Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1985

Veghelse Courant, 2 januari 1985   Rijvereniging St. Gregorius Zijtaart

De Zijtaartse ruiters en amazones hebben weer aan enkele wedstrijden deelgenomen. In Erp bij het springen klasse licht behaalde Harrie van Berkel met Urzus een 5e prijs. In St. Oedenrode behaalde hij na een foutloze rit 7 strafpunten in de barrage. Bij de dressuur werden twee wedstrijden verreden voor afvaardiging naar de kringkampioenschappen in Uden, georganiseerd Jan van Amstel uit Schijndel en St. Gregoorius uit Zijtaart. Hier kwam de afdeling Zijtaart goed voor de dag.
 
Foto's: collectie Aard van Hoof   In januari 1985 liepen de junioren van Jong Nederland weer een hike. 
Babants Dagblad, 7 januari 1985   Piet van de Hurk ontvouwt plan voor oprichten vereniging amateurtoneel
In Zijtaart willen ze ook de buhne op

Piet van de Hurk ziet de eerste voorstelling al zitten. Zo aan het einde van het dit jaar. Een gezelschap Zijtaartse toneelspelers. dat een of andere klucht speelt. "De ruimte hebben we er tenslotte nu voor. Een schitterende accomodatie. Volgens mij is er voldoende belangstelling voor een amateurtoneelgezelsschap in Zijtaart."


We moeten redelijk ver terug in de geschiedenis om terecht te komen bij Zijtaarts amateurtoneel. Toendertijd ontstaan uit de verschillende plaatselijke standsorganisaties. Maar bij gebrek aan ruimte een mooie dood gestorven. Het parochiehuis waarin toen de voorstellingen gegeven werden, voldeed bij lange na niet. Met het gereed komen van het nieuwe jeugdcentrum ging bij Van den Hurk een lampje branden.

Overtuigd van het slagen van zijn intiatief is Van den Hurk nu al. Dat terwijl alles nog in de kinderschoenen staat. De gedachte aan een gezelschap leefde bij Van den Hurk al langer. Pas op 4 januari, tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Zijtaartse verenigingen maakte hij zijn plannen openbaar. Direct al raakten enkele aanwezigen ehthousiast. En - hoe kan het haast anders - bij die eersten zaten enkele mensen die vele jaren terug in Zijtaart al op de 'planken' stonden. Onder andere de nestor van het Zijtaartse amateurtoneel Evert Bossch.

Van den Hurk heeft zelf totaal geen ambities im op het toneel te gaan staan. Hij is een man die best wel van toneel houdt, maar liever achter de coulissen opereert. "Ik wil de kar trekken. Op de achtergrond bezig zijn. Er komt zoveel bij kijken om dit op te zetten." Belangstellenden voor amateurtoneel kunnen bellen met Piet van en Hurk of mede-initiatiefneemster Annie Berkmortel - Timmers.
 
Veghelse Courant, 2 en 9 januari 1985   Pronkzitting Carnavalsvereniging De Reigers

De Zijtaartse Reigers houden op zaterdag 12 januari hun jaarlijkse pronkzitting. Tijdens deze zitting wordt afscheid genomen van de oude regenten. Jeugdprins Herman, zijn miss Esther em prins Theo den Urste en zijn adjudant Harry treden dan terug om plaats te maken voor hun opvolgers, die op deze avond geinstalleerd worden.

Aan deze avond zullen naast twee bekende buutreedners ook vele artiesten uit Zijtaart meewerken. De muzikale leiding is in handen van de Boemelaars onder leiding van Albert van Zutphen. Voor de dans tekenen de kleine dansmariekes onder leiding van Phil van der Heijden en de grote dansmariekes onder leiding van Carin Bosch, geruggesteund door Corry Vesters. De zangeressen Ans en Annemarie en de imitators Bunthof en Linders doen muzikaal eveneens een duit in het zakje. Wiljan van Hoof en Evert Bosch zullen de lachspieren in beweging zetten, evenals de buutreedners Jo Dekkers en Kees Verhulst. Tevens zal een optreden verzorgd worden door de K.P.J.

Het eerste gedeelte van de avond zal worden gepresenteerd door Evert Bosch, die na de onthulling van de nieuwe prins de voorziitershamer zal overdragen aan zijn opvolger Theo van Asseldonk, die het verdere programma zal presenteren. Kaarten voor dit groots carnavalsgebeuren zijn verkrijgbaar bij Bert van de Tillaart, Past Kampstraat 16, of op Soffelt bij Martien van Boxmeer, Krijtenburg 19.
Veghelse Courant, 9 januari 1985   De N.C.B. en de K..V.O. afdeling Zijtaart doen mee met de veteranensportdag. Deze sportdag wordt gehouden op zondag 25 augustus 1985 te Vorstenbosch. Leden en oud-leden van 31 jaar en ouder kunnen zich opgeven bij de besturen. In februari worden de eerste oefeningen gehouden.
 
Veghelse Courant, 9 januari 1985   Toneelvereniging

Op de nieuwjaarsreceptie gehouden op 4 januari in het Jeugdcentrum zijn er plannen ontvouwd om in Zijtaart een toneelvereniging op te richten. Op deze avond meldden zich spontaan enkele nieuwe leden bij de initiatiefnemer Piet van de Hurk. Voor meer inlichtingen telefoon 04130-63187 en 64348
 
Veghelse Courant, 9 januari 1985   Evenementenkalender Zijtaart

Zaterdag 12 januari: carnavalsvereniging De Reigers houden de jaarlijkse pronkzitting in Se Molensteen, aanvang 20.00 uur

Maandag 14 januari: V.V. Soffelt, kaartavond bij M. van de Sanden, aanvang 20.00 uur

Maandag 14 januari: K.V.O. kursus kultureel, rekreatie en kreatief eenvoudig leren, aanvang 20.00 uur in de Blauwe Kei te Veghel

Maandag 14 januari: K.V.B. jaarvergadering, aanvang 20.00 uur in zaal Ton de Rooy

Dinsdag 15 januari: Wielertourclub Zijtaart, trimmen voor heren van 20.30 - 21.30 uur in de sporthal

Dinsdag 15 januari: K.V.O. zwemmen van half 10 tot half 11

Dinsdag 15 januari: K.V.B. kursus textielbewerking en kreativiteit bij Ton de Rooy aanvang 9.30 uur tot 11.30 uur

Woensdag 16 januari: K.V.B. gymles voor de dames van 20.00 - 21.00 uur in de sporthal

Woensdag 16 januari: Slankclub Zijtaart, Sportief bezig zijn van 20.00 tot 21.00 uur in het Jeugdcentrum, iedereen is welkom. Informatie hierover tel. 67246 en 63479

Donderdag 17 januari: K.V.O. kursus Sociale Scholing, zaal Versantvoort van 13.30 - 15.30 uur

Zaterdag 19 januari: Dansmariekes Zijtaart, toernooi te Lieshout
 
Brabants Dagblad, januari 1985   Misbruik vakantiewerk bij tuinders aangepakt

Het bestuur van de Agrarische Sociale Fondsen (ASF) gaat het zogenaamde gelegenheidswerk, vaak vakantiewerk, op tuindersbedrijven scherper copntroleren. Er zou vaak gewoon werk onder de vlag van gelegenheidswerk worden gedaan. Er hoeven dan namelijk geen vezekeringspremies te worden betaald. Op de naleving van de regels zal controle worden uitgeoefend. Het gaat vaak om het plukken van aardbeien en sperziebonen. De belangrijkste voorwaarde waaraan arbeid nu moet voldoen om als gelegenheidswerk te worden erkend, is dat tevoren niet meer dan een termijn van hoogstens 22 werkdagen per maand is overeengekomen. Bovendien moet de vakantiewerker vrij zijn te komen en te gaan.
 
Brief van Aard van Hoof aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 2 februari 1985   Jong Nederland draait op dit moment erg lekker. We hebben ons in de maand december uitgesloofd op de DMV in Veghel. We moesten daar uit oude papieren zakken het plastic scheuren. De opbrengst van het oude papier was voor ons. Elke maandag, woensdag en vrijdag gingen er 4 mensen van ons van ongeveer half 7 tot half 9 aan de slag. Je komt er dan toch wel uit te zien, want melkpoeder en stofsuiker kruipt overal in.

Al met al is de actie toch geslaagd te noemen, we hebben ruim f 2400,- verdiend en dat kunnen we best gebruiken. De gemeente heeft namelijk de post ‘activiteiten georganiseerd door andere verenigingen’ op de subsidielijst geschrapt. Dat scheelt ons toch een behoorlijke som geld.
 
Brief van Willy Henst aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 19 april 1985   We hebben met de leiding van Jong Nederland een oud papier actie gehad bij de D.M.V. in Veghel. Het duurde 6 weken van 1 december 1984 tot 12 januari 1985. Per week moesten we 3 tot 4 avonden plastic zakken uit papieren zakken scheuren, bah, bah, maar het bracht veel geld op dat we nodig hebben voor ons jubileum.
 
Brief van Mari van Asseldonk aan zijn broer Martien in Nairobi op 19 april 1985   Vorige week is plotseling Theo van Zutphen aan een hartaanval overleden, 66 jaar
 
Brabants Dagblad, 14 januari 1985; Veghelse Courant, 16 januari 1985   Tijdens de pronkzitting in Zijtaart kwam Jan Timmers (37) onder de grote timmermanshamer vandaan. Niemand had het verwacht. Maar hij was het echt. De gloednieuwe adjudant van prins Jan de Twidde is Willie Henst.

De nieuwe prins is een rasechte "Seiturse", die al eerder lid was van de raad van elf. Met carnaval gaat hij zich nu eens met andere zaken bezighouden dan het laboratorium bij Boekos in Boekel. De nieuwe prins, die getrouwd en vader van drie kinderen is, werd onlangs nog benoemd tot secretaris van de Jeugsnatuurwacht. Schapenhouden is een van de grote hobby's van prins Jan, die dan ook al direct een aantal verdienstelijken onderscheidde in de orde van het schapenras, namelijk: de optochtjury met de heren Mollen, Babin en Rietbergen en tenslotte Mari van Nunen en Tiny van de Linden voor hun inzet bij het carnaval. Tevens werd die avond een vijftal vrouwen onderscheiden in de orde van verdienste van de carnavalsvereniging.

Met een staande ovatie werd Evert Bosch de orde van verdienste opgespeld vanwege zijn grote verdienste voor het carnaval. Hij nam afscheid als presentator van de hofzitting en wordt nu opgevolgd door Theo van Asseldonk. Die verklaarde er alles aan te zullen doen carnaval in Zijtaart op een hoog peil te houden. Prins Jan den Twidde lanceerde al meteen zijn nieuwe hofspreuk. "Als het vandaag gezellig is, moeten we niet oan merge denke." 
Foto: carnavalsvereniging   Het plaatsen van de reigers bij het huis van de nieuwe prins.
Brief van Mari van Asseldonk aan zijn broer Martien in Nairobi op 3 februari 1985   We hebben de laatste drie weken een zeer stevige koudegolf gehad met ’s nachts temperaturen tot – 15 tot – 24 oC, wat wel koud is voor hier. Nu is de dooi ingevallen en is de laag sneeuw al weer bijna verdwenen.
Brief aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 3 februari 1985   De winter heeft 14 dagen geduurd en is voorlopig weer voorbij. We hebben echt ’n dik pak sneeuw gehad en ook kunnen schaatsen. Het ijs was wel slecht door het vele sneeuw dat er op lag, maar ijs- en sneeuwpret was er.
 
Veghelse Courant, 23 januari 1985; foto: cornavalsvereniging   Aanstaande zaterdag 26 januari zal carnavalsvereniging de Reigers langs de deur gaan om oud papier op te halen.

Op 19 januari jongstleden zijn de grote dansmariekes onder leiding van Corry Vesters en Carin Bosch op een dansmariekestoernooi geweest in Lieshout. In de categorie showdansen wisten zij met hun clownsdans een tweede prijs te halen.
 
Veghelse Courant, 30 januari 1985   Evenementenkalender Zijtaart

Maandag 4 februari: K.V.O. praatmiddag voor leden in zaal Versantvoort

Maandag 4 februari: K.V.O. kursus Kultureel, Rekreatief en Kreatief, in de Blauwe Kei te Veghel, aanvang 20.00 uur

Dinsdag 5 februari: Wielertourclub Zijtaart, trimmen voor heren van 20.30 - 21.30 uur in de sporthal

Dinsdag 5 februari: K.V.O. zwemmen van 21.30 - 22.30 uur in Veghel

Dinsdag 5 februari: K.V.B. kursus Textielbewerking en kreativiteit van 9.30 - 11.30 bij Ton de Rooy

Woensdag 6 februari: K.V.B. gymles voor dames van 20.00 - 21.00 uur in de sporthal

Woensdag 6 februari: K.V.O. Politieke Scholingskursus in de Blauwe Kei, aanvang 20.00 uur

Donderdag 7 februari: K.V.O. Beter Bewegen van 9.00 - 10.15 uur
 
Veghelse Courant, 6 februari 1985; Brabants Dagblad, 7 februari 1985   Fanfare St. Cecilia. Zijtaartse solisten Brabants kampioen

Marieke van Zutphen werd Brabants kampioene op de althoorn. Zij behaalde maar liefst 35 punten van de maximaal te behalen 40 punten in de 2e divisie. Harrie van de Tillart en Hans van de Ven kwamen uit in de 1e divisie met hun cumphonium-tuba's. Ook zij kregen de Brabantse kampioensmedaille door 35 punten (gemiddeld 8,75 per rubriek) bijeen te musiceren.

In de zaal van cafe-bar Bresco in Zijtaart vormde het muzikale drietal gisteravond (6 februari) na de wekelijkse repetitie het middelpunt van een hartelijke en spontane huldiging. Burgemeester H. van Weegen was speciaal naar Zijtaart gekomen om de kersverse kampioenen naemens het gemeentebestuur te feliciteren en de kampioenschapsmedaille om te hangen. Voorzitter Albert van Zutphen dankte de burgemeester voor diens komst en mooie woorden. Hij bood Van Weegen een boek aan.
Veghelse Courant, 13 februari 1985   Evenementenkalender Zijtaart

Voor het carnavalsprogramma, zie hieronder

Maandag 18 februari: K.V.O. praatmiddag in zaal Versantvoort, onderwerp: actuele aangelegenheden en nieuwe fiscale aangelegenheden

Woensdag 20 februari: K.V.O. politieke scholingscursus in de Blauwe Kei te Veghel, aanvang 20.00 uur

Zaterdag 23 februari: oud papier ophalen door de carnavalsvereniging De Reigers.
 
Veghelse Courant, 13 februari 1985   Druk carnavalsprogramma De Reigers

Het carnavalsgeweld in Zijtaart zal al op vrijdagmiddag 15 februari losbarsten. Dan zal prins Jan den Twidde zijn jeugdige collega Harold Klaassen en zijn miss Hester Rooyakkers installeren tijdens het schoolcarnaval in de gymzaal. Ook zullen tijdens die middag de nieuwe jeugdraad en joker geinstalleerd worden.

's Avonds om acht uur volgt dan de jaarlijkse bejaarden en genodigdenavond. Deze avond is alleen toegankelijk voor bejaarden (60 jaar en ouder) en genodigden. Op deze avond zullen naast de blaaskapel en de dansmariekes ook de bejaarden zelf hun beste beentje voorzetten. Uit eigen dorp beklimmen vervolgens Laura van de Braak, Wiljan van Hoof, Ardie Cremers en Evert Bosch in de buutton. Uit den vreemde komt buutreedner Jo Deckers. De Antonio's uit Nijnsel zullen de avond met een zangoptreden opluisteren.


Op zaterdagmorgen hopen de Reigers, tijdens de sleuteloverdracht op het gemeentehuis, ook eens een keer een sleutel van de burgervader te ontvangen. Op zaterdagmiddag staat de carnavalsoptocht gepland. Het is de bedoeling dat de bonte stoet om 11 voor 2 van start gaat nabij cafe Van de Sanden op Soffelt. De optocht eindigt dit jaar bij het kanaal, De prijsuitreiking is om 17.30 uur in cafe De Rooy. De Reigers staan dit jaar zelf op een nieuwe, onder leiding van Bert van de Tillaart, gebouwde prinsenwagen. Terwijl de jeugdprins en zijn gevolg dit jaar op een wagen meerijden die door hun ouders in elkaar getimmerd is.

Zaterdagavond om 20.00 uur is het de beurt aan de jeugd vanaf 12 jaar met een disco-avond in gymzaal de Molensteen met muziek van discotheek Sune-Sine uit Vinkel.

Op zondagmorgen verzorgen de Reigers samen met de Boemelaars en de dansmariekes de H. Mis van kwart voor tien.


's Middags gaat de grote en kleine prinsenwagen, samen met enkele andere wagens, individuelen en loopgroepen een poging wagen om in Veghel in de prijzen te vallen.

Op maandagmorgen proberen prins Jan, jeugdprins Harold en zijn miss Hester samen met de raad van elf wat carnavalsvreugde te brengen bij hen die door ziekte niet aan de feestvreugde kunnen deelnemen.


Op maandagmiddag om 14.00 uur begint in gymzaal de Molensteen de jaarlijkse kindercarnavalsknallers.

Om ongeveer 6 uur vertrekt alles wat Reiger is naar het carnavalsgebeuren bij de zusters.


's Avonds zitten de Reigers evenals op zondagavond in de Brescobar.

Op dinsdagmorgen ruimen de carnavalszotten eerst puin in de gymzaal, waarna ze na een rustige middag om 21.00 uur samen komen met de blaaskapel en de dansmariekes bij cafe Versantvoort om vanaf daar om 22.30 te vertrekken naar cafe De Rooy om dan met veel kabaal een einde te maken aan carnaval 1985. 
Brief van Mari van Asseldonk aan zijn broer Martien in Nairobi op 23 januari 1985   Ondertussen zijn we ook dichter bij de carnaval gekomen. Met ene prins uit de hoek van Lochten Timmer moeten we weer goed presenteren. De nieuwe prins is Jan Timmers met als adjudant Willy Henst.

Als Lochten Timmer hadden onze Willie en ik al iets bij Betje in Olland gekocht, het is een zeer mooi geval, waarmee Betje al een paar 1e prijzen mee gehaald heeft. Het is een wekker waarin men zelf loopt en het gaat over de tijd met als leuze “We hebben tijd zat. Winde uw eigen nie op.”

Dan komt er een loopgroep van tussen de vijf en tien personen die Jan Timmers uitbeelden. Jan als voorzitter Jeugdnatuurwacht, Jan als visser, Jan als schapenboer, Jan als sporter en Jan met het uitdelen van worsten aan de raad van elf vorig jaar.
 
Brief van Marna van Hoof aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 2 februari 1985   Over een paar weken is het carnaval. Sinds lange tijd doe ik weer met de optocht mee en wel met onze buurtvereniging (Krijtenburg). Ze beelden allerlei gezegden uit en ons pa (Wim van Hoof) zocht een partner voor “Hoe ouwer hoe gekker”. Dat leek me wel leuk, dus doen wij dat samen.

Brabants Dagblad, 18 februari 1985   Veel niveau en publiek: zon schijnt voor optocht Zijtaart

In Zijtaart profiteerde men zaterdagmiddag van een heerlijk zonnetje en dat garandeerde tevens een behoorlijke belangstelling. Hoe klein Zijtaart dan ook mag zijn, ieder jaar presteren de Reigers het toch maar weer om een volwassen optocht door de straten te laten trekken. Dit jaar waren er minder wagens, maar het aantal loopgroepen was duidelijk groter. Dat kwam wellicht door de strenge winter. Dan is het bouwen in koude schuren of hallen ook geen lolletje.

"We maken den optocht nie skonner, wel langer" was een tekst die met een lang lint in de optocht werd meegevoerd. In de optocht kregen de melkoverschotten en Brinkman extra aandacht en werden de werkzaamheden van de prins goed uitgebeeld. Grote uitschieter was de carnavalswagen van de Deurdauwers "Carnaval met een bult plezier" die met kop en schouders boven alles uitstak.

Moeilijker had de jury het met de loopgroepen. Jan van Nunen met zijn wonderlijke fiets "We zitten dubbel en dwars" won uitgerekend met een punt verschil voor de dames Ardi Kremers en Mien van der Heijden, met wie men ieder jaar terdege rekening dient te houden. Een extra prijs was er voor de opgroeiende jeugd die ging naar de Ouwe Hap Evert Bosch c.c. "We kunnen het vort op onze sloffen af" was hun tekst.
Volwassenen:
Wagens: 1. Er is overal plezier, Deurdouwers, 169 punten, 2. Biologisch Gas, Loatkommers, 151 punten, 3. Bert is les-perd, 151 punten

Loopgroepen: 1. Vrije Vogels, prinsenfamilie, 154 punten, 2.  Oude Spreuken, Krijtenburg, 149 punten, 2. ex aequo Terug in de ouwe tijd, Vriendekring / Worstloopgroep, familie Van de Broek, 144 punten

Individuelen: 1. Fiets, Jan van Nuenen 161 punten, 2. Er is op ons gerekend, Ardi kremers en Mien van der Heijden 160 punten, 3. Rijdende Beer, Van Zutven / Scheepers, 143 punten

Jongeren:
Wagens : 1. Brinkman piepshow, 148 punten, 2. Boerenprotest, 142 punten, 3. Breeje ploeg, 135 ounten
Loopgroepen: 1. EO-promotieteam 140 punten
Individuelen: 1. Wij maken de optocht langer, 123 punten

Jeugd:
Wagens: 1. Jeugdprinsenwagen, 134 punten
Loopgroepen: Kunstwerk Jeugdcentrum, 129 punten
Individueel: Opoe heeft een zadel op haar rug, 146 punten
Brabants Dagblad, 18 februari 1985   Inbreng Kuussegat matig. Toch aardige optocht in Veghel

Door de straten van Kuussegat slingerde gisteren best een aardige optocht die een zeer gevarieerd beeld gaf van carnavaleske ideeen. De groepen en individuelen bepaalden voor het alleregrootste deel het gezicht van de bonte stoet. Wagens waren er heel weinig en zeker uit Kuussegat zelf, maar gelukkig kan men hier telkens weer rekenen op een flinke inbreng van de Reigers uit Zijtaart, die gisteren met vijf prijzen naar huis terugkeerden.
Brief van Mari van Asseldonk aan zijn broer Martien in Nairobi op 23 februari 1985   De carnaval is weer achter de rug met een zeer mooie optocht. Het is nu zelfs zover dat er op het voorblad van het Brabants Dagblad een foto staat van de optocht in Veghel, met daaronder een tekst waarin duidelijk te lezen stond, dat Zijtaart de optocht in Veghel veel gestalte had gegeven met maar liefst vijf prijzen voor Zijtaart.

Lochten Timmer met een loopgroep over de prins had een 5e prijs en onze Willem met zijn wekker de 4e prijs. Het weer was stralend zonneschijn met een temperatuur van ongeveer 4-5 oC en geen zuchtje wind, wat momenteel erg aangenaam weer voor ons is.
 
Brief van Mari van Asseldonk aan zijn broer Martien op 23 februari 1985   Het is weer 2 weken zeer koud geweest, maar nu is de temperatuur weer boven nul. Het heeft op veel plaatsen binnen gevroren en ook mijn aardappelen in de kuil zijn bevroren.

Ook is afgelopen donderdag na 22 jaar wachten weer een elfstedentocht verreden. Deze is net op tijd gereden, want ’s morgens om 10.00 uur stond het eerste dooiwater al op het ijs. Peter Vissers uit Zijtaart heeft ook met de toerrijders meegereden en heeft de 200 kilometer uitgereden in 8 uur en 55 minuten.
 
Brabants Dagblad, 23 februari 1985   Elfstedentocht

De regio Uden-Veghel was goed vertegenwoordigd in Leeuwarden.Aan de stary verscheen onder andere Doede Lewis, een 42-jarige Froes die al 16 jaar in Veghel woont. Hij reed de toertocht helemaal uit. Ook de 35-jarige Gerard de Jong uit Uden deed aan de tocht mee, evenals Peter Vissers uit Zijtaart, die de tocht in 8.55 uur uitreed. Verder werd de naam van de heer Lok uit Uden genoemd in de rechtstreekse tv-uitzending. Hij eindigde als 96ste bij de wedstrijdrijders.
Veghelse Courant, 27 februari 1985   Evenementenkalender Zijtaart

Dinsdag 5 maart: Wielertourclub Zijtaart, trimmen van 20.30 - 21.30 uur in de sporthal

Dinsdag 5 maart: K.V.O. zwemmen van 21.30 tot 22.30 uur in Veghel

Dinsdag 5 maart: K.V.B. textielverzorging en kreativiteitscursus bij Ton de Rooy van 9.30 tot 11.30 uur

Woensdag 6 maart: K.V.B. gymles voor dames van 20.00 tot 21.00 uur in de sporthal

Woensdag 6 maart: Slankkluo Zijtaart, gym van 20,00 tot 21.00 uur in het Jeugdcentrum, toegang voor iedereen

Donderdag 7 maart: K.V.O. kulturele avond in samenwerking met de N.C.B., aanvang 19.30 uur in de Blauwe Kei te Veghel

Donderdag 7 maart: K.V.O. beter bewegen van 21.00 tot 22.15 uur in de sporthal te Zijtaart

Donderdag 7 maart: V.O.W. Zijtaart, rikconcours in de kantine van V.O.W., aanvang 20.30 uur
 
Foto: collectie Aard van Hoof   In maart nam Aard van Hoof deel aan een schminkcursus van Jong Nederland. Zoekplaatje: wie is Aard?

 
Foto: collectie Aard van Hoof   De nieuwe vaardigheden werden toegepast op een groep van Jong Nederland Zijtaart.

 
Veghelse Courant, 6 maart 1985   Evenementenkalender Zijtaart

Maandag 11 maart: V.V. Soffelt, kaartavond bij M. van de  Sanden, aanvang 20.00 uur

Maandag 11 maart: K.V.O en K.V.B. houden eeb modeshow in zaal Versantvoort, aanvang 20.00 uur

Dinsdag 12 maart: Wielertiurclub Zijtaart, trimmen voor heren van 20.30 tot 21.30 uur in de sporthal

Dinsdag 12 maart: K.V.O. zwemmen van 21.30 tot 22.30 uur in Veghel

Dinsdag 12 maart: K.V.B. cursus textielbewerking en kreativiteit bij Ton de Rooy van 9.30 tot 11.30 uur

Woensdag 13 maart: K.V.B. gymles  voor de dames van 20.00 tot 21.00 uur in de sporthal

Woensdag 13 maart: Slankklup Zijtaart, gymles van 20.00 tot 21.00 uur in het Jeugdcentrum, toegang voor iedereen

Donderdag 14 maart: K.V.O. Beter Bewegen van 21.00 tot 22.15 uur
 
Notulen panoyclub De Reigertjes   Jaarvergadering van ponyclub De Reigertjes op vrijdag 15 maart half 9 in de Bresco Bar Ton de Rooy.

De ouders van de ruitertjes worden bedankt voor de prettige samenwerking. Ook de lesgevers worden bedankt.

Bestuurverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar was Harrie van Berlo. Als kandidaat werd voorgedragen Tini van Boxmeer. Zij werd met 16 stemmen gekozen. Jammer dat Tini niet aanwezig kon zijn in verband met haar verjaardag. Voorzitter Karel Bekkers was aftredend en herkiesbaar. Hij werd met 15 stemmen herkozen.

Mevrouw Van Asseldonk zal dit jaar alle dekjes wassen en mevrouw Spanjers zal de truitjes wassen. Mrtien van de  Braak is bereid regencapes te sponsoren. Lauwke van de Heuvel kwam met het idee dat de ponyclub het papier bij hem op de febriek wel zou krijgen. Er werd besloten dat te gaan halen.

Jose van Asseldonk gad het idee om een vaandel te maken en Ben Coppens stalinrichting was bereid het frame te maken. Onder een geweldig applaus werd het vaandel door Gemma van Asseldonk aan de voorzitter gegeven.

Activiteiten in 1985:

10 maart: rayonwestrijd te Erp
17 maart: rayonwedstrijd te Zijtaart

14 april: het eerste concours te Venhorst. Heel slecht weer en de terreinen vielen zo tegen dat veel klups naar huis gingen.
5 mei: concours in Uden
12 mei: concours Odiliapeel
7 juli: concours te Oss
22 september: concours te Uden

1 september: rayonwedstrijd te Noerdonk
27 oktober: royonwestsrijd te Veghel
19 november: rayonwestrijd te Zijtaart
24 november: de afdeling Zijtaart mocht dit jaar met 3 combinaties naar de kring voorselectie in Odiliapeel, met name: Cora, Lisette en Francij.
 
Veghelse Courant, 27 maart 1985   Evenementenkalender Zijtaart

Zondag 31 maart: Wielertourclub Zijtaart, Bedaf en Slabroek rit, 45 km, starttijd 10.00 uur

Dinsdag 2 april: K.V.O. zwemmen van 21.30 - 22.30 uur te Veghel

Dinsdag 2 april: K.V.B. kursus textielbewerking en kreativiteit bij Ton de Rooy van 9.30 - 11.30 uur

Woensdag 3 april: K.V.B. gymles van 20.00 - 21.00 uur in de sporthal

Woensdag 3 april:  Slankklup Zijtaart, trimmen van 20.00 - 21.00 uur in het Jeugscentrum

Donderdag 4 april: K.V.O. Beter Bewegen van 21.00 - 22.15 uur in de sporthal

Zaterdag 6 april: optreden van "De doe het zelf beter band" bij Ton de Rooy
 
Brabants Dagblad, 9 april 1985   Van Nunen sterkste in Someren.
Vijfentwintigste Boxenbergcross van de KPJ

Gisteren is in Someren-Heide de traditionele Boxenbergcross gehouden. Deze cross, voor de 25te keer georganiseert door de KPJ, bracht in totaal 350 lopers aan de start, strijdend in diverse categorieen, beginnend met de eerste en tweede klasses van de lagere school. Het grote spektakel van de middag was de wedstrijd over 5.000 meter heren en die werd met groot machtvertoon gewonnen door Bert van Nunen uit Erp (geboren en getogen in Zijtaart).
Brief van Aard van Hoof aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 2 februari 1985   De voorbereidingen voor het 40-jarig bestaan in april zijn in volle gang. We willen er echt iets leuks van maken. Het programma ziet er als volgt uit.

11 april: toneelavond verzorgd door Jong Nederland. De avond staat in het teken van de TV. We verzorgen als het ware een avondvullend programma. De junioren jongens en meisjes verzorgen samen de 1, 2, 3 show. Dit is een soort loterij show geweest op T.V., gepresenteerd door Ted de Braak.

In de show komen 3 echtparen aan bod. Eentje blijft er over na 2 rondes. Dan komen er tal van sketches die elk een voorwerp meebrengen. Hieraan zit een cryptische zin die iets zegt over de prijs die er achter staat. De mensen moeten een voorwerp laten staan en de prijs die ze dan winnen hebben ze dus. Simpel. Er zit echter ook een mispoes in, bijvoorbeeld een vrachtwagen pingpongballen of iets dergelijks.

We hebben het volgende al gepland. Ronde 1. Wie verzint binnen 1 minuut de meeste woorden die met “kamp” te maken hebben. Elke echtgenoot stelt een bepaald type Jong Nederlander voor, zoals bijvoorbeeld: de sporter die alleen maar dingen noemt die met sport te maken hebben; de slijmbal, die aan afwassen en luchtbed opblazen voor de leiding denkt; de lambal, die in de goal wil gaan liggen; de bandiet, die allerlei streken bedenkt; de eter, die aan aangebrande pudding en gebakken boterhamworst denkt; de discomeid die aan jongens en opmaken denkt.

In ronde 2 spelen de overgebleven echtparen een toneelstukje. Ze moeten spontaan zinnen opbrabbelen als de verteller daarom vraagt. Tijdens de sketches komt onder andere een avondje toernooi op het schimmendoek tevoorschijn met jury, naar de meidentent etc., verder een clownsact, een goochelaar, waarbij alles mislukt, misschien een spookverhaal, en wat playback groepjes. Het moet allemaal nog uitgewerkt worden, maar dat zal wel lukken. De leiding speelt een soort actualiteitenprogramma waarin leuke dingen naar voren komen van leiding, die je wel bekend zijn bij Jong Nederland, maar die niet zo duidelijk de aandacht trokken als bijvoorbeeld Tinus (van Asseldonk).

Op vrijdag is er een disco-avond voor de jeugd met daarbij een knock-out show. Dit is een soort kwis waarbij aan alle aanwezigen pure gokvragen worden gesteld. Je moet kiezen uit twee antwoorden, heb je verkeerd gegokt, dan val je af en doe je niet meer mee. Bijvoorbeeld: kan Bertus Raaymakers met zijn grote trom door er op te slaan een kaars doven die op 25 cm afstand staat. Ja of nee. Die het langst overblijft heeft gewonnen.

We hebben nog geprobeerd om voor diezelfde vrijdagmiddag een jeugdtheatergroep te krijgen, maar dei waren of te duur (ongeveer 1.000 gulden) of al bezet. Jammer. Op Vrijdag is er een H. Mis, een receptie en een grote reŁnie in de gymzaal. Bij deze van harte welkom. Zondag sluiten we af met een groots opgezet tocht-spel spektakel.
 
Brabants Dagblad, 10 april 1985   Natuurgeweld in Zijtaart

De bliksem heeft gistermiddag rond 4 uur deze populier in Zijtaart verpulverd. Van de metershoge boom, die langs een zandweg achter het nieuwe jeugdcentrum staat, bleef dit stompje over. De houtsplinters lagen in de wijde omgeving verspreid. Door de blikseminslag kwam een deel van Zijtaart zonder stroom te zitten en raakten telefoons defect.
Een of andere kran, 10 april 1985   Hoge bomen vangen veel bliksem

Hoge bomen vangen niet alleen veel wind, maar lopen ook extra kans door de bliksem te worden getroffen. Dat ondervond veehouder Theo van Rijbroek (rechts) uit Zijtaart (Noord-Brabant), toen de bliksem insloeg in een 16 meter hoge populier. De inslag was fataal. "Die boom stond 500 meter van ons woonhuis. Toch had ik zo'n harde knal van mijn leven nog niet gehoord", aldus Van Rijbroek, die op de foto door collega Harrie Vervoort wordt geflankeerd. Door de enorme kracht van het geweld kwamen de splinters tot op 100 meter afstand van de boom terecht.
Veghelse Courant, 3 april 1985; Aa & Dommel, 3 april 1985; Brabants Dagblad, 11 april 1985; foto's: collectie Jong Nederland   Jong Nederland viert feest

Leden van het KMG in de jaren vijftigRakkers en Zwaluwen zijn de enige namen die van de oude terminologie zijn blijven hangen. Vroeger had alles bij Jong Nederland een eigen naam, een leider heette hopman of vaandrig en leidsters droegen exotissche namen ala Akka of Bataki. Alleen Rakkers, de jongste jongens, en Zwaluwen, de jongste meisjes, zijn nog namen die gebezigd worden. "Er is wel meer veranderd de afgelopen veertig jaar, maar dat zijn allemaal uiterlijkheden. De grondgedachte van Jong Nederland is hetzelfde gebleven", is de mening van de huidige voorzitter Aard van Hoof.

Deze dagen viert de Zijtaartse tak van Jong Nederland haar veertig jarig bestaan met een feestweek waar (hoe zou het ook anders kunnen in Zijtaart) het hele dorp bij betrokken wordt. Het hele dorp heeft trouwens enige verwantschap met Jong Nederland. Immers generaties Zijtaartse jongeren brachten een deel van hun jeugd door bij Jong Nederland.

Zijtaart is voor de buitendorpen altijd een enigszins onbekend dorp gebleven. Een beetje verscholen achter kanaal en rijksweg ligt het kerkdorp wat uit de route. Misschien komt het daar wel door dat het dorp zo hecht in elkaar zit. "De gemeenschap is zeer sterk bij elkaar betrokken. Diezelfde betrokkenheid is ook essentieel voor Jong Nederland," aldus Henry van Boxmeer, net als de meeste leiders uit eigen gelederen gerecruteerd.

Willy Henst is secretaris van de groep. Hij is nog te jong om de oprichting actief te hebben meegemaakt, maar hij draait al wel lang genoeg mee om de organisatie van haver tot gort te kennen. Henst maakte de fusies mee van Jonderland met het Katholiek Meisjes Gilde. Daarvoor recreeerden jongens en meisjes nog separaat. "Dat is nu wel anders, hoewel gemengde groepen nu evenmin een vaste regel vormen. De leden kiezen zelf wat ze willen. Die zaken regelen wij heel democratisch, zoals alles trouwens."

Willy Henst werd in het zonnetje gezet, omdat hij dertig jaar lid was van Jong Nederland.

Mannen als Jan van de Ven, Harrie van Boxmeer en Cor de Visser zaliger, de eigenlijke oprichters, namen destijds direct na de oorlog het initiatief. Zijtaart was toen een van de eerste afdelingen in Brabant.  De vereniging telt momenteel 75 leden. Dat gaat al zo generaties lang door. Dat Jong Nederland in de loop van veertig jaar in de Zijtaartse gemeenschap een eigen plaats inneemt staat buiten kijf.

Jong Nederland streeft duidelijk naar een eigen identiteit. Voorzitter Van Hoof: "Die identiteit heeft ook met ons eigen dorp te maken. Enthousiast geworden door verhalen van vriendjes of familie zijn er ook wel eens kinderen van buiten Zijtaart lid geweest. Hoe welkom die ook zijn, is het toch een beetje moeilijk om tussen zo'n groep dagelijks met elkaar spelende kinderen te komen. Het gebeurt wel eens dat er een complete schoolklas lid is van Jong Nederland, een kind van buitenaf blijft dan toch altijd een beetje een eenling.

De belangrijkste grond waarop de identiteit van Jong Nederland wordt gevormd zijn de drie pijlers: Sport & spel, creativiteit en buitenleven. Deze drie pijlers zijn wisselend belangrijk in de verschillende groepen. Van Boxmeer: "Er zijn jaren dat we erg veel aan creativiteit doen, terwijl een ander jaar weer het accent op sport en spel komt te liggen. Buitenleven is een factor die door alles heen loopt. In winter en zomer trekken we er op uit, voor een kamp, om een middag de natuur te verkennen of voor een bosspel. Het zijn dezelfde activiteiten waar wij als kind zo enthousiast aan meededen, die ook de jeugd van nu nog aanspreken. Vlotten bouwen en daarmee het water op is nog net zo avontuurlijk als vroeger."

Er zijn ook jaren dat het competitie-element wat uit de hand loopt. Geen dwangmatige winnaars en vliezers-competitie, maar in rivaliteit met groepen uit andere dorpen wil chauvinisme nog wel eens fanatisme aanwakkeren. "Maar competitie maakt normaal gesproken geen deel uit van ons bezig zijn. Talenten mogen gebruikt worden natuurlijk.maar niet altijd om de betere te zijn."

Achter de Jong Nederland groepen alom in den lande staat een landelijke organisatie. Het toeval wil dat een oud lid van de groep uit Zijtaart voorzitter is van de landelijke organisatie. "Het werkt een beetje verslavend. Als je eenmaal bezig bent, blijf je aan de gang. Dat geldt voor Piet Munsters als landelijke voorzitter evengoed als voor de vaders en moeders die nu hun kinderen weer naar Jong Nedereland sturen."

Deel uit maken van een landelijke organisatie heeft veel voordelen volgens de huidige bestuurders. "Het geeft je de kans om je eigen gedachten over de manier waarop je met kinderen om wilt gaan te toetsen bij gelijkgestemde zielen. De identiteit van Jong Nederland kom je bij alle groepen tegen, daardoor is er onmiddellijk herkenning als je op een heel andere plaats in Nederland groepen of leiding neerplant bij elkaar. Dat lukt altijd. Er is trouwens ook een intensief uitwisselingssysteem tussen de verschillende groepen. Dat werkt veruimend voor de kinderen en voor onszelf. Je verlegt door die kontakten de horizon."

Een ander niet gering voordeel van de landelijke organisatie zijn de kadercursussen waar alle leiding aan deelneemt. "Dat geeft basis aan je streven. Je wordt dankzij die cursussen wat maar dan alleen maar een goedbedoelende amateur. Dat is ook ene belangrijke factor, waardoor ook de continuiteit van Jong Nederland mede bepaald wordt."

Er is een omvangrijk feestprogramma opgezet om het veertig-jarig bestaan luister bij te zetten. Al vooruitlopend op de activiteiten is er een wijnactie op touw gezet waarmee de kosten van het feest gedekt kunnen worden. De spelgroepen zijn ook al allemaal tijden in de weer om hun eigen bijdragen aan de revue voor te bereiden en de leiding heeft het hele adressenbestand en de burgerlijke stand overhoop gehaald om alle oud leiders en leidsters op te sporen en uit te nodigen voor een grootse reunie. Het programma ziet er als volgt uit:

Donderdag 11 april: grote revue met als thema een avondje t.v.

Vrijdag 12.00 uur: disco avond met de eigen discotheek Splendid, van 19.00 tot 22.00 uur voor de jongste groepen; van 22.00 uur tot 01.00 uur voor de jeugd vanaf 12 jaar. Ook niet-leden zijn welkom. Tijdens het discofestijn voor de jongsten wordt een zogenaamde knock-out show gepresenteerd waaraan iedereen kan meedoen.

Zaterdag 13 april: eucharistieviering om 16.00 uur, die geheel door eigen leden wordt verzorgd.
Van 17.30 tot 19.00 uur receptie, aansluitend reunie voor oud leiders en leidsters. Er zijn over de hele wereld uitnodigingen verstuurd.

Zondag 14 april: spelenmiddag met onder meer levend ganzebord, rare fietsen en voor de kleinsten een springkussen. 
Brabants Dagblad, 15 april 1985   Toch nog feestvreugde

"Veertig jaar Jong Nederland" is de afgelopn dagen in Zijtaart toch een geslaagd evenement geworden, ondanks het feit dat dat de weergoden afgelopen zondagmiddag van het buitengebeuren niets over lieten. De organisatoren hadden echter tijdig ingegrepen en de geplande activiteiten voor de jeugd naar de Korenmolensteen verplaatst. Hier had men over belangstelling niet te klagen en werd het wat dat betreft "volle bak".

Dat was ook het geval op donderdagavond, toen de jubilerende club zelf voor een uitverkocht huis een revue op de planken bracht. De enthousiaste medewerkers kregen na afloop een daverend applaus. Vrijdagavond vermaakten de jongelui zich op een disco-avond.

Zaterdagavond werd een drukke receptie gehouden en toen bleek weer zonneklaar hoe populair Jong Nederland in Zijtaart wel is. De nationale voorzitter, Veghels burgemeester H. van Weegen, provinciale beroepskrachten en vele bevriende afdelingen uit Brabant kwamen de jubilerende vereniging gelukwensen. Uit Zijtaart zelf gaven praktisch alle verenigingen, maar ook vele inwoners acte de presence.

De reunie op zaterdagavond onderstreepte de sfeer en de onderlinge vriendschap die kenmerkend zijn voor de club Jong Nederland. De belangstelling was geweldig en het succes niet veel minder.

Zondagmiddag beleefde de jeugd ondanks het slechte weer erg veel plezier aan de spelenmiddag. Divese attracties lagen "goed in de markt" en de Korenmolensteen was tot in alle hoeken bezet. Jong Nederland kan met recht terugzien op een geslaagde jubileumviering.
 
Brief van Willy Henst aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 19 april 1985   Bij ons jubileum (van Jong Nederland) hadden we van woensdag tot en met zondag regen. Op woensdag toen wij in de gymzaal aan het opbouwen waren zelfs onweer, met een blikseminslag. Door deze inslag gingen er twee versterkers en een groot mengpaneel kapot. Ignas van Dommelen en Willy van de Wetering (van Jong Nederland Vorstenbosch) hebben tot donderdagavond moeten werken om een en ander weer bedrijfsklaar te hebben voor de revue-avond.

Deze avond stond in het teken van de televisie. Elke groep bedacht een programma dat hetzelfde van opzet was als de huidige T.V. programma’s. Hoewel ik in het begin weinig kijk had op het geheel, werd de avond een geweldig succes. De zaal zat goed vol en het publiek leefde erg mee.

Op vrijdag was er een disco-avond voor de jeugd. Tegelijk werd er een knock-out show gehouden. Dat is ook iets van T.V. Er worden dan vragen gesteld aan de meute waarop met ja of nee geantwoord moet worden. Zodoende wordt er een lint tussen de ja en nee zeggers getrokken, zodat men duidelijk kan zien wie er bij elk antwoord hoort. Eťn antwoord is goed, dus de anderen vallen af. Dit wordt herhaald totdat er nog maar een paar over zijn. De vragen zijn simpel en meestal is het gokken. Voorbeeld: kan men door op een trommel te slaan een kaars doven? Ja of nee. Dit gaat wel, is het antwoord. Bert Raaijmakers demonstreerde dit.

Op zaterdagmiddag zouden we voor de H. Mis een groepsfoto maken, maar het regende zo hard, dat we ook dit binnen moesten doen. In het begin van de feestweek op maandag is onze pastoor (Verra) plotseling weer ernstig ziek geworden, zodat we het met een vervanger moesten doen. Ook al weer een tegenvaller.

De receptie was zeer druk bezocht en bracht de nodige financiŽn in het laatje. Later op de reŁnie-avond van oud-leiding waren er ongeveer 160 man aanwezig. Dit was zeer goed en gezellig. Aard opende avond door een vlag te hijsen, terwijl iedereen in een carrť stond en “de Machtigste Koning” zong. De laatsten gingen pas om 3 uur ’s nachts naar huis.

Op zondagmiddag hadden we een spelletjes-middag gepland op het pleintje. Natuurlijk viel het water weer met bakken uit de hemel, zodat we ijlings alles in de gymzaal hebben opgezet. We hadden een springkussen op het podium staan, dat paste precies. Zodoende hadden we de hele zaal plus het jeugdcentrum vrij voor andere dingen. Koe-melken was ook erg in trek. Zondagavond hebben we eerst de zaal opgeruimd tot ongeveer 20.30 uur en zijn toen met z’n allen naar de Chinees gegaan. Alles bij elkaar was het feest bijzonder goed geslaagd.
 
Een of andere krant, voor 22 april 1985   Leerlingen van de Edith Steinscshool uit Zijtaart gaan zaterdag naar de opname van het Avro-programma Stuif-es-in. Het programma wordt maandag 22 april uitgezonden.
 
Veghelse Courant, 17 april 1985   Evenementenkalender Zijtaart

Zondag 21 april: Wielertourclub Zijtaart, Joe Mann tocht, pauze in Best, 60 km

Woensdag 24 april: K.V.B. gym voor de dames van 20.00 - 21.00 uur in de sporthal

Woensdag 24 april: Slankklup Zijtaart, trimmen van 20.00 - 21.00 uur in het Jeugdcentrum, iedereen is welkom

Zaterdag 27 april: oud papier ophalen door de carnavalsvereniging De reigers
 
Veghelse Courant, 17 april 1985   VOW kampioen?

Zal VOW aanstaande zondag 21 april kampioen worden? Met nog 3 competitiewedstrijden te spelen heeft VOW een voorsprong van 6 punten op haar naaste concurrent FC Uden. Aanstaande zondag speelt FC Uden op het sportpark De Vonders in Zijtaart de beslissende wedstrijd tegen VOW. Dan zal de nog jonge selectie van VOW onder leiding van trainer Toon van de Akker mogelijk, voor het eerst sinds 1961, weer een kampioenschap voor het eerste elftal behalen. Dit seizoen heeft het eerste elftal nog geen enkele wedstrijd verloren. Ze behaalden tot nu toe 32 punten uit 18 wedstrijden met een doelsaldo van 54 voor en 21 tegen.
 
Brief van Willy Henst aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 19 april 1985   Vandaag zijn er een paar teams (van Jong Nederland) vertrokken naar het eerste distriktstoernooi in Vorstenbosch. Volgende week gaan de anderen naar Erp, ook voor het distriktstoernooi.

 
Veghelse Courant, 24 april 1985   VOW is kampioen!!!

Op de foto het kampioensteam van VOW.


Na een spannende westrijd, die met 3-2 door VOW gewonnen werd, is het kamipoenscshap een feit. Door dit kampioenschap promoveert VOW automatiscsh naar de eerste klasse onderafdeling. Voor de trainer en de spelers een bekroning van een jaar ontzettend hard werken en een geweldige inzet.

Na de wedstrijd werden aan de spelers, trainer, verzorger en leider een bloemenhulde gebracht door het meisjes elftal van VOW. Ook de fanfare Sint Cecilia uit Zijtaart gad acte de presence en bracht een klinkende serenade aan de kampioenen. Na de felicitaties door een grote delegatie van het gemeentebestuur, stelde de burgemeester een vaatje bier ter beschikking, hetgeen met een dankbaar applaus beloond werd.
 
Bidprentje   Op 24 april 1985 overleed pastoor Verra. 
Brief van Mari van Asseldonk aan zijn broer Martien in Nairobi op 28 april 1985   Je weet misschien wel dat de pastoor ziek was en in 1983 geholpen is geweest aan een gezwel in een ruggenwervel. Daarna, rond oktober 1984, is hij er weer aan bestraald geweest. Begin februari opnieuw en in maart heeft hij een behandeling met een zeer zwaar gif gehad via een infuus. Deze laatste (nodige) behandeling heeft een verkeerde uitwerking bij hem gehad en hij is dan ook afgelopen woensdag gestorven.

Als kerkbestuur hebben we samen met de zusters en de pastoor van Mariaheide de begrafenis geregeld en alles goed laten verlopen. We moeten nu aan de slag om een nieuwe pastoor te krijgen, of het is ook mogelijk dat de zusters samen met de parochie een geestelijke benaderen, die hier rector en pastoor wil worden. Het zal een hele toer worden, maar voorlopig moeten we het met invalkrachten zien te runnen.
 
Veghelse Courant, 24 april 1985   Evenementenkalender Zijtaart

Zondag 28 april: Wielertourclub Zijtaart, tocht De Bergen, pauze Rijkevoort, 70 km, starttijd 9.00 uur

Dinsdag 30 april: fanfare St. Cecilia, 13.00 uur muzikale wandeling in verband met Koninginnespelen in het centrum, inschrijven tussen 13.30 - 14.30 uur

Donderdag 2 mei: KVO Beter Bewegen in de sporthal van 21.00 - 22.15 uur
 
Brabants Dagblad, 7 mei 1985   En de boer ...

Een nostalgisch tafereel gisteren in Zijtaart, waar Harrie van Boxmeer (61) met de handploeg achter zijn paarden over het land sjokte. Kleinschalig boeren zou je het kunnen noemen. Bij navraag blijkt inderdaad dat Van Boxmeer het, bij  gebrek aan een opvolger in het bedrijf, bescheiden aan doet. "Maar," legt zijn vrouw uit, "hier kijkt hij wel naar uit. Het mag wel ouderwets lijken, maar hij beleeft er verschrikkelijk veel plezier aan." En de boer zelf, die zei niets. Die ploegde gewoon voort...
 
Veghelse Courant, 8 mei 1985   De laatste wedstrijd van het seizoen werd door VOW met 3-2 verloren. Het was de eerste nederlaag van het seizoen.

Aanstaande woensdag houdt VOW een kampioensreceptie in de kantine van de club tussen 18.00 en 19.30 uur
 
Veghelse Courant, 8 mei 1985   De Zijtaartse rijvereniging St. Gregorius heeft tijdens de eerste buitenconcoursen goede prestaties geleverd met het achttal in de klasse Licht. Zowel in Nistelrode als in Mariaheide werd een eerste prijs behaald. Ook individueel werden goede resultaten geboekt.
 
Brief van Mari van Asseldonk aan zijn broer Martien in Nairobi op 28 april 1985   De concoursen zijn ook volop aan de gang. De vorige week in Nistelrode en vandaag in Mariaheide. Beide dagen hebben wij met het achttal de 1e prijs behaald. Het is iets wat de laatste 30 jaar met een achttal in Zijtaart niet meer voorgevallen is. Dus voorlopig een mooi resultaat.
 
Veghelse Courant, 8 mei 1985   Op zondag 12 mei zal de eerste KPJ sportdag van kring Uden gehouden worden op de velden van de Berkse Boys aan de Vlagheide in Eerde. 's Morgens zal er begonnen worden met de voorrondes sprint, wisselloop en touwtrekken, de jurering op de uitvoering, uniformiteit en samenstelling van de diverse oefeningen en piramides en enige atletiek onderdelen.

's Middags om 13.30 uur zal de officiele opening verricht worden door de burgemeester van Veghel, waarna een presentatie volgt van de deelnemende afdelingen. Hierna volgen weer oefeningen en atletiek. Ook zullen de veteranen dames en heren tijdens het middagprogramma een demonstratie geven van hun kunnen.
 
Veghelse Courant, 8 mei 1985   Evenementenkalender Zijtaart

Zondag 12 mei: Wielertourclub Zijtaart, Ericatocht, pauze Mill, 80 km, starttijd 9.00 uur

Donderdag 16 mei, Hemelvaartdag: Wielertourclub Zijtaart, Molentocht, vertrukpunt Langenboom om 7.30 uur 140 km

Zondag 18 mei: VOW F - Eli; VOW E - SCMH; VOW C - VOW; VoW M - VOW

Zondag 18 mei: De Boemelaars optreden bij ODC in Boxtel
 
Veghelse Courant, 15 mei 1985   Wendy Klomp en Ellen Franssen kampioen van Nederland

Voor het eerst in de Veghelse dansgeschiedenis is het een danspaar gelukt om de meest begeerde titel in de wacht te slepen die er bestaat, kampioen van Nederland. Op de afgelopen Nederlandse kamioenschappen te Den Haag wisten Wendy en Ellen op een verdiende manier de finale te halen. Toen echter bleek dat ze daarin als beste waren geeindigd was de feestvreugde niet van de lucht.

Wendy Klomp uit Zijtaart danst al 3 jaar met Ellen Franssen, dochter van de bekende bariton zanger Jacq Franssen uit Veghel. Enige weken geleden was het danspaar betrokken bij het Nederlandse kampioenschap formatiedansen, waar ze een tweede plaats behaalden.

Als 15 jarigen begonnen ze met de eerste danslessenen onder leiding van de Veghelse dansleraren Arnold en Henny Verhoeven is de hobby uitgegroeid tot sport. Wendy Klomp zal in september starten met zijn opleiding als dansleraar, die hij ook aan de Veghelse dansschool gaat volgen en die zo'n 5 jaar gaat duren. Een baan is ook al geregeld, want hij komt in dienst bij de dansschool van Arnold Verhoeven in Veghel.
 
Foto: colelctie Jong Nederland   Jong Nederland, Rakker- en Zwaluwendag in Dinther
 
Veghelse Courant, 15 mei 1985   Zijtaart De Reigers

Aanstaande zondag 19 mei (in Zijtaart kermiszondag) organiseert v.v. de Reigers weer haar jaarlijkse vlooienmarkt. De markt wordt gehouden in de Pastoor Clercxstraat nabij de Rabobank en zal duren van 11.00 uur tot 16.00 uur. Ook is er weer een boom beschikbaar gesteld. Door de lengte van de boom te raden kan men er eigenaar van worden.
 
Veghelse Courant, 22 mei 1985   Evenementenkalender Zijtaart

Zondag 26 mei, 1e Pinksterdag: Wielertourclub Zijtaart, Campinatocht, pauze Moergestel, 90 km, starttijd 9.00 uur

Zondag 26 mei, 1e Pinksterdag: Penalti Bokaal - VOW

Maandag 27 mei, 2e Pinksterdag: Wielertourclub Zijtaart, Berg en Dal tocht, pauze Tivoli, 115 km, starttijd 8.00 uur

Maandag 27 mei, 2e Pinkstrdag: VOW M - LVV

Maandag 27 mei, 2e Pinkstrdag: Fanfare Sint-Ceccilia, jaarlijkse fietstocht

Donderdag 30 mei: KVO Beter Bewegen, van 21.00 - 22.15 uur in de sporthal
 
Brabants Dagblad, 30 mei 1985   Lichten nog even gedoofd

De provincie heeft deze week een verkeersregelinstallatie geplaatst op het kruispunt Zijtaar-Schijndel-St. Oedenrode van de provinciale  weg S20.

De bedoeling van de provincie is om de lichten in februari al in werking te stellen. Omdat de procedure is vertraagd zullen de lichten het verkeer op het kruispunt pas in juli regelen. Het kruispunt staat bekend als verkeersonveilig. Uit het aantal ongelukken dat op dit punt voorkomt is gebleken dat een verkeersregelinstallatie zeer gewenst is.
 
brief van kort voor 3 juni 1985   Aan de veteranen sporters, enkele mededelingen:

Vanaf maandag 3 juni is het 2 maal in de week sporten, dus maandag en donderdag aanvang 21.00 uur

Het programma van 25 augustus (veteranensportdag in Vorstenbosch) gelieve u hierbij aan te treffen, evenals het programma van 22 juni aanstaande

Kleren: de broeken zijn besteld (witte bies zelf aan te brengen, de bies zal voor u worden gekocht, allemaal dezelfde breedte). Kosten broek plus bies plm. f 35,-. U dient zelf te zorgen voor gymschienen (wit), sokken (wit), overhemd (wit). Voor het embleem wordt gezorgd, kosten plm f 1,-.

Wilt u zoveel mogelijk aanwezig zijn op de oefenavonden. Voor het touwtrekken hebben we sterke mannen nodig (donderdags wordt er geoefend)

Er zijn nodig 4 heren voor de 80 meter estafette, 4 heren voor de 50 meter estafette gemengd, 4 heren zijn reeds opgegeven voor de 1500 meter. Tijdens de oefenavonden zullen ook looptrainingen worden gehouden.

Voor die heren die de loopnummes gaan doen is het verstandig regelmatig te trainen, dit om ongelukken of de kans daartoe zo klein mogelijk te houden.

Vriendelijke groet,

Piet van den Hurk

Zijtaart nam met 26 dames (leidsters: Anny van den Hurk, Sjaan van de Linden en Annie Gibbels) mee aan de veteranensportdag in Vorstenbosch, en met 22 heren leiders: Toon Rovers en Piet van den Hurk).
 
Veghelse Courant, 5 juni 1985   Rijvereniging St. Gregorius

De Zijtaarts ruiters en amazones hebben aan concoursen deelgenomen in Nuland, Odiliapeel en Rosmalen. Het achttal haalde in de klasse Licht achtereenvolgens de 8e, 2e en 5e prijs. Individueel werd deelgenomen aan springen en dressuur.
 
Veghelse Courant, 5 juni 1985   Reunie Edith Steinschool

De Edith Steinschool uit Zijtaart houdt op 4 juli een reunie voor oud-leerlingen en oud-leraren, die vanaf 1 oktober 1968 de school bevolkten. Opgeven bij Henry van Boxmeer.
 
Brabants Dagblad, 8 juni 1985   Martien en Joke van Asseldonk uit Zijtaart terug uit sloppen Nairobi
"Dansen als het regent" in Kenia

Mathare Valley, een sloppenwijk in Nairobi, de hoofdstad van Kenia. Afrika. "Zwerfgeiten en poepende peuters in het open riool tussen de krotten, zo diep hurkend dat ze het slijk raken. Een witte Mercedes Benz die zich tussen de stulpjes doorwringt om de huur, notabene van de krakkemikkige huisjes op te halen. De drek wordt plaatselijk bedekt met schillen, plastic en papier. De stank van rottend fruit en het riool slaan dwars door mijn botten. En overal druist het genoegelijke leven om me heen, alsof ik midden in een reusachtige mierenhoop sta. Iedereen beweegt, zit, praat, is met zijn eigen dingen bezig. Ieder apart, schijnbaar ongeordend. Slonzige kinderen wroeten in een vuilnishoop en steken fruitresten in hun mond, Hun kleren hangen in flarden om hun oedeembuite, Overal jong grut. En afval (...)"

Een fragment uit het boekje "Dansen als het regent" van Martien van Asseldonk (30) uit Zijtaart. Van Asseldonk werkte vier jaar met zijn vrouw Joke in Mathare Valley. Sinds een paar weken woont hij weer thuis bij zijn  vader in Zijtaart, gemeente Veghel.

"Dansen als het regent" werd in een oplage van 20.000 exemplaren uitgegeven in het kader van de Week voor de Nederlande Missionarissen, een actie onder voorzitterschap van monseigneir J. Bluissen, ex-bisschop van Den Bosch. Het boekje is niet in de boekhandel verkrijgbaar.

In 1981 werden Martien en Joke van Asseldonk uitgezonden als vrijwilligers. Martien, electro-technicus van beroep, en Joke, verpleegkundige vertrokken niet uit onvrede met het leven in Nederland. "Maar om daar wat te kunnen betekenen, voor een deel uit sociale betrokkenheid."

Aanvankelijk werkte Martien op een technische school, later werd hij begeleider van ambachtslieden. In zijn boekje slaagt hij erin de kern van het bestaan van de Afrikanen in de miljoenenstad Nairobi te beschrijven. Van Asseldonk gebruikt daar geen diepgaande beschouwingen voor, maar beschrijft in een erg directe stijl hoe arme drommels dagelijks moeten scharrelen om aan hun kostje te komen.

Het boekje is een bundeling van vijf verhalen, die de uitzichtloosheid vvan de ellendige bestaan in een krottenwijk voelbaar maken. Corruptie, boefjes van een turf hoog, hoeren, bittere armoede. "Het is een illusie te denken, dat we in die vier jaar veel hebben kunnen doen. Tock kunnen vrijwilligers wat bekenen, ondermeer de mensen daar kritischer leren denken en hun vaardigheden bijbrengen waar ze verder mee kunnen komen:, zegt Martien van Asseldonk. Hij gaat nu terug in Nederland, proberen een baan te vinden. "Maar we zouden ook best teug naar Afrika willen, samen met onze twee kinderen die in Kenia geboren zijn."

Van Asseldonk schrijft over de dadendrang van mama Karanja die voor de ogen van verbouwereerde moeders zuigflessen verbrijzelt, omdat borstvoeding de enige deugdelijke vorm van babyvoeding is. Over de "parking boys" die geparkeerde auto's bewaken en banden stukprikken als de chauffeur de service weigert, over de enorme tegenstellingen tussen arm en rijk, de gekiekste snelle jongens en de arme stakkers in de marge van de Afrikaanse samenleving.

Van Asseldonk beschrijft fijntjes de onmogelijke samenwwerking met het opportunistische, corrupte sschoolhoofd Kamau en geeft lyrisch blijk begaan te zijn met het lot van Njoki, een mooi meisje met kraaltjes in het haar. Ze is zwanger geraakt van een jongen, die echter van niets weten wil. Tien shilling kost de liefde. De baby komt later om bij een brand.

De verhalen van Van Asseldonk maken duidelijk dat hij zich met het lot van de mensen verbonden voelt. Maar ook, dat hij de mentaliteit vaak niet begrijpt. Het gelaten aanvaarden van onheil bijvoorbeeld. Een absurde gemeenschap, onbegrijpelijk en keihard, zo komt Mathare Valley in de verhalen van Van Asseldonk over.

De naam van het boekje ontleent hij aan de "hoestende dronkaard" die wankelend naar buiten stapt als het begint te regenen, zijn handen ten hemel heft en zingt. De man verloor zijn hele veestapel bij een langdurige droogte. Hij liet zijn familie en dorp in de steek en kwam naar Nairobi. "Ziek en gek, want steeds gaat hij naar buiten om te dansen als het regent."

Blanken, die uitgezonden worden naar Afrika, moeten niet teveel pretenties hebben, is de ervaring van Martien en Joke van Asseldonk. Niet de mentaliteit hebben van 'wij zullen dat klusje hier wel eens even klaren'. Het basiswerk dient daar eigenlijk te gebeuren door de Afrikanen zelf. "Je hebt goede en slechte vrijwilligers, goede en slechte missionarissen. De Nederlandse misisonaris maakt er in het algemeen veel en goed werk van. Veel buitenlandse zendelingen die wij ontmoetten verkondigden echter op erg conservatieve wijze het evangelie. Als blanke wordt je in die wereld al snel op een voetstuk geplaatst. Zwarten denken dat je de wijsheid in pacht hebt, omdat je goed gekleed bent, omdat je gestudeerd hebt, omdat je stamt uit een rijke samenleving."

Ergens schrijft Van Asseldonk dat honden in Nairobi zelfs afgericht zijn om uitsluitend zwarten te bijten. "Zal ik Afrika ooit begrijpen?", vraagt de Zijtaartse vrijwillige zich elders in zijn boekje af.
 
Veghelse Courant, 12 juni 1985   Martien en Joke van Asseldonk na vier jaar terug in Veghel
Leven in de marge van een Afrikaanse grootstad

Sinds enige tijd is Martien van Asseldonk met zijn gezin terug uit de krottenwijken van Nairobi. Reden daarvan: zijn kontrakt met de organisatie die hem op vrijwillige basis uitzond, is beeindigd. Het gezin Van Asseldonk, Martien, zijn vrouw Joke en hun twee kinderen, die beide in Nairobi geboren zijn, hebben vier jaar in Kenia doorgebracht. Over zijn ervaringen heeft hij in 1983 een boekje met korte verhalen geschreven dat is uitgegeven ter gelegenheid van de Week voor de Nederlandse Missionaris. Sinds zijn terugkomst in Nederland woont het gezin Van Asseldonk in Zijtaart. Beiden zijn werkeloos. Wat en waar zij naar toe zullen gaan, ze weten het nog niet.

Begin 1981 vertrokken Martien en Joke, toen 26 en 25 jaar, kinderloos als vrijwilligers naar Nairobi. Via de Paters van Mill Hill waren zij als buitenlandse hylpkrachten aangetrokken voor het Undugu-projekt. Het projekt was een poging om iets te doen voor de duizenden jonge kinderen die zonder vorming, zonder begeleiding of middelen van bestaan in Nairobi rondzwierven, kinderen van gezinnen die van het platteland naar de stad trekken, verlokt door schone schijn, maar veroordeeld tot een uitzichtloos bestaan.

Ze koment terecht in een omgeving met nauwelijks sanitaire voorzieningen, waar het vuil zich ophoopt en waar de eenzijdige voeding en huidziektes de meest voorkomende kwalen zijn onder de kinderen. "Tachtig tot negentig procent heeft er geen idee van wie hun vader is, ze leren al gauw zelf hun kostje bij elkaar te scharrelen", aldus Martien.

Martien, elekro technicus van beroep, werd door Undugu aangesteld als adviseur bij een technische school. Later ging hij zoch bezighouden met de begeleiding van de talloze ambachtslieden in de zogenaamde informele sektor. Zij vrouw Joke werkte in de begeleiding van de vrouwengroepen die zich met elkaar organiseren om weerbaar te zijn en betere levenskansen voor zichzelf en hun kinderen te scheppen.

Martien: "Tachrig tot negentig procent van de jongeren leren een van bij een lokale vakman. Daarom hebben we een programma opgericht voor een informaal leerlingstelsel. Getracht wordt kleinschalige bedrijfjes op te krikken door het geven van goede adviezen, het vertrekken van kleine leningen, het bevorderen van een stuk produktontwikkeling."

"Het werk in de krottenwijken van Nairobi heeft ons buitengewoon geboeid. In de vier jaar van ons verblijf daar hebben we heel wat Kenianen tot vriend gemaakt. Daardoor weet ik hoe de Keniaan leeft, denkt. Ben ik op plaatsen gekomen, waar een ander niet komt en heb ik m'n ogen de kost kunnen geven." De verhalen van Martien van Asseldonk zijn daarom dan ook geen hoogdravende verhalen geworden, maar een openhartige schildering van het leven, direkt opgeschreven vanuit zijn eigen ervaring.

Van Asseldonk komt er in zijn boekje voor uit zelf een buitenstaander te blijven, een waarnemer. Hoewel hij bekent aanvankelijk het plan gehad te hebben zijn verhalen te schrijven door de bril van een Keniaan, heeft hij deze weer snel afgezet. "Na vier jaar ben je nog geen Keniaan. Het verschil in cultuur, denken en levenswijze van deze mensen is dermate groot dat je je dat nooit echt eigen zult kunnen maken. Je moet jezelf niet aanmatigen dingen te kunnen die buiten je eigen bereik liggen. Vandaar dat ik op een andere manier aan de slag gegaan ben.

Over zijn boekje: "Wat ik perse niet wilde was een verslag maken over mijn werk. Geen droge, saaie informatiem dat dringt niet door tot de lezer. Wat ik wilde bereiken is de mensen duidelijk maken waar het eigenlijk om draait, wat het betekent om in de krottenwijken te leven. Gewoon uit het leven gegrepen dus. Het overbrengen van eens tuk realiteit, maar wel gemakkelijk leesbaar. Uiteindelijk is het een mengvorm geworden van een veslag (eens tuk informatie dus), een lekker leesbaar verhaal, waarbij de lezer de gelegenheid heeft tussen de regels door zijn eigen invulling eraan te geven."

"Ik hoop dat de mensen mijn boekwerkje willen lezen. Van de tien verhalen die ik gshreven heb zijn er vijf gebundeld. Vijf liggen er nog te wachten. Wat ik ermee wil bereieken is de mensen een indruk geven van het leven in de marge van een Afrikaanse grootstad, de mensen binnen voeren in een wereld waar het onrecht letterlijk op straat ligt en met alle zintuigen kan worden waargenomen.

Het boekje wordt in de komende weken huis aan huis te koop aangeboden in Zijtaart en kost tien gulden. De opbrengst gaat volledig naar projekten in de derde wereld.
 
Brabants Dagblad, 11 juni 1985   Jan van Nunen (25) uit Zijtaart deed vrijdag in Leeuwarden mee aan het Trosprogramma Fiets-em-erin. Ondanks het feit dat hij halverwege in het water viel, won hij een prijs. Zijn fiets werd het origineelste gevonden van de 68 voertuigen die meededen. De 68 deelnemers waren geselecteerd uit ruim duizend aanmeldingen.

Van Nunen, loodgieter van beroep, maakte zijn voertuig zelf. Hij kreeg een standaard met daarop een fietsje gemonteerd. Van Nunen deed vorig jaar mee aan hetzelfde programma, maar viel toen buiten de prijzen.
 
Veghelse Courant, 19 juni 1985; Brabants Dagblad ongeveer 19 en 24 juni 1985   Muziekfeesten Zijtaart

Het Veghelse kerkdorp Zijtaart staat van donderdag tot en met zondag bol van muziek. Vier dagen lang zijn er in Zijtaart muziekfeesten, georganiseerd door fanfare St. Cecilia. Midden in deze vier dagen valt het afscheid van burgemeester Van Weegen van het dorp, die daarvoor op zaterdag 22 juni om 13,.00 uur en defile afneemt, waar alle verenigingen van Zijtaart aan meedoen. Daarnaast geven het 10-jarig bestaan van het koor voor ouderen De Vrolijke Zangers en het 30-jarig bestaan van de drumband van fanfare Sint-Cecilia aan de muziekfeesten in Zijtaart een extra feestelijk tintje.

Bijzonder aan deze muziekfeesten is het concours element dat door de organisatie is ingebouwd. In totaal twaalfhonderd deelnemers musiceren vier dagen lang om de Rabo wisseltrofee. Alleen de winnaar wordt bekend gemaakt, er worden verder geen punten bekend gemaakt. (Eendracht maakt Macht uit Boekel en het Udense tamboer- en Majorettenkortps De Wiebert zouden winnen.)

De fanfare is een belangrijk onderdeel van het dorpsleven. Met grote regelmaat tekt de fanfare er op uit om serenades te brengen: ieder zilveren en gouden bruidspaar kan zich bijvoorbeeld van een bezoek van de fanfare verzekerd weten.

Naast het concours is er ook veel tijd ingeruimd om op iets lossere manier met muziek bezig te zijn. De Beierse avonden vormen daar een mooi voorbeeld van. Vrijdagavond en zaterdagavond is er volop blaaskapellenmuziek te beluisteren en op zondagmiddag is er een matinee, aansluitend op het majoretten-, drumband- en drumfanfarefestival.

Burgemeester Van Weegen begint zijn afscheidsfeesten in Zijtaart, temidden van de muzikale feestvreugde. Als afscsheidsgroet uit het kerkdorp hebben alle verenigingen een defile in elkaar geknutseld, dat begint om 13.00 uur. Om 13.30 uur gaan de festiviteiten ter ere van de vertrekkende burgemeester verder met een uitgebreide revue waarin zeker ook hijzelf op de korrel zal worden genomen.A ansluitend is er een receptie waarvoor de hele Zijtaartse bevolking is uitgenodigd.

Programma van de muziekfeesten:

Donderdag 20 juni, vanaf 18.00 uur: korendag door koren van ouderen

Vrijdag 21 juni, vanaf 19.00 uur: Festival door fanfares en harmonieen met bondsjury en wisseltrofee. Aansluitend blaaskapellenfestival

Zaterdag 22 juni, vanaf 13.00 uur: afscheid burgemeester H. van Weegen, defile, revue, receptie. Vanaf 18.30 uur: festival door fanfares en harmonieen en wisseltrofee met bondsjury. Aansluitende Beierse avond met bekende Egerlander dixiland stemmingsmuziek door vele blaakapellen

Zondag 23 juni, vanaf 13.30 uur: festival met beoordeling met mmedewerking van majorettenkorps, drumbands em drumfanfares. Aansluitend blaakapellenmatinee
 
Veghelse Courant, 19 juni 1985   Evenementenkalender Zijtaart

Zondag 23 juni: M.C. de Jagers, crosswedstrijd Industrieterrein Veghel

Zondag 23 juni: Wielertourclub Zijtaart, Maasland route, pauze Haren, 82 km, starttijd 9.00 uur

Dinsdag 25 juni: K.V.O. excursie naar Den Bosch, Sint Jan en het Brabants Museum, vertrek aan de kerk om 10.15 uur

Zaterdag 29 juni: oud papier ophalen door de carnavalsvereniging De Reigers
 
Brabants Dagblad, 21 juni 1985   TBC bij koeien in Zijtaart
Veestapel bejaarde boer voor tweede maal geruimd

De Gezonheidsdienst voor Dieren in Boxtel heeft bij een boerenbedrijf in Zijtaart twaalf koeien geruimd, omnat de dieren tubeculose hadden. De Gezonheidsdienst ontdekte de ziekte in het slechthuis in Den Bosch, waar een koe van de Zijtaartse boer ter slachting werd aangeboden. Het gaat om een oud bedrijf, waar vijf jaar geleden ook al eens de hele veestapel geruimd is vanwege tuberculose.

De 81-jarige boer is in het Veghelse ziekenhuis opgenomen ter observatie. Het vermoeden dat hij tbc heeft is niet bevestigd, aldus de Vehjelse huisarts P. Esser. De echtgenoren en zoon van de man zijn ook onderzocht, maar bij hen werd niets verdachts aangetroffen. Uit voorzorg is de veestapel geruimd.
 
Brabants Dagblad, 26 juni 1985; foto: collectie meester Cor Mollen   De heer Cor Mollen van de Edith Steinschool in Zijtaart viert vrijdag 5 juli zijn zilveren jubileum. Mollen is 25 jaar verbonden aan het onderwijs in Zijtaart, waarvan 12 1/2 jaar als hoofd. Mollen begon in 1958 aan de toenmalige jongensschool St. Jacobus. In 1968 werd de huidige Edith Steinschool gebouwd. In 1973 werd hij daar schoolhoofd. De eerste week van juli wordt dan ook het 12 1/2 jarig jubileum van de school gevierd.
 
Veghelse Courant, 26 juni 1985   Zijtaart carnavalsvereniging De Reigers

Op zaterdag 29 juni houdt c.v. de Reigers weer haar maandelijkse oud papier actie. In de maand juli wordt er geen papier opgehaald. Wel wordt in de laatste week een container bij Wim van de Sanden geplaatst om oud papier te deponeren.
 
Veghelse Courant, 26 juni 1985   Edith Steinschool en Reigersnestje jubileren

Op zondag 30 juni begonnen de festiviteiten rondom het respectievelijk 12 1/2 en 10 jarig bestaan van de Edith Steinschool en het Reigersnestje. In 1973 namelijk werden de meisjes- en jongensschool samengevoegd tot een basisschool: de Edith Steinschool.

Om deze samenvoeging feestelijk te herdenken is er feest op school van 30 juni tot 5 juli, te beginnen met een tentoonstelling in de Edith Steinschool op zondag 30 juni, van 11.00 uur tot 15.30 uur. Verder is er een programma waarbij ook de ouders en zelfs de opa's en oma's niet vergeten worden. De feestweek wordt afgesloten met een schoolreisje op donderdag en een toneelstuk, waarin de ouders zich van hun beste kant laten zien. Een balonnenwedstrijd tenslotte is het laatste onderdeel van het feest.
 
Veghelse Courant, 3 juli 1985   Jubilaris bij de Cehave

De heer Jan G. van de Ven begon op 21 juni 1945 zijn loopbaan als loonadministrateur, met als neventaak het verstrekken van goederen aan het personeel in het "schrale" direkt na-oorlogse jaar. Hij heeft tot op heden steeds als salarisadministrateur het bedrijf gediend. De sterke groei van ons personeel en de automatisering van de loonadministratie is voor de heer Van de Ven geen belemmering geweest om zijn veelal kontrolerende taak, ook betreffende de toepassingen van de sociale wetten, naar behoren te kunnen vervullen.
 
Veghelse Courant, 10 juli 1985; foto's: collectie Jong Nederland   Kampen Jong Nederland

De Rakkers-Zwaluwen ( 7 t/m 11 jaar) van Jong Nederland gaan op kamp in de bossen van Mierlo in een blokhut die omgetoverd gaat worden in een indianenkamp. Dit kamp is van 7 tot en met 21 augustus


De Junioren (11 t/m 15 jaar) gaan op kamp tussen de Maas en Duitsland in het Limburgse Wellerlooi in een blokhut. Dit kamp is van 13 tot en met 20 juli.Het seizoen 1985-1986 gaat in september van start met een grandioos openingsweekend voor alle leden van 7 t/m 18 jaar.

Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij de voorzitter: Aard van Hoof, Krijtenburg 2, Zijtaart
 
Veghelse Courant, 10 juli 1985   Evenementenkalender Zijtaart

Zondag 14 juli: Wielertourclub Zijtaart, Meierij route, pauze in Romalen, starttijd 9.00 uur, 78 km

Woensdag 17 juli: Slankclub Zijtaart, iedere woensdag van 20.00 - 21.00 uur trimmen in het Jeugdcentrum, toegang voor iedereeen
 
Veghelse Courant, 24 juli 1985   Wijkverpleging Zijtaart

Het spreekuur van de wijkverpleging in Zijtaart is met ingang van 1 augustus niet meer op woensdag maar op dinsdag van 16.30 tot 17.00 uur.
 
Een of andere krant in juli 1985   De KPJ afdeling Zijtaart werd interkring kampioen geworden tijdens de interkringsportdag te Heesch, waar zowel de jongens als de meisjes nogal wat ereprijzen in de wacht sleepten.

In Zijtaart stond zondagavond nog lange tijd het centrum feestelijk op zijn kop. Fanfare St. Cecilia blies de sterren van de hemel tijdens de huldiging in het clubhuis, waar buiten voor enkele honderden beelangstellenden de kampioenen nog eens in actie kwamen. Daarna duurde het feest voort tot in de kleine uurtjes.
 
Foto's: colelctie Jon van den Oever   De aspiranten van de KPJ gingen op kamp in Sevenum.
 
Dagboek Martien van Asseldonk, 8 juli 1985   's Middags van half 2 tot 3 uur dia's (over Nairobi) gedraaid voor de derde klas van de Edith Steinschool. Dat was wel leuk, een spontane groep met veel vragen.
 
Dagboek Martien van Asseldonk, 27 juli 1985   Marieke (3 jaar) heeft vandaag met haar klompen een van haar voetjes verzwikt. Ik bel Albert van de Wetering op en Jo gaat er 'savonds even met Marieke langs om haar door Albert van de pijn af te laten helpen.
 
Dagboek Martien van Asseldonk, 2 augustus 1985   Bij Martien van de Braak een videorecorder opgehaald en alvast bij de nonnen neergezet. Later lukt het afspelen niet zo goed en we moeten de band over Nairobi in zwart-wit bekijken. De ongeveer 60 nonnen waren heel geinteresseerd en ze stelden veel vragen. Ik beantwoordde, denk ik, nogal progressief. Via een microfoon kon men ook boven alles horen.

Ik had zuster Adeleida beloofd haar tekeningen te komen bekijken. ("Een heel lief kind", was ik op de kleuterschool, zei ze.) Naderhand komt ze op de fiets naar ons om me op te halen. Ze spijbelt de mis en we gaan stiekem via een zijdeur het klooster in. "Mooi werk" zeg ik beleefd, maar ik vind haar tekeningen niet mooi. Nog even de oude kleuterklas bekeken, kleiner dan vroeger, leek die. Ik herkende de grote ramen nog. Ik moest tamelijk stieken weer weg van haar, voordat de mis uit was. "Ik heb een hekel aan moeder-overste," fluisterde ze me toe in de gang. Ik vind Adeleida (eigenzinnig, als een kanarie in het kloosterkooitje, fief, doof en oud) wel sympathiek.
 
Veghelse Courant, 21 augustus 1985   Rijvereniging St. Gregorius Zijtaart.

Het gaat goed met de Zijtaartse rijvereniging. Afgelopen twee concoursen werden weer goede prestaties geboekt met het achttal in de klasse Licht. Tijdens het concours te Vinkel werd een eerste prijs behaald. Door deze eerste plaats moesten de Zijtaartse ruiters overkampen tegen de andere achttalringen. Hier kwamen de Zijtaartse ruiters met een tweede plaats uit de bus na Gemonde.
 
Veghelse Courant, 21 augustus 1985   Veteranensportdag KPJ en reunie in Vorstenbosch
Nostalgie en ritmische oefeningen

Op zondag 25 augustus duikt de KPJ in Vorstenbosch 30 jaar terug in de tijd. Toen kende men de Rooms Kathilieke Jonge Boerenstand en de Rooms Katholieke Boerinnen Jeugd Bond, die in 1966 fuseerden tot KPJ. Komende zondag wordt een sportdag georganiseerd, die er precies zo uitziet als de bekende sportevenementen van destijds en in het teken zal staan van vriendschap en een weerzien betekent van veel oud-sporters en -sportsters die elkaar vaak jaren niet meer hebben ontmoet.

Dit nostalgisch gebeuren wordt beslist geen terugkerend evenement, maar een unieke, eenmalige happening. Al maandenlang zijn de voorbereidingen in de 19 plaatsen van de kring Uden in volle gang. De jury zal de beste plaatsen met een prijs belonen. Hoofddoel van het evenement is echter niet het winnen van prijzen, maar het bieden van een dag die zijn weerga niet kent in de KPJ-geschiedenis.

Maar liefst 850 deelnemers tussen 36 en 65 jaar zullen deelnemen in dezelfde klederdracht als toen. De dames met de lange rokken in de toen gebukelijke clubkleuren en de heren met de lange blauwe broeken met witte streep en de witte blouse met opgestroopte mouwen en niet te vergeten het embleen met het kruis en de ploeg. Ook oude vlaggen worden van zolder gehaald. De sportdag wordt geopend door minister Gerrit Braks, zelf in vroeger jaren lid van de RKJB in Odiliapeel.
 
Brabants Dagblad, 25 augustus 1985; foto's: collectie van Jan van den Oever. De foto van de pyramide komt uit de collectie van de rijvereniging.   Veteranensportdag Vorstenbosch succes
Massale belangsteeling boor 840 "KPJ-oudjes"

De publieke belangstelling voor het evenement was overweldigend. Naar schatting meer dan negenduziens mensen kwamen kijken naar de verrichtingen van de dertig plussers. De 840 KPJ-ers, onder wie ongeveer 500 dames, hadden zich 's morgens na een defile door Vorstenbosch in ouderwetse KPJ-klederdracht aan de eerste sportonderdelen gewaagd: pyramides en volksdansen. Ook werden voorrondes van het hardlopen en touwtrekken gehouden.


De 19 KPJ afdelingen kwamen uit Vorstenbosch, Erp, Mariaheide, Boekel, Volkel, Eerde, Uden, Keldonk, Veghel, Venhorst, Schijndel, Boerdonk, Heeswijk, Nistelrode, Zijtaart, Loosbroek, Zeeland, Dinther en Odiliapeel. 's Middags werden de krachten gemeten in de halve finales en finales. Ook demonstreerden de KPJ-ers volksdansen.

De uitslagen:

Heren:
Marcheren: 1. Zijtaart, 2. Heeswijk
Gecombineerde oefening: 1. Vorstenbosch, 2. Boekel
Vrije oefening: 1/2 Volkel en Eerde
Pyramide: 1. Zijtaart, 2. Eerde

Toon Rovers neemt voor de veteranen van Zijtaart de eerste prijs voor de pyramidebouw in ontvangst.Dames:
Marcheren 1/2: Vorstenbosch en Nistelrode
Gecombineerde oefening: 1. Nistelrode, 2. Vorstenbosch
Vrije oefening: 1/2. Boekel en Vorstenbosch
Reidansen grote ronde: 1. Boekel, 2. Nistelrode
Reidansen erwtenpluk: 1. Mariaheide, 2. Heeswijk
 
Veghelse Courant, 28 augustus 1985   Zaterdag 31 augustus haalt CV De reigers weer oud papier op. Zaterdagavond gaat de vereniging op een excursie bij exportslachterij Boekos, waar prins Jan den Twidde een rondleiding door het bedrijf verzorgt. De avond wordt besloten met een feestavondje bij Jos van de Ven in de schuur.
 
Veghelse Courant, 28 augustus 1985   Druk programma fanfare St. Cecilia

De Zijtaartse fanfare start het naseizoen direct met diverse optredens. Allereerst neemt St. Cecilia de uitnodiging aan om deel te nemen aan de muziekfestivals van de Efteling op zondag 18 augustus. Supporters kunnen mee voor zover er plaats over is in de bussen.

Vervolgens vindt op zaterdag 24 augustus de traditionele rondwandeling plaats over de Biezen. Jarenlang ontvangt de familie Rooyakkers op Krijtenburg de muzikanten en de buurtbewoners. De route gaat dit jaar over Corsica.

Op zondag 1 september geeft de fanfare een concert te Eerde bij het jubileum van de drumband aldaar. Weer een andere traditie wordt voortgeet op zondag 8 september. Dan verlenen de majoretten, drumband en fanfare hun medewerking aan de herdenkingsplechtigheid van de ous-strijders van het regiment I-II-17-R.I. bij het monument aan de Zuid-Willemsvaart.

Zaterdag 7 september heeft de fanfare de primeur de nieuwe burgemeester te mogen ontvangen met muziek, als deze de eerste stappen zet op Veghels grondgebied.
 
Veghelse Courant,  4 september 1985   Zilveren Priesterfeest

Onze dorpsgenoot pastor Jan van den Hurk van de Congregatie van de Paters der Heilige Harten herdent op 4 september het feit dat hij 25 jaar geleden door monseigneur Moors in Valkenburg tot priester werd gewijd. Pastor Van den Hurk zal dit met de gemeenschap Zijtaart dankbaar en feestelijk herdenken met een plechtige Eucharistieviering op zaterdag 7 september om 14.00 uur in de parochiekerk. Aansluitend hierop is er gelegenheid voor ieder om te feliciteren in zaal Bresco Bar tot 17.00 uur.

Na het beeindigen van zijn studie in 1960 was pastor Van den Hurk tot september 1962 voor zijn patoraal jaar in Nuland. Gedurende de jaren 1962 tot 1972 was hij als missionaris werkzaam in Portugal. Van 1973 tot 1976 was hij pastor in Weiteveen, waar hij om gezondheidsredenen ontslag moest nemen.

Na een rustperiode tot oktober 1977 bij de Paters Damianen in St. Oedenrode volgde er een hartoperatie in Amerika. Na herstel was pastor Van den Hurk nog werkzaam in de parochie Gestel (Zuid), alsmede rector bij de Zusters in Amersfoort. Na in 1980 nog werkzaam te zijn geweest bij de opleiding van priesterstudenten in Valkenburg, werd hij in augustus 1984 aanhesteld als novicen-meester in Amersfoort, waar hij nu werkzaam is.
 
Dagboek Martien van Asseldonk, 7 augustus 1985   Op het kerkhof geweest, waar Richard van Nunen een graf aan het graven was voor Bertha Vogels. Driekse van Reibroek was vandaag begraven.
 
Dagboek Martien van Asseldonk, 7 september 1985   Tonia de Booij (de Visser, vrouw van Piet van den Hurk) is gisteravond gestorven, 73 jaar, hartpatient. Vandaag zou haar zoon Jan van den Hurk zijn priesterfeest vieren.
 
Een of andere krant kort na 7 september 1985   In Zijtaart is afgelopen zaterdag de viering van het zilveren priesterjubileum van pastor Jan van den Hurk niet doorgegaan. Vrijdagnacht kwam de moeder van de jubilerende pastor in Zijtaart plotseling te overlijden, waarop men besloot de feestelijkheden af te gelasten. In plaats van de jubileummis werd zaterdagmiddag een eucharistievering gehouden tot intentie van de oveledene.
 
Brabants Dagblad, 7 september 1985   Teleurgesteld, dat zijn de inwoners van Zijtaart een beetje nu de gemeente Veghel Zijtaart niet toestaat de nieuwe burgemeester op eigen wijze te verwelkomen. In Zijtaart namelijk wilde men de heer Isaac Keijzer en zijn familie in het hart van het dorp met veel muziek verwelkomen en in een speciale open auto een rijtour laten maken langs een haag van mensen. Daarna zou de burgemeester weer kunnen overstappen in zijn eigen auto om de reis naar Veghel voort te zetten.

De Zijtaartse bevolking zou vandaag al vroeg uit de veren komen om het dorp feestelijk te versieren. Via een huis-aan-huis-stencil waren alle bewoners opgeroepen de intocht luister bij te zetten. Voor de plannen van Zijtaart heeft Veghel nu een stokje gestoken, omdat men bang is dat de verwelkoming teveel tijd gaat kosten en het volledige programma zal stagneren.

Het programma is nu weer teeruggedraaid: verwelkomen met muziek aan de grens van Zijtaart. De Zijtaartse organisatoren verzekerden dat de versiering toch doorgaat. Men hoopt toch nog op veel belangstellenden.
 
Brabants Dagblad, 9 september 1985   Nieuwe burgemeester Isaac Keijzer zaterdag in Veghel geinstalleerd.
"Problemen optimistisch benaderen"

Zaterdagmiddag werd burgemeester Isaac Keijzer (52) geinstalleerd door de loco-burgemeester F. Peijnenburg. Daarvoor was hij eerste burger in Waalre. Hij zei: "Ik heb vooralsnog geen behoefte een bepaalde gedachte uit te spreken of een beleid uit te stippelen. Gewoon op de ingeslagen weg doorgaan (..)". Keijzer is Nederlands Hervormd. De aandacht in de persberichten hierover vindt hij niet meer van deze tijd.
 
Brabants Dagblad, 9 september 1985   De Veghelse brandweer is het afgelopen weekeinde vier keer in actie gekomen. Twee keer moesten de brandweerlieden naar Zijtaart, waar vrijsagavond de korte storm een boom velde. Die kwam terecht op het wegdek van Corsica.

Zaterdagavond was er een flinke schoorsteenbrand in de Pastoor Clercxstraat in Zijtaart. Door snel ingrijpen van de brandweer kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg op het rieten dak,
 
Veghelse Courant,  11 september 1985   Evenementenkalender Zijtaart

Zondag 15 september: M.C. de Jagers, crosswestrijd, Industrieterrein Veghel

Zondag 15 september: Wielertourclub Zijtaart, tocht de Bergen, pauze Helenaveen, 90 km, starttijd 9.00 uur
 
Veghelse Courant,  18 september 1985   Rijvereniging St. Gregorius

De Zijtaartse rijvereniging heeft deelgenomen aan de gewestelijke kampioenschappen in Asten-Heusden. Er werd gestart met een achttal in de klasse Licht, wat uiteindelijk resulteerde in een 9de plaats.

Het laatste buitenconcours waar de Zijtaartse rijvereniging aan deelneemt is het kringconcours in Venhorst op zomdag 27 september. Hierna volgen spoedig weer de winterwedstrijden.
 
Veghelse Courant,  25 september 1985   Aanstaande zaterdag zullen leden van de carnavalsvereniging de Reigers uit Zijtaart weer huis aan huis oud papier ophalen.
 
Dagboek Martien van Asseldonk, 29 september 1985   's Middags doen we mee met de fietstocht van de Evenementengroep. Die gaat via Rooi, tussen Rooi en Schijndel en Deert terug. Het is mooi weer. Tot de grote pauze fietsen we met ons pap (Piet van Asseldonk), ome Jan en tante Jaan (van de Tillaart) op. Op de terugweg onder andere met onze Theo meegereden. Naderhand naar Ton de Rooy, zogenaamd naar 'de prijsuitreiking', die er niet is. Onze Theo was er later Willy Henst en Spanjers. Er is veel bier.
 
Brabants Dagblad, 12 oktober 1985   In Zijtaart heeft de bond van bejaarden op uitbundige wijze het vierde lustrum gevierd. Na een eucharistieviering in de parochiekerk was er verder feest in zaal Verdantvoort, waar tijdens de receptie burgemeester I. Keijzer een geestige toespraak hield.

Onder de feestgangers bevonden zich nof vier oprichters. Ook de 88-jarige Aart Langens was van de partij. Tijdens het feest kwamen verschillende leden met sketches op de planken. Gistermiddag kregen alle leden een fruitmand thuis.
 
Veghelse Courant, 16 oktober 1985   Evenementenkalender Zijtaart

Zondag 20 oktober: Wiertourclub Zijtaart, Padua tocht, zonder pause, 45 km, starttijd 9.00 uur

Maandag 21, dinsdag 22 en donderdag 24 oktober: K.V.B. kursus lekkere puddingen in zaal Versantvoort

Dinsdag 22 oktober: K.V.B. handwerken en kreatief bezig zijn van 9.30 - 11.30 uur bij Ton de Rooij

Woensdag 23 oktober: K.V.B. gymles van 20.00 - 21.00 uur in de sporthal

Woensdag 23 oktober: Slankklup Zijtaart, trimmen van 20.00 - 21.00 uur in het Jeugdcentrum

Donderdag 24 oktober: K.V.O. kursus praten en luisteren, plaats De Bklauwe Kei, aanvang 13.30 uur tot 16.00 uur

Zaterdag 26 oktober: oud papier ophalen door de carnavalsvereniging De Reigers
 
Rouwadvertentie   Op 20 oktober 1985 overleed pater Jan van den Hurk S.S.C.C. (van de Paters van de Heilige Harten) te Emmer Compascuum, waar hij een retraite preekte.
 
Veghelse Courant, 23 oktober 1985   Carnavalsvereniging De Reigers

Op 9 november start men in Zijtaart de carnavals activiteiten tijdens het traditionele 11-11 bal in zala De Rooy. Ook wordt dan afscheid genomen van de jeugdraad van elf. Tevens zal dan de trekking verricht worden van de grote loterij waarvoor in de komende weken de loten huis aan huis verkocht worden. De hoofdprijs is een luxe radiocassetterecorder.
 
Foto's: colelctie Aard van Hoof   Ouderavond van Jong Nederland in De Molensteen in 1985
 
Dagboek Martien van Asseldonk, 25 oktober 1985   Jan van den Oever (senior) was vandaag onverwacht overleden, waarschijnlijk aan een hartinfarct. Ook Ties Verbruggen stierf vanavond. Kanker, geloof ik. Het vriest 's avonds al een paar dagen.
 
Veghelse Courant, 30 oktober 1985   Evenementenkalender Zijtaart

Zondag 3 november: Blaaskapel De Boemelaars, optreden in de Watersteeg, aanvang 10.30 uurr

Maandag 4 november: K.V.O en K.V.B., lezing door Dr. R. van Laere, huisarts te Liempde, over oude Brabantse tradities rondom geboorte en huwelijk in de jaren 1880-1920. Deze avond wordt gehouden in zaal Ton de Rooy, aanvang 20.00 uur

Dinsdag 5 november: K.V.B. handwerken en kreatief bezig zijn van 9.30 - 11.30 uur bij Ton de Rooij

Dinsdag 5 november: K.V.O. studiemiddag voor alle agrarische vrouwen. Thema verzelfstamdiging van de vrouw in de land- en tuinbouw in de Blauwe Kei, aanvang 13.30 tot 15.45 uur.

Woensdag 6 november: K.V.B. gymles van 20.00 - 21.00 uur in de sporthal

Woensdag 6 november: Slankklup Zijtaart, trimmen van 20.00 - 21.00 uur in het Jeugdcentrum

Woensdag 6 november:  bespreking Stichting Zijtaarts Belang met Kerkbestuur over de toekomst van onze parochie, aanvang 20.00 uur in de Edith Steinschool

Donderdag 7 november: K.V.O. kursus praten en luisteren, plaats De Blauwe Kei, aanvang 13.30 uur tot 16.00 uur

Zaterdag 9 november: carnavalsvereniging De Reigers en blaaskapel De Boemelaars houden het 11-11 bal bij Ton de Rooy, aavang 20.00 uur met loterij
 
Veghelse Courant, 6 november 1985   Jeugdbeweging Jong Nederland houdt kollekte Jantje Beton
 
Veghelse Courant, 13 november 1985   Zijtaartse deelnemers aan Nederlandse kampioenschappen

Voor het eerst in bijna 85 jaar geschiedenis van de fanfare St. Cecilia zijn drie leden er in geslaagd zo'n hoog nivo te bereiken dat zij deel mogen nemen aan de Nederlandse Kampioenschappen voor solisten en ensembles. Deze worden gehouden op 7 november te Oud-Gastel. Aan het nationaal kampioenschap doen mee Marieke van Zutphen, Harrie van de Tillart en Hans van de Ven op euphonium-tuba. Deze drie leden werden reeds eerder Brabants kampioen.
 
Veghelse Courant, 20 november 1985   Evenementenkalender Zijtaart

Zondag 24 november: intocht St. Nicolaas met medewerking van de fanfare St. Cecilia, de Sint en zijn Pieten komen om 15.00 aan

Maandag 25 en donderdag 28 november: K.V.O kursus taart bakken in zaal Versantvoort, aanvang 19.30 uur.

Dinsdag 26 november: K.V.B. handwerken en kreatief bezig zijn van 9.30 - 11.30 uur bij Ton de Rooij. 's Avonds kienavond in zaal Versantvoort, toegang iedereen

Woensdag 27 november: K.V.B. gymles van 20.00 - 21.00 uur in de sporthal

Woensdag 27 november: K.V.B. kindermiddag

Woensdag 27 november: Slankklup Zijtaart, trimmen van 20.00 - 21.00 uur in het Jeugdcentrum

Donderdag 28 november: K.V.O. kursus praten en luisteren, plaats De Blauwe Kei, aanvang 13.30 uur tot 16.00 uur

Zaterdag 30 november: oud papier ophalen door carnavalsvereniging De Reigers

Zaterdag 30 november: optreden van de Doe het zelver band in de Bresco bar, aanvang 20.30 uur

Zaterdag 30 november en zondag 1 december: Zijtaartse Toneelvereniging geeft een uitvoering in de Molensteen, aanvang 20.00 uur
 
Brabants Dagblad, 22 november 1985   Matige prestaties op solistenvoncours

De zestiende aflevering vam de solistenwedstrijd voor blassmuzikanten in Reek zit er weer op. Er vielen veel minder eerste prijzen dan in voorgaande jaren. Bij de solistenwedtsrijden krijgen deelnemers met minder dan 24 punten geen prijs, 24 tot 18 punten levert een derde prijs op, 28 tot 32 punten een tweede prijs, 32 tot 36 punten een eerste prijs en bij 36 of meer punten een eerste prijs met lof van de jury. Er zijn in totaal 40 punten te halen.

De Zijtaartse deelnemenrs die een eerste prijs behaalden zijn:

Eerste divisie; Ellen van de Berkmortel, Harrie Habraken, Harrie van de Tillaart en Hans van de Ven (samen als duo), Hans van de Ven (alleen), Walter van de Berkmortel, en Marieke van Zutphen

Tweede divisie: A. van de Tillaart, eerste prijs
 
Dagboek Martien van Asseldonk, 23 november 1985   Er is 's nachts weer een dikke pak sneeuw gevallen.
 
Brabants Dagblad, 25 november 1985; foto's: collectie Martien van Asseldonk   In Zijtaart is gisteren Sint Nicolaas ook met vlag en wimpel en fanfaremuziek binnengehaald. Een verrassend element kende de intocht toen een piet op een 10 meter hoog dak was geklommen en er niet meer af durfde. Een hoogwerker van de Veghelse brandweer moest eraan te pas komen om de piet weer met beide benen veilig op de grond te zetten. Door de jeugd van Zijtaart werd de waaghals daarna flink uitgelachen.
 
Dagboek Martien van Asseldonk, 27 november 1985   De sneeuw is weer zowat gedooid. Er valt nog wel natte sneeuw en regen vandaag.
 
Veghelse Courant, 20 november 1985; Brabants Dagblad, ongeveer 29 november 1985   Eerste voorstelling toneelclub Zijtaart

De Zijtaartse Toneelverening die begin dit jaar werd opgericht, komt in het oprichtingsjaar al direct met een toneelstuk op de planken. In het Jeugdcentrum De Korenmolen wordt zaterdag en zondag om 20.00 uur het stuk "Die rare familie" voor het voetlicht gebracht. De nieuwe toneelvereniging telde bij de oprichting op 29 april dit jaar 30 leden. Negen spelen nu een rol.

Piet van de Hurk, voorzitter van de Zijtaartse Toneelvereniging: "We hebben de verwachtng dat er veel belangstelling is voor de twee uitvoeringen. Het leeft geweldig onder de bevolking. Er wordt regelmatig naar gevraagd."

Evert Bosch, akteur in het nieuwe stuk, verhaalt hoe in 1970 de laatste toneelvereniging in Zijtaart ter ziele ging. "Zelf was ik lid van de Nederlandse Katholieke Vakvereniging die een eigen toneelgezelschap had. Maar toen het N.K.V. opgeheven werd, verdween ook het toneelgezelsschap." Veel leden van dit opgeheven toneelgezelschap hebben zich nu aangesloten bij de Zijtaartse Tonbeelvereniging.

Het stuk speelt zich af in de grote stad ten huize van professor Walter Weber. Het prille, gelukkige huwelijk van Walter en Henny Weber gaat woelige tijden tegemoet. Walter draagt namelijk een geheim met zich mee uit zijn eerste huwelijk, een geheim dat hij steeds voor zijn tweede vrouw heeft verzwegen. Op een gegeven moment verschijnt een vroegere studievriend met een voor Weber verbijsterende mededeling. Waartoe die allemaal leidt, is het komende weekeinde te zien in Zijtaart.
 
Dagboek Martien van Asseldonk, 30 november 1985   's Avonds naar het toneelstuk van de Zijtaartse toneelvereniging. Een bij vlagen leuk stuk, waarbij vooral het kennen van de spelers (Noud van Asseldonk, Wim van Hoof, Evert Bosch, enz.) leuk was. Hierna naar Ton de Rooy die 10 jaar 'bestaat'.
 
Brabants Dagblad. 3 december 1985   Vandaag komt een cameraploeg van de NOS naar Zijtaart om er in het kader van de wegenstructuur opnamen te maken voor het tv-progamma Van Gewest tot Gewest. Verslaggevers zullen er praten met eigenaren die nu grond hebben liggen in het toekomstige trace van de nieuwe autosnelweg A 50.
 
Brabants Dagblad. 15 december 1985   J. (Has) Visseers aan de Pater Vervoortstraat 3 is winnaar geworden van de voortuinenwedstrijd, die ieder jaar in Veghel door de afdeling van de KMTP wordt georganiseerd. Met de heer Vissers, die ebslag legde op de prachtige kampioensbeker, wasren er nog 20 andere eerste prijswinnaars. Burgemeester Van Weegen reikte gisteravond in de Blauwe Kei de prijzen uit.
 
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads