Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1966

Het polygoon jaaroverzicht


Inv. nr. 1108, notulen van de gemeenteraad, 11 januari 1966.  

Voorstel van B&W tot het verlenen van medewerking aan het bestuur van de r.k. meisjesschool te Zijtaart, voor het aanstellen van een vakleerkracht in nuttige handwerken. De raad keurt het voorstel goed.

Inv. nr. 1108, notulen van de gemeenteraad, 11 januari 1966.   Voorstel van B&W tot het ontbinden van een pachtovereenkomst met E. Koenen te Erp, terzake grond in het uitbreidingsplan Zijtaart. De raad gaat accoord.

Doc. Veghel, nr. 383.   Op 12 januari 1966 was er de boerengezinsdag voor de NCB en Boerinnenbond. De RKJB en BJB werkten mee aan het ontspanningsprogramma van die avond.

Doc. GAvB.   14 januari 1966: Op 14 plaatsen in Zijtaart heerste mond-en-klauwzeer.

Brabants Dagblad, 4 september 1978; het uittreksel uit het jubileumboek werd in februari 2008 toegestuurd door Antoon Vissers.   Op 31 januari 1966 werd de oprichtingsvergadering gehouden van de vrouwenbeweging van het NKV. Er waren veertig vrouwen aanwezig en zij gaven zich allen op als lid. Er een voorlopig bestuur gevormd met als voorzitser mevrouw Leenaerts. In  het 25 jarig jubileumboekje van de K.V.B. Zijtaart in 1991 staat de volgende informtie.

Doelstelling:
 1. De belangenbehartiging van de gehuwde, ongehuwde en gehuwd geweest zijnde vrouw in het algemeen en van de leden in het bijzonder.
 2. Het bevorderen van de godsdienstige, zedelijke, culturele en politieke ontwikkeling van de leden.
 3. Het bevorderen van de emancipatie van de werknemersvrouwen.
 4. Het bieden van vorming, voorlichting en ontspanning.

Twaalf van de veertig leden waren 25 jaar later, in 1991, nog steeds lid. Het jubileumboek schrijft over deze zilveren jubilarissen:

 1. Ilse Kremers. Naast 25 jaar lid eveneens 15 jaar bestuurslid met een open oog voor de financiën. Als penningmeester heeft zij gewaakt over onze centen en geloof me, geen dubbeltje teveel werd er uitgegeven.
 2. Jo Versantvoort. Bij Jo in de zaal werd de oprichtingsbijeenkomst gehouden. Als kasteleinsvrouw moest zij vaak het nuttige met het aangename verenigen. Bij Jo kunnen we terecht met de kookcursussen en mogen we gebruik maken van haar keuken.
 3. Jo van de Cammen. Altijd een actief lid geweest bij alle activiteiten. Ook bij de kerststukjes maken konden we op haar rekenen.
 4. Harriët van den Hurk. 25 jaar lid, maar door omstandigheden helaas sinds enkele jaren niet meer in staat onze bijeenkomsten te bezoeken. Gelukkig is ze toch lid gebleven en zijn blij dat we een beroep op haar mogen doen als we hulp nodig hebben.
 5. Riek van Boxmeer. Meer dan 25 jaar geleden ging ze mee op pad om leden te werven voor de op te richten vrouwenvereniging en je ziet waartoe dit geleid heeft. Ze is een graag geziene figuur, die meespeelt als er ergens een “rulleke” is wat bij haar past.
 6. Miet Vissers. Ze kwam 25 jaar gelden met het idee om een vrouwenbeweging op te zetten. In het oprichtingsbestuur was Miet penningmeesteresse. Na zes maanden werd ze als voorzitster gekozen door de leden. Dat duurde echter slechts een jaar en vele slapenloze nachten. “laat mij maar als werkpaard fungeren in het bestuur” zei Miet en dat heeft ze 13 jaar gedaan. Verder was ze erg actief bij de ontspanningsgroep, het beter bewegen en zeker in het handwerken.
 7. Nel van de Ven. Zestien jaar bestuurslid en niet alleen in onze plaatselijke afdeling. Nel is zeven jaar kringleidster geweest van de kring Veghel en drie jaar van het provinciale bestuur. Veel tijd en energie heeft Nel gestoken in onze vrouwenbeweging, niet alleen als bestuurslid, maar ook door het veelvuldig deelnemen aan cursussen, vergaderingen enz. Vaak hebben bestuursleden een beroep op Nel mogen doen en gebruik mogen maken van haar kennis en inzicht.
 8. Jo van de Wetering. Maakte ook deel uit van het oprichtingsbestuur als secretaresse. Zij was een grote stimulator van de ontspanningsgroep. Hiermee trad Jo graag op in een rol van Corry van Gorp, of ze ging op reis in een twee persoonse broek.
 9. Thea van den Hurk. Kwam in september 1966 in het bestuur en werkte drie jaar als bestuurslid voor onze vereniging. Is aktief lid in de ontspanningsgroep en heeft een heldere mening en inzicht.
 10. Marietje van Hoof. Actief lid die je zelden hoort, maar die opvalt door haar aanwezigheid in deze 25 jaren. Er zijn weinig bijeenkomsten geweest waar zij niet bij was.
 11. Annie van de Ven. Altijd klaar als er een beroep op haar wordt gedaan, bij lezingen, kerstvieringen, maar zeker ook bij het handwerken, wat een van haar grootste hobby’s is. Ze is het liefs op de achtergrond maar wel aanwezig.
 12. Mientje Rooijakkers. Als laatste nog een bezig bijtje van onze vereniging en drie jaar bestuurslid geweest. Vijf jaar heeft Mientje namens het bestuur mee gewerkt in de werkgroep van de kring Veghel. Mientje hield het bestuur goed op de hoogte van wat er in de werkgroep of in Tilburg besproken werd.

Doc. Veghel, nr. 383.   Op 2 februari 1966 was er een dansavond bij C. Ketelaars voor de RKJB en de BJB, de deelname was matig, maar desondanks was het toch een gezellige en goedgeslaagde avond. Er was een loterij gehouden.

Mededeling van Ties Habraken op 20 februari 2007.   In 1966 maakte Toon Munsters wieltjes onder de baar, zodat de lijkkisten voortaan naar de kerk en het kerkhof gereden konden worden, in plaats van te dragen. De eerste die zo op wieltjes bij Sint-Petrus aan de hemelpoort arriveerde was in 1966 Jan de Visser (Jan de Booi) senior.

Inv. nr. 1108, notulen van de gemeenteraad, 23 februari 1966.  

Voorstel van B&W tot aankoop van grond in Zijtaart van de familie Van Sasse Van Ysselt. Wordt goedgekeurd door de raad.

PA Zijtaart, parochiememoriaal; foto: collectie Harrie Vervoort.   'Slechts van een kort emeriaat heeft de Zeer Eerwaarde Heer Antonius van de Bult, oud-pastoor van Zijtaart, moge genieten. Op 22 februari 1966 overleden te Maria-Hout, had op 26 februari zijn uitvaart plaats in de parochiekerk te Zijtaart en zijn begrafenis op het kerkhof alhier.'


Pastoor Van de Bult werd opgevolgd door pastoor Andreas J. Versteijnen die op de foto zijn voorganger aan het begraven is.

De Reigerkrant, 1997.   Evert Bosch werd Prins Carnaval Evert III.

Doc. Veghel, nr. 383.   Op 12 maart 1966 hielden de RKJB en de RKBJB een uitwisseling met de KPJ afdeling Heeze. Om 11 uur arriveerden de gasten in Zijtaart in café Ketelaars, waarna de kennismaking volgde onder het genot van een kopje koffie. Daarna namen de Zijtaartse jongeren de gasten mee naar huis om de maaltijd te gebruiken. Na de middag volgde er een culturele ontspannigsavond met declamatie, zang en toneel. Om 6 uur was er een koffietafel, gevolgd door een gezellige dansavond, met loterij en spelletjes. Op 16 maart werd er een geslaagd tegenbezoek gebracht aan Heeze.

Foto's: collectie Albert van Zutphen.   In 1966 kalfde er een koe langs de weg tegenover Piet van Zutphen. Het kalf, gezond en wel, steekt op de rechtse foto zijn kop uit zijn zak. "Zit ik nou nog in moeders, of niet?" schijnt het zich af te vragen.

Herinneringen van Martien van Asseldonk.   Spelletjes uit de jaren zestig:

Een reep papier aan een wasknijper vastmaken en dan aan een touwtje rondzwaaien. Punnikken met een klosje. Hoepelen ('repen'): buikdansend omhoog proberen te houden of vooruit gooien en met een slinger een draai meegeven, zodat hij automatisch terugrolde.

Knikkeren, hinkelen, vliegeren. We vroegen nooit tevergeefs om vliegerlatjes bij timmerbedrijf Theo van Boxmeer.

Op de speelplaats op school ‘seuren’: twee partijen en proberen over te steken. Of 'baren' (ben vergeten hoe dat ging.) Om te beginnen moesten er deelnemers gezocht worden. Twee jongens sloegen de armen over elkaars schouders en begonnen te lopen, roepend: "Wie doet er mee seuren?" De rest haakte dan aan. Soms was het: "Wie doet er mee seuren, behalve ..." Volgde de naam van de 'verstoteling'.

Landveroveren: stok omhoog gooien en een naam roepen. Die moest de stok pakken, “Stop” roepen en dan een andere speler proberen te raken. Als dat lukte mocht hij in zijn eigen land staand met de stok een meestal gebogen lijn trekken en het gebied aan zijn eigen land toevoegen.

Landveroveren (of landje kappen?) met mes dat je in de grond moest gooien en dan mocht je die lijn doortrekken.

Fluiten kon je natuurlijk met getuite lippen, en tevergeefs geprobeerd dat op twee vingers te leren. Lukte beter met een holte tussen je handen maken en dan lucht via je duimen inblazen. Of met een rietje. We maakten ook wel eens wilgenfluitjes. De wilgentwijgen werden ook gebruikt voor een boog, waarbij we de toppen van de pijlen met stukjes vliertak met zacht binnemerg verzwaarden. met het ouder worden staken we er grote spijkers in en met elastieken van wekflessen in plaats van een boog werd dat een gevaarlijk wapen. We maakten ook houten geweren waarmee je die 'stieken' weg kon schieten.

En dan zijn er een aantal spelletjes waarvan ik niet zeker weet in hoeverre anderen die ook speelden, zoals met de buks (van onze Willy) op mussen schieten, of met pluimpjes op ronde papieren schijfjes.

Salamanders vangen en thuis in een wekfles zetten. (Ik denk dat rond 1966 de salamanders in Zijtaart uitgestorven zijn.) Een strootje achter in een kikker steken en dan opblazen en dan in het water laten drijven, (Slechts een of twee keer gedaan, was niet echt een grote hobby.) Kraai of roek gevangen en rondfietsen met de vogel op het stuur. Jong vogeltje gevangen en de ouders van dat vogeltje kwamen eten aandragen. Maar het kwijnde weg. Nam het mee in de hooiberg, waar het in mijn handen stierf. Moest er van huilen. Eieren uithalen, twee gaten erin en dan uitblazen en aanrijgen. Konijnen fokken.

Bramen plukken, ons mam laten koken en dan in de diepvries zetten. Leverde heerlijke waterijs op. Postzegels sparen; dubbele ruilen bij Rietbergen tegen prachtige gekleurde zegels uit Angola, meegebracht door pater Thijssen. Hutten bouwen in de hooiberg van pakken hooi. En dan kaatsenballen, veel voetballen, veel kaarten (rikken, toepen, jokeren, pesten), legpuzzels leggen, dammen en veel lezen, lezen en weinig TV.

Ook las ik veel. We konden in de winter elke zondagmorgen boeken ruilen op de opkamer van het verenigingsgebouw. Op school in de zesde klas bij meester van Eerd mocht je een boek lenen om te lezen als je 24 punten (bijvoorbeeld drie achten) haalde. Vooral
'Arendsoog en Witte Veder' waren populair. Als je een 10 haalde (of waren het 3 tienen?) mocht je een stripverhaal van Kuifje lezen. het stimuleerde wel, maar het moedigde het leesgedrag van de zwakke broeders in de klas natuurlijk niet aan. Meester van Eerd las soms ook voor uit een Arendsoogboek.

Aan strafregels schrijven had ik een gloeiende hekel. Ging sneller met vier pennen naast elkaar tegelijk vier regels schrijven. En voor straf de tafel van 98 van 1 x 98 tot 98 x 98 was snel klaar, niks vermenigvuldigen in mijn kladblok, steeds 100 erbij en 2 eraf tellen.

Doc. GAvB; GA Veghel, openbare voorzieningen, nr. 512.   In 1966 verzochten de inwoners van 'Achterste Zijtaart' (nu Leinserondweg) de gemeente om de weg aldaar te verharden. De gemeente gaf daaraan gehoor en in maart 1966 werd er een subsidie in het vooruitzicht gesteld door de Cultuurtechnische Dienst. Deze weg werd in 1968 verhard.

Foto's: archief Jong Nederland.   Rond maart 1966 organiseerde het KMG een ouderavond.
Uitnodiging, april 1966, archief Jong Nederland.   1966-04-28 a.jpg (198088 bytes)1966-04-28 b.jpg (225388 bytes)1966-04-28 Die Bliksemse Kwajongens.jpg (233778 bytes)
Op zondag 17 april 1966 hielden de Rakkers van Jong Nederland hun eerste oudermiddag in het verenigingsgebouw. De eerste twee foto's zijn van het toneelstuk 'Het geschenk van de boskabouters', en de laatste foto van 'Die bliksemse kwajongens'. 

Foto's: collectie Mari Brugmans..  Deze foto is gedateerd op circa 1966 aan de hand van de leeftijd van Peter van de Tillaart en Tonnie van de Velden op de rechtse foto. De foto is gemaakt tijdens een toneelvoorstelling in het verenigingsgebouw. Onder de toneelspelers is Willy Henst te zien (linkse foto) en op de rechtse foto onder andere Peter Hommeles, Toon van de Akker en Wim Vissers. Dit betekent dat het een toneelvoorstelling was van de senioren van Jong Nederland. De toeschouwers op de voorste rijen zijn (onder andere) junioren van Jong Nederland (waaronder ikzelf, Martien van Asseldonk). Vermoedelijk werd er toneel gespeeld ter gelegenheid van een ouderavond voor de ouders van de junioren en senioren van Jong Nederland.

Veghelse Courant, 1 april 1966.   'In 1966 worden voor het eerst op de lagere land- en tuinbouwscholen in het NCB gebied activiteiten ontplooid in het kader van de Vastenactie. Dit jaar werd de actie gevoerd voor een jeugdhuis in Sao Paolo (Brazilië). Het is de bedoeling dat de leerlingen van hun eigen zakgeld wekelijks iets afstaan voor het jeugdhuis. Ook worden er artikelen vervaardigd zoals meelscheppen. Een van de leerlingen van de lagere landbouwschool in Veghel staat het hoogst van het heel NCB gebied. Adrie van Nunen uit Zijtaart verkocht maar liefst 51 meelscheppen (prijs f 3,50).'

Doc. GAvB.   1 april 1966: met de Boerinnnenbond naar Philips Eindhoven.

Doc. GAvB.   Van 21 tot 25 april 1966 bezochten veel mensen uit Zijtaart de Minijto in Veghel.

Inv. nr. 1108, notulen van de gemeenteraad, 26 april 1966.   Voorstel van B&W tot het ontbinden van een pachtovereenkomst met J. van Eert betreffende een perceel grond in het bestemmingsplan Zijtaart. De raad gaat accoord. Graard van Boxmeer merkt op dat de landbouwers graag de eigendomsgrens door de gemeente bepaald zouden zien, opdat er geen onnodige bemesting wordt gedaan. De burgemeester denkt dat de grenzen toch wel bekend zullen zijn, maar zal na laten gaan of het nodig is.

Brabants Dagblad, 12 mei 1971; 23 en 25 september 1972, 2 februari 1982; Doc. Veghel, nr. 383.   Op 4 mei 1966 fuseerden de jeugdorganisaties van de NCB en de Boerinnenbond, de RK Jonge Boerenstand en de RK Boerinnen jeugd Bond tot de KPJ (Katholieke Plattelands Jongeren). Voortaan was de KPJ een zelfstandige vereniging, zij het dat Johan van Sleeuwen, de voorzitter van de NCB, adviseur bleef. De KPJ begon met 78 leden. De leeftijd veranderd in aspiranten van 10 tot 15 jaar en ouderen van 15 tot 30 jaar.

Doc. GAvB.   Op 27 mei 1966 was er een missie fancy-fair in Zijtaart. De opbrengst was voor missionaris Jan van Roosmalen.

Herinneringen van Martien van Asseldonk.   Op zoek naar roepingen gingen de paters Damianen op huisbezoek om priesterstudenten te werven. Zo kwamen ze ook bij ons aan. Toen ik thuis kwam was het al zowat geregeld. Ik was toch al misdienaar en kon goed leren, dus het was net iets voor mij. Ik protesteerde, mompelde iets van "Priesters mogen niet trouwen."

Herinneringen van Martien van Asseldonk.   Werken op de boerderij: Tijdens het hooi halen moesten wij over het hooi 'treien', er overheen lopen om het compacter te maken. Dat was leuk en stoffig gestoei. Als het aardappelentijd was, moesten we aardappels rapen. Ook schoffelen en in de winter groep plukken hoorde er bij. En dan was er het dagelijkse klusje, of hout halen, of kolen halen, of eieren uithalen. De kolen lag op schuur, lamp aan en de koude schuur in, de kolenkit als schep gebruiken (mocht eigenlijk niet), met de kolenschop navullen en weer terug. Voor hout moesten we buiten met een 'kniplichtje' (zaklamp) door het donker naar het houthokske. Voor de eieren nog verder weg, helemaal naar de hennenkooi. Tokkende, wat verstoord opkijkende hennen, wat mysterieus en eenzaam daar. Wat verderop in het donker stond de hooiberg. Stel dat daar iemand in zit. Nee erg gerust in het donker was ik niet. Als je 's avonds op zolder kwam schoten de muizen alle kanten op.

Veghelse Courant, 10 juni 1966.   'De afgelopen week waren de meisjes van het KMG te gast bij het Katholiek Meisjesgilde in Mariahout. Er werden vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. De meisjes uit Zijtaart voerden de prachtige wisselbeker in triomf mee naar Zijtaart.'

Veghelse Courant, 10 juni 1966; doc. Veghel, nr. 33.   'Op zaterdag 11 juni zal door de jongens van Jong Nederland een glazenaktie worden gehouden ter verbetering van de kaspositie. Deelname aan districts en diocesane wedstrijden brengt grote kosten met zich mee, terwijl ook het spelmateriaal onderhoud en vernieuwing eist. Voor de prijs van f 1,50 zal U een prachtig glas met embleem van Jong Nederland worden aangeboden.' De glazenaktie bracht ongeveer f 250 op.

Foto: archief Jong Nederland.   In juni 1966 vierde het KMG haar 15-jarig bestaan.

Foto's: collectie Oda Timmers.   1966 EHBO a.jpg (240785 bytes)1966 EHBO b.jpg (202978 bytes)Ook de EHBO vierde in 1966 haar 15-jarig bestaan.

Veghelse Courant, 24 juni 1966.   Twee leidster van Jong Nederland, Berta Brugmans en Oda Timmers, namen met sukses deel aan een kamp- bivakcursus in Bakel.

Veghelse Courant, 24 juni, 29 juli, 5, 12, 19 en 26 augustus, 2, 9, 16 en 30 september, 14 en 18 oktober 1966.   'Jong Nederland gaat een actie te voeren voor een gedenksteen voor de pater Arnold Vervoort die op 25 november 1964 in Dakwa Congo door rebellen is vermoord. Dit prachtige initiatief is alle lof waard. De jeugd laat door deze zet zien wat zij waard is, en zij laat de jeugd van straks door deze blijvende herinnering zien, dat pater Vervoort het licht van de Heer bracht aan de heidenen in Afrika. Pater Vervoort was twee keer uit de Congo teruggekeerd naar Zijtaart om krachten te verzamelen. Als martelaar beantwoordde hij zijn roeping. Een citaat uit het bidprentje van Pater Vervoort wil ik U nog in herinnering geven: 'Zij hebben hem gedood, maar weten niet waarom.' Nu, geeft dan met een blij hart, want U weet wél waarom. Jong Nederland heeft voor dit doel een bankrekening geopend bij de Boerenleenbank.'

In augustus schonk een kaartclub f 40 voor de aktie. Ze lieten hun jaarlijkse teeravond hiervoor vallen. Het bruidspaar Nikkelen – Van de Tillart haalde f 21 op tijdens hun huwelijksfeest. Kaartclub “Onderling Vermaak” schonk in augustus f 20. De grootste klapper was een wedstrijd Blauw Geel tegen VOW op 21 augustus, Deze wedstrijd bracht f 212 op voor de gedenksteen. Een onbekende gever gaf f 100 en de Bond van Bejaarden droeg f 10 bij. In september was er een aktie van Jong Nederland leden. De seniorengroep zette een oriëntatierit uit voor de schooljeugd tot 14 jaar, die op 17 september gereden werd. De kinderen reden in groepjes van twee. Op 18 oktober 1966 was er f 577,90 bijeengebracht en was de opdracht tot vervaardiging van de steen gegeven. Jong Nederland hoopte de steen in november 1966 over te kunnen dragen aan de parochie. Dat zou mei 1967 worden.

Veghelse Courant, 1 juli 1966.   Het derde elftal van VOW hangt momenteel aan een zeer zwak draadje. Na 12 jaar kan VOW eindelijk financieel vrij rustig ademhalen, de schulden zijn weg.

Doc. Veghel, nr. 33.   De sportclub jongens van de KPJ telde begin 1966 8 leden, waarvan er 3 zijn afgegaan en 10 bijgekomen, totaal eind 1966 15 leden. De sportclub meisjes telde begin 1966 16 leden, 5 eraf en 4 erbij, totaal eind 1966 15 leden. Op 8 juni op de sportdag in Vorstenbosch behaalden de meisjes de 6e prijs in het A-klassement, en de jongens de 4de prijs in het B-klassement. Op 10 juli op de sportdag in Uden behaalden de jongens de 10de prijs in het B-klassement en de meisjes de 2de prijs in het A-klassement.

Veghelse Courant, 1 juli 1966.   Tijdens de afsluiting van het winterseizoen van de NKV vrouwenafdeling op 28 juni in zaal Verzantvoort gaf een vertegenwoordiger van Philips uit Eindhoven een demonstratie met verschillende huishoudelijke apparaten.

Veghelse Courant, 8 juli 1966; foto: collectie Mari Brugmans.   ''Schop en Riek' is in ere hersteld. Tot 1956 stond bij de splitsing van de Corridor en de weg naar de Biezen een klein en oud boerderijtje van ruim 100 jaar oud. De eerste eigenaar van dit huisje had in het bovenlicht boven de voordeur een decoratie aangebracht in de vorm van een schop en riek in kruisvorm. Dit boerderijtje is in 1956 gesloopt omdat de weg van Veghel naar Sint-Oedenrode vernieuwd werd. Er stond ook een waterput waar voerlui en paarden vroeger hun dorst konden lessen alvorens de verre tocht van Veghel binnendoor naar Lieshout te ondernemen. Mevrouw Van de Ven – Hurkmans heeft ongeveer op de plaats waar het schop en riek boerderijtje stond onlangs een fraai landhuis laten bouwen, omdat haar woning annex café enige weken geleden is gesloopt om plaats te maken voor de industrialisatie. Zij heeft een gekruisde schop en riek aan de gevel van haar bergruimte aan laten brengen, duidelijk zichtbaar vanaf de weg. Dit embleem werd afgelopen vrijdag door wethouder Dobbelsteen onthuld.'

'Zijtaart', 134; foto collectie Albert van Zutphen.   In 1966 werd de fanfare in Deventer reserve-kampioen van Nederland.

Veghelse Courant, 1 en 15 juli 1966.   Op zaterdag 2 juli nam fanfare St. Cecilia deel aan een festival in Beek en Donk.

'Op 9 juli hield het muziekgezelschap een grote marathonmars over Zijtaart. Om 7 uur startte men op het pleintje. Overal waar men langs trok was het hele gezin present en daar waar men nog met hooi bezig was, zette men de gaffel neer of stak zijn behooide hoofd door een dakvenster om de fanfare te kunnen horen en zien. Bij Rooijakkers op de grens Rooij-Zijtaart was het weer goed verzorgd. De muzikanten konden uitrusten en Ketelaars zorgde dat de lippen weer bevochtigd werden. Het ging er lusting aan toe, daar op Krijtenburg, en het nafeest schijnt nog lang geduurd te hebben. De fanfare blies haar nieuwe marsen, die zeer in de smaak vielen. Uitgerust trok men weer verder om bij Toon van de Sanden op Zondveld nog wat na te kaarten over de lange en geslaagde tocht.'

Diploma: collectie Martien van Asseldonk.    1966.jpg (302217 bytes)De jongens die van de lagere school afgingen, deden op 11 juli 1966 met hun fiets in Veghel een verkeersexamen.

Mededeling van Jan Vervoort in december 2010   Martien van Asseldonk en ik hadden tussen het binnenvekd van Piet van Asseldonk en de Valstraat een stuk aluminium hebben gevonden. Ik schat een verwrongen stuk van 30x30cm. We hoorden dat daar in de oorlog een vliegtuig neergestort was. We waren nogal avontuurlijk ingesteld en besloten op een dag rond 1966, gewapend met scheppen, maar eens te gaan kijken of we iets op konden graven. Op de plek aangekomen bleek de loop veel te hoog te staan om in de bodem te kunnen graven. We besloten toen maar naar huis te gaan en in de zomer, bij heet weer en wellicht een lage waterstand, opnieuw een kans te wagen. Op een geschikt moment ziijn we dan ook teruggegaan en inderdaad de loop stond droog. Ideaal moment om een gat te graven. Al vrij snel vonden we munitie in de vorm van zeer verwrongen 0.50 hulzen en krommen kogelpunten behorende bij deze 0.50 hulzen. Ook vonden we een huls van 20 mm en een 4-tal granaten waarvan je er 3 op de foto kunt zien. De 4e had een platte kop die je wat kon indrukken. Dit vertrouwden we niet en hebben deze "granaat" maar weer teruggegooid. Tijdens het graven kregen we bezoek van Theo van Rijbroek die, zoals hij zei, ook weleens gegraven had. Ik kan me niet zeker meer herinneren wat hij gevonden had. Ik dacht een paar mitrailleurs uit de vleugels.
Ik heb de "buit" mee naar huis genomen en onschadelijk gemaakt. Achteraf natuurlijk heel erg dom en gevaarlijk. Maar wat weten jongens van 12 jaar nou van gevaar? We lazen Kuifje en kapitein Hadoc vloekte vaak van bommen en granaten. Volgens ons hadden we dus ervaring met zoiets. Ik heb van een van de granaten de kop afgeschroefd en er zat een wit hard poeder in. Met een schroevendraaier heb ik zo goed mogelijk dit eruit gehaald maar er bleef toch nog iets achter. Mijn vader had een houtvuurtje gestookt en ik heb, zonder dat hij het wist of in de buurt was, de bijna lege granaat in het vuur gegooid. Even later volgde een enorme knal met een steekvlam en de haren op mijn gezicht waren verbrand maar .... de granaat was helemaal schoon.

Wat nu? Ik had er nog twee meer. Ik zag verderop een groot houtvuur bij Piet van Asseldonk in de wei. Ik heb toen een andere granaat, die nog gevuld met dat harde poeder en de schroefkop was al verwijderd, aan een ijzerdraadje gebonden en het andere uiteinde aan een paaltje. Ik heb toen de granaat in het vuur gegooid en op velige afstand gekeken wat er ging gebeuren. Er kwam een licht sisgeluid en de inhoud van de granaat vloog in een mooie bocht eruit in een nabijgelegen sloot. Ook de 3e granaat heb ik op deze mannier schoongemaakt. Dus alle granaten en hulzen die op de foto staan zijn leeg en schoon. Ik zou het nu niet meer doen omdat dit natuurlijk wel heel erg onverantwoord is!!

Gesprek met Theo van Rijbroek op 1-1-2011; mededeling van Antoon Vissers op 20-1-2011   In de jaren zestig lag er op een gegeven moment een mitrailleur uit die Spitfire bij Graard van Boxmeer, bij dat planken huisje. Die had iemand gevonden, ik denk de jong uit de straat, misschien die van Has Vissers. Mister van Eert hoorde het en die belde doen de politie op en die heeft die mitrailleur toen opgehaald. Ik kreeg op de een of andere manier de schuld. Ik kreeg altijd de schuld, ook als ik het niet gedaan had.

Karel Vissers wist te vertellen dat hij met zijn twee broers inderdaad eens tuk geweer gevonden had bij de loop.

Gesprek met Theo van Rijbroek op 1-1-2009   Theo Rijbroek vertelt: “Jullie vader (Piet van Asseldonk) kocht in 1966 een melkmachine. Een Amerikaanse machien, een Soeurs. Dan moest je een band om de koe doen en daar de melkemmer onder hangen.”

Herrinering Martien van Asseldonk 9-2-2011   Foto uit 1966: Roosje op schoot bij Mari van Asseldonk, die aan het bonen plukken is. Op de achtergrond Martien, Peter en Willy van Asseldonk.
Foto uit 1967: Martien en Mari van Asseldonk, met Roosje en een van haar eerste nesten jongen.Ik (mva) kan me herinneren dat bij het onderhandelen over de aankoop van ons eerste melkmachine ons pap er uiteindelijk een hondje bij moest nemen: Roosje, dat vervolgens ongeveer tien jaar lang elk jaar een paar jongen kreeg, totdat Roosje eind jaren zeventig werd dood gebeten door de honden van Bouwman.

Foto's: collectie Mari Brugmans (de originelen zijn dia's)   Foto's gemaakt door Mari Brugmans bij hem thuis en van zijn vrienden.


Herrinering Martien van Asseldonk 9-2-2011   Elke maandag kwam de eierwagen van de “Coöperatieve Roermondse Eiermijn” de eieren ophalen. De kist met eieren stond op schuur. De eieren zaten in twee stapels hortjes in de kist. Tussen de middag gingen we altijd thuis eten. Op een dag sprongen Jan Vervoort en ik (mva) tussen de middag achter op de vrachtwagen en we reden helemaal mee naar het Hool. zodat we moesten rennen om nog op tijd op school te komen.

Veghelse Courant, 15 juli 1966.   'Met ingang van 1 augustus 1966 is onze dorpsgenoot Jan Rietbergen benoemd tot leraar aan de MAVO voor meisjes te Schijndel. Hij werkte voorheen aan de jongensschool te Dinther. Met ingang van dezelfde datum is Ton Rietbergen benoemd als onderwijzer aan de BLO school  te Schijndel. Voorheen werkte hij aan de jongensschool in Nistelrode.'

Feestgids 50-jarig bestaan Jong Nederland, 1995; Veghelse Courant, 15 en 29 juli 1966; foto: collecties Martien van Asseldonk (eerste foto) Albert van Zutphen (de volgendedrie) en Willy Henst (nu Martina van Zutphen) onderste twee.  

In 1966 gingen de leden van Jong Nederland van 16 tot 23 juli op bivak bij de familie Timmers, Raktweg 1, Uden. Er werd geen ouderavond gehouden worden. Wel bestond er gelegenheid voor ouderbezoek op donderdagnamiddag.


 
Feestgids 50-jarig bestaan Jong Nederland, 1995; foto's collectie Albert van Zutphen: eerste vier en Willy Henst (nu van Martina van Zutphen) rechtse foto.  

De senioren van Jong Nederland ondernamen in 1966 een trektocht naar Gassel en Beers. In Gasssel aan de Maas werd het middagmaal gekookt op een houtvuur. Na het eten werden de vuile pannen aan een lang touw gebonden en in het vlakbij gelegen meertje heen en weer getrokken. Toen dat gebeurd was, ging de tocht verder naar de blokhut in Beers. Het regende er zo hard dat het water in de tent kwam te staan en men in de blokhut moest gaan slapen. De volgende morgen ging Piet van de Hurk boodschappen doen. Hij kocht een rekje met verse eieren. Hij kookte de eieren in een pannetje met water, maar twee eieren konden er niet meer bij. Die kook ik later wel voor de leiding, dacht Piet. Hij ging de meute wakker maken voor het ontbijt. De boterhammen gingen er goed in en het duurde niet lang of het eerste eitje werd gepeld. Piet nam ook een ei en tikte het tegen zijn voorhoofd alvorens hij begon met pellen. Dit had hij niet moeten doen. Al snel werd het voorhoofd van Piet gebruikt om er eieren op aan te tikken. Dit vond hij zelfs leuk, wat aan zijn houding te zien was. Rug iets gebogen en zijn hoofd naar voren. "Tikken maar jongens," zei Piet. Martien Vissers pakte argeloos een ei van de aanrecht en tikte dat flink aan op Piet zijn hoofd. het was inderdaad een van de ongekookte eieren. Piet zat van boven tot onder vol met het glibberige spul en iedereen had het grootste plezier.

Twee dagen later kwam het einde van de trektocht en bezochten ze de junioren die op kamp waren in Uden. Piet van de Hurk had Peter Hommeles helemaal in het verband gedraaid. "Een ongeluk," beweerden de senioren met een stalen gezicht. De erg geschrokken leider Jan van de Ven kon het grapje niet erg waarderen.

Feestgids 50-jarig bestaan Jong Nederland, 1995; de herinnering aan het lied is van Pieter Reijbroek, mededeling op 16 september 2007; de linkse foto is van Chris van Lankvelt, de twee foto's daar rachts van zijn van Oda Timmers en de twee foto's helemaal rechts van Marietje van Zutphen; de laatste foto komt uit de collectie van Mari Brugmans   1966 Rakkers.jpg (307730 bytes)1966 Kamp Mortel c.jpg (335901 bytes)1966 Kamp Mortel i.jpg (259816 bytes)
De Rakkers van Jong Nederland hadden hun jaarlijks bivak vanaf 23 juli bij de familie G. Fleuren, Dr. de Quayweg 79, De Mortel. Voor de namen van de jongens op de linkse foto, zie de foto's van de jaren zestig.

De koks: Diny Brugmans, Rina van Asseldonk en Bertha Brugmans.
De leiding 'Akka' Bertha Brugmans, 'Bataki' Oda Timmers en 'Flamea' Marietje van Zutphen hadden een kamplied gemaakt, op de wijs van ‘Oh my darling Clementine’:

'In de Mortel, bij van Fleuren, zijn de rákkers nu op kamp,
Het zijn jongens zonder zeuren, want ze zijn van Jong Nederland.
Samen zullen we heerlijk spelen en veel... op ons kamp,
Lekker drinken voor onze kelen en af en toe eten wij ook stamp.' 

(zoiets, verder ken ik het niet meer, het is ook al meer dan 40 jaar geleden.....).

Feestgids 50-jarig bestaan Jong Nederland, 1995; foto's: archief Jong Nederland.   De meisjes van het KMG hielden van 30 juli tot 4 augustus hun zomerbivak in Olland. Op de linkse foto: het Mariakapelleke in een hooiopper.

 
Veghelse Courant, 17 juni, 1, 15 en 29 juli 1966; doc GAvB.   Vakantieuitstapjes en kampen:

3 mei 1967: de Boerinnenbond bezocht het Keukenhof.

Dinsdag 21 juni zullen de leden van de Boerinnenbond met hun kinderen een bezoek bengen aan de speeltuin in Wanrooy. Vertek aan de kerk, kwart voor een.

13 juli 1966: Het CAV bracht een bezoek aan Schiphol.

23 juli: zomerreisje van de KPJ naar Madurodam en het strand in Scheveningen. De hele dag was het stralend weer. De avond werd doorgebracht in Oosterhout.

Op donderdag 4 augustus 1966 was er het vakantiereisje voor de kinderen van het NKV. Er werd een bezoek worden gebracht aan Burgers Dierenpark in Arnhem. De bus vertrok om 1 uur van het kerkplein en reed via Zondveld en Biezen.

Brabants Dagblad, 25 april 1979.   De RK Boerinnenbond veranderde haar naam in 1966 in Katholieke Vrouwen organisatie (KVO).

Herinneringen van dr. ing. Martien van Asseldonk.   In 1966 ging ik van de lagere school af. Meester van Eerd had me al bijna opgegeven voor het Monseigneur Zwijssen College, maar doorleren stond niet in onze pap zijn woordenboek. Werken was belangrijker. De jaren veertig en vijftig waren jaren geweest van armoe voor iedereen en de mensen hadden elke cent hard nodig. Zonder dat de mensen zich arm voelden, zo was het leven gewoon voor iedereen, er was te eten, kleren en aan luxe weinig behoefte. Jongens die gingen werken gaven hun loon thuis af. In de jaren zestig nam de welvaart toe, telefoons, televisies, auto's, douches en doorspoel-WC' - om maar een paar voorbeelden te noemen - deden in veel gezinnen hun intree, hier wat eerder en daar wat later. Er werden meer uitstapjes gemaakt door verenigingen en misdienaars naar De Efteling, Het Eurostrand, en allerlei andere bezienswaardigheden in Nederland of België. Meer jongeren mochten geleidelijk meer van hun loon houden en rond 1966 nam ook de waardering voor doorleren toe. De Mamoetwet zette in 1968 het onderwijsbestel op zijn kop en bijna van het ene moment op het andere mochten heel veel jongens en meisjes doorleren. Ik hoorde nog net bij de 'oude tijd'. Voor mij werd het de Pius X ULO. Als een compromis.

Collectie Martien van Asseldonk.   In september hielden militairen een oefening in Zijtaart. Ze sloegen hun tenten op bij Piet van Asseldonk achter het huis. 's Avonds traden 'Jan Soldaat en zijn Zuipers' er op in de keuken.
Notulen vergaderingen kerkbestuur, 29 augustus 1966.   De heer Leenaarts is per 1 november 1966 benoemd tot hoofdonderwijzer in Maren. Het kerkbestuur zal een advertentie plaatsen in het R.K. Schoolblad voor een opvolger.

Jan van de Ven benadrukt om vóór de vergaderingen van het kerkbestuur een goed doordachte agenda samen te stellen en die vooraf te verspreiden. Driek van de Ven is het daarmee eens, maar voelt er weinig voor om die agenda vóór de vergadering thuis te laten bezorgen, vanwege de geheimhouding.

Veghelse Courant, 26 augustus 1966; doc. Veghel, nr. 383.   'Het werk voor de senioren (jongens van 15 tot 18 jaar) is voor de leiding van Jong Nederland dikwijls aanleiding geweest tot een nieuwe en betere aanpak van dit uiteraard zo moeilijke jeugdwerk. In de afgelopen week werd wederom in overleg met de jeugd zelf een schema opgesteld voor het jaar 1966-1967. In een voltallige bijeenkomst van leiding plus senioren werd door de jongens een driemansschap gekozen, namelijk Theo van Asseldonk, Mari Brugmans en Martien Vissers. Deze 3 jongens zullen de administratie bijhouden en met de leiders het programma voor de wekelijkse bijeenkomsten vaststellen. De eerste bijeenkomst is gepland op 31 augustus.' De groep bestond behalve uit bovengenoemd drietal uit: Peter Hommeles, Hans van de Akker, Ad van de Akker, Piet van de Akker, Ben Coppens, Jenneke van de Oever, Bert Vissers, Toon van de Tillaart en Bert van de Tillaart. De groep zou tot 1970 als senioren blijven bestaan.

Veghelse Courant, 26 augustus 1966.   'De afgelopen zondag door de EHBO gehouden pleisteraktie heeft de mooie som van f 96,40 opgebracht.

Vorige week hield de EHBO haar jaarvergadering in zaal Ketelaars. Penningmeesters mejuffrouw Munsters was wegens huwelijk en vertrek naar elders niet herkiesbaar. Mejuffrouw R. Van de Hurk volgde haar op. Mejuffrouw Rooijakkers werd herkozen als secretaresse.'

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 31 augustus 1966.   De vergadering is bijeen geroepen om advies te geven aan de Stichting Zijtaarts Belang aan wie de woning te verhuren bij vertrek van de heer Leenaarts. Na advies van de heer Van Eert wordt besloten om de stichting te adviseren om deze te verhuren aan de heer Cor Mollen. Deze zal bereid zijn om na het vertrek van Leenaarts de leiding op zich te nemen van het kinderkoor.

Veghelse Courant, 2 en 9 september 1966.   'Op maandag 5 september week hield de afdeling Bescherming Bevolking een oefenavond in samenwerking met de EHBO. 'Rampgebied' was ditmaal smederij Munsters. Instructeur Brekelmans toonde zich zeer voldaan over het verloop van deze avond. De volgende avond zal weer in samenwerking met de EHBO geschieden en is vastgesteld op 3 oktober aanstaande.'

Veghelse Courant, 9 september 1966.   'De oudstrijders van het 17e Regiment Infanterie organiseren op 10 en 11 september weer een reüne. Op zondagmorgen zijn zij te gast in Zijtaart. Er is een plechtige Mis gevolgd door een koffietafel in zaal Versantvoort. 's Middags bezoekt men de graven van de gesneuvelden op het kerkhof. De plechtigheid zal worden opgeluisterd door de fanfare, en ook het Meisjesgilde en Jong Nederland zullen hun medewerking verlenen. Om half drie zal men naar het monument aan de kanaaldijk trekken. De organisatie van het evenement is in handen van het Oranje-comité.'

Inv. nr. 1108, notulen van de gemeenteraad, 27 september 1966.   De nieuwe gemeenteraadsleden worden geďnstalleerd. Uit Zijtaart krijgt Graard van Boxmeer gezelschap in de raad van Graard van de Rijt. Graard van Boxmeer wordt gekozen voor de commissie van landwegen, waterlossingen en landelijke eigendommen. Graard van de Rijt wordt gekozen voor de commissie voor de verdeling van woonruimte.

Inv. nr. 1108, notulen van de gemeenteraad, 27 september 1966.   Graard van Boxmeer vraagt of de aansluiting van de kerkdorpen Zijtaart en Eerde op het gasnet spoedig te verwachten is.

Op een vraag in de raad betreffende riolering voor Eerde antwoordt de burgemeester: Al enige jaren wordt er gewerkt aan een effectief rioleringsplan voor Eerde en Zijtaart. Het waterschap maakt, begrijpelijk, bezwaren tegen lozing op de Biezenloop, want daardoor zou een vervuiling van deze loop ontstaan. Nu is op de dorpen het gebruik van septic-tanks voorgeschreven, doch bij uitgroei van de dorpen wordt het probleem steeds nijpender. Er moet een goede oplossing komen.

Veghelse Courant, 9, 16 en 30 september 1966.   Enkele speciale activiteiten van verenigingen in september 1966:
De leiders en leidster van Jong Nederland namen op 10 en 11 september deel aan de nationale kaderschouw op Ons Erf te Berg en Dal.

De kaart- en biljartclub “Onderling vermaak”, gevestigd in café Ketelaars, organiseerde daar op zaterdag 10 september een groot rikconcours.

De Boerinnenbond hield op 15 september een excursie naar Lieshout en aan de klokkengieterij in Aarle-Rixtel.

De drumband nam op zaterdagmiddag 17 september om 3 uur deel aan het drumbandconcours in Sint-Oedenrode.

Mevrouw Baars-Sweens hield op 22 september een lezing voor de KNV vrouwen in zaal Ketelaars met als onderwerp: Feest vieren in het gezin.

Er waren kaartavonden voor de carnavalsclub op 24 september in café Van de Sanden, op 1 oktober in café Versantvoort en op 8 oktober in café Ketelaars. De opbrengst was bestemd voor een tractatie voor de jeugd en de ouden van dagen tijdens het komende carnaval.

Veghelse Courant, 30 september 1966.   Aan de St. Jozefkweekschool te Eindhoven slaagden voor de hoofdakte de heren G. van Sleeuwen en H. van de Linden uit Zijtaart.

Veghelse Courant, 30 september 1966; Brabants Dagblad, 1 oktober 1966.   'In de eerste week van oktober 1966 herdenkt Zijtaart het feit dat de Boerenleenbank 60 jaar geleden werd opgericht. Op zondag is er een H. Mis. De schooljeugd kan deelnemen aan een kleurwedstrijd. De kleuters krijgen ieder een ballon. Op woensdagmiddag 5 oktober is er een film voor de schoolgaande jeugd in het verenigingsgebouw. Op woensdag- en donderdagvond zijn er om 20.00 uur ontspanningsavonden in het verenigingsgebouw, die zullen worden verzorgd door het duo Hermans-Jansen uit Hoge Mierde.

De leiding van de bank berust bij een zestal, waarvan de heren Jan van de Tillaart (voorzitter), Gerard van de Ven en H. van Boxmeer het bestuur vormen en de heren Piet Vervoort (president), Hendrik van de Ven (oud-kassier) en J. van de Hurk de Raad van Toezicht. Op een totaal aantal inwoners van 1.250 heeft de bank rond 1.400 spaarboekjes onder haar beheer.'

Dc. Veghel, nr. 383.   Op 6 oktober was er een teeravond van de sportclub van de KPJ bij J. Versantvoort.

Herinneringen van Martien van Asseldonk.   Met Jan Vervoort ging ik in de herfst van 1966 bij de fanfare. Eerst moesten we de noten leren, Dat ging me - in de houtmand voor de kachel gezeten - goed af. Al na een week kreeg ik een instrument, een bugel. Jan Vervoort deed er een paar weken langer over. Maar met spelen werd het een ander verhaal. Terwijl Jan al bijna meteen een mooie sol produceerde, werd het niks bij mij. Uiteindelijk kon ik wel een deuntje blazen, maar dat kostte me veel moeite en ik ging maar langzaam vooruit. Om te oefenen moesten we helemaal naar Van de Linden op Krijtenburg fietsen. Bij ons thuis werden ze niet goed van de herrie als ik oefende. En op stal te gaan zitten blazen is ook zoiets. Ik stelde me voor dat de koeien bij de eerste noot van schrik hun strikkels naar binnen zouden trekken en dat de melkproductie zou kelderen. Toen heb ik mijn bugel maar weer ingeleverd. Een mens moet zijn beperkingen erkennen.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 10 october 1966.   De parochieraad zal gevraagd worden om mee te werken aan de verspreiding van de nieuwe catechismus.

Vanwege bewezen diensten sinds 1961 zal aan meester Lenaarts tijdens een afscheidsbijeenkomst op 24 oktober een cadeau aangeboden worden van het kerkbestuur. Ook zal er erkenning aangeboden worden aan Jan Rietbergen voor het onderhoud van klokken enz. en aan Martien van de Ven voor zijn goede zorgen voor de bloemenversiering bij het altaar.

Het aktiecomité gedenksteen Pater Vervoort van Jong Nedeerland krijgt toestemming om deze gedenkstaan aan te brengen aan de toren.

Ook in 1966 zal er f 240 bijgedragen worden aan priesterstudenten uit Zijtaart.

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   In october 1966 werd het priesterkoor uitgebreid en gewijzigd.

Veghelse Courant, 30 september; 14 en 18 oktober 1966.   Enkele speciale activiteiten van verenigingen in oktober 1966:

Op 1 oktober was er voor de leden van de KPJ en andere belangstellenden een dropping.

Op zondag 2 oktober kwam het Katholiek Meisjesgilde van Mariahout op bezoek bij haar Zijtaartse collega's. Er werden diverse wedstrijden worden gespeeld, met als inzet de wisselbeker.

Op 2 oktober was er in Zijtaart een districtbijeenkomst voor de Jong Nederland leiders en leidster in de districten Land van Cuijk en Veghel. Op het VOW terrein werd een training gegeven in centerbal en honkbal.

De NKV hield in de eerste week van oktober de aktie Wij en Zij. Huis aan huis werden zakjes verspreid die later weer werden opgehaald. Deze aktie bracht f 204 op.

Op woensdag 13 oktober hield de Boerinnenbond in Zijtaart een uitwisseling met de Boerinnenbond uit Bergeijk. Na een excursie volgde er een koffietafel, gevolgd door een gezellige avond.

Op 19 oktober was er voor de NKV leden en de NKV vrouwenleden een kontakt avond met de NKV gemeenteraadsleden, om zo de Zijtaartse problemen onder de aandacht te brengen.

Vrijdagavond 21 oktober was er een wasdemonstratie voor de leden van de Boerinnenbond.

De jongeren van het NKV en de KPJ hadden in oktober 1966 een gezamelijke gespreksavond. Pater Klerkse sprak over 'Vriendschap en verkering'.

Veghelse Courant, 18 oktober 1966.   'Mevrouw Leenaars nam afscheid als voorzitster van de NKV vrouwenafdeling. Meester Leenaars geeft niet langer les in Zijtaart en de familie verhuist. Mevrouw Miet Vissers-Hermans werd de nieuwe voorzitster.'

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   Op 22 october 1966 werd de kerk van nieuwe viltkussens voorzien, daar de oude rubberkussens ondeugdelijk waren geworden.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 15 september 1966.   'De heer Meier, thans onderwijzer te Jutphaas, geboren te Oudenbosch, zal per 15 november aanstaande meester Leenaars opvolgen als onderwijzer aan de jongensschool.'

Veghelse Courant, 4, 11 en 25 november 1966.   Enkele speciale aktiviteiten van verenigingen in november 1966:

Op maandag 7 november oefende de BB weer samen met de EHBO.

De carnavalsvereniging organiseerde op zaterdag 12 november het traditionele Elf-Elf-bal. Hieraan werkten mee de prins met de Raad van Elf en de Boerenblaoskapel. Deze gezellige bijeenkomst was gekostumeeerd en voor iedereen toegankelijk.

NKV vrouwenafdeling organiseerde op woensdag 16 november een kaart- en toepconcours in zaal Ketelaars.

Teneinde het seniorenwerk van Jong Nederland beter te kunnen financiëren werden er twee kaartavonden gehouden worden, en wel op 26 november in zaal Versantvoort en op 10 december in zaal Ketelaars.

Op vrijdag 11 november vierde Jong Nederland Sint Maarten. Om 19.00 uur was er een H. Mis. Na afloop werden de jongens in de Gildehal getrakteerd op warme chocolademelk. Aansluitend volgde een lichtoptocht waarbij de jeugd met zelfgemaakte lampions (uitgeholde bieten enz.) over de straat trok, samen met de drumband van de fanfare. Ook St. Maarten gezeten te paard en omringd door 2 bedelaars was hierbij aanwezig. Ondanks het minder gunstige weer was het toch een geslaagd feest.

Twee vendels van Jong Nederland namen op 12 november in Beers deel aan wedstrijden ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de afdeling Beers. Hieraan namen deel afdelingen uit Dinther, Erp, Vorstenbosch, Zijtaart, Langenboom en Beers.

Canavalsvereniging De Dikbuiken organiseerde op 12 november een gecostumeerd  Elf-Elf bal met medewerking van de Raad van Elf en de Boerenblaaskapel.

De Rakkers van Jong Nederland namen op 26 november 1966 met hun leidster deel aan wedstrijden ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Jong Nederland afdeling Beers.

Veghelse Courant, 18 november; 16 en 30 december 1966.   Het bestuur van de KVP Zijtaart kwam in november in zaal Verzantvoort bijeen. De KVP afdeling Zijtaart telt 408 leden. De contributie is f 6,50 per jaar. Voorzitter Van de Rijt ging in op de huidige kabinetscrisis. De aanwezige jongeren stelden voor om een jongerengroep te vormen van de KVP. Men kreeg de volle medewerking van het bestuur. Jongeren kunnen zich opgeven bij Ton Rietbergen, mejuffrouw M. Timmers en mej. Th. van de Hurk. Op donderdag 22 december kwamen een tiental jongeren in zaal Ketelaars bijeen om een KVP-jongeren afdeling op te richten. Ton Rietbergen gaf een duidelijke uiteenzetting over het doel en werkwijze van de jongeren-afdeling. Wen wilde daar graag aan meewerken. Men betreurde dat niemand van de KPJ aanwezig was. Op donderdag 19 januari zal men een bestuur kiezen.

Veghelse Courant, 4 en 25 november 1966; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5823, collectie De Visser, Brabants Dagblad d.d. 29 november 1966.   Het Oranje Comité organiseerde weer de komst van St. Nicolaas. In de week van 6 tot 1 november werd hiervoor een huis aan huis collecte gehouden. Op zondag 27 november bracht St. Nicolaas een bezoek aan Zijtaart. Met de fanfare werd de H. Man om 2 uur aan de kanaaldijk afgehaald. De stoet ging hierna naar het verenigingsgebouw, waar de schooljeugd stond opgesteld om de Sint welkom te heten. De voorzitter van het Oranjecomité sprak een welkomswoord. De moeders met kleuters brachten even een kort bezoek aan de sint. Voor de kinderen van de kleuterschool en de eerste en tweede klas was een plaats gereserveerd in het verenigingsgebouw, terwijl de hogere klassen een traktatie ontvingen op school.

Doc. Vghel, mr. 383.   Op 30 november waren Sinterklaas en Zwarte Piet aanwezig bij de KPJ met vele cadeautjes en tractaties. Er hebben echter zeer weinig leden aan deelgenomen, wat vermoedelijk ook wel aan het bar slechte weer van die dag zal hebben gelegen.

Foto's boven: collectie Oda Timmers. Onder: collectie Marietje van Zutphen.   1966-12 Sinterklaas a.jpg (206568 bytes)1966-12 Sinterklaas b.jpg (184000 bytes)1966-12 Sinterklaas c.jpg (202075 bytes)

Sint ging ook bij de Rakkers van Jong Nederland op bezoek.

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   Op 3 december 1966 had de eerste Zondagse Eucharistieviering op zaterdagavond om half 8 plaats, waarvoor buitengewoon veel belangstelling bestond. Het mannenkoor en het dameskoor verklaarden zich bereid beurtelings deze Zondagse Eucharistieviering op zaterdag te verzorgen.

www.kb.nl.
anpradiobulletins; Veghelse Courant, 16 december 1966.
  Fanfare St. Cecilia was op het concours in Deventer getest en nog iets te licht bevonden voor promotie. ANP radiobulletin d.d. 10 december 1966: "In Deventer zijn vanmiddag kampioenswedstrijden begonnen van de Roomskatholieke federatie van Muziekbonden. In de afdeling Uitmundend kreeg ook de afdeling Sint Cecilia uit Zijtaart een eerste prijs met 294 punten."

 
Veghelse Courant, 2 en 16 en 23 december 1966.   Enkele speciale aktiviteiten van verenigingen in december 1966:

Jong Nederland hield op zaterdag 17 december een bliksem-glazenaktie. De leden verkochten kerstglazen. Dit om de jaarcontributie aan het hoofdbureau van de Katholieke Jeugdbeweging te Utrecht te kunnen betalen. De leden van de KPJ haalden op zaterdag 3 december wederom oud papier op.

Op zondag 4 december bracht Sint een bezoek aan de kinderen van de NKV leden.

Op 17 december 1966 was er de jaarlijkse contactavond van VOW. Er werd aandacht besteed aan het feit dat VOW 12 ˝ jaar op Zijtaart gehuisvest is. Slechts een paar leden van toen zijn er van over. De Van Oorschot band uit Helmond versierde de zaak muzikaal en humoristisch.

De gehuwde NKV leden en NKV-vrouwen hielden in december een gezinsavond in zaal Versantvoort. Pater Francino van de Kruisheren uit Uden hield een inleiding over 'Huwelijksbeleving in deze tijd'. Er ontstond een zeer levendige discussie.

De leden van de Boerinnenbond hadden op 29 december een kerstavond in het verenigingsgebouw.

Veghelse Courant, 16 en 30 december 1966. Foto's: collectie Marietje van Zutphen.   1966-12-18 Afscheid Flamea a.jpg (230178 bytes)1966-12-18 Afscheid Flamea b.jpg (176492 bytes)

De Rakkers van Jong Nederland namen op 18 december 1966 op waardige wijze afscheid van hun leidster Flamea van Zutphen tijdens een oudermiddag in het verenigingsgebouw. Marietje van Zutphen trouwde op 22 december 1966 met Theo van den Broek en verhuisde naar Veghel. Akka Brugmans sprak een welkomswoord tot de ouders en het aanstaande bruidspaar. De rakkers brachten verschillende leuke spelletjes, die bij de ouders zeer in de smaak vielen. Twee rakkers boden een herinneringsplakboek aan waarin alle Rakkers naar vermogen hadden meegewerkt. De middag werd besloten met een afscheidslied gezongen door alle Rakkers.

Doc. Veghel, nr. 383.   De dropping van de KPJ in Bakel was ondanks de dichte mist goed geslaagd. Aan deze droppingen hebben tot op heden alleen de jongens aan mee gedaan. Misschien dat er in het komende jaar zal worden geprobeerd om ook meisjes hier aan deel te laten nemen.

De cursussen van de jongens van de KPJ zijn in 1966 wel een beetje in duigen gevallen met het nieuwe bestuur en onze voorzitter die in militaire dienst was. Ook bij de meisjes is er meestal weinig belangstelling, omdat de meeste naar de M.A. school toe gaan.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads