Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1974

Het polygoon jaaroverzicht


Herinnering van Antoon Vissers d.d. 5 juni 2011   Zuster Adeleida was een bijzondere vrouw die geheel tussen de mensen verkeerde. Mijn ouders (Has en Miet Vissers) waren zeer bevriend met haar. Als ze bijvoorbeeld naar het klooster in Veghel moest gaan, wat de zusters altijd te voet deden, is ze ook vaak door mijn vader achter op de fiets mee gelift.

Ook was ze een echte dierenliefhebster. Toen ze in de jaren zeventig weer in Zijtaart woonde, in een burgerhuis buiten het klooster, ging ze met honden van mensen uit Zijtaart wandelen, die liet ze voor hen uit. Een keer was ze bij mensen thuis waar twee honden met elkaar stoeiden. Ze werd gewaarschuwd zich er niet mee te bemoeien omdat een van de honden loops was. “Oh,” zei Adeleida, “dan spring ik er gewoon tussen in”.

 
Notulen vergaderingen kerkbestuur, 14 januari 1974.   Het kerkbestuur besluit dat collectes aan de kerkdeur door verenigingen niet meer worden toegestaan.

De minimum verkoop-prijs van het parochiehuis wordt op 12.000 gulden bepaald.

Veghelse Courant, 18 januari 1974.   Het kerkbestuur deelt mee dat het verenigingsgebouw zal worden verkocht. De verkoop door notaris Snoeijs uit Veghel zal op 22 januari in zaal Ketelaars geschieden, en op 29 januari in zaal Versantvoort.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 19 januari 1974.   De gemeente heeft het kerkbestuur laten weten dat ze de grond rond de Rabobank en voormalige jongensschool wil kopen.

Het kerkbestuur besluit die parochianen op te zoeken die minder dan 75 gulden aan gezinsbijdrage betalen.
Veghelse Courant, 4, 11 en 18 januari 1974; Brabants Dagblad, 14 januari 1974; foto's: eerste drie collectie Evert Bosch, rest: collectie carnavalsvereniging.    Op 12 januari was er het jaarlijkse Prinsenbal in zaal Ketelaars met orkest De Micro Stars.


Harry van de Hurk werd Prins Carnaval. 'De prins, tevens keurvorst van de Biezendijk, graaf van Corsica en groothertog van Soffelt, is Harry den Eerste. Rondom 11 uur was het grote reigerei uitgebroed en werd Harrie den Eerste door Miss Zijtaart ter wereld geholpen. De nieuwe prins, de heer H. van de Hurk, hield een openingsrede en wenste allen veel feestvreugde voor carnavcal 1974. Tevoren had de voorzitter van de carnavalsclub als buutredner in gevatte taal een visie gegeven op de gebeurtenissen in het dorp en in de gemeente. Daarbij kwam vooral ook waardering voor het nog zo prille damesvoetbal naar voren. Ook het optreden van de dansmariekes en van de blaaskapel de Boemelaars oogstte veel bijval.'

Veghelse Courant, 4, 11, 18 en 25 januari 1974.   Enkele activiteiten van verenigingen in 1974 waren:

Op 5 januari organiseerde de carnavalvereniging een groot rikconcours in zaal Ketelaars.

Op 9 januari was er weer kienen in zaal Ketelaars. De opbrengst was voor de Ouden van Dagen en de jeugd bij carnaval.

Op 12 januari werkte de blaakapel mee aan een festival in Eerde.

Op 23 januari gaf de fanfare een concert in zaal Van Handel te Erp.

Brabants Dagblad, 30 januari 1975   'B&W van Veghel stellen de gemeenteraad morgen tot de aankoop van (..) grond van het kerkbestuur van de r.k. parochie van de H. Lambertus in Zijtaart, dit ten behoeve van het bestemmingsplan 'kom Zijtaart'. Momenteel is het perceel bestemd voor 'bijzondere diensten', maar het ligt in de bedoeling de bestemming te wijzigen ten gunste van de woningbouw, daar in Zijtaart geen bouwterreinen meer beschikbaar zijn.

Na een al eerder gedane toezegging, dat de Zijtaartse jongensschool zal worden omgebouwd tot kleuterschool, heet de Katholieke Stichting Onderwijsbelangen de gemeente verzocht medewerking te verlenen aan de inrichting van de school.'

Brabants Dagblad, 7 februari 1974.   'Teneinde hun ouders een beter inzicht te geven in de vele activiteiten van de KPJ-afdeling Zijtaart organiseert, heeft het bestuur morgen een informatieavond belegd. De ouders kunnen zien hoe de jongeren bezig zijn met sport, volksdans, fantasiedans en toneel. De avond begint om 19.30 uur in het verenigingsgebouw. Het bestuur benut deze samenkomst om de aanwezigen op het hart te drukken om vooral geen oud papier weg te gooien, daar de KPJ dit erg goed kan gebruiken. Zowel papieren zakken als kranten en tijdschriften worden met plezier door de jongelui ingenomen. Zaterdag zal de KPJ-ophaaldienst gaan testen of de spaarzin voor oud papier terecht wat gestimuleerd moet worden. Ten slotte worden er mededelingen gedaan over een op handen zijnde dropping en balavond met de afdeling Deurne.'

Brabants Dagblad, 7 februari 1974.   'In Zijtaart is een relletje ontstaan rond een autohandel midden in het dorp. Omwonenden maken bezwaren tegen de aanblik van enkele tientallen auto's vlak achter hun huizen, die volgens hen rijp zijn voor de sloop. De eigenaar, de heer M. van de Heijden, meent dat de buurtbewoners alleen maar een hetze tegen hem ontketenen, om hem de uitoefening van zijn bedrijf onmogelijk te maken, maar dat hij wettelijk gezien volkomen in zijn recht staat. De gemeente stelt dat dat ten dele waar is, maar dat er over een grotere lengte tweedehands auto's staan, dan toegestaan is. En er liggen ook sloopauto's en onderdelen wat niet toegestaan is, bovendien staat er een houten loodsje waarvoor geen bouwvergunning is aangevraagd. Omwonende menen dat door de 'rommel' de waarde van hun huizen zal dalen. De heer Van de Heijden is bereid om op zijn kosten een muur neer te zetten. Bovendien onderhandelt hij met de gemeente over de bouw van een loods, waarin zijn autohandel zich dan gaat afspelen.'

Veghelse Courant, 8 maart 1974; foto's: collectie Evert Bosch.  Carnaval 1974 begon met een avond voor de bejaarden. De zaal zat propvol toen Prins Harry den Urste binnenkwam. Marion van de Tillaart gaf een bijzonder goede voorstelling van de popcorn. Zuster de Bie en Zuster Leonida kregen op deze avond een onderscheiding voor het vele werk dat zij op Zijtaart doen.
Foto's: collectie Oda Timmers   1974 Carnaval b.jpg (288954 bytes)1974 Carnaval c.jpg (301494 bytes)De Rakkers vierden hun carnaval in de gildehal.Veghelse Courant, 8 maart 1974; foto's bovenaan: collectie's Martien van Asseldonk, Evert en carnavalsvereniging, onderaan: collectie Oda Timmers   1974 Optocht Veghel.jpg (400057 bytes)n 1974 werd er voor de eerste keer een carnavalskrant uitgebracht. Zaterdag 21 februari werd de optocht gereden. De wagens waren weer beter verzorgd dan voorgaande jaren. Vooral de hamster (Leinserondweg) en de Missverkiezing (Doornhoek) sprongen er uit en kregen dan ook beide de eerste prijs. De wagen van de Missverkiezing kreeg zondags on Veghel zelfs de derde prijs. De zieken werden ook bezocht en op dinsdagmiddag was het carnaval voor de jeugd.Voor de 'koe-miss' van De Doornhoek werd de koe, die de Leinserondweg een paar jaar eerder van een varkenskrat gemaakt hadden, omgebouwd. De wagen was al half klaar toen Dien Cissen met het lumineuze idee kwam om een miss uit het Kuusegat te laten komen.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 28 februari 1974.   Memisa, MIVA en Nederlandse Missionarissen mogen van het kerkbestuur aan de kerkdeur blijven collecteren, maar dan alleen na de missen, zodat de opbrengst van de schaal die onder de Mis rondgaat er niet onder lijdt.

De notulen van het kerkbestuur schrijven: 'Bepaalde personen hebben behoefte aan (een) gesprek met de pastoor, dit blijft voor de pastoor moeilijk, daar het nogal eens ongelegen komt.'

Er is een verzoek van het KMG en JN binnengekomen om de gildehal te mogen verbouwen. Het kerkbestuur wil eerst afwachten wat er besloten wordt met betrekking tot het gebruik van de kleuterscholen en de aula van de Edith-Steinschool door verenigingen.

Veghelse Courant, 25 januari, 1 en 8 februari 1974.   Enkele aktiviteiten van verenigen in februari 1974 waren:

Op 1 februari hield de Judoclub in zaal Versantvoort een grote judowedstrijd waaraan 120 judoka's deelnamen uit Keldonk, Lieshout, Beek en Donk en Zijtaart.

De supportersclub van de fanfare organiseerde op 2 en 3 februari een grote fancy fair in het verenigingsgebouw met vele stands, zoals grabbelton, schiettent, vogeltje prik, potten gooien, sjoelen en barakken. De fanfare opende het festijn met een muzikale wandeling door de straten van Zijtaart.

Op 8 februari was er een ouderavond van de KPJ in het verenigingsgebouw. Het programma bestond uit sportoefeningen, toneel en dans.

Op 8 februari hield de Carnavalsvereniging een kienavond in zaal Ketelaars, aanvang 8 uur. De opbrengst is bestemd voor de ouden vsn dagen en jeugd voor het carnaval 1974.

Op 15 februari hield de KPJ een dropping met de afdeling Deurne.

Kranrenknipsel, Brabants Dagblad, niet gedateerd.   Rond maart 1974 kwamen de bejaardenwoningen in Zijtaart gereed.

Mededeling van Joke van Zutphen op 18 november 2006.   In of kort na 1974 hield gitaarclub De Fortissimo's op te bestaan. De leden maakte een doorstart in de muziek, maar nu zonder de guitaren, als jongerenkoor Animato.

Veghelse Courant, 1, 8, 15 en 22 maart 1974; Brabants Dagblad, 18 maart 1974..   Enkele aktiviteiten van verenigingen in maart 1974 waren:

Op 8 maart was er een ouderavond in de aula van de Edith-Steinschool voor de ouders van het KMG, en de rakkers, junioren en senioren van Jong Nederland. Er werden dia's vertoond over de zomerkampen en er was een spreekbeurt over het doel van een op te richten Stichting Jeugdbelangen.

Op zondag 10 maart werd de finale gespeeld van een groot KPJ handbaltoernooi. De finale van Zijtaart tegen Veghel moest met strafworpen worden beslist. Zijtaart won. De aspiranten namen deel aan een handbaltoernooi in Erp.

Op 15 maart hield de fanfare in zaal Versantvoort de jaarlijke kontaktavond.

Op 17 maart wonnen de heren van de KPJ in sporthal de Beemd met strafschoppen van Veghel.

Carnavalsvereniging De Reigers organiseerde kienavonden op woensdag 20 en 27 maart, telkens om 8 uur in zaal Ketelaars, waar weer fraaie prijzen klaar staan. De opbrengst is bestemd voor de bejaarden en de jeugd voor carnaval 1975.

Op zaterdag 23 maart was het halfvastenbal in zaal Ketelaars met medewerking van De Micro Stars. De Prins met z'n Raad en miss Zijtaart waren hier present, terwijl de dansmariekes optraden.

De meisjes van de aspiranten van de KPJ werden op zondag 24 maart vijfde op de handbalinterkring te Breda.

Op de judowedstrijd in zaal Theunissen te Beek en Donk behaalden Zijtaartse judoka's de volgende resultaten: Dames boven de 50 kg: 3e Thea van de Velden, categorie 4: 36-42 kg: 2e Peter Gevers, categorie 5: 43-50 kg: 1e Ans van Hoof, 3e Tiny Vervoort.

 
Veghelse Courant, 19 april 1974.   'De KPJ haalt oud papier op. Er zijn jongens in Zijtaart die zo lollig zijn om oud papier op te halen, met het gezegde dat het voor de KPJ is, maar het vervolgens zelf gaan verkopen en het geld in hun eigen zak steken. De leden van de KPJ die het op komen halen, komen altijd met tractor en wagen en zullen hun KPJ kaart tonen.'

Veghelse Courant, 22 maart 1974.   'Op palmzondag is de palmpasenoptocht in Zijtaart met medewerking van de fanfare. Start vanaf de Edith Steinschool. De route is Reibroekstraat, Keslaarstraat, Pastoor Clercxstraat, waarna op het kerkplein de carnavalsvereniging klaar staat om de kinderen te begeleiden om de Palmpasen aan de diverse bejaarden te overhandigen.'

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5823, collectie De Visser, Veghelse Courant 19 april 1974.   Op woensdag 24 april is voorlopig de laatste kienavond. Aanvang 8 uur in zaal Ketelaars. De organisatie is in handen van de carnavalsvereniging De Reigers. De opbrengst is bestemd voor carnaval 1975.

Veghelse Courant, 22 maart en 26 april 1974; foto: (links) Jong Nederland en (rest) Oda Timmers.   1974-04-27 Rakkerdag Zijtaart a.jpg (340971 bytes)1974-04-27 Rakkerdag Zijtaart c.jpg (352503 bytes)
Op 27 april 1974 werd het feit herdacht worden dat 10 jaar geleden met de afdeling Rakkers werd gestart. Er werd in Zijtaart een groot Rakker- en Zwaluwentoernooi gehouden.

Herinnering en foto van Martien van Asseldonk op 13 juli 2009. Op de foto Willy van Asseldonk in mei 1974.   Tijdens carnaval 1974 waren we aan het hossen bij Verhoeven in Uden en een meid liet me niet meer los. Dat kan gebeuren en zo kreeg ik verkering met Nel. Nel woonde op de Rakt. In april ging ik op een zondagmiddag met de fiets daar op de koffie, samen met mijn broers Willy en Peter. Onze Peter had een oogje had op een jonger zusje in die familie, waar hij later mee getrouwd is.

Even voorbij Vorstenbosch hadden we een plasstop. Onze Willy ging langs de sloot tegen een boom aan staan. De waterval was goed en wel op gang, toen er een auto stopte. Politie. De stroom werd acuut afgeknepen, maar te laat. "Zo mijnheer, weet u niet dat dit verboden is?" vroeg een van de agenten, terwijl hij een bonnenboekje uit zijn zak trok. Willy kreeg een bekeuring van f 7,50 voor wildplassen. Hij pakte zijn portemonnee en haalde er een briefje van 10 uit. "Laat die knaak maar zitten," zei hij tegen de agent, "want ik heb er ook nog een scheet bij gelaten."

Veghelse Courant, 26 april 1974.   Programma koninginnendag:

08.00 uur: vlaggen uit.
08.30 uur: muzikale wandeling door de fanfare.
09.30 uur: kinderspelen, ganzenbordspel en feestelijk programma voor de kleuters in de nieuwe school, tractatie voor alle kinderen.
14.00 uur: Oranje oriëntatietocht, rally voor jong en oud.
Gedurende de hele dag muziek in het dorp, verzorgd door Martien van de Braak.

Veghelse Courant, 5, 12, 19 en 26 april 1974.   Enkele andere aktiviteiten van verenigingen in april 1974:

Op vrijdag 5 april gaven de fanfare, de Forisimo's en het gemengd koor een donateursconcert in zaal Versantvoort.

De meisjes van het eerste team van de KPJ mochten op 7 april maar de handbalinterkring te Breda. Ze werden zevende.

Tijdens de interkringhandbalwestrijd voor de jongens aspiranten van de KPJ in Breda werden ze tweede.

Op 17 april was er weer een kienavond in zaal Ketelaars, georganiseerd door de carnavalsvereniging.

Op 21 april gingen de jongens en meisjes van de KPJ op handbaltoernooi naar Gemert.

Op 22 april slaagden voor het EHBO diploma: Mari van Asseldonk, Peter van Asseldonk, Jan van Berkel, mevrouw Van Gorcum, Mieke van de Heijden, Christ Roelofs uit Veghel en Marjan van de Ven.

Op woensdag 24 april werden er kleren ingezameld voor Mensen in Nood bij J. van Zutphen op Krijtenburg, H. van Doorn op Zondveld, het verenigingsgebouw en kinderen van de Heijden op De Doornhoek. De vorige keer is op Zijtaart 1.400 kg opgehaald.

Op 28 april werd met 3 ploegen deelgenomen aan de EHBO wedstrijden in Gemert. Twee tweede prijzen en één derde prijs waren het resultaat.Op 24 april was voorlopig weer de laatste kienavond voor de carnavalsclub.

 
Veghelse Courant, 8 en 15 maart, 10 mei 1974.   Blaaskapel De Boemelaars vierden hun tweede lustrum. Op vrijdag 10 mei was er een receptie in de feesttent in de Keslaestraat. De avond werd opgeluisterd door een orkest. Op zaterdag werd er een Tarzanfilm vertoond voor de jeugd. 's Avonds vond er een muzikale happening plaats met muziekgezelschappen uit de omgeving. Op zondagmiddag begonnen de festiviteiten met een optreden van het tamboer-trompetten majorettencorps uit Vinkel met een muzikale wandeling en een show voor de tent met de majoretten. Hierna traden verschillende muziekgroepen op. Om de kosten te dekken was een loterij gehouden.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 20 mei 1974.   De gitaarclub kreeg toestemming om na de missen die zij hebben verzorgd te collecteren.

 
Veghelse Courant, 3, 17 en 31 mei 1974.   Enkele activiteiten van verenigingen in mei 1974:

Op 8 en 9 mei hield de gitaarclub een sinaasappelaktie.

Op 18 en 19 mei was er een fancy-fair georganiseerd door de carnavalsclub met onder andere: grabbelton, draaischijf, tulpenstand, ballen gooien, pijltjes gooien en sjoelen. Als speciale attractie was er een geitenlam, waarvan de naam geraden kon worden. Ook was een loterij met als hoofdprijs een draagbare TV.

Op zondag 26 mei was er een KPJ sportdag in Uden. De jongens werden eerste met pyramide-bouwen en eerste met de verplichte oefening en tenslotte winnaar van het algemeen klassement. De meisjes behaalden een zesde plaats.

Maandag 27 mei traden alle leerlingen van de fanfare op onder leiding van de heer Huigen.

Veghelse Courant, 21 juni 1974.   'De leerlingen van de Edith Steinschool hielden op zaterdag 22 juni en zondag 23 juni een tentoonstelling van hun creatieve werkstukjes in de aula van de school. Er is gebleken dat de jongens even netjes kunnen breien, haken en borduren dan de meisjes en zich met overgave op hun te breien of te haken werkobject storten.'

Veghelse Courant, juni 1974.    Zaterdag houden de Veteranen hun toernooi om de Christ Ketelaars wisselbeker, die nu definitief bij VOW kan blijven, als de Veteranen nu ook winnen. De wedstrijden beginnen om 12 uur en kunnen voor het T>V. voetbal geeindigd zijn. Er zal T.V. zijn op het terrein.

Zondag wordt er een pupillen toernooi gehouden. Ook dat begint om 12 uur. Er zal gespeeld worden om de Frans van de Mosselaar wisselbeker. Met deze toernooien wordt het voetbalseizoen afgesloten, totdat eind juli wanneer de trainingen weer beginnen.
Brabants Dagblad, 25 juni 1974.   'Bij de ingekomen stukken van de raad van Veghel bevindt zich een brief van drie inwoners van Zijtaart die opnieuw klagen over autowrakken en oude metalen op het terrein van autohandel M. van de Heijden op een weiland grenzend aan hun eigendom. Ze vragen de raad onmiddellijk maatregelen te nemen. De gemeente heeft de heer Van de Heijden er herhaaldelijk op gewezen dat de wrakken en oude metalen daar niet opgeslagen mogen worden, maar dat heeft nog geen resultaat gehad. Van de Heijden kreeg toestemming een muur van 1,80 hoog bouwen. Volgens de bouwvoorschriften mag een erfafscheiding maar 1 meter hoog zijn en Van de Heijden stelde voor een muur van 3 meter hoog te bouwen. In het belang van beide partijen heeft de gemeente de muur op 1.80 hoog bepaald. De buren klagen dat er geen goede vergunningen zouden zijn, maar die zijn er wel. De benzinepompen staan volgens een verordering van 1968 wel te dicht langs de weg, maar die staan er al sinds 1955 en de gemeente heeft geen bevoegdheid ze terug te laten zetten. De buren verklaren dat Van de Heijden op het weiland een autospuitloods zou willen bouwen. Volgens het bestemmingsplan zou een loods van 35 vierkante meter toegestaan zijn. Het lijkt in Zijtaart een bijzonder moeilijke zaak, nu over en weer beschuldigingen worden geuit. Van de Heijden is in overtreding omdat er wrakken op het terrein liggen en dat vinden de omwonenden geen plezierig gezicht. Van de Heijden wil een muur bouwen, maar daaraan heeft de buurt kennelijk geen behoefte. De gemeente kon onder politiedwang de wrakken van het terrein laten halen, maar met een beetje goede wil van beide partijen kan deze rigoreuze ingreep toch wel voorkomen worden.'

Foto's: collectie Oda Timmers.   1974-06 bedaf a.jpg (330148 bytes)1974-06 bedaf c.jpg (329375 bytes)In juni 1974 brachten de Rakkers een bezoek aan de Vorstenbosche Bergen (Bedaf).

Brabants Dagblad, 19 en 28 juni 1974; Veghelse Courant, 21 juni 1974; foto's uit kranten en BHIC.  De voormalige jongensschool werd verbouwd tot kleuterschool. De metamorfose was zo compleet dat menigeen verklaarde: "Je herkent de school niet meer."Van de oude zesklassige school werd een ruime tweeklassige kleuterschool met een groot speellokaal gemaakt. Op 27 juni 1974 werd de kleuterschool, Het Reigersnestje genoemd, officieel geopend. Piet van de Hurk, voorzitter van het schoolbestuur, wees er tijdens de ceremonie op wat er in de laatste tijd in Zijtaart allemaal verwezenlijk is en tevens wat er nog wacht op verwezenlijking, zoals de weg Corsica en een hartewens: een eigen gymzaal. Burgemeester Van Weegen, die de openingshandeling verrichtte door een gordijntje weg te schuiven voor een tekening van een nest vol jonge reigers, herinnerde aan het feit, dat de kleuterschool zich jarenlang met een noodvoorziening heeft moeten behelpen. Namens de ouders werd een grote poppenkast aangeboden. Tot slot sprak de hoofdleidster van de kleuterscool, zuster Leonilla een dankwoordje. De kleuters droegen met zang, dans en toneel hun steentje bijdragen aan een gezellige start. Na afloop volgde een receptie.'

Veghelse Courant, 21 juni 1974; foto: archief Jong Nederland.   'De meisjes van het KMG zullen dankzij de eervolle derde prijs die zij bij de provinciale wedstrijden in Liempde wisten te behalen deel gaan nemen aan de nationale wedstrijden pp 21, 22 en 23 juni in Grathem. Het team staat onder leiding van Vera Rovers. De zaterdag staat in het teken van sport en kreativiteit. Op zondagmorgen brengt men op de markt te Grathem een groot Middeleeuws gebeuren.'

Veghelse Courant, 28 juni 1974.   De afdelingen KPJ Volkel en Uden organiseerden sportdagen voor de aspiranten en voor de groten. De jongens aspiranten uit Zijtaart haalden in Volkel op 9 juni de volgende prijzen: 1e prijs algemene oefening, 1e prijs piramide bouwen 1e prijs algemeen klassement. Meisjes aspiranten: 6e prijs algemene oefening, 1e prijs marcheren, 5e prijs algemeen klassement. De jongens zullen deelnamen aan de interkring op 14 juli in Schijndel.

Prijzen voor de groten: jongens: 2e prijs algemene oefening, 2e prijs vrije oefening, 1e prijs piramide bouwen, 1e prijs algemeen klassement. Meisjes: 4e prijs algemene oefening, 3e prijs vrije oefening, 5e prijs algemeen klassement. De jongens en meisjes werden ook 1e met de gemengde piramide. Ook werden veel individuele eerste prijzen gehaald.
Veghelse Courant, 7, 14 juni 1974.   Enkele andere aktiviteiten van verenigingen in juni 1974 waren:

De EHBO hield op 10 juni op Zondveld een buitenoefening.

Op 12 juni was de sluiting van het winterseizoen voor de dames van het NKV.

VOW nam in juni afscheid van trainer Joep van de Heijden. De heer Van de Kammen volgt hem op. Marjan van de Ven werd als afgevaardigde van de dames in het bestuur van VOW gekozen.

Op zondag 30 juni organiseerde MC De Jagers een motorcross in op het industrieterrein in Veghel.

Foto's: collectie Martien van Asseldonk.   1974-07-22 02.jpg (209167 bytes)1974-07-25 02.jpg (189042 bytes)

De junioren van Jong Nederland gingen van 20 tot 27 juli 1974 op kamp naar de blokhut in Venraij.

 
Foto's: (tweede) archief Jong Nederland; (rest) Oda Timmers.   1974 Kamp Asten 01.jpg (110813 bytes)1974 Kamp Asten 06.jpg (84840 bytes)1974 Kamp Asten-Heusden h.jpg (214539 bytes)1974 Kamp Asten-Heusden g.jpg (175118 bytes)1974 Kamp Asten-Heusden k.jpg (327883 bytes)

De Rakkers hadden hun kamp van 28 juni tot 3 juli bij de Fam. Renders, Bleekerweg 13, Asten.

 
Foto's: archief Jong Nederland.   1974 KMG Kamp Wanroy 03.jpg (156148 bytes)1974 KMG Kamp Wanroy 15.jpg (131488 bytes)Het KMG ging op kamp naar Wanroy. Thema: Het kunstenaarskamp.

Doc. GAvB.   Andere zomeruitstapjes:

11 juni 1974: met de bejaarden naar Rhenen.
18 juni 1974: met het KVO naar Amsterdam en Volendam.
22 augustus 1974: Met 20 personen van de CAV naar de Ardennen.
30 juli 1974: met de KVO naar Arnhem en Rhenen.
10 september 1974: Kempenbroute met de bejaarden.

Brabants Dagblad, augustus 1974.   De Hoofdingenieur van de Landinrichting in de Provincie Noord-Brabant deelt hierbij mede, dat de ruilverkaveling "St. Oedenrode" thans in voorbereiding wordt genomen. Deez ruilverkaveling wordt globaal begrensd door: de Zuid-Willemsvaart, de ruilverkaveling "Lieshout", het Wilhelminkanaal, het bosgebied van Son en Breugel, de ruilverkaveling "Oirchot-Best", de Dommel tussen Boxtel en St. Michielsgestel en de ruilverkaveling "Het Bossche Broek".

De ruilverkaveling is in gedeelten aangevraagd door verschillende afdelingen van de N.C.B., het hoofdbestuur van de N.C.B., het waterschap De Dommel en een aantal gemeenten. In verband met de voorbereiding is onlangs begonnen met opmetings- en inventarisatiewerkzaamheden. Door personeel van de Cultuurtechnische Dienst, het Staatsbosbeheer en de Grondmij B.V. zullen hiertoe de terreinen betreden moeten worden. Volgens de Ruilverkavelinsgwet van 1954 dienen de grondeigenaren dit te gedogen.
Veghelse Courant, augustus 1974.   'Leden van de Judo Club die geslaagd zijn voor het Judo examen witte band zijn Jan Ketelaars en Pieter Reybroek. Voor het examen judo oranje band zijn geslaagd Tinie Vervoort, Thea van de Velden, Tineke Reijbroek, Adriënne Reijbroek en Theo van den Oever. Deze leerling judoka's werden getraind door assistent trainer Gerard van Zutphen uit Keldonk.'

Oost Brabant, 15 augustus 1974.   'De gebroeders Vissers uit Uden, Mariaheide en Zijtaart bezochten plaats waar hun broer in 1965 werd vermoord.

Het is al weer negen jaar geleden toen de wereld werd opgeschrikt door de moord op 31 missionarissen in Buta in Centraal Afrika. Vooral in Oost Brabant was de verbijstering groot, omdat er ook een aantal mannen uit onze streek het slachtoffer waren geworden. Elk jaar, op 30 mei, vindt er te Hasselt een herdenking plaats voor de gevallen missionarissen. In Hasselt werd ook het plan geboren om een reis te maken naar de plaats waar de moorden plaats vonden. De reis is nu achter de rug en uit onze streek werd de reis mee gemaakt door Frans Vissers uit Uden, door Janus Vissers uit Mariaheide en door Has Vissers uit Zijtaart. Deze laatste was vergezeld van zijn echtgenote Miet en zijn zoon Leo. Er waren ook twee familieleden Kesters uit Naaldwijk en drie familieleden van pater Kuijpers uit België. Deze kleine groep ondernam de hachelijke reis naar Centraal Afrika, om in Buta op de plaats van het misdrijf, een eerste herdenkingsplechtigheid mee te maken.

Toen de familie Vissers hoorde dat er een reis werd georganiseerd naar Buta, besloot men, om de plaats te gaan bezoeken, waar naast de andere missionarissen ook vicaris Willem Vissers werd vermoord. Willem Vissers komt uit het buurtschap de Hoogstraat tussen Mariaheide en Uden. Hij was 55 jaar oud, toen hij nu 9 jaar geleden werd vermoord. De reis zelf was een gigantische onderneming. Het begon allemaal in Brussel, waar het vliegtuig zou vertrekken naar Bangui. In het vliegtuig ontmoette de familie Vissers nog Willem van Dijk uit Volkel, die zijn broers in Bondo ging opzoeken. Van Bangui weer per vliegtuig naar Bangassou. Deze reis werd gemaakt met het presidentiele vliegtuig , het enige wat beschikbaar was. Toen per landrover naar Bondo over een tamelijk goede weg en daarna het laatste stuk Bondo-Buta eveneens per landrover. Bondo Buta was niet meer dan 200 kilometer, maar men had 8 uur nodig, om hobbelend over zeer slechte wegen de plaats van bestemming te bereiken. Als chauffeurs van de landrovers fungeerde paters.

In Buta aan de rivier de Rubi staat een gedenkteken en hier vond de dodenherdenking plaats. Er werd een H. Mis opgedragen en er werd gesproken door Mgr. Basia, de inlandse bisschop, hij was zelf gevangen op de dag van de moord. Hij was een van de laatste, die de Nederlandse en Belgische missionarissen had gezien.  Hij kon zijn tranen ook nu niet bedwingen. “Hier heeft het bloed van Uw familieleden gevloeid”, sprak hij, “het is niet tevergeefs geweest”.  Mevrouw Vissers legde bloemen op het gedenkteken. Het was een ontroerende plechtigheid, die ook werd bijgewoond door de hele christelijke gemeenschap van Buta.  Mevrouw Miet Vissers uit Zijtaart kon alleen maar vertellen hoe vriendelijk en lief de mensen van Buta voor hen waren. Zij bewaart samen met haar man, de broers van haar man en haar zoon de herinnering aan een pelgrimstocht naar een rustige mooie plek in Afrika, waar 9 jaar geleden 31 missionarissen werden vermoord door een stel heethoofden.

De afstand hemelsbreed is van Zijtaart naar Buta ongeveer 8.000 kilometer. Het was een reis om nooit te vergeten. Mevrouw Miet Vissers weet nog alle details en vooral de 200 erbarmelijke landrover-kilometers, die 8 uur duurden, zal ze nooit vergeten. Ze waren blij de grens van en naar Zaïre over te zijn. Het kosten hun een filmcamera en bijna een paar verrekijkers. Ook de paspoorten moesten voor de duur van hun verblijf worden in geleverd. Het was geen safaritocht naar Afrika zoals reisbureaus die propageren. Het was een groot avontuur. Zo had men ook in de papieren van zoon Leo Vissers vermeld, dat hij missionaris was en vooral dat laatste bespaarde een aantal moeilijkheden en vragen. De pelgrims zijn nu allemaal weer veilig thuis.

Frans Vissers (71 jaar) is weer in Uden, Janus Vissers  (67 jaar) weer in Mariaheide en Has Vissers (62 jaar) met zijn vrouw (55 jaar) en hun zoon Leo (31 jaar) weer in Zijtaart. Overigens in Zaïre zal men nog lang herinneren aan Frans Vissers. Hij had zijn klompen meegenomen en deze droeg hij dagelijks tot vermaak en bewondering van de Afrikanen.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 2 september 1974.   Op 2 september 1974 vergaderde het kerkbestuur met de parochieraad. Is er nog wel behoefte aan een parochieraad? Besloten werd om die tijdelijk op te heffen. In de toekomst kan het kerkbestuur eventueel met ad hoc comitées werken.

Ook overlegt men over de strook grond tussen de kleuterschool (voormalige jongensschool) en de pastorie. De gemeente wil die kopen voor het symbolisch bedrag van f 1,--. De gemeente argumenteerde dat zij die strook dan zal beplanten en onderhouden. Het kerkbestuur voelt daar niets voor en zal de R.K. Stichting Onderwijsbelangen vragen of zij de strook niet kan onderhouden.

Jubileumboek 90 jaar fanfare, 24.   Cor Mollen treed terug uit het hoofdbestuur van de fanfare, waarvan hij vanaf 1967 deel uitmaakte.

Mededeling C. Mollen d.d. 22 februari 2007.   In 1974 werd meester Cor Mollen bestuurslid van de Stichting Zijtaarts Belang.

Mededeling van Jan van den Oever op 30 november 2007.   Na de zomer van 1974 werd Jan van den Oever sportleider bij de jongens van de KPJ. Hij volgde Theo van Eerd op.

Veghelse Courant, 13 september 1974.   Op het kringconcours in Veghel op 8 september behaalde behaalde rijvereniging St. Gregorius uit Zijtaart een prachtige overwinning met het viertal in klasse midden. Ook het dagkampioenschap was voor Zijtaart die de wisselbeker voor de 2de keer in bezit nam. De resultaten waren verder als volgt: individueel dressuur 1e prijs: A. van de Heijden met Haldina, 1e prijs: Cor Coppens met Jalaska, 2e prijs: Theo van Zutphen met Zilvestra, 4e prijs: Harry van Berkel met Gondalina. Verder haalde Cor Coppens een 3e prijs met springen in klasse L.

Foto's: collectie Martien van Asseldonk.   Op 7 september namen leiders en leidsters van Jong Nederland deel aan de kaderschouw in Berg en Dal, met als thema 'Ludiek'.


Brabants Dagblad, 24 augustus en 27 september 1974.; foto's: archief Jong Nederland.   1974-09-21 01.jpg (189100 bytes)'Tien jaar Rakkers, onder dat motto vierde Zijtaart op 21 en 22 september 1974 bescheiden feest. De Rakkergroep in Zijtaart is in die 10 jaar bijzonder aangeslagen, en heeft alle sympathie van de bevolking. Het is een bijzonder goede vereniging, zeker als men bedenkt dat een der eerste leidsters, Oda Timmers, nog steeds een actieve en geziene figuur bij de Rakkers is. Een Rakker van 1964 fungeert nu als leider bij Jong Nederland.

De viering begon op zaterdagmiddag met een balonnenwedstrijd. Alle kleuters namen daar aan deel. Van 4 tot 6 was er een receptie. Op zondagmorgen was er een mis. De verschillende gebeden werden door de Rakkers zelf verzorgd. Voor de foto-oriëntatietocht 's middags was maar weinig belangstelling.'

Veghelse Courant, 4 oktober 1974; foto's: collectie Martien van Asseldonk.   'Twee vendels van Jong Nederland namen op 29 september deel aan de sportwedstrijden in St. Michielsgestel om de titel 'Sportteam van het jaar'. In de leeftijdsgroep 12-13 jaar wist Arnoud van Asseldonk met zijn vendel beslag te leggen op een zeer eervolle tweede plaats met raambal en centerbal. De finale werd verloren van Neerkant. In de leeftijdsgroep 14-15 jarigen wist Christ van de Ven met zijn vendel een vierde plaats te bemachtigen. Hier waren volleybal en centerbal de aangewezen sporten. Bij centerbal kwamen onze jongens zegevierend uit de strijd, maar bij volleybal moesten zij door het ontbreken van een goede trainingszaal (waar blijft de gymzaal in Zijtaart) enkele wedstrijden verliezen.'

Veghelse Courant, 13 en 20 september en 4 oktober 1974.   Enkele andere aktiviteiten van verenigingen in september 1974 waren:

In de week van 15-22 september hielde de EHBO haar jaarlijkse pleisteraktie.

Op woensdag 25 september was er weer kienen voor de Carnavalsvereniging. In de wintermaanden is dat elke woensdag in zaal Ketelaars.

Op zondag 22 september organiseerde het Oranje-comité het jaarlijkse uitsapje voor de zusters.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 2 oktober 1974.   De KPJ maakt bezwaar tegen een schrijven van kerkbestuur van 16 september 1974 over ander andere het opknappen van de lekkages aan het verenigingsgebouw. Hierover zal met Bart van de Linden overlegd worden. De KPJ zal zelf moeten kijken wat de lekkages zijn en dat aan het kerkbestuur door moeten geven.

Veghelse Courant, 7 oktober 1974.   'Op donderdagavond 3 oktober 1974 hield de KPJ Zijtaart een najaarsvergadering bij C. Ketelaars. De opkomst van onze leden was wat matig, maar dat scheen het vuur onder de gelederen alleen maar aan te wakkeren, er is namelijk veel gepraat. Er zijn twee nieuwe bestuursleden gekozen met de meerderheid van stemmen, n.l.: Nellie van Eerdt en Jan van Erp. (..) Ad bekkers stelde zich herkiesbaar en werd opnieuw gekozen. (..) Mari Pennings trad uit het bestuur, maar zal wel werkzaam blijven in de KPJ. (..) Dan hebben we voor het komende seizoen de beschikking over twee ruimtes: het verenigingsgebouw en de noodkleuterschool, we zitten dus voor de komende winter onder de pannen. Er zal weer flink gesport worden en ook de culturele groep van de aspiranten en de groten zal spoedig weer beginnen.'

Veghelse Courant, 21 oktober 1974.   Op maandag 21 oktober verzorgde het Productschap Groente en Fruit een voorlichtingsavond in zaal Versantvoort. Er werd voorlichting gegeven over groente en fruit door een voedingsdeskundig. Er werd een kleurenfilm vertoond. Iedereen boven de 14 jaar was welkom.

Brabants Dagblad, 31 oktober, 1 en 4 november 1975.   'In café Versantvoort ging op 31 oktober de wereldrecordpoging tafelvoetbal van start. Donderdagmiddag om 13.30 uur bracht wethouder Schilder het balletje voor de eerste keer in het spel. Gesterkt door fruit en frisdrank hopen de vier spelers het spel tot zaterdag 20.00 uur vol te houden. Het huidige record van eeen viertal uit Beringen staat op 52 uur. Tinie van Sleeuwen, Jan Coppens en Ties van de Braak uit Zijtaart, geassisteerd door Jan Heerkens uit Mariaheide zijn vastbesloten het record op 55 uur te brengen. Er wordt telkens twee uur gespeeld en 10 minuten gerust. In de zaal staat een bus waarin men aanmoedigingspremies kwijt kan, die zijn bestemd voor de fanfare. Er is medische begeleiding aanwezig.'

'Met een zucht van verlichting en een hart barstens vol vreugde heeft het Zijtaartse viertal zaterdagavond om 8 uur van de tafelvoetbaltafel afscheid genomen, na 55 uur de poppetjes aan het dansen te hebben gehouden. Het was gelukt. Een oorverdovend gejuich barstte los nadat om 8 uur een luid belgerinkel het einde van de recordpoging aankondigde.'

Veghelse Courant, 15 november 1974.   Om elf minuten over half elf werd tijdens het elf-elf bal in zaal Ketelaars, door Prins Harry I de nieuwe miss bekend gemaakt en wel Marij Habraken. Tijdens het bal werd er eerst nog onder dankzegging afscheid genomen van de vorige Miss Truus Hooymans.De 18 dansmariekes groot en klein onder leiding van mevrouw Vesters dansten op deze avond voor het eerst op de muziek van de Boerenkapel De Boemelaars. En dit eerste optreden werd tevens een groot succes.

Tijdens deze avond werd voor het eerst een onderscheiding uitgereikt in de orde van de biertappers. Jan van de Putten was op deze avond precies 12 1/2 jaar ober in deze zaal, Carnaval 1974-1975 werd op deze avond goed ingezet. Verder werkten nog mee het bekende orkest de "Green Stars" ende Raad van Elf in een geheel nieuw costuum.
Veghelse Courant, 22 november 1974.   Op 15 november trouwden Annie Brugmans en Wim van Tiel. Beiden zijn ze vele jaren aktief geest in de KPJ. Annie was 9 ½ jaar bij de sportclub, waarvan 6 ½ jaar als leidster. Ze zat 3 jaar in het bestuur van de KPJ Zijtaart.

Doc. GAvB.   18 november 1974: 'Voor het eerste jaar geen boerengezinsdag, maar een ontspanningsavond'.

Veghelse Courant, 8, 15 en 22 november 1974.   Enkele andere aktiviteiten van vereningen in november 1974 waren:

Het Oranje-Comité hield een collecte voor Sinterklaas.

De CAV had haar jaarvergadering op 11 november.

Op 11 november om elf minuten over elf werd door Prins Harry I in zaal Ketelaars de nieuwe miss bekend gemaakt en wel Marij Habraken. Er werd afscheid genomen van de vorige miss Truus Hooijmans.

Jong Nederland koos als nieuwe vendelleiders: Chris van de Ven, Aard van Hoof en Antoon van Erp. Ze kregen ieder de leiding over een team van 5 jongens, en bespraken geregeld in samenwerking met de staf de programma's.

Op woensdag 27 november was er het kinderfeestje van de kinderen van de leden van het NKV, om half 2 in de aula van de Edith-Steinschool.

De supportersclub van de fanfare organiseerde op 24 november een St. Nicolaasaktie. Op verzoek kwamen ze verkleed op huisbezoek

Op 29 november was er een dropping voor alle leden van het NKV.

De collecte van het Nationaal Jeugdfonds bracht in Zijtaart f 324,43 op.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5823, collectie De Visser, Veghelse Courant 12 november 1974.   Afgelopen zondag werd St. Nicolaas op grootse wijze door de Zijtaartse gemeenschap ingehaald. Om 2 uur werd de Sint op Doornhoek afgehaald door de Fanfare St. Cecilia en het besuur van het Oranje Comité. In het centrum werd de Sint welkom geheten door de voorzitter van het Oranje Comité, de Heer Nieuwkamp. St. Nicolaas feliciteerde de Zijtaartse gemeenschap met de onlangs tot stand gekomen verbeteringen van de Edith-Steinschool en de kleuterschool “Het Reigersnestje”. Hij vroeg de jeugd met nadruk de mooie aanplant te eerbiedigen. De Sint feliciteerde de tafelvoetbal kampioenen en spoorde de Zijtaartse gemeenschap aan om te blijven ijveren voor een spoedige totstandkoming van een gymzaal. In zaal Versantvoort was de sint de gast van de kleuters van ‘Het Reigersnestje”. Na afloop bracht St. Nicolaas een bezoek bij de zieke en bejaarde zusters in het klooster.

 
Foto's: archief Jong Nederland.   Op 2 december 1974 hadden de leden van Jong Nederland, de Rakkers en het KMG een gezamenlijke sinterklaasviering.

Brabants Dagblad, 24 december 1974.   Dit jaar werd voor de tweede keer de ervenwedstrijd gehouden. De wedstrijd is vooral bedoeld om de boeren te stimuleeren hun erf goed schoon te houden. Winnaarwerd de familie Donkers in Mariaheide, tweede werd de familie Jan van Boxmeer in Zijtaart.
Veghelse Courant, 13 december 1974.   De leden van de KPJ gingen in december suikerbieten uitdoen bij een landbouwer in Zijtaart. Zij hoopten hier een grote dienst te bewijzen tegen een kleine beloning.

De culturele groep van de aspiranten nam op 21 december deel aan de culturele dag in Boekel.

Op zaterdag 14 december 1974 had de KPJ in Zijtaart een uitwisseling met Vierlingsbeek.

De carnavalsvereniging De Reigers organiseert op 26 december Tweede Kerstdag een kienavond in zaal Ketelaars aanvang 20.00 uur. Prachtige prijzen zijn hier te verdienen met als hoofdprijs een half varken.
 
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads