Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1976

Het polygoon jaaroverzicht


Foto's: collectie Martien van Asseldonk.   Op 3 januari Jo van de Wetering slacht een varken bij Piet van Asseldonk. De tweede foto is gemaakt op 29 januari tijdens de bouw vn de carnavalswagen van Lochten Timmer.

Veghelse Courant, 8 januari 1976.   Met het begin van het nieuwe jaar is er door de buurtvereniging Leinserondweg - Hoolstraat f 50,- bijgeschreven op de rekening van de missionarissen van Zijtaart. Dank aan deze vereniging, een goed voorbeeld doet goed volgen. Dank U!
Veghelse Courant, 8 januari 1976.   Zeven kandidaten slaagden op de muziekschool: Willy van Bussel, Bernadette van de Tillaart, Irma van de Tillaart, Adrienne van Reybroek, Anita van de Wetering en Tiny van Zutphen.

Veghelse Courant, 8 en 15 januari 1976; foto's collecties Evert Bosch en de canavalsvereniging   1976 carnaval a5.jpg (215324 bytes)1976 carnaval a2.jpg (195817 bytes)1976 carnaval a3.jpg (202916 bytes)Op 10 januari was het prinsenbal. Om 11 over negen pikten de reigers de oude Prins Jan I weg. De blaaskapel en The Sensations zorgen voor de muziek. Willy Henst werd in 1976 Prins Carnaval, Willy I. Hij had assistentie van miss Anette Ista, 'een rasechte Zijtaartse van 16 jaren oud.'

Veghelse Courant, 8 januari 1976.   Op 14 januari 1976 hield de carnavalsverenigong een vergadering met de deelnemers aan de optocht in zaal De Rooy, aanvang half negen.

Veghelse Courant, 8 januari 1976.   Op 18 januari 1976 gaf de fanfare een koffieconcert.

Brabants Dagblad, 22 januari 1976.   'Op maandag 19 januari hield de NCB haar jaarvergadering. Elk jaar loopt het ledenaantal terug, meestal door bedrijfsbeëindiging. In maart 1975 telde de NCB nog 133 leden.'

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5823, collectie De Visser, Veghelse Courant 5 februari 1976.   Op vrijdag 30 januari herdachten de dames van de Vrouwenbeweging van het N.K.V. het feit dat 10 jaar geleden de afdeling Zijtaart werd opgericht. Deze afdeling telde op dat moment 90 leden. Om half acht werd in de parochiekerk een gezamenlijke Eucharistieviering gehouden. De gezangen werden verzorgd door het dameskoor. In zaal Versantvoort was men hierna bijeen aan een goed verzorgde koffietafel. De voorzitster mevrouw (Nel) van de Ven dankt de bestuursleden en de leden voor hun medewerking in de voorbije 10 jaar. Mevrouw Kayser herdacht het 2e lustrum op muzikale wijze door een keurig verzorgd verslag. Mevrouw (Dien) Cissen leverde met de dames van de gymclub eveneens haar aandeel in de feestvreugde en kreeg een daverend applaus. Mevrouw (Miet) Vissers gaf met haar aanwezige ‘2 elftallen’ een muzikale voetbalshow ten beste. Aangezien de eigenlijke oprichting op 31 januari 1966 plaats vond, was er klokslag 24 uur een receptie, waarbij het jubilerende bestuur veel gelukwensen, bloemen, enz. van de eigen leden in ontvangst mocht nemen.Voor de kinderen was er een teken- en kleurwedstrijd.

Foto: collectie Martien van Asseldonk.   Op 14 februari was er een weekend voor de leiding van Jong nederland van het district Veghel en Land van Cuyk.

Documentatie Martien van Asseldonk.   Op zondag 15 februari 1976 spraken Bert Vissers (VOW), Ad Bekkers (KPJ) en Martien van Asseldonk (Jong Nedeland) in café de Rooij onder het genot van de nodige pils terloops over het jeugdwerk in Zijtaart. Er moest meer gebeuren voor de oudere jeugd, meer vormingswerk, er moest beter geco-ordineerd worden, en vooral er moest iets gebéuren. Geen woorden, maar daden. Van Asseldonk stelde voor een week later bij elkaar te komen en meer mensen mee te brengen. De bal ging aan het rollen. Op die tweede bijeenkomst op 21 februari, waar ook Piet van de Tillaart, Jan van Berkel, Ans van Doorn en Nelly van Eert aanwezig waren, was voldoende enthousiasme aanwezig. Dit leidde tot het besluit om op 17 maart in café de Rooij verder te vergaderen en om dan spijkers met koppen te slaan.

Foto: collectie Martien van Asseldonk.   Op 22 februari kon er geschaatst worden op de Hazeputten.

Archief Jong Nederland.   115.jpg (2004980 bytes)116.jpg (303659 bytes)117.jpg (351835 bytes)Op woensdag 25 februari 1976 werd in café De Rooij een carnavalsviering gehouden voor de junioren van Jong Nederland en KMG.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5823, collectie De Visser, Veghelse Courant 5 februari 1976; Brabants Dagblad, 1 maart 1976; foto's: collectie Evert Bosch.   Prins Willem II nodigt alle bejaarden van Zijtaart uit op vrijdag 20 februari. De bejaarden worden verzocht om zoveel mogelijk verkleed te verschijnen. Buutreedner Willem was present zijn en niet te vergeten de dansmariekes groot en klein en de hofkapel de Boemelaars.

De Reigerkrant, 1997; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5823, collectie De Visser, Veghelse Courant 5 februari 1976; Brabants Dagblad, 1 maart 1976; foto's: collecties Miet Kanters, Martien van Asseldonk en de carnavalsvereniging    

1976 carnaval a.jpg (340384 bytes)1976 Carnaval b.jpg (292611 bytes)1976 Carnaval c.jpg (249069 bytes)   Op vrijdag 27 februari bezocht de Prins met zijn gevolg het klooster. Op zaterdag was er de optocht. Deze startte bij café Van de Sanden op Zondveld. Op de foto's: bovenste rij: Lochten Timmer. Tweede rij van boven, linkse foto's: de Zwaluwen Jong Nederland, rechts daarvan drie foto's van de wagen van de Leinserondweg. In de optocht te Zijtaart trok een schitterende creatie van Willempie mee (onderste rij, links), rechts daarvan de wagen van de senioren van Jong Nederland. Kritiek was er op de PTT met de buitenbrievenbussen en de telefooncel. Onder onderwerpen waren het Jaar van de Vrouw, Guus kom naar Huus, de snorfiets, de hoge alcoholprijzen, de kinderbijslag enz. In 1976 waren er meer groepen met carnavalsnamen, behalve Lochten Timmer ook De Tepelhouders en De Laatkomers. Zondag was er de optocht in Veghel. Het Brabants Dagblad schreef: 'Zijtaart kwam erg kritisch uit de bus, f 20.000,-- voor Veghel en f 0,00 voor Zijtaart stond er op het bord te lezen en daar kon Veghel het dan weer mee doen...' 's Maandag gingen de Prins en de Raad van Elf op ziekenbezoek, 's morgens was het carnaval in de kleuterschool en de 1ste en 2de klas in zaal De Rooij, op dinsdagmiddag gevolgd door een carnavalsviering voor de jeugd van 13-17 jaar in zaal De Rooij. 

De Gemeentewerker van Lochten Timmer won in Zijtaart de eerste prijs. De wagen was gebouwd bij Ad van der Heijden op schuur. Omdat de schuurdeur te laag was, of de pop te hoog, was de gemeentewerker in twee helften gebouwd. Op zaterdagmorgen voor de optocht werden de twee delen in elkaar gezet. Het was dat jaar echte lochten timmer, want onderweg zakte de gemeentewerker steeds meer lui weg (zie eerste foto). De eerste prijs werd nog net gehaald, maar toen brak het bovenlijf af. Wat nu gedaan, want op zondag was er nog de optocht in Veghel. In Veghel kregen de wagens geen startgeld, terwijl er wel veel geld werd uitgegeven voor beroemdheden zoals de Hamonds, als publiekstrekkers. Dat was tegen de geest van carnaval als volksfeest en Lochten Timmer besloot van hun nood een ondeugd te maken. De tweede en derde foto spreken voor zichzelf. Achter de actie zat ook de toen in brede kringen in Zijtaart gevoelde wrevel door de veronderstelde stiefmoederlijke behandeling door Veghel en het ontbreken van een goede gemeenschaps-accomodatie in Zijtaart.Veghelse Courant, 12 en 26 februari 1976.   Enkele andere aktiviteiten van verenigingen in februari 1976 waren:

Op 16 februari 1976 was er de jaarvergadering van de fanfare.

Op 18 februari de jaarvergadering van de vrouwenbeweging van het NKV. Na de pauze volgt een gezellig samenzijn met zang en toneel.

De senioren van Jong Nederland namen in februari 1976 deel aan een seniorenweekend in Liempde.

De Zijtaartse Tuinbouwvereniging hield op donderdag 26 februari haar algemene jaarvergadering houden. De contributie werd verhoogd tot f 40. Men praatte over de voorschriften van de veiling te Veldhoven over de emballage en vervoer van producten naar de veiling.

Brabants Dagblad, 5 maart 1976; Veghelse Courant, 26 februari 1976; foto: collectie Martien van Asseldonk.  Op 6 en 7 maart 1976 organiseerde Jong Nederland voor de eerste keer een uitwisseling en wel met de afdeling Vorstenbosch. 's Middags was er sport, hierna koffietafel en Bonte Kermis. De leden uit Zijtaart gingen bij de leden uit Vorstenbosch overnachten en moesten daar ook samen aan een opdracht werken. 's Morgens was er een opdrachtenprogramma.

Brabants Dagblad, 11 maart 1976; Veghelse Courant, 12 maart 1976.   'Burgemeester H.P.J. van Weegen hees op woensdag 10 maart 1976 de vlag in de top in Zijtaart. Met de bouw van de gymzaal werd op 6 januari 1976 begonnen. Het gebouw kostte bijna een half miljoen. Vooral het geschikt maken voor meerdere functies heeft nogal wat extra geld gekost, maar dank zij die extra uitgaven van de gemeente kan Zijtaart over enkele maanden prat gaan op een uitstekend gemeenschapsgebouw. De zaal is geschikt voor dansavonden, concerten, repetities en andere bijeenkomsten. Er komt een speciale vloer, er is een extra ingang gemaakt en er komt meer toilet- en garderobe-ruimte.'

Veghelse Courant, 11 maart 1976.   'In de gemeenteraadsvergadering van deze week zal aan de orde komen de aankoop van een aantal stroken grond aan De Doornhoek. Dit is nodig in verband met de verharding van de weg. De werkzaamheden zijn al enige tijd geleden begonnen.'

'Zijtaart', 57; Brabants Dagblad, maart 1976; www.kb.
nl.radiobulletins; prentje: collectie Erna van den Elsen, Boxtel.
  'De uit Zijtaart afkomstige pater Martinus Thijssen (69) is op 16 maart 1976 op tragische wijze om het leven gekomen bij een overval op een missiepost in Caconda (Angola). Pater Thijssen is op 8 augustus 1906 in Zijtaart geboren. Op 19 juli 1936 werd hij priester gewijd en een jaar later vertrok hij naar Zuid-Angola. Hij bestudeerde onder meer de taal en de gewoonten van de Ganguela.

ANP radiobulletin d.d. 30 maart 1976: "In Angola zijn twee missionarissen van de Paters van de Heilige Geest in Gemert bij een overval op hun missie-statie om het leven gekomen. Het zijn de 39-jarige nederlandse pater Thijssen uit Zijtaart die sinds 1937 in Angola werkte, en een Portugese collega. De overvallers konden niet nader worden geïdentificeers. Het zou om een incidenteel geval gaan, dat geen reden tot ongerustheid geeft over het lot van andere missionarissen in Angola."

Op woensdag 7 april werd door vrienden en kennissen in Zijtaart in de kerk een Eucharistieviering gehouden.'

(Klik op het prentje voor grotere weergave.) 
Veghelse Courant, 18 maart 1976.   Op woensdag 17 maart 1976 zal de nationale boomfeestdag worden gehouden. 115 kinderen uit de 5e en 6e klas van de basisscholen in Eerde en Zijtaart zullen op die dag bomen gaan planten in Logtenburg. Na het bomen planten is er voor de scholieren een wandeling uitgezet met demonstraties van houtverwerkings-apparaten zoals een motorkettingzaag om bomen weer om te zagen. (!)

 
'Zijtaart', 51.   In 1976 traden mevrouw E. Adriaans Renders en Piet (Pietzn) van den Hurk toe tot het kerkbestuur. Ze zouden tot respectievelijk 1980 en 1984 deze functie vervullen.

Brabants Dagblad, 22 en 24 maart 1976; programmaboekje kininginnendag.   Op 17 maart kwamen de groep die meer aktiviteiten voor jongeren wilde in café de Rooij bijeen. Besloten werd om een circulaire te verspreiden om meer belangstellenden te krijgen om een 'Jongeren Aktie Groep' op te richten. Op 23 maart zou dan de oprichtingsvergadering zijn.

Brabants Dagblad 22 maart 1976: 'Zijtaart gaat op korte termijn meer activiteiten voor jongeren organiseren. Een zevental initiatiefnemers heeft daarvoor een circulaire verspreid. Er is morgen een bijeenkomst in de aula van de Edith Steinschool. De initiatiefnemers, Martien van Asseldonk, Ad Bekkers, Jan van Berkel, Ans van Doorn, Nelly Van Eert, Piet van de Tillaart en Bert Vissers, streven naar de oprichting van een actiegroep die zich bezig gaat houden met het organiseren van activiteiten voor de jeud. Men denkt bijvoorbeeld aan koninginnendag, een wandeltocht voor jong en oud, een wielerronde voor de jeugd, een zesdaagse en een avond-vierdaagse op home-trainers.'

Op 24 maart 1976 berichtte het Brabants Dagblad: 'De beoogde aktiegroep is er gekomen. Uit een kleine 30 belangstellenden gaven zich 13 personen op, die zich gaan inzetten voor de organisatie van allerlei jeugdaktiviteiten. Men gaat al meteen van start met de organisatie van koninginnendag, samen met het Oranje-comité en het oudercomité.' Er werd tijdens de bijeenkomst uitvoerig gepraat over de vraag of de nieuwe actiegroep gaat vallen onder de Stichting Zijtaarts Belang of niet. Zijtaarts Belang gaf aan daar wel open voor te staan. Het programmaboekje van koninginnendag vermeldt dat de Aktiegroep nog voorlopig is. Na koninginnendag wil men tot een definitieve oprichting komen.

Brabants Dagblad, 13 en 26 maart 1976.   'B&W komen op 25 maart in de gemeenteraad terug op een oud zeer: de beslissing van de gemeenteraad van 29 januari, om het beroep van de heer Antonius Henricus van de Linden tegen de weigering van een bouwvergunning voor het verbouwen van een varkensstal tot woonhuis aan Krijtenburg gegrond te verklaren. De raad ging toen in tegen het advies van B&W om het beroep ongegrond te verklaren. B&W laat weten dat bekend is geworden dat zoon Piet van de Linden, voor wie de woning bestemd was, waarschijnlijk nooit het idee heeft gehad om in dat huis te gaan wonen. Hij is namelijk op 5 september 1974 getrouwd en woont in Beek en Donk in een huis dat hij op 15 juli van zijn schoonvader heeft gekocht. Ook blijft er na verbouwing onvoldoende ruimte over voor vee, zo stelt B&W.

De kwestie Van de Linden zorgde in de gemeenteraad voor een verhitte discussie. Ook de burgemeester raakte danig van de kook. Gerard van de Rijt betoogde door het voorstel van B&W pijnlijk getroffen te zijn. Hij ging breedvoerig op de zaak in. Antoon van de Linden diende vorig jaar een verzoek in om zijn stal aan Krijtenburg 26 gedeeltelijk tot woonhuis te mogen verbouwen. Dat werd geweigerd, omdat het plan niet aan de eisen voldeed. Van de Linden diende een beroepschrift in, dat door de raad op 29 januari gegrond werd verklaard. Toen bleek dat zoon Piet van de Linden inmiddels getrouwd was en in Beek en Donk is gaan wonen, vroeg B&W de raad om het besluit te herzien. De heer Van de Rijt noemde het een belediging dat het college met een dergelijk voorstel durfde te komen. De burgemeester protesteerde heftig, maar liet het raadslid toch uitpraten. Volgens van de Rijt had zoon Piet het recht om te trouwen en in afwachting van de lange procedure maar vast in Beek en Donk te gaan wonen. Van de Rijt zei dat hij al van te voren van alles op de hoogte was, en dát werd hem door Van Donk van de Arbeidespartij ernstig kwalijk genomen. Van de Rijt had de commissie moeten informeren. Ook de burgemeester maakte zich een beetje boos op de heer Van de Rijt, omdat die, aldus de burgemeester, de quintessens van het verhaal ontweek. "U verzwakt uw eigen betoog steeds," aldus de burgemeester. Van de Rijt bleek danig van zijn apropos gebracht. Uiteindelijk wogen de stemmen van de CDS precies op tegen die van de Arbeiderspartij en de VVD. De stemmen staakten met 8 voor en 8 tegen. Er moet de volgende keer opnieuw gestemd worden en dan zonder discussie vooraf.'

Veghelse Courant, 11 en 25 maart, 1 april 1976.   Een aantal aktiviteiten van verenigingen in de maand maart 1976 waren:

Op 12 maart was er de jaarlijkse contactavond van de fanfare. Twee leden hadden een lied gemaakt over de leuke dingen die men in Goch op Rosen Montag had meegemaakt. Ties Habraken bezong de hele fanfare. Hij kreeg de gouden oorkonde met speld omdat hij 40 jaar lid was. Jo Raaijmakers, die in Sint-Oedenrode woont, kreeg de zilveren oorkonde met speld, vanwege 25 jaar lidmaatschap. Bakker Bolk zorgde voor worstenbrood op zijn bekende goedkope manier.

Op zondag 28 maart organiseerde rijvereniging St. Gregorius een grote dagtocht voor alle Zijtaartse ruiters. Ook pony's (grotere maten) mochten meerijden. Het vertrek was bij Cor Coppens aan de Leinserondweg. Onderweg worden enige borden snert aangeboden voor de knorrende magen.

Voor de EHBO slaagden op maandag 22 maart Joke Klaassen, Maria van Erp, mevrouw I. Van Reybroek-Ridderhof, Cor van de Aa en Henk van de Ven.

Onder het motto ‘Koop gezondheid – steun Jong Nederland' organiseerde deze jeugdbeweging op zaterdag 27 maart een huis aan huis aktie waarbij zakjes sinaasappelen werden verkocht. Het geld is nodig voor onder andere de bouw van een berging voor spelmateriaal aan het noodkleuterschooltje. Gewapend met bolderwagens en tassen trokken de jongelui er op uit om zoveel mogelijk sinaasappels te kopen. De actie werd een succes.

Op 27 maart organiseerde de carnavalsvereniging het halfvastenbal in zaal De Rooij.

Doc. GAvB.   Op 1 april 1976 brandde de veestal van Harrie van de Heijden aan de Biezendijk af.

Veghelse Courant, 1 april 1976.   'Op zaterdag 3 april gaat het jongerenkoor weer van start met de zondagsviering. Het KMG en Jong Nederland hebben dan de leden van Jong Nederland Vorstenbosch als gasten in de kerk. Mevrouw Van den Broek – Van Zutphen is verhuisd en heeft afscheid genomen van het bestuur van het jongerenkoor. Het vele werk van haar is spontaan overgenomen door Maarten van de Ven. Het bestuur is aangevuld met Adrienne Reijbroek.'

Veghelse Courant, 15 april 1976; foto's: collectie Albert van Zutphen.   De Blaaskapel reisde in april 1976 naar Düsseldorf. Zij waren uitgenodigd door de heer Uli Kwak, direkteur van een grote wasserette, om de opening muzikaal te versieren.

Ook werd in april 1976 een serenade aan de pastoor gebracht vanwege zijn verjaardag.

Brabants Dagblad, 25 april 1976; Veghelse Courant, 22 april 1976; foto's: archief Jong Nederland.   1976 Rakkerdag Zijtaart 08.jpg (143307 bytes)1976 Rakkerdag a.jpg (291923 bytes)1976 Rakkerdag b.jpg (261215 bytes)
'De gisteren in Zijtaart ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het meisjesjeugdwerk KMG gehouden  rakker- en zwaluwendag van het district Land van Cuyk en veghel is een groot succe sgeworden. Ondanks de kou waren meer dan 200 jongeren aanwezig bij de opening waar ze werden verwelkomd door hoofleider Van de Ven. Er werd gestreden door 29 teams (7 Rakkers en 22 Zwaluwen) uit zeven omliggende plaatsen voor respectievelijk de wisselbeker en het wisselschild. Tijdens de behendigheidswedstrijden waren bij de verschillende uitgezette posten punten te verdienen die ten slotte de einduitslag zouden bepalen. Het geheel werd een Zijtaartse aangelegenheid. De wisselbeker die bij de Rakkers in bezit was van Zijtaart bleef in Zijtaart, terwijl bij de Zwaluwen het wisselschild vanuit Erp ook in Zijtaart belandde. Na afloop reikte wethouder Schwiebbe onder dankzegging aan de leiding voor de organisatie de prijzen uit aan de winnende teams.'

Brabants Dagblad, 30 april 1976.   'Op 29 april vierden Frans van Asseldonk en zijn vrouw Van Roosmalen in Zijtaart hun gouden huwelijksfeest. De heer Van Asseldonk en zijn vrouw, respectievelijk 76 en 74 jaar oud, hebben hun hele leven gewoond en gewerkt in Zijtaart. Tot 1963 had Frans van Asseldonk een boerderij op de Biezen. Daar zijn ook de 13 kinderen geboren, die inmiddels voor 48 kleinkinderen en één achterkleinkind gezorgd hebben. De heer Van Asseldonk was 43 jaar penningmeester van het veefonds en 10 jaar lid van het bestuur van de CAV. Bovendien was hij trouw lid van de fanfare. Nu zijn beiden trouw lid van de Bejaardenbond. Het gouden paar ging in een open rijtuig naar de kerk. Er kwamen velen op de receptie in zaal Versantvoort, de fanfare bracht een serenade.'

Veghelse Courant, 29 april en 6 mei 1976; foto's: archief Jong Nederland; programmaboekje: collectie Martien van Asseldonk.   'Het Oranje-comité heeft zich al jaren ingezet voor de jeugd van de lagere school. Het nadeel was dat er voor de oudere jeugd niets te doen was. De aktiegroep organiseerde een grootse 'volkskermis' op het sportveld achter de Edith Steinschool. Daar werkten 15 Zijtaartse verenigingen aan mee, die allen een eigen stand of kraam verzorgen. De dag was een groot succes. Men kon er doelschieten, schijfrollen, kogelstoten, barakken, paraplu hangen, fietsen over een hindernisbaan, lopen door een doolhof, paalvechten, zingen met wonderoren, zaklopen, raamballen, saksafoon blazen en wie het aandurfde kon zijn toekomst laten voorspellen door een waarzegster. Er werden volop pannekoeken gebakken en voor de dorstigen was er limonade en chocolademelk te krijgen. Ruim 160 jongeren namen er aan deel. Om 6 uur voetbalde Zijtaart tegen Zondveld.'

Brabants Dagblad, 30 april 1976; Veghelse Courant, 6 mei 1976; foto's: collectie Martien van Asseldonk.   'De hel leek losgebroken toen zondagmiddag on de bossen van Het Loo te Eerde de uitslag van het districtstoernooi bekend gemaakt werd. Alle opgekropte spanning die duidelijk van de bedrukte gezichten van de samenhurkende jongens en meisjes te zien was, ontlaadde zich in een geweldig gespring en gejuich toen bekend gemaakt werd, dat de afdeling Zijtaart vier eerste prijzen gewonnen had.'

Veghelse Courant, 6 mei 1976; Brabants Dagblad, mei 1976; foto's collectie Jan van den Oever.   1976 Venhorst 02.jpg (455183 bytes)1976 Venhorst 03.jpg (329652 bytes)1976 Venhorst 04.jpg (341027 bytes)1976 Venhorst 06.jpg (313348 bytes)'De afgelopen zondag in Venhorst gehouden kringsportdag was een groot succes voor de Zijtaartse KPJ.' 'De dag werd gestart met een kleurrijk defilé door Venhorst, begeleid door drumband en fanfare Echo der Peel. Op het sportterein werd meteen begonnen met de voorwedstrijden in het hardlopen, pyramidebouwe, hoogspringen, verspringen, hinkstapsprong en balwerpen. De leiding had door het neerleggen van grote stukken plastic folie ervoor gezorgd dat iedereen een plaatsje op de grond kon vinden, zonder dat de uniformen daarvan te lijden hadden. Lijden deden de deelnemers overigens toch, maar dan wel door de kou. Maar koud of niet, de stemming was ’s morgens al opperbest.'

Prijswinnaars uit Zijtaart:
Meisjes balwerpen: 2. Annie Schepers
Jongens hinkstapsprong: 2. Ad van de Tillaart
Jongens hardlopen 100 meter: 3. Ad van de Tillaart
Jongens 400 meter junioren: 3. Ad van de Tillaart
Jongens 800 meter junioren: 2. Ad van de Tillaart, 3. Mari van de Akker
Jongens 800 meter senioren: 2. Mari van Berkel
Gemengde pyramide: 1. Zijtaart
Meisjes KPJ-oefening: 4. Zijtaart
Algemeen Klassement meisjes (marcheren en beste oefeningen): 4. Zijtaart
Jongens vrije oefening jongens: 1. Zijtaart
Jongens pyramide: 1. Zijtaart
Jongens KPJ-oefening, 2. Zijtaart
Jongens algemeen klassement (marcheren, pyramide, beste oefeningen: 1. Zijtaart

Brabants Dagblad, 10 mei 1976.   Jan van Beveren klopte prins Willem I (Willy Henst) in Zijtaart. De home-trainwedstrijden waren georganiseerd door de carnavals-vereniging.

Veghelse Courant, 6 en 20 mei 1976.   Op donderdag 13 mei vond de definitieve oprichting van de nieuwe Aktiegroep plaats. Er werd tevens een bestuur gekozen worden. Voorzitter werd Piet van de Tillaart (Pastoor Clercxstraat 5a), secretaris Ad van Nunen (Pater Vervoortstraat 2) en penningmeester Mari Pennings (De Kampen 6a).

Veghelse Courant, 13 mei 1976; Brabants Dagblad, 13 mei 1976.   De EHBO ploeg van Henk Brugmans, zuster Van de Steen en Mari van Asseldonk waren in Rosmalen geplaatst voor de districtswedstrijden. De ploeg van Martien van de Tillaart, Mariet van de Linden en Rini Dekkers moest als Brabants kampioen haar plaats verdedigen. Zij werden tweede.

Brabants Dagblad, 19 mei 1976.   'De scheidende voorzitter van de Rabobank Zijtaart, de heer Jan van de Tillaart, ontving op maandagavond 17 mei tijdens de algemene jaarvergadering het zilveren Rabobank-insigne met oorkonde. Dit vanwege zijn 25-jarig jubileum als voorzitter van de Zijtaartse Bank. In zijn plaats werd de heer M. van de Tillaart gekozen. Voorheen was M. van de Tillaart lid van de Raad van Toezicht. Zijn plaats wordt ingenomen door de scheidende voorzitter.'

Doto's: colelctie Oda Timmers.   1976-05 Martina Mierlo b.jpg (511748 bytes)In mei 1976 brachten de Rakkers van Jong Nederland een bezoek aan hun oud-leidster Martina van Zutphen in Mierlo.

Veghelse Courant, 20 en 27 mei 1976; foto: collectie Martien van Asseldonk.   Op 22 en 23 mei namen 2 teams van Jong Nederland deel aan het provinciale team in Vorstenbosch, een jongensteam onder leiding van teamleider Jackey van Boxmeer en een meisjesteam onder leiding van Vera Rovers. De lijst van overwinningen werd uitgebreid met een Brabants kampioenschap voor de jongens én voor de meisjes.

Veghelse Courant, 3 juni 1976; Brabants Dagblad, juni 1976.   'KPJ Zijtaart magistraal. De op zondag 30 mei in Schijndel gehouden kringsportdag is voor de Zijtaartse KPJ een geweldige happening geweest. Berichten in het Brabants Dagblad van maandag als zouden Uden en Veghel de dominerende afdelingen zijn geweest, zijn volkomen uit de lucht gegrepen. Er was in Schijndel slechts één afdeling die domineerde en dat was Zijtaart.'

Prijzen voor Zijtaart:
Jongens junioren verspringen: 2. Ad van de Tillaart, 5.09 meter
Jongens senioren kogelstoten: 3. Mari van Berkel, 10.40 meter
Jongens junioren 800 meter: 1. Ad van de Tillaart
Jongens senoren 800 meter: 2. Mari van Berkel
Jongens vrije oefening: 1. Zijtaart
Jongens pyramide: 1 Zijtaart
Meisjes pyramide: 1. Zijtaart
Gemengde pyramide: 1. Zijtaart
Meisjes KPJ-oefening: 2. Zijtaart
Meisjes algemeen klassement marcheren + oefening: 2. Zijtaart
Jongens KPJ-oefening: 1. ZijtaartJongens algemeen klassement (marcheren + pyramide + oefening: 1. Zijtaart
Jongens vrije oefening over beide sportdagen: 1. Zijtaart
Veghelse Courant, 17 juni 1976.   'Martin van de Tillaart en Ad van de Horst behaalden een wereldrecord. Tijdens de voorbije Pinksterdagen werd te Zijtaart in zaal De Rooij een nieuw wereldrecord gevestigd: 30 uren op de tandem. Twee diskjockey's, Peter van de Burgt en Gerard Hovens, hielpen met hun stimulerende praatjes en plaatjes de ‘renners' door de moeilijke uren heen. Toen de radio het tijdsein van 8 uur gaf steeg een gejuich op in zaal de Rooij. Terecht: Martin van de Tillaart en Ad van de Horst hadden hun wereldrecord en konden eindelijk van de tandem klimmen waar ze gedurende vele, lange voorgaande uren op gereden hadden. Er werden bloemen aangeboden alsmede een oorkonde. De voorzitter van de tafeltennisvereniging 't Batje kon de beide enthousiaste leden namens allen feliciteren met hun geweldige prestatie. Het zeer talrijke publiek onderstreepte deze lovende woorden nogmaals door een oorverdovend applaus voor de beide atleten.'

Veghelse Courant, 13, 20 en 27 mei, 3 juni 1976; Brabants Dagblad, 13 mei 1976.   Enkele andere aktiviteiten van verenigingen in mei en juni 1976.

Op 15 en 16 mei deden de Rakkers van Jong Nederland mee aan het Provinciaal Toernooi voor Rakkers in Liempde.

Op vrijdag 21 mei bracht de fanfare een serenade aan haar voorzitter Graard van de Ven en zijn echtgenote, die 25 jaar getrouwd waren.

Op 5 en 6 juni hielden de senioren van Jong Nederland een uitwisseling met de afdeling Vorstenbosch.

Veghelse Courant, 17 juni en 1 juli 1976; Brabants Dagblad, juni 1976.   Een combinatieteam bestaande uit senioren uit Zijtaart en Vorstenbosch namen deel aan het provinciaal toernooi voor senioren in de Drunense Duinen. Ze bereikten een eervolle tweede plaats en mochten naar het nationaal toernooi in Liessel. Ook daar werden ze tweede.

Brabants Dagblad, 21 juni 1976; Veghelse Courant, 17 en 24 juni 1976; foto's: collectie Martien van Asseldonk en archief Jong Nederland.  
'De landelijke stilte werd zondag 20 juni als een donderslag bij heldere hemel doorbroken, toen bekend werd dat de plaats twee nationale kampioenen herbergt. Uiteraard was dat aanleiding voor de bevolking om massaal de nationale driekleur uit te hangen en de straten te bevolken in afwachting van de Jong Nederland teams die in Overasselt met de hoogste eer gingen strijken. Bij thuiskomst in Zijtaart werden ze ontvangen door bijna de voltallige fanfare St. Cecilia. Jan van de Ven vroeg in zijn dankwoord heel bescheiden om achter deze jeugd te blijven staan, dan zou men zo door kunnen gaan. Volgende week woensdag is er een receptie in zaal De Rooij.'

Veghelse Courant, 24 juni 1976.   'Het bestuur van de Jongeren Aktie Groep heeft afgelopen week een nuttig gesprek gehad met enkele leden van de Stichting Zijtaarts belang. Tijdens deze bespreking werd een voorstel gedaan om onder een andere naam verder te werken in het belang van de groep. Het voorstel werd aan de leden bekend gemaakt en met algemene stemmen goedgekeurd. Daardoor is de nieuwe naam nu geworden: Evenementengroep Zijtaart. De bedoeling is om de Zijtaartse mensen de kans te geven zich op ontspannende wijze bezig te houden. Een belangrijke taak is de evenementen-kalender. Deze zal telkens in de Veghelse krant verschijnen. U kunt evenementen opgeven bij Ans van Doorn.'

Veghelse Courant, 24 juni 1976.   De Rabo bank heeft een grote tekenwedstrijd georganiseerd voor de jeugd van 6 tot 12 jaar die ook in Zijtaart voor een stroom van inzendingen heeft gezorgd. Het motto was 'fiets veilig'. Lidy Cissen won de eerste prijs, een glanzende nieuwe fiets.

Brabants Dagblad, 30 juni 1976; Veghelse Courant, 1 juli 1976.   Zijtaart werd kampioen in het algemeen klassement op de interkringsportdag in Rijkevoort. 


Prijzen voor Zijtaart:
Jongens KPJ oefening kampioenen klassement 1. Zijtaart
Jongens pyramidebouw kampioenen klassement: 1. Zijtaart
Jongens vrije oefening: 3. Zijtaart
Gemengde pyramide: 1 Zijtaart
Meisjes KPJ oefening vrije inschrijving: 1. Zijtaart
Jazz oefening: 5 Zijtaart
Jongens junioren 800 meter: 2. Ad van de Tillaart


Gesprek met Theo van Rijbroek op 1-1-2011   "Ik waar mee ‘nne trekker op ons laand flink diep aan ’t ploege, woar nou Rudebroeck is. Toen zin Piet Vervoort. “Hedde nie op die granaat geploegd?” Toen vertelde ie dat er doar in de oorlog een granaat in de grond geslagen waar. De had ie ook wel van te vurre kunne zegge, mar dè din ie nie. Stil houwe en keken wat er gebeurd. Ja, dè waar Piet.”

Gesprek met Theo van Rijbroek op 1-1-2011   1976 was een hele hete zomer. De loop achter het binnenveld van Theo van Rijbroek stond droog en Theo is in de bodem van de loop gaan graven. In de oorlog was hier een vliegtuig neergestort. Theo vond een boordkanon van 70 kilo zwaar en 2 ½ meter lang, ook vond hij er granaten en kogels, 20 mm patronen.. “Dè ding ha bekant niks geleje,” zegt Theo, “Wa olie er op en ge kont de bouten nog zo los en vast schroeve.” Theo heeft het kruit er uit gehaald en laten ontploffen. Ook heeft hij de kogels in een bankschroef gezet en er een vlammenwerper op gehouden om ze af te late gaan. “Want de slaghoedjes din ’t nie meer, daacht ik. Als ie nie in een loop zit, dan vliegt ‘nne kogel nie weit weg. dan kunde ‘m na een meter of tien opvangen.” Later heeft hij het boordkanon verkocht aan een schroothandelaar uit Gemert.

Gesprek met Theo van Rijbroek op 1-1-2011   "In de jaren 70 kwam iemand uit Deurne, die wilde de schuur huren, maar ik mocht nie komme keken. Dè waar om snevel te stoken, dat wis ik wel. Da heb ik toen toch maar nie gedoan."

Foto's: collectie Martien van Asseldonk.  

 
De junioren van Jong Nederland gingen in 1976 op kamp naar Someren-Heide.

 
Foto's: archief Jong Nederland.   1976 Kamp Lierop j.jpg (351742 bytes)1976 Kamp Lierop o.jpg (293454 bytes)1976 Kamp Lierop x.jpg (523967 bytes)1976 Kamp Lierop z3.jpg (605339 bytes) 
De Rakkers gingen in 1976 op kamp in de blokhut in Lierop.

Foto's: archief Jong Nederland.   Het KMG ging op kamp naar Liempde.

Veghelse Courant, 1 juli 1976; doc. GavB.   Andere zomeruitstapjes:

10 mei 1976: De bejaarden gingen op bedevaart naar Handel.
31 mei 1976: De bejaarden gingen op bedevaart naar Kevelaar.
24 juni 1976: De bejaarden hadden een uitstapje naar Bokrijk.

Op 28 juli is het jaarlijkse dagje uit voor de vrouwenbeweging van het NKV. Dit jaar gaat men naar recreatiepark Bosdbad in Hoeven.

7 september 1976: De bejaarden brachten een bezoek aan het museum in Deurne en het klokkenmuseum in Asten.

Brabants Dagblad, 15 juli 1976.   'Het college van B&W zal in de raadsvergadering van donderdag 15 juli de raad voorstellen de Sichting Peuterspeelzalen in Veghel een bedrag van f 3.850 te geven voor de inrichting van de peuterspeelzalen de Heibunders en Zijtaart. In Zijtaart bestaat veel belangstelling voor een peuterspeelzaal. Deze zullen worden ondergebracht in de vroegere kleuterschool.'

Brabants Dagblad, 22 juli 1976.   Op 24 juli hield de fanfare haar jaarlijke muzikale wandeling over de Biezen die weer eindigde bij Harry Rooijakkers op Krijtenburg.

Veghelse Courant, 29 juli 1976.   'De door successen overladen en misschien ook wel wat verzadigde Zijtaartse jongens lieten op 16 mei op de aspirantensportdag te Veghel hun volgens velen te zware pyramide in elkaar vallen. Dit tot grote hilariteit van de andere afdelingen en veel publiek. Dit was voor Zijtaart het moment om de koe weer eens bij de horens te pakken. Op de tweede sportdag in Boekel nam Zijtaart revanche door daar zowel de pyramide als de oefening te winnen.

Veghelse Courant, 29 juli 1976; Brabants Dagblad, 26 juli 1976.   'De fanfare haalde de aspiranten van de KPJ in, die in Nuland onder leiding van Jan van den Oever het interkringkampioenschap van Noord-Brabant wisten te behalen, door de eerste prijs te winnen zowel met de KPJ-oefening als met de pyramide. De wisselbeker was nu definitief in hun bezit. Leider van den Oever zei in zijn vlot dankwoord: "Het was de geest die tot daden dwingt, bij ons, de fanfare en bij anderen in Zijtaart. Juist die saamhorigheid kenmerkt de kracht van Zijtaart. De jeugd zowel meisjes als jongens hebben dit vandaag weer bewezen."'

Foto's: collectie Jan van den Oever.   1976 Kamp Someren 01.jpg (374412 bytes)1976 Kamp Someren 02.jpg (358792 bytes)De aspiranten van de KPJ op kamp in Someren.

Brabants Dagblad, 1 augustus 1976.    
Brabants Dagblad, 1 augustus 1976; foto's: collectie Martien van Asseldonk.   Nijnsel superieur in Zijtaart
1500 toeschouwers bij touwtrekwedstrijden

Foto: De Puinhoop uit nijnsel zet zich schrap: nat pak voor de tegenstanders.


'Touwtrekken georganiseerd door voetbalclub Soffelt. Terwijl de teamleiders de gedragingen van de tegenpartij nauwlettend in de gaten hielden, scherp speurden naar zwakke momenten en de trekkers zich geducht afzetten tegen de met de hakken in de grond geslagen zandwallen, klonken de aanmoedigingen. Het gemarkeerde midden van het touw hing boven de met water gevulde kuil. Bij de heren ongetraind won Lochten Timmer uit Zijtaart.'

Brabants Dagblad, 16 augustus 1976.   Ruim 200 wandelaars in de leeftijd varierend van 3 tot 67 jaar namen deel aan de wandeldriedaagse op 12-14 augustus in Zijtaart, die werd georganiseerd door de Evenementengroep.

Veghelse Courant, 19 augustus 1976.   De aula van de Edith Steinschool waar het jongerenkoor altijd terecht kon, wordt voortaan gebruikt voor leslokaal. Maar met toestemming van de heer Mollen mocht het koor er nog een keer gebruik van maken. 'Hopelijk kunnen we voortaan in de oude kleuterschool repeteren'.

Veghelse Courant, 12 augustus 1976.   In november 1975 werd door Jong Nederland bij de Sport- en Jeugdraad van de gemeente Veghel een tekening en begroting ingediend met het verzoek om een gemeentelijke bijdrage voor de bouw van een berging aan het noodkleuterschooltje. Tien maanden later, in augustus 1976, is nog steeds niets vernomen.

Foto's: collactie Martien van Asseldonk.   Op 28 augustus 1976 gingen 21 senioren, zowel jongens als meisjes, van Jong Nederland weer wadlopen. De groep maakte een oversteek naar een eiland en kwam per boot terug.

Veghelse Courant, 29 juli, 5, 12 en 19 augustus 1976.   Enkele andere aktiviteiten van verenigingen in augustus 1976 waren:

20 augustus: Jong Nederland feestelijke opening nieuw seizoen op terrein achter de Edith Steinschool.

22 augustus: vlooienmarkt carnavalsvereniging.

27 augustus: aktie donateurskaarten van de Judovereniging.

27 augustus: de Rakkers gingen op in Jong Nederland, wat gevierd werd met een totaalprogramma in de Bulten.

Jong Nederland: de junioren onder leiding van Jan van Asseldonk werden derde op het vakantievoetbaltoernooi, goed voor een mooie beker.

Aard van Hoof nam bij Jong Nederland de functie secretaris-penningmeester over van Chris van de Ven.

21 augustus: dalavond KPJ met afdeling Beek en Donk.

31 augustus: ledenvergadering VOW.

Foto's collectie Martien van Asseldonk.   Op 11 september nam de leiding van Jong Nederland deel aan een kaderschouw bij kasteel Heeze.


Brabants Dagblad, 13 september 1976.   In Zijtaart is op 12 september de jaarlijkse reünie gehouden van oudstrijders. Na een mis werd het gedenkteken op het kerkhof bezocht. Na de koffietafel ging men naar het monument langs de Zuid-Willemsvaart, waar een bloemenhulde werd gebracht.

Veghelse Courant, 23 en 30 september 1976.   Op 26 september namen verschillende teams van Jong Nederland deel aan het Sportteam van het Jaar in St. Michielsgestel. Het team De Uitschieters (teamleider Toin van Boxmeer en assistent teamleider Marco van Asseldonk) en Les Ami's (teamleider Jos van de Akker, met assistent Harry van de Ven) werden kampioen. Derde prijzen werden gewonnen door De Frustalupie's (teamleider Chris van de Ven), De Scoorders (Marion van Zoggel), De Guppers (Jackey van Boxmeer). Tweede prijzen werden gewonnen door; De Pruttels (Mieke Vervoort), De Balduikers (Ria van de Ven) en De Treffers (Annelies van Zutphen).

Veghelse Courant, 19 en 26 augustus, 16 en 23 september 1976; documentatie mva.   Enkele andere aktiviteiten van verenigingen in september 1976 waren:

De KPJ hield op 2 september een receptie in café de Rooij. Zowel voor de aspiranten als de groten.

11 en 12 september: kaderschouw Jong Nederland.

Vanaf 20 september: elke maandag gymen voor het KVO in de sportzaal Zijtaart.

Vanaf 21 september: elke week kienen bij Jan Versantvoort.

De dames van het NKV hadden op 27 september om 8 uur hun eerste bijeenkomst in de champignonkwekerij van Theo van Asseldonk. Hierna is er in zaal Versantvoort gelegenheid om hapjes waarin champignons verwerkt zijn te proeven en recepten mee naar huis te nemen.

Vanaf 29 september: elke week trimmen voor de heren van het NKV in de gymzaal.

30 september: het NKV bezocht een klucht in de Blauwe Kei 'Inpakken en wegwezen'.

Door timmerbedrijf Martien van de Linden werd aan Jong Nederland een geweldige bekerkast geschonken. De bekerkast werd in het kleuterschooltje geïnstalleerd.

Brabants Dagblad, 9 oktober 1976; Veghelse Courant, 14 oktober 1976; foto's: BHIC.   Vanaf september 1976 maakten de verenigingen gebruik van de nieuwe gymzaal. Burgemeester H. van Weegen opende op 8 oktober de sporthal in Zijtaart. Hij deed dit samen met de kinderen van de basisschool door de leerlingen die ieder een letter van de naam van de sporthal bij zich gad om beurten naar voren te laten komen, zodat er uiteindelijk 'Molensteen' stond. Tijdens zijn toespraak beloofde de burgemeester dat de noodkleuterschool waar de Zijtaartse verenigingen onderdak hebben gevonden, zal worden uitgebreid met een buitenberging. De gemeente zal voor het materiaal zorgen en Zijtaart zal zorgen dat de berging gebouwd wordt. Evert Bosch, die namens de gemeenschap sprak, vond dat alles redelijk 'snel' gegaan was. "Onze parochie bestaat sinds 1872, nu, na 104 jaar, hebben we een sportzaal. Da's lang niet gek," aldus de heer Bosch.

Bidprentje pastoor Versteijnen; foto: archief Jong Nederland.   Eind 1976 begonnen zich bij pastoor Versteijnen de eerse tekenen te vertonen van een ernstige ziekte. De foto is gemaakt in de laatste week van oktober 1976.

Brabants Dagblad, 15 oktober 1976; Veghelse Courant, 30 september, 14 en 28 oktober 1976.   'De EHBO-afdeling Zijtaart herdacht op 16 oktober de dag dat 25 jaar geleden een paar dorpsgennoten het plan hebben opgevat om met EHBO te beginnen. De eerste docent was dr. Kersemakers. Nu geeft dokter Halewijn les. Enkele keren heeft dokter Halewijn willen stoppen met lesgeven aan de EHBO-afdeling in Zijtaart, maar dankzij het stug volhouden van onder meer Albert van de Wetering, voorzitter van de afdeling, viert Zijtaarts EHBO dit weekeinde haar 25-jarig bestaan. De laatste jaren raakt de EHBO weer 'in', vooral omdat hun aanwezigheid verplicht is bij sommige evenementen. "De Zijtaartse motorcrossers beginnen zelfs niet voordat onze mensen aanwezig zijn. Zodra ze er zijn, wordt er omgeroepen 'De EHBO is gearriveerd!' en dan starten de crossers pas," aldus Albert van Zutphen. Op zaterdag en zondag is er een tentoonstelling in het Wit-Gele kruisgebouw 'Veilig huis, veilig thuis' en op zaterdagavond 16 oktober een receptie.

EHBO-ers hebben het niet altijd even gemakkelijk. Albert van de Wetering heeft zelf ooit meegemaakt dat hij een gewonde hielp en dat omstanders zeiden:"Blijf er toch af" en "Je maakt hem nog dood." Gemiddeld heeft de EHBO-afdeling Zijtaart 30 aanmeldingen per jaar. Ongeveer 20 kandidaten doen examen, terwijl er nog maar 8 op de oefenavonden verschijnen. Het is voor elke EHBO-er verplicht om per jaar minstens zes oefenavonden in het bijzijn van een arts te volgen.

De EHBO huldigde drie jubilarissen. Dokter Halewijn kreeg het zilveren bondsinsigne voor alles wat hij al 13 jaar voor Zijtaart doet. Daarna kreeg voorzitter Albert van de Wetering, die al 15 jaar lid is, een onderscheiding. Jammer dat A. van de Hurk wegens ziekte afwezig was, want voor hem lag er een onderscheiding klaar voor het 25-jaar lidmaatschap. Mevrouw Van de Linden – Van Schaijk kreeg een beker als beste EHBO-ster van 1976.'

Veghelse Courant, 14 en 21 oktober 1976.   Jong Nederland Helvoirt hield een driedaagse fietstocht. Op zondag 17 oktober fietste de groep van Nunen naar Zijtaart. 's Middags was er een kontaktbijeenkomst met de juniorengroep van Jong Nederland Zijtaart. De jongens uit Helvoirt logeerden in de boerderij van Toon van de Hurk, Leinserondweg 6. Tijdens het bezoek van Helvoirt was er een touwtrekwedstrijd. Daarna een stuntbaan in De Bulten, gevolgd door een koffietafel in zaal Versantvoort. 's Avonds was er een bonte kermis.

Brabants Dagblad, 23 oktober en 1 november 1976; Veghelse Courant, 14 oktober 1976; foto's: archief Jong Nederland.  
'Het KMG herdacht in de week van 23 tot 30 oktober 1976 het feit dat ze 25 jaar geleden werd opgericht. De feestweek begon met een voetbalwedstrijd tussen de leden van het KMG en leiding en oud-leiding. De leden wonnen met 4-3. Na afloop was er een gezellige koffietafel in zaal De Rooij. Op zaterdagavond was er in de nieuwe gymzaal een toneelvoorstelling gehouden voor alle ouders en belangstellenden. Ruim 150 bezoekers genoten van de klucht 'Lange Vingers' die door de leiding werd gebracht. Op zondagmidag was er een poppenkastvoorstelling van het KMG voor de kleuters. Op maandagavond was er toneel voor de bejaarden. Op woensdagmiddag was er een spelmiddg voor de kinderen van de lagere school. Ook de jeugd tot en met 18 jaar kwam aan zijn trekken met een disco-avond in zaal Versantvoort. De feestelijkheden werden besloten met een mis op zaterdag gevolgd door een receptie in zaal de Rooij. Bij de aanbieding van het cadeau van Jong Nederland werd de feestzaal in het donker gehuld, omdat zij het jubilerend bestuur een schimmenspel aanboden, inclusief verlichting, wat bij de aanwezigen grote bijval oogste. Maria van Erp is nu de hoofdleidster. Ze zei: "Vroeger ging het allemaal veel officieler. De leiding werd met Amica en dat soort benamingen aangesproken, dat is er nu helemaal vanaf. Gildekleren dragen we ook niet meer." De leden hebben meer inspraak gekregen. Eens per maand komt de leiding met een aantal leden bijeen en dan wordt er besproken wat de vereniging gaat doen.' Maria zei ook dat de leden vroeger bang waren voor de leidsters. In de jaren zeventig was het motto: 'praten met de kinderen' en was straffen haast uit den boze. Dat de leden vroeger 'bang waren' voor de leidsters is daarbij wel wat te sterk uitgedrukt.

Veghelse Courant, 23 en 30 september, 7, 14 en 21 oktober 1976.   In oktober 1976 waren er onder andere nog de volgende aktiviteiten:

2 oktober: disco-avond voor de senioren van Jong Nederland bij de familie A. Kanters.

4 oktober: modeshow in zaal Versantvoort, georganiseerd door de KVO.

6 oktober: de Stichting Mensen in Nood haalde 1.800 kg kleding en schoeisel op in Zijtaart.

7 oktober: eerste Engelse les voor beginners in de Edith Steinschool.

7 oktober: Wereldhandelsspel, georganiseerd door de Evenmentengroep.

14 oktober: demonstratie Judo, JiuJitsi en Naga Nokata.

21 oktober: de senioren van Jong Nederland bezochten speelfilm ‘Spartacus' in zaal Versantvoort.

23 oktober: voor de junioren van Jong Nederland was er een avondtocht.

23 oktober: voor de senioren van Jong Nederland was er een een provinciale atletiekdag.

Veghelse Courant, 4 november 1976.   Op maandag 25 oktober 1976 had de supportersclub de oprichtingsvergadering van het majorettencorps in Zijtaart.

Veghelse Courant, 4 november 1976.   'De nieuwe auto, een Renault 4, bij de opening van het nieuw komplan, werd gewonnen door Antoon van de Tillaart, Pastoor Clercxstraat 65, Zijtaart. Hij was met zijn vrouw zelf bij de trekking aanwezig. Voor de 26-jarige Zijtaartse stucadoor en zijn vrouw Truus Hooijmans kreeg hun op 12 oktober gesloten huwelijk dus nog een feestelijk staartje. " Ik kon mijn oren eerst niet geloven, maar ja, het was mijn naam die de notaris bekend maakte na de trekking van het winnende lot." Of de auto goed van pas komt? "Nou en of, ik zakte bijna door mijn auto heen, ik was dan ook hard, heel hard aan een nieuwe toe."'

Brabants Dagblad, 17 november 1976.   Op het elf-elf bal is afscheid genomen van pins Willem I. Hij werd door de raad begraven om daarna op te staan en als Willy Henst plaats te nemen in de Raad van Elf, waarin nog vier nieuwe leden werden geïnstalleerd: Wim van de Burgt, Theo Bosch, Willy Henst en Hans Bergenhuizen. Op deze feestavond traden de Dansmariekes in hun nieuwe kostuums op. Dianne van Boxmeer werd gekozen tot Miss carnaval 1977.

Brabants Dagblad, november 1976.   De huis-aan-huis collecte ten bate van het Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton heeft in Zijtaart f 355,- opgebracht.

Brabants Dagblad, november 1976.   De Veghelse rijkspolitie heeft gisterochtend na een tip van een binnenschapper een personenauto uit het ater gehaald van de Zuid- Willemsvaart onder Zijtaart. De auto moet het afgelopen weekeinde van de weg zijn geraakt in een flauwe bocht. De eigenaar en inzittenden, die zich hebben weten te redden, worden inmiddels aan een verhoor onderworpen over de toedracht van het ongeval.
Veghelse Courant, 18 november 1976; jubileumboek 40-jarig bestaan VOW. 1987; foto's BHIC en jubileumgids 40-jarig bestaan VOW.  
Eind 1976 werd er een begin gemaakt met de aanleg van een nieuw sportpark in Zijtaart. VOW week voor de trainingen uit naar de wei bij de Edith Steinschool. Het was wel regelmatig nodig dat de mensen met de auto kwamen trainen, zodat er tenminste wat licht was, om de noodverlichting veelvuldig uitviel. De wedstrijden werden een tijd bij Café van de Sanden op Zondveld gespeelt, op het terrein van voetbalvereniging Soffelt.

Veghelse Courant, 18 november 1976.   'Jong Nederland won op 14 november 4 maal brons op de nationale Jong Nederland zwemwedstrijden in het Brabantbad in Den Bosch. De medailles werden gewonnen op het onderdeel 4 x 50 meter wisselslag jongens 16-17 jaar: Jan Ketelaars (50 meter rugslag), Geert Ketelaars (50 meter schoolslag) en Henry van Boxmeer (50 meter vlinderslag). Frank Janssen behaalde een eervolle vierde plaats op het onderdeel 25 meter rugslag jongens.'

Veghelse Courant, 18 november 1976.   'Blaaskapel De Boemelaars bestaat 12 ½ jaar. Op zondag 21 november zal dat gevierd worden met een festival in zaal Versantvoort. Er is geen receptie. Bertus Raaijmakers en Cor van Zutphen zijn al 10 jaar lid. Albert van Zutphen heeft de muzikale leiding en Bertus Raaijmakers regelt zo t'een en t'ander.'

Veghelse Courant, 28 oktober, 4, 18 en 25 november 1976.   Enkele andere aktiviteiten van verenigingen in november 1976 waren:

5 november: kaarten voor het Zorgenkind.

6 november: Nationale Jeugd Collecte.

6 en 7 november: tentoonstelling in de aula van de Edith Steinschool van door bejaarde gemaakte handwerken.

12 november: dropping senioren Jong Nederland Zijtaart en Vorstenbosch.

13 november: elf-elf bal.

Jong Nederland nam voor het eerst deel aan het thuisblijverstoernooi. Het ging daarbij vooral om creatieve opdrachten.

20 november: rikconcours georganiseerd door de carnavalsvereniging

Op 21 november speelden de junioren in Zijtaart sportwedstrijden tegen Dinther.

Stichting Bejaardenwerk Veghel en omstreken: Zijtaart: maandag zangkoor, dinsdag gym en volksdansen, woensdag kaarten en op donderdag handwerken.

Veghelse Courant, 2 december 1976.; foto's: collectie Martien van Asseldonk.   'Afgelopen woensdag vierden de senioren van Jong Nederland Sinterklaas. Er was kennelijk min of meer een wedstrijd gehouden wie een pakje gemaakt had dat het moeilijkst open te maken was. Om kwart over 8 kwam plotseling een van de ouders vermomd als sinterklaas binnen. Grote hilariteit. Tien minuten later kwam er weer een sinterklaas binnen en weer tien minuten later wéér een. De stemming steeg tot ongekende hoogte. De sinten waren van te voren niet ingelicht. Om de 'echte' sint te vinden werd er een ‘Wie-van-de-drie' kwis gehouden.'

mva.   In december 1976 begon Jong Nederland met de bouw van een berging aan het kleuterschooltje.

Veghelse Courant, 23 december 1976.   'De overbezetting van de gymzaal in Zijtaart geeft soms problemen. Het is jammer dat heel wat problemen voorkomen hadden kunnen worden als de verantwordelijke ambtenaar (K.) wat beter op zou letten, maar vergissen is menselijk. Begrip hiervoor. Echter, volgens een lid van een van de betrokken verenigingen, werd de gemeente er op donderdagmiddag op gewezen dat de zaal op vrijdagavond dubbel bezet zou zijn. De verantwoordelijke ambtenaar zei toe, maar verzuimde, om afdoende maatregelen te nemen. Helaas deed dit onmiskenaar afbreuk aan het vertrouwen van betrokken verenigingen in het gemeentelijk apparaat. L.T.' L.T. staat voor Lochten Timmer, waarachter Martien van Asseldonk zich verschuilt, die in de Veghelse Courant uithaalt naar een ambtenaar die niet deed wat hij beloofde.

Veghelse Courant, 30 december 1976.   Op 26 december werd het besloten Zijtaarts Tafeltenniskampioenschap 1976 gehouden. Winnaars: dames enkel: Jaqueline van de Tillaart, junioren enkel: Henry van Boxmeer: junioren dubbel: A. Reijbroek en D. Hollander, heren enkel: Martin van de Tillaart, heren dubbel: M. van de Tillaart en M. van Kessel. Mixed dubbel: J. en M. van de Tillaart.

Foto's: archief Jong Nederland.   Op 29 december 1976 trouwde Oda Timmers, leidster van de Rakkers.

Veghelse Courant, 2, 16 en 23 december 1976.   Enkele andere aktiviteiten van vrenigingen in december 1976:

Op donderdag 2 december was er een sinterklaasviering voor de Rakkers en junioren van Jong Nederland.

9 december: KVO laatste 15 zwemlessen.

10 december: dropping KPJ.

10 december: De fanfare bracht een serenade in Boekel bij Jan en Toos Vervoort. Jan was getrouwd en jarenlang lid van de fanfare geweest.

Op intitatief van de Zijtaartse judoclub de Nangojiro's vond in de gymzaal op 12 december een judocompetitie plaats.

Op 18 december hield Jong Nederland een aktie met zelfgemaakte kerststukjes. Er werden maar liefst 300 kerststukjes gemaakt. Speciale dank aan Ton Rietbergen voor adviezen en aanschaf materialen, Theo van Boxmeer voor het zagen van 300 berkenplankjes, en A. Kanters voor het beschikbaar stellen van de ruimte. De aktie bracht f 700 op.

Onder het motto ''n boompje voor 't Batje' hield de tafeltennisvereniging in december 1976 weer een kerstbomenaktie.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads