Foto's Huizen Kroniek

Historische foto's van Zijtaart uit 1911-1920

Als u op een foto klikt wordt die groter weergegeven.
          
Ca. 1912 De vier kinderen van meester Adrianus van de Ven en Anna Maria van de Laar, staand: Mien (geboren op 29-6-1890), Jo (geboren op 9-5-1894) en Barabara (geboren op 29-4-1899), en (zittend) Frans (geboren op 22-3-1892). (Foto: collectie Jan Versantvoort, Uden).
1912 Van Lith.jpg (272347 bytes) Ca. 1913 1912 Van Lith a.jpg (277902 bytes)Deze foto is gemaakt voor de deur van huis (tegenwoordig adres) Pastoor Clercxstraat 21, waar toen Johannes van Lith en zijn vrouw Johanna van Erp woonden. De foto werd door Johanna, mede namens haar man, aan haar zus zuster Mathia van Erp gestuurd. Het opschrift luidt: Dierbare zuster Mathia. Hiermede deel ik u mede, dat wij het zeer best maken en derhalve ook bijde werk genoeg hebben, ook het gezicht op het huis met gezin. U moet het niet kwalijk nemen, zusje, dat ik niet geschreven heb met nieuwjaar, dit is er over geschoten. Wij behoeven volstrek niet te klagen, wij hebben bijde werk genoeg, wij hebben 4 knechten en de vrouw heeft het ook heel druk en de kleintjes zijn zo hel als een musch. Aan de kant van de foto staat: Onze Albert en Graartje zullen gauw zelf komen. Verder verblijf wij met de meeste achting, uw liefheb(ende) broer en zus, Joh(annes) van Lith en vrouw. Het gezin kreeg drie kinderen: Albert, geboren op 19 april 1907, Gerardus, geboren op 7 juni 1909 en Lamberta, geboren op 6 december 1910. Het meisje links op de hoop zand zal Lamberta zijn, die daar een jaar of twee is, dus de foto zal omstreeks 1913 gemaakt zijn. Aan het geluk kwam kort daarna een einde. Johanna van Erp overleed op 23 januari 1914 op 39-jarige leeftijd. Johannes van Lith stierf ook jong, in april 1916, op 40-jarige leeftijd. Hij lustte nogal graag een borreltje. Zuster Mathia van Erp en Johanna van Erp, beiden afomstig uit Veghel, hadden een broer Johannes. Die had een dochter Gerarda Maria die in 1945 met Piet van Asseldonk trouwde en in Zijtaart ging wonen. Nadat tante zuster Mathia van Erp in 1952 overleed, noemden Piet en Gerarda een van hun kinderen, geboren op 11 juli 1954, naar zuster Mathia. Deze Mathias van Asseldonk kreeg als roepnaam Martien, in Zijtaart veelal Tinus. (Foto: collectie Ton Ketelaars, Den Bosch. De informatie over dat borreltje lusten kwam van Johan van Sleeuwen op 1 maart 2007.)
Jaren tien Hanneske van Sleeuwen en zijn vrouw Adriana van de Tillaart. Ze woonden op (huidig adres) Krijtenburg 4A. Op de achtergrond het huis met huidig adres Krijtenburg 1. Hanneske werd rond 1849 geboren. Tussen 1878 en 1892 werden kinderen van dit echtpaar in Zijtaart gedoopt. Hanneske werd op 15 februari 1928 in Zijtaart begraven, 79 jaar oud. (Foto: Jaantje van de Ven - van Sleeuwen; informatie over de huizen van Jaantje en de data uit de parochieregisters Zijtaart.)
Oma.jpg (110833 bytes) Jaren tien Regina Adriaans (1840-1924), weduwe van Godefridus van Nunen (1843-1907). (Foto: collectie van Janus en Dina (van 'de Rijke') van Nunen. Regina Adriaans was hun oma.)
1913-1914 Deze foto is in ca. 1913 gemaakt van de meisjes van de hogere klassen van de meisjesschool. Als daarvan kleinere zusjes op school waren, dan mochten die ook op de foto. Achterste rij van links naar rechts: Mien Vogels, Jaan Vogels, Maria de Koning, Jaan de Koning, Jans Fassbender, Mien Fassbender, Drika Adriaans en juffrouw Riek Snijders uit Boxtel. Tweede rij van achter: Drika van de Sanden, Dina van de Hurk, Leen Zijlmans (Leen staat links voor haar zus Bertha en achter Nel van Asseldonk), Bertha Zijlmans, Jaantje Versantvoort (links achter Tonnie van Asseldonk), Hanna van Hoof, Mien van Hoof (voor haar zus Hanna), Trien van de Ven (Trien staat voor Jans Fassbender), Hanneke Adriaans (voor Mien Fassbender), Drika van de Sanden, Gerarda Adriaans (voor haar zus Drika en Drika van de Linden. Tweede rij van voren: Zuster Perpetua, Maria Raaijmakers, Nel van Asseldonk (links van zus Tonnie), Tonnie van Asseldonk (met hand op schouders van zusje Mien), Hanneke van den Oever, Dina van de Sanden, Jans Adriaans, Diena Adriaans en zuster Edmunda, lerares handwerken en katechismus. Voorste rij zittend:  Martina Raaijmakers, Marie van de Sanden, Jaan van Asseldonk, Mien van Asseldonk, Bertha Vogels en Hanneke van de Sanden. (Foto: collectie Harrie Vervoort.)
1913-1914 Deze foto van de kleuters is tegelijkertijd gemaakt met de vorige foto.Op de eerste rij zittend Guust der Kinderen en Drieka der Kinderen (onder voorbehoud) dan twee onbekenden dan Drika de Visser (geboren 26-08-1908), Anna de Visser (geboren 07-08-1907) en Tonia de Visser (geboren 26-10-1910). Wie staan er nog meer op deze foto? (Foto: collectie Harrie Vervoort.)
1914 Deze schoolfoto van Zijtaart dateert uit 1914. Het plankje is moeilijk te lezen, het zou ook 1917 kunnen zijn. In 1917 zat Meester Van de Donk in militaire dienst, zodat hier 1914 aangehouden wordt. De foto is gemaakt tegen de achtermuur van de school (nu Pastoor Clercxstraat 46). Het huis op de achtergrond heeft nu adressen Pater Vervoortstraat 3 en Meester Van de Venstraat 8. De foto is mooi opgebouwd. Op de voorste rij zittend 9 kinderen (met een of twee eraf gescheurd); daarchter knielend 10 kinderen, dan zitten er 9 op een bank. Daarachter staat de vierde rij van 9 jongens. De vijfde rij van 13 jongens staat volgens mij op banken, en de achterste rij van 11 knapen zit op het muurtje. In totaal 62 of 63 leerlingen. Links staat meester Adriaan van de Ven en rechts meester Antoon van de Donk.

Er zijn enkele kinderen met name bekend: Achterste (bovenste rij), helemaal rechts: Bert, op 11-08-1903 geboren als zoon van Theodorus van de Rijt (bijnaam: Bert van Doruske Bartelen). Tweede rij van achter, vijfde van links, een witbol - hij had wat rossig haar - die een beetje schuin omhoog kijkt: Johan, geboren op 13-05-1903 als zoon van Janus Thijssen. Vierde rij van achter (of derde rij van voren): tweede van rechts: Ties Thijssen, op 08-08-1906 geboren als zoon van Toon Tijssen. Ties werd later misisonaris. Dezelfde rij, helemaal rechts: Willebrordus (roepnaam Willem), op 13-11-1907 geboren als zoon van Theodorus van Asseldonk. Tweede rij van voren, tweede van links: Ties van de Rijt, op 21-02-1907 geboren als zoon van Theodorus van de Rijt. Dezelfde rij, vierde van links: Gerard, op 19-12-1907 geboren als zoon van Johannes van Eert en Antonia van de Velden. Johannes van Eert overleed op 06-02-1911, waarna Gerards moeder hertrouwde met Bertje Helmsen. Dezelfde tweede rij van voren, derde van rechts: Driek, zoon van Chris van Lankvelt. Voorste rij, helemaal links: Bert, geboren op 06-01-1909 als zoon van Theodorus van Eert. Dezelfde rij, twee van links: Frans, op 13-02-1909 geboren als zoon van Johannes Koppens.

We weten globaal wie er nog meer op de foto moeten staan door te kijken naar de lijsten van de Eerste Communicanten en de geboortedatums. De grootste kinderen staan achteraan. Als iemand nog kinderen op de foto herkent, dan graag bericht. (Foto: collectie Harrie Vervoort.)

De meeste van de volgende personen zullen nog op de foto staan: Jan van de Hurk (17-06-1902), Antoon Fassbender (08-07-1902), Hendricus van Hanooi, Willem van de Rijdt (25-07-1902), Jan Opheij (14-10-1902), Hendricus Opheij (20-11-1902), Frans van den Nieuwenhuizen (12-03-1903), Martinus van den Nieuwenhuizen (14-03-1903) , Martinus Brugmans (30-3-1903), Karel van Mierlo, Has van Lierop, Johan van Zutphen (25-08-1903), Janus Kremers, Ties Vogels (26-12-1903), Toon van Zutphen (24-04-1904), Jan van Doorn, Johan Fassbender (15-05-1904), Henricus van de Linden (01-06-1904), Marinus Opheij (21-07-1904), Driek van de Hurk (11-08-1904), Jantje Thijssen (02-11-1904), Ties van de Zanden (20-01-1905), Jan van Kilsdonk, Leonard Zijlmans, Johannes van Lankvelt, Adrianus de Koning (10-05-1905), Johannes Schepers (14-05-1905), Karel van de Nieuwenhuijzen (23-05-1905), Johan Zijlmans (03-10-1905), Johannes Corsten (13-11-1905), Lambertus Raaijmakers (26-11-1905), Christ van de Rijdt (29-11-1905), Marinus van de Zanden (20-01-1906), Marinus Brugmans, Willem Fassbender (07-05-1906), Jantje de Koning (08-05-1906), Piet Olieslagers, Willem van de Linden (29-08-1906), Piet van Wanroij, Jozef van de Nieuwenhuizen (19-03-1907), Albert van Lith (19-04-1907), Gerard zoon van Driek van Eert (27-12-1906), Gerard de Koning (13-05-1907), Jan van de Nieuwenhuizen (01-06-1907), Johan van de Biggelaar (24-07-1907), Ties Opheij (01-08-1907), Has Brugmans, Jozef Corsten (16-01-1908), Ties van de Linden (27-01-1908), Bert van de Zanden (22-08-1908), Jan de Visser (16-09-1908), Jan van de Linden (17-10-1908), Aart van de Nieuwenhuizen (10-11-1908), Henri van de Linden, Henri der Kinderen (04-03-1909), Piet van Zutphen (12-04-1909)
1914 Dorpsstraat.jpg (299720 bytes) 1913-1914 1914 Dorpsstraat adres.jpg (348021 bytes)Deze prentbriefkaart is op 27 oktober 1914 afgestempeld. Een meisje uit Zijtaart schrijft aan haar neef Jan van de Laar, die soldaat is in Gorinchem: "Dinsdagavond. Neef Jan, Omdat gij Uw kaart aan mij geadresseerd hebt, daarom zal ik U ook maar bericht terug sturen, h, Jantje??? Hier is alles zeer goed gezond, U toch ook, h, Jan? Denk er aan Jan dat belofte schuld maakt hoor. Hoe komt het dat ge niet kwaamt? Was het eigenlijk om het weer? Nu Jan, dan zeker den volgenden keer hoor. We krijgen voor dien tijd nog wel eens bericht, h, Jantje. Nu vele gr[oeten] v[an] ons allen, blijf ik uw nichtje Barb. P.S. Jan, zeg s.v.p. aan H. dat hij zijn kwatta soldaatjes bewaren moet voor mij, dat had hij beloofd. Doe s.v.p. ook aan H. (..)rs gr[oeten] v[an] ons allen. De kaart werd in 1959 door L.J.A. van de Laar, CSSR, wonende te Nijmegen, geschonken aan het Provinciaal Genootschap voor Kunst en Wetenschappen, en berust nu in het archief van dat Genootschap in de Universiteit van Tilburg. Op de keerzijde staat een deel van een serienummer vermeld dat eindigt op ..591. De uitgever is niet vermeld.

Peter van de Laar, uit Rotterdam (zoon van ‘mister’ van de Laar uit Lieshout) schreef: “Het meisje uit Zijtaart dat een brief schrijft aan haar neef Jan van de Laar is volgens mij Barbara van de Ven, dochter van ‘mister’ Adriaan (Janus) van Ven. Neef Jan kwam uit Nijnsel. Zijn vader Lindert van de Laar was een broer van Annemarie, de vrouw van Adriaan van de Ven. Jan werd na zijn diensttijd ook bekend als ‘mister’ van de Laar in Nijnsel. De L.J.A. van de Laar, die de kaart beschikbaar stelde moet de oudste zoon van Jan zijn. Deze was redemptorist o.a. te Nijmegen.”
1913-1914 Deze prentbriefkaart uit de collectie van Harrie Vervoort is als volgt gedateerd. Het ijzeren hek vr de kerk, dat in 1911 werd aangebracht, staat er al. Ook zijn de rolluiken van de pastorie - in 1913 aangebracht - al te zien. De foto dateert dus van n die datum. De gaslamp staat er nog en zou in 1920 verdwijnen met de aanleg van electriciteit. Het H. Hartbeeld dat in 1922 werd geplaatst staat er nog niet. De foto dateert dus uit de periode 1913-1920. het opschrift op de kaart is van hetzelfde lettertype als de kaart hierboven (afgestempeld in 1914). Beide kaarten zullen daarom uit 1913-1914 dateren. Er is geen afbeelding van de keerzijde gevonden.
1913-1914 Deze prentbriefkaart dateert zeker van n de bouw van de kapel in 1906. Gezien de grootte van de bomen langs de weg dateert de foto van vr 1920. Het gebruikte lettertype en spelling (gebruik van R.K. en N.Br. , puntjes op de ij en hoofletters) maakt aannemelijk dat de prentbriefkaarten van de kerk (hier net boven afgebeeld), de straat en het klooster tegelijk ontstaan zijn. De foto van het klooster is niet op dezelfde dag gemaakt, als beide andere foto's, omdat de bomen op deze foto geen bladeren hebben, en op beide andere foto's wel. Er is geen afbeelding van de keerzijde gevonden.
1914 Lambertus v Asseldonk.jpg (251175 bytes) 1914-1915 Aan tafel zitten Lambertus van Asseldonk en zijn vrouw Antonetta de Groot. Achter hen staan hun kinderen Aard en Drika van Asseldonk. Het gezin woonde op huidig adres Weievenseweg 42 (gemeente Sint-Oedenrode, maar parochie Zijtaart). (Foto: collectie Harrie van Asseldonk.)
1916 De Visser.jpg (237832 bytes) 1916 Het gezin van postbode Jan Willem de Visser, wonend op (huidig adres): Pastoor Clercxstraat 19. Van links naar rechts: Jan (gedoopt op 16-09-1908), vader Jan Willem de Visser, voor hem staat Frans (07-03-1914), dan Tonia (26-11-1910), moeder Catharina van Heeswijk met op haar schoot Martina Maria (22-09-1915, overleed als peuter), dan Drika (26-08-1909) en Anna (07-08-1907). (Foto: collectie Jan en Jo Timmers - van de Hurk, ingestuurd door Willem Timmers.)
1916 In 1916 moest meester Antoon van de Donk in militaire dienst. Hij had toen verkering met Wilhelmina, dochter van meester Adrianus van de Ven, aan wie hij vanuit Harderwijk op 9 november 1916 deze kaart schreef.

Naar Wilhelmina v/d Ven
p/a de weledele heer Swinkels/Bruning

Harderwijk, donderdagmiddag.

Je kaart ontvangen. Hierbij nog een mooi kiekje van de schietbaan. Dit is nogal goed gelukt. Zaterdag  kom ik je even goedendag zeggen. Ik ga naar Gennep via Bosch Bokstel. Ben met de trein van 7 a half 8 in Veghel […] dan met de trein van 8.50 weer door, kan je dus net even goeden dag zeggen, zoo net terug van een marsch 3 km, vanmiddag niets meer te doen. Als ik nog tijd heb, schrijf ik nog een brief, anders zal ik je […..] wel vertellen.

Met hartelijke groeten enz. 
je Antoon

De ouders van Antoon van den Donk, woonden in Gennep.

Ca. 1916 Jan van de Biggelaar als soldaat. (Foto: collectie Marinus van de Biggelaar.)
1917 Thijssen.jpg (284341 bytes) 1917 Het gezin van Janus Thijssen, wonend op (huidig adres) Hoge Biezen 5. Staandje van links naar rechts: Antje (of Anna Maria, gedoopt op 17-05-1899 in Zijtaart, overleden op 15-02-1979 in Boerdonk, trouwde met Cornelius Bekkers), Jana (of Adriana, geboren in Son, trouwde met Grard Dortmans en woonde in Vorstenbosch), Toon (of Antonius, gedoopt op 19-11-1896 en Zijtaart, overleden op 21-10-1973 in Zijtaart, trouwde met (1e x) Petronella van Dijk en (2e x) Antje van Rijbroek), Tinus (of Martinus, gedoopt op 18-10-1895 in Zijtaart, overleden op 23-05-1944 in Zijtaart, getrouwd met Antonia Oppers), Miet (of Joanna Maria, gedoopt op 25-01-1893 in Son, overleden op 22-01-1948 in Zijtaart, getrouwd met Christianus van Nunen), en helemaal rechts Johan (gedoopt op 13-05-1903 in Zijtaart, trouwde op 02-06-1922 (1e x) in Nijnsel met Johanna Maria van Lieshout, en (2e x) met Petronella Gloudemans uit Eerde, woonde op Vressel). Johan Thijssen had in 1915 zijn Eerste H. Communie gedaan en draagt zijn horloge aan een ketting dat jongens bij die gelegenheid kregen. Zittend: Janus Thijssen (geboren op 13-12-1963 en overleden op 01-11-1948), en zijn vrouw Mieke (of Maria) van de Hurk (geboren op 31-03-1865 en overleden op 23-05-1938). Foto gemaakt ter gelegenheid van hun zilveren bruiloft. (Foto: collectie Erna van den Elsen, Boxtel.)
Ca. 1917 Gezin van Dorus van Asseldonk en Lamberdina Kerkhof, wonend op (huidig adres): Pastoor Clercxstraat 22. Achterste rij: Tonia (getrouwd met Willem Timmers), Mie (getrouwd met Hannes van Zutphen), Nel (getrouwd met Harrie Vissers uit Eerde). Vooraan: Willem (woonde in Keldonk), Dorus met Piet, Maria (later Zuster Theodosia), Lamberdina Kerkhof, Tonnie (vader van Dorus), Mien (ongetrouwd) en Jaan (getrouwd met Jan van de Tillaart). (Foto: collectie Martien van Asseldonk.)
1918 Graard van Boxmeer is geboren op het Havelt. Hij woonde na zijn huwelijk in Zijtaart en zat voor Zijtaart in de gemeenteraad. Op de foto zijn vader Willem van Boxmeer en moeder Johanna van de Steen met hun kinderen. Van links naar rechts: Janus, Willem (vader), Miet, Graard, Jan, Bert, Mien, Johanna (moeder) en Bertha. Op de achtergrond Bet Pennings (de meid) en soldaat langnek. De foto is gemaakt in 1918, want de jongste is Bertha die in december 2011 97 jaar zal worden. De foto is gemaakt bij het huis Kruigenstraat 6 op het Havelt, tegen de zijgevel van het bakhuis dat stond langs de toegangsweg. (Foto: toegestuurd door Marc van den Berkmortel, namen en datering door Jan van Boxmeer.)
1918 Martinus Raaijmakers en zijn vrouw Maria van de Tillaart, met op het paard Bettie (gedoopt op 4 februari 1916), de oudste dochter van hun dochter Joanna Maria Raaijmakers, getrouwd met Martinus van de Tilaart. (Foto: collectie Liesbeth Vissers - van de Tillaart.)
1918 De kleuterschool bij de zusters op 24 juli 1918. Achterste rij van links naar rechts: zuster Kazimina, Fassbender, Fassbender, Fassbender, Marie van Reijbroek, Ketelaars, Mina van de Ven, Grard Brugmans, Hanneke Brugmans, zuster Birmenita Brugmans. Middelste rij: An Ketelaars, Leen van Berkel, #?, #?, #?, Hanneke Raaijmakers, Leenart Raaijmakers, Cor van Berkel, Drieka van Berkel, Martina van Helvoirt, Jas van Helvoirt. Onderste rij: Adriaan van de Nieuwenhuijzen, Nel van de Nieuwenhuijzen, Door van de Nieuwenhuijzen, Frans de Visser, Bertus Brans, Harrie Rovers, Dineke Boogaart, Sjors (vluchteling uit Belgi), Miet Pennings, Miet van der Heijden, Frans van der Heijden. (Foto: collectie Antoon Vissers.)
1918-1919 Gezin van Klompenmaker Adrianus van de Biggelaar en Johanna Maria van den Oetelaar. De oudste kinderen Jan en Anna Maria (Miet) werden nog niet in Zijtaart geboren, maar vanaf 1898 of 1899 woonden zij op (huidig adres): Leinserondweg 13. Zittend: Adrianus van de Biggelaar (1865-1935) en zijn vrouw Anna Maria van de Oetelaar (1866-1942). Staaande hun kinderen van links naar rechts: Johan (gedoopt op 24-07-1907, had een winkel in Zijtaart, huidig adres Pastoor Clercxstraat 84), Berta (gedoopt op 12-03-1906, trouwde met Graard Manders en woonde in Volkel), Anna Marie (Miet, geboren op 05-06-1896, trouwde in 1922 in Eindhoven met Hendricus Adrianus Marinus, die smid was in Eerde. Hun dochter Maria Marinus trouwde met Cor de Visser uit Zijtaart), Jan (geboren in 1894, trouwde met Dora van de Zanden en had een cafe in Zijtaart, huidig adres Pastoor Clercxstraat 31), Hanneke (gedoopt op 13-05-1898, trouwde met Ties van Hek en woonde in Erp), Jana (gedoopt op 04-06-1901, trouwde met Sanders en woonde in Odiliapeel), Dien (gedoopt op 04-11-1904, trouwde met Jan van de Wetering en woonde in Zijtaart, huidig adres Corsica 4), en Tonia (gedoopt op 19-07-1903, trouwde met Janus Brugmans en woonde in Zijtaart, huidig adres Pastoor Clercxstraat 40; in dit huis woonden eerst ook Jan van de Biggelaar, daarna vader Adrianus van de Biggelaar). (Foto: collectie Marinus van de Biggelaar.)
1918-1920 Het H. Hartbeeld dat in 1922 geplaatst zou worden staat er op deze prentbriefkaart, afkomstig uit de collectie van Harrie Vervoort, nog niet. De rolluiken van de pastorie, die uit 1913 dateren, zijn al wel aangebracht. De foto is iets jonger dan de foto van de kerk hierboven, want de jonge beukenboom die ter hoogte van de kerktoren staat, is op de andere foto niet te zien, of als die boom er al wel stond, kleiner. De mastjes naast de kerk zijn op de hiernaast afgebeelde prentbriefkaart ook groter dan op de hierboven afgebeelde prentbriefkaarten die in 1913-1914 gemaakt zijn. (Foto: collectie Harrie Vervoort.) De foto in de collectie van Harrie Vervoort heeft geen originele achterkant. Een origineel exemplaar van deze prentbriefkaart bevindt zich in de collectie van Tiny van Lieshout te Sint-Oedenrode. Op de achterkant staat: 'Uitg. J. Vogels, Rijwielhandel, Zijtaart', en serienummer 20556.
1918-1920 De gaslamp aan de rechterzijde zal met de aanleg van de electriciteit in 1920 wel opgeruimd zijn. Op de achterkant van het originele exemplaar in de collectie van Tiny van Lieshout te Sint-Oedenrode staat: 'Uitg. J. Vogels, Rijwielhandel, Zijtaart', en serienummer 20557. Deze kaart en de kaart hierboven vormen een serie, wat ook te zien is aan hetzelfde lettertype van het opschrift (let bijvoorbeeld op het dwarsstreepje door de Z). J. Vogels woonde op (huidig adres) Pastoor Clercxstraat 49. Op de kaart hierboven uit 1913-1914 zijn de fietsen van zijn handel voor zijn huis te zien. (Foto: collectie Harrie Vervoort.)
1920 Gezin van Marinus van de Zanden, waarschijnlijk gemaakt ter gelegenheid van hun zilveren bruiloft. Het gezin woonde op Jekschot, eerst onder de parochie Nijnsel, maar vanaf 1902 werden hun kinderen in Zijtaart gedoopt. Achterste rij staande van links naar rechts: Tinus (gedoopt op 20-01-1905, trouwde met Adriana van de Berg en woonde in Boekel), Has (29-04-1902, trouwde met Hanna van de Tillaart en emigreerde naar Canada), Dora (ca. 1898, trouwde met Jan van de Biggelaar en woonde in Zijtaart, eerst een klompenmakerij op huidig adres Pastoor Clercxstraat 40, later een cafe op huidig adres Pastoor Clercxstraat 31), Martina (ca. 1897, trouwde met Gerard van de Heijden, woonde in Sint-Oedenrode), Hendrica (04-11-1903, trowde met Frans van Bakel, woonde in Zondveld, huidig adres Jekschotstraat 13, en emigreerde naar Canada), en Marinus (20-01-1906, trouwde met Mina van de Weideven, woonde op Zondveld, huidig adres Jekschotstraat 16, en emigreerde naar Canada). Voorste rij: Bert (22-08-1908, trouwde met Drika van de Ven en woonde in Nijnsel), vader Marinus van de Zanden (1867-1945), Dina (10-04-1913, trouwde met Frans Manders en woonde in Keldonk), moeder Godefrida Verboorten (1869-1939) en Marie (03-09-1909, trouwde met Harrie van de Linden en woonde in Mariahout). In juli 1909 overleden 2 dochters uit dit gezin aan diphterie: Maria, 13 jaar en Mieke 11 jaar oud. Ook Adrianus, geboren in november 1910 overleed op jonge leeftijd. (Foto: collectie Marinus van de Biggelaar.)
1920 Trien van de Ven en Toniie van Asseldonk komen aan op de pastorie na rond geweest te zijn voor de eieromgang. (Foto: toegestuurd door Marc van den Berkmortel).
1920 Drie generaties huisartsen. Dr. J. C. Kuijper (1863-1941), met hoge hoed, trok er in zijn paraktijk te Gemert in 1920 nog op uit met rijtuig en paard. Het paard werd gemend door Arnoldus Royackers, alias 'Nol van d'n dokter'. De man met sigaar en hoed is Dr. J. Verbeek, huisarts te Veghel. Naast hem diens zoon C. Verbeek, later huisarts te Gemert. De meisjes met de charmante hoeden zijn Brigitte, Emilie, Agnes en Octovit Verbeek. Octovit woonde later in Zijtaart, op Zondveld. (Foto collectie Antoon Vissers).
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads