Foto's Huizen Kroniek

Historische foto's van Zijtaart uit 1900-1910

Als u op een foto klikt wordt die groter weergegeven.
Rond 1900 Poffer afkomstig van Kaatje van Heeswijk (1880-1925). De poffer bevindt zich in Deurne (mededeling Antoon Vissers). Op de linkse foto staat Kaatje van Heeswijk met een poffer op haar hoofd en op de rechtse foto Sijntje van de Ven en Kaatje van Heeswijk. (Foto's: collectie Antoon Vissers)
Begin 20ste eeuw Poffer afkomstig van Petronella (Pietje) van Eerd (1876-1946), dochter van molenaar Godefridus van Eerd gehuwd met Gerardus Coppens. De poffer bevindt zich in Deurne (mededeling Antoon Vissers)
Begin 20ste eeuw Zwarte kapmantel afkomstig uit Zijtaart, gemaakt van wol en zijde, afgewerkt met katoen en kralen en voorzien van een metalen sluiting. Lengte 132 cm. De mantel bevindt zich momenteel in het Nderlands Openluchtmuseum. Foto gestuurd door Antoon Vissers.
1900 Deze en de volgende foto zijn vermoedelijk op dezelfde dag gemaakt. Er staan 33 kinderen op deze foto De school was toen verdeeld in twee groepen, klas 1, 2 en 3 kregen in een lokaal les, en klas 4, 5 en 6 in een ander lokaal. Op de foto staan de kinderen van klas 4, 5 en 6, met links meester Adrianus van de Ven en rechts meester Peter Alphons de Bont. (Foto: collectie Jan Versantvoort, Uden).

Omdat de foto uit 1900 dateert, zullen de kinderen grotendeels overeenkomen met de Eerste Communicanten uit de jaren 1900-1902. Die communicanten waren:

Eerste Communicanten uit 1900:
Jongens: Lambertus van de Ven, Arnoldus Michael de Bont (zoon van meester de Bont), Jan Verbakel, Cornelis Oppers, Theodorus Donkers, Franciscus Vervoort en Lambertus van de Heijden:

Meisjes: Anna Maria van de Ven, Joanna van Sleeuwen, Francisca van de Ven, Anna Maria Raaijmakers, Antonetta Raaijmakers, Maria van Berkel

Eerste Communicanten uit 1901:
Jongens: Henricus van Eerdt, Wilhelmus Petrus de Bont (zoon van meester de Bont), Arnoldus Wilhelmus Klerks, Adrianus van de Heijden, Wilhelmus Kremers, Henricus van de Berg, Joannes van de Velden, Wilhelmus van Helvoort, Joannes Franciscus Smits

Meisjes: Joanna van de Ven, Ardina Bekkers, Henrica van Rijbroek, Joanna van den Burgt, Joanna Swinkels, Maria Oppers, Elisabeth van de Tillaart, Lamberdina van de Hurk, Maria Bouw, Bertha Vervoort

Eerste Communicanten uit 1902:
Jongens: Henricus Rovers, Joannes Bouw, Adrianus Donkers, Joannes van de Tillaart, Petrus de Beer, Adrianus Verbakel

Meisjes: Adriana van Eerd, Wilhelmina van de Ven, Henrica van de Ven, Cornelia van de Bogaard, Antonia Verbruggen, Petronella Brugmans, Anna Maria van de Ven

Wie is wie?
1900 Op deze foto staan 65 kinderen, dat was de hele school. Op deze foto is meester De Bont ook te zien. (Foto: collectie Jan Versantvoort, Uden).

De foto is gemaakt voor januari 1902, want vanaf die maand kregen de meisjes les in het klooster. De bomen zijn een stuk groter dan op de foto van dit deel van Zijtaart uit 1896 en goed vergelijkbaar met de bomen op een de foto uit 1904.  De twee jongens midden boven waren gezien hun kleren duidelijk "iets meer" dan de rest. Vermoedelijk waren het Michael en Willem de Bont, zonen van schoolmeesters de Bont. Deze deden in 1900 en 1901 hun eerste communie en Michael was na 1900 van school af. Frans, zoon van meester Adrianus van de Ven zat in 1900 nog in de klas met jongere kinderen (klas 1, 2 en 3). Op grond van deze overwegingen zijn deze foto's op 1900 gedateerd.
1901 Het huis rechts is Jekschotstraat 11. Het gebouw in het midden is een schuur die later tot woning verbouwd zou worden. Deze woning heeft nu adres Jekschotstraat 11A. Toen de Veghelse brouwer Smits in 1893 het landgoed Jekschot kocht, maakte hij hier de hoofdingang van zijn landgoed en legde hij er een mooie siertuin aan. (Foto: BHIC.)
1901 Jekschot b1.jpg (383054 bytes) 1901 1901 Jekschot b2.jpg (299618 bytes)De vorige kaart werd ook aangetroffen in de collectie van Tiny van Lieshout te Sint-Oedenrode. Aan de voorzijde staat geschreven ´Marie´ en de kaart werd gestuurd aan ´Mejufv[rouw] H. van der Stighel, Korte Kelderschekade, Dordrecht´. De kaart werd op 30 september 1901 afgestempeld. 
1901 Het huis links van de weg is Jekschotstraat 13 gezien vanuit de richting van Mariahout. Deze foto en de foto hierboven komen uit het archief van de familie Sopers die het landgoed Jekschot in bezit hadden. (Foto: BHIC.)
1901 Jekschot a1.jpg (312879 bytes) 1901 1901 Jekschot a2.jpg (264991 bytes)De vorige kaart werd ook aangetroffen in de collectie van Tiny van Lieshout te Sint-Oedenrode. Aan de voorzijde staat geschreven 'de Rooi, 17 nov[ember] [19]01.' De kaart werd gestuurd aan 'Mejuffr[ouw] B. S. Pleyten, p/a. Notaris de Rooy, St. Oedenrode'. De kaart werd op 17 november 1901 afgestempeld.
1902 Broeder Jozef (Adrianus) van Asseldonk. Adrianus werd op 29 maart 1882 in Zijtaart gedoopt als zoon van Antonius van Asseldonk en Petronella Vogels. Adrianus verhuisde in 1905 van Veghel naar Drunen. In 1906 trad hij in in het klooster en nam als kloosternaam broeder Jozef aan. Hij heeft in Drunen, Elshout, Eindhoven, Zeist (1949-1950), Venray (1950-1951) en Noordwijkerhout (1951-1969) gewoond. Adrianus overleed op 18 september 1969 in Noordwijkerhout. (foto: collectie Martien van Asseldonk.)

1903 Dit is een foto van Leonardus (roepnaam Narus) van Asseldonk. Hij werd op 18 februari 1872 op De Doornhoek geboren. Op 14 december 1899 verhuisde hij naar Drunen, waar hij broeder werd in de Congregatie van de Onbevlekte Maagd en de H. Franciscus van Assisië. Zijn kloosternaam was broeder Ambrosius. Hij woonde tot zijn dood op 15 maart 1939 in Drunen. Hij was daar Overste-Novicenmeester. Zijn bidprentje zegt van hem: Hij was een zachtmoedig man, zachtmoediger dan allen. Hij werd in Drunen begraven, maar later werd zijn graf naar Handel verplaatst. (Foto: collectie Jan Vervoort. Andere bronnen: mondelinge mededeling in 1979 van Toon Kanters en bidprentje van Leonardus ook uit de collectie van Jan Vervoort.)
Straat 1918.jpg (306938 bytes)

In of kort voor 1904
Straat 1918 b.jpg (297220 bytes)Het opschrift op deze op 8 september in Deventer afgestempelde kaart luidt: ´Aan den jongh. G.J. Jurgens, ziekenhuis, Deventer. Gerrit, Wij zitten hier in het zuiden van Brabant, bij flinke menschen zijn wij ingekwartiert. Nu tot volgende week, gegroet, Coen, Zytaart – Vechel'. Midden op de foto voor het paard staat met paraplu en tas Jan Brouwers, tot 1916 koster en tuinknecht bij de pastoor. Op de voorkant staat ´F.St.´. Dit zijn de initialen van Frans Stender, destijds fotograaf in Veghel. In de marge staat: "Uitgave Th. L. v. d. Nieuwenhuizen". Bronnen: de foto bevindt zich in BHIC en staat ook afgedrukt in A.C.J. van der Plas, Veghel in Oude Ansichten, nr. 102 (Zaltbommel 1972). Gegevens over het ontslag van Brouwers: Parochiememoriaal.
1914=1918 Zijtaart a.jpg (297797 bytes)

In of kort voor 1904
1914=1918 Zijtaart b.jpg (217830 bytes)Maria van de Ven, dochter van Ciska Coppens, studeerde in Utrecht en bladerde in de jaren negentig een keer terloops door een kraampje met oude ansichten langs een van de grachten in de binnenstad. Daar trof ze deze kaart aan, die nu in bezit is van Ciska Coppens. Het opschrift: 'Aan den heer N. Busscher, Ruiterstraat no. 3, Groningen. Ik ben woensdag daar (Zijtaart) aangekomen om 6 uur en we zijn om 4 uur 's morgens al in de trein gestap en we gaan nog verder. Ik ben goed gezond en mijn adres weten (..)oeling wel, doe voor al de komplimenten aan haar allen en zeg dat ik haar niet feliciteren kan.' Andere zijde: 'Ik hoop dat U allen goed gezond weest. Gegroet van U zoon G. Busscher.' Deze kaart werd in september 1904 afgestempeld. Het Veghelse poststempel lijkt op beide kaarten identiek, zodat de kaarten vermoedelijk op dezelfde dag verstuurd zijn. De foto is dan in of kort voor 1904 genomen.
1904-1905 Van links naar rechts: Henrica van Cleef met op haar schoot Helena (welke later met Wilhelmus Waals trouwt), Lamberta en Peter W. Zijlmans. De famiile woonde op (later adres) Biezendijk 8. (Foto: collectie Marja Waals.)
1905 In 1905 is de eerste foto van de fanfare genomen ter gelegenheid van de inwijding van het vaandel. Zittend van links naar rechts: Lambertus van de Tillaart (genoemd: Bert Willeme, hij was penningmeester), meester van de Ven (voorzitter en trombonist), midden voor het vaandel directeur Hein van Zutphen, dan Jan Brouwers (secretaris, hij was ook koster) en Karel van Eerd (bestuurslid). Staande van links naar rechts: Tinus Vogels (bas), Christ van de Ven (bugel), Jan Vogels (grote trom), Frans van de Ven, Dorus van de Nieuwenhuijzen, Toon van de Tillaart (genoemd: Thijssen), Hannes van de Tillaart (genoemd: Thijssen), Piet van Hooft (genoemd: Woutjes, hij was vaandrig), Tinus Raaijmakers, Tinus Coppens (tuba), Jan Coppens (trombone), Driek van de Ven, Bertje Vervoort (piston), Johan Smits (piston), Bernard Smits (roefelder), Jantje Adriaans en Bert van Willem (Stine) van de Ven. (Foto: collectie Albert van Zutphen. De foto werd door de weduwe van Johan van Eerd, Dina de Mulder (Gerardina van Hoof), geschonken aan Piet van Zutphen, vader van Albert.)
1905 Op 15 juli 1910 overleed Wilbert, zoon van Willem van de Ven en Wilhelmina Welten op 21-jarige leeftijd aan een longontsteking. Hij was op 5 december 1888 in Zijtaart geboren. Bij zijn overlijden werd deze foto afgedrukt. Men heeft voor die foto de foto van de fanfare uit 1905 gebruikt. Wilbert (roepnaam Bert) was op de foto uit 1905 17 jaar. Hij staat uiterst rechts op die foto. Overigens heeft de fotograaf zijn lichaamsprofiel aan de linkerkant niet helemaal correct gevolgd. Op de foto uit 1905 is dat profiel ook moeilijk te zien, omdat Bert op de foto voor een andere jongen (Jantje Adriaans) staat. (Foto: collectie Harrie Vervoort.)
1905 De Veghelse bakkersbond voor het gebouw vam societeit Concordia in Veghel, onder voorzitterschap van P. Slooten (midden achter de tafel). De overige bakkers zijn zittend van links naar rechts: P. van de Steijn, A. van de Boer, W. van Thiel en H. van de Sande;  tweede rij: J. Verhoeven, J. van de Stein, P. Olivers, Piet van de Nieuwenhuizen (Zijtaart), G. van de Laar en G. STtapelbroek (Eerde); derde rij: W. Fleskens, F. Rooymans, A. Ketelaars en R. van de Linden; vierde rijd: J. van Eerd, F. van de Berg (graanhandel), P. Coppens, J. Maas en A. van Meltvoort (Foto: collectie Antoon Vissers).
1905-1910 Anna Maria van de Oetelaar, getrouwd met klompenmaker Adrianus van de Biggelaar. Ze werd op 16-02-1866 in Eerde geboren en overleed in Zijtaart op 14-01-1942. Het echtpaar woonde op huidig adres Leinserondweg 13. (Foto: collectie Marinus van de Biggelaar)
Ca. 1906 Het gezin van Sebastianus van der Brugge (geboren op 21 maart 1853, overleden op 5 april 1932) en Maria van Asseldonk (geboren op 6 juli 1859, overleden op 7 augustus 1920), ze trouwden op 9 februari 1885. Achter hun drie dochters van links naar rechts: Antonia, geboren op 15 september 1890 (roepnaam Ant, zij werd slotzuster bij de Zusters Augustinessen in Sint-Oedenrode, haar kloosternaam was Zr. Ma. Bernarda), Barbera, geboren op 28 oktober 1886 (ze trouwde met Jan Vervoort), en Johanna, geboren op 1 april 1892 (roepnaam Hanneke, ook zij werd slotzuster in Sint Oedenrode, kloosternaam Zuster Ma. Sebastiana).
Straat 02 a.jpg (389955 bytes) juli-september 1906 Straat 02 b.jpg (325856 bytes) Deze kaart is uitgegeven door Adr. van de Nieuwenhuizen en heeft nummer 6138. Aan de linkse kant van de weg staan de huizen met de latere adressen Pastoor Clercxstraat 36 en 38 (één gebouw), 40 en daarachter de school (het latere verenigingsgebouw). Aan de rechterkant het woonhuis en de smederij van de familie Smits inclusief achter de smederij de in 1906 gebouwde uitbreiding (met drie ramen met boogvormige bovenkanten); de vergunninng werd op 16 juni 1906 verleend. Daarachter de latere adressen Pastoor Clercxstraat 39 en 41 (één gebouw) en het huis met het hogere dak is het enige dat er nu staat (Pastoor Clercxstraat 43). De kaart werd afgestempeld op 12 oktober 1908. Op basis van de gegevens van deze kaart alleen kan de foto op 1906-1908 gedateerd worden. De tekst:

'Aan Mej[uffrouw] M. Meijers, p[er] a[dres] Den Heer P. Meijer, Zuideinde, Brielle
Marie ! Door deze voldoe ik aan mijn belofte om U een kaart van Zijtaart te sturen. Ze is niet erg duidelijk. Moeder, Gonda, Miechel en Marietje en P. v[an] d[en] Nieuwenhizen staan er ook op. Is Jan er uit geloot of erin? Ik heb de boodschap van Karel van Eerdt gedaan. Hij zal dezer dagen ook wel eens een kaart sturen. Verders is geen nieuws. De groete aan alle huisgenooten. In de hoop binnenkort van U ook eens een kaart te ontvangen (niet de kapel) blijf ik uwe Willem.' 


Petrus van den Nieuwenhuizen kocht in of kort voor 1904 het pand met later adres Pastoor Clercxstraat 39 en dat moet de man zijn die rechts van de weg voor zijn eigen huis staat. Op de kaart hieronder staat Barbera, dochter van meester Van de Ven aangegeven. Op deze fotos is zij het meisje helemaal rechts.

De Willem die de kaart stuurde was een zoon was van Meester De Bont. Willem was toen hij de kaart stuurde 19 jaar oud en bakkersleerling. Meester De Bont woonde toen de foto gemaakt werd op Pastoor Clercxstraat 40. In 1903 overleed de eerste vrouw van meester de Bont en in september 1906 hertrouwde hij met de 45-jarige Maria Meijer uit Brielle. Willem had in 1906 een 12-jarige broer Michiel, die in 1906 thuis in Zijtaart woonde en een 5-jarig zusje Maria (Marietje). Het gezin woonde in het huis naast de school. Maria Meijer is mogelijk een van de twee vrouwen die daar voor de deur staat. De andere vrouw zal dan die Gonda zijn. Vermoedelijk was zij huishoudster bij de familie De Bont.

De vrouw helemaal links staat voor de deur van het huis Pastoor Clercxstraat 38. Daar woonden in 1906 Johannes van de Wijdeven met zijn vrouw Jacoba Verbruggen. De vrouw voor de deur met de witte muts op zal de 61-jarige Jacoba Verbruggen zijn. (Kaart: collectie Tiny van Lieshout, Sint-Oedenrode.)
juli-september 1906 Deze kaart komt uit dezelfde serie als de vorige foto. De foto komt uit de nalatenschap van meester Van de Ven. Zijn dochter Barbera (toen 7 jaar) staat op de foto en haar naam is met pen op de foto geschreven. Antoon Vissers heeft ook de naam van Piet van de Nieuwenhuijzen en Frans van de Ven bijgeschreven. Piet staat in de deur van zijn huis.

Van Frans, zoon van meester Van de Ven is volgens de familieoverlevering bekend dat hij als eerste van Zijtaart een fiets had. Volgens Jan Versantvoort uit Uden, een zoon van Frans' zus Mien heeft hij zijn vader vaak horen vertellen dat de jongen met dfe fiets inderdaad Frans van de Ven is. Toen de foto gemaakt werd was Frans 14 en een half. Hij leerde in Heeswijk voor horlogemaker en zal daar wel naar toe gefietst zijn. Hij is op 28 september 1906 naar Heeswijk vertrokken. Hij maakte de opleiding niet af en keerde op 7 december 1907 weer terug naar Zijtaart. Frans staat ook op de foto van de fanfare uit 1905, vierde van links.

Volgens het opschrift op de achterkant van de kaart hierboven is de jongen met zijn handen in de zij de 12-jarige Michiel, zoon van meester van de Bont en de kleuter zijn zusje Maria. Het feit dat hij schoenen aan heeft en geen klompen wijst er ook al op dat het geen boerenzoon is. De vrouw helemaal rechts is weer Jacoba Verbruggen. (Kaart: collectie Jan Versantvoort, Uden) 
Molen a.jpg (314022 bytes) juli-september 1906 Molen b.jpg (297898 bytes) Deze kaart is uitgegeven door Adr. van de Nieuwenhuizen en heeft nummer 6139. De kaart is door 'Mina' verstuurd aan 'Mevr[ouw] M. van Baarts, Bergendalseweg 4, Nijmegen'. Het is de oudst bekende afbeelding van de Zijtaartse molen. Rechts staan de huizen van de huidige Korenmolenweg. Het gebouw helemaal rechts staat op de plaats van huidige adres Korenmolenweg 2. Op 6 mei 1905 kreeg Godefridus van Eert vergunning om deze 'werkplaats om een stoommachien in te plaatsen' te bouwen. Daarachter staat een loods en daarachter weer het huis met huidig adres Korenmolenweg 1. De kaart werd op 1 oktober 1907 afgestemeld. Op basis van gegevens van deze kaart alleen kan de foto op 1905-1907 gedateerd worden. (Kaart: collectie Tiny van Lieshout, Sint-Oedenrode.)
Straat 01 a.jpg (237109 bytes) juli-september 1906 Straat 01 b.jpg (277025 bytes) Deze kaart is uitgegeven door Adr. van de Nieuwenhuizen en heeft nummer 6140. De kaart is verstuurd aan 'Den heer Herm[an] van Dijk, Dijk, Stratum', door: 'Bertha, Henri Leijten, J[an], J. C. Kamp, pastoor, Anna, Jan Leijten.' Pastoor Kamp was pastoor in Zijtaart sinds 17 februari 1905. De kaart werd afgestempeld op 19 april 1911. Op basis van gegevens van deze kaart alleen kan de foto op 1905-1911 gedateerd worden. (Kaart: collectie Tiny van Lieshout, Sint-Oedenrode.)

Deze kaart vormt met de twee voorgaande kaarten een serie die tegelijkertijd uitgegeven werd vóór 1 oktober 1907, want op die dag werd de kaart van de molen afgestempeld. Op de eerste foto van de straat staat een uitbreiding van de smederij van Smits waarvan de vergunning op 16 juni 1906 werd verleend. Als we aannemen dat Smits pas bouwde nadat hij zijn vergunning kreeg, dan is die foto op zijn vroegst in het najaar van 1906 gemaakt. Op de foto hiernaast van de kerk ligt een grote hoop stenen. Op 14 juli 1906 werd de eerste steen van de kapel het klooster gelegd, het is waarschijnlijk dat de stenen voor de bouw van de kapel zijn. De bouw van de kapel werd nog in 1906 voltooid. Gezien de bladeren aan de bomen op alle foto's zullen de foto's wel tegelijkertijd gemaakt zijn, men maakte destijds niet vaak foto's. De conclusie is dat de foto´s in de nazomer van 1906 genomen zijn, voordat de bomen hun bladeren verloren. Frans van de Ven vertrok op 28 september 1906 naar Heeswijk en staat nog op een van de foto's en de foto's zullen voor die datum gemaakt zijn.
15 mei 1907 Foto van de bruiloft van Grard Coppens en Piet van Eert. Voorste rij van links baar rechts: Fried van Eert (vader van de bruid), Helena Vraets (moeder van de bruid), Grard Coppens (bruidegom), Piet van Eert (bruid), Bartelien van de Ven (moeder van de bruidegom), kanunnik Servatius (Frans Coppens, heerbroer van de bruidegom), Martien Coppens (vader van de bruidegom). De foto werd gemaakt door fotograaf F.J. Stender uit Veghel. De groep zit voor het huis van de bruid, nu Koremolenweg 1. (Bron: Joep Coppens en Els Coppens van de Rijt, Martien Coppens van dorpsjongen tot stadsmens.”)
Johanna van Lith van Erp.jpg (187746 bytes)  Ca. 1913 Johanna van Lith.jpg (216402 bytes)

 

 

Johanna van Erp (links) en Johannes van Lith en Johanna van Erp (rechts).

 1905-1909 Dit is een foto van de familie Van Lith uit Keldonk, afkomstig van Joke Graat uit Aarle-Rixel, kleindochter van Johannes Lambertus van Lith. Op de foto staan, achterste rij van links naar rechts:

Schoonzoon Hendrikus Tielmans, die op 05-06-1905 trouwde met Lamberdina van Lith, Dochter Lamberdina van Lith, geboren op 13-04-1873,

Drie ongetrouwde zonen, Johannes, Adrianus en Martinus van Lith (ik weet niet wie wie is). Johannes, geboren op 13-06-1870, timmerman in Erp, op 18-06-1909 getrouwd met Maria Vogels, Adrianus, geboren op 05-06-1882, timmerman in Erp, getrouwd in ca. 1913 met Theodora Cornelia Toonders uit Geldrop, Martinus, geboren op 02-07-1883, molenaar te Keldonk, op 16-01-1920 te Erp getrouwd met Johanna Biemans,

Zoon Johannes Lambertus van Lith, geboren op 08-09-1876, timmerman in Zijtaart. Getrouwd op 08-06-1905 in Veghel met Johanna van Erp, overleden op 25-01-1914. Op 24-07-1914 hertrouwde Johannes Lambertus in Erp met Johanna Swinters, weduwe van Gerardus Delissen. Johannes Lambertus overleed op 23-04-1916 in Zijtaart

Schoondochter Johanna van Erp, geboren op 16-03-1875 als dochter van Gerardus van Erp en Lamberdina Daandels

Zittende:

Twee dochters die non werden, ik weet niet wie wie is: Adriana, geboren op 25-04-1879, religieuze, ingetreden in 1901 en Wilhelmina, geboren op 23-02-1881, religieuze, ingetreden in 1901

Vader: Lambertus van Lith, geboren op 01-04-1838 te Veghel, als zoon van wijlen Egidius van Lith en Wilhelmina Boudewijns, timmerman te Keldonk, overleden op 30-11-1920 te Keldonk

Moeder: Johanna Maria van de Ven, geboren op 30-09-1844 te Veghel, winkelierster

De kleine jongen in het midden is een neefje dat bij hen inwoonde: Johannes van de Ven, geboren op 18-06-1897 in Bakel.

Uit dit huwelijk werden nog twee kinderen die jong overleden zijn: Adrianus, geboren op 02-04-1872, overleden op 14-02-1877 en: Francina, geboren op 26-10-1877, overleden op 01-02-1897

Van wanneer dateert deze foto? Omdat Johanna van Erp er op staat moet de foto dateren van na 08-06-1905 (datum van haar huwelijk) en van voor 25-01-1914 (datum van haar overlijden). Verder weten we dat drie zonen nog ongetrouwd zijn. De eerste van die drie die trouwde was Johannes op 18-06-1909. De foto dateert dus van vóór die datum. De foto is gemaakt tussen 8 juni 1905 en 18 juni 1909.

Bronnen: Bevolkingsregister en Burgerlijke Stand, geraadpleegd op www.BHIC.nl

 
Ca. 1908 De familie van schoolmeester De Bont, wonende op (huidig adres) Pastoor Clercxstraat 24. Staande tweede van links: vader Petrus Alphonso de Bont, geboren op 01-10-1859 te Biest en overleden op 30-04-1910 te Zijtaart. De eerste vrouw van schoolmeester De Bont was Cornelia van Leuken, geboren op 11-09-1859 te Biest en overleden op 03-12-1903 te Zijtaart. De Bont hertrouwde op 07-09-1906 met Maria Meijer, geboren op 12-08-1861 te Briel. Ze is de zittende vrouw op de foto. Links en rechts van vader staan Arnoldus Michiel Bont, geboren op 25-01-1888 te Raamsdonk en Wilhelmus Petrus de Bont, geboren op 24-09-1889 te Raamsdonk. Helemaal rechts staat Michiel Johannes de Bont, geboren op 30-11-1893 te Raamsdonk. Naast moeder staat Maria Antonia de Bont, geboren op 11-09-1901 te Zijtaart. (Foto: collectie Michel Wijnhof, kleinzoon van Michiel de Bont.)
10-5-1909 Dit zijn Petrus Reijbroek (geboren op 9-11-1879) en Catharina de Leest (geboren op 8-3-1877). Petrus kwam uit Boekel, en Catharina woonde in Zijtaart (nu Biezendijk 30). Het echtpaar trouwde op 10-5-1909 en woonde hierna op De Kampen 5. (Foto: collectie Pieter Reijbroek, Wageningen)
Ca. 1910 Dit is Petronella (Nel) de Groot. Ze werd op 7 mei 1834 in Uden geboren en trouwde daar op 22 mei 1869 met Cornelis (Knillis) Rovers. Na hun huwelijk ging het echtpaar op de Lage Biezen in Zijtaart wonen. Tussen 1871 tot 1877 werden kinderen uit dit huwelijk in Zijtaart geboren en vanaf 1873 ook gedoopt. In 1889 werd het huis op de Lage Biezen afgebroken en in hetzelfde jaar overleed Knillis Rovers in Vorstenbosch. Kennelijk is de familie vóór 1889 naar Vorstenbosch verhuisd. Petronella overleed op 27 november 1915 in Vorstenbosch op 78-jarige leeftijd. Op de foto hiernaast is ze al vrij oud en toen de foto gemaakt werd, woonde Petronella in Vorstenbosch. Foto: collectie W.A. Rovers, Breda.)
Ca. 1910 Hendrikus van Eindhoven (geboren op 15-06-1876, overleden op 15-03-1955) en zijn vrouw Johanna (Hanneke) Jaegers (geboren op 26-02-1885, overleden op 09-01-1977). Het echtpaar woonde op (huidig adres) Jekschot 1-2. (Foto: collectie Jan van Oort en Riky Vervoort.)
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads