvaart Betsie en Joke, kinderen van Jas (Sebastianus, Janus) Vervoort. (Foto: collectie Betsie van de Broek - Vervoort.)
1955 Miet Kanters c.jpg (168824 bytes) 10 mei 1956 Hemelvaart Van links naar rechts: Marietje Kanters, Bet Vervoort en Ant Vervoort. Omdat Ant en Bet dezelfde hoeden dragen als op de vorige foto, is die op dezelfde dag gedateerd, maar die hoeden kunnen natuurlijk meerdere jaren gedragen zijn geweest. (Foto collectie Marietje van de Wijgert -  Kanters.)
1956 10 mei vriendinnen.jpg (283110 bytes) 10 mei 1956 Hemelvaart Een groep meiden zittend in het gras waar nu het kerkplein is. De kleuter die achteraan staat is Gerry Hommeles. Zittend van links naar rechts: #?. #?, #? (peuter op schoot), #?, #?, #?, #? (achter), #? en #?. (Foto: collectie Jan en Jo Timmers - van de Hurk.)
1956 De Eerste H. Cmmunie van Diny van de Tillaart. Op de foto staan ook Annie van der Linden en Nellie en Joke van de Tillaart. (Foto: collectie Joke van de Tillaart).
1956 Opening van de verbouwde winkel van Jan van de Biggelaar, huidig adres Pastoor Clercxstraat 31-33. Het jongetje is kleinzoon Joop Munsters, zoon van dochter Marietje van de Biggelaar en Willem Munsters (Erp). Verder van links naar rechts: Jan van de Biggelaar, zoon Marinus van de Biggelaar, aannemer Heintje van Boxmeer (staat achter Dorta), Dora van de Biggelaar - van de Zanden, dochter Marietje van de Biggelaar en #? (Foto: collectie Marinus van de Biggelaar.)
1956 Processie.jpg (262264 bytes)1956 processie Namen.jpg (170406 bytes) Ca. 1956 Foto gemaakt na een processie. 1) Mien van de Heijden, 2) Petra van Bakel, 3) Maria van de Tillaart, 4) Tonnie van Eert, 5) Friedy van Sleeuwen, 6) Joke Rooijakkers, 7) Dilia van den Oever, 8) #? van den Tillaart, 9) Marlies Kremers, 10) #?, 11) #?, 12) Francien van de Biggelaar, 13) Diny van Asseldonk?, 14) #?, 15) #?, 16) #? van de Tillaart, 17) #? en 18) #? (Foto: collectie Tonnie Jansen - van Eert)
1956 Processie a.jpg (158043 bytes) Ca. 1956 Foto gemaakt na een processie. Van links naar rechts: Tonnie van Eert, Ria van Zutphen (verkleed als zuster) en Friedy van Sleeuwen. (Foto: collectie Tonnie Jansen - van Eert)
1956 Wkm Vissers op weg naar het bivak van Jong Nedeerland in de Mortel. De emmer moest hij meebrengen om 'erpel in te schellen' en die overleefde het kamp niet. Zo gaat dat dan. (Foto: collectie Wim Vissers.)
1956 Jong Nederland op kamp in De Mortel. Van links naar rechts: Pieter Versteegden, Cor van de Hurk, Wim Vissers, Adriaan Brugmans en Mari van Zutphen. Zittend: Harry Coppens en Henk Brugmans. (Foto: archief Jong Nederland.)
1956 1) Tjeu Dortmans, 2) Evert Bosch. 3) Piet van den Hurk, 4) #?, 5) #?, 6) Adriaan van den Hurk, 7) Jan vam de Ven, 8) Wim Vissers, 9) Leo Vissers, 10) Harry Coppens, 11) Jo Biggelaar, 12) Wim Kremers, 14) #?, 15) Cor Kremers en 16) #?.
Zomer 1956 Wim Vissers op drie 'romkannen' tijdens het bivak van Jong Nederland in De Mortel. (Foto: collectie Antoon Vissers.)
1956 Zilveren jubileum van zuster Capistrana van Zutphen. 14) Wim (van Hannes) van Zutphen, 18) Mie van Zutphen - van Asseldonk, 19) Dien (van Hannes) van Zutphen. Wie staan er nog meer op deze foto? (Foto: collectie Albert van Zutphen.)
192 Valkenburg nrs.jpg (93662 bytes) 5 juli 1956 Op 5 juli 1956 hadden de leden van de RK Jonge Boerenstand met de jonge leden van de Boerinnenbond een uitstapje naar Valkenburg. 1) #?, 2) #?  3) Jo van Zutphen, 4) Ties van Zutphen, 5) #?, 6) Janus Thijssen, 7) Pater Antoon de Koning, 8) #?, 9) #?, 10) #?, 11) #?, 12) Wim van Zutphen, 13) Dien van Zutphen, 14) Toon Cissen, 15) #?, 16) #?, 17) #?, 18) #?, 19) Annie van de Hurk, 20) Harry van Asseldonk, 21) #?, 22) Jo van Lankvelt, 23) #?, 24) #?, 25) #?, 26) #?, 27) #?, 28) #?, 29) #?, 30) Wim van den Hurk, 31) Harry van de Akker, 32) #?, 33) #?, 34) Martien van de Ven, 35) #?, 36) Bert Langens, 37) #?, 38) #?, 39) #?, 40) An Thijssen (klein), 41) Marietje Kanters, 42) An Thijssen (groot) 43) #?, 44) Harry Langens, 45) #?, 46) Tonnie van den Hurk, 47) Dieneke van Lankvelt, 53) Marietje Schepers, 53) #?, 54) #?, 55) Dina van Nunen, 56) Maria Tijssen, 57) Bertha van Nunen. Dan staan er ook nog op: Annie Berkmortel, Harry van Nunen, Rina Munsters, Tonnie Schepers, Door Langens, Jan van Boxmeeren Harry van Lankvelt, maar waar precies?  (Foto: collectie Harrie Vervoort.) 
1956-07-22.jpg (176169 bytes) 12 juli 1956 Toon, zoon van Piet van de Hurk (geboren op 5 mei 1944). De 12-jarige Toon meende dat hij een oogje had op Ardie van de Tillaart en gaf haar toen zijn foto. (Foto: collectie Ardie van de Tillaart.)
Pastoor Clercxstraat 15 1956.jpg (261301 bytes) 1956 Dit schilderij van het huis met huidig adres Pastoor Clercxstraat 15 werd in 1956 geschilderd door een zekere Jan de Wit. (Schilderij: collectie Jan Vervoort.)
Theo Annie Martien.jpg (266604 bytes) Ca. 1956 Theo.jpg (328832 bytes)Op de linkse foto Harry van Boxmeer en zijn vrouw Fien Verbruggen en hun kinderen (van links naar rechts) Martien, Annie en Theo. Op de rechtse foto staat Theo met een schaap. (Foto: collectie Harry van Boxmeer.)
Ca. 1956 Het gezin van Johan Pepers. De kadootjes en de sneeuw suggereren dat deze foto bij Sinterklaas werd genomen. 1) Johan Pepers, 2) zijn vrouw Antonia van Lankvelt, 3) Martien, 4) Annie, 5) Gerard, 6) Frans,7) Wim, 8) Bert, 9) Toon, 11) Willy, 12) Nolda, en 13) Joke (Foto: collectie Harry van Boxmeer.)
Harrie en Fien.jpg (315202 bytes) Jaren vijftig Harry van Boxmeer en zijn vrouw Fien Verbruggen. (Foto: collectie Harry van Boxmeer.)
Zomer 1956 In de zomer van 1956 brandde een schuur van Toon van de Berg af. Op de foto leden van de RK Jonge Boerenstand aan het helpen met stenen bikken. Links op de voorgrond Harry van Lankvelt en Harry van Asseldonk. Verder naar rechts op de voorgrond: Harry van Nunen. Rechts achter Wim van Zutphen. Wie staan er nog meer op deze foto? (Foto: collectie Harrie Vervoort.)
Zomer 1956 Ria van Zutphen, Nelly Timmers, Oda Timmers en Diny van Asseldonk, achter het huis van Hannes van Zutphen (Krijtenburg).(Foto: collectie Oda Timmers.)
1956 Deze foto werd in 1956 gemaakt tijdens de bouw van het huis van Richard van Nunen. Op de achtergrond het huis van koster Hendrik Rietbergen. Wie staan er op deze foto? (Foto: collectie Mari Brugmans.)
1956 aug JN.JPG (297227 bytes)1956 aug JN nummers.jpg (166000 bytes) Augustus 1956 Deze foto werd gemaakt tijdens het bivak van Jong Nederland bij de familie Lemmens, in De Mortel. 1) Adriaan Brugmans, 2) Antoon van de Hurk, 3) Harrie Versteegde, 4) Evert Bosch, 5) Wim Vissers, 6)  Leo Vissers (als gekke bekkentrekker), 7) Mari van Zutphen, 8) #?, 9) Cor van den Hurk (met stok), 10), #? van Zutphen, 11) Wim van Rijbroek, 12) Willie Henst, 13) Henk Brugmans en 14) Antoon Vissers. (Foto: collectie Antoon Vissers.)
September 1956 Het bestuur van de Boerenleenbank bij het 50-jarig bestaan van de bank in 1956. Achter staande van links naar rechts: Hendrik (Driekske) van de Ven (kassier), Jan Adriaans, Jan van de Tillaart, Piet Vervoort en Jan van de Hurk. Zittend: Toon van Sleeuwen, Tinus van Boxmeer en pastoor A. van de Bult. (Foto: collectie Harrie Vervoort.)
September 1956 Regina van Nunen en Maria Bekkers met een paar vrijers op Veghel kermis. (Foto: collectie Erna van den Elsen, Boxtel.)
1957 Christ van Lankveld.jpg (232749 bytes) 1957 1957 Driek Christ Lies.jpg (209091 bytes)

Op de linkse foto draagt Berta van Lankvelt - van de Linden haar zoontje Christje. Op de rechtse foto staat vader Driek van Lankvelt met zijn kinderen Christje en Lies. (Foto's: collectie Christ van Lankvelt.)

Begin 1957 Martina de Leest met haar neefje Pieter Reijbroek (De Kampen 4-5). (Foro: collectie Miet Reijbroek.)

Konininnedag 1957

Op de onderste foto van links naar rechts: Ans Rietbergen, Mariet van de Riet en Truus Vissers. Zie voor meer foto's van koninginnendag 1957 de kroniek van 1957. (Foto: collectie Antoon Vissers.)

1955=1956.jpg (213722 bytes) 30 mei 1957 Hemelvaart Van links naar rechts: Lamberdina Kerkhof, weduwe van Theodorus van Asseldonk, met haar kleindochters Annie Timmers en Diny van Asseldonk. (Foto: collectie Martien van Asseldonk.)
1957-05-30 Oda.jpg (212936 bytes) 30 mei 1957 Hemelvaart Maria en Oda Timmers. (Foto: collectie Oda Timmers.)
1957-05-30 b.jpg (213555 bytes) 30 mei 1957 Hemelvaart Van links naar rechts: Harrie Vervoort, Annie Timmers, Toon Cissen, Diny Cissen - Van Zutphen en Piet van Asseldonk. (Foto: collectie Annie van de Berkmortel - Timmers.)
1957-05-30 HB.jpg (219900 bytes) 30 mei 1957 Hemelvaart Harrie Berkmortel gaat naar de mis. (Foto: collectie Annie van de Berkmortel - Timmers.)
Jaren 50 Miet Reijbroek (rechts) fietst van de kerk  naar huis. (Foto: collectie Miet Reijbroek.)
1957 Hubeta Gevers.jpg (221493 bytes) 30 mei 1957 Hemelvaart Hier komt Huberta Gevers, de vrouw van Jan Raaijmakers, uit de kerk. (Foto: collectie Harry van de Heijden en Riek Raaijmakers.) 
30 mei 1957 Hemelvaart Jaan van de Tillaart - Pepers. (Foto: collectie Joke van de Tilaart).
1957 30 mei Misdienaars.jpg (256624 bytes) 30 mei 1957 Hemelvaart Een groep misdienaars, van links naar rechts: Op de achtergrond (derde van links): Piet van de Wetering. Vooraan van links naar rechts: Wim Kremers, Martien van de Tillaart, Cor Kremers (voor), Jan Timmers, Theo van de Tillaart en Jan Brugmans. (Foto: collectie Jan en Jo Timmers - van de Hurk.)
1957 Trouwen.jpg (296017 bytes)1957 namen.jpg (186813 bytes) 1957 Het huwelijk van Bert van Zutphen en Nolda van Boxmeer. 1) Fien Verbruggen, 2) Theo (van Harry) van Boxmeer, 3) Harry (van Jan) van Boxmeer, 4) Regina van Boxmeer - van Nunen, 5) Jan van Boxmeer, 6) Marie van Boxmeer, 7) #?, 8) #?, 9) Mies van Zutphen, 10) #?, 11#?, 12) Martien (van Harry) van Boxmeer, 13) bruidegom Bert van Zutphen, 14) Bruid Nolda van Boxmeer, 15) #?, 16) Tinus van Boxmeer, 17) Maria (van Piet) van Zutphen (uit Veghel), 18) Jans Daandels - van Boxmeer, 19) Piet Daandels (uit Mariaheide), Bert van Boxmeer (Olland), 21) #?, 22) Hanneke Bekkers (getrouwd met Bert van Boxmeer), 23) Jan (van Piet) van Boxmeer, 24) Martien (van Piet) van Boxmeer, 25) Ans (van Piet) van Boxmeer, 26) #?, 27) #?, 28) #?, 29) Truus van de Ven (getrouwd met Piet van Boxmeer) en 30) Piet van Boxmeer. (Foto: collectie Harry van Boxmeer.)
1957-07-04.jpg (266996 bytes) 4 juli 1957 Uitstapje naar Schiphol van de Jonge Boerenstand en de Boerinnenbond. Bovenste rij van links naar rechts: #?, #?, #?, #?, Harry Berkmortel, Anny Timmers, #?, #?, #?, #?, #?, #?, #?, #?, #?, #?, #?, #?, #?, #?, #?, Maria van de Linden, Tonnie van de Hurk, #?, #?, #?, #? en Maria Thijssen. Vooraan zittend: #?, #?, #?, #?, Frits van Nunen, pater Ties Tijssen (op verlof uit Angola), Harry van Lankvelt, #?, #?, #?, #?, #?, Martien van Zutphen, Johan Langens, #?, Harry van Nunen, #? en Maria Rooijakkers. (Foto: collectie Annie van de Berkmortel - Timmers.)
Zomer 1957 Bivak van het KMG in Boekel. Wie zitten er allemaal op de wagen? (Foto: collectie Antoon Vissers)
Zomer 1957 Bivak van het KMG in Boekel. Van links naar rechts: Maria van de Tillaart, Corry Munsters, Margriet van de Rijt, Ria Dortmans, Anny Timmers, Netty van de Tillaart, Ria van Zutphen, Guusje Coppens en Maria van de Hurk (Foto: collectie Antoon Vissers)
Zomer 1957 Bivak van het KMG in Boekel. Van links naar rechts: Maria van de Hurk, Netty van de Tillaart, #?, Ria Dortmans, Anny Timmers, Maria van de Tillaart, Corry Munsters, Ria van Zuttphen en Guusje Coppens. (Foto: collectie Antoon Vissers)
Zomer 1957 Bivak van het KMG in Boekel. Van links naar rechts, achter: Ria Dortmans, Maria van de Hurk, Corry Munsters, en voor: Margriet van de Rijt, Guusje Coppens en Ria van Zutphen. (Foto: collectie Antoon Vissers)
Zomer 1957 Bivak van het KMG in Boekel. Tony van de Hurk, Truus Vissers, Nelly Timmers, Riet Rietbergen, Maria Munsters (achter), #? Dortmans, Thea Timmers, Maria van de Hurk, Thea Biggelaar. Tweede rij, Maria Coppens, Elly de Visser, daarvoor Ria Versteegden, Ria van Zutphen, Netty van de Tillart, rechts onder Corry Munsters (Foto: collectie Antoon Vissers)
1957 Miet Vissers en haar zoontjes Jan, Cor en Karel . (Foto: collectie Wim Vissers).
1957 Jose en Karel Vissers. (Foto: collectie Wim Vissers.)
Ca. 1957 Schapen van Piet van Zutphen. Links schaapherder Jan van Zutphen. Op de rechtse foto op de achtergrond Mien en Albert van Zutphen. (Foto: collectie Albert van Zutphen.)
Bertha Gevers.jpg (223014 bytes) Jaren vijftig Bertha Gevers, vrouw van Jan Raaijmakers, met haar schoondochter Martina van Sleeuwen, getrouwd met haar zoon Jan Raaijmakers. (Foto: collectie Harry van de Heijden en Riek Raaijmakers.)
Pater Vervoortstraat A.jpg (295260 bytes) Jaren vijftig Dit huis stond tot ca. 1960 aan de Pater Vervoortstraat. De laatste bewoner was Marinus van de Akker.
Jaren vijftig De fanfare. Foto gemaakt in 'de Straat' op de achtergrond het huis van Dortmans (gebouwd in 1952). Het vaandel wordt gedragen door Wim van Zutphen. Daarachter met deels kaal hoofd: Gerard van de Rijt en daarachter Chris van de Ven. De man in het midden van de eerste rij met een trommel is Mari van de Hurk. Daarachter met een grote trom loopt Grard van de Ven. Wie staan er nog meer op deze foto? (Foto: collectie Mari Brugmans.)
1957 Harrie (priester), Annie en Christ (kinderen van Antoon van de Ven en Dora van Berkel), Antje van de Ven Aarts – onbekend en ene Rene uit Amsterdam (Foto: collectie Dora van de Ven.)
1957 Tinus Bosch.jpg (319925 bytes) 1957 Tinus Bosch en Peter Burgt op een bromfiets. (Foto: collectie Evert Bosch.)
1957 Zuster Giubata Hermans, haar zus Miet Vissers-Hermans, en zoontje Karel Vissers. (Foto: collectie Antoon Vissers.)
1957 Het KMG op bivak in Boekel. Achterste rij van links naar rechts: Thea van de Biggelaar, Nelly Timmers, Thea Timmers en Van de Hurk. Tweede rij: Ria Versteegden, Ans Rietbergen, #? en Coppens. Voorste rij: Elly de Visser, Truus Vissers, Tonny van de Hurk en Maria Munsters. (Foto: archief Jong Nederland.)
1957 Het KMG, verjaardag van Amika. Staande rechts: Diny van Asseldonk. Rest #?. (Foto: archief Jong Nederland.)
1957 Het KMG. Bij de fiets staande: Maria Timmers, Van Zutphen, Oda Timmers en Diny van Asseldonk. Zittend: Gusta Coppens.  (Foto: archief Jong Nederland.)
1957 Jong Nederland op districtstoernooi in Boxtel. Achterste rij van links naar rechts: Adriaan van de Hurk, Wim Reijbroek en Evert Bosch. Staande tweede rij van achter: Cor van Zutphen, Harry Coppens en Toon van de Hurk. Zittend: Cor van de Hurk, Willy Henst, Wim Vissers en Leo Vissers. (Foto: archief Jong Nederland.)
1957 Wim Vissers (?), Bert Vissers en Bart van de Linden aan de afwas op kamp in de Mortel (Foto: collectie Wim Vissers.)
1957 Jong Nederland op kamp in De Mortel. Staande van links naar rechts: Harry Coppens, Henk Brugmans, Van Zutphen, Pieter Versteegden, Harry van de Hurk, Wim Vissers, #? en Cor van de Hurk. Zittend: #?, Mari van de Hurk, #?, Toon Wuytenburg. Vooraan: Evert Bosch. (Foto: archief Jong Nederland.)
1957 Jong Nederland op kamp in de Mortel. Van links naar rechts: Toon Wuytenburg, Evert Bosch, Wim Vissers, Piet van den Hurk, Harry van den Hurk, Pieter Versteegden, Harry Coppens. #?, Adriaan Brugmans en Wim Reijbroek(?) (Foto: collectie Wim Vissers.)
1957 Toom van den Hurk, Leo Vissers (op de koe) en Henk Brugmans tijdens het bivak van Jong Nederland. (Foto: collectie Antoon Vissers.)
1957 JN Bivak.jpg (189518 bytes) 1957 Antoon Vissers was een dagje op bezoek tijdens het bivak van Jong Nederland in De Mortel en is aan het schieten met een luchtpistool. Naast hem staan Adriaan Brugmans en Wim van Rijbroek (foto: collectie Antoon Vissers.)
1957 Vooraan van links naar rechts: Truus, Elly, Annemieke en Jose Vissers. Daarachter zit Truus Vissers. (Foto: collectie Wim Vissers.)
1957 De Eerste Communie van Irene Vissers. (Foto: collectie Wim Vissers.)
17 juli 1957 Plechtige communie meisjes. Staande van links naar rechts: #?, Van Sleeuwen, Van de Wetering, Tony van Kaathoven (met handen op elkaar voor zich) , #?, Riek van Bakel, Mietje van de Zanden, Lenie van Asseldonk, Van de Linden, Petra Brugmans, #?, Coppens, Mien van Boxmeer en Annie van de Linden. Zittend: Coppens, Oda Timmers, #?, Ria Dortmans en pastoor van de Bult. (Foto collectie Antoon Vissers.)

17 juli 1957 Plechtige communie van Oda Timmers  Linkse foto: 1) Jan Timmers, 2) #?, 3) Maria Timmers, 4) Anny Timmers, 5) Ardie van de Tillaart, 6) Thea Timmers, 7) Oda Timmers, 9) Nelly Timmes, 9) Ria van Zutphen, 10) Willy Timmers, 11) #?, 12) #?, 13) Diny van Asseldonk, 13) Bert van de Tillaart (Foto collectie Oda Timmers.)
17 juli 1957 Plechtige communie jongens: achterste rij van links naar rechts: zittend: Mari van Zutphen, rest staand: Wim Reijbroek, Bert van Lankvelt, Bertus Raaijmakers, Mies van Asseldonk, Arie Opheij, Jan de Wit, Henk Brugmans en Gerard van de Hurk. Zittend: Wim Visser, staand: Willy Henst, en zittend voor de groep: pastoor A. van de Bult. (Foto collectie Antoon Vissers.)
17 juli 1957 Plechtige communie jongens: Zittend op muurtje van links naar rechts: Bertus Raaijmakers, Mies van Asseldonk, J. de Wit, G. van de Hurk, Wim Vissers, Henk Brugmans. Hurkend vooraan: B. van Lankvelt, Willy Henst en A. Opheij. (Foto: collecties Harrie Vervoort en Wim Vissers.)
1957 Piet van Zutphen en dochter Mien (geboren op 10 april 1944) met hond. (Foto: collectie Cor Vissers).
1957 Jan de Wit.jpg (224543 bytes) Zomer 1957 Jan de Wit op het paard bij de rogmijten achter hun huis. (Foto: collectie Jan de Wit).
1957 De kinderen van Grard Brugmans en Francina Kanters. Achteraan van links naar rechts: Harrie, Dinie, Bertha, Jan en Nellie; vooraan Annie en Mari. (Foto: collectie Mari Brugmans).
1957 De kinderen van Grard van Boxmeer en Trien van de Ven in 1957 voor hun (inmiddels afgebroken) ouderlijk huis. Achterste rij van links naar rechts: Wim (geboren op 6 februari 1938), Jan (2 september 199), Bert (7 april 1941) en Harrie (28 september 1942), Vooraan: Maria (15 december 1946), Anneke (30 december 1949) en Mien (30 december 1944).
1957 Grard van Boxmeer met zijn auto.
1957 Toon Kanters.jpg (424951 bytes) 1957 Toon Kanters, zijn vrouw Ant de Koning, en hun kinderen Bert en Marietje. (Foto: collectie Miet Kanters.)
1958 ca Leinserondweg 17.jpg (202249 bytes) Ca. 1958 Op deze foto´s staan onder andere Ciska van Asseldonk (nu Coppens) (links), haar toenmalige man Jan (van Christ) van de Ven en Berta, de vrouw van Jo van de Ven, met schapen in de sneeuw. Deze foto werd gemaakt bij de hooiberg achter hun huis. (Foto: collectie Cor en Ciska Coppens.)
Ca. 1958 Jan van Zutphen met pony en wagen (Foto: collectie Cor van Zutphen.)
1958 zoon Harrie Brugmans, vader Grard Brugmans en zoon Mari Brugmans. (Foto: collectie Mari Brugmans).
Ca. 1958 VanLinks naar rechts: Cor van Zutphen, moeder Johanna van Genugten en Mien van Zutphen (Foto: collectie Cor van Zutphen.)
1955 Bij Timmers.jpg (264827 bytes) april 1958 Deze foto is gemaakt bij Willem Timmers. Staand van links naar rechts: Jan Timmers, Bert van de Tillaart en Willy Timmers. Zittend: Oda Timmers, Nel Timmers (achter), Ardie van de Tillaart en Maria Timmers. (Foto: collectie Ardie van de Tillaart.)
1958-04 pony.jpg (297921 bytes) april 1958 Jan Timmers met de pony voor hun huis. Op de kar enkele zussen en een meisje dat op bezoek was. (Foto: collectie Oda Timmers.)
1958 6 mei Zilveren bruiloft.jpg (224362 bytes) 6 mei 1958 Zilveren bruiloft van Piet van den Hurk. De foto is gemaakt voor het café tegenover de kerk. Achter staand van links naar rechts: Toon Munsters, Tinus van den Hurk, pater Julius de Visser, Jan de Visser (senior), Adriaan van den Hurk, Cor de Visser (achter), Marinus van den Hurk (voor), Piet van den Hurk (achter), Toon van den Hurk (voor), Nol van den Hurk (achter), en dan drie vrouwen, Marietje van den Hurk, Riek van den Hurk en Marie van den Hurk. Vooraan hurkend: Toon van den Hurk, Piet van den Hurk en Bep van den Hurk. (Foto: collectie Jan en Jo Timmers - van de Hurk.)  
1958 14 mei naar de kerk.jpg (222369 bytes) mei 1958 Piet van de Hurk met zijn dochters Maria (links ) Jo (rechts). De foto zou gemaakt zijn op 14 mei 1958, op weg naar de kerk, maar 14 mei viel dat jaar op een woensdag. Misschien 11 of 18 mei, of niet op weg naar de kerk, want de familie Van de Hurk hoefde de weg maar over te steken. Of gemaakt bij de Zilveren bruiloft van Piet op 6 mei 1958? (Foto: collectie Jan en Jo Timmers - van de Hurk.)
1958 mei Vervoort a.jpg (167116 bytes) mei 1958 1958 mei Vervoort b.jpg (253739 bytes)1958 mei Vervoort c.jpg (281782 bytes)Deze drie foto's zijn gemaakt bij Christ van Eert. Op de linkse foto: Jan en zijn vader Jas (Janus, Sebastianus) Vervoort. Middelste foto van links naar rechts: Riky, Jan, Joke en Betsie Vervoort.

Op de rechtse foto, staande van links naar rechts: Riky Vervoort, Henk van Eert, Joke Vervoort, Tonnie van Eert, Antoon van Eert en Betsy Vervoort. Zittend: Jan van Eert, Jan Vervoort en Jan van Berkel. (Foto's: eerste foto van Jan Vervoort, tweede foto van Betsy Vervoort en derde foto van Tonnie jansen - van Eert. Alle drie ingestuurd door Jan Vervoort.)
1958 Wim Vissers op de ambachtsschool (LTS). (Foto: collectie Wim Vissers.)
1958 Eerste communie van Bert Pepers. De drie  vrouwen zijn van links naar rechts: tante Anna (peettante), tsnte Sien Janssen en moeder Antonia van Lankvelt. (Foto: collectie Joke van Zutphen - Pepers.)
1958 Plechtige communie meisjes. Van links naar rechts: Joke van de Hurk, Ria van Zutphen, Rina Reijbroek, Gerrie Kremers, Bets van der Linden, Dinie van Asseldonk, Ria Versteegden, Anneke van Uden, Gusta Coppens, Annemieke Vissers, pastoor A. van de Bult, Joke van de Tillaart, Ieda de Wit, Nolda Pepers, Maria van de Tillaart, Maria de Wit, Maria van de Hurk, Mientje van Zutphen en Betsie Verhoeven. (Foto: collectie Antoon Vissers.)
1958.jpg (202889 bytes) 14 mei 1958 Hemelvaart Van links naar rechts: #? en Annie Timmers. (Foto: collectie Annie van de Berkmortel - Timmers.)
1958-05 Oda.jpg (230192 bytes) 14 mei 1958 Maria Timmers, Diny van Asseldonk en Oda Timmers. (Foto: collectie Oda Timmers.)
14 mei 1958 Martina (Tiny) Rovers werd op 30 mei 1928 in Zijtaart geboren als dochter van Janus Rovers. In 1953 trouwde ze met Joop (later Joe) van den Akker, en hierna ging ze in Uden wonen. Op 14 mei 1958 werd deze foto gemaakt ter gelegenheid van het vertrek van het gezin met hun twee kinderen Addy en Francientje naar Wisconsin in Amerika. (Foto: collectie jeanne Vermetten - Rovers.)
29 mei 1958 Groepsfoto ter gelegenheid van het gouden jubileum van broeder Jozef (Adrianus van Asseldonk) op 29 mei 1958.

Achterste rij van links naar rechts: Theo van Harry Vissers (Eerde), Jo van Hannes van Zutphen, Nelly van Willem Timmers, Albert van Harry Vissers (Eerde), en Anoon Cissen, getrouwd met Diny van Zutphen.

Tweede rij van achteren staande: Nellie van Willem van Asseldonk (Keldonk, Hool), Wim van Hannes van Zutphen, Riek van Willem van Asseldonk (Keldonk, Hool), Diny van Willem Timmers, Dinie van Harry Vissers (Eerde), Dilia, de tweede vrouw van Harry Vissers (Eerde), Harry Vissers (Eerde), Anny van Willem Timmers, Harry van de Berkmorel, getrouwd met Anny Timmers, Jan van Hannes van Zutphen, voor hem Ria van Hannes van Zutphen, Harry van Erp, getrouwd met Marietje van Hannes van Zutphen en Jan van Willem van Asseldonk (Keldonk, Hool)

Zittende: Piet van Asseldonk, Jaan van Asseldonk, Jan van de Tillaart, getrouwd met Jaan van Asseldonk, Gerarda van den Nieuwenhuijzen, getrouwd met Willem van Asseldonk (Keldonk, Hool), Willem van Asseldonk (Keldonk, Hool), Broeder Jozef (Adrianus van Asseldonk) de jubilaris, Mien van Asseldonk, Mie van Asseldonk, Hannes van Zutphen, getrouwd met Mie van Asseldonk, Tonia van Asseldonk en Willem Timmers, getrouwd met Tonia van Asseldonk.

Vooraan hurkend: Martien van Jan van de Tillaart, Theo van Jan van de Tillaart, Theo van Piet van Asseldonk, Ardie van Jan van de Tillaart en Diny van Piet van Asseldonk 
(Foto: collectie Martien van Asseldonk en collectie Annie Timmers.)
1958 Gezin vd Oever.jpg (367029 bytes) 1958 Het gezin van Antoon van den Oever. Van links naar rechts: Diny, Dilia, vader Antoon, zoon Antoon, moeder Hanneke van den Oever - Verhoeven, Mari, Theo en Jan. (Foto: collectie Antoon van den Oever.)
1958 Van links naar rechts: moeder Johanna van Genugten, zoon Martien van Zutphen (geboren op 8 mei 1945), vader Piet van  Zutphen en ome Bert van Zutphen. (Foto: collectie Cor van Zutphen.)
1958 Drika Schevers - Langens met haar kleindochter Henny Versantvoort. (Foto: collectie Anja Heerkens - Versantvoort.)
Henst.jpg (276225 bytes) Ca. 1958 De familie Henst. Staande van links naar rechts: Riek, Jan, Willy, Maria en Bert. Zittend: Herman Henst en Jaan Vogels. (Foto: collectie Willy Henst.)
1958 Karel, Moeder Miet met Jose, Bert, Irene en Cor Vissers. (Foto: collectie Antoon Vissers.)
1958 Leo,Truus en Wim Vissers (Foto: collectie Antoon Vissers.)
1958 Bert en Antoon Vissers (Foto: collectie Wim Vissers.)
Wip a.jpg (300858 bytes) 1958 Familie Van den Elsen. Van links naar rechts: meester Piet van den Elsen, Wim, Francie, Theo, Tineke, Maarten en moeder Wilhelmina van Zon. (Foto: collectie Francie van den Elsen, Oss.) 
juni 1958 Links staat Cis van der Heijden (bijgenaamd Cis den Bels), de kraamphulp. Voor haar Jose Vissers, haar moeder in het kraambed met Peter Vissers als baby (geboren op 13 juni 1958) en vader Johannes (Has) Vissers. (Foto: collectie Antoon Vissers.)
juni 1958 Deze foto is gemaakt ter gelegenhgeid van de doop van Peter Vissers. Van links naar rechts: Tonnie van de Hurk, Truus Vissers met Peter, Bert en daarvoor Jan, rechts daarvan Annemieke, Elly, Jose, Irene en Martien Vissers. (Foto: collectie Antoon Vissers.)
Eind jaren 50 De RKJB van Zijtaart wederom kampioen op een sportdag. Toon Rovers op de hoogste tree. (Foto: collectie Jan Vervoort)
Zomer 1958 Martha Reijbroek - Montfort, haar zoontje Pieter en Miet Reijbroek (De Kampen 4-5). (Foto: collectie Miet Reijbroek.)
1958 Mariaclubje a.jpg (259068 bytes) 1958 Linkse foto: Achteraan van links naar rechts: Guust Coppens, Oda Timmers en Ardie van de Tillaart. Vooraan: Diny van Asseldonk, Ria van Zutphen en Maria Timmers. Deze meisjes hadden hun eigen 'Mariagilde' opgericht. 's morgens pakten ze in, en dan gingen ze de hele dag kamperen achter in de wei van Van de Akker, buurman van Willem Timmers. Moeder Timmers kwam dan tussen de middag struif brengen. Voor de spullen werd een 'tent' opgezet. (Foto's: collectie Oda Timmers.)
1958 Oda Timmers staat in een melkbus te roeren. Haar zus (Diny?) kijkt toe. (Foto's: collectie Oda Timmers.)
1958 8 juni concours.jpg (294550 bytes) 8 juni 1958 Foto gemaakt tijdens het concours hippique op het terrein tegenover Driek Opheij in Zijtaart. Er namen 6 ponnykarren deel aan de race. Op de foto: links Martien van Tillaart, midden Jan Timmers en rechts Jan van Boxmeer. (Foto: collectie Jan en Jo Timmers - van de Hurk.)
juni 1958 Een optreden ter gelegenheid van de vijfigste verjaardag van meester van Eerd. van links naar rechts: Willy Ista, #?, Ad van Nunen, #?, Jos Peters, #?, Hans van Boxmeer, Hans van de Akker en #? (Foto: collectie Miryam van Hoof - van Eerd.)
juni 1958 Tijdens hetzelfde feest. Van links naar rechts: Theo van Lankvelt, Jo van de Tillaart. Theo van Asseldonk, #?, Cor Kremers. Albert van Zutphen, Tiny Kremers, Mari van Helvoirt en Jo van Zutphen. (Foto: collectie Miryam van Hoof - van Eerd en collectie Albert van Zutphen.)
1958 Brussel Frits verteg Miep Karel.jpg (149776 bytes) 1958 De familie Van Eert op de Wereldtentoonstelling in Brussel. van links naar rechts: Godefridus van Eert (Fritske de Mulder), een vertegenwoordiger, Miep Bek, (vriendin van Jan van Eert, Jan maakte de foto) en familielid Karel van Eert. (Foto: collectie Miep Bek - Van Eert.)
1958 KMG.jpg (134404 bytes) zomer 1958 1958 KMG namen.jpg (97508 bytes)Foto gemaakt bij het bivak van het KMG in Boekel. 1) Marietje van Zutphen, 2) Maria van den Hurk, 3) Ria van Zutphen, 4) Oda Timmers, 5) Elly de Visser 6) Ria Dortmans (half zichtbaar), 7) Truus Vissers, 8) Maria van den Hurk (Zondveld), 9) Rina Munsters, 10) Corry Munsters, 11) Joke Thijssen, 12) Dinie van Asseldonk en 13) een zoon van de ‘kampboer’ te Boekel. (Foto en namen: Antoon Vissers.)
1958 Deze foto is vermoedelijk gemaakt tijdens een kamp van Jong Nedeland in Son. Staande van links naar rechts: Cor van de Hurk, Cor Wuijtenburg, Mari van de Hurk en Harrie Versteegen. Knielend: A. Brugmans en Harrie van de Hurk. Vooraan: Henk Brugmans, Leo Vissers, Harrie Coppens, Mari van Zutphen en Wim Vissers. (Foto: collectie Evert Bosch.)
1 september 1958 De trouwfoto van Nettie, dochter van Janus Rovers (uit Zijtaart) met Piet Vermetten. (Foto: collectie Jeanne Vermetten - Rovers.)
september 1958 Albert van Zutphen met vetkuif op zijn fiets met hangstuur bij de kermis. (Foto: collectie Albert van Zutphen.)
1958 Marlies Kremers, Maria Timmers en Oda Timmers op de ULO. (Foto: collectie Oda Timmers.)
Jaren 50 Mien van de Ven, dochter van Hendricus van de Ven en Lamberta verstegen. (Foto: collectie Wim Vissers)
1958 Huwelijksplechtigheid van Tijn van de Tillaart en Mientje van de Tillaart - van de Ven in 1958. (Foto: 'Zijtaart', 43.)
1958 Huwelijk van Tijn van de Tillaart en Mientje van de Tillaart - van de Ven in 1958. (Foto: colelctie Wim Vissers)
04 a.jpg (249430 bytes) jaren vijftig Pastoor Clercxstraat 52 05.jpg (372256 bytes)Klooster.jpg (220159 bytes) Foto's van het klooster, de kapel en kloostertuin in de jaren vijftig.
1958 Timmers c.jpg (196500 bytes) 1958 1958 Timmers a.jpg (223156 bytes) Werk aan de winkel bij Willem Timmers. Op de linkse foto staat Tonia Timmers - van Asseldonk met dochter Maria. Op de rechts foto zijn Willy en Jan Timmers aan het aardappelen schillen. (Foto's: collectie Annie Berkmortel - Timmers.)
1959-01 b.jpg (190115 bytes) januari 1959 Sneeuwballen gooien door de kinderen van Willem Timmers. Van links naar rechts: Oda. Maria, Jan en Willy. (Foto: collectie Oda Timmers.)
17 en 18 februari 1959 Foto gemaakt in Huize Bergen te Vught tijdens de retraite 'Eerbied voor het leveb'. V.l.n.r.: #?, #?, Oda Timmers en Ria van Zutphen. Zittend: Diny van Asseldonk (Foto: collectie Oda Timmers.)
Toneel a.jpg (247501 bytes) maart 1959 In maart 1959 bracht de toneelclub ´Kunst en Ontspanning´ het toneelstuk ´Het recht moet zijn loop hebben´ op de planken. Van links naar rechts: regiseur meester Piet van den Elsen, #?, Riek Henst, Annie Timmers, #?, #?, #?, Riek Jonkers, Jo van de Biggelaar, Harry Versteegden en #?. (Foto: collectie familie van den Elsen, Oss.)
maart 1959 De leden van de BB (Bescherming Burgerbevolking) afdeling Zijtaart die slaagden voor de vaardigheidsproef. De linker man met witte helm is blokhoofd Hendrik Rietbergen. De rechter withelm is blokhoofd Driek Opheij. Marietje Zegers - van Zutphen staat naast H. Rietbergen. Rechts van haar staat Thea van de Hurk - van de Biggelaar. Vooraan zitten Jp van de Cammen - van Asseldonk, midden burgemeester Schreven en Martina Rooijakkers- Raijmakers. Links achter staat ook Henk van de Ven. Wie staan er nog meer op deze foto? (Foto: BHIC.)
12 april 1959 De doop van Gerda, dochter van Graard van de Ven en Jaantje van Sleeuwen. Op de linkse foto, de kinderen vooraan van links naar rechts: Fridy (van Dorus) van Sleeuwen, Fridy (van Graard) van de ven, Ans van de Ven en José van Sleeuwen. Achter in de deuropening Toon van Sleeuwen met Tonny van de Ven op zijn arm. De twee vrouwen zijn Jans van Sleeuwen - van den Oever en peettante Gon van de Ven - van Roosmalen met de dopeling op haar arm. (Foto: collectie Jaantje van de Ven - van Sleeuwen.)
12 april 1959 Dezelfde doop: achteraan in de deuropening van links naar rechts: peetvader Driek van de Ven, Graard van de Ven met dochter Riky op zijn arm, Jaantje van de Ven - van Sleeuwen, Jans van Sleeuwen - van den Oever, Dorus van Sleeuwen en Toon van Sleeuwen met Tonny van de Ven op zijn arm. De kinderen vooraan: Fridy van de Ven, Ans van Sleeuwen, Ans van de Ven, José van Sleeuwen, Fridy van Sleeuwen en Toon van Sleeuwen. (Foto: collectie Jaantje van de Ven - van Sleeuwen.)
22 april 1959 Op 22 april 1959 had de NCB een uitstapje naar de Keukenhof en Schiphol (doc. GAvB). Wie staan er op deze foto? (Foto: collectie Harrie Vervoort.)
1959 Miet Vissers met haar kinderen Peter en Jose. (Foto: collectie Antoon Vissers.)
1959 Bert en Antoon Vissers (Foto: collectie Wim Vissers.)
1959 Rechts vooraan staat Wim Vissers en links achter hem is zijn broer Leo te zien (met wit shirt en stropdas). Links daarvan staat Cor Vissers. Achter Cor waarschijnlijk een stukje van Karel Vissers en links van Cor staat Jan Vissers. De naam van de jongen helemaal links op de foto is niet bekend. (Foto: collectie Antoon Vissers.)
1959 Cor, Martien, Peter en Jan Vissers. (Foto: collectie Wim Vissers.)
1959 Van Links naar rechts: de gebroeders Leo, Wim, Bert, Martien, Jan, Cor, Karel en Peter Vissers. Hun oudste broer Antoon staat niet op de foto, die zat toen op school in Sint-Agatha. (Foto: colelctie Wim Vissers.)
1959 De hele familie Vissers. Staande van links naar rechts: moeder Miet, Antoon, Wim, Irene, Leo, Truus, Martien en vader Has Vissers. Zittend van links naar rechts: Jose, Elly, Peter, Karel, Jan, Bert en Cor Vissers. (Foto: collectie Wim Vissers.)
Eind jaren vijftig Een foto van de RK Jonge Boerenstand naar Schiphol. Staande van links naar rechts: #?, Bert van Asseldonk, Jan (van Toon) van Zutphen, #? (van Piet) van Bakel, Herman Rovers, Harry Vervoort?, #? (achter), Jaske van Erp (voor), Harry van de Ven (achter), Harry van Asseldonk (voor), Harry van Boxmeer (achter), Jan van Boxmeer (voor), #? (achter), Graard van de Ven (voor), #? (achter), meester van Rooij (voor), #? (achter), #? (voor), #? (achter), Cor Oppers (voor), Johan van de Hurk (achter), Joohan van de Heijden (voor), Tieske van de Ven (klein, voor), #? (achter), #? (voor), Janus van de Hurk (achter), Graard van de Rijt (voor), Bert Brugmans (Hool, achter), Jan (van Chris) van de Ven (voor) en #? van Nunen. Vooraan zittend: #? van de Laar (knecht bij Dorus van Sleeuwen), #?, Martien van de Ven, Jan Vervoort, #?, Johan (van Hein) van Sleeuwen, Frans van Asseldonk, Toon (van Tinus) Tijssen, #?, Theo (van Chris) van de Ven, Johan van de Bogaard en Jan (van Toon) van Zutphen. (Foto: collectie Harrie Vervoort.)
Mei 1959 De eerste communie van Fridy, dochter van Graard van de Ven. Ook pastoor van de Bult staat op de foto. (Foto: collectie Jaantje van de Ven - van Sleeuwen.)
Mei 1959 Foto gemaakt op de kleuterschool n het klooster. Harrie van Nunen (Foto: collectie Jan van Nunen.)
Mei 1959 Foto gemaakt op de kleuterschool in het klooster. Martien en Willie van Asseldonk (Foto: collectie Martien van Asseldonk.)
1959 Annemieke met haar broertje Peter Vissers (Foto: collectie Wim Vissers.)
1959 Truus Vissrers met achterop Peter Vissers op een Sax motor van Duitse makelij. (Foto: collectie Antoon Vissers.)
1959 Truus en Peter Vissers (Foto: collectie Antoon Vissers.)
1959 Achteraan van links naar rechts: Elly en Irene Vissers. Vooraan: Annemieke, Truus, Jose en Peter Vissers (Foto: collectie Antoon Vissers.)
1959.jpg (239732 bytes) 10 mei 1959 Willy Henst en Harry Coppens. (Foto: collectie Willy Henst.)
1959-05-10 Oda.jpg (554856 bytes) 10 mei 1959 Maria Timmers, Diny van Asseldonk en Oda Timmers. (Foto: collectie Oda Timmers.)
10 mei 1959 Miet Rijbroek op weg naar de kerk (Foto: collectie Miet Reijbroek)
1959 kleuterschool.jpg (465723 bytes) Voorjaar 1959 De tweede kleuterklas van zuster Adeleida, schooljaar 1958-1959. Behalve een klassefoto werden ook individuele foto's gemaakt. Op de achtergrond huis Meester Van de Venstraat 8 met rechts daarvan een schuur. Daar tussenin op de achtergrond een klein stukje van het dak van Pater Vervoortstraat A. De bovenste rij van links naar rechts, Ad Verbruggen, Willy van Asseldonk, #?, Willy van de Linden, Martha van de Heijden, Antoon van de Akker, Ad van Nunen, Annie Dortmans en Sjan de wit. Tweede rij van achter: Christ van Sleeuwen, Jan Vissers, Jan van Erp, Theo van Boxmeer, Nelly van de Tillaart, Gerda van de Akker, Petra Pepers, Henk Schepers en Rieky van de Heijden. Derde rij van achter: Marriette Bolk, Ria van Sleeuwen, Johan Krol, Ad van de Heijden, Willy Pepers, Truus van Eert, Martien van Asseldonk, Ad Bekkers, Christ van de Ven, Riny van Zoggel en Wim van Doorn. Voorste rij: #?, Ria van Kessel, Toos van de Linden, Joke Vervoort, #?, Marcel Nieuwkamp, ?, Rieky Verbruggen, Francien Rovers, Annie van Eert en #? En natuurlijk zuster Adeleida. (Foto: Sjan van Leuken - de Wit.)
1959 De kinderen van Janus van Eijndhoven en Dina Daniels: Mia, Harry en Annie van Eijndhoven. Huidig adres: Jekschot 1-2. (Foto: collectie Jan van Oort en Riky Vervoort.)
1959 Het gezin van Jas van de Tillart: Achteraan staand: Adriaan (geboren op 14-11-1940, getrouwd met Toos van de Ven), Annie, Berta en Jan (geboren op 22-9-1945, kreeg op jonge leeftijd botkanker, overleed op zeventienjarige leeftijd op 4-10-1972). Vooraan zittend: vader Jas van de Tillart (geboren op 28-9-1911 en overleden op 14-9-1996) en moeder Mien van Doorn (geboren op 28-8-1807 en overleden op 20-6-2000, met tussen hen in zoon Harrie (geboren op 22-1-1949, getrouwd met Maria van Duinhoven en ehrtrouwd met Tonnie van Eindhoven, weduwqe van Jos Schepers. Het gezin van Jas van de Tillart woonde op Doornhoek 5. (Foto: collectie Adrian van de Tillart.)
12 april 1959 Dat lijkt een Abraham. Deze foto zal gemaakt zijn zijn bij de 50-ste verjaardag van Piet van Zutphen. (Foto: collectie Cor van Zutphen.)
17 mei 1959 Martinus van de Tillaart (Hoeve Corsica). (Foto: Liesbeth Vssers - van de Tillaart.)
1956 17 juni v Eert 50.jpg (243348 bytes)1956 17 juni v Eert 50 namen.jpg (162949 bytes) juli 1959 Meester van Eerd werd 50. Op de foto de hoogste klassen met meester van Eerd en een Abraham. Enkele jongens hebben gesminkte gezichten, dus kennelijk is er toneel gespeeld. Meester van Eerd zit met een haan (in een doos) op schoot. Deze haan had hij gekregen van Jo van Zutphen. Die staat, voor zover te zien, niet op de foto. Misschien is het de figuur in de deuropening. Op de foto: 1) #?, 2) Tonnie Oppers, 3) Bennie van de Heijden, 4) Harrie van de Heijden, 5) Wim Kremers, 6) Theo van de Elzen?, 7) Cor van Bakel, 8) Tiny van de Werf, 9) Jan van Boxmeer, 10) meester Van Eerd, 11) Rian Pennings, 12) Tiny van de Tillaart, 13) #?, 14) Jan Timmers, 15) Joost Franken, 16) Tonnie van Kessel, 17) Theo Reijbroek, 18) Theo van de Tillaart, 19) Tonny Hendriks, 20) Bart de Visser, 21) Mathieu Dortmans, 22) Willy van de Biggelaar, 23) Mari van Helvoirt, 24) Theo van Asseldonk, 25) Jan van Asseldonk, 26) Jan van den Oever 27) Martien van de Berg, 28) Tiny (nu Tinus) Kremers 29) Johny van Hooijdonk, 30) Frans Munsters, 31) Willie van Kessel, 32) Antoon Ketelaars, 33) Cor Kremers, 34) Jo van de Tillaart, 35) Martien van Boxmeer, 36) Theo van Eert, 37) Albert van Zutphen en 38) Ad van de Heijden. Toon van de Sanden staat niet op de foto:. Toon: "Ik was nog binnen. Ik was iets aan het halen. Ik was te laat terug, de foto was al gemaakt. (Foto: collectie Jan en Jo Timmers - van de Hurk.)
19 juli 1959 Plechtige communie jongens. Achterste rij van links naar rechts: Tjeu Dortmans, Tiny van de Tillaart, Ad van de Heijden, Jan van de Biggelaar, Frans Munsters, Jan van Boxmeer, Bennie van de Heijden, Toon van de Sanden, Bert de Visser, Tony van de Werf, Wim Kremers, Jan van Asseldonk, Tonny Oppers, Tonny Hendriks, Theo van Eert, Harrie van de Heijden, Theo Reijbroek, Cor van Berkel, Rien Pennings en Theo van den Elsen. Vooraan zittend: Jan van de Tillaart, Martien van Boxmeer, Toon Ketelaars, pastoor A. van de Bult, Theo van de Tillaart, Tiny van de Berg en Jan Timmers. (Foto: collectie Martien van Asseldonk.)
19 juli 1959 Plechtige communie van Jan Timmers. Op de rechtse foto: de tweede van links lijkt Theo van Asseldonk, de grote man in het midden is Harry Berkmortel. Helemaal rechts zit Beert van de Tillaart, limks daarvan misschien Willy Timmers (Foto: collectie Oda Timmers.)
19 juli 1959 1959 meisjes PC.jpg (223772 bytes)Plechtige communie meisje, van links naar rechts: Jo Schepers, Annie Versteegden, Ellie Vissers, Ans Rietbergen, Maria Reijbroek, Nettie van de Tillaart, Maria van Boxmeer, Annie van Lankvelt, Diny van den Oever, Agnes van Helvoirt, Francien van de Biggelaar, Mien Opheij, Maria van der Linden en Lies van Lankvelt. Voor hen zit pastoor A. van de Bult.
(Foto's: collecties Antoon Vissers (linkse foto) en Annie Berkmortel - Timmers (rechtse foto).)
1959-07-29 Bezoekdag b.jpg (252952 bytes) 29 juli 1959 1959-07-29 Bezoekdag a.jpg (231962 bytes)Deze foto werd gemaakt tijdens een bezoek van tante zuster Ludovica (Godefrida van Nunen) aan Jan van Boxmeer. Op de linkse foto, van links naar rechts: Hans, Antoon en Martien van Boxmeer. Op de rechtse foto staan Hans en Martien. (Foto: collectie Janus en Dina van Nunen.)
1959-06=09 01 namen.jpg (116516 bytes) Zomer 1959 1959 kar.jpg (267540 bytes)Op de linkse foto: 1) Cees van der Aa uit Berlicum, getrouwd met Maria van den Elsen, zus van meester Piet van den Elsen, 2) #?, 3) Ellen van der Aa, 4) Geert-Jan van der Aa, 5) Tineke van den Elsen, 6) Mari van Asseldonk, 7) Rina van Asseldonk, 8) Willy van Asseldonk, 9) #?, 10) Wim van den Elsen, 11) Francie van den Elsen, 12) Thea van der Aa, 13) Theo van den Elsen en 14) Diny van Asseldonk. Op de achtergrond het huidige pand Pastoor Clercxstraat 20A-22. (Linkse foto: collectie Martien van Asseldonk, rechtse foto: familie Van den Elsen (Oss).)
Zomer 1959 Foto van KMG leden tijdens het kamp in Gerwen. Staande van links naar rechts: Custa Coppens?, Oda Timmers, Ria van Zutphen en #?. Zittend. achter: Maria Timmers, voor: #?, #?, en Diny van Asseldonk. (Foto: collectie Oda Timmers.)
Zomer 1959 KMG leiding tijdens het kamp in Gerwen: van links naar rechts: Tonny van de Hurk, Thea van de Biggelaar, Truus Vissers en Annie Timmers. (Foto: collectie Oda Timmers.)
1959-08-20 Dina de Mulder.jpg (210520 bytes) 20 augustus 1959 De bruiloft van Miep Bek en Jan van Eert. Links naast het bruidspaar zit Gerardina van Hoof (Dina de Mulder), moeder van de bruidegom. (Foto: collectie Miep van Eert - Bek.) 
1958 Mariaclubje.jpg (263327 bytes) 26 augustus 1959 Foto van een vriendinnenclubje dat zich het 'Mariaclubje' noemde. Ze komen als Mariaclubje nog steeds (in 2006) bij elkaar. Van links naar rechts: Oda Timmers, Ardie van de Tillaart, Ria van Zutphen, Guust Coppens en Maria Timmers. Ook Diny van Asseldonk was lid van dit clubje. Foto: collectie Ardie van de Tillaart.)
1959-08 Melk.jpg (265733 bytes) augustus 1959 Maria en Oda Timmers. (Foto: collectie Oda Timmers.)
1959 Trouwfoto van Maria, dochter van Toon Thijssen en Toon van den Elsen. Maria's Zus Anneke trouwde op dezelfde dag met Adriaan van Dommelen. Tussen de huizen van Van de Hurk en Nieuwkamp is een aanplakbord te zien. (Foto: collectie Erna van den Elsen, Boxtel.)
1959 verhuizing.jpg (301923 bytes) 1959 In 1959 verhuisde Jan van den Oever van Veghel naar het huis met huidig adres Krijtenburg 4A. Deze foto is gemaakt voor zijn nieuwe woning. Op de achtergrond is het huis van Wim van Hoof te zien. De jongen rechts op de foto lijkt een zoon van buurman Christ van Eert. (Foto: collectie Jan van den Oever.)
  1959 Vertrek naar Canada van tante An Pepers, ) Wim, zoon van Johan Pepers, 2) Gerard van ome Jan Pepers, 3) tante Sien Janssen (Keldonk), 4) tante Jaan Verbakel, 5) ome Jan Pepers, 6) Toon Ka(pteyns?) (Keldonk), 7) Johan Pepers, 9) tante An Pepers, getrouwd met Bijvelds, die naar Canada vertrok, 9) tante Nolda Pepers (getrouwd met Toon van de Tillaart). (Foto: collectie Jkje van Zutphen - Pepers.)
Geiten.jpg (278749 bytes) Jaren vijftig Links is Marie Henst. De foto is gemaakt bij Wuijtenburg. (Foto: collectie Willy Henst.)
1959 piesterwijding h.JPG (237905 bytes) september 1959 Op de linkse foto staat Zijtaarts volk bij de priesterwijding van Jan Munsters in Valkenburg. Op de weg Van links naar rechts: Maria van den Berg met nog net zichtbaar haar man Jan de Visser junior en Cor de Visser. Op de stoep: Jan de Visser senior, Tonia de Visser, Antje Vervoort met daarvoor Riek en Betsie Vervoort, #?, Maria, vrouw van Cor de Visser (met hoedje) en #? Zie ook de kroniek van 1959. (Foto's: collectie Jan Munsters.)
1959 Priesterwijding f.jpg (325277 bytes) september 1959 De priesterwijding van Jan Munsters. Op de rechtse foto achterste rij van links naar rechts: Mien van de Ven, Wim, Bert, Corry, Frans, Piet, Carla en Maria Munsters. Zittend: Rina, Toon en Jan Munsters, Anna Munsters - de Visser en Jan de Visser. Zie ook de kroniek van 1959. (Foto's: collectie Jan Munsters.)
1959 Priesterwijding c.jpg (288670 bytes) september 1959 De priesterwijding van Jan Munsters. In de feesttent. Achterste tafel: rector Korsten, pastoor Van den Bult, Jan de Visser, An Munsters - de Visser, Jan Munsters, Toon Munsters, Harrie Maas en Lenie Munsters. Voorste tafel: op de rug gezien van links naar rechts: Wim Munsters, Mien van de Ven, #?, Bert Munsters, Frans Munsters, #?, Tonia van den Hurk - de Visser, Jan van den Hurk en Piet van den Hurk. Andere kant van de tafel: Gemma, Maria, Corry, Rina, Piet Munsters en pater de Visser. Zie ook de kroniek van 1959. (Foto: collectie Jan Munsters.)
1959 d.jpg (256341 bytes) september 1959 De priesterwijding van Jan Munsters. Buurmeisjes Riky Vervoort (links) en Rina van Asseldonk (rechts) zeggen een versje op. (Foto: collectie Riky van Oort - Vervoort.)
1959 h.jpg (288757 bytes) september 1959 De priesterwijding van Jan Munsters. De tweede van links is Betsy Vervoort. Wie zijn de andere neisjes? (Foto: collectie Riky van Oort - Vervoort.)
september 1959 Maria, Jan, Willy en Oda Timmers buiten aan een tafel. (Foto: collectie Oda Timmers.)
1 oktober 1959 Trouwfoto van Annie, dochter van Janus Rovers en Frans Broers. (Foto: collectie Jeanne Vermetten - Rovers.)
Paard.jpg (275227 bytes) Eind jaren vijftig Harry van de Heijden met zijn grote hobby, paarden, in de jaren vijftig. (Foto: collectie Harry van de Heijden en Riek Raaijmakers.)
paard a.jpg (259368 bytes) Ca. 1960 Riek Raaijmakers en Harry Raaijmakers met hun eerste Belse knol: 'Gazelle d'Amice'. De foto is gemaakt door meester Bert van de Tillaart, ook een 'paardeman'. (Foto: collectie Harry van de Heijden en Riek Raaijmakers.)
1960 eieren.jpg (202921 bytes) 1960 Annie en Willy Timmers brengen eieren weg met de ponykar. (Foto: collectie Annie Berkmortel - Timmers.)
1960 Deze foto is gemaakt bij Piet van Asseldonk achter het huis. De drie meisjes zijn van links naar rechts: Gemma Munsters, Riky Vervoort en Rina van Asseldonk. Rechts staat Mari van Asseldonk met hondje Tommie. (Foto: collectie Jan van Oort en Riky Vervoort.)
 1960 De foto is gemaakt op de landbouwschool te Veghel in 1960. Ter gelegenheid van de 50e verjaardag van meester Weijdeven toen directeur van de school. Bij die gelegenheid was er een toneelstukje geleerd. “Een rechtzaak” Links op de foto zit Harrie van der Heiden (van Bergsven 3) de beklaagde en rechts zit Jan van Asseldonk (Pastoor Clercxstraat 22) de rechter. Staande op de foto is meester Ad van Esch. Hij woont nu in Erp. (Fot: collectie Harrie van der Heiden)
1960 Schilderij van het huis met tegenwoordig adres Corsica 7. Bewoner van dit huis, Albert van Zutphen, die deze afbeelding op 10 februari 2007 toestuurde, vermeldde dat de schilder uit Sint-Oedenrode kwam.
1960 a.jpg (247878 bytes) Ca. 1960 Deze foto werd rond 1960 naar Francie van den Elsen gestuurd die in 1959 van Zijtaart naar Oss verhuisd was. Van links naar rechts: Ardie van de Tillaart, Jo van de Hurk, Marlies Kremers, Ans van de Ven en #?. (Foto: collectie Francie van den Elsen, Oss.)
1960 b.jpg (315059 bytes) Ca. 1960 Francie van den Elsen kreeg ook deze foto. Van links naar rechts: Ans van de Ven, Jo van de Hurk en #?. (Foto: collectie Francie van den Elsen, Oss.)
Ca. 1960 Elly Vissers (Foto: collectie Wim Vissers.)
Voorjaar 1960 De kleuterklas van zuster Adeleida, schooljaar 1959-1960. Het noodlokaal was gereed gekomen en er was een tweede kleuterklas die in het voorjaar van 1960 daar naar school ging. Behalve een klassefoto werden ook individuele foto's gemaakt. De drie kinderen die achteraan staan, van links naar rechts: Pieter Pennings, Toon van Zoggel en Clemens Nieuwkamp. Bovenste zittende rij: Jan Vervoort, Ans de Wit, Hans van de Heijden, Karel Visser, Jan van Berkel, Rieky van der Linden, Ans Pepers, Maria van de Ven, Petra Pepers en Gerda van de Tillaart. Tweede zittende rij van boven: Sjan van Schijndel, Frans van de Werf, Martien Peters, Maria Peters, Mieke de Heijden, W. van Eerd, Marian van de Ven, W. van Schijndel, Trien Pennings en Ria van den Tilaart (dochter van 'Tieske Tijssen' en Jaan Pepers). Tweede rij van onder: Martien van Sleuwen, R. van Sleuwen, #?, Maria Raaijmakers, Tonnie van de Velden (staand), Wiljan van der Heijden, A. van Boxmeer, Rieky van de Boogaart, Lia Niewuwkamp, A. van Eert, Jan van Eert, Antoon van Eert. Onderste rij: Frans Kremers, Maarten van de Elsen (woonde op Pastoor Clercxstraat 24), T. van Schijndel, Marion van de Tillaart, #?, Martien van Boxmeer, Rieki Verbruggen en Wim van Doorn. De kinderen zijn bijna allemaal geboren tussen 1 oktober 1953 en 30 september 1954, het is dus één schooljaar. (Foto: collectie Jan Vervoort.)
1960 Toon vd Oever.jpg (289131 bytes) 1960 Antoon van den Oever, geboren op 6 juli 1954. Antoon zat ook in de klas van de foto hier net boven, maar hij staat niet op de groepsfoto. (Foto: collectie Antoon van den Oever.)
mei 1960 Het KMG (de Jeanne d'Arc en Maria Goretti groepen):. 1) Maria van Bakel, 2) Ardie van de Tillaart, 3) Annie Timmers, 4) # Vissers?, 5) Truus Vissers, 6) #?, 7) Maria Schepers, 8) Petra van Bakel, 9) Dilia van den Oever, `10) Tonnie (van Graard) van Eert, 11) #?, 12) Pieta van Bakel, 13) #?, 14) Ans van de Ven, 15) Elly Hommeles, 16) Nelly Schepers, 17) Joke Pepers, 18) Maria Schepers, 19) Maria van Eert, 20) Diny van de Wet, 21) Riky Vervoort, 22) Tonnie (van Bert) van Eert (Foto: collectie Joke van Zutphen - Pepers).
mei 1960 In mei 1960 vierde het KMG de verjaardag van leidster 'Servanda' (Truus Vissers). V.l.n.r.: Ardie van de Tillaart, #?, Joke Pepers (staat gebogen), #? (achteraan), Joke Timmers, Diny Brugmans, Truus Vissers (achteraan), Maria van Eert, Ans van de Ven, #?, Elly Hommeles en Nelly #? (Foto: collectie Joke van Zutphen - Pepers).
mei 1960 In mei 1960 vierde het KMG de verjaardag van leidster 'Servanda' (Truus Vissers). V.l.n.r.: Oda Timmers, Tonnie van de Hurk, Thea van de Hurk en Truus Vissers. In de deuropening staat Joke Pepers. De twee meisjes rechts zijn Maria van Eert en Petra van Bakel. (Foto: collectie Joke van Zutphen - Pepers).
mei 1960 In mei 1960 vierde het KMG de verjaardag van leidster 'Servanda' (Truus Vissers). V.l.n.r.: Anny Timmers, Thea van de Hurk, Truus Visses en Tonnie van de Hurk (Foto: collectie Joke van Zutphen - Pepers).
Pastoor Clercxstraat 97 1960.jpg (312511 bytes) 1960 Pastoor Clercxstraat 97 schilderij.jpg (533516 bytes)Dit schilderij is in de jaren negentig gemaakt aan de hand van een foto uit 1960 van het huis van Antoon van den Oever. De eikenbomen voor het huis werden in 1961 bij de aanleg van de nieuwe weg gekapt. het schilderij hangt in het huis van Jan van den Oever. (Foto's: collectie Jan van den Oever.)
1960 Eerste communie van Liesbeth van de Tillaart, hier met broertje Ad voor hun ouderlijk huis (Hoeve Corsica). (Foto: collectie Liesbeth Vissers - van de Tillaart.
1960 Eerste communie van Willie Pepers. Willy (midden) met Anny en Diny van Lankvelt. (Foto: collectie Joke van Zutphen - Pepers).
1960 Foto gemaakt ter gelegnheid van de Eerste communie van Willie Pepers :1) Annie van Lankvelt uit Volkel (een nicht van Willie Pepers, 2) tante Sien van Lankvelt uit Handel (getrouwd met Piet Jansse, ze hadden een kind dat overleed en zijn verder kinderloos geblecen), 3) Joke, dochter van Jas Schepers, 4) Nellie Pepers, 5) Annie Pepers, 6) moeder Antioa van Lankvelt, 7) een zoon van Bert Verbakel, 8) Nolda Pepers, 9) Bert Pepers, 10) Gerard van ome Jan Pepers (woonden aan de Spierkesweg), 11) Riek van Bakel 12) Toon Pepers, en 13) Wim Pepers. (Foto: collectie Joke van Zutphen - Pepers).
Juni 1960 Rechts: Marietje van Zutphen. (Foto´s: collectie´s Marietje van Zutphen)
1960 Zeven kinderen van Johan Pepers, v.l.n.r.: Joke, Frans, Bert, Willie, Antoon, Wim en Martien (Foto: collectie Joke van Zutphen - Pepers).
24 juli 1960 Foto van de familie Pepers en vriendinnen van Joke gemaakt ter gelegenheid van de Plechtige Communie van Wim en Joke Pepers. Wie staan er allemaal op de foto? (info@oudzijtaart.nl)  (Foto: collectie Joke van Zutphen - Pepers).
24 juli 1960 Foto gemaakt van kinderen van Johan Peppers ter gelegenheid van de Plechtige Communie van Wim en Joke Pepers. V.l.n.r.: Nolda, Joke, Wim, Annie, Nellie en Bert. (Foto: collectie Joke van Zutphen - Pepers).
1960 24 juli Plechtige Communie.jpg (331341 bytes) 24 juli 1960 Plechtige communie. Bij de benoeming van de namen volgen eerst de meisjes die rechts op de trap staan, daarna de communicantjes die links van de pastoor staan. Op de trap van boven naar beneden: Maria van Helvoirt, Martina van Zutphen, Ans van der Heijden, pastoor Van de Bult, Tonnie van Eert, Ardie van de Tillaart, Mien van der Heijden, Dini Brugmans, Rini van Sleeuwen, Nellie Pennings en Dilia van den Oever. Links van de pastoor, van links naar rechts: Gerry van Asseldonk, Maria Schepers, Nellie van de Tillaart, Johanna van Eert, Maria van Bakel, Joke Pepers, Petra van Bakel en Joke van de Hurk. (Foto: collectie Jan en Jo Timmers - van de Hurk.)
24 juli 1960 Plechtige communie. Vooraan staan rechts van pastoor Van de Bult: Tonnie van Kessel en Theo van Asseldonk. daarachter staan op twee verschillende treeën van links naar rechts: Albert van Zutphen (voor), Jo van Zutphen (achter), Wim Pepers en Theo van Lankvelt. Links naast de staan Willy van Kessel en Tiny kremers. (Foto: collectie Albert van Zutphen.)
24 juli 1960 De jongens en meisjes die hun Plechtige Communie deden mochten op de koffie met gratis broodjes bij bakker Bolk of bakker Nieuwkamp, de eigen klanten bij de eigen bakker. Op deze foto de jongens en meisjes die bakker Bolk als thuisbakker hadden. Staande van links naar rechts: Albert van Zutphen, Tonnie van Kessel, Mien van der Heijden, Nellie Pennings, Ans van der Heijden, Johanna van Eert en Nellie van de Tillaart. Zittend: Willy van Kessel, Jo van Zutphen en Tiny Kremers. (Foto: collectie Albert van Zutphen.)
1960 Uitstapje naar de Bedafse bergen. Benden in het zand Karel, Jan en Cor Vissers. Boven links misschien Martien Vissers. (Foto: collectie Antoon Vissers._
1960 Kampioenselftal van VOW. Staande van links naar rechts: Kemps, Dorus Meelen (trainer), Gerrit van Lee, Broertje van Uden, Hans van de Bogaard, Willy Raaijmakers, Tonny Peters, Willy Rovers, Christ Vervoort, Tonny van de Wetering en Jos Laureijnssen. Zittend: Pietje Vorstenbosch, Tiny Santegoeds, Wim van de Pas, Bert Munsters en Tonny van Uden. (Foto: jubileumgids 40-jarig bestaan VOW.)
1960 Jong Nederland op kamp in Stiphout. Van links naar rechts: Harry van de Hurk, Antoon Vissers, Leo Vissers, Cor Kemers, Wim Reijbroek, Theo van Asseldonk, Theo van de Tillaart. De jongen die tussen de benen loert is misschien Jan Timmers. (Foto: collectie Evert Bosch.)
1960 Jong Nederland op kamp in Stiphout. Staande van links naar rechts: Albert (van Piet) van Zutphen, Albert Vissers, Theo Coppens, Albert (van Janus) van Zutphen, Cor van de Hurk (achteraan) en Henk Dortmans. Vooraan: Theo van Asseldonk, Peter Hommeles, Christ van Eert, Tjeu Dortmans en Piet (van Marinus) van de Akker. (Foto: collectie Evert Bosch.)
1960 Uitstapje van het KMG naar Apeldoorn, Maria Goretti groep. Voorste rij: Ardie van de Tillaart, Rina van Asseldonk, Marlies Kremers, Nellie Schepers, Ans van de Ven en Ellie Hommeles. Tweede rij van voren: Rieky Vervoort, #?, Maria van Bakel, Maria Schepers, Tonnie van Eert en #? Achterste rij zittend: Truus Vissers, Diny van de Wetering, Maria van Eert en Pieta van Bakel. Achter staand: Martina van Zutphen en Annie Timmers. (Foto: archief Jong Nederland.)
1960 Uitstapje van het KMG naar Apeldoorn, Jeanne d' Arc groep. Voorste rij: helemaal links: Diny van Asseldonk. Achteraan links staand: Thea van de Biggelaar. Wie staan er op deze foto? (Fotoarchief Jong Nederland.)
1960 De Jeanne d' Arc groep van van het KMG. Staande van links naar rechts: Maria van Rijbroek, #?, Petra Brugmans, ia Versteegden, Tonnie van de Hurk, Thea Timmers, Thea van de Biggelaar, Oda Timmers, Ria van Zutphen en #?. Zittend: Netty van den Akker, Ria Dortmans, Annie Versteegden, Ellie Vissers, Diny van den Oever, Tonny van Eerd?, Gerrie van Asseldonk, Maria Timmers, Gusta Coppens, Diny Brugmans, Diny van Asseldonk en #?. (Foto: collectie Oda Timmers.)
1960 Jan de Wit.jpg (140446 bytes) 1960 Jan de Wit en Toon van de Sanden op vakantie in Valkenburg. (Foto: collectie Jan de Wit.)
1960 Leo en Wim Vissers (Foto: collectie Wim Vissers.)
1960 Cor van Zutphen (rechts) op de bouw. De verbouwing van een timmerwerkplaats tot woning voor Theo van Boxmeer. Cor,geboren op 5 februari 1943, werkte vanaf 1968 (15-jarige leeftijd)bij Theo van Bocmeer. (Foto: collectie Cor van Zutphen.)
1960 Vakantie.jpg (126444 bytes) 1960 Een gedeelte van het personeel van bouwbedrijf Van Boxmeer in de bouwvakvakantie van 1960 op de fiets in de Ardennen. De bazen met echtgenotes met de auto. Van links naar rechts: Jan van Houtum (nu architect) Jo van Boxmeer, Harrie Thijssen, Wim Vissers, Riek van Boxmeer, Maria v Boxmeer en Martien Bouwe. Fotograaf: Theo v Boxmeer. (Foto: collectie Wim Vissers.)
1960 Christ van Lankveld.jpg (190611 bytes) 1960 1960 Christ van Lankveld a.jpg (286840 bytes)Op de linkse foto ´leest´ Christje (van Driek) van Lankvelt het laatste nieuws. Op de rechtse foto zit hij op een pony. Naast de pony staat zijn oudste zus Riek van Lankvelt. (Foto´s: collectie Christ van Lankvelt.)
4 september 1960 Deze foto is gemaakt bij de priesterwijding van Jan van de Hurk. Staande van links naar rechts: Joke, Toon, Piet, Zus, Cor, Mari, Harrie en Tonnie van den Hurk. Zittend:  Maria, Tonia van den Hurk de Visser, de neomist Jan, Piet van den Hurk, Jan de Visser (den Booi senior) en Adriaan van den Hurk. (Foto: collectie Antoon Vissers.)
4 september 1960 De priesterwijding van Jan van de Hurk. De bruid met het kruis op de linkse foto is Corry Munsters. Achter haar de neomist met zijn vader Piet van den Hurk. Links het jongensgilde met o.a. Tonnie Oppers en Jan Timmers en rechts het meisjesgilde met tweede van rechts Diny van Asseldonk. (Foto: collectie Antoon Vissers.)
4 september 1960 Het KMG tijdens de priesterwijding van Jan van de Hurk. Van links naar rechts: Guusje Coppens, Dilia? van den Oever, Oda Timmers, #?, #?, #?, Ria van Zutphen en Annie Timmers. (Foto: collectie Oda Timmers.)
1960 sept kermis en priesterwijding.jpg (167704 bytes) September 1960 1960 Graard vd Ven.jpg (169000 bytes)In september 1960 werd Jan van de Hurk priester gewijd. Deze foto's zijn tijdens de kermis gemaakt. De straat was versierd vanwege de priesterwijding. Op de linkse foto Jaan en Jan van de Tillaart. Op de tweede foto Graard van de Ven. (Foto´s: collectie´s van Ardie van de Tillaart, Jaantje van de Ven.)
September 1960 1960SeptJanusJanAnnavervoort.jpg (138169 bytes)Op de linkse foto Liesbeth van de Tillaart (Hoeve Corsica), die kennelijk bruidsmeisje was bij de priesterwijding van Jan van de Hurk. Op de rechtse foto Jas en Anna Vervoort met hun zoontje Jan. (Foto´s: collectie´s van Liesbeth Vissers - van de Tillaart en Jan Vervoort.)
oktober 1960 Jo van Zutphen op de LTS. (Foto: collectie Marietje van Zutphen.)
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads

**