Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1951

Het polygoon jaaroverzicht


Doc. GAvB; mededeling Antoon Vissers op 27 januari 2008.   Op 1 januari 1951 brandde het pand van Graard van Boxmeer af waar Has Vissers en Janus Rovers woonden. Het werd hierna weer opgebouwd. In mei konden de bewoners weer terugkeren naar hun woning. De kinderen vonden bij gastgezinnen onderdak. Antoon en Wim Vissers woonden van januari tot mei op Leinserondweg 11.

Inv. nr. 1104, notulen van de gemeenteraad, d.d. 31 januari 1951.  

Graard van Boxmeer zegt in de gemeenteraad dat de drie raadsleden te Zijtaart wordt verweten, dat zij niet in staat zijn om op Zondveld een telefoonaansluiting te krijgen. Hij vraagt welke maatregelen hiervoor moeten worden getroffen. De burgemeester antwoordt dat dit bij de dienst van de P.T.T. moet worden aangevraagd. De gemeente wil hierbij graag bemiddelen. Verder verzoekt Van Boxmeer nogmaals het publicatiebord in Zijtaart te verplaatsen. De burgemeester zal daartoe opdracht geven.

Adrianus van de Ven vraagt wanneer een aanvang wordt gemaakt met de uitbreiding van de waterleiding. De burgemeester zegt dat hiervoor eerst goedkeuring moet worden verkregen.

Christ van de Ven verzoekt nog eens om maatregelen te treffen voor het ophalen van vuil te Zijtaart. De burgemeester antwoordt dat maatregelen in overweging zijn. Verder vraagt Van de Ven wanneer twee of drie arbeiders voor het onderhoud van de landwegen zullen worden aangewezen. Volgens de burgemeesters zijn voor de landwegen al vaste arbeiders aangewezen.

Doc. GAvB.   Op 3 februari 1951 werd het electrisch noodnet op 'Achter Zijtaart' (nu Leinserondweg) afgebroken en vervangen door 'echte' electriciteitskabels. Het noodnet was in 1944 door de inwoners zelf aangelegd.

Verteld door Janus van Nunen op 15 april 2007; de foto komt uit zijn collectie.    1951 Bedford.jpg (336112 bytes)Raaijmakers uit Son kwam bij de kinderen (van ‘de Rijke’) van Nunen eieren halen met een oude legerauto, een Bedfort. Janus vertelt: “Onze Johan zei tegen Raaijmakers: “Die auto heeft zo’n skôn breei bŕand. Wilde die niet verkopen?” Hij moest 750 gulden kosten. Onze Johan zei tegen mij: “Gč goat ‘t rijbewijs halen. Ge got er mee over het land rijden. D’r kan twee keer zoveel mest op als met paard en kar.”  Ik had er ‘s nachts niet van geslapen. Na drie weken had ik het rijbewijs, dč ging toen nog hčndig. We hebben er veel plezier van gehad.”

Verteld door Harrie van Asseldonk op 25 september 2007.   In 1951 was Harrie van Asseldonk (17 jaar) een keer romme (melk) wezen scheppen. Het was al donker en zoals gewoonlijk had Harrie geen licht op zijn fiets. Het huis van Jan van Boxmeer staat met zijn kont zowat op de weg en de bakker had zijn mand met mik op de hoek van het huis staan. harrie fietste de mand om en is maar snel doorgetrapt. "Die mikmand heeft er nooit meer gestaan," zei Harrie, "die stond voortaan om het hoekje."

Inv. nr. 1104, notulen van de gemeenteraad, 27 februari 1951.  

Graard van Boxmeer vraagt in de gemeenteraad of het bouwterrein te Zijtaart, dat aan Jan Dortmans verkocht is, nog verhuurd is. De burgemeester antwoordt dat men bij aankoop van de grond ook de lopende huur overneemt. Van Boxmeer zegt dat Jan Dortmans graag wil bouwen. Als het te lang gaat duren zal hij er vanaf zien. De burgemeester zegt dat hij niet weet hoe lang de huur nog loopt. Het is altijd mogelijk dat Jan Dortmans zelf met de huurder een regeling treft.

Verder vraagt hij naar de toekenning van een premie voor de woningsplitsing aan de weduwe Van der Linden te Zijtaart. De burgemeester zegt te wachten op het rapport van De Gouw.

Christ van de Ven vraagt wanneer eindelijk maatregelen zullen worden getroffen voor het ophalen van vuil te Zijtaart. De burgemeester zegt dat deze kwestie nog in behandeling is.

Inv. nr. 1104, notulen van de gemeenteraad, 13 maart 1951.  

B&W zijn van plan om bij wijze van proef twee brandputten te laten aanleggen op twee geheel verschillende grondsoorten, namelijk op Het Ven en de Lage Biezen. Adrianus van de Ven vraagt of het niet verstandig is om een wichelroedeloper te laten komen om de plaatsen aan te wijzen. De burgemeester zegt daarmee rekening te houden.

Adrianus van de Ven vraagt naar het plan voor de nieuwe weg Veghel-Lieshout. De burgemeester zegt dat er aan gewerkt wordt. Het zal nog geruime tijd duren voordat met de uitvoering kan worden begonnen.

Christ van de Ven vraagt of er al een regeling is getroffen voor het ophalen van vuil in Zijtaart. De burgemeester antwoordt dat er nog geen regeling is getroffen. Er zit daar nogal wat aan vast. Eventueel zullen een of meer stortplaatsen worden aangewezen.

 

PA Zijtaart, brieven.   Al enkele jaren onderhandelde koster Rietbergen met het kerkbestuur over de hoogte van zijn salaris. De Diocesane Kosterbond te Oss had er over naar het bisdom geschreven. Het bisdom antwoordde op 18 april 1951: 'Als overleg tussen koster en kerkbestuur, noch tussen de bond en het kerkbestuur, niet baat, kunnen wij ons er wel mee bemoeien. Het geval Zijtaart gaat ver onze toezegging te buiten. Als de pastoor van Zijtaart het er niet mee eens is, dan verwachten wij een aanvraag van het kerkbestuur om het salaris met f 15 per jaar te verhogen.'


Kasboekjes van de rijvereniging in bezit van Cor Coppens.   De rijvereniging ging in 1951 op concours naar (o.a.): Vorstenbosch (3 mei), Son (6 mei), Olland (13 mei), Boekel (3 juni) en op 29 juni was er een ruiterfeest in Zijtaart. Op 26 augustus was er nog een concours in Heeswijk.

Veghelse Courant, 5 mei 1951   Zijtaart, programma ter gelegenheid van het gouden huwelijksfeest van P. van de Nieuwenhuijzen en Johanna Jansen.
8.30 uur: Opstelling van de feeststoet.
9.00 uur: H. Mis die wordt opgedragen voor het Gouden Paar.
Volgorde van de feeststoet naar en uit de kerk: trompetters der Rijvereniging, fanfare St. Cecilia, bruiden en bruidjes, miniatuur bruidspaartje met bruidsmeisje, auto met het gouden paar, familieleden, feest-comité, verder de Buurtbewoners met kinderen. Bij terugkomst aan de woning zal het Gouden Paar worden toegesproken door en bruidje.
1-2 uur: receptie waar alle buurtbewoners aan deel zullen nemen.
Om 7 uur brengt de fanfare St. Cecilia een serenade aan het gouden paar, hierbij tevens aanbieding van het cadeau door de voorzitter van het feest-comité. De gehele buurt wordt verzocht zo veel mogelijk de vlag te willen uitsteken.

Inv. nr. 1104, notulen van de gemeenteraad, 18 mei 1951.  

De burgemeester vraagt of met de nieuwe subsidieregeling ten behoeve van de jeugdbeweging de jongeren-afdelingen van de standsorganisaties, zoals de Kajotters, de Jonge Boerenstand en de Jonge Middenstand, wel tot de eigenlijke jeugdbeweging gerekend moeten worden. B&W vinden van niet. Zij kunnen wel profiteren van de subsidie voor sociale cursussen. Raadslid Koolman is met het diocesaan bestuur van de Katholieke Arbeiders Jeugdbeweging gaan praten. Zij beoefend sport en spel en geeft vorming evenals de Verkenners, de Gidsen en andere jeugdbewegingen. De K.A.J. dient dus wel subsidie te krijgen. Dobbelsteen is het er wel mee eens, maar de spoeling zal wel dun worden met de beschikbare 500 gulden. Van Gulick wil de subsidie tot de schoolgaande jeugd beperken.

Adrianus van de Ven vind ook dat de Jonge Boerenstand mee moet delen. Het verschil zou voor de andere verenigingen slechts 19 cent per lid zijn. Van Horen en Christ van de Ven zijn daar tegen. De burgemeester wil de KAJ en RKJB erbuiten houden. De leeftijd bij de KAJ is 25 en bij de Jonge Boerenstand 30, dat is geen jeugd meer. Koolmans stelt een leeftijdsgrens van 21 jaar voor.

Burgestemeester brengt voorstel om jeugdstandsorganisaties erbuiten te houden in stemming. Dat wordt aangenomen. Adriaan van de Ven stemde tegen,
Christ van de Ven voor.

Inv. nr. 1104, notulen van de gemeenteraad, 18 mei 1951.  

De raad wilde op 21 december 1950 de grond verkopen aan Jan Dortmans voor f 1,50 per meter. Het prijzenbureau heeft bezwaar en stelt de maximum prijs op f 1,25 per meter. Christ van de Ven vindt de grondprijs in Zijtaart nu wel heel goedkoop worden, hij verwacht dat daarom in Zijtaart veel gebouwd zal worden. Ook Graard van Boxmeer vindt f 1,25 maar laag. De burgemeester vindt het zo laag nog niet. Het success van in beroep gaan valt sterk te betwijfelen en gaat veel tijd kosten. De raad gaat accoord met f 1,25.

Adrianus van de Ven heeft in het ontwerp-besluit voor de verkoop van deze grond niet kunnen vinden dat het pakhuis achter de woning moet worden gebouwd, en dat gebouwd moet worden op minstens vier meter van het verenigingsgebouw. De burgemeester antwoordt dat deze bepalingen zullen worden opgenomen.

Brabants Dagblad, 13 juni 1961; 23 september 1971 en 23 oktober 1976.   Jeugdige meisjes voelden zich in 1951 zeer gediscrimineerd ten aanzien van de jongens. Die hadden immers een gilde, dat voor velen een bron van vreugde en ontwikkeling was. Met groeiende onrust zagen zij de jongens grote spelen organiseren, gaan bivakkeren, de bossen intrekken en sport bedrijven. Dat alles was er voor de Zijtaartse meisjes niet bij. Op aanraden van pastoor Van de Bult zijn Mien van de Biggelaar en Mien van de Tillaart in 1951 een cursus voor het leiden van een vereniging gaan volgen. Toen zij kans zagen om voldoende meisjes om zich heen te groeperen was het meisjesgilde een feit. Op 16 juni 1951 ging het Meisjesgilde van start met 16 leden. Zij noemden zich het Genoveva-gilde naar de patrones van Brabant, de H. Genoveva. Vanaf toen zag men ze door het dorp lopen: trots in hun kakikleurige blouse, bruine rok en niet te vergeten de groene stropdas. Met sport en spel, zang en dans vermaakte men zichzelf en anderen. De wekelijkse bijeenkomsten werden gehouden in een kippenhok bij Toon van Zutphen.


Jubileumboek 40-jarig bestaan VOW. 1987.   Theo van Boxmeer liep in 1951 tijdens een wedstrijd met VOW een hersenschudding op en heeft daardoor 8 weken plat moeten liggen.


Inv. nr. 1104, notulen van de gemeenteraad, 26 juni 1951.   Graard van Boxmeer vraagt in de gemeenteraad of er geen verzoek is ingekomen van een aantal inwoners van het Zondveld om uitbreiding van het electrisch net aldaar, en hoe het staat met de kwestie omtrent de premie voor de woningsplitsing van de weduwe Van der Linden te Zijtaart.

Adriaan van de Ven vraagt om verplaatsing van de lampen van de straatverlichting op de Doornhoek, welke beter bij de binnenweg naar Zijtaart kan hangen, en bij het eindpunt van de Oude Sluisweg. De burgemeester zal het verplaatsen van de straatlampen doorgeven.

Christ van de Ven vraagt voor de zoveelste keer om in Zijtaart het huisvuil op te halen. En wanneer zal de wegenschaaf in werking komen voor de verbetering van de landwegen? Dat wordt tijd. De burgemeester zegt dat over het ophalen van vuil te Zijtaart nog geen definitieve beslissing genomen is. Dat is niet zo eenvoudig als het lijkt. Over de wegenschaaf wordt bericht van de Nederlandse Heidemaatschappij verwacht.

Adriaan van de Ven zegt gehoord te hebben, dat de verharding van de weg Zijtaart-Lieshout voorgoed van de baan is, Is dat waar? De burgemeester zegt dat daar hem niets van bekend is. Er wordt nog steeds gewacht op het plan van de Heidemij.


Inv. nr. 1104, notulen van de gemeenteraad, 5 juli 1951.   Adriaan van de Ven informeert in de gemeenteraad naar de mogelijkheid tot bouwen van woningen in Zijtaart door de gemeente. De burgemeester antwoordt dat daar voorlopig niet veel van terecht zal komen.

Interview met Jan van de Ven op 24 oktober 2006.   Jong Nederland zou meedoen aan een drie-daagse aktiviteit georganiseerd door het vrije jeugdwerk, district Veghel. De jongens zouden daar een demonstratie geven, en werden daarvoor getraind door Wim (van Tinus) Thijssen. Hij praatte nogal plat. "Haand leeg...! Haand Hňg...! Outvalle...! en stečke...!" Jan van de Ven: "Gelukkig werd het afgelast omdat het slecht weer was. Maar over dat 'Outvalle en stečke' is binnen Jong Nederland nog jarenlang uitvoerig verhaald."

Feestgids 25-jarig bestaan Jong Nederland, 1970.   In 1951 hadden de leden van Jong Nederland een excursie naar Madurodam.

Feestgids 25-jarig bestaan Jong Nederland, 1970.   In 1951 werd vaandrig Jan van de Ven bij Jong Nederland gepromoveerd tot hopman.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 19 juni 1970.   Frans van der Heijden werd in 1951 lid van het kerkbestuur. Hij bleef dit tot 1970.

'Zijtaart', 41; Doc. GAvB.   Geëmigreerd in 1951:
- Maria van Zutphen, getrouwd met Donkers
- Tony, dochter van Adriaan van der Heijden ging met Bert Dortmans naar Canada.
- M. van de Boom
- D. van den Boom
- Has Corsten met gezin
- Johan en Tonnie, zonen van Martinus Kusters, (later ook Marinus) (naar Canada)
- Tonnie en Tiny Rovers, vertrokken naar Amerika
- Jan, zoon van Janus van Sleeuwen vertrok in januari 1951 naar Canada

Jubileumboek 40-jarig bestaan VOW. 1987.   In de zomer van 1951 werd het veld van VOW bij van de Ven aan de Rooise weg gerenoveerd. Er werden graszoden gestoken in de omgeving, die door de leden met kruiwagens naar het veld werden gereden. In augustus 1951 was het werk klaar.

Brabants Dagblad, 12 mei 1971.   In 1946 was er een meisjessportclub opgericht als afdeling van de Boerinnen jeugdbond. Deze ging na enkele jaren ter ziele. In 1951 werd de sportclub voor meisjes door de dames M. Thijssen en M. Jonkers heropgericht.

Veghelse Courant, 6 oktober 1951.   Zondag 30 September werd heropgericht de reidansclub van de jonge boerinnenbond. 17 leden telt deze club nu weer en als leidsters zullen optreden de dames Marietje Jonkers en Jaantje van de Ven. Wij wensen deze jonge club veel succes.

Veghelse Courant, 6 oktober 1951.   In de Veghelse Courant van 6 oktober 1951 bood de weduwe Brans bood mais en aardappelen te koop aan en Johan van Nuenen had perziken te koop.
Veghelse Courant, 6 oktober 1951.   Iets voor U? Reeds enige tijd worden voorbereidingen getroffen om ook te Zijtaart te komen tot oprichting van een afdeling van de Katholieke Nationale Bond voor EH.B.O. (..) Natuurlijk kan en mag Zijtaart ook op dit gebied niet achterblijven. Dagelijks eisen zowel het verkeer als de industrie hun slachtoffers, zodat het van groot belang is, dat er overal mensen paraat zijn, om bij dergelijke gebeurtenissen de helpende hand te bieden. Doch ook bij huiselijke ongevallen is onmiddellijke hulp dikwijls van het grootste belang. Op Zondag 7 oktober a.s. zal in het Verenigingsgebouw na de Hoogmis te ca. 11 uur een propaganda-vergadering worden gehouden. Iedereen vanaf 17-jarige leeftijd is van harte welkom.

'Zijtaart', 142.   Op 13 oktober 1951 werd de EHBO, afdeling Zijtaart opgericht. Dokter Kersemakers, huisarts in Veghel, was bereid de eerste cursus te geven, die gehouden werd in de opkamer van het verenigingsgebouw. Hij gaf deze lessen tot aan zijn overlijden in 1962.


Mededeling van Ties Habraken op 20 februari 2007.   Eind oktober 1951 werd Krijtenburg aangesloten op het electriciteitsnet. Ties Habraken: "Dat weet ik nog precies, want in januari 1951 was ons vader gestorven, in juni ons moeder en bij Allerheiligen kregen we stroom. Nog net voor de winter."

Ties vertelde dat zijn vader thuis gestorven was en zijn moeder in het ziekenhuis. Beiden werden thuis opgebaard. De buurt kwam rozenhoedjes bidden. "Daar vond ik niks aan. Het was gewoon opdreunen," zei Ties. Een van de buurlui bracht de lijkkist met de hoogkar tot bij de Klaverhoeve. Vanaf dat kruispunt werd de kist op een baar naar de kerk gedragen.

Herinneringen van Graard van Eert verteld op 23 februari 2007.   In 1951 werd op Krijtenburg electriciteit aangelegd. Johan van de Brand, electriciën uit Sint-Oedenrode, heeft toen nog de electriciteit aangelegd bij onder andere Graard van Eert (nu Krijtenburg 13). Waterleiding kwam pas in 1959. Ze hebben lang de koeien met de pomp water gegeven.

Inv. nr. 1104, notulen van de gemeenteraad, 20 november 1951.  

Christ van de Ven vraagt hoe het staat met de uitbreiding van het elektrisch licht in de buitenwijken. De burgemeester antwoordt dat nog niet bekend is wanneer de uitbreiding van het elektrisch net en de waterleiding in de buitenwijken klaar zal komen. Wel heeft hij gehoord, dat er in Zijtaart nog maar heel weinig mensen zijn, die de installatie in hun huizen hebben laten aanleggen. De mensen moeten zelf ook actief zijn.

Adriaan van de Ven vraagt om het rijwielpad naast de keiweg in Zijtaart te verbeteren, indien de weg voorlopig niet vernieuwd wordt. De burgemeester antwoordt dat dat niet zo eenvoudig is en misschien niet van lange duur, omdat er dikwijls met wagens over gereden wordt.

Graard van Boxmeer vraagt om een lichtpunt te plaatsen bij de ingang van de Zijtaartse weg. Dat zal worden bekeken.

Inv. nr. 1104, notulen van de gemeenteraad, 28 december 1951.   Ingekomen het rapport van de heer M. de Gouw, lid van de raad d.d. 10 december 1951 betreffende de aanvraag om premie voor woningsplitsing van de weduwe A. van der Linden te Zijtaart. De burgemeester zegt dat al met bouwen begonnen is, voordat de beslissing voor de premie genomen is. Dat is reden voor Volkshuisvesting om het verzoek af te wijzen. Bovendien voldoet de verbouwing niet aan de eisen. Christ van de Ven zegt dat pas een maand na het verkrijgen van de vergunning begonnen was met bouwen. Adriaan van de Ven vindt het spijtig dat er geen premie is verkregen, maar hij verwacht er niets meer van. De burgemeester zegt dat de gemeente erg haar best gedaan heeft voor de premie. De  bouwvergunning staat er los van. Christ van de Ven zegt dat de tweede bouwtekening door de heer Van Beek was goedgekeurd, later is die toch weer afgekeurd. Ook zijn er mensen uit Den Bosch wezen kijken die vinden het ook al in orde, toch wordt geen premie toegekend. De burgemeester zegt dat niet ambtenaar Van Beek iets goed- of afkeurt, maar B&W. En de bouwvergunning werd afgegeven omdat men niet meer wilde wachten met bouwen. De zaak is voor hem afgedaan.  Daar is Christ van de Ven op tegen en hij wil een stemming, maar er is niemand die hem daarin steunt.

Inv. nr. 1104, notulen van de gemeenteraad, 28 december 1951.  

Bij de bespreking van de begroting voor 1952 pleiten enkele raadsleden voor subsidiering van de jongeren van de standsorganisaties. Ook voetbalvereniging Blauw-Geel kan wel subsidie gebruiken, maar dan moet ook V.O.W. subsidie krijgen. De burgemeester vindt dat er een halt moet komen aan de subsidiering van verenigingen. Bovendien hebben veel jongeren van 18 jaar en ouder eigen inkomsten. De nood bij de eigenlijke jeugdverenigingen is hoog, en hij wil die kinderen wel helpen, de oudere jongeren moeten leren hun eigen boontjes te doppen. Met f 500 kunnen de eigenlijke jeugdverenigingen, die met leden tot 14 jaar, voldoende geholpen worden. Er worden nog verschillende andere argumenten over en weer gegeven. Hierna worden enkele voorstellen in stemming gebracht.

Het voorstel Blauw-Geel te subsidiëren wordt met 5 tegen 10 verworpen. Het voorstel om de te verdelen subsidie te verhogen tot f 1.000 wordt met 11 tegen 4 aangenomen. De post onvoorziene uitgaven wordt hiervoor met f 500 verlaagd. Het voorstel om een leeftijdsgrens voor te subsidiëren leden in te voeren van 28 jaar wordt verworpen met 6 tegen 9 stemmen. De grens van 21 jaar wordt aangenomen met 12 tegen 3 stemmen. Vanaf 1952 kregen ook de Jonge Boerenstand en Boerinnen Jeugd Bond in Zijtaart subsidie van de gemeente.

Kasboekjes van de rijvereniging in bezit van Cor Coppens.      

De leden van de rijvereniging in 1951 waren:

1. H. Opheij
2. Th. Van Sleeuwen
3. Johan van Sleeuwen
4. H. van Doorn
5. Cor Habraken
6. L. van Sleeuwen
7. A. Pepers
8. Albert van de Nieuwenhuizen (doorgestreept)
9. Johan van de Akker
10. Hantje van Zutphen
11. Theo van Zutphen
12. M. Pennings (doorgestreept)
13. Johan van de Ven (doorgestreept)
14. Piet van Asseldonk
15. Cor van Berkel Pzn.
16. Cor van Berkel Jzn.
17. A. van Asseldonk (doorgestreept)
18. Theo van de Tillaart (doorgestreept)
19. Martien van de Tillaart
20. Jan van de Berkmortel
21. M. van Erp
22. Cor Pennings (doorgestreept)
Bijschrift: A. Biemans

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads