Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1986

Veghelse Courant, 8 januari 1986   Pronkzitting van de Reigers Zijtaart

De Korenmolensteen in Zijtaart staat zaterdag centraal bij de pronkzitting van carnavalsclub De Reigers, die een attractief en carnavalesk programma presenteren met veel Zijtaarts talent. Speciale gasten zijn de buutreedners Kees Verhulst uit Goirle en Henk de Vocht uit Gemert.

De KPJ, de drumband van Cecilia, de Ouwe Hap, het duo Ellen van de Berkmortel en Eric Nikkelen, de Boemelaars de dansmariekes, zesendertig in totaal, zorgen voor vermaak. 's Avonds rond negen uur wordt de nieuwe prins van De Reigers voor de dag getoverd en wordt afscheid genomen van prins Jan en adjudant Willy. Theo van Asseldonk presenteert het programma.
Foto's: collectie carnavalsvereniging

 

  Installatie van de nieuwe jeugdprins, jeugdmiss en jeugraad van elf door de 'oude' carnavalsprins. Op de eerste foto: Jeugdprins Maarten van Dinther en miss Marjan van Zutphen. Adjudant is Willem Timmers. Voor de namen van de jeugdraad, zie de fotogalerij 1981-1990.

Brabants Dagblad, 13 januari 1986   Onthulling prins Zijtaart

Bij de Reigers in Zijtaart kwam zaterdagavond tijdens de pronkzitting een prins te voorschijn waar veel muziek in zit. Albert van Zutphen (38) is in het dagelijks leven adjunct-directeur van de MTS in Den Bosch en daarnaast voorzitter van de fanfare St. Cecilia.
De nieuwe prins zat in een grote trom verpakt en marcheerde met de blaakapel het toneel op. Bij de voorbereidingen had de prins de act gewoon mee ingestudeerd. Daarom was de prinsenkeuze voor Zijtaart ook zo verrassend. Tijdens het nummer "Holland Jubelt!" kwam de nieuwe prins uit de grote trom te voorschijn.
 
Foto's: collectie carnavalsvereniging; de eerste foto is van Cor van Zutphen   Prinsenreceptie

 
Foto's: collectie carnavalsvereniging

 

  Reigers plaatsen


Brabants Dagblad, 20 januari 1986

 

  Vrouw (68) uit Zijtaart in sloot verdronken.

In het Veghelse kerkdorp Zijtaart is zaterdagavond de alleenstaande mevrouw Hendrika van de Linden (68, weduwe van Bert van Erp) door verdrinking om het leven gekomen in een sloot in de kom van het dorp. Zondagmorgen werd zij daar door voorbijgangers aangetroffen.

Het ongeluk moet zijn gebeurd toen het slachtoffer op weg was van de kerk naar huis. Mogelijk door de slechte weersomstandigheden en het slechte zicht is de vrouw, die te voet was, even van de weg geraakt en in de sloot terecht gekomen. Niet uitgesloten wordt ook, aldus de politie in Veghel, dat de vrouw onwel is geworden.
Brabants Dagblad, 21 januari 1986

 

  Woningbouw

De gemeente Veghel heeft overeenstemming bereikt over de aankoop van een stuk grond in Zijtaart, ten behoeve van woningbouw voor het kerkdorp. Het gaat om een stuk aan De Bresser en de Pater Vervoortstraat. Met de aankoop is het nu mogelijk aan weerzijden van De Bresser in totaal 14 vrijstaande woningen te bouwen.

De  grond wordt in afzonderlijke bouwterreinen uitgegeven. De bouwmogelijkheden zijn alleen voor particulieren die een binding hebben met Zijtaart. Er mag geen ondernemingsgewijze bouw plaatsvinden. De 14 woningen vormen de eerste fase van de uitbreiding zoals die in het dorpenplan is vastgelegd.
Brabants Dagblad, 25 januari 1986

 

  Archief Jekschot boven water
Streekarchief krijgt stukken over heerlijkheid in bruikleen

"Schitterend materiaal," Wim Cornelissen van het streekarchivaat langs Aa en Dommel is in zijn nopjes. Na een lange speurtocht is hij eindelijk op het spoor gekomen van een belangrijk archief over de heerlijkheid Jekschot. Een verzameling boerderijen en landerijen gelegen tussen Erp, Zijtaart, Lieshout en Sint-Oedenrode. Het archief over dit gebied was in handen van de familie Sopers.

Al jaren was Cornelissen op zoek naar het archief van de heerlijkheid Jekschot. Een spoor had hij. De heemkundekring van St. Oedenrode had in het verleden een man op bezoek gehad die een cijnsregister (voor belastingen) van Jekschot te koop had aangeboden. De heemkundekring had de man verwezen naar het Rijksarchief in Den Bosch. Pogingen om de man alsnog op te sporen liepen dood.

Via Martien van Asseldonk uit Zijtaart kwam Cornelissen op het juiste spoor. Van Asseldonk heeft over de geschiedenis van Jekschot een artikel geschreven in het heemblad van Veghel en volgens hem zou de Bossche familie Sopers het archief bezitten. En dat bleek het geval.

In de negentiende eeuw kwam Jekschot in het bezit van de rijke brouwer Jan Smits uit Veghel, In 1874 trouwde de dochter van Smits met een lid van de familie Sopers en daarmee kwam het archief in handen van de Bossche familie. De boerderijen op Jekschot zijn in de jaren 1950-1960 door de broers Sopers aan de bewoners verkocht.
Brabants Dagblad, 29 januari 1986   "In Zaire ben ik gelukkiger dan hier"

Harry van de Ven zoekt steeds naar woorden en neemt herhaaldelijk zijn toevlucht tot het Frans. Dat is zijn tweede taal, Zaire is zijn tweede vaderland. Het kost hem moeite te beschrijven wat hij als witte pater beleefde in het toenmalige Belgische Congo. In 1961 kwam hij daar. Dus na de onafhankelijksstrijd. Maar de roerige tijd was nog niet voorbij. ("Ik stond drie keer met de rug tegen de muur.") In mei keert Van de Ven terug. Eerst viert hij zondag zijn 25-jarig priesterjubileum met een receptie die om twaalf uur begint in cafe Versantvoort in Zijtaart.

"Weet wat je zegt, maar zeg niet alles wat je weet", is het motto van Harry van de Ven. Dat verklaart de moeizame manier waarop hij zijn lotgevallen in Afrika beschrijft. Van de Ven: "Ik probeer het, maar buitenstaanders kunnen zich geen voorstelling maken van hoe het daar in Afrika was en is." Hij wist zelf ook amper waar hij in 1961 terecht kwam; de streek Bunia was veertien keer zo groot als Nederland.

Van de Ven: "Het was in alle opzichten een andere wereld. Geen wegen, geen telefoon, geen winkels, geen licht. En geen ziekenhuizen. Dat terwijl er net een pokken-epidemie was uitgebroken. We konden niet meer doen dan de besmette huizen afbranden. Veel Europeanen hadden daar jarenlang de organisatie in handen. Maar na de onafhankelijkheid waren ze het land uitgegaan. De organisatie was zoek. Wat er voor in de plaats kwam was corruptie. Tot aan de rechtspraak toe,"

Van de Ven tikt op zijn hand. "We moesten ontzettend oppassen vanwege deze huidskleur. De staat keerde zich meer en meer tegen de kerk. De bevolking had een zwarte god: president Moboeto. Jezus was maar een joodje. In alle openbare gebouwen moesten de kruisen worden verwijderd. Dankzij tussenkomst van een bisschop bleef ons dat bespaard.

Maar er stond de paters andere rampspoed te wachten. In december 1964 werd Van de Ven met zestig anderen uit de missie door rebellen gevangen genomen. "Het was dat we met z'n zestigen waren, anders hadden ze ons direct gedood. Nu kregen wij huisarrest. Ze waren onberekenbaar, vooral omdat ze drugs en drank gebruikten. Om de zoveel tijd werden we naar buiten gejaagd en moesten in het gelid staan. Op elke hoek stond een Afrikaan met het geweer in de aanslag. De ene keer wilden ze ons bedanken voor het werk dat we hadden gedaan. En het ander moment dreigden ze ons dood te schieten. Drie keer stond ik met mijn rug tegen de muur. Ik heb het ook meegemaakt dat ze vroegen of er Belgen onder ons waren. Nee, zeiden we dan, wel Vlamingen en Walen, maar geen Belgen."

Na zes weken leven tussen hoop en wanhoop ("Het verdiepte ons geloof") werden ze bevrijd door huurlingen. Voor drie missionarissen kwamen die te laat, want enkele dagen tevoren waren die vermoord. Van de Ven keerde terug naar Nederland en ging al vlug naar Zaire terug. "Een huurling zei dat we te vroeg waren. Maar wij waren daar nodig. De bevolking waardeerde ons enorm. Die waardering is altijd gebleven.

Het enige wat we doen is de mensen stimuleren. Stimuleren om te leren lezen en schrijven. Stimuleren om een irrigatieproject uit te voeren, soja te verbouwen. Stimuleren van hygiene is ook belangrijk. Maar er is nog altijd armoede. Een stukje waszeep kost een half dagsalaris.

Ik ben blij dat ik er in mei weer heen ga. Ik ben daar gelukkiger dan hier met m'n schoenen op een tapijt en schone kussens in de bank. De mensen daar staan heel dicht bij elkaar. Als iemand overlijdt gaat het hele dorp naar de begrafenis. In een Nederlandse stad is het al heel wat als de buren erheen gaan. Dat is typerend."
 
Brabants Dagblad, 30 januari 1986   Morgen is het precies 20 jaar geleden dat in Zijtaart als voorloper van de huidige KVB de vrouwenafdeling van het NKV werd opgericht. In Zijtaart wordt dat door de actieve afdeling van de Katholieke Vrouwen Bond fesstelijk gerdacht. De 120 leden tellende vereniging houdt in Zaal Versantvoort een feest voor alle leden en hun introducees. De bijeenkomst begint om acht uur.
Veghelse Courant, 5 februari 1986   Pater van de Ven op vakantie in Zijtaart

"Gehoor geven aan roeping", aldus Pater van de Ven, is de reden dat hij begin mei weer teruggaat naar zinjn missiegebied in Zairein Zuid-Afrika. Als missionaris werkt hij bijna 25 jaarin een missiegebied, waarin hij door de jaren heen de mensen heeft leren kennen en begrijpen. En met de achterliggende gedachte deze mensen te begeleiden naar betere leefomstandigheden en het daardoor gelukkiger worden, gaat pater van de Ven in mei weer verder met zijn werk.

"Het leven is hier veel luxer en gecompliceerder, wat de overgang naar het sobere en simpeler leven daar in 't begin wel even tegenvalt, maar mijn werk daar is nog niet klaar en daarom ga ik toch met plezier teug."

Pater van de Ven werd geboren op 24 mei 1933 in Zijtaart. Na de lagere school in Zijtaart bezocht hij het Klein Seminarie van de Witte Paters in Sterksel en Sandpoort, ging vervolgens fylosofie studeren in St. Charles in Esch bij Boxtel. Hij bracht zijn noviciaat door in 's Heerenberg en studeerde daarna theologie in Tunesie. Pater van de Ven werd priester gewijd op 2 februari 1961 in Veghel, dus 25 jaar geleden. Afgelopen zondag werd dit jubileum feestelijk herdacht tijdens de hoogmis in de Sint-Lambertuskerk in Zijtaart.

Op 8 december vertrok de missionaris voor 't eerst naar zijn missiegebied in Zaire, dat toen nog Republiek de Congo heette. In 1984 kende men daar in een hongersnood. Toen werd men goed geholpen door Caritas met voedsel en zaaigoed. Op 5 mei 1985 zijn door een overstroming 12 bruggen weggeslagen. Met behulp van de bevolking zijn er toen noodbruggen aangelegd.

In de jaren 70 ontstond er een machtsstijd tussen kerk en staat. De kerk werd gesommeerd om haar kruisbeelden weg te halen. Stamhoofden werden gedwongen de bestaande kruisbeelden kapot te slaan. De jeugdbewegingen werden verboden. Alle bedrijven werden genationaliseerd. "De kerk maakte hier door een bewustwordingsproces door: ook de kerk moest authentiek zijn, geworteld in eigen cultuur en gewoonten", aldus pater van de Ven.

Samen werd er een nieuw evenwicht gevonden. De parochies moesten niet afhankelijk zijn van Europa en Amerika en zelf haar gemeenschap onderhouden. Missionaris van de Ven vindt het belangrijk om mensen en zichzelf gelukkig te maken door het evangelie. samen met de mensen daar een geloofsgemeenschap opbouwen, door minder leider, maar meer begeleider te zijn.

In Dodro is een polikliniek uitgegroeid tot een streekziekenhuis. Op landbouwgebied worden nieuwe produkten verbouwd. Er wordt hard gewerkt aan het onderhoud en het aanleggen van wegen. Verder zorgen de missionarissen voor het schoolpastoraat, de opvang van de jeugd en dan vooral de grotere jeugd, die wordt geactiveerd en gemotiveerd om cursussen te volgen.

Zijn wensen voor de toekomst: "een nieuwe jeep, waarmee ik me beter over het ruwe landschap kan verplaatsen. Een verblijfsruimte voor het geven van cursussen, waar de cursisten kunnen logeren."
Veghelse Courant, 5 februari 1986   Zijtaartse toneelvereniging

Na het succes van de opvoering van de klucht: Die Rare Familie" is de Zijtaartse Toneelvereniging al weer begonnen met het instuderen van een nieuw stuk. Circa 600 mensen hebben genoten van deze voorstellingen. Ditmaal geen klucht, naar een toneelstuk met een lach en een traan. Gezien het enthousiasme van de vorige keer rekenen de leden van de toneelvereniging weer op succes als zij in de eerste week van april hun tweede stuk op de planken brengen.
 
Veghelse Courant, 5 februari 1986   Uitbreiding C.A.I. Veghel met kom Eerde, Mariaheide en Zijtaart

Nog deze week zullen brochures over uitbreiding van de Centrale Antenne Inrichting in de kom van Eerde, Mariaheide en Zijtaart huis-aan-huis worden bezorgd. Let wel, alleen voor de woningen welke aangesloten kunnen worden binnen de kom. In de week na carnaval zal worden begonnen met het ophalen van de bijgesloten aanmeldingsformulieren. op basis van het aantal aanmeldingen zal door de gemeenteraad een beslissing worden genomen inzake de aannleg van de Centrale Antenne  Inrichting in de kerkdorpen.
 
Veghelse Courant, 5 februari 1986   Het carnaval kan losbarsten. Hoogtepunt is de carnavalsoptocht op zaterdagmiddag. Voordat de optocht van start gaat, vliegen de Reigers het kanaal over om bij de Veghelse heer Keijzer een sleutel in ontvangst te nemen. De optocht begint om 11 uur op Soffelt tot de familie Timmers in de Pastoor Clercstraat. De prijsuitreiking is rond 17.30 uur in de Bresco Bar.

Op vrijdagmiddag zal de prins met zijn gevolg een bezoek brengen aan de basisschool. Een jury bestaande uit de jeugdprins Maarten en zijn gevolg zullen de voordrachten van de kinderen beoordelen. Carnavalsmis op zondagmorgen in de kerk

Ziekenbezoek

Bezoek aan de zusters.


Voor de kinderen is er ook op maandagmiddag een speciale aktiviteit georganiseerd; in de gymzaal begint om 14.00 uur een kindermiddag. Daaraan zullen de jeugdfanfare, blaaskapel De Boemelaars en de carnavalsvereniging hun medewerking verlenen.


Op de laatste dag van het carnaval komt Prins Albert en de raad van elf om 21.00 uur in cafe Versantvoort bijeen om samen met de dansmariekes en de blaaskapel de Boemelaars een luidruchtig einde te maken aan carnaval 1986. 
Brabants Dagblad, 8 februari 1986   Cor Habraken (66) uit Zijtaart is 50 jaar lid van de plaatselijke rijvereniging St. Gregorius. Bestuur en leden hebben hem afgelopen woensdagavond gehuldigd en tot erelid benoemd.

De paardensport was 50 jaar geleden populair in Zijtaart waar de club twee achttallen in de ring bracht. Habraken behoorde al spoedig tot het eerste achttal. Destijds werd gereden op de "dikke Belzen", paarden die door de week voor de kar of ploeg moesten.

Na de oorlog toen in Zijtaart het idee post vatte een fanfare te paard op te richten, was hij met Bert van Sleeuwen, Jan van de Ven en de gebroeders Opheij een van de mensen die aan de wieg van de bekende staffanfare van de NCB stonden.
 
Brabants Dagblad, 10 februari 1986   Optocht Zijtaart het aanzien waard

"Onze prins komt uit d'n himmel" luidde de tekst op het bord dat drie engelen zaterdag met zich meevoerden in de optocht van de Reigers in Zijtaart. Die stond deels in het teken van prins Albert d'n Urste. De voordeur van de prinselijke woning staat namelijk in het buitengebied De Hemel, maar daarnaast hadden ook zijn vele functies in de Zijtaartse gemeenschap en met name in het muziekleven velen geinspireerd.

Praktisch al deze inzendingen werden met een prijs beloond. De Baghwan, een onderwerp dat ook nogal eens aan bod kwam, moest het met heel wat minder doen. De Reigers lieten zich ook dit jaar weer van hun beste zijde zien. Er was weliswaar minder "groot" werk maar wat er aan wagens meereed bleek het aanzien meer dan waard. De deelnemers hadden zich dit keer meer gespecialiseerd in loopgroepen. Daardoor waren er zo'n vijfhonderd deelnemers in de optocht vertegenwoordigd en dus ook geen wonder dat er wat minder mensen langs de kant stonden.

Opvallend was dat er bijna geen plaatselijke toestanden wwerden gehekeld. De optocht gaf een zeer gevarieerd beeld te zien. Zoals de inzending van de dames Kremers/Van der Heijden "Carnaval, daar hebben we wel oren naar". Jan van Nunen drukte het Zijtaartse duo met zijn crossfietscreatie echter naar het tweede plan. Hij lag nu zelf voorop.

De Pastoor Kampstraat was voor het eerst aanwezig. De voorbereidingen waren een heel "geheks" geweest en dat leverde uiteindelijk een eerste prijs op. De dames van de raad van elf waren in de "leer" bij de prins en ook dat bleek vruchten af te werpen.

Goed werk ook van de Evenementengroep die voor het eerst de organisatie van de optocht in rechte banen leidde en slechts een enkele keer een flink gaatje liet vallen. Dat kwam omdat een wagen niet onder de bomen door kon.

Uitslagen:
Volwassenen individuelen: 1. Tros-crossfiets (Jan van Nunen), 2. Daar hebben we oren naar (Ardi Cremers en Mien van der Heijden), 3. Onze prins komt uit d'n himmel (De Hemel)

Volwassenen roepen: 1. Geheks (Pastoor Kampstraat), 2. In de leer bij de prins, 3. ex ae'quo De vrije vogels (familie Timmers/Familie van de Hurk), 3. Za'k mar zeggen (Krijtenburg)

Volwassenen wagens: 1. Lubbers bakt ze bruin, 2. Alles op z'n kop (De Loatkommers), 3. Stuk in m'n kraag

Jongerenwagens: 1. Doptrekkers (Greenpeace), 2. Mestoverschot, 3. Fabeltjeskrant

Jongeren individuelen: 1. Feestvierders

Kinderen wagens: Bras-Bras, 2. Pippie Langkous, 3. Mestoverschot

Kinderen groepen: 1. Boemelaartjes, 2. Blokje om, 3. Maanmannetje

Kinderen individuelen: De kopvoeter, 2. Slaat nergens op, 3. De haantjes
Brabants Dagblad, 10 februari 1986   De Reigers stelen de show

De carnavalsoptocht die gisteren door de straten van Kuussegat trok, was, mede dank zij de grote inbreng uit het kerkdorp Zijtaart, het bekijken meer dan waard. De Reigers uit Zijtaart zijn gisteren massaal het water van de Zuid-Willemsvaart overgestoken om deel te nemen aan de Kussegatse optocht.

Met maar liefst 28 inzendingen waren ze present in Kuussegat. Met negen prijzen keerden ze weer huiswaarts. In Zijtaart was de stemming gisterenavond opperbest. Men stelde dan ook al voor dat Veghel volgend jaar met zijn kleine optocht naar Zijtaart moest komen om daar deel te nemen.
 
Brabants Dagblad, 10 februari 1986   Vanuit Zijtaart kwam het bericht binnen dat zaterdagavond rond het middernachtelijk uur bij de Edith Steinschool grote ruiten werden vernield. De brandweer in Veghel moest uitrukken voor twee schoorsteenbrandjes in Zijtaart en Veghel, maar de schade viel allemaal nogal mee.
 
Brabants Dagblad, februari 1986   Wederom is een lid van fanfare St. Cecilia uit Zijtaart er in geslaagd om Brabants kampioen te worden bij de muziekwedstrijden die zaterdag in het Muziekcentrum in Vught werden gehouden. Ellen van den Berkmortel behaalde met haar alt-saxofoon in de eerste divisie 35,5 punten. Zij zal worden uitgenodigd voor de Nederlandse kampioenschappen voor solisten in het najaar.

Ook de andere Zijtaartse deelnemers: Walter van den Berkmortel en Harrie Habraken, beiden op bugel, en Hans van de Ven en Harrie van de Tillaart, beiden op tuba, behaalden een eerste prijs, maar kwamen net iets tekort voor de Brabantse titel.
 
Eindhovens Dagblad, 18 februari 1986   Joke van Asseldonk uit Zijtaart: :"Waalrese vrouwen kunnen hulp geven aan Kenia"

"De vrouwen van Nairobi zijn niet dom of lui en zelfs niet zielig. Ze zijn alleen opgegroeid in een voor ons vreemde situatie." Joke van Asseldonk - van den Oever uit Zijtaart weet waarover ze praat en wil daar alles over vertellen aan de mensen die het maar willen horen. Ze komt morgenavond op uitnodiging van het Vrouwengilde in Waalre daarover praten." Samen met haar man heeft Joke van Asseldonk vijf jaar in Kenia gewerkt. Ze werkte er als verpleegkundige.

Martien en Joke van Asseldonk zijn van plan om zich ook verder metterdaad voor de mensen in de derde wereld in te zetten. Ze hebben nieuwe contacten gelegd die er mogelijk toe kunnen leiden, dat ze nog dit jaar elders mensen in hun ontwikkeling gaan helpen.
 
Brabants Dagblad, 21 februari 1986; Veghelse Courant, 23 februari 1986   Hein van Boxmeer viert zondag vanaf elf uur geest in het Zijtaartse cafe Versantvoort. Dan wordt hij negentig jaar. "Heel Zijtaart noemt mij opa", zegt-ie. Het is een koosnaam, want het verenigingsleven in Zijtaart heeft veel te danken aan 'Heintje'. Hein: "Wat ik ook erg fijn vindt, is dat mijn kinderen er ook zijn. Zelfs de vier uit Canada zijn speciaal voor mijn verjaardag overgekomen."

Hein van Boxmeer werd in Uden geboren. Op zijn twaalfde verruilde hij de schoolbanken voor de werkbank van zijn vader, die een timmerbedrijf had. Van Boxmeer was de oudste van negen kinderen en zijn hulp was hard nodig: "Ik deed van alles, karren maken en ook doodskisten. Daar heb ik er 250 van gemaakt. Het waren kange dagen, van 's ochtends zeven uur tot 's avonds acht uur. In het begin was het alleen timmerwerk, maar later mocht ik ook bouwtekeningen maken."

In 1918 verliet Van Boxmeer het bedrijf van zijn vader om een vriend in Zijtaart te helpen. Na een jaar was Hein akweer te vinden in vaders werkplaats. In 1921 zocht de timmerman zijn vriend Willems weer op. Daar zou hij het drukker krijgen dan gedacht, want binnen een dag overleed zijn baas. Van Boxmeer nam de zaak over en trouwde al snel met de weduwe. En dat betekende dat hij al zondermeer vader werd van twee opgroeiende kinderen. "Als ze mij vroegen "Hoeveel kinderen hedde?" dan zei ik altijd: "Ik heb er tien, mijn vrouw heeft er twaalf!" En dan moest je die gezichten zien..."

De zaken gingen zo goed, dat hij binnen de korste keren twee knechten nodig had. Maar in 1941 moest het bedrijf dicht om een eenvoudige reden: het hout was op de bon ("Alleen voor lijkkisten had ik genoeg materiaal"). Van Boxmeer zag meer een uitweg om zijn twaalf kinderen te voeden. Hij begon op vliegbasis Volkel. Daar verzorgde hij onderhoud van barakken, repareerde er de afrastering en fabriceerde molens die de basis een landelijk aanzien moest geven.

Van Boxmeer: "We kwamen niets tekort, maar ik zorgde wel dat er iets extra's was. In het biljart had ik een dubbele bodem gemaakt en daar lag altijd extra voedsel. Dat kreeg ik van de boeren voor wie ik werktuigen of bezemblokken maakte."

Tijdens de oorlog mocht hij een geringe hoeveelheid stroom gebruiken, maar dankzij eenvoudig knutselwerk kon hij zoveel volt nemen als hij nodig had. Na de oorlog was er werk te over: de wederopbouw. In 1947 bouwde hij zes boerderijen in Veghel, Erp en Uden. Ook stond hij aan de basis van de eerste naoorlogse woningen van Veghel, dat was in de Sluisstraat.

Zoals zo veel mensen in de jaren vijftig maakte Van Boxmeer ook plannen om naar Australie te emigreren. Maandenlang volgde het gezin Engelse les. Maar de grote reis ging niet door. "Moeder mocht vanwege haar gezondheid niet reizen." Zes van zijn zoons zijn later toch geemigreerd: naar Canada.

Het Zijtaartse verenigingsleven was er maar wat blij mee, want Hein d'n Timmerman stond altijd gratis gereedschap af, zette bij verenigingsavonden van Boerinnenbond, toneelvereniging, meisjesgilde tafels en stoelen klaar. Zelfs de werkbank heeft menigmaal als tafel, bank of podium gefungeerd. Hein: "Dat vond ik niet erg. Ik hielp de mensen graag." Zondag, tijdens de receptie, zal hij dus veel dankbare mensen de hand schudden.

Het laatste karwei, dat Hein als timmerman klaarde, was de reparatie van het mariabeeld in de kerk. Het houden beeld was beschadigd en moest worden bijgewerkt. Toen de beitel uitschoot en zijn hand verwaondde, zei hij: "Nou is het genoeg, nou doe ik het niet meer!"

Hein vult zijn vrije tijd nu met roken, televisie kijken en een eens per dag de timmerwerkplaats bezoeken, wamt die is in handen van twee zoons van hem. Ook maakt Hein van Boxmeer graag een ritje in de buurt om te kijken naar al die plaatsen waaraan hij veel tastbare herinneringen heeft. Hein: "En verder ga ik gewoon door. Ik hoop gezond de honderd te halen!"
 
Veghelse Courant, 26 februari 1986   Evenementenkalender Zijtaart

Dinsdag 4 maart: KVB handwerken en kreatief bezig zijn van 9.30 - 11.30 uur bij Ton de Rooy

Woensdag 5 maart: KVB gymles voor de dames van 20.00 - 21.00 uur in de sporthal

Woensdag 5 maart: Slankklup Zijtaart, trimmen voor iedereen van 20.00 - 21.00 uur in het jeugdcentrum

Donderdag 6 maart: KVO Beter Bewegen, van 21.00 - 22.15 uur in de sporthal

Zaterdag 8 maart: KPJ cabaretavond, aanvang 20.00 - 21.30 uur Aspiranten, 22.00 - 23.30 uur KPJ. Deze avond wordt gehouden in de Korenmolen.
Veghelse Courant, 5 maart 1986   Zondag 9 maart: Vanaf 11.00 uur kunt u bij zaal "De Rooy" foto's kijken die door Gerard Hovens en Aard van Hoof gemaakt zijn tijdens de pronkzitting, de optocht van bijna alle deelnemers en van de carnavalsdagen. Iedereen kan dan tevens genieten van een videofilm gemaakt van de avond voor ouderen en genodigden en de carnavalsoptocht. De toegang is gratis.
 
Veghelse Courant, 5 maart 1986   Evenementenkalender Zijtaart

Maandag 10 maart: V.V. Soffelt, kaartavond bij M. van de Sanden, aanvang 20.00 uur

Dinsdag 11 maart: K.V.O. kulturele avond in Veghel in de Blauwe Kei, aanvang 19.30 uur

Dinsdag 11 maart: K.V.B. kreatief bezig zijn van 9.30 - 11.30 uur bij Ton de Raaoy

Woensdag 12 maart: K.V.B. gymles voor de dames van 20.00 - 21.00 uur in de sporthal

Woensdag 12 maart: Slankklup Zijtaart trimmen voor iedereen van 20.00 - 21.00 uur in het Jeugdcentrum

Donderdag 13 maart: K.V.O. beter bewegen van 21.00 - 22.15 uur in de sporthal

Vrijdag 14 maart: receptie Evenementengroep Zijtaart in verband met tienjarig bestaan bij Ton de Rooy van 18.30 - 20.00 uur

Maandag 17, dinsdag 18 en donderdag 20 maart: Film "Zijtaart 1985", bij zaal Versantvoort om 20.00 uur, daarna optreden Ad de Laat in verband met 10-jarig bestaan van de Evenementengroep Zijtaart,

Vrijdag 21 maart: Disco-avond voor de jeugd van 13 tot 17 jaar van 20.00 - 23.00 uur met medewewrking van disco "Splendid"
Notulen ponyclub   Jaarvergadering ponyclub De Reigertjes op 6 maart 1986 om 8 uur in Bresco bar de Rooy.

Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar Cor Coppens, die werd herkozen.
Will Spanjers was door drukke omstandigheden was bereid zijn functie neer te leggen. Er werd een vrije stemming gehouden. Na twee stemmingen werd Mieke van Uden in het bestuur gekozen.

Er zouden nieuwe frondriempjes gekocht worden als dank voor het verkopen van kerststukjes.

Maria van Berkel was bereid les te geven bij de pony's. Jose van Asseldonk zal de dekjes wassen en Mieke van Uden de truitjes.

Concoursen in 1986:

2 februari: een onderlinge wedstrijd in de manege in Lieshout

6 april: concours te Erp
13 april: concours te Mariaheide
20 april: concours te Zeeland
27 april: concours te Mariahout
11 mei: concours te Berghem
25 mei: concours te Uden
1 juni: concours te Heeswijk
22 juni: oncours te Nijnsel
29 juni: concours te Uden

28 september: Veghelse kampioenschappen
2 november: rayonwedstrijd te Boerdonk
29 november: rayonwedstrijd te Zijtaart
14 december: kringsekektiewedstrijden te Odiliapeel
 
Veghelse Courant, 12 maart 1986   De kandidatenlijst van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen met nr. 5 op de lijst Tijn van de Tillaart en op nr. 13 Chris van Helvoirt.

 
Brabants Dagblad, maart 1986   Jan van Boxmeer uit Zijtaart nieuweling voor partij Slippens in raad Veghel

Het Veghelse kerkdorp Zijtaart krijgt - na het overlijden van Antoon van de Ven - weer een plaatselijke vertegenwoordiger in de gemeenteraad. En dat is maar goed ook, vindt Jan van Boxmeer, die voor Partij Slippens de komende vier jaar in Veghel zitting neemt. Zijn interesse voor de gemeenteraad heeft-ie van huis uit meegekregen. Vader Van Boxmeer zat zeventien jaar in de Veghelse gemeenteraad. En dan zeggen mensen al snel: "Gij moet dat ok doen. Want wat jullie vader kon, da kunde hij ok."

Hij is drie jaar geleden al eens gevraagd om met een eigen lijst mee te doen. Toen hield hij de boot bewust af. Nu is het er dan toch van gekomen. Het nieuwe raadslid is pas laat op de lijst van Partij Slippens gekomen. Van Boxmeer zegt al enige tijd de Partij Slippens gevolgd te hebben. "Abel Slippens is heel actief geweest in de oppositie. Hij heeft het waargemaakt. Het is een eerlijke partij die voor iedereen opkomt. Dorpspolitiek moet boven de landelijke partijprogramma's worden uitgetild."

Van Boxmeer zal zich de komende tijd zeker inzetten voor de belangen van het buitengebied. Als agrarier (gemengd bedrijf met varkens, jong vee en akkerbouw) gaan zijn interesses vooral uit naar ruimtelijke ordening. Hij heeft zitting in de studieclub ruimtelijke ordening van het Landbouwschap.

Bestuurlijke ervaring heeft Van Boxmeer verder door het secfretariaat van de Vereniging van Varkenshouders rayon Oost-Brabant en de branche-overleggroep van het belastingadviesbureau NCB, Vroeger vervulde hij enkele functies in schoolbesturen. "Maar mijn vader en moeder hadden samen al bijna veertig baantjes. Ik heb me er toen eigenlijk bewust verre van gehouden."
 
Brabants Dagblad, maart 1986   Tijn van de Tillaart lid van gemeenteraad Veghel voor het CDA

Tijn van de Tillaart uit Zijtaart is een van de zeven nieuwe Veghelse raadsleden. Van de Tillaart: "Ik vond de installatie een zeer stijlvol gebeuren." Hoewel Van de Tillaart politiek een "groentje" is, kan hem een portie bestuurlijke ervaring niet ontzegd worden. Hij zit in het bestuur van de NCB Zijtaart, maakte acht jaar deel uit van het kerkbestuur, is secretaris van het plaatselijke Veefonds en voorzitter van het bestuur van de Rabo-bank.

Het was juist de NCB waar de wens werd geuit om een vertegenwoordiger van het kerkdorp Zijtaart in de Veghelse gemeenteraad te hebben. "Het CDA heeft mij eigenlijk nooit benaderd. Die heeft alleen gezegd: "Zijtaart, kom maar op met een goeie kandidaat." Maar ik kan me in de partij goed vinden. Ik ben al 25 jaar lid van de club, eerst KVP. Ik voel me er goed in thuis."

Van de Tilaart neemt voor het CDA zitting in de comissies economische zaken en openbare werken. "Mijn interesse ging ook uit naar ruimtelijke ordening. Maar in Veghel is wat dat betreft het grootste deel ingevuld. En alles wat daarna belangrijk is, komt natuurlijk aan de orde in openbare werken. Wat dat betreft denk ik dat Veghel haar wegen goed in de gaten moet houden. En niet lukraak. Bijvoorbeeld wat betreft Zijtaart, even afwachten wat de ruilverkaveling oplevert."

Daarnaast denkt Van de Tillaart dat er alsnog een ondezoek moet komen naar mogelijkheden voor riolering in het buitengebied. Een wens die ook sterk leeft bij de NCB. Het kersverse raadslid wil verder de verkeersdrukte in Zijtaart in de gaten houden. Hij heeft de indruk dat het verkeer, vooral vanuit Lieshout, toeneemt. Tijn van de Tillaart heeft er merkbaar zin in. En ook meer tijd nu hij met z'n zoon een maatschap is aangegaan voor het rundvee- en varkensbedrijf aan de Leinserondweg.

Hij heeft nog weinig politieke ervaring, maar ziet dat zelf niet als een probleem. "Ik ben misschien wel een groentje, maar dat kan ook een voordeel zijn. Je kijkt vaak wat onbevangen, wat frisser tegen sommige dingen aan."
 
Brabants Dagblad, 14 maart 1986   Evenementgroep Zijtaart jubileert

In Zijtaart viert vandaag de Evenementengroep haar tweede lustrum. Ter gelegenheid daarvan is er vanavond van half 7 tot 8 uur een receptie in zaal De Rooy. Volgende week wordt op drie avonden de film "Zijtaart 1985" vertoond in zaal Versantvoort. Na afloop van de tentoonstelling verzorgt de Brabantse liesjeszanger Ad de Laat een optreden van drie kwartier. Vrijdag 21 maart wordt er voor de jeugd van 13 tot 17 jaar een discoavond gehouden.

De Evenementengroep in Zijtaart zorgt er al tien jaar lang voor dat het in het dorp niet ontbreekt aan activiteiten en festiviteiten. De groep bestaat uit twaalf enthousiaste mensen, die zich het hele jaar door met liefde en plezier inzetten voor een bloeiende en gezellig gemeenschapsleven.

Aanvankelijk startee de groep als Jongerenactiegroepmet als hoofddoel het organiseren van activiteiten voor dde Zijvtaartse Jeugd in de leeftijd van 13 tot 17 jaar, maar nog hetzelfde jaar veranderde de baam en doelstelling.  Van die tijd af worden er evenementen georganiseerd voor heel Zijtaart. Na enkele jaren leek de groep wegens gebrek aan mankracht het bijltje erbij neer te gooien, maar na een oproep is het voortbestaan toch weer gegarandeerd en is er weer volop leven in de brouwerij.
 
Brabants Dagblad, 26 maart 1986   Zaterdag 29 maart haalt carnavalsvereniging de Reigers weer oud papier op. Verder zal op zondag 25 mei, tegelijk met de kermis in Zijtaart, de jaarlijkse vlooienmarkt gehouden worden.
 
Veghelse Courant, 2 april 1986   Zijtaartse toneelvereniging brengt serieus stuk

Op zaterdag 5 en zondag 6 april brengt de Zijtaartse toneelvereniging het stuk "Jij bent een vreemde" op de planken. Ditmaal een serieuze aangelegenheid, hoewel er toch gelachen kan worden. In het stuk speelt Emma de Groot de hoofdrol. Na het overlijden van haar man heeft zij naast de zorg over drie kinderen ook nog een bouwbedrijf te runnen. Daarbij wordt zij bijgestaan door Jan Bouwmans die als bedrijfsleider een ware steun en toeverlaat is. Tesamen met de grote opvoedingsproblemen met de inmiddels groot geworden jeugd, vormt dit een boeiend toneel, waarmee de toneelvereniging wil bewijzen net zo afwisselend te zijn als het leven zelf.
 
Brabants Dagblad, 12 april 1986   Gouden kloosterfeest in Veghel

In het klooster van de Zusters Franciscanessen heeft zuster Leonella de Goey zaterdag haar gouden kloosterfeest gevierd. Zuster Leonella trad op 19-jarige leeftijd in het klooster in Ravenstein. Darana was ze kleuterleidster in Hengelo. Daarna stond ze op tal van scholen, ondermeer in Volkel, Zeeland en Zijtaart.

"Aan Zijtaart bewaar ik de mooiste herinneringen. Ik heb er een fijne plezierige tijd gehad. Dta komt ook omdat ik er langer ben geweest dan op de andere plaatsen." Zuster Leonella zette zich daar in voor jong en oud, hielp kleuterschool 't Reigersnestje van de grond en was als organisat actief in het bejaardenkoor.

Groot was de verrassing toen ze afgelopen zaterdag bij aanvang van de misviering in de kloosterkapel mannen- en vrouwenstemmen hoorde. "Ik was heel erg blij en vond het een hele eer dat het bejaardenkoor de viering mee op kwam luisteren." Negen jaar reed ze praktisch dagelijks met haar brommertje van Veghel naar Zijtaart. Op haar 63-ste ging ze uit Zijtaart weg en nam ze afscheid van het kleuteronderwijs. Ze ging met vervroegd pensioen. "In Zijtaart hadden de meeste mensen niet graag dat ik opstapte, maar door de verhuizing van de kleuterschool naar de jongensschool moest er iemand weg. Toen heb ik gezegd, "laat mij maar gaan"."
 
Brabants Dagblad, 19 april 1986   Jan van de Ven regelde "alles" in Zijtaart

"Ik ben op tijd weggegaan. Zelf heb ik het altijd heel erg gevonden wanneer iemand zolang voorzitter bleef, dat jer er niet meer vanaf kon komen." Jan van de Ven uit Zijtaart (63) uit Zijtaart voelt zich geen "regelneef" meer. "Dat ben ik geweest. Nu ben ik alleen nog secretaris van Stichting Zijtaarts Belang. Dus, ik vraag me af of je hier wel goed zit."

Bescheiden, dat is Van de Ven. Een kleine man met energie voor tien. Die energie gebruikte hij vanaf de bevrijding tot in de jaren zeventig om diverse verenigingen, instanties en besturen te leiden. Daarna zorgde hij dat het wat rustiger werd om hem heen. Maar helemaal weg uit het organiserende werk was hij nooit.

Van de Ven vertelt wel erg graag over de tijd dat hij zo actief was in het verenigingsleven. Maar het mag van hem geen "opschepperig zwamverhaal" worden. Precies op de dag af weet hij te vertellen waar en welke verenigingen werden opgericht. "Het was op een zondag in 1945. Ik kwam net uit de kerk. Enkele jongens kwamen naar me toe en zeiden dat er zo weinig voor de jeugd te doen was in het dorp. Er was alleen de Jonge Boerenstand en de fanfare. Op 12 april werd de Jeugdbeweging opgericht."

Voor Van de Ven bleek de oprichting van dat bestuur een verkiezing voor het leven. "De jeugdbeweging zocht naar een richting. Twee jaar lang deden we maar wat. In 1947 kwam daar het Jongensgilde uit voort. Later werd dat Jong Nederland. Tot 1960 ben ik er voorzitter van geweest."

Van de Ven is er trots op dat Zijtaart aan de wieg heeft gestaan van een vereniging die nog altijd op veel plaatsen floreert. In diverse gemeenten is Jong Nederland een begrip. "Vanaf 1957 had Zijtaart de leiding over het district Land van Cuyk en Veghel. Zijtaart was nummer een. Alle gemeenten kwamen later bij ons in de leer."

Die lessen in werken met jongeren gaf onder andere Jan van de Ven. Hij had dat zelf ook moeten leren middels cursussen. Maar dat had hij over voor. "Het hele gezin stond erachter. Eigenlijk was de hele familie met Jong Nederland vergroeid. Jaarlijks ging ik een week op kamp met de jeugd. Mijn vrouw en kinderen kwamen me dan na," herrinnert Van de Ven zich.

Hij is er zeker van dat het succes van de vereniging te danken is aan de belangstelling van de hele gemeenschap. "Het dorp liep uit als we terugkwamen van het kamp,. Gezellig samen en iedereen deed zijn best."

Ook al heeft bij Van de Ven de jeugd altijd voorop gestaan, hij deed nog veel meer. Beslommeringen met het Oranjecomite, de Tuinbouwvereniging, de vakbond, de Parochieraad, het kerkbestuur en de Stichting Zijtaarts Belang. Van de Ven pleitte voor eigen afdelingen van de vakbond en het Wit-Gele kruis in Zijtaart. Ook ijverde hij ervoor dat het schoolbestuur los kwam te staan van het kerkbestuur. Dat schoolbestuur werd later omgedoopt in de Katholieke Stichting Onderwijs Belangen.

Jan van de Ven, tot voor kort in het dagelijks leven administratieve kracht bij de CHV in Veghel, was overal geliefd als bestuurslid. "De mensen noemden me 'verrekte secuur'." Hij was meestal ook dgene die de anderen erbij sleepte. "Je moet helpen, on het belang van de gemeenschap." Maar dat mensen erbij slepen lag niet zo makkelijk. Het klinkt misschien wel verwaand, maar er was niet zoveel keuze. Niet iedereen durft de verantwoordelijkheid aan."

Ondanks zijn verbondenheid met al die instanties had Van de Ven er geen moeite mee om zijn functies op te zeggen. "Jongeren moeten de kans krijgen. Ook voor hun is er werk aan de winkel. Mijn grootste zorg was altijd om iemand anders te vinden die mijn werk voortzette. Daar vonden de anderen me dan weer handig in. Ik kon mijn zaken goed doorschuiven," lacht hij. "Maar dat wel degelijk met overleg."

Het werk van Van de Ven werd gewaardeerd in Zijtaart. Dat bleek met name in 1978 toen hij een koninklijke ondescheiding kreeg. "Daar heb ik zo'n moeite mee gehad. Ik weet nog niet woe die medaille aangevraagd heeft. Maar, ondanks dat ik er verschikkelijk tegenop heb gezien, was het een leuke dag. Toch had het voor mij niet gehoeven."
 
Foto's: collectie rijvereniging   In 1986 werd een viertal van rijvereniging Sint-Gregorius Brabants kampioen. 
Veghelse Courant, 23 april 1986   Veghel wordt "Voedingsstad". "Een bedrijvige gemeente wil gezien worden"

"De bedoeling is dit nieuwe gezicht "langzaam in de markt te laten glijden", zoals de heet Van Eeten, voorlichting bij de gemeente, het uitdrukte tijdens de presentatie.
 
Veghelse Courant, 30 april 1986; foto's: collectie carnavalsvereniging   Twee maanden is er verbouwd aan eethuis De reiger aan de Pastoor Clercxstraat in Zijtaart. Anja en Joop Versantvoort bieden de klant vanaf donderdag 1 mei gelegenheid kennis te maken met de vernieuwde zaak. Die dag kan iedereen een kijkje komen nemen tussen vier uur 's middags en zeven uur 's avonds.


 
Veghelse Courant, 30 april 1986   Gemeente oneens over aankoop grond Zijtaart

De aankoop van een kleine kavel in het kerkdorp Zijtaart heeft de gemoederen in de gemeenteraad van Veghel afgelopen donderdag aardig bezig gehouden. Ondanks de onenigheid, die uiteindelijk leidde tot de tegenstem van de PVDA fraktie, werd toch besloten grond aan te kopen. "Een goede noodoplossing" noemt wethouder Van Dooren de betwistte aankoop.

De aankoop van de kavel van de heer (Harrie) Vervoort uit Zijtaart is bestemd voor plan Boskamp. Het probleem bij de aankoop was dat de prijs veel hoger lag dan de taxatiewaarde. De reden van de heer Vervoort zo veel te vragen vindt haar oorsprong in het verleden toen de gemeente Veghel voor het eerst een kavel kocht van Vervoort. Hij verkocht de grond aan de gemeente voor f 10,- per vierkante meter, met het verzoek ook zelf op deze grond te mogen bouwen. De gemeente gaf daar toestemming voor, maar verlangde van Vervoort dat hij f 90,- per vierkante meter bij ging betalen voor het bouwrijp maken van de grond.

Nu, bij de aankoop van nog een kavel, verlangt Vervoort zijn, door hem als onterecht hoog ervaren, 'eigen bijdrage' goeddeels terug. "Boed, zweet en tranen" hebben de "ellenlange" onderhandelingen geduurd, alsdus Van Dooren. "We hebben uren en dagen besteed aan ondehandelingen. Als dit voorstel wordt afgewezen gaat de bouw in Zijtaart voorlopig niet door, er is geen andere oplossing."
 
Dagboek Martien van Asseldonk, 3 mei 1986   In Rusland is een kerncentrale ontploft en vanwege zwakke radioactieve neerslag moeten in Nederland alle koeien op stal blijven.
 
Veghelse Courant, 14 mei 1986   Voetbalsters Zijtaarts V.O.W. kampioen

Het meisjesteam van het Zijtaartse VOW heeft een zeer succesvol seizoen vrijwel achter de rug. Niet alleen werd het kampioenschap in de Meyery behaald met slechts een verliespunt, maar ook de districtsbeker werd gewonnen met een 3 - 0 overwinning op Maliskamp in de finale.

Op 10 mei speelden de Zijtaartse meisjes het toernooi om het Brabants kampioenschap, dat in Veghel gehouden werd, waardoor VOW praktisch een thuiswedstrijd speelde. De meisjes werden door de firma Graphiset voor dit mooie seizoen beloond met een sporttas.
 
Brabants Dagblad, 19 mei 1986   Het jaarlijkse handbaltoernooi van de KPJ in Zijtaart is weer een gezellige en sportieve happening geworden. met veel zon. De belangstelling was groot. Dat was niet verwonderlijk, want van de 56 teams kwamen er maar liefst veertig uit Zijtaart.

Uitslagen heren: 1. Doornhoek, 2. Sesame Street, 3. Corsica
Dames: 1. Slijktreiers, 2. Corsica, 3. Vios
Gemengde teams: 1. Zutjes, 2. Zutjes A, 3. Corsica
KPJ teams heren: 1. Volkel 2, 2. Odiliapeel, 3. Nistelrode
KPJ teams dames: 1. keldonk 2, 2. Boekel, 3. Volkel 3
 
Dagboek Martien van Asseldonk, 19 mei 1986   Prachtig pinksterweer. Ik handbal mee met Noud (van Asseldonk), Toontje van Erp, Chris van de Ven, Harry van de Steen en hun vrouwen/meiden met het handbaltoernooi te Zijtaart. Het is leuk, 7de worden we (van de 18). Het is gezellig zoveel Zijtaarts volk te zien.
 
Dagboek Martien van Asseldonk, 25 en 27 mei 1986   Zondag 25 mei: om 11 uur naar de rommelmarkt gegaan. Het is lekker weer. Later naar de kermis. Sander en Marieke (bijna 2 en 5 jaar) zijn wild op de mallemolen. Touwtrekken, oliebollen en vis en weer nar huis.

Dinsdag 27 mei: Het is heel gezellig bij Ton de Rooy (kermis), feest en buurt voluit, ontmoet veel mensen.
 
Veghelse Courant, 28 mei 1986   Bedankje

Op 8 mei vertrok missionaris Harry van de Ven weer naar zijn missiepost in Zaire van het bisdom Bunia. Terugkijkend op zijn welverdiende vakantie in zijn geboortedorp Zijtaart vindt priester Harry van de Ven de viering van zijn zilveren jubileum als priester wel het hoogtepunt van zijn verblijf. Hij vervolgt: "Ik wil familie, buren en heel de Zijtaartse bevolking hartelijk danken voor hun belangstelling, sympathie en ook voor de geldelijke steun, die ik op allerlei manieren mocht ontvangen."
 
Veghelse Courant, 11 juni 1986   In Zijtaart wordt zondag een kringsportdag van de KPJ-aspiranten gehouden. Er worden veertien afdelingen met vierhonderd deelnemers verwacht die om negen uur in sportpark De Vonders beginnen met de series atletiek en K.P.J.-oefening en piramidbouw. Om half twee opent burgemeester I. Keijzeer van Veghel het massale sportgebeuren. Daarma wordt het middagprogramma gepresenteerd met de finales, demonstraties en de KPJ-oedeningen.
 
Brabants Dagblad, 16 juni 1986   Vriendekring

In Zijtaart is een vriendenkring van St. Cecilia opgericht. De leden hiervan zullen fanfare St. Cecilia in de toekonst bijstaan en zijn trouwe supporters. De nieuwe vriendekring is komende zaterdag tijdens het muziekfestival in Zijtaart speciale genodigde op het blaaskapellenfestival. Dan zal de officiele installatie plaatsvinden van de vriendenkring.
 
Brabants Dagblad, 16 juni 1986   Jan van den Oever, een man die 12,5 jaar actief is geweest als sportleider van de KPJ in Zijtaart, is gisteren op de kringsportdag van aspiranten op het sportpark De Vonders in Zijtaart harteijk gehuldigd.

Jan van den Oever, hij was ook lange jaren kringvoorzitter, werd direct na de officiele opening door burgemeester Keijzer van Veghel naar voren gehaald. De afdeling Zijtaart bouwde een pyramide en de scheidende leider mocht nu toekijken omdat een ander zijn commando had overgenomen.

Bart van Sleeuwen noemde de scheidende sportleider een man die alles goed wilde doen en die voor de KPJ Zijtaart, maar ook voor de kring Uden, omtzettend veel goeds heeft gedaan. De aspiranten zetten hem letterlijk in de bloemetjes. Jan van den Oever, die 18 jaar lid was, gaat de KPJ verlaten omdat hij de dertigjarige leeftijd heeft bereikt. Ook Nico Rovers uit Uden, die tien jaar kringsportleider is geweest, werd door de aspiranten uitgezwaaid.
 
Veghelse Courant, 11 juni 1986   Evenementenkalender

Zondag 15 juni: K.P.J. Aspiranten sportdag, opening door de fanfare St. Cecilia, vertrek 13.15 uurbij zaal Versantvoort

Zondag 15 juni: Wielertourclub Zijtaart, Berg en Dal tocht, pauze Nijmegen, starttijd 8.00 uur, 115 km

Van 18 tot en met 22 juni: muziekfeesten van de fanfare St. Cecilia
 
Dagboek Martien van Asseldonk, 14 juni 1986   Een kijkje genomen bij het provinciaal toernooi voor senioren (van Jong Nederland) op het sportveldje achter de school. Met Willy Henst gebuurt, "De Nok" is er en Bertje Jansen met zijn tamme ratten.
 
Brabants Dagblad, 16 juni 1986   Loodgieter wint fiets 'm d'r om

Het idee had Jan van Nunen uit Zijtaart snel genoeg. De uitvoering duurde wat langer. Maar na driehonderd uur sleutelen, lassen en doorzetten was de fiets van de loodgieter klaar voor de opnamen van het tv-programma "Fiets 'm d'r in". Zatrdagavond laat de TROS zien hoe deze 26-jarige loodgieter boven een Blokzijls kanaal het hoofd boven water houdt en de originaliteitsprijs wint.

"Ik moest en zou een keer aan de overkant van het water komen", zegt Jan van Nunen droog op de vraag waarom iemand driehonderd uur vrije tijd in een fiets steekt. Jan was al twee keer eerder op televisie te zien als deelnemer aan het programma. Drie jaar geleden zat hij in een reusachtige rijdende hoepel. Halverwege het parcours strandde de poging. De tweede keer zat hij op een fiets tegenover een grote pop. "Het is dat ik er op het allerlaatste moment vanaf viel. Anders had ik de orginaliteitsprijs gewonnen. Dat zei de TROS tenminste", herinnert de 'televisiefietser' zich.

Toen een TROS-omroepster enkele maanden geleden op televisie aankondigde dat de fietsknutselaars zich konden aanmelden, wist Jan van Nunen wat hem te doen stond. Hij pakte pen en papier en sloeg aan het ontwerpen. Op de originaliteit was niets aan te merken. Want tijdens de carnavalsoptochten in Zijtaart reed hij al diverse eerste plaatsen bij elkaar.

Dertig kilometer lang had hij rondgestuurd, met twee poppetjes die om hem heen draaien. Maar de grootste uitdaging moest nog komen: die smalle brug in Blokzijl. Jan was vol goede hoop. Vooral na de technische keuring. "Juryvoorzitter Lou van Rees zette bij iedereen een V-tekentje. Bij mij kwam een heel verhaal te staan. Daarom dacht ik dat het wel goed zat. Maar je krijgt alleen een originaliteitsprijs als je de ovekant haalt. En dat lukte."

Trots laat Jan een foto zien waarop hij de laatste meters wegtrapt. In zijn andere hand houdt hij een bokaaltje vast. Op het kleinood liet hij 'televisiemensen' een krabbel zetten. "Goed gefietst", schreef presentator Tom Blom. Ellis en Carin van Maywood houden het op "Tot volgend jaar".
 
Veghelse Courant, 18 juni 1986   Muziekfeesten in Zijtaart.
Vijf dagen muzikale competitie

Voor de elfde maal in successie zijn koren, fanfares, harmonieen, blaaskapellen, majorettenkorpsen en tamboerkorpsen te gast bij fanfare Sint Cecilia in Zijtaart. Vijf dagen lang wordt er muzikale strijd geleverd met als hoogste inzet de "Rabo cup voor fanfares en harmonieen". De belangrijkse aanleiding is niet het wedsrtijdelement, maar het genoegen om met gelijkgezinden muziek te maken.

De spits wordt afgebeten op woensdag 18 juni met een feestavond voor zieken. De Zonnebloem kring Veghel tekent mede voor de organisatie van de avond waar uiteraard ook muziek het hoofdthema vormt.

De donderdag 19 juni wordt gevuld met een korendag. Zangers en zangeressen van in totaal tien koren voor ouderen komen op die dag bijeen voor een happening die niet meer weg te denken valt bij de muziekfeesten.

Op vrijdag 20 juni, de eerste dag van de zomer, komen de fanfares en harmonieen bijeen in een muzikale competitie, met als inzet de rabo wisseltrofee.

Er is ook royaal plaats ingeruimd om op een onspannende manier met muziek bezig te zijn. Een mooi voorbeeld daarvan vormt het blaakapellenfestival dat de Beierse avond op 21 juni vergezelt. Op deze avond worden vijf jubilariassen gehuldigd en wordt er afsscheid genomen van drie leden van de raad van toezicht. Dirigent Jos Banens wordt gehuldigd, omdat hij 25 jaar lid is van de muziekbond.

Op zondag 22 juni wordt de wedstrijd van vrijdag voortgezet en is er een festival voor majorettenkorpsen, drumfanfares en tamboerkorpsen. Wie het allemaal met eigen ogen wil gaan zien is welkom, want behalve als muzikaal dorp is Zijtaart ook bekend om zijn gastvrijheid.
 
Veghelse Courant, 18 juni 1986; foto's: collectie Jan van den Oever   Op 22 juni houdt de K.P.J. afdeling Boerdonk de Interkring sportdag van het gewest Tilburg. Op de foto's staan de heren van KPJ afdeling Zijtaart.

 
Brabants Dagblad, 21 juni 1986   Eremedaille voor Wim van Hoof

Veghelaar Wilhelmus van Hoof is gistermiddag onderscheiden met de remedaille in de Orde van Oranje-Nassau. De bijbehorende versierselen werden hem gistermiddag opgespeld door burgemeester I. Keijzer van Veghel.Van Hoof (57) kreeg de onderscheiding vanwege zijn verrtigjarig dienstverband bij DMV Campina. Gisteren was het precies op de dag af veertig jaar geleden dat hij bij DMV Campina in dienst trad. Het was ook de dag dat hij afscheid nam van het bedrijf. Van Hoof maakt gelegenheid van de mogelijkheid om vervroegd uit te treden. De laatste jaren was Van Hoof assistent-bedrijfsleider van de Lactosefabriek in Veghel, waar honderd mensen werken.
 
Brabants Dagblad, 22 juni 1986   Het muziekfestival dat in het weekeinde in Zijtaart werd gehouden, is een groot succes geworden voor de organiserende muziekvereniging St. Cecilia uit ZIjtaart. De drumband en fanfare van St. Cecilia wonnen in hun categorie de eerste prijs en legden beslag op een extra cup. Burgemeester I. Keijzer uit Veghel overhandigde St. Cecilia de begeerde cup.
 
Brabants Dagblad, 23 juni 1986   De Veghelse muziekdirigent Jos Banens is zaterdag door de Bond van Muziekgezelschappen en door fanfare St. Cecilia uit Zijtaart in het zonnetje gezet vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap van de Katholieke Federatie van Muziekbonden. De jubilaris kreeg het zilveren bondsinsigne opgespeld door Albert van Zutphen, de voorzitter van fanfare St. Cecilia. Banens is vijf jaar dirigent van dit korps, dat het afgelopen weekend in Zijtaart muziekfeesten organiseerde.

Banens volgde zijn muzikale opleiding aan het Maastrichtse conservatorium en slaagde in 1970 voor de akte A. Een jaar later verkreeg hij het predikaat ; orkestspel'. Dat is een erkend diploma voor harmonie- en fanfaredirectie. Na als docent verbonden te zijn aan de muziekscholen te Best en Veldhoven kwam Banens bij de Veghelse muziekschool terecht. Daar heeft hij, nu sinds acht jaar, gewerkt aan de harmonie-fanfare-promotie binnen het muziekonderwijs.
 
Brabants Dagblad, 23 juni 1986   Eremedaille in zilver voor Jas van de Tillart

De muziekfeesten van fanfare St. Cecilia in Zijtaart kregen zaterdga een extra feestelijk tintje toen Adrianus van de Tillart werd onderscheiden met de eremedaille in zilver van de Orde van Oranje Nassau. Van de Tillart kreeg de onderscheiding in verband met zijn inzet voor de Zijtaartse gemeenschap en meer speciaal voor fanfare St. Cecilia en het bejaardenkoor "De Vrolijke Zangers".

Het vele belangeloze werk van de leden van de Raad van Toezicht, die zaterdag afscheid namen, kreeg koninklijke waardering, maar ook de fanfare zelf was het scheidende drietal bijzonder dankbaar en erkentelijk. Gerard van de Rijt en Jas van de Tillaart, zoals Zijtaart hem beter kent, werden tot erelid benoemd en Johan van Sleeuwen tot lid van verdienste.
 
Brabants Dagblad, 24 juni 1986   Jubilarissen

Er werden zaterdag op de muziekfeesten in Zijtaart een aantal jubilarissen gehuldigd. Daarvoor was A. Vervoordeldonk naar Zijtaart gekomen. Hij reikte vijf bondsinsignes uit, waarvan drie gouden, aan leden die 50 jaar of langer lid zijn van de Zijtaartse muziekvereniging. De bondsafgevaardigde constateerde bij het zien van zoveel belangstelling en zoveel trouwe leden dat het niet anders kan of St. Cecilia wordt door de Zijtaartse gemeenschap op handen gedragen.

Vervoolderldonk richtte zich met een persoonlijk woord tot alle jubilarissen. Piet van Zutphen, 65 jaar lid, die alle instrumenten bespeelde en ook nog 8 jaar voorzitter was, kreeg goud met briljanten. Dat was er ook voor Driek Ophey, die 55 jaar lid is en Ties Habraken die 50 jaar lid is en nog steeds zijn partij meeblaast in het korps. Ook Bert Brugmans, 40 jaar lid, die nog trouw de repetities bezoekt en Antoon van de Tillaart (35 jaar lid) werden onderscheiden.
 
Veghelse Courant, 25 juni 1986   Van de Braak Zijtaart feestelijk geopend

Vrijdag de dertiende, een betere dag om iets nieuws te beginnen is nauwelijks mogelijk. Op vrijdag de dertiende opende Martien van de Braak zijn nieuwe winkel in Zijtaart. Hij zette hiermee de ontwikkeling door die zijn bedrijf al lang geleden insloeg.

Van de Braak beschikt nu over een ruime winkel waarin het gehele assortiment overzichtelijk staat uitgestald. Televisie, video en audio in de meest ruime zin van het woord wordt tegen voordelige prijzen aangeboden bij Van de Braak, evenals een uitgebreide serie huishoudelijke apparatuur. Antennebouw was de aanvankelijke professie van Van de Braak, althans, dat was 17 jaar geleden. Met het verstrijken van de tijd vrbreedde zich het werkterrein van het bedrijf en groeide ook de deskundigheid.
 
Veghelse Courant, 25 juni 1986   Aanstaande zaterdag 28 juni, de laatste zaterdag van de maand, haalt carnavalsvereniging De Reigers weer oud papier op. In de maand juli halen De Reigers geen papier op. Wel wordt er in de laatste week van de maand een container geplaatst bij Wim van de Sanden op de Biezendijk, waar men zelf het oud papier in kan deponeren.
 
Brabants Dagblad, juni 1986   Bewoners van Biezendijk in Zijtaart geteisterd door sluipverkeer

"Het verkeer dendert hier langs de woningen. Het is werkelijk een onhoudbare situatie. Kinderen kunnen niet meer alleen naar school. Het is veel te gevaarlijk", aldus de reakties van bewoners van de Biezendijk in Zijtaart. Zij worden sinds enkele weken geplaagd door het verkeer, dat vanwege de afsluiting van de weg Veghel-Sint Oedenrode gebruik maakt van de sluiproute over de Biezendijk in Zijtaart. "Volgende week stel ik een protestbrief op en zal ik handtekeningen verzamelen, want zo kan het echt niet langer", zegt Irene Vonk.

"Wat denk je als je om zes uur wakker schrikt door het verkeerslawaai. En dat duurt dan zo nog enkele uren door", vertelt Irene Vonk, mede eigenaresse van het pamd aan Biezendijk 32. "Het moet de mensen duidelijk zijn, dat je hier niet met normale snelheid kunt rijden. Daar is de Biezendijk niet voor geschikt.

Vanmogen kwamen er om zes uur al in 5 minuten tijd tien auto's voorbij. En om zeven uur waren dat er in vijf minuten al twintig! Omdat ze van beide kanten komen, moeten ze natuurlijk afremmen, want passeren is een heidens karwei op deze smalle weg. En dat afremmen en optrekken, vooral van het vrachtverkeer, dat maakt het meeste lawaai.

"Wat dan bij mijn woning aan de hand is, zijn de scheuren in de muren en dergelijke. Deze woning ligt het dichtst aan de weg en bestaat dit jaar precies 250 jaar. De eerste dag hebben we gelijk de politie gebeld over de situatie. De gemeente heeft er twee paaltjes neergezet. Daarop hebben wij extra tonnetjes geplaatst. Maar die stonden volgens de politie te docht op de weg, dus die moesten een centimeteer of tien terug op onze eigen grond. Je moest trouwens die reakties an de weggebruikers eens allemaal horen over die tonnetjes. Of die weg soms van ons was. Maar zelf wat voorzichtiger rijden, was er niet bij..."

De omhoudbare situatie op de Biezendijk heeft al geleid tot het doodrijden van enkele huisdieren. "Maar een gemeente of provincie zal pas wat gaan doen als er zeker pas een dode valt. Dat is toch van de gekken?", zegt irene Vonk. "Ik mag echt hopen dat er binnekort iets spektakulairs gebeurt in de trend van een kettingbotsing of zo. Dat zal de overheid wakkerschudden. Het is hier al voorgekomen dat automobilisten met elkaar op de vuist gingen, toen ze bij het passeren van elkaar de buitenspiegels van de wagens reden."

Mevrouw Peters vindt de situatie ook wel gevaarlijk. "Maar," zegt ze, "ik heb drie zonen die vrachtwagenchauffeur zijn. En die weten wat omleidingen zijn. Ach, en dit duurt maar enkele weken. Met de bouwvak is het afgelopen. Waar ik wel voor ben. is een invoering van een snelheidsbeperking van zo'n vijftig kilometer per uur."
 
Brabants Dagblad, 27 juni 1986   Zijtaart voert actie voor veiliger weg

Een aantal inwoners van Zijtaart is een protestactie begonnen tegen de gevaarlijke situatie op de Biezendijk. Sinds de reonstructiewerkzaamheden aan de weg Veghel-Eindhoven rijdt er erg veel sluipverkeer ovder de Biezendijk om van Veghel naar Sint-Oedenrode te komen. Maar de chauffeurs houden er volgens de bewoners totaal geen rekening mee, dat ze op een landweg rijden met snelheden die ver uit gaan boven de 80 kilometer per uur.

Zowel zwaar vrachtverkeer als personenauto's razen nu langs de woningen. Dat leidt volgens de inwoners tot gevaarlijke situaties en de kans op fatale ongelukken zou erg groot zijn. Ze willen met spoed snelheidsbeperkende maatregelen. De inwoners bieden vanochtend om tien uur een lijst met handtekeningen aan aan wethouder Frans Peijnenburg van openbare werken.
 
Brabants Dagblad, 28 juni 1986   Sluipweg Zijtaart. Politie schenkt extra aandacht aan Biezendijk

De gemeentepolitie van Veghel gaat extra aandacht schenken aan de verkeerssituatie rond de Biezendijk in Zijtaart. In een gesprek tussen wethouder Frans Peijnenburg, de politie en twee aanwonenden werden enkele afspraken gemaakt. Motoragenten zullen de komende tijd extra surveilleren tijdens uren dat kinderen uit de buurt van en naar school moeten. Daarnaast wordt vrachtverkeer gecontroleerd en worden bedrijven verzocht gebruik te maken van de omleiding via Schijndel. Ook worden snelheidscontroles gehouden.

Als de werkzaamheden aan de provinciale weg langer duren, worden bij de Biezendijk tijdelijke noorverkeersmaatregelen gehnomen. Tijdens het paardenconcours in St. Oedenrode wordt een route gezocht voor het verkeer die niet via de Biezendijk loopt.
 
Brabants Dagblad, 29 juni 1986   Jong Nederland

Een seniorenteam van Jong Nederland Zijtaart is afgelopen weekeinde nationaal kampioen geworden bij wedstrijden in Venray. Ze wisten zich de beste na wedstrijden op velerlei gebied, onder meer sport en behendigheid.

Achttien teams deden mee. Zijtaart was bij de provinciale wedstrijden als derde geeindigd. Het team bestaat uit Monique Rooyakkers, Jose van Zutphen, Marielle van de Tillaart, Marielle van Uden, John van Boxmeer, Alco Brugmans, Peter van Asseldonk, Rob van de Berkmortel en Mario van Zutphen.
 
Veghelse Courant, 2 juli 1986   Receptie Jong Nederland Zijtaart

In het weekend van 27, 28 en 29 juni is een team van Jong Nedrland Zijtaart landskampioen geworden op het nationaal Senioren toernooi in het Limburgse Venraij. Op donderdag 10 juli houdt men ter gelegenheid hiervan een receptie in de Bresco Bar, van 19.00 tot 21.30, waar men de gelegenheid heeft het team te feliciteren.
 
Rouwadvertentie   Op 2 juli 1986 overleed de jeugdige Ruud Maassen aan leukemie.


 
 
 
Veghelse Courant, 2 juli 1986   KPJ-demonstraties

De succesvolle KPJ afdeling Zijtaart, die op beide Interkringsportdagen voor zowel aspiranten als junioren en senioren een geweldige prestatie heeft geleverd, gaat zaterdagavond het succesvol seizoen afsluiten met een demonstratieavond.

Op het veld achter de Edith Steinsschool komen de jongens en meisjes in actie. Hier wordt een programma gepresenteerd met onder meer de KPJ-oefeningen en pyramides. De demonstratieavond die duurt van half acht tot half tien is voor iedereen vrij toegankelijk. Bij slecht weer gaat het programma niet door.
 
Brabants Dagblad, 7 juli 1986   In het klooster van de Zusters Franciscanessen te Veghel werd afgelopen zaterdag het gouden kloosterfeest gevierd van zuster Casparina Corsten. "Het is een geweldig fijn feest geworden, vooral omdat vijf familieleden speciaal uit Canada waren overgekomen."

Zuster Casparina is geboren in Zijtaart. De 73-jarige zuster Casparina - haar meisjesnaam was Narda Corsten - heeft het grootste deel van haar kloosterleven (35 jaar) in Veghel doorgebracht. Zij werkte in het moederhuis, maar ook in het ziekenhuis. De keuken was al die jaren haar domein. Al 20 jaar zwaait ze de scepter in de keuken van de broeders aan de Hoogstraat in Veghel.
 
Dagboek Martien van Asseldonk, 16 juli 1986;foto's: collectie Jong Nederland   Noud van Asseldonk komt me ophalen om mee naar het Jong Nederland kamp in Sevenum te gaan. Alle groepn zijn daar samen op kamp. Het is heel mooie plek en de sfeer is prima. Gezellig rond het kampvuur. Met Chris van de Ven teruggereden. De lichten van zijn auto vielen uit, daarom haalden we een andere auto op.


 
Dagboek Martien van Asseldonk, 3 augustus 1986   Op zondag 3 augustus 1986 vertrokken Martien van Asseldonk en Joke van den Oever naar Sri Lanka om daar ontwikkelingshulp te gaan doen.
 
Brabants Dagblad, augustus 1986   Zuster Johanna Capistrana: "Dienstbaar zijn, dat trok me aan"

Ardina van Zutphen (op 25 april 1901 geboren als dochter van Jan van Zutphen en Anna Maria Hurkmans, ze woonde op huidig adres Corsica 7) werd op 4 augustus 1926 geprofest bij de Congregatie van de Zusters van Liefde van Schijndel. Jaar kloosternaam werd Zuster Johanna Capistrana.


Ze begon in Schijndel als 'postulani'. "Ik kende daar enkele zusters, en ik ben daar toen eens gaan kijken." De Liefdeszusters van Schijndel stonden, net als vele andere kloosterordes uit die tijd, bekend om hun "liefdeswerk" voor de zieken en voor het onderwijs. Dienstbaarheid stond en staat in het leven van zuster Johanna Capistrana centraal. Ze woont nu in huize Barbera in Schijndel.

Het geheugen laat ook Johanna Capistrana, ze is de 85 al gepasseerd, soms in de steek. Wel weet ze nog goed dat ze haar belofte om in te treden duidelijk als een roeping heeft ervaren. "Ons moeder vond het fijn dat ik in het klooster ging, ze was er erg blij mee. Ze vertelde dat ze altijd had gebeden dat twee van haar kinderen in duenst van de Heer zouden gaan. Nou dat is uitgekomen. Ik ging naar het klooster en mijn broer ging bij de witte paters in de missie. Hij is in de missie gestorven. Het was een roeping, net zoals anderen op een gegeven moment willen gaan trouwen. Vooral het dienstbaar kunnen zijn trok me aan in het kloosterleven."

Bij haar intrede kreeg ze de namen Johanna (naar haar vader Jan) en Capistrana (een heilige). Na vijf jaar legde ze haar gelofte af. Van meet af aan heeft ze zich bezig gehouden met ondermeer de verzorging van zieken, gebrekkigen en ouderen. Bij het bestuur van de congregatie vielen haat organisatorische kwaliteiten op: "Na verloop van tijd werd ik tot moeder-overste benoemd. Je werd toen nog aangesproken met eerwaarde moeder, dat hoef nu niet mee. Je moest wel zorgen dat alles goed reilde en zeilde in het klooster, dat bracht veel zorgen met zich mee."

Om de zes jaar werd ze als overste herbenoemd, telkens in een andere plaats. In Raamsdonksveer kreeg ze de zorg over alle nonnen die werkzaaam waren in een groot ziekenhuis van de congregatie: "Tegen die benoeming heb ik wel erg opgezien. Maar gelukkig had ik de hulp van bekwame zusters-verpleegkundigen." In totaal werd ze zes keer overgeplaatst. Na 36 jaar overste te zijn geweet, vroeg ze om een lichtere functie. Tot haar pensioen werkte ze nog acht jaar als receptioniste van Huize Barbara.

De zusters mochten niet gaan en staan waar ze wilden. Daarvoor was toestemming nodig van moder-overste. "Er waren zusters die graag op donderdagmorgen naar de markt in Veghel wilden, maar dat mocht niet altijd, he. Er was vroeger ook een zwijgplicht, je mocht alleen op speciale dagen met elkaar praten. En dan zelfs nog niet met idereen. Nu is het allemaal veel opener en vrijer geworden. De veranderingen die er gekomen zijn, zijn goed. Er komt nu ook steeds meer belangstelling voor het klooster vanuit de jeugd."

Het jubileum is in haar geboorteplaats al uitbundig gevierd. Joanna Capistrana groeide op in een boerenfamilie in Zijtaart. "We waren met negenen, twee meisjes en zeven jongens. Ze konden allemaal goed zingen. Mijn broers zijn ook allemaal bij de harmonie geweest. Bij mijn kloosterfeest heeft de Zijtaartse harmonie een serenade gebracht. Het zingen lukt Johanna Capistrana niet zo goed meer. Toch is ze een tevreden mens, ze geniet van haar rust op Huize Barbara: "Het is goed hier, we zijn hier allemaal goed tevreden."
 
Veghelse Courant, 13 augustus 1986   Evenementenkalender Zijtaart

Zondag 17 augustus: Wielertourclub Zijtaart, turfroute, pauze Helenaveen, 90 km, starttijd 9.00 uur

Woensdag 20 augustus: M.C. de Jagers, clubkampioenschappen, Industrieterrein te Veghel

Woensdag 20, donderdag 21 en vrijdag 22 augustus: de eevenementengroep Zijtaart houdt weer de traditionele wandeltochten, inschrijven bij Ton de Rooy tussen 18.15 en 19.00 uur Op de laatste dag na afloop krijgt iedereen een herinneringsmedaille.
 
Brabants Dagblad, 28 augustus 1986; Veghelse Courant 3 september 1986   Piet van den Hurk 25 jaar bij RABO bank te Zijtaart

Piet van den Hurk, directeur van de Rabobank in Zijtaart, viert vandaag het zilveren dienstjubileum. Vrijdagmiddag wordt de jubilaris tijdens een officiele bijeenkomst voor genodigden in zaal Versantvoort door de regio-direktie, collega's en plaatselijk bestuur gehuldigd. Ook burgemeester I. Keijzer houdt een toespraak. De receptie is van zeven tot negen uur.

Piet van den Hurk begon bij zijn huidige wekgever als assistent kassier, daarna werd hij kassier. Spoedig volgde zijn benoeming tot directeir. Op het ogenblik is hij lid van de ideeen beoordelingscommissie, penningmeester van het afdelingsbestuur VDR Meiery, lid van het rayonbestuur VDR Regio, lid van het kringbestuur Meiery en plaatsvervangens afgevaardigde naar de centrale kring. Van den Hurk was ondermeer voorzitter van het schoolbestuur van de Edith Steinschool en lid van het kerkbestuur van de St. Lambertusparochie.

Het kombineren van zaken en de sociale kant van de bank staat hoog in het zadel bij Piet van de Hurk. "Ik wil altijd uitgaan van een adviserende funktie. Hoe kun je dit samen oplossen en niet "dit is de bankier en dus bepaal ik alleen". Ik kan me goed vinden in het sociale karakter van de coopratieve bank", aldus Piet van de Hurk in zijn dankwoord.

Hij memoreerde in zijn toespraak ook zijn jonge jaren, toen hem nogal eens gevraagd werd: "Zeg Piet, mis jij de boerderij niet?" Want Piet van de Hurk is zelf ook afkomstig uit de agrarische wereld. "Mijn antwoord luidde altijd steevast, tereijl ik naar de bank wees: "Hier staat mijn boerderij. Dit is mijn ligboxstal!".

"Als blijvende herinnering aan de familie Van de Ven," onthulde Piet van de Hurk een nieuwenaam voor het tot dan toe naamloze pleintje voor de Rabobank in Zijtaart. Vanaf heden zal het pleintje: Rabo - Van de Venplein heten. In 1906 was het Willem van de Ven die medeoprichter was en onder moeilijke omstandigheden de bank tot bloei wist te brengen. In 1929 was het zijn zoon Driek van de Ven die het roer overnam. "Ik ben veel dank verschuldigd aan deze man, met wie ik vier jaren intens heb samengewerkt", verklaarde de jubilaris in zijn slotwoord.
 
Brabants Dagblad, 3 september 1986   Veel koeien, veel moeien, zal de eigenaar van deze twee eigenwijze koeien wel verzucht hebben, toen hij zondagmiddag uit zijn rust werd verstoord. In allerijl werd deze Zijtaartse boer naar zijn half ondergelopen weiland geroepen. Door de hoge waterstand van de Zuid-Willemsvaart en de zware regenval van zaterdag en zondagmorgen, stond het weiland nagenoeg blank. De koeien schenen er overigens weinig last van te hebben. Onze fotograaf Gerrit van Lankveld trof ze althans rustig voortgrazende aan tot aan hun buik in het water.
 
Brief van Willy Henst aan Martien van Asseldonk in Sri Lanka op 4 oktober 1986   Op 7 september heeft Jong Nederland het seizoen geopend met een spelenmiddag op het veldje. Het weer was geweldig en de belangstelling goed. Er was van alles te beleven, onder andere kabelbaan, tafelvuren, springkussen enz. enz. Ter afsluiting mocht elk kind een ballon oplaten. Het gas was gesponsord door de Rabobank.
 
Brief van Willy Henst aan Martien van Asseldonk in Sri Lanka op 21 januari 1987   Vorig jaar na de vakantie hebben we in 6 weken tijd achter het jeugdcentrum een berging gebouwd. Deze is verdeeld in 4 stukken, zodat elke vereniging nu volop opslagruimte heeft. Er zit een spits dak op, zodat er ook nog 4 zolders gemaakt zijn. Als alle spullen erin staan is er nog ruimte over.
 
Brabants Dagblad, 14 september 1986   Oud-militairen komen bijeen in Zijtaart

Meer dan 100 oud-militairen van het 17de Regiment Infanterie hebben gisteren tijdens een reunie in Zijtaart hun gevallen kameraden uit de strijd tegen de Duitser in 1940 aan het kanaal in Veghel herdacht.
 
Brabants Dagblad, 15 september 1986   Brabant overheerst trekpaardenfokkerij

De bruinschimmelhengst Marco van de Noorweegsekaai van Harrie van der Heijden uit Veghel is nationaal kampioen trekpaardenhengsten geworden op de nationale trekpaardentenstoonstelling in Den Bosch. De vijfjarige bruinschimmel is in Belgie gefokt. De "nationale" werd traditiegetrouw afgesloten met acht- en zestienspannen trekpaarden die over het concoursterrein denderden, Een samenspel van ingetoomde kracht van mens en dier.
 
Veghelse Courant, 1 oktober 1986   Anjerfonds steunt Zijtaarts toneel

Dit jaar hebben Veghelse verenigingen en instellingen, zoals Toneelverening Eerde, Zijtaarts Toneel, gitaarclub Estrelita, Instituut Pieter Brueghel en het Sint-Barbaragilde, ervoor gezorgd dat de jaarlijkse Anjerkollekte een sukses werd. Uit de laatste kollekte-opbrengst heeft het Anjerfonds een subsidie toegekend aan het Zijtaarts Toneel van f 1.150,- als een bijdrage in de aanschaffingskosten van coulissen/vaste decorstukken.
 
Brabants Dagblad, najaar 1986   En de boer...

Een stukje nostalgie in levende lijve. Dat ontdekte onze fotograaf Richard Koolmees in Zijtaart. Johan van der Heijden ploegt hier een lap grond die bestemd is voor de aanleg van een volkstuin. "In volkstuinen wordt met de hand gewerkt, dus ploeg ik mijn grond ook handmatig", zo redeneerde de 65-jarige Van der Heijden.
 
Veghelse Courant, 8 oktober 1986   Gerard van Boxmeer tachtig jaar

De cooperatieve gedachte heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het leven van Gerard van Boxmeer. Niet alleen in zijn funktie als boer van een gemengd bedrijf, maar ook als voorzitter van de Cooperatieve Zuivelfabriek St. Lambertus Veghel streed hij voor het gezamenlijke belang van de Zijtaartse boer. Binnenkort wordt hij tachtig jaar.

De cooperatie zit bij Gerard van Boxmeer in zijn bloed. Het gaat hem dan ook zeer aan het hart dat de Cooperative Zuivelfabriek St. Lambertus onlangs definitief haar deuren heeft moeten sluiten. Datgene wat er nog van over is, is opgenomen in het grote D.M.V. Camoina concern.

Zelf was Gerard van Boxmeer veertig jaar lang bestuurslid van de Zuivelfabriek, waarvan 15 jaar als voorzitter. Tot de sluiting van de fabriek was hij nog steeds ere-voorzitter. "De fabriek was gezond, maar hij draaide niet meer doordat Campina plotseling de afzetprijs verlaagde met eencent," aldus een verbitterde Gerard van Boxmeer. Voor hem is D.M.V. de schuldige.

Maar ook op andere manier liet Gerard van Boxmeer blijken begaan te zijn met de cooperatieve gedachte. Achttien jaar lang was hij voorzitter van de plaatselijke afdeling an de NCB en drieentwintig jaar lang was hij voorzitter van de CAV afdeling Zijtaart. Over het waarom vertelt Gerard van Boxmeer: "De cooperatie is hier van huis uit op zijn plaats. Zijtaart is een agrarisch dorp. Vroeger was elke boer in Zijtaart lid van de NCB en CHV. En nog steeds is Zijtaart cooperatief, alhoewel er minder leden zijn. De eenheid van mensen door een cooperatie heeft mij altijd erg aangetrokken."

Ook op politiek gebied was Gerard van Boxmeer aktief. Als K.V.P. raadslid maakte hij zeventien jaar lang deel uit van de gemeenteraad van Veghel. Op 6 september 1949 trad hij in en bleef in de raad, met een korte onderbreking van vier jaar, tot juli 1970. Gerard van Boxmeer is voor al zijn aktiviteiten, ook op kultureel gebied, enkele jaren geleden Koninklijk onderscheiden. Het bijzondere van de plechtigheid was dat ook zijn vrouw een onderscheiding ontving voor haar eveneens vele aktiviteiten.

Op dinsdag 14 oktober wordt Gerard van Boxmeer 80 jaar. Op zich geen buitengewone gebeurtenis. Vele mensen halen tegenwoordig die leeftijd. Maar de mens Gerad van Boxmeer maakt die datum wel buitengewoon. Samen met zijn familie zal hij zijn verjaardag vieren in cafe Verantvoort. Voor wie hem wil gelukwensen is er een receptie van 18.15 tot 19.30 uur.
 
Brabants Dagblad, 10 oktober 1986   Op 10 oktober 1986 zette Harrie van Berlo zijn in 1967 gebouwd huis te koop. Hij bouwde wat verderop aan de Reibroekstraat een grotere woning.
 
Brabants Dagblad, 11 oktober 1986   Leden van de Zijtaartse EHBO houden vanavond een feestelijke herdenking, omdat hun vereniging 35 jaar bestaat. In de  Bresco-bar wordt van vijf tot zeven uur een receptie gehouden. Daarna is er een feestavond voor de leden. Tijdens de bijeenkomst worden er een aantal jubilarissen onderscheiden. Onder hen ook voorzitter Albert van de Wetering. Hij is al 30 jaar trouw lid van de EHBO in Zijtaart. Die telt momenteel 35 leden.
 
Brabants Dagblad, oktober 1986   "Muziekschool komt aan mijn brood"
Muziekhandelaar Dortmans uit Veghel doet beklag over verkoop instrumenten.

De Stichting Veghelse Muziekschool speelt een oneerlijk spelletje.. Dat is de stellige overtuiging van Mathieu Dortmans die in Veghel een muziekhandel runt. De 39-jarige handelaar windt zich op over het feit dat de muziekschool de leerlingen zelf voorziet van bladmuziek en instrumenten. Drtmans wordt volgens eigen zeggen bewust aan de kant gezet. "Dit is pure concurrentievervalsing", zegt hij. "Een gesubsideerde instelling komt aan mijn brood. Dat kan toch niet?"

"Hier korting voor muziekschoolleerlingen" prijkt er op de winkeldeur van muziekhandel Dortmans in Veghel. Maar het lokkertje heeft weinig succes. "Er komen wel mensne, maar dat is maar tien procent van alle leerlingen", schat Dortmans. "De rest durft niet bij mij te kopen."

Dortmans weet waarom. "Aan het begin van het seizoen houdt de muziekschool speciale avonden waarop nieuwe leerlingen instrumenten kunnen bestellen. Op lange tafels liggen dan de instrumenten. Blokfluiten, saxofoons, gitaren, alles. En de mensen bestellen dan zonder meer." Dat komt volgens hem ook door het stencil dat de muziekschool vooraf aan de ouders en leerlingen stuurt. Daarin staat: "Het meest ideaal is het, als u een nieuw instrument koopt via de muziekschool." Onzin volgens Dortmans, want de prijzen zijn vaak hoger dan bij hem.

De problemen worden volgens hem vooral veroorzaak door G. van Oostaijen, directeur van de muziekschool. Die kan het volgens hem niet verkroppen dat hij (Dortmans) buiten de muziekschool om, ook lesgeeft. "Hij kan daar niets aan doen, maar op deze manier pakt hij me. Dit scheelt mij per jaar toch wel zo'n anderhalve ton aan omzet. Ik werk nog steeds met verlies en zij maken winst. Een gesubsideerde instelling! Dat is toch niet reeel. Ik moet geld lenen bij de bank en zij werken met geld van de overheid."

Directeur van Oostaijen ontkent dat. "De winst die wij maken op de verkoop van instrumenten wordt weer gebruikt voor het leerlingenfonds en daar zijn de leerlingen en ouders mee gebaat. Zo kunnen wij bijvoorbeeld het kopen in termijnen aanbieden. En als iemand stopt, kopen wij het instrument terug", aldus van Oostaijen. Dortmans: "Dat kan bij mij ook, op dezelfde voorwaarden." Van Oostaijen vindt dat hij instrumenten mag kopen, waar hij wil.

Uit het jaarverslag van de Veghelse Muziekscshool over het seizoen 1984-1985 blijkt dat er vorig omgeveer 24.000 gulden winst is gemaakt op de verkoop van instrumenten. Slippens van de Partij Slippens, is van mening dat de verkoop van instrumenten niet bij de school hoort te liggen. Een school mag geen concurrent zijn voor de middenstand. In totaal waren er in  het seizoen 1984-1985 ruim 2500 leerlingen bij de muziekschool ingeschreven.
Veghelse Courant, 15 oktober 1986; Brabants Dagblad, 19 oktober 1986   Zijtaartse biljartkampioenschappen

Van donderdag 23 oktober tot en met zaterdag 1 november worden in de Bresco Bar Ton de Rooi de eerste Zijtaartse biljartkampioenschappen libre gehouden. Dagelijks (met uitzondering van zondag) wordt er gespeeld vanaf 19.00 uur. Toeschouwers zijn natuurlijk van harte welkom. De organisatie is in handen van de biljartverenigingen Poedelpret en De Zwijntjes.
Brabants Dagblad, 3 november 1986   Wim van de Tillaart mag zich biljartkampioen van Zijtaart noemen. Hij won in de finale overtuigend van J. Schepers. Aan de eerste Zijtaartse biljartkamioenschappen in de Brescobar hebben 48 deelnemers meegedaan. Tien dagen werd om de titel gebiljart.

Na een afvalrace bleven er uiteindelijk vier finalisten over. J.Schepers won op het nippertje - een carambole meer - van T. van Zutphen. Wim van de Tillaart daarentegen zette vrij gemakkelijk Jan van Boxmeer aan de kant. In de finale tussen Schepers en Van de Tillaart ging de srijd tot aan het 35e punt gelijk op. Daarna liep Van de Tillaart geleidelijk van zijn tegenstander weg.
Foto's collectie Jong Nederland   De Rakkers en Zwaluwen van Jong Nederland tijdens een of ander toneelstuk.


 
Veghelse Courant, 12 november 1986   Carnavalsvereniging De Reigers Zijtaart

Op zaterdag 15 november organiseert carnavalsvereniging De Reigers haar jaarlijks 11-11 bal in de Bresco bar. Naast het optreden van de dansmariekes en de blaaskapel zal op deze avond afscheid genomen worden van de jeugdraad van elf. Ook zal om elf uur de trekking verricht worden voor de grote lotterij. swaarvoor de komende dagen de lotjes huis aan huis aangeboden worden.
 
Brabants Dagblad, november 1986; Veghelse Courant, 19 november 1986   Soliste Zijtaart muziekkampioen

Ellen van de Berkmortel van fanfare Sint Cecilia uit Zijtaart is tijdens de nationale muziekkampioenschappenin Leiderdorp Nederlands kampioen in de eerste divisie geworden. De 19-jarige soliste haalde zondag het hoogste aantal punten van alle afdelingen. In het juryrapport werd de Zijtaartse omschreven als 'een soliste met vele mogelijkheden" en "een optimale ontwikkeling". Haar optreden was volgens de jury "sfeervol en fijnzinnig".

Bij haar thuiskomt in Zijtaart werd de kampioen zondagavond door het gehele korps ontvangen met veel muziek ontvangen. Wethouder J. van Gorp van de gemeente roemde Van de Berkmortel die op wel bijzondere wijze de kleuren van de gemeente Veghel en die van Sint Cecilia hoog had gehouden.

In Zijtaart was het Blaaskapellenfestival juist in volle gang. Her bericht van haar eerste prijs werd met groot gejuich in de Brescobar ontvangen. De regie van het blaaskapellenconcours werd aangepast. Na een uitbundige ontvangst, speelde Ellen voor een volle zaal nog eens haar succesvolle concourswerk, de Fantaisie Improtu, een moderne compositie van Jovilet.
 
Brabants Dagblad, 18 november 1986   Saxofoniste (20) uit Zijtaart kampioen na solistenwedstrijd

Omdat zij "daar alles in kwijt kan" speelt Ellen van den Berkmortel (20) uit Zijtaart al ongeveer zes jaar alt-saxofoon. "In muziek kan ik me volledig afreageren. Als ik met iets zit, blaas ik even en het is weg", aldus de saxofoniste.
Na twee voorronden in Nederland bleven er 46 muzikanten over. Die deden zondag aan de wedsrijd mee. In fabruari van dit jaar won Ellen de Brabanse kampioenschappen, waardoor zij automatisch in de finale voor Leiderdorp kwam. Van den Berkmortel kwam uit in de eerste divisie, de op een hoogste. Daarbij werd zij begeleid door pianiste M. Hendrikse. "Ik had helemaal niet vewacht dat ik zou winnen", vertelt de Zijtaartse: "Zelf vond ik mijn optreden niet zo geslaagd. Maar de jury van twee man schijnbaar wel."

De huiskamer van Van den Berkmortel staat vol bloemen en ook de telefoon rinkelt regelmatig. Vanaf haar zevende houdt Ellen zich bezit met muziek. eerst zoal;s zoveel kinderen op blokfluit. Vier jaar daarna klarinet. "En toen wilde ik me aansluiten bij de fanfare. Maar omdat ze daar geen klarinet nodig hadden, ben ik saxofoon gaan spelen. Nog steeds tot mijn grote genoegen."

Thuis oefent ze bijna iedere dag. Net als haar broer (Walter) die bugel speelt. Daarnaast repeteert Ellen van den Berkmortel een keer per week in de Veghelse muziekschool, waar ze les krijgt van J. Hennen. "Die heeft mij wel eens geadviseerd  conservatorium te gaan doen. Maar met muziek is tegenwoordig mowilijk brood te verdienen. Daarom maak ik in ieder geval mijn HEAO af." Tijd voor andere hobby's heeft de Zijtaartse niet.
 
Veghelse Courant, 19 november 1986; Brabants Dagblad 29 november 1986   Zijtaartse Toneel Vereniging brengt nieuwe klucht

Na een succesvol eerste seizoen is de nog jonge Zijtaartse Toneel Vereniging druk bezig met haar tweede seizoen. Reeds eind augustus is er weer gestart met de repetities voor de eerste opvoering in dit seizoen die plaats zal vinden op 29 en 30 november in de Korenmolensteen.

Dit keer heeft de Zijtaartse Toneel Vereniging gekozen voor de klucht "De hele stad is er vol van". Het stuk speelt zich af ten huize van de familie Simmons, een verffabrikant. Deze heer Simmons heeft zich voorgenomen zijn vrouw eens te verrassen, hij neemt dansles. Op een avond is het erg slecht weer en Pa besluit, behalve zichzelf, ook z'n danslerares met 'n taxi naar huis te brengen. Vervolgens krijgt hij het met zijn vrouw aan de stuk en tussen de bedrijven is hij druk in de weer om zijn dochter aan zijn boekhouder te koppelen.

Medespelers zijn onder andere Harrie van de Hurk, Annie van de Berkmortel, Hetty van de Kamp en Noud van Asseldonk. De regie is in handen van Jan Vogels.
 
Veghelse Courant, 19 november 1986; Brabants Dagblad 1 december 1986   Dol lachsucces in Zijtaart

Voor een groot publiek heeft de Zijtaartse Toneel Vereniging zaterdag en zondag in het jongerencentrum De Korenmolen een uitstekende uitvoering gegeven van de klucht van J. Emerson "De hele stad is er vol van". De groep uit Zijtaart bleek erg creatief te zijn omgesprongen met de op het eerste gezicht zo simpele rollen. Vrijwel allen leefden zich goed in hun rol goed in en ook diktie en rolkennis waren bevredigend.

Daarbij had de toneelgroep een spontaan publiek tegenover zich dat zich erg betrokken voelde met wat er op het toneel gebeurde. Er werd heel wat afgelachen. De reakties achteraf waren bijzonder positief. Zaterdagavond zat de zaal ondanks de dichte mist voor tweederde vol en gisteravond speelde het gezelschap voor een volle zaal.
 
Brabants Dagblad, 18 december 1986   Ruilverkaveling Sint-Oedenrode is aangenomen

Het ruilverkavelingsplan Sint-Oedenrode is aangenomen. Dat was gisteravond de uitslag in zaal De Beurs in Sint-Oedenrode. Van de 3.067 pachters en eigenaren die naar de stembus gingen, stemde 47 procent voor. Het aantal hectaren gaf echter de doorslag. De 47 procent (1.465 voorstemmers) heeft 8.340 hectare in bezit. Een meerderheid van de opgekomen stemgerechtigden (53 procent) was tegen het plan. De tegenstemmers bezitten echter maar 4.713 hectare.
 
Brabants Dagblad, 19 december 1986   Nieuwe pastoors voor parochies Eerde en Zijtaart

Eerde en Zijtaart krijgen weer een pastoor. Dat wordt de 56-jarige Han Magis, momenteel pastoor in het Belgische Lanaken. Magis wordt op 25januari geinstalleerd in de St.-Lambertusparochie in Zijtaart en op 1 februari in de H. Antonius Abtparochie in Eerde. De nieuwe pastoor voor beide Veghelse kerkdorpen gaat wonen inde pastorie in Eerde.

De parochianen in Zijtaart zitten al sinds begin 1985 zonder pastoor. In Eerde ging priester J. Kemps in september met emeriaat. Han Magis is geboren in Neerkant en opgegroeid in Helmond. Hij maakt deel uit van de Paters van de H. Geest in Gemert. Magis was tien jaar lang missionaris in Afrika en eenzelfde periode pastoor in Belgie.
 
Brief van Noud van Asseldonk aan Martien van Asseldonk in Sri Lanka op 22 december 1986   Vanavond hebben we weer vergadering gehad van de toneelclub. Ik zelf heb weer een rol(letje) en Will is weer regieassistente. Aan het vorige stuk dat we op 29 en 30 november hebben gehad, heeft Jan Habraken ook meegedaan. Het komende stuk wordt op 11 en 12 april 1987 gespeeld. We beginnen op 5 januari weer met de repetities en dan hebben we ongeveer 20 repetities, dus daar kunnen we de nodige vrije tijd aan besteden.
 
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads