fvil


Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1978

Het polygoon jaaroverzicht


Veghelse Courant, 8 december 1977.   'Met ingang van 2 januari 1978 zullen de uitleentijden van de bibliobus worden gewijzigd, Zijtaart: vrijdag 14.45 – 16.00 jeugd en 18.15 – 19.00 volwassenen.'

Veghelse Courant, 5 januari 1978.   Op 1 januari 1978 is in Zijtaart een nieuwe handbalvereniging, Saturnus, opgericht. Het stukje in de Veghelse Courant besluit met: ‘Nu rest nog een ding en dat is een fout herstellen die de Zijtaartse KPJ in de Veghelse Courant schreef. Daar stond geschreven: ‘Bij de Zijtaartse KPJ kan alles’. Dat is een grote grove fout, want handballen mag dan nog wel, maar telt niet meer mee. Verder wensen wij iedereen een voorspoedig 1978.’

Veghelse Courant, 5 januari 1978.   'Er wordt in onze KPJ afdeling wel eens beweerd, dat men bij ons van de sport af wil. Als we bekijken wat er op sportgebied in 1977 gepresteerd is, dan kunnen we zeggen, dat dit wantrouwen ongegrond is. In de eerste plaats kregen we eindelijk de beschikking over een sportaccomodatie. In de tweede plaats werden er zowel recreatief als sportief grote successen behaald en organiseerden we een grote aspirantensportdag.'

Veghelse Courant, januari 1978.   Bij de KPJ trad Ans van Doorn af als penningmeester. Ze werd opgevolgd door Henri van de Ven.

In januari 1978 werd in De Vrije teugel het jaarlijkse KPJ-kringfeest gehouden. KPJ Uden verzorgde een cabaret en de nieuwe KPJ carnavalsprins en -prinses maakten hun opwachting.

Brabants Dagblad, 11 en 17 januari 1978; foto's: collecties Evert Bosch en de carnavalsvereniging.    Op zaterdag 14 januari wordt voor het eerst in Zijtaart een pronkzitting gehouden. De molensteen was in een sfeervolle feestzaal omgetoverd, compleet met podium, kaarslicht en versieringen. In 1978 was er voor het eerst een Jeugdprins Carnaval (Theo Maassen) met een jeugdmiss (Ellen Berkmortel), nar en Jeugdraad van Elf.

Na het openingswoord stelde Evert Bosch de complete raad van elf voor. Als een van de eerste punten werd met de aanwezigen het carnavalslied van Zijtaart ingestudeerd. Harry Verstegen kwam als Prins Harry de Vierde uit een molensteen. Hij wordt geassisteerd door miss Manita.

Later deelde prins Harry de Vierde een onderscheiding uit aan mevrouw Vissers, leidster van de dansmariekes, mevrouw Van de Ven, voorzitster van de vrouwenbeweging van het NKV, mejufforuw Ans van Doorn voor haar coordinerende werkzaamheden in het verenigingsleven, de heer Roovers, voorzitter van de stichting Veghels Carnaval, en aan de leden van de Micro Stars voor hun vrolijke noten.

Zeer geslaagd waren ook de buuts. Als eerste beschreef Prupke, Ad van Bakel, wat hem in Amsterdam was overkomen. Later op de avond nam Evert Bosch als Willem enige bekende inwoners van Zijtaart op de korrel en belichtte hij een aantal plaatselijke toestanden. Voor de muzikale omlijstng zorgden onder andere De Boemelaars die vermomd als Amerikaanse gangsters stukken van Glenn Miller uitvoerden.

Verder traden de dansmarikes op en de volksdansgroep van de KVO en de dames van de raad van elf met hun visie op Carolientje. Het was vrij laat toen de president deze eerste Zijtaartse pronkzitting sloot.

Veghelse Courant, 19 januari 1978.   'Samen met de KVO verzorgde de KPJ op 17 januari 1978 een deel van het avondprogramma op de boerengezinsdag. Ze voerden het toneelstuk ‘Jullie leven is ook ons leven’ op, dat handelt over de probelem tussen de familie Dumar en zigeuners. Jan van Berkel speelde een pantomime spel ‘De Inbreker’. Het bestuur van de KPJ kwam met een litantie waarin de NCB en KVO eens grondig op de korrel genomen werden. Vooral de aktiviteiten van voorzitster Johanna van Boxmeer en voorzitter Johan van Sleuwen werden belicht, waarbij bepaalde eigenschappen van beide eprsonen het nogal moesten ontgelden. Feit blijft natuurlijk wel dat zulke hardwerkende kaderleden voor een vereniging praktisch onmisbaar zijn.'

Brabants Dagblad, 14  augustus 1978; Veghelse Courant, 15 en 29 december 1977, 12, 19 en 26 januari, 2 februari 1978.   Enkele andere aktiviteiten in januari 1978 waren:

Maandag 2 januari 1978: Jong Nederland film voor de lagere school jeugd. Titel: 'Tien kleine nikkertjes'.

'Ongeveer 130 deelnemers aan de dropping voor de Rakkers, Zwaluwen en hun ouders op vrijdag 13 januari. De groep werd in Olen (Breugel) gedropt en moest naar Mariahout lopen. De dropping van de senioren was een week later en die van de junioren weer een week later. De junioren A werden met hun ouders tussen Bakel en de Mortel, en de Junioren B tussen Bakel en Aarle-Rixtel gedropt. Allen moesten naar cafe 't Ankertje in Bakel lopen.'

De senioren van Jong Nederland bouwden een carnavalswagen bij Harry van Asseldonk, thema: Trek Cruijff over de streep.

De Evenementengroep organiseerde op donderdag 19 januari een rikavond.

Jan Habraken werd in het bestuur van Jong Nederland gekozen in plaats van Nico van Stiphout die in militaire dienst ging. Nico bleef wel leider.

In januari en februari volgen Tineke Reybroek, Tineke van Asseldonk en Angela van de Tillaart de inleidingscursus van Jong Nederland.

Zaterdag 28 januari: KPJ aspiranten uitwisseling met Empel in Zijtaart. Deze was gezellig. Na een spellenmiddag was er een koffiemaaltijd bij de Zijtaartse aspiranten thuis, gevolgd door een disco-avond. Op 18 februari volgde het tegenbezoek aan Empel.

Op zaterdag 28 januari ging de eerste schop de grond in voor de bouw van de kantine voor VOW.

Op zaterdag 28 januari haalde de carnavelsvereniging oud papier op.

Zondag 29 januari: koffieconcert van de fanfare met medewerking van het jongerenkoor.

Zondag 29 januari: TTV 't Batje"'t Batj Dames - Budilia; 't Batje Heren - Attaque 2. Aanvang 10.00 uur in de Molensteen

Maandag 30 januari: KPJ bestuursvergadering bij Jan van Berkel.

Maandag 30 januari: EHBO bij Ton de Rooy, van 9.30 tot 21.45 uur

31 januari en 1 februari: Jong Nederland carnavalsvieringen. Op 31 januari voor de junioren jongens en meisjes, op 1 februari voor de Rakkers en Zwaluwen, en later op de avond voor de senioren, alle vierengne bij Ton de Rooy.
Brabants dagblad, 7 februari 1978; Veghelse Courant, 9 februari 1978; foto's: collectie's Evert Bosch, Jan van den Oever,Martien van Asseldonk en de carnavalsvereniging    Op vrijdag 3 februari bezocht prins Carnaval met zijn gevolg om 14.00 de school. De jeugd had ook enkele onderscheidingen uit tre reiken. De dames Van de Ven, Berkmortel en Van de Hurk kregen de onderscheiding van Potlood en Stuf voor hun bijdrage in het welslagen van het feest. 's Avonds om 20,20 uur begon de bejaardenavond in de Molensteen

Op zaterdag was er de optocht op Zijtaart. Ruim dertig groepen deden mee. Enkele punkauto's lieten het onderweg afweten, maar dat verbaasde eigenlijk niemand gezien de toestand waarin de wagens zich bij de start bevonden. De Laatkomers wonnen de optocht met hun Dik voor elkaar Show. De senioren van Jong Nederland wonnen de twee prijs met de wagen 'Trek Cruijff over de streep', groep Bosch werd derde met 'dirigent'. Categorie loopgroepen voleassneen: 1. de Krijtjes van Krijtenburg, 2. de s|Smurfen van de Buurtvereniging en 3. gebroeders van Nunen met de paal van elf meter. Bij de kinderen werd de loopgroep van de Leinserondweg eerste, tweede werden de kinderen die een kijk op Rijk en Arm gaven en derde werden De Supporters. Om 19.30 bezocht de carnavalsvereniging het klooster.

Op zondag was er om 10.00 uur een H. Eucharistievering en 's middags de optocht in Veghel. Op maandag ging de Carnavalsclub op ziekenbezoek en op dinsdag was er carnaval voor de kleuterschool en basisschool in de Molensteen.

Brabants Dagblad, 21 maart 1978, mei 1978, 26 september 1978; brief: documentatie Martien van Asseldonk.   Op 14 februari 1978 schreven Martien van Asseldonk en Jan van den Oever namens Jong Nederland en de KPJ een brief aan de Stichting Zijtaarts Belang. Om opgenomen te worden in het welzijnsplan voor 1979 moeten er snel konkrete plannen op tafel komen. Ze stellen voor om met enkele belanghebbenden een werkgroepje op te richten, dat een rapportje op zou kunnen stellen.

Naar aanleiding van deze brief werd de Werkgroep Accomodatie Zijtaart opgericht. Martien van Asseldonk lobbyde ook als lid van de werkgroep Sport en Jeugd van de Welzijnraad en via de krant voor de goede zaak. Liever hadden beide verenigingen ieder een eigen 'blokhut', maar het was duidelijk dat dat te hoog gegrepen was. Het 'rapportje' dat in de brief van 14 februari genoemd wordt, werd in juni 1978 een lijvig rapport. Het maakte indruk; de problemen in Zijtaart kregen in de Welzijnsraad een hoge prioriteit en het gemeentebestuur kon er hierna moeilijk omheen. Mari van Asseldonk maakte gratis een bouwtekening. De bouwkosten waren erg hoog. Evert Bosch kwam hierna met het idee om de bestaande gymzaal uit te breiden met een zaal die ook als podium kon dienen.

Nadat Veghel subsidie beschikbaar stelde werd op 21 april 1981 de 'Stichting Jeugdcentrum Zijtaart' opgericht. Het eerste bestuur van het Jeugdcentrum werd gevormd door Christ van Helvoirt, Frans van Asseldonk, Willy Henst, Frans van Asseldonk, Evert Bosch en Johan Schoenmakers. Enige tijd later sloten Cor van Zutphen en Ietje Rooijackers zich aan bij het bestuur. Martien van Asseldonk was zich inmiddels aan het voorbereiden om in Kenia te gaan werken. Op 1 februari 1983 werd gestart met de bouw van het jeugdcentrum, in mei 1983 stond de vlag in top en eind 1983 werd het gebouw in gebruik genomen. Tijdens een feestweekend werd het jeugdcentrum op 21 september 1984 officieel geopend met de onthulling van de naam: De Korenmolen.

Veghelse Courant, 9, 16 en 23 februari 1978. Foto: collectie Albert van Zutphen,   1978-02-17 Driek Opheij.jpg (329201 bytes)Driek Opheij werd gehuldigd tijdens de contactavond van de fanfare op 17 februari. "Driek een doodgewone mens, een goeie mens die klaar staat als er geholpen moet worden,"  zei Gerard van de Rijt. Driek kreeg een gouden speld op zijn borst geprikt, terwijl voorzitter Graard van de Ven hem de oorkonde van 40 jaar verdienste namens de Katholieke Muziekbonden uitreikte. Piet van Zutphen werd gehuldigd omdat hij na 57 nog steeds trouw lid is en Mari van de Hurk die al 12 1/2 instructeur is van de drumband. Het orkest Amy-Lane zorgde voor de muziek.

Veghelse Courant, 23 februari 1978; feestgids 50-jarig bestaan Jong Nederland, 1995; archief Jong Nederland, verteld door Henry van Boxmeer.   Op 18 en 19 februari 1978 hadden de senioren van Jong Nederland in Zijtaart een geslaagde uitwisseling met de afdeling Tilburg. Het was te koud voor sport, in plaats daarvan werd er een bonte kermis gehouden in de gymzaal. De gasten gingen met de Zijtaartse jongens en meisjes mee om te gaan eten. De discoavond was het hoogtepunt. De muziek werd verzorgd door Dikke Piet van de leiding van Tilburg. Hij bleek zelf ook het echo-apparaat te zijn. De nieuw-nieuw-nieuwe, numer-een-een-een galmde tot vervelens toe door de Bresco bar. De meisjes uit Tilburg sliepen bij Bert Kanters en de jongens in het kleuterschooltje. Op zondagmorgen was er een tocht door de koude wind. Het tegenbezoek was op 1 en 2 april.

Geinspireerd en met de stellige overtuiging het succes van Dikke Piet te kunnen evenaren vroegen Henry van Boxmeer en Jan Ketelaars het bestuur van Jong Nederland om ook een discotheek te beginnen, die zichzelf kon bedruipen. Van Dikke Piet werden een paar boxen gekocht die hij zelf had gemaakt, maar niet meer gebruikte. De rest van de apparatuur werd geleend en gekocht en vol enthousiasme werd gestart met 'Splendid', overigens ook gebruik makend van het goedkope echosysteem (de stem): De nieuw-nieuw-nieuwe...

Brabants dagblad, 20 februari 1978.   'In Zijtaart vloog gistermiddag de 25-jarige P. van de Brand uit Eerde uit de bocht en kwam in de sloot naast de weg terecht. Volgens de politie reed hij waarschijnlijk met te hoge snelheid. Hij moet op slag dood zijn geweest. Op dezelfde plaats vond nog geen jaar geleden een soortgelijk ongeluk plaats. Toen kwamen twee mensen om het leven.'

Veghelse Courant, 9, 16 en 23 februari 1978.   Enkele andere aktiviteiten in februari 1978 waren:

De dansles van 11 februari van de senioren van Jong Nederland kwam te vervallen. In plaats daarvan bezochten de senioren de zieke leden met zelfgemaakte presentjes. Dat ging op de fiets.

Twee senioren teams volleyden op 19 februari mee op het provinciaal senioren volleytoernooi in Berlicum, waar zij hun eerste prijs verdedigden. De namen van de teams zijn De Frustalupi's en De Plotseling Wild Geworden Taartjes.

Op 19 februari hield de rijvereniging haar jaarlijkse dagtocht.

Jong Nederland adopteerde financieel Bayousouf, een negerjongetje uit de Sahel. Enkele leden reageerden met de vraag: "Komt ie dan in het staflokaal wonen?"

Op 18 februari hielp de leiding van Jong Nederland op het personeelsfeest van de DMV.

Op dezelfde dag hadden de junioren A van Jong Nederland een rondleiding door het klooster.

In februari en maart 1978 namen Nico van Stiphout, Antoon van Erp en Jan Habraken deel aan een introductiecursus van Jong Nederland.

Op 25 februari haalde de carnavasvereniging oud papier op.

 
Veghelse Courant, 9 maart 1978.   De aspiranten nemen deel aan een speurtocht en dropping die samen met de afdeling Boekel gehouden zal worden. Vanuit het clubhuis in Boekel zullen de aspiranten op een aantal plaatsen in en buiten het dorp gelost worden, waarna via een stel opdrachten en orientatiepunten de juiste weg naar “de eiermijn” weer teruggevonden kan worden.

Brabants dagblad, 13 maart 1978; Veghelse Courant, 16 maart 1978; de tweede foto van links en de rechtse twee foto's zijn van Cor Coppens.   1978-03-11 c.jpg (176349 bytes)1978-03-11 d.jpg (318782 bytes)1978-03-11 e.jpg (290331 bytes)

'Het vijftig jarig bestaan van de rijvereniging werd op 11 maart gevierd met een heilige mis en daarna een druk bezochte receptie. Burgemeester Van Weegen overhandige Driek Opheij tijdens de receptie voor het gouden jubileum een onderscheiding. Er klonk een daverend applaus. Driek was zichtbaar geroerd en toen alle aanwezigen spontaan opstonden en een massaal ‘Lang zal hij leven' ten gehore bracht, moest er even de zakdoek aan te pas komen. De fanfare bracht een serenade. "En Driek," zei Van de Rijt, "het is een gewone, het is een goeie mens, door eenvoud en hard werken voor de vereniging hebt ge dit bereikt. Proficiat met Uw onderscheiding.  Piet Dobbelsteen, oud-voorzitter van de NCB, zei het anders: "Driek was de man die de kar trok. Driek stond in de burries van de rijvereniging. Driek onze vriendschap is van bovenmenselijke aard." En toen Driek zelf een woordje mocht doen, zei hij: "Och, de Zijtaartse mensen hebben me nog nooit zo gekuld als vandaag. Ik had het niet verwacht, Burgemeester, bestuur, mensen, ik ben jullie allemaal hartelijke dank verschuldigd." De RABO-bank schonk een schitterend vaandel, dat geborduurd was door zuster Evodia. De leden van St. Gregorius schonken hun vereniging een degelijke terreinverlichting.'

Brabants dagblad, 14 maart 1978, in details aangevuld door Martien van  Asseldonk.   'Op de ledenvergadering van de Tuinbouwvereniging werd de opheffing van de vereniging besproken. Door de herstructureringsmaatregelen van de tuinbouwbond zullen de plaatselijke verenigingen komen te vervallen, terwijl de individuele tuinders lid kunnen worden van de Kring, in dit geval de Kring Uden. Tuinbouwvereniging Zijtaart werd opgericht op 28 april 1960 en begon met acht leden. Zijn grootste bloei had de vereniging omstreeks 1971. In maart 1978 waren nog 11 leden ingeschreven. Een van de doelstellingen van de vereniging was het vervoer van de tuinbouwproducten naar de veiling in Eindhoven te vergemakkelijken. Daarvoor werd Harry van Eert als zaakvoerder aangewezen. Bij hem werden de producten afgeleverd. Vanaf daar werd het vervoer centraal geregeld. De heer Beekmans uit Erp kwam met een voorstel voor het vervoer in de toekomst.'

Brabants dagblad, 21 maart 1978; Veghelse Courant, 23 maart 1978.   'Een werkgroep in Zijtaart gaat de huisvestingsproblemen inventariseren van de verschillende verenigingen die gebruik maken van het kleuterschooltje. De moeilijkheden van Jong Nederland en KPJ springen daarbij het meest in het oog. Het kleuterschooltje is in 1959 voor tien jaar gebouwd en onderhoudskosten en huur zijn hoog. De berging die met steun van de gemeente gebouwd is, is te klein en de gildehal, waar de rest van de materialen staat opgeslagen, wordt binnenkort afgebroken. Er kunnen slechts groepen van maximaal 20 personen in het schooltje, terwijl de KPJ bij culturele activiteiten groepen tot zo'n 50 jongens en meisjes tegelijk moet kunnen bezig houden. Ook is er behoefte aan een ontmoetingsruimte voor de oudere jeugd. Het rapport dat de werkgroep opstelt, zal als discussiestuk gebruikt worden en en zal getracht worden ideeen voor een zo goedkoop mogelijke oplossingen te geven.'

Veghelse Courant, 16 februari, 2, 9, 16, 23 maart 1978; Brabants dagblad, 7 en 20 maart 1978.   Enkele andere aktiviteiten in maart 1978 waren:

Op zaterdag 4 maart hield de carnavalsvereniging het Halfvastenbal in zaal de Rooy. Het Orkest de Micro Stars zorgde voor de nodige muziek. Iedereenw as op deze avond van harte welkom.

Op woensdagavond 8 maart gaf fanfare Sint-Cecilia een concert. Ook de drumband en andere fanfares traden op.

Buurtvereniging de Kampkes hield op 10 maart een dropping.

Op 11 maart had de KPJ dropping en speurtocht met de afdeling Boekel.

Op 11-12 maart namen de senioren van Jong Nederland deel aan het provinciaal seniorenweekend.

De grote zaal in cafe Jachtrust zat op vrijdag 17 maart barstens vol. Zeker 200 ouders en kinderen bezochten de ouderavond van de Rakkers en Zwaluwen.

18 maart: KPJ culturele dag in Nia Domo te Boekel met optreden van De Veulpoepers.

Martien van Kessel werd voor de tweede keer Zijtaarts tafeltenniskampioen. De Wedstrijden werden georganiseerd door't Batje.

Op 20 maart werd voor de vrouwen van het NKV een modeshow georganiseerd. Daaraan wordt meegwerkt door de firma Van Tilburg uit Nistelrode. Als mannequins traden de NKV dames zelf op.

Op 23 maart werd de film De Zeveling voor de eerste keer gedraaid voor de senioren (nog zonder geluid).

25 maart: buurtvereniging De Kampkes organiseerde een kindermiddag. De kinderen gingen paaseieren zoeken.

Op paaszaterdag 25 maart hield Jong Nederland een grote paaseierenaktie. De kinderen hadden de eieren zelf zo mooi mogelijk geschilderd. Er werden door 60 kinderen 1290 paaseieren verkocht, slagregens en straffe wind trotserend.

Op tweede paasdag 27 maart handbalde de KPJ tegen Empel. Het was een voortzetting van de tijdens de uitwisseling ontstane contacten. Ondanks het miezerig weer was het toch leuk. Ook werd er koppelvoetbal gespeeld. De jeugdige aspiranten uit Empel en Zijtaart werden met een strotouw in koppels aan elkaar gebonden.

Brabants dagblad, 31 maart 1978; Brabants Dagblad, 3 april 1978.   "Namens mijn gemeentebestuur wil ik mijn waardering uitspreken voor wat hier in de vrije tijd werd gebouwd." Met deze woorden plaatste burgemeester Van Weegen op zaterdag 1 april de eerste steen voor de in aanbouw zijnde kantie van VOW. Het bestuur heeft er vertrouwen in dat de kantine bij de aanvang van het nieuwe seizoen in gebruik genomen kan worden. De materialen waren door de gemeente betaald. De bouw werd met eigen leden verricht. "Ik weet." zo zei de burgemeester, "dat vanuit de horecasector nogal eens bezwaar wordt gemaakt tegen deze kantines. Maar ik ben ervan overtuigd dat het bestuur van VOW er voor zal zorgen dat deze kantine geen echt cafe wordt." Er volgde nog een balonnenwedstrijd voor de jeugd.

Brabants Dagblad, dinsdag 11 april 1978.   Op 9 april werd er een autocross gereden op Zijtaart. In een manch kwam een coureur naast de baan tot stilstand waarbij hij een baanfunctionaris op een haar na miste, twee wagens vertoonden sterke brandneigingen, een wagen sloeg over de kop en drie wagens vielen vanwege pecht uit. Kolfje naar de hand van het publiek.

Veghelse Courant, 13 april 1978.   Handbalvereniging Saturnus gaat uitbreiden met een damesteam, dat over ongeveer 14 dagen aan de slag moet in de SADO-vriendschapscompetitie. Dit is de eerst gevonde vermelding van Saturnus, die in 1977 of 1978 opgericht zal zijn.

Veghelse Courant, 13 april 1978.   De jaarvergadering van de Bejaardenbond stond in het teken van het 12 1/2 jarig bestaan. Mede oprichter H. van Boxmeer, die als bestuurslid aftrad en niet meer herkiesbaar is, werd een kleine attentie aangeboden. Na de pauze bracht de heer Van Roesel Brabantse humor.

Veghelse Courant, 13 en 27 april 1978.   'In Zijtaart is een werkgroepje enkele weken bezig om alle problemen van verenigingen die gebruik maken van het kleuterschooltje, te onderzoeken. Er zijn een aantal aanbevelingen geformuleerd en een ontwerpoplossing voorgesteld. Op 13 april zal het voorstel besproken worden met belangstellenden in de aula van de Edith Steinschool.'

'De bespreking van het voorstel voor de nieuwbouw werd goed bezocht. Aanwezig waren afgevaardigden van Jong Nederland, KPJ, Bejaardenbond, Stichting Zijtaarts Belang, de Gemeenteraad en een bouwbedrijf. Een aantal personen zullen de plannen bekijken en hun opmerkingen zullen worden verwerkt. In een volgende bijeenkomst wordt dan het definitieve voorstel vastgesteld.'
Veghelse Courant, 20 april 1978.   'Jong Nederland: als het weer slecht is, weten we op maandag- en vrijdagavond niet waar we de leden onder moeten brengen. Wij zij nu op zoek naar een directiekeet van voldoende afmetingen (60 vierkante meter). Als zeer tijdelijke oplossing maken we voorlopig gebruik van een deel van de pastorie, maar deze is verkocht en de ruimte waar we nu in zitten kan elk ogenblik afgebroken worden.'
'Zijtaart', 51.   M.E.J. van Zutphen werd in 1978 lid van het kerkbestuur. Hij bleef tot 1986 bestuurslid.
Veghelse Courant, 27 april 1978.   'Jong Nederland nam op 21-23 april deel aan het districtstoernooi in Dinther. Thema: de Middeleeuwen. Het begint onderhand traditie te worden, de feestvreugde van de Zijtaartse meisjes na afloop van het jaarlijkse districtstoernooi, vanwege het feit dat Zijtaart zowal alle eerste prijzen wegkaapt. Zo ook dit jaar in Dinther weer. Drie eerste prijzen (van de vier), in Poul 1 jongens (De Troubadours), poule 1 meisjes (De Witte Wieven) en poule 2 meisjes (De Minstreels). Toch kan men niet zeggen dat de prestatiesfeer de boventoon voerde. Het toernooi was een gezellig rekreatief gebeuren, met een mengeling van plezier en prinitief avontuur.'

Brabants Dagblad, 24 april 1978.   Op de foto: De Zijtaartse jeugd probeert de scheve toten van Pisa uit te beelden.

Onder ideale weersomstandigheden heeft in Dinther het jaarlijkse districtstoernooi van Jong Nederland plaatsgevonden. (..) Gestoken in middeleeuwse kledij en voorzien van een schild maakten bijna 250 kinderen de officiele opening. Daarna konden zij hun tenten gaan opzetten. 's Avonds werd het grote spel van de vos Reinaerde gespeeld. Zaterdagochtend werd om 9 uur begonnen met een voettocht. (..) 's Middags werden op het sportcomplex de sportwedstrijden gehouden, zoals rugby en atletieknummers. Na de warme maaltijd namen de kinderen deel aan het grote ganzenbordspel. (..) Om 9 uur kwamen de kornuiten van Jan een muzikale omlijsting geven bij het kampvuur. Zondag werd in de bossen een eucharistieviering gehouden.

Veghelse Courant, 13 en 20 april 1978; Brabants Dagblad, 24 april 1978.   Aan KPJ handbaltoernooi op 23 april deden 50 teams mee, 22 Zijtaartse teams en 28 KPJ teams. De KPJ schreef: 'We hopen, dat de deelnemers niet te veel stilstaan bij de prestatie, maar dat voor hen het deelnemen belangrijker is dan het winnen! Met deze doelstelling is het toernooi georganiseerd.' Mede dank zij het mooie weer was het handbaltoernooi een succes. Er werd met veel enthousiasme en inzet gestreden.

Brabants Dagblad, 29 april 1978; interview met Jan van de Ven op 24 oktober 2006.   Jan van de Ven kreeg op 29 april 1978 een koninklijke onderscheiding vanwege zijn vele verdiensten voor de Zijtaartse gemeenschap. Jan was:

mede-oprichter in 1945, jarenlang leider en tot 1977 voorzitter van Jong Nederland Zijtaart,
mede-oprichter van het Oranje-comite in 1945.
mede-oprichter van Stichting Zijtaarts Belang in 1959,
mede-oprichter van het NKV in 1964 en tot 1975 voorzitter,
districtscommissaris van Jong Nederland van 1957 tot 1970,
secretaris van het Kerkbestuur van 1964 tot 1975,
bestuurslid van de Stichting Onderwijsbelangen vanaf 1972,
bestuurslid van de KVP, afdeling Zijtaart,
voorzitter van de EHBO afdeling Zijtaart,
secretaris van het schoolbestuur vanaf 1970,
mede-oprichter van de parochieraad,
hij voerde de administratie van het verenigingsgebouw,
de administratie van de Tuinbouwvereniging van 1960 tot 1978,
en de administratie van het Wit-Gele Kruis van ongeveer 1945 tot 1951.

Wat later in 1987 was hij ook nog mede-oprichter van de 'Werkgroep Parochie Ontwikkeling'.

Veghelse Courant, 16, 23 en 30 maart, 6, 13, 20 en 27 april 1978.   Enkele andere aktiviteiten in april 1978 waren:

1 april: KPJ interkringhandbaltoernooi in Breda.

1-2 april: uitwisseling in Tilburg voor de junioren. Sommige jongens uit Zijtaart en Tilburg schrijven elkaar regelmatig brieven.

8-9 april: senioren weekend in Tilburg. ''s Middags was er een stadsspel. Eten bij de Tilburgers. 's Avonds een leuke kwis en Dikke Peter in zijn disco-hoek. De nieuwe hit van Bonnie M. zou hij die avond bijna verslijten. Op zondagmorgen sport. 's Middags een voetbalwedstrijd. De senioren van Tilburg Gasthuisring kregen hun bevelen nog van een echte autoritaire leider. Het was duidelijk dat deze senioren nooit geleerd was met vrijheid om te gaan. De senioren van zijtaart waren duidelijk aktiever, verstandiger en vrolijker.'

10 april: Vrouwen van NKV organiseerde een toneel- en discussieavond over de kinderbescherming.15-16 april: KPJ handbaltoernooi in Gemert.

15 april: kindermiddag voor buurtvereniging De Kampkes.

De KPJ organiseerde 4 uur Gouwe Ouwe in het kleuterschooltje, de gasten zijn de leden van Jong Nederland. Op deze avond werd de loting voor de poules van de handbalwedstrijden verricht door Jong Nederland en KPJ vertegenwoordigers.

 
Brabants Dagblad, 28 april 1978; Brabants Dagblad, dinsdag 2 en 5 mei 1978; foto's: collectie Leo Vissers.   De school organiseerde voor koninginnendag (1 mei) de spelen voor de lagere schooljeugd en de Evenementengroep voor anderen van Zijtaart. 's Morgens vlaggen uit en muzikale rondwandeling. 9-12 groot ganzenbordspel voor de laagste 4 klassen. Tocht voor kleuters. Hand- en voetbal voor klas 5 en 6. 's Middags een orientatierit. 's Avonds de voetbalwedstrijd Zijtaart-Soffelt.

'Een langdurige en zware onweersbui maakte gisteravond een vroegtijdig einde aan de viering van koninginnendag in Zijtaart. De voetbalwedstrijd moest uitgesteld worden en zal aanstaande donderdag gespeeld worden.' Soffelt won toen van Zijtaart. Aftrap was verricht door A. Nieuwkamp. De scheidrechter Van Kessel (rechtse foto) werd onder begeleiding van MC De Jagers ingehaald op het sportpark. Linkse foto: Hans van de Akker heeft iemand van Soffelt gevloerd. Martien van Kessel komt de bal klaar leggen voor de vrije trap.


Veghelse Courant, 11 mei 1978.   John van Boxmeer, Leinserondweg 12, won een kampeertent in de jeugdprijsvraag ‘Ontdek Europa' van de RABO-bank.

Brabants Dagblad, 17 mei 1978; foto's: collectie Doortje van Nunen - Brugmans, Antoon Vissers en Brabants Dablad.   1978 Boerenmert Has Vissers.jpg (473212 bytes)'Vele duizenden hebben genoten van de goed georganiseerde boerenmert te Zijtaart op 14 mei georganiseerd door de supportersclub van de fanfare. Een gedeelte van de Pastoor Clercxstraat was afgezet om zo een rustige wandeling tussen de kramen mogelijk te maken. Er was veel te beleven. Naast de wolspinner en de stoelenmatter waren er onder andere manden- en bijenkorvenvlechters, er werd geboetseerd en geschilderd, er werd antiek te koop aangeboden. De schaapsscheerder trok veel bekijks. Een groep inwoners was voor deze gelegenheid in oude Brabantse klederdracht gestoken. In de Molensteen vond tegelijkertijd een fancy-fair plaats.'

Veghelse Courant, 18 mei 1978.   Afgelopen zondag 14 mei namen de groten van de KPJ deel een een sportdag in Volkel. Het was slecht weer. De KPJ schreef in de Veghelse Courant: 'Het ging niet zozeer om de knikkers, alswel om het spel. Toch moet er bij deze spontane kreet meteen een kanttekening geplaatst worden: de Zijtaartse jongensgroep was er bijzonder op gebrand de piramide te winnen. Het bouwwerk was eigenlijk te zwaar, maar de mentaliteit en het karakter van de jongens stonden eigenlijk al bij voorbaat garant voor een goede afloop. Op de 1500 meter nam Bert van Nunen de grote favouriet Bas Roefs uit Erp 1300 meter op sleeptouw. Toen achtte taktische Bas de tijd rijp om te demareren, maar Bert bleef gemakkelijk in het spoor en ging in de laatste bocht over Bas heen. Bij het uitkomen van de bocht echter nam Bert iets teveel de buitenbaan en het ontstane  piepkleine gaatje gekoppeld aan een fikse schouderduw waren voor Bas voldoende om uiteindelijk met een meter verschil te winnen. Jammer, maar wat was dat spannend.'

Brabants Dagblad, 22 mei 1978.   Op 19 mei hield het CDA een forumavond op Zijtaart. De zaal zat vol. Vraag uit het publiek: Waar blijft het bestemmingsplan? Het CDA zal zich inzetten voor woningwetwoningen voor de minder draaagkrachtigen in Zijtaart en dat de autochtone bevolking in Zijtaart moet kunnen blijven wonen. Verder werd er gewezen op de noodzaak van het verharden van de Biezendijk en het aanleggen van een fietspad op de Lage Biezen. De fractie werd voorgesteld om zelfs eens vier maal over de onverharde weg tussen Krijtenburg en Zijtaart te fietsen zoals 35 kinderen viermaal daags doen. Er was bezorgdheid over de eigen identiteit van Zijtaart dat door de beperkte groeimogelijkheden een steeds kleiner gedeelte van de gemeente zal gaan vormen. Volgens een inwoner had de gemeente besloten om Zijtaart niet in het postcodeboek op te nemen.
Veghelse Courant, 25 mei 1978; Brabants Dagblad, mei 1978.   Op zondag 21 mei was het aspirantensportdag in Boerdonk. 'Op atletiekgebied moest Zijtaart het vooral hebben van Franka van Schaijk die 3 prijzen bij elkaar liep. De meisjes werden derde met de muziekoefening en derde in het algemeen klassement. Wat de jongens presteerden was uniek. Er bleef niet veel over van de aspiranten in het begin van het seizoen. Maar nu liep alles zo gesmeerd dat men ten slotte alles won.'

Prijzen voor Zijtaart (vermeld in het Brabants Dagblad):
Meisjes 13-15 jaar balwerpen: 1. Toos van Stiphout
Meisjes KPJ-oefening: 3. Zijtaart
Jongens pyramide: 1. Zijtaart
Jongens KPJ oefening: 1. Zijtaart
Algemeen klassement jongens + meisjes: 1. Zijtaart

Veghelse Courant, 1 juni 1978.   'Onder het slagen van een luide vreugdekreet werd op zaterdag 27 mei om 16.57 uur door de leiding en senioren van Jong Nederland de laatste streek verf op het kleuterschooltje gesmeerd. In totaal werd er 250 manuren opgeofferd.'

'Het dikke rapport over de accomodatie-problemen was eind mei 1978 met de Sport- en Jeugdraad besproken. Die gaf aan dat het van belang is aan te tonen dat ook oudere leeftijdsgroepen en andere verenigingen van een nieuw gebouw gebruik kunnen maken.'

Brabants Dagblad, 24 en 31 mei 1978.   Op 28 mei 1978 organiseerde de rijvereniging een ruiterconcours aan de Krijtenburgseweg (nu Weievenseweg) ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan. De family Cissen won de hoofdprijs van de loterij, een rijpony.

Veghelse Courant, 11 mei 1978.   'Ruim 200 zeven- tot tienjarige indianen mannen en vrouwen graafden afgelopen weekend (op 6 mei) in Vorstenbosch de strijdbijl op in verband met een lange voettocht door het dorre Vorstenbosch steppegebied hun behendigheid en slimheid te meten. Door het geweldige enthusiasme van de Rakkers en Zwaluwen werd deze indianendag een Jong Nederland-aktiviteit waar alle deelnemers ongetwijfeld nog dikwijls met veel plezier aan terug zullen denken. Na de opening rond de totempaal gingen de 30 indianenstammen uit het indianenreservaat Veghel en Land van Cuyk op weg om de 30 hindernissen en opdrachten te vervullen. In de siesta werden er tekenfilms gedraaid en konden de indianen knutselen. Ook werd er onder de tocht getrakteerd op chocomel, limonade en worst. De dappere indianenstam uit Zijtaart was met 80 krijgers flink vertegenwoordigd en dit resulteerde in een eerste prijs voor de meisjes en een eerste prijs, een tweede en zelfs ook nog een derde prijs voor de Rakkers. De Zwaluwen wonnen  hiermee ook nog de wisseltotem die ze nu definitief mogen houden. Voor de jongens werd er een nieuwe wisselbeker geschinken door oud-rakkerleidster Oda Timmers. Deze Oda-trofee ging ook mee naar Zijtaart.'

Brabants Dagblad, 3 mei 1978; Veghelse Courant, 13, 20 april, 4, 11, 25 mei 1978; doc. GAvB.   Enkele andere aktiviteiten in mei 1978 waren:

De gesneuvelden van de I-II-17e-RI infanterie worden zaterdag 1 mei herdacht.

1 Mei: gezinsfietstocht georganiseerd door door Evenementengroep.

2 mei 1978: op bedevaart naar Handel met de bejaarden.

7 mei: KPJ sportdag voor de groten in Volkel.

7 mei: rijvereniging op concours in Nunen.

9-10 mei: KPJ houdt een bloemenactie.

15 mei: rijvereniging op concours in Schijndel.

20-21 mei: Jong Nederland provinciaal juniorentoernooi in Liempde. De meisjes (De Witte Wieven) werden tweede op het provinciaal toernooi in Liempde. De jongens (De Troubadours) derde.

21 mei: KPJ sportdag in Boerdonk.

21 mei: rijvereniging op concours naar Vinkel.

27 mei: Buurtvereniging de Kampkes houdt hand- en voetbalwedstrijden.

27-30 mei: kermis.

Veghelse Courant, 4 mei en 8 juni 1978.   Verkiezings-advertenties in de Veghelse Courant van 4 mei 1978.


Begin juni 1978 waren er gemeenteraadsverkiezingen. KPJ-er Antoon van de Steen werd door 511 voorkeursstemmen, waarvan 56 uit Zijtaart, in de gemeenteraad gekozen. Die Zijtaartse voorkeursstemmen waren tot ongenoegen van het Zijtaartse raadslid Antoon van de Ven, die vond dat Zijtaartse inwoners op de Zijtaartse raadsleden dienden te stemmen. Antoon werd desondanks ook in de raad werd gekozen.

Brabants Dagblad, 1 juni 1978; Veghelse Courant, 1 juni 1978.   De KPJ had op 4 juni een sportdag voor de groten in Boekel. Het was heet en er waren weinig bezoekers. 'KPJ sportdag op het sportpark in Boekel. Bij de pyramidebouw werd de hegemonie van Zijtaart doorbroken en werd Boekel de grote winnaar. Bij de KPJ oefening ging Eerde voorop en moest Zijtaart andermaal met de tweede plaats genoegen nemen.

Prijzen voor Zijtaart in Boekel:
Meisjes balwerpen: 2. Erna Rovers, 3. Lenie van Stiphout
Meisjes algemeen klassement; 9. Zijtaart

Jongens hoogspringen: 3. Adri Schoenmakers
Jongens hink-stap-spring junioren: 1. Tinie Vervoort
Jongens 400 meter junioren: 2. Tinie Vervoort
Jongens 800 meter junioren: 1. Mari vervoort, 2. Harry van de Tillaart
Jongens 800 meter senioren: 2. Ad van de Tillaart
Jongens 1500 meter senioren: 1. Bert van Nuenen
Jongens KPJ-oefening: 2. Zijtaart
Piramide: 2. Zijtaart
Jongens algemeen klassement (oefeningen en marcheren): 1. Zijtaart
Jongens KJP oefening over beide sportdagen: 2. Zijtaart

Veghelse Courant, 1 juni 1978.   'Feesten kan overal. Dat bleek toen een 50-koppige aspirantengroep van de KPJ en haar leiding op de russels en tussen de boeren-koeienstal een knallende fuif over zich en half Krijtenburg heen lieten gaan. Cola en 7-up. Worst(ebrood) en muziek, herrie en pret, het was er allemaal volop. Dit alles leidde tot een gezellige, bedrijvige en spontane gebeurtenis met als hoogtepunt een levend bingo-spel met een echt muziekmakend spaarvarken als inzet. De opdracht “met de leer de balke op” zorgde voor geweldige hilariteit evenals de uitbeelding door Pieter en Hans. Prachtig, doen we nog eens over!'

Brabants Dagblad, 14 en 21 augustus 1978; foto's: jubileumgids 40-jarig bestaan VOW en Brabants Dagblad.   'VOW opende op zaterdag 19 augustus haar nieuwe kantine op sportpark De Vonders. Deze was geheel gebouwd door leden van de vereniging onder supervisie van Jan Puin. "Voor het bestuur van de Voetbalvereniging VOW mag de aanwezigheid van het bijna voltallige college van B&W en een groot aantal raadsleden een blijk van waardering van het gemeentebestuur zijn voor wat hier tot stand is gekomen." Met deze woorden begon burgemeester Van Weegen zijn toespraak bij de opening. Na de opening konden de aanwezigen kennis maken met het eerste nummer van het clubblad van VOW. Ook werd er een receptie gehouden en de fanfare bood een muzikale felicitatie aan.'

Jubileumboek 40-jarig bestaan VOW in 1987.   In 1978 maakte VOW een begin met het penaltybokaal toernooi. Als gastkeeper fungeerde toen Jan van Beveren.

Foto: colelctie Jan van den Oever.   Zijstuk van de pyramide van de aspiranten jongens van de KPJ Zijtaart tijdens de aspiranten sportdag in Udne in 1978. Voor de namen, zie de fotogalerij 1971-1980.

Brabants Dagblad, 15 juni 1978; Veghelse Courant, 15 en 22 juni 1978.   Op 15 juni 1978 draaiden de senioren van Jong Nederland hun zelf opgenomen speelfilm De Zevenling af voor een volle zaal. De film werd op 21 juni vertoond voor de basisschool, later ook voor de bejaarden en voor de zusters.

Veghelse Courant, 1 juni en 14 september 1978; Jubileumboek 60-jarig bestaan Jong Nederland.   Jong Nederland was er in geslaagd twee direktieketen op de kop te tikken, een van de firma Exters uit Uden (5 x 8 meter) en een van een firma uit Oss (4 x 8 meter). Deze moesten nog helemaal opgelapt en geverfd worden en komen op het speelveld achter de Edith Steinschool staan. Om het een en ander te kunnen betalen hielden de leden een gesponserde wandeltocht, de rakkers, zwaluwen en junioren op 10 juni en de senioren op 17 juni. Deze laatste wandeltocht eindigde bij een groot kampvuur. De Walk bracht f 3.200 op. De gemeente betaalde de aansluitkosten van het licht. Water en WC kwamen er niet in de keet. Het houten gebouwtje zal op zijn hoogst 4 a 5 jaar gebruikt worden en dit zou te duur zijn. De keet werd achter de Edith Steinschool neergezet en in het najaar geheel met eigen mensen opgebouwd.

Veghelse Courant, 15  en 22 juni 1978.   Jong Nederland deed met De Troubadours (jongens, teamleider Jos van den Akker) en 2 meisjesteams (De Witte Wieven, teamleidster Irma van de Tillaart, en de Famkes, teamleidster Frences van de Ven) op 16-18 juni mee met het nationaal toernooi in Ossendrecht. Zowel de jongens als de meisjes behaalden een derde prijs.

Veghelse Courant, 15 juni 1978.   De Zwaluwen en junioren A van Jong Nederland stonden op 18 juni op Veghel Ontvangt. De Junioren A traden op Veghel Ontvangt op met volksdansjes (ook met publiek) op het grote podium vlak voor de zanger van ‘De Vlam in de Pijp'. Op het parkeerterrein in de Deken van Miertstraat stond een informatiestand over Jong Nederland komen. De Rakkers voerden daar op een platte wagen enkele wagenspelen op en er was een schminkstand. Ook werd in zaal Jillesen de Zijtaartse speelfilm De Zevenling vertoond.

Tijdens Veghel Ontvangt op 18 juni werd door MC De Jagers een motorcross gehouden. De supportersclub van de fanfare verzorgde er de autostalling.

 
Brabants Dagblad, zaterdag 24 juni 1978; Veghelse Courant, 25 mei, 1, 9, 15, 22 en 29 juni, 6 juli 1978, doc. GavB.   Andere aktiviteiten in juni 1978 waren:

Op 6 juni 1978 hadden de bejaarden een uitstapje naar Arnhem en omstreken.

9-11 juni: de senioren van Jong Nederland namen deel aan het provinciaal toernooi in Drunen.

Op zondag 25 juni waren in de Edith Steinschool handvaardigheidswerkstukken van de leerlingen te bezichtigen zijn.

Op zondag 25 juni was er een vlooienmarkt georganiseerd door de Carnavalsclub.

Foto: collectie van de fanfare.  
1978-06-18 Duitsland.jpg (356988 bytes)1978-06-25 Festival Badmunstereifel f.jpg (740945 bytes)1978-06-25 Festival Badmunstereifel g.jpg (563536 bytes)1978-06-25 Festival Badmunstereifel h.jpg (516227 bytes)1978-06-25 Festival Badmunstereifel a.jpg (900365 bytes)
1978-06-25 Festival Badmunstereifel b.jpg (683834 bytes)1978-06-25 Festival Badmunstereifel c.jpg (703437 bytes)1978-06-25 Festival Badmunstereifel d.jpg (706364 bytes)1978-06-25 Festival Badmunstereifel e.jpg (651861 bytes)De fanfare ging op zondag 25 juni naar Bad Munster Eifel in Duitsland. Ze wonnen er de eerste prijs. De fanfare was bij de prijsuitreiking al vertrokken om de voetbalwedstrijd Nederland – Argentinie niet te missen.


Boer en Tuinder, 29 juli 1978.   Rietdekkers aan het werk op het huis van Harrie van der Heijden (Pastoor Clercxstraat 85).

Foto: collectie Jan van den Oever.   1978 Liempde 02.jpg (341798 bytes)Op 2 juli 1978 deed de KPJ met de aspiranten mee aan de interkring sportdag in Liempde. Zijtaart won de piramide.

Veghelse Courant, 6 juli 1978.   'Jong Nederland heeft voor een symbolisch bedrag een oude automatische stencilmachine op de kop getikt. Hoewel momenteel de inktspetters en vellen papier ons nog om de oren vliegen, hopen we toch het apparaat binnenkort te kunnen gaan gebruikten. Waarschijnlijk is de drukmachine ook bruikbaar voor andere verenigingen of personen. We zoeken nog een oude typemachine met brede wagen. Wie kan ons daaraan helpen?'

Veghelse Courant, 13 juli 1978.   De junioren van Jong Nederland gingen van 1 tot 8 juli 1978 op kamp naar Liessel. Het regende de hele week.

Veghelse Courant, 13 juli 1978.   De meisjes van Jong Nederland gingen in 1978 op kamp naar Beers. De Zwaluwen logeerden er van 1 tot 6 juli. Hun kampthema was De Fabeltjeskrant. De keukenspullen konden blijven staan, want de junioren meisjes logeerden van 8 tot 15 juli op hetzelfde kampadres. Het thema van de junioren meisjes was Het Jaar 2000.

Veghelse Courant, 20 juli 1978; foto's: collectie Martien van Asseldonk.   De Rakkers van Jong Nederland gingen van 29 juli tot 3 augustus 1978 op kamp naar Venraij. Het kampthema was Zeerovers.

Veghelse Courant, 27 juli 1978.   Het gemengde aspirantenkamp van de KPJ ging op het laatste moment niet door; de jongens gingen alleen op kamp naar Venraij. De meisjes aspiranten gingen op kamp naar Stiphout.

Veghelse Courant, 20 juli 1978.   'Op zaterdag 15 juli werd de centrale keuring van de rijpaarden, afdeling Noord-Brabant gehouden bij de Hertog-Jan manage. De 4-jarige merrie van de familie van de Tillaart uit Zijtaart werd verkozen tot voorlopige keurmerrie, hetgeen het hoogste predikaat der rijpaarden is. De 1-jarige merrie Tiana van Van de Tillaart werd kampioen in de oude groep 1-jarigen. De 3-jarige merrie Ronella van zoon Tinie werd ook nog kampioen van de eerste 3-jarigen. Vader moest kampen tegen eigen zoon om een ereplaats. Ronella van zoon Tinie moest ternauwernood het hoofd buigen voor Tiana van vader.'

Brabants Dagblad, vrijdag 28 juli 1978.   'Wie in Zijtaart de naam Bertus Brans hoort, denkt onwillekeurig aan Esperanto, want door hem heeft reeds menigeen – en speciaal de jeugd van de basisschool – met deze internationale taal kennis gemaakt. Het eerste contact dat de heer Brans met het Esperanto had dateert uit 1931, toen hij samen met de toenmalige molenaar van Zijtaart, de heer Harry van Eert, een radiocursus in die taal volgde. Sindsdien heeft die taal hem niet meer losgelaten. "Vooral in Nederland, zo vertelt de heer Brans, vordert de invoering van het Esperanto nog niet zo snel als eigenlijk zou moeten." In tegenstelling dat bijvoorbeeld Engels werkt het Esperanto niet discriminerend, omdat het geen nationale taal is. Dank zij het Esperanto heeft de heer Brans veel vrienden tot ver buiten Nederland. In 1975 was er een internationaal congres van katholieke Esperantisten in Rome. Bertus vertelt hoe hij reizend per brommer en overnachtend waar dat zo uitkwam, dit congres heeft bezocht. Onlangs ging hij per brommer naar Tsjecho-Slowakije, tot aan de Duits-Tsjechische grens. Vanaf daar reisde hij verder per trein. Nu al hangt er bij de heer Brans een groot affiche over het Esperantisten congres in 1979 in het Zwitserse Luzern. Hij hoop als het even kan ook daar weer aanwezig te zijn.'

Veghelse Courant, 29 juni, 6 juli 1978.   Enkele andere aktiviteiten in juli 1978 waren:

De senioren van Jong Nederland namen in het weekend van 30 juni-2 juli deel aan nationaal seniorentoernooi in Berkhout in de kop van Noord-Holland. Deelnemers waren De Frustalupi's (teamleider Arnoud van Asseldonk) en De Wilde Nonnen (teamleidster Wilma van de Ven). Beide teams werden vijfde.

Het NKV kinderreisje in juli ging naar het Eurostrand in Westerhoven.

De Junioren A en B van Jong Nederland voetbalden deden mee aan de jaarlijkse vakantievoetbalcompetitie in Veghel.

Brabants Dagblad, 17 augustus 1978.   Zaterdag 19 augustus om 16.00 uur zal de kantine van de voetbalvereniging V.O.W. uit Zijtaart officieel worden geopend. Het voltallige college van B&W is bij deze gebeurtenis uitgenodigd.

Nadat in 1977 de eerste werkfase werd afgerond en het sportpartk de naam De Vonders kreeg, kwamen de onderhandelingen op gang over de eventuele bouw van een kantine, waaraan, gezien het grode ledenaantal, dringende behoefte bestond. Met B&W werd de overeenkomst getroffen dat de gemeente zou zorgen voor een tekening en subsidie zou verlenen voor de benodigde materialen, terwijl het bestuur van V.O.W. toezegde dat de bouw geheel door eigen mensen zou worden geraliseerd. En zo gezegd, zo gedaan.

Onder de voortreffelijke supervisie van de heer Jan Puin hebben de clubleden, veelal ook met behulp van buiten, geheel belangeloos hun beste krachten ingezet. De fanfare St. Cecilia uit Zijtaart zal de feestvreugde komen verhogen en van 17.00 tot 19.00 uur wordt er een receptie gehouden.

Brabants Dagblad, 11 augustus 1978; Veghelse Courant, 3 en 14 augustus 1978.   Voetbalvereniging Soffelt organiseerde op zondag 13 augustus voor de derde keer een grote touwtrekwedstrijd over water. Bij de plaatselijke ploegen zal buurtvereniging Krijtenburg onder de naam De Krijters de wisselbeker moeten verdedigen. Gevaarlijke outsider is hier de ploeg van Lochten Timmer. Krijtenburg hield de wisselbeker. Bij de jeugdploegen werden De Frustalupi's van Jong Nederland Zijtaart tweede.

Veghelse Courant, 27 juli, 3, 10, 17, 24 augustus 1978; doc. GavB.   Enkele andere aktiviteiten in augustus 1978 waren:

Tien senioren en leiding van Jong Nederland hielpen op 5 augustus in Veghel op het popfestival bij de Leesthoeve met de toiletten.

Op zondag 6 augustus was de fanfare te beluisteren in het KRO programma ‘Zin in Muziek'.

Het kampvuur van de KPJ was uitgesteld naar 11 augustus. De belangstelling viel tegen, omdat er weinig publiciteit aan was gegeven.

Jong Nederland ging wadlopen op 19 en 20 augustus.

De Evenementengroep organiseerde weer een wandeldriedaagse en wel op 24-26 augustus. Deelnemers konden dit keer keizen tussen een korte en een lange route.

Op 26 augustus hield buurtvereniging De Kampkes een feestavond.

De senioren meisjes van Jong Nederland voetbalden op zaterdag 27 augustus tegen de damesploeg van den familie Van Asseldonk.

Op 30 augustus 1978 bezochten de bejaarden slot Loevenstein.

Veghelse Courant, 31 augustus 1978.   'De bouw van de keet is begonnen. Over een aantal weken kan de vlag gehesen worden. Tot halfstok is wel ver genoeg. Het is triest dat Jong Nederland is gehuisvest in een schaftkeet en noodlokaaltje dat 10 jaar geleden al afgebroken had moeten worden, terwijl de sportakkomodaties links en rechts als paddestoelen uit de lucht vliegen.'

 
Veghelse Courant, 31 augustus 1978.   'Jong Nederland heeft nu 220 leden (Zijtaart telt 1.750 inwoners, dus 1 op de 8 inwoners is lid). De volgende leidsters zullen met ingang van het nieuwe seizoen Jong Nederland verlaten: Ans van Hoof, Evaline Cosman, Maria van Erp en Ria Cissen. Nieuwe leiding: Eli Berkmortel, Marian Dortmans, Marna van Hoof, Jan van Asseldonk, Marion Cissen, Henry van Boxmeer, Maria Jonkers en Antoinette Cissen.'

Brabants Dagblad, 2 september 1978.   'FC Soffelt gaat zondag voor het eerst deelnemen aan de voetbalcompetitie in KNVB verband en daarmee wordt een overstapje gemaakt van het buurtvoetbal naar de derde klasse van de KNVB. F.C. Soffelt ontleent haar naam aan een kleine buurtschap, vlakbij het Veghelse kerkdorp Zijtaart. De voetballers wonen er allemaal, of hebben een binding met Soffelt. Het voetbalterrein ligt aan de weg naar Mariahout, op ‘schotsafstand' van VOW en is door de leden van Soffelt zelf aangelegd, evenals de kleedaccomodatie. De club heeft een spectaculaire groei doorgemaakt en telt nu ruim 90 leden. De jeugd was al eerder bij de KNVB, waar nu 3 senioren en 2 jeugdelftallen spelen.'

Brabants Dagblad, 4 september 1978.   'De afdeling Zijtaart van de Vrouwenbeweging van het Nederlands Katholiek Vakverbond viert op 4 september 1978 haar 12 1/2 jarig bestaan. De feestelijkheden beginnen vandaag met een Heilige Mis, daarna volgt er voor de 107 leden een koffietafel en worden de dames die vanaf de oprichting lid zijn in het zonnetje gezet. De huidige voortzitser is mevrouw Van de Ven.'

Brabants Dagblad, 11 september 1978.   'Het batiljon I-II-17 kwam voor 39e keer bijeen. De herdenking werd bijgewoond door zo'n 80 van de ongeveer 100 nog in leven zijnde leden van het batiljon. Na de mis werd onder het luiden van de kerkklokken een stille processie naar het kerkhof gehouden, waar drie gesneuvelden liggen. Het Oranje-comite bood de aanwezigen een koffietafel aan. Na de koffietafel werd een wandeling gemaakt naar het monument aan de Zuid-Willemsvaart. Dat monument werd reeds tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Compagnie-commandant kapitein Klapwijk onthuld.'

Veghelse Courant, 14 september 1978.   'Een 20-tal KPJ aspiranten nam deel aan de herdenkingswandeling zaar het oorlogsmonument aan de kanaaldijk. Kennelijk werd van deze 10 a 13-jarigen jongens en meisjes verwacht, dat zij met een degelijke marcheershow de KPJ waardig zouden vertegenwoordigen. Waarschijnlijk hebben verschillende mensen uit ons dorp nog een verkeerde kijk op de KPJ en denken bij het horen van deze naam meteen aan De Sportklup van weleer. Jammer, maar de tijd dat er bij de KPJ alleen gesport werd is reeds lang vervlogen en tegenwoordig nemen zeker de aspiranten deel aan een gevarieerd programma, waarop het onderdeel marcheren met en stip gezakt is en alleen op de sportdagen met het oog op de jury nog redelijk gedaan wordt.'

Veghelse Courant, 14 september 1978.   Ria Cissen trad af als bestuurslid bij Jong Nederland en haar plaats wordt ingenomen door Chris van de Ven. De andere bestuursleden zijn Jan van de Ven, Willy Henst, Jan Habraken, Bernadette van de Tillaart, Aard van Hoof, en Martien van Asseldonk.

Veghelse Courant, 5 oktober 1978.   'Zaterdag 20 september. Het stormt, de bladeren worden van de zwiepende takken gerukt en de regen valt met bakken uit de lucht. Willie Henst en ik (Tinus) zijn bezig met het dak van de nieuwe keet van Jong Nederland en hebben ondertussen geen draad meer droog aans ons lijf. Even naar de timmerman om spijkers te halen en om planken te laten zagen. We krijgen een tas koffie en het gesprek komt op het Sportteam van het jaar. "'T is er tog geen weer oan", zegt de gastvrouw, tevens moeder van enkele deelnemers zorgelijk. En eigenlijk heeft ze gelijk. Dan komt Jan van Uden binnen, die ons met nog een pot koffie aan het zoeken was. (..) 's Avonds na de mis loop ik naar het staflokaal. Daar zitten meestal wel enkele leiders. We bespreken de situatie. Het KNMI voorspelt niet veel goed en veel ouders zullen hun kinderen wel thuis houden. We zijn het er al vlug over eens. We gaan niet naar Weert. In plaats daarvan krijgen de 12-17 jarigen een disco-middag aangeboden in zaal de Rooij en mogen de 10-11 jarigen naar de film in de bioscoop in Schijndel.'

Veghelse Courant, 28 september 1978.   'Onze dorpsgenoot broeder Jan Kremers, keerde na een vakantie van 4 maanden bij zijn ouders op 24 september weer terug naar zijn Missiegebied in Centraal Afrika.'

Brabants Dagblad, 27 september 1978.   'KVO Zijtaart nam maandag 25 september tijdens de algemene ledenvergadering afscheid van bestuurslid mevrouw Van Eert – van Berkel. Ze wordt opgevolgd door mevrouw Van Schaijk – Kuijpers. De avond werd besloten met het vertonen van De Zevenling.'

Brabants Dagblad, 26 september 1978.   'De Werkgroep Akkomodatie Zijtaart heeft een rapport uitgebracht waarin de welzijnssituatie in Zijtaart nauwkeurig beschreven is. Jong Nederland en de KPJ kampen met grote ruimteproblemen. Deze verenigingen zijn gehuisvest in een schaftkeet en een noodlokaal. Door het ontbreken van een knutsellokaal is creativiteit bijna onmogelijk. Een ontmoetingsruimte voor jongeren vanaf 14 jaar ontbreekt, met als gevolg dat in Zijtaart vooral het cafe, de straat en de friettent als ontmoetingsplaats voor jongeren fungeren. De bejaarden missen een behoorlijke recreatieruimte. De uiteindelijke aanbeveling is een nieuw gebouw neer te zetten. Door het volkomen ontbreken van openbaar vervoer, de sociale gebondenheid en het intensieve verenigingsleven is een dergelijke ruimte in Zijtaart een bittere noodzaak. In de Werkgroep Sport- en Jeugd kreeg het project een hoge urgentie, maar verder gaf Veghel nog weinig medewerking. "Dit rapport is nog maar het begin," zo verklaarde de werkgroep. Er zijn al verschillende activiteiten gepland om het gemeentebestuur wakker te schudden. Om te beginnen is er een handtekeningen-actie in Zijtaart gepland en een vergadering in Zijtaart met de fractie-voorzitters van de politieke partijen.'

Veghelse Courant, 14, 21, 28 september 1978.   Enkele andere aktiviteiten in september waren:

Jong Nederland ging op 16 en 17 september op kaderschouw.

Buurtvereniging De Kampkes organiseerde in september een kindermiddag.

Op 29 september werd De Zevenling in het klooster gedraaid voor alle zusters en bejaarden.

Brabants Dagblad, 5 oktober 1978.   'VOW heeft Chris Vervoort en Jan Nikkelen als nieuwe bestuursleden gekozen. Penningmeester Kremers legt zijn functie per 1 januari neer in verband met zijn gezondheid. Jan Rooijakkers was niet meer herkiesbaar en werd als lid van verdienste benoemd. Die eer viel ook te beurt aan Jan van Boxtel en aan Rien van Liefoort die meer dan 500 wedstrijden in het eerste elftal heeft gevoetbald.'

Veghelse Courant, 12 oktober 1978.   In de week van 16 tot 21 oktober werden er handtekeningen verzameld door de Werkgroep Accomodatie Zijtaart.

Veghelse Courant, 19 en 26 oktober 1978.   'Maria van Erp en Ria Cissen namen afscheid als leidsters van Jong Nederland. Maria werd in 1971 leidster, Ria Cissen volgde in 1973. "Ik heb het altijd met veel plezier gedaan, en als jullie hulp nodig hebben, hoef je maar te komen," zo besloot Ria Cissen haar speech tijdens de afscheidsavond. Maria van Erp sloot zich hier bij aan. De zwaluwen brachten een leuke modeshow en de 10-11 jarigen een top-popshow. Deze groep kan zo voor de TV optrden. De 12-13 jarigen brachten een muzikale luiershow, op de muziek van: Wij zijn twee vrienden, hoebe, hoebe, hop. De senioren lieten griezelen met dramatische expressie op muziek van Once Upon a Time in the West. De senioren brachten een komisch schimmenspel: De eenzame fietser. Het slotstuk was de muzikale show: Mijnheer de President, van Boudewijn de Groot. In dit stuk werden een aantal technieken zoals toneel, diaprojectie, schimmenspel en licht- en geluideffecten door elkaar heen gebruikt. Het stuk ging over oorlog en was nogal dramatisch opgezet. Veel meisjes waren na afloop dan ook nogal onder de indruk.'

Veghelse Courant, 26 oktober 1978.   De buurtvereniging Leinserondweg-Hool hield afgelopen zomer een fietstocht, waarvan de halve opbrengst bestemd was voor de Zijtaartse missionarissen. Dit was f 35. Afgelopen week was de buurtvereniging bijeen voor een feestavond. De opbrengst van de loterij f 128,50 was ook voor de Zijtaartse missionarissen.

Brabants Dagblad, 27 oktober 1978.   'Jan Rietbergen werd benoemd als nieuwe directeur van de Pius X-Mavo te Veghel. Hij volgde Frans Stappers op. Rietbergen was al een aantal jaren als leraar-dekaan aan deze school verbonden. Hij is de opvolger van wijlen de heer Frans Stappers. "Jan is voor ons gewoon de beste," aldus het commentaar van een van de leraren. Jan werd geboren in Zijtaart, waar hij ook naar de lagere school ging. Daarna volgde de ULO in Veghel, waar de heer Frans Stappers, als enige leek, de school werd toen nog geleid door de Broeders van Maastricht, werkzaam was. In 1961 slaagde hij aan de kweekschool in Eindhoven voor onderwijzer. Hij gaf achtereenvolgens les in Mill, Dinther en Schijndel, voordat hij in 1970 leraar werd aan de Pius X MAVO in Veghel.'

Veghelse Courant, 5, 12, 19 oktober 1978.   Enkele andere aktiviteiten in oktober waren:

De KPJ nam in de herfstvakantie deel aan het jaarlijkse Doe'k weekend, met nog zo'n 350 leiders en leidsters. Er was zang, dans, handvaardigheid enzovoort rond een bepaald thema.

Op 12 oktober was er een ouderavond voor de ouders van de oudste kleuters in kleuterschool Het Reigersnestje.

Op 19 en 20 oktober liepen de senioren B van Jong Nederland een tweedaagse herfsttocht op de fiets. Zij fietsten naar de blokhut Jan van Brabant van de verkenners in Oerle.

Op 22 oktober organiseerde buurtvereniging De Kampkes een autotocht.

27 oktober: verbroederingsbijeenkomst van Jong Nederland en KPJ in het kleuterschooltje.

Veghelse Courant, 2 november 1978.   'Tot nu toe werden al negen ruiten met opzet ingegooid van de nieuwe keet. Verschillende keren werd er stopverf van niuew ingezette ruiten gesneden, werd willekeurig met de verfkwast rondgeslingerd en een wand werd uit zijn voegen gelicht. Triest dat zulke dingen gebeuren. Honderden uren worden er door vrijwillige leiders en leidsters ingezet om voor een klein beetje redelijk onderkomen voor de jeugd te zorgen en dan vinden vandalen het wel leuk, zo'n keet die een beetje achteraf staat. Je vraagt je wel af, waar je je voor uitslooft. Reaktie's als: "We kunnen deze zaak het beste maar plat gooien, voor mij hoeft het niet meer," zijn dan wel te verklaren. Zoiets is het werk van een of twee figuren zonder behoorlijk normbesef. De jeugd van Jong Nederland is net zo verontwaardigd als de leiding. Ondertussen staat de keet er. In de herfstvakantie is er door de senioren en leiding hard aan gewerkt, zodat de keet al helemaal geschilderd is. Alleen de deuren, vloeren en de kachel moeten er nog in. Jan, bedankt voor het aanleggen van het licht.'

Veghelse Courant, 9 november 1978.   Jong Nederland praatte over gemengde groepen: Waarom wel? Kinderen worden in een te strakke mannen- en vrouwenrol opgevoed. Ze kunnen leren meer rekening te houden met verschillen. Waarom niet: Jongens zijn wilder en hebben deels een andere belangstelling dan meisjes. Men overweegt om het volgend jaar te proberen met de 7-jarigen.

Brabants Dagblad, 9 november 1978.   Jaarvergadering van de oudervereniginng: De heer Schoenmakers en mevrouw Kanters traden af. In hun plaats werden mevrouw Van Bakel en de heer J. van Zutphen door het bestuur voorgesteld en gekozen. In de winter zal de school weer een kwartier later beginnen.

Veghelse Courant, 23 november 1978; Brabants Dagblad, 15 november 1978.   Elf-elf bal. Om 22.15 uur werd de nieuwe miss bekend gemaakt. Het was weer miss Manita. Groot was de verbazing toen bleek dat zij haar titel geprolongeerd had, maar uit de reacties hierop kwam duidelijk vast te staan dat daar weinig of geen bezwaren tegen waren.

Foto's: collectie Martien van Asseldonk.   Op 29 november 1978 bezocht sinterklaas de Rakkers.
Veghelse Courant, 23 november 1978; Brabants Dagblad, 30 november en 2 december 1978.   Op vrijdag 1 december 1978 herdacht de heer Cor Mollen, thans hoofd van de Edith Steinschool, het feit dat hij 25 jaar geleden zijn loopbaan begon in het basisonderwijs. "Je ziet zo'n dag aankomen als een onweersbui, maar dan komt er een klein windje en de dag wordt een stralende feestdag," zo zei de heer C. Mollen gistermiddag. Op 1 december was er 's morgens eerst een mis, mede verzorgd door de schoolkinderen. Hierna een film en poppenkast voor de schoolgaande jeugd in de aula van de Edith Steinschool. ‘s Middags werd in de gymzaal een musical opgevoerd door de kinderen van de hoogste klassen, 's avonds gevolgd door een receptie. Namens de oudervereniging en het personeel kreeg de heer Mollen een filmapparaat aangeboden. Van de leerlingen kreeg hij een filmprojector en scherm. Op maandag 3 december werd de musical nogmaals opgevoerd voor belangstellende ouders.Na de basis- en Muloschool in Wijchen te hebben gevolgd, studeerde de heer Mollen voor zijn akte bij de kweekschool in Nijmegen. In 1953 begon hij zijn loopbaan als onderwijzer aan de BLO school in Nijmegen, daarna tot februari 1954 in Keldonk. Na Batenburg in 1954, volgde in 1956 een benoeming in Herpen. In december 1959 werd de heer Mollen benoemd in Zijtaart, waar in 1972 de benoeming volgde als hoofd van de Edith Steinschool. In 1973 werden in Zijtaart de jongens- en meisjesschool samengevoegd in de Edith Steinschool waarvan zuster Maria Agnes hoofd werd. Toen deze een jaar later gepensioneerd werd, nam de heer Mollen die taak op zijn schouders.

De heer Mollen is niet meer uit de Zijtaartse samenleving weg te denken. Niet alleen heeft “heel Zijtaart” bij hem op school gezeten, maar naast de school had Mollen ook nog tal van andere dingen te doen. Hij is regisseur geweest van de toneelvereniging van de Jonge Boerenstand (van 1960 tot 1964). Van 1966 tot 1972 was was hij secretaris van de parochieraad. In dezelfde periode was hij tevens bestuurslid van het Oranje-comite, alsmede hoofdbestuurslid van fanfare St. Cecilia. Sedert 1972 is hij nog steeds bestuurslid van de Stichting Zijtaarts belang. Onlangs was de heer Mollen nog vertegenwoordiger voor de onderwijszaken bij een van de Welzijnswerkgroepen in Veghel.'

 
Veghelse Courant, 23 november 1978.   Nelly van Eert is na jaren uit het bestuur van de KPJ gegaan. Jan van den Oever heeft gedeeltelijk het bestuur verlaten, want hij is in het kringbestuur van de KPJ tot voorzitter gekozen. Er zijn drie nieuwe bestuursleden: Bart van Sleeuwen, Marcia van den Tillaart en Ietje van Berkel.

Veghelse Courant, 23 november 1978.   'De Werkgroep Accomodatie Zijtaart bestaat uit twee personen van Jong Nederland (Jan Habraken en Martien van Asseldonk), twee personen van de KPJ (Jan van den Oever en Henry van de Ven) en een persoon van Stichting Zijtaarts Belang (Evert Bosch). De werkgroep heeft een dik rapport geschreven. Na lezing van het rapport zei B&W: "Het is duidelijk dat er in Zijtaart een ruimte voor sociaalkultureel werk moet komen." De discussie is op dat punt afgerond. Er moet op Zijtaart 'iets' komen.

Het grote probleem zal de exploitatie worden. Ook de bouwkosten zijn een probleem, maar met leningen, steunfondsen en medewerking van de Zijtaartse bevolking moet dat lukken. De werkgroep heeft berekend wat een verenging per lid per jaar aan de gemeente kost (zowel directe als indirecte subsidies). Jong Nederland kost nu f 30 per lid. Jong Nederland met een nieuw jeugdgebouw: f 150. Een sportvereniging kost nu f 150 tot f 250 per lid. Het lijkt er op dat sportverenigingen bevoordeeld worden ten opzichte van jeugdverenigingen, zonder dat dat duidelijk gebasseerd is op beleid en uitspraken over het belang en de kwaliteit van het werk. Niet alleen in Veghel schieten sportaccomodaties als paddestoelen uit de grond, terwijl de jeugd achterblijft. We feliciteren wethouder Swiebbe met zijn promotie tot burgemeester, maar betreuren zijn vertrek, omdat we veel vertrouwen hadden in zijn inzichten.'

Bidprentje in colelctie Mari Brugmans.   Op 25 november 1979 overleed plotseling Ad van Sleeuwen. Ad werd op 26 november 1950 in Zijtaart geboren. Zijn bidprentje schrijft onder andere: ‘Rusteloos was Ad bij zijn werk; nu heeft hij rust gevonden bij God. Hij was bezorgd om toch aan allen die hem nodig hadden zijn dienst te bewijzen. Hij kende geen rust voordat alles tot in de puntjes verzorgd was. Iedereen had graag met hem te doen en iedereen had hij tot vriend door zijn goedheid, hulpvaardigheid, zijn liefde en gulle lach. Hij werkte voor het bedrijf alsof het voor zichzelf was en men zal hem daar dan ook node missen. (..) Ook ons kerkdorp Zijtaart verliest in hem een sympathiek medeburger en medeparochiaan. Hij was een groot sportliefhebber en hield veel van muziek.'

Foto's: colllctie van de fanfare (eerste twee foto's) en van meester Cor Mollen (laatste foto).   1978-11 Sinterklaas a.jpg (318459 bytes)1978-11 Sinterklaas b.jpg (396024 bytes)In november 1978 haalde de blaaskapel verkleed als Zwarte Pieten in Veghel Sinterklaas mee in.

Sinerklaas bracht ook een bezoek aan de Edith-Steinschool.

.

Veghelse Courant, 19 en 26 oktober, 2 en 30 november 1978.   Enkele andere aktiviteiten in november waren:

Op 4 november hield Jong Nederland de jaarlijke Nationale Jeugdcollecte.

Het Oranje-comite hield tussen 6 en 18 november een huis-aan-huis collecte voor Sinterklaas.

Jong Nederland had sinterklaasvieringen op 27, 28 en 29 november in cafe de Rooij.

Op 30 november was er een sinterklaasviering voor de KPJ aspiranten.

Brabants Dagblad, 30 december 1978.   Wie had durven dromen
Dat Sint ook in Zijtaart zou komen
In de buurt van de Himmel
Werd Sint afgehaald op zijn witte schimmel
Door de fanfare
en de majorettes die er ook bij waren
Het Oranje-comite bracht Sint een groet
en naar Zijtaart vertrok toen de hele stoet.
De moeite van vermelden is ook waard,
de rijvereniging was er ook bij met ruitertjes te paard.

In het centrum stonden de kleintjes met rode wangen
en hier werd Sint officieel ontvangen
Sint zei: Jullie moeten blij zijn hoor,
want Zijtaart kreeg een nieuw (..)oor
En op de Hoge Biezen kwam een nieuw fietspad,
maar dat zag Sint op het verkeerde blad
Want dat stond op het blad van volgend jaar,
dus daarop moeten we nogen even wachten, jammer maar waar

In cafe Versantvoort ontving Sint de kleuters
Dat waren geweldige momenten voor deze peuters
Er werd gedanst met Piet in ronde kringen
Terwijl anderen bij Sint zaten te zingen
Veel te vlug moest Sint weer gaan
Want de zusters hadden koffie voor hem klaar staan
Het volgend punt op Sints werkrooster
Was namelijk een bezoek aan het klooster
Snoep was er ook voor de jeugd van de 3
e t/m 6e klas
Zodat iedereen in Zijtaart tevreden was.


Foto's: collectie Martien van Asseldonk.   Clubbijeenkomst van Rakkers op 15 december 1978.


Veghelse Courant, 21 december 1978; Foto: collectie Martien van Asseldonk  'De avondtocht voor de junioren op 15 december verliep uitstekend. Onderweg werd er friet gebakken voor de vermoeide wandelaars. Willy zou hiervoor een kist met 50 borden van de zolder halen. Op de trap maakte hij een jammerlijke misstap en hij kon kiezen, of de kist viel op zijn klep, of hij viel zelf op zijn klep. Het werd dus de kist en nou hebben we nog 14 borden over. Als scherven geluk brengen staat Willy er goed voor. Zijn er nog mensen die oude borden over hebben, want met 14 borden op kamp gaan is een beetje weinig.'

Veghelse Courant, 4 januari 1978; foto's: collectie Martien van Asseldonk.   Op 23 december vierden de senioren B van Jong Nederland kerstmis. Het staflokaal was versierd met kerstboom en takken overal hingen spreuken die iets met kerstmis te maken hadden, zoals Kestmis, 'vrete op aarde'. Plotseling kwam de kerstman binnen. Die had voor iedereen een opdracht, al die opdrachten resulteerden in een kerstspel. Enkele jongens haalden bij Willy van Asseldonk een geit, anderen maakten van stro en hout een kribbe, enz.

Foto's: collectie Martien van Asseldonk.   '28 december. Senioren Jong Nederland. Vermomd in plastic regenpakken schuift de rij fietsers als een felgekleurde geel-oranje slang richting Liessel. Gekozen wordt voor de toeristische route. Als we omkijken zien we regelmatig een heftig gebarende Carla, omdat haar ketting er weer eens afgelopen is. Als we aankomen is de deur op slot en een schuurtje is ons eerste onderkomen. Even later zitten we echt binnen; koud, moe en een beetje verkleumd. En plotseling dringt het tot ons door. Het zwaarste deel, de voettocht door de Peel, moet nog beginnen. Verschrikkelijk. En de leiders schijnen het nog te menen ook.

Gelukkig valt het erg mee. We krijgen het zelfs warm van het wandelen. Via modder, dood krakend gras en wiebelende boomstammetjes over sloten, komen we in een bos. Verder en verder gaat het. Over moddderige paadjes en wankele bruggetjes. Er komt weer hemelwater naar beneden vallen en we schuilen in een vervallen bunker en daar zitten we dan. Eenzaam onder de drassige peelgrond, terwijl buiten de schemering een gevecht voert met het minderende daglicht. Een vreemd gevoel van verbondenheid maakt zich van ons meester. We schuiven dichter tegen elkaar. Willie glimlacht en grijpt naar zijn rugzak. Daar tovert hij een primusbrander, koffie en water uit te voorschijn. En, o, wat een luxe, daar komt ook nog een stok kaarten te voorschijn. Een groot stuk puin wordt gebruikt als toeptafel. De regen verwordt tot driezel en we kruipen uit de grond. Onverwacht snel zitten we weer in de blokhut, waar we onze handen warmen aan een kom snert. Buiten heeft het licht het gevecht met de nacht definitief verloren.'

Brabants Dagblad, 6, 8 en 20 december 1978; Veghelse Courant, 16 en 30 november, 14 december 1978.   Enkele andere aktiviteiten in december 1978 waren:

Op zondag 10 december koffieconcert. Optreden van de fanfare onder leiding van Ad van de Heijden, het tamboerkorps onder leiding van Mari van de Hurk en het gemengd koor onder leiding van Jos Banens.

Op 8 december kaarten voor het Zorgenkind.

Op maandag 11 december werd De Zevenling dit jaar voor de tiende keer gedraaid, dit maal voor de Jong Nederland groep uit Erp.

15 december: buurtvereniging De Kampkes houdt een kaartavond.

18 december: kaarten VV Soffelt in cafe van de Sanden.

20 december: dropping voor alle senioren.

20 december: KVO kerstviering in zaal Versantvoort.

16 december: KPJ uitwisseling met Lage Mierde in Lage Mierde.

Op zondag 17 december was er een koffieconcert door de fanfare en het gemengd koor.

Op donderdag 21 december was er de jaarlijkse kerstviering van de bejaarden. Er was een H. Mis, gevolgd door een koffietafel en toneel en dansen door de bejaarden zelf.

Veghelse Courant, 4 januari 1978; foto's: collectie Martien van Asseldonk.   'Oudjaar in het staflokaal van Jong Nederland. Het was het zo druk dat er niemand meer bij kon. Iedereen was een beetje door het dolle heen.'

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads