Foto's Huizen Kroniek

Historische foto's van Zijtaart uit 1941-1950

Als u op een foto klikt wordt die groter weergegeven.

 

Jaren veertig

Op de foto links is Driek Opheij rogge aan het maaien met het paard. Op de tweede foto staan Gerarda en Driek Opheij en op de derde foto Drieka Opheij. De man die met een 'zig' rogge aan het maaien is, is Jan de Koning. Op de rechtse foto staan Chris van de Ven (bukt) en Marie (van Christ) van de Ven. (Foto's: Collectie Harrie Vervoort.)
 Jaren veertig (of deertig) . Piet van Zutphen (Corsica 7) met hond. (Foto's: Collectie Cor van Zutphen.)
 Jaren veertig . Piet van Zutphen (Corsica 7) met een nichtje (Corrie van Toon van Zutphen). (Foto's: Collectie Cor van Zutphen.)
1941 Tonnie en Berta van den Boogaard voor het huis waar zij woonden (Schup en Riek). (Foto: collectie Mariet van Geffen - van den Boogaard.)
Ca. 1941 De familie Munsters; van links naar rechts: Wim, Jan, Moeder An de Visser met Rina op haar knie, Lenie met voor haar Bert Munsters. (Foto: nalatenschap Harrie Maas.)
1941 Ties Habraken a.jpg (204455 bytes)  

Ca. 1941

1941 Ties Habraken b.jpg (201121 bytes)Op de linkse foto, achteraan staan van links naar rechts: Ties Habraken en Christ van Eert. Daarvoor knielend: Marietje (van Hannes) van Zutphen, Hanneke Habraken en Martien Franssen. Vooraan zittend: #?, Piet van Eert, Johan Kusters (knecht bij van Eert) en Ties (van Hannes) van Zutphen. Op de rechtse foto zit Ties Habraken. Beide foto's zijn op dezelfde dag gemaakt bij Hannes Habraken aan huis. (Foto: collectie Ties Habraken.)
Jaren veertig Piet van Zutphen (geboren in 1909) en zijn vrouw Johanna van Genugten (Foto: collectie Cor van Zutphen.)
1941 Cor habraken.jpg (223303 bytes) Jaren veertig Cor Habraken met een maaibalk. (Foto: collectie Ties Habraken.)
Jan van de Tillaart.jpg (183099 bytes) Jaren veertig of vijftig Op de foto Jan van de Tillaart op een maaibalk om rogge te maaien. (Foto: collectie Ardie van de Tillaart.)
Jaren veertig Deze twee foto's uit de collectie van Hendrik Rietbergen zijn vermoedelijk in de jaren veertig gemaakt. De linkse man op de linkse foto is Dorus van den Nieuwenhuizen. Hij was in 1859 geboren en overleed op 11 oktober 1948. Hij woonde de laatste jaren van zijn leven in het klooster. De rechtse man op zowel de linkse als rechtse foto is Bert Willemen van de Tillaart. De linkse man op de rechtse foto is Wilbert Thijssen. Hij was geboren op 19 oktober 1862, was getrouwd met Maria van Zutphen, en hij overleed op 13 februari 1952. Wilbert zei vaak: "De jeugd van tegenwoordig, die is niet pluis!"

(Foto's: Collectie Hendrik Rietbergen; over Wilbert Thijssen: mededeling van Miet Kanters d.d. 14-01-2007.)
Kaatje van Heeswijk.jpg (276158 bytes) Jaren veertig Catharina (roepnaam Kaatje) van Heeswijk, vrouw van postbode Jan Willem de Visser, op weg naar de kerk. Catharina van Heeswijk overleed op 16 december 1950. (Foto: collectie Mari Brugmans.)
Jaren veertig.jpg (219802 bytes) Jaren veertig Staand van links naar rechts: Martina (van Jan) Raaijmakers, Riek (van Driek) Rovers, Maria (van Jan) Raaijmakers en Martina (van Driek) Rovers. Vooraan liggend: Piet (van Jan) Raaijmakers. (Foto: collectie Harry van de Heijden en Riek Raaijmakers.)
206 Gezin.jpg (229631 bytes) Ca. 1941 Bovenste rij helemaal rechts: Staand van links naar rechts: Anna Ketelaars (Max), haar latere man Antoon van Vugt (ze trouwden in 1944), Tonnie van de Akker, Mien Ketelaars (Max), Berta Ketelaars (Max) en misschien Frans Reijbroek of Piet Vervoort. Zittend: Johan, zoon van Toon van Zutphen, Bert Kanters, Grard, zoon van Toon van Zutphen, achter Miet, dochter van Toon van Zutphen en voor haar een zusje, Diny, dochter van Toon van Zutphen, An van Zutphen, Nolda van de Akker en Harrie Vervoort. Huidige adressen: Ketelaars: Doornhoek 4, Toon van Zutphen: Pastoor Clercxstraat 1, Van de Akker: Pastoor Clercxstraat 16, Kanters: Pastoor Clercxstraat 18 en Vervoort: Pastoor Clercxstraat 20. Toon van Zutphen was boer en bureauhouder voor het ministerie van Landbouw. De boeren moesten daar veranderingen van hun bedrijf en veestapel doorgeven. (Foto: collectie Harrie Vervoort; mededeling van Marietje van de Wijgert - Kanters d.d. 21 februari 2007.) 
1941 Bert Jan Harrie v Asseldonk.jpg (273562 bytes) 1941 Bert, Jan en Harrie, zoontjes van Aard van Asseldonk. Het gezin woonde op huidig adres Weievenseweg 42 (gemeente Sint-Oedenrode en parochie Zijtaart). (Foto: collectie Harrie van Asseldonk.)
86 Lijkt uitstapje.jpg (245678 bytes) 18 juni 1941 Deze foto's zijn gemaakt tijdens een uitstapje van het kerkkoor naar de Grebbenberg. Ook enkele leden van de landbouwwintercursus mochten mee, toen ze daarom vroegen. Men ging kijken naar waar het Nederlandse leger gevochten had. Vooraan: koster Hendrik Rietbergen, Driek (van Toon) van de Linden en Jan de Visser (de Booi). Achteraan, Piet van de Linden, Tieske Tijssen, Aard van Sleeuwen, Marinus van Asseldonk, Piet van Bakel, Janus van Nunen en Johan Pepers. (Foto: collectie Hendrik Rietbergen, namen: Janus van Nunen.)
juli 1941 Deze foto's zijn gemaakt aan huis bij Christ van de Ven (Leinserondweg 19). Op de linkse foto zijn Zus en Doravan de Ven aan het bessen plukken.Op de foto hierboven staan Zus, moeder Antje Aarts en Anna Max (Ketelaars). Op de voorgrond Dora van de Ven. (Foto's: collectie Ferry Donck)

juli 1941 Op de foto links is Antje Aarts, vrouw van Crist van de Ven, aan het aardappelen rooien. Op de achtergrond: #?, Dora en Henk van de Ven.Op de foto hierboven, achteraan: Jan, Zus en Ans Drubbel (uit Amsterdam). Vooraan: Dora, Antoon en Theo van de Ven. (Foto's: collectie Ferry Donck.)
 
juli 1941 Op de linkse foto, achetraan: Theo, Jan, Anna Max, Antoon en moeder Antje Aarts. Vooraan: Zus, Dora en Christ van de Ven en Freek Donck uit Amsterdam, getrouwd met Ans Drubbel.

Op de rechtse foto: Zus van de Ven, Ans Drubbel en vooraan Dora van de Ven. (Foto's: collectie Ferry Donck.)
juli 1941 Op de linkse foto: Freek Donck uit Amsterdam, getrouwd met Ans Drubbel en Dora van de Ven.

Op de rechtse foto: Antoon van de Ven. (Foto's: collectie Ferry Donck.)
Jaren 40 . De vrouw in het midden is Anna Maria Aarts, vrouw van Christianus van de Ven. Ze woonde op Leinserond weg 17 (huidig adres) Wie zijn de andere personen op deze foto? Foto: collectie Mari Brugmans.) 
1941 Zeven Sacramenten.jpg (186250 bytes) 27 juli 1941 Deze meisjes beeldden de Zeven Sacramenten uit bij de priesterwijding van Toon de Koning. Van links naar rechts: Maria Raaijmakers, #? Kusters, #? Kusters, #? (ze was dienstmeid bij Piet van de Linden), Ciska Raaijmakers, Tonnie Termeer en Martina Raaijmakers. (Foto: collectie Harrie van de Heijden en Riek Raaijmakers.) 
Ca. 1942 Bea van Zoggel schrijft. "Ik heb zelf nog drie jaar op deze school gezeten (t/m klas 3), daarna vertrokken we naar de Edith Steinschool. Het klaslokaal op deze foto ziet er nog precies zo uit als ik me herinner uit de jaren zestig. De linkerdeur achterin de klas leidde naar de gang, via de rechterdeur kwam je in het volgende lokaal. Die tussendeur was bij mijn weten altijd gesloten. Achter in de klas zijn nog deuren te zien van een kast. Daar werden schoolboekjes, bordkrijt, inkt (voor kroontjespennen) enderghelijke bewaard."

Het meisje in het wit voor het linkse raam is volgens mij (mva) Dien Cissen (van Zutphem). Dien is geboren in 1932. Als dat klopt dan zou de foto van rond 1942 zijn. Wie staan er allemaal op? (Foto Bea van Zoggel.)
 
1942 Frits van Eert.jpg (281511 bytes) Ca. 1942 Van links naar rechts: Cor Spruijt (molenaar), Godefridus van Eert (Fritske de Mulder, geboren in 1926), Gerardina van Eert - van Hoof (Dina de Mulder) en twee onbekende personen. (Foto: collectie Miep van Eert - Bek).
Ca. 1942 De familie Munsters met moeder in de tuin. Van links naar rechts: moeder An de Visser, Jan, Bert, Leny en Rina Munsters. (Foto: nalatenschap Harrie Maas.)
Ca. 1942 De familie Munsers in de tuin. Van links naar rechts: Rina, Maria en Carla, achter Leny Munsters. (Foto: nalatenschap Harrie Maas.)
Ca. 1942 Anneke (links, geboren op 26-02-1933) en Dientje (rechts, 06-03-1936), de twee jongste dochters van Toon Thijssen. Anneke trouwde later met Adriaan van Dommelen en ging op het ouderlijk huis wonen (nu Zondveldstraat 2). Toen Dientje drie jaar was viel ze op bezoek bij familie in Vorstenbosch van de schelft af. Ze liep toen een hersenbeschadiging op, waar ze nooit helemaal van herstelde. (Foto's: collectie Erna van den Elsen, Boxtel.)
Jaren 40 Maria, de oudste dochter van Toon Thijssen (geboren op 29-09-1926). (Foto's: collectie Erna van den Elsen, Boxtel.)
1942 Thea (gedoopt op 18-06-1936) en Sjan (02-09-1937), dochters van klompenmaker en vanaf 1932 ook cafehouder Jan van de Biggelaar. (Foto: collectie Marinus van de Biggelaar.)
1942 Deze foto van het gezin van Toon van den Hurk is gelet op de leeftijd van de kinderen gedateerd op 1942. De familie woonde op Zondveld. Achteraan met pijp in de mond #?. Twee meisjes achteraan staand van links naar rechts: Dina (op 13-01-1930 gedoopt, ze trouwde met M. Willems en emigreerde naar Australië) en Anna (27-03-1927, trouwde met Bert Ketelaars). De kleuter die tussen vader en moeder hoog op de rand van de bank zit is Harrie (06-05-1936, hij trouwde met Riny Zomers). Op de bank zittend van links naar rechts: Jan (12-09-1928, heeft zijn horloge van zijn plechtige communie al in zijn borstzak zitten), vader Toon (Antonius) van de Hurk, Bert (Engelbertus, 30-09-1940, hij woont (2007) op het ouderlijk huis), moeder Cato (Cornelia Gerarda) van de Hurk - de Bie en (Jo)Han (geboren op 16-01-1932, hij trouwde met Anny van de Braak). (Foto: collectie familie Ketelaars, ingestuurd door Anita Ketelaars - van de Akker.)
Ca. 1942 De zonen van Hannes Schevers. Van links naar rechts: Martien (geboren 7-3-1923), Bert (16-4-1925), Johan (16-4-1925), Wim (2-2-1928), Toon (4-4-1926), Sjef (22-5-1929) en Gerard (19-1-1932). Foto: Coillectie Anja Heerkens - Versantvoort
1942 De volgende serie van vijf foto's uit de collectie van Harrie Vervoort is onder enig voorbehoud op 1942 gedateerd, gebasseerd op de paar namen van kinderen die bekend zijn. Voorste rij vierde van links is Harrie Rooijakkers. Zevende van rechts is Jan Munsters, hij draagt schoenen. De meeste kinderen dragen nog klompen. Op de klassefoto's van 1946 zijn het schoenen. Tijdens de Tweede Oorlog waren schoenen op de bon en was men daar heel zuinig op. (Foto: Collectie Harrie Vervoort.)
1942 Wie staan er op deze foto? (Foto: Collectie Harrie Vervoort.)
1942 Wie staan er op deze foto? (Foto: Collectie Harrie Vervoort.)
1942 Achterste rij, vijfde van Links: Johan van de Wetering. Knielend links: Leen van Asseldonk(geboren in 1935), naast hem Frans van Asseldonk (geboren in 1935),  zevende van links: Jef Schevers? (geboren in 1930). Zittend, tweede van rechts: van Zutphen, derde van rechts: Jan van Hannes van Zutphen, zittend vierde van rechts Theo van Boxmeer, zittend helemaal links: Jan Adriaans?. Wie staan er nog meer op deze foto? (Foto: Collectie Harrie Vervoort.)
Ca. 1942 De jongen is Jas (Sebastianus) Vervoort (geboren op 9 juni 1917). Daarnaast staan zijn ouders Jan Vervoort en Barbera van der Brugge (geboren op 28 oktober 1886). Het huis heeft nu adres Pastoor Clercxstraat 20. (Foto: collectie Harrie Vervoort.)
1942 Derde van rechts (met schoenen) is Jan Munsters. Wie staan er nog meer op deze foto? (Foto: Collectie Harrie Vervoort.)
Jaren dertig of begin jaren veertig. Kerststal in de kerk. Rechts vooraan het knikengeltje, dat instemmend kniktje als je er een muntstuk in gooide. (Foto: collectie Hendrik Rietbergen.)
Begin jaren veertig. Tonia de Visser, op 3 mei 1933 getrouwd met Piet van de Hurk met haar kroost. (Foto: collectie Hendrik Rietbergen.)
Ca. 1943 Voor het huis van Antoon Munster. Van links naar rechts, voor: Ad van den Hurk, Jan van den Hurk, Rina Munsters, Zus van den Hurk en Harrie van den Hurk. Achter: Jan en Leny Munsters. (Foto: nalatenschap Harrie Maas.)
Ca. 1943 Groepsfoto in de tuin: Van Links naar rechts Cor de Visser en Maria Marinus, Kaatje van Heeswijk, Jan de Visser sr., en Frans de Visser, de kinderen daarvoor zijn Bert en Rina Munsters. (Foto: nalatenschap Harrie Maas.)
1943 Munsters.jpg (203448 bytes) Ca. 1943 Deze foto is rond 1943 gemaakt bij postbode Jan de Visser achter het huis. Op de foto staan waarschijnlijk Bert en Carla Munsters met naast hen hun tante Drika de Visser. Wie de vrouw aan de  rechterkant is, is niet bekend. (Foto: collectie Corrie Munsters.)
1943 Schepers.jpg (275282 bytes) Ca. 1943 Johan Schepers tijdens de oorlog met de romkaar op de Aabrug in Veghel. (Foto: Jaantje Schepers - van Nunen.)
Ca. 1943 Het gezin van Frans van Bakel (in 1949 naar Canada vertrokken). 1) Henk Nieboers, een onderduiker tijdens de oorlog, 2) Frieda (03-05-1930), 3) vader Frans van Bakel (11-04-1901), 4) Tonnie (23-12-1933), 5) Harry (23-07-1931), 6) moeder Hendrika van Bakel - van der Zanden (03-11-1903), 7) Maria (03-09-1932), 8 en 9) mevrouw Nieboers met haar kindje, 10) Corrie (01-03-1929), 11) Jan (17-12-1936), 12) Martien (20-11-1940), 13) Nico (14-12-1938), 13) Theo (01-09-1941), 15) Marinus (16-11-1937) (Foto: collectie John van Bakel, Canada.)
Ca. 1943 Het gezin van Jan Vervoort. Van links naar rechts: Anna, vader Jan, Harrie (voor), Piet, moeder Barbera van der Bruggen, Jans, Ant, Jas (Sebasianus) en Betje. (Foto: collectie Jan van Oort en Riky Vervoort.)
Ca. 1943 Drie zonen van Jan Vervoort: Sebastianus (geboren op 9 juni 1917), Harrie (geboren op 23 februari 1931) en Piet Vervoort (geboren op 18 maart 1916). (Foto: collectie Harrie Vervoort.)
1943 Wim Verstraalen a.jpg (290874 bytes) 1943 De grotere jongen achteraan is Harry Vervoort. Vooraan van links naar rechts: Wim Verstralen uit Amsterdam (met kip), Marietje Kanters (getrouwd met Harrie van de Wijgert) en Bert Kanters (met kip). (Foto: collectie Marietje van de Wijgert -  Kanters.)
1943 Wim Verstraalen a2.jpg (281414 bytes) 1943 Ant de Koning (vrouw van Toon Kanters), Wim Verstralen uit Amsterdam (op schaap), Toon Kanters en Jan Kenterop die bij Jan Vervoort woonde. Wim woonde tijdens de tweede Wereldoorlog een tijd bij Toon Kanters. De foto's zijn door zijn vader gemaakt tijdens bezoekjes vanuit Amsterdam. (Foto: collectie Marietje van de Wijgert -  Kanters.)
1943 Wim Verstraalen c1.jpg (258874 bytes) 1943 Achteraan: Harrie Vervoort. Vooraan zittend van links naar rechts: Betje Vervoort (werd op haar 20-ste blind), Bert Kanters en Miet de Valk. Miet was dienstmeid bij Willem van Asseldonk. Ze kwam uit Boekel en ze was de moeder van Mari van de Velden die in  Zijtaart op de Boerenleenbank werkte. (Foto: collectie Marietje van de Wijgert -  Kanters.)
1943 Kip met 4 meiden.jpg (194697 bytes) 1943 Van links naar rechts: Tonnie van de Akker (later getrouwd met Piet van Heeswijk), Kato Rovers, Truus (van Bert) Vervoort en Bet (van Jan) Vervoort. (Foto: collectie Ant Vervoort.) 
1943 Slotzusters.jpg (163058 bytes) 1943 Zuster Bernarda (Antonia van der Brugge) en zuster Sebastiana (Johanna van der Brugge), slotzusters in Sint-Oedenrode. (Foto: collectie Ant Vervoort.)
1943 Van Nuenen ea.jpg (196334 bytes) 1943 Van links naar rechts, staand: Janus van Nunen en Johan van Nunen. Johan heeft net met zijn voeten deeg gekneed om brood te bakken en staat daarom barrevoets in zijn klompen. Zittend: moeder van Nunen (Henrica van Doorn), Ludi Willemse uit Schiedam (een oorlogslogeetje), Regina van Nunen en Dina van Nunen. de foto is gemaakt bij het huis van de rijke van Nunens. (Foto: collectie Janus en Dina van Nunen.)
1943 Wim Schevers op 15-jarige leeftijd. Hij woonde op Biezendijk 20, bleef ongetrouwd en werkte later bij de zusters in Zijtaart. (Forto: collectie Anja Heerkens - Versantvoort.)
1943 Antoon, Leo en Truus Vissers. (Foto: collectie Antoon Vissers.)
1943 Hendrika, dochter van Johannes van de Tillaart (Leinserondweg), die in 1946 trouwde met Piet, zoon van Martinus van de Tillaart (Hoeve Corsica), en haar zus Nolda, die trouwde met Toon Pepers (Hemel). (Foto: collectie Liesbeth Vissers - van de Tillaart.)
1943 Piet van de Tllaart (Hoeve Corsica) met paard. Piet vertelde: "Deze hengst was door de Duiters goedgekeurd om mee te fokken. Anders zou de hengst door de Duitsers gevorderd worden. Voor die keuring was ik te voet met het paard naar het station in Eindhoven geweest." (Foto: collectie Liesbeth Vissers - van de Tillaart.)
1944 meisjesschool  nrs.jpg (156298 bytes) 1943 Deze foto is gemaakt bij gelegenheid van het zilveren professiefeest van het hoofd van de school zuster Theodorica. Op de foto dragen alle meisjes in hartlint of andere versiering. Die was
in alle klassen speciaal gemaakt voor deze dag. 1) Mien van de Tillaart, 2) Marietje (van Toon) van Zutphen, 3) zuster Libertha (gaf les aan de kleuterklassen), 4) Sjaan Jonkers, 5) Mien van Asseldonk, 6) Netta Schevers, 7) Dora Rovers, 8) Jaan Oppers, 9) zuster Imaculata (gaf les aan de eerste en tweede klas), 10) Riek Adriaans, 11) Rina van Asseldonk, 12) juffrouw Marie Verberne (gaf les aan de derde en vierde klas), 13) Nettie (van Janus) Rovers, 14) Maria Thijssen (kwam niet uit Zijtaart, maar uit Vressel. Ze woonde bij haar opa Janus Thijssen), 15) zuster Bonefatia (gaf naailes), 16) Marta van de Wetering, 17) Thera van Asseldonk, 18) Bertha van Nunen, 19) Marietje Brugmans, 20) Agnes Aarts, 21) Annie Verwey, 22) Martina Raaijmakers, 23) Dien van Zutphen, 24) Mien Diks (oorlogskind uit het westen), 25) Paula Pepers, 26) Gerry Huizing (ze kwam niet uit Zijtaart en woonde bij Jan Reijbroek), 27) Jaan van de Ven (van Driekske Bartelen), 28) Riek Raaijmakers, 29) Dilia Kerkhof, 30) Toos Bosch, 31) Betteke (ook wel Bettie) Kremers, 32) Martina (van Christ) van de Ven, 33) Mien van de Biggelaar, 34) Rikie Vlotman (oorlogskind, woonde in huis bij Jaantje van Sleeuwen), 35) Lenie Munsters, 36) An van de Burgt, 37) Frieda van Bakel, 38) Door (van Driek) Rovers, 39) Anneke van de Linden, 40) Marietje van Bakel, 41) Stien (ook wel Stiena) Brugmans, 42) Jaantje (van Janus) Rovers, 43) Jaan Kerkhof, 44) Door van de Burg, 45) Mien van Boxmeer, 46) Joke Rovers, 47) Tonnie Schepers, 48) Annie van de Hurk, 49) Tonnie van de Burgt, 50) Jo Scheffers, 51) Tonny van Bakel (later naar Canada geemigreerd), 52) Ria Lotharingen (kwam uit Eindhoven; woonde met het hele gezin bij Jan de Visser, ofwel 'Jan de Booy'), 53) Marietje Rooijakkers, 54) Annie (van Toon) van Zutphen, 55) Riek Langens, 56) Lies Kremers, 57) Riek Henst, 58) Annie Raaijmakers, 59) Dien van de Hurk, 60) #? (een van de kinderen uit een lagere klas die in een toneelstuk meespeelde als kabouter(, 61) Marietje Schepers, 62) Nolda van de Acker, 63) Beppie Cornelissen , 64) Dina van Lankvelt, 65) Mien van de Ven, 66) Bertha van Doorn, 67) Petra van de Wetering, 68) Margje Boertin (schippersdochter, het schip van Boertin lag in de oorlog in de Zuid-Willemsaart. Het werd opgeblazen door de Duitsers. Er vielen geen slachtoffers), 69) Anneke (van Toon) Thijssen, 70) Jo (van Janus) van Asseldonk, 71) Rieky (van Bert) Ketelaars, 72) Tonnie van de Hurk, 73) Annie van Boxmeer, 74) Riek van de Wetering, 75) Diena Rooijakkers, 76) Dora van de Ven, 77) Riek van de Burgt, 78) Bertha van Lankvelt, 79) Doortje (ook wel Dora) van de Hurk, 80) An Huijbers, 81) Anna (zus van Johan) Thijssen, 82) Riek Kerkhof, 83) zuster Theodorika gaf les aan de vijfde, zesde en zevende klas, tevens schoolhoofd), 84) Joke van de Zanden, 85) Joke Adriaans, 86) Dora Manders (nicht van Mien van de Biggelaar. Ze kwam uit Odiliapeel en woonde in bij Jan van de Biggelaar, de eigenaar van de cafe), 87) Marietje Kanters, 88) Marietje van Boxmeer, 89) Thea van de Biggelaar, 90) Jaan van Asseldonk, 91) Joke van Boxmeer, 92) Maria Rooijakkers, 93) Maria (zus van Johan) Thijssen, 94) Riek van de Burgt, 95) Tonnie Ketelaars, 96) #? van de Wetering, 97) Annie van de Hurk, 98) Riek (ook wel Drieka) Jonkers, 99) Jaantje van de Biggelaar, 100) Sjaantje de Roo (ze kwam uit Scheveningen en woonde tijdens de oorlog in het kippenhok van Toon van Zutfen, winkelier aan de Zondveldstraat, 101) Zus van de Hurk, 102) Dien Jonkers, 103) Doortje Opheij en 104) Maria van de Biggelaar. (Foto: collectie Harrie Vervoort.)
1943 Achterste rij van links naar rechts: juffrouw Verberne, Mien Diks, Dora van de Burgt, Nolda van de Akker, Marietje van Bakel, Paula Pepers, Riek van de Wetering. Tweede en derde rij van achter: Riek Henst, Jo van Asseldonk, Beppie Cornelissen, Stien Brugmans, Nita de Rooi, Dina van Lankvelt, Tonnie van Bakel, Ria Lotharingen (woonde tijdelijk in Zijtaart), Anneke Thijssen, Jo Schevers, Annie van Boxmeer, Tonnie van den Hurk, Joke Rovers, Mientje van de Ven, Annie Raijmakers, Petra van de Wetering, Tonnie van de Burgt. Voorste: Annie van den Hurk, Riek Langens, Jaantje Kerkhof, Tonnie Schepers, Lies Kremers, Mientje van Boxmeer, Annie van Zutphen en Margje Boertin (een dochter van een schipper). (Foto: collectie Harrie Vervoort.)
1943 Misdienaars.jpg (228856 bytes) 1943 Een groep misdienaars met pastoor Van den Heuvel, die enkele maanden pastoor is geweest in Zijtaart (van 26 maart tot 4 juni 1943). Van links naar rechts: Jan Munsters, Frits van de Biggelaar, Bert Kanters, #? en #?. (Foto: collectie Marietje van de Wijgert -  Kanters.).
Ca. 1944 Een groep misdienaars met pastoor A. van de Bult. Helemaal links is achter is mogelijk Harrie van de Ven (later priester gewijd, geboren in 1935). tweede van links is Frits van de Biggelaar, derde van links is Jan Munsters (later priester gewijd). Vijfde van links (kleine jongen vooraan) is Bert Kanters. Wie staan er nog meer op deze foto? (Foto: collectie Harrie Vervoort.)
Ca. 1944 Leny en Piet, kinderen van Antoon Munsters. (Foto: nalatenschap Harrie Maas.)
Ca. 1944 De twee linkse meisjes zijn onbekend, en vermoedelijk nichtjes van de andere kinderen. Het groepje rechts zijn kinderen van Frans van Bakel, staande op een boomstronk van links naar rechts: Theo, Nico en Jan. Zittend Martien en Marinus. (Foto: collectie John van Bakel, Canada.)
1944 Harrie v Asseldonk.jpg (268670 bytes) Ca. 1944 Harrie, zoon van Aard van Asseldonk. Hij woonde op huidig adres Weievenseweg 42. (Foto: collectie Harrie van Asseldonk.)
1944 Raaijmakers.jpg (290321 bytes) Ca. 1944 Het gezin van Jan Raaijmakers. Staand van links naar rechts: Marinus (gedoopt op 08-01-1927), Maria (11-04-1925), Piet (26-01-1924), Ciska (05-06-1920), Martina (26-06-1921) en Dien (23-09-1928). Zittend: Jan (30-05-1932), vader Jan, An (31-01-1934), moeder Berta Gevers en Riek (08-08-1930). (Foto: collectie Harrie van de Heijden en Riek Raaijmakers.)
1944 Jan vd Hurk.jpg (454420 bytes) 1944 Het gezin van Jan van den Hurk. Van links naar rechts: Dora, vader Jan met Albert op zijn schoot. Tonnie (achter), Piet (voor), Annie (achter), Riek (voor), moeder Oda van Genuchten met Mia op haar schoot en Wim. De vijf oudste kindereen zijn in Sint-Oedenrode geboren. In het voorjaar van 1939 verhuisde het gezin naar huidig adres Krijtenburg 14. Riek was de eerste van de kinderen die (op 13 juli 1939) in Zijtaart werd gedoopt. (Foto: collectie Annie van den Hurk.)
1943 professie Theodosia a.jpg (228757 bytes) 1944 Professie van Miet van Asseldonk (zuster Theodosia). Achteraan van links naar rechts: Hannes van Zutphen, getrouwd met Mie van Asseldonk, Gerarda van de Nieuwenhuizen, getrouwd met Willebrordus (Willem) van Asseldonk die rechts naast haar staat, en Willem Timmers, getrouwd met Tonia van Asseldonk, die rechts naast hem staat. Rij daarvoor: Piet, Mie en Mien van Asseldonk, zuster Theodosia, Jaan van Asseldonk, rechts van haar haar toekomstige man Jan van de Tillaart en helemaal rechts Michelle, priesterstudent bij de Damianen die tijdens de oorlog bij Van Asseldonk woonde. Vooraan zittend: broeder Jozef (Janusoom), een halfbroer van Theodorus, Theodorus van Asseldonk en zijn vrouw Lamberdina Kerkhof. (Foto: Collectie Ardie van de Tillaart.) 
23 mei 1944

Het huwelijk van Antonius van den Berg en Elisabeth van Eijndhoven. (Foto: collectie Jan van Oort en Riky Vervoort.)

1944 Bert Meijer (een onderduiker op Hoeve Corsica), Piet van de Tillaart en zijn broer Tjeu van de Tillaart aan het werk in een roggeveld op het Hoog. (Foto: Liesbeth Vissers - van de Tillaart.)
1944 Annie, dochter van Martinus van de Tilaart (Hoeve Corsica) met vermoedelijk haar jongste broertje Tonnie en op de kruiwagen Irma, een Joods onderduikertje tijdens de oorlog. (Foto: collectie Liesbeth Vissers - van de Tillaart.)
1944 Piet van de Tilaart (Hoeve Corsica) met soldaat Jan Prevo uit Amsterdam. Piet vertelde: "Na de bevrijding nodigde hij me een keer uit voor een bezoek aan Amsterdam. Hij leidde me toen rond over de walletjes. Dat had ik nog nooit gezien, zoiets." (Foto: collectie Liesbeth Vissers - van de Tillaart.)
1944 Soldaten en onderduikers bij Martinus van de Tillaart (Hoeve Corsica). Van links naar rechts: Riet van de Tillaart, Dave Jonkers, Bettie van de Tillaart, het jongetje voor haar is onbekend, #?, Mien van de Tillaart, Jan Rikkers (hij speelde harmonica) en Jan Prevo. (Foto: collectie Liesbeth Vissers - van de Tillaart.)
Zomer 1944 Links staat Toon Thijssen met een kip in zijn hand bij zijn kippenhok achter zijn huis (nu Zondveldstraat 2). De man op de rechtse foto werkte daar in de buurt (Hoolstraat) als knecht. Wie kent zijn naam? Was het "Jan Tod?" vroeg Johan van Nunen zich af. (Foto's: collectie Erna van den Elsen, Boxtel.)
Zomer 1944 Links zit Toon Thijssen bijenkorven te vlechten achter zijn huiz (nu Zondveldstraat 2), met mogelijk zijn zoon Bert. Het meisje op de tweede foto bij de bijenkoren op de rand van de bossen is zijn dochter Dientje (geboren in 1936). Rechts staan de korven bij het kippenhok achter zijn huis.
(Foto's: collectie Erna van den Elsen, Boxtel.)
1944 Bert, zoon van Toon Thijssen. Toen deze foto gemaakt werd stond hij naar de vliegtuigen te kijken van de bevrijding in september 1944. Hij leed aan TBC en overleed op 5 mei 1945. Zijn grafkruis op het kerkhof van Zijtaart staat hier onder. (Foto: collectie Erna van den Elsen, Boxtel.)
1944 Jan van der Heijden, alias Jan de Kauwe. Hij woonde op Bergsven 3. De foto is gemaakt na de bevrijding in september 1944. Alle boeren met paard en wagen moesten toen mee helpen met puin ruimen. Jan haalde met zijn paard en wagen ook romkannen op voor de romfabriek ("melkbussen voor zuivelfabriek Sint-Lambertus" zeggen ze tegenwoordig.). (Foto: collectie Eef Bosch.)
Jaren veertig Links het grafkruis van Bert, zoon van Toon Thijssen, overleden op 05-05-1945. Zijn moeder was op 21-11-1941 ook aan TBC overleden. Haar grafkruis staat op de tweede foto. Op de rechtse foto de grafstenen van Johannes van Nunen ('de Rijke van Nunen', overleden in 1932) en Christianus van Nunen (overleden in 1939). (Foto's: collectie Erna van den Elsen, Boxtel.)
Jaren veertig Graf van vier gesneuvelde militaire op het kerkhof van Zijtaart. (Foto: collectie Marc van den Berkmortel.)
1944 Gezicht op de Veghelse haven begin 1944 (foto collectie Piet Vissers te Eerde, de foto komt uit een Amerikaans tijdschrift)
Eind 1944

Gexicht op de Veghelse haven (Foto Piet Vissers te Eerde)

Jaren veertig Gezicht op de Witte Brug (Foto collectie Piet Vissers te Eerde)
Jaren veerig Gezicht op he Dorshout (Foto collectie Piet Vissers te Eerde)
Jaren veertig Links staat  Jan de Visser (de Booi) en rechts mogelijk Grardje van Lieshout. (Foto: collectie Harrie Vervoort.)
Jaren veertig Processie in Kevelaar. Dragers onder andere: J. van Doorn en Graard van Boxmeer. Op de voorgrond met poffer: Bertha Vervoort - van der Brugge. Wie staan er nog meer op deze foto? (Foto: collectie Harrie Vervoort.)
Jaren veertig Processie in Kevelaar.Op de foto staan onder andere Piet Vervoort (zesde van voren) en Jan Vervoort. Wie staan er nog meer op deze foto? (Foto: collectie Harrie Vervoort.)
Jaren 40 Van Nuenen.jpg (194411 bytes) Jaren veertig Van links naar rechts: Driek van de Linden, Johan van Nunen en Bertje van Sleeuwen. De foto is gemaakt bij de rijke van Nunen in de Boomgaard. (Foto: collectie Dina en Janus van Nunen.)
1945 Het gezin van Adrianus van Asseldonk: 1) Jo (geboren in 1933), 2) Frans (1927), 3) Thera (1931), 4) Stien (1928), 5) Mien (1931), 6) Ad (1939), 7) Leonad (1935), 8) vader Adrianus (1899), 9) Riek (1940), 10) moeder Maria van Roosmaken (1902), 11) Lenie (1944), 12) Jaan (1936), 13) Jan (1937), 14) Wout (1942). Lenie vertelde: De foto werd gemaakt ter gelegenheid van de overkomst van tante zuster uit de missie. Tante zuster nam de foto mee en na haar overlijden is de foto weer aan de familie teruggegeven. De mand met bloemen was afkomstig van een gouden bruiloft in Zijtaart kort daarvoor. (Foto: colelctie Lenie Henst.)
1945 De familie Vervoort in 1945 aan het hooien. Op de linkse foto van links naar rechts: Harrie vervoort, Mien Langkamp, Jas Vervoort en Piet Vervoort. Op de rechtse foto: Mien Langkamp, Piet Vervoort, Janus Vervoort, Harrie Vervoort en Jan Vervoort. (Foto's: collectie Harrie Vervoort.)
1945 De zes dochters van Willem Timmers en Antonia van Asseldonk. Staand, v.l.n.r.: Nelly, Thea, Diny en Annie Timmers. Vooraan: Oda en Maria Timmers. (Foto's: collectie Oda Timmers.) Het gezin verhuisde in februari 1942 van Erp naar Pastoor Clercxstraat 14, Zijtaart.
1945 Diny en Annie Timmers als bruidjes. (Foto's: collectie Oda Timmers.)
1945 Deze foto is gemaakt tijdens de oorlog en is gezien de leeftijd van Gerard Schevers (geboren in 1932) op 1945 gedateerd. 1) Bert van heugten uit Eindhoven (kwam boord halen bij de familie Schevers), 2) Sjaan Schevers, 4) Gerard Schevers, 4) Miet Schevers - Oerlemans (Schijndel, 5) Hannes Schevers, 6) Willem van Heesch, 7) Drika Schevers - Langens, 8) Willy Schevers, 9) Pater van Boxtel en 10) Netty Schevers (Foto: collectiie Anja Heerkens - Versantvoort).
1945 Deze foto is op dezelfde dag gemaakt is als de foto er direct boven. 1) Hannes Schevers, Miet Schevers - Oerlemans (Schijndel), 3) Drika Schevers - Langens, 4) Willem van Heesch en 5) Gerard Schevers (Foto: collectiie Anja Heerkens - Versantvoort).
Jaren veertig Toon Rovers (foto: Collectie Jan Vervoort)
Jaren veertig Oma Rovers (foto: Collectie Jan Vervoort)
Jaren veertig  

Toon Rovers (foto: Collectie Jan Vervoort)

 

1945 Miet Vissers met haar dochter Truus (Foto: collectie Wim Vissers.)
1945 De gouden bruiloft van Jan van der Linden (geboren op 5 maartt 1869) en Hanne Rijkers. Bovenste rij van links naar rechts: Martien, Janus, Hendrik, Anneke, Hein, Anneke en Jan van der Linden. De tweede rij: Aard en Tinus van der Linden, Driek van Rijbroek, Toon, Cornelis en Bert van der Linden, Hanne van der Linden, Janus van den Biggelaar, Ties van der Heijden. Derde rij: Marie van der Linden- Van Sleeuwen, Diana van Rijbroek, Drieka van der Linden- Van Weert, Cato van der Linden- Rooijakkers, Mina van der Linden- Bouw, Jan van der Linden, Maria van der Linden, Hanne van der Linden, Diana van den Biggelaar - Van der Linden, Gerda van der Linden- van der Asdonk, en Bertha van der Heijden- Van der Linden (Foto: mevrouw Van Zoggel)
1946 Fanfare a.jpg (460402 bytes) 1945 Leden van de fanfare. Op de linkse foto, achterste rij, van links naar rechts: Ties Habraken, Harry (van Frans) van Bakel, Antoon van de Ven en Antoon Kerkhof. Vooraan zittend: Johan van Sleeuwen en Johan van de Ven (Bartelen). (Foto: collectie Ties Habraken.)
1946 Fanfare b.jpg (435075 bytes) 1945 Dezelfde leden van de fanfare. De foto's zijn gemaakt bij Janus van Sleeuwen achter het huis. De man met de lichte jas is Aard van Sleeuwen, die in 1945 een half jaar dirigent is geweest. Hij had thuis een piano. De meisjes zijn dochters van Janus van Sleeuwen, Anneke en Jaantje. (Foto: collectie Ties Habraken.)
1945 Naaien.jpg (336972 bytes) Ca. 1945 De naaicursus op de opkamer van het verenigingsgebouw. Achterste rij, van links naar rechts: Mart Kremers, Kato van Stiphout, Dina van Nunen, Dina Driessen, Marietje (van Hannes) van Zutphen, #? (kwam uit Veghel), Mien van de Biggelaar, Marietje Jonkers, Marietje Kusters en Jaan (van Janus) Rovers. Vooraan: Lina Willems, Hanneke Habraken, Gonda van Eert, #? (kwam uit Keldonk), Nel van Erp, #? van Hoof (uit Eerde), Zus van de Ven, #? (woonde in Keldonk op de oude molen), en de naai-juffrouw. (Foto: collectie Janus en Dina van Nunen.)  
Ca. 1946 Het gezin van Knillis (Cornelius) Bekkers en Anna Maria (dochter van Adrianus) Thijssen. Na zijn huwelijk trok Cornelius in bij zijn schoonouders op (huidig adres) Hoge Biezen 5. Daarna verhuisde hij naar (huidig adres) Krijtenburg 18. De drie kinderen achteraan zijn Maria (geboren in 1928), Helena (1927) en Lambertus (1929). Vooraan: vader Knillis Bekkers, Jan (1940), moeder Anna Maria Thijssen (1899-1979), en Adrianus (1933). Jan deed in 1946 nog zijn Eerste H. Communie in Zijtaart, daarna zijn er geen vermeldingen meer van dit gezin in de Zijtaartse parochieregisters. In of kort na 1946 verhuisde het gezin naar Boerdonk. Het is onduidelijk of deze foto nog in Zijtaart of in Boerdonk gemaakt is. (Foto: collectie Erna van de Elsen, Boxtel.)
80 Jongensgilde oorlogsgraven.jpg (235568 bytes) 25 mei 1946 Dit is de oudst bekende foto van de in april 1945 opgerichtte Pioniers of Jonge Wacht (later Jong Nederland). Het jongensgilde bezocht de graven van drie gesneuvelde soldaten in de bossen op de Coevering. Op de achtergrond leiders Cor de Visser (links) en Jan van de Ven (rechts). Staande van links naar rechts: Theo van Boxmeer, Piet Bosch, Frits van de Biggelaar, Harry van Boxmeer, #?, #?, #?, Jan Munsters, verder onbekend. Wie zijn de andere leden? (Foto's: collectie Harry Vervoort.)
1945-1947 Deze foto werd ingestuurd door Sjan van Leuken - De Wit. Ze schrijft: Dit zijn mijn opa en oma Lambertus Ketelaars en Maria van de Boogaard. Het zijn de stiefvader en moeder van mijn moeder en dat is Martina de Wit - Van Rijzingen. Deze foto is gemaakt voor het huis waar wij nu wonen en is gemaakt in de jaren 1945-1947. Mijn ouders woonden hier ook in dit huis samen met opa en oma op het adres Jekschotstraat 9.
1946 Lesgevers en cursisten van de commadantencursus in 1946 in Sint-Oedenrode. Derde van links is Johan van Sleeuwen uit Zijtaart. Te voet de lesgevers, van links naar rechts: Sjef de Leijer, Luitenant van Nijnatten, dokter Moonen en een cursist die geen paard had. Johan vertelde dat hij ook les had van ritmeester Hasselman en overste De Bruijn. (Foto: collectie Johan van Sleeuwen.)
23 mei 1946 Trouwfoto van Toon Thijssen en zijn tweede vrouw Antje van Rijbroek. (Foto: Collectie Erna van den Elsen, Boxtel.)
1946 Nolda van de Tillaart met haar petekind Joke van de Tillaart. (Foto: collectie Joke van de Tillaart).
1946 Christ van de Ven.jpg (391398 bytes) 1946 Deze foto is gemaakt ter gelegenheid van de zilveren bruiloft van Christ van de Ven. Achteraan staand van links naar rechts: Tinie, Jan, Toon, Zus, Theo en Wim. Vooraan zittend: Henk, vader Christ van de Ven, Dora, moeder Anna Maria Aarts en Harry. (Foto: collectie Cor en Ciska Coppens.)
1946 School broeders.jpg (594688 bytes) 1946 De ULO bij de broeders in Veghel. In de middelste rij, derde bank van voren zitten Jan Munsters en Harrie van de Ven, die allebei priester werden. Rechtse rij, derde van voren is Adriaan van de Hurk. (Foto: collectie Jan Munsters.)
1946 Het gezin van Has Vissers achter in de tuin van het huis in de straat (nu Pastoor Clercxstraat) waar zij toen woonden. Boven: Has Vissers en Miet Vissers Hermans met Elly. Onder: Annemieke, Wim, Leo, Antoon en Truus. (Foto: collectie Antoon Vissers.)
1946 Vissers.jpg (196889 bytes) Zomer 1946 In de raceauto: Wim, Leo en Antoon Vissers. Op de kap Annemieke Vissers. Daarachter staat (zonder hoofd) Truus Vissers. De foto is gemaakt in de tuin van Van Nieuwenhuizen in de Pastoor Clercxstraat. (Foto: collectie Antoon Vissers.)
Augustus 1946 Op Hoeve Corsica: Mien van de Tillaart, Bettie (of Berta) van de Tillaart, Irma (een Joods meisje dat van 1943 tot 1946 bij hen woonde), en #? (misschien broertje Tonnie van de Tillaart?) (Foto: collectie Liesbeth Vissers - van de Tillaart.)
Augustus 1946 Pater Antoon de Koning (foto: collectie Harrie, zoon van Johan de Koning)
Ca. 1946 Bettie, Riet en Annie, dochters van Martinus van de Tillaart (Hoeve Corsica). (Foto: collectie Liesbeth Vissers - van de Tillaart.)
1946 Hendrika en Piet van de Tillaart (Hoeve Corsica) als trotse ouders met hun oudste zoon Tiny.(Foto: collectie Liesbeth Vissers - van de Tillaart.)
1946 De baby is Tiny, zoon van Piet van de Tillaart (Hoeve Corsica), gedragen door zijn oma van moeders kant Ardina van de Tillaart - Biemans (Leinserondweg). Ze zijn hier op bezoek bij Nolda Pepers - van de Tillaart (ook een dochter van Ardina) in de Hemel. Liesbeth Vissers - van de Tillaart vertelde: "Onze Tiny werd als baby bij Toon Pepers even in een kist gelegd. Toen viel de deksel dicht en in het slot. Hij ging niet meer open. Er was geen sleutel te vinden. Toen was er even paniek. Uiteindelijk is de kist met geweld opengebroken. Als er later ooit iets was met onze Tiny, dan hebben we nog lang plagend tegen hem gezegd: “Hadden ze toen die kist maar dichtgelaten.”"
heren.jpg (270329 bytes) Jaren veertig Van links naar rechts: Harry van Boxmeer, Jo van de Ven, Harry (van Bert) Vervoort en Herman Rovers. (Foto: collectie Harry van Boxmeer.)
1946 Gezin van Piet van Zutphen en Johanna van Genugten. Van links naar rechts: Jan, Cor, moeder met Jo, Mien, vader met Martien, Marietje. (Foto: collectie Cor van Zutphen.)
1946 Het gezin van Hannes van Zutphen. Op de achtergrond knecht Piet van Eert. Verder van links naar rechts: Jo (gedoopt op 27-10-1938), vader Hannes van Zutphen, moeder Mie van Asseldonk, op haar schoot Ria (18-11-1945), Mari (19-01-1944), daarachter met bril Wim (19-05-1936), Annie (12-04-1940), Diny (05-03-1932), Marietje (26-05-1929), Jan (10-04-1930), Theo (19-04-1928) en Piet (13-02-1942.) (Foto: collectie Jaantje van de Ven - van Sleeuwen.)
Ca. 1946 Jan, zoon van Piet van Zutphen, geboren op 16 augustus 1940, met een kruiwagen. (Foto: collectie Cor van Zutphen.)
oogst 01.jpg (290902 bytes) Ca. 1946 oogst 02.jpg (281102 bytes)oogst 03.jpg (227907 bytes)oogst 04.jpg (205786 bytes)Deze foto's van de ('rijke') van Nunens zijn gemaakt door Broer Preire uit Eindhoven, die tijdens de oorlog bij hen vaak etenswaren kwam halen. Op de linkse foto van links naar rechts: Regina, Johan en Janus van Nunen. Op de tweede foto: Regina en Dina. Op de derde foto: Dina, Regina, Johan en Broer Preire, en op de rechtse foto staan Dina, Regina, Johan en Janus. (Foto's: collectie Janus en Dina van Nunen.)
1946 Bijen.jpg (242137 bytes) Ca. 1946 Van links naar rechts: Henrica van Nunen - van Doorn en haar kinderen: Janus van Nunen, Dina van Nunen, Regina van Nunen en Johan van Nunen met hun bijen. Ook deze foto werd gemaakt door Broer Preire uit Eindhoven. (Foto: collectie Janus en Dina van Nunen.)
Ca. 1946 Leny Munsters en Mien van de Biggelaar op weg naar de kerk. (Foto: nalatenschap Harrie Maas.)
Koeien.jpg (276795 bytes) Jaren veertig Koeien a.jpg (306753 bytes)Aan het melken. Op de linkse foto van links naar rechts: Henrica van Nunen - van Doorn en haar kinderen Janus van Nunen en Regina van Nunen. Op de rechtse foto staan Regina van Nunen en haar moeder Henrica van Nunen - van Doorn. (Foto: collectie Janus en Dina van Nunen.)
Jaren veertig Janus Rovers (Foto: Collectie Jeanne Vermetten-Rovers uit Breda.)
Jaren veertig Janus Rovers e zijn tweede vrouw Trien van Leiden (Foto: Collectie Jeanne Vermetten-Rovers uit Breda.)
Wieringermeer.jpg (219658 bytes)Wieringermeer naam.jpg (203447 bytes) Rond 1946 Excursie van leden van de RK Jonge Boerenstand naar de drooglegging van de Wieringermeer, of misschien naar Oisterwijk. 5) Harry (van Bert) Vervoort, 6) Piet (van Bert) Vervoort, 7) Johan van de Rijt, 9) Ties Habraken, 12) Graard van de Rijt, 13) Johan (van Janus) van de Ven, 14) Johan van Nunen, 15) Graard van Eert, 16) Piet (van Jan) Vervoort, 17) Johan van Nunen, 18) Driek van de Linden, 19) Herman Rovers, 20) Jo van de Ven, 21) Christ van Eert, 22) Harry van Eert, 23) Martien van Toon Tijssen (van de Tillaart), 24) Johan van de Bogaard, 25) Johan van de Ven (Bartelen). (Foto: collectie Dina en Janus van Nunen.)
1946-11-24.jpg (142391 bytes) 24 november 1946 Deze vier meisjes gingen samen in Veghel naar school. Van links naar rechts, staand: Martina (van Christ) van de Ven, Jaantje van Ven (van Driekske Bartelen) en Riek Raaijmakers (later getrouwd met Harry van de Heijden). Zittend: An van de Linden (later getrouwd met Mies van Zoggel). (Foto: collectie Harry van de Heijden en Riek Raaijmakers.)
1946-1947 De Reidansclub uit 1946-1947. Achteraan staande van links naar rechts: Jaantje van Sleeuwen, Netta Schevers, Tonni van Heinsbergen, leidster Janske van Lieshout, Anneke van Sleeuwen, Hanneke Habraken, Tonny van Zoggel, Marietje Raaijmakers, Riek Rovers, Tien Raaijmakers en Maria van Nunen. In het midden: Anneke van Asseldonk, Jaantje Schevers, Nolda van den Tillaart, Marietje van Zutphen, Anneke Adriaans, Anneke van Zutphen, Drieka Rovers, Lena Bekkers en Mien van de Ven. Vooraan zitten: Marietje van Asseldonk, Pieta van de Ven, Jaantje van Nunen, Bertha van Sleeuwen en Regina van Nunen. (Foto: collectie Harrie Vervoort.)
1946-1947 De Reidansclub uit 1946-1947. Achteraan staande van links naar rechts: Jaantje van Sleeuwen, Netta Schevers, Tonni van Heinsbergen, leidster Janske van Lieshout, Anneke van Sleeuwen, Hanneke Habraken, Tonny van Zoggel, Marietje Raaijmakers, Riek Rovers, Tien Raaijmakers en Maria van Nunen. In het midden: Anneke van Asseldonk, Jaantje Schevers, Nolda van den Tillaart, Marietje van Zutphen, Anneke Adriaans, Anneke van Zutphen, Drieka Rovers, Lena Bekkers en Mien van de Ven. Vooraan zitten: Marietje van Asseldonk, Pieta van de Ven, Jaantje van Nunen, Bertha van Sleeuwen en Regina van Nunen. (Foto: collectie Harrie Vervoort.)
1946 Reidansclub.jpg (290665 bytes) 1946-1947 Twee leden van de Reidansclub: Regina en Maria van Nunen. De meisjes met een stropdans aan dansten voor jongen. (Foto: collectie Jaantje Schepers - van Nunen.)
1946 of 1947 Deze foto is in 1946 of 1947 gemaakt in de straat voor het huis van Willem Kremers. Van links naar rechts Truus, Annemieke, Antoon en Leo Vissers. (Foto: collectie Leo Vissers.)
1945 Broeder Kremers.jpg (258912 bytes) 1946 of 1947 Vooraan van links naar rechts: Tinie Bosch, Truus Vissers, broeder Kremers, Annie Bosch en Maria Munsters. Achter: Emma Kremers met op haar schouder Wim Kremers. (Foto: collectie Evert Bosch.)
1946-1948 Anna van Genugten, vrouw van Piet van Zuphen, met haar zoontje Jo (geboren 20 juni 1946) of Albert. (geboren 23 december 1947). (Foto: collectie Cor van Zutphen.)
Ca. 1947 De familie Schevers, bij de zilveren bruilkoft. 1) Sjef (geboren 22-5-1929), 2) Wim (2-2-1928), 3) Sjaan (20-5-1924, later zuster Stephanie), 4) Bert (16-4-1925), 5) Johan (16-4-1925), 6) Netty (17-11-1930), 7) Martien (7-3-1923), 8) Toon (4-4-1926, 9) Gerard (19-1-1932), 10) vader Hanneske Schevers (geboren op 4-1-1891 te Eerde), 11) moeder Hendrina Langens (geboren op 5-4-1890 te Veghel) en 12) Jo 29-6-1934) Foto: collectie Anja Schevers - Versantvoort
Cca. 1947 Johannes Schevers (geborem op 4 januari 1891 te Eerde en overleden op 19 juli 1950 te Zijtaart) en Hendrika Schevers - Langens (geboren op 5 april 1890 te Veghel  en overleden op 18 september 1963 te Zijtaart) ter gelegenheid van hun zilveren bruiloft. Het echtpaar woonde vanaf rond 1930 op (tegenwoordig adres) Biezendijk 20.  Foto: collectie Anja Schevers - Versantvoort
1947 Adler Trumpf Junior Sport two-seater met 25 of 28 PK motor, waarschijnlijk uit 1935-1937. De carroserie zou gemaakt kunnen zijn door Dörr & Schreck uit Frankfurt. Het Nederlands kenteken N-79153 stond op naam van Frits van Eerd uit Veghel (Fritske de Mulder). De auto was van Jan van Eerd, de broer van Frits. Staand langs de auto Gerard van de Rijt, zijn echtgenote Johanna Maria Lucia (Lies) Heeren en op de motorkap hun dochtertje Margriet. Foto genomen in Zijtaart rond 1947. (Foto: collectie Margriet van de Rijt).
Ca. 1947 .Piet van Zutphen (Corsica 7) aan het melken. Staand is zijn dochter Marietje (geboren op 10 oktober 1941), de twee jongetjes zijn  vermoedelijk links Martien (geboren op 8 mei 1945) en Cor (geboren op 5 februari 1943). Op de achtergrond is de kegelbaan te zien en een stukje van het huis van Hannes van Eert (Lage Biezen 1).  (Foto: collectie Cor van Zutphen).
1947 Miet Vissers - Hermans, getrouwd met Has Vissers. (Foto: collectie Antoon Vissers).
1947 Rina Maria Carla Munsters.jpg (351125 bytes) 1947 Rina, Maria en Carla Munsters. (Foto: collectie Jan Munsters.)
1947 Dora van de Ven (Foto: collectie Dora van de Ven.)
1947 Leo, Truus en Antoon Vissers. Op de achtergrond een schoolplaat gemaakt door fotograaf Johan van Eerd, een broer van meester Frans van Eerd. (Foto: collectie Antoon Vissers.)
1947 Antoon van Doorn.jpg (244251 bytes) 1947 1947 Berta van Doorn.jpg (331972 bytes)Antoon van Doorn en zijn zus Berta van Doorn. (Foto: collectie Janus en Dina van Nunen.)
1947 Vier broertjes: Jan, Marinus, Martien en Nico, zonen van Frans van Bakel. (Foto: collectie John van Bakel, Canada.)
1947 Truus Vissers.jpg (120778 bytes) 1947 Communiefoto van Truus Vissers, die hier bij een kartonnen Jezus knielt. (Foto: collectie Antoon Vissers.)
12 mei 1947 Zilveren bruilof van Lambertus Ketelaars en Maria van de Bogaart. Op de foto staan neven en nichten van de familie en jongeren uit de buurt. 1) #?, 2) Johan van Nunen, 3) #?, 4) Tonny Kusters, 5) Johan Ketelaars, 6) #?, 7) #?, 8) Christ van Eert, 9) Cor Oppers, 10) Johan van de Boogaart, 11) Harrie Rooyakkers, 12) #?, 13) Drika Oppers, 14) Door Schepers, 15) Tonny Schepers, 16) Sjef Schepers, 17)  #?, 18) #?, 19) An Oppers, 20) #?, 21) #?, 22 Janus Raaymakers, 23) Johan Raaymakers, 24) Janus van de Hurk, 25) Toon Brugmans, 26) Riekie Adriaans, 27) Martina Raaymakers, 28) Johan Brugmans, 29) Maria van Nunen, 30) Janus Adriaans, 310  #?, 32) Jan van de Hurk, 33) #?, 34) Sjaan van Nunen, 37) Marietje Brugmans, 38) Mien van de Biggelaar, 39) Toon Oppers, 40) #?, 41) #?, 42) #?, 43) #?, 44) #?, 45) Marinus van Nunen, 46) Adriaan Ketelaars, 47) Toos van Schijndel, 48) Frans Schepers, 49) #?, 50) #?, 51) Harrie Adriaans, 52) #?, 53) #?, 54) Bertus van de Hurk, 55) #?, 56) #?, 57) #?, 58) #?, 59) #?, 60) #?, 61) Johan Adriaans, 62) Martina Oppers, 63) Berta van Nunen, 64) #?, 65) #?, 66) Mientje van Schijndel, 67) Gerarda van Eert, 68) #?, 69) Bert van Eert, 70) Berta Ketelaars, 71) Frans Reybroek, 72) #?, 73) Marie Ketelaars, 74) Thera van Asseldonk,  75) Harrie van Nunen, 76) Anneke Adriaans, 77) #?, 78) #?, 79) Jan de Wit met op schoot zoon 80) Jan, 81) Frits van Nunen, 82) Tiny de Wit, 83) Martina de Wit - van Rijzingen met op schoot dochter Mia, 84) Lambertus Ketelaars, 85) Sjaan oppers 86) Maria Ketelaars - van de Boogaart, 87) Hanneke Kuipers, 88) Piet van Rijzingen, 89) Ciska Kusters, 90) Stina Rovers, 91) #?, 92) Sjaan Rovers, 93) Piet van Eert, 94) Marinus Kusters, 95) Anna van de Beeten Kusters, 96) Theo van de Beeten, 97) Martina Ketelaars, 98) Bert van Doorn, 99) Door Kusters, 100) Fien Kusters. (Foto: collectie Sjan van Leuken - de Wit.)
Landbouwcursus.jpg (296000 bytes)Landbouwcursus nummers.jpg (172635 bytes) Ca. 1947 Uitstapje van de landbouwcursus naar de Bedriegertjes in Arnhem. 1) Antoon van de Ven, 2) Graard van de Rijt, 3) Cor (van Hannes) van Berkel, 4) meester Van Rooi (uit Sint-Oedenrode), 5) Piet Vervoort, 6) Toon Vervoort, 7) Johan Adriaans, 8) Johan van Nunen, 12) Bertus Bekkers, 14) Johan van de Ven, 15) Piet van Eert, 19) Herman Rovers, 20) Jan van de Ven, 21) Harry van Boxmeer, 23) Ties Habraken. (Foto: collectie Dina en Janus van Nunen.)
1948 Annie vd Hurk a.jpg (272935 bytes) 15 mei 1947 1948 Annie vd Hurk b.jpg (255603 bytes)Annie, dochter van Jan van den Hurk (links) en Dina Rooijakkers (rechts) als bruidjes voor een kerkprocessie. Annie is geboren in 1933 en op de foto een jaar of 14. Op basis daarvan is de foto op ca. 1947 gedateerd. De schaduwval naar rechts wijst er op dat de foto in de namiddag gemaakt is, 's middags bij een lof. Het zal op Hemelvaart geweest zijn met het lof met bruidjes bij de processie. (Foto: collectie Annie van den Hurk.)
15 mei 1947 Graard van de Ven en Toon van Sleeuwen. De foto is gedateerd op basis van de schaduwval die gelijk is met die op de bovenstaande foto. (Foto: collectie Jaantje van de Ven - van Sleeuwen.)
Ca. 1947 Dientje, dochter van Toon Thijssen, met een kalf achter hun huis (nu Zondveldstraat 2). (Foto: collectie Erna van den Elsen, Boxtel.)
Ca. 1947 Ook een uitstapje van de RKJB naar de Bedriegertjes in Arnhem. 4) Martien van Toon Tijssen (van de Tillaart), 7) Jan (van Toon) van Zutphen, 8) Harry van Boxmeer, 9) Graard van de Rijt, 10) Herman Rovers, 14) Frans Reijbroek, 15) Jas van Eindhoven, 16) Piet van Tinus de Weuw (van de Tillaart), 19) Ties Habraken, 20) Jan van Boxmeer, 21 Piet (van Jan) Raaijmakers, 22) Piet van Eert, 23) Johan van de Ven (Bartelen) 24) Janus Vervoort, 25) Graard van Eert, 26) Johan (van Janus) van de Ven. (Foto: collectie Jan Vervoort.)
Ca. 1947 Van links naar rechts: Truus, Annemieke, Antoon en Leo, kinderen van Has Vissers (Foto: collectie Antoon Vissers)
RKJB reis a.jpg (288352 bytes) Jaren veertig Een uitstapje van de RKJB. Staande van links naar rechts: Graard van de Ven, Bert van de Hurk, Jan van Zutphen?, Johan van de Heijden, Johan Adriaans, Antoon van de Ven, Piet (van Bert) Vervoort, Bert Bekkers, Johan van de Ven (Bartelen), en Ties Habraken. Vooraan zittend: Jan (van Christ) van de Ven, Jan van Boxmeer, Cor van Berkel, Harrie van Eert, Johan van Nunen (wat naar achter), Graard van de Rijt, #? (voor) en #? (achter), (Foto: Ties Habraken.)
RKJB reis b.jpg (232568 bytes)RKJB reis nummers.jpg (202797 bytes) Jaren veertig Een uitstapje van de RKJB. 3) Johan van Nunen, 6) Janus van Nunen, 7) Van de Laar (knecht bij Dorus van Sleeuwen), 8) Ties Habraken, 9) Johan Ariaans, 11) Graard van de Rijt, 13) Herman Rovers, 14) Bert (van Aard) van Asseldonk, 15) een zoon van Christ van de Ven, 16) Jan Rovers, 17) Harrie (van Aard) van Asseldonk, 18) Antoon van de Ven, 19) Jan (van Christ) van de Ven, 20), Johan van Nunen, 21) Cor (van Hannes) van Berkel. (Foto: collectie Ties Habraken.)
Eind jaren 40 a.jpg (291853 bytes) Eind jaren 40 Eind jaren 40 b.jpg (337826 bytes)De staffanfare van de NCB begon met ruiters uit Zeelst, Gemonde, Nijnsel en Zijtaart. (Foto's: collectie Jaantje Schepers - van Nunen.)
1948 Tiny en Jo, zoontjes van Piet van de Tillaart (Hoeve Corsica). (Foto: Liesbeth Vissers - van de Tillaart.)
1948 Deze foto is gemaakt ter gelegenheid van de zilveren bruiloft van Jan van de Biggelaar en Dora van de Zanden (vooraan zittend). Vooraan links zit zoon Ad (gedoopt op 02-08-1925). Achteraan staan van links naar rechts de drie andere zonen: Jo (17-11-1934), Frits (15-07-1929) en Marinus (02-08-1925). De vier dochters zijn van links naar rechts: Marietje (21-06-1924), Thea (18-06-1936), Sjan (02-09-1937) en Mien (07-10-1930). (Foto: collectie Marinus van de Biggelaar.)
1948 Het zilveren bruidspaar Jan van de Biggelaar en Dora van de Zanden voor hun huis (huidig adres Pastoor Clercxstraat 31, ingang vanaf de huidige kapitein Klapwijkstraat.) (Foto: collectie Marinus van de Biggelaar.)
1948 Piet van Zutphen met zijn kinderen Cor, Jo en Marietje op de fiets bij de hoge brug over het kanaal. (Foto: collectie Cor van Zutphen.)
Rond 1948 Excursie van de lagere school jeugd naar Schiphol. Op de derde rij rechts achter staat meester de Jong (klas 1 en 2) die later hoofd van de school in Mill geworden is. Hij woonde in de onderwijzerswoning in Zijtaart. Links van hem staat meester Raaijmakers (klas 3 en 4) die hoofd geworden is in Batenburg. Op de onderste rij, zesde van rechts staat Jean-Paul, een zoon van meester van Eert. Op de onderste tree van de trap, rechts is Jan van de Ven. Wie zijn de anderen? (Foto: collectie Jean Paul van Eert.)

Harry (van Bert) van Sleeuwen berichtte op 19 juli 2007: Op de foto van Schiphol sta ik niet omdat ik toen niet meegeweest ben. Daar moest voor betaald worden en dat zat er bij ons, ik ben de oudste van de tien, niet aan. Ik weet wel nog dat de school

 toen is geweest en de foto heb ik later in de klas ook gezien. Voor degenen die niet mee konden of wilden was het een vrije dag.

 

Ca. 1948 Thea en Sjan van de Biggelaar (geboren in 1936 en 1937). (Foto: collectie Marinus van de Biggelaar.)
1948 Mien van de Biggelaar. (Foto: collectie Marinus van de Biggelaar.)
13 juni 1948 Ad van de Biggelaar, Marinus van de Biggelaar (in militair uniform) en hun vader Jan van de Biggelaar op weg naar de kerk. Helemaal links is nog net een glimp te zien van Heintje van Boxmeer die netjes naast de weg loopt en ook op de volgende foto staat. Marinus van de Biggelaar, geboren in augustus 1926 was in dienst, zodat de foto uit 1947 of 1948 dateert. Gezien de schaduwval zal dat 1948 zijn. (Foto: collectie Marinus van de Biggelaar.)
13 juni 1948 Heintje van Boxmeer. Voor de mis stond de fotograaf aan de Zitaartse kant van de kerk en na de mis aan de Zontveldse kant, zodat hij het volk van beide kanten van de kerk op d efoto kon zetten. (Foto: collectie Mari Brugmans.)
13 juni 1948 Christ van Lankvelt, getrouwd met Lamberdien Verbruggen met kleindochter Berta van Has van Lankvelt. Berta is geboren in 1935. (De foto is via Frank Kleingeld en Marco van de Braak toegestuurd.)
1948 5 vrouwen.jpg (284333 bytes) 13 juni 1948 Vijf vrouwen op zondagmorgen na de mis op weg naar huis, ze hebben hun kerkboeken in de hand. Van links naar rechts: Maria Habraken - van den Bosch (vrouw van Hannes Habraken), Catharina (Trien) van Sleeuwen - van de Hurk (vrouw van Hein van Sleeuwen), Hendrika van Nunen - van Doorn (vrouw van Hannes van Nunen), Mie Franssen - van de Velden (vrouw van Janus Franssen) en Mie van Heijnsbergen - Vissers (vrouw van Janus van Heijnsbergen). Dit is een van de bekende foto´s die door een fotograaf bij het uitgaan van de kerk gemaakt zijn. De linkse vrouw op de foto, Maria Habraken - van Den Bosch, overleed in juni 1951. Op basis van de schaduwval en locatie waar de foto gemaakt is, zal de foto op dezelfde dag gemaakt zijn als de volgende foto. (Foto: collectie Ties Habraken.)
1948-06-13 Janus van Nuenen.jpg (210558 bytes) 13 juni 1948  

Johan van Nunen op zondagmorgen op weg van de kerk naar huis met een sigaret in zijn hand. De datum staat achter op de foto geschreven. (Foto: collectie Janus en Dina van Nunen.)

13 juni 1948

Links Frans van Bakel, de rechtse vrouw op de rechtse foto is Hendrika van der Zanden, de vrouw van Frans van Bakel. (Foto's: collectie John van Bakel, Canada.)

maart 1948 Achter van links naar rechts: Marietje (van Hannes) van Zutphen (woonde op huidig adres Krijtenburg 5) , Hanneke Habraken (nu Krijtenburg 7), en Lena Bekkers (woonde op huidig adres Krijtenburg 18, later naar Boerdonk verhuisd). Vooraan Maria Bekkers (zus van Lena) en Maria Thijssen (nu Zondveldstraat 2). (Foto: collectie Erna van den Elsen, Boxtel.)
1948 De Reidansclub uit 1948. Achterste rij van links naar rechts: #?, #?, #?, Jaantje van Sleeuwen, Bertha van Sleeuwen, #?, #? en Nel van de Ven. Voorste rij: Jo Boudewijns uit Mariahout (ze was dienstmeid bij Anna van de Rijt op de Doornhoek), Hanneke Habraken, #?, Marietje van Zutphen, Pieta van de Ven, #?, Nolleke Thijssen en #?. De foto is vermoedelijk in 1948 gemaakt tijdens de sportdag van de RKJB en jeugdleden van de Boerinnnenbond in Zijtaart. (Foto: collectie Harrie Vervoort.)
1948 Sportclub.jpg (181300 bytes) 1948 Leden van de sportclub van de RK Jonge Boerenstand. Van links naar rechts: Jan (van Christ) van de Ven, Johan van de Tillaart (bijgenaamd de Weuw), Marinus Raaijmakers en Theo (van Christ) van de Ven. (Foto: collectie Cor en Ciska Coppens.)
1948 Grardje Brugmans.jpg (205512 bytes) Ca. 1948 Grardje Brugmans met zijn vier oudste kinderen. Van links naar rechts: Berta, Harry, Petra en Jan. (Foto: collectie Mari Brugmans.)
1948 Op de bank in 1948: staande van links naar rechts Cor en Frans de Visser. Zittend Jan de Visser junior, Jan de Visser senior en Toon Munsters. (Foto: collectie Antoon Vissers.)
1948 Toneel a.jpg (240355 bytes)1948 Toneel namen.jpg (157982 bytes) Ca. 1948 Deze foto is gemaakt bij een toneeluitvoering van de toneelclub van de fanfare. 1) of 2) Richard Willems en #? 3) Harry van Boxmeer, 4) Graard van de Ven, 5) Jan Reijbroek, 6) Bertje van Sleeuwen, 7) Antoon van de Ven, 8) Toon van de Zanden en 9) Janus Adriaans. (Foto: collectie Harry van Boxmeer.)
1948 Van Nuenen.jpg (311314 bytes) Ca. 1948 Foto gemaakt bij de rijke Van Nunens. Op het paard zitten van links naar rechts: Johan en Bert (van Has) van Lankvelt. Dina van Nunen houdt het paard vast. Ook Jan (van Driek) van de Hurk houdt het paard vast. Rechts van hem staat Henk (van Hannes) van de Linden. (Foto: collectie Janus en Dina van Nunen.)
3 mei 1948 Foto genomen ter gelegenheid van de zilveren bruiloft van Driek Jonkers en Mieke van Asseldonk. Achteraan van links naar rechts: Willem, Dien (voor), Leen, Marinus, Door, Johan, Graard (voor), Jaan en Frans. Vooraan: Miet, Martina, vader Driek, Drika (achter), Mientje (voor), Mieke van Asseldonk (moeder), Riek en Chris. (Foto: collectie Antoon Vissers.)

15 mei 1948 Excursie van het Jongensgilde (Jong Nederland) naar Schiphol

1) Wim Munsters, 2) ??, 3) Harrie van Boxmeer, 4) Jan van de Hurk, 5) Pieter Versteegden, 6) ?? Adriaans, 7) ?? van de Ven, 8) ?? van Boxmeer, 9) Miet Bosch, 10) Bert Henst, 11) ?? Bosch, 12) ??, 13) ??,  14) ?? (buitenlands meisje), 15) ?? Kremers, 16) Annie Bosch, 17) ?? Verburgt, 18) ??, 19) ?? Bosch, 20) ??, 21) ??, 22) Heintje van Boxmeer, 23) Adriaan van de Hurk, 24) Lina van Boxmeer–Willems, 25) Berta Ketelaars (Max), 26) Evert Bosch, 27) ?? Verbakel, 28) Piet van den Hurk (van de bank), 29) ??, 30) Henk Brugmans, 31) ?? van den Biggelaar, 32) ??, 33) ??, 34) ?? Henst, 35) ??, 36) ??, 37) Toon Wuytenburg, 38) ??, 39) Antoon Vissers, 40) ? Kremers, 41) Jan Rietbergen, 42) ?? Koppens, 43) ??, 44) ??, 45) ?? 46) ??, 47) Hans de Visser, 48) ?? Biggelaar. (Foto: collectie Hendrik Rietbergen.)

1948 Fanfare b.jpg (452246 bytes) 1948 De fanfare tijdens een festival in Dinther. Achteraan staand van links naar rechts: een comissaris uit Dinther, Graard van de Ven, Jan Dortmans, Frans Reijbroek, Cor Habraken, Antoon van de Ven, Has van Doorn, Hannes van Zutphen, Harry van Boxmeer, Toon van Zutphen, Antoon Kerkhof, Ties Habraken, dirigent Antoon Kuys, Jan Reijbroek en iemand uit Dinter. Tweede rij zittend: Jas van de Tillart, Johan (van Janus) van de Ven, Toon van de Tillaart, #?, Janus Adriaans, Harry van Bakel, #?, Piet van Zutphen en Jas Schevers. Voorste rij zittend: Theo van Boxmeer, Richard Willems, Louis of Harry van Boxmeer, Jan (van Johan) van de Biggelaar, Herman Rovers, Ben van de Ven, Cor Oppers en een jongen uit Dinther met het bord. (Foto: collectie Harry van Boxmeer.)
1948 Fanfare a.jpg (340753 bytes) 1948 De fanfare tijdens een festival in Dinther. Harry van Boxmeer.(Foto: collectie Harry van Boxmeer.)
1948 Leden van de fanfare tijdens een festival in Dinther: Frans Reijbroek, Graard van de Ven en Richard Willems. (Foto: collectie Jaantje van de Ven - van Sleeuwen.)
1948 Dinther a.jpg (179885 bytes) 1948 Leden van de fanfare tijdens een festival in Dinther: de broers Ties Habraken en Cor Habraken. (Foto: collectie Ties Habraken.)
1948 Dinther b.jpg (224249 bytes) 1948 Leden van de fanfare tijdens een festival in Dinther: #?, Cor Oppers, Jas van de Tillart en Ties Habraken. (Foto: collectie Ties Habraken.)
1948 De fanfare tijdens een festival in Dinther. Achteraan beginnend: dirigent Antoon Kuys, Piet van Zutphen (tenor sax), Antoon van de Ven (trombone), Cor Habraken (trombone), Graard van de Ven (bekkens), Jan Dortmans (grote trom) en Richard Willems (kleine trom). (Foto: collectie Albert van Zutphen.)
Ca. 1948 Achterste rij staand van links naar rechts: Jo van Boxmeer, #?, Jo van de Wetering, H. Langens, Donkers, G. van Zutphen, Jan van Boxmeer, C. Rovers, Wim van Boxmeer, meester #?. Middelste rij knielend: Piet van Zutphen, #?, #?, Piet van de Hurk, H. van de Hurk, #?, #?, Toon van de Burgt. Vooraan zittend: Mari van de Hurk, P. Versteegden, Tonny Peters, L. Adriaans, Jan Kremers, Jan van Asseldonk, Leo van de Wetering, #?, Jan Henst, Jan van Uden, Toon van de Wuytenburg, #?, #?, #?, #? (Foto: collectie Harrie Vervoort.)
1948 Vier kinderen van Piet van Zutphen: Marietje (geboren op 10 oktober 1941), Cor (5 februari 1943), Mien (10 april 1944) en Martien (8 mei 1945) (foto: collectie Cor van Zutphen).
1948 Het meisje tweede van links op de wip is Marietje, dochte van Piet van Zutphen (geboren op 10 oktober 1941), (foto: collectie Marietje van Zutphen).
Ca. 1948 Christ Rooijakkers (geboren op 4 april 1939) als 'negerjongen' in de kindsheidsoptocht. (Foto: 'Zijtaart', 38.)
Eind jaren veertig Harry van Boxmeer in Jong Nederland uniform. (Foto: collectie Mari Brugmans.)
1948 Foto van Jong Nederland uit 1948 met leider Jan van de Ven en pastoor van de Bult. Achterste rij van links naar rehts: #?, #?, #?, #?, #?, #?, #?, #?. Middelse rij: staande achter het schild: Jan Put, #?, Wuijtenburg, Jo van de Biggelaar, #?, voor de vlag Harrie (van Toon) van Zutphen en Jan van de Hurk (met bril), rechts #?, Evert Bosch, Harrie van Boxmeer en Pieter Versteegden. Vooraan rij: #?, Theo van Boxmeer, Jan van de Ven, pastoor Van de Bult, Harry van Boxmeer, Piet Bosch en Piet van de Hurk. Wie staan er nog meer op deze foto? (Foto: 'Zijtaart', 141'.)
03 Bij Cafe van de Sanden.jpg (407140 bytes) 3 augustus 1948 Bruiloft of Zondveld in het cafe van Cor Kerkhof (sinds kort van Antoon van der Sanden). Dochter An Kerkhof trouwde met Ties van Sleeuwen. 11) Driek Opheij, 10) #? van Berkel, 29) Harrie van de Burgt, 21) Kee, vrouw van Harrie van de Burgt, 22) de vrouw van Harrie van de Linden, 24) Drika van Lankvelt, 25) Harrie van de Linden, 26) Tiny (ook wel 'Tineke', hoewel een man) van Oirschot (uit Sint-Oedenrode), 27) Jan van Asseldonk (van de rijschool in Sint-Oedenrode), 46) Johan van Sleuwen, 47) Ties van Sleuwen (de bruidegom), 48) An Kerkhof de bruid), 54) Toon van de Sanden (van de cafe), 55) Marie, vrouw van Toon van de Sanden, 56) Driek van de Hurk, 59) de vrouw van Driek van de Hurk, 63) Jan Reijbroek, 64) Dina, vrouw van Jan Reijbroek, 66) de vrouw van Bertje van Sleeuwen, 68) Bertje van Sleeuwen, 77) Jos Janssen (uit Eindhoven) Wie staan er nog meer op deze foto? (Foto: collectie Jan van Boxmeer.)
1948-1949 Schepers.jpg (392636 bytes) 1948-1949 Deze foto is gemaakt toen Albert Oppers terugkeerde uit Nederlands Indie. Van links naar rechts: Tina Raaijmakers, Riek Adriaans, Maria van Nunen, Jaantje van Nunen, Bets van Nunen en Miet Kusters. De persoon met de fiets is onbekend. (Foto: collectie Jaantje Schepers - van Nunen.)
1949 Albert, zoon van Piet van Zutphen (geboren 23 december 1947) achtervolgt een kip. (Foto: collectie Cor van Zutphen.)
Ca. 1949 Achteraan staande: Mies Wuyt, die daar als knecht werkte: Zittend van links naar rechts: Vader Jas van de Tillart (geboren op 28-9-1911, overleden op 14-9-1996), met Jan (geboren op 22-9-1945), moeder Mien van Doorn (geboren op 28-8-1907, overleden op 20-6-2000) met Harrie (geboren op 22-1-1949) op schoot, Adriaan (geboren op 14-11-1940), Berta (geboren op 10-6-1942), Annie (geboren op 15-4-1944) en grootmoeder Johanna Maria van de Linden, weduwe van Adrianus van de Tillart die bij hen inwoonde (geboren op 1-10-1876, overleden op 1-12-1953). (Foto: collectie Adriaan van de Tillart.)
1949 ca. Graard Johan Harry Schepers.jpg (459063 bytes) Ca. 1949 Drie broers als muzikanten: Graard, Johan en Harry Schepers. (Foto: collectie Jaantje Schepers - van Nunen.)
Eind jaren veertig Op deze foto afkomstig van Jo Versantvoort - Schevers staan van links naar rechts: Anneke van de Ven, Mientje Jonkers, Dora van de Ven en Doortje van den Hurk. Bij welke gelegenheid de foto genomen is, is niet bekend. Misschien bij een kindsheidsoptocht.
Eind jaren veertig De kinderen van Johannes Schevers (Biezendijk 20). 1) Netty Schevers, 2) Gerard Schevers, 3) Agnes Aarts uit Rotterdam, 4) Sjef Schevers, 5) Wim Schevers, 6) Jo Schevers, 7) Drika Schevers - Langens. (Foto: collectie Anja Heerkens - Versantvoort.)
Moeder van Nuenen a.jpg (178017 bytes) Jaren veertig Henrica van Nunen - van Doorn. (Foto: collectie Janus en Dina van Nunen.)
Moeder van Nuenen.jpg (271038 bytes) Jaren veertig Op bezoek bij zuster Ludovica (Godefrida van Nunen) bij de zusters in Veghel. Van links naar rechts: Henrica van Nunen - van Doorn, Dina van Nunen en Janus Biemans. (Foto: collectie Janus en Dina van Nunen.)
Jaren veertig of begin jaren vijftig Hendrikus van Eindhoven (geboren op 15-06-1876, overleden op 15-03-1955) en zijn vrouw Johanna (Hanneke) Jaegers (geboren op 16-02-1885, overleden op 09-01-1977). Het echtpaar woonde op (huidig adres) Jekschot 1-2. (Foto: collectie Jan van Oort en Riky Vervoort.)
Eind jaren 40 Elke Weber.jpg (251708 bytes) Eind jaren veertig Op het paard zit Elke Weber. Ze was op bezoek van Van Nunen, waar ze tijdens de oorlog een tijd gewoond heeft. Dina van Nunen houdt het paard vast. Achter op de bank zitten Johan van Nunen en zijn moeder Henrica van Nunen - van Doorn. (Foto: collectie Janus en Dina van Nunen.)
kind van ome jan.jpg (228821 bytes) Voorjaar 1949 Een ouderwetse kinderbox met daarin Ardie, dochter van Jan van de Tillaart en Jaan van Asseldonk, geboren op 6 juni 1948. (Foto: Collectie Ardie van de Tillaart.)
1949-05-01.jpg (239195 bytes) Voorjaar 1949 Theo, Ardie en Martien, kinderen van Jan van de Tillaart. (Foto: collectie Ardie van de Tillaart.)
1949 Diny Smeenk-van der Wijst, kleindochter van Gijsberdina van Weert, schrijft: Op deze foto staat het gezin van Gijsberdina van Weert, die in 1909 trouwde met Johannes van den Oever. Het stel ging wonen op de Biezendijk 22 en daar werden hun kinderen geboren. In 1931 verhuisden ze naar Eerde. De foto is waarschijnlijk genomen in 1949 tgv het 40-jarig huwelijk van Johannes en Gijsberdina

Staand, v.l.n.r.: Anna Maria van den Oever: 1910-1983, Antonius van den Oever: 1911-1986, Wilhelmus van den Oever: 1921-1983 en Antonia van den Oever: 1918-1991. Zittend op stoelen: Johannes van den Oever: 1879-1957 en Gijsberdina van Weert: 1879-1967
1949 Jo (op de kar) en Tiny (voor de kar) zoontjes van Piet van de Tillaart (Hoeve Corsica). Op de achergrond de voormalige hennekooi waar het gezin een tijdje gewoond heeft. Piet vertelde: "Op een gegeven moment zat onze Tiny vast in het hennegat van ons huiske. Zo'n opening waar de hennen vroeger door naar buiten konden. Hij kon niet meer vooruit of achteruit." (Foto: collectie Liesbeth Vissers - van de Tillaart.)
VIII-03.jpg (257817 bytes) Ca. 1949 De familie Van de Wetering. Van links naar rechts: Ad van den Biggelaar, Jo van de Wetering, Harry van de Wetering, Jan van de Wetering, Piet van de Wetering (met bal in zijn hand), Mies Jonkers, Albert van de Wetering, Toon van de Biggelaar, en Adriaan van de Wetering.(Foto: collectie Mari Brugmans.)
Pasen 1949 Meester Raaijmakers, meester Frans van Eert en meester de Jong. (Foto: collectie Harrie Vervoort.)
Pasen 1949 Meester Frans van Eert, meester Piet Raaijmakers en meester De Jong. (Foto: collectie Harrie Vervoort.)
Pasen 1949, vijfde en zesde klas Achterste rij van links naar rechts: Johan Langens, #?, Harrie van de Akker, #?, #?, #?, Munsters. #?, #? en Antoon van Doorn. Middelste rij. Bert Munsters, Wim van Zutphen, Bert Henst, Sjef Brugmans, Leen van Asseldonk, Hantje van de Linden en #?. Zittend: Van Zutphen?, #?, Harry van de Hurk?, #?, #? en Bertje Adriaans. Op deze foto's dragen de kinderen schoenen, op de foto's uit 1942 waren het nog veelal klompen. (Foto: collectie Harrie Vervoort.)
Pasen 1949, derde en vierde klas Links achter staat meester Piet Raaijmakers. Achterste rij van links naar rechts: Jan van Boxmeer, Martien van Bakel, Antoon van de Burgt, Jo van Boxmeer, Antoon (Hendriks), Harry Langens, M. van de Wetering, Jo van de Wetering, Nico van Bakel en Jan van Asseldonk. Middelste rij zittend: Bert van de Linden, A. Wuijtenburg, Jan Kremers, Tonny Peters, Chris Rooijackers en J. van de Wetering. Voorste rij zittend: Pieter Versteegde, Jan van Mol, Albert van Uden, Harry van de Ven, Mari van de Hurk en P. van Zutphen. (Foto: collectie meester Piet Raaijmakers.)
1946 Jongensschool nummers.jpg (131468 bytes) Pasen 1949, eerste en tweede klas 1) Meester de Jong, 2) Ad (van Janus) van Asseldonk, 3) Cor (van Ties) van Bakel, 4) #?, 5) Jan Rietbergen, 6) Hans de Visser, 7) #?, 8) #?, 9) Adriaan van de Tillaart, 10) J, van de Zanden (Jekschot), 11) #?, 12) Henk van de Linden, 13) Christ van Lankvels, 14) #?, 15) #?, 16) Jan van de Hurk, 17) #?, 18) #?, 19) Harry (van Bert) van Sleeuwen, 20) Harry (van Graard) van Boxmeer, 21) Antoon van Kaathoven, 22) Bert (van Graard) van Boxmeer, 23) Albert van de Hurk, 24) #?, 25) Leo Vissers, 26) Harry Versteegden 27) Cor Coppens, 28) #?, 29) Jan (van Piet) van Zutphen, 30) Jan van Lankvelt, 31) Marinus van Kaathoven, 32) Jan Henst, 33) #? (hij woonde in de hemel en had een glazen oog), 34) Piet  van de Biggelaar, 35) Johan (van Bert) van Sleeuwen, 36) Janus van Uden, 37) Antoon Vissers, 38) #? van de Burgt, 39) Adriaan Broek, 40)  Piet (van Piet) van de Hurk, 41)  Adriaan Brugmans. (Foto: collectie Johan (van Bert) van Sleeuwen.)
Ca. 1949 Op weg naar de kerk. Van links naar rechts: Jan de Visser, Kaatje van Heeswijk en Lenie Munsters. Lenie is geboren in juli 1932 en Kaatje overleed in december 1950. De foto zal daarom in 1949 of 1950 gemaakt zijn. (Foto: nalatenschap Harrie Maas.)
Eind jaren 40 Vier vriendinnen. van links naar rechts: #? (Van Nunen?), Maria Bekkers, Maria Thijssen en Hanneke Habraken. Het huis op de achtergrond is cafe Van de Hurk (nu: Pastoor Clercxstraat 60), het huis dat daar nu naast staat, nu Eethuis De Reiger was nog niet gebouwd, dat pand werd in 1949 door bakker Gerard Nieuwkamp gebouwd. (Foto: collectie Erna van den Elsen, Boxtel.)
Ca. 1949

 

Van links naar rechts: Francien, Riekie, Theo en Martien, kinderen van Frans van Bakel (Foto's: collectie John van Bakel, Canada.)

1949 Antoon Vissers tijdens een kindsheidsoprocht (Foto: collectie Wim Vissers.)
8 juni 1949 Toen Frans van Bakel met zijn gezin naar Canada emigreerde hadden ze een tussenstop in New York. Daar haalden ze de voorpagina van de New York Times als een opmerkelijk groot gezin dat Canada zou gaan bezetten. Van links naar rechts vader Frans van Bakel, moeder Hendrika met Fransien aan de hand, Frieda, Harry, Maria, Tonnie, Jan, Marinus, Nico, Martien, Theo en Riekie. (Foto: collectie John van Bakel, Canada.) 
28 juli 1949 Jong Nederland in de processie bij de priesterwijding van Nol Vervoort. Met vlag: Jo van de Biggelaar. Rechts vooraan loopt leider Jan van de Ven. Het schild dat rechts meegedragen wordt, had als opschrift: "Rudegers Eer". het was in 1946 gewonnen op sportwedstrijden in Volkel. (Foto: collectie Harrie Vervoort.)
28 juli 1949 Een foto gemaakt bij de eerst H. Mis van pater Armold Vervoort, die rechts van pastoor Van de Bult zit. De misdienaar van links naar rechts: Harry van de Akker?, #?, Jan van de Hurk en Harry van de Ven? (Foto: collectie Harrie Vervoort.)
28 juli 1949 Foto gemaakt in de tuin van de zusters bij de priesterwijding van Arnoldus Vervoort op 28 juli 1949. Op de foto staat hij met zijn broers en zussen. Achterste rij van links naar rechts: Harry, Jan, Truus, Piet en Antoon. Zittend: Arnold, Anna (zuster Valentina) en Jans. (Foto: collectie Harrie Vervoort.)
28 juli 1949 Een groepsfoto op dezelfde dag en dezelfde plaats gemaakt. Achterste rij van links naar rechts: Harry van de Ven, een dochter van Janus van Asseldonk (Erp), Riek (van Janus) van Asseldonk (Erp), een dochter van Janus van Asseldonk (Erp), #?, #?, #?, Anna Vervoort - van Eijndhoven, Janus Vervoort, Antje Kluijtmans en haar man Harry (van Toon) van de Rijt.

Middelste rij staand: Janus van de Akker, Jan Vervoort, Corry, vrouw van Willem (van Toon) van de Rijt, Willem (van Toon) van de Rijt, #?, #? (poffer), Antje Arts, vrouw van Chris van de Ven (poffer), Mie van de Ven - van de Crommert (poffer), Barbera Vervoort - van der Brugge, Jans vervoort, vrouw van Toon van de Rijt (poffer), Toon van de Rijt, Anna, dochter van Toon van de Rijt, Petra, dochter van Toon van de Rijt, #? en Dora, dochter van Chris van de Ven.

Vooraan zittend: Jan van de Rijt, Toon Vervoort, Truus Vervoort, Anna Vervoort (zuster Valentina), Arnold Vervoort, Jans Vervoort, Piet Vervoort, Jan Vervoort en Harrie Vervoort. Voor meer foto's van deze priesterwijding, zie kroniek 1949. (Foto: collectie Harrie Vervoort.)
Piet en Joke vd Hurk 02-8-1949.jpg (157893 bytes) 1949 Piet van de Hurk met zijn dochter Jo. De mastjes zijn naast de weg geplaatst ter gelegenheid van de priesterwijding van Arnoldus Vervoort. De foto is dus in de laatste week van juli of in de eerste week van augustus 1949 gemaakt. (Foto: collectie Jan en Jo Timmers - van de Hurk.)
1950 Annie vd Hurk.jpg (298295 bytes) 1950 Annie, dochter van Jan van den Hurk bij het melken. (Foto: collectie Annie van den Hurk.)
1949-1950 Betsie Vervoort, achter haar ouderlijk huis. (Foto: collectie Betsie van den Broek - Vervoort.)
1950 Achteraan v.l.n.t.: Diny en Annie Timmers. Vooraan: Jan en Willy Timmers. (Foto: collectie Oda Timmers.)
1950 RKJB a.jpg (190786 bytes) 1950 De sportclub van de RKJB. Achterste rij van links naar rechts: Toon Rovers, Marinus Raaijmakers, Ties van Zutphen, Theo van de Ven, Frans van Asseldonk, Bert van Asseldonk en Ben van de Ven. Tussenrij: Jas van Erp, Harrie van Asseldonk, Jan van de Hurk en Jan Rovers. Voorste rij: Driek Huijbers, Toon van de Wetering, Jan van de Ven, Gerard van de Rijt en #? (Foto: collectie Harrie van Asseldonk.) 
1950 RKJB b.jpg (198233 bytes) 1950 De sportclub van de RKJB. Achteraan staand van links naar rechts: Marinus Raaijmakers, Jas van Erp (voor), Ties van Zutphen, Frans van Asseldonk, Bert van Asseldonk, Theo van de Ven, Jan Rovers, Cor van de Ven (in donker pak), Toon Rovers en Jan van de Ven. Tussenrij, knielend: Harrie van Asseldonk en Jan van den Hurk. Vooraan: Driek Huijbers, Antoon van de Wetering, Jan van de Ven en Gerard van de Rijt. (Foto: collectie Harrie van Asseldonk.)
1950 De sportclub van de RKJB. Achterste rij van links naar rechts: Theo van de Ven, Jan, zoon van Christ van de Ven, Jan van de Tillaart, Marinus Raaijmakers, Graard van de Rijt en ernaast leider Toon Rovers. Tweede rij van achter: Antoon van de Wetering, Jan van de Hurk, Harrie van de Tillaart, Jan, zoon van Toon van Zutphen. Derde rij van achter: Frans van Asseldonk, Johan van Sleeuwen en Bert van Asseldonk. Vooraan zittend in het gras: Jan van de Laar (werkte bij Dorus van Sleeuwen), Antoon van de Tillaart, Jan Rovers en Henk Steenbakkers (was in huis bij Cor van de Ven). (Foto: collectie Antoon Vissers.)
Ca. 1950 Op bezoek bij tante zuster. Staande van links naar rechts: Graard van Boxmeer, Trien van Boxmeer - de Ven, zuster Wilberta, Mientje van de Ven (getrouwd met Tijn van de Tillaart), Anneke van de Ven (getrouwd met Timmers), Gerarda van de Ven - van de Steen, Driekske van de Ven (Gerarda en Driekske waren de ouders van Mientje en Anneke). Op de voorgrond de kinderen van Grard van Boxmeer: Maria, Mien, Jan, Wim, Harrie en Bert. (Foto: collectie Jan van Boxmeer.)
1950 Frans Corry Munsters.jpg (214951 bytes) 1950 Frans en Corry Munsters in een kinderwagen (Foto: collectie Jan Munsters.)
Ca. 1950 Op bezoek bij pater Julius (Sjaak de Visser). Van links naar rechts: Lenie Munsters, Jan Munsters, pater Julius, Toos de Visser, Jan van den Hurk, Zus van den Hurk, Piet Munsters. Op de voorgrond Ellie de Visser en Cor van den Hurk. (Foto: nalatenschap Harrie Maas.)
Ca. 1950 Tjeu van de Tillaart (Hoeve Corsica) als soldaat. Hij heeft in Nedrlands Indië gevochten. (Foto: collectie Liesbeth Vissers - van de Tillaart.)
Ca. 1950 Een foto van de familie Van den Boom, gemaakt rond 1950 voor het vertrek naar Canada. Het hele gezin vertrok naar Canada, op Grard en Harrie na. (Foto: collectie H.H.M. van den Boom.)
Ca. 1950 Henricus van den Boom, geboren op 1 april 1888 in Dinther en Geertruda van Stiphout, geboren op 20 september 1888 in Erp. Ze woonden later in een klein huisje tussen huidge adressen Jekschotstraat 20 en 22. (Foto: collectie H.H.M. van den Boom.)
Ca. 1950 Herman Henst op de fiets. Het huis van Nieuwkamp werd in 1949 gebouwd en staat er al.(Foto: collectie Willy Henst)
Ca. 1950 Marietje, dochter van Hannes van Zutphen en Maria, dochter van Toon Thijssen. Het huis op de achtergrond heeft nu adres Pastoor Clercxstraat 68). (Foto: collectie Erna van den Elsen, Boxtel.)
Jaren veertig of vijftig. Dit zou Marie, de vrouw van Jas van Helvoirt zijn. (Foto: collectie Harrie Vervoort.)
1940-1950 Foto vanuit de kerktoren richting kerkplein en De Voortstraat. Het huis vooraan is nu café Kleingeld.
1950 Van Bakel Jsstraat 2.jpg (280803 bytes) 1950 Het gezin van Ties van Bakel. Van links naar rechts: Cor, moeder Drika de Koning met Maria op haar schoot, Riek, vader Ties van Bakel en Piet. (Foto: collectie Marietje van de Wijgert -  Kanters.)
1950 Johan zoon van Christje van de Ven, geboren op 28 mei 1921 en overleden op 27 februari 1950. (Foto: collectie Mari Brugmans.)
1950 Truus Vissers.jpg (127837 bytes) Ca. 1950 Truus Vissers (rechts) met haar even oude nichtje (links). Op de achtergrond de verdwenen boerderij van Marinus van de Akker aan de huidige Pater Vervoortstraat. (Foto: collectie Wim Vissers.)
1950 Toon Munsters.jpg (220342 bytes) Ca. 1950 Een wagen gemaakt door Toon Munsters. (Foto: collectie Jan Munsters.)
Ca. 1950 Van links naar rechts: Carla Munsters, Annie Bosch, # van Asseldonk?, Tonnie Peters, Truus Vissers, Corry Munsters, # Vervoort? (Foto: collectie Antoon Vissers.)
Ca. 1950 Op de fiets een kind uit Oostenrijk. Daarachter lopen Corry Munsters en Margriet van de Rijt (Foto: collectie Antoon Vissers.)
Ca. 1950 Links Corry Munsters en rechts Margriet van de Rijt. (Foto: collectie Antoon Vissers.)
Ca. 1950 Links Corry Munsters, rechts Margriet van de Rijt. Daar tussenin #?. (Foto: collectie Antoon Vissers.)
Ca. 1950 Links Margriet van de Rijt en rechts Corry Munsters. (Foto: collectie Antoon Vissers.)
Ca. 1950 Van links naar rechts: Margriet van de Rijt, Corry Munsters, een logeetje en Lucia Heeren, vrouw van Graard van de Rijt. (Foto: collectie Antoon Vissers.)
Ca. 1950 Links Corry Munsters en rechts Margriet van de Rijt.. (Foto: collectie Antoon Vissers.)
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads