Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1987

Algemeen Dagblad, 3 januari 1987. het Zijtaartse deel van het artikel: Aadorp en Zijtaart, twee opmerkelijke dorpen   Zijtaart: een bruisend verenigingsleven

Afgezien van een enkele auto van de naburige mengvoederfabriek rijdt er vrijwel geen verkeer door de hoofdstraat van Zijtaart. Dan rekenen we het rijdende postkantoor, de buurtbus en de bibliobus even niet mee. Het zal zes jaar geleden zijn dat de 1700 inwoners van het Oostbrabantse kerkdorp aangewezen raakten op het postkantoor op wielen, Elke middag rijdt dat het dorpsplein op, maar na een uur vertrekt het weer, Het is een ongemak waarmee de Zijtaarters hebben leren leven.

De Stichting Zijtaarts Belang heeft zich verschrikkelijk uitgesloofd om het postagentschap, jarenlang gevestogd in het winkel van de bakker, voor het dorp te behouden, maar helaas: de PTT wilde er niet van horen. Zijtaart (gemeente Veghel) moet het zelfs zonder telefooncel stellen, Jan van de Ven (63), al 27 jaar secretaris van de stichting: "De PTT en de gemeente hebben berekend dat een telefooncel niet rendabel is voor ons dorp. Die strijd hebben wij allang opgegeven."

Zijtaart, of Sijtert zoals de Zijtaarters zeggen, vlakbij de Zuid-Willemsvaart gelegen, is in de veertiende eeuw ontstaan uit een kleine concentratie van boerderijen. Dat, een gemeenschap van agrariers, is het tot op de dag van vandaag gebleven. Behalve het houden van melkvee doen de bewoners ook intensief aan maisteelt. Veel gemengde bedrijven dus.

Door de grote percelen akkerbouwgrond is Zijtaart veel uitgestrekter dan het lijkt. Behalve akkers zijn het vooral bomen die het landschap bepalen, Met de aanplant van populieren is men destijds niet gierig geweest. Knotwilgen en elzen staan er ook heel wat. Eiken zijn in Zijtaart iets dunner gezaaid. Tegenover het cafe van weduwe Versantvoort staan er een paar, Jachtrust heet dat cafe.

Van de week was er de plaatselijke afdeling van de Noordbrabantse Christelijke Boeenbond bijeen ten einde het meststoffenprobleem te bespreken. Het leek het gehuwdenbal wel, dan is het ook zo druk. Dat is elke zatersagavond in de grote zaal van het cafe. Tot uit de wijde omtrek komen echtparen daar op af, vertelt mevrouw Vesantvoort. "Het is een begrip."

Faam genieten ook de Zeeuwse trekpaarden uit Zijtaart. Onder eigenaars van dit ras is Harrie van der Heijden (59) uit de Pastoor Clercxstraat geen onbekende. Hij bestiert een florerende hengstenhouderij. Drie van zijn dekhengsten wonnen op keuringen de eerste prijs. Naar hun diensten is zoveel vraag dat Van der Heijden het nauwelijks kan bijhouden.

Het paard is een geliefd dierin Zijtaart. Behalve rijvereniging St. Gregorius is er ook een ponyclub. Een kleine vereniging weliswaar. maar dat kan moeilijk anders in een dorp met een gebrek aan jeugd. Waar het bejaardenkoor De Vrolijke Zangers geen moeite heeft met het vinden van nieuwe leden, daar heeft het jongerenkoor zich node moeten opheffen.

Op de lagere school is het niet anders. Door een tekort aan leerlingen zal die, zoals het er nu naar uitziet, in 1989 een lokaal moeten sluiten. "Onze grootste zorg", zegt Jan van Ven van de Stichting Zijtaarts Belang, "is de bouw van woningen voor jonge gezinnen, opdat die niet wegtrekken zoals nu. Dat is de enige manier om de vergrijzing tegen te gaan."

De vergrijzing is vooral merkbaar in Huize St. Cecilia, het klooster van de zusters Franciscanessen. Ooit woonden en werkten daar meer dan honderd nonnen, nu zijn het er minder dan vijftig, van wie bijna de helft ziek is. Volgens het dorpenplan Zijtaart valt het klooster als bejaardenoord aan te merken. Het klooster werd in 1901 gebouwd.

De parochie werd in 1872 gesticht. Tot dan toe had het dorp het zonder Godshuis en zonder armenzorg moeten stellen. Maar in die dagen waren zoveel mensen hulpbehoevend dat het gebruikelijk was dat een kloosterorde hielp bij het lenigen van de nood. Met Huize St. Cecilia kreeg het kerkdorp niet alleen een steunpunt voor de behoeftigen, de nonnen gaven ook onderwijs. Er kwam een kleuter- en meisjesschool.

Toen in Zijtaart een fanfare werd opgericht, lag een naam voor de hand: St. Cecilia. Tegenwoordig blaast die haar partijtje mee in de superieure afdeling van de Bossche Bond van de FKM. De Federatie van Muziekbonden. Volgens Bert Raaymakers (42), de secretaris-penningmeester van de fandare, de drumband, de boerenkapelen de majorettes is dit succes St. Cecilia niet komen aanwaaien. Tijdens de wekelijkse repetitie in cafe Jachtrust vliegen de vonken er soms af, zo geestdriftig wordt er naar zijn zeggen geoefend.

"Zijtaarters vatten hun taak serieus op", zegt hij. "Of het nou de jongens van tafeltennisclub 't Batje zijn of van de biljartvereniging De Zwijntjes, als er gepresteerd moet worden, laten wij zien dat we er zijn." Zijtaarters zijn een doevplkje, volgens Raaymakers. Iedereen is in zijn vrije tijd wel met iets bezig. Is het niet met de naaikring voor de missie, dan is het wel met het Oranjecomite.

De drie cafes in Zijtaart hebben geen klagen: die weten zo hun zaaltjes verhuurd. Cafe Jachtrust is het oudste. Vijfentwintig jaar geleden zorgde zij voor een unicum door patates frites te gaan verkopen. Tot dan toe was de Zijtaarter aangewezen op cafetaria 't Braadspit in Veghel en dat vonden mevrouw Versantvoort en haar man zaliger toch wel wat ver.

Sinds een aantal jaren heeft Zijtaart zijn eigen cafetaria, dat van Anja en Joop, schuin tegenover de voormalige pastorie. Een gewezen boekverkoper en zijn gezin wonen daar tegenover, niet meer meneer pastoor. De Heilige Lambertusparochie in Zijtaart heeft geen pastoor meer. 's Zondags wordt de heilige mis gelezen door een hulppastoor uit Sint-Oedenrode die doordeweeks les geeft. Al gaat het verkeer aan de Zijtaartse hoofdstraat voorbij, er is toch wel iets veranderd in dit Oostbrabantse kerkdorp.
 
Brabants Dagblad, 3 januari 1987   Han Magis (56) nieuwe pastoor parochies Eerde en Zijtaart

De parochies in Zijtaart en Eerde werden eind vorig jaar verblijd met het bericht dat het bisdom Den Bosch de 56-jarige Han Magis had benoemd tot nieuwe pastoor. Magis vierde afgelopen zondag zijn afscheid van Gellik, kerkdorpje van Lanaken op een steenworp afstand van Maastricht.

We brachten hem op oudjaarsdag een bezoek in Gellik. Boekjes van Helmond Sport en een stapel Voetbal Internationals in de huiskamer van de pastorie verraden een hevige interesse van Magis voor het balspel. Die dateert al van zeer jeugdige leeftijd. Actieve deelname in clubverband was voor hem niet weggelegd; op 12-jarige leeftijd ging Magis naar het seminarie van de Paters van de Heilige Geest in Weert. "En daar was voetbal uit den boze", herinnert hij zich.

Na een gymnasiumopleiding met een "Frans tintje" trok Magis op 18-jarige leeftijd de toog aan voor de zogenoemde inkleding, waarna een jaar afzondering volgde in Gennep voor het noviciaat. Magis studeerde vervolgens filosofie en theologie in het klooster in Gemert en werd in 1855 in de O.L. Vrouwekerk in Helmond tot priester gewijd.

Wie vroeger koos voor de Paters van de Heilige Geest, koos automatisch voor de missie. Han Magis kwam terecht in wat nu Tanzania heet, in het gebied rond Morogoro. Ongeveer 80 paters droegen daar toendertijd zorg voor het missiewerk. Han Magis bleef er tien jaar. In 1975 kwam hij, met twintig anderen, terug naar Nederland. Een teugkeer die mogelijk was omdat ter plaats de "Afrikanisering" vergevorderd was, de plaatselijke bevolking nam de taken van de misionarissen over.

Na een kortstondige "baan" als kapelaan in Zeelst verruilde Magis Nederland voor Belgie. "Belgie is een beetje mijn vaderland. Ik kon kiezen tussen parochies in Genk en Beringen en werd in de laatste gemeente kapelaan in een centrumparochie. Ik werd daar onmiddellijk "proost" van verschillende verenigingen. Dat verschijnsel ken je in Nederland ook; geestelijk adviseur."

In Gellik kwam Magis enkele jaren later terecht. "Gellik was een parochie die op z'n gat lag. De mensen zaten te wachten totdat de pastoor weg zou gaan. Het bisdom heeft toen ingegrepen. Een moeilijke start. Er bestond een enorm wantrouwen tegenover de kerk. De mensen zagen hier de kerk nog echt als het machtige instituut met erg veel geld. Ze waren bang om een bijdrage te geven. Ik heb dat vertrouwen weer teruggebracht. Het is hier ook voor het eerst dat ze een normaal afscheidsfeest voor een vertrekkende pastoor geven, hoorde ik."

"Ik heb ze ook uitgelegd waarom ik vertrek. Ik heb er nu ongeveer tien jaar in Belgie opzitten. Als ik nog wil veranderen, moet dat nu. De leeftijd speelt daarbij natuurlijk een rol. Het bisdom Den Bossch is mij altijd dierbaargeweest. Het is nu duidelijk een kerk in nood. Ik wil die graag nog te hulp komen."

"Ik zou het liefst buiten de polarisatie van de kerk willen blijven, maar ik realiseer me dat ik er toch mee te maken krijg. Eigenlijk zouden we een periode van tien jaar moeten afspreken, waarin het verboden zou worden om bewust provocatieve uitspraken te doen over de kerk. Dan zou de rust misschien weerkerken", verwacht Magis. Hij houdt zich liever nog op de vlakte over zijn toekomstige "baas" bisschop Ter Schure.

Over de plaatselijke situatie in Zijtaart en Eerde heeft hij al wel een duidelijke mening. "Beide dorpen zijn eigenlijk al die tijd vreselijk verwend geweest met elk een eigen pastoor. Veel mensen realiseren zich niet dat ze altijd op hun wenken bediend zijn. Maar ook in deze dorpen kunnen we er niet omheen om leken in te schakelen bij de kerkdiensten. We moeten af van de kerk als verzorgingsinstituut. Werken dus aan de kerkgemeenschap. Samen zorg dragen voor de kerk. En dat vergt in Eerde en ZIjtaart nog een hele omschakeling." Een taak die Magis niet uit de weg wil gaan. Hij heeft er zin in, zegt-ie.
 
Brabants Dagblad, 7 januari 1987   Pronkzitting in Zijtaart

De Reigers in Zijtaart presenteren zaterdagavond de traditionele pronkzitting in De Molensteen. Aan het programma van de pronkzitting doet weer veel plaatselijk talent mee; de Katholieke Vrouwenbond, KPJ, drumband, Sint Cecilia en blaaskapel De Boemelaars.

Er klimmen drie buutreedners in de ton. Het jeugdige talent Laura van de Braak (15) is van eigen bodem. Vertrouwd gezicht in de ton is Kees Verhulst uit Goirle. De rij wordt volgemaakt door Theo Vissers uit Eerde. Optredens zijn er verder van het komisch trio De Sjawi's uit Valkenswaard en een zestal zotten uit Zijtaart, die onbekend wensen te blijven. Ook de dansmariekes zijn weer van de partij.

Tijdens de zitting nemen prins Albert, adjudant Tinus Bosch, jeugdprins Maarten en Miss Marianne afscheid. Rond 21.15 uur doet de nieuwe prins zijn intrede. De presentatie is in handen van Theo van Asseldonk. Zondag is van half twee tot vier uur in de Molensteen een receptie van de nieuwe vorst.
 
Brabants Dagblad, 10 januari 1987   De parochiele wijkbijeenkomsten in Zijtaart, een intitatief van de nieuwe werkgroep "Parochieontwikkeling" en het kerkbestuur van de Sint Lambertusparochie, gaan volgende week van start. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 13 januari in het klooster van de zusters en is bestemd voor de bewoners van de Pastoor Clercxstraat, de Voortstraat, de Reibroekstraat, de Meester Van de Venstraat en de Pater Vervoortstraat. Op 19 januari gaat men verder in cafe Van de Sanden voor de wijken Zondveldstraat en Jekschotstraat. De bijeenkomsten beginnen telkens om acht uur.
 
Brabants Dagblad, 10 januari 1987; foto's: collectie carnavalsvereniging   De Reigers in Zijtaart onthulden gistermiddag al de nieuwe jeugdprins. In de carnavalesk versierde Korenmolensteen begroette de schooljeud van Zijtaart de nieuwe prins. Die luistert naar de naam Herman Hooymans, zesde klasser van de Edith Steinschool. Patrick van Asseldonk is zijn adjudant en als jeugsmiss van Zijtaart werd benoemd Anne-Marie van de Ven. Prins Albert verichtte de installatie en dat was tevens zijn laatste officiele daad.

Voor namen van de jeugdraad, zie foto- galerij 1981-1990.
 
Foto's: collectie carnavalsvereniging   Reigers plaatsen bij de jeugdprins
 
Brabants Dagblad, 12 januari 1987   Prins onthuld

Prins Jan d'n Derde, Jan van Boxmeer, bijgestaan door adjudant Jos van de Ven, zal met het gevolg van de Reiges het carnaval in Zijtaart gaan "maken". Deze bekendmaking was zaterdagavond een van de verrassende hoogtepunten tijdens de pronkzitting in de uitverkochte carnavalstempel "De Molensteen".

De nieuwe prins (41) die agrarier is en voor z'n plezier het secretariaat van de NCB-afdeling Zijtaart beheert, kwam uit een romkan te voorschijn, tewijl zijn adjudant als een oud boerke was vermomd. Prins Jan komt uit de "heerlijkheid Krijtenburg", is getrouwd en vader van twee kinderen. Zijn vrouw komt uit Rijckevoort, in carnavalstijd het land van de Kikkers, prima voedsel voor een reiger. De nieuwe prins is zeker geen echte prater, zijn adjudant Jos van de Ven des te meer. Hij verdient dan ook als marktkoopman (groenteboer) de kost.

Uitschieter op de pronkzitting was het optreden van de Sjawi's uit Valkenswaard. Het drietal was grandioos en de zaal ging aanhoudend plat. De zaal lachte zich ook slap bij het knotsgekke optreden van de groep "ZOT" (Zijtaarts Ondernemers Team), die de zwanendans ten tonele voerde. Ook de andere bijdragen maakten van de pronkzitting in Zijtaart een gezellig spektakel.Tussen de bedrijven door werd muzikale prins Albert in een levensgrote toeter gestopt en door de dames afgevoerd. De nieuwe prins reikte nog een onderscheiding uit aan NCB voorzitter Karel Bekkers, die het volgens velen in Zijtaart goed schijnt te doen en aan Cor Coppens, die met rijvereniging Sint Gregorius steeds weer successen weet te behalen.
 
Foto's: vollectie carnavalsvereniging   Prinsenreceptie
 
Foto's: vollectie carnavalsvereniging   Reigers plaatsen bij het huis van de prins
 
Brabants Dagblad, 14 januari 1987   Veghel gaat De Bresser Zijtaart vol huizen bouwen.

Bestemmingsplan De Bresser kan volgebouwd worden. Het plan heeft een capaciteit van 13 woningen. Er kunnen vrijstaande woningen en twee-onder-een-kap gebouwd worden. Volgens het gemeentebestuur van Veghel kan daarmee op korte termijn in de woningbehoefte van de kern Zijtaart worden voorzien.

Zijtaart is in het streekplan ingedeeld in groeiklasse 1. Dat wil zeggen dat er hoogstens zoveel woningen bij mogen komen als nodig zijn om het inwoneraantal constant te houden. Wel moeten mensen die in Zijtaart geboren en getogen zijn voldoende mogelijkheden houden om in hun dorp te blijven wonen. Ook mensen die economisch aan het dorp gebonden zijn moeten er kunnen wonen.

 
Brabants Dagblad, 15 januari 1987   Constructiefout school Zijtaart

Het dak van de Edith Steinschool in Zijtaart moet hersteld worden. Onderzoek door de gemeente heeft anagetoond dat er sprake is van een constructiefout bij de nieuwbouw in 1973. Er zijn al jaren vochtproblemen en lekkages in dat nieuwste gedeelte van het schoolgebouw. De enige afdoende oplossing is de totale dakconstructie van de twe garderobes te vervangen. De kosten bedragen 6.250 gulden. Het schoolbestuur heeft een reserve gevormd, dat voor een gedeelte aangewend wordt. De gemeente betaald 5.139 gulden van de herstelkosten.

Verdermoet de Edith Steinsschool nieuwe gordijnen en vloerbedekking hebben. Die dateren uit 1973 en zijn versleten. De gemeente wil aan nieuwe gordijnen niet meewerken, omdat er ook al zonwering aanwezig is. De school wil ook nieuw materiaal aanschaffen voor aankleding van de hoofdenkamer. Maar daar is de gemeente ook al niet van onder de indruk. Die spullen zijn niet versleten, maar passen niet meer in het geheel na nieuwe inrichting.
 
Brief van Mari van Asseldonk aan zijn broer Martien in Sri Lanka op 15 januari 1987   Het is hier zeer streng winter. Gisteren was de koudste dag met overdag – 13 oC en ’s nachts tot – 19 oC met een stormachtige oostenwind. Gelukkig heeft het hier niet veel gesneeuwd, anders was het ongemak nog groter geweest.
 
Brief van Willy Hest aan Martien van Asseldonk in Sri Lanka op 21 januari 1987   De laatste 2 weken is het hier weer eens winter met temperaturen tot – 18 oC en een snijdende koude wind. Vanaf vandaag gaat het weer beter met temperaturen van ongeveer – 5 oC.
 
Brabants Dagblad, januari 1987   Zijtaartse clubs bespreken fusie

Tussen de besturen van de voetbalclubs VOW en Soffelt, die beiden zijn gehuisvest in het Veghelse kerkdorp Zijtaart, zijn momenteel besprekingen gaande ontrent een fusie van beide clubs. Voetbalclub Soffelt kan met ingang van het nieuwe seizoen niet meer beschikken over de hudige accomodatie aan de Zondvekdstraat. De eigenaar van het terrein heeft de grond verkocht. Het voetbalveld krijgt nu een andere bestemming.

Ook het bijgelegen cafe en de opstallen zijn in andere handen overgegaan. Bij "Soffelt" hebben de leden zich reeds in grote getale uitgesproken voor een fusie met Voetbalvereniging Oranje Wit (V.O.W.). VOW wil zijn leden bijeenroepen als men wat verder gevorderd is en met een compleet plan ter tafel kan komen. "Het laatste woord is aan de leden. Die zullen uiteindelijk moeten beslissen", aldus VOW-secretaris Cor van der Aa.

"We gaan eerst maar eens met de gemeente om tafel zitten. Want als het allemaal doorgaat, krijgen we er zo'n honderd nieuwe leden bij en dat is toch heel wat. Soffelt speelt met 7 elftallen en dan zal er toch ook wat aan de accomodatie dienen te gebeuren."
 
Brabants Dagblad, 20 januari 1987   Zijtaarts Belang en Slippens: Bewegwijzering naar kerkdorpen is hard nodig

Verkeer uit Helmond en Den Bosch moet in Veghel met borden verwezen worden naar Zijtaart en Eerde. De Stichting Zijtaarts Belang en de raadsfractie Slippens dringen daarop aan bij het Veghelse College van B. en W. Zijtaarts Belang heeft aangedrongen op bewegwijzering in de Rembrandtlaan ter hoogte van de paralelweg over de Zuid-Willemsvaart.

B. en W, hebben Zijtaarts Belang vorige maand laten weten: "van de automobilisten komende uit de richting Den Bosch via de rijksweg wordt verwacht dat deze weet dat voor Zijtaart de richting Eindhoven / St.-Oedenrode moet worden gevolgd." Een extra bewegwijzwering zou niet passen in het landelijk en uniforme beleid van de ANWB. Partij Slippens heeft de gemeente nu gevraagd om op eigen intiatief verwijsborden aan te brengen.
 
Brief van het kerkbestuur aan de parochianen op 21 januari 1987   Op zondag 25 januari zal er in de parochiekerk de installatie plaats vinden van pastoor J. Magis. De installatie zal verricht worden door deken P. Konings. Pastoor Magis zal om 10.15 uur afgehaald worden op de hoek Pastoor Clercstraat / Reibroekstraat door fanfare St. Cecilia, waarna om 10.30 uur de installatiedienst zal aanvangen.

Na de eucharistieviering is er in de kerk gelegenheid de nieuwe pastoor te feliciteren, waarna de fanfare de pastoor een serenade zal aanbieden. Van harte willen wij U parochianen uitnodigen om deze installatieviering bij te wonen.
 
Brabants Dagblad, 26 januari 1987   "Voor mij begint vandaag een nieuw hoofdstuk. Ik moet mijzelf tot uw huisgenoot maken. Daar is enige aanpassing voor nodig. Want in Belgie zijn de levensnormen anders dan hier", zei de nieuwe pastoor J. Magis (56) gisteren tijdens zijn installatie doormdeken P. Konings in de Zijtaartse parochiekerk van Sint Lambertus.

Pastoor Magis, die volgende week ook in Eerde wordt geinstalleerd, vertelde dat hij als priester-ccordinator naar Zijtaart komt en niet als een direkteur of allesweter. Deken Konings zei dat de nieuwe herder net op tijd komt. Want in Zijtaart is men druk bezig met de ontwikkeling van de paochie. "Zijtaart zal u daarbij wel laten zien, wat voor een parochiegemeenschap het wel is. We gaan terug naar de bronnen, maar dan met meer leken in de kerk", aldus Konings.

Burgemeester van Veghel I. Keijzer zei de nieuwe pastoor, dat Zijtaart zelf trots is op zijn gemeenschap. Namens het kerkbestuur en de parochianen van Zijtaart sprak Mari van Asseldonk een welkomswoord. Het gemengd parochieel koor voerde op verdienstelijke wijze een gregoriaanse mis uit. Fanfare Sint Cecilia speelde tijdens de viering en de receptie daarna.
 
Brabants Dagblad, 27 januari 1987   Bij een verkeersongeluk in het Veghelse kerkdorp Zijtaart is gisteren de uit Veghel afkomstige T. Goren (22) om het leven gekomen. Door nog onbekende oorzaak botste het slachtoffer 's morgens om half acht tegen een boom. Goren, de enige inzittende van de auto, was op slag dood.
 
Bidprentje   Op 28 januari 1987 overleed Mien van Asseldonk (77 jaar). Ze was ongehuwd en woonde 'vanouds' in bij haar broer Piet, die de ouderlijke boerderij had overgenomen. Na het ziek worden van Gerarda van Erp, vrouw van Piet van Asseldonk, in 1963 en haar overlijden in januari 1969, heeft Mien veel van het huishoudelijke werk in dit gezin op zich genomen.
 
Veghelse Courant, 28 januari 1987   Carnavalsvereniging De Reigers zal zaterdag 31 januari weer het oud papier ophalen. In de maand februari zal het oud papier al op 21 februari worden opgehaald in verband met de carnaval.
 
Veghelse Courant, 4 februari 1987   Verkeerstellingen

De Stichting Zijtaarts Belang wil van de gemeente Veghel een overzicht van de verkeerstellingen op Corsica en Zondveldstraat. Die tellingen zijn door de gemeente ingesteld naar aanleiding van een verzoek van de stichting vorig jaar al, om de mogelijkheden te bezien voor aanleg van een fietspad van Zijtaart naar Mariahout.

De stichting zegt het in de laatste brief te betreuren dat op het vezoek nog steeds geen antwoord is ontvangen. "Wij nemen aan dat de tijd nu lang genoeg is geweest om uw standpunt te bepalen", schrijft de stichting aan de gemeente. Het verzoek vorig jaar om aanleg van een fietspad ging vergezeld van handtekeningen van de Bond voor Ouderen, Edith Steinschool en bewoners van de Jekschotstraat, Zondveldstraat, Pastoor Clercxstraat, Corsica en Reibroekstraat.
 
Brabants Dagblad, 5 februari 1987   Gouden paar

In Zijtaart stond gisteren het echtpaar Willem Timmers - Tonnie van Asseldonk in de belangstelling vanwege de viering van hun gouden huwelijksfeest. Hoogtepunt was een drukke receptie en een klinkend bruiloftsfeest. Na de eucharisiteviering werd het feet voortgezet in cafe Versantvoort. 's Avond bracht fanfare Sint Cecilia een muzikale hulde.

Willem Timmers (86) is afkomstig van het Udense Bedaf en zijn vrouw Tonnie van Asseldonk (81) is geboren en getogen in Zijtaart. Een aantal jaren woonde het echtpaar nog in Erp. Maar sinds 1941 werd Zijtaart de thuishaven en dat is nu nog steeds zo op hetzelfde adres. Hier werden acht kinderen grootgebracht, Inmiddels is de familie alweer uitgebreid met 22 kleinkinderen.

Velen, ook buiten Zijtaart, kennen Willem Timmers nog van de Gezondheidsdienst voor dierem, waar hij als koeienschetser in dienst was. Het vitale echtpaar heeftnog allerlei liefhebberijen. Vader Timmers is erg trots op zijn moestuin, die door hem nog elk jaar wordt imgespit. Mevrouw Timmers is graag aktief in de bond voor ouderen. Ze is bij de gymnastiekclub en bij  het zangkoor.
 
Veghelse Courant, 4 februari; Brabants Dagblad, 6 februari 1987   In Zijtaart wordt komende zaterdag een Brabantse avond georganiseerd met gastoptredens van twee bekende Brabanders namelijk Nol van Roessel en Ad de Laat. Ook de dorpsfilm "Zijtaart 1985" is een aantrekkelijk programma-onderdeel in de Korenmolensteen. Aanvang acht uur.
 
Brabants Dagblad, 10 februari 1987   Zijtaart wil aanleg fietspad

Er moet in Zijtaart een fietspad komen vanaf de S20 via Corsica, Reibroekstraat. Pastoor Clercxstraat en Jeksschotstraat tot aan de grens met Lieshout. Dat is de uitkomt van de tellingen die de gemeente heeft gehouden in Zijtaart. De aanlegkosten van een dergelijk fietspad worden door de gemeente Veghel geraamd op f 4.000.000,--.

"Gezien de financiele positie van de gemeente kunnen de lasten van deze investering niet worden opgebracht", aldus de gemeente Veghel in een antwoord op een brief van de Stichting Zijtaarts Belang. De gemeente Veghel heeft nu besloten om de aanleg van deze fietspaden op te nemen in de lijst van toekomstige investeringen. De gemeenteraad van Veghel zal zich daarover in het kader van de meerjarenbegroting nader kunnen uitspreken.
 
Veghelse Courant, 14 februari 1987   Fietspad

De Stichting Zijtaarts Belang heeft de gemeente opnieuw aandacht gevraagd voor het fietspad Doornhoek-Bergsven. "Het pad is voor een groot gedeelte niet meer te berijden", zegt de stichting, die wil dat het nu verhard wordt. Volgens de stichting kan dat nu ook, omdat een aantal bomen dat in de weg stond, inmiddels is gekapt. Zijtaarts Belang heeft de zaak al regelmatig bij de gemeente aangekaart. Ze verwacht dat er "eindelijk eens duidelijkheid komt."
 
Veghelse Courant, 18 februari 1987   De gemeente Veghel is vorige week begnnen met het opknappen van het fietspad Doornhoek - Bergsven in Zijtaart. Bij de kruising van het pad met De Henel is een stuk van het pad uitgegraven en opnieuw gevuld met grind. "Kennelijk hebben onze brieven toch geholpen", zegt de voorzitter van de Stichting Zijtaarts Belang Jan van de Ven. Zijn stichting probeert al vanaf 1983 het pad opgeknapt te krijgen.

Het pad is in de loop der jaren door de wortels van de populieren. De gemeente Veghel liet de stichting in maart 1984 weten dat het pad opgeknapt zou worden. Enkele maanden later heette het plotseling dat er eerst een onderzoek ingesteld moest worden. "Inmiddels zijn de meeste populieren gerooid en niets staat volgens ons het opknappen van het pad in de weg", schreef Zijtaarts Belang.
 
Veghelse Courant, 25 februari 1987   De Reigers Zijtaart

Prins Jan den Derde is zijn naam, heerser van de Reigers. Zijn programma is:

Vrijdag 27 februari:
Schoolcarnaval in de middag.
Vanaf 20.00 uur een avond voor 60-plussers en genodigden


Zaterdag 28 februari
Start Reigersoptocht vanaf cafe Van de Sanden, om 13.49 uur
Prijsuitreiking 17.30 uur in Bresco bar
Disco-avond in de Molensteen vanaf 20.00 uur voor de jeugd vanaf 12 jaar
Bezoek aan cafe Versantvoort vanaf 23.00 uur

Zondag 1 maart
Eucharistieviering met medewerking van de blaaskapel, aanvang 9.45 uurZondag 1 maart (vervolg)
Matinee Bresca-bar vanaf 17.00 uur
In de loop van de avond bezoek van de Kuussen aan de Bresco bar

Maandag 2 maart
Jeugdmiddag en ouders in de Molensteen, aanvang 14.00 uur
Vanaf 21.00 uur is het prinselijk gevolg weer in de Bresco-bar

Dinsdag 3 maart
Samenkomst raad en blaaskapel in cafe Versantvoot vanaf 21.00 uur
Vertrek naar Bresco-bar voor de afsluiting van het carnaval om 22.30 uur
Hier zal om 11 voor half 11 eem begin worden gemaakt met de sluitingsceremonie, eindigend met een ludiek afvoeren van de Reiger.

Afscheid van de overleden reiger
 
Foto's: collectie carnavalsvereniging   Ziekenbezoek door de Raad van Elf 
Foto's: collectie carnavalsvereniging   Bezoek aan de zusters door de Raad van Elf
 
Brabants Dagblad, 28 februari 1987   Titelhouder Dirks en clubgenoot Van Nunen samen in NK veldloop

Tijdens de Nederlandse veldloopkampioenschappen hoopt de organiserende atletiekvereniging De Keien uit Uden zondag hoge hogen te gooien. 'Eigen' Tonnie Dirks is titelverdediger en geldt opnieuw als een van de favorieten. Een tweede man, Bert van Nunen. moet de Keien - op een wat bescheidener niveau - nog meer aanzien verschaffen. Tonnie Dirks (25) geldt als de topatleet van de Udense atletiekclub. Bert van Nunen (29) als de vechter. Dirks, wiens toekomst voor een groot deel in de atletiek ligt. Van Nunen, de laatbloeier, die zich juist door zijn leeftijd nooit helemaal zal ontpoppen als een topatleet.

"Tonnie", zegt Van Nunen, "is een natuurtalent. Zijn basissnelheid ligt veel hoger dan de mijne. Daar zit 'm het verschil. Qua trainingsarbeid zou ik Tonnie mischien bij kunnen houden. Qua snelheid leg ik het dan toch tegen hem af. Waardoor? Misschien ben ik te laat begonnen. Pas op mijn achttiende. Tonnie toen ie acht of negen was. Dat is toch een enorm verschil."

Van Nunen werkt in onregelmatige ploegendienst in de technische dienst van de Mars-fabrieken in Veghel en ook dat speelt hem parten. "Soms denk ik wel eens bij een westrijd "zaten de anderen ook maar in ploegendienst." Dan zou het er heel anders uitzien. Want nu is het eigenlijk oorlog voeren met ongelijke wapens."
 
Brabants Dagblad, 2 maart 1987   Uitslag Nederlands Kampioenschap veldloop: 1. Dirks (De Keien uden) 12.405 meter in 38 minuten re seconden. 2, Ten Kate (Fortis Ensschede) 38.39 (..) 38. Van Nunen (De Keien Uden).
 
Brabants Dagblad, 2 maart 1987   Optocht Zijtaart het aanzien waard

De carnavalsoptocht, waarmee De Reigers in Zijtaart de reeks carnavalsoptochten opende, was het aanzien meer dan waard. De verklaring daarvoor is simpel: aardige groepen, een aantal flinke en goed afgewerkte wagens, leuke individuelen, goed weer en een enthousiast volk.

De Reigers hadden dit jaar het prijzengeld verhoogd en dat werkte inspirerend. Er was met veel inzet gewerkt en de onderwerpen waren gevarieerd. De groep Knoei ging met de eerste prijs strijken, Zij had zich laten inspireren door het liedje van Nico Haak Apen pellen pinda's. De inzending van de kerk en de pastoor van Eerde en Zijtaart werd tweede, maar zou in Veghel Knoei toch ruimschoots voorblijven.

Ardi Kremers en Mien van der Heijden grossierden in eerste prijzen. Met "Wij staan bol van de lol" wonnen ze in Veghel en Zijtaart. De fusie van VOW en Soffelt werd ook aangehaald: "Nu een met  z'n tweeen". Ook de zilveren bruiloft die was aangericht door buurtschap Krijtenburg ter ere van de 25ste prins in Zijtaart was best leuk. Ook de jeugd in Zijtaart onderscheidde zich bijzonder en met name de wagen van de Doptrekkers met de inzending "Nederlands schoon".

De uitslag, wagens: 1. Apen pellen pinda's (Knoei); 2. Twee kerken, een pastoor (Schuimhappers); 3. Toen pissen plassen werd (Loatkommers).

Groepen: 1. Drie daag in touw (Pastoor Kampstraat); 2. Stapelgek (Dames Raad van Elf); 3. Wedden dat (Willy van Boxmeer)

Individuelen: 1. Bol van de lol (Ardie Kremers en Mien van der Heijden); 2. Een halve gare (Van der Heijden); 3. Suikeroom en tante (Raaymakers-Schepers)

Jongen en kinderen wagens: 1. Neerlands schoon (De Doptrekkers); 2. Bloemetjes buiten zetten (Inhoalers)

Groepen: 1. Weinig te doen voor de jeugd in Zijtaart (Stampers)

Individuelen: Rost van Tonningen (De Handjes)

Kinderen wagens: 1. Rol van behanger (Coppens - Van de Akker); 2. Chinese fietstaxi (van der Heijden)

Loopgroepen: 1. Lucky Luck (B. en T. de Wild)

Individuelen: 1. Boertje (Van der Heijden)
 
Brabants Dagblad, 2 maart 1987   Groot enthusiasme was er gister in Kuussegat, waar duizenden toesschouwers een prima verzorgde carnavalsoptocht voorgeschoteld kregen. Mede was dat de grote verdienste van De Reigers uit Zjtaart, die in Veghel vooral bij de wagens een groot aantal prijzen wegpikten. "Toen pisse plasse werd, is t gezeik begonnen" was een vinding uit Zijtaart. Een kerkdorp van Veghel dat ook met flink wat prijzen ging strijken in die gemeente.
 
Brabants Dagblad, 3 maart 1987   Carnavalsvereniging de Reigers uit Zijtaart was zaterdag maar slapjes vertegenwoordigd bij de sleuteloverdracht in Veghel. Slechts met vijf man waren de Reigers aanwezig. Ze hadden de muziek (hofkapel) en de dansmariekes maar thuisgelaten, omdat die vorig jaar niet mochten optreden.

Afgelopen zondag was het heel anders, toen staken de Reigers met honderden de Zuid-Willemsvaart over om mee te doen aan de Kuussegatse optocht. En met succes. De Reigers gingen met circa 1500 gulden aan orijzen naar huis.
 
Brabants Dagblad, 6 maart 1987   Gistermorgen 5 maar maart moest de Veghelse brandweer in actie komen bij een keukenbrand in Zijtaart. Daar werd voor circa 25.000 gulden schade aangericht. Oorzaak was een oververhitte pan op een elekrisch fornuis, waardoor de afzuigkap in brand geraakte. Door de grote roetontwikkeling was er veel schade in de keuken, kamer en hal. De bewones hadden de brand niet bemerkt, omdat ze met scshoonmaakwerkzaamheden op de vliering bezig waren.
 
Brabants Dagblad, 6 maart 1987   Vanavond valt in Zijtaart de beslissing over de fusie tuassen de voetbalclubs VOW en Soffelt. VOW vergadert vanavond om 19.30 uur in haar clubhuis op het sportpark De Vonders. Als het tot een fusie komt worden de bezittingen van beide verenigingen samengevoegd. De naam VOW blijft gehandhaafd, evenals de kleuren Oranje-Wit. Het bestuur wordt uitgebreid van 7 naar 9 leden, waarvan er twee door de leden van Soffelt worden gekozen.

Volgens de verwachting zullen er 2 senioren-, 1 dames-, 1 veteranen- en 3 jeugdelftallen worden overgenomen. Om te kunnen werken heeft VOW minimaal 6 kleedkamers nodig. Tevens is op korte temijn uitbreiding van de trainingsaccomodatie noodzakelijk en een extra speelveld is ook geen overbodige luxe, aldus het bestuur van VOW. Ook de uitbreiding van de kantine wordt een steeds dringender aangelegenheid. Over het een en ander zijn besprekingen gaande met de gemeente Veghel.
 
Rouwadvertentie   In maart 1987 overleed plotseling bestuurslid en jeugdleider van VOW, Tiny van de Kammen.
 
Veghelse Courant, 11 maart 1987   Nieuw Zijtaarts toneel

De Zijtaartse Toneel Vereniging zal in april weer een nieuwe voorstelling op de planken brengen. De nieuwer klucht is getiteld: "In het vroijke Weerhaantje". De voorstellingen zijn gepland op 11 en 12 aoril in het jeugdcentrum.
 
Veghelse Courant, 18 maart 1987   KPJ in Zijtaart bestaat 65 jaar

In Zijtaart wordt komende zaterdag het 65-jarig bestaan van de KPJ herdacht. In de Korenmolensteen wordt een aantal festiviteiten gehouden, waaronder een "Doe-avond". Die is voor iedereen gratis toegankelijk. De aspiranten van de afdeling maken die dag een uitstapje naar het golfslagbad in Oss. De festiviteiten op zaterdag worden ingezet met een eucharistieviering die door de leden zelf wordt verzorgd. De dienst in de Sint-Lambertuskerk begint om 19.00 uur.

In De Molensteen laat de afdeling Zijtaart, die tot de meest bloeiende van de kring Uden behoort, zien welke activiteiten de KPJ in Zijtaart ontplooit. Daarvoor zijn een aantal stands ingericht en krijgt men via een foto-expositie en video-opnamen een leuke kijk op de sport en het culturele gebeuren van de afdeling.

De culturele groep komt tijdens de twee uur durende doe-avond regelmatig in beeld met toneel, zang en voordracht. Een aantal dames gaat op de stoere toer en laat de bezoekers demonstraties zien van zelfverdediging. Ook de agrarische sector binnen de KPJ zal inhaken op het jubileum. De doe-avond duurt van 20.00 tot 22.00 uur. Daarna bouwen de leden eenf eest, die tot laat in de avond duurt.
 
Notulen ponyclub De Reigertjes   Jaarvegadering van de ponyclub De Reigertjs gehouden op 19 maart om 8 uur in de kleine zaal van de Korenmolen.

Betsuursverkiezing: aftredend was Mieke van Udenen hurekeisbaar. Mieke werd herkozen.

De prijzen van de onderlinge wedstrijd werden bekend gemaakt. Alle ruiters en amazones krijgen een strik en een aandenken. John van Boxmeer won met 401 punten.

Jose van Asseldonk wel de dekjes wassen en Maie van Uden de truitjes.

Ledenlijst van ponyclub De reigertjes in 1987

Voorzitter: Karel Bekkers
Secretaris en penningmeester: Cor Coppens
Mies van Asseldonk
Irene van Boxmeer
Mieke van Uden
Jacqueline van Berkel
Henry Rovers

Germa van Asseldonk
Mari Bekkers
Francy Coppens
Marielle van Kasteren
Marielle van de Tillaart
Mieke Rooyakkers
Lucie van de Ven
Esther van de Heuvel
John van Boxmeer
Cora van Uden
Liesette van Nuland
Simone van Berkel
Anja Willems
 
Brabants Dagblad, 21 maart 1987   Reunie

Voetbalclub VOW uit Zijtaart, die straks op grootste wijze het 40-jarig bestaansfeest gaat vieren met veel festiviteiten, heeft ook een reunie op het feestprogranma staan. Men wil daarvoor graag adressen van oud-leden die voor 1 juni 1969 geboren zijn. Opgave via een kaartje kan geschieden naar M. Kanters, Corsica 12, 5464PS Zijtaart.
 
Brabants Dagblad, 23 maart 1987   Jubileum

De Doe-avond ter gelegenheid van het 65-jarig jubileum van de KPJ afdleing Zijtaart bleek een geslaagde activiteit. Met name de stands, demonstraties en de toneelstukjes die op de planken werden gebracht. kregen veel bekijks. "Een echt gezellige Zijtaartse happening, evenals het clubfeest later op de avond", aldus Toos van Stiphout van de K.P.J. Ontzettend druk was het in de kerk, waar een eucharistieviering vooraf ging aan de aktiviteiten. Dat ontlokte de pastoor de opmerking: "Ik wou dat het iedere week feest was bij de KPJ."
 
Brabants Dagblad, 2 en 14 april 1987   Tijdens de op 7 april gehouden kringwestrijden handwerken van KVB-Veghel in de Udense Schouw zijn de eerste drie plaatsen veroverd door respectievelijk de damens van Berlo (Odiliapeel), Kremers (Zijtaart) en Van Moorsl (Erp),
 
Brabants Dagblad, 7 april 1987   In het Veghelse kerkdorp zijn enkele tientallen inwoners in het geweer gekomen tegen het voornemen van het kerkbestuur van de H. Lambertusparochie om een tweetal gezonde kastanjebomen aan de rand van het kerkhof te kappen.

De verontruste inwoners hebben zich gisteren met een handtekeningenactie en een begeleidend schrijven tot het bestuurscollege van de gemeente Veghel gewend. De ondertekenaars verzoeken het gemeentebestuur geen vergunning af te geven om bedoelde bomen te kappen.

Volgens de initiatiefnemers heeft het kerkbestuur zaterdag reeds getracht de bomen te kappen zonder dat daarvoor een kapvergunning was afgegeven. Doordat de actievoerders de politie tijdig hadden ingeschakeld kon het kappen worden voorkomen.

Het kerkbestuur blijft van oordeel dat de bomen gevaarlijk zijn en zal alsnog een kapvergunning indienen. De actievoerders zijn echter van mening dat de bomen beslist niet gevaarlijk zijn. Ze moeten wel tijdig en vakkundig gesnoeid worden. Dat kan het afwaaien van takken, zoals vorig jaar gebeurde toen een tak op een kruisbeeld viel, voorkomen worden.

"Er mogen de laatste tijd dan wel takken zijn afgebroken, maar dat is gezien de stormen zeker niet verwonderlijk. Wij vinden het volstrekt onnodig dat deze prachtige oude bomen, welke een sieraad zijn voor de omgeving, omgekapt zouden moeten worden", aldus de actievoerders in hun brief aan de gemeente Veghel.
 
Veghelse Courant, 8 april 1987   De Zijtaartse Toneel Vereniging treedt zaterdag en zondag voor 't voetlicht met de klucht "In het vrolijke Weerhaantje" van Franz Schaurer. De vootstellingen worden gegeven in de "Korenmolensteen", aanvang 20.00 uur.

Het stuk speelt zich af in de bosrijke omgeving van het pension "Het Vrolijke Weerhaantje". Loesje, de charmante waardin, wordt hier terzijde gestaan door Nico, die haar helpt bij het verzorgen van de gasten. Maar wat is een waardin zonder waard. Daar lijkt verandering in te komen als Joost, een jeugdvriend van Liesje, zich komt melden.
 
Brief van Willy Henst aan Martien van Asseldonk in Sri Lanka op 7 juni 1987; foto's: collectie Aard van Hoof   In april hebben we het districtstoernooi mogen organiseren voor de junioren van Jong Nederland. Mede door het prachtige weer van toen is het een groot succes geworden. Chris van de Ven ik moesten het zaterdag programma verzorgen, wat met veel inspanning aardig gelukt is. De morgen was gevuld met behendigheidsspelen en na het eten hadden een vossenjacht gepland. Omdat Zijtaart nu ook weer niet zo groot is, hadden we die gecombineerd met een etalage-tocht. Gezien het aantal etalages in Zijtaart was dit nog niet voldoende, zodat we bij diverse mensen ook nog gekke dingen voor de ramen hadden geplaatst. Dit alles samen was voldoende en de kinderen hebben enthousiast meegedaan, achteraf hebben we alleen positieve reacties gehad. 
Veghelse Courant, 15 april 1987   Ruilverkaveling Veghel/Erp na twintig jaren defintiief afgesloten.
Plaatselijke commissie ruilverkaveling ontbonden

Na een werk dat ruim 20 jaar in beslag nam, is een definitief einde gekomen aan het idyllische, doch voor de boer ompraktische versnipperde hoevenlandschap. Voor de boeren betekende de ruilverkaveling een sterke verbetering. De commissie is er bovendien in geslaagd karakteristieke elementen in het landschap onaangetast te laten. Met een plechtige  bijeenkomst in de Blauwe Kei is vandaag de plaatselijke Commissie Ruilverkaveling Veghel / Erp voorgoed ontbonden.
 
Brief van fanfare van 22 april 1987   Programma van de open dag van St. Cecilia op zondag 3 mei 1987 in De Korenmolen

13.30 - 13.54 uur: optreden jeugdfanfare, opening door voorzitter Albert van Zutphen en toelichting door Jos Banens

13..45 - 13.55 uur: optreden saxofoon-kwarter: Ellen van de Berkmortel, Cor van Zutphen, Erik Nikkelen en Peter Habraken

14.00 - 14.30 uur; optreden majoretten met uitleg door Franka Fabrie

14.30 - 14.40 uur: optreden groot-koper met uitleg door W. Gerritsen

14.40 - 14.50 uur: optreden AMV-leerlingen met uitleg door mevrouw Koornwinder

14.50 - 15.00 uur: optreden blaas-trio Jan van de Wetering, Peter Jonkers en Wim Verbruggen

15.00 - 15.30 uur: optreden drumband met Juming Circus en met uitleg door Joop Bertrums

15.30 - 15.40 uur: toelichting directeur Muziekschool Veghel, de heer G. van Oostaijen; toelichting door secretaris Bert Raaijmakers, lesgelden en contributie

15.40 - 16.00 uur: optreden slagwerkgroep met trompetkwartet Walter van de Berkmortel, Peter Jonkers, Peter van Zutphen en Harrie Habraken
 
Brabants Dagblad, 4 mei 1987   Fusie van afdelingsclubs VOW en Soffelt

Per 11 juni 1987 werd de fusie tussen VOW met plaatsgenoot en pretentieloze afdelings-derdeklasser Soffelt, die op 22 oktober aanstaande vijftien jaar geworden zou zijn, op officieel papier een feit. Onder de naam VOW gaat het gemoedelijke Zijtaartse voetballeven op het sportpark De Vonders verder in de eerste Noorbrabantse klasse, onder sport-technische leiding van eerste-jaars-trainer Ruud Fleskens en oudgediende Wim van de Pas, die er al dik 25 jaar op heeft zitten.

En met in de wei wel acht senioren-teams, elf jeugdelftallen, twee veteranen- en twee dames-ploegen. "En dat is veel te veel voor de twee velden waarover wij kunnen beschikken. We hebben accuut een paar velden meer nodig", zeggen VOW's voorzitter Cor Kremers en secretaris Cor van der Aa in koor.

Al acht jaar gelden wilden VOW en Soffelt bij elkaar kruipen Vooral met het oog op de jeugd. De besturen waren het eens. Mar de uiteindelijk beslissende ledenvergaderingen spraken hun veto uit over de plannen. Maar nu raakte Soffelt in accute accomodatienood. Bert Adriaans, al die jaren voorzitter van de Zondveldse club en nu samen met Martien van Sleeuwen bestuurslid van de fusieclub: "Alles is verkocht, waar wij huisden. Het veld is tot agrarish nut gemaakt, het cafe is opgeheven. Op zo'n moment zit je te kijken. We hebben toen als bestuurders opnieuw gesteld dat Zijtaart eigenlijk te klein is voor twee clubs. Gelukkig zagen de leden dat nu ook in. Onze tachtig leden, merendeels senioren, gingen allen naar VOW."
 
Brabants Dagblad, 8 mei 1987   Sofeelt scoort laatste goals

Voor voetbalclub Soffelt uit Zijtaart zit de competitie er op. Voor de club begint er ook geen volgende competitie meer. Vereniging Soffelt houdt op te bestaan. De club fuseert met zusterverniging VOW. Gisteravond werd de laatste conpetitiewedstrijd gespeeld op het sportpark De Vonders van VOW, omdat Soffelt al sinds 1 mei al niet mee over een eigen accomodatie beschikt. Het voetbalveld van Soffelt heeft reeds een andere bestemming gekregen. Arno van Zutphen schreef het laatste competitiedoelpunt in de voetbalgeschiedenis van Soffelt op zijn naam.

Gisteravond vlak voor de wedstrijd tegen de Racing Boys uit Deurne werd eerste elftalspeler Andre Schepers en zijn vrouw Nelleke door Soffelt in de bloemetjes gezet. Hij speelde zijn 250-ste wedstrijd voor de club en Nelleke is een fervent supprter, Voorzitter Adriaans noemde hem "een actief baasje binnen de club, zowel binnen alsbuiten de lijnen". Hij doelde daarbij op het jeugdwerk in de club waarvoor Schepers zich beijvert. Er was een attentie en bloemen.

Soffelt zou dit jaar haar derde lustrum vieren. Vijftien jaar speelde de club met diverse elftallen in de competitie van de Brabantse Bond. Al direct in het eerste jaar mocht Soffelt naar Den Bosch komen om op het KNVB-bondsbureau de sportiviteitsbeker in ontvangst te nemen. Soffelt is trots op dit kleinood, dat dan ook mee verhuist naar de prijzenkast van VOW.
 
Brabants Dagblad, 14 mei 1987   Auto-wasdag

De Stichting Jong Nederland in Zijtaart houdt komende zaterdag haar jaarlijkse actie die bestaat uit een special auto-wasdag, Tussen een en vier uur zaterdagmiddag kunnen alle autobezitters terecht bij het Jeugdcentrum waar ze tegen een 'zacht prijsje' hun auto kunnen laten wassen. Senioren en leiders staan hier klaar om de auto een flinke beurt te geven (kosten 2,50). De opbrengst is bestemd voor de aanschaf van nieuw spelmateriaal.
 
Brabants Dagblad, 16 mei 1987   Handbalwedstrijd Zijtaart onderonsje van formaat

Morgen wordt in Zijtaart voor de tiende achtereenvolgende keer een handbalwedstrijd gehouden. Voor deze sportieve gebeurtenis komen 500 deelnemers, eenderde van de bevolking, in actie. Dit jaar telt het toernooi 48 deelnemende teams en die komen allemaal uit Zijtaart. "We wildn het evenement niet verder uitbreiden door nog meer clubs van buiten aan te trekken. Liever geen monstertoernooi, maar wel een echte gezellige Zijtaartse happening", aldus Jan van den Oever, oud-voorzitter van de KPJ in Zijtaart, maar nog steeds actief bij het jaarlijks terugkerende handbaltoernooi dat door de KPJ afdeling Zijtaart wordt georganiseerd.

"Dit jaar hebben we ook voor het eerst een afdeling jeugd. Natuurlijk ook met het oog op de toekomst, want het evenement moet gewaarborgd blijven", aldus Van den Oever. Iedereen in Zijtaart loopt er warm voor. Uit alle hoeken en van alle verenigingen, vriendenclubs is er wel en team present. Het handalfeest begint om 10.00 uur in sportpark De Vonders, waar zo'n acht speelvelden zij uitgezet. "Het gaat niet om de prijs, maar om de gezelligheid," aldus Jan van den Oever.
 
Brabants Dagblad, 19 mei 1987   Het lustrumhandbaltoernooi van de KPJ in Zijtaart is afgelopen zondag een geweldig succes geworden. Mede door het goede weer bleek het grote handbalspektakel ook bij het publiek in trek.

Uitslagen: heren: 1. Corsica, 2. Sesamstraat, 3. Krijtenburg
Dames: 1. Corsica, 2.Doornhoek, 3. De Duveltjes
Gemengde teams colwassenen: 1. De Meevallers, 2. De Zutjes, 3. Corsica
Gemengde teams jeugd: 1. De Spatlappn, 2. De Lochte Bocht, 3. De Trotters
Basisscholen: 1. De Goonies, 1. FC Tum, 3. Locomotive Zijtaart
 
Brabants Dagblad, 21 mei 1987   Kermis en fietscross

Zijtaart staat het komende weekeinde geheel in teken van de jaarlijkse kermis die van zaterdag tot en met dinsdag duurt. Er staan weer verschillende attracties opgesteld in de Pastoor Clercxstraat, zoals een draai- en zweefmolen, autoscooter, schiettent, gokspelen. Natuurlijk is er wat te eten en te drinken op de kermis, die zaterdagavond om acht uur met een feestelijke rondgang door fanfare Sint-Cecilia wordt geopend.

Voor de jeugd in Zijtaart krijgt het kermisgebeuren ook nog een sportief tintje. Zaterdagmiddag wordt op het veldje achter de school een dietscrosswedstrijd gehouden voor jongens en meisjes. De meisjes komen om half twee aan de start en de jongens een uur later. Het fietsspektakel wordt georganiseerd door de Wielertourclub Zijtaart.
 
Veghelse Courant, 20 mei 1987   Nederlands Kampioenschap 250 cc Zijtaart

Op het circuit De Dubbelen, gelegen op get industrieterrein tegenover de Mars fabrieken, vindt zondag 24 mei aandstaande de 1e wedstrijd meetellend voor het Nederlands Kampioensschap 250 cc plaats. Deze wedstrijdwordt georganiseerd door MC De Jagers.

De aktieve motorclub De Jagers organiseert op woensdagavonden, te weten 3 en 10 juli en 26 augustus, open clubkampioenschappen op het terrein op De Dubbelen. Aan de start verschijnen de 125 cc, 250 cc en 500 cc klassen en de jeugd rijdt mee in de club- en hobbyklasse. De wedstrijden beginnen telkens om 18.30 uur.
 
Brabants Dagblad, 21 mei 1987   Carnavalsvereniging De Reigers in Zijtaart houdt komende zondag een vlooienmarkt op het terrein nabij de Rabobank in de Pastoor Clercxstraat. De markt duurt van half elf tot half vier.
 
Brabants Dagblad, 27 mei 1987   Voetbalclub VOW Zijtaart 40 jaar

Het eerste elftal van VOW in 1948.Het kampioensteam van VOW uit 1961. Voor namen, zie de kroniek van 1961


In verband met het 40-jarig jubileum van VOW wordt er vanaf vandaag een scala aan activiteiten georganiseerd. Vanavond worden de festiviteiten ingeluid met een viering in de plaatselijke parochiekerk. Daarna trekt men met fanfare, muziek en majorettes naar de feesttent op het sportpark voor een runie van leden en oud-leden.

VOW is in Veghel geboren, maar in Zijtaart uitgegroeid tot een bloeiende vereniging met zo'n 300 leden. De oprichters die destijd aan de wieg van VOW hebben gestaan, kwamen voornamelijk uit De Sluis en de huidige Bloemenwijk in Veghel. Het speelveld lag achter cafe Van de Ven: "over De Sluis" en werd voor 75 gulden per jaar gehuurd.

In 1954 leek het einde in zicht. Door terreinmoeilijkheden, geldgebrek en bestuurswisselingen ging de fut er bij veel leden uit en daalden ook de prestaties naar een dieptepunt. Maar een aantal mannen uit Zijtaart namen de club mee naar het Zijtaartse kerkdorp. Met vele mentale injecties kwam de club er daar weer bovenop. Gerard van de Rijt, Rinus van de Biggelaar en Theo Meelen (trainer) werden de nieuwe bestuursleden. Onder hun leiding klom de vereniging weer uit het dal omhoog.

In Zijtaart kreeg de vereniging een terrein in het buitengebied van Zondveld. Ook hier kwamen schop en kruiwagen er wekelijks aan te pas om het veld in orde te maken. In 1956 kreeg de club een echt terrein in de kom van het dorp, dat door de leden geheel werd opgeknapt. Ook vele bestuursleden bleven de club trouw.

Na de periode Gerard van de Rijt nam Jan Rooijakkers als voorzitter het roer over. De club werd nu geleid door Cor Kremers. Hoogtepunt was ongetwijfeld de promotie naar de eerste klas van de Brabantse bond. Maar de vereniging kende ook magere jaren. Vlak na de promotie keurde de KNVB met het seizoen 1961-1962 voor de deur het terrein van VOW af. In 1968 tuimelde men omlaag naar de tweede klasse. Negen jaar later kreeg VOW een nieuw sportpark met twee velden, een trainignshoek en zes kleedlokalen.

Dat VOW een echte vriendeclub is, bewezen de lden toen die opnieuw de handen uit de mouwen staken en een nieuwe kantine bouwden. In 1980 degradeerde de club naar de derde klasse, maar met de komst van trainer Toon van de Akker ging het weer bergopwaarts. Er kwamen nieuwe spelers bij met als resultaat promotie naar de tweede klasse. In 1985 werd VOW na 25 jaarweer eens kampioen en werd het weer eersteklasser, Het afgelopen seizoen kwam men net een puntje tekort om doorde stoten naar de KNVB.

Morgen komen alle elftallen van VOW vanaf 11 uur op het sprotpark in actie. Van 14.00 - 16.00 uur is op het feestterrein een demonstratie van modelvliegtuigen door de Sticks uit Keldonk. Hoofdmoot van het programma is de derby VOW tegen Blauw Geel, aanvang 18.00 uur. Tijdens de rust verzorgt de KPJ-afdeling Zijtaart een demonstratie. 's Avonds zijn er vanaf 19.30 uur hometrainwedstrijden in de feesttent. Die duren tot en met zondag. Twintig teams, waaronder 4 dames, komen op allerlei onderdelen in aktie. Ook de carnavalsprinsen die op ranke racekarretjes klimmen doen mee.

Vrijdagmorgen begint een voetbatoernooi voor de jeugd en is er een speciaal programma voor alle kinderen van vier tot twaalf jaar. Het programma omvat goochelen, ballonwedstrijden, loterij, traktatie, enz. 's Avonds om 19.00 uur begint in de kom van Zijtaart een stratenloop. Op 4 afstanden gaan de deelnemers in verschillende categorieen van start. Zaterdagmorgen om 10.00 uur gaat een tienkamp van start tussen een aantal Zijtaartse verenigingen.

Na de receptie die van 17.30 tot 19.30 duurt volgt het verenigingsjubileumfeest. Zondag is er een Vlaamse kermis van 11.00 - 17.00 uur en 's avonds wordt het jubileumfeest besloten met een feestavond voor de gehele Zijtaartse bevolking met medewerking van De Boemelaars en de Doe-het-zelf-beter-band. Ceremoniemeester bij alle feestelijkheden is Henry van Boxmeer.
 
Brabants Dagblad, 30 mei 1987   VOW-jubileum

De Veghelse voetbalclub VOW heeft woensdag de festiviteiten rond het 40-jarig jubleum onder grote belangstelling ingeet. De reunie werd door honderden leden en oud-leden bijgewoond. De leden boden een nieuwe clubvlag aan en een maquette van het prachtige sportpark waarover de club thans beschikt. De maquette is een kunstwerkje ontworpen door het lid Tiny van der Kammen.
 
Brabants Dagblad, 2 juni 1987   Plaatselijke favoriet Bert van Nunen ging vrijdagavond in Zijtaart tijdens de stratenloop van het jubilerende VOW als eerste over de finish met in zijn spoor Jan van de Schoot uit Sint-Oedenrode. In de laatste ronde had Van Nunen zijn concurrent van zich afgeschud. De prijzen werden uitgereikt door toparleet Tonnie Dirks uit Uden, die veel handtekeningen en foto's uitdeelde, vooral aan de jeugd.

Prijzen voor Zijtaarters:
2 km jongens tot en met 14 jaar: 2. Edwin van Bakel, 3. Toine van Zutphen
1 km jongens tot enmet 10 jaar: 1. Mikel van de Donk
3 km dames: 2. Anja van de Rijt
 
Brabants Dagblad, 2 juni 1987   De KPJ-heren van Zijtaart waren zondag in Zeeland sterk tijdens de kringsportdag van de KPJ kring Uden. Veel prijzen voor Zijtaart. De dames uit Zijtaart werden eerste bij de pyramidebouw.
 
Brabants Dagblad, 2 juni 1987   In Zijtaart werd bij een woning in het centrum een plantenbak ontvreemd.
 
Brabants Dagblad, juni 1987   De jongens van de afdeling Keldonk voeeren het algemeen klassement aan na de eerste kingsportdag in Vorstenbosch voor KPJ-aspiranten. Zijtaart is op negen punten tweede. Beide afdelingen hebben een straatlengte voorsprong op Boerdonk dat derde werd.
 
Pinksteren 1987   Als "associates"van de Mill Hill organisatie werkten Joke (32) en Martien (32) van Asseldonk gedurende vijf jaren in Kenia. Hun ervaringen in de sloppenwijken werden door Martien opgetekend in 'Dansen als het regent', het WNM boekje van 1985 in de serie 'Mensen met een Missie'.


In Kenia werkte Joke in de krottenwijken van Nairobi in een preventief gezondheidsprogramma. Joke gaf 'refresher courses'en hielp mee lesmateriaal ontwikkelen.
Na een jaar in Nederland te hebben doorgebracht vertrokken zij in 1986 naar Sri Lanka, uitgezonden door het Centraal Missie Commissariaat. Hun taak is het ondersteunen van initiatieven van vissers en plattelandsbevolking op weg naar meer sociale weerbaarheid en inkomensverbetering.

Zij wonen nu een Negombo, een voornamelijk katholiek stadje in een boeddhistisch land. Op veel straathoeken staan enorme kleurige beelden van St. Sebastiaan, St. Jozef en Jezus. 's Avonds liggen mensen er op knieen bij en offeren geld en bloemen.

Van de burgeroorlog in het noorden is in Negomnbo weinig te merken. Ondanks de recente bomaanslagen in de hoofdstad Colombo is de sfeer in het stadje luchtig en ontspannen. Wel gebeuren er soms vreemde dingen. Toen ze hun eigen huisje betrokken hadden en Joke een zak suiker op de aanrecht zette, werd deze meteen door een kudde mieren naar boven gedragen onder het dak door naar buiten.

Met pater Sarath en zuster Christine begeleiden Joke en Martien groepen van mensen die onder elkaar sparen en lenen om zo de enorme woekerrente te ontlopen die ze elders moeten betalen. Er zijn nu veertien groepen waarin meer dan 1000 gezinnen georganiseerd zijn. Samen bouwen zij betere huizen, kopen zelf boten en zetten kleine handeltjes op.

Veel tijd gaat momenteel nog zitten in praten en trainen. Langzaam maar zeker groeit het vertrouwen bij de mensen en raken zij thuis in hun nieuwe werkgebied. "Wij zijn al aardig aangepast", schrijft Martien. "We wassen oms met koud water, wassen af met wat kokosvezels en onze kinderen Marieke en Sander spelen buiten met steentjes en kokosnootkapjes, we lessen onze dorst met het verrukkelijke water van de jonge kokosnoten en laten ons net als iedereen verrassen als er zo'n enorme tropische regenbui losbarst."
 
Brabants Dagblad, 3 juni 1987   De voetbalclub VOW, die op het sportpark De Vonders zijn kantine fors wil gaan uitbreiden, mag nu gaan bouwen. Dat heeft burgemeester Isaac Keijzer de jubilerende club zondagavond laten weten. Niets staat een verbouwing nog in de weg. Maar de club moet wel voor het nodige geld zorgen. VOW hoopt dat via een aantal subsidies van onde andere de Nederlandse Sportfdederatie binnen te krikgen. Om de bouwplannen uit te laten voeren zal VOW zelf weer de handen uit de mouwen moeten steken.
 
Brabants Dagblad, 5 juni 1987   Het damesteam van VOW uit Zijtaart is gepromoveerd naar de regionale klasse.

 
Brief van Willy Henst aan Martien van Asseldonk in Sri Lanka op 7 juni 1987   Het weer is hier een beetje in de war. Zo kon het gebeuren dat april de warmste maand was van deze eeuw en mei zo ongeveer de koudste. Zelfs nu in juni wordt het meestal niet warmer dan een graad of 17-18 en ’s avonds moeten we nog steeds de kachel stoken om niet te verrekken van de kouw.

Met mijn nieuwe hartklep gaat het prima, af en toe voel ik wel eens iets, maar ja, als je niets meer voelt lig je achter de spitse. Ik heb uitgerekend dat het ding zo’n 40 miljoen keer per jaar open en dicht moet gaan, dus het materiaal waarvan ze die dingen maken moet wel aan enige eisen voldoen.
 
Brabants Dagblad, 9 juni 1987   Toertocht

Fanfare St. Cecilia en W.T.C. Zijtaart houden komende zondag een gezinsfietstocht die een lengte heeft van dertig kilometer. De rit, die geld in het laatje moet brengen voor de plaatselijke fanfare, gaat door bos en hei en voert naar kasteel Henkenshage in Sr. Oedenrode dat voor deze gelegenheid open is.

Na de pauze gaat de tocht langs De Peppelhoeve, een antiek ingerichte boerderij, waar tevens een expositie wordt gehouden. Terug in Zijtaart krijgen alle deelnemers een vaantje als herinnering. Het inschrijfgeld is twee gulden per persoon en voor het hele gezin zijn de kosten zes gulden. Tussen tien en twee uur kan gestart worden vanaf de Bresco Bar.
 
Brabants Dagblad, 16 juni 1987   Kroonberoep

De gemeente Veghel moet het bestemmingsplan buitengebied aanpassen voor wat betreft het perceel van de heer J. Aalders aan de Zondvelstraat 9 (Zijtaart). De Kroon onthoudt namelijk zijn goedkeuring aan de bestemming 'agrarische doeleinden, landschappelijke waarden', die de gemeente en GS aan het gebied hebben gegeven.

De Kroon is verder van mening dat voor Aaldrs in het plan ook een bouwblok van 1 hectrare moet worden opgenomen, en niet zoals de gemeente had gewild maar 0,7 hectare. De uitspraak van de Kroon verplicht de gemeente het plan binnen een jaar op die twee punten te wijzigen.
 
Brabants Dagblad, 22 juni 1987   Zilveren anjer voor Harrie Beex

Harrie Beex (72) uit Zijtaart ontvangt 26 juni in Amsterdam van prins Bernard een zilveren anjer. Sinds 1950 wordt deze onderscheiding jaarlijks uitgereikt aan maximaal vijf Nederlanders vanwege hun uitstekende verdiensten voor de Nederlandse cultuur.

"Ik ben een echte Kempenaar, een beetje lui en inventief", zegt Beex. Vanaf 1955 ot 1981 was hij voorzitter van de Stichting Brabants Heem. Die rol is waarschijnlijk van belang geweest voor het toekennen van de onderscheiding.

Beex zette zich onder andere in voor het redden van de veldkapelletjes in Brabant van de slopershamer en drong aan op een verantwoorde verbouwing van boerderijen. "In St.-Oedenrode, Oirschot en Heeswijk-Dinther is dat erg goed gegaan. In Veghel kwam er weinig van terecht. Het gemeentebestuur heeft daar nooit oog voor gehad."

Beecx (tussen 1959 en 1965 pastoor in Esch), ia sinds anderhalf jaar als rector werkzaam en woonachtig in het klooster van Sr Cecilia in Zijtaart. Daar verzorgt hij ondermeer bijdragen aan De Roerom. Dat is een uitgave "om in de parochies van het Bossche bisdom de gang er in te houden".

Het liefst is hij bezig met het verklaren van psalmen. "Mensen gebruiken jarenlang bepaalde woorden zonder precies te weten waar het op slaat. Dat probeer ik dan te verduidelijken. Er is veel belangstelling voor. Ik zou het ook leuk vinden als ik de anjer krijg als waardering voor dat onderdeel van mijn werk. Maar dat zal wel niet het geval zijn."
 
Vehelse Courant, 24 juni 1987   Klaver van Brabant Zijtaart

Zondag 14 juni is voor de eerste maal de Klaver van Brabant, een fietstocht over 100, 150 of 200 km en een toertocht over 20 of 30 km, georganiseerd door 4 wielervernigingen en gestart in 4 versschillende plaatsen, verreden. In Zijtaart werd deze tocht georganiseerd door WTC Zijtaart en de Kachelders uit Heeswijk-Dinther.

Begunstigd door onverwacht mooi weer was er een grote belangstelling voor de tochten. Trok Zijtaart 91 deelnemers voor de grote afstanden, Heeswijk-Dinther 76, dit voor de kilometer-vreters. Voor de gezinstocht en de rustige fietser, die van de mooie natuur genieten, trok Zijtaart 319 deelnemeers, de baten hiervan waren voor de fanfare St. Cecilia. Heeswijk-Dinther trok 53 deelnemers. Deze tocht krijgt volgend jaar een vervolg, de deelnemers waren zeer enthousiast.
 
Bericht van de T.V.Z.   Op zaterdag 27 juni zou de Zijtaartse Toneel Vereniging afscheid nemen van regisseur Jan Vogels. Dat gebeurde in cafe Ton de Rooy met een gezellig feest en een uitgebreide koffietafel. Dit afscheid werd uitgeseteld tot 16 oktober in verband met ziekte van Jan Vogels.
 
Brabants Dagblad, 3 juli 1987   Bromfietser omgekomen in Zijtaart

De 16-jarige Marcel van Erp uit Sint-Oedenrode is afgelopen vrijdagnacht om het leven gekomen bij een verkeersongeval in het Veghelse kerkdorp Zijtaart. Het ongeluk gebeurde 's nachts rond middernacht op de kruising Biezendijk-Corsica. Volgens de politie verleende de jongen, die op zijn bromfiets richting Veghel kwam, geen voorrang aan een auto uit de richting Zijtaart. De jongen werd bij de botsing op slag gedood.
 
Foto's: collectie Jan van den Oever   De KPJ heren op de interkringsportdag in Uden. Voor de namen zie de fotogalerij 1981-1990.

 
Brabants Dagblad, 13 juli 1987   NCB

Voorzitter Jan van Boxmeer van de Vereniging van Varkenshouders van de NCB regio Veghel-Uden-Schijndel is ontstemd over de afwijzing van de NCB om in haar orgaan Boer en Tuinder een ingezonden stuk van de belangenorganisatie Cooperatieve Boer op te nemen.

Cooperatieve Boer, een jonge cooperatie die in Erp werd opgericht, had via het artikel plannen willen aandragen om de mestproblematiek op te lossen. Volgens Van Boxmeer werd het stuk geweigerd omdat er in NCB-kringen nogal wat bezwaren bestaan tegen de plannen.

"Boer en Tuinder zou daarmee willen hebben voorkomen dat er misverstanden en onduidelijkheden ontstaan bij de lezers", aldus Van Boxmeer. Die is het daar niet mee eens. "Particulier initiatief moet worden toegejuicht. Wij moeten positief samenwerken bij het oplossen van dergelijke problemen. En wie maakt uiteindelijk Boer en Tuinder, het NCB bestuur of de leden?" Van Boxmeer zegt respect te hebben voor wat Cooperatieve Boer in dit verband heeft gedaan.
 
Uitslag tijdrit W.T.C   In 1987 had Wielertourclub Zijtaart de volgende 34 leden:

A. Vissers, Piet van Berkel, Albert van Zutphen, Willy Timmers, Jozef Maas, P. van Rooy, H. van de Berkmortel, Hans van de Akker, P. Jansen, T. van Dyk, Martien van Eert, J. Verkuijlen, F. Hoying, A. van de Nieuwenhof, Peter van de Tillaart, B. Booy Liewes, W. Barten, Gerard van Tiel, J. Zijlmans, Piet van de Tillaart, J. de Klein, G. van de Wijst, Willy van Asseldonk, M. van de Burgt, Leo Vissers, Piet Munsters, F. Buijs, Harrie van de Hurk, Antoon van Sleuwen, R. Verhoeven, T. van de Ven, Piet van de Akker, Wim Munsters en T. Vervoort
 
Brabants Dagblad, 26 juli 1987   Ongeval in Zijtaart. Taxichauffeur zwaar gewond.

Een 31-jarige inwoner van de gemeente Uden is zaternacht in het Veghelse kerkdorp Zijtaart zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde zaterdagnacht om half vier op de Zondveldstraat in Zijtaart. Volgens de politie raakte de taxichauffeur daar om nog onbekend eoorzaak de macht over het stuur kwijt en botste hij tegen een boom. De bestuurder, die alleen in de auto zat, was op weg van Mariahout naar Uden.
 
Foto: collectie Jan van den Oever   De KPJ bouwde een pyramide in de straat voor cafe Versantvoort ter gelegenheid van het huwelijk van Ad van der Cammen en Anita van Lankvelt. 
Foto's: collectie Aard van Hoof   Alle groepen van Jong Nederland gingen in 1987 samen op kamp in Vinkel. 
Brabants Dagblad, 31 juli 1987   Varkenshouders in geldzorgen

De varkenshoudbedrijven in ons land beleven zeer slechte tijden. Varkensfokkers krijgen voor hun biggen per big een prijs die ongeveer 50 gulden beneden de kostprijs ligt. Varkensmesters leggen op elk slachtvarken dat ze afleveren ongeveer twintig gulden toe. Als de prijzen niet snel herstellen zullen vooral veel jonge bedrijven, die nog met hoge lasten zitten, het loodje moeten leggen. Oorzaak van de slechte prijzen is een aanbod van biggen en slachtvarkens dat de vraag sterk overtreft.

Varkensmester Jan van Boxmeer te Zijtaart, voorzitter van een rayon van de Vereniging van Barkenshouders van de NCB, noemt de Interimwet van november 1984, bedoeld om de groei van de intensieve veehouderij een halt toe te roepen, indirect als mede-oorzaak van het grote aanbod van biggen en varkens. Velen namen hierna de laatste kans waar om een nieuw bedrijf te beginnen of een bestaand bedrijf uit te breiden.
 
Brief van Mari van Asseldonk aan zijn broer Martien in Sri Lanka op 2 augustus 1987   Het weer is de laatste twee weken zeer slecht, veel regen en veel te koud, 17 18 oC ’s middags.
 
Brabants Dagblad, 25 augustus 1987   Juf Marleen is dik tevreden

Gisteren zwaaiden de schooldeuren weer open voor een nieuw schooljaar. Onderwijzers Marleen Nooten (25) in de Edith Steinschool in Zijtaart geeft toe dat zij er zelf ook slecht van kon slapen. Vijfentwintig jongens en meisjes bezochten voor het eerst de Edith Steinschool. Om het allemaal niet te vermoeiend te maken, hoefden zij alleen 's middags in de scholbanken te zitten.

Juf Marleen is goed te spreken over de eerste kennismaking: "Niemand meldde zich ziek. En niemand hoefde te hulen, Dus het favoriete kinderboek over de hond Dribbel kon dicht blijven. Dat is natuurlijk een goed teken. Ik had allerlei bouwmaterialen op de tafels gezet en daarmee heeft iedereen flink geknutseld. Verder zijn we af en toe naar buiten geweest. Samen hadden we een speeltuintje gemaakt en daar kon iedereen zich fijn uitleven.

Dit jaar hebben we door de maatregelen van Deetman de groepen opnieuw ingedeeld. Dat wil zeggen dat we de jongste kinderen voortaan in een klas zetten met oudere kinderen. Dat bevalt redelijk goed. De ouderen maken de kinderen goed wegwijs. Maar als het gaat om dingen leren zal het wel minder vlot gaan."
 
Brabants Dagblad, 25 augustus 1987   Twee gewonden bij ongeval in Zijtaart

Bij een verkeersongeluk in het Veghelse kerkdorp Zijtaart zijn zaterdag twee inzittenden van een auto gewond geraakt, toen het voertuig van de weg geraakte, over de kop sloeg en in een berm geraakte. Het ongeluk gebeurde in de nocht van de Jekschotstraat/Zondveldstraat. De bestuurder van de auto nam volgens de politie de bocht te wijd. De twee inzittenden werden per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Geldrop.
 
zondagsnieuws, augustus 1987   Albert van Zutphen: "Volgend jaar Tour de France, zeker weten"

"We haaden al zo'n ding. Maar dat is zeker vijftien jaar geleden. Een tienpersoons. M'n broer viel eraf. Hij, de fiets dus, is later van ellende in elkaar gestort.


Louis van der Bilt, die in Engeland zoiets als direkteur is, zag 'm staan en wou er meteen ook zo een voor de optocht in Norwich." Albert van Zutphen schiet nog in de lach als hij aan die ouwe in elkaar geflanste tienpersoons fiets denkt. Nu heeft hij een nieuwe. met zijn blaaskapel de Boemelaars en zijn zestienspersoons fiets hoopt hij een hoop geld in het laatje te brengen voor fanfare St. Cecilia.

"Toen de fanfare een serenade bracht voor de hengst van Harrie van der Heijden werd het feest op stal voortgezet. Daar ontmoette ik Louis van der Bilt en vertelde hem van geslaagde bezoek aan Hamburg, maar meteen erachteraan dat de Boemelaars ook wel eens naar Engeland zouden willen. Luis zou dat wel regelen, maar op een voorwaarde: dat we met de grote fiets zouden komen. Maar die was dus al van ellende in elkaar gestort. Hij wist dat we die fiets hadden, want toen ie eens in Zijtaart was is er ie met een hele familie opgestapt om asperges te gaan kopen", weet Van Zutphen zich nog te herinneren.

"Louis maakte meteen een groots gebaar", vervolgt hij. "Hij dook meteen in de beurs en lapte heel wat honderdjes. Een startkapitaaltje voor een nieuwe fiets, zei ie. Er volgde nog veel meer geld, van andere supporters, want het hele ding heeft zeker 20 tot 30-duizend gulden gekost."

De Boemelaars gingen behoorlijk seerieus te werk. Er werd een eerse bouwvergadering belegd, er werden serieuze werktekeningen gemaakt en alle relaties werden ingeschakeld om de technische know-how te leveren en de handen uit de mouwen te steken. "Er zijn komplete constructieve berekeningen gemaakt en er werden materialen beschikbaar gesteld. Tot op heden hebben we nog geen rekening mogen ontvangen, dus 't zal zo wel goed zijn", althans dat hoopt Van Zutphen.

En verder: "Norwich was ons eerste officiele optreden met de fiets. We hebben wel geoefend in Zijtaart en zijn bij een paar andere gelegenheidjes geweest, maar we hadden eerst geen remmen. M'n broer schoot eraf en de rest ook. Toen kregen we ineens zestien echte vliegtuiggordels. We hebben nu alles kompeet, gordels, remmen, schokbrekers en uiteraard zestien bierstandaards "om de instrumenten nat te houden", zoals aan de Engelse tv-presentator werd uitgelegd. Ook parasols behoren tot de uitrusting van de fiets. "Stiekem hadden we eigenlijk achterin een electromotortje willen doen", verklaart Van Zutphen ietwat beschaamd.

Tijdens de grote optocht in Norwich, ieder jaar ter gelegenheid van het feest van de nieuwe burgemeester, won het Zijtaarts span een derde prijs uit een deelnemersveld van negentig wagens en groepen. "We zijn toen op tv geweest, hebben verschillende kranten gehaald, we hebben heel wat publiciteit gehad."

De Boemelaars zijn met hun fiets inmiddels uitgenodigd voor de grootste boekenbeurs in de wereld, in Frankfurt, om daar voor een uitgeverij reklame te maken. Dat zou de fanfare uit Zijtaart het lieve sommetje van tienduizend gulden opleveren. "Helaas is de beursdirectie het daar niet mee eens", vertelt Van Zutphen. "Ze zijn bang da die ene uitgever dan teveel aandacht krijgt, maar ons scheelt het mooi die tien briefjes van duizend. Jammer. Maar ja, volgend jaar gaan we naar de Tour de France. Binnekort begint Louis (vander Bilt) met de onderhandelingen. Die heeft genoeg relaties. Dat levert nog veel meer op."

Van Zutphen voelt zich een echte geldfwolf. Niet als het erom gaat de eigen beurs te spekken, maar wel voor zijn fanfare. "Dat is nog eens wat anders dan al die akietjes en we houden er prachtige uitstapjes aan over."

Overigens valt het volgens Van Zutphen beslist niet mee te trappen en te spelen tegelijk. "Je kunt niet echt in de maat trappen en ieder muziekstuk heeft z'n eigen ritme. We hebben echt goed moeten oefenen. Je moet ook allemaal ongelijk trappen. Als je allemaal tegelijk met je trapper bovenaan bent kom je er niet meer overheen. En dan moet er nog gedronken worden om de instrumenten nat te houden. Een hele klus die veel oefening vergt."

Zeker is dat de fiets en de Boemelaars waar ze ook komen veel aandacht zullen trekken. "Er komen beslist nog uitnodigingen binnen. Zoiets gaat als een lopensd vuurtje. Hoe meer hoe beter. St. Cecilia vaart er wel bij."
 
Foto's: collectie rijvereniging   Op 31 augustus nam ponyclub De Reigertjes deel aan een concours te Boekel,

 
Stencil verspreid door de Evenementepgroep in september 1987   Op zondagmiddag 6 september organiseert de Evenmentengroep Zijtaart een najaarsfietstocht met een lengte van ongeveer 32 kilometer. Vertrek tussen 13.00 en 14.00 uur bij de Bresco Bar. Kosten f 2,50 per persoon. Tijdens de tocht zijn drie rustpauzes ingelast. Tweemaal een korte pauze waar een gratis versnapering aangeboden wordt en een langere rustpauze waar het een en ander genuttigd kan worden a 50 cent. Ook krijgen de deelnemers een gratis lotnummer. De prijzen worden aan het eindpunt uitgereikt.
 
Brabants Dagblad, 9 september 1987; Foto's: de eerste twee zijn van Aard van Hoof, de rest: collectie Jong Nederland   Jeugvereniging Jong Nederland in Zijtaart opent zondag het nieuwe seizoen met een vossenjacht. Tijdens de speurtocht naar gek verklede mensen kunnen de kinderen zich ook bezig houden met onder andere popcorn bakken, kleppers maken en schminken. Ook zijn er een kabelbaan en een verfspattoestel opgesteld. Het feest begint om half twee en het wordt om half vijf afgesloten met een grote balonnenwedstrijd. Ook ouders zijn van harte welkom op het terras bij de kerk.
 
Brabants Dagblad, 10 september 1987   Extra parkeerplaatsen in Zijtaart

Om de parkeeroverlast bij sportpark De Vonders terug te dringen, wordt langs De Bresser extra parkeerruimte aangelegd. Het voorstel van B. en W. wort donderdag 10 september behandeld in de commissie openbare werken. Die vergadert vanaf half acht in het gemeentehuis.

Het bestuur van voetbalclub VOW heeft de parkeerproblematiek bij het Veghelse gemeentebestuur aangekaart. Met name de bewoners van straten in de buurt van het sportpark hebben last van de geparkeerde auto's. Nu VOW is gefuseerd met Soffelt is de verwachting dat de parkeerproblemen zullen toenemen. Daarom wil de gemeente parkeerplaatsen laten aanleggen langs De Bresser. Het gaat om een strook van 5 meter breed en 100 meter lang, waar langs plaats is voor rond 36 auto's.
 
Brabants Dagblad, 16 september 1987; Veghelse Courant, 16 september 1097   Fanfare St.-Cecilia viert 85-jarig bestaan met feestweek 18 t/m 27 september

Deze foto werd vijf jaar geleden gemaakt ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van fanfare Sint-Cecilia.


De Zijtaartse fanfare St. Cecilia kan bogen op een oude muzikale historie. Volgende week bestaat zij 85 jaar. Weliswaar geen uniek gegeven, muziekverenigingen zijn nu eenmaal een lang leven beschoren, maar toch zeker bijzonder. Vooral omdat St. cecilia al vele jaren in de hoogste afdeling speelt en Zijtaart een heel klein dorp is. "Maar wel een heel muzikaal dorp", aldus Albert van Zutphen: "Zijtaart heeft veel muzikale families. Dat merk je gelijk aan de jeugd, het zit er gewoon in."

Met een week vol muziek en zang gaat fanfare Sint-Cecilia in Zijtaart haar 85ste verjaardag vieren. an het feestprogramma is veel aandacht besteed. Jubilarissen worden gehuldigd, er is een speciale avond voor de jeugd, een Beierse avond, zangersdagen voor ouderen uit de regio en wedstrijden voor fanfare- en harmoniekorpsen, majoretten en drumbands. Grote verwachtingen heeft men van de Seiturse Revue die door vele verenigingen voor het voetlicht wordt gebracht, evenals de groots opgezette reunie van oud-leden.

"Vijfentachtig jaar, een mensenleven. Een jubileum waarbij we niet zo maar eventjes, maar echt langere tijd moeten stilstaan:, zegt burgemeester I. Keijzer van Veghel. Het gemeentebestuur van Veghel grijpt de verjaardag van de Zijtaartse fanfare aan in het korps op zaterdag 26 september in het zonnetje te zetten. Dat gebeurt dan tijdens een speciale ontvangst op het Veghelse gemeentehuis.

Destijds was het pastoor Sars, die met de heren Karel van Eerd, Bert Willems, meester Van de Ven en Driek van de Ven het initiatief nam tot de oprochting. Dat was in 1902. Juffrouw Henriette Helena Smits, grootgrondbezitster in Zijtaart en eigenaresse van een brouwerij in Veghel, schonk de instrumenten en het vaandel. De eerste muzikanten waren bijna allemaal koorzangers, omdat die immers noten konden lezen. Al na een half jaar begeleidde de fanfare een processie naar Meerveldhoven.

Vrijdagavond luidt de jeugd het feest in met een spektakel in De Korenmolensteen, waar alle festiviteiten worden gehouden. Disco, een popgroep, playback, soundmix en drumwedstrijden zorgen vanaf 19.30 uur voor een avondvullend programma.

Zaterdagavond 19 september is er een feestavond voor leden en genodigden. Dinsdag en donderdagavond wordt vanaf half zeven het korenfestival voor ouderen gehouden. Woensdagavond vanaf acht uur wordt een echte "Seuturse" avond met een revue met medewerking van Zijtaartse verneigingen en de fanfare. Vrijdag 25 september wordt de reunie voor oudleden gehouden.

Zaterdagavond 26 september begint de receptie om zes uur. Aansluitend is er een blaakapellenfestijn en een Beierse avond. Volgende week zondag strijden vanaf half twee alle korpen uit de regio in wedstrijden om de rabo-wisseltrofee. Dat muziekfestijn, dat tot zes uur duurt, vormt het slot van de jubileumviering in Zijtaart.
 
Brabants Dagblad, 21 september 1987   Volkel wint concert in Zijtaart

Harmonie Sint Cecilia uit Volkel is zondag winnaar geworden van de concertwedstrijden van het jubilerende Sint Cecilia uit Zijtaart, De zege bracht de muzikanten uit Volkel de Rabo-wisselbeker.
 
Brabants Dagblad, 21 september 1987   Uitverkozen

Midden in de feativiteiten rond het 85-jarig bestaan van fanfare Sint Cecilia uit Zijtaart kwam er een uitnodiging voor bassist Jos Schepers. Die mag deelnemen aan de Nederlandse kampioenschappen voor solisten op 15 november te Doetinchem. Eerder behoorde hij bij de beste Brabantse bassisten en nu dingt hij mee naar de nationale titel.
 
Brabants Dagblad, 21 september 1987   Straatnaambord

In Zijtaart werd gistermiddag onder grote belangstelling een nieuw straatnaambord onthuld. De nieuwe straat in de kom van Zijtaart kreeg de naam Simon Klapwijkstraat. Hij was de kapiteit van d I-II-17 R.I., een comoagnie die in de meidagen van 1940 langs de oevers van de Zuid-Willemsvaart tegen de Duitsers vocht. Aan de kant van de Hollanders vielen toen 7 doden. De anderen werden gevangen genomen.

Ieder jaar houdt de compagnie een reunie om de gevallen soldaten te eren.Zo ook gisteren. "Wij staan hier bijeen om een hoogtepunt van deze reuniedag te beleven. Een voor ons historisch gebeuren", zei de heer A. Hellemons namens de groep oud-strijders, die in grote getalen naar Zijtaart waren gekomen. "Door het humaan optreden van onze onvergetelijke  kapitein tijdens de mobilisatie- en oorlogsdagen zijn we nu na 49 jaar nog in grote vriendschap bijeen om deze onthulling mee te maken. We zijn trots op hem en hij was trots op ons, zijn jongens", aldus de heer Hellemonds in zijn toespraak.

Eerder op de dag had de compagnie tijdens een eucharistieviering in de parochiekerk de gevallen kameraden herdacht. Tijdens een plechtigheid op het kerkhof en bij het monument aan de Zuid-Willemsvaart werden kransen gelegd.
 
Brabants Dagblad, 21 september 1987   Auto uitgebrand in Zijtaart

In de buurtschap Het gerecht te Veghel is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto uitgebrand. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. De auto was eigenbdom van een man uit Aarle-Rixtel. Die reed afgelopen vrijdagnacht in de auto naar huis. Onderweg rook hij een benzinelucht. De man stopte en enkele seconden later stond het voertuig in brand. De Veghelse brandweer verrichtte de nablussing.
 
Veghelse Courant, 23 september 1987   Korenfestival

Acht koren van ouderen stonden gisteravond op het podium van de Korenmolensteen in Zijtaart. Zij deden mee aan het korenfestival dat is georganiseerd door fanfare St. Cecilia. Elk koor bracht voor een goed gevulde zaal drie leideren ten gehore. De gezongen liederen werden beoordeeld door de juryleden Margo van Grinsven en Jos Banens. Het koor Levenslust uit Volkel kwam gisteren als beste uit de bus.
 
Veghelse Courant, 23 september 1987   Bejaarden

De Stichting Zijtaarts Belang en de Veghelse Bouwvereniging zijn onlangs overeengekomen dat het aanvragen van een bejaardenwoning voortaan ook mogelijk is via de Stichting Zijtaarts Belang. Aanvraagformulieren zijn daar aanwezig en indien nodig helpt men een handje met het invullen van het formulier.
 
Veghelse Courant, 26 september 1987   Parochie Zijtaart kan jeugd weinig boeien

De werkgroep Parochie Ontwikkeling Zijtaart maakt zich grote zorgen. De interesse van de Zijtaartse jeugd voor de kerkelijke aktiviteiten is dermate gering dat voor de noodzakelijke verhonging in de parochie gevreesd moet worden. "De bron van het huidige gemeenschapsleven, de kerk, staat op het spel", geeft Jan van de Ven, lid van de werkgroep, te kennen.

Om de jeugd te polsen over haar kerkelijke gevoelend organiseert de wekgroep een bijeenkomst speciaal vor de jeugd. Deze wordt gehouden op dinsdag 29 september in het jeugdcentrum. Doot middel van een aantal stellingen zal de jeugd gevraagd worden aan te geven waarom de kerk door hen gemeden wordt. Ook hoopt de werkgroep duidelijkheid te krijgen op welke manier de parochie interessanter kan worden voor jongeren.

"Op dit moment is de jeugd nog niet de grote afwezige in de kerk. Maar door het gebrek aan belangstelling van de nieuwe generatie zijn wij zeer bezorgd over de toekomst", aldus Jan van de Ven. De werkgroep ondekte deze leemte tijdens haar wijkbijeenkomsten die zij het afgelopen jaar organiseerde. "Sinds wij geen eigen pastoor meer hebben in Zijtaart is de werkgroep Parochie Ontwikkeling in het leven geroepen. Wij begonnen met het organiseren van een negental wijkbijeenkomsten. Daar bleek de jeugd echter de grote afwezige. Op aandringen van de aanwezige ouders hebben wij vervolgens plannen gemaakt om de jeugd er toch ook bij te betrekken. Vandaar deze aparte bijeenkomst voor de jeugd.

Behalve dat de jeugd nauwelijks belangstelling toont voor wijkbijeenkomsten ontbreekt het de parochie ook aan jeugdige medewerkers op allerlei gebied. Er is geen jongerenkoor, geen jongerenaktie voor politieke gevangenen en geen ontwikkelingsproject dat aangepakt wordt door jongeren. Als reden geeft Jan van de Ven het ontbreken van jeugdig elan in de kerk. "De eucharistieviering wordt niet aangepast aan de jeugd, men vindt het te saai en het stemt niet overeen met waar zij mee bezig zijn. De vieingen zijn niet voldoende aantrekkelijk gemaakt voor de jeugd."

De bijeenkomst aaanstaande dinsdagavond voor de jeugd moet echter dit vermoeden nog bevestigen. "We willen graag duidelijkheid hoe de jeugd denkt over de kerk in de hoop dat ook de jeugd zich tot de parochie aangetrokken voelt. Zo willen we langzaam een breder draagvlak opbouwen voor de Zijtaartse parochie. We denken daarbij aan het instellen van lezers en lezeressen bij de diensten, het opzetten van een jongerenkoor, een aktieve bijdrage van jongeren aan vastenakties en deelname van jongeren in diverse werkgroepen van de parochie".

De oorzaak van het wegblijven van de jeugd uit de kerk is volgens Jan van de Ven niet te wijten aan gebrek aan jeugd in Zijtaart. "Zeker niet, er is jeugd genoeg in Zijtaart. Het is een bloeiende gemeenschap, met veel verjonging. Het is ook een gemeenschap die zeer hecht is, maar daarbij is de kerk niet weg te denken. Ik durf zelfs rustig te stellen dat zonder de kerk een dergelijk gemeenschapsleven ondenkbaar is, de kerk vormt het middelpunt. Vandaar ook onze grote zorg, het gemeenschapsleven van Zijtaart wordt bedreigd."

Voor de bijeenkomst op 29 september zijn alle jongeren in de leeftijd van 15 tot 30 jaar uitgenodigd. Er zal in het jeugdcentrum een hartig woordje gewisseld worden over de kerk en dat alles onder het genot van een bakje koffie. De bijeenkomst begint om 20.15 uur.
 
Brabants Dagblad, 26 september 1987   Koe belandt in drijfmestput

De Veghelse brandweer is donderdagavond bijna drie uur bezig geweest om in het kerkdorp Zijtaart een koe te bevrijden uit een drijmestput. Het beest is van een landbouwer die zijn stallen heeft  aan de Biezendijk in Zijtaart.
 
Brabants Dagblad, 28 september 1987   Koninklijk zilver voor Ties Habraken

Ties Habraken van fanfare St. Cecilia uit Zijtaart is zaterdag koninklijk onderscheiden met de zilveren medaille in de Orde van Oranje Nassau. In het Veghelse gemeente huis, in het bijzin van andere korpsleden, speldde burgemeester Isaac Keijzer de versierselen op. Habraken kreeg de onderscheiding voor zijn verdiensten voor Zijtaart, met name op muzikaal gebied.

Ties Habraken (65) is geheel verknocht aan de muziek. Hij is al 50 jaar actief lid van Sint-Cecilia. In het korps blaast hij als lid zijn partij mee en daarnaast was hij 17 jaar bestuurslid van de muziekvereniging. Liefst 37 jaar lang was hij lid van het kerkelijk zangkoor in de Lambertusparochie te Zijtaart en sinds 1984 geeft hij als dirigent de toon aan bij het bejaardenkoor De Vrolijke Zangers.

Burgemeester Keijzer noemde muzikant Habraken een voorbeeld van 'zeer getrouwen'. "Een enthousiaste vader ook, die de liefde voor zuziek overbracht op zijn kinderen en naaste omgeving. Mensen zoals de heer Habraken hebben mede de sfeer bepaald bij fanfare SintCecilia. En die is uitstekend", zei burgemeester Keijzer. "Uw jarenlange inzet voor de fanfare is tekenend voor uw verbondenheid met Zijtaart." toen burgemeester Keijzer de onderscheiding opspeldde, speelde de fanfare het Wilhelmus.
 
Brabants Dagblad, 28 september 1987   Volle zaal bij Seiturse Revue

De Seiturse Revue die bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de fanfare door een groot aantal Zijtaartse verenigingen op de planken werd gebracht, is een succes geworden. Een bomvolle zaal met 450 bzoeker beleefde veel genoegen aan het komische spektakel.

Het bejaardenkoor, dat zijn koperen bestaansfeest viert, bracht met veel succes het lied "Hoe skon is Seiturt" en de KPJ zette een drietal zeer goede playbacknummers van Toon Hermans op de planken. Een parodie op de nieuwe fiets van De Boemelaars die daarmee onlangs naar Engeland gingen, werd gemaakt door de ontspanningsgroep van de KVN, compleet met op het podium de fiets.

Jong Nederland gaf daarna een persiflage op alle deelnemeers aan de revue. Een optreden was het optreden van de ontspanningsgroep van de KVO. Die imiteerde de vele optredens en serenades van Sint-Cecilia, de intocht van Sint-Nicolaas, welkom van de nieuwe burgemeester, de jarige pastoor, het jonge en het gouden bruidspaaren de serenade voor de nationale kampioenhengst.

De KPJ-senioren doken in de ontstaansgeschiedenis van de fanfare en gingen terug naar de uithuwelijking van Henriette Smits, de grootgrondbezitster die Sint-Cecilia de eerste instrumenten schonk. De Raad van Elf zorgde voor een aardige uitsmijter: de can-can van de Follies Bergere.
 
Brabants Dagblad, 28 september 1987   Ontvangst

Het gemeentebestuur van Veghel heeft afgelopen zaterdagmiddag op het stadhuis de jubilerende fanfare Sint-Cecilia uit Zijtaart in het zonnetje gezet. Burgemeester Keijzer prees Zijtaart om zijn verbondnheid met het corps. De huldiging op het stadhuis werd bijzonder op prijs gesteld. Fanfare-voorzitter Albert van Zutphen: "Weer hebben we 'n stukje geschieedenis geschreven, want het is nog noooit gebeurd dat we op het stadshuis in Veghel zijn ontvangen,"

Ook bondsafgevaardigde Voerendonk sprak in die geest. Volgens hem was het in het diocees nog niet voorgekomen, dat een korps op het gemeentehuis was ontvangen. De bondsafgevaardigde was het gemeentebestuur erkentelijk. Ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan was het majorettenkorps van de ganfare in het nieuw gestoken.
 
Brabants Dagblad, 28 september 1987   Herdershonden afgemaakt na doden schaap

Twee herdershonden zijn zaterdagmiddag in Zijtaart door een injectie om het leven gebracht. De honden hadden in het Veghelse kerkdorp aan de Leinserondweg schapen aangevallen. Een schaap was op slag dood, het andere schaap werd zwaar gewond.

Eerder hadden de honden elders een sschaap doodgebeten. Men had de honden toen kunnen vangen en achter een afrastering gezet, waaruit ze ontsnapten. Zaterdagmorgen rond elf uur werden de honden in een maisveld ontdekt. Omdat ze toen niet te benaderen waren, zijn ze met een verdovingsgeweer neergeschoten. Op last van een veearts werden ze vervolgens afgemaakt.
 
Brabants Dagblad, 29 september 1987   Klinkend slot feestweek Zijtaart

Volgens fanfare-voorzitter hebben alle programma-onderdelen van de jubileumviering meer publiek getrokken dan ooit tevoren. Zaterdag hield het korps een drukbezochte receptie. Behalve veel muziekverenigingen uit de regio, liep ook Zijtaart uit om het korps te feliciteren.

Muzikant en fanfarelid Bert van Zutphen vormde tijdens de receptie even het middelpunt van een spontane huldiging vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap bij de Bossche Bond. Twintig jaar blies hij mee in de dorpsgemeenschap Dinther, de laatste dertig jaar bij St. Cecilia in Zijtaart. Na de receptie vormde de Beierse avond een plezierig en gezellig programma-onderdeel.

Vrijdagavond was de reunie al evenzeer een knalfeest geworden. De oudleden van fanfare en drumband klommen nog even op het podium en het vijftig man sterke korps bracht tot groot enthousiasme van de zaal vier nummers ten gehore. Buutreedner Jo Dekkers uit Veghel vermaakte het publiek met klets en kolder over St. Cecilia.

Zondagmiddag werd de wedstrijd bij de drumbands gewonnen door Boekel voor St. Willibrord uit Heeswijk-Dinther. Bij de majorettes ging het jubilerende St. Cecilia met de eer strijken.
 
Foto's: collectie rijvereniging   Foto's gemaakt vanoponijclub De Reigertijes op 4 oktober 1987 tijdens de raijonwedstrijd te Veghel.

 
Brabants Dagblad, 4 oktober 1987   Op 4 oktober werd de 90-ste verjaardag gevierd van Theodora van de Biggelaar - Van de Zanden in zaal Versantvoort. 
Brabants Dagblad, 17 oktober 1987   Aan de faculteit der gneeskunde aan de katholieke Universiteit in Nijmegen is Roland Mollen geslaagd voor het arts-examen.
 
Brabants Dagblad, 17 oktober 1987   Nieuw blijspel in Zijtaart

De Zijtaartse Toneelvereniging is druk bezig met de repetitite voor 't blijspel: "'t ligt voor het oprapen". Onder regie van Joos Volleberg wordt geprobeerd dit stuk van Hans van Wijngaarden tot een groot succes te maken. De uitvoeringen zijn gepland op 28 en 29 november.
 
Brabants Dagblad, 20 oktober 1987   Jeugdclubs Veghel vrezen bezuinigingen

Er moet in Veghel in totaal op welzijn/onderwijs 300.000 gulden worden bezuinigd. Wethouder Jose van Gorp liet vorige week weten, dat wat het college betreft, in ieder geval de jeugdsubsidieregeling komt te vervallen en daarmee ongeveer 160.000 gulden aan gemeentelijke bijdragen.

Die boodschap heeft bij besturen van verschillende verenigingen onrust gezaaid. In een gezamenlijke brief van de besturen van de KPJ's van Veghel, Eerde en Zijtaart, die ook ondertekend is door het bestuur van Jong Nederland Zijtaart, hebben de clubs intussen hun bezorgdheid kenbaar gemaakt. "Verenigingen als de onze zorgen voor een stuk zinvolle besteding van de vrije tijd en houden daardoor de jeugd van de straat. Dat mag onze gemeentebestuurders wat waard zijn", vinden Marion van Boxmeer (KPJ Zijtaart), Wilno van de Tillaart (KPJ Veghel) en Stefan Krol van de KPJ Eerde.

De verenigingen zouden tussen eenderde en eenvierde aan inkomsten verliezen. Geld dat ze eigenlijk niet kunnen missen, zeggen de bestuurder. "De meeste kosten maken we voor de accomodatie en de kadervorming. Dat zijn geen overbodige uitgaven." Als de contributie fors omhoog moet, dan zou dat veel leden kunnen schelen.
 
Veghelse Courant, 21 oktober 1987; Brabants Dagblad, 24 oktober 1987   Biljarten Zijtaartse kampioenschappen

Op maandag 26 oktober starten voor de tweede keer de Zijtaartse Biljartkampioenschappen. Deze zijn door biljartverenigingen Poedelpret en De Zwijntjes gezamenlijk georganiseerd. Er hebben zich maar liefst 65 deelnemer sen deelneemsters opgegeven en zij zullen in zaal Versantvoort gaan strijden om het kampioenschap van Zijtaart. Op dinsdag 3 november beginnen de finales. De wedstrijden eindigen op vrijdag 6 november.
 
Brabants Dagblad, 2 november 1987   Het eerste elftal van FC Soffelt in de kleedkamer tijdens hun allerlaatste competitiewedstrijd.
 
Brabants Dagblad, 10 november 1987; Veghelse Courant, 11 november 1987   Gerrit Bijlvelds heeft vrijdag de tweede editie van de Zijtaartse biljart kampioensschappen op zijn naam geschreven. In de finale won hij glansrijk van Bas de Rooy. Bijlands, die met moeite door de voorronden was gekomen, ging steeds beter spelen en zette in de halve finale vrij gemakkelijk de kampioen van vorig jaar, Wim van de Tillaart, aan de kant.

De uitslag: Gerrit Bijlvelds, 2. Bas van Rooy. 3. Antoon van Eert, 4. Wim van de Tillaart, 5. Renee Versantvoort, 6. Hans van Nuland, 7. Bets Verbruggen - van Nunen, 8. Antoon Verbruggen
 
Foto's: collectie carnavalsvereniging   Geboorte van de nieuwe reiger tijdens het elf-elf bal
 
Foto's: collectie carnavalsvereniging   Afscheid van de jeugdraad tijdens het elf-elf bal.
 
Brabants Dagblad, 13 november 1987   De ruilverkaveling Sint-Oedenrode is gistermiddag officieel begonnen. Met het planten van enkele populieren in Sint-Oedenrode gaf commissaris van de koningin in Noord-Brabant F. Houben het startsein. De ruilverkaveling strekt zich uit over tien gemeenten en een gebied van bijna 16.000 gectare tussen Den Bosch en Eindhoven. Voor het project, een van de grootste ruilvekavelingen in Nederland, is 100 miljoen gulden beschikbaar. De uitvoeringscommissie hoopt in het jaar 2006 klaar te zijn.
 
Brabants Dagblad, 13 november 1987   Beroepskeuze

In Zijtaart houdt de afdeling van de KVB (Katholieke Vrouwen Bond) op maandag 16 november een bijeenkomst in cafe De Rooy. An Bouwen, themaleidster bij de KVB praat die avond over opleiding en beroep van meisjes. Tevens geeft zij antwoord op de vraag: "Kiezen meisjes nu anders dan vroeger en mogen zij ook anders kiezen?" De avond begint om acht uur.
 
Brabants Dagblad, 16 november 1987   Muzikaal succes

Bassist Jos Schepers van fanfare Sint Cecilia uit Zijtaart heeft gisteren tijdens de Nederlandse kampioenschappen voor soliaten met sukses de eer van de Zijtaartse fanfare hoog gehouden. In een sterk nationaal gezelschap wist de muzikant uit Zijtaart als derde te eindigen. De jury beoordeelde het werk op vier onderdelen met een acht. Voor opvatting (interpretatie) kreeg Schepers een negen.
 
Veghelse Courant, 18 novembr 1987, Brabants Dagblad, 23 november 1987   Zijtaarts toneel brengt blijspel

De Zijtaartse Toneel Vereniging speelt zaterdag 28 bovember en zondag 29 november het blijspel "Het ligt voor het oprapen" in gemeenschapshuis De Korenmolensteen.

Het blijspel handelt over toneelsschrijver Koen die geen inspiratie heeft. Nichtje Kydia wil hem helpen en haalt daarom de meest onwaarschijnlijke figuren in huis. Dat leidt tot allerlei verwikkelingen. Noud van Asseldonk speelt Koen. Lydia wordt gespeeld door Hetty van de Kamp.
 
Brabants Dagblad, 23 november 1987   Inwoner Zijtaart gewond na botsing

Bij een verkeersongeluk in Zijtaart is gistermiddag een inwoner van dit kerkdorp gewond geraakt. De man werd per ambulance naar het ziekenhuis in Veghel overgebracht. Het ongeluk gebeurde opde kruising Corsica met Lage Biezen en de Hemel. Hier kwamen twee personenauto's die over de Corsica reden met elkaar in botsing. Volgns de politie verleende een van de auto's geen doorgang aan de andere auto, die naar de Lage Biezen wilde afslaan.
 
Brabants Dagblad, 24 november 1987   Fanfare Sint-Cecilia uit Zijtaart behaalde een tweede prijs op een concours in Hoogeloon.
 
Brabants Dagblad, 24 november 1987   De ruilverkaveling Sint-Oedenrode wordt uitgevoerd volgens de nieuwe Landinrichtingswet. Deze is de opvolger van de uit 1954 stammende Ruilverkavelingset. Deze Ruilverkavelingswet had een zuiver agrarische doelstelling. De Landinrichtingswet gaat uit van de verwevenheid van de diverse belangen. Met behulp van de landinrichting kunnen maatregelen en voorzieningen getroffen worden voor de land- en tuinbouw, bosbouw, natuur, landschap, openluchtrecreatie en andere functies die voor een gebied van belang zijn.
 
Zondagsnieuws, 29 november 1987   Fanfare Sint-Cecilia gaat een sinterklaasaktie houden om de kas te spekken. Tot en met 6 december gaat de vereniging boeken verkopen voor f 7,50 per stuk. Het gaat om creatieve en kookboeken. De verkoop vindt plaats in de Reibroekstraat nr. 5 te Zijtaart.
 
Zondagsnieuws, 29 november 1987   "Ik zal wel spinnen, laat een ander maar breien"

"Ik zal hem eens demonstreren", zegt Tjeu van de Tillaart. Zachtjes snort het gemotoriseerde spinnewiel, en onder de vaardige handen van de ontwerper vormt zich een mooie gelijkmatige draad wol. "Dat gaat mooi he. Je mag het ook wel eens proberen. Het is niet zo moeilijk. Ik heb het nog maar 1 winter gedaan."

Op de zolder van zijn woning in Veghel heeft Tjeu een hobbykamer gemaakt. Naast het gebruikelijke gereedschap als een werkbank, een bankschroef en allerlei soorten en maten beitels, schroevendraaiers en vijlen, staan er een paar zelfgemaakte machines voor het verwerken van ruwe wol. "Mijn jongste dochter spon een authentiek Brabants spinnewiel", vertelt Tjeu. "Daar kreeg ze snel genoeg van, want dat ding trapte zo zwaar. Toen ik het eens probeerde kreeg ik ook lamme benen van dat zware trappen. Ik wil wel voor je spinnen, zei ik tegen mijn dochter, maar dan maak ik eerst een ander spinnewiel."

Tjeu voegde de daad bij het woord. "Toen ben ik eens na gaan denken. en eindelijk, na eindeloos uitprobeen en bijstellen en veranderen, heb ik dit apparaat gemaakt, waarmee je zonder de geringste moeite en inspanning prachtige gelijkmatige draden kunt spinnen. Het is eigenlijk een heel simpel apparaat, maar vergeet niet dat er veel onderdelen keer op keer zijn aangepast alvorens de maxhine zo fijn werkt als hij nu doet. Er zijn aardig wat uren in gaan zitten, maar ik ben uiteindelijk heel tevreden over het resultaat."

"Het motortje is van een oude elektrische schrijfmachine. Dat heb ik hiervoor speciaal uitgekozen omdat het vrijwel geruisloos werkt. Het pedaal heb ik gebruikt van een elektrische naaimachine, en daarmme kun je traploos vesnellen of vertragen, en iedere gewenste snelheid aanhouden. De V-snaren die je ziet zitten zijn zo te koop in dde winkel, maar de poeli's heb ik zelf op een houtdraaibank gedraaid uit een blok kersenhout.

Verder zie je nog een aanloopcondensator zitten hier, en een schakelaar voor rechtsom of linksom van de assen en spoelen. Dat is belangrijk. Spinnen doe je rechtsom draaiend en als ik het apparaat nu linksom laat draaien kan ik verschillende draden mee winden, dat is al draaiend samenvoegen tot een dikke draad. De klos voor het garen heb ik nogal wat groter gemaakt dan die van een origineel spinnewiel. Dan kan er meer op."

Tjeu raakt niet uitverteld over zijn hobby. Tot in de puntjes is alles uitgewerkt. Aan de muur boven zijn wol-werktafel hangt een plankje met daarop gespannen een stuk of 10 verschillende diktes zelfgesponnen wol. Het dunste draadje is niet veel dikker dan gewoon naaigaren, zo fijn werkt het spinnewiel. Op een lange plank boven de werktafel staan overzichtelijk een aantal dozen met opschrift, waarin de produkten bewaard worden, klaar voor hun bestemming als geknoopt vloerkleed of gebreide sok of trui.

Niets verraad dat het allemaal handwerk is, zo mooi gelijkmatig is het garen gesponnen. Ook het kaarden, het kammen en uit elkaar halen van de ruwe wol, is een erg zwaar werkje, waar Tjeu al vrij snel genoeg van kreeg. Na vele uren puzzelen en construeren ontstond op de zolder een eigen ontwerp electrische kaard-machine, die eveneens veel zwaar werk en tijd bespaard en mooi regelmatig werk aflevert.

Het schaap scheren laat Tjeu aan een ander over, maar de verdere verwerking van de wol is zijn nieuwe hobby geworden. "Eerst zet ik de wol een paar dagen in een teil met regenwater buiten in de tuin in de week. Daarna wordt de wol goed gespoeld, want je weet wel dat er bij een schaap nogal wat aan de vacht blijft hangen wat niet zo fris is. Als de wol droog is wordt hij elektrisch gekaard. Stroresten, klitten en andere ongerechtigheden worden op die manier verwijders en het resultaat is prachtge witte of zwarte wol. Hierop wordt de draad stevig en regelmatig gesponnen in de gewenste dikte en vervolgens kan op dezelfde machine een draad worden gewonden die uit emeerdre dunnen draden bestaat. Ik zal wel spinnen, laat een ander maar breien", lacht Tjeu.

Tjeu is graag bereid om anderen die geinteresseerd zijn het maken van de machines en het berwerken van de wol te leren. Er zal best belangstelling voor zijn, want de winter is nog lang en er is wol genoeg.
 
Notulen ponyclub   In 1987 nam de ponylub deel aan de volgende activiteiten:

5 april: concours in Nistelrode
26 april: concours in Rijkevoort
10 mei: concours in Veghel
17 mei: concours in Uden
28 mei: concours georganiseerd door ponyclub De Rodeo's
28 juni: concours in St. Oedenrode
12 juli: concours te Herpen
31 augustus: concours te Boekel
27 september: kringconcours te Beghem
2 oktober: het jaarlijkse kringfeest te Boekel
14 oktober: raijonwedstrijd te Veghel
15 november: raijonwedstrijd te Boerdonk
29 november: raijonwedstrijd te Zijtaart
20 december: raijonwedstrijd te Erp
 
Brabants Dagblad, 13 december 1987   Afgelopen zondag vond in sporthal De Beemd in Veghel de finale plaats van het door KPJ-Veghel georganiseerde zaalhandbaltoernooi.

Bij de dames won Volkel van Zijtaart met 5-4,maar verloor van Gemert met 2-1, Zijtaart won met 4-3 van Gemert. Omdat zowel Volkel als Zijtaart Interclan-AVOS vesloegen eindigden beide teams gelijk in punten. De eerder gespeelde wedstrijd tussen Volkel en Zijtaart was toen beslissend. Volkel werd hiermee winnaar.
 
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads