Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1982

Veghelse Courant, 7 januari 1982   Collecte Pater van de Ven

De door de evenementengroep gehouden fwocollecte voor Pater van de Ven heeft een totaalbedrag van f2.002,42 opgebracht. Harrie van de Ven is op 7 januari vanuit Nederland vertrokken naar zijn missiepost Drodo in Zaire. Namens Harrie dank aan de Zijtaartse bevolking voor het medeleven en de gulle gaven.
Brief van Willy Henst aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 11 maart 1982   Begin januari is Elie (van de Berkmortel, leidster van Jong Nederland) getrouwd met Ties Kluyt(mans). Het bestuur was uitgenodigd 's avonds. Het was een geweldig feest met als hoogtepunt natuurlijk de levensloop van Ties, dit sloeg werkelijk alles. Van tevoren waren er al wat liedjes gezongen en zo. Ook Gerdie (van de Donk) met nog een vriendin hadden een geweldig lied gebracht.

's Middags waren we met een stel op receptie geweest zoals gewoonlijk. We hadden weer geweldige liederen ten gehore gebracht, ahum. We waren ook verkleed, maar ik weet niet meer wat het voor moest stellen, alleen dat onze gezichten rood gemaakt waren weet ik nog en we hadden een papieren boot bij, heel groot, waar we allemaal achter stonden.
 
Veghelse Courant, 7 januari 1982   Ter ziele

De Zijtaartse evenementengroep kampt met moeilijkheden. Het ziet er naar uit dat de aktie voor Pater van de Ven wel eens de laatste geweest zou kunnen zijn. Een tekort aan medewerkers maakt het de groep bijna onmogelijk nog langer door met de werkzaamheden door te gaan. Wie belangstelling heeft kan zich bij de evenementengroep aansluiten door zich op te geven bij: Piet van de Tillaart, tel. 50494, Ad van Nunen, tel. 50087 of Mari Pennings, tel. 41209.
Veghelse Courant, 7 januari 1982   VV Soffelt

Op maandag 11 januari aanstaande wordt er weer een rikavond gehouden in cafe van de Sanden, aanvang 8 uur. Iedereen is dan ook weer van harte welkom.
Brief van Willy Henst aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 11 maart 1982   Dit jaar was Zijtaart aan de beurt om het leiding-weekend (van Jong Nederland) te organiseren. Het speelde zich wederom af in de Helvoirt in de Hoge Distel. Ook dit was weer een succes. De weekend commissie had een non-stop programma gemaakt, dus de hele nacht door, deelname vrijwillig na 1.00 uur. Er waren weinig vrijwilligers.
Brabants Dagblad, 15 januari 1982   In Veghel heeft gisteren het echtpaar Martinus van de Biggelaar en Johanna Verbruggen (Biezendijk 4) het gouden huwelijksfeest gevierd. Ties van de Biggelaar (77) is geboortig uit Sint-Oedenrode. Mevrouw van de Biggelaar (73) aanschouwde in Eerde het levenslicht. Na hun huwelijk woonde het echtpaar een aantal jaren op de Ollandse stek in Sint-Oedenrode waar ook hun drie kinderen ter wereld kwamen. Nog voor de oorlog verhuisde het echtpaar naar Veghel. In de H. Hartkerk werd gisteren een mis uit dankbaarheid opgedragen door pastoor Van de Boom.
Veghelse Courant, 7 en 14 januari 1982   Carnavalsvereniging De Reigers Zijtaart

De voorbereidingen voor de pronkzittingen in Zijtaart zijn achter de rug en het definitieve programma is klaar. Het belooft weer een spektakel van jewelste te worden. Dit jaar zullen van de Zijtaartse verenigingen het

 koor en de dames van het VNKV hun opwachting maken. Ook de blaaskapel onder leiding van Albert van Zutphen verleent weer medewerking, evenals de grote dansmariekes onder leiding van mevrouw Corry Vesters en de kleine dansmariekes onder leiding van mevrouw Phil van der Heijden. Het hoogtepunt van de avond zal ongetwijfeld de onthulling van de nieuwe prins worden. Nadat prins Willem de derde, prinses Sjaan en adjudant Antoon van de Wuytenburg afscheid genomen hebben, zal de nieuwe heerder op een carnavalleske manier ten tonele gevoerd worden. De  Prinsencommissie, die dit jaar voor het eerst geinstalleerd is, heeft geprobeerd er een leuke onthulling van te maken. Jammer dat de zaalruimte beperkt is, want de pronkzitting was binnen 2 uur uitverkocht. De kaarten waren te koop voor f 10,-- per stuk bij Evert Bosch en Jan van Uden.

Donderdag 21 januari is er een vergadering met de diverse buurten en personen over de optocht op zaterdag 20 februari. De vergadering begint om 20.30 uur bij Ton de Rooy.

Foto's: collectie carnavalsvereniging De Reigers   Erik van Zutphen was jeugdprins en Mariska van Helvoirt miss
 
Veghelse Courant, 21 januari 1982   Carnavalsvereniging De Reigers Zijtaart.

Prins Marinus den Urste heerser over Reigerland.

In een bomvolle en gezellige gymzaal "De Molensteen" is afgelopen zaterdag 16 januari de nieuwe prins carnaval vcan Zijtaart met veel eerbetoon ten tonele gevoerd. Het is Marinus van Nunen die samen met zijn echtgenote Sientje en adjudant Theo van Asseldonk het komende carnavalsjaar over het reigersland zal regeren.

In het dagelijks leven is Prins Marinus den Urste tuinder van beroep en woont op Soffelt. Bij de carnavaleske onthulling kwam Prins Marinus onder een reiger, voorafgegaan door een stel zwarte slaven de gymzaal binnen. Een voor een kwamen onder de zwarte slavenkleden de raad van elf te voorschijn. Als voorlaatste Jan van Uden die de raad ging verlaten om meer tijd aan zijn bestuursfunctie te kunnen besteden. De oude prins Wim van de Sande keerde voor hem terug in de raad. Als voorlaatste kwam Theo van Asseldonk onder het slavenkleed vandaan, die als nieuwe adjudant prins Marinus terzijde zal staan, samen met prinses Sien.

De pronkzitting werd gepresenteerd door Evert Bosch. Na een optreden van de dansmariekes - groot en klein - onder leiding van de dames mevrouw Vesters en mevrouw van der Heijden, bracht het gemengd koor van Jos Banens een feestelijke putpourri. De heer Jacobs bracht een interessante opvoering van Die lustige Witwe, waarbij de nieuwe prins bijna de vernieling in ging... Later kwam hij nog eens terug als clown. De NKV-dames toonden aan dat zij er wat van kunnen als blaaskapel, mochten de Boemelaars eens... Hoogtepunten waren verder het optreden van Leo van den Hurk uit Helmond als de Spaanse gastarbeider en een optreden van Evert en Jeroen Bosch als boer en kwajongen.

Nadat de raad van elf en de bestuursleden onderscheiden waren in de orde van het "aspergemesje" volgde de onderscheidingen in de orde van vedienste. Hiervoor kwamen de volgende personen in aanmerking: Tinus van de Linden voor het vele werk in de vereniging en het telkens weer beschikbaar stellen van materialen voor wagen en pronkzitting. Bert Vissers voor het vele werk voor de jeugd van de voetbalvereniging VOW. Karin Bosch voor het tien-jarig lidmaatschap van de dansmariekes en tenslotte mevrouw Truus Bosch, echtgenote van de voorzitter voor het vele werk voor de vereniging.
Brabants Dagblad, eind januari 1982   Koud wassen (geen wasvoorschrift)

In het kerkdorp Zijtaart werd een man gesignaleerd die zich had ontdaan van zijn kleding en vrolijk rondliep in een weiland en zich spontaan begon in te wrijven met sneeuw. De politie trof de man, die weer gekleed was in pantalon, aan en nam hem mee voor verhoor mee naar het bureau. Daar vertelde de man dat bij hem plotseling de behoefte opkwam om zich te ontkleden en te wassen met sneeuw. Het is ons niet bekend of deze man vaker deze vorm van ontspanning heeft bedreven.
Brabants Dagblad, 25 januari 1982   De Vrouwenbeweging van het NKV in Zijtaart houdt maandag de algemene jaarvergadering in zaal Versantvoort. Eerst is er een eucharistieviering om zeven uur in de kerk. Mevrouw (Van de Ven-) van Berkel, die 16 jaar bestuurslid geweest is, treedt af, evenals mevrouw Van de Berkmortel - Timmers. Mevrouw Van Hooydonk - Van Schijndel is wel bereid in het bestuur te blijven. De dames Van Asseldonk - van der Heijden, Pennings - De Korte en Timmers - van de Hurk zijn kandidaat voor de opengevallen functies.
Brabants Dagblad, 26 januari 1982   Nieuwe voorzitster bij NKV-vrouwen afdeling Zijtaart.

Tijdens de jaarvergadering van de NKV-vrouwen is mevrouw Raaymakers gekozen als nieuwe voorzitster. Zij volgt mevrouw Van de Ven op die ruim 16 jaar het voozitterschap heeft bekleed.De jaarvergadering werd voorafgegaan door een eucharistievering. Na de opening door mevrouw Van de Ven, het jaarverslag en het kasverslag volgde de bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar waren Van de Ven en mevrouw Van de Berkmortel. Aftredend en wel herkiesbaar was verder mevrouw van Hooydonk, die wel herkozen werd. In de vacatures werden gekozen de dames Van Assendelft en Timmers. Daarna werd Raaymakers tot nieuwe voorzitster gekozen. Namens de leden sprak vice-voorzitster Korsten een afscheidswoord tot de scheidende bestuursleden en bood hen een cadeau aan.

De NKV mannen lieten zich ook niet onbetuigd en hadden voor de scheidende voorzitster ook een cadeautje. Van de Ven dankte in haar afscheidswoord voor de cadeaus en voor de medewerking van de afgelopen jaren. Na de pauze werd de avond verder verzorgd door de Ontspanningsgroep met toneel.
Brabants Dagblad, 28 januari 1982.   Nog geen ponyclub opgericht in Zijtaart

De oprichting van een ponuclub in Zijtaart is niet gelukt. Er waren te weinig belangstellenden op de bijeenkomst van 27 januari 1981 in cafe Ton de Rooy om de oprichting te realiseren. De initiatiefnemers hebben echter besloten de moed niet op te geven en meer propaganda te maken onder de bevolking.

Op de bijeenkomst van ruitersportvereniging St.-Gregorius in Zijtaart kwam verder de huldiging van voorzitter Cor Coppens aan de orde. Hij is al 25 jaar lid van de club. Bestuuslid Harrie van Berkel vertelde de aanwezigen dat Coppens negen jaar commandant-voorzitter is. Van Berkel dankte de jubilaris voor diens verdiensten en bood hem een schilderstuk aan. Het schilderij is vervaardigd door Hans Bekkers en stelt Cor met z'n beroemde paard Salaika voor. Mevrouw Coppens ontving een bloemetje. Verder werd Aad van de Wetering uit St.-Oedenrode bekendgemaakt als de nieuwe instructeur van de club.

Wedstrijddata 1982:
28 februari: gecombineerde wedstrijd in Zeeland
7 maart: dressuurwedstrijd in Uden
28 maart: dressuurwedstrijd in Mariaheide (Rabobokaal)
4 april: dressuurwedstrijd in Uden
12 april: springwedstrijd in Heeswijk
18 april: concours in Den Dungen
23 mei: concours in Vehorst
31 mei: concours in Schijndel
22 augustus: concours in Uden
Veghelse Courant, 28 januari 1982   De heer Van de Tillaart: Evenementengroep Zijtaart na zes jaar op losse schroeven.

"Zes jaar geleden zijn we begonnen met zo'n vijftien man. Nu hebben we nog maar vijf mensen over. We hebben een paar keer een oproep gedaan voor nieuwe medewerkers, maar men schijnt er niet voor te porren te zijn in de eigen plaats dingen te organiseren waar iedereen wat aan heeft", aldus de heer Van de Tillart, een van de initiatiefnemeers van de eens goed draaiende Zijtaartse evenementengroep, waarvan het er momenteel naar uitziet dat hij door gebrek aan medewerking ter ziele zal gaan. Een trieste aangelegenheid volgens de vijf nog resterende medewerkers van de groep.

Van de Tillaart: "Met die vijf man kunnen het beslist niet aan. Je moet niet veergeten dat we allemaal ook nog wel wat anders te doen hebben. De laatste drie jaar zijn we met ons vijven, we hbben er een zware klus aan gehad om de werkzaamheden voort te blijven zetten. Een van de medewerksters is kort geleden bevallen, een is er hoofd van een school buiten Zijtaart en moet veel weg, een andere medewerker moet drie avonden per week zelf naar school en zelf ben ik ook veel weg. Toen we net meer man waren konden de taken verdeeld worden en konden we het aan en zelfs af en toe nog eens wat nieuws organiseren. Nu kunnen we het met veel moeite nog maar net af, maar het vergt een hoop van je."

Ligt er in Zijtaart echt een taak voor een evenementengroep? Van de Tillaart: "Zeker. Over het algemeen is men behoorlijk enthousiast geweest over de dingen die we organiseerden. Als we wat deden werd het bijna altijd een succes. Jammer is het wel dat we op de groep waar we eigenlijk voor begonnen zijn nooit veel vat hebben kunnen krijgen. Het ontstaan van de groep is eigenlijk in de kroeg gebeurd. Een gegeven moment viel het woord jeugd. Men vond dat er voor die groep in Zijtaart meer gedaan moest worden. Het is begonnen met de organisatie van koninginnendag. Daarna volgden de wandeltochten, het draaien van films en een disco-avond. Er worden nu ook in de cafe's disco-avonden gehouden, dus daarvoor zijn wij niet meer nodig. Toch heeft de jeugd nooit echt enthousiast gereageerd. Die groep van 13 tot 17-jarigen, daar krijg je geen vat op. We hebben toen onze oktiviteiten verlegd. Dat werd in Zijtaart goed ontvangen. Als aan een gezinsfietstocht een paar honderd mensen meedoen en je weet dat Zijtaart maar 1500 inwoners heeft, mag je toch van een succesje spreken. Ook de wandeltochten werden goed bezocht. We heben altijd veel aan de kermis gedaan en waren eigenlijk van plan om ook weer een evenementenkalender bij te gaan houden. Dan hoeven de verenigingen die iets willen organiseren maar bij je te komen om een datum te plannen waarop nog niemand anders wat heeft staan. Je krijgt geen overlappingen meer."

Wat deden jullie nog meer naast het organiseren van evenementen? Van de Tillaart: "We hielden ook geldinzamelingsakties. We haalden elk jaar geld bijeen voor de misionarissen uit Zijtaart voor diegenen die thuis waren. We hebben in Zijtaart twee misionarissen, een broeder, een zuster en een echtpaar in het ontwikkelingswerk. Het zou jammer zijn als die mensen thuis komen en er is niemand die er voor zorgt dat ze bij hun vertrek wat mee kunnen nemen naar hun land. Je laat die mensen toch niet met lege handen vertrekken?

Verder lenen we mensen uit aan verenigingen als er wat te organiseren valt en ze zelf geen mankracht genoeg hebben. We kunnen momenteel door gebrek aan mankracht niet veel meer doen, maar wat we doen, doen we wel goed, grondig."

Hoe zit het met de financien? Van de Tillaart: "We bedruipen onszelf. We hebben geen subsidie, we zijn geen vereniging of commissie. Het is geheel vrijblijvend. In feite zijn we momenteel een beetje het verlengstuk van het Oranjecomite. Ook de organisatie daarvan hebben we stilzwijgend overgenomen. Waar het om gaat is dat mensen ons wel weten te vinden als er wat te organiseren valt, maar dat ze niet bereid zijn om mee te werken in onze groep. Dit is echt onze laatste noodkreet. Als er niemand komt naar aanleiding van dit verhaal is het definitief afgelopem met de evenementengroep, hoe zeer het ons ook aan het hart gaat."
Brabants Dagblad, 2 februari 1982. Foto: collectie Jan van den Oever. Voor de namen zie de fotogalerij van de jaren tachtig.   KPJ Zijtaart 60 jaar.
Zaterdag receptie en onthulling nieuwe vlag.

De KPJ Zijtaart bestaat vandaag 60 jaar. De organisatie viert dat feest aanstaande zaterdag met een mis in de parochiekerk (drie uur), een koffietafel in zaal De Rooy (vier uur) en een receptie tussen vijf en zeven uur in zaal De Rooy, waar iedereen welkom is. 's Avonds wordt er gefeest met leden en oudleden. Tijdens de receptie worden de nieuwe vlag en de nieuwe bekerkast van de vereniging onthuld.

De KPJ ontstond in 1966 als open jongerenorganisatie uit een fusie tussen de Rooms-Katholieke Jonge Boerenstand (RKJB) en de Boerinnen Jeugd Bond. Het oorspronkelijke agrarische karakter van de vereniging begon steeds meer te vervagen en in 1970 werden de agrarische aktiviteiten ondergebracht in een aparte sectie binnen de KPJ met eigen besturen op kring- en gewestelijk niveau. Vooral algemene activiteiten werden aangeslingerd, terwijl het ledenbestand aanzienlijk verjongde. In leeftijd varieren de KPJ 'ers van 11 tot 30 jaar. Groepsverband staat centraal binnen de club, die voorziet in een behoefte op het terrein van het jeugd- en jongerenwerk.

De Zijtaartse afdeling kwam in 1922 van de grond met 27 leden, die al meteen een uitstapje maakten naar de H. Landstichting in Nijmegen. Vandaag de dag telt de vereniging 97 leden, die op allerlei terreinen beziggehouden worden. De sport vormt daarbij de belangrijkste, aldus het bestuur, dat bestaat uit voorzitster Lenie van de Rijt, secretaris/penningmeester Ietje van Berkel, Henry van de Ven, Harrie van den Oever, Bert van Nunen, Marcia van de Tillaart, Anita van Hoof en Bart van Sleuwen.

In 1948 hield de club de eerste gecombineerde sportdag binnen de Kring Uden in Zijtaart. De jonge boerinnen van Zijtaart stalen toen de show, op de voet gevolgd door de struise dames uit Odiliapeel en Eerde. Het wedstrijdverslag van toen vermeldt, dat Loosbroek niet was komen opdagen, terwijl de jonge boeren uit Heeswijk eerste werden in het algemeen klassement, die van Dinther laatste...

De Zijtaartse KPJ heeft veel prijzen weggesleept op vele sportieve ontmoetingen. De prijzenkast staat vol met minstens 500 bekers. Schrijnend ervaart het bestuur nog steeds het gemis van een echt clubhuis, dat er nooit in gezeten heeft. "We moeten het doen met de uitbreiding van de sporthal, die dit jaar wellicht gerealiseerd wordt", aldus het bestuur.

De KPJ in Zijtaart bloeit nog steeds. Vooral sport slaat de klok, want van cultuur is de afgelopen tijd weinig terechtgekomen. Daar bestond weinig belangstelling voor. Het 60-jarig bestaan vormt een aardige aanleiding daaraan te gaan werken.
Veghelse Courant, 4 februari 1982   Katholieke plattelandsjongeren Zijtaart vieren 60-jarig jubileum.
1922-1982 - Een reden om feest te vieren

De KPJ Zijtaart, toen nog de Rooms Katholieke Jonge Boerenstand, werd in 1922 opgericht door rector W. van Kessel, destijds geestelijk adviseur van de NCB, die een oproep deed om de bestaande bond van oudleerlingen om te zetten in afdelingen van de RKJB, voor alle jongeboeren van zestien tot dertig jaar. Pas in 1966 werd de RKJB omgezet inKatholieke Plattelands Jongeren en werd meteen de leeftijd veranderd in aspiranten van 10 tot 15 en ouderen van 15 tot 30 jaar. Ook vond er een fusie plaats waardoor jongens en meisjes gezamenlijk gingen werken binnen de KPJ.

Een van de belangrijkste aktiviteiten uit die periode was het vewezenlijken van een landbouwcursus voor jonge boeren. Vanaf 1913 waren er in Zijtaart geen landbouwcursussen meer gegeven. In 1922 werden de eerste stappen daartoe ondernomen in 1923 en startte met 22 leerlingen onder leiding van de Schijndelse onderwijzer H. Erkelens, die tijd noch moeite spaarde om de jongens, waarvan er enkele waren die in tien jaar amper een pen of potlood in de hand gehad hebben, de nodige kennis bij te brengen.

Omdat de toenmalige RKJB agrarisch gericht was, werd in 1923 eveneens begonnen met een centraal proefveld op de plaats waar de huidige jongensschool staat. Drie jaar later werd overgegaan naar proefveldjes op bedrijven van leden. Bij de oprichting in 1922 telde de RKJB 27 leden. In 1923 en 1924 had men 25 leden en in 1925 telde men er nog 21. Momenteel telt de huidige KPJ 97 leden op een inwoneraantal van rond de 1900.

De drie takken waar de KPJ zich op richt zijn ontspanning, sport en cultuur, hoewel volgens het bestuur vooral voor het laatste onderdeel maar weinig belangstelling bestaat. Op kop in Zijtaart staat de zogenaamde pramidebouw, een tak van sport die druk beoefend wordt en waar de Zijtaarters hoge ogen hebben gegooid. Daarnaast beoefent men sporten als handbal, atletiek en doet men aan training. Het ontspanningsgedeelte bestaat vooral uit droppings en speurtochten.
Brief aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 5 februari 1982   Op 5 februari 1982 speelde de leiding van Jong Nederland volleybal tegen Jos van den Akker en kornuiten.
Aa & Dommel, 6 februari 1982   KPJ Zijtaart jubileert. Jongerenvereniging bestaat zestig jaar

(..) Maar hoe was dat in de beginjaren van de vereniging? Als men zo eens terugduikt in de geschiedenis van de RKJB, dan komt men tot de ontdekking dat men destijds meer richtte op het ontwikkelingsaspect en op het zich inzetten tot hulpverlening aan de noodlijdende en hulpbehoevende medemensen en instellingen. Zo ziet men in een overzicht van de eerste vijf jaren van het bestaan uitgevoerde activiteiten vermeld als een sociale cursus, een inzameling van aardappels voor Caritas in Oostenrijk, het propoganda maken voor retraites, de verkoop van bouwstenen voor de kapel bij de abdij van Berne als nagedachtenis aan de boerenapostel Pater van de Elzen, een inzameling voor de getroffenen van de overstroming in het Land van Maas en Waal, hulpverlening bij de stormramp in Zeeland in 1925 en de opzet van een landbouwcursus. De excursies die in die tijd werden gemaakt hadden meestal ook een bedrijfsgericht, informatief karakter.

De mogelijkheid om goed onderwijs op school te volgen werd steeds groter, de landbouwbewerking werd meer gemechaniseerd en met de verandering der tijden verzwakte ook de educatieve aard van de jongerenbeweging en kwamen er langzamerhand meer informele, ontspannende elementen aan de orde. (..)
Brabants Dagblad, 9 februari 1982   Zijtaart huldigde jubilerende KPJ. Veel waardering tijdens receptie.

De plaatselijke gemeenschap van Zijtaart heeft kennelijk veel waardering voor wat de KPJ allemaal doet. Maar ook daarbuiten staat de Zijtaartse vereniging hoog aangeschreven. Dat bleek zaterdagavond overduidelijk tijdens de receptie in de Bresco-bar ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de KPJ: "heel" Zijtaart, en erg veel mensen van buiten kwamen er het bestuur feliciteren met dit jubileum.

Constant zat de ruimte vol met belangstellenden, onder wie burgemeester H. van Weegen en wethouder G. van Doorn, die namens het gemeentebestuur een enveloppe met inhoud aanboden. De KPJ werd overigens overstroomd met cadeaus, want bijna niemand kwam met lege handen. Het kringbestuur van de KPJ en vertegenwoordigers van alle afdelingen waren in Zijtaart aanwezig. Gewestelijk KPJ-voorzitter Andre Verhoeven blikte even in het verleden, en roerde de problemen binnen de KPJ aan waar het niet altijd meevalt om goed kader te vinden. Maar Zijtaart functioneert met 100 leden nog best, vond hij. Deze receptie was daar weer een bewijs van.

Bijzonder op prijs stelde de KPJ het bezoek van de afdeling Molenschot, waarmee Zijtaart nauwe banden onderhoudt, en dat van de dansmariekes van carnavalsclub De Reigers, die een uitstekende show gaven.

Het feest in Zijtaart werd ingeluid met een eucharistieviering, waarbij de aspiranten een grote rol speelden. Pastor J. Janssen uit Veghel, geestelijk adviseur van de kring, leidde deze dienst. In zijn toespraak zei de pastor dat twee dingen in al die jaren niet veranderd waren in de Zijtaartse vereniging: de gezelligheid en de goede samenwerking. Na de receptie werd het feesst besloten met een grote feestavond.
Veghelse Courant, 11 februari 1982   Woensdag 17 februari oprichtingsvergadering  Ponyclub Zijtaart

De oprichting van een ponyclub tijdens de jaarvergadering op 27 januari jongsleden ging niet door, vanwege te geringe belangstelling. Daarna werd een circulaire meegegeven aan de kinderen van de lagere school. Op 17 februari zullen we opnieuw praten over de eventuele oprichting van een ponyclub, 's avonds om half 9 in zaal Ton de Rooy. De leeftijd van de ruiters of amazones is van plm. 8 tot 17 jaar. Bij te geringe belangstelling gaat de oprichting zeker niet door.
Notulen Gemengd Koor, 18 februari 1982   Jaarvergadering Gemengd Koor op 18 februari in zaal Versantvoort.

Bij de bestuursvergadering was mevrouw Bouman - Rietbergen aftredend en herkiesbaar, wat dan ook met volle instemming van de leden gebeurde.

Tijdens de rondvraag kwamen voornamelijk kleine zaken aan de orde, zoals het gerommel met het centenbakje tijdens de mis, de strubbelingen met Kerstmis rond de mis van W. Byrd (A), een voorstel om het Bejaardenkoor voor Tweede Kerstdag te vragen, zodat wij met die drukke dagen wat ontlast worden. De pastoor verzocht met Pinksteren het Venit Sancti Spirit te zingen. De heer Wim Schevers kreeg alle lof voor zijn berichtgeving, pesoonlijk of telefonisch. als de repetitie geen doorgang kan vinden.


 
Notulen Gemengd Koor, 1982   Het bestuur van het Gemengd Koor bestond in 1982 uit:

mevrouw Berta Nieuwkamp - Van de Tillaart, voorzitster
de heer M. van Boxmeer, secretaris (tot en met juni)
de heer Wim Schevers, penningmeester
mevrouw Riet Bouman - Rietbergen - lid, vanaf 1 juli secretaresse
de heer Bert van Heertum - lid
nevrouw J. van de Bilt - Mencke - lid
de heer Jan Vervoort - lid
 
Veghelse Courant, 18 februari 1982   Handbaltoernooi

Ondanks alle druke om het 60-jarig bestaan van de KPJ Zijtaart gingen de aspiranten Jongens op 7 februari naar Erp. Ze waren een week daarvoor al door de voorronden gekomen en mochten nu strijden ovoor de beste plaatsen. Zijtaart won alle wedstrijde. Een glansrijke overwinning!. Ook is de handbalcompetitie in volle gang.
Brabants Dagblad, 19 februari 1982. Foto: collectie rijvereniging   Nieuwe Ponyclub in Zijtaart

In Zijtaart is woensdagavond een nieuwe ponyclub opgericht. De belangstelling was op deze tweede oprichtingsavond wederom niet overweldigend, maar het enthousiasme van de aanwezigen was ruim voldoende om een vereniging te kunnen oprichten.

De Zijtaartse ponyclub zal voorlopig nog niet op eigen benen staan. De leden moeten eerst ervaring opdoen. Pas als er aan concoursen meegedaan wordt gaat de club een eigen bestuur kiezen. Tot die tijd blijft de ponyclub onder de vleugels van St.-Gregorius opereren. De komende dagen rondt de rijvereniging gesprekken met de nieuwe instructeur van de ponyruitertjes af. Naar verwachting kan de ponyclub in april starten. Voorlopig wordt er een keer per week geoefend.
Veghelse Courant, 11 februari 1982   Carnavalsvereniging de Reigers Zijtaart

U dient zich bij Evert Bosch, Reibroekstraat 1, Zijtaart in te schrijven voor de carnavalsoptocht die op zaterdag 20 februari gereden wordt. De route die we rijden is dezelfde als andere jaren, maar alleen de grote wagens gaan aan de kanaaldijk keren. De andere wagens keren op eigen gelegenheid tussen Ad van der Heijden en de kanaaldijk. Er mag geen overmatig drankgebruik zijn. De prijsuitreiking is om ongeveer 1 uur bij Ton de Rooy. De wisselbekers die weer ter beschikking gesteld worden dienen door de winnaars van vorig jaar zo spoedig mogelijk bij Evert Bosch worden ingeleverd.

Verder hebben we op 19 februari weer onze traditionele bejaardenavond. Alle mensen uit Zijtaart van 60 jaar en ouder zijn op deze avond van harte welkom. Hij begint om 20.00 uur in de gymzaal. De entree is gratis.

Op zaterdagavond hebben we weer een discoavond voor de zijtaartse jeugd in de gymzaal en begint om 20.00 uur.

Op maandagmorgen het ziekenbezoek en maandagnamiddag de kindermiddag ook weer in de gymzaal, met medewerking van de blaaskapel, jeugdprins Erik, jeugdmis Mariska en jeugdraad van elf.
Foto collectie Aard van Hoof   Carnavalsviering van Jong Nederland in het kleuterschooltje.
 
Brief van Willy Henst aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 11 maart 1982   Op zaterdag met de optocht heb ik zelfs weer de naam Lochten Timmer waargenomen. Ze komen terug, maak je maar niet ongerust. Ook van Jong Nederland hebben een stel meegelopen met zakken en dozen. Vader-doos, moeder-doos, enz. Het weer was erg goed en na afloop was het bij de Rooy weer vroljk druk. Prins was dit jaar Marinus van Nunen van Soffelt, die tuinder. De optocht was goed verzorgd, er was geen "troep" bij.
Foto's: collectie carnavalsvereniging De Reigers   Op 19 februari verzorgde de carnavalsvereniging een avond voor de bejaarden.
 
Brabants Dagblad, 20 februari 1982   Zeshonderd liter olie gestolen in Zijtaart

In Zijtaart hebben onbekenden uit een ton ruim zeshonderd liter olie gestolen. De ton waarin de olie was opgeslagen, stond achter een woning. De daders hebben hier de dop afgeschroefd en daarna de olie overgetankt. De politie heeft de zaak in onderzoek.
Brabants Dagblad, 22 februari 1982, Veghelse Courant 24 februari 1982   "Loatkommers" voorop

De Reigers in Zijtaart zijn er ook dit jaar weer in geslaagd een goede optocht op de been te brengen. Een aantal wagens zag er bijzonder goed verzorgd uit. Hieraan hadden De Reigers veel aandacht besteed. De loopgroepen bij de groten, waren dit jaar in aantal minder, maar over het geheel schuilden ook hierin leuke vondsten. Meestal hadden De Reigers zich laten inspireren door de landelijke politiek en de carnavalsliedjes van Andre van Duin en Corrie van Gorp.

De plaatselijke politiek en het Veghelse Kuusegat bleven dit jaar buiten schot. Zelf kwam de Stichting Karnaval met een prachtige nieuwe prinsenwagen te voorschijn. Een groot muziekinstrument en dat garandeert een goede stemming. De belangstelling in het Reigerland was goed maar zeker niet beter dan in voorgaande jaren.

Bij de wagens een felle strijd om de punten.  De Laotkommers wisten met hun nieuwe wasmachine de politiek van Van Agt en de zijnen skon te waasse (wagen Tepelhouders) en gingen daarna met de eerste prijs strijken. Mevrouw Kremers en mevrouw Van der Heijden deden als "de Koplopers" hun nam eer aan, ook al zagen ze er een groot gat in. "Tis te gek om los te lopen",  dachten de dames van de Raad van Elf, die tweede werden bij de loopgroepen. Bij de jeugd was de groep "Vier dagen zat" eerste en een auto die op alcohol liep tweede. De prijzen werden na afloop uitgereikt door Prins Marinus d'n Urste en prinses Sien. Bij de jeugd deden dat Prins Eric en prinses Mariska. Voor de Bierzoekers was er 'n aanmoedigingsprijs in vrband met hun poging het kabinet te lijmen.

Uitslagen, Wagens:
1. Wij wassen skon  van De Laotkommers, 176 pnt.
2. Van Agt rijdt, wie lijdt? van de Tepelhouders, 175 pnt.
3. Vredesduif van Krijtenburg, 170 pnt.

Volwassenen, individuelen en groepen:
1. In de gaten lopen, 166 pnt.
2. Te gek om los te lopen, 164 pnt.
3. Ik trek de soep, 150 pnt.

Jeugd:
1. Vier dagen zat. 157 pnt.
2. Auto op alcohol, 153 pnt
3. Als oew kop nie goed stil zet er een ... 142 pnt.

Kinderen:
1. As oewe kop nie goed is, 158 pnt.
2. 'n appel, 152 pnt.
3. Kinderwagen, 150 pnt.

Kindergroepjes:
1. Carnaval, 148 pnt.
2. Elektrische deken, 147 pnt.
3. Marinus d'n Urste, 144 pnt.
Brief van Mari van Asseldonk aan zijn broer Martien in Nairobi op 9 februari 1982   Het is de bedoeling dat Pietje (van de Tillaart), onze Willem (van Asseldonk) en ik met drieŽn meedoen. Pietje wil zich verkleden als clown en heeft een wagentje achter een kinderfiets met op de wagen een oude WC met stortbak met aan de valpijp de borden met teksten als “kwaai wijf, kwijkende jong, den Uil, allemaal doorspoelen”. Onze Willem is nu, nu Els weer met een dikke buik rondloopt verkleed als man met wagen met kippenren en kippen met de spreuk: “Mi de carnaval kunnen ze allemaal de hort op”, en “Ik leg m’n eigen erbij nir”. Ikzelf verkleed als man met oude verscheurde en versleten kleren met een fles drank en de tekst: “Ze maken me niks.”
 
Brief aan Martien van Asseldonk op 28 februari 1982   Zaterdag hebben Marna en ik met onze Rakkers/Zwaluwen groep meegelopen in de optoact. Aard en Jan hebben zich later ook bij ons aangesloten. We hadden in twee bijeenkomsten onze pakken gemaakt. De eerste week hadden we van papieren zakken een masker gemaakt en de tweede week hadden we van dozen een pak gemaakt en een spandoek met de tekst erop: "Ons vader was een zak, ons moeder een grote doos, en dit zijn wij." Bij tante Tonia (Timmers) hadden we een limonadestop. Terwijl de optoacht bij de kanaaldijk draaien konden wij weer inspringen. Wij haalden de zesde prijs van de zeven jeugd loopgroepen, maar we hadden vijf gulden en die is in frites omgezet: 1 grote zak en 12 bakjes.
 
Brabants Dagblad, 22 februari 1982   De Loatkommers" uit Zijtaart gooide in Veghel en in eigen dorp hoge hogen. Maar die Laotkommers zijn nogal eens teleurgesteld in Veghel en daarom gingen ze zondag naar de Papbuiken in Rooij. Daar werden ze vijfde.
Veghelse Courant, 4 maart 1982   Carnavalsvereniging de Reigers.

Iedere laatste zaterdag van de maand haalt men oud papier op. In verband met Pinksteren zal men in de maand mei een week vroeger langs komen. Op zondag 13 juni wordt weer de traditionele vlooienmarkt gehouden. Aanstaande zaterdag 6 maart neemt de carnavalsvereniging deel aan het dansmariekes toernooi in Lieshout, waar ze vorig jaar zeer succesvol eindigden. De blaaskapel van de Reigers zal voor de muziek zorgen
 
Veghelse Courant, 4 maart 1982   Evenementenkalender Zijtaart

Dinsdag 9 maart: trimmen voor heren N.K.V, van 20,00-21.00 uur. Dames 21.00-22.00 uur.
Brief van Willy Henst aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 11 maart 1982   Dan nu over het bouwplan voor de uitbreiding van de Molensteen. Ongeveer een week geleden kregen wij bericht van de provincie dat ook zij meededen met de subsidie, dus weer f 40.000,- erbij voor ons. We hebben nu alles binnen en gaan zo snel mogelijk aan de slag. Met de sociale dienst van de gemeente hebben we al gesprekken gevoerd. En de kans is groot dat deze dienst het werk laat uitvoeren door jeugdige werklozen., Dan hoeven wij 's avonds niet gaan stoon kloten met vrijwilligers die je steeds bij elkaar moet trommelen. Onze planning is om deze maand nog te beginnen met de beplanting te verwijderen. Daarna moet onze keet weg. We proberen die te verschuiven om hem als bouwkeet te gebruiken. Dat wordt weer lachen, volgens mij stort het hele spul meteen in elkaar.
 
Veghelse Courant, 11 maart 1982   Evenementenkalender Zijtaart

Zaterdag 13 maart: Sportzaal "Molensteen", 't Batje 1 - T.T.C.V.; 't Bantje 2 - Despair; 't Batje 3 - P.S.V./Cathrien

Dinsdag 16, 23 en 30 maart: trimmen voor heren N.K.V, van 20,00-21.00 uur. Dames 21.00-22.00 uur.

Woensdag 17, 24 en 31 maart: "Beter Bewegen" met het K.V.O. van 20.30-21.45 uur in de gymzaal.

Zaterdag 27 maart: Oud papier ophalen voor de carnavalsvereniging De Reigers.
Brabants Dagblad, 12 maart 1982   In Zijtaart werd gistermorgen op klaarlichte dag uit een garage die als magazijn was ingericht voor bijnna 1800 gulden aan rookartikelen meegenomen.
Brabants Dagblad, 13 maart 1982   Mevrouw Christina (Trien) van Boxmeer - van de Ven is afgetreden als voorzitster van de Bond van Ouderen in Zijtaart. Mevrouw Van Boxmeer was niet herkiesbaar. Op de jaarvergadering van de Bond is in zaal Versantvoort mevrouw M. Rooyakkers - Van Lankvelt herkozen in het bestuur. De twee nieuwe bestuurskandidaten waren de dames H. van Berkel - Van de Steen en M. van de Tillaart - van de Ven.
Veghelse Courant, 18 maart 1982   W.T.C. Zijtaart

Afgelopen zaterdag hield W.T.C zijtaart haar eerste rit over 30 kilometer. De rit voerde via Keldonk naar Gemert en over Erp weer terug. Alle 25 deelnemers behaalden de eindstreep. Aanstaande zondag 21 maart wordt de Vresseltocht over 30 km gereden. Vertrek om 10.00 uur vanafde Bresco bar Ton de Rooy, waar ook de routeboekjes afgestempeld moeten worden.
Brabants Dagblad, 21 maart 1982   Bert van Nuenen wint Keiencross.

Afgelopen zondag werd op Bedaf de Keiencross-competitie afgesloten. Onder ideale omstandigheden werd gestreden om de hoogste eer. Bij de senioren moest Bert van Nunen weliswaar genoegen nemen met een derde plaats achter Tonnie Dirks en Lou Simons, maar hij had in de eerste drie wedstrijden voldoende punten verzameld voor een eerste plaats in het eindklassement.
Veghelse Courant, 25 maart 1982   Ponyclub Zijtaart

Aanstaande zaterdag start de nieuwe ponyclub in Zijtaart met haar eerste aktiviteiten. De oefeningen beginnen wekelijks om 13.30 uur en duurt tot 14.30 uur. Het terrein van de ponyclub is gelegen aan de Leinserondweg bij de heer B. Brans.
Veghelse Courant, 25 maart 1982   De Reigers uit Zijtaart komen aanstaande zaterdag weer oud papier ophalen. Op zondag 13 juni houden De Reigers de jaarlijkse vlooienmarkt. Onbruikbare spullen kan men thuis op laten halen.
Veghelse Courant, 25 maart 1982   V.O.W. in degradatiegevaar

V.O.W. - Vorstenbosche Boys 0 - 2
Ook in deze wedstrijd werd de reeks negatieve resultaten van VOW voortgezet.
Veghelse Courant, 1 april 1982   Evenementenkalender Zijtaart

Zondag 4 april: Wielertoerclub Zijtaart "Boekeltocht" 40 km, starttijd 10 uur
Veghelse Courant, 1 april 1982   Degradatie V.O,W lijkt nu definitief
C.I.T.O - V.O.W. 1-0

Het einde van het tweedeklasersschap van VOW lijkt nu definitief te zijn. Ondanks de goede wil en de inzet van iedereen die bijVOW 1 betrokken is lukt het dit seizoen niet om de nodige punten te pakken. Het geluk dat elke club af en toe nodig heeft, ontbreekt VOW telkens.

De dames zetten hun overwinningsreeks voort met een 2-0 zege op Mierlo Hout.

In de maand mei vindt er op sportpark de Vonders te Zijtaart een tournooi plaats voor spelers t/m 23 jaar. Er wordt gespeeld om de Burgemeester van Weegen wisselbeker. De volgende ploegen nemen aan dit toernooi deel: Oss, Avestesteijn, VOW, Helmond, Boskant, Den Dungen, Blauw Geel, Woensel, St. Michielsgestel, Festilent en Nooit Gedacht.
Brabants Dagblad, 3 april 1982   De dag van gisteren zal Sjaan van Nunen uit Veghel nog lang heugen: de hele St. Lambertusschool stond op z'n kop om Sjaan te feliciteren omdat ze twaalfeneenhalf jaar de school schoon heeft gehouden... En dat mag best een keer in de krant. Houden zo!
Veghelse Courant, 8 april 1982   Evenementenkalender Zijtaart

Maandag 12 april: Wielertoerclub Zijtaart "Bavariatocht" 43 km, starttijd 19 uur

Zondag 18 april: Wielertoerclub Zijtaart Hoogheitocht 55 km, starttijd 9 uur

Maandag 19 april: K.V.O. Voorjaarsvergadering 20.00 uur in zaal Versantvoort

Woensdag 21 april: "beter bewegen" KVO van 20,30 tot 21.45 uur

Zaterdag 24 april: oud papier ophalen Carnavalsvereniging de Reigers

Zondag 25 pril: Bos en heidetocht WTC Zijtaart 59 km, starttijd 9 uur

Vrijdag 30 april: Feestprogramma in verband met Koninginnendag
Veghelse Courant, 8 april 1982   E.H.B.O. Afdeling Zijtaart

Op maandag 29 maart is er in Zijtaart een E.H.B.O. examen afgenomen door dr. Streppel uit Veghel, in samenwerking met de heer Kemps uit Schijndel. Alle 9 kandidaten slaagden, zodat men nu 38 gediplomeerden E.H.B.O leden heeft. Als er personen zijn van 16 jaar of ouder kunnen die zich nu al opgeven bij een van de leden of bij het bestuur.
Veghelse Courant, 15 april 1982   Rijvereniging St. Gregorius Zijtaart

De Zijtaartse Rijvereniging heeft in het nog prille seizoen al weer enkele wedstrijden achter de rug. Zo werd er met enkele ruiters meegereden om de Rabobokaal op zondag 29 maart in Mariaheide. Peter van Asseldonk met Thomas behaalde een prachtige 4e prijs met het overkampen om het algehele kampioenschap.

Zondag 4 april was een kringdressuurwedstrijd in Uden en op 10 april organiseerde de Zijtaartse rijvereniging een rayonwedstrijd. Op zondag 2 mei gaat men met een achttal op concoours naar Nuland.
 
Brief van Willy Henst aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 1 mei 1982   Vorige week was het districtstoernooi A (van Jong Nederland) in Zeeland, wat ook goed geslaagd was. Onze junioren hadden een derde prijs behaald. Het terrein daar is iets geweldigs. Het ligt een flink stuk van Zeeland af midden in de bossen, en het mooiste is, ze hebben daar water en stroom in de bossen. Dit is door de gemeente daar aangelegd, omdat op die plek ieder jaar de jeugdvakantieweek wordr gehouden. Er zijn ook 2 sportveldjes samen iets groter dan een voetbalveld en een parkeerveldje voor auto's. Wat wil je nog meer. Hoewel het op vrijdagmiddag regende was het 's avonds weer droog en dat bleef het hele weekend zo.
 
Brief aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 24 april 1982   Da Rakkers en Zwaluwen van Zijtaart hebben dit weekend een uitwisseling gehad met Erp. Om 2 uur waren we met z`n allen in Erp en begonnen met kennismakingsspelletjes. Daarna straattekenen ober de kermis en aansluitend daarop met vijven een kermisattractie maken, op de achtergrond schalden de kermisklanken. Alles bij elkaar gaf het een gezellog sfeertje. Van 7 tot 9 uur een tocht gelopen.

Toen iedereen flink moe weer in 't Berenhol terug was, zijn we lekker bij elkaar gaan zitten en hebben een hele tijd liedjes zitten zingen met gebaren. En toen naar bed. Om half 2 sliep iedereen tot +/1 7 uur, dus netjes. Zondags 's morgens nog even gesport, maar de kinderen waren moe. Daarna hebben we weer zitten zingen. Om half 12 was het alweer voorbij.
 
Veghelse Courant 22 april 1922 (advertentie) en Brabants Dagblad, 29 april 1982   Met paard en huifkar werd gisteren het gouden paar Toon Kanters (78) en Ant Kanters - De Koning (80) afgehaald van zijn woning aan de Pastoor Clercxstraat. De tocht ging naar de kerk voor een eucharistieviering. Het paar is geboren en getogen in Zijtaart en heeft daar altijd een boerderij gerund. Het paar heeft twee kinderen en drie kleinkinderen. Vitaal en actief zijn de twee ook nog. Vader Kanters is bij het koor, moeder bij de handwerkclub. Gisteravond was er een drukke receptie, waar de fanfare St.-Cecilia een serenade liet horen.
 
Veghelse Courant, 29 april 1982   Fanfare St. Cecilia 80-jarig jubileum.

In de periode van 29 met tot en met 6 juni staat Zijtaart open voor alle muziekliefhebbers. Op 4 juni is er een artiestenavond. In het paviljoen zullen dan onder andere optreden Henk Wijgaard, het zangduo Frank en Mirella en Nelleke van de George Baker Selection. Toegangskaarten hiervoor a f 12,50 zijn verkrijbaar bij Bert Raaymakers, Reibroekstraat 5.

Andere hoogtepunten van het programma zijn de presentatie van de nieuwe uniformen, de reunie, de talentenjacht, het bejaardenkorenfestival, de kindermiddag, de sponsor-fietstochten, de beierse avonden, de Seiturse Revue, de receptie en de harmonie fanfare en drumband-majoretten festivals. Op 6 juni zullen 5 buitenlandse korpsen optreden. Dit alles zal omlijst worden door een groot opgezette boernmert met liefst 30 oude ambachten. Ook zal er een vlooienmarkt gehouden worden door de bevriende Karnavalsclub.
 
Circulaire   Programma Koninginnendag 1982

Op vrijdag 30 april zal het onderstaande programma worden afgewerkt in verband met de viering van Koninginnendag. Dankzij de spontane hulp van diverse verenigingen zal het volgende plaats vinden:

9.00 uur: aanvang fietstocht in Zijtaart en omgeving voor klas 5 en 6

9.30 uur: aanvang gevarieerd programma voor de kleuters in de kleuterschool

9.30 uur: aanvang wandeltocht nabij Leinserondweg voor klas 1 t/m 4

13.00 uur: Fanfare St. Cecilia maakt een muzikale wandeling door het dorp

12.30 uur: aanvang "Bonte Kermis" voor jong en oud. In de Pastoor Clercxstraat. Meester van de Venstraat, Pater Vervoortstraat en op de speelweide achter de sschool zijn in totaal 25 spelen uitgezet. Als met met een groepje een spelopdracht heeft uitgevoerd krijgt me een lotje voor de loterij.

16.30 uur: loterij voor alle deelnemers aan de "Bonte Kermis"

Op 2 plaatsen worden versnaperingen verkocht: koffie, koek, frisdranken, pannekoek, kosten elk 25 cent. Het programma zal ongeacht de weersomstandigheden altijd doorgaan.

Namens diverse verenigingen, Evenementengroep Zijtaart
 
Brief van Willy Henst aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 1 mei 1982   Gisteren was het Koninginnendag en erg koud. De evenementengroep had voor de jeugd de middag georganiseerd. Deze keer eens niet op het veldje, mmar gewoon midden op de straat zoals het hoort. Van Ton de Rooy tot Wim Burgt was de weg afgesloten en hier stonden overal spelletjes opgesteld waaraan iedereen kon deelnemen. Er was ook een struif en soeptent + koffie.

Ondanks het koude weer was het erg druk. Het is toch een mooi gezicht zo'n straat vol mensen die van alles en nog wat aan het doen zijn. Gelukkig begon het pas te regenen toen het afgelopen was. De verschillende verenigingen stonden bij de spelletjes en ook wij van Jong Nederland hadden 6 spelletjes te verzorgen, waaronder, hoe kan het anders, sminken. Kinderen vinden dit altijd geweldig leuk, zodat je de meest fantastische gezichten rond ziet lopen.

Na afloop was er een loterij bij Mari van der Heijden in de garage. Daar konden ze allemaal vlot in. Daar kwam ik Jan van de Over tegen die vroeg waar de "evaluatie" was. Hier kwam maar een plaats voor in aanmerking: de weg over en bij de Rooy binnen. Toen we binnen kwamen was de evaluatie al volop aan de gang en begonnen ijverig mee te doen (met zuipen). Toen ik zo tegen zes uur naar huis naar huis ging om te gaan eten, ging het nog steeds volop door. Verschillende gezichten waren beschilderd met de restjes smink die van de middag was overgebleven. Op de hoek van de bar, als eerste en meest beschilderde, natuurlijk, wie anders, Chris van de Ven. Ik was net op tijd weg, anders had ik ook in oorlogskleuren naar huis gemoeten.

De middag was prima geslaagd. De evenementengroep heeft trouwens een flinke uitbreiding ondergaan. Ze zijn nu weer met ongeveer 12 man, zodat we dit jaar nog wel meer van ze zullen horen.
Brabants Dagblad, 4 mei 1982   Aart Langens en Jans Langens-Gevers zijn gisteren in Zijtaart letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet. Het echtpaar was 50 jaar getrouwd. Aart (89) en Jans (81) hebben samen met hun 7 kinderen, 22 kleinkinderen en vele belangstellendeneen "schone" dag beleefd. Het tweetal ging vanaf het door buurtbewoners versierde huis in een feestelijke auto naar de kerk in Zijtaart waar een plechtige Eucharistieviering werd opgedragen. Aart is oorspronkelijk afkomstig uit Veghel en Jans uit Erp, maar in 1932 kwamen zij naar de buurtschap Krijtenburg in Zijtaart waar zij een boerenbedrijf opbouwden. In het midden van de zestiger jaren vonden zij het welletjes met het drukke "geboer" en verhuisde het gezin naar de Pastoor Clercxstraat, waar zij het nog steeds erg druk hebben. Maar dan met kaarten, biljarten, buurten en handwerken...
 
Brabants Dagblad, 6 mei 1982   Van Weegentoernooi Zijtaart gestart.

In Sportpark de Vonders is dinsdag een begin gemaakt met het Burgemeester Van Weegen-voetbaltoernooi dat tot en met Tweede Pinksterdag zal duren. Het toernooi is speciaal voor jonge voetballers beneden de 23 jaar. Er werd telkens op de dinsdag- en donderdagavond gespeeld in twee poules. Op 31 mei zijn de finales in Zijtaart.
 
Veghelse Courant, 6 mei 1982   Fanfare Sint-Cecilia Zijtaart

De blaaskapel is op 24 april naar Duitsland getogen voor een optreden in Essen in het Ruhrgebied. Vele leden van de fanfare waren aanwezig bij het mooie concert van zustervereniging Echo der Bergen uit Eerde afgelopen zondag 25 april. Het 50-jarig bruispaar Kanters werd een aubade gebracht en Koninginnendag werd traditiegetrouw door de vereniging opgeluisterd.

Aanstaande zondag 9 mei sluit Blaaskapel De Boemelaars de muziekfeesten in Odiliapeel met een avondvullend programma. Het gehele korps met drumband en majoretten treedt op bij het slotconcert van het 40-jarig jubileum van de fanfare uit Eerde op zondag 16 mei.
 
Veghelse Courant, 6 mei 1982   Evenementenkalender Zijtaart

Zondag 9 mei: "Ollandtocht", Wielertourclub Zijtaart, 60 km, starttijd 9.00 uur

Maandag 10 mei: sluitingsavond V.N.K.V. Zijtaart verzorgd door "De Singelzangers" uit Boxtel

Woensdag 12 mei: "Beter Bewegen", K.V.O. van 20.30 - 21.45 uur in de gymzaal

Zaterdag 15 mei: Jong Nederland Rakkerdag
 
Veghelse Courant, 13 mei 1982   Evenementenkalender Zijtaart

Zondag 16 mei: "De Bergen", Wielertourclub Zijtaart, 70 km, starttijd 9 uur

Zondag 16 mei: Handbaltoernooi K.P.J. C plus D klassement en voor Zijtaartse buurtschappen en vrienden kringen

Dinsdag 18 mei: K.V.O. Kringbedevaart Handel, aanvang 8.00 uur

Woensdag 19 en 26 mei en 2 juni: "Beter Bewegen", K.V.O. van 20.30 - 21.45 uur in de gymzaal

Zaterdag 22 mei: Oud papier ophalen namens Carnavalsvereniging De Reigers

Schriftelijke of mondelinge opgave bij Gerard en Agnes Hovens, Keslaerstraat 50, Zijtaart
 
Veghelse Courant, 13 mei 1982   Zijtaartse successen bij nationale bowling kamioemschappen

Op de jongstleden zaterdag en zondag gehouden nationale bowlingkamioensschappen behaalden de Zijtaartse bowlers Piet van de Hurk en Gerrit Bijvelds opmerkelijke successen. Tijdens de voorronden op zaterdag plaatsten Gerrit en Piet zich respektievelijk als 11e en 9e.

In de kwartfinale had Piet teveel moeite met de vlee splits en miste daardoor op 7 pins de halve finale en klassificeerde zich als 26e. Gerrit ging sterk door en stond na de kwartfinales op de 1e plaats. In de halve finales werd hij terugverwezen naar de derde plaats. In de finale wist hij deze klassering te consolideren.
 
Veghelse Courant, 13 mei 1982   Festiviteiten rondom 80 jaar Fanfare St. Cecilia groots van opzet

Voorzitter van de Zijtaartse fanfare is Albert van Zutphen, tevens dirigent van de blaaskapel en sinds 25 jaar spelend lid.

Zo'n grote bloeiende vereniging in zo'n klein dorp. hoe kan dat?
Albert: Muziekverenigingen komen steeds meer in trek. Er is een grote bloei onder de verenigingen, vooral in de dorpen. Van oudsher kende men in de dorpen weinig culturele aktiviteiten. De meeste dorpen hebben wel al sinds tientallen jaren een muziekvereniging. Behalve dat de Zijtaartse fanfare 80 jaar bestaat hebben we ook veel leden; 115 leden op een inwoneraantal van nog geen 1500 is niet kinderachtig. Dat we die groei hebben kunnen maken komt grotendeels door de ondersteuning van de eigen bevolking en het enthousiasme waarmee de leden werken. Wij kunnen veel wat andere fanfares niet kunnen. Deels komt dat doordat we alles zelf doen met zo min mogelijk financiele middelen. Het komende feest wordt helemaal gedragen door de leden zelf wat de organisatie en de aktiviteiten betreft. Dat betekent wel dat we zelf van de feestvreugde weinig zullen kunnen genieten.

Was het niet mogelijk geweest de organisatie voor een stuk uit handen te geven?
Albert: Alles kan natuurlijk. Maar een ding staat voor ons voorop, naast het feit dat we het tachtig jarig bestaan groots willen vieren en dat dat toch al een hoop geld kost, dat we de komplete fanfare in hun nieuwe uniformen kunnen presenteren. Wat we zelf kunnen doen, doen we daarom zelf, ook al vraagt dat soms erg veel inspanning. Het geld gaat zoveel mogelijk naar de vereniging.

Wat voor afdelingen heeft Sint-Cecilia?
Albert: Een majorettencorps, een drumband, een fanfarekorps en een blaaskapel. Met de fanfare spelen we in de hoogste afdeling van Nederland, de zogenaamde superieurenafdeling. In Brabant zijn maar een stuk of zes fanfares die zo hoog hebben gescoord. We zijn er dus best een beetje trots op. Verder zijn we twee keer reservekampioen van Nederland in onze afdeling geworden.

Uit de "goeie ouwe tijd" hebben we nog een aantal leden. Weliswaar niet van tachtig jaar geleden, maar van iets korter geleden. Mijn vader is een van de oudste leden van Sint-Cecilia. Hij blaast nu als weer 65 jaar zijn partijtje in de fanfare en is 73 jaar.
 
Brabants Dagblad, 10 mei 1982   Zijtaart en Vorstenbosch beste KPJ'ers in Uden.

Zijtaart bij de jongens en Boerdonk bij de meisjes. Dat waren de besten op de zonovergoten KPJ Kringwedstrijden voor senioren in Uden. De afdeling Vorstenbosch won bij het touwtrekken een nieuw onderdeel van de KPJ-sportdag.

Zijtaart won het algemeen klassement door erg veel punten te verzamelen bij de pyramidebouw en marcheren, bij de KPJ-oefening werd Uden eerste. Zijtaart won met een half puntje verschil de eerste plaats.

Kringvoorzitter Jan van de Oever uit Zijtaart ontging de afwezigheid van een aantal afdelingen niet. Het aantal deelnemers bleef echter gelijk aan dat van vorig jaar. "Een jammerlijke zaak, dat zoveel afdelingen wegblijven. De moeite is het waard te overwegen hoe sportdagen-nieuwe-stijl op touw gezet kunnen worden", aldus de kringvoorzitter.

Jongens

Pyramidebouw: 1. Keldonk, 2. Zijtaart
Gemengde pyramidebouw: 1. Zijtaart, 2. Keldonk
Vrije Oefening: 1. Zijtaart
KPJ oefening jongens: 1. Uden, 2. Zijtaart

Zijtaartse prijzen in de atletiek:
Kogelstoren senioren: 3. Maarten van Stiphout, Zijtaart
800 m senioren: 3. Andre van de Cammen, Zijtaart
1500 m senioren: 1. Bert van Nunen, Zijtaart
Estafette: 1 Eerde, 2. Zijtaart
Touwtrekken: 1. Vorstenbosch, 2. Zijtaart

Algemeen klassement: 1. Zijtaart, 2. Uden, 3. Keldonk, 4. Eerde, 5. Volkel, 6. Boekel

Meisjes

KPJ oefening meisjes: 1. Boerdonk, 2. Zijtaart

Algemeen klassement: 1. Boerdonk, 2. Zijtaart, 3. Uden. 4. Erp, 5. Volkel, 6. Odiliapeel
 
Brieven van Willy Henst aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 1 mei en 29 september 1982   Over 2 weken op 15 mei is het Rakkerdag en als we dan ook z'n weer hebben (als op het districtstoernooi voor de Junioren A in Zeeland) is die al half geslaagd.

In mei was er met prachtig weer de Rakkerdag in Erp. Als experiment waren er gen prijzen na afloop. Flauw he. De kinderen de  meededen hadden desonks een geweldig mooie dag gehad. Toen het afgelopen was kreeg iedereen nog een tractatie, zodat de prijsuitreiking geen gemis was.
 
Brabants Dagblad, 17 mei 1982   Veel spanning bij handbaltoernooi in Zijtaart

Het handbaltoernooi in Zijtaart waaraan gisteren door KPJ-ploegen uit het C en D klassement, maar ook door Zijtaartse teams werd deelgenomen, is een geweldig succes geworden. Het publiek was in grote getalen opgekomen op het zonovergoten sportcomplex De Vonders van VOW. Uitslag:

Gemengde teams Zijtaart: 1) Leinserondweg, 2) Bras, 3) De Natte Hen
Dames Zijtaart: 1) Slijktreiers, 2) Kwattaknieen, 3) Saturnus
Heren Zijtaart: 1) Krijtenburg, 2) Blekke Ploeg, 3) Kwattaknoken
 
Veghelse Courant, 13 mei 1982   Evenementenkalender Zijtaart

Zondag 23 mei: "Maaslandtocht", Wielertourclub Zijtaart, 80 km, starttijd 8.30 uur

Zondag 23, maandag 24 en dinsdag 25 mei: Kermis

Woensdag 26 mei : "Beter Bewegen", K.V.O. van 20.30 - 21.45 uur in de gymzaal

Donderdag 27 mei: Wedstrijdvergadering MC de Jagers Zijtaart bij Ton de Rooy

Vrijdag 28 mei: Ledenvergadering Biljartvereniging "Poedelpret", aanvang 20.30 uur zaal Versantvoort

Zaterdag 29 mei: Fanfare Sint-Cecilia, reunie-concert.
 
Veghelse Courant, 19 mei 1982   Ruilverkaveling Veghel - Erp is nagenoeg gereed

In 1966 vond de stemming plaats over het ruilverkavelingsplan. Het was de bedoeling om tot grotere kavels te komen. Bij de ruilverkaveling Veghel-Erp ging het om een gebied van ruim 5.200 hectare. Hierin lagen ongeveer 9.500 percelen van ruim 1.500 eigenaren, waaronder zo'n 600 agrarische bedrijven. Uiteindelijk zouden er nog 3.000 kavels resteren.

In 1978 werd het eerste plan van toedeling ter visie gelegd. Hierna werden ruim 390 bezwaren behandeld. In september van dit jaar zullen voor de rechtbank nog een zestal bezwaren worden behandeld. Grote moeilijkheden worden hierbij niet meer verwacht. Het zal nog wel tot eind 1983 duren voordat de ruilverkavelinsaktie in het kadaster kan worden verwerkt. Er moeten nog wat afrondende werkzaamheden plaatsvinden en er moet nog veel worden geplant. Het plan voorziet in het planten van 700 bomen en 280.000 struiken. In het plan is rekening gehouden met de mogelijke aanleg van wandel- en fietsroutes.

Er moest flink in het landschap worden ingegrepen. Bestaande perceelsgrenzen en houtwallen moesten verdwijnen. Vooral de laatste twee jaar zijn er ook 's avonds en in het weekeinde in het wild veel bomen gekapt door burgers.

De gronden in Eerde en Zijtaart vallen onder de Ruilverkaveling Sint-Oedenrode, die momenteel wordt voorbereid. De stemming over deze 17.000 ha grote ruilverkaveling wordt omstreeks 1985 verwacht.
 
Veghelse Courant, 19 mei 1982   Aanstaande zaterdag 22 mei wordt de maandelijkse oud papier actie van de carnavalsvereniging De Reigers in Zijtaart gehouden.

De vlooienmarkt is verplaatst naar zondag 6 juni tijdens de boerenmarkt van de fanfare.
 
Veghelse Courant, 19 mei 1982   De Zijtaartse ponyclub zal volgens jaar vrijwel zeker definitief opgericht worden. Het ledenaantal groeit steeds. Het vertrouwen van de kinderen met de pony's wordt groter. Daarom zal vanaf volgend jaar aan concoursen en wedstrijden worden deelgenomen met tenminste een viertal, of achttal. Het oefenen is op zaterdagmiddag van half twee tot half drie op het terrein van Bertus Brans aan de Leinserondwweg.
 
Brabants Dagblad, 22 mei 1982; foto's van de boerenmert: collectie meester Cor Mollen   Oudste muziekclub Veghel 80 jaar
Fanfare Sint-Cecilia Zijtaart viert negen dagen feest

De fanfare bij haar dertigjarig bestaan in 193. Voor de namen zie de fotogalerij van de jaren dertig.


Sint-Cecilia werd in 1902 opgericht door pastoor Sars en de heren Karel van Eerd, Bert Willems, meester van de Ven en Driek van de Ven. De eerste instrumenten en het vaandel werden geschonken door de grootgrondbezitser Henriette Smits, eigenaresse van een Veghelse bierbrouwerij. De leden werden geronseld uit koorzangers die onder leiding van dirigent Van Zutphen met de repetities startten.

Tijdens de Eerste wereldoorlog maakte de fanfare een kritieke tijd door. De meeste leden moesten onder de wapenen en de geluiden om de club maar op te heffen namen toe. Er kwam echter een nieuwe dirigent in de persoon van Frans van de Ven. De oude instrumenten werden telkens weer met soldeerbouten gerepareerd.

De echte glorietijd van Sint-Cecilia brak pas aan na de Tweede Wereldoorlog. Dirigent Ad van der Heijden en voorzitter Piet van Zutphen pakten de zaak voortvarend aan vanaf 1958. De fanfare ging dat jaar op concours en promoveerde naar de derde afdeling. Het instrumentenarsenaal werd in 1960 vernieuwd: in Volkel werd daarmee een eerste prijs met promotie gehaald. In 1962 promoveerde Sint-Cecilia naar de afdeling uitmuntendheid en op de kampioenswedstrijden in Boxtel volgde wederom een eerste prijs. In 1963 kwam de Zijtaartse fanfare op de radio en kort daarna werdem de leden in nieuwe uniformen gestoken. In 1965 haalde het korps een eerste prijs met promotie naar de ere-afdeling en op het landskampioensschap in Deventer werd de vereniging reservekamioen.

Fanfare Sint-Cecilia had reeds een drumband en kreeg later een majorettenkorps in de gelederen en ook de vrouwenemancipatie had zijn invloed. In oktober 1975 volgde de kroon op het werk: Sint-Cecilia promoveerde naar de superieure afdeling en werd afgevaardigd naar de nationale kamioenschappen in Etten-Leur. De Koningin verleende de vereniging in 1977 de ere-penning van verdienste.

Programma:

Zaterdag 29 mei: dag voor leden en oud-leden. 18.00 uur eucharistieviering, gevolgd door een koffietafel. 10.30 uur jubileumconcert majoretten, drumband en fanfare in het paviljoen bij de sporthal. Tijdens het feest wordt jubilaris Harrie Bolk - al vijftig jaar lid - gehuldigd naast de heren Harrie van de Tillaart en Albert van Zutphen, beiden 25 jaar lid.

Op de foto: Harrie Bolk wordt gehuldigd.

Zondag 30 mei (Eerste Pinksterdag): 12.30 uur: fietstocht van 40 km door Zijtaart en omgeving; er is ook een speciale route van 80 km. 16.00 uur: matinee met blaaskapel De Boemelaars.

Maandag 31 mei (Tweede Pinksterdag): 12.30 - 20.30uur: festival voor harmonie- en fanfare-orkesten met twaalf korpsen uit Eerde, Vorstenbosch, Zeeland, Volkel, Nijnsel, Boekel, Heeswijk-Dinther, Veghel en Son. 11.30 uur: presentatie nieuwe uniformen aan de Zijtaartse gemeenschap. Het hele korps heeft ongeveer 100 nieuwe pakken, betaald uit de acties en hulp van donateurs. Burgemeester H. van Weegen zal ze officieel aanbieden. 21.30 uur: optreden vier blaaskapellen uit Heeswijk-Dinther, Vinkel, Mariaheide en Nuenen tijdens de Beierse avond.

Dinsdag 1 juni, 20 uur: talentenjacht, waarvoor inschrijfformulieren bij Bert Raaymakers, Reibroekstraat 5 in Zijtaart verkrijgbaar zijn.

Woensdag 2 juni, 13.30 - 15.30 uur: kinderfeest met theater Gussini. 18.00 uur: korenfestival met veertien gezelschappen uit de omgevng.

Donderdag 3 juni. 20.00 uur: "Seiturse Revue", met sketches, zang, dans en muziek door Jong Nederland, KPJ, het Bejaardenkoor, de NKV Vrouwen, het Gemengd Koor, carnavalsclub De Reigers, de KVO en fanfare Sint-Cecilia.

Vrijdag 4 juni, 20.00 uur: Show-avond met bekende artiesten als Frank en Mirella, zangeres Nelleke, Henk Wijngaars en onder andere de winnaar van de talentenjacht. Kaarten zijn verkrijgbaarbij Bert Raaymakers.

Zaterdag 5 juni, 18.00-20.00 uur: receptie voor de bevolking. Tijdens die ontvangst spelen de fanfare uit Sprang-Capelle en de bevriende Feuerwehrmusikkapelle uit Hamburg. 20.00 uur: Beierse avond met een vijftal blaaskapellen.

Foto: Presentatie van de muziekkorpsen op de Veghelse markt met het jubilerende Sint-Cecelia uit Zijtaart.

Zondag 6 juni, 10.30 uur: defile voor het Veghelse gemeentehuis. 13.00 uur: braderie / boerenmert in Zijtaart op het Dorpsplein met veel oude ambachten en kunstnijverheid. Om diezelfde tijd begint in het paviljoen een internationale muziekshow voor drumands en majoretten met elk korpsen, 18.00 uur: sluiting van het Zijtaartse muziekfeest van fanfare Sint-Cecilia.

 
Veghelse Courant, 26 mei 1982   Evenementenkalender Zijtaart (voor de aktiviteiten rond het jubileum van fanfare Sint-Cecilia, zie hierboven)

Maandag 31 mei, 2e Pinksterdag: "Erikatocht", Wielertoerclub Zijtaart, 73 km, starttijd 8.30 uur.

Woensdag 2, 9 en 16 juni: "Beter Bewegen", K.V.O.van 20.30 - 21.45 uur in de gymzaal

Zondag 6 juni: "Bos Heidetocht", Wielertoerclub Zijtaart 58 km, starttijd 9.00 uur

Zondag 6 juni: Motorcross Zijtaart MC de Jages, Industrieterrein tegenover de Mars

Dinsdag 8 juni: K.V.O. fiettocht "Roderheide", bijeenkomst 13.30 uur bij Albert van Zutphen
 
Uitnodigingskaart   Op donderdag 27 mei waren Theo van Berkel en Jo van Berkel - van de Meerakker 25 jaar getrouwd.
 
Veghelse Courant, 2 juni 1982   Aanstaande zaterdag 6 juni houdt c.c. de Reigers haar jaarlijkse vlooienmarkt. Dit jaar is de vlooienmarkt tijdens en op de boernmarkt van de fanfare.
 
Brabants Dagblad, 2 juni 1982   Sint-Cecilia in Zijtaart 80 jaar
Fanfare viert verjaardag met nieuwe uniformen

Tachtig jaar fanfare Sint-Cecilia in deze kleine gemeenschap betekent evenzeer tachtig jaar "harmonie" in die zin dat juist de samenhang ondeer de bevolking heeft gezorgd dat het een muziekcorps in haar midden heeft dat niet elleen de trots is van de gemeensschap Zijtaart en de gemeente Veghel, maar dat bovendien is opgeklommen tot de hoogste graad van het muzikaal kunnen. "Waak ervoor dat deze situatie gehandhaafd blijft."

De eerste grote verrassing kwam al toen het jubilerende corps zaterdag nauwelijks het klinkende jubileumconcert ten gehore hadgebracht en de reunie voor oud-leden een aanvang had genomen. Als een complete verrassing stond daar een complete nieuwe drumband bestaande uit "veteranen" van weleer en wat zij presteerden riep associaties op van behoord hebbende tot de allerbeste muziekcorpsen uit het land.

Het majorettencorps bestond precies vijf jaar en vierde daarbij weer hun eerste lustrum. Fietsen voor de fanfare, dat was het motto van eerste pinksterdag, en ook daaraan gaf Zijtaart massaal gehoor want meer dan 300 deelnemers klommen op hun stalen ros voor "hun" fanfare.

Een hoogtepunt was ongetwijfeld de ceremonie rond de nieuwe uniformen gistermorgen. Daar kwamen ze dan, de gladiatoren, compleet met drumband en majorettes, keurig in het blauw met wit en zwart en met de nieuwe petten. Dat voorzitter Albert van Zutphen geen nieuwe pet op had viel waarschijnlijk niemand op, maar wel Veghels burgemeester Van Weegen, want als symbool van de overhandiging van de nieuwe uniformen riep Van Weegen de voorzitter naar voren om hem alsnog het ontbrekende hoofddeksel op te zetten en dat leverde uiteraard het grote applaus van Zijtaart op.Vooral het sluitingsconcert dat fanfae "Pro Honore Et Virtute" uit Son en Breugel verzorgde als finishing touch van deze eerste aanzet van de Zijtaartse muziekfeesten moet op vele toehoorders een geweldige indruk hebben gemaakt en vooral ook op het oudste nog in leven zijnde lid van het jubilerende St. Cecilia, de 82-jarige Toon van Zutphen, die in 1911 lid werd en, hoewel geen muzikant meer, het toch nog van nabij kon meemaken.
 
Brabants Dagblad, 2 juni 1982   Succesvol toernooi van V.O.W. Zijtaart

Met erg veel succes heeft de afgelopen weken in Zijtaart het door voetbalclub V.O.W. georganiseerde Burgemeester van Weegen-voetbaltoernooi plaats. De finale ging gistermiddag tussen de elftallen van Helmond en Woensel / Eindhoven. Pas ver in de tweede helft kwam Helmond tot scoren. In de eerste helftscoorde Helmond weliswaar ook al, de bal ging echter onder het net door en de Woenseldoelman appeleerde voor naast. De toen leidende scheidsrechter keurde op grond daarvan het doelpunt af, waarna Helmond uit protest het terrein verliet. Pas toen een andere scheidsrechter - Van Leest uit Veghel - bereid bleek de leiding over te nemen, werd het spel hervat. Helmond won met 2-0 en dat leverde hen de wisselbeker op.
 
Brief van Jan Habraken aan Martien van Asseldonk op 2 juni 1982   Er was ook een Seiturse revue (tijdens de jublieumvieringen van fanfare St. Cecilia). Jong Nederland deed ook mee. Geert (Ketelaars) wist een band met "duiste gym" en het oefenen kon beginnen. Jack (van Boxmeer) was kommandant en de rest deed heel gedisciplineers gymoefeningen op het podium. De tent stond achter de gymzaal en konden Jack bij ons (Keslaerstraat) horen roepen: "Eins, zwei, drie, vier, funf." Iedereen had een rode panty aan en een lichblauw hemd. FDit had iedereen zelf betaald. Iedereen had een snor opgeplakt en een pluke borsthaar. Ja, ook de meiden. Door de hitte viel menig snor en borsthaar naar beneden. Tot groot vermaak van het publiek.
 
Brabants Dagblad, 7 juni 1982   Cecilia-jubileum Zijtaart voorbij

Hoogtepunten van het feest waren onbgetwijfeld een zeer drukbezochte receptie en een prachtig defile samen met de buitenlandse muziekcorpsen gistermorggen op de Veghelse markt. Zijtaart kan terugzien op een violledig geslaagd feest.

De Zijtaartse Revue, met meer dan 350 medewerkenden uit eigen huis, zorgde voor een overgetelijke avond. Majorettes, fanfare en drumband zelf drukteen een forse stempel op dit gebeuren, maar ook de bijdragen van de KPJ, carnavalsclub De Reigers, het Ouderenkoor, Gilde Jong Nederland, Gemengd Koor, KVO en NKV mochten er zijn. Een avond waar velen enorm veel plezier aan beleefd hebben.

St.-Ceciliavoorzitter Albert van Zutphen merkte gisteravond in zijn slotwoord op dat tachtig jaar Sint-Cecilia Zijtaart een uniek gebeuren is geweest, waar de onderlinge saamhorigheid van de kleine gemeensschap als een rode draad doorheen liep.
 
Veghelse Courant, 2 juni 1982   Boerenmert, internationaal festival op zondag 6 juni in Zijtaart.

Zijtaart gaat dicht met de boerenmert! De dorpskern zal gevuld worden met authenrieke ambachten, welke veelal door de bewoners zelf worden beoefend. Jan Rooyakkers vlecht manden en bijenkorven. De nationaal kampioen trekpaarden van Harrie van der Heijden zal beslagen worden en opgesierd. De dames Delissen zullen de echte Brabantse poffer tentoon stellen en restaureren. Harrie Barten is aanwezig met zijn ezels. Jan en Jo van Zutphen zullen met de hand schapen scheren. Deze wol zal dan gesponnen en geweven worden, waarna Drieke de Wit deze tot sokken zal breien. Verder zullen aanwezig zijn een hoepelmaker, de zeis-haorer, de klompenmaker en vele anderen.

Naast de oude ambachten zullen vele kunstnijverheidsberoepen uitgebeeld worden zoals glas graveren, etsen, portrettekenen, houtsnijden, bloemsschikken, poppenmaken, droogboeketten maken en antiek restaureren. Voor de kinderen staan een aantal pony's klaar voor een ritje en er zijn oude spelen aanwezig zoals hoefijzer gooien en koekslaan. Iedereen wordt verzocht zoveel mogelijk in oude klederdrachten te komen.
 
Brieven van Willy Henst aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 1 mei, 29 september en 11 oktober 1982   Op 6 juni gaan we met de leiding van het district (Veghel en Land van Cuijk van Jong Nederland) wadlopen, samen met district Oost. Dat belooft ook weer een gezellig tochtje te worden.

In juni zijn we gaan wadlopen met het distrikt. Dit was een groot succes. We vertrokken op zaterdagmorgen al om 8 uur in Zeeland met een stuk of 7 auto's en een eend (de mijne) richting Pieterburen. De tocht verliep voorbeeldig tot even voorbij Arnhem, waar Ignas van Dommelen een band kapot reed. En zoals meestal bij auto's; als je het reservewiel nodig hebt is deze band ook slap. Omdat het oude wiel nogal vast zat, was het niet moeiljk om met de welwillende hulp van Christ van de Ven ook nog een bout af te breken, waar het wiel mee vast zat. Beginnende paniek bij sommige mensen was het gevolg, want wij moesten om half twee in Pieterburen zijn.

Trots toonde Ignas toen zijn bewijs van lidmaatschap van de wegenwacht. Hij werd naar een praatpaal gebracht om zijn makkers te hulp te roepen bij dit hopeloze geval. Er werd besloten dat wij verder zouden rijden en hopen dat Ignas nog op tijd zou zijn voor het wadlopen. Gelukkig voor hem lukte het en konden we met zijn allen in de modder springen.

We liepen samen met distrikt Oost. Dit hield in dat een beroepskracht van het Nationaal Buro alles had geregeld. Wij hoefden alleen maar op tijd aanwezig te zijn en te betalen. Voor de overnachting hadden we zelf tenten mee moeten brengen. Na een geslaagde overtocht brachten we nog wat tijd door in de kroeg voor de camping en daarna hup de tent in.

Ook zondag's was het mooi weer en iedreen (ahum), nou ja, bijna iedereen, wilde met mij mee terugrijden, omdat ik het dak van de eend opgerold had en heerlijk in de zon zat te rijden. De terugreis verliep goed, zodat we om 4 uur weer in Zeeland terugwaren. Na nog wat nagekletst te hebben gingen we naar huis.

In Zijtaart was er op deze zondag juist een grote markt, georganiseerd door de harmonie die weer een feestweek had ter gelegenheid van het zoveel jaar bestaan. Hievoor waren wij helaas te laat, het was afgelopen. Deze keer hadden ze de feesttent achter de gymzaal gezet, met de ingang tussen Wim van de Burgt en de gymzaal. Ze hadden een tent met houten wanden, echt heel mooi. Om de tent goed neer te zetten stond onze keet net een metertje in de weg. Omdat deze toch weg moest, werd besloten om te proberen om de keet te verplaatsen, zodat wij hem als bouwkeet konden gebruiken.

Op zaterdagmorgen kwamen er 2 grote machines om de boel op te pakken en te verzetten. Zelf ben ik er niet bij geweest, omdat ik naar een vegadering in Den Bosch was, maar later hoorde ik het relaas. De eerste paar meter ging het goed, maar daarna stortte het hele spul in elkaar. Ik denk dat we er nog een paar pakken spijkers meer in hadden moeten slaan.

We hebben de losse stukken maar vlug verkocht voor brandhout en de vloer en balken voor timmerhout, zodat we van de rotzooi af waren. De kopers moesten alles zelf opruimen binnen een week, dat ging prima. Achter de gymzaal is het nu een kale vlakte, maar dat wordt anders.
 
Brabants Dagblad, 8 juni 1982   KPJ-ers Zijtaart sterk in Venhorst

Op de tweede kringsportdag van de KPJ afgelopen zondag in Venhorst is de afdeling Boerdonk bij de meisjes het sterkste gebleken. Bij de jongens kwam Zijtaart, dat op de eerste kringsportdag in Uden wed verdrongen, sterk terug. De afdeling Zijtaart toonde zich superieur op alle onderdelen van de pyramidebouw die tot drie keer een zege opleverde.

Zijtaartse prijzen

Jongens
400 m senioren: 1. Maarten van Stiphout, Zijtaart, 2) Ad van de Cammen, Zijtaart
1500 m senioren: 1. Bert van Nunen, Zijtaart, 3. Jan van Nunen, Zijtaart
Atletiek klassement jongens: 2. Zijtaart

Vrije oefening jongens: 1 Zijtaart
KPJ oefening jongens: 1. Zijtaart
Gemengde pyramidebouw: 1. Zijtaart
Pyramidebouw jongens: 1. Zijtaart
Algemeen klassement jongens: 1. Zijtaart

meisjes
Balwerpen junioren: 1. Toos van Stiphout, Zijtaart
400 m senioren: 2. Marion van Boxmeer, Zijtaart

pyramidebouw meisjes: 1. Zijtaart
KPJ oefening meisjes: 3. Zijtaart
Algemeen klassement meisjes: 5. Zijtaart
 
Veghelse Courant, 9 juni 1982   Evenementenkalender Zijtaart

Zondag 13 juni: "De Bergen", Wielertoerclub Zijtaart, 70 km, starttijd 9.00 uur

Woensdag 16 juni: "Beter Bewegen", K.V.O. van 20.30 - 21.45 uur in de gymzaal

Zondag 20 juni: "Maaslandtocht, Wielertoerclub Zijtaart, 80 km, starttijd 8.30 uur

Zaterdag 26 juni: Oud papier ophalen namens Carnavalsvereniging De Reigers

Zondag 27 juni: "Campiniatocht", Wielertoerclub Zijtaart, 108 km, starttijd 8.00 uur.
 
Veghelse Courant, 23 juni 1982   Evenementenkalender Zijtaart

Zondag 27 juni: "Campiniatocht", Wielertoerclub Zijtaart, 108 km, starttijd 8.00 uur.

Zondag 27 juni: Orgelconcert met medewerking van 's-Hertogenbosch-Vocaal Ensemble onder leiding van Thieu Lax, aanvang 15.00 uur

Zondag 4 juli: "Berg en Dal", Wielertoerclub Zijtaart, 115 km, starttijd 8.00 uur

Zondag 4 juli: Sportdag K.P.J. aspiranten Interkring, sportpark Zijtaart

Dinsdag 6 juli: K.V.O. kinderreis naar Rhenen, vertrek 9.15 uur vanaf de kerk

Zondag 11 juli: "Joe Mann tocht", Wielertoerclub Zijtaart, 60 km, starttijd 9.00 uur

Schriftelijke en monderlinge opgave bij Gerard en Agnes Hovens, Keslaerstraat 50, 5465 RP Zijtaart
 
Veghelse Courant, 23 juni 1982   Carnavalsvereiging De Reigers

Aanstaande zaterdag 26 jun houdt c.v. De Reigers weer hun maandelijkse oud papier actie. In de maand juli halen we geen oud-papier op, dit in verband met de vakantietijd. Wel wordt er bij Wim van de Sanden een container geplaatst waarin u uw oud papier kwijt kunt.

Ook zoeken we nog enkele leden voor onze vereniging, in het bijzonder iemand voor de raad van elf. Dit omdat A. van de Wuytenburg, na vele jaren als trouw raad van elf lid te hebbengefungeerd, te kennen heeft gegeven er mee te willen stoppen. Willen eventuele gegadigden contact opnemen met Evert Bosch, Reijbroekstraat 1.
 
Brief van Willy Henst aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 11 oktober 1982   Eind juni zijn we 2 teams (van Jong Nederland) naar het nationaal seniorentoernooi geweest in SLagharen. Erg ver weg, maar goed georganiseerd en vooral op de natuur gerichtte opdrachten. Zeer leerzaam en interessant voor de jeugd. Het was dan ook een succes.
 
Foto's collectie meester Mollen   In juni deden leerlingen van groep 8 weer hun vormsel. Op de foto's: IJsbrand Boumann. 
Veghelse Courant, 23 juni 1982   Orgellescentrum van Thieu Dortmans in Veghel en Sint-Oedenrode

Met zijn orgellescentrum is Thieu Dortmans al jarenlang een begrip in de Veghelse regio. Dat lesgeven gebeurde vanuit Zijtaart, waar Dortmans een riante boerderij bewoont. De ligging van de boerderij, die vooral voor zijn jeugdige klanten problemen opleverde, deed Dortmans besluiten naar andere oorden om te zien. Na enig zoeken liet hij daarbij het oog vallen op Sint-Oedenrode, waarmee dit Brabantse stadje een unieke zaak rijker is. Afgelopen zaterdag 12 juni opende Dortmans zijn nieuwe zaak in de Kofferen.

Daarmee is geen einde gekomen aan de enorme geestdrift van deze muziekliefhebber in hart en nieren. Nauwelijks een week later kondigde Thieu tijdens Veghel Ontvangst de opening aan van zijn nieuwe zaak in Veghel. Binnen een week twee nieuwe zaken openen getuigt van een grote portie durf.

Een stukje geschiedenis. Thieu begon al op negenjarige leeftijd aan zijn muziekcarriere. Met zijn eerste accordeon in de handen liet hij zich wegwijs maken door Jo Coolen uit Veghel. Vier jaar later sloot hij zich bij een muziekgroepje aan, waarna hij oo zestienjarige leeftijd deel uit ging maken van de toenmalige Rooyanca's. De weg van accordeon naar orgel was voor Thieu geen al te grote stap.

Dat hij ook op het orgel aardig uit de voeten kwam bleek uit het verzoek de in 1968 overleden kerkorganist van Zijtaart op te volgen. Toen werd het voor Thieu langzamerhand tijd wat meer lessen te gaan nemen. Op de Veghelse muzieksschool nam hij orgel- en muzieklessen en koordirektie.

In 1970 meldde de eerste leerling zich bij Thieu aan. Het enthousiasme kreeg hem nog meer te pakken en van het een kwam het ander. Steeds meer leerlingen meldden zich aan, zodat van lieverlee van de hobby ook een beroep gemaakt werd. Om een zaak te kunnen beginnen behaalde hij tussen neus en lippen door even het vakdiploma muziekhandelaar, waarna het snel bekeken was. De handel in orgels en andere muziekinstrumenten begon al snel te bloeien. Daarnaast bleef hij zijn vak/hobby trouw, het lesgeven. Nog steeds heeft hij een grote groep leerlingen, die in leeftijd varieren van 9 tot 65 jaar. Van zijn winkel vindt Thieu het belangrijkste de leerlingen goed te kunnen begeleiden bij de aankoop van een instrument.
 
Veghelse Courant, 23 juni 1982   Zijtaarts Gemengd Koor viert koperen jubileum

Nauwelijks zijn de feestelijke klanken van de fannfare wegeebd, of het Parochieel Gemengd Koor bereidt zich voor op een klankvolle viering van het koperen jubileum op zondag 27 juni 1982. Binnen de muren van het kerkgebouw treedt het koor op om Gods lof te zingen: op zon- en feestdagen, bij jubilea, huwelijken en droevige gebeurtnissen wanneer een lid van de parochiegemeenschap wordt begraven.

Twaalf en een half jaar geleden nam de heer Martien Coolen uit Veghel, de toenmalige dirigent, het initiatief om het dames- en herenkoor, die toen nog gescheiden zongen, samen te voegen tot een gemengd Koor. Dit met volledige instemming van wijlen pastoor Versteijnen. Een nieuw bestuur werd gevormd waarbij zowel de dames als de heren een even groot aandeel leverden.

Nu bestaat het koor uit 35 leden, de dirigent Jos Banensen de organiste Willy van Dijk, beiden uit Veghel. Het huidige bestuur is druk bezig een mooi programma samen te stellen, niet alleen voor het koperen jubileum, maar ook om het gerstaureerde orgel op deze dag in het centrum van de gemeenschap te plaatsen.

Het programma ziet er als volgt uit:

Op zondag 27 juni 10.15 uur groepsfoto in de tuin van de zusters Franciscanessen.

Om 11 uur een plechtige gezongen heilige mis, aansluitend receptie in zaal Versantvoort.

Van 3 tot 4 bespeling van het gerestaureerde orgel door de heer Thieu Lax. Het kamerkoorensemble uit Den Bosch - onder leiding van de heer Lax - zal een concert tengehore brengen, afgewisseld met orgelspel.

Om 8 uur 's avonds gezellige feestavond voor de koorleden met echtgenoten of echtgenotes opgeluisterd door de Zijtaartse blaaskapel De Boemelaars.
 
Brabants Dagblad, juni 1982   Notaris L.A.J. Snoeijs te Veghel zal op de donderdagen 24 juni en 1 juli aanstaande telkens bij opbod 's avonds om 19.30 uur in cafe Versantvoort te Zijtaart, Pastoor Clercxstraat 55, ten verzoeke van de eigenaar publiek verkopen het woonhuis met tuin, gemeente Veghel, Pastoor Clercxstraat 103.

Het huis werd verkocht door de C.A.V. en gekocht door bewoner Piet van de Velden.
 
Brabants Dagblad, 27 juni 1982. Foto's collectie Jan van den Oever   Interkringsportdag KPJ in Oirschot verregend. Defile van duizend sporters vervallen. De foto's van de winnende pyramyde jongens uit Zijtaart en van de winnende gemengde pyramide werden later gemaakt op het speelveld achter de Edith Steinschool.
 
Brabants Dagblad, 29 juni 1982   Protest tegen ontslag onderwijzer Zijtaart
Actie van ouders en kinderen vergeefs

Het teruglopen van het aantal leerlingen op een school levert soms moeilijke situaties op. Zo ook op de Edith Steinschool in Zijtaart. Daar werd afgelopen weekend bekend gemaakt dat de onderwijzer Martien van Loon het veld moet ruimen. Hij zou hoogsten terug kunnen komen om 2 1/2 uur per week les te komen geven het volgende seizoen. En dat pikten de jeugd en ouders niet. Maar: het kan niet anders...

In Zijtaart kwamen jeugd en ouders "in opstand". Zondag werd in allerijl een actie op touw gezet tegen het ontslag van Martien, een actie die 227 handtekeningen opleverde van mensen die het er niet mee eens waren. Bovendien besloten ouders en kinderen de sschool op een zodanige manier "te versieren" dat duidelijk werd dat Martien van Loon - een dertigjarige onderwijzer, afkomstig uit Beek en Donk - moest blijven. Helaas het helpt allemaal niets. Degene die het laatst aangesteld wordt moet als eerste verdwijnen. Zo is de wet nu eenmaal. Volgend jaar, zo is berekend, zullen er nog twee leerkrachten af moeten vloeien. Maar waarom mag een onderwijzersachtpaar dat aan deze school verbonden is (en dus een dubbel inkomen heeft) wel blijven, en moet een onderwijzer die gehuwd is en twee kinderen heeft, wijken. Dat vinden vele ouders "ergens" toch wel in strijd met hun rechtvaardigheidsgevoel.
 
Veghelse Courant, 30 juni 1982. Foto's collectie Jan van den Oever. De eerste twee foto's zijn niet van de Interkring sportdag in Zijtaart in 1982, maar van een andere sportdag in 1981 of 1982. Welke is onduidelijk. De derde foto is de winnende pyramide, later opgezet op het speelveld achter de Edith Steinschool.   KPJ Interkringsportdag aspiranten

Op zondag 4 juli organiseert KPJ Zijtaart de Interkringsportdag voor aspiranten. Aan dit groots evenement nemen ongeveer 1200 sporters en sportsters deel in de leeftijd van 10 tot 15 jaar, Deze aspiranten vertegenwoordigen de 9 Kringen van het KPJ Gewest Tilburg, afkomstig uit alle hoeken van zuidelijk Nederland.

Op sportpark "De Vonders" in Zijtaart zal vanaf 10.30 uur worden gestreden on de hoogste eer op de diverse onderdelen, zoals pyramide-bouw, gemengde pyramide-bouw, verschillende muziekoefeningen, volksdansen en diverse atletoekonderdelen. 's Morgens worden deze onderdelen door een jury beoordeeld. De officiele opening wordt verrricht door Wethouder van Doorn om 14.00 uur.

Dan wordt begonnen met de presentatie van de afdelingen, hetgeen een kleurrijk geheel vormt. Daarna volgen de demonstraties van de oefeningen, vilksdansen en pyramide-bouw. De finales van de loopnummers worden afgewerkt en de bokkenrace en het touwtrekken vormen een spannend geheel op deze Interkring.
 
Veghelse Courant, 7 juli 1982   Rijvereniging St. Gregorius

De Zijtaartse rijvereniging heeft weer enkele concoursen achter de rug. Er werd telkens met een achttal gestart, wat voor Zijtaart een verheugend feit is. Bij de individuele dressuur werden vele prijzen gehaald. Onze enige springruiter Mari van Berkel met Rezy deed het niet slecht, maar hij viel telkens, ondanks goede parcoursen, buiten de prijzen.

De uitslagen:
Zondag 26 juni Nuenen: achttal 6de prijs. Dressur: A. van der Heijden met Courbette 2de prijs; Peter van Asseldonk met Thomas 3de prijs; Harrie van Berkel met Urzus 5de prijs.

Onze volgende wedstrijd is aanstaande zaterdag in Eerde, waar gedressuurd wordt in de klassen Beginnelingen en Licht.

Tijdens de vakantie van 9 tot en met 30 juli wordt er 's-woensdags van 8 tot 9 uur in clubverband geoefend en niet zoals gewoonlijk in twee groepen. Graag zouden wij onze vereniging uitgebreid zien met enkele leden, zodat er dan altijd gemakkelijk met een achttal gestart kan worden, of eventueel met een acht- en een viertal.
 
Veghelse Courant, 7 juli 1982   Zijtaarts Gemengd Koor vierde haar koperen jubileum

's Avonds om 8 uur begon de feestavond voor koorleden en hun partners. De secretaris had een kort verslag van de gebeurtenissen van de voorbije 12 1/2 jaar en nodigde pastoor Verra uit de oorkonden van de St. Gregorius vereniging te overhandigen aan twee koperen bestuursleden, te weten mevrouw L. Nieuwkamp, de gewaardeerde voorzitster, en de heer Wim Schevers, de zorgvuldige penningmeester. Hierna klonk de feestelijke muziek van de blaaskapel de Boemelaars onder leiding van de heer Albert van Zutphen. Tot in de kleine uurtjes hebben koorleden en genodigden hun koperen jubileum gevierd.

Op woensdag 30 juni vertrok het gemengd koor met de bus naar West Brabant om de huwelijksmis bij te wonen van de secretaris de heer M. van Boxmeer en mejufrouw T. Bartels op te luisteren in de mooie parochiekerk van Zegge (bij Oud-Gastel). Op donderdag 1 juli volgde het afscheid van de secretaris tijdens de feestelijke afsluiting van het koorjaar. Tijdens haar toespraak memoreerde mevrouw L. Nieuwkamp nogmaals alles wat de heer van Boxmeer voor het koor heeft betekend: niets was hem teveel!
 
Foto's collectie Aard van Hoof   De junioren jongens van Jong Nederland gingen op kamp in Best.
 
Brief van Aard van Hoof aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 11 oktober 1982   Kampinformatie (Jong Nederland junioren jongens) heb je al van Noud gehad en vooraf wat van mij. Toch mag ik nog gerust zeggen. Het was werkelijk een te gek kamp, zowel voor de leden, de leiding als de kookstaf.

 
Brief aan Martien van Asseldonk op 3 juli 1982   Tinus, kun jij je nog herinneren dat je iets schreef over een toneelstuk van S.O.S. kinderdorp dat ging over een Poepi stam, en waar jij bij gezet had "misschien idee voor een kamp." Nou de Rakkers/Zwaluwen gaan op een boerderij in Nistelrooy op kamp dit jaar (laatste week van juli) en het thema is Poepi Roepi kamp". Ik zal in het kort het verhaal vertellen.

De Poepie's zijn een rondreizend volk die in de natuur wonen, zorgen voor zieke dieren en planten en de rotzooi opruimen. Als het schoon is trekken ze weer verder. Poepi is z'n stam kwijtgeraakt, komt ons op de 1e kampdag tegen en vraagt of wij hem helpen met zoeken, want hij is maar 1 uur per dag zichtbaar. Iedere dag komt diezelfde Poepie bij ons op kamp en geeft weer nieuwe opdrachten. We gaan 1 dag zoeken in dierenland, bij de trollen en bij de Chinezen. Als we bij de Chinezen zijn, komt er een wijze chinees die hun op 't zwembad bezoekt en allemaal sminkt, waardoor ze het Chinezenland binnen mogen. Vrijdags, de laatste dag, vinden ze met de tocht de Poepiestam en vieren we op de kampplaats groot feest.

We hebben van de Poepiestam een echte bruine familie gemaakt: de om van Bernadette, de moeder van Bernadette (op verzoek van de oma), de vader en moeder van Marna, Agnes en Gerard met onze Thijs, nog 2 meisjes van 12-13 jaar en Toos van Stiphout. Het lijkt me prachtig om zo'n hele familie in het bos te vinden.
 
Brief van Marna van Hoof aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 15 augustus 1982   Na  de vakantie gingen Aard, Jack, Jose met de junioren jongens op kamp in Best. Jose en Arna hebben daar gekookt en ze hebben een heel goed kamp gehad. Ik ging (met de Rakkers/Zwaluwen) mee op kamp in Nistelrode en zal daarmee maar beginnen met het logboek dat de kinderen gemaakt hebben.

Logboek Poepieroepie-kamp

Maandag 26 juli

We kwamen maandga na de middag op het kamp. We pakten onze koffers en legden die op zolder neer. En we gingen samen naar de bossen. En toen gingen we eten. Na het eten gingen we weer naar de bossen. En toen gingen we weer 's avonds eten. En toen gingen we weer met zijn allen naar de bossen. En op de terugweg zagen we de Poepie-vrouw. en toen zei ze: "Als je de hele stam vindt, krijg je een geluk bodje.

En toen gingen we bij de hut nog lang spelen. En om half 11 gingen we naar bed. Maar eerst nog wassen. En toen pas in bed. We sliepen pas heel laat. 's Morgens toen we uit bed kwamen, deden we ochtendgymnastiek. En we hadden gruwelijk lang op brood moeten wachten. O, gisteren hadden we ook nog geschilderd. En we hebben ook verse melk van de koeien gehad.

Dinsdag 27 juli

's Morgens gingen we lopen naar het dorp In een huisje stonden paarden. We zijn naar een houtwerkplaats geweest. We hebben machines voor te zagen, glad te maken en te vreezen, pennen te maken, schuren, lijmen, logen. Hij zei, "Je mag niet aan de machines komen, want anders gaan je vingers er af." We mochten ook naar boven. We zagen een wiegje en die was heel hoog. Toen we alles gezien hadden, toen mochten we een ijsje halen. Toen we ons ijsje op hadden gingen we op de boederij eten.

Toen zijn we weer naar 't dorp gegaan en hebben vossenjacht gedaan. Je moest door de straten lopen en als je iemand vreemd gekleed ziet, moest je dat op een blad schrijven, en op het laatst moesten we nog een meisje zoeken en dat meisje was serveerster. En toen we die hadden, gingen we weer naar de boerderij terug.

Toen gingen we weer boterhammen eten en toen kwam Poepie binnen. Poepie vroeg of wij de stam gevonden hadden, maar die hadden we niet gevonden. Toen hadden we een spel in het bos gedaan. We moesten poppetjes zoeken en we hadden een scshoen van de Poepie gevonden. Toen zijn we teruggelopen en we hebben keek gegeten. Toen gingen ons ijgen wassen, toen tanden poetsen en naar bed. Toen had Ruud nog een liedje gezongen.

Woensdag 28 juli

Wij hadden botehammen gegeten. 's Morgens het dierenspel. Wij moesten met de doppelsteen gooien en dan de knuffel vooruit zetten. Warm eten, koningensoep, gebakken aardappelen, worst, appelmoes, pudding. Daarna moesten wij afwassen. Wij dinnen 's middags watespel, groene zeep helm, groene zeep, de borden van voor naar agteren brengen, wasknijpers vissen en toen allemaal in de does (= douche).

En toen na het eten gingen we naar het sirkes. We werden helemaal nat van de regen en bij het sirkes kwamen de olifanten en toen kwaamen er voetbal-klowns. Na het sirkes kregen we een mars en toen gingen we naar huis en toen in bed, welteruste.

Donderdag 29 juli

We gingen zwemmen. Het water was ijs en ijs kou. We dooken er meteen in. En we zagen een Poepchinees en die vroeg naar kindjes uit Zijtaart en wou ons opsminken. Daarna is hij met ons naar de boerderij chineese pannekoeke gaan eten. Na 't eten hadden we een chineese hoed gemaakt. Toen gingen vergaderen over Sjan, over haar doop. Daarna hadden we met fruit gewerkt.

Toen gingen we inde bossen wat hout zoeken voor het kampvuur. Na het eten hadden we Sjan gedoopt. We begonnen met Sjan aan een paal vast te binden. Ze was nog weggelopen naar de berg, maar we hadden haar zo te pakken. Toen ze vastgebonden was, mochgten we allemaal een bekertje ijskouw water tegen haar aangooien. We deden dat heel voorzichtig, zodat ze heel langzaam kliedernat werd. Daarna moest ze haar kleren uidoen en alleen haar bikini aanhouden en toen gingen we met allemaal verschillende kleuren verf haar helemaal opverven. Ze was groen met geel en oranje haren, helemaal punk.

Naderhand hebben we Sjan helemaal met poeppapier ingerold en ze was net een mummie. Toen ze helemaal ingepakt was, hadden de leidsters Sjan helemaal ingesmeerd met stroop. Toen hebben ze een hele zak kippeveren over haar heen gegooid. Dat plakte goed, het was net een kiep. Toen hebben we Sjan weer losgemaakt en toen moest ze naar de berg lopen. Daar hebben we haar helemaal ondergegraven en toen moest ze weer teruglopen naar de paal en werd weer vastgebonden. Toen hebben we nog allemaal een volle wasbak ijskouw water tegen haar aangegooid en toen mocht ze onder de does. Ze werd helemaal gewassen door Bernadette.

's Avonds hadden we kampvuur en toen is de Poepie nog gekomen. Die had aardappels bij en die had ze in het vuur gegooid om naderhand op te eten. We hebben nog liedjes gezongen bij het vuur en gedanst. Toen hebben we nog frikandellen gebakken in het vuur. Dat was lekker. Daarna hebben we tanden gepoetst en gewassen en naar bed gegaan. Op bed hadden Maarten, Yvonne en Ron nog lekkere rouwe aardappelen van de Poepie opgegegten, mmmm lekker.

Vrijdag 30 juli

Om 9 uur werden wij wakker, laat pas. Om een mooi toneelstukje te verzinnen voor papa en mama viel niet mee. Gelukkig had ik nog schone kleren die ik vanavond aan kan. Toen mochten wij in Marna's auto, die kon heel hard scheuren en bij de Spar mocht onze groep allemaal iets voor een gulden kopen. Ik kocht hondebrokken voor de hond van de Poepie, maar later heb ik ze zelf gehouden voor onze eigen hond.

Toen hebben we heel ver gelopen om de Poepie te vinden en onderweg kregen we friet. We zeiden tegen allemaal mensen: "Hebt u de Poepie gezien?'" maar niemand vond hem. Heel ver in de bossen hebben we ze gelukkig gevonden. Er was een oma, 2 mama's en papa's Poepie en wel 10 Poepies en ook nog een babi-poepie, Schijtboks heette die. En papa-poepie stond bij een knol en wagen en die heeft ons allemaal naar de boerderij gebracht, waar we gefeest hebben. Hele lange boterhammen met wel 4 of 5 verschillende dignen erop, maar ik lus geen pindakaas.

Toen kwamen onze papa's en mama's. Ik heb ze het hol van de Poepie bij de berg laten zien en ik vertel alles morgen pas, want het is veel te veel en als ze het niet geloof, dan neem ik ze mee hier naar toe en dan zullen ze het zelf zien. Houdoe, we gaan naar huis, maar volgens jaar gaan we weer op kamp.
 
Foto: collectie Jan van den Oever   De aspiranten van de KPJ gingen op kamp in Reusel. Foto van de vossenjacht.
 
Brief van Theo van Asseldonk aan zijn broer Martien in Nairobi op 31 ju;i 1982   Verder heb ik de zaalvoetbal nog. Samen met Ton de Rooy (Bresco Bar) sponsor ik nog steeds een zaalvoetbalelftal. Dat bestaat hoofdzakelijk uit mijn kameraden. We zijn vorig jaar in de hoogste klasse van de Veghelse zaalvoetbalcompetitie afdeling recreatief als 4de geŽindigd. Dit resultaat was hoofdzakelijk re danken aan het feit dat ik ten halve van de competitie aan de spelers had beloofd dat ze, als ze de rest van de westrijden wonnen, ze van ons een feestje aangeboden kregen. Wat ook prompt gebeurde en mij en Ton de Rooy honderden guldens kostte en we de laatste plaats verlieten en oprukten naar de vierde plaats.
 
Brief van Mari van Asseldonk aan zijn broer Martien in Nairobi op 31 juli 1982   Dan het laatste Zijtaartse nieuws. Het is namelijk zover dat Wim Schevers gaat trouwen met de weduwe van Frits van Nunen. Hij gaat nu vader worden van 5 kinderen.

Twee weken geleden is ook de zoon van Ties Kanters thuisgekomen (uit Malawi) voor vakantie tot ongeveer half oktober. Hij is een dag later gekomen dan gepland in verband met de onlusten bij jullie en de ingestelde avondklok. Hierdoor kon er ’s nachts niet gevlogen worden en is hij een nacht in Nairobi geweest,
 
Veghelse Courant, 11 augustus 1982   Evenementenkalender Zijtaart

Zondag 15 augustus: Fiducia 1 - VOW 1, 14.30 uur; Fiducia 2 -VOW 2, 11.30 uur en Fiducia 3 - VOW 3, 11.30 uur.

Dinsdag 17 augustus: selectietraining 9.45 uur onder leiding van A. van de Akker

Woensdag 18 augustus: M.C. de Jagers clubkampioenschappen crossterrein Industrieterrein

Woensdag 18 augustus: voetbal VOW I - Schijndel 3, 19.00 uur, scheidsrechter A. van Dinther; VOW 2 - Schijndel 4, 19.00 uur, scheidsrechter H. Brugmans

Donderdag 19 augustus: selektietraining B 18.30 - 19.30 uur onder leiding van W. van de Pas
 
Veghelse Courant, 11 augustus 1982   K.P.J. Zijtaart

De K.P.J. uit Zijtaart start binnenkort met het nieuwe seizoen. Diegenen die na de zomervakantie naar de vijfde klas gaan en lid willen worden van de K.P.J. kunnen zich vanaf heden opgeven tot 15 augustus. De aspiranten tot en met 14 jaar kunnen dit doen bij Jan van den Oever, Krijtenburg 4, tel. 04130-63637 (jongens) en Toos van Stiphout, Zijtaartseweg 28, tel. 04130-63128 (meisjes). Jongens en meisjes vanaf 15 jaar kunnen zich opgeven bij Bart van Sleuwen,Zondveldstraat 12, tel. 04130-63128 (jongens) en Marca van de Tillaart, Lage Biezen 3,tel. 04130-66092 (meisjes).
 
Rondschrijven het V.N.K.V aan haar leden op 16 augustus 1982   Aan alle leden van het V.N.K.V.

Na goed overleg met de rest van het bestuur heeft onze voorzitster mevrouw Raaymakers besloten om als zodanig af te treden. Wij vinden het jammer, maar wij respecteren anderzijds de moeilijke stap die Will heeft gedaan. Ook dank voor de tijd die zij als voorzitster van het V.N.K.V. heeft vrijgemaakt. Onze vice-voorzitster, mevrouw Korsten, zal tijdelijk de functie van voorzitster gaan bekleden. Wij willen bij deze mevrouw Raaymakers nogmaals bedanken en mevrouw Korsten veel succes toewensen.

Het bestuur van V.N.K.V. Zijtaart
 
Veghelse Courant, 18 augustus 1982   Rijvereniging St. Gregorius

De Zijtaartse rijvereniging heeft afgelopen zondag deelgenomen aan het concours te Volkel. Het was een zeer goed georganiseerd concours, dat mede door het goede weer zeer druk bezocht werd. Het achttal, startend inde klasse Licht, was weer niet succesvol en behaalde een zesde prijs. Individueel gaat het beter. Bij elk concours vallen er wel enkele Zijtaartse ruiters in de prijzen.
 
Veghelse Courant, 25 augustus 1982   Evenementenkalender Zijtaart

Zondag 29 augustus: Jong Nederland voor alle leden picknick en bosspelen, samenkomst om half twee bij de kleuterschool

Zondag 29 augustus: Peel- en Maastocht, Wielertoerclub Zijtaart, 108 km, starttijd 8.00 uur

Zondag 29 augustus: fanfare St. Cecilia uitstapje Beekse Bergen, vertrek 9.00 uur bij J. Versantvoort

Zondag 29 augustus: voetbal VOW I Beker. De Willy's 2 - VOW 2 aanvang 11.30 uur; VOW 3 - De Willy's 3; VOW 4 - De Willy's 4, scheidsrechter H. Brugmans

Dinsdag 31 augustus: selektietraining om 19.45 uur onder leiding van A. van de Akker
 
Bidprentje en Brabants Dagblad, augustus 1982   Medische hulp kwam te laat voor Rob van de Ven.


 
Brief van Willy Henst aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 11 oktober 1982. Foto's collectie Aard van Hoof.   Na de vakantie hebben we Jong Nederland weer opgestart. We zijn dit jaar met z'n allen naar de Vorstenbossche bergen geweest op een zondagmiddag om er te gaan pick-nicken. Het was prachtig weer zoals steeds. De senioren en leiding waren verkleed als de meest vreemdsoortige mensen en zworven ergens in het bos rond. De rest moest hen zien te herkennen. Daarnag gezamenlijk enkele mikken soldaat maken was geen probleem.
 
Brief van Aard van Hoof aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 11 oktober 1982   We zijn dit seizoen gestart met een zondagmiddag Jong Nederland voor alle leden en leiding in de vorm van een vossenjacht. Dr inmiddels nieuw geboren seniorengroep en de leiding als vossen en de rest maar zoeken op Bedaf. Enkele leuke voorbeelden van verkleedsels zijn onder andere een Siamese Turkse vrouw (Dorien van de Ven en Jura Bosch), een spierwitte verschijning van hara Krishna (Marna), een punker zoals je ze maar zelden ziet (Chris) en een bruidspaar (Bertje en Toon). Na afloop was er een gezellige picknick voor de hele hoop en konden we weer terugkijken op een oergezellige middag.
 
Veghelse Courant, 1 september 1982   Evenementenkalender Zijtaart

Zondag 5 september: "Berg en Dal" Wielertoerclub Zijtaart, start 8.00 uur, 115 km

Maandag 6, 13 en 20 september: T.T. 't Batje training van 20.30 - 22.00 uur in de gymzaal

Maandag 6 september: VNKV - KVO modeshow om 8.00 uur in zaal Versantvoort, toegang voor iedereen

Dinsdag 7, 14 en 21 september: VOW selektietraining om 19.45 uur onder leiding van A. van de Akker

Donderdag 9, 16 en 23 september: VOW selektie B training van 18.30 - 19.30 uur onder leiding van W. van de Pas

Vrijdag 10 september: Jong Nederland, leidingfeest

Zondag 12 september: "Campinatocht", Wielertoerclub Zijtaart, starttijd 8.00 uur, 108 km

Zondag 12 september:  Fanfare St. Cecilia concours Majoretten te Nuenen met medewerking van fanfare en drumband

Woendag 15 september: VNKV 's-morgens van 9.30 - 11.30 uur bij Ton de Rooy,  1e les cursus "Textiel bewerken"

Woendag 15 september: M.C. de Jagers, wedstrijdvergadering clubhuis Ton de Rooy

Zondag 19 september: Evenementengroep Zijtaart, fietstocht

Zondag 19 september:  "Kempen" route  Wielertoerclub Zijtaart, starttijd 7.30 uur, 125 km

Zaterdag 25 september: Oud papier ophalen door carnavalsvereniging De Reigers

Schriftelijke en mondelinge opgave bij Gerard en Agnes Hovens, Keslaerstraat 50, Zijtaart.
 
Veghelse Courant, 1 september 1982   Fanfare St. Cecilia Zijtaart

Op zondag 29 augustus stapte het hele St. Ceciliagezelschap, groot ongeveer 160 man, op de bus voor de optredens bij recreatiepark "De Beekse Bergen".

De problemen ten aanzien van de plaatsing van nieuw aangemelde leerlingen bij de Veghelse Muziekschool zijn gelukkig opgelost. Alle leerlingen zijn geplaatst. De leraar voor de hoorns en althoorns komt zelfs in Zijtaart les geven.

De eerste stappen zijn gezet voor een solistenconcours en de dirigent, eventueel gesteund door de voorzitter, gaat starten met een jeugdfanfare, hetgeen een positieve bijdrage moet leveren aan het hooghouden van de superieure afdeling.

Er zullen twee serenades gebracht worden bij de huwelijken van Antoon van Eert en Andre van Nunen, beide leden van de drumband, respectievelijk op donderdag 2 en vrijdag 3 september. De blaaskapel verzorgt zaterdag 4 september een optreden voor het personeel van de Sligro, tewijl dezelfde jongens zondag 5 september deelnemen aan een blaaskapellenfestivalk in Nuenen.
 
Veghelse Courant, 1 september 1982   Jong Nederland Zijtaart organiseert bij voldoende deelneming een ouderweekend voor ouders van leden. Het weekend wordt gehouden op 6 en 7 november in een boerderij ergens in de omgeving. Ouders kunnen zich tot en met 19 september opgeven bij Marna van Hoof, Krijtenburg 2 of Karin Bosch, Reibroekstraat 1 in Zijtaart.
 
Brabants Dagblad, 6 september 1982   Veghelse hengst kampioen
Duizenden bezoekers bij trekpaardenshow in Den Bosch

De bruin-schimmel-hengst Junior van 't Hooghof van Harrie van der Heijden uit Veghel is op de "Nationale" van de Koninklijke Vereninging Het Nederlandsche Trekpaard in Den Bosch kampioen geworden. Duizenden bezoekers genoten 's middags van het defile van de bekroonde paarden.
De Nederlandse fokkerij moet volgend jaar overigens ook  wel het puikje van het trekpaardenbloed afleveren, zo deelde de speaker het publiek 's middags mee. De kampioen trekpaardenmerrie 1982 is onlangs gedekt door de nationale kampioenshengst 1982. Fotografen en publiek konden hun hart ophalen aan de folkloristische show met aangespannen trekpaarden voor oude wagens en huifkarren, die gebruiken uit de vorige eeuw uitbeeldden. De wagens, vezorgd door liefhebbers uit de Meierij van Den Bosch, waren bemand door groepen in oud-Brabantse klederdrachten. Veel bewondering was er uiteraard voor de trekpaardemenners Jos Brooymans (uit Tholen) en Jan Smits (uit Nuenen) die beiden met een zesspan trekpaarden voor een zware wagen over het terrein van de Brabanthallen daverden.
 
Brief van Willy Henst aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 11 oktober 1982   De vorige keer zei ik, dat wij WW.-ers aan moesten nemen om het gebouw (achter gymzaal De Molensteen) te zetten. Dit is inmiddels weer helemaal veranderd. In mei begonnen er artikeltjes in de kranten te verschijnen dat de gemeentes met deze regeling de plaats van de aannemers ging innemen. Dit resulteerde in uitvoerig politiek geharrewasr met vragen stellen de kamer, enz., dus weg regeling.

Wij hadden ondertussen al lang een aanvraag voor personeel ingestuurd, maar die bleef natuurlijk prompt in de la liggen. Na de vakantie zijn we weer in de aanval gegaan bij het arbeidsburo en het buro in Den Bosch dat de arbeidskrachten zou betalen. Ze gaven toe dat ons plan in de la was blijven liggen vanwege de protesten van de aannemers. Wij konden geen personeel meer aannemen, maar moesten een aannemer zien te vinden die het gebouw wilde maken. Die aannemermoest dan WW-ers in dienst nemen om het gebouw te zetten. Het buro in Den Bosch zou dan de WW-ers betalen aan ons en wij weer aan de aannemer.

Toen hebben we snel een begroting gemaakt voor de ruwbouw en die naar 2 aannemers hier, Theo van Boxmeer en Peter van de Burgt gebracht. Zij konden dan een porijs bepalen. Dit is inmiddels gebeurd en ze hadden keurig op tijd hun prijs ingelevers. Het bouwbedrijf Van de Burgt was een stuk goedkoper, zodat we daarmee in zee gaan. Er zijn al afspraken gemaakt hoeveel mensen er aangenomen zullen worden. Het bouwen moet minimaal 6 maanden duren, dat staat ook in de regeling, dus niet teveel mensen aannemen.

De ruwbouw wil zeggen: helemaal dicht met buitendeuren, glas en een vloer er in plus dak. De rest kunnen we dan veel zelf en met vijwilligers maken, zoals tegels, verwarming, electriciteit, enz. Het streven is om op zaterdag 16 oktober met het ontgraven te beginnen, dan kunnen de mensen in Zijtaart tenminste zien dat er eindelijk eens iets gebeurd.
 
Een of andere krant, 7 september 1982   De trainer van FC Soffelt, Jo Kouwenberg, zakte zondagavond pardoes door zijn knie. En zodoende is het onzeker of hij komende dagen zijn snelle jongens naar nieuwe successen kan voeren. We houden u van nieuwe ontwikkelingen op de hoogte.
 
Een of andere krant, september 1982   Jo Kouwenberg schijnt hersteld van zijn spierblessure die hij zondagavond laat opliep. Naar we vernemen heeft hij veel belanstelling ondervonden deze week. En dat geneest.
 
Veghelse Courant, 8 september 1982   De EHBO afdeling Zijtaart start op maandag 13 september met een EHBO-cursus. Iedereen die 16 jaar of ouder is kan aan de cursus deelnemen. De duur van de cursus is 16 lessen, telkens van 2 uur. Het examen is gepland op 28 maart 1983. De eerste les begint om 19.30 uur in cafe De Rooy in Zijtaart.
 
Brabants Dagblad, 11 september 1982   Leven voor het trekpaard
Kampioen junior van Zijtaarts hengstenhouder

Kozend tuigt Harrie van der Heijden (55) ui Zijtaart zijn kampioen op. Hij vindt dat dat moet. Voor de foto. De vier-jarige hengst Junior van 't Hooghof is al bijna een week kampioen van de Koninklijke Vereniging "Het Nederlandse Trekpaard". Van der Heijden, zijn zoon Andre en neef Harrie helpen mee. De enorme hengst briest als hij naast zijn concurrent, de zesjarige hengst Guido van Brandenvoort - kampien 1980 - geposteerd wordt.

"Prachtig he. Toen ze me zaterdag in de Brabanthallen een microfoon voor mijn neus hielden, kon ik geen woord uitbrengen. En hier thuis durf ik toch best mijn mond open te doen." Hij grinnikt. "We hadden wel op een kampioenschap gehoopt, maar als het dan werkelijk waar is... Ik was d'r kapot van."

Hengstenhouder Harrie van der Heijden in Zijtaart vertelt dat het in het trekpaardenwereldje ook niet allemaal koek en ei is. En hoe hij in januari jongstleden zijn gedoodverfde kampioen "Hardie uit de Linde" verloor. Het 6-jarige trekpaard werd 's nachts in de Zijtaartse wei door onbekenden met parathion in de hals gespoten. "In Utrecht constateerden ze dat. Een paar dagen later was hij dood. Vergiftigd. Uit pure afgunst." Van der Heijden slikt. "Wie me een tip geeft over de dader kan veel geld verdienen." Van der Heijden kocht in februari in Belgie de hengst "Junior". Dat dat paard nu kamipoen is geworden maakt veel goed. De vergiftigingsdood van "Hardie" was een grote klap voor ons.

In de keuken van de Zijtaartse boerderij hangt een bordje. "Mensen met paarden hebben de hemel op aarde. Maar komen ze te sterven valt er niets te erven." "Schrijf dat maar niet op. Want zo gaat dat hier." Mevrouw van der Heijden meldt dat de hele familie gek is met trekpaarden. Ouders, vijf zonen en een dochter. Zoon Andre wil nieuw gaan bouwen. Vader Harrie gaat dan verder met wat kleinvee. "We hebben nu vier dekhengsten. En nog wat trekpaarden in de opfok. Junior moest in Belgie wel hoge hgen gooien. Zijn vader was in Belgie nationaal kampien, evenals zijn grootmoeder en zijn moeder. Dit jaar heeft Junior al 95 keer gedekt. "'t Is een hele beste. Ik wil hem voor 30.000 gulden nog niet kwijt", zegt Harrie van der Heijden.

De Van der Heijdens leven voor de paarden. "Op vakantie? Nee. Zo'n keuring in Den Bosch. Dat is onze vakantie." Harrie van der Heijden rijdt met zijn formidabele dekhengsten door Brabant, Limburg en Gelderland. Oud-kampioen Guido heeft dit jaar al 130 dekkingen op zijn paardenaam staan, "Het Belgische trekpaard is echt weer terug aan het komen. Ik vind dat elke boer zo'n dier zou moeten houden. Als ze achter de koeien aanlopen kosten ze niks. En dan zeggen ze dat Nederland alle goeie trekpaarden uit Belgie weghaalt. Maar daar blijven ook kwaliteitspaarden. "Het Nederlands Trekpaard" zou misschien wel wat meer met de Belgen kunnen overleggen en samenwerken."

In de wei holt Harrie van der Heijden met een klapzweepje achter zijn kampioenen aan. De kadans van de trekpaardendraf laat mensen op straat stoppen. Junior verbrijzelt een klomp die zijn baas tijdens de ren verliest.

"Toen we zaterdagavond met "Junior" thuiskwamen stond de Zijtaartse fanfare ons op te wachten. Half Zijtaart heeft het kampioensschap mee gevierd. De laatste ging 's anderdaags pas naar huis. Dat was nog eens harstikke gezellig." In de huiskamer hangen geborduurde trekpaarden.  Een prijzenkast staat vol bekers. Bronzen beelden van "Belzen" staan op de kast. In de gang hangt nog een hoofdstel. Met recht gek op trekpaarden die familie.
 
Veghelse Courant, 15 september 1982   Fanfare St. Cecilia zal in het najaar van 1983 weer op concours gaan. De fanfare zal zich dan meten in de Superieure afdeling, de hoogste afdeling van Nederland.

Op 17 oktober aanstaande zal een concert gegeven worden en op 14 november zullen de muzikanten en drumbandleden zich meten op een onderling solistenconcours. Harrie van der Heijden werd een muzikale hulde gebracht. Afgelopen zondag werd luister bijgezet aan de herdenking van de gesneuvelde soldaten bij het monument aan de Zuid Willemsvaart. De Majoretten behaalden een tweede prijs in Nuenen.
 
Veghelse Courant, 15 september 1982   Kaderschouw Jong Nederland

De landelijke kaderschouw, die dit jaar op 18 en 19 september gehouden wordt bij de volkshogeschool "Ons Erf" te Berg en Dal heeft als thema "Collage '82".  De kaderschouw wordt jaarlijks gehouden voor alle vrijwilligers van Jong Nederland. De aktiviteiten beginnen op zaterdag om 11.00 uur. Op zondag om 12.30 worden de aktiviteiten afgesloten.
 
Brief van Willy Henst aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 11 oktober 1982   In september was er weer de Nationale Kaderschouw (van Jong Nederland), waar veel deelnemers waren. Dit jaar moest elk ditrikt in een soort eenheidskleur verschijnen, zodat ze als zodanig herkenbaar waren. De rest is ongeveer altijd hetzelfde met stands voor informatie, spelletjes, koffietent, kortom kennismaken met alle facetten van Jong Nederland. Bij de opening moest elke afdeling zijn puzzle-stuk op een groot bord hangen. (Dit was van tevoren thuis gestuurd.) 's Avonds weer diverse orkesten en een cabaret, wat erg goed was.
 
Brief van Aard van Hoof aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 11 oktober 1982   Afgelopen weekend hebben we weer de kaderschouw gehad. Je kon er echt merken dat we nu een beetje van de ouderwetse teamgeest onder de leiding terug hebben. Alleen Willie, Franke, Elie en Bernadettemoesten verstel laten gaan. 't Was beregezellig in Berg en Dal en we hebben de traditie dat Zijtaart als afdeling op de een of andere manier op zal vallen hoog gehouden. Heb je ooit 14 mensen rond zien lopen die hun haren geverfd hadden met plakaatverf uit bussen in de kleuren groen en geel. Wat zagen we er uit. Trouwens het is machtig mooi als je dan 's zondags, na een vermoeid weekend, gaat douchen en dan eeb vloed van groen water langs je lichaam ziet stromen. Nog mooier is het als je shampoo gebruikt en je hele kop onder het groene schuim zit.
 
Brief van Aard van Hoof aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 11 oktober 1982   De nieuwe seniorengroep is geboren. In totaal hebben we nu 20 jongens en meisjes bij elkaar. Ze willen best nog veel geleid worden en hebben nog veel moeite om zelf met initiatieven te komen. Ze laten ons (Noud, Chris, Karin Biosch en ikke) liever het programma maken. Voorlopige plannen voor dit jaar zijn:

- jouw mop van opa en de Nederlandse aardoliemaatschappij verfilmen
- een karnavalswagen bouwen
- een uitwisseling organiseren (we hebben een voorlopig kontakt met twee afdelingen, Tilburg en Biezenmortel)
- een feestavond met de discoshow van Ben van Riel

Enkele leuke aktiviteiten die we al gehad hebben:
- rugby met als afsluiting een kampvuur
- body building (de leden hebben zich kapot gewerkt aan veren, halters en degelijke handel)
- trefspons: dit is een variatie op trefbal. Het grote verschil zit 'm in 't feit dat niet met een bal geworpen wordt maar met een natte spons. Rechtstreeks teruggooien is niet toegestaan; eerst soppen in een van de drie emmers die in elke speelhelft staan. Een stel slimmerikken hadden een regenpak meegebracht. Jammer voor hen dat je de pijpen zo goed vol kunt gooien met water als ze op de grond liggen en de benen omhoog gehoudeb worden.

Al met al hebben we een gezellige groep.
 
Foto collectie Jan van den Oever   Foto gemaakt tijdens de viering van het zestigjarig bestaan van het KPJ gewest Tilburg in september 1982 in de Brabanthallen te Den Bosch, tijdens een hypnose. Zittend tweede van links: Johan Schoenmakers.
 
Veghelse Courant, 22 september 1982   Motorcross Zijtaart

Op 26 september aanstaande organiseert M.C. de Jagers uit Zijtaart wederom een motorcrosswedstrijd onder auspicien van M.O. Nederland. Het circuit is, zoals ieder jaar, gelegen aan het industrieterrein in Veghel. De wedstrijd begint im 13.00 uur.

Aan de start verschijnen: 125 cc junioren, 125 cc promotie, 250 cc promotie, 500 cc senioren (kamp) en zijspan junioren.
 
Veghelse Courant, 22 september 1982   Rijvereniging St. Gregorius

De Zijtaartse rijvereniging heeft met succes deelgeneomen aan een rayonwedstrijd dressuur, georganiseerd door Jan van Amstel uit Schijndel. Bij de beginnelingen was het Hans van de Tillaart met zijn paard Sinette die hoge ogen gooide. Hij werd 4de met 126 pt. Anita Coppens werd zeer verdiend met 120 pt 8ste met haar paard Jerona.

Bij de klasse Licht behaalde Peter van Asseldonk met Thomas een 1e prijs met 132 pr. Ook de 3e prijs was voor een Zijtaartse combinatie, te weten Harrie van Berkel met Urzus (Harrie) met 127 pt.

De volgende wedstrijd waar Zijtaartse ruiters aan deelnemen is op zondag 3 oktober. Dan organiseert St. Augustinus een springwedstrijd in Odiliapeel.

Een ander facet is de oprichting van de ponyclub. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid aanstaande donderdag gebeuren in cafe Ton de Rooy, om 20.30 uur.
 
Notulenboek Ponyclub De Reigertjes   Ponij-bijeenkomst. Notulen van de vergadering op 23 september 1982 gehouden in de zaal Bresco Bar Ton de Rooij. De voorzitter van rijvereniging Sint-Gregorius zegt dat er al een half jaar met de ponyruitertjes zaterdags wordt geoefend en dat het ledenaantal al is gegroeid van 4 naar 10 ruiters. Om definitief in maart 1983 als ponyclub voor te dragen aan de Bond van Ponijrijders te Tilburg moet er een bestuur gekozen worden. Er werd gestemd voor een bestuur van 5 personen. Gekozen werden: Wil Spanjeers, H. van Berlo, Mari van Asseldonk, Karel Bekkers en Cor Coppens.

Tijdens de eerste bestuursvergadering op 30 september bij Cor Coppens werd Karel Bekkers tot vooritter gekozen en Cor Coppens werd secretaris. Cor Cppens beloofde om op zaterdagmiddag les te geven. Wil Spanjers zorgde voor een prikblok om van daaruit wat centen in de kas te krijgen. Clubhuis wordt Breco Bar Ton de Rooij. De kinderen mogen zelf een naam zoeken voor de ponyclub.

Op de bestuursvergadering van 8 december 1982 werd de naam "De Reigertjes" gekozen. Er werd gesproken over kleding en er werd besloten dat de ruiters met balpennen rond zullen gaan.
 
Brief van Willy Henst aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 11 oktober 1982   Het Sportteam (van Jong Nederland) is inmiddels achter de rug. De spelletjes die er naast de portwedstrijden gespeeld worden zijn alweer verder uitgebreid. Zoveel zelfs dat de jury geen uitslag bekend kon maken. Ze hadden te weinig tijd om alles uit te tellen, De spelletjes die erbij gekomen waren vond ik wel leuker dan de oude. Het waren meestal gezeldchapsspelen die met een stuk of 4 tot 6 man gespeeld konden worden.
 
Veghelse Courant, 29 september 1982   Evenementenkalender Zijtaart

Zondag 3 oktober: "Ollandtocht", Wielertoerclub Zijtaart, 60 km, starttijd 9.00 uur

Maandag 4 oktober: T.T. 't Batje training van 20.20 - 22.00 uur in de gymzaal

Maandag 4 oktober: E.H.B.O. cafe de Rooy aanvang 19.30 uur kursusavond gediplomeerden

Dinsdag 5 oktober: VOW selektietraining om 19.45 uur onder leiding van A. van de Akker

Dinsdag 5 oktober:  V.N.K.V. trimmen voor heren van 8.00 - 9.00 uur in de gymzaal

Woensdag 6 oktober VOW selektie B training van 18.30 - 19.30 uur onder leiding van W. van de Pas
 
Veghelse Courant, 29 september 1982   Kaarten Zijtaart

Evenals voorgaande jaren zal er ook dit jaar tijdens de wintermaanden weer grikt kunnen worden in Cafe van de Sanden te Zijtaart. Voor degenen die de data al vast willen noteren:

Maandag 4 oktober
Maandag 1 november
Maandag 6 december
Maandag 3 januari
Maandag 7 februari
Maandag 7 maart

Telkens aanvang 8 uur.
 
Veghelse Courant, 6 oktober 1982   Dia-avond ontwikkelingswerk

Aanstaande maandag 11 oktober houdt het V.N.K.V. uit Zijtaart een dia - kienavond over en voor het ontwikkelingswerk van Martien en Joke van Asseldonk, die werkzaam zijn in de krottenwijk van Nairobi in Kenya. Deze avond wordt verzorgd door mevrouw Klerks uit Berlicum, die onder andere samen met onder andere vader van Asseldonk het paar dat ontwikkelingswerk doet heeft opgezocht. Iedereen uit Zijtaart die belangstelling heeft, is van harte welko om 8 uur in zaal Versantwoort. De toegang is gratis.
 
Brief aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 30 oktober 1982   De dia-voorstelling

Het was ontzettend druk. Om een idee te geven, er stonden 3 lange tafels in ze zeel (bij feest altijd 2, weet je wel), nou en die zaten helemaal vol. Veel familie, ooms, tantes, aangetrouwde familie en mensen waar hij, Tinus, vaak bent geweest via Jong Nederland, Wim van Hoof, Dijkstra, Jan Uden. Ik werd er wel een beetje warm van zo'n grote opbrengst. De opbrengst was ook enorm.

Dientje (Klerks) kon prachtig vertellen, ze verveelde helemaal niet en je kon er goed naar blijven luisteren, maar ik had toch liever gehad dat jullie zelf een praatje hadden gemaakt. Dientje haald soms wel aan dat die mensen op hun manier gelukkig waren, maar vaak vertelde ze over grote armoede en hoe goed jullie werk was. Ik
heb gehoord dat onze pap op 't einde het geld in ontvangst moest nemen.
 
Brief van Henny van Asseldonk aan haar schoonbroer Martien van Asseldonk in Nairobi op 15 oktoberi 1982   Eerst ga ik iets vertellen over de dia-avond. Misschien heb je het geld al ontvangen? Het was ’n geweldig succes. We hadden het bij Versantvoort gedaan. Ik denk dat erzo’n 200 mensen waren. Zoals mevrouw Klerks (jullie noemen haar geloof ik tante Dientje) het vertelde hoe het bij jullie was, was prachtig. We zagen veel armoe, maar ze vertelde het zo dat we er toch af en toe bij moesten lachen. Zoals dat jullie pap graag met ’n vrouw op de foto wilde, de manier waarop was geweldig.

Ze liet ook goed zien en oren hoe de mensen bij jullie leefden. Ze had anderhalf uur verteld, maar het verveelde nog niet. Na de dia’s deden we kienen en die opbrengst is voor jullie werk daar. Het was puur winst wat we draaiden, want de prijzen waren gelijk geschonken. Toen het kienen was afgelopen, konden we het bedrag bekend maken. Jullie pap moest naar voren komen om het geld in ontvangst te nemen. Hij was er ontzettend trots op, want hij kreeg eventjes f 1.242,50 om het naar jullie over te maken.
 
Veghelse Courant, 6 oktober 1982   Groenplan dorpsplein Zijtaart

Als alles meezit krijgt Zijtaart nieuwe groenaanplant in het centrum. In overleg met de gemeente, het kerkbestuur en de Stichting Zijtaarts Belang is een plan uitgewerkt om het centrum van Zijtaart van nieuwe aanplant te voorzien. Teneinde hierover te discussieren wordt op zondag 14 oktober een hoorzitting gehouden in de Edith Steinschool. De hoorzitting begint om 20.00 uur. Er zal een volledige uiteenzetting worden gegeven door de heet School van de gemeente aan de hand van ontwerpen en dia's.
 
Veghelse Courant, 6 oktober 1982   Evenementenkalender Zijtaart

Zondag 10 oktober: tentoonstelling handwerkclub van de Bejaardenbond van 's morgens 10 uur tot 's middags 5 uur, tevens verkoop.

Zondag 10 oktober:  "Joe Mann" tocht, Wielertoerclub Zijtaart, 60 km, starttijd 9.00 uur

Zondag 10 oktober: E.H.B.O. cafe Ton de Rooy, aanvang 19.30 uur, kursusavond voor leerlingen of nieuwe kursisten

Maandag 11 oktober V.N.K.V., dia-avond over Kenia ten bate van Martien van Asseldonk in zaal Versantvoort, toegang voor iedereen

Maandag 11 oktober: K.V.O., cooperatieve kursus van 13.30 - 15.30 uur bij de C.H.V. te Veghel, geen kosten aan verbinden

Maandag 11 oktober: T.T. 't Batje training van 20.20 - 22.00 uur in de gymzaal

Dinsdag 12 oktober: K.V.O. fietstocht excursie bij de Sociale Werkplaats te Veghel, Industrieterrein aanvang 14.00 uur bijeenkomst Albert van Zutphen om 13.30 uur

Dinsdag 12 oktober: dia-avond bij Versantvoort om 7 uur ten bate van zuster Stephanie en pater Kanters

Dinsdag 12 oktober:  V.N.K.V. trimmen voor heren van 8.00 - 9.00 uur in de gymzaal

Dinsdag 12 oktober: VOW selektietraining om 19.45 uur onder leiding van A. van de Akker

Woensdag 13 oktober: V.N.K.V. gymles voor dames van 8.00 - 9.00 uur in de gymzaal

Donderdag 14 oktober: VOW selektie B training van 18.30 - 19.30 uur onder leiding van W. van de Pas

Zondag 17 oktober: "Bos en Heide", Wielertoerclub Zijtaart, 58 km, starttijd 9.00 uur.
 
Veghelse Courant, 6 oktober 1982   Bliksemaktie Zijtaartse misionarissen

De evenementengroep Zijtaart houdt op 16 oktober aanstaande een huis-aan-huis kollekte ten behoeve van twee misionarissen die momenteel in Zijtaart met vakantie zijn. Het zijn Pater Kanters, die werkzaam is in Malabi (Afrika) en Zuster Stephanie in Indonesie.

Pater Kanters werd op 7 oktober 1943 geboren en werkt reeds negen jaar in de stand Limbe, de grootste stad van Malabi. Het land, ongeveer drie maal zo groot als Nederland telt ongeveer 5,5 miljoen inwoners. Pater Kanters is met drie broeders van de orde van Maastricht werkzaam in de drukkerij van het bisdom. Driekwart van de bevolking van Malabi is analfabeet. Deze mensen wil hij speciaal gaan helpen.

Zuster Stephanie is werkzaam in een ziekenhuis in de stad Singkawang op het Indonesische eiland Borneo. Singkawang telt ongeveer 70-duizend inwoners en heeft slechts een ziekenhuis. De zusters Franciscanessen zijn de afgelopen 75 jaar werkzaam in dit ziekenhuis. De arme mensen moeten alle kosten voor medische hulp zelf betalen. Daar dit onmogelijk is sterven er vele kinderen. Zuster Stephanie wil het geld van de kollekte daarvoor gebruiken.

Op dinsdag 12 oktober wordt er een dia-avond gehouden over Malabi en op maandag 18 oktober wordt er een kienavond gehouden ten behoeve van Pater Kanters. Beide avonden worden gehouden in Zaal Versantvoort en beginnen om 20.00 uur.
 
Fagbork Martien van Asseldonk, 9 juli 1983   Met Dirk van de Tillaart gebuurt, die met aan half vernield been een ongeluk overleefd heeft. In oktober 1982 botste hij met een bromfiets tegen een auto op Corsica, Zijtaart.

 
Brabants Dagblad, 14 oktober 2982   Fruitmanden, spaarbankboekjes, bloemen bij bossen, een feestelijk aangekleed brood van een meter of twee, platenbonnen en ontelbare andere geschenken. Huize Donkers in Zijtaart stond op zijn kop gisterenavond. Want kakelverse Marian Dnkers uit Zijtaart was de 25.000ste inwoner van de gemeente Veghel geworden. Het meisje (voluit Marian Martina Henrica) werd donderdagavond geboren en het gemeentebestuur en de Veghelse middenstand maakten daar gisteren omstandig werk van: vader, moeder en kind werden in hun woning aan de Zijtaartse Boskamp bedolven.


Op een officiele bijeenkomst in het Veghelse gemeentehuis sprak burgemeester H. van Weegen de vader van de 25.000ste, de 26-jarige Ad Donkers, de moeder Adriana Jonkers (24), en de andere genodigden toe. Ze zijn getrouwd in 1977. Vader komt uit Nuenen, moeder is een echte Zijtaartse. "De naam Jonkers is een bekende in Zijtaart", aldus de Veghelse burgemeester, die overgrootvader opa Driek Jonkers, ook aanwezig, in de hulde betrok. "Hij had zelf 16 kinderen, die natuurlijk weer voor vele kleinkinderen zorgden. Bij elke bruiloft was opa weer present. Ook op het gemeentehuis is hij een goede bekende geworden."

De bevalling van Veghels 25.000 werd verricht door dokter P. Esser. "een man met veel ervaring op dit gebied, want de geboorte van Marian was de 2.287ste bevalling die hij deed", zo liet de burgemeester gisteren weten. Overigens heeft Esser ook de moeder van de 25.000ste op de wereld gezet. Het was de 267ste bevalling van de Veghelse huisarts.

Vader Ad Donkers ontving uit handen van de burgemeester een spaarbankboekje met f 250,- van de gemeente en een bedrag van f 50,- van de Zijtaartse Rabobank. Een door het Pieter Breughelinstituut vervaardigd gedenkbord vergezelde die geschenken. De Veghelse middenstand was ook nadrukkelijk aanwezig. Thuis aan de Boskamp in Zijtaart werden dozen vol geschenken aan het kraambed van de jonge moeder uitgepakt en uitgestald.
 
Veghelse Courant, 20 oktober 1982   Evenementenkalender Zijtaart

Zondag 24 oktober: Blaaskapel De Boemelaars 's middags optreden bij de Hopbokkers in Schijndel

Zondag 24 oktober:  Wielertoerclub Zijtaart "Sluitingsrit"

Maandag 25 oktober: T.T. 't Bantje training van 20.30 - 22.00 uur in de gymzaal.

Maandag 25 oktober: EHBO cursus bij Ton de Rooy voor de leerlingen

Maandag 25 oktober: KVO kienen bij zaal Versantvoort aanvang 20.00 uur

Maandag 25 oktober: KVO cooperatieve cursus bij de C.H.V. van 13.20 - 15.30 uur

Dinsdag 26 oktober: VOW selektietraining om 19.45 uur onder leiding van A. van de Akker

Dinsdag 26 oktober:  V.N.K.V. trimmen voor heren van 8.00 - 9.00 uur in de gymzaal

Donderdag 28 oktober: VOW selektie B training van 18.30 - 19.30 uur onder leiding van W. van de Pas

Donderdag 28 oktober: KVO kursus handenarbeid bij J. van Boxmeer, Leinserondweg 12, aanvang 1.30 uur

Zaterdag 30 oktober: oud papier ophalen door carnavalsvereniging De Reigers
 
Veghelse Courant, 20 oktober 1982   Rijvereniging St. Gregorius Zijtaart

De Zijtaartse rijvereniging heeft afgelopen zondag deelgenomen aan de clubkamioenschappen in Zeeland. Gestart met een viertal kwamen we als 5e uit be bus, met slechts 109 punten, wat ons toch wel tegenviel. Bij het springen behaalden onze ruiters 194 punten van de 200 punten die ze konden behalen. Bij het dressuren behaalden twee ruiters samen 230 pt.

De volgende wedstrijd is aanstaande zondag in Zijtaart, dan wordt er bij Harrie van Berkel aan de Krijtenburg een rayondressuurwedstrijd gehoiuden voor de klassen Beginnelingen en Licht.
 
Veghelse Courant, 27 oktober 1982   Rijvereniging St. Gregorius Zijtaart

De Zijtaartse rijvereniging heeft onder goede weersomstandigheden afgelopen zondag een rayonwedstrijd gehouden. Dot was de eerste wedstrijd die meetelt als voorselectie voor het kringkamioenschap, dat op 8 en 9 januari in Erp verreden wordt. Uitslagen voor de Zijtaartse ruiters.

Klasse B2: 6. H. van de Tillaart met Sinette, 122 pnt.
Klasse L1: 1. Harrie van Berkel met Urzus, 131 pnt; 2. Peter van Asseldonk met Thomas, 125 pnt.
Klasse L2: P. van Zutphen met Orpheus, 124 pnt.

Zaterdag 6 november nemen enkele ruiters van de vereniging deel aan de indoorspringwedstrijden in mange De Molenheide te Schijndel.
 
Veghelse Courant, 27 oktober 1982   De carnavalsvereniging De Reigers haalt aanstaande zateerdag 30 oktober vanaf half 9 oud papier op. Binnenkort zullen De Reigers weerd de jaarlijkse loterij houden, waarvan de trekking zal plaatsvinden tijdens het elf-elf-bal op 13 november.
 
Brbants Dagblad, 6 november 1982   Van melkfabriek St. Lambertus: laatste rit Brabantse "romkaar" in Veghel

Vanaf zaterdag is de zogenaamde "romkaar" in Brabant na ruim 50 jaar definitief verleden tijd. Ook dit bedrijf gaat over op sde zogenaamde Rijdende Melk Ontvangst (RMO), waarbij een tankwagen de melk bij de boeren op komt zuigen.

De melkkar heeft lange tijd het beeld in het buitengebied mede kleur gegeven. Werd de kar aanvankelijk door een paard getrokken; de laatste jaren nam de tractor die taak voor zijn rekening. De uitbreiding van de veestapels zorgde voor een grotere hoeveelheid melk, zodat naar een meer efficiente manier van ophalen werd gezocht. Dat werd de RMO.
 
Veghelse Courant, 10 november 1982   Evenementenkalender Zijtaart

Maandag 15 en 22 november: T.T. 't Bantje training van 20.30 - 22.00 uur in de gymzaal.

Maandag 15 november: EHBO cursus bij Ton de Rooy voor de gediplomeerden

Maandag 15 november: KVO demonstratie "Chinese Rijsttafel" in zaal Versantvoort aanvang 19.30 uur

Dinsdag 16 en 23 november: VOW selektietraining om 19.45 uur onder leiding van A. van de Akker

Dinsdag 16 november:  V.N.K.V. trimmen voor heren van 8.00 - 9.00 uur in de gymzaal

Dinsdag 16 november:  vergadering in de aula van de lagere school t.n.o. de Oudervereniging

Woensdag 17 november: V.N.K.V. gymles voor dames van 8.00 - 9.00 uur in de gymzaal

Donderdag 18 november: VOW selektie B training van 18.30 - 19.30 uur onder leiding van W. van de Pas

Vrijdag 19 november: M.C. de Jagers feestavond en huldiging van clubkampioenen bij Ton de Rooy.
 
Veghelse Courant, 10 november 1982   St. Cecilia Zijtaart
Oprichting Jeugdfanfare Zijtaart

Fanfare St. Cecilia heeft sinds enkele weken weer een nieuwe afdeling: de Jeugdfanfare. Het ongeveer 25 meisjes en jongens tellende orkest staat onder leiding van de heer Jos Banens en heeft de repetities in de aula van de Edith Steinsschool. De Jeugdfanfare moet de overgang gemakkelijker maken van de leerlingen naar het seniorencorps.

De fanfare bereidt zich voor op het concert te Ammerzoden op 27 november. Ook de repetities voor het solistenconcours op 14 november zijn in volle gang. Dit solistenconcours wordt samen georganiseerd met de directie en de leraren van de Veghelse Muziekschool.

Op 13 november wordt het planten van bomen op het Zijtaartse dorpsplein opgeluisterd. De Blaaskapel heeft deelgenomen aan het Loeiersfestijn en heeft de plaatopname achter de rug. De eerste contacten zijn misschien gelegd om met de fanfare zelf een grammofoonplaat uit te brengen.
 
Veghelse Courant, 10 november 1982   Centrum Zijtaart "in de bomen" gezet

Aanstaande zaterdag 13 november zal Zijtaart het centrum gaan opfleuren. De stichting Zijtaart Belang heeft enige tijd aktie gevoerd om het centrum van nieuwe aanplant te kunnen voorzien. Dat heeft geresulteerd in vierenvijftig bomen die men binnen heeft gekregen onder het motto: "schenk een boom aan Zijtaart".

Resultaat daarvan is dat men aanstaande zaterdag aan de slag kan gaan. De bomen zullen geplant worden door de schenkers (waaronder ook de gemeente Veghel) en de schoolgaande jeugd uit Zijtaart. De fanfare zal het gebeuren muzikaal opluisteren.
 
Brabants Dagblad, 15 november 1982   Zijtaart blij met bomen

De Zijtaartse gemeenschap heeft een belangrijk steentje bijgedragen aan de verfraaiing van het dorp. Samen met de gemeente Veghel plantten de jeugd en ouderen in het centrum vijftig bomen. Het grootste deel van de leilinden, die meer vorm aan het dorpsplein moeten geven, is via een aktie door de bewoners bijeengebracht. De burgemeester prees in een toespraak het particulier initiatief in Zijtaart. "Wij hebben als overheid graag een handje willen helpen bij dit loffelijk streven", aldus Van Weegen.

Evert Bosch heeft de Zijtaartse plannen uitgebroed. Met een actie bracht hij 6000 gulden bijeen en Bosch verklaarde voor dat resultaat erg erkentelijk te zijn. Hij sprak ook dank uit aan de mannen van de Veghelse plantsoenendienst, die hij namens de Zijtaartse gemeenschap een boek aanbood.
 
Veghelse Courant, 10 november 1982   Elf-elf bal

Aanstaande zaterdag 13 november houdt carnavalsvereniging De Reigers het jaarlijkse elf-elf bal. De avond wordt gehouden in zaal De Rooy. Deelgenomen zal worden door de Boemelaars, grote en kleine dansmariekes, prins Marinus en prinses Sien. Om elf over elf zal de trekking verricht worden van de loterij waarvoor de afgelopen week loten verkocht zijn.
 
Veghelse Courant, 17 november 1982   Zijtaartse carnavalsvereniging De Reigers

Afgelopen zaterdag hield carnavalsvereniging De Reigers uit Zijtaart het jaarlijkse 11-11 bal. Ondanks de matige belangstelling was het toch een gezellige avond. Prinses Sien was zo gelukkig dat ze een van haar eigen nummers als hoofdprijs uit de mand te voorschijn haalde.
 
Veghelse Courant, 24 november 1982   Evenementenkalender Zijtaart

Zondag 28 november: intocht van St. Nicolaas aankomst centrum 13.20 uur

Maandag 29 november: T.T. 't Bantje training van 20.30 - 22.00 uur in de gymzaal.

Maandag 29 november: EHBO cursus bij Ton de Rooy voor alle leden onderwerp: voorlichting electriciteit

Maandag 29 november: KVO demonstratie "Chinese Rijsttafel" in zaal Versantvoort aanvang 19.30 uur

Dinsdag 30 november: VOW selektietraining om 19.45 uur onder leiding van A. van de Akker

Dinsdag 30 november:  V.N.K.V. trimmen voor heren van 8.00 - 9.00 uur in de gymzaal

Woensdag 1 december: V.N.K.V. gymles voor dames van 8.00 - 9.00 uur in de gymzaal

Woensdag 1 december: KVO cursus "Beter Bewegen", van 21.00 - 22.15 uur
 
Veghelse Courant, 24 november 1982   Gespreksavond

Op maandag 29 november zal om 20.00 uur in de Edith Steinschool in Zijtaart de tweede gespreksavond voor volwassnen worden gehouden. Thema voor deze avond luidt "heb je nog normen tegenwoordig". De heer Kennis, Norbertijn, zal weer aanwezig zijn voor de inleiding op dit thema.
 
Veghelse Courant, 24 november 1982   Intocht Sint Nikolaas

Op zondag 28 november aanstaande zal Sint Nikolaas zijn intocht doen in Zijtaart. De Sint zal aankomen bij de Kanaaldijk en vandaar richting Zijtaart gaan. Bij de Doornhoek zal de Sint opgewacht worden door de fanfare. Vanaf de Doornhoek gaat de Sint vervolgens richting Zijtaart waar hij om 13.30 zal arriveren. Na een rondrit door Zijtaart komt de Sint met zijn Pietermannen bij J. Versantvoort waarna alle kinderen van 0 tot en met 12 jaar een verrassingspakketje ontvangen. De kinderen van de derde klas krijgen hun pakketje op school.
 
Veghelse Courant, 24 november 1982   Carnavalsvereniging de Reigers uit Zijtaart houdt op maandag 27 november de maandelijkse oud-papier aktie. In december zal het oud papier al op 18 december worden opgehaald in verband met de feestdagen.
 
Brbants Dagblad, 29 november 1982 en persoonlijke mededelingen   Bij een verkeersongeval in Zijtaart (gemeente Veghel) is in de nacht van zaterdag op zondag de 20-jarige Johan Schoenmakers uit Zijtaart om het leven gekomen. Het slachtoffer verloor zaterdagnacht in een flauwe bocht waarschijnlijk door een te hoge snelheid de macht over het stuur. Zijn auto botste daar tegen een boom. De inwoner van Zijtaart die alleen in de auto zat, werd op slag gedood.
De K.P.J. was op uitwisseling geweest naar Vinkel. Johan bracht Anita thuis, hij had nauwelijks gedronken. Even nadat hij weg was, werd Aard thuis gebracht door Jeanny Coppens en Henry van Boxmeer. Allebei gingen via Soffelt naar huis. In een flauwe bocht (bij Van Boxmeer) zagen Henry en Jacky een auto tegen een boom met nog iemand erin. In paniek zijn ze teruggereden naar Van Hoof. Het was zo duidelijk dat het Johan was. Johan was samen met Jan van de Oever leider van de aspiranten van de KPJ. Zijn overlijden hakte er flink in op Zijtaart, met name natuurlijk bij zijn familie, bij zijn vrienden en de KPJ.
 
Persoonlijke mededeling   De sfeer in Zijtaart is best wel triest. Er sterven veel mensen. Bert van Erp kreeg een hersenbloeding en was een halve dag later dood. Arie Pronk, buitendorpse hier in de straat had er genoeg van en pleegde zelfmoord. Thies Pennings (vander van Boerke) is aan kanker overleden evenals een van de Rijken van Nunen van Soffelt. O, ja, en Oktevie is ook dood en alsof dat allemaal nog niet genoeg is heeft Antoon Ven maar een half jaar meer te leven, longkanker. Toon Munsters heeft een hersenbloeding gehad. De goeie man sukkelt veel, maar is toch 80 jaar geworden.

In de pastorie is een rijke stinkerd uit Son komnen wonen. Die heeft heel wat tongen losgemaakt. Hij heeft de straat en 't pleintje aan laten planten met bomen. Hij heeft nogal wat noten op zijn zang en ik hoor links en rechts dat hij onderwerp is van menige carnavalswagen. Ik vind die bomen prima, wat groenigheid is nooit weg.
 
Veghelse Courant, 1 december 1982   Evenementenkalender Zijtaart

Maandag 6 december: EHBO cursus bij Ton de Rooy voor de leerlingen

Dinsdag 7 decmber: VOW selektietraining om 19.45 uur onder leiding van A. van de Akker
0
Dinsdag 7 december:  V.N.K.V. trimmen voor heren van 20.30 - 21.30 uur in de gymzaal

Woensdag 8 december: V.N.K.V. gymles voor dames van 8.00 - 9.00 uur in de gymzaal

Woensdag 8 december: KVO cursus "Beter Bewegen", van 21.00 - 22.15 uur

Donderdag 9 december: selektie B training van 18.30 - 19.30 uur onder leiding van W. van de Pas
 
Veghelse Courant, 8 december 1982   Evenementenkalender Zijtaart

Maandag 13 december: EHBO cursus bij Ton de Rooy voor de gediplomeerden

Dinsdag 14 decmber: VOW selektietraining om 19.45 uur onder leiding van A. van de Akker

Dinsdag 14 december:  V.N.K.V. trimmen voor heren van 20.30 - 21.30 uur in de gymzaal

Woensdag 15 december: V.N.K.V. gymles voor dames van 8.00 - 9.00 uur in de gymzaal

Woensdag 15 december: KVO cursus "Beter Bewegen", van 21.00 - 22.15 uur

Donderdag 16 december: selektie B training van 18.30 - 19.30 uur onder leiding van W. van de Pas
 
Veghelse Courant, 15 december 1982   Evenementenkalender Zijtaart

Zaterdag 18 december: ruilbeurs wintersportartikelen bij Ton de Rooy aanvang 's middags van 3 tot 5 uur, organisatie Evenementengroep.

Zaterdag 18 december: oud papier ophalen door de carnavalsvereniging De Reigers

Maandag 20 december: EHBO cursus bij Ton de Rooy voor de leerlingen

Maandag 20 december: KVO kerstviering voor ALLE leden

Dinsdag 21 en 28 december: VOW selektietraining om 19.45 uur onder leiding van A. van de Akker

Dinsdag 21 december:  V.N.K.V. trimmen voor heren van 20.30 - 21.30 uur in de gymzaal

Woensdag 22 december: fanfare St. Cecilia organiseert een kerstavond bij zaal Versantoort aanvang 19.30 uur toegang voor iedereeen

Woensdag 22 en 29 december: V.N.K.V. gymles voor dames van 8.00 - 9.00 uur in de gymzaal

Donderdag 23 december: selektie B training van 18.30 - 19.30 uur onder leiding van W. van de Pas

Eerste Kerstdag (zaterdag 25 december): De Jeugdfanfare St.-Cecilia verzorgt de Mis van 11.00 uur in de kerk
 
Brief van Aard van Hoof aan Martien van Asseldonk in Nairobi in maart 1983   De primitieve voettocht was werkelijk een grandioos succes. Op het weekend hing zo'n geweldige gezellige sfeer. Iedereen had het er naar zijn zin. In het begin waren de jongensgroep en miesjesgroep nog wat afstandelijk van elkaar, maar tijdens de tocht naar Mierlo groeiden de groepen naar elkaar toe en werden ook de basis gelegd voor de eerste paartjes.

Onderweg in Nuenen was er lekkere hete koffie met warme worstebroodjes die aan ons werden afgegeven door onze koks die op weg waren naar de blokhut om alvast aan het eten te beginnen. We hebben genoten van het eten wat door Marna en Jose op voortreffelijke wijze was klaar gemaakt, onder andere de erwtensoep en de dikke fruit-struif. Tijndens de dagen hebben we ons vooral bezig gehouden met kletsen, gezelschapsspelen en wandelen door Mierlo. Dit gebeurde gewoon ongeorganiseerd. Groepjes leiding en kinderen gingen gewoon wat doen, allemaal heel spontaan. De nachten waren ook heus niet alleen om te slapen; er werd best wel geherried.

Op oudjaar gingen we de reis naar Zijtaart weer aanvangen. Besloten werd om de kortst mogelijke weg te kiezen. Gelukkig weet Christ oveal de weg en konden we met een gerust hart op hem vertrouwen ... dachten we. Groot was onze verbazing toen we na anderhalf uur wandelen tussen de boompjes de grote zendmast van Mierlo van vrij korte afstand weer konden bewondeeren. Gelukkig jadden de jongelui niets gezien en werd daarover niet gezeurd. Wel werd er gezeurd over de zere voeten en benen die zo moe waren. Dit werd door Jack en mij nog erger gemaakt door verhaaltjes te vertellen over lekker zitten met je rug tegen de verwarming aan en je boeten in een wasbak met lekker warm water, over de bus die je in een uur naar Zijtaart kon brengen, wat zijn we toch stom om zo ver weg te lopen, er zijn genoeg mooie blokhutten veel dichter bij huis, en meer van zulke klets.

Op dat moment hing er echt een mat sgeertje in de groep. Iedereen dacht alleen aan: "Is 't nog wijt."  Dit duurde tot we onder Lieshout op een grote heivlakte stuitten. 't Leek allemaal zo mooi, een prachtig slingerend pad midden door de hei. De kortste weg dus. Waarom zou je dan omlopen. Na een paar honderd meter slingeren door de hei begon het pad steeds drassiger te worden en moest je langzaam maar zeker steeds beter op gaan letten waar je je voeten neer zette. Nog verder werden de plasjes groter en kon je alleen maar over de graspollen lopen, maar die kwamen steeds verder uit elkaar te staan.

Kort overleg tussen Dirk van Tijne (van de Tillaart) en mij. Wat doen we, omdraaien of doorlopen? Maakt niet uit, als 't maar niet terug is, dus: doorlopen. Dat ging goed tot je een keer misstapte en tot over je enkels in het water stond. Dit was het grote keerpunt in de tocht. Ik had verwacht dat de jongelui tierend uit de hei zouden komen, maar het tegendeel was waar. Ze vonden het prachtig om hand in hand hard zingend door het koude water te lopen.

De reisstijl werd meteen aangepast. Vanaf nu gingen we echt de kortste weg pakken, waarbij we geen rekening meer hielden met plassen, sloten, greppels, weilanden die pas gegierd of geploegd waren. Op z'n Duis gezegd: "Immer gerade aus." Weg was alle vermoeidheid, de pijn aan de blaren was weer gedoofd en 't was wederom oergezellig. Zo rond half 6 waren we terug in Zijtaart, waar we verrast werden door Marna en Jose met een kop overheerlijke tomatensoep. Tot ongeveer 7 uur hebben we na zitten kletsen. Het voorstel van sommigen om direct weer terug te gaan, kon helaas niet doorgaan. Wel werd besloten dat de liefhebbers zo rond half een 's nachts welkom waren in het staflokaal om elkaar geluk te wensen.
 
Brief van Noud van Asseldonk aan Martien van Asseldonk in Nairobi eind mei 1983   Eind december hebben we weer de traditionele voettocht gehad met de senioren. Dit jaar naar Berghem bij Oss.

 
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads