Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1969

Het polygoon jaaroverzicht


Collectie Joke Pepers.   Brief van 24 januari 1969  van zuster Mieke van Alphen vanuit uit Tie Tie, Kameroen aan de familie Jan Pepers.

Beste Tonia en allemaal,

Hartelijk dank voor uw brief Tonia, met felicitatie voor mijn verjaardag. U denkt natuurlijk dat ik uw verjaardag vergeten ben, toch is dat niet waar, het is wel de eerste keer sinds ik in het klooster ben dat mijn brief niet op tijd is. Nogmaals proficiat, en ook voor allen de beste wensen voor 1969. De oorzaak van niet schrijven is, dat ik eenvoudig geen tijd heb gehad. Ik moet de tijd van de nachtrust afnemen, wat niet verstandig is, het klimaat is zwaar, en mijn taak niet licht, dus begrijpt u het wel Tonia.

Toch ben ik er erg tevreden mee en al goed gewend. Zo ik zie reilt en zeilt bij jullie en in de huwelijken van de kinderen alles goed, een zegen van boven niet waar? Ja, hier is het dan warmer als bij jullie. Ik neem elke avond een koude douche, en kan ’s avonds om 10 uur rustig tussen 2 open ramen in mijn nachtjapon gaan zitten schrijven. Het klimaat is zwaar, altijd vochtig. Nu in de regentijd vind je grote mooie stukken natuur, in de droge tijd is alles kaal en verbrand.

Vier van onze zusters geven catechismuslessen aan de jeugd in 4 parochies van de paters van de Heilige Geest en in 1 parochie van de paters Salesianen. Voorheen werden deze lessen in de lagere school gegeven, maar sinds 3 jaar is dit door de regering verboden, ook mag sinds die tijd geen enkele religieus onderwijzen. Vervolgens worden maai- en kooklessen gegeven aan groepen vrouwen en meisjes, en de beste onder hen leren dit weer door aan andere groepen, zodat ze hoe langer hoe meer zelfstandig worden.

De mensen zijn vaak nog erg onwetend. Op de dispensaria (= kliniek) waar ik dus werk en ongeveer 3 a 400 zieken per dag komen, komen ze zich erg onregelmatig verzorgen, en zodoende genezen ze langzaam, of sterven ze langzaam! We zien nog vaak hongeroedeem, omdat ze de kinderen niet goed kunnen verzorgen. De taal begin ik al een beetje te begrijpen en als ik het niet begrijp is er een inlandse verpleger die het voor mij doet.

De meest voorkomende ziekten zijn malaria koorts 50 of 41 graden. Dit is natuurlijk vermoeiend en een kans op hersenletsel komt wel eens voor. Veel kinderen die diarree hebben, maar zo erg, dat ze er doodziek van zijn, en er ook vaak aan sterven. Verder wormen, allerlei infectieziekten, ook zweren, alle kinderziekten door gebrek aan vitaminen.

In het begin zag ik alles als een te groot verschil met Nederland, maar nu ontdek ik allerlei kleine vreugden in de vaak grote armoede. Het krioelt hier van de kinderen die rondhuppelen in een broekje of hemdje, of de allerkleinsten alleen in Adamskostuum, maar die dan zo heerlijk natuurlijk zijn met hun grote glanzende ogen, die ondanks alles blij en tevreden zijn, en die je tijdens de consultatie verbaasd aankijken. En als je dan bezig bent de medicijnen op te schrijven, voorzichtig over je witte huid strijken …

Moeders die hun kinderen de borst geven tijdens de consultatie, op straat, in de kerk, onder de H. Mia, wij zouden zeggen te pas en te onpas, maar hier is dat nooit te onpas, maar heel gewoon. Ze geven borstvoeding tot 2 jaar ongeveer, waar dan natuurlijk geen voedingswaarde meer in zit, en de kinderen zijn op die leeftijd dan ook vaak ondervoed en ziek.

In de communiteit zijn we met zeven zusters en we kunnen het samen goed vinden wat natuurlijk veel waard is. Je vraagt Tonia hoe lang de reis duurde. Ik was 24 augustus ’s avonds in Parijs op vliegveld om 10 uur opgestegen, het was dus donker en ik zag niets. Het was een geweldig groot vliegtuig van 47 meter lang. Ik heb tot mijn spijt de reizigers niet geteld. ’s Morgens om 5 voor 8 landden we in Brazzaville en daar moet ik wachten tot ’s avonds half 5. Om half 5 stegen we op, om half 6 landden we in Dolesi, waar we 20 minuten stopten en op het vliegveld was tot mijn verrassing Tonia Pepers uit Keldonk, die wist dat ik daar zou landen. Om 10 minuten over half 7 landden we in Pointe-hoire, de plaats van bestemming. Ik was een klein beetje luchtziek geweest.

De temperaturen zijn hier gewoonlijk uit de zon in de tocht 29 a 30 graden. Laatst had ik de meter in de zon gelegd, hij liep op tot 56 graden en hoger kon hij niet. Maar onder het werk heb ik daar geen last van. We hebben geen enkel raam in huis, allemaal luiken die je tegenover elkaar openzet, zodat het lekker tocht.

Heel veel hartelijke groeten aan jullie allemaal,

Mieke.

Inv. nr. 1109 notulen van de gemeenteraad, 29 januari 1969.  

In zijn nieuwjaarsrede zegt de burgemeester onder andere: “De zelfbeschermingsploeg in Zijtaart werd uitgebreid tot 19 actieve noodwachters. Door derden werden in aangenomen werk uitgevoerd, onder andere de aanleg van 2,8 km landweg in Zijtaart.”

Voorstel van B&W tot het onttrekken aan het openbaar verkeer van drie weggedeelten nabij de Leinserondweg, in verband met de verharding van 2,8 km landwegen te Zijtaart. (Jan van Boxmeer zou zijn nieuw huis deels hier op bouwen.) Graard van Boxmeer zegt blij te zijn dat er geen bezwaren zijn binnengekomen. De drie weggedeelten kunnen gemakkelijk gemist worden. Waar de gronden reeds omgespit zijn, vraagt hij of het de bedoeling is dat de gemeente de grond gaat bewerken, danwel ze aan de aangelanden te verkopen. De burgemeester betwijfelt of verkopen verstandig is. Bij de ruilverkaveling is het goed als de gemeente zoveel mogelijk eigen grond in kan brengen. Maar hij zal het in B&W bespreken, het gaat hier maar om kleine stukjes.

Brabants Dagblad, 7 januari 1969.   'Aan de Leinserondweg in Zijtaart is gisteravond de hooischuur van de familie Bert van Erp afgebrand. De brand, die een schade van ongeveer vierduizend gulden veroorzaakte, is ontstaan doordat een der bewoners van een nabij gelegen boerderij in de hooischuur ‘s avonds om half 8 vuur gebruikte om bij te lichten. Door een ongunstige windrichting liep de op korte afstand van de hooischuur gelegen boerderij brandgevaar op. Veghelse brandweerlieden moesten niet alleen de vuurhaard te lijf gaan, maar tevens de met riet bedekte boerderij beschermen. Met enkele stralen werd het pand nat gehouden. De brand verwoestte ondermeer twaalf ton stro en vier ton hooi. Enkele landbouwmachines konden worden gered.'

Foto's: archief Jong Nederland.   Het sneeuwde in januari 1969. Op deze foto's hebben de Rakkers sneeuwpret bij de gildehal.
Doc GAvB.   Januari 1969. 'Overleden Gerarda van Erp, vrouw van Piet van Asseldonk, 55 jaar.'

GA Veghel, openbare voorzieningen, nr. 815.   Het bestuur van de R.K. jongensschool St. Jacobus te Zijtaart verzocht B&W op 15 januari 1969 om medewerking voor de aanleg van een sportterein naast de school en het plaatsen van enige demontabele gymnastiektoestellen daarop. B&W adviseerde de gemeenteraad: 'Een dergelijk terrein is uitermate funktioneel, zeker in Zijtaart, waar geen enkele voorziening voor de schoolsport aanwezig is.' De gemeenteraad willigde het verzoek op 25 februari 1969 in.

Doc. Veghel, nr. 383.   Op 8 februari 1969 organiseerde de KPJ een toepavond in zaal Ketelaars. Er was weinig belangstelling van KPJ leden. Als prijzen waren er diepvrieshaantjes.

De Reigerkrant, 1997.   Desiree Durinck werd Prins Carnaval Desiree I.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5818/5819: collectie De Visser; Veghelse Courant 14 februari 1969.   Carnavalsclub De Dikbuiken” van Zijtaart zullen voor de tweede maal een optocht verzorgen op 17 februari. Om half drie opstellen op het terrein achter de jongensschool. Hieraan zal medewerking worden verleend door prins Desiré I, de Raad van Elf en de Boerenblaaskapel.

http://www. liederenbank. nl sound.php?recordid= 74458&lan=nl   Op 18 februari 1969 werd er een bandopname gemaakt van vijf liederen gezongen door Truus Pepers. Truus leerde de liedjes van haar vader. Klik hier voor deze stem uit de hemel. Truus zou op 16 februari 1973 verongelukken.

Foto uit de jaren dertig, van links naar rechts: Truus Pepers, Jaan van Asseldonk en Jans van Zutphen.

Brabants Dagblad, 21 januari 1977.   'In 1969 ging de fanfare naar Goch om daar het carnaval luister bij te zetten. Maar het Duitse bier smaakte ook de Zijtaartse fanfareleden goed. Gevolg was dat tijdens de optocht enkele zo nu en dan 'even uit de rij verdwenen'. Zo stonden enkele leden ergens in een tuin achter een muur toen de poort in het slot viel. Daar zaten ze opgesloten terwijl de fanfare natuurlijk door moest gaan. Met veel moeite zijn ze toen maar met instrument en al over de hoge muur geklommen om zich weer bij de stoet aan te sluiten.'

Inv. nr. 1109 notulen van de gemeenteraad, 25 februari 1969.  

Voorstel van B&W tot het verlenen van medewerking aan het bestuur van de r.k. jongensschool te Zijtaart voor aanleg van een terrein voor lichamelijke oefeningen en de aanschaf van gymnastiektoestellen. Graard van Boxmeer vraagt of deze sportaccomodatie ook gebruikt zal kunnen worden, buiten de schooluren, door de sport- en jeugdverenigingen. De burgemeester zegt dat daar onderling afspraken over gemaakt kunnen worden. Het werk zal waarschijnlijk door de gemeente uitgevoerd worden.

Voorstel tot het verlenen van een bijdrage van f 2.350 aan het kerkbestuur van de parochie Zijtaart voor het aanbrengen van een verlicht torenuurwerk. Schilder vraagt zich af waarom het stroomverbruik niet op de openbare verlichting drukt, zoals dat bij de kerken in Veghel het geval is. Dit zal met het kerkbestuur bekeken worden. Graard van Boxmeer dankt namens de inwoners van Zijtaart voor de verleende medewerking. Het voorstel wordt door de raad goedgekeurd.

Inv. nr. 1109 notulen van de gemeenteraad, 25 februari 1969.  

Vraag van Graard van Boxmeer. In de raadsvergadering van 20 oktober 1964 kwam de vraag aan de orde, of de gemeente Veghel zou toetreden tot de N.V. Obragas. Ik sprak toen de vrees uit dat Eerde en Zijtaart lang zouden moeten wachten als ze niet meteen in het plan opgenomen zouden worden. De burgmeester antwoordde toen dat het nog niet haalbaar was. Reeds vele jaren stroomt het gas door Zijtaart. Daar dit de hoofdleiding was, was aansluiting hierop onmogelijk. In januari 1969 werd in Zijtaart de gasleiding afgetakt om via Zijtaart naar het Industrieterrein, en vandaar onder de Zuid-Willemsvaart door naar de Melkproducten-fabriek De Meierij te worden geleid. Zou het mogelijk zijn Zijtaart, en mogelijk ook Eerde, op deze aftakking aan te sluiten?

De burgemeester zegt toe bij Obragas te informeren naar de mogelijkheden. Omdat dit onrendabele aansluitingen zijn, zullen er financiële consequenties optreden, die ofwel door de gemeente ofwel door de belanghebbenden gedragen moeten worden. Dit laatste vindt hij niet sympathiek, omdat ook in de kom van Veghel voorzieningen zijn getroffen om de aansluiting op het aardgasnet mogelijk te maken.

Inv. nr. 1109 notulen van de gemeenteraad, 25 februari 1969.  

Vraag van Graard van Boxmeer in de gemeenteraad: Op 6 januari 1960, om ca. 7.30 uur, brandde aan de Leinserondweg een landbouwschuur af van landbouwer Lambertus van Erp. Het was de brandweer niet mogelijk deze schuur te redden, daar de brand al ongeveer een half uur woedde eer de brandweer ter plaatse was. Ik weet niet, of snellere hulp mogelijk was. Een ding is zeker: in dit dorp staat een handkracht-brandspuit, later is deze vervangen door, als ik mij niet vergis, brandslangen. Zo hier niemand voor is aangesteld, wordt het dan niet tijd dat hier iemand voor wordt opgeleid? Zo dit niet gebeurt, heeft het dan nog wel zin, dit brandspuithuisje en de daarin opgeborgen materialen te verzekeren tegen eventuele brand?

De burgemeester antwoordt dat volgens zijn informatie de brandweer binnen 7 minuten ter plekke was. De zogenoemde hulpbrandweren zijn, als gevolg van de niet zo erg gunstige ervaringen, reeds jaren geleden ontbonden. Aanpassing van de verzekeringspolissen zal plaats vinden. Graard van Boxmeer zegt er uit eigen waarneming van overtuigd te zijn, dat de brandweer zeer zeker langer dan 7 minuten op zicht liet wachten. Hoe lang precies weet hij niet, vandaar dat hij het over ‘ongeveer een half uur’ had. Verzekering van het brandweerhuisje heeft geen enkele zin meer en de bewoner van het perceel bij dit huisje zou het graag in gebruik nemen. De burgemeester zal dat onderzoeken.

Mededeling Cor Mollen d.d. 22 februari 2007.   In 1968 en 1969 werden er door het Klokkenfonds veel aktiviteiten ontwikkeld om geld in de zamelen voor de vernieuwing van het uurwerk in de kerktoren. Meester Cor Mollen was lid van het klokkenfonds. hij vertelt: "Het speelgoed voor de fancy-fair kochten we in in Baarle Nassau."

Jubileumboek 40-jarig bestaan VOW. 1987.   In 1968 kwam C. Vervoort op het idee om een keer met het oud-eerste elftal van VOW te spelen. Dat beviel goed en in januari 1969 werd officieel met een veteranen elftal gestart.

Doc. Veghel, nr. 383.   Op 8 maart 1969 namen enkele jongens en meisjes van de KPJ Zijtaart deel aan de culturele dag in Boekel. Ze behaalden de tweede prijs met volksdansen.

GA Veghel, openbare voorzieningen, nr, 1524.   Op 24 maart 1969 verzocht B&W de Directeur van de PTT kantoor Veghel opnieuw een postagentschap in Zijtaart te vestigen. In 1964 was dat afgewezen, omdat er in Zijtaart te weinig posthandelingen verricht werden, maar inmiddels hadden zich er ontwikkelingen voorgedaan. De AOW uitkeringen kunnen niet meer huis-aan-huis door de postbesteller worden uitbetaald. De bejaarden van Zijtaart moeten daarvoor naar het postkantoor in Veghel. Ook bedrijven als Obragas gaan steeds meer over tot betaling per acceptgirokaarten. Dat geeft ook meer postverkeer. De PTT antwoordde dat ze wel mee wil werken als er iemand gevonden kan worden die het postagentschap kan huisvesten, en 'het interieur en de outillage van het postagentschap een aantrekkelijk aanzien kan geven'. Die persoon werd niet direct gevonden.

Veghelse Courant, 5 juni 1980.   Vanaf 1969 mochten er meisjes bij de drumband komen.

Notulen informatiebijeenkomst, 26 maart 1969.   Er wordt door het kerkbestuur een informatiebijeenkomst belegd met als doel het stichten van een gemeenschapshuis en het afbouwen van de nieuwe school. Er zal medewerking gevraagd worden aan de gemeente voor de afwerking van de nieuwe school en als het kan gymzaal ofwel gemeenschapshuis: beide tegelijk zal vooreerst nog niet verwezenlijkt kunnen worden. Men praat over een te vormen stichting voor de jongens- en meisjesschool samen met één hoofd, die de scholen in de toekomst van het kerkbestuur over zal nemen, maar daar zal men nog even mee moeten wachten.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 9 april 1969.   De algemeen overste van de zusters te Veghel stelt het kerkbestuur voor om het bestuur van de kleuterschool per 1 januari 1970 over te dragen aan een schoolbestuur te Zijtaart. Omdat het school- en kerkbestuur in de toekomst toch gescheiden zal worden, valt te overwegen om nu direct een stichting op te richten, waaronder voorlopig alleen de kleuterschool valt. Of anders komt de kleuterschool onder het kerkbestuur.

Thieu Dortmans wil het kerkorgel wel leren bespelen. Volgens Coolen zal dat minstens een jaar duren.

Mevrouw Hommeles moet om gezondheidsredenen ophouden met het schoonhouden van de kerk. Het kerkbestuur zoekt iemand anders.

GA Veghel, openbare voorzieningen, nr. 1728.   Het terrein achter de Edith-Stein school werd in het voorjaar van 1969 door de gemeente geëgaliseerd en geschikt gemaakt als sportterein voor onder andere de KPJ.

Doc. Veghgel, nr. 383.   Op 21 april 1969 organiseerde de KPJ een kienavond in zaal J. Versantvoort. Er waren 30 meisjes en 6 jongens van de KPJ aanwezig.

Brabants Dagblad, 24 april 1969. De rechtse foto stond bij het artikel in de krant. De linkse foto is van iets eerdere datum en komt uit de collectie van Harrie Vervoort. De zwart-wit foto's onderaan komen uit de collectie van Oda Timmers en de kleurenfoto's van Mari Brugmans.   'Nog voor de zomer zal de nieuwe brug over de Zuid-Willemsvaart gereed komen. Het staat echter wel vast, dat de rijbanen van de oververbinding in de provinciale weg Veghel-Sint-Oedenrode voorlopig niet bereden zullen worden. Want op dit moment is nog geen spade grond verzet voor de aanleg van de toeleidende wegen.' Pas in de Brabantse Statenvergadering van 16 mei komt het voorstel aan de orde om ten behoeve van twee wegen ruim 1.6 miljoen gulden ter beschikking te stellen. Ook de grondaankopen gaan traag.Enkele van deze foto's zullen van 1968 genomen zijn.

Doc. Veghel, nr. 383.   De dropping die de KPJ op 25 april 1969 organiseerde was geslaagd, al was het wel laat geworden. Er hadden 75 jongens en meisjes meegedaan. Ze moesten van Berghem naar Herpen lopen.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 25 april 1969.   Voorlopig zal Van de Wiel uit Olland organist worden in de kerk.

Brabants Dagblad, 24 april 1969.   'In een tot de laatste plaats bezet parochiehuis vierde de KVO van Zijtaart haar 30-jarig bestaan. Om zeven uur bracht de fanfare een serenade. De voorzitter van het muziekgezelschap, de heer Van der End, zei: "Mocht er voor U een monument worden opgericht, dan komt daar op te staan: De altijd slovende vrouw." Trien van Boxmeer- Van de Ven werd door de vice-voorzitster, mevrouw Van Berkel, gehuldigd voor haar verdienstelijk werk gedurende dertig jaren.

Inv. nr. 1109 notulen van de gemeenteraad, 29 april 1969.  

Voorstel tot vaststelling van een sport-subsidieregeling. Men wil een betere verdeelsleutel maken. Graard van de Rijt zegt: “Het uitblijven van een grote sporthal is het miskennen van de rechten van de jeugd. Sport en ontspanning worden steeds belangrijker voor de mens.” Hij pleit voor subsidiering van ook leden boven de 18 jaar. Verenigingen moeten minstens 20 leden onder de 18 jaar hebben, dit kan wel eens lastig worden. Hij vraagt een onderscheid te maken tussen verenigingen met en zonder accommodatie. De burgemeester vraagt of hij hiermee de K.P.J. bedoelt. Nee, Graard van de Rijt bedoelt V.O.W. Hij zegt dat verenigingen die een accommodatie van de gemeente hebben ook subsidie ontvangen. De burgemeester antwoordt dat Blauw-Geel huur betaalt aan de gemeente. Van de Rijt denkt dat de gemeente daar geld bijlegt. Wat die 20 leden betreft wil de burgemeester wel een beetje soepel zijn, zonder de norm overboord te gooien.  Van de Rijt wil de leeftijdsgrens verhogen. De burgemeester voelt er niets voor, dan zou men ook een tennisclub van doktoren moeten subsidiëren.

Van Dooren pleit ervoor om ook de jeugd-standsorganisaties (waaronder de K.P.J.) voor subsidie in aanmerking te laten komen. De burgemeester antwoordt dat de K.P.J. een gevarieerd programma aanbiedt. Als men een handbalvereniging op zich opricht, valt men onder de subsidieregeling. Wethouder De Gouw wijst op de subsidieregeling voor jeugdverenigingen met een leeftijdsgrens tot 21 jaar. Jeugdverenigingen als verkenners krijgen f 7,50 per lid per jaar, diverse andere clubs f 6,-- en de jeugd-standsorganisaties f 3,--. Wethouder De Gouw vindt de K.P.J. te weinig een specifieke sportclub, Van Dooren vindt van wel. In Eerde kan alleen via de K.P.J. aan sport gedaan worden. De Gouw zegt dat ze toch f 3,-- per lid krijgen. Van Dooren: “Dat is voor de culturele activiteiten.” De burgemeester zegt dat de K.P.J. via de subsidie voor jeugdverenigingen een aanvraag in kan dienen en eventueel kan aan hen meer dan f 3,-- per lid gegeven worden, als zij aantonen dat nodig te hebben. Schilder dring er op aan dat de K.P.J. haar statuten wijzigt om zich bij een landelijke of provinciale sportbond aan te kunnen sluiten. Ook kan zij subsidie krijgen voor speciale evenementen, zoals onlangs gehouden in de micro-sporthal.

Inv. nr. 1109 notulen van de gemeenteraad, 29 april 1969.  

De burgemeester vraagt begrip voor het feit dat de beantwoording van een vraag van het lid Schilder betreffende de Keslaerstraat moet worden uitgesteld tot de volgende vergadering.

Berends vraagt aandacht voor verharding van landwegen, onder andere in Zijtaart: de aansluiting vanaf Keldonk, ’t Hool over Voorste Zondveld naar Krijtenburg. In het verleden werd gezegd te wachten tot op aansluiting op de ruilverkaveling Veghel-Erp was besloten. Ook vraagt hij hoe het staat met de aansluiting op de nieuwe brug, die over ongeveer een jaar gereed zal zijn. De burgemeester moppert op Berends die deze vraag in de krant had laten publiceren, misschien uit politiek gewin. Hij zegt dat alles veel geld kost en dat hij vertrouwen moet hebben in de commissie uit de raad die de urgenties vaststelt.

Doc. GAvB.   Op 1 mei 1969 werd de in september 1968 opgenomen film van Zijtaart vertoond.

Brabants Dagblad, 5 mei 1969.   'In Zijtaart werden de gesneuvelden van mei 1940 herdacht. 's Avonds om 7 uur werd er een Mis opgedragen. Een uur later ging een stoet, voorafgegaan door de fanfare, die een treurmars speelde, naar de graven. In de tocht liepen verder mee: bruidjes met bloemenkransen, de jeugdbeweging, genodigden, wethouder Dobbelsteen en nabestaanden van de gesneuvelden. Met toespraken, het spelen van een hymne en het leggen van bloemenkransen door voorzitter A. Nieuwkamp, werd de sobere, maar indrukwekkende plechtigheid besloten.'

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 7 mei 1969.   Betsie de Wit zal vanaf 1 mei de kerk schoonhouden voor 15 gulden per week. Mevrouw Hommels had het werk ruim 4 jaar gedaan en het kerkbestuur heeft waardering voor haar.

De pastoor zal tijdens de vakantie weer filmvoorstellingen geven voor de jeugd.

De avondzesdaagse zal wegens gebrek aan leiders niet door kunnen gaan. Wel zal getracht worden om pater Van de Ven aan te trekken voor de 14 tot 17 jarige jeugdigen.

De burgemeester van Veghel zal op 2 juli komen praten op de pastorie met kerkbestuur en hoofden van scholen over de plannen voor de scholen en wat te berde komt voor de toekomst van Zijtaart.

Op 10 mei 1969 is het gouden kloosterjubileum van zuster Theodorica, het kerkbestuur gaat op receptie.

otulen vergaderingen kerkbestuur, 21 mei 1969.   Het kerkbestuur vergadert met de schoolbesturen over de overname van de kleuterschool. Na veel wikken en wegen wordt besloten te proberen personen aan te trekken voor een nieuw stichtingsbestuur welk in de toekomst de belangen zullen behartigen voor het kleuter- en basisonderwijs. Er was nog enig verschil van mening tussen het kerkbestuur en de hoofden van de scholen. De schoolhoofden waren vóór uitbreiding van de Edith-Steinschool met een gymnastieklokaal met een gemeenschapshuis op het tweede plan. Het kerkbestuur geeft de voorkeur aan een gemeenschapshuis waarin gymlessen gegeven kunnen worden. Het tweede punt is dat het kerkbestuur vóór aansluiting bij de Stichting Onderwijs in Veghel is. De hoofden van scholen zijn daar op tegen. Ze zeggen dat de inspekteur van onderwijs er tegen geadviseerd heeft.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, tussen 21 mei en 5 juni 1969.   Om de verschillen uit te praten gaan pastoor Versteijnen en Jan van de Ven korte tijd later met de hoofden van de scholen praten. Men praat alleen met zuster Agnes, hoofd van de Edith-Steinschool. Meester van Eerd is na een jaar ziekte weer in functie, maar hij is niet aanwezig op de jongensschool, vanwege voorgeschreven rust. Meester Mollen heeft nu een maand ziekteverlof en kan ook niet aanwezig zijn vanwege opname van zijn vrouw in het ziekenhuis. Dit is een onprettige situatie, want er was niet overlegd met het kerkbestuur.

Over de verschillen in standpunten tussen het kerkbestuur en de schoolhoofden zegt zuster Agnes dat ze vorige week met mijnheer Mollen gepraat heeft. De inspekteur van onderwijs heeft nu zijn advies veranderd ten gunste van aansluiting bij de Stichting Onderwijs Veghel en omstreken, als deze zich maar uitstrekt over Veghel en naaste omgeving. Daarover is men het nu eens. Ook was zuster Agnes wel overtuigd dat gymzaal en gemeenschapshuis beide op korten termijn niet te verwezenlijken zijn en kan dan wel accoord kon gaan met gemeenschapshuis met gelegenheid voor gymnastiek, dus de verschillen van opvattingen zijn bijgelegd.

Inv. nr. 1109 notulen van de gemeenteraad, 27 mei 1969.   Raadslid Rooker stelt voor: Bespreek met de Gasunie de kosten van direct onrendabele gebieden als Eerde en Zijtaart. Obragas is in onderhandeling met de Gasunie over de bouw van een gasontvangststation. Als men het eens is, wordt een berekening gemaakt, waarna de Raad van Commissarissen van Obragas beslist.

Inv. nr. 1109 notulen van de gemeenteraad, 27 mei 1969.  

Vraag van Schilder. In de raadsvergaderingen van 27 december 1966, 28 februari 1967 en 14 november 1967 zijn door mij vragen gesteld in verband met de bouw en de situatie in de Keslaerstraat te Zijtaart. In de raadsvergadering van 8 oktober 1968 zijn door Graard van de Rijt vragen met dezelfde strekking gesteld. De burgemeester antwoordde dat eerst het bestemmingsplan Zijtaart door de raad vastgesteld en door Gedeputeerde Staten was goedgekeurd. Hoe komt het dat dit bestemmingsplan nog niet in de raad voor vaststelling aan de orde is geweest?

Vraag van Graard van Boxmeer: In het Brabants Dagblad van 1 november 1967 verscheen het volgende bericht: ‘In Zijtaart staan 12 woningen in een weiland.’ Nu, op 2 mei 1969 is deze toestand nog weinig verbeterd, Een tegelpad wat destijds is aangelegd, heeft de bewoners van 12 woningen in de meest moeilijke omstandigheden uitkomst gebracht. Evenzo de straatverlichting welke bij duisternis en modder verlichting bracht. Toch bleef de grootste wens de verharding van de Keslaerstraat en de riolering. Ik hoop dat er spoedig een overeenkomst wordt bereikt met diegene die de verharding van deze weg verhindert.

De burgemeester antwoordt dat wethouder Dobbelsteen op 21 mei jongstleden nogmaals heeft geprobeerd met de onwillige eigenaresse tot overeenstemming te komen, overigens zonder resultaat. Het college had inmiddels besloten, en dit ongeveer drie weken geleden aan een bewoner van de Keslaerstraat medegedeeld, dat, mocht geen overeenstemming worden bereikt, toch een verharding zou worden aangelegd en wel zodanig, dat er een peststrook komt tussen de grond welke men niet wenst te verkopen en het aan te leggen straatgedeelte.

Ten aanzien van het bestemmingsplan Zijtaart is gebleken dat de provincie niet wil dat deze kern zich al te zeer gaat uitbreiden. De gemeente wil het plan daarom door eigen personeel bij gedeputeerde Staten laten toelichten. Die eigen afdeling heeft het heel druk. Inmiddels heeft aannemer van Boxmeer een plan ingediend voor de bouw van 12 woningen, waarvan 6 te bouwen in het ontwerp bestemmingsplan. De provincie doet ook nu weer moeilijk. Schilder maakt zich zorgen, er zijn door de gemeente al verschillende percelen aangekocht in de zogenoemde tweede fase, achter de kerk en school.

Wethouder Dobbelsteen bevestigt, dat de gronden achter het perceel van de bewuste eigenaresse hierbij betrokken zullen moeten worden. Anderzijds acht hij belangrijk, hetgeen hij van daaruit heeft vernomen, dat er mensen in Zijtaart zijn, die niet zo heel erg voor woningbouw zijn geporteerd, in die zin, dat men wel woningbouw wil voor de autochtone bevolking, doch niet voor degenen die uit Bussum, Amsterdam, enz. komen. De meningen daarover zijn enigermate verdeeld. Hij wil duidelijk stellen dat, wanneer de gemeente zal moeten overgaan tot verharding van de Keslaerstraat, hetgeen hij meent dat belangrijk is, men zich evenwel toch zal moeten bezinnen op de vraag of een verder uitbreidingsplan, wanneer de medewerking z´negatief is, gewenst is.

Schilder vraagt of Dobbelsteen in Zijtaart enkel mensen wil laten wonen die in Zijtaart geboren zijn. Dobbelsteen zegt dat er Zijtaartse mensen zijn die dat willen, die dus willen, dat er alleen woningen beschikbaar zijn voor de autochtone bevolking. Rooker vraagt hoe graat dat percentage is. Dat weet Dobbelsteen niet. De burgemeester zegt, dat het gemeentebestuur tegen woningbouw voor anderen dan de autochtone bevolking geen bezwaar heeft. Schilder wil weten of het hele college er zo over denkt. De burgemeester dacht van wel. Schilder zegt dat wat Dobbelsteen zei, dan niet gezegd had hoeven te worden. De burgemeester zegt dat wethouder Dobbelsteen alleen heeft willen benadrukken dat er vanuit Zijtaart enerzijds druk wordt uitgeoefend om meer woningen te bouwen, maar dat anderen dat en de straataanleg tegenwerken. Schilder zegt dat het om slechts één persoon gaat. Dobbelsteen zegt dat als de tweede fase eventueel gerealiseerd wordt, dat het wel weer op een onteigening uit zal draaien. Daar moet de gemeente zich eerst goed over bezinnen.

Schilder vraagt hoe dan de gronden worden verantwoord die al gekocht zijn, waar Van Boxmeer in de tweede fase wil gaan bouwen. Dobbelsteen zegt dat de Keslaerstraat ook daar verhard zal worden en dat de tweede fase ook daar ligt achter de eigendommen van de gewraakte eigenaresse. Graard van Boxmeer zegt terzake de bezwaren tegen vestiging van mensen uit het Westen, dat hij ook wel eens zoiets heeft gehoord, doch hij meent niet dat de meerderheid van Zijtaart daartegen bezwaren heeft. Met de nieuwbouw-verkopen loopt het zo’n vaart niet, want zover hem bekend zijn van de door Van Boxmeer te bouwen woningen er nog slechts drie verkocht. Als de bewoners van de Keslaerstraat hem vragen naar de verharding van de weg, verwijst hij hen steeds naar de bron van  alle ellende die ook bij de bewoners van de straat voldoende bekend is. Ook vraagt hij hoe het met de riolering staat. De burgemeester antwoordt dat hij opdracht heeft gegeven hiervoor een plan te maken.

Rooker vraagt of de door Dobbelsteen gehouden enquête onder de bevolking onder alle lagen van de bevolking is gehouden. De pastoor zal toch geen bezwaar maken tegen nieuwe ‘zieltjes’ in zijn parochie? Dobbelsteen zegt: “niet onder de gehele bevolking, doch onder de min of meer sub-intelectuelen.” Schildert informeert naar de grondprijs in fase 2. De voorzitter zegt dat de aanvraag van Van Boxmeer pas onlangs is ontvangen en dat er nog onderhandelt moet worden over de diverse kosten van het bouwrijp maken.

Brabants Dagblad, 28 mei 1969.   De technische dienst van de gemeente Veghel werkt een plan uit voor het verharden van de Keslaerstraat in Zijtaart. Dit deelde de burgemeester gisterenavond in de gemeenteraad mee in antwoord op vragen van raadsleden G. Schilder en Gerard van Boxmeer. Aan deze straat staan al enkele jaren 12 woningen die zich moeten behelpen met een tegelpad. De besprekingen met de onwillige eigenaresse van de aanliggende gronden hadden nog geen resultaat opgeleverd. Men gaat nu toch maar de weg verharden, met een zogenaamde 'peststrook' tussen die straat en de eigenaresse van de aanliggende grond.

Wethouder P. Dobbelsteen flapte er een opmerking uit die in Zijtaart kwaad bloed zette. Lees hieronder.

Veghelse Courant, juni 1969; Doc. GAvB.   Brief van het NKV Zijtaart aan de burgemeester en de gemeenteraad, juni 1969

Edelachtbare Heren,

Namens de leden van de NKV afdeling Zijtaart en eveneens namens de leden van de Vrouwenafdeling van het NKV te Zijtaart voel ik mij verplicht het volgende onder Uw aandacht te brengen. Wij zijn pijnlijk getroffen door een publicatie in het Brabants Dagblad waarbij tijdens de vergadering van de gemeenteraad wethouder Dobbelsteen het volgende zou hebben gezegd: Ik citeer hier de tekst van het Brabants Dagblad:

'Wethouder P. Dobbelsteen verklaarde de indruk te hebben, dat er in Zijtaart zelf weinig medewerking wordt verleend om de woningbouw op gang te brengen. Hij had gehoord dat er mensen in Zijtaart zijn, die alleen woningbouw voor de autochtone bevolking wensen, maar niet voor vreemdelingen.'

Als eerste wil ik hier op antwoorden dat wij die indruk beslist niet hebben. Laat wethouder Dobbelsteen a.u.b. per omgaande opgeven op welke manier Zijtaart te weinig medewerking heeft gegeven. Graag vernemen wij ook van wethouder Dobbelsteen wat hij verstaat onder 'vreemdelingen' in Zijtaart. Zijn dit mogelijk de bewoners van de Keslaerstraat? Ook met deze bewering zijn wij het beslist niet eens. Zeer tot onze vreugde hebben wij deze bewoners kunnen inschakelen in het verenigingsleven – zoals jeugdvereniging – bestuur vrouwenafdeling – organisatie klokkenfonds, enz.

Mocht dit alles niet voldoende zijn, laat dan wethouder Dobbelsteen op de bevoegde plaats informeren alvorens hij dergelijke 'wijsheden' openbaar maakt. Zijtaart wil graag de woningbouw op alle mogelijke manieren stimuleren en kent eveneens geen 'vreemdelingen' in haar gemeenschap. Ik mag de wens uitspreken dat U mijnheer de voorzitter en de leden van de raad thans overtuigd bent van de goede wil van de Zijtaartse gemeenschap. Mogen wij dan ook rekenen op de volledige medewerking van het gemeentebestuur.

Onder dankzegging voor uw aandacht verblijf ik,

Namens het bestuur van de Parochiele NKV afdeling,
Jan G. van de Ven, voorzitter.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 5 juni 1969.   Voor het eerst komen er twee vrouwen in het kerkbestuur: mevrouw Van de Ven en mevrouw Kremers. Men wil de volgende personen aantrekken voor het nieuwe schoolbestuur als afvaardiging van het kerkbestuur. Jan van de Ven, Piet van de Hurk, Theo van de Broek, Mien van de Tillaart – van de Ven en Theodora van de Ven – van Berkel.

De gemeente vraagt het kerkbestuur om de gracht aan de westzijde van de pastorie te dempen. Dit is accoord.

Inv. nr. 1109 notulen van de gemeenteraad, 10 juni 1969.   Schilder vraagt waarom de brief van het N.K.V. inzake de uitlatingen van wethouder Dobbelsteen in de vorige raadsvergadering over het kerkdorp Zijtaart, niet op de lijst van ingekomen stukken is vermeld. De burgemeester zegt dat dit een korte vergadering is, voorafgaande aan een informele vergadering, niet alle stukken zijn al uitgewerkt. Het stuk zal in de volgende vergadering aan de orde komen.

Doc. GAvB.   Willy den Oudens zaak aan de overkant van de Hoge Brug had erg te lijden van het verdwijnen van deze brug. Hij nam het initiatief om op 25 juni 1969 een vergadering te beleggen in zaal Versantvoort, om met steun van de Zijtaartse bevolking de gemeente te vragen om in plaats van de Hoge Brug een ophaalbrug aan te brengen. Dat heeft niets opgeleverd.

Jubileumboek 40-jarig bestaan VOW, 1987.   Na in 1968 gedegradeerd te zijn, promoveerde het eerste elftal van VOW in 1969 weer van de tweede naar de eerste klasse.

Inv. nr. 1109 notulen van de gemeenteraad, 1 juli 1969.  

Voorlezing van de brief van het N.K.V., afdeling Zijtaart. De burgemeester vraagt zich af of ook de vrouwenafdeling van het N.K.V. is gehoord. Hij licht toe: Aanleiding was de vraag van Gaard van Boxmeer om iets te doen aan de toestand van de Keslaerstraat. Van Boxmeer zei: “Het heeft lang genoeg geduurd dat één man het voor het zeggen heeft dat twaalf gezinnen langs die onverharde weg moeten wonen.” Het antwoord van wethouder Dobbelsteen moet worden gekoppeld aan deze opmerking. Één dag daarvoor heeft hij nog tevergeefs onderhandelt. Dobbelsteen had het over “dat er mensen in Zijtaart zijn…” en niet over ‘Zijtaart is van mening.” Dobbelsteen bedoelde dus die ene dwarsliggende eigenaresse. B&W hebben geen bezwaar tegen vestiging van allochtonen in Zijtaart. Op 9 juni 1969 werd een brief ontvangen van gedeputeerde Staten, waarin gesteld werd: “Wij zijn van mening dat de uitbreiding van de woningbouw in Zijtaart gezocht dient te worden binnen de contouren van het bestaande kerntje. Wij wijzen er u dan ook op dat wij tegen de blijkens het ontwerpplan aan Zijtaart toegedachte verdere uitbreiding geen medewerking zullen verlenen aangezien de bouwmogelijkheden gereserveerd dienen te worden voor de inwoners van Zijtaart en niet voor allochtonen.” Dit lijkt op wat B&W hoorden van enkele inwoners van Zijtaart. Hij zegt ook dat B&W uiteraard alle waardering heeft voor hetgeen de nieuwkomers in Zijtaart doen in het belang van de gemeenschap Zijtaart. Ook heeft B&W een brief ontvangen van de parochieraad van Zijtaart. Deze wil hij niet behandelen, omdat er geen enkele handtekening onder staat en hij deze beschouwt als een anonieme brief.

Rooker zegt dat Dobbelsteen suggereerde dat er een enquête was geweest. De burgmeester zegt geen dingen uit zijn verband te halen en dat er geen enquête is geweest. Rooker: Dan had Dobbelsteen beter kunnen zeggen dat hij maar met een paar mensen had gesproken.

Schilder: Dobbelsteen had een dag voor de vergadering met de onwillige eigenaresse onderhandelt, en B&W had drie weken eerder al besloten de Keslaerstraat te verharden? De burgemeester zei dat dat een gevolg was van een gesprek dat hij op zijn spreekuur had met een allochtone inwoner van Zijtaart. Daarna is besloten in het college de Kesalaerstraat te verharden. Als de eigenaresse mee zou werken dan zou de straat over de volle breedte kunnen worden aangelegd, anders niet.

Schilder vraagt of Dobbelsteen weet wie er lid zijn van de parochieraad in Zijtaart. Wethouder Dobbelsteen is zulks niet bekend. De burgemeester interrumpeert met de opmerking dat het een anonieme brief is die daarom niet in de discussie kan worden gebracht. Schilder vraagt hierna aan Dobbelsteen of bedoelde eigenaresse de opmerking maakte dat er in Zijtaart mensen zijn die niet geporteerd zijn voor vestiging van mensen uit Amsterdam. De burgemeester merkt op dat het hier vastgestelde notulen betreft. Schilder zegt dan dat Dobbelsteen de gehele gemeenschap Zijtaart ophangt aan één persoon en hij vraagt wie wethouder Dobbelsteen bedoelt met die sub-intellectuele mensen. Is het de betreffende eigenaresse? Wethouder Dobbelsteen bevestigt dat. Hij wil niet te ver op de zaak ingaan, omdat er dan wellicht meer narigheid zal ontstaan. Op deze wijze wordt de zaak niet gediend. Hij staat achter zijn eigen uitlatingen. Hetgeen in het krantenartikel vermeld stond, is onjuist; alleen de interpretatie van de burgemeester geeft de juiste visie weer. Alhoewel het woord enquête is gevallen weet iedereen dat er in Zijtaart niet geênqueteerd is.

Graard van de Rijt vraagt zich af of er in Zijtaart wellicht grote of geheime krachten zijn die bij Gedeputeerde Staten en de planologische dienst een vertekend beeld geven van de situatie in Zijtaart. Hij zegt niet te hopen dat bepaalde mensen, die toch reeds het een en ander misdaan hebben, in deze onder de duiven van B&W zullen schieten. De brief van het N.K.V. wordt vervolgens voor kennisgeving aangenomen. De voorzitter deelt mee dat met de aanleg van het sportterrein in Zijtaart is begonnen.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 2 juli 1969.   Burgemeester Van Wegen komt naar Zijtaart om te horen wat er te Zijtaart verwacht wordt. De burgemeester liet zich voorlichten over vele zaken, vooral op onderwijsgebied en jeugdzaken, zoals de voltooiing van de nieuwe school en de jongensschool als mogelijkheid voor kleuterschool. Hij zag wel mogelijkheid voor een gymzaal maar niet voor een gemeenschapshuis.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 9 juli 1969.   Het kerkbestuur komt bijeen vanwege de benoeming van een tijdelijke leerkracht om de vertrekkende heer Meier te vervangen. Mevrouw Pallar wordt in dienst genomen.

Getracht zal worden om op 1 januari 1970 het bestuur van de scholen over te dragen aan de nieuwe stichting.

Feestgids 50-jarig bestaan Jong Nederland, 1995; foto's: Archief Jong Nederland; puntentelling: collectie Martien van Asseldonk. Kleurenfoto's: Mari Brugmans.   In 1969 gingen de leden van Jong Nederland op bivak bij de familie De Vries, Pater van de Elzenstraat 2, Stiphout. Tijdens het kamp van de junioren in Stiphout werd een bezoek gebracht aan het natuur-zwembad met speeltuin De Heikant in Aarle-Rixtel. 's Morgens regende het wat, maar dat was niet zo erg, omdat de weersverwachting goed was. Na het ontbijt kwam de zon te voorschijn en werd er vertrokken. Terwijl iedereen na even gezwommen te hebben op de kant lag te niksen, viel het oog van Piet van de Hurk op een glijbaan (rechtse foto). Piet klom omhoog en liet zich breed lachend naar beneden glijden. De bewuste glijbaan was door de regen nat en stroef geworden. Na een paar meter had de brede glimlach op Piet's gezicht plaats gemaakt voor trekken van verbazing, en toen voor een pijnlijke trek. Hij deed een vruchteloze poging om zijn vaart af te remmen, door zich aan de zijkant van de glijbaan vast te klampen. Beneden gekomen stond hij heel voorzichtig op. Hij had zijn achterwerk vol houtsplinters zitten. "Nou snap ik pas waarom de anderen er op een handdoek afgleden," zei Piet.

Tijdens het kamp konden punten verdiend worden met sport en spel voor de kampprijs. De juniortn moesten van tevoren ieder een eigen stoel of kruk maken.

 De onderstaande foto's zijn gemaakt tijdens de oudermiddag. Ook  een aantal senioren kwam op bezoek, waaronder Mari Brugmans, die onderstaande dia's maakte en liet maken. 
Kampverslag: collectie Martien van Asseldonk  

De eerste bladzijdes van het kampverslag. de rest is overgetypt en volgt hier onder. Ook de puntentelling voor de kampprijs bleef bewaard (rechtse afbeelding).

 
Kampverslag: coellctie Martien van Asseldonk  

Dinsdag

Om 8 uur moesten we ons aankleden voor een veldloop, die om kwart voor 9 afgelopen was. Om kwart over 9 gingen we eten, we hadden boterhammen met jam en kaas. Om half 10 hadden we een bosspel voor de kampprijs. We moesten kaartjes zoeken en de woorden opschrijven die op de kaartjes stonden. Om 11 uur hadden we nog een ander bosspel en om 1 uur gingen we eten, we hadden groentesoep, bonenstamp, kookworst, appelmoes en chocoladepudding, daarna hadden we rust tot 2.30 uur. Om 10 voor 3 vertrok de eerste groep voor een oriëntatierit die eindigde in het Witven. Om half 8 kwamen we weer terug bij de Vries waar we aten. We hadden boterhammen met hagelslag en vlees. Daarna hadden we rust tot 9 uur, waarin we wat volleden. Om 9 uur gingen we naar Stiphout en om half 11 gingen we weer terug naar de boerderij, waar we ons klaar maakten om te gaan slapen.

Woensdag

We waren om half 9 wakker en om half 9 moesten we ons wassen en aankleden en om 9 uur gingen we eten, we hadden boterhammen met peperkoek en boterhammenworst. Na het eten was het rust tot 10 uur. Om 10 uur gingen we een bosspel doen, dat bosspel was vlagveroveren. Na dit 2 x gedaan te hebben, speelden we nog 2 x paalbewaken. Om 2 uur gingen we eten. Om half drie gingen we naar het Witven, waar het erg druk was. Om half 7 gingen we weer naar huis. Op de boerderij gekomen gingen we eten. We hadden boterhammen met jam en saucise. Na het eten hadden we rust tot half 8. Om half 8 gingen we sporten in de bossen voor de kampprijs, maar wegens het slechte weer kwamen we niet verder dan het verspringen. Na het verspringen gingen we weer naar de boerderij, waar we onder een onweersbui nog een opdracht kregen. We moesten zoveel mogelijk dierennamen en gebruiksvoorwerpen met een L- opschrijven. Om 12 uur sliepen we.

Donderdag

Om half 9 werden we wakker. We hoefden ons pas om half 10 wassen en aankleden. Daarna gingen we eten, we hadden boterhammen met hagelslag en kaas. Daarna hadden we rust, waarin we aardappelen sschilden. Toen we daarmee klaar waren, dat was om +/- 11 uur, vertrokken we naar De Heikant, dat is een speelbad, een zwemtuin, waarin we heerlijk zwommen en speelden. We kregen om 3 uur nog boterhammen. Om +/- 5 uur gingen we naar huis. Om 6 uur hadden we nog een partij softbal gespeeld, de eindstand was 22-15. Na de softbalwedstrijd gingen we eten. We hadden snert, gebakken aardappelen, knakworst, appelmoes, en yoghurt. Na het eten was het rust, waarin we wat volleyden. Om +/- 9 uur begonnen we met de hink-stap-sprong en de 400 meter. Om kwart over 10 was dat afgelopen en gingen we naar bed. Voor we gingen slapen kregen we nog ranja en om ½ 12 ging de lamp uit.

Vrijdag

We werden om half 9 gewekt voor een veldloop die ongeveer een half uur duurde. Daarna gingen we ons wassen. Om half 10 gingen we eten. We hadden boterhammen met leverpastei, boterhamworst, saucise, en palingworst, daarna was het rust tot half 11. Toen gingen we in de bossen een partij tank en antitank spelen. Om half 1 gingen we eten. We hadden kippesoep, struif, appelmoes en chocoladepudding. Na het eten hadden we rust tot half 3. Om half 3 begonnen we met een stunttocht. In de eerste stunt moesten we over een tpouw glijden. De 2de stunt was langs een touw lopen. De 3de stunt was touwklimmen, de 4de balwerpen, de 5de hoogspringen en de 6de 400 m. hardlopen. Toen het hardlopen afgelopen was, gingen we naar het Witven tot kwart voor 7. Op de boerderij gingen we eten. We hadden boterhammen met jam en palingworst. Na het eten hadden we rust tot 8 uur. Om 8 uur gingen we naar Stiphout.

 

Foto's: collectie Mari Brugmans.   De senioren van Jong Nederland gingen op kamp in de bossen van Hilvarenbeek.

 
Foto´s: collectie Oda Timmers.    1969-07 Kampvoorbereidingen e.jpg (277161 bytes)Voordat de Rakkers op kamp gingen hadden ze de nodige pret tijdens een voorbereidings- bijeenkomst.

Foto's: Archief Jong Nederland.   1969 Kamp Uden a.jpg (325774 bytes)1969 Kamp Uden h.jpg (365194 bytes)
1969 Kamp Uden p.jpg (280335 bytes)1969 Kamp Uden r.jpg (263627 bytes)

De Rakkers gingen dat jaar op kamp bij de familie F. van de Berg, Bosdreef 1, Uden. Kampthema: 'Indianen'.

 
Foto's: Archief Jong Nederland.   Het KMG ging op kamp naar Gerwen.

Foto's: collectie Marie Brugmans.   De senioren van Jong nederland gingen op kamp naar Hilvarenbeek.Doc. GAvB.   Lente- en zomeruitstapjes:

29 april 1969: met de KVO naar Valkenburg.
21 mei 1969: met de bejaarden op bedevaart naar Handel.
10 juli 1969: met de CAV naar Groningen.
23 juli 1969: met de kinderen van het KVO naar Sevenum.
30 juli 1969: met het KVO naar Harderwijk.

Doc. Veghel, nr. 383.   'Vorig jaar hadden we gezegd dat we geen reisje meer zouden organiseren, omdat er zeer weinig belangstelling voor was. En dan zouden we een uitwisseling méér hebben. Maar we konden geen enkele afdeling vinden voor een uitwisseling. Daarom organiseerden enkele leden van de K.P.J. in samenwerking met het bestuur op 16 augustus 1969 een reisje en wel naar Bobbejaan Schoebenland in België. Er was veel belangstelling voor.'

Inv. nr. 1109 notulen van de gemeenteraad, 26 augustus 1969.   Voorstel van B&W tot verkoop van grond te Zijtaart aan de heer A. Nieuwkamp. De gemeenteraad keurt dit voorstel goed.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 13 augustus en 22 september 1969.   Het leien dak van de kerk moest gerepareerd worden en de kerk had het geld niet. Het kerkbestuur vroeg het Bisdom om steun. Het Bisdom wilde de helft van de reparatie, dat is f 7.000, betalen als het kerkbestuur de rest kan lenen. Dat werd moeilijk, het een en ander ging niet van een leien dakje. Het kerkbestuur overwoog om grond van de kerk te verkopen.

Brabants Dagblad, 8 september 1969.   'Op de Ruwenberg in St. Michielsgestel werd afgelopen weekeinde het 25-jarig bestaan van het Gilde Jong Nederland en het Katholiek Meisjesgilde uitbundig gevierd door vele leiders en leidsters uit de bisdommen Den Bosch en Breda. Het weekeinde stond onder leiding van staffunctionaris Piet Munsters.'

Doc. Veghel, nr. 383.   Na afloop van de najaarsvergadering van de K.P.J. op 22 september 1969 was er een gespreksavond onder leiding van pater H. van de Ven over zijn werk in de missie. Het was heel interessant. Hij toonde dia's over zijn werk en vertelde er veel over. Er werden ook veel vragen gesteld door de leden.

Doc. Veghel, nr. 383.   Op 3 oktober 1969 organiseerde de K.P.J. een dropping. De deelnemers liepen van Uden naar Schaijk.

Foto's: archief Jong Nederland; Brabants Dagblad, 20 oktober 1969.   De junioren van Jong Nederland wonnen in oktober 1969 het kastie-toernooi dat door Jong Nederland in Zijtaart georganiseerd was.

'Jong Nederland wint eigen kastietoernooi. "Ondanks het feit dat uw voorzitter en districtsbestuurder mij heeft gezegd niet naar Zijtaart te komen om hem een schouderklopje te geven, wil ik hier in Zijtaart niet alleen hem, maar u allen gildeleden van de districten Land van Cuyk en Veghel dat schouderklopje komen geven voor de voortreffelijk geslaagde middag in het kader van het 12,5-jarig bestaansfeest van het district Veghel van het gilde Jong Nederland." Dit zei zaterdag Veghels burgemeester H. van Weegen tijdens de sluiting en de prijsuitreiking van het grote kastietoernooi, dat die dag in Zijtaart werd gehouden als enig onderdeel van genoemd koperen feest. (..)

Reeds in de vroege middaguren kon de voorzitter van het Zijtaartse gilde, de heer Jan van de Ven die in carré opgestelde Jong-Nederland-gilden van de districten Land van Cuyk en Veghel officieel verwelkomen, hun danken voor de massale opkomst en hun een sportieve strijd toewensen. Onmiddellijk hierna nam het toernooi een aanvang nadat eerst door hopmannen Van Doorn uit Eerde en Van de Hurk uit Zijtaart de vlaggen waren gehesen. De strijd zou zich in twee poulen afspelen. (..) Om de eerste en tweede plaats moest eveneens gestreden worden en wel door de gilden van Beers en Zijtaart. Zijtaart kwam hierbij als de beste ploeg uit de bus en wist Beers met 17-11 van zich af te schudden.'

Inv. nr. 1109 notulen van de gemeenteraad, 15 oktober 1969.  

Voorstellen van B&W tot aankoop van grond te Zijtaart van de heer H. Vervoort  en A. van de Tillart. De gemeenteraad keurt dit voorstel goed.

Voorstel tot verkoop van het pand Pastoor Clercxstraat 48 aan de heer Jan de Visser. Graard van Boxmeer vraagt of het de bedoeling is dat alsnog wordt uitgezien naar een ander brandspuithuisje. Zijns inziens is dat niet nodig, alhoewel het huisje tot op heden werd gehandhaafd. Hij heeft contact opgenomen met de koper en het kerkbestuur omdat naar zijn mening het verenigingsgebouw precies op de grens van dit perceel staat. Op de nu te verkopen grond ligt immers achter het verenigingsgebouw een waterput, alsmede een olievat. Door zijn bemiddeling zijn partijen het er over eens geworden dat, zolang het verenigingsgebouw nog in handen van het kerkbestuur is, het kerkbestuur het recht heeft de put te laten liggen, alsmede het recht van toegang heeft tot het perceel teneinde het olievat te kunnen doen vullen. Aanvankelijk was voorgesteld het kerkbestuur een paar meter grond te doen kopen, maar dit bestuur had daaraan geen enkele behoefte. De burgemeester antwoordt dat het handhaven van een brandweerhuisje niet meer past in het huidige systeem van brandbeveiliging. Hij stelt voor de mondelinge afspraken in de verkoopakte op te doen nemen.

Brabants Dagblad, 16 oktober 1969.   'De leerlingen van de lagere scholen in Zijtaart en Eerde zullen in de toekomst regelmatig gymnastieklessen kunnen volgen in de nieuwe Sportzaal-Zuid te Veghel. De gemeente wil de kinderen per bus naar Veghel laten vervoeren. Door dit gebaar is er een einde gekomen aan de gebrekkige lichamelijke opvoeding van de schooljeugd uit Eerde en Zijtaart. Gisteren hebben de leerlingen uit Zijtaart kennis kunnen maken met de nieuwe gymzaal te Veghel.'

Doc. Veghel, nr. 383.   Op 1 november 1969 bracht de KPJ een bezoek aan Liessel voor een uitwisseling. 'Om 2 uur arriveerden we in Liessel, waar de leden van de afdeling Liessel een mooie middag brachten. Om 5 uur gingen we met de leden mee naar huis om de koffietafel te gebruiken. 's Avonds verzorgde het orkest The After Five een gezellige avond.'

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 5 november 1969; bidprentje H. van de Ven in collectie Mari Brugmans.   De secretaris van het kerkbestuur Hendrik (Driek) van de Ven is op 20 oktober 1969 overleden. Jan van de Ven neemt deze taak voorlopig over. Voor de aanvraag van dansen in de gildehal door jeugdigen geeft het kerkbestuur geen toestemming.

mva.   Een stel jongeren van 15 jaar, waaronder Ad Bekkers en Martien van Asseldonk, organiseerden in het najaar van 1969 wekelijkse stijldanslessen (zoal de foxtrot, tango en wals) in zaal Ketelaars. De dansinstructeur was Van Abeelen, een oom van Ad Bekkers.

Brabants Dagblad, 5 november 1969; 27 augustus 1971.   'Binnen enkele weken zal de nieuwe brug over de Zuid-Willemsvaart in gebruik genomen worden. Een vertegenwoordiger van de Provinciale Waterstaat zei te verwachten dat de aansluitende wegen voor de nieuwe brug binnen anderhalve week gereed zijn, hetgeen betekent dat het snelverkeer eind volgende week niet meer over de hoge brug hoeft. "Als het tenminste niet te lang blijft regenen, waardoor de stratenmakers niet kunnen opschieten," zo werd er aan toegevoegd. De nieuwe brug werd officieel geopend door generaal Maxwell uit Amerika.' De brug werd naar hem genoemd.

Inv. nr. 1109 notulen van de gemeenteraad, 11 november 1969.   Wijziging van de subsidieregeling voor plaatselijke muziekgezelschappen. Graard van de Rijt vindt het een uitstekend stuk. Schilder is niet erg gelukkig met het voorstel omdat er geen inspraak is geweest van de raadscommissie sport, recreatie en cultuur, terwijl ook de besturen van andere muziekverenigingen niet zijn gehoord. Als fanfare St. Cecilia het huidige subsidiebeleid onredelijk vindt, dan zal ze daar wel motieven voor hebben. Graag had hij daar wat cijfers bij gezien. Liever had hij een subsidie per lid gezien met een percentuele vergoeding voor de overige kosten, zoals bijvoorbeeld ook voor de jeugdverenigingen geldt. De burgemeester zegt dat de subsidiering van harmonieën en fanfares in het verleden niet nij de betreffende raadscommissie aan de orde is geweest. De fanfares van Eerde en Zijtaart zijn blij met het voorstel. Harmonie Frisselstein kan altijd nog haar visie kenbaar maken. Hij kan niet beoordelen of de verhoging van f 200 tot f 250 reëel is. Van de Rijt zegt de R.K. Bond van Muziekgezelschappen om advies gevraagd te hebben. Die vindt dat de instrumenten van een fanfare en een harmonie evenveel kosten. Een meer precieze regeling als door Schilder bedoeld zou voor de gemeente duurder uitvallen. De gemeenteraad gaat accoord.

Brabants Dagblad, 13 november 1969.   'Medio 1970 zullen de kerkdorpen Zijtaart en Eerde door Obragas worden aangesloten op het gasnet. Dit deelde burgemeester H. van Weegen mee op een vraag van raadslid Slippens.'

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 19 november 1969.   Godsdienstonderwijs aan de scholen: kapelaan Verschuren uit Veghel zal worden verzocht om met ingang van 1 januari 1970 ook de meisjesschool er bij te nemen, omdat de zusters dan deze school niet langer zullen beheren. Aan de rector van het klooster, rector Laurense, zal door het kerkbestuur een bedankbrief worden gezonden voor de bewezen diensten.

Doc. Veghel, nr. 383.   Op 29 november bracht de K.P.J. Liessel een bezoek aan Zijtaart voor een uitwisseling. 'Om 2 uur werden de gasten verwelkomd in het verenigingsgebouw, waar de middag werd gevuld met een soort tweekamp. Om half 6 gingen de gasten met de leden mee naar huis en ‘s avonds zorgde het orkest De Torero's voor een gezellige avond.' Enkele leden van de K.P.J. hielden er een vriendschapsband aan over.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 3 december 1969.   Uit het priesterstudiefonds kan jaarlijks nog 75 gulden betaald worden voor studenten.

Mari (Franszn) van de Heijden gaf telefonisch medewerking om collectant te zijn.

In verband met een vergadering van het kerkbestuur met de parochieraad op 10 december wordt vastgesteld dat het bezoeken van parochianen door leden van het kerkbestuur grote problemen oplevert.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 3 december 1969; 'Zijtaart', 51.   Piet van de Hurk werd op 3 december 1969 geinstalleeerd als nieuwe secretaris van het kerkbestuur. Piet bleef tot 1972 in functie. In 1969 traden ook mevrouw A. van de Ven - van Sleeuwen en mevrouw I Kremers - Ludwig toe tot het kerkbestuur. Beide vrouwen bleven tot 1977 bestuurslid.

 
Notulen vergaderingen kerkbestuur, 18 december 1969.   Piet van de Hurk mag in verband met zijn beroep als kassier van de Boerenleenbank geen financiële administratie van het kerkbestuur verzorgen. Mevrouw E. Kremers – Ludwig wordt per 1 januari 1970 als penningmeesteres van het kerkbestuur benoemd.

Veghelse Courant, 16 november 1973.   'Eind 1969 verzocht het RK schoolbestuur om medewerking voor de uitbreiding van de Edith-Steinschool met 4 lokalen en een gemeenschapsruimte. Deze uitbreiding was nodig in verband met de opheffing van de jongensschool. Deze medewerking werd op 23 december 1969 door de gemeenteraad verleend.'

Inv. nr. 1109 notulen van de gemeenteraad, 23 december 1969.  

Rijkswaterstaat is voornemens de bestaande Hoge Brug over de Zuid-Willemsvaart aan het openbaar verkeer te onttrekken. Graard van de Rijt merkt op dat de Maxwell Taylor Brug met name voor Zijtaart toch wel problemen oproept. Was Maxwell Taylor een goede parachutist, het lijkt hem niet de bedoeling dat ook de inwoners van Zijtaart allen parachutisten worden; hij ziet evenwel geen andere mogelijkheid voor deze bewoners om op bedoelde brug te komen. Bij de verbetering van de weg van Veghel naar Lieshout werd verbetering van de weg langs het kanaal achterwege gelaten in verband met de op handen zijnde nieuwe brug. Het komt hem evenwel voor dat de weg langs het kanaal geen of nagenoeg geen functie meer heeft en derhalve niet zal worden verbeterd. De verbinding van Zijtaart met Veghel zal moeilijk worden en het lijkt hem niet de bedoeling dat Zijtaart zich gaat oriënteren op Sint-Oedenrode. Zou dat het geval zijn dan zou, nu Mariaheide zich veelal op Uden gaat oriënteren, er voor Veghel niet veel meer overblijven. Dit doet hem vragen hoe het college denkt een goede verbinding tussen Zijtaart en Veghel te realiseren.

De burgemeester voelt zich niet geroepen in te gaan op de opmerkingen ter zake van de oriëntatie van Mariaheide op Uden. Het is de bedoeling ten behoeve van de wielrijders een trap te maken, zodat zij op deze wijze de brug kunnen bereiken. Aan de technische dienst is gevraagd een studie te maken van de weg via Corsica, alsmede voor een betere toegang tot de provinciale weg Veghel-Sint-Oedenrode. Er valt niet aan te ontkomen dat de Hoge Brug zal moeten verdwijnen, als is het college het met Van de Rijt eens dat de verbinding tussen Veghel en Zijtaart niet ideaal is. Van de Rijt is het eens met de verbreding van de weg via Corsica. Een trap lijkt hem alleen dienstbaar voor jongelui die hun fiets kunnen dragen, maar deze heeft uiteraard geen enkel nut voor het steeds talrijker wordende autoverkeer.

Inv. nr. 1109 notulen van de gemeenteraad, 23 december 1969.   Voorstel van B&W tot het verlenen van medewerking aan het bestuur van de Katholieke Stichting voor Onderwijsbelangen te Zijtaart tot beschikbaarstelling van het vrijkomende gebouw van de jongensschool en het verbouwen van deze school tot kleuterschool. Is O.K. voor de raad na opheldering van de rol van Stichting Zijtaarts Belang.

Voorstel van B&W tot het verlenen van medewerking aan het bestuur van de Edith-Steinschool te Zijtaart ten behoeve van uitbreiding van deze school en de bouw van een gymnastieklokaal. Graard van de Rijt merkt op dat, hoewel Zijtaart alfabetisch gezien achterop loopt, het toch niet de bedoeling kan zijn dat dit kerkdorp in alle opzichten achter raakt. Hij pleit voor een meeervoudig gebruik van de nieuwe gymastiekzaal door daarbij eventueel nevenruimten aan te bouwen. Hij vergelijkt Zijtaart met de brave kinderen uit een gezin welke altijd de afdragertjes van de ouderen krijgen; verstandige ouders evenwel geven ook aan deze kinderen van tijd tot tijd een nieuw kledingstuk. Kan van het nu te bouwen gymnastieklokaal het kulturele en ontspanningsleven ook profiteren?

De burgemeester zegt dat Zijtaart niet te klagen heeft, gezien de plannen voor de gymnastiekzaal, de bouw van een kleuterschool, van een lagere school en de verbetering van de weg op Corsica practisch gereed. Het schoolbestuur staat open voor het idee de gymnastiekzaal incidenteel ook voor andere doeleinden te gebruiken. Thans reeds zijn er in Zijtaart enkele zaaltjes waarnaar kan worden uitgeweken, zodat het niet zinvol is voor de enkele toneel – c.q. muziekuitvoering – welke per jaar plaats heeft een aparte ruimte te creëren. De raad verleent medewerking aan de bouw van een gymnastieklokaal.

Inv. nr. 1109 notulen van de gemeenteraad, 23 december 1969.   Begroting 1970. Raadslid Schwiebbe zegt bij de bespreking van de gemeentebegroting voor 1970: Wij dringen aan op de spoedige vaststelling van de bestemmingsplannen voor Eerde en Zijtaart, en op een snelle realisering van de riolering en de gasaansluiting, op verbeterde accommodaties voor sport en verenigingsleven. De burgemeester antwoordt: De bestemmingsplannen voor Eerde en Zijtaart zijn thans voor vooroverleg naar de commissie van de gemeentelijke uitbreidingsplannen gezonden. Wanneer ze daarvan terugkomen, zullen ze aan de raad ter behandeling worden voorgelegd. De riolering in Zijtaart is in uitvoering genomen. Van Obragas zijn de tekeningen en dergelijke ontvangen ten aanzien van de gasvoorziening van Eerde en Zijtaart.

Veghelse Courant, 9 januari 1970.   Tachtig VOW-ers namen deel aan de kontaktavond op 27 december 1969.

Foto: collectie Leo Vissers.   Tot en met de vijftiger jaren waren huisslachtingen bij arbeidersgezinnen en kleine boeren in Zijtaart algemeen. Met het stijgen van de welvaart en de komst van supermarkten en diepvries verdwenen in de zestiger en zeventiger jaren deze huisslachtingen. Op de foto is Leo Vissers bezig met een van zijn laatste huisslachtingen.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads