Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1961

Het polygoon jaaroverzicht


Doc. GAvB.   Op 19 en 20 januari 1961 was er weer de jaarlijkse boerengezinsdag. Dit keer was er 's avonds de accordeon club uit Keldonk.

Collectie Antoon Vissers  
Brabants Dagblad, 6 februari 1961; foto's: collectie Mari Brugmans.  


'De vier dorpen Veghel, Zijtaart, Vorstenbosch en Schijndel, hebben op 5 februari 1961 met optochten, huldigingstoespraken en cadeau's hun vier dorpsgenoten gehuldigd die op donderdag 2 februari door moneigneur Bekkers in de Lambertuskerk te Veghel tesamen met 11 confraters tot priester werden gewijd. Voor Zijtaart was dat Harrie van de Ven. Van de Ven (28) maakte zijn hogere studies in Carthago (Tunesië), waar het groot-seminarie van de Witte Paters is gevestigd. Op 30 januari keerden allen naar ons land terug. Op hun tocht met vlaggen en triomfbogen versierde straten werden de neomisten met ouders en familieleden, begeleid door bruidjes in stralend witte toiletjes en de leden van de verschillende feestcomités in stemmig zwart toegejuigd door hun dorpsgenoten. De stoet die pater H. van de Ven naar de kerk begeleidde bestond vooral uit jeugdige vertegenwoordigers van het gilde Jong Nederland, het Katholieke Meisjesgilde, de sport- en de reidansclub en de fanfare. Hij werd bij de H. Mis geassisteerd door zijn heeroom, pater Arts, die tevens preekte, en pastoor Van de Bult. Het parochiecadeau werd hem aangeboden door H. van Boxmeer. Pater Harrie van de Ven dankte met de woorden: "Ik sta voor u als priester, maar voor onze gemeenschap blijf ik Harrie van de Ven." Ook het gemeentebestuur van Veghel was op de receptie aanwezig. Fanfare St. Ceciia bracht na het lof een serenade.'

De meisjes van het KMG tijdens het defile. Daarachter de sport- en reidansclub.GA Veghel, openbare voorzieningen, nr. 520.   Op 14 maart 1961 werd in Hotel Jillessen in Veghel de asfaltering van de weg over Zijtaart en Zondveld naar Mariahout aanbesteed. De weg is 7.4 km lang en moet voor 1 november 1961 klaar zijn.
De laagste inschrijver was Van Lee N.V. te Veghel voor f 443.500.


Brabants Dagblad, 31 maart 1961.   'De R.K. Jongensschool langs de slechte hobbelige Kerkstraat te Zijtaart zal vóór september een aanzienlijke uitbreiding en grondige venieuwing ondergaan. Nadat de rijksgoedkeuring na vier jaar wachten in februari was gekomen, is onmiddellijk een begin gemaakt met de werkzaamheden. De jongensschool te Zijtaart is een zorgenkind van de eerste orde geweest. De uitbreiding is te danken aan de merkwaardige verhouding tussen leerplichtige meisjes en jongens in Zijtaart. Tot 1956 waren de getallen in evenwicht. In 1957 diende zich plotseling eerste klassen aan met 7 meisjes en 33 jongens. Deze ongelijke verhouding heeft zich in latere jaren voortgezet, waardoor de bezetting op de lagere scholen momenteel het volgende beeld vertoont: 90 meisjes en 122 jongens, of 32 meer jongens dan meisjes. Aanvankelijk vond het schoolbestuur een oplossing door één klas onder te brengen in een kamer van het verenigingsgebouw. Daar is plaats voor 17 à 18 kinderen, maar momenteel moeten er 25 kinderen van de eerste klas het ABC leren. De aanvraag tot vergroting van de school werd al in 1957 ingediend. Het jongensschooltje, daterend uit 1930, is hoognodig aan herstellingen en vernieuwingen toe. De ramen zullen opnieuw worden beschilderd en het gehele comfort (toiletten) gemoderniseerd. Aan de achterkant van de school zal een vierde klaslokaal bijgebouwd worden, terwijl het front een beter aanzien zal krijgen. De kosten van bouw en verbouwing bedragen rond 60.000 gulden.

Dezelfde stichting, een vertegenwoordigend orgaan van alle groeperingen uit de Zijtaartse gemeenschap, heeft de uitvoering van de bouwplannen van de jongensschool bespoedigd. Zij onderzoekt momenteel de mogelijkheden van exploitatie van het verenigingsgebouw, als de lagere school het gebouw verlaten heeft. De eerste besprekingen met verschillende verenigingen hebben plaats gevonden. Aan het zorgenkind jongensschool is veel aandacht besteed. De toestemming tot de bouw is loon naar werken.'

'Zijtaart', 125.   AL in 1960 had Piet van de Hurk de kassier van de Boerenleenbank, Driekske van de Ven, een paar dagen per maand geholpen. Driek betaalde Piet voor zijn hulp uit eigen zak. In 1961 trad de Piet van de Hurk officieel in dienst.

Foto's: collectie Evert Bosch.   1961 De Onbekende Wereld i.jpg (244387 bytes)1961 De Onbekende Wereld m.jpg (223137 bytes)1961 De Onbekende Wereld r.jpg (383783 bytes)1961 De Onbekende Wereld b.jpg (265798 bytes)1961 De Onbekende Wereld f.jpg (291711 bytes)
In 1961 bracht de Katholieke Abeiders Bond (KAB), die ongeveer een jaar eerder was opgericht, het stuk: 'De Onbekende Wereld' op de planken in het verenigingsgebouw. De Katholieke Arbeiders Bond was een vakvereniging voor de arbeiders. Voor de boeren was er de Boerenbond. 

Foto's: de twee linkse komen uit de collectie Oda Timmers en de rechtse foto is van Joke Pepers.  Het KMG vierde op Pasen 1961 haar tien-jarig bestaan. De foto is gemaakt tijdens een sprookjestocht voor oud-leden in De Bulten.

 
Foto: collectie oda Timmers.   1961-04-25 J vd Akker naar Erp.jpg (274695 bytes)Op 25 april 1961 verhuisde Jan van Akker van Zijtarat naar Erp. Hij woonde op (huidig adres) Pastoor Clercxstraat 16.

Herinngen van Martien van Asseldonk.   Ik ging van augustus 1960 tot juli 1961 naar de eerste klas van ‘grote school' in het verenigingsgebouw. De meester was Van de Tilaart. Hij begon de eerste les door te zeggen dat hij kon toveren. Zo goochelde hij een een luciferdoosje achter zijn oren uit en gummen uit een doosje. Voordat we naar buiten buiten gingen voor het speelkwartier moesten een paar grotere jongens uit de klas naar buiten om voor het verenigingsgebouw met een lijn in het zand de speelplaats te markeren. De meester had nogal vreemde straffen. Toen ik een keer een bootje slordig overgetrokken had, moest ik in de hoek gaan staan, maar ... op mijn kop, op een kussentje. Dat vond de meester zo leuk, dat hierna de hele klas om de beurt naar voren moest komen om in de hoek een kopstand te maken. Mijn broer Willy heeft hij een keer met zijn hoofd boven de kachel gehouden in de zaal van het verenigingsgebouw. Hij kwam de klas binnen met de woorden:“Zo die zijn opgestookt.” Onze Willy en (ik meen) Dolf Berg kwamen even later weer binnen en zeiden (dat was zo afgesproken) dat ze door de schoorsteen de lucht ingevlogen waren en weer geland. Ik was een keer in de gangkast opgesloten, en als ik spoken hoorden, moest ik roepen. Iemand anders schoof met een lineaal over de kast, om me bang te maken. Ook dreigde Van den Tillaart met het 'worstmachientje halen bij Versteegden,' om ons tot worst te vermalen. We lachten daarmee. Een van mijn klasgenootjes (ik meen Martien van Boxmeer) is een keer voor straf op het bord gezet en omhooggeschoven. Ik herinner me dat schooljaar overigens niet als een tijd van angst en beven, er zat denkelijk wel wat goedmoedigheid achter die bangmakerij. Meester Van de Tillaart verdween voor het einde van het schooljaar.

Brabants Dagblad, 12 april 1961; mededeling C. Mollen d.d. 23 februari 2007.   'Wanneer zich over enkele weken en zilverkleurige KLM-vogel van Schiphol verheft en even later neerstrijkt op het Canadese vliegveld Montreal, is een sprookje voor het jonge Zijtaartse onderwijzersechtpaar L. van de Tillaart-Kandelaars werkelijkheid geworden. Van onderwijzer tot paardendressuur, Het lijkt een grote stap. Voor L. van de Tillaart (23) is het niets bijzonders; slechts de terugkeer naar zijn jeugdliefhebberij. Toen wij hem onlangs in zijn knusse woning aan Zijtaarts hoofdstraat opzochten, was zijn spontane reactie getemperd door een stevige koorts, die veroorzaakt werd door de vervelende pokkespuit. De heer Van de Tillaart heeft zijn uitverkiezing als paardendresseur in Canada te danken aan een multi-miljonair in Montreal, die plannen heeft een paardenstal in te richten op een landgoed even buiten de stad. Hiervoor zocht hij iemand die zowel een goed ruiter als een groot paardenkenner is. In deze functie zou en moest hij een Hollander hebben. Een vriend van de fabrikant heeft namelijk dezelfde hobby beoefend en achter de onverwachte successen op concoursen en draverijen stond een Hollander. Pater Verkuylen uit St. Agatha, een goede bekende van de Canadees, moest deze Hollander bij zijn terugkomst in ons land maar opsnorren. Er kwam een advertentie in een blad van ongeveer de volgende inhoud: gevraagd: paardendresseur; voorwaarden: ervaring in het berijden van paarden; geboden: nieuw gemeubiliseerd huis met dertig hectare bos, wonen, licht en vuur vrij. Uit elf kandidaten werd L. van de Tillaart aangewezen. Daar bovenop komt een stevig salaris. Als wij informeren naar de grootte daarvan glimlacht de jonge onderwijzer: “Het is in ieder geval zo groot dat ik met mijn vrouw op Kerstmis aanstaande rustig een vliegreisje naar Nederland kan ondernemen.” De liefde voor paarden werd de Van de Tillaarts als het ware met de moedermelk ingegeven. Van moederszijde stamt L. van de Tillaart uit een echte paardensportfamilie. Haar broer, Chris van Weert, was voor de Tweede Wereldoorlog een gerenommeerd ruiter en vele van L. van de Tillaarts broers staan in de ruitersport hun mannetje. Op het boerderijtje in Eerde, de geboortegrond van L. van de Tillaart, kreeg hij zijn eerste rijvaardigheid, die later technisch volmaakt werd door een manegecursus. Verschillende rij- en ruiterverenigingen zien met Van de Tillaart hun rijinstrukteur vertrekken. Daartussendoor haalde hij zijn HBS diploma en de onderwijsakte. Sinds 1959 is hij een van de vier onderwijzers aan de jongensschool te Zijtaart.

L. van de Tillaart ziet niet tegen de komende veranderingen op. "Het is een buitenkansje en we waren gek geweest als we het niet met beide handen aangrepen,” zegt hij, terwijl zijn charmante jonge vrouw aandachtig meeluistert. Zij is wat bezorgd over haar hond, die in Nederland moet achterblijvem. “Als ik in Canada maar weer een hond heb, heb ik het zat,” aldus mevrouw Van de Tillaart onder een instemmend gegrom van de ruige bouvier, die ons gesprek gespannen lijkt te volgen.'

Tijn van de Tillaart vertelde in augustus 2006 dat zijn broer niet heel lang in Canada gebleven is. Na een jaar of zo keerde hij naar Nederland terug. Hij haalde daarna zijn hoofdakte en ging les geven in Nederweert.

GA Veghel, openbare voorzieningen, nr. 520.   In het 'hart' van Zijtaart ligt vóór enkele nieuw gebouwde woningen een grondstrook. Gemeentewerken diende eerder een plan in om hiervan een plantsoen te maken en het perceel vol te planten met bomen. B&W leek het beter om deze grond te bestemmen voor parkeergelegenheid en dergelijke. Nu de asfaltering weg Veghel-Lieshout wordt uitgevoerd, adviseerde gemeentewerken B&W deze strook ook meteen te verharden. B&W gingen daar op 4 april 1961 mee accoord.

Op 3 september stuurde Jan van de Ven, die aan het perceel woont, een herinnering aan B&W: 'Aangezien de werkzaamheden aan de weg Veghel – Lieshout gestaag vorderen, zou ik Uw Geacht College nog eens willen wijzen op het pleintje tegenover het Klooster vóór de nieuwe huizen. In het verleden zijn hierover al meerdere plannen gemaakt en een van de laatste plannen was, als ik mij goed herinner, een verharding van genoemd pleintje met bestemming als parkeerterrein. Hopenlijk kan nu met de verbetering van de weg eveneens het pleintje worden afgewerkt.'

Foto's: collectie Annie berkmortel - Timmers.   1961 weg a.jpg (209366 bytes)1961 weg b.jpg (174737 bytes)1961 weg c.jpg (216340 bytes)1961 weg d.jpg (189540 bytes)1961 weg e.jpg (184357 bytes)
1961 weg g.jpg (186125 bytes)Deze foto's van de asfaltering van de weg zijn gemaakt voor het het huis van Willem Timmers. Op de tweede foto: Anna van de Rijt leunt op haar bezem. Op de derde foto staat Jan Timmers en op de vierde foto Willy Timmers. Op de laatste foto (links) zit Annie Timmers op de asfalteringsmachine.

Foto's: Collectie Evert Bosch.   1960-62 Koininginnendag a.jpg (155995 bytes)1960-62 Koininginnendag c.jpg (187804 bytes)1960-62 Koininginnendag d.jpg (189462 bytes)Gekostumeerd voetbal ter gelegenheid van Koninginnendag. In welk jaar deze foto's precies gemaakt zijn is niet bekend, maar zo rond 1960-1962 was gekostumeerd voetbal een jaarlijks terugkerende happening.

Kasboekjes van de rijvereniging in bezit van Cor Coppens.    In 1961 ging de rijvereniging (o.a.) op concours naar: Volkel (11 mei), Nistelrode (12 mei), Venhorst (23 juli), Schijndel (30 juli) en Son (3 september).

Aankondiging, 8 juni 1961; Brabants Dagblad, 13 juni 1961.   'Op 18 juni 1961 vierde het KMG haar 10-jarig bestaan. De tienjarige geschiedenis van het Zijtaartse KMG bestaat voor een belangrijk deel uit verhuizingen van hot naar haar. Het KMG te Zijtaart is er in tien jaar tijd niet in geslaagd een onderdak te vinden. Maar ondanks dat namen de aktiviteiten en het ledental toe. De leiding heeft gemeend deze dag niet ongemerkt voorbij te mogen laten gaan en het volgende programma samengesteld.'s Morgens is eerst een H. Mis voor de leden, gevolgd door een receptie in het verenigingsgebouw.'s Middags is er een gezellige middag voor alle KMG-ers, gevolgd door een Bonte Avond, die geheel eigen werk is van de KMG-ers. De avond is toegankelijk voor iedereen.'

GA Veghel, openbare voorzieningen, nr. 815.   Het bestuur van de jongensschool stuurde op 21 juni 1961 een verzoek aan B&W: ‘Aan de zijkant van het gebouw bevindt zich een overkapping, welke dienst doet als overdekte speelplaats en waarin tevens een berging voor rijwielen is ondergebracht. Deze overkapping, met een blinde zijmuur, belemmert nu de lichtinval in de klaslokalen. Het bestuur heeft daarom het plan opgevat om in de bewuste zijgevel een vijftal grote ramen aan te brengen.' B&W adviseerde de gemeenteraad medewerking te verlenen en het verzoek werd ingewilligd.

Krantebericht, juni 1961; eerste foto: jubileumgids 40-jarig bestaan VOW, de andere twee foto's komen uit de collectie van de fanfare.   Het kampioensteam van VOW. Staande van links naar rechts: leider Frans van de Mosselaar, Piet Vorstenbosch, Christ Vervoort, Willy Raaymakers, Ben Lathouwers, Tiny Santegoeds, Tonny van de Wetering, Broertje van Uden en trainer Theo Meelen.
Zittend: Bert Munsters, Jan Raaoyakkers, Hans van de Boogaard, Gerrit van Lee en Tiny van Uden.

'Weer is het VOW gelukt om als eerste te eindigen in hun afdeling. Niemand had dit kunnen verwachten. VOW speelde tegen Avestein. De stand was 1-1 en daarmee werd VOW kampioen. De Oranje-Wit kleuren kwamen te voorschijn. Het feest kon beginnen. Via Heeswijk en Dinther ging de tocht naar Veghel. In de Bloemenwijk liet VOW zich nog eens extra horen. Bij het oude clubhuis Van de Ven werd even gerust. Was dit van heimwee of een gezellig terugdenken aan oude tijden?

1961 fanfare a.jpg (428459 bytes)1961 fanfare b.jpg (400019 bytes)In Zijtaart stond de fanfare klaar, en het ging door het met vlaggen versierde Zijtaart. Het bleek dat Zijtaart veel meer belangstelling toonde dan dat men van bestuurszijde verwacht had. VOW zette zich aan een zeer goed verzorgde koffietafel. Aanvoerder Santegoeds sprak namens zijn elftal. Trainer Theo Meelen werd door alle sprekers geroemd was om zijn grote stuwkracht voor VOW, als persoon die de techniek leerde, die mede de goede geest vormde, die bestuurslid was en voor de financiën zorgde, deze trainer was nu ook weer vormer van jeugdige mensen en wekte zijn jongens op voort te gaan op de ingeslagen weg. De receptie werd druk bezocht. Als eerste bood de pastoor zijn beste wensen aan. Intussen was de drumband van de Oranjewijk aanwezig. Gastheer Christ Ketelaars was er vlug bij met zijn steun. Firma Van Eert zorgde voor een fraaie dronk, evenals Van Beekveld uit Dinther. Firma J. Vervoort schonk een voetbal. Jong Nederland was er met wensen en financiële steun, evenals de KAB, de firma Munsters – De Visser en aannemer Van Boxmeer. En danstent exploitant Van Haandel wist ook dat VOW niet alleen van lucht kon leven. Het hoofd der school, de heer Van Eerd, feliciteerde VOW. Het feest van VOW werd een laat feest en dit mocht ook wel, want de voetballers hadden het verdiend. Er was een stemming waarop het bestuur trots kan zijn. Het is jammer voor VOW dat haar financiële lasten zo groot zijn en de medewerking van buiten zo klein, anders zou men nog meer beleven, want de geest is goed.'

GA Veghel, openbare voorzieningen, nr. 520.   Brief van meester Frans van Eerd, hoofd van de Sint-Jacobusschool, aan B&W, 14 juni 1961: ‘Nu in verband met het aanleggen van de nieuwe weg het hekwerk van de pastorie moet verplaatst worden, is er een prachtgelegenheid, tegelijkertijd het benodigde zand op te brengen rond de school en de gracht tot aan het brugje te dempen. Daar moet het te bouwen gildehuis komen. De bedoeling is tussen de school en de pastorie een behoorlijke tuin aan te leggen. Met het oog daarop verzocht de Eerwaarde Heer pastoor ondergetekende Uw college voor te willen stellen – daar al het water van de weg, zowel links als rechts op de te dempen gracht wordt geloosd – het stukje riolering vanaf het muurtje tot aan het bruggetje, ongeveer 20 meter, voor rekening van de gemeente te willen nemen en de toestemming te verlenen het regenwater van de pastorie en de school daarop te mogen lozen. Een en ander zal zeer bijdragen tot de verfraaiing van dit gedeelte van de parochie. Een situatietekening gaat ter verduidelijking hierbij.' De gemeente antwoordde dat het water via een molgoot naar een andere afvoersloot gaat, het was niet nodig deze rioleringsbuizen aan te leggen.

Inv. nr. 1107, notulen van de gemeenteraad, 20 juni 1961.   Graard van Boxmeer vestigt er in de gemeenteraad de aandacht op dat op de voorrangsweg Zijtaart – Veghel naar zijn mening de veel lanzamere paardentractie steeds meer in gevaar komt. Zou het niet mogelijk zijn op dat gedeelte van die weg, waar deze het meest door paarden wordt gekruist, de voorrang op te heffen? (Vermoedelijk bedoelt Graard van Boxmeer de situatie op de hoge brug, zie ook de kroniek van 1959.) De burgemeester zegt dat de provincie hiertoe niet genegen zal zijn. De nieuwe brug waaraan schijnt te worden gewerkt zal ter zijner tijd de oplossing brengen.

Inv. nr. 1107, notulen van de gemeenteraad, 6 juli 1961.  

Voorstel van B&W tot het verlenen van medewerking aan het besuur van de St. Jacobusschool te Zijtaart voor het aanbrengen van vijf ramen in een zijmuur. De raad gaat accoord. (Het betrof de zijmuur van het afdak.)

Veghelse Courant, 21 juli 1961.   'Doctoren en Doctorandi zijn in de Zijtaartse gemeenschap zeer zeldzaam. Zo zeldzaam als een goede weg. Maar als we er dan een hebben dan mogen we daar verheugd over zijn en is het onze plicht aan die vreugde uiting te geven en zo'n promotie niet onder stoelen of banken te steken. Zelfs al geeft de nieuwe doctorandus niets om verheerlijking. Hij kwam even naar huis en we hadden weinig gelegenheid hem te feliciteren. Jo van de Biggelaar is Doctorandus, hij behaalde in Utrecht zijn doctoraal examen in genetica met als bijvakken embriologie en medische histologie. Jo doorliep de lagere school te Zijtaart, wat hem zeer goed afging. In 1954, het eerste jaar dat op de Veghelse HBS examens werden afgenomen, slaagde hij op de manier waarop Jo dat gewoon was te doen. Zijn drang naar wetenschap bracht hem naar de universiteit te Utrecht. Met de nauwgezetheid van een uurwerk doorliep Jo door zijn grote studieijver, alle rangen en binnen 7 jaar was hij doctorandus. Een felicitatie aan geslaagde en familie is hier op zijn plaats.'


Feestgids 25-jarig bestaan Jong Nederland, 1970; foto's: collectie's Evert Bosch en Jong Nederland. De onderste drie foto's komen uit de collectie van Willy Henst (nu  Martina van Zutphen, Lierop)   1961 Kamp Mortel a.jpg (232494 bytes)1961 Kamp Mortel c.jpg (263071 bytes)1961 Kamp Mortel d.jpg (234080 bytes)
1961 Kamp Mortel e.jpg (259195 bytes)1961 Kamp Mortel f.jpg (251622 bytes)1961 Kamp Mortel i.jpg (219992 bytes)In 1961 gingen de leden van Jong Nederland op bivak bij de familie Lemmens, Lage Aarleseweg 29, De Mortel. Voor de namen van twee voetbalteams zie de galerij van 1961-1970.


Foto's: collectie Oda Timmers.  
Het Katholiek Meisjes Gilde ging op kamp naar Loosbroek.

Jubileumboek 40-jarig bestaan, VOW 1987.   Op 27 juli 1961 werd de naam van de R.K. Voetbalvereniging Veghel Oranje Wit veranderd in R.K. Voetbalvereniging Oranje Wit.

Brabants Dagblad, 1 augustus 1961; jubileumboek 40-jarig bestaan VOW. 1987.   De KNVB keurde in 1961 het voetbalveld van VOW af voor het spelen van competitiewestrijden. Het veld moest geheel opnieuw worden aangelegd en ook moesten er kleedlokalen gebouwd worden. De meeste leden werkte mee. De baas van trainer Theo Meelen schonk bouwmaterialen. Het fietspad werd verlegd om het veld groter te maken, waarvoor knotwilen moesten wijken. Er werd meer dan honderd meter door diverse weilanden gegraven om een waterleiding aan te leggen. De werkzaamheden duurden tot de zomer van 1962.

Brabants Dagblad, 20 september 1961, 25 april 1979.   'De PNEM heeft op woensdagmorgen 2 augustus om 10 uur ‘s morgens de electriciteit van het verenigingsgebouw afgesloten, omdat de installatie verouderd en te gevaarlijk is geworden. Daarmee is er ook een einde gekomen aan de planning van de aktiviteiten, van de Zijtaartse verenigingen voor het winterseizoen. De KAB (60 leden) zit met de handen in het haar, omdat zij haar winterprogramma in duigen ziet vallen, de St. Maartensviering, die het jongensgilde in november wil houden, staat op losse schroeven, het meisjesgilde weet niet waar de ouderavond te organiseren, de RKJB (30 leden) kan dit jaar wellicht geen toneeluitvoering geven, de NCB (129 leden), de Boerinnenbond en Jonge Boerinnen (180 leden) weten nog niet waar hun manifestaties voor deze winter te beleggen. De fanfare (40 leden) is voorlopig geholpen, want die kan voor haar wekelijkse repetities bij kastelein Graad Verstegen terecht en het Veefonds redt zich ook wel, maar waar de Boerenleenbank haar jaarvergadering moet houden blijft vooralsnog een vraag. Zijtaart telt drie cafés zonder noemswaardige zaalaccomodatie, zodat daar geen grote vergaderingen, laat staan uitvoeringen, georganiseerd kunnen worden. Een van die openbare lokaliteiten heeft er weliswaar een zaaltje bij, maar daar is geen stookgelegenheid.

De PNEM heeft het kerkbestuur herhaaldelijk laten weten, dat de electrische apparatuur in het parochiehuis niet zonder gevaar was en dat verbeteringen op korte termijn zeer noodzakelijk waren. De PNEM dreigde de stroomvoorziening per 2 augustus stop te zetten. Jan van de Ven, die al een jaar of zes de administratie van het verenigingsgebouw bijhoudt, riep op verzoek van de stichting Zijtaarts Belang een vegadering bijeen van verschillende verenigingen. De stichting stelde voor het verenigingsgebouw een grondige beurt te geven. Daarvoor was 5.000 gulden nodig.  Zijtaart Belang stelde voor dit bedrag naar draagkracht om te slaan over de Zijtaartse verenigingen die het gebouw regelmatig gebruiken. Een aantal verenigingen vonden het te duur. Andere pleitten voor een grondige verbouwing van het verenigingsgebouw tot gemeenschapshuis annex gymnastieklokaal. Dit voorstel kreeg meer steun en men besloot te onderzoeken of het uitvoerbaar was. De Zijtaartse gemeenschap zou dan voor goed uit de nood zijn. Een gymnastiekaccomodatie is in Zijtaart broodnodig, want de schooljeugd kent de geneugten van rekstok, klimtouw en brugoefeningen slechts van horen zeggen.

En toen werd de stroomtoevoer afgesloten. Dit maakte het noodzakelijk de plannen voor een gemeenschapshuis even te laten varen om te zoeken naar een voorlopige oplossing. Dat verbetering de electrische apparatuur door Zijtaart betaalt moet worden is wel duidelijk. Wellicht doet het kerkbestuur een duit in het zakje. Wellicht dat de Zijtaartse vereningingen zich niet onbetuigd laten. Zijtaarts Belang heeft op advies van burgemeester Schreven architect Beunis uit Veghel een plan laten maken om het verenigingsgebouw te verbouwen tot gemeenschapshuis annex gymnastieklokaal. Maar nu moet er eerst wat gebeuren om het weer licht te laten worden in het Zijtaarts verenigingsgebouw.'

Trien van de Ven zou later over dit gebeuren verhalen: "Het was in oktober en de moederdagviering moest hoe dan ook doorgaan. Maar door de PNEM was de electriciteit van het parochiehuis afgesloten, omdat het te gevaarlijk was. Bij kaarslicht en met behulp van stallampen hebben we toen provisorisch verlicht de dag toch gevierd."

Foto: collectie Oda Timmers.   1961-08 Boerinnenbond Postbank.jpg (299774 bytes)Uitstapje naar Arnhem en de Postbank door de familie Timmers en Harrie Berkmortel.

Doc. GAvB. Foto: collectie Oda Timmers.   1961-08 Boerinnenbond Arnhem.jpg (253067 bytes)Zomeruitstapje: Op 29 augustus 1961 gingen 65 volwassenen en kinderen met de Boerinnenbond naar de Efteling.

Herinningen Martien van Asseldonk.   In september 1961 ging ik naar de tweede klas in een nieuw gebouwd lokaal van de St. Jacobusschool. De nieuwe speelplaats was alleen voor de jongens uit de eerste en tweede klas. De grote jongens moesten op de oude speelplaats spelen. Toen ik me daarop waagde, werd ik prompt omver gelopen.

Inv. nr. 1107, notulen van de gemeenteraad, 12 september 1961.  

Voorstel van B&W tot vaststelling van een wijziging van het uitbreidingsplan Zijtaart. Graard van Boxmeer juicht het plan van harte toe, maar vestigt er de aandacht op dat het wenselijk is dat de gemeente de in het plan inbegrepen gronden aankoopt. De burgemeester is het daar mee eens.

Inv. nr. 1107, notulen van de gemeenteraad, 12 september 1961.   Voorstel van B&W tot het aankopen van stroken grond voor de verbetering van de weg Veghel-Lieshout. Graard van Boxmeer merkt op dat sommigen wel, en anderen nog geen geld van de gemeente ontvangen hebben. De burgemeester zegt dat eerst de verkoopakte gepasseerd dient te zijn. Dit is gebeurd bij diegenen die aanstonds meewerkten. Graard van Boxmeer zegt dat A. van Zutphen, die de merkpalen heeft omgeploegd, 11 aren in de benodigde grond in eigendom schijnt te hebben. Van hem is veel grond nodig geweest en hij heeft steeds loyaal meegwerkt. De raad besluit f 0,50 per vierkante meter te betalen.

Herinningen Martien van Asseldonk.   In het najaar kwam men vanuit het klooster vragen of ik misdienaar wilde worden. Ik stemde toe. Bij de zusters moest je één week per maand elke dag dienen. Dat was voldoende uren heiligheid om vrijgesteld worden van de kerkmissen. En zo ging ik naar de sacristie van het klooster om met de kosteres te oefenen met Latijn. Het 'confiteor' en 'mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa', door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Na een paar keer zei de kosteres: “Zondag moet je het lof dienen.  Ik schrok. "Ik weet niet hoe dat moet,” zei ik verlegen. “Je hoeft bijna niets te doen,” stelde de zuster me gerust. Ik hoefde alleen de kleren van de rector op te tillen bij het Tantum Ergo en nog een keer bellen. En zo begon het. Rechts was het misdienaarskleedhok, links de sacristie voor de rector. Voor de mis staken we van rechts naar links over. In het begin was ik misdienaar met oudere jongens als Piet van de Tillaart en Jo van de Ven. Jarenlang samen met Peter Hommeles gediend, hij rechts, ik altijd links.

De eerste jaren mochten we in de zomer ‘rooi bisseme’ komen eten bij de nonnen, op een zondagmiddag, buiten op het gazon, zoveel als we maar lustten. We liepen door de kloostertuin. Een eekhoorntje in een kooi, een overkapte wandelpad, een pauw die we ook vanaf ons thuis konden horen schreeuwen. Na elke mis kregen we een kwartje, een appel, of wat chocola. Bij sinterklaas was het klomp uithalen bij de zusters. De eerste keer kreeg ik een leesboekje met de me erg aansprekende titel 'Martien'. Verder veelal nuttige dingen, zoals pyamastof en een stuk zeep, waar vooral mijn moeder blij mee was.

Ik speelde in die jaren een tijdje met Christ van Antoon van de Ven. Die werd toen ook misdienaar. De Leinserondweg was toen nog niet verhard en als het regende werd ik gehaald om Christ een wandeltocht door de modder te besparen. Daar ging dan weer een zondagmiddag in rook op. Zat ik net weggescholen in het houthokske mezelf ziek te eten aan de zakjes salmiak - waarvan ik er teveel kocht vanwege het vraagteken erop en de verrassing erin, een keer heb ik de salmiak uitgekotst - en dan klonk het "Tieenus!... Tieeenus! Wor zitte?" "Hieer!" "Lof dienen! .." En dan was er weer een zondagmiddag naar de kloten. 

Veghelse Courant, 28 september 1962.   Vanwege de asfaltering van de weg door het centrum kon de kermis in 1961 niet gehouden worden.

Brabants Dagblad, 30 september 1961.   De EHBO-vereniging te Zijtaart bestaat zondag 15 oktober 10 jaar. Op een nog nader vast te stellen dag, wordt dit feit feestelijk herdacht.

Brabants Dagblad, 30 september 1961.   Bestuursleden van de Boerinnenbond, de Jonge Boerenstand, de middenstand en KAB hielden een bespreking van het winterprogramma. Verschillende ontwikkelingsavonden worden georganiseerd voor alle leden van deze organisaties. Omtrent de planning van het verdere programma zal men voortdurend contact met elkaar houden.

Brabants Dagblad, 30 september 1961.   De totale opbrengst van de acties die gevoerd zijn voor pater Van de Ven, die inmiddels weer op zijn post in Carthago is, bedraagt 1.880 gulden. Als volgt verdeeld: koekactie 145 gulden, voetbalwedstrijd 132 gulden, oriëntatierit 25 gulden en aan vrije giften kwam 488 gulden binnen.

GA Veghel, openbare voorzieningen, nr. 804.   Op 9 oktober 1961 deelde de zusters Franciscanessen mee dat ze het hun – wegens huisvestingsproblemen voor bejaarde zusters – met ingang van 1 november 1963 niet langer mogelijk zal zijn, om het klooster in Zijtaart voor onderwijsdoeleinden beschikbaar te stellen. Op dat moment was daar de meisjesschool en één klas kleuters gehuisvest. B&W adviseerde de gemeenteraad op 3 november 1961 om mee te werken aan de bouw van een nieuwe vierklassige meisjesschool te stichten. Omdat de urgentieverklaring van de Inspecteur van het Lager Onderwijs uitbleef, zou het nog tot 1968 duren voordat deze school gebouwd werd.

Inv. nr. 1107, notulen van de gemeenteraad, 20 oktober 1961.   Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad aan te kopen stroken grond langs de weg Veghel-Lieshout van mevrouw Mutsaerts-Brouwers te Tilburg.

Inv. nr. 1107, notulen van de gemeenteraad, 20 oktober 1961.   Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad f 927 gulden beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van de hoofdleiding van het waterleidingnet in Zijtaart.

GA Veghel, openbare voorzieningen, nr. 520.   Op 25 oktober 1961 stuurde het kerkbestuur een brief aan de gemeente. Vanwege de asfaltering van de weg zou het bestaande hekwerk voor de kerk 2 meter terug moeten worden geplaatst. Het kerkbestuur wil het kerkplein aanpassen. Het bestuur vraagt de gemeente half bij te dragen in de kosten. Dat werd op 19 december 1961 door de gemeenteraad goedgekeurd.

Brabants Dagblad, 6 november 1961; de rechtse foto is van Jaantje van de Ven - van Sleeuwen.   'Kerkmeester Antoon van Sleeuwen is op 5 novenber na de Hoogmis in de pastorie door pastoor A. van de Bult onderscheiden met het gouden kruis Pro Ecclesia et Pontifice. Deze hoge kerkelijke onderscheiding is de heer A. van Sleeuwen verleend ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag. In een geheel door belangstellenden gevulde ontvangstzaal wees pastoor Van de Bult er op, dat Van Sleeuwen niet erg gesteld is op persoonsverheerlijking. Toen de heer van Sleeuwen in 1947 vijfentwintig haar kerkmeester was, liet hij dit feit stilzwijgend voorbijgaan. "Maar nu U tachtig bent geworden, hebben wij de haan van Petrus in Rome laten kraaien. En het verheugt mij, dat ik in opdracht van monseigneur W. Bekkers u de hoge kerkelijke onderscheiding op de borst mag spelden." De eerste schriftelijke gelukwens, die kort na de plechtigheid binnenkwam was van moneigneur Bekkers, een ver familielid van de jubilaris. Door fanfare St. Cecilia werd een serenade gebracht.'

Foto's: collectie Oda Timmers.  Het Katholiek Meisjes Gilde hield een ouderavond. Het toneelstuk op de linkse foto heette: 'De Toverappel'.

GA Veghel, openbare voorzieningen, nr. 815.   Het bestuur van de Jongensschool verzocht de gemeente om subsidie voor:

-   vervanging van de bestaande banken in twee lokalen door klasse-meubelen (tafeltjes met losse stoelen), de oude banken zijn versleten

-    het aanbrengen van verduistering met bijbehorende gordijnen in vier lokalen, er wordt steeds meer film gedraaid in het onderwijs

-    het aanschaffen van een schrijfmachine voor de administratie

B&W adviseerde de gemeenteraad op 13 november 1961 om mee te werken. Het vezoek werd ingewilligd.

Inv. nr. 1107, notulen van de gemeenteraad, 13 november 1961.   Voorstel van B&W tot het verlenen van medewerking aan het r.k. Parochiaal Kerkbestuur te Zijtaart voor het bouwen en inrichten van een nieuwe vierklassige meisjesschool. De burgemeester zegt dat plaatsing op de urgentielijst is aangevraagd. Of dat zal lukken is onzeker, want er is concurentie van andere plaatsen. Graard van Boxmeer onderstreept de wenselijkheid van het spoedig oprichten van deze school, daar hem bekend is dat de ouden van dagen in het klooster met een groot ruimteprobleem te kampen hebben. De raad besluit medewerking te verlenen.

GA Veghel, openbare voorzieningen, nr. 520.   De asfaltering van de weg door Zijtaart heeft vertraging opgelopen. In verband met diverse stagnaties, zoals bij straatwerk door gebrek aan straatmakers, bij het grindwerk door gebrek aan voldoende aantal goede arbeiders, alsmede het niet tijdig genoeg beschikbaar zijn van de betoninstallatie voor het aanbrengen van de schrale betonfundering, vraagt en krijgt Van Lee om 1 maand uitstel, De oplevering van de weg zal op 1 december 1961 zijn.

Veghelse Courant, 22 december 1961; foto's collecties van Annie Berkmortel - Timmers, Jong Nederland (op de 2 laatste foto's na), Albert van Zutphen (voorlaatste foto) en Joke Pepers van Zutphen (laatste foto).   1961-12-09 a.jpg (165988 bytes)1961-12-09 b.jpg (192014 bytes)1961-12-09 c.jpg (186590 bytes)
1961-12-09 d.jpg (198407 bytes)1961-12-09 e.jpg (170199 bytes)
Op 9 december 1961 werd de nieuwe weg feestelijk geopend. Bij de opening van deze weg werd door de leerlingen van de jongensschool een tweetal liederen gezongen. Opmerkelijk is de voorlaatste foto: kennelijk leefde in 1961 de herinnering aan Mie de Heks - die in 1887 werd vermoord - nog. De tweede foto verwijst naar 'Jan van de Zusters', ofwel Jan Raaijmakers, alias Jan Mik. Het lijkt zelfs de originele kar van Jan Mik te zijn. Zie voor foto's van hem de foto's van de dertiger jaren.

Herinneringen van Martien van Asseldonk.   Op de nieuwe weg reden de auto's harder en geruislozer. Ik zat in dezelfde klas als mijn broer Willy. We renden tegelijk van school naar huis. Ook toen al kon ik onze Willy niet bijhouden met hardlopen. Zo zag ik dat hij voor ons huis een auto liet passeren en toen de weg overschoot, recht voor de auto van bakker Nieuwkamp. Willy werd nog net aan een voet geraakt. Nieuwkamp ging bij ons mee naar binnen. Ik zie onze Willy nog huilend in zijn onderbroek op de stoel staan. Het viel gelukkig mee, het was niet nodig er een dokter bij te halen.

1960-08=10 02.jpg (125355 bytes)Voor onze honden liep het slechter af. Ik was aan het spelen bij ome Jan toen ze kwamen vertellen dat onze hond Tommie kapot was gereden. Op de foto van eind 1960 houdt Mari van Asseldonk Tommie omhoog. De nieuwe hond noemden we Tommie 2, maar ook die kon niet wennen aan het overreden worden. Volgde Tommie 3. "Kei kapot," zei onze Mari terwijl het het beestje met zijn voet van de weg af schoof. Hoeveel Tommies er nog gevolgd zijn, weet ik niet meer, maar het hield op toen ons pap in 1965 zijn eerste melkmachine kocht en er als deel van de onderhandelingen een hondje bij moest nemen; Roosje, een bijzonder productief teefje.

Doc. Veghel, nr. 769.   Johan van Sleeuwen trad in 1961 voor het eerst als secretaris van de RKJB op. De toen 19-jarige Van Sleeuwen schrijft in de toelichting bij het exploitatieoverzicht van 1961: 'Het ledenaantal onzer vereniging is iets teruggelopen ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit is te wijten aan het feit dat vele jonge boeren een ander vak gaan leren en afvloeien naar de industrie. Door dit verschijnsel, dat normaal genoemd mag worden, heeft het bestuur zijn programma hier op af moeten stemmen. Onze voornaamste activiteiten zijn: het organiseren van technische wedstrijden met theorielessen, het organiseren van cursussen in rayons- en kringverband, mogelijkheden scheppen tot het bijwonen van weekends, kaderdagen en retraites, het verzorgen (van) soc(iale) vormingslessen, vormingsmogelijkheden bieden om zich cultureel te vormen bv. toneel declamatie en het verzorgen van ontspanningsavonden in samenwerking met R.K.B.J.B, lichamelijke ontwikkeling door onze sportclub en zo (voorts).'

1961 Ons Erf.jpg (177337 bytes)In het overzicht van inkomsten en uitgaven over 1961 worden de volgende aktiviteiten genoemd: Er werd een graslandwedstrijd gehouden, en een proefveld bracht wat geld op, net als de gebruikelijke 10 % graaninzameling. Jan Henst en Cor Coppens mochten met steun van de RKJB naar een weekend, en J. van Zutphen en Harry Berkmortel naar 'Ons Erf' in Berg en Dal (zie foto). Er werd weer een dropping gehouden en een jaarvergadering. Jan Henst ging naar een kadercursus. Voor de sportclub werden weer schoenen aangeschaft en de sportclub hield de jaarlijkse teeravond. De 'gramaphoon' was weer kapot gedraaid en er werden weer een paar nieuwe platen aangeschaft. Er was een 'boerenjeugddag' en dit jaar ging het uitstapje naar de Betuwe. Ook nam de RKJB deel aan een toneelwedstrijd.

Doc. Veghel, nr. 769.   In 1961 worden de volgende aktiviteiten van de Boerinnenbond genoemd: er werd een bedevaart naar Handel gehouden, waarvoor kaarsen werden gekocht. Er werd geld verdiend met het verkopen van 'Christus Koning speldjes' en met een loterij met moederdag. Er werd een kamerplantenwedstrijd gehouden en een suprise-avond. De dames van de sportclub van de Boerinnenbond hadden een feestavond. Ook de Boerinnenbond nam deel aan de 'boeren jeugddag'. De uitgaven vermelden de aanschaf van een 'gramfoonplaat' en cadeaus voor leden die trouwden en uitgaven voor een vormingscursus. In 1961 werd ook een excursie gehouden naar de Jaarbeurs.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads