Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1979


Veghelse Courant, 11 januari 1979; foto: collectie Martien van Asseldonk.   Op 5 en 6 januari had Jong Nederland in Helvoirt een leidingweekend van het district.
De Reigerkrant, 1997; de twee linkse  foto's zijn van Evert Bosch, de volgende drie van de fanfare de onderste vier rijen zijn van de carnavalsvefreniging   1979-02 pronkzitting a.jpg (569603 bytes)1979-02 pronkzitting b.jpg (545068 bytes)1979-02 pronkzitting c.jpg (491436 bytes)  Op 13 januari hield de Carnavalsvereniging een pronkzitting in de sporthal. Harry van Nunen werd Prins Carnaval, Harry V.Veghelse Courant, 18 januari 1979.   Jong Nederland schreef op 18 januari: 'Hoogswaarschijnlijk wordt er binnen niet al te lange tijd een geluidsinstallatie aangeschaft door Jong Nederland voor een eigen discotheek.' Dit werd discotheek Splendid.

Brabants Dagblad, 17 en 25 januari 1979; Veghelse Courant, 25 januari 1979.   Jong Nederland hield op zondag 21 januari open huis in de nieuwe keet. 'De ijzel had de aarde veranderd in een grote ijsbaan. Enkele kinderen die op straat aan het schaatsen waren, vormden zondag het enige teken van leven in de stille ijzige Zijtaartse straten. De kerk en de cafe's bleven practisch leeg. En terecht. Elke schoorvoetende stap naar buiten kan het begin zijn van zes weken ziekenhuis-vakantie. De leiders van Jong Nederland waren dan ook verbaasd dat tientallen mensen bereid waren om hun leven te riskeren en aanwezig waren op de kijkdag. De keet zat aardig vol.'

Veghelse Courant, 11 januari 1979.   Er werd door Bert van Nunen voor de KPJ een prachtige bekerkast getimmerd, die de zaal van Ton de Rooij op ging sieren.

Veghelse Courant, 12 oktober 1978 en 18 januari 1979.   In oktober 1978 namen Chris van de Ven en Aard van Hoof het intiatief om een clubblad van Jong Nederland uit te gaan brengen. Er werd onder de leden een prijsvraag uitgeschreven voor het verzinnen van een naam voor het blaadje. Half januari 1979 kwam het eerste nummer uit. Oda Timmers had de naam van dit blaadje zo ongeveer verzonnen. Haar naam was de afkorting van ‘Samen Lukt Alles' (Sla). Daar werd door de redactie het oer-brabantse 'Slaoi' van gemaakt. Het blad werd gedrukt op kringlooppapier.

Veghelse Courant, 18 januari 1979.   Angela van de Tillaart nam afscheid als leidster van Jong Nederland, vanwege verhuizing. Ook Maria Jonkers nam afscheid, omdat ze ging touwen. Nieuwe leidsters zijn Carla van de Tillaart en Gerdie van de Donk.

Veghelse Courant, 11 en 25 januari 1979.   'Het kwam als een donderslag bij heldere hemel, het telefoontje van de gemeente of Jong Nederland belangstelling had voor een nishut met een oppervlak van 350 vierkante meter, verdeeld over twee verdiepingen. Het gebouw ziet er van buiten wel niet zo mooi uit, maar het is oerdegelijk. Er zit verwarming en verlichting in. Het enige wat we moeten doen is afbreken en op Zijtaart achter de lagere school neerplanten.'

Twee weken later: 'Bericht uit Veghel. We konden de nishut wel vergeten. Er waren moeilijkheden waren met vergunningen en bestemmingsplan. Weg alle hoop op een snelle oplossing van het ruimteprobleem. Weg alle werk dat er al met tientallen mensen gedaan is om de nishut te verplaatsen. Weg alle optimisme. Er komt nog een gesprek met de burgemeester en daarna zal het allemaal wel weer begrijpelijk zijn, maar het is de vraag of onze jeugd hier iets mee opschiet.'

Veghelse Courant, 25 januari 1979.   De rijvereniging heeft een aanhangwagen gekocht voor vervoer paarden naar concoursen. Er moet nog wel het een en ander aan de wagen gebeuren.

Veghelse Courant, 25 januari 1979.   Vanwege het slechte weer kon de senioren-dropping van Jong Nederland niet doorgaan. Ook de KPJ-uitwisseling ging niet door en de senioren vielen in voor de afwezige KPJ afdeling. Samen maakten ze er een gezellige oer-Zijtaartse avond van.

Veghelse Courant, 8 februari 1979.   '95 Senioren uit het district Veghel en Land van Cuijk namen deel aan een weekend in Zijtaart. Het programma was gevuld met opdrachten, sport, schimmenspel, dia's maken, vossenjacht en een disco-avond. Op zondag werd De Zevenling voor de elfde keer vertoond. Bij de vossenjacht stond bij Harry van Asseldonk een zendmast opgesteld. Elke groep kreeg een ontvanger waarmee je kon bepalen waar de zender stond. Bij de zender kon iedereen eten.'

Brabants Dagblad, 9 februari 1979.   De vrouwenbeweging van het NKV hield haar jaarvergadering. Mevrouw Van Hooijdonk – Van Schijndel kwam het bestuur versterken.

Veghelse Courant, 15 februari 1979.   'De KPJ heeft een nieuw klupblaadje.'

Veghelse Courant, 15 februari 1979.   'De aspiranten van de KPJ namen deel aan ‘Speel je Spel' in Uden. Thuis hadden de aspiranten zich verkleed als indianen en in Uden werden ze geschminkt. Een disco zorgde voor de nodige muziek.'

Brabants Dagblad, 26 en februari 1979; Veghelse Courant, 15 februari 1979; foto: collectie Miet Kanters.   Op vrijdag 23 februari begon het carnaval. Op die dag werden tijdens het schoolcarnaval de namen van Jeugdprins en Miss bekendgemaakt. Het waren Jeugdprins Peter den Urste en Miss Astrid.


Op dezelfde dag 's avonds was er de carnavalsavond voor de bejaarden.


Op zaterdag de optocht. Aan de optocht deden ongeveer 33 wagns, wagentjes, loopgroepen en individuelen mee. Ook was voor De Reigers de uitzending van de Nederlandse soldaten naar Libanon een dankbaar onderwerp geweest om carnavalesk uit te beelden. Dat Menten nog niet vergeten is liet een reiger zien, Jong Nederland afdeling Zijtaart had het dichter bij huis gezocht en nam het op voor de Turkse vrouwen.
De wagen Appie Happie uit de Doornhoek (de Loatkommers) won de eerste prijs in de categorie wagens. De Leinserondweg won de eerste prijs in de categorie loopgroepen met hun weergave van de raad van elf van De reigers. Bij de individuelen werd de hoofdprijs toegekend aan de heer Kerelaars voor "zijn" Menten.

Na de optocht ging de Raad van Elf op bezoek bij de zusters. Op zondag volgde voormiddag de Eucharistieviering en 's middags de optocht in Veghel. Op maandag was het ziekenbezoek en op dinsdagmiddag jeugdcarnaval.

Veghelse Courant, 18 en 25 januari, 8, 15 februari 1979, Doc. GavB.   Enkele andere aktiviteiten in februari 1979 waren:

Op 6 februari 1979 bezocht de KVO een kaasfabriek in Rijkevoort.

Pater Leopold Verhagen sprak op dinsdag 6 februari tijdens de boerengezinsdag bij de NCB Zijtaart over 'leven in verandering'.

Wilma van de Ven, Franka Bekkers en Erna Rovers namen deel aan de introductiecursus van Jong Nederland.

Zaterdag 17 februari:Tafeltennisvereniging 't Batje in gymzaal De Molensteen, heren: 't Batje 2 - OTTC10; 't Batje 4 - Nikon 10

Woensdag 21 februari, Vrouwenbeweging van het NKV, cursus broodwetenswaardigheden bij mevrouw Van Zutphen - Van Nunen, Reibroekstraat 3.

Jong Nederland vierde op 21 en 22 februari carnaval in zaal De Rooy. Op 21 februari voor de junioren en een dag later voor de Rakkers en Zwaluwen, 's avonds gevolgd door de senioren en leiding.

Jong Nederland vierde op 21 en 22 februari carnaval.

Veghelse Courant, 22 maart 1979.   'De ouderavond van de Rakkers en Zwaluwen op 15 maart in zaal Versantvoort was gezellig, warm en druk. De Zwaluwen A en Rakkers B presenteerden Toppop. Eric Barten moest niks van discomuziek hebben en zong zelf het lied 'vooruit met de geit'. Alle kinderen die voor het podium op de grond zaten, klapten en zongen luidkeels mee. Er werden verschillende toneelstukjes gebracht. Het stuk van de oudste Rakker, 'Zo is 't net', was een van de weinige keren dat we Jan Habraken in paniek gezien hebben, want hij was zijn souffleurboekje kwijt, terwijl de gordijnen al open gingen.'

Brabants dagblad, 22 maart 1979.   'Het buurtbusproject dat in augustus van start zal gaan werd op 21 maart in de aula van de Edith Steinschool toegelicht door burgemeester Van Weegen. Er moeten plaatselijke comites in de dorpen worden opgericht, die zich onder andere gaan beraden over de route. Er moeten voldoende vrijwillige chauffeurs worden gevonden. De bus wordt door de gemeente beschikbaar gesteld. Het is niet de bedoeling dat de bus als schoolbus gaat fungeren. Als vertegenwoordiger voor Zijtaart trad Evert Bosch op van de Stichting Zijtaarts Belang, die ook deze avond had georganiseerd.'

Veghelse Courant, 29 maart 1979.   'In maart had Jong Nederland met de leiding een discussie over gemengde groepen. Onder 10 jaar heeft het voordelen. Ze leren rekening houden met elkaars verschillen. Vanaf 10 jaar gaan de interesses uit elkaar lopen. Op oudere leeftijd gaat het weer goed samen. Voordat er veranderingen doorgevoerd worden, zal er op 10 en 17 mei met de ouders gepraat worden en in april met de kinderen.'

Brabants dagblad, maart 1979.   'De gemeente is in maart begonnen met de aanleg van een fietspad langs de Hoge Biezen. Dit is vooral voor de schoolgaande kinderen van Krijtenburg en omgeving een welkome verbetering. Vanuit Zijtaart, onder andere bij monde van Stichting Zijtaarts Belang, was hier al enkele jaren geleden op aangedrongen.'

Veghelse Courant, 29 maart 1979.   Op 24 en 25 maart bezochten de senioren van Oerle de senioren van Jong Nederland Zijtaart. Ze moesten antwoorden zoeken op vragen over de geschiedenis van Zijtaart, zoals: Waar stond de eerste school? (waar Has Vissers woont) Wanneer is die gebouwd? (in 1810) Waar liep de hoofdweg door Zijtaart (Valstraat, Leinserondweg naar Zondveld) Waar stonden de twee molens? (bij het pakhuis en aan de Korenmolenweg) Hoe heette de laatste molenaarsknecht? (Cor Spruijt).

Veghelse Courant, 29 maart 1979.   Na een langdurig lijden is 26 maart 1978 overleden Johannes Arnoldus Versantvoort, echtgenoot van Johanna Maria Josephina Schevers, op de leeftijd van 47 jaar.

Brabants Dagblad, 20 en maart 1979; Veghelse Courant, 18 januari, 15 februari, 8, 22 en 29 maart 1979.   Enkele andere aktiviteiten in maart 1979 waren:

Op 3-4 maart kwamen de Jong Nederland afdelingen uit Oerle en Wintelre op bezoek in Zijtaart.

Vanwege het slechte weer werden de droppingen van Jong Nederland enkele malen uitgesteld, maar in maart gingen ze dan toch door: voor de senioren op 10 maart, de junioren 16 maart, en voor Rakkers en Zwaluwen op 23 maart.

Op 10 maart had de KPJ een uitwisseling met Lage Mierde in Zijtaart. Deze was eerder uitgesteld vanwege het slechte weer.

De dames van het NKV namen op 15 maart deel aan de kulturele avond voor afdelingen in Beek en Donk. Ze wonnen een eerste prijs met een stuk onder leiding van mevrouw Babin over de maanden van het jaar.

Tijdens de algemene ledenvergadering van de NCB werd voorzitter Johan van Sleeuwen uitgebreid in de bloemetjes gezet, omdat hij al een kwart eeuw in het bestuur van de NCB zit.

De rode jassen van de rijvereniging waren versleten. Ze werden vervangen door zwarte jassen. Het voordeel van de rode jassen was wel dat je elkaar op concoursen gemakkelijk terugvond.

Op 23 maart had de fanfare haar jaarlijkse contactavond.

Op 24 maart haalde de carnavalsvereniging oud papier op.

Foto: collectie van de fanfare.   1979-04-06 15 jr blaaskapel.jpg (638126 bytes)Begin april 1979 vierde de boerenblaaskapel haar vijftienjarig bestaan. Voor namen zie fotogalerij 1971-1980.Veghelse Courant, 5 april 1979.   Blauw Geel kreeg subsidie voor de uitbreiding van hun sportkantine. De Werkgroep Akkomodatie Zijtaart vond dat raar en stuurde een brief met vragen naar de gemeenteraad. Hun betoog: 'De uitbreidingsplannen werden destijds opgenomen in het deel Sport en Jeugd van het welzijnsplan. Blauw Geel reageerde niet op vragen en hun plannen kregen uiteindelijk een lage prioriteit in het deelwelzijnsplan. Desondanks wordt een subsidieaanvraag van Blauw-Geel zonder meer gehonoreerd. Dit zonder advies van de welzijnsraad. De noodzaak van een akkomodatie in Zijaart werd duidelijk aangetoond. Het plan was goed onderbouwd en in samenwerking met de bevolking opgesteld. De werkgroep Sport en Jeugd gaf het plan een hoge prioriteit. De Werkgroep Akkomodatie Zijtaart vond wachten te lang duren en vroeg een gesprek met B&W aan. Het duurde een half jaar voor dat gesprek plaats vond en toen werd gezegd te wachten op het definitieve welzijnsplan. Dat is begrijpelijk, maar waarom hoeft Blauw Geel dan niet te wachten? De gemeenteraad veranderde het voorstel van B&W om f 75.000 te schenken in een lening, maar dan nog is er sprake van bevoorrechting.'

Veghelse Courant, 12 april 1979.   'Paaszaterdag, lekker weer. Even op de fiets naar de Bulten, ten slotte het laatste stukje recreatiebos van Veghel. Wat ik daar zag, was om te huilen. Waar de tenten stonden bij het laatste districtstoernooi, ligt nu een plak asfalt. Midden hierop huppelt een konijn verwezen rond. Maison van de Boer gaat bouwen. Ik ga even op een omgevallen boom zitten. Hoe komen ze erbij om het laatste stukje recreatie-bos in Veghel om te kappen, terwijl anderhalf jaar geleden hier nog een trimbaan is aangelegd? "Er komt toch niemand," krijg ik later als antwoord van een gemeenteambtenaar. Dat Jong Nederland hier intensief speelt, weet men kennelijk niet. We moesten trouwens wel dikwijls naar de bossen, want de binnenakkomodatie is allerbelabberst. De Welzijnsraad weet nergens van. Uit nadere informatie bleek dat dit gebied 16 jaar geleden al de bestemming villabouw heeft gekregen. En nota bene op boomplantdag, de dag dat de Veghelse jeugd samen 150 bomen plantte -'tot behoud van de natuur', werd hen verteld - verschijnen dragliners en houthakkers en leggen 300 bomen plat. De wethouder gebeld. "Ja," zegt hij, "de gemeente was blij dat we het konden verkopen, want we hebben er f ... voor gebeurd. En soms moet Van de Boer iets van Veghel gehad hebben en dat speelt allemaal mee, het is een afweging van belangen, we hadden liever kleine percelen verkocht, dan hadden we er nog meer voor gebeurd." Martien van Asseldonk

Brabants Dagblad, 24 april 1979; Veghelse Courant, 26 april 1979.   'Op 20-22 april nam Jong Nederland deel aan het districtstoernooi voor junioren in Beers. Maar liefst 10 teams uit Zijtaart namen daar aan deel. Een lange karavaan van 15 auto's vertrok uit Zijtaart. Enthousiasme, sportieve inzet en een buitengewoon sportieve geest kenmerkten het toernooi, waarbij het accent meer gelegd wordt op het spel dan op de knikkers. De wisselbeker bij de meisjes ging naar Zijtaart.'

Brabants Dagblad, 25 april 1979.   'De KVO viert haar veertig-jarig bestaan. Er is veel veranderd in die jaren. Vroeger had men vooral aandacht voor zaken als cursussen koken en bakken, het zelf maken van matrassen en breien. Nu wordt bijvoorbeeld voorlichting gegeven over abortus en echtscheiding. Wel gaan de dames nog ieder jaar naar de Huishoudbeurs, maar de jaarlijkse bedevaart op de fiets naar Handel is verleden tijd. Mevrouw Trien van de Ven was 31 jaar voorzitster. Daarna heeft Truus van de Heijden – Pepers de touwtjes drie jaar in handen gehad. Vervolgens was mevrouw Van Berkel- Van de Heijden een jaar de baas en nu wordt de vereniging al weer vijf jaar geleid door mevrouw Johanna van Boxmeer – Van Asseldonk.

Op 26 april is er een mis, waarna er op het kerkplein een groepsfoto wordt gemaakt. Daarna worden in zaal Versantvoort acht robijnen jubilarissen gehuldigd. Dat zijn de dames Regina van Boxmeer – Van Nunen, F. Van Doorn – Van Nunen, Drieka van Erp – Van de Linden, G. van Roosmalen – Opheij, P. van de Ven – Steenbakkers, J. van de Ven – Van Sleeuwen en N. Van Zutphen – Van Boxmeer. 's Avonds is er een receptie, gevolgd door een feestavond.'

Brabants Dagblad, 27 april 1979; doc. GAvB.   "Het is een unicum in Veghel dat zowel de man als de vrouw een koninklijke onderscheiding hebben." Met deze woorden overhandige Burgemeester Van Wegen de ere-medaille in zilver behorende bij de orde van Oranje Nassau aan Catharina van Boxmeer – Van de Ven. Vervolgens mocht haar man, Graard van Boxmeer, haar deze onderscheiding opspelden. Het koninklijk zilver werd uitgereikt ter gelegenheid van de viering van het robijnen jubileum van de Zijtaartse KVO in zaal Versantvoort." Trien was:

- 1939-1970: Voorzitster van de Boerinnenbond vanaf de datum van oprichting
- Bestuurslid van het Oranje-comite Zijtaart (teruggetreden in 1962)
- 1970-1982: Voorzitser van de bejaardenbond
- Verder was ze voorzitser van het missiecentrum, en contactpersoon voor de Nederlandse Nierstichting, het Nationaal Reumafonds, de Nederlandse Hartstichting, het Nederlandse Rode Kruis, Memisa en Mensen in Nood.

De burgemeester zei: "Je moet haar wel dikwijls bellen als je haar nodig hebt, want ze is nooit thuis. Maar als ze er is zegt ze altijd ja." Later in de middag was er een drukbezochte receptie in zaal Versantvoort.

Veghelse Courant, 12 april, 3 mei 1979.   Programma voor koninginnendag, 30 april:

8 uur: vlaggen uit.
9 uur: rondtocht fanfare.
9.30 uur: speurtocht 1e-2e klas met opdrachten.
13.30 uur: fietstocht voor jong en oud.
19.00 uur: gekostumeerd damesvoetbal.

Vanwege het slechte weer werden de fietstocht en de voetbalwedstrijd op koninginnendag verzet naar 13 mei.

Veghelse Courant, 18 januari, 29 maart, 5 april 1979.   Enkele andere aktiviteiten in april 1979 waren:

Op 7-8 april bezochten de junioren van Jong Nederland de afdeling Oerle en Wintelre. Op 21-22 april was het de beurt aan de senioren om Oerle te bezoeken.

Op 9 april hadden de vrouwen van het NKV een uitwisseling met Wintelre.

Op 9 april deed KPJ Zijtaart mee met het interkring handbal in Breda.

Op 10 april hield Jong Nederland een ouderavond in de Molensteen door de junioren. De avond was ouderwets gezellig en druk.

Op 19 april gaven de senioren een ouderavond: toneelschimmenspel, het Jong Nederland lied, voor de 30-plussers: Bill in het pakhuis, muzikaal drama: Mijnheer de President, en het grote slotstuk: Puur natuur.

De Autocross was op 25 maart afgelast vanwege weersomstandigheden en werd op 6 april, tweede paasdag, gereden op een terrein in de Hoolstraat.

Op 21 april nam de KPJ van Zijtaart deel aan de kring culturele dag in Nia Domo in Boekel.

Op 22 april nam de KPJ deel aan een handbaltoernooi in Gemert.

Veghelse Courant, 3 mei 1979.   De organisatie van de uitwisseling met Oerle liet te wensen over en er was kritiek van enkele ouders. Jong Nederland schrijft in de Veghelse Courant dat de vereniging de nadruk blijft leggen op kadervorming, minder aktiviteiten zal organiseren om de kwaliteit beter te waarborgen, en dat de uitwisselingen en weekends een minder massaal karakter zullen krijgen. Jong Nederland telde op dat moment 220 leden en werd een beetje het slachtoffer van haar eigen succes.

Veghelse Courant, 3 mei 1979.   Een team senioren ging op 5 en 6 mei naar het Inpakfestival in Leusden bij Amersfoort. De senioren brachten er een zelf ontworpen toneelstuk. Het gaat over een persoon die zich steeds figuurlijk in laat pakken door prestatie en commercie: op werk, discotheek en school, totdat hij zichzelf een keeer tegenkwam. Het stuk oogste veel lof.

Foto: collectie Martien van Asseldonk.  

Op 19 mei 1979 werden er door Jong Nederland sportwedstrijden in Zijtaart georganiseerd. Voor namen zie de fotogalerij 1971-1980.

Brabants Dagblad, 5 en 14 mei 1979; Veghelse Courant, 12, 19, 26 april, 3, 10, 17 en 31 mei. 13 september 1979; doc. GAvB.   De maand mei was ook in 1979 een maand vol aktiviteiten:

Op 1 mei 1979 gingen de bejaarden op bedevaart naar Handel.

In verband met Dag van de Gastvrijheid kregen de jongeren van de KPJ en Jong Nederland op 5 mei een rondleiding door het klooster. Hierna was er gelegenheid om vragen te stellen aan een forum van religieuzen.

Op zondag 6 mei organiseerde de Carnavalsvereniging een vlooienmarkt in zaal de Rooij.

Op 6 mei gingen leden van de KPJ naar Iekadee in Tilburg.

Op 12 mei was er een KPJ sportdag in Zeeland.

Op 12 mei was er ook een Rakkerdag van Jong Nederland in Zeeland.

De leiding van Jong Nederland verkocht op zondag 13 mei broodjes op het folkfestival in Veghel om de kas te spekken. In mei werd ook een glazenaktie gehouden.

De vrouwen van het NKV hadden op 14 mei een informatieavond over diepvriezen.

Op 14 mei praatte de leiding van Jong Nederland met de ouders van de Rakkers en Zwaluwen over gemengde groepen. Men wilde horen wat de ouders er van vonden. De senioren namen een grappig inleidend filmje op: ‘vroeger en nu', scenes op school en in het overdekte zwembad in Veghel. In september werd de jongste groep gemengd onder de naam 'Zwarakken'.

Op 15 mei hadden de vrouwen van de KVO een excursie naar de PNEM.

Op 19 mei kwamen de aspiranten van de KPJ uit Haghorst naar Zijtaart.

In de stromende regen voetbalden de meisjes-senioren tegen de dames van slagerij Van Kessel.

De KPJ organiseerde weer een veldhandbaltoernooi, op 27 mei op De Vonders. Er deden 52 teams aan mee.

Op 31 mei toog de KVO ter bedevaart naar Handel.

Brabants Dagblad, mei 1978.  

Onder een dichtbewolkte hemel, maar toch nog bij redelijke weersomstandigheden is op 20 mei 1979 in Erp de eerste KPJ sportdag voor aspiranten gehouden. De gemengde pyramide werd een triomf voor de Zijtaartse afdeling. Aan het slot van het gebeuren sprak kringvoorzitter Jan van de Oever de hoop uit dat op een volgende sportdag, bij beter weer, de aspiranten nog meer zouden kunnen genieten van de recreatiespelen.

Prijzen voor Zijtaart:
Meisjes 11-12 jaar balwerpen: 3. Marion Schoenmakers
Meisjes 13-15 jaar balwerpen: 1. Toos van Stiphout
Meisjes 13-15 jaar 80 meter: 2. Franka van Schaijk
Meisjes 13-15 jaar 400 meter: 3. Franka van Schaijk
Meisjes KPJ oefening A + B klassement: 5. Zijtaart
Jongens 11-12 jaar verspringen: 3. Marcel Gibbels
Jongens 11-12 jaar 60 meter: 3. Dirk van de Tillaart
Jongens 11-12 jaar 400 meter: Peter van de Wetering
Jongens pyramide: 1. Zijtaart
Jongens KPJ-oefeningen: 2. Zijtaart
Jongens algemeen klassement: 2. Zijtaart

Brabants Dagblad, mei 1978.   Onder zomerse weersomstandigheden werd in Keldonk de tweede en laatste sportdag van de groten van de KPJ gehouden. Dries Wijdeven uit Volkel voerde daar voor de laatste keer de regie. Dries Wijdeven stapte maandag definitief op, na zich 25 jaar met hart en ziel aan de KPJ te hebben gegeven. De verdiensten van Dries Wijdeven werden door kringvboorzitter Jan van den Oever breed uitgemeten, vooral het stimuleren van de aspirantengroepen: ”Dries ge hebt het geweldig gedaan.” 

Prijzen voor Zijtaart op deze sportdag:
Jongens junioren hinkstapsprong: 3. Theo van den Oever
Jongens junioren 400 meter: 3. Andre van den Oever
Jongens senioren 1500 meter: 1. Bert van Nunen

Veghelse Courant, 7 juni 1979; foto: collectie Harrie Vervoort.   Het echtpaar Jas van de Tillaart – Van Doorn is 40 jaar getrouwd. Jas is al bijna 50 jaar lid van de fanfare, waarvan vele jaren als bestuurslid.

Veghelse Courant, 14 juni 1979.   Ties Habraken is al bija 40 jaar lid van de fanfare en kreeg een serenade van de fanfare vanwege zijn zilveren bruiloft.

Veghelse Courant, 7 en 21 juni 1979; Brabants Dagblad, 13 juni 1979.   De blaaskapel vierde van 13 tot 17 juni haar 15-jarig bestaan. Het feest begon op woensdag met een bejaardenfestival met 10 bejaardenkoren. Op donderdag was er een Zijtaartse Revue, waaraan veel verenigingen deelnamen. Vrijdag was er de Veronica Drive-in Show voor de jeugd. Veronica trok een volle tent. Op zaterdag receptie en een Beierse avond. Alle leden van de blaaskapel werden carnavalesk onderscheiden, met Bert Raaijmakers, Cor van Zutphen en Albert van Zutphen extra. Alles speelt zich af in een grote feesttent op het Kerkplein.

Brabants Dagblad, 18 juli 1979; Veghelse Courant, 21 en 28 juni 1979.   'Het Jong Nederland team 8 P.K. is op 17 juni nationaal kampioen geworden. In Zijtaart stonden ouders met bloemen te wachten en er was een menigte nieuwsgierigen uitgelopen. Na de feestelijke aankomst trok de stoet uitgelaten zingend naar de feesttent van de fanfare, waar een muzikale hulde gebracht werd. Leidster Carla van de Tillaart zei relativerend: "We hebben geen moment het idee gehad dat we zouden winnen. De meisjes hebben gewoon hun best gedaan en we hebben een harstikke fijn toernooi gehad." Op 7 juli was een receptie voor 8 P.K. gevolgd door een feestavond voor de junioren.'

Veghelse Courant, 21 juni 1979.   Zondag 17 juni is de tweede KPJ apiranten-sportdag gehouden in Venhorst. KPJ voorzitter Jan van den Oever constateerde dat er voor het aspirantenwerk bij de KPJ nog steeds voldoende bestaansruimte is.

Prijzen voor Zijtaart:
Meisjes 13-15 jaar 400 meter: 3. Marion van Boxmeer, 5. Franca van Schaijk
Meisjes KPJ oefening A + B klassement: 1. Zijtaart
Meisjes A-klassement marcheren: 1. Zijtaart
Jongens 11-12 jaar 80 meter: Dirk van de Tillaart
Jongens 11-12 jaar Hoogspringen: 2. Dirk van de Tillaart
Jongens 11-12 jaar: balwerpen: 2. Theo Maassen
Jongens 13-15 jaar kogelstoten: 3. Rini van Zoggel
Gemengde pyramide: 1. Zijtaart
Jongens pyramde: 1 Zijtaart
Jongens KPJ-oefening: 4. Zijtaart
Jongens algemeen klassement marcheren + pyramide + KPJ-oefening: 2. Zijtaart

Foto's Marc van den Berkmortel via Thijs Hellings van Henk Talen van de  Documentatiegroep Volkel   Ad Spierings en Graard of Bert van Eerd in de Heisteeg bij de plaats waar op 12 juni 1943 een vliegtuig neerstortte.

 
Veghelse Courant, 21 juni 1979.   'Een maand geleden stond er in de Veghelse Courant een stukje over het kappen van het bos in de Bulten. Hierdoor werden mensen wakker geschud, koppen bij elkaar gestoken, advies ingewonnen bij de Brabantse Milieu Federatie en Het Groene Hart, bestemmingsplannen bestudeerd en wat bleek?! Het kappen van het bos was in strijd met het provinciale streekplan, waarin het betreffende bos aangeduid wordt als bosgebied met natuurwaarde. Het gemeentebestuur werd hier op gewezen en het ziet er naar uit dat de rest van de bossen behouden blijven.'

Veghelse Courant, 14 juni 1979.   'Op 1 augustus ging broeder Achatius (H. de Bresser) met vervroegd pensioen. Door ziekte was de broeder vanaf 1976 niet meer werkzaam aan de school. Hij was vanaf 1971 in Zijtaart werkzaam. De kinderen uit Zijtaart zullen de broeder blijven herinneren als een boeiend verteller, een zeer goede onderwijskracht. Op vrijdag 22 juni namen het bestuur en het onderwijsteam afscheid van hem.'

Veghelse Courant, 14 juni 1979; Brabants Dagblad, 22 juni 1979.   'Bij de kleuterschool zal per 1 augustus Zuster Leonilla (A.W. de Goey) met vervroegd pensioen gaan. Ze was vanaf 1 augustus 1970 werkzaam in het kleuteronderswijs te Zijtaart. Op vrijdag 22 juni zullen de kleuters afscheid nemen. In de voormiddag zullen de kleuters een musical opvoeren, na eerst de zuster op feestelijke wijze in te halen. 's Middags is er een officieel afscheid en gelegenheid tot persoonlijk afscheid nemen. Door het verminderd aantal leerlingen zal het aantal kleuteronderwijzers verminderd worden van drie naar twee. Zuster Leonialla wil de kans geven aan haar jongere collega's, ook met het oog op de komende vernieuwingen in het kleuteronderwijs en de daaraan gekoppelde cursussen.'

Foto's: collectie Martien van Asseldonk.   Op 23 juni bracht een groep junioren van Jong Nederland een bezoek aan de Kienehoef in Sint-Oedenrode.

Veghelse Courant, 28 juni 1979.   'De drumband won de eerste prijs op drumbandwedstrijden op 25 juni in Bad Munstereifel. A. van Bussel kreeg een eremedaille als beste tambour-maitre uitgereikt. Hij was die dag geweldig in vorm en zijn iets Duitse inslag bij de presentatie was daar niet vreemd aan.'

Veghelse Courant, 5 juli 1979.   'Op donderdag 28 juni hadden de groten van de KPJ een feestavond bij Ton de Rooij, ook om enkele mensen te bedanken voor hun hulp de afgelopen jaren: Nelly van Eert, Theo van Eert, Jan van den Oever en Mari van Helvoirt.'

Veghelse Courant, 24 en 31 mei, 7, 21 en 28 juni 1979; doc. GavB.   Andere aktiviteiten in juni 1979 waren:

Op woensdag 6 juni was er een fietstocht voor de leden van het NKV.

Op woensdag 6 juni hadden de bejaarden een uitstapje naar Walcheren in de provincie Zeeland.

Op 9 juni bezochten de junioren A van Jong Nederland kasteel Heeswijk.

Op 9-10 juni deden 2 seniorenteams van Jong Nederland mee aan het provinciaal toernooi in Diessen.

Op 17 juni 1979 bezochten leden van de KVO en de NCB de Deltawerken.

De seniorenmeisjes van Jong Nederland gingen op 22-24 juni naar het nationaal toernooi in Middelbeers.

Brabants Dagblad, juni 1979.   Op zondag 24 juni vond in De Mortel de KPJ Interkring sportdag plaats in sportpark De Smagt. Bij de jongens werd door de afdeling Zijtaart beslag gelegd op alle hoofdprijzen.

Prijzen voor Zijtaart:
Jongens muziekoefening kampioensklasse: 1 Zijtaart
Jongens pyramide kampioensklasse: 1 Zijtaart
Jongens marcheren: 2. Zijtaart
Meisjes muziekoefeningen kampioensklasse: 3. Zijtaart
Meisjes jazzoefening kampioensklasse: 3. Zijtaart
Meisjes pyramide: 1. Zijtaart
Maarten van Stiphout: 2. Verspringen, 2. 100 meter, 2. kogelstoten
Toos van Stiphout: 1. balwerpen, 1. kogelstoten
Hans van de Tillaart: 3. 800 meter

Veghelse Courant, 5 juli 1979.   1979 Sportdag Haaren 01.jpg (277763 bytes)1979 Sportdag Haaren 06.jpg (320453 bytes)1979 Sportdag Haaren 02.jpg (346248 bytes)Op 1 juli was de interkringsportdag in Haaren voor aspiranten van de KPJ. Jongens: 2e prijs met oefeningen, 1e met pyramide, 3e met marcheren. Meisjes: 8e met oefeningen, 7e met marcheren en 3e met gemengde pyramide.

Schoolkrant: collectie Martien van Asseldonk.  


In 1979 interviewden leerlingen van de Edith-Steinschool een aantal inwoners van Zijtaart voor hun schoolkrant.

Schoolkrant: collectie Martien van Asseldonk.   Belinda, Miriam en Marja interviewden juffrouw Ans van de kleuterschool:

Vindt u het fijn om juffrouw te zijn?
Ik vind het fijn om juffrouw te zijn, het is een fijn beroep.

Heeft u een leuke klas?
Ik heb een leuke klas, maar hij is niet zo groot en niet zoveel kinderen als eerst. We hebben 4 groepjes: de ezels, de hertjes , de kabouters en de boefjes.

Hoe lan geeft u les in Zijtaart?
Ik geef in Zijtaart ongveer 5 1/2 jaar les.

Heeft u ook ergens anders les gegeven?
Ik heb ook in Oss, Nistelrode, Heesch en Uden les gegeven.

Hoe lang heeft u er voor gestudeerd?
Ik heb er drie jaar voor gestudeerd om juffrouw te worden.

Wat zijn uw hobby's?
Mijn hobby's zijn veel lezen en handwerken.

Wat doet u allemaal met de kinderen?
Ik ga vertellen, voorlezen, versjes leren, we gaan rijmwoorden zoeken, we doen raadsels, bijvoorbeeld: het is van hout en je kunt er op zitten, en het is van glas en je kunt er uit drinken, enz., vouwen, bouwen, watertafel, bouwhoek, trein, bambinoblokken, mozaiek, poppenhoek, leeshoek (plaatjes kijken en soms een verhaaltje er bij maken), aan de zandtafel werken, vloerpuzzel, op het bord tekenen, schilderen en vingerverven.

Hoeveel keer per week geeft u de kinderen gymles?
Ik geef de kinderen 2 keer per dag gymles, dus 's morgens en 's middags. Dat is 9 keer per week.

Waar woont u?
Ik woon in Nistelrode.

Vertel eens wat over uw klas.
Ik heb 23 kinderen in mijn klas van 4 en 5 jaar. Het zijn gezellige kinderen. Ze luisteren en zingen heel goed. Ze spelen het liefst buiten.

Waar spelen de kinderen het liefst mee?
De kinderen spelen het liefst met houten blokjes.

Vertel eens wat over u zelf.
Ik ben getrouwd. Ik ben 25 jaar en vind het fijn om gezellig met de ouders te praten.

Hoeveel leerlingen zitten er op de kleuterschool?
Er zitten 63 leerlingen op de kleuterschool.

Hoeveel kinderen gaan naar de 1e klas?
Dit jaar gaan er 33 kinderen naar de 1e klas, dat is meer dan het vorige jaar.

Wie wordt er hoofdleidster als de zuster weg gaat?
Dan word ik hoofdleidster, dat lijkt me wel fijn om te worden.

Schoolkrant: collectie Martien van Asseldonk.   John van Zoggel, Erik van de Tillaart en Paul van den Hurk interviewden de handwerkjuffrouw mevrouw van de Ven.

Hoe oud bet u?
Ik word in oktober 42.

Wat zijn uw hobby's?
Mijn hobby's zijn zwemmen en knutselen.

Hoe vindt u het om handwerkjuffrouw te zijn?
Ik vind het afwisselend werk.

Hoe lang bent u al handwerkjuffrouw?
Op deze school nog maar 2 1/2 jaar. Maar ik heb ook nog in Boekel en Beek en Donk gestaan.

Wat vindt u de fijnste klas? En waarom?
Dat weet ik niet precies. Als ze maar goed doorwerken, praten mogen ze gerust, als ze het maar rustig doen.

Wat vindt u de saaiste klas? En waarom?
Nou, een saaie klas kan ik niet zeggen, een rumoerige klas is op het eind van het schooljaar de zesde klas.

Welke dagen bent u op school?
Ik ben dinsdags en donderdags op school.

Wat vindt u van onze klas?
Een vrij rustige klas, af en toe wel een herrieschopper er tussen, maar dat is  niet erg.

Verzint u al die werken die wij moeten maken zelf?
Ik moet zelf weten wat voor werkjes ik kies.

Maakt u die werkjes eerst zelf om te kijken of het niet te moeilijk is?
Ja, dat doe ik altijd.

Wat doet u het liefste, breien, haken, of borduren?
Nou haken en borduren wel het liefst, breien heeft iedereen een hekel aan.

Hebt u elk jaar weer  nieuwe werkjes?
Ja, ik heb nooit twee jaar achter elkaar dezelfde werkjes.

Schoolkrant: collectie Martien van Asseldonk.   Harrie van de Linden, Rene van de Meerakker en Jos van Zutphen interviewden Tinus van Asseldonk, leider van Jong Nederland.

Tinus is 24 jaar. Hij werkt op het laboratorium bij Philips. Hij staat tussen 10 en 5 voor 7 op. Om 7 uur vertrekt hij naar zijn werk. Zijn hobby's zijn: stamboom uitzoeken, naar de meid gaan, Jong Nederland en tekenen, maar daar heeft hij weinig tijd voor. Hij is in Zijtaart geboren.

Hij vindt het fijn om leider van het gilde te zijn, maar soms, als ze lastig zijn, denkt hij, waar doe ik het toch voor? De groepen van de junioren A worden dit jaar nog niet gemengd. Misschien volgend jaar als er Rakkers bij komen. Het was nodig dat de groep gesplitst werd bij verschil van belangstelling. Het nadeel is wel dat er kleinere groepen komen. We doen nu hetzelfde als de andere groep.

Ik heet Martien, maar vroeger was de gewoonte en nu misschien nog wel, dat men die naam afkort tot Tinus, of Ties, maar ik vind het niet erg. In 1964 toen ik 10 jaar was, kwam ik bij de Rakkers. In 1970 ben ik leider geworden. Vroeger hadden ze nog bij het gilde allemaal uniformen en stropdassen aan. Het eerste kamp [van de junioren] dat ik meeging, wilde ik zo gauw mogelijk naar huis. 's Zondags hadden we bij de Rakkers clubliedjes zingen, en junioren van 10-15 jaar.

De leiders vinden dat er te weinig speelruimte is. We zijn er al een paar jaar mee bezig om een gebouw te krijgen. De gemeenteraad krijgt binnenkort advies om ons in 1980 te laten beginnen. We weten nog niet waar het gebouw moet komen staan. Misschien op de plaats waar het kleuterschooltje staat.

Ik ben 3 maanden bij de harmonie geweest, 7 jaar bij de hobbyclub, 3 jaar bij de KPJ, 2 jaar bij de voetbalclub, 2 jaar bij de evenementengroep, 1 jaar Sport- en Jeugd raad, een tijdje bij het kinderkoor en 5 jaar bij het misdienen bij de zusters. Bij de zusters ben ik een keer ondeugend geweest. Er moest een zuster begraven worden. Ik liep met een flambouw (is een paal met kaars en lantaarn) in de hand langs de kist naar het kerkhof. Het dekseltje lag er scheef op. Op het kerkhof viel het er af. De doodgraver ging op zijn knieen bij het graf liggen en pakte het dekseltje. Dat was gloeiend heet. Hij riep, Au. Het dekseltje vloog met een boog over de kist aan de andere kant in het graf. De misdienaars stonden te lachen tussen de huilende mensen. (Dat was niet zo mooi.)

Schoolkrant: collectie Martien van Asseldonk.   M. van Kessel, R. Raaijmakers en E. van Zutphen interviewden Bertus Raaijmakers over de fanfare.

Toen er een paar bij waren hebben wij de kleren laten maken. Toen wij de kleding hadden, hebben wij de instrumenten gekocht. Toen wij de instrumenten hadden, hebben wij rijen gemaakt en gingen wij uitrukken, en toen wij de eerste prijs hadden waren wij erg blij. Toen gingen wij nog vaker uitrukken. In een jaar hadden wij ongeveer 10 keer de eerste prijs. In 1979 zijn wij naar Duitsland geweest, het beviel erg goed. Met de muziekfeesten zijn  de Duitsers hier geweest. De Duitsers waren met 16 man. Daarna ging de fanfare weer naar Duitsalnd geweest. Toen hadden ze weer een wisselbeker, en als ze het volgend jaar weer een wisselbeker hebben, mogen ze hem houden.

Schoolkrant: collectie Martien van Asseldonk.   Marielle van Uden, Walter van de Berkmortel en Christine van Zutphen interviewden champignonkweker Theo van Asseldonk.

Het leven in de champignonkwekerij.

Zijtaart. De champignons worden als zaad gezaaid in de cellen, als ze groter zijn worden ze geoogst in een geklimatiseerde ruimte. In de winter kweekt hij de champignons ook in de cellen, maar in de zomer worden de cellen gekoeld en in de winter worden de cellen natuurlijk verwarmd. Als de champignons groter zijn, worden ze uit de grond getrokken en ze snijden de wortel er van af. Maar de baas van de kwekerij was vroeger nog geen champignonkweker, want zijn broer was eerst de baas over de kwekerij, maar die was verongelukt. Toen had Theo, een andere broer van hem, de kwekerij overgenomen, die er nu nog de baas is. Zo is hij nu de baas. Maar wat gebeurt er nu met de volle kistjes? Nou, het grootste deel gaat naar de veiling of rechtstreeks naar de groothandel of winkel. In de winkel verkopen ze het aan de mensen en de mensen bakken ze, of ze doen de champignons in de soep!

Schoolkrant: collectie Martien van Asseldonk.   Anja, Jan-Pieter en Ben interviewden Harrie van de Biggelaar van cafetria Het Koetshuis.

Het bakken gaat als volgt. Ik bak de frites zelf in verband met het zelf bakken van de frites. U heeft nodig, een bakwand (bakoven). De voorafgaande dingen zijn als volgt: De aardappelen worden ontdaan van de schil in een schrapmachine. Op een rond draaiend vlak zit schuurpapier. Is een soort centrifuge. Daarna komen ze in een groot bak met water, De aardappelen die niet overal geraakt zijn, die worden nog eens nagekeken en de pitjes er uit gehaald. Daarna komen ze in de stiftmachine, waar ze veranderen in steeltjes. Dan gaan ze weer in de emmer. Dan gaan ze naar de bakoven. Ze worden gebakken met ongeveer 150 graden. Dan worden ze in de bakoven gedaan. Als er te veel vet in zit, moet er ook veel vet in. Het voorbakken duurt 2 a 3 minuten. Op een klein plaatsje als Zijtaart is een winkel wel [rendabel] als alle mensen de producten hier in Zijtaart kochten. Ondanks de konkerentie van de grotere bedrijven kan ik toch niet veel verkopen. Ik ben in Lieshout geboren. Ik ben 46 jaar.

Schoolkrant: collectie Martien van Asseldonk.   Willy van Boxmeer, Marco Schepers en Hans van de Hurk interviewden Chris Ketelaars.

Wanneer bent u geboren?
In 1934.

Wat zijn uw hobby's?
Werken en pony rijden.

Waarom bent  met de winkel opgehouden?
Daar ben ik mee opgehouden, omdat in dit dorp niet veel valt te verdienen en omdat de mensen naar de grotere winkels gaan.

Waar bent u geboren?
In Mariahout.

Waarom bent u op school gaan werken?
Omdat ik het een mooi baantje vond en dat ik thuis de kost niet kon verdienen.

Wat is uw eigenlijke beroep?
Mijn eigenlijke beroep is timmerman.

Vindt u het een leuke school?
Ja, ik vind het mooiste dat het op de school allemaal zo mooi een is met de meesters en de concierge.

Vindt u dat u veel moet werken op school?
Nee, dat valt wel mee.

Hoeveel uren werkt  per dag?
Per dag werk ik acht uur.

Hoe lang werkt u al op deze school?
Op 22 september 3 jaar.

Hebt u nog interesse om aan een winkel of cafe te beginnen?
Nee, geen van tweeen meer.

Waarom niet?
Ik heb het negentien jaar gedaan, laat andere mensen ook maar eens werken.

Vertel eens iets over uw werk.
's Morgens ga ik er naar toe en dan ga ik de rommel opruimen, die de jongens hebben laten liggen, dan ga ik de gymzaal vegen, de toestellenberging opruimen en de kleedkamers uitvegen. Om half tien ga ik naar de school koffie zetten, dat de onderwijzers om kwart over tien koffie hebben. Om tien uur ga ik de koffie proberen en een kopje chocola zetten en dan ga ik kwart over tien koffie drinken.

Hoe lang denkt u nog op deze school te werken?
Zowat tot mijn zestigste jaar en dan met vervroegd pensioen, dan heb ik lang genoeg gewerkt.

hoe lang woont u al in Zijtaart?
19 jaar.

Waarom hebt u in de wei dieren lopen?
Ik vind mooi dat de diertjes daar lopen en als je 's avonds dan thuis komt, dan kun je ze om een uur of vier voederen en verzorgen.

Komen mensen soms naar de dieren kijken?
Ja, dat is mooi. Soms komen de vrouwkes met de kinderen gelopen en ze nemen dan een zakje brood mee en dan gaan ze de dieren voederen. En in de winter ga ik jagen. En dat duurt van september tot begin januari. Dinsdags 's middags en donderdag 's middags neem ik ook wel eens vrij om te gaan jagen, want dan zijn de anderen ook vrij en dan zijn we met z'n vieren.

Wie zijn die andere drie?
De andere jagers zijn Driek Opheij, Harry Bolk, Piet van de Tillaart, en dinsdag 's middags als we in de Veghelse Hoek gaan jagen Kappi Broek en Jan van de Heuvel en ooit Henk de Wilt en Henk Ierlings, dan zijn we met z'n zessen.

Schoolkrant: collectie Martien van Asseldonk.   Antoon van de Linden werd geinterviewd door Johan van de Ven, Johny Rooijakkers en Chris Verhoeven.

Hebt u het erg druk?
Ja, het is het hele jaar druk, en in de lente als het gras gemaaid en opgeraapt moet worden en in de herfst met het mais kneuzen is het erg druk.

Hoeveel knechten hebt u?
We werken zelf met vader en drie zonen en drie vaste knechten en als het druk is 2 of 3 losse knechten.

Hoelang werkt u per week?
Normaal 40 uur in de week, maar we hebben iedere week 10 tot 15 overuren te maken en in het drukke seizoen soms wel 100 ur.

Heeft u veel klanten?
We hebben bijna alle boeren uit Veghel en nog enkele in Zijtaart, Schijndel, Dinther en Mariaheide. Bovendien werken we met gemiddeld 2 man bij de C.H.V.

Hoe oud bent u?
Ik zelf ben 27 jaar.

Hoe gaat het werk voor de C.H.V.?
We werken op verschillende plaatsen en het [is] hoofdzakelijk kalk rijden naar boeren en mengvoeders verplaatsen met de loader. Soms moeten er ook kipwagens aan te pas komen. We moeten alle grond bewerken (ongeveer 1500 hectare). Verder moeten we alle rioleringen schoon houden.

Hoeveel soorten tractoren heeft u?
We hebben 2 Fendt tactoren, 1 van 140 pk en 1 van 105 pk; 1 Lanbordinie van 105 pk, 5 Fiat tractoren, 2 van 85 pk, 1 van 5 pk, 1 van 70 pk en 1 van 55 pk. Bovendien hebben we een oude Lanz.

Hoeveel landbewerkers hebt u?
We hebben 1 vierscharige ploeg, 1 vastetand cultivator 60 diep, 1 vorenpakker, 2 vrezen, en 1 diepwoeler drietand 80 cm diep.

En de rest van de machines?
We hebben 1 maishakker vierrijdige Johan Deere, 1 loader merk Caterpiller, 4 kipwagens (Legrant, Briemondt en zelfgemaakte), 3 opraapwagens Krone 35 kubieke meter,1 maiszaaimachine Kaasia, 2 grasmaaimacines (Roger 1,3 m en Briljon 1,5 m), 2 kalkstrooiers (1 achter de tractor, 1 op vrachtauto), 1 kraan Ceasar 3500, 2 mestverspreiders Berkman, 2 mengmesttonnen (van 8000 en van 5000 l), 1 landbouwspuit 18 m breed H.D., 2 persen (Caliganie en Borga), 6 stel dubbellucht, 2 cyclomaaiers Zweegers 215, 1 aardappelrooier Bergman, 1 aardappelzetter Nieuwstal, 1 servicewagen Peugot, 2 kuilverdedigers Veenhuis, 4 platte wagens, 1 schaaf 2,5 m breed.

Hoe lang hebt u dit bedrijf al?
Dit bedrijf bestaat in het najaar al 31 jaar.

Bent u op Liempde werkdag geweest?
Ja, we zijn er met vier man heen geweest.

Wat zijn uw hobbies?
Die van Toon zijn paarden en sigaren roken. Van Tonny de oudste zoon paardrijden en mooie auto's, van Johan tractortechniek, en van Jan vrouwvolk en crossen.

heeft u er spijt van?
Nee, we hebben er geen spijt van, hewel het soms erg druk is, maar we kunnen ook een keer vrij nemen als het moet en dat kan een bouwvakker niet.

Waarom werkt u alleen in de kraan?
De kraan is vrij moeilijk om te leren en als alle knechten dat zouden moeten leren koste dat veel te veel tijd.

Schoolkrant: collectie Martien van Asseldonk.   Tuinder Harrie Berkmortel. (De namen van de interviewers staan er niet bij.)

Ik ben tuinder. Ik teel groentes en asperges en ik teel ook aardbeien. Aardbeien worden geplukt in de maanden eind juni en in de maand juli. Als de aardbeien af zijn, is het voor ons de fijnste tijd.

Het hoofdstuk asperges. Asperges worden als zaadjes gezaaid. Als de grond begint te scheuren moet er een berg zand over dat noemen [we] asperges ruggen. De asperges worden gestoken, met de hand een gaatje maken, dan pak je het aspergemes en dan steek je hem. De groenten breng ik naar de veiling in Veldhoven.

Veghelse Courant, 21 juni 1979; foto's: collectie Martien van Asseldonk.  

De junioren van Jong Nederland gingen van 14 tot 21 juli 1979 op kamp naar Mook.

Brabants Dagblad, 2 augustus 1979; Veghelse Courant, 21 juni 1979; foto's: collectie Martien van Asseldonk.   Enkele junioren van Jong Nederland namen deel aan het Eurokamp van 4 tot 10 augustus in Bergharen. Vijfhonderd jongens en meisjes uit Zwitserland, Oostenrijk, Belgie, Duitsland, Frankrijk, Engeland en Nederland namen hier aan deel.

Veghelse Courant, 21 juni 1979; foto's: collectie Martien van Asseldonk.   De senioren jongens en meisjes gingen van 13 tot 18 augustus samen op kamp naar Velp bij Arnhem.

Veghelse Courant, 7 en 21 juni 1978.   De Rakkers gingen van 21 tot 26 juli op kamp naar Helvoirt. Het thema was: een reis om de wereld.

Veghelse Courant, 28 juni 1979.   1979 Kamp Someren 01.jpg (420705 bytes)1979 Kamp Someren 02.jpg (228307 bytes)1979 Kamp Someren c.jpg (390076 bytes)De aspiranten van de KPJ gingen van 21 tot 28 juli op kamp in Someren.

Veghelse Courant, 21 juni 1979.   De junioren meisjes gingen van 27 juli tot 2 augustus op kamp naar Nieuwcuyk. De keukenspullen konden blijven staan, want de Zwaluwen gingen van 4 tot 9 augustus op hetzelfde adres op kamp.

Veghelse Courant, 14, 21 en 28 juni 1979; doc. GavB.   Ankele andere aktiviteiten in juli 1979 waren:

1 juli: tentoonstelling van werkstukjes van de leerlingen in de Edith Steinschool.

Op 5 juli 1979 hadden de bejaarden een rondrit door de Kempenstreek

Jong Nederland nam met 1 team Rakkers en 1 team junioren mee aan het vakantievoetbaltoernooi in Veghel.

Veghelse Courant, 21 juni 1979.   Op het sportveld achter cafe Van de Sanden werd op zondag 12 augustus door handbalvereniging Saturnus in samenwerking met voetbalvereniging Soffelt een zeskamp en touwtrekwedstrijd georganiseerd.

Brabants Dagblad, 18 augustus 1979.   Buurtbus voor Keldonk, Boerdonk en Zijtaart

"Ik verwacht dat de buurtbus hoofdzakelijk gebruikt zal worden door bejaarden, bijvoorbeeld voor het bezoeken van familie en kennissen in het ziekenhuis.

Het bezwaar dat wij met deze bus het openbaar vervoer hinderen, gaat volgens mij niet op. We brengen de mensen juist naar het openbaar vervoer toe," Aan het woord is de heer A. Kuijpers, voorzitter van het buurtbuscomite.

Op donderdag 20 september start namelijk om 7.37 uur de eerste rit van de buurtbus van Lieshout naar Beek en Donk en weer terug. De buurtbus kent twee trajecten: een van Lieshout, via Mariahout, Zonndveld, Zijtaart, Veghel, Keldonk, Ero en Boerdonk naar Beek en Donk, en de tweede via de eerder genoemde plaatsen naar Lieshout.

De trajecten worden viermaal per dag gereden door een van de twintig besschikbare vrijwilligers. De buurtbus kost de gebruiker maar een gering bedrag. Na een jaar wordt bekeken hoeveel mensen er gebruik van maken. Op woensdag 18 september wordt in cafe Versantvoort de buurtbuslijn officieel geopend door de burgemeesters van Veghel, Erp en Lieshout.

Veghelse Courant, 28 juni, 2, 23 augustus 1979.   Enkele aktiviteiten in augustus 1979:

De fanfare liep haar traditionale ‘mars van dankbaarheid' op 4 augustus van Van Grinsven naar Harry Rooijakkers op Krijtenburg.

Het staflokaal van Jong Nederland is uitgebreid met een oppervlak van ca. 2 x 4 meter. Hierin zijn een geiser en wasbak gehangen.

Op 14 augustus organiseerde het NKV een kinderreis naar de Efteling.

Op 30 en 31 augustus en 1 september organiseerde de Evenementengroep een wandeldriedaagse in Zijtaart.

Brabants Dagblad, 18 augustus 1979.   'Op 20 september gaat de buurtbus rijden. Een traject van de buurtbus gaat van Lieshout via Mariahout, Zondveld, Zijtaart, Veghel, Keldonk, Erp en Boerdonk naar Beek en Donk. De trajecten worden gereden door vrijwillige chauffeurs. Voorlopig rijdt de buurtbus voor de bewoners van Boerdonk, Keldonk en Zijtaart éeemaal per dag.'

Foto's: collectie van de fanfare.   1979-09 dodenherdenking a.jpg (621936 bytes)1979-09 dodenherdenking b.jpg (653022 bytes)1979-09 dodenherdenking c.jpg (687506 bytes)1979-09 dodenherdenking d.jpg (562266 bytes)Op zondag 9 september werd weer de dodenherdenking langs het kanaal gehouden.

Foto's collectie Aard van Hoof.   Op 16 september gingen leiders en leidsters van Jong Nederland naar de kaderschouw in Boxtel.

Veghelse Courant, 6, 13 september 1979.   Enkele andere aktiviteiten in september 1979 waren:

Op zaterdag 8 september werden door de Jong Nederland zo'n 450 bossen gladiolen verkocht. De opbrengst was f 492,50. De overgebleven bloemen werden naar zieke bejaarden in het ziekenhuis gebracht.

11 september: Jong Nederland: excursie naar een drukkerij in Best voor de senioren.

Op 16 september organiseerde M.C. De Jagers haar jaarlijkse motorcross-wedstrijd op het industrieterrein te Veghel.

30 september: Jong Nederland Spelteam van het jaar in Weert. Naast sport waren er nu ook behendigheidsspelen.

'Zijtaart', 64; foto: archief klooster Zijtaart.   18-09-1979.jpg (317775 bytes)Het beeld van Sint-Cecilia stond al bijna 80 jaar boven de voordeur van het kloooster tegen de gevel. Het beeld werd op 18 september 1979 naar beneden getakeld en in het gazon voor het klooster gezet. De reden was dat er steeds duiven op het beeld zaten die de stoep onderscheten.

Veghelse Courant, 4 oktober 1979.   'Jong Nederland leiding Zijtaart – Leiding Eerde: 25-14. Wat onze collega's uit Eerde ook in de Veghelse krant zetten, dit was de uitslag van de gezellige en vriendschappelijke soffbal-wedstrijd tussen de (oud)-leiding uit Zijtaart en Eerde. De uitslag deed Eerde wel zeer, want nu willen ze weer tegen ons volleyen. "Om wraak te nemen," zeggen ze. Domme jongens. Als ze nou eens iets uitkozen waar alleen geluk voor nodig was, dan hadden ze misschien nog een kans.'

Veghelse Courant, 4 oktober 1979.   Jan van Berkel en Ans van Doorn namen afscheid als bestuurslid van de KPJ. Als nieuw bestuurslid kwam Johan Schoenmakers naar voren.

Brabants Dagblad, 10 oktober 1979.   'De inwoners van Eerde en Zijtaart hebben gisteren gezorgd voor een gezellige officiele opening van enkele landwegen: Biezendijk, Het Gerecht, den Abenhoek en Zandvliet in hun dorp die ... eindelijk ... verhard zijn.'

Foto's: collectie Jan van den Oever. 1979 Uden ledenweekend a.jpg (277945 bytes)1979 Uden ledenweekend b.jpg (260173 bytes)Eind 1979 had de KPJ een ledenweekend in Schaijk.Veghelse Courant, 25 oktober 1979.   Tineke van Asseldonk is het nieuwe bestuurslid van Jong Nederland in plaats van Jan van de Ven.

Veghelse Courant, 1 november 1979.   Op 26 oktober hield Jong Nederland en dropping senioren en leiding. In de krant:'"Zijn jullie van de dropping?" Vroeg de kastelein, toen we onderweg een cafe binnenstapten om de weg te vragen. "Ja," zeiden we. ""O," zei de kastelein, "dan zal ik maar alvast de erwtensoep halen, de leiding is er nog niet." We snapten het al, dat cafe was toevallig het eindpunt van een andere dropping. Nou, we hebben de erwtensoep opgegeten, zijn opgestaan en hierna weer verder gelopen.'

Veghelse Courant, 1 en 29 november 1979.   De eerste soosavond ‘Wild Generation' die door de sooscommissie van Jong Nederland en KPJ op 28 oktober georganiseerd werd, werd bezocht door ruim 70 jongeren van 12 tot 15 jaar. Voor de sfeer werd gezorgd door onze disc-jockeys Jan Ketelaars en Henry van Boxmeer met discotheek Splendid van Jong Nederland. Er werd elke maand een soosavond gehouden in de Brescobar. De sooskomissie is ontstaan nadat bij Jong Nederland geconstateerd was dat kinderen in de leeftijd van 12 tot 15 jaar graag ergens bij elkaar komen waar de mogelijkheid was om te dansen, te kletsen en iets (zonder alcohol) te drinken. Ook bij de KPJ zag men wel iets in dit initiatief en het gevolg was dat er een sooskomissie werd opgericht.

Veghelse Courant, 4 en 25 oktober 1979.   Enkele andere aktiviteiten in oktober 1979 waren:

8 oktober: NKV vrouwen modeshow in zaal Versantvoort.
11 oktober: KVO fietstocht naar de kaasboerderij van Van de Graaf te Schijndel.
17 oktober: KVO moederdag in zaal de Rooij.
Op 20 oktober was er een zeskamp voor de leiding van Jong Nederland in Eerde.
28 oktober: Fanfare frushoppen (koffieconcert).
29 oktober: NKV excursie naar kaasboerderij de Kaaskurf te Gemonde.
De senioren van Jong Nedeland volleyden tegen het team van De Keslaerstraat.

Veghelse Courant, 22 november 1979.   Henk van de Biggelaar was aftredend bij de EHBO en niet meer herkiesbaar. In zijn plaats werden Adriaan van de Donk en Maria Schepers – de Groot in het bestuur gekozen.

Veghelse Courant, 22 november 1979.   Op zaterdag 18 november om 20.00 uur had C.V. De Reigers een ba; georganiseerd. Prins Harry de vijfde en miss Manita, de raad van elf en de dansmariekes en de blaaskapel de Boemelaars traden daar op voor een stampvolle zaal.

De stemming zat er meteen in, de dansmariekes kregen veel applaus voor het nieuwe nummer dat zij brachten met demuziek van de Boemelaars.Om tien uur nam miss Manita afscheid van het carnavalsgebeurem 1979. Twee jaren had zij carnval in Zijtaart van dichtbij meegemaakt, dus het afsscheid viel zwaar, ook voor de Prins en de raad.

Bloemen kreeg zij aangeboden en vele handen geschud en woorden van waardering. Op zeer originele wijze ging zij het bal verlaten, als dochter van veehandelaar Theo van Zutphen was voor haar een speciaal varken gemaakt oor Martien van Boxmeer en A. Wuytenburg en besmeer door stucadoorsbedrijd Van de Sanden.

Zij moest plaats nemen in het varken en werd zo afgevoerd. onder luid gezang van een speciaal lied dat voor haaar ontworpen was. Later op de avond werd het varken verkocht voor 280 gulden. Om elf uur ging de loterij eruit. Prins Harrij trok de nummers.
Veghelse Courant, 22 november 1979.   Met het grootste deel van de leiding van Jong Nederland werd met het kerkbestuur van gedachten gewisseld over de mogelijkheid de jongeren meer bij de kerk te betrekken. Een groepje jongeren gaat als eerste aanzet de kerst-mis voorbereiden.

Bidprentje.   Op 25 november 1979 kwam Ad van Sleuwen onder tragische omstandigheden om het leven.

Veghelse Courant, 22 en 29 november 1979.   Op zondag 25 november ging de fanfare op concours naar St. Michielsgestel. Promoveren kon niet meer, men moest er voor zorgen niet te degraderen. De fanfare moet minstens een keer per vijf jaar op concours gaan, anders degradeert men automatisch. St. Cecilia presteerde matig, kregen een 7. Niet slecht, maar men was meer gewend. De superieure afdelking stelt wellicht hogere eisen.

Brabants Dagblad, 26 november 1979.   'De ongeveer 70 aanwezige ouders kozen op de jaarvergadering van de oudervereniging de dames Claassen – Van Kollenburg en Oda van de Tillaart – Van de Wijdeven in het bestuur. Ze nemen daar de plaats in van mevrouw Ciska Coppens – Van Asseldonk en mevrouw Van Zutphen – Verhoeven. Er werd medegedeeld dat de Stichting Zijtaarts Belang gaat proberen een oplossing te vinden voor het verkeersveiligheidsprobleem op de hoek van de Reibroekstraat en de Keslaerstraat. Kinderen slaan daar linksaf zonder richting aan te geven en zonder achterom te kijken. Verder wordt er geijverd voor het plaatsen van klimrekken en doelpalen op het speelveld. Ten slotte begint de school in de maanden december en januari een kwartier later, ook voor de veiligheid van de jeugd.'

Veghelse Courant, 4 en 25 oktober, 1, 22 en 29 november 1979; doc. GavB.   Andere aktiviteiten in november 1979 waren:

De Nationale Jeugdcollecte op 3 november bracht weer meer op dan vorig jaar, namelijk ruim f 400.

Het Oranje-Comite hield in een huis-aan-huis collecte voor sinterklaas.

6 november 1979: naar vliegbasis Volkel met de bejaarden.

De KPJ organiseerde vrijdag 9 november een dropping voor de groten.

Op zaterdag 10 november handbalden de groten van de KPJ in De Beemd.

Jong Nederland organiseerde een dropping voor de junioren. Met elke groep liep een leider of leidster mee.

De senioren van Jong Nederland gingen op 16 november bowlen in de Blauwe kei; op 23 november hadden ze een thema-avond over alcohol; 24-25 november was er een weekend voor alle senioren van het district in Eerde en op 30 november hadden de senioren een suprise-avond.

24 november: NKV poppenkastvoorstelling voor de kleuters in zaal de Rooij.

Voor de KPJ was er op 24 en 25 november een ledenweekend in Schaijk.

TTV 't Batje jubileert zonder dat groots te vieren. Het is het vijfde bestaansjaar.

30 november: Kaarten voor het zorgenkind.

Foto's: collectie Martien van Asseldonk.   Op 28, 29 en 30 november bezocht sinterklaas Jong Nederland. Op de foto de sinterklaasviering van de Rakkers op 30 november.

Brabants Dagblad, 4 december 1979.   VOW vierde feest vanwege haar 250-ste lid, dat was Marti van Tiel. Dit jaar werden ruim 70 nieuwe leden ingeschreven bij VOW.

Veghelse Courant, 6 december 1979.   'De tafeltennisvereniging heeft kans gezien om het tweede lokaal van het noodkleuterschooltje te huren voor haar sport. In de kerstvakantie zal het een en ander in orde gemaakt worden, zoals verlichting, verwarming, berging en kleedruimte, zodat vanaf 1 januari 1980 een aantal aktiviteiten, zoals training van de junioren, onderlinge competitie en dergelijke daar kunnen plaats vinden.'

Veghelse Courant, 20 december 1979.   Op een vergadering met alle leiding kwamen de volgende punten aan de orde.

Senioren die leiding willen worden kunnen het beste een half jaar van tevoren a;s assistent met een groep mee gaan draaien. Het ging ove ongeveer 5 senioren. Er werd besproken welke groepen geschikt zijn voor dit doel.

Met algemene stemmen werd het voorstel goedgekeurd om iemand van de leiding van de zwaluwen en van de junioren meisjes bij het bestuur te betrekken. Dit werden Eli Berkmortel en Geert Ketelaars.

Bernadette, Jan en Tineke vertelden enthusiast over een rollenspel op de Rakkers en Zwaluwen studiedag. Iedereen krijgt een rol, bijvoorbeeld verlegen kind, leidster,e nz. Door deze rollen te spelen komen verschillende aspecten van een groep naar voren. Aangestoken door dit enthousiasme sprak de leiding af om op 24 januari 1980 zoiets ook te doen zelf in de afdeling.

Het jubileum-programma voor het 35-jarig bestaan in april 1980 werd besproken. Er werden 5 werkgroepen gevormd met elk een eigen taak (propaganda, inrichting gymzaal,enz.) Jan en Bernadette hebben de algehele coordinatie.

Henry van Boxmeer gaf een ddemonstratie glasverven, waardoor mooie effecten verkregen kunnen worden. Idee voor andere groepen. Ook de aankoop van materiaal kwam ter sprake.

Op 27, 28 en 29 december hebbend e senioren een primitieve wandeltocht. Elke dag wirdt er circa 20 kilometer gelopen door hoofdzaeklijk bissen. Slaapplaatsen zijn Vinkel en op de Rakt (Uden). Drie primitieve dagen, zonder veel luxe, afgesloten van anderen, scheppen een sgeer die je niet vluf vergeet. De deelnemers van 2 jaar geleden gaan in alle geval zeker weer mee.

Kerstmis. De activiteiten van de verschillende groepen varieren van kerstbeeldjes maken van klei, zelf broodjes bakken, cocolademelk en kerstverhaal tot het optuigen van een kerstboom met zelfgemaakte vesieringen.

Tijdens de rondvraag kwamen aan de orde:
- verzorging H. Mis op 2e kerstdag door Jong Nederland en KPJ
- openstelling van staflokaal bij het vieren van "oud op nieuw"
- de verzekering van gehuurde gebouwen
- de discotheek: gebruik, reclame, prijs, enz.
- kado's voor zieke leden, kookstaf, begunstigers bij kerstmis, enz.
- uitwisseling 1980, senioren met de afdeling uit Liessel
- kan er een afdruk van de notulen beschikbaar blijven in het staflokaal
- het leidingweekend in Heeswijk-Dinther, vervoer, bal-maske, enz.
- nieuwe inventarisatie van de bergingen
- het opknappen van allerlei klusjes
- wie wast er dadelijk mee af
- idee voor het bouwen van een carnavalswagen

De senioren volleyden afgelopen vrijdag tegen het woensdag-avond trimklupje. De partijen waren erg aan elkaar gewaagd en de wedstrijden hadden een plezierig verloop. Als er nog meer mensen, verenigingen, vriendebklupjes zijn die tegen de senioren willen volleyen, dan kunnen deze contact opnemen met Martien van Asseldonk of Willie Henst.
Foto's collectie Willy Henst, nu van Jong Nederland.   Het staflokaal van Jong Nederland in december 1979.
Veghelse Courant, 3 januari 1979. De foto's boven zijn van Martien van Asseldonk (links) en Aard van Hoof (rechts). De onderste foto's zijn van Willy Henst, nu van Jong Nederland).   1979-12 ws.jpg (164249 bytes)'Zittend op een brugleuning, midden in de eeuwige moddervelden nemen de senioren van Jong Nederland afscheid van de jaren 70. Ze zijn halfweg met de primitieve drie-daagse voettocht. De blaren en de pijn in de voeten worden een beetje verzacht door de opmerking van de leider dat het niet ver meer is. Maar ja, dat zegt hij al twee dagen. Heel ver aan de nevelige horizon kunnen ze nog net het jeugdhuis zien in Vinkel, waar ze overnacht hebben. Het begint te regenen. Zo'n koude regen die meteen lijkt te bevriezen als die op je neus valt. Een zekere A. van H. ontdekt dat er maar een brilglas nat wordt. Verwonderd wordt het loerijzer van zijn rustplaats gelicht. O, een brilglas verloren. "Dan heb je geen bril nodig," zegt Jan, "geef mij de kaart eens even." Begerig wijst hij een weggetje aan dat nog korter zou kunnen zijn naar De Rakt. Naar de luchtbedden, de hete soep en de bakken met warm water om met je voeten in te zitten. Voorzichtig hun spieren oprekkend zet de groep zich weer in beweging. Vijfhonderd meter door een steeg die voortdurend aan de waddenzee doet denken. "Stop," zegt Aard, "ik heb mijn muts op het brugje laten liggen." Hij holt op een drafje terug. Een steeds kleiner wordend oranje stipje, dat ten slotte in de nevel oplost. "Die hebben we te pakken," grinnikt Jos en hij haalt de muts van Aard uit zijn zak.'

De voettocht werd gelopen op 27, 28 en 29 december 1979. De eerste nacht werd geslapen in het jeugdhuis in Vinkel en de tweede dag in de kantine van voetbalclub De Rakt. Onderweg werd uitgerust bij Oda Timmers in de Schoolstraat in Vorstenbosch.

Veghelse Courant, 22 november, 6, 13 december 1979, 3 en 10 januari 1980.   Enkele andere aktiviteiten in december 1979 waren:

13 december: kerstviering voor de bejaarden.

Kerstbomenaktie door Tafeltennisvereniging 't Batje.

Op 15 december soosavond.

17 december kerstviering NKV. Er was eerst een H. Mis, gevolgd door een traktatie in zaal Versantvoort. De avond werd verder verzorgd door de ontspanningsgroep.

20 december: kerstviering KVO in zaal Versantvoort.

Een stel leiders en leidsters van Jong Nederland stelden met de KPJ een H. Mis samen voor tweede kerstdag. De uitvoering sloeg aan.

Oud en nieuw werd weer gevierd in het staflokaal van Jong Nederland. Zelfs de KPJ kon er nog bij.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads