Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1953

Het polygoon jaaroverzicht


Inv. nr. 1105, notulen van de gemeenteraad, 24 februari 1953.

 

Graard van Boxmeer zou graag zien, dat de grootste gaten in de Zijtaartse weg worden dichtgemaakt, indien de nieuwe weg tenminste binnenkort nog niet te verwachten is.

Adrianus van de Ven dringt er in de gemeenteraad op aan om zo spoedig mogelijk de nieuwe weg Veghel-Lieshout aan te leggen. De burgemeester antwoordt: “In het vooruitzicht van de aanleg van de nieuwe weg Veghel-Lieshout kan men thans moeilijk verlangen, dat aan de Zijtaartse weg nog grote herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd.”

Verteld door Harrie van Asseldonk op 25 september 2007.   In 1953 kregen ook de huizen op Krijtenburg die onder de gemeente Sint-Oedenrode hoorden elektriciteit. Aard van Asseldonk, Piet van Lankvelt en Driekse van de Ven (Bartelen) moesten in Den Bosch 924 gulden gaan betalen. De Zijtaartse boeren betaalden een gemeentelijke baatbelasting voor de elektriciteit, maar omdat Van Asseldonk, Van Lankvelt en Van de Ven onder de gemeente Sint-Oedenrode woonden, moesten zij een eenmalig bedrag betalen. De werkers stonden met de schop te wachten, voordat ze de sleuf gingen graven. De drie moesten de kwitantie laten zien dat ze betaald hadden, en toen kon het graven beginnen.

Gemeente Veghel, openbare voorzieningen, nr. 374.   B&W vroeg op 9 april 1953 advies aan de districtsinspekteur voor het brandweerwezen in Noord-Brabant te Breda: 'Nu de waterleiding in de kerkdopen Mariaheide en Zijtaart het mogelijk maakt om daar hulpbrandweren te krijgen, voorzien van brandweermateriaal passende op de waterleiding heeft de commandant van de brandweer te Veghel geadviseerd per eenheid materiaal aan te schaffen.' De vraag van B&W was of 200 meter rondgeweven vlasslang voldoende was, of dat een brandslang van 300 meter beter zou zijn. De inspekteur antwoordde dat 200 meter genoeg is, maar dat er 2 straalpijpen dienen te zijn in plaats van slechts 1. Op 5 mei 1953 besloot de gemeenteraad op advies van B&W het materiaal aan te schaffen. De daadwerkelijke aanschaf geschiedde in 1954.


Inv. nr. 1105, notulen van de gemeenteraad, 5 mei 1953.  

Raadslid Van Boxtel juicht de aanschaf van brandweermateriaal voor Zijtaart en Maria-Heide toe. Hij hoopt dat de aanleg van brandputten in de verschillende buitenwijken ook niet vergeten wordt. Christ van de Ven vindt de aanleg van brandputten in de buitenwijken ook hard nodig. Hij zou echter nog liever zien dat de waterleiding verder werd uitgebreid. De burgemeester zegt dat de aanleg van brandputten in de buitenwijken niet wordt vergeten. Dit stuit echter nog op verschillende – ook technische – moeilijkheden. De burgemeester kan zich heel goed indenken dat Christ van de Ven uitbreiding van de waterleiding prefereert boven het aanleggen van brandputten. Het zal echter niet mogelijk zijn om alle groepjes huizen op de waterleiding aan te sluiten. Hij wil overigens graag nog eens proberen om van de Waterleidingmaatschappij een opgave te verkrijgen van de aansluitingskosten van de nog niet aangesloten percelen.

Graard van Boxmeer vraagt om bij vernieuwing van de Zijtaartse weg ook een lichtpunt te plaatsen bij de duiker aan het begin van de Zijtaartse weg. De burgemeester zal dat ter zijner tijd bekijken, hierover schijnt echter tussen de Zijtaartse raadsleden nog verschil van mening te bestaan.

Kasboekjes van de rijvereniging in bezit van Cor Coppens.   In 1953 ging de rijvereniging op concours naar o.a.: Gemert (19 april), Volkel (25 mei), Nistelrode (20 juni), Oirschot (5 juli) en Sint-Oedenrode (20 september).

Heemkundige kring De Oude Vrijheid, Staffanfare van de NCB 1938-1966 Sint Oedenrode. Uniek muziekkorps te paard (Sint-Oedenrode 2009) 51-52.   De Staffanfare van de NCB had een manusje van alles, iemand die alle voorkomende werkzaamheden deed en nog meer, kortom iemand die het werk zag en zodoende wist waar hij moest zijn. Dat was Driek Opheij uit Zijtaart. In het jaarverslag over 1952 maakte Secretaris Toon Brands melding van hem: “Zeker mag ik in mijn betoog niet vergeten onze vriend Driek Opheij, de man die steeds voor een ieder klaar staat, die steeds weer ter plaatse is, hetzij bij het zorgen voor de paarden of het aantuigen van het paukepaard en nog tientallen andere gevallen.” Driek Opheij was ook de man die gekleed in het ruitertenue met laarzen, de Staffanfare te voet begeleidde. De paarden lieten onderweg ook wel eens het een en ander vallen. Driek ruimde de paardendrollen meteen op. Driek Opheij was niet alleen vol zorg voor de paarden, ook zorgde hij dat de muzikanten uit Zijtaart op tijd bij de repetitie waren. Daarvoor “spande” hij zijn auto in en stopte er zoveel muzikanten in als maar mogelijk was.

 
Brief: collectie Erna van den Elsen, Boxtel.  
Op 25 mei 1953 schreef missionaris Ties Thijssen vanuit Angola deze brief aan zijn neef Toon Thijssen in Zijtaart. De missionaris is blij met een nieuwe uitvinding een 'lichtapparaat met droge batterij' (tegenwoordig noemen we dat een zaklamp of kniplichtje). Ook heeft hij het over een leeuwenplaag. AL twaalf mensen waren opgegeten en uiteindelijk kreeg hij een leeuw te pakken. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is schrijft hij dat hij vergiftigd mensenvlees gebruikte. Hoe kwam Ties Thijssen daar aan. Bij de slager?
Zal toch  wel niet. Of vroeg hij ergens zoiets als: "Jullie ome Piet is toch dood, kan k niet een been krijgen?" Denkelijk ging het om een restant van een door een leeuw opgegeten mens, maar dan nog.

Veghelse Courant, d.d. 15 april 1953   'Op Dinsdag 5 Mei aanstaande zal er feest zijn in onze parochie. Op die dag zal het echtpaar Christ van Lankvelt-Verbruggen hun 50-jarig huwelijksfeest herdenken. De buurtbewoners en ook de familie zijn reeds druk bezig met de voorbereidingen voor dit Gouden feest. Samen met hun 4 kinderen en 25 kleinkinderen en met heel onze parochie zullen zij op de morgen van 5 Mei weer neerknielen voor Gods altaar, en een dankgebed zal opstijgen uit de harten van allen voor het bereiken van deze gebeurtenis. En de feestelijke drie-kleur zal wapperen in Zijtaart, de bomen zullen in jong groen staan en de Meibloesems zullen pralen hopelijk onder een stralende zon.'

Veghelse Courant, 29 september 1956.   In 1953 startte de Zijtaartse Boerenleenbank met het jeugdsparen.

Gemeente Veghel, openbare voorzieningen, nr. 374.   In 1953 of kort daarvoor was er waterleiding aangelegd in de dorpskom van Zijtaart en enkele tappunten werden geďnstalleerd in het buitengebied.

'Zijtaart', 66.   In 1953 werd de boerderij van het klooster opgeruimd.

Verteld door Theo, zoon van meester Piet van den Elsen (Oss) op 13 april 2007.  

“Toen wij nog in Veghel woonden en in Zijtaart naar school gingen kwamen we in de Sluisstraat een keer meester Van Eert tegen. Die stond er te kijken naar een brand; tegenover de slagerij stond een huis in de fik. Toen speelde net het liedje: How much is that doggy in the window”. Uiteindelijk kwam meester van Eert om 11 uur aanzetten. Op een andere dag was er een vrachtwagen bij de Witte Brug in de kanaal gereden. De kanaal was afgedamd en drooggepompt om het gevaarte er weer uit te halen. Meester Van Eert is gaan kijken en ons pap stond er op de hele school alleen voor. Hij gaf les in de eerste en tweede klas en gaf opdrachten voor de andere klassen totdat Van Eert weer op kwam dagen.”

Verteld door Janus van Nunen op 15 april 2007. Foto van de betreffende auto: collectie Janus en Dina van Nunen.   Auto jaren 50.jpg (216920 bytes) Moeder Van Nunen was ziek en zoon Janus had een luxe lichtgroene auto. De pastoor kwam de communie rondbrengen, ‘s morgens na de mis. De pastoor kwam met Onze-Lieve-Heer naar buiten. Janus maakte de deur van de auto open en knielde bij de auto, terwijl de pastoor met Onze-Lieve-Heer instapte. Onderweg werd er niets gezegd. Bij Van Nunen deed een van de dochters de deur open. De pastoor ging rechtstreeks naar moeder met de communie. Op de terugweg mocht er wel wat gepraat worden. De pastoor was blij met de auto, anders had hij dat met de fiets moeten doen. Janus heeft ook verschillende keren gereden als er een kleine gedoopt werd.

'Zijtaart', 41; Doc. GAvB.   Geëmigreerd in 1953:
- Jo, Regina en Maria van Nunen vertrokken met hun partners naar Canada.
- Albert Oppers (getrouwd met Maria van Nunen), vertrok op 17 januari 1953 naar Quebec in Canada, en ook zijn zusjes Maria en Tien.
- Theo, zoon van Tienus van de Tillaart (Tienus de Weuw)

Inv. nr. 1105, notulen van de gemeenteraad, 16 juni 1953.   Adrianus van de Ven vraagt om toezicht te doen uitoefenen op het zwemmen in de Zuid-Willemsvaart. De burgemeester zal de politie informeren. Christ van de Ven verzoekt om van gemeentewege pogingen te doen om in Zijtaart gronden beschikbaar te krijgen voor particuliere woningbouw. De burgemeester heeft zich reeds in verbinding gesteld met een eigenaar.

Doc. GAvB.   Op 26 juni 1953 sloeg de bliksem in, in een ronde hooiberg van Gerard van Boxmeer. De hooiberg brandde geheel af. Het was een ronde hooiberg waarvan de kap aan een paal werd omhoog gedraaid.

Feestgids 50-jarig bestaan Jong Nederland, 1995.   Piet Munsters: 'In 1953 kwam ik als 10-jarige bij het Jongensgilde in Zijtaart. het gilde was in die tijd de enige vorm van vrijetijdsbesteding in ons dorp. Op zondagmiddag 'was het gilde' van 1 uur tot half 3 en uiteraard in uniform. De tijd was zodanig gekozen dat je na afloop van het gilde nog op tijd naar het lof kon gaan in de kerk. Het gildelokaal was een voormalige berging/stookhok van de pastorie: klein, geen sanitaire voorzieningen, kachel als verwarmingsbron, een zeer beperkt aantal spelmaterialen en helemaal geen materialen of gereedschappen voor kreatieve aktiviteiten. Het spelen (voor de poorters = junioren en kerels = senioren) geschiedde bij slecht weer binnen en bij mooi weer buiten op een stuk weiland achter de jongensschool. In de zomermaanden ook op woensdagavond gilde en dan in overall naar de bossen.'

Veghelse Cournat, 25 juli 1953.   Op maandag 27 juli 1953 traden de fanfare de R.K.J.B en de reidansclub op ter gelegenheid van de jaarlijkse kermis op Zondveld.

Inv. nr. 1105, notulen van de gemeenteraad, 28 juli 1953.   De raad vergadert over de bestrating van de hoofdweg in het Vijverplan. Christ van de Ven vraagt of men niet eerst de Zijtaartse weg zou moeten verharden. De burgemeester antwoordt dat men nog wacht op goedkeuring door verschillende instanties en dat kan soms lang duren.

Inv. nr. 1105, notulen van de gemeenteraad, 28 juli 1953.   B&W doet de raad een voorstel tot aankoop van grond te Zijtaart door de gemeente van L.A.C.M. Brouwers. (Hierop werden de huizen aan het kerkpleintje gebouwd.) Graard van Boxmeer vraagt of op de nieuwe scheidingslijn een afrastering wordt geplaatst. De burgemeester zegt dat de gemeente er betonpalen met prikkeldraad neer wil zetten. Verberk heeft gezien dat de bomen nog 20 jaar mogen blijven staan, wat nogal lang is. De burgemeester vindt dat men over dergelijke kleinigheden niet moet vallen. De bomen staan langs de zijweg, zodat zij weinig last zullen veroorzaken. Adrianus van de Ven vindt het jammer dat het perceel niet tot de gehele diepte is aangekocht. Overigens meent hij dat deze aankoop en de voorgenomen uitgifte van bouwpercelen tot verfraaiing van Zijtaart zullen leiden. De burgemeester zegt: “De gemeente kan moeilijk grond aankopen om de mensen een tuin te geven. Willen de mensen meer tuin hebben, dan moeten zij zelf maar trachten te kopen of te huren.” Wethouders Donkers zegt dat in dat geval de mensen ook grotere percelen zouden moeten kopen. Het voorstel van B&W wordt goedgekeurd.

Inv. nr. 1105, notulen van de gemeenteraad, 28 juli 1953.   De burgemeester deelt mee dat P.L. van den Tillaart zich heeft teruggetrokken om in Zijtaart grond te kopen voor de bouw van een huis. De verkoop van het achterste gedeelte aan M.C. van den Tillaart kan doorgaan. De gemeenteraad gaat accoord.

Inv. nr. 1105, notulen van de gemeenteraad, 28 juli 1953.  

Er zijn gemeenteraadsverkiezingen geweest en twee van de drie gemeenteraadsleden uit Zijtaart gaan de raad verlaten. Wethouder Booij-Liewes spreekt een word van dank aan Graard van Boxmeer, die vier jaren in de raad heeft doorgebracht, en die nu de gelederen weer gaat verlaten. Hij zegt ook: “Adrianus van de Ven heeft hier heel wat jaren de gemeenschap gediend, en zéér verdienstelijk werk verricht. Heren Van Boxmeer en Van de Ven, ik wens jullie beiden het beste voor de toekomst.” Graard van Boxmeer zegt dat hij het jammer vindt dat hij zijn plaats in de raad moet gaan verlaten. Men heeft zich echter te onderwerpen aan de uitslag van de verkiezing. Adrianus van de Ven zegt dat er een tijd is van komen en een tijd van gaan. Hij bedankt de burgemeester voor de prettige samenwerking, alle ambtenaren voor de goede medewerking en de werkster voor de verfrissingen tijdens de raadsvergaderingen. Hij denkt zijn taak naar eer en geweten te hebben vervuld, en heeft ruimere inzichten gekregen van de excursies. Hij besluit met: “Consummatum est”.

De burgemeester bedankt de scheidende raadsleden: “Daarbij wil ik beginnen met het jongste lid in zittingsjaren, namelijk de heer van Boxmeer. Na vier jaren in de gemeenteraad zitting te hebben gehad, gaat gij ons weer verlaten. Gezien het feit dat uit Zijtaart drie leden in dit college zitting hadden, zal het voor U – mijnheer van Boxmeer – wel duidelijk zijn geweest, dat deze toestand niet zou bestendigd blijven. Dat er evenwel twee van de drie Zijtaartse vertegenwoordigers zouden gaan verdwijnen, had ik voor de verkiezingen toch ook niet durven voorspellen. De kiezers hebben evenwel gesproken, en wij allen hebben deze uitspraak te aanvaarden. Ik meen evenwel van U te mogen getuigen, dat U in de afgelopen periode een goed raadslid bent geweest, die de goede sfeer en de prettige samenwerking steeds wist te bewaren. Vooral de belangen van de boeren – waarvan U uiteraard het best op de hoogte bent – vonden in U, waar nodig, een trouwe verdediger.”

“Heer van de Ven. Van de scheidende leden, zijt gij het die – zij het dan met tussenpozen – het langst in de raad zitting hebt gehad. Bij het afscheid in 1946 hebt gij zelf gezegd dat ook gij tot de verlofgangers behoorde. In 1949 keerde U weer in onze gelederen; het genoten verlof was dus slechts ‘klein verlof’ geweest. (..) Mede door U toedoen bleef de sfeer in de raad zoals ze behoort te zijn. In de afgelopen jaren hebt gij U wederom getoond een goed vertegenwoordiger en een goed raadslid te zijn. Gij hebt U in vele gevallen getoond een vooruitstrevende en vooruitziende boer te zijn, die zich omtrent de hier aan de orde komende onderwerpen een gezond oordeel wist te vormen.”

Feestgids 25-jarig bestaan Jong Nederland, 1970.   In 1953 gingen de leden van Jong Nederland op bivak bij de familie Van Helvoirt, Heibloemsedijk 1, Loosbroek.

Feestgids 50-jarig bestaan Jong Nederland, 1995.   Het KMG hield in 1953 haar eerste ouderavond.

Veghelse Courant, 1 augustus 1953.   Aan de R.K. H.B.S. te Veghel slaagde onze dorpsgenoot J. van de Biggelaar, terwijl aan de huishoudschool Jo van Zutphen het diploma behaalde voor de primaire opleiding naaien.

Onze dorpsgenoot H. van Sleeuwen, die vorige week in het ziekenhuis in Veghel moest worden opgenomen vanwege een klap van het paard, is thans hersteld.

Bij het te Den Bosch gehouden examen voor de Middenstand slaagde onze dorpsgenoot G. Schevers, die zijn opleiding genoot bij de heren van Eerdt en Mey.

Mededeling van Harry van Sleeuwen d.d. 21 juli 2007.   In 1953 ging Harry (van Bert) van Sleeuwen naar de MULO in Veghel. Harry: "Met Jan Rietbergen, Piet van de Hurk en Antoon van Kaathoven heb ik die drie jaar naar de MULO in Veghel gefietst. Ik kwam van Zondveld A 112, bij de molen kwam Antoon erbij en in het dorp pikten we Piet en Jan op." Harry verhuisde in 1956 naar de 'broeders van Maastricht' om daar broeder te worden. Later is hij getrouwd.

Veghelse Courant, 5 september 1953.   Onze oud-dorpsgenoot Frans Verbakel die 5 jaar geleden met zijn vrouw en 12 kinderen naar Canada emigreerde, is thans overgekomen teneinde hier enige tijd bij familieleden een vacantie door te brengen.

Naar wij vernemen zal de sportclub van de R.K.J.B. Zondag deelnemen aan de interkringsportdag te Oss.

Veghelse Courant, 14 november 1953.   Naar wij vernemen heeft het Oranje Comité van Sint Nicolaas bericht ontvangen dat hij op Zondag 29 November aanstaande een bezoek zal brengen aan onze parochie. Ter bestrijding van de onkosten van dit St. Nicolaasfeest zal volgende week een huis-aan-huis collecte worden gehouden. Op het officieel programma komen wij nog nader terug.

Inv. nr. 1105, notulen van de gemeenteraad, 25 november 1953.  

Voorstel tot verkoop van een bouwterrein te Zijtaart aan Johannes Gijsbertus van de Ven. De burgemeester zegt dat de grond die de gemeente van de heer Brouwers heeft aangekocht, is verkaveld in verschillende bouwterreinen. Er wordt voorgesteld om de grond aan de heer Van de Ven te verkopen voor f 2,50 per vierkante meter. Christ van de Ven zegt de gemeente de grond voor f 1,50 heeft aangekocht en wel erg duur doorverkoopt. Aan de overkant van de straat is grond verkocht voor f 1,25 per meter. Buiten de beschrijvingskosten heeft de gemeente er geen kosten aan gehad. f 2,-- per meter is hoog genoeg. De burgemeester zegt dat ook het aanleggen van het pleintje geld kost. Christ van de Ven is blij dat er in Zijtaart een pleintje komt. Maar waarom moeten die kosten op deze arbeidersmensen worden verhaald?

De burgemeester zegt dat het beroep of welstand van de mensen er niets mee te maken heeft. De grond is geen bouwterrein zolang het pleintje niet is aangelegd. Anders draait de gemeente voor de kosten op. Van Gulick zegt dat Van de Ven beter de grond zelf voor f 1,50 had kunnen kopen. Hij heeft niet om een verfraaiing gevraagd. De burgemeester zegt dat er dan niet gebouwd had mogen worden. Het is deel van een plan waarin ook dat pleintje zit. De burgemeester verzucht, dat de gemeente dus alles maar weer voor haar rekening moet nemen, zoals vroeger. Het is inderdaad een teer geval, maar daarom juist willen burgemeester en wethouders er de kosten slechts gedeeltelijk op laten drukken. Wil de raad de prijs lager vaststellen, dan kan hij zijn gang gaan. Christ van de Ven zegt dat de gemeente dan maar geen pleintje moet aanleggen en de grond aan de bouwers verkopen als tuin. Het voorstel van raadslid Dortmans om de grond voor f 2,-- te verkopen wordt met 10 tegen 3 stemmen aangenomen. Tegen stemden de beide wethouders en raadslid Van Lee. (De burgemeester had als voorzitter van de gemeenteraad geen stemrecht.)

De raad besluit om ook andere percelen aan het aan te leggen kerkplein voor dezelfde prijs te verkopen aan J. van den Tillart en de gezusters Van den Nieuwenhuizen.

Inv. nr. 1105, notulen van de gemeenteraad, 25 november 1953.   Christ van de Ven vraagt om welke reden het verzoek van Van Sleeuwen op de Biezen om een telefoonaansluiting te verkrijging is afgewezen. De burgemeester antwoordt dat er geen twee aansluitingen nodig zijn op de Biezen.

Veghelse Courant, 5 december 1953.   Onder grote belangstelling hield St. Nicolaas Zondag zijn jaarlijkse intocht in onze parochie. Op de Doornhoek werd de Sint welkom geheten door ’t bestuur van het Oranje-Comité. Hierna ging de stoet onder de vrolijke tonen van onze fanfare, en omringd door de jeugd naar ’t verenigingsgebouw. Hier was gelegenheid om de Sint persoonlijk de hand te drukken, waarbij de zwarte knechts zich niet onbetuigd lieten en rijkelijk versnaperingen uitdeelden. Na afloop hiervan ging de Sint per auto naar Zondveld, waar in Café van de Sanden eveneens grote belangstelling was van moeders en kinderen. Na wat gerust te hebben bracht de Sint ’s avonds nog een bezoek aan verschillende gezinnen die daarom hadden gevraagd. Terwijl op Dinsdag jongsleden de Sint nog een bezoek bracht aan de scholen. Dank zij het gunstige weer kan het Oranje Comité terug zien op een zeer geslaagde dag.

 
Veghelse Courant, 5 december 1953.   Dat er bij de boerinnenbond veel activiteit is, blijkt wel uit het overvol programma der vereniging. Hielden onze boerinnetjes laatstleden maandag een zeer geslaagde suprise-avond, thans vraagt het bestuur weer de aandacht voor een nieuw programmapunt. Op Dinsdag 8 December komt de bekende schrijver van Boer en Tuinder de Eerwaarde Pater Silvester een lezing houden voor de getrouwde leden over het onderwerp: “de taak van het moederschap”. Verder start men op 10 December om 7 uur met een knip- en naaicursus voor de deelnemers. Er resten voor de lange winteravonden nog tal van programmapunten, welke dank zij het actieve bestuur tot volle tevredenheid van de leden stemt. Zijtaart mag trots zijn op de boerinnenbond, welke de actiefste vereniging van ons dorp is geworden.

 
Veghelse Courant, 12 december 1953.   Harrie Bolk zocht een nette jongen die opgeleid wilde worden tot bakker. Hij had op eerder in 1953 vergunning gekregen om een bakkerij te bouwen.

 
Veghelse Courant, 24 december 1953.   Voederbieten te koop bij de weduwe van Johannes Schevers.

 
Veghelse Courant, 31 december 1953.   En de beste wensen van Toon Munsters en Heintje van Boxmeer.

 
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads