Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1971

Het polygoon jaaroverzicht


Notulen vergaderingen kerkbestuur, 11 januari 1971.   De Boerenleenbank wil grond van het kerkbestuur kopen, gelegen naast de jongensschool. Gezien de ligging wordt een voor de kerk gunstige prijs gevraagd.

Foto's: collectie Evert Bosch.   Dees Durink werd in 1971 voor het derde opeenvolgende jaar Prins Carnaval, Prins Desiree III.

Veghelse Courant, 18 december 1970.   'Op 16 januari 1971 zal het jaarlijks concert voor de donateurs worden gegeven met medewerking van de gitaarclub, het gemengd koor en de jeugd-fanfare. Op 19 januari zal een vergadering worden gehouden om te komen tot de oprichting van een supportersclub. Men heeft gemeend een beroep te moeten doen op alle dames van Zijtaart; het mannelijk geslacht is toch al zo zwaar vertegenwoordigd in St. Cecilia.'

Doc. GAvB.   22 januari 1971: "Overleden Jan van Asseldonk, 23 jaar, verloofd, gestikt in de champignonkwekerij Zijtaart."

 
Gesprek met Theo van Rijbroek op 1-1-2011   Theo Reibroek: “Ik waar op ons land bij ome Hein aan het groen plukke, doar waar van Tiel nou woont. Toen hurde ik ‘t. Dè jullije Jan verongelukt waar. En da jullieje vadder ‘m gevonden had in de champignonkwekerij. Die had ’t anders nog weit geschupt, die waar ondernemend. Die zag ik wel eens bij jullie in binnenveld mi twee pèerd ploege. Dat goa veel sneller en hendiger en veel rechtere voren krijgde dan. Aan de andere kant van de loop moest ik het me één pèrd doen. Ooit, dan buurte we wa, zo over de loop."

 
Herinnering Martien van Asseldonk 9-1-2011   Ben Coppens verteld me (mva) enkele jaren geleden: “Ik was op mijn werk en mijn baas riep me bij me. “Ken je Jan van Asseldonk, van die champignonkwekerij in Zijtaart?” Ik zeg: “Ja, daar heb ik gisteravond nog aan de waterleiding gewerkt.” “Nou, die is dood, die is vanmorgen in die kwekerij verongelukt.” Ik was volledig van slag, dat zag mijn baas wel, en die liet me toen naar huis gaan.”

 
Notulen vergaderingen kerkbestuur, 15 februari 1971.   Uitvoerig wordt in een vergadering van het kerkbestuur gesproken over de lange afwezigheid van meester Van Eerd door zijn ziekte. Een goed en regelmatig onderwijs voor de kinderen moet voorop staan. Er zijn steeds wisselende leerkrachten. Het kerkbestuur besluit om het A.B.P. te Heerlen te vragen om meester van Eerd te keuren om zekerheid te krijgen over de vraag of hij nog ooit les zal kunnen geven.

Foto's: collectie Oda Timmers.   1971 Carnaval b.jpg (194403 bytes)1971 Carnaval c.jpg (204961 bytes)1971 Carnaval e.jpg (228527 bytes)
De Rakkers van Jong Nederland vierden carnaval in de gildehal.

De Reigerkrant, 1997; Veghelse Courant, 22 januari en 12 februari  1971; foto's boven: collectie Mari Brugmans. Onder: Oda Timmers.   1971 Feb carnaval.jpg (100858 bytes)

De naam van de carnavalclub werd per 1 januari 1971 veranderd van 'De Dikbuiken', in 'De Reigers'. Op 19 februari was er een carnavalsavond voor de ouden van dagen in de tot 'Reigersnest' omgedoopte zaal Ketelaars. Op dinsdagmiddag was er een kindercarnaval in zaal Ketelaars. Om 5 uur die dag bracht de Prins met zijn gevolg een bezoek aan het klooster. De optocht werd op 20 februari gehouden. De carnavalsoptocht vertrok vanaf het kerkplein, trok naar Zondveld, draaide om bij café A. van de Sanden, trok door de Pastoor Clercxstraat tot aan het kanaal, weer terug, en via de Kampenstraat (nu Kapitein Klapwijkstraat), Keslaerstraat en Reibroekstraat naar het kerkplein.Brabants Dagblad 11 maart 1971.   'De Stichting Zijtaarts Belang hield in maart 1971 haar voorjaarsbijeenkomst. Evert Bosch werd gekozen tot voorzitter, Jan van de Tillaart tot vice-voorzitter en Jan van de Ven tot secretaris. Men praatte over de onderwijzerswoning in Zijtaart. Deze kwestie werd aangesneden door Graard van Boxmeer. De exploitatie van de woning kost de Stichting veel geld. De leden van de Stichting vinden het verhuren van een onderwijerswoning geen taak van de Stichting.' In mei 1971 werd de woning verkocht aan meester Cor Mollen.

'Tijdens de voorjaarsbijeenkomst werd gepraat over het plaatsen van een telefooncel op Zijtaart. De PTT heeft daar geen bezwaar tegen op voorwaarde dat de gemeente de kosten voor haar rekening neemt. Binnenkort zal een comité worden samengesteld die de viering van het honderdjarig bestaan van de parochie Zijtaart gaat voorbereiden in samenwerking met de bestaande werkgroep van de stichting.'

Notulen vergaderingen kerkbestuur met het koor, op 12 maart 1971.   De parochianen wordt gevraagd iets meer in de offerschaal te werpen om zo de dirigent voor de zaterdagmissen te kunnen betalen. Het kerkbestuur dringt er op aan om een gemengd koor te vormen met één bestuur. Dat wordt door de besturen van het dames- en het herenkoor toegezegd.

Veghelse Courant, 12 maart 1971; Jubileumboek 90 jaar fanfare, 24.   'Jaarvergadering van de fanfare. De voorzitters van het hoofd- en dagelijks bestuur, Gerard van de Rijt en Gerard van de Ven, werden met grote meerderheid herkozen, zowel als Harry Bolk en Adriaan van de Tillaart. Albert van Zutphen werd benoemd tot adjunkt dirigent, in plaats van zijn vader die meende te moeten bedanken. De contributie werd verdubbeld. Kritiek was er op het uittrekken naar buiten. Het corps kon zich nog beter presenteren, maar men verwonderde er zich ook over dat men in Zijtaart maar meende dat de fanfare maar moest aantreden, terwijl blijkbaar niemand zich realiseerde welke kosten en problemen dit met zich meebrengt.' Harry Bolk verschuift van het hoodbestuur naar het gewone bestuur en Jas van de Tillart verschuift de andere kant op.

Eerste foto: archief Jong Nederland; de andere foto's zijn van Oda Timmers.   1971-03-15 Oudermiddag a.jpg (193744 bytes)1971-03-15 Oudermiddag b.jpg (288852 bytes)
De Rakkers van Jong Nederland hielden op 15 maart 1971 een ouderavond.

Foto: archief Jong Nderland. De derde foto komt uit de collectie van Oda Timmers.  
Op 16 maart 1971 namen Jo van de Hurk en Thea Timmers afscheid als leidsters van het KMG.

Thea trouwde op 29 april 1971 (linkse twee fot''s) en Jo op 25 juni 1971 (rechtse foto).

Notulen vgaderingen kerkbestuur, 18 maart 1971.   De inspekteur stelt aan het kerkbestuur voor om meester Van Eerd te laten keuren. Als de jongensschool per 1 augustus 1971 opgeheven wordt, dan komt hij op wachtgeld.

Veghelse Courant, 19 maart 1971.   'Voor de eerste keer in de geschiedenis van de fanfare stond de supportersclub klaar om de fanfare te ontvangen bij een thuiskomst. De Fortissimo's  brachten een klinkende serenade. Het KRO muziekfeest op 14 maart in De Lievekamp in Oss had ook duidelijk gemaakt dat de fanfare te zeer verjongd is om in de hoogste regionen de toon aan te geven.'

Veghelse Courant, 12 maart 1971.   Op 28 maart 1971 zal deken Camps in Zijtaart komen preken, om het bezoek in te leiden van de heer Geurts, moderator van het Mgr. Zwijssencollege in Veghel. Deze zal op 29 maart in zaal Jachtrust een inleiding houden over aktuele geloofsproblemen. Aan de hand van enige praktijkgevallen zal hij het hebben over het gaan naar de kerk op zondag, het gezag van de paus, ouders en kinderen. Na de inleiding is er de mogelijkheid om vragen te stellen.'

Veghelse Courant, 22 januari , 26 februari, 12 maart, 19 maart en 9 april 1971; doc GavB.   Enkele andere aktiviteiten van verenigingen gedurende maart 1971 waren:

3 maart 1971: dropping voor de leden van het NKV.

3 maart 1971: De KVO had een uitwisseling met de afdeling Nuland.

19 maart 1971: Op deze vrijdag hielden de afdelingen van de KPJ van Zijtaart en Ommel samen een dropping, vertrek vanuit Zijtaart. Ook niet-leden waren welkom.

24 maart 1971: Op deze zondagmorgen was er een kontaktbijeenkomst in zaal Ketelaars voor de leidsters en leiders van het KMG en Jong Nederland. Er werd gesproken worden over de nieuwe subsidieregeling van de gemeente, de ouderavonden en samenwerking tussen het KMG en Jong Nederland.

26 maart 1971: Voor de damesleden van het KNV werd er in zaal Versantvoort een lezing gehouden over moderne stoffen.

27 maart 1971: "Onderling Vermaak" organiseret een groot rik- en barakconcours in zaal Ketelaars. Aanvang 20.00 uur. Prachtige prijzen..

27 maart 1971: de kring Uden van de KPJ organiseerde weer de jaarlijkse culturele dag in Boekel.

Veghelse Courant, 9 april 1971.   Op 5 april slaagden voor het EHBO diploma: Petra van Bakel, Rickie van de Linden, Maria Verbakel, Ardie van de Tillaart, Diny Pepers, Annie van de Ven, Ans van Boxmeer, Gemma Munsters, de heren van Zutphen, van de Ven en Van de Broek.
Doc. GAvB.   De hoofdleiding van het gas werd in april 1971 tot Pater Vervoortstraat 18 doorgetrokken.

Veghelse Courant, 16 april 1971.   Op koninginnendag organiseerde het Oranje-comité met het onderwijzend personeel volksspelen. De KPJ werd gevraagd worden om 's middags vier handbalwedstrijden te organiseren voor de grotere jeugd. Om half vier volgde een gekostumeerde voetbalwedstrijd op het VOW-terrein voor personen van 40 tot 60 jaar.

Veghelse Courant, 12 maart, 2 april, 9april, 16 april,  1971

 

  Enkele andere aktiviteiten van verenigingen in april 1971:

Op 1 april 1971 hield de NKV in zaal Ketelaars haar jaarvergadering. De heer Van Zutphen werd herkozen als voorzitter. Na afloop was er een rikconcours.

De suportersclub van de fanfare organiseerde op tweede Paasdag een oriëntatierit voor auto's.

Op woensdag 21 april bezocht het KVP reclame-corso Zijtaart.

In zaal Ketelaars worden een viertal kienavonden georganiseerd ten bate van de Zijtaartse verenigingen. Aanvang 20.00 uur. Er zijn prachtige prijzen te winnen,

Het aspirantenteam van de KPJ Zijtaart kwalificeerde zich op een handbaltoernooi in Erp voor de finale. Deze werd op 12 april in de sporthal van Erp gehouden.

Vanaf 14 april werden er in zaal Ketelaars vier kienavonden worden gehouden ten bate van de Zijtaartse verenigingen.

Veghelse Courant, 14 mei 1971. 'De Zijtaartse Rakker van Jong Nederland hebben op zaterdag 8 mei de tweede prijs behaald in een toernooi voor Rakkers dat in Zeeland werd georganiseerd door de districtsleiding van Jong Nederland van het Land van Cuijk en van Veghel. De andere deelnemende verenigingen waren Dinther, Erp, Uden, Zeeland en Zijtaart.'

Veghelse Courant, 14 mei 1971.   'De Stichting Zijtaarts Belang heeft besloten om kontakt op te nemen met de gemeente Veghel over het plaatsen van een telefooncel in Zijtaart en over het nemen van maatregelen voor enkele gevaarlijke kruisingen met de Pastoor Clercxstraat. Ook een zebrapad bij de scholen is dringend gewensd. De noodzaak van een speelweide bleek overduidelijk. Er zal een voorlopig bestuur van een wijkvereniging worden gevormd die nadere plannen zal uitwerken.'

Brabants Dagblad, 12 en 18 mei 1971.   'De sportclub van de KPJ vierde op zaterdag 15 mei 1971 haar 25-jarig bestaan. Vanaf 18.30 werd een receptie gehouden in zaal Ketelaars, waarna een reünie en feest. De aspirantleden demonstreerden het bouwen van een pyramide en fanfare St. Cecilia bracht een serenade. Op de feestavond voor leden en oud-leden trad het dansorkest After Five uit Deurne op. Hendrik van Kessel (voorzitter) en Joke Rooijakkers hebben een aspirantrengroep opgericht, gevormd door jongens van 12 tot 16 jaar. Deze groep houdt zich voornamelijk bezig met atletiek en handbal. Trainer Theo van Eert leidde de aspiranten onlangs naar de top van de kring Uden. Ook de meisjessportclub onder leiding van Annie Brugmans wordt steeds aktiever. Als er interesse is, wil het bestuur ook een aspirantenclub voor meisjes oprichten. Men kan zich daarvoor opgeven bij mejuffrouw Sjan van Eert, Kreijtenburg 13. De drie wekelijkse trainingsavonden worden nu gehouden in het verenigingsgebouw dat totaal niet geschikt is voor deze aktiviteiten. Er zijn geen kleedruimten en geen toiletten. Het bouwen van een gymzaal is volgens het bestuur van de KPJ de enige goede oplossing. Om voor de aspiranten atletiekmaterialen te kunnen aanschaffen hield de KPJ onlangs een loterij.'

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 21 mei 1971.   Het kerkbestuur bespreekt de viering van het 100-jarig bestaan van de parochie in 1972. Jan van de Ven vraagt de heer Coolen, dirigent van het gemengd koor, over de uitzending van een H. Mis via radio of televisie. Jan van de Ven zal de KRO aanschrijven. Bisschop Bluijssen zou dan de Mis op kunnen dragen. Wim van Hoof zal namens het kerkbestuur in het comité 100-jarig bestaan parochie Zijtaart plaats nemen.

Ton Rietbergen van de Stichting Zijtaarts Belang vraagt wat het kerkbestuur van plan is met het verenigingsgebouw. Piet van de Hurk, lid van het kerkbestuur, is er persé op tegen dat de kerk nog onkosten maakt aan dat gebouw, want de financiële situatie laat dat niet toe. Misschien moet het in de toekomst wel verkocht worden. De Stichting zou het verenigingsgebouw graag opknappen om zodoende meer geschikte vergaderruimte te krijgen. Piet van de Hurk is van mening dat er eerst een nieuwe gymzaal moet komen, voordat er iets kan gebeuren met het verenigingsgebouw.

Veghelse Courant, 21 mei 1971.   'Op 23, 24 en 25 mei 1971 was er weer de jaarlijkse kermis, georganiseerd door het Oranje-comité. Aanwezig waren onder andere een auto-scooter, schiettent, balco rotor, draaimolen en diverse kramerijen. De fanfare hield op kermismaandag weer de jaarlijkse muzikale wandeling, terwijl het bekende voetbalelftal van Koninginnendag om half zeven een voetbalwedstrijd zal spelen op het VOW terrein.'

Veghelse Courant, 28 mei 1971.   'Sedert 26 oktober 1970 bestond er bij wijze van proef een beperkte busdienst Veghel – Zijtaart vice versa. Deze proef gold tot 23 mei 1971. Uit een door de BBA verstrekt overzicht is gebleken dat gemiddeld nog geen twee personen per rit werden vervoerd. In de zomermaanden zal dit aantal volgens de BBA waarschijnlijk nog geringer worden. Gezien de minimale belangstelling kan de proef als niet geslaagd worden beschouwd en is er met ingang van 23 mei 1971 geen geregelde busverbinding meer tussen Veghel en Zijtaart.

Veghelse Courant, 28 mei 1971.   'Theo van Eert presteerde het om met zijn aspiranten op alle onderdelen van de eerste sportdag in Boerdonk de hoogste eer in de wacht te slepen. Een grote voorsprong op punten verkregen zij op hun naaste concurenten bij onderdelen als pyramidebouw en muziekoefening. Drie grote bekers zijn nu al het bewijs van hun allereerst succesvol optreden.'

Veghelse Courant, 30 april, 14, 21 en 28 mei 1971.   Enkele andere aktiviteiten van verenigingen in mei 1971 waren:

Op zondag 16 mei organiseerde de carnavalsvereniging De Reigers een grote oriëntatierit voor auto's en scooters.

Op 1 mei nam een volksdansgroep van de Zijtaartse KPJ deel aan de interkring kulturele dag in Tilburg. Ze hadden eerder de eerste prijs gewonnen op de kulturele dag in Boekel.

De kaartavonden voor het Zorgenkind in zaal Ketelaars waren een groot succes geworden.

De Rakkers van Jong Nederland wisten een eervolle tweede plaats te bemachtigen op het rakkertoernooi van het district in Zeeland en wonnen een prachtige beker.

Onder het motto 'Ken Uw Eigen Dorp', organiseerde de vrouwenbeweging van het NKV op 9 juni een oriëntatietocht per fiets.

Op 22 en 23 mei was er het districtstoernooi van Jong Nederland in Eerde. Het tournooi begon op zaterdagmiddag om 14.30 uur beginnen met het opzetten van tenten, waarna om 16.00 uur de sportwedstrijden begonnen. Na een H. Mis was er 's avonds een film. Op zondagmorgen was er een tocht met verrassingen, en om 13.30 uur volgde de prijsuitreiking.

Veghelse Courant, 28 mei, 11 en 25 juni 1971; Brabants Dagblad, 8 juni 1971.   Zijtaart had op 4 en 5 juni veel succes op het provinciaal toernooi voor junioren Vught. Zijtaart behaalde een tweede en derde plaats. De teams namen op 25, 26 en 27 juni deel aan de nationale kampioenschappen. Bij het provinciaal toernooi voor senioren in Breda werd Zijtaart tweede.

Veghelse Courant, 28 mei 1971.   De Stichting Zijtaarts Belang organiseerde op maandag 14 juni een vergadering met de verschillende verenigingen om een comité op te richten ter voorbereiding van het 100-jarig bestaan van de parochie in mei 1972.

Doc. GAvB.   20 juni 1971: "Willem van de Donk doodgereden op de kruising bij J. van Zutphen, Biezen, 67 jaar."

Veghelse Courant, 4 juni 1971   Aanstaande zaterdag 19 juni komt de KPJ wederom bij U aan huis om oud papier op te halen.

Veghelse Courant, 25 juni en 9 juli 1971.   'De fanfare trad op 4 juli op in het Limburgse Grijze-Grubbe. Doel was om niet te degraderen. In grijze Grubbe werd een mooie tweede prijs gehaald. Voor wat de jonge supportersclub onder leiding van de heer Van de Biggelaar presteerde 'petje af'. Het pleintje zag zwart van het volk. De fanfare trok eerst voorafgegaan door de fanfare Echo der Bergen vanaf Zondveld naar Zijtaart. Een bliksemaktie bracht f 280 op een eerder was al duizend gulden gespaard, die de fanfare werd aangeboden. De heer Nieuwkamp sprak namens het Oranje-comité en bood ook een geldelijke bijdrage aan. De pastoor sloot de rij en sprak zijn waardering uit namens de hele gemeenschap. In het late uur moest de voorzitter naar woorden zoeken, zo verstomd had hij gestaan van deze huldiging, het overtrof alle verwachtingen. Zijtaart had zich vriend van de fanfare getoond.'

Brabants Dagblad, 12 juli 1971; Veghelse Courant, 9 en 16 juli 1971.   'Pietje van Zutphen werd op zaterdag 10 juli gehuldigd omdat hij 50 jaar lang de fanfare trouw gediend heeft. Om half 8 werd hij door het corps afgehaald. In zaal Versantvoort werd 'Pietje' gehuldigd door pastoor A. Verstijnen namens de parochie, door wethouder M. de Gouw namens de gemeente, door de heer Onk namens harmonie Frisselstein (zie foto), en namens de heer Van Dam namens fanfare Echo der Bergen. Alle personen hadden waardering voor het vele werk dat Piet verzet heeft voor de fanfare. De secretaris de RK bond voor muziekgezelschappen was door ziekte verhinderd. "Zonder die grote mannen voel ik me ook beter op mijn gemak," zei de jubilaris. De fanfare bood hem een cadeau aan en stelde hem ten voorbeeld aan de jeugd. Met deze wilskracht en zulke liefde voor de muziek zou St. Cecilia het nog ver brengen.'

Brabants Dagblad, 14 juli 1971.   'De aspiranten van de KPJ afdeling Zijtaart werden op zondag 11 juli kampioen in het algemeen klassement op de interkringsportwedstrijden te Hapert. Coach Theo van Eert leidde zijn pupillen via de eerste prijs bij het bouwen van pyramides, de 1ste en 3de prijs bij het hoogspringen (door Bert en Piet van der Linden) en een 3de prijs bij de finale 80 meter hardlopen (Ben van der Linden) naar de hoogste plaats op het erepodium. Terug in Zijtaart werden de jeugdige sporters verwelkomd door de fanfare, waarna de traditionele mars door het dorp werd gemaakt.'

Foto: collectie Martien van Asseldonk.   Foto gemaakt tijdens een sportdag van de KPJ in juli 1971.

Informatie en foto: Martien van Asseldonk   Eind 1970, tijdens de jaarvergadering van de KPJ had Broer van de Tillaart voorgesteld om met de aspiranten (opegricht in 1970) ook op kamp te gaan. Dat voorstel werd aangenomen, en in de zomer van 1971 gingen de aspiranten jongens voor het eerst op kamp en wel naar Lommel in Belgie.

Foto's: collecties Martien van Asseldonk (linkse twee) en Mari Brugmans (rechtse drie).  De junioren (in de blokhut) en de senioren (in tenten) gingen in 1971 op kamp naar Venraij.

 
Linkse foto: archief Jong Nederland; de andere foto's: Oda Timmers   1971 kamp Somerenheide h.jpg (294129 bytes)1971 kamp Somerenheide j.jpg (226863 bytes)1971 kamp Somerenheide q.jpg (282982 bytes)
De Rakkers gingen op kamp naar Somerenheide.

 
Foto's: archief Jong Nederland.   De seniorengroep van het KMG ging in 1971 op kamp naar IJsselstein.

 
Foto's: archief Jong Nederland.   De juniorengroep van het KMG ging op kamp naar Son.

Brabants Dagblad, 17 juli 1971   Morgen zal pater De Koning in Zijtaart zijn dertigjarig priestefeest vieren en tegelijk het feit herdenken dat hij 25 jaar als missionaris werkzaam is. Pater "Toon" De Koning is onlangs teruggekeerd van zijn standplaats Banka-Billiton in Indonesie en geniet nu ten huize van zijn zus (Drieka de Koning, vrouw van Ties van Bakel) in Zijtaart van zijn verlof. Hij denkt in november weer terug te keren naar zijn missiegebied.

Het 30-jarig priesterfeest van pater De Koning zal zondag plechtig worden gevierd met een Hoogmis om 9.45 uur, opgedragen door de jubilaris zelf. Na deze H. Mis uit dankbaarheid zal de fanfare St. Cecilia een aubade brengen ten huize van de heer Van Bakel in de Keslaerstraat 14, het vakantieadres van de pater. Voor kennissen en belangstellenden zal er van 16 tot 17 uur op voornoemd adres een receptie worden gehouden,

Pater De Koning werd op 20 juli 1916 in Zijtaart geboren en volgde, na de lagere school in Zijtaart te hebben doorlopen, de klein-seminarie opleiding aan het Damiaancollege te St. Oedenrode en de hogere studies in het Zuidlimburgse Valkenburg. Hij werd in 1941 priester gewijd, waarna hij intrad bij de Damianen.

Door oorlogsomstandigheden gedwongen, kon hij niet eerder dan in 1946 naar zijn missiegebied in Indonesie vertrekken. Hij is in de afgelopen 25 jaar op verschillende plaatsen en eilanden geweest, maar van 1952 tot 1964 was zijn standplaats Billiton. Zijn huidige parochie, die hoofdzakelijk uit Chinezen bestaat, telt momenteel 750 zielen: dat is ongeveer 5 procent van de totale bevolking. Dit getal wordt echter steed skleiner, omdat de jeugd naar de grote stad trekt om er werk te vinden.

Het belangrijkse bestaansmiddel op het eiland wordt gevormd door de tinwinning. Daar leeft, aldus de pater, eigenlijk het hele eiland van. De bevolking is in vergelijking met de jaren voor de oorlog meer dan verdubbeld, terwijl de tinproductie niet is verdubbeld. Dat geeft natuurlijk problemen, De tinmijnen zijn tot na de oorlog in handen geweest van Nederlanders, hoewel ze eigendom waren van de staat. Die Nederlanders zijn er tegenwoordig niet meer.

Momenteel wordt er in Billiton gewerkt aan een visproject. Hiermee wil men de arme vissers helpen en steunen, en zo de visserij weer op peil brengen. Er is een vissersbond opgericht, warabij de vissers zich kunnen aansluiten. Zij krijgen dan van deze bond nieuwe netten en boten, waarmee ze hun beroep beter kunnen uitoefenen.

Ofschoon de welvaart op het eiland op een redelijk peil ligt, zijn er, aldus de pater, toch nog veel echt arme mensen. Er zijn na de oorlop op het eiland veel scholen gebouwd door de regeing en de missie. Er zijn echter nog vaak mensen die hun kinderen niet naar school kunnen sturen, omdat ze het schoolgeld niet kunnen betalen. Pater De Koning betaalt dan het schoolgeld met behulp van het geld wat hij uit Nederland van de zgenaamde Kindsheid krijgt.

Er heers, aldus de pater, op het eiland nogal war corruptie, luiheid en onbegrip voor de eigen situatie. Ofschoon er veel mensen zijn die gestudeerd hebben zijn ze erg eenzijdig ontwikkeld. Ze zijn gespecialiseerd op hun eigen vakgebied, maar ze zien niets van de sociale wantoestanden die er op sommige plaatsen nog heersen. "Of eigenlijk zien ze ze wel, maar ze zeggen: het is mijn taak niet om daar iets aan te doen", aldus pater De Koning. Het is echt een gebied waar je moet laten zien wat je waard bent.

Pater De Koning gaat tijden1s zijn vakantie in Nederland geen acties houden om aan geld te komen. Hij is van mening dat er in ons land al genoeg algemene acties zijn, zoals bijvoorbeeld de Miva. Hij heeft op zijn missiepost nog geen eigen kerk, "maar misschien komt die er wel". Op het ogenblik behelpt men zich met een noodkerk. Er is vroeger ooit een fancy-fair georganiseerd om geld voor de kerk bijeen te krijgen. De stenen liggen er al jaren, maar door allerlei oorzaken is de kerk nog steeds niet gebouwd.
Veghelse Courant, 11 en 25 juni 1971; doc GavB.   Andere zomeruitstapjes in 1971:

De dames van het NKV gingen op dinsdag 22 juni naar Bobbejaanland in België.

Op 7 juli ging het jaarlijkse vakantie-uitstapje voor de kinderen van de NKV leden naar recreatieoord De Bergen in Wanrooy.

2 juni: De bejaarden hadden een uitstapje naar de Beekse Bergen en de Achelse Kluis.

18 juni: De CAV ging naar de Ardennen.

14 september: De bejaarden bezochten Open Dorp in Arnhem.

Veghelse Courant, 20 augustus 1971.   Van de staf van Jong Nederland vernemen wij dat er weer gelegenheid bestaat voor het opgeven van nieuwe leden. De leeftijdsgrens is voor de Rakkers van 7 tot en met 9 jaar en voor de junioren van 10 tot en met 14 jaar. Opgave graag zo spoedig mogelijk bij de leiders en leidsters van Jong Nederland.
Brabants Dagblad, 23 september 1971.   Van 1964 tot medio 1971 hield het meisjesgilde zijn bijeenkomsten op de stenen zolder van de leegstaande boerderij van H.F. Rietbergen. Andermaal moest plaats gemaakt worden en opnieuw werd het verenigingsgebouw betrokken.
Notulen vergaderingen kerkbestuur, 12 augustus 1971.   Het kerkbestuur vergadert over de benarde financiele positie van de kerk. Er is volgend jaar een hogere gezinsbijdrage nodig. Het kerkbestuur zal daar op 23 augustus 1971 over praten met de parochieraad. Op 7 september zal men vergaderen over de hoogte van tarieven en van de gezinsbijdrage, Gestreefd wordt naar een gezinsbijdrage van 1 % van het belastbaar inkomen met een streefgetal van 100 gulden per gezin.

Brabants Dagblad, 26 augustus 1971.   'Aanstaande maandag 30 augustus sluit Rijkswaterstaat definitief de oude hoge brug over de Zuid-Willemsvaart, om onmiddellijk te beginnen aan de afbraak van deze uit 1944 daterende oeververbinding. Op het ogenblik maken de fietsers nog steeds gebruik van de oude hoge brug, maar vanaf maandag behoort dat tot het verleden. De wielrijders zijn dan aangewezen op de parallelbaan van de nieuwe brug. De hoge brug was na de bevrijding als verzwaarde Baileybrug aangelegd door het Engelse leger. De wielrijders uit Zijtaart moeten over de onlangs gereed gekomen trap omhoog naar de nieuwe brug, als zij tenminste niets voelen voor een flinke omweg.'

Veghelse Courant, 30 juli en 13, 20 en 27 augustus en 3 september 1971.   Enkele aktiviteiten van verenigingen in de maand augustus 1971:

Op 21 augustus hield de fanfare haar jaarlijkse mars van dankbaardheid. Deze keer werd een andere route gevolgd worden en wel via de Pater Vervoortstraat, Leinserondweg, Hoolstraat en Zondveldstraat naar A. van Grinsven en vanaf daar weer terug tot café A. van de Sanden.

De dames van de Missienaaikring hielden op 14 en 15 augustus een tentoonstelling in het verenigingsgebouw. Pater de Koning zal de tentoonstelling openen en Pater Thijssen zal de tentoonstelling sluiten. Beide missionarissen zijn momenteel met vakantie.

De leidsters en leiders van KMG en Jong Nederland praatten op 29 augustus over de samenwerking in het plaatselijke jeugdwerk. Er werd ook gepraat worden over de organisatie van een ouderavond en de installatie van nieuwe leden.

De op 28 augustus gehouden bloemenaktie van het KMG was een sukses. De opbrengst was bestemd voor een passende viering van het 20-jarig bestaan op 25 september 1971.

Veghelse Courant, 10 september 1971.   'Wat succes voor gevolgen kan hebben ontdekt ook weer de KPJ van Zijtaart, en in het bijzonder de jongens- en meisjessportclub. Waren zij een jaar geleden nog met zo'n 50 leden, thans is dit aantal door oprichting van een jongens- en meisjesaspirantenclub gestegen tot boven de honderd leden. Onverwacht snel is zij hierdoor een van Zijtaarts grootste verenigingen geworden. Allen zijn er ook van bewust dat succes behouden moeilijker is dan succes behalen en zijn bereid om door wekelijkse sporttrainingen te bezoeken het volgend jaar op de kringsportdag in Zijtaart zo mogelijk nog hogere hogen te gooien dan in het afgelopen seizoen. Onlangs werd een gediplomeerd handbaltrainer aangetrokken.'

Jubileumboek 40-jarig bestaan VOW. 1987.   Trainer Santegoeds maakte in 1971 bij VOW plaats voor de Schijndelse voetballer Joep (of Jo) van der Heijden. Onder Joep ging het trainingsbezoek met sprongen omhoog en de sfeer was optimaal.

 
Veghelse Courant, 10 en 17 september 1971; Brabants Dagblad, 15 september 1971.   De 16-jarige Joke Klaassen stuurde de volgende brief aan B&W en de Veghelse Courant. 'Tot voor enkele dagen was het voor wielrijders uit Zijtaart heel eenvoudig Veghel te bereiken. We reden eenvoudig over de oude brug en dat was zelfs heel gemakkelijk, omdat het daar voor snelverkeer verboden was. Maar nu is de situatie heel gecompliceerd. We moeten eerst een klein bruggetje oversteken dat, als het een beetje geregend heeft onder water staat, zodat we allereerst een paar natte voeten krijgen. Daarna moeten we een trap beklimmen en als we boven aankomen, hebben we dus een mooi nummerje ochtendgymnastiek achter de rug. En dan schrijven we nog niet eens over de afdaling! Vervolgens moeten we 3x (!) een zeer gevaarlijke rijweg oversteken. Dit is niet zo erg voor de groten, maar voor de kleineren van de 1ste klas en voor degenen die willen gaan zwemmen heel gevaarlijk. Bovendien is het een omweg, zodat we elke dag 5 minuten vroeger uit ons bed moeten. (Per jaar: 25 uur slapen minder.) En hoe moet het in de winter? Als het een beetje geijzeld heeft is de trap spiegelglad, zodat de kans op ongelukken nog vergroot wordt. Waarom mogen we niet eenvoudig over de sluis? Naar men zal de put wel dempen als het kalf verdronken is. Namens 66 sympathisanten. J. Klaassen, Jekschotstraat 1, Zijtaart.'

Het Brabants Dagblad pikte het nieuws op: ‘Met haar actie hoopt zij te bereiken dat het gemeentebestuur andere ontplannen ontwerpt of door Rijkswaterstaat laat ontwerpen teneinde deze onaamvaardbare situatie op te lossen.'

Mevrouw Van Zutphen schreef een week na Jokes stuk in de Veghelse Courant: 'Allereerst mijn waardering voor J. Klaassen voor haar ingezonden stuk. Ik vraag mij wel af, waarom moet dit probleem door een kind naar voren gebracht worden. Waar is en blijft Zijtaartse Belangen, schoolbesturen, gemeenteraadsleden (2)? Zijn zij er van bewust hoe een moeder met haar baby of peuter naar een dokter of consultatiebureau moeten in Veghel. Waarom dit niet in Zijtaart? Als zij niet over een auto of rijbewijs beschikt. Met de kinderwagen? Hoe? Met de fiets, zij kan kiezen, een omweg van minstens 10 minuten, of de trap. De kleine van de fiets, met de waaarschuwing: "hier blijven staan," de fiets naar boven brengen, terug de kleine halen en dan weer naar boven. Als zij terugkomt, gaat dit weer zo. Thuis gekomen ploft zij in een stoel, doodmoe. "Gelukkig, dat hebben we er weer goed afgebracht." Hoe gaat dit met onze bejaarden? Is hier echt geen andere oplossing? Bijvoorbeeld bredere sluizen met een goede beveiliging. Gaarne geen woorden, maar wel daden. Mevrouw Van Zutphen, Zijtaart.'

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 19 september 1971.   Zijtaarts Belang had zich juist ingespannen voor die trap en vergaderde op 19 september 1971 over andere zaken, zoals het 100-jarig bestaan van de parochie in 1972. Het was ook wel erg lastig om die trap te veranderen. De aktie van Joke Klaassen heeft zeker wel bijgedragen tot grotere aandacht voor de bereikbaarheid van Zijtaart en later zouden er andere oplossingen komen, zoals een fietspad over de Doornhoek en een fietspad over Corsica.

Brabants Dagblad, 23 september 1971; Veghelse Courant, 24 september 1971; foto en kaart: archief Jong Nederland.   Het KMG vierde op zaterdag 25 september 1971 haar 20-jarig bestaansfeest. Zaterdagmiddag om half 2 was er een gezamenlijke H. Mis. Hierna was er voor de meisjes een grote oriëntatietocht, die eindigde in zaal Ketelaars, waar een koffiemaaltijd werd gehouden. Van 7 tot 8 uur was er een receptie, gevolgd door een gezellig samenzijn. De staf bestond toen uit: Maria Timmers, Guus Coppens, Gerda van de Tillaart, Ria van de Tillaart, Gerda van de Akker, Marja van de Tillaart en Annie Dortmans. Oud-leidsters waren: Mien van de Biggelaar, Thea van de Biggelaar, Annie Timmers en Truus Vissers.

Documentatie Mari Brugmans.   De CAV leverde haar miljoenste ton veevoer af. Na de aanbieding van de miljoenste ton aan bestuur en directie werd deze ton – 40 zakken zeugebrok – verloot. De winnaar was de heer A. van Eindhoven, Jekschot 2 te Zijtaart. Diezelfde middag nog werd hem de ton aangeboden. Pietje van de Velden, zaakvoerder van de CAV te Zijtaart was bij deze korte plechtigheid aanwezig.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 4 oktober 1971.   Het kerkbestuur keurt op 4 oktober 1971 goed dat de scholen per 1 januari 1972 worden overgedragen aan de Katholieke Stichting van Onderwijsbelangen. De jongensschool zal op 1 januari 1972 worden opgeheven.

Ook is het goed om een ideeënbus op te hangen in de kerk. De beste plaats is bij de biechtstoel.

Veghelse Courant, 24 september en 15 oktober 1971.   Op 9 oktober werd er in zaal Ketelaars een EHBO wedstrijd gehouden worden ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de EHBO. De Lotus groep uit Helmond beeldde de slachtoffers uit.
Notulen vergaderingen kerkbestuur, 28 oktober 1971.   De KPJ vraagt aan het kerkbestuur of de viering van het 100-jarig van de parochie niet op een andere dag gevierd kan worden dan op 28 mei 1972, want net op die dag houdt de KPJ een sportdag. Men zal dat bekijken.

Sommigen inwoners van Zijtaart betalen geen gezinsbijdragen. Het kerkbestuur zal daar op 12 november 1971 met de parochieraad over vergaderen. Men besluit om de parochieraad eerst te bedanken voor hun goede inzet en hen dan vragen om de betaling van de gezinsbijdragen op te volgen.

Veghelse Courant, 10 en 24 september, 1, 15 en 22 oktober 1971.   Enkele andere aktiviteiten van verenigingen in september en oktober 1971:

De KPJ hield een dropping op vrijdag 24 september.

In september kregen 11 nieuwe leden van de EHBO het insigne opgespeld door oud-voorzitter Jan van de Ven.

Op 16 oktober ging de drumband op concours in Milheeze. De jeugdige drumband van St. Cecilia had toch wel pech om zo dicht bij de eerste prijs te belanden. Op één punt na was men er. Jammer voor het vernieuwde corps dat er zo hard voor gewerkt had.

De aktie 'Vriend van de Fanfare' waardoor men voor minstens f 25 lid van de fanfare wordt, verliep vrij goed.

Carnavalsvereniging de Reigers organiseerde op 24 oktober 1971 een orientatierit voor auto's.

De distriksleiding van Jong Nederland en het KMG organiseerde op zaterdag 9 oktober 1971 een zeskamp te Beers. De senioren en junioren uit Zijtaart namen hieraan deel. Het programma bestond uit: bussendraagloop, ladderloop, dozen stapelen, kruiwagenloop, waterdragen en poppen omtrappen. De senioren wonnen de eerste prijs, de junioren werden tweede.

De bejaardenbond organiseerde in samenwerking met de gitaarclub een zestal rikavonden. Men startte op vrijdag 22 oktober in zaal Versantvoort.

Veghelse Courant, 5 november 1971.   'Op donderdag 11 november hield Jong Nederland een St. Maartensoptocht. Voor de door de jongens zelf gemaakte lampionnen werden prijzen beschikbaar gesteld. Tijdens de optocht collecteerden 'bedelaars' uit het gevolg van Sint-Maarten langs de route. Van de opbrengst van deze aktie aangevuld door eigen bijdrage van de jongens werden fruitschaaltjes gekocht en nog dezelfde avond door de jongens met hun leidsters en leiders bij de zieken in het dorp worden bezorgd. Een prachtige aktie.'

Brabants Dagblad, 16 november 1971.   'De verbreding van de provinciale weg Uden - Veghel - St. Oedenrode over en nabij de nieuwe kanaalbrug te Veghel nadert zijn voltooiing. Voorts is er aan de kant van Zijtaart een parallelweg aangelegd ter vervanging van het oorspronkelijke fietspad.'

Brief aan ouders   Op 18 november hielden Jong Nederland en K.M.G. een gezamenlijkeouderavond, om 20.00 uur in zaal Ketelaars. Na de vertoning van de Jong Nederland filn gaf de heer P, Wiercx uit Goirle een korte inleiding over 'Ouders en Jeugdwwerk', over het belang van een goede samenwerking tussen ouders en staf. Ook heeft de staf enige vragen op papier gezet, die zij met de ouders doorpraatte.

Veghelse Courant, 19 november 1971.   'Op vrijdag 19 november herdacht Sebastianus Vervoort het feit dat hij 25 jaar werkzaam is bij de NV Cehave te Veghel. Hij was gedurende al die tijd werkzaam als voorwerker bij de afdeling inlandse granen.'

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5823, collectie De Visser, Veghelse Courant 26 november 1971.   De KPJ hield in zaal Versantvoort haar algemene jaarvergadering. Bij de bestuursverkiezing kreeg Ant. van de Heijden de meeste stemmen. De scheidende voorzitter dankt het bestuur en de K.P.J. leden voor de goede medewerking. Een interessant praatje van de N.C.B. afgevaardigde de heer Van Sleeuwen beslaat de geslaagde vergaderavond.

Veghelse Courant, 26 november 1971.   'Op zondag 28 november bezocht St. Nicolaas Zijtaart. Om kwart voor twee werd de sint met de fanfare afgehaald aan de Kanaaldijk. De kleuters en kinderen van de eerste klas hadden hierna een programma in het verenigingsgebouw. Ook voor moeders met kleine kinderen was er gelegenheid voor een kort bezoek aan St. Nicolaas. Op maandag bezocht St. Nicolaas de beide scholen.'

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 30 november 1971.   Meester van Eerd is in november 1971 voor 80 % afgekeurd. De pastoor, als voorzitter van het kerkbestuur, belt vervolgens Van Eert op om hem per 1 maart 1972 eervol ontslag te verlenen.

Veghelse Courant, 29 oktober, 12, 19 november 1971.   Enkele andere aktiviteiten van verenigingen in de maand november 1971:

Op zaterdag 6 november kwam de afdeling Reusel op bezoek bij de KPJ in Zijtaart.

Op 18 november vond de jaarvergadering van de KPJ plaats. Een aparte aspiranten vergadering, waarbij de toekomstige hoop van de jongens en meisjes sportclub goed was vertegenwoordigd, vormde de inleiding van deze vergaderavond. Antoon van de Heijden werd de nieuwe voorzitter van de KPJ.

1971-11.jpg (198552 bytes) Op 18 november werd er een bijeenkomst gehouden voor ouders van de leden van Jong Nederland in zaal Ketelaars. De heer Wiercx hield na het vertonen van een Jong Nederland film een inleiding over ‘Ouders en jeugdwerk'.

De vrouwenbeweging van het NKV organiseerde op zaterdag 20 november in het verenigingsgebouw een kinderfeest voor de kinderen van 4 tot 10 jaar. Het feest stond in het teken van het St. Nicolaasfeest. Het amusementsorkest MAL uit Veghel verzorgde het programma op deze middag. Ongeveer 100 kinderen genoten van de clowns August en Micky, terwijl goochelaar Landreo de kinderen wist te boeien met zijn goocheltrucs.

De junioren van Jong Nederland spelen op 20 november een vriendschappelijke kastiewedstrijd tegen de afdeling Vorstenbosch.

Op 26 november 1971 hield het NKV een dropping.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 2 december 1971.   Het kerkbestuur vergadert op 2 december 1972 met burgemeester Van Wegen. Waarom heeft de gemeente de uitbreiding van de Edith-Steinschool weer een jaar uitgesteld? De gemeente heeft geen geld, en bovendien moet de inspecteur eerst een urgentieverklaring afgeven. De inspectie stelt het andersom, eerst moet de gemeente geld reserveren, dan zal het de urgentieverklaring geven.

De gemeente zal met bisdom overleggen over het verbeteren van het verenigingsgebouw.

Is de gemeente van plan om op Zijtaart bejaardenwoningen te bouwen? Dat is zo, men onderhandelt met de zusters over aankoop van grond.

Foto: collectie Oda Timmers.   1971 Sinterklaas 01.jpg (185334 bytes)1971 Sinterklaas 02.jpg (188857 bytes)1971 Sinterklaas 03.jpg (220984 bytes)
De Rakkers kregen Sinterklaas op bezoek. Op de laatste foto toont de sint zijn ware gedaante.

Doc. GAvB.   14 december 1971: 'Overleden Wim van Doorn, 18 jaar.' Wim leed aan een nierziekte.

Foto: archief Jong Nederland.   Op 20 december 1971 namen Maria Timmers en Gusta Coppens afscheid als leidsters van het KMG.

Veghelse Courant, 10 en 24 december 1971; doc. GAvB.   Enkele andere activiteiten van verenigingen in december 1971:

Op 16 december bezochten de bejaarden Mensen in Nood in Den Bosch.

Op donderdag 16 december was er een kerstviering voor de dames van de NKV. Deze avond werd mede verzorgd worden door de meisjes van het KMG.

Op vrijdag 17 december werd door het NKV in zaal Versantvoort gestart met de cursus fijne keuken.

De dames van de Vrouwenbeweging NKV voerden op zaterdag 18 december met groot succes een kerstaktie, waarvan de opbrengst zal worden overgedragen aan het Comité 100 jaar Zijtaart. Er werden 300 kerststukjes vervaardigd en verkocht.

Op woensdag 29 december was er een dropping van Jong Nederland.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Toelichting Kroniek - Downloads