Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1963

Het polygoon jaaroverzicht


Logboek junioren in archief van Jong Nederland.  
Veghelse Courant, 11 januari 1963 (uit: Jubileumboek 90 jaar fanfare, 25).   'St. Cecilia houdt grootste loterij in haar geschiedenis. Vrijdag 11 januari is het de dag waarop iedereen er op uit zal trekken met de lotenverkoop van de door haar opgezette grootse loterij. Doel ervan is om uit de financiële moeilijkheden te geraken. Grote problemen hangen rondom het vaandel van de Zijtaartse fanfare. (..) Om hier doorheen te komen hebben een drietal jonge mannen zich bedacht om een loterij op touw te zetten die zich over de gehele gemeente en ook daarbuiten zal uispreiden (..). 1e prijs een centrifuge; 2e prijs een vleessnijmachine (voor alle soorten vlees en kaas); 3e prijs een 62-delig ontbijt- en eetservies; 4e prijs een autopet (step); 5e prijs een compleet stel keukenpannen. Voorts fototoestellen, dames- en herenhorloges en vele anderen. (..) Geachte lezer, u ziet het, Zijtaart wil Zijtaart helpen. Als uw vriend in nood zit dan wilt u hem helpen zonder aan je eigen te denken. (..) de drie mannen is maar het initiatief, maar u bent de helpers. (..) Martien van de Ven.'

Inv. nr. 1107, notulen van de gemeenteraad, 19 februari 1963.   In zijn niewjaarsrede memoreert de burgemeester onder andere:  “Het streven naar een zekere schaalvergroting van de drie kerkdorpen, Mariaheide, Zijtaart en Eerde bleef in het afgelopen jaar de aandacht vragen. Het is verheugend dat een dergelijke ontwikkeling vanuit de kerkdorpen zelve mede wordt gestimuleerd. In het afgelopen jaar verleenden gedeputeerde Staten goedkeuring aan het nieuwe uitbreidingsplan voor Zijtaart. Een plan voor een nieuwe vier-klassige meisjesschool in dit kerkdorp te bouwen, is gereed. Plaatsing op de urgentielijst voor 1963 is aangevraagd. De verharding van 9 km landwegen, waarin ook landwegen onder Zijtaart zijn opgenomen, zal dit kerkdorp verder ontsluiten. Aan te nemen valt, dat deze verharding dit jaar nog zal gereedkomen.”

Brabants Dagblad, 22 februari 1963.   De fanfare S. Cecilia verkeert in een financiële crisis. Dat is vooral te wijten aan de kosten van het zestigjarig bestaan, van de deelame aan het concours in Kerkdriel en het in 1962 gehouden Festival. Er is een kastekort van f 71. De leiding van de fanfare werd uitgebreid van 5 tot 7 leden. Mari van de Hurk werd speciaal voor de drumband in het bestuur gekozen, en A. van de Ven kwam bij het bestuur. De heer Opheij werd herkozen. Op 9 maart 1963 komt de KRO luisteren of de fanfare voor de radio kan optreden. In drie maanden is voor het Uniformenfonds f 2.423 bijeen gebracht met acties en collectes. De fanfare telt momenteel 60 leden, waarvan er 14 tot de drumband behoren.

Foto: collectie Martien van Asseldonk.   De winter van 1962-1963 was streng. Maandenlang lag er sneeuw. Op de foto kinderen van Piet van Asseldonk: Willy, Mari, Tineke, Martien en Peter.

Foto: collectie Martien van Asseldonk.   Ook in 1963 werd met Carnaval met een foekepot van deur tot deur "Jan 't  is vastenavond, kom niet thuis voor t'avond" gezongen door (van links naar rechts) Martien, Peter en Willy van Asseldonk, hier bij buurman Toon Munsters voor de deur. Zwart maken gebeurde met een gebrande kurk en een zwemvest zorgde voor Willy's bochel.

Foto's: collectie Oda Timmers (twee linkse foto's) en Martien van Asseldonk (rechts.  

In 1963 vierde het KMG voor het eerst carnaval op de club. Op de rechtse foto staan Ardie van de Tillaart en Diny van Asseldonk. Deze foto is gemaakt op 5 maart 1963. Ardie en Diny staan ook op de foto van het KMG, die gelet op de kleren en de carnavalshoedjes op dezelfde dag gemaakt zal zijn. Voor de namen van de personen op de foto van het KMG, zie de fotogalerij van 1961-1970.
De Reigerkrant, 1997.   Harry Versteegden was de eerste Prins carnval, 'Harry I'.

Foto 10-jarig jubileum van Con Forza in collectie Mari Brugmans.   In Zijtaart werd in 1963 een orkestje opgericht door Thieu en Frits Dortmans met consorten: 'Con Forza'.

Foto's: Evert Bosch en Antoon Vissers.   1963 toneel stier.jpg (109959 bytes)1962 zijtaart toneel.jpg (124919 bytes)1962-3 Stier van Californie f.jpg (196182 bytes)1962-3 Stier van Californie k.jpg (213552 bytes)1962-3 Stier van Californie j.jpg (216940 bytes)1963 toneel stier a.jpg (192162 bytes)
Op 2 en 3 maart 1963 voerde de KAB het toneelstuk 'De stier van Californië' op. (Voor namen zie bij
foto's.)

Gesprek met Theo van Rijbroek op 1-1-2011   Rog dorsen gebeurde meestal in de herfst of winter. Behalve in 1963. Toen waar het zo’n strenge winter, toen hebben we op 6 maart nog gedorst.

In de jorre zestig begonne boere trekkers te kopen. Ons vadder zin tegen men: “Jongen, unne tractor zullen wij nooit gin hebben. Doar hebbe wij nie genoeg grond vur.” (Niet dat hij nou meer grond heeft als toen, maar Theo heeft tegenwoordig (in 2011) 12 tractors.)

Herinnering van Martien van Asseldonk.   Rond 1963 begon Jan Versantvoort met de verkoop van frites. Daarvoor moest men achterom (langs de Voortstraat) naar een vierkante opening in de muur lopen.

Doc. GAvB.   In 1963 werden de wegen Biezendijk (vanaf Corsica richting Krijtenburg) en Krijtenburg verhard. (Huidige straatnamen, deze wegen kregen pas in 1967 hun tegenwoordige namen.)

Doc. Veghel, nr. 383.   In 1963 werden de straatnamen Pastoor Clercxstraat, Zondveldstraat en Jekschotstraat ingevoerd, en kregen de huizen aan deze straten een nieuw adres.

Veghelse Courant, 28 april 1977.   Op 6 april 1963 bracht de fanfare een bezoek aan de studio van de KRO in Hilversum voor radio-opnames voor het programma ‘Musicerende dilettanten' die in augustus uitgezonden werden.

Doc. GAvB.   7 april 1963: Johan van den Broek doodgereden, Zijtaart.

Brabants Dagblad, 31 januari 1964.   Het uniformenfonds organiseerde in 1963 veel aktiviteiten om geld te verzamelen voor uniformen voor de fanfare. Collectes op bruiloften en feesten, een verjaardagsactie, twee teenageravonden, kaartconcoursen en ondermeer een loterij gaven impulsen aan de bevolking om het uniformenfonds te blijven steunen.

Veghelse Courant, 9 april 1963.   'Zaterdag 20 en zondag 21 april zal in het verenigingsgebouw een fancy-fair worden gehouden ten bate van het jeugdwerk. Op zaterdagmiddag om 2.30 uur zal er in het verenigingsgebouw een poppenkasttentoonstelling worden gegeven voor de schoolgaande jeugd door de meisjes en jongens van de hobbyclub. Om 7 uur 's avonds zal de fanfare een muzikale wandeling maken, waarna de aalmoezenier de fancy-fair zal openen.'

Veghelse Courant, 9 april 1963.   'De leden van de RKJB die een bezoek willen brengen aan de Werktuigendag te Liempde kunnen zich tot en met zondag 21 april a.s. opgeven bij het bestuur.'

Doc. GAvB.   Veel mensen uit Zijtaart bezochten de Minijto tentoonstelling in Veghel die op 23 april 1963 geopend werd en zes dagen duurde.

Doc. GAvB.   27 april 1963: naar Vlijmen met de Boerinnenbond.

Veghelse Courant, 9 april 1963.   'Voor de kermis op 5, 6 en 7 mei de volgende vermakelijkheden ingeschreven: Van Haandels dancing, viskraam, snoepkraam, auto-scooter, luchtschommel, draaimolen, schiettent, speelgoedkraam en balcorotor.'

Inv. nr. 1107, notulen van de gemeenteraad, 21 mei 1963.  

Voorstel van B&W tot wijziging van het uitbreidingsplan Zijtaart. De burgemeester licht toe dat het plan slechts in zoverre is gewijzigd, dat alleen burgerbouw mogelijk wordt, zulks in verband met de eisen, welke voor goedkeuring van het onteigeningsplan worden gesteld. De gemeenteraad keurt het voorstel goed.

Documentatie Mari Brugmans; herinneringen en foto van Martien van Asseldonk.   In 1963 organiseerde rijvereniging St. Gregorius een concours hippique in Zijtaart. Er was een optreden van een pony die op een verhoging klom en ook werd hij platgelegd. Er werden planken opgelegd en overeen gefietst.

Willy van Asseldonk probeerde het in die zomer thuis met hun eigen pony. Toen dat een keer voor ons huis gebeurde stopte er een auto met daarin een 'wijfke van de dierenbescherming'. Die begon op Willy te foeteren.

GA Veghel, openbare voorzieningen, nr. 804.   Op 12 mei 1963 schreef Stichting Zijtaarts belang - Driek van de Ven (voorzitter) en Jan van de Ven (secretaris) - aan B&W dat het aantal leerlingen van de meisjesschool in het klooster toegenomen was, zodat daar een vierde onderwijzeres en vierde klaslokaal dienen te komen. De zusters stelden voor om de kleuters elders te huisvesten. 'Het schoolbestuur heeft ons als stichtingsbestuur aangezocht zo mogelijk de bouw van een tweede noodkleuterschool te overwegen en zo spoedig mogelijk te verwezenlijken. Alvorens verder te gaan met deze plannen vragen wij advies, en tevens Uw medewerking bij de tot standkoming van het genoemde noodlokaal.' B&W antwoordde op 12 juni 1963 bereid te zijn alle mogelijke medewerking te verlenen. Hierna werd het tweede noodlokaal gebouwd en per 1 december door de gemeente gehuurd van de Stichting Zijtaarts Belang en vervolgens door de gemeente ter beschikking besteld aan het schoolbestuur voor het kleuteronderwijs.

Veghelse Courant, 24 mei 1963; foto: collectie Mari Brugmans.   De Zijtaartse parochiegemeenschap maakt zich op om op zondag 26 mei 1963 pastoor A.van de Bult te eren bij zijn 40-jarig priesterfeest.

Inv. nr. 1107, notulen van de gemeenteraad, 25 juni 1963.   Voorstel van B&W tot het aankopen van stroken grond van de familie Van Sasse van Ysselt, voor verbetering en verharding van landwegen te Zijtaart, groot 950 vierkante meter. De raag gaat accoord. Deze grond was nodig voor de verbetering van de weg over Corsica. Zie ook de kroniek van 1962. De gemeenteraad keurt het voorstel goed.

Feestgids 25-jarig bestaan Jong Nederland, 1970. De onderste foto's komen uit de collectie van Willy Henst (nu van Martina van Zutphen, Lierop) (3x) en de laatste foto van Theo van Asseldonk  
In 1963 gingen de leden van Jong Nederland op bivak bij de familie De Vries, Pater van de Elzenstraat 2, Stiphout.


Foto's: collectie Oda Timmers.  
Ook het KMG kampeerde in 1963 in Stiphout.

Doc. GAvB.   Zomeruitstapjes:

30 mei 1963: bedevaart naar Handel met de Boerinnenbond.
2 juli 1963: naar Zuid-Limburg met de Jonge Boeren en Boerinnen.
16 juli 1963: reis naar De Gruiter met de Boerinnenbond.
11 juli 1963: reis van de CAV leden naar Vlissingen en Middelburg.
30 juli 1963: reis naar de Ardennen met de bejaarden.
28 augustus 1963: reis naar de Efteling met de leden van de Boerinnenbond en hun kinderen.

Foto's: collectie Cor en Ciska Coppens.   1963-08-23 02.jpg (171709 bytes)1963-08-23 04.jpg (269246 bytes)1963-08-23 05.jpg (260210 bytes)1963-08-23 03.jpg (277892 bytes)1963-08-23 01.jpg (299163 bytes)De rijvereniging was aanwezig bij het huwelijk van lid Cor Coppens met Ciska van Asseldonk. Voor namen zie bij de foto's van de jaren zestig.

Herinering van Martien van Asseldonk, d.d. 11 februari 2007.  

Op een zomeravond in 1963 onweerde het verschrikkelijk. We keken door de kamerraam uit over Het Binnenveld en zagen daar mooie vertakkende bliksem. We meenden een bolbliksem te zien vallen. Als we 's nachts wakker werden van het onweer, dan kwamen we uit bed. Dan was er soms chocolademelk en dan haalde ons pap het takje palm dat achter het wijwatervatje gestoken zat en zegende de hoeken van de kamer om bescherming van boven. Soms werd er een Onze-Vader en drie Wees-Gegroetjes gebid. Het leidde af, maar stelde niet gerust. Waarom bidden, dan moest het toch wel gevaarlijk zijn? Ik telde steeds tussen de flits en de knal, 3 seconden is 1 kilometer had ik in de Taptoe gelezen, komt het dichterbij of gaat het weg? Soms was er een flits met meteen daarop een harde knal. "Die is ergens ingeslagen," zei iemand van de volwassenen of grote kinderen. Die konden het weten en als klein kind werd je daar ook niet vrolijker van. Soms begon het meteen daarop te slagregenen en dan hoorde ik iemand zeggen "Het ergste is voorbij." Dat klonk beter, en ik wilde dat ook graag geloven. Het was alsof de spanning van de hemel zich met een flinke huilbui ontlaadde. Maar wat me echt gerust stelde was als er weer een auto langskwam. Dan was het kwaad overwonnen, dan had de mens de touwtjes weer in handen, ja dan was het onweer echt voorbij, dan was het weer tijd om te gaan slapen, of - overdag - buiten in de regen te gaan lopen.

Foto's: collectie Joke Timmers - van de Hurk.   In 1963 verbouwde Piet van de Hurk zijn huis, winkel en cafe, huidige adressen: Pastoor Clercxstraat 54, 56, 58 en 60.

Doc. GAvB.   In 1963 werden de wegen op de Hoge en Lage Biezen verhard.

Foto's: collectie Theo van Asseldonk.   De Ronde van De Doornhoek. De route begon in steeg begon achter waar nu Piet van de Tillaart woont en dan rond De Bresser.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 5 november 1964.   Hendrik Rietbergen kan vanaf eind augustus 1963 zijn functie als koster-organist niet meer vervullen. Zijn zoon Jan Rietbergen fungeert vanaf eind augustus 1963 als hulpkoster.
Inv. nr. 1107, notulen van de gemeenteraad, 10 september 1963.   Voorstel van B&W tot aankoop van bomen en pootrecht langs de gemeenteweg van de provinciale weg Veghel-St. Oedenrode naar de Biezendijk, van jonkheer G. de Kuijper. De gemeenteraad keurt het voorstel goed.

Inv. nr. 1107, notulen van de gemeenteraad, 10 september 1963.   Voorstel van B&W tot het verlenen van een eenmalige bijdrage aan het Uniformenfonds Zijtaart. De Gouw vraagt of hij het goed heeft begrepen dat de verzoekers meer krijgen dan zij vroegen. De burgemeester ontkent dit en zegt dat de aanvragers zeer bescheiden zijn geweest. Zij hebben immers slechts een opsomming gegeven van het voor de aanschaffing van uniformen benodigde bedrag en van het bedrag dat zij reeds bijeengebracht hebben en vragen slechts een bijdrage in het nog ontbrekende bedrag, waarbij zij de grootte geheel aan de raad overlaten. B&W zijn van mening dat, gezien de prestaties van de fanfare en de wijze waarop het Uniformenfonds tot nu toe een bedrag van f 4.000 bijeen gebracht (welk bedrag neerkomt op ongeveer f 4 per inwoner van Zijtaart), een éénmalige subsidie van f 2.000 geheel gerechtvaardigd is. De Gouw stemt na deze toelichting toe. Graard van Boxmeer memoreert dat het Uniformenfonds geen middel onbenut heeft gelaten om de gelden in te zamelen. De gemeenteraad gaat accoord.

Veghelse Courant, september 1963.   De uniformering van de fanfare gaat f 8.000 kosten. Daarvan is reeds f 4.000 bijeen. De gehele Zijtaartse gemeenschap spant zich in om de aktie te doen slagen. De burgemeester zei in de gemeenteraad: "De muzikale prestaties van de fanfare dwingen al evenzeer bewondering af." De raad besloot f 2.000 te schenken aan het Uniformenfonds. Raadslid Van Boxmeer dankte daarvoor en zei dat de inwoners van Zijtaart van het wieg tot graf aan het uniformenfonds bijdragen. "De fanfare heeft onlangs nog op uitnodiging van de KRO een radioconcert gegeven, waarmede het muzikale kunnen van de fanfare is onderstreept."

Brabants Dagblad, 28 september 1963; BV na 1936.   'Zijtaart is in de nacht van donderdag op vrijdag opgeschrikt door een felle brand, die een groot deel van de boerderij van de heer van Lankvelt in de Biezen heeft verwoest. Dankzij het krachtdadig optreden van de Veghelse brandweer konden het woongedeelte en een varkensstal behouden blijven. Het vuur werd omstreeks 2 uur ‘s nachts ontdekt door een buurman, die de vlammen uit het dak van het achterhuis zag slaan. Hij waarschuwde ijlings het echtpaar Van Lankvelt en de vier kinderen, die allen nog rustig sliepen. De meteen gealarmeerde brandweer was snel ter plaatse en slaagde er spoedig in het vuur te lokaliseren en daardoor het voorhuis en de varkensstal te behouden. Het achterhuis ging echter geheel in vlammen op, waarbij 1 zeug, 2 maalkalveren en 1 stierfkalf omkwamen en voorts vele landbouwwerktuigen, waaronder een motor, landbouwwagen, maalmolen en zelfreiniger, verloren gingen. Ook een enorme hoeveelheid hooi en stro werden een prooi van de vlammen.

De Veghelse brandweer, die het vuur met 6 stralen bestreed, moest haar aandacht overigens verdelen tussen de vuurhaard en een daarnaast staande boerderij, die precies in de vuurlijn stond. Dat had bij harde wind catastrofale gevolgen kunnen worden, maar door voortdurend nathouden kon dit met rieten dak gedekte pand gespaard blijven. De nablussing nam een groot deel van de vrijdag in beslag. Naar de oorzaak van deze nachtelijke brand wordt een onderzoek ingesteld, doch men vermoed dat een vonk heeft liggen smeulen. De heer Van Lankvelt was verzekerd.'

Op 9 oktober 1963 kreeg H. van Lankvelt van de gemeente vergunning om het afgebrandde deel van de boerderij te herbouwen.

Doc. GAvB.   Oktober 1963: excursie naar De Gruiter met de Boerinnenbond.

Inv. nr. 1107, notulen van de gemeenteraad, 15 oktober 1963.   Voorstel van B&W tot het onttrekken van weggedeelten op Zondveld aan het openbaar verkeer. Graard van Boxmeer heeft gezien dat ter plaatse al een sloot is gemaakt. Hij vraagt of voor het verkeer nog borden of schrikhekken zullen worden geplaatst. De burgemeester denkt dat kan worden volstaan met het plaatsen van enkele witte paaltjes, daar het bochtige wegverloop ter plaatse toch reeds de aandacht voldoende gespannen houdt. De raad gaat accoord.

De raad besluit in dezelfde raadsvergadering tevens tot een gewijzigd plan tot aankoop van strookjes grond te Zijtaart voor de verbetering van landwegen.


Mededeling van Martien van Asseldonk d.d. 9 maart 2007.   Martien van Asseldonk: In het begin van de Jaren zestig moesten ik en mijn broers op Allerzielen met ons pap mee naar de kerk om te gaan pesjonkelen. Dat bestond uit vijf maal een Onze Vader bidden, vijf maal een Weesgegroet en vijfmaal Eer aan de Vader en de Zoon zeggen. Dan de kerk uit en weer erin en de volgende serie bidden. Ik bidde wel een beetje, maar nooit de hele serie. En als vader op stond, dan stonden ook de zonen tegelijk op en de hele serie ging de kerkpad door naar buiten. Toch toevallig dat die allemaal tegelijk klaar waren met hun gebeden. Dat naar buiten marcheren had wel iets, want dan keek je de andere mensen recht in hun gezicht en sommigen keken dan terug. Waarvoor het diende? Om God te eren, wellicht. Pas later las ik ergens dat men met pesjonkelen aflaten kon verdienen met elke serie gebeden werd er één ziel uit het vagevuur verlost. Als ik dat geweten had, dan had ik er nog wel een paar aan toe willen voegen.

Brabants Dagblad, 5 november 1963.   'Bij een verkeersongeval rond elf uur is in de kom van Zijtaart de 17-jarige Elisabeth Opheij vrij ernstig gewond. Zij werd naar het ziekenhuis in Veghel overgebracht en is later per ambulance naar het St. Elizabeth-ziekenhuis in Tilburg vervoerd. Het ongeluk gebeurde doordat een groot aantal bezoekers na het verlaten van een danstent zich midden op het wegdek bevond toen een motorrijder uit Lieshout naderde. De motorrijder die vanwege de mist slecht zicht had kon niet tijdig genoeg remmen. Vier meisjes werden hierbij gewond. Mejuffrouw Opheij was er het ergst aan toe en werd naar het ziekenhuis vervoerd. De andere meisjes bekwamen lichte verwondingen. Ook de bestuurder van de motor werd dusdanig verwond, dat hij naar het ziekenhuis moest worden overgebracht.'

Doc. GAvB.   14 november 1963: reis naar Amsterdam met Boerinnenbond.

Inv. nr. 1107, notulen van de gemeenteraad, 19 november 1963.   Voorstel tot verkoop van strookjes grond op Zondveld aan M. Reijbroek. Graard van Boxmeer vraagt of de uitwegen gehandhaaft blijven. De burgemeester bevestigt dit. De raad gaat accoord met dit voorstel en ook met het voorstel tot verkoop van 1.34 hectare grond in plan Logtenburg aan dr. Maas.

'Zijtaart', 67.   Op sinterklaasdag 1963 kwam er voor het eerst een tv-toestel in het klooster.

Foto Jeanne Vermetten-Rovers uit Breda.   Op 27 december 1963 hadden Janus Rovers (midden), zijn vrouw Trien (rechts) en dochter Jeanne (links) hun dochters (zussen) in Amerika aan de lijn. Een hele gebeurtenis in die tijd.

Doc. Veghel, nr. 769.   In Zijtaart werd in 1963 een Hobbyclub opgericht door Ton Rietbergen en Bert Munsters. Ton Rietbergen werd de drijvende kracht achter de vereniging. Volgens de rekening die bij de eerste subsidieaanvraag gevoegd is, kreeg de nieuwe club f 25,-- van Jong Nederland, f 25,-- van het KMG, f 17,50 van het oranje Comité, terwijl een poppenkastvoorstelling f 10,-- opbracht. De contributie bedroeg f 0,25 per lid per maand, Er werd gewerkt in 2 groepen, die elk om de week op zondagmorgen van 10 tot 12 uur bij elkaar kwamen. De eerste bijeenkomsten werden gehouden in de gildehal van Jong Nederland aan de pastorie. Later verhuisde de Hobbyclub naar het huis van Rietbergen, eerst enkele jaren in het berghok, later in een apart daarvoor ingerichte ruimte op stal. De eerste leden waren:

<

Nr. Naam Adres Geboren
01 Piet van de Akker Grietenveldstraat 12 10-11-1949
02 Theo van Asseldonk Pastoor Clercxstraat 22 19-07-1948
03 Mari van Asseldonk Pastoor Clercxstraat 22 08-09-1951
04 Martien van Asseldonk Pastoor Clercxstraat 22 11-07-1954
05 Peter van Asseldonk Pastoor Clercxstraat 22 26-11-1955
06 Rina van Asseldonk Pastoor Clercxstraat 22 30-01-1950
07 Willy van Asseldonk Pastoor Clercxstraat 22 04-04-1953
08 Jan van Berkel Biezen A 146 02-02-1954
09 Hans Bolk Pastoor Clercxstraat 42 03-10-1950
10 Nico Bolk Pastoor Clercxstraat 42 03-01-1955
11 Annie Brugmans Reibroekstraat 2 11-10-1951
12 Antoon van Eert Zondveld A 143 12-08-1952
13 Jan van Eert Zondveld A 143 20-04-1951
14 Jan van Eert Biezen A 148 31-01-1954
15 Ine van Erp Zijtaart A 18 22-01-1952
16 André van de Heijden Biezen A 86 28-01-1949
17 Frans Kremers Pastoor Clercxstraat 63 17-09-1954
18 Gemma Munsters Pastoor Clercxstraat 17 16-05-1951
19 Martien Rietbergen Pastoor Clercxstraat 26 17-07-1951
20 Bert van de Tillaart Pastoor Clercxstraat 5 18-08-1949
21 Maarten van de Ven Pastoor Clercxstraat 67 09-06-1954
22 Jan vervoort Pastoor Clercxstraat 15 02-04-1954
23 Joke Vervoort Pastoor Clercxstraat 15 05-12-1953
24 Ine van de Velden Pastoor Clercxstraat 81 01-07-1952
25 Jan Vissers Grietenveldstraat 3 11-05-1951
26 Cor Vissers Grietenveldstraat 3 10-09-1952
27 Karel Vissers Grietenveldstraat 3 02-11-1953
28 Martien Vissers Grietenveldstraat 3 30-12-1949
       
       
Doc. Veghel, nr. 769.   Onder de uitgaven van Jong Nederland in 1963 vallen op: een oliekachel voor de gildehal, een nieuwe vlaggenstok en een nieuwe kerstgroep. Net als in 1962 werd er weer een fancy fair gehouden, dit dit jaar ongeveer 500 gulden opbracht. De winst werd gedeeld met het Katholiek Meisjes Gilde. Er werd in 1963 25 gulden uitgegeven aan de nieuw opgerichte hobbyclub, die op zondagmorgen gebruik maakte van de een jaar eerder uitgebreide gildehal. Ook werd er in 1963 een dropping gehouden.

Doc. Veghel, nr. 769.   Onder de uitgaven van het K.M.G. in 1963 vallen op: insignes en installatiekaarten fl 22,50 en onkosten vierdaagse, f 34,50. De wekelijkse contributie was f 0,15. In de toelichting bij de subsidieaanvraag voor 1964 schrijft Thea van de Biggelaar: 'We hebben dringend een nieuwe gildehal nodig, daar we met +/- 40 meisjes in twee gewone huiskamers zitten.'

Doc. Veghel, nr. 769.   In een toelichting schrijft Johan van Sleeuwen over de Jong Boerenstand (RKJB): 'Op 1 januari 1963 telde onze vereniging 34 leden. In dat jaar zijn er twee leden uit de vereniging getreden. Bij de inning van de contributie over 1964 zijn weer twee leden uitgetreden, zodat het ledenaantal thans 30 bedraagt.' De technische wedstrijden werden gesubsidieerd door het Technisch Landbouw Jongeren Werk en verder onving de vereniging een vergoeding voor twee spreekbeurten tijdens een sociale cursus (27 januari 1963) en op de 'Jonge Boerendag' (7 februari 1963). De RKJB gaf een voorschot aan de toneelgroep 'Kunst en Ontspanning'.
Van Sleeuwen schrijft: 'Onze voornaamste werkzaamheden zijn:
- het organiseren van wedstrijden, dit jaar een graslandwedstrijd en een nog lopende stalwedstrijd. De in het jaar 1962-1963 georganiseerde stalwedstrijd kon in verband met mond- en klauwzeer geen doorgang vinden.
- het organiseren van bijeenkomsten en cursussen, dit laatste in rayonverband
- verder bieden wij de leden de kans voor culturele vorming (toneelclub, culturele bijeenkomsten)
- het geven van Godsdienstige voorlichting (sociale cursus, retraite)
- lichamelijke ontwikkeling door middel van de sportclub.'
Er werd oud papier ingezameld. De contributie bedroeg in 1963 voor het 1ste gezinslid f 7,50 per jaar, overige gezinsleden betaalden f 5,50 per jaar en aspirantleden (beneden 16 jaar) f 1,50 per jaar). Van dit geld moest f 1,50 worden overgemaakt aan de kring Uden en het overige aan de R.K.J.B. te Tilburg. Er is besloten om voor 1964 de contributie met 3 gulden te verhogen, 2 voor Tilburg en 1 gulden voor de eigen afdeling.

Doc. Veghel, nr. 769.   De Boerinnenbond ondernam in 1963 o.a. de volgende aktiviteiten: er werd een demonstratieles vis gegeven, een spreker vertelde over de sociale cursus. Pastoor A. van de Bult vierde zijn veertig-jaar priesterfeest en werd bedacht met een cadeau, er was een studiedag in Heeswijk en sportleidsters namen deel aan kaderdagen. Ook was er een cursus 'Het bestuur spreekt', en een cursus voor ontspanningsleidsters. Bij sinterklaas werden de zieke leden verrast met suprisepakjes. Er werd een boekje over handbal aangeschaft en de grammofoon bracht de nodige kosten met zich mee (reparaties en 4 nieuwe platen). De jaarlijkse contributie bedroeg fl 4,-- per lid, daarvan ging fl 2,50 naar Tilburg, fl 0,50 naar kring Uden en fl 1,-- was voor de eigen afdeling.

Doc. Veghel, nr. 769.   Op 14-02-1963 ontving de gemeente Veghel een verzoek van de Meisjes Zangclub Zijtaart onder leiding van rector Mutsaers, die schreef: 'Deze meisjes zouden ook wel graag in aanmerking komen voor subsidie want aan hun club zijn nog al wat kosten verbonden.' Die kosten waren volgens de bijgevoegde rekening: Zaalhuur fl 75,--, culturele dag Tilburg fl 37,50, reiskosten fl 65,-- en dirigent  fl 60,--. Totale uitgaven f 237,50. de conributie bedroeg 10 ct. per week per lid. De leden waren:

Nr. Naam Adres
01 Toos van Sleeuwen Zondveld A 112
02 Dina van Sleeuwen Zondveld A 112
03 Betsie van Sleeuwen Zondveld A 112
04 Annie van de Tillaart Doornhoek A 61
05 Joke van de Tillaart Zijtaart A 24a
06 Nellie van de Tillaart Zijtaart A 24a
07 Marietje van Zutphen Biezen A 165
08 Ria van Zutphen Biezen A 149
09 Dini van Zutphen Biezen A 153
10 Mientje van Zutphen Biezen A 153
11 Ida de Wit Zondveld A 125
12 Tini de Wit Zondveld A 125
13 Netta Langens Zondveld A 141
14 Sjaan Langens Zondveld A 141
15 Bertha Rooyakkers Biezen A 152
16 Joke van de Hurk Zondveld A 142
17 Annie van Lankvelt Krijtenburg E 102
18 Mien van Boxmeer Zijtaart A 43a
19 Bertha van de Tillaart Doornhoek A 61
20 Riek van de Hurk Zondveld A 142
     
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads