Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1938


Willem van Stiphout, Uit ’n dagboek van een verhuizer (Oirschot, oktober 1984) 71.   

Het jaar 1938 kwam, van oud op nieuw hadden we in Rooi bij mijn vriendin thuis, de familie Der Kinderen, gekaart, en een zwaar schot gelost met een ouderwetse bovenlader die Mies der Kinderen bijna achterover gooide. We moesten heel dikwijls met Jaans ouders kaarten, want dat was hun enige verzet. Op zondagavond mochten we met een klein oliepitje een uur apart in een kamer zitten, waar we heel veel hebben gepraat en als afscheid mocht Jaantje ook heel even mee naar buiten als ik naar huis ging.

Op een goeie dag kwam Van Rijssel bij ons thuis om een knecht, want Mies der Kinderen werd te duur. Mijn broer Gerard was misschien goed genoeg, die woonde nu op Vernhout bij ome Hannes van de Laar en was pas verhuurd aan Cor de Leest op Zondveld. Johan was in Lieshout gebleven. Gerrit was verhuurd aan Van Lankvelt, die onder de wapenen zou moeten blijven. Ik was de enige die vrij was, en vader verhuurde me aan Van Rijssel voor maar 75 gulden voor een heel jaar en 75 cent op zondag. Het enige voordeel was dat ik dichter bij Sjaan kwam te wonen. Vader kon nooit nee zeggen en schoonpraters had hij nooit door. Rond Eindhoven kon ik meer dan 300 gulden verdienen en zondags een rijksdaalder. Maar, zo werd thuis gezgd: “Bij de stad worden de jongens te vroeg wijs, daar worden ze bedorven.” Ik was 19 jaar, had vaste verkering, eigenlijk was het tijd om een vak te leren. Boer kon en zou ik nooit worden. In de lange avonden was ik een keer per week bij Sjaan, drie keer naar de landbouwschool en twee avonden verdiende ik wat bij met het verkopen van land- en tuinbouwzaden.

Herinnering van Graard van Eert verteld op 19 juni 2007.   Graard van Eert vertelt: "Met mijn kameraden hadden we keer een ketel pap weggehaald bij Christ van de Ven op de Biezen. We zeiden: "Christ komde mee eten. We hebben ergens een ketel pap weggehaald, kom´t maar mee op eten." Christ kwam mee eten. "Woar hedde dieje kittel weggehoald." vroeg ie. "Bij Graard de Leest," zeiden we. Dat was een grote vijand van Christ van de Ven, ´t waar zwart tussen die twee. "Wa zullen we de kittel doen?" "Van Graard de Leest?" zei Christ van de Ven, "Kapot sloan! Sloat 'n mar kapot!"  En hij hielp mee om dieje kittel kapot te sloan. Het waar z´n eigenste kittel!"

Graard: "Bij Jan van de Linden op het Ham hadden ze veel meiden. Wij gingen d´r op af, da waar met Piet en Johan van Boxmeer, en Doruske waar d´r ok bij en Johan van Sleeuwen. Van de Linden, de waar ´n gruwelijk rouw huishouwe. We hebben d´r ene keer worst uit de schoorsteen gehaald. We zijn d´r ook een keer me ene ketel pap vertrokken. Die hebben we toen opgegeten bij Voskes, bij Frans de Vos, dat was een café. Maar toen hebben we de ketel toch wel teruggebracht."


Vertelt door Piet van de Tillaart (Hoeve Corsica) op 28 juni 2007.   Piet van de Tillaart kent het verhaal van de ketel pap ook, hij was er zelf bij. Behalve hij en Graard van Eert was er ook Piet Reijbroek bij, de vader van Frans Reijbroek. Piet vertelt: "Christ van de Ven was een broer van Driekske van de Ven. Hij had twee zonen en twee dochters, Miet en Drieka. Die dochters mochten niet vrijen en zijn dan ook ongetrouwd gebleven." (De gezusters Van de Ven zijn geboren in 1918 en 1920.)

"Christ van de Ven zat jarenlang achter in de kerk op een stoel, net onder het koor. Vanaf het koor keken wij naar beneden recht in zijn boekske. Hij had zwarte handen en dat kerkboek zag zo zwart, zo zwart. Daar hadden wij op het koor veel plezier in"

"Christ van de Ven kon gruwelijk kwaad worden. Een keer zat hij te melken, en de koe sloeg toen met haar staart zijn pijp uit zijn mond. Christ werd zo kwaad dat hij er meteen bij die koe de staart afkapte. Dat werd verteld. Of het waar is weet ik niet, maar er liep in elk geval wel een koe met een afgekapte staart bij hem in de wei rond."


Vertelt door Piet van de Tillaart op 28 juni 2007; foto: collectie Hendrik Rietbergen.  

“Betje Kremers, de vrouw van Has Broek, die werkte af en toe bij de pastoor, maar die kon helemaal niet met koster Rietbergen overweg. Op een keer waren ze in de kerk voor het altaar aan het bekvechten. Het gonk er op, dat wist heel Zijtaart. De koster was ook een beetje een aparte. Die kwam ook niet uit Zijtaart, die kwam uit Lobith of zo.” Op de foto van links naar rechts: pastoorsmeid Marie, koster Rietbergen en Betje Kremers.

 

Ongedateerde krantenknipsels van Jeanne Vermetten-Rovers uit Breda: De Stem, ‘Niet alle zusters zijn boemannen’, Het Rijke Roomse Leven, door Ad Rooms. Verteld door Jeanne Vermetten-Rovers; Stadskrant Veghel, Oude Foto’s; schriftelijke mededeling van Willem Rovers d.d. 22 december 2008.   De foto is gemaakt in 1938. Op de foto zijn zuster Liberatha en de kinderen van Janus Rovers te zien. Achteraan staan Annie en Tinie. Vooraan zijn Netty, Joke en Jeanne te zien.

Jeanne Rovers:
Ik ben met mijn zes zusjes en een broer bij zusters opgevoed, omdat mijn moeder in 1935 overleden was. Een zuster die voor de kleuterklas stond, vroeg haar overste of ze de zorg voor ons op zich mocht nemen. Ze heeft dat vijf jaar zeer goed gedaan. We waren ’s nachts thuis en van ’s morgens zeven uur tot ’s avonds zeven uur gingen we met z’n allen – de oudste was negen, de jongste een jaar – naar de zusters. Die gaven ons eten voor vader mee naar huis. De ene zuster breide, de andere naaide voor ons. We hebben er veel geleerd: stoppen, naaien, breien en werken. Tot 1940 zijn we bij de zusters geweest. Ik ben hen daar nog heel dankbaar voor.

Willem Rovers: We werden verzorgd door zuster Liberata (Ardina van de Ven). Mijn moeder overleed in december 1935, een dag na de geboorte van een levenloze zoon. 

 
Inv. nr. 1103, notulen van de gemeenteraad, d.d. 28 januari 1938.   De RK meisjesschool in Zijtaart verzocht de gemeenteraad om financiële ondersteuning voor het aanleggen van een riolering. Toen het verzoek op 24 december 1937 binnenkwam verzochten B&W meester Van de Donk om na te gaan of dit werkje misschien door het gemeentepersoneel uitgevoerd zou kunnen worden. De riolering bleek toen al klaar te zijn. De inspekteur van het Lager Onderwijs gaf een negatief advies, onder andere omdat de school een deel van het klooster was. Het verzoek werd door de raad op 28 januari 1938 met algemene stemmen afgewezen.

Herinneringen van de kinderen van Bakel in de jaren tachting door Jan van Bakel in Canada op schrift gesteld, collectie Mari Brugmans.   In 1938 kocht Frans van Bakel voor zijn dochtertje Corrie een fietsje, zodat ze niet zo ver meer vanaf Zondveld naar school hoefde te lopen en eerder thuis was om moeder te helpen. Deze en andere herinneringen staan genoteerd in het relaas op de afbeelding, geschreven in Canada waar Frans in 1949 met zijn 11 kinderen en twee schoonzoons naar toe emigreerde.

De kinderen van Frans van Bakel hadden 45 minuten nodig om van Zondveld naar school te lopen en Frida (geboren op 3 mei 1930) zei: “Ons buurmeisjes Jaan, Door en Tonnie
Scheepers kwamen ons altijd ophalen. Na vijf minuten lopen waren we bij de meisjes van Oppers. Daarna die van Van Sleeuwen en de twee meisjes van Kerkhof. Tegen de tijd dat we bij de school kwamen, waren we met bijna twintig meisjes bij elkaar.” De meeste kinderen aten hun brood op school op, maar de kinderen Van Bakel gingen altijd naar tante Door, (getrouwd met Jan van de Biggelaar) die dicht bij de school woonde. Ze had 8 kinderen, en een ervan, Mien, was Frieda's beste vriendin. Tante Door maakte voor alle kinderen boterhammen, maar Frieda verwende ze een beetje, en vroeg haar vaak: “Frida wil jij wat mùlksepap?”

Nieuwe Tilburgse Courant, d.d. 5-4-1938   Verkiezing St, Norbertusgesticht te Elshout. Op vrijdag 1 april had onder voorzitterschap van Monseigneur Hendriks, Vicarus-Generaal van het Bisdom Den Bosch in het Vroederhuis te Elshout de verkiezing plaats der congregatie van de broeders van Sint Norbertus.

(..) tot eerste assistent van het Hoofdbestuur werd benoemd broeder Joseph (Adrianus van Asseldonk, Zijtaart). Hij was van 1920 tot 1932 eerste assistent, van 1932 tot 1935 tweede assistent en van 1935 tot heden eerste assistent en novicenmeesteer. Tot overste van het moederhuis te Elshuis: broeder Joseph (voorbenoemd). Adrianus van Asseldonk was een zoon van Antonius van Asseldonk (Pastoor Clercxstraat 22).

Inv. nr. 1103, notulen van de gemeenteraad, d.d. 4 maart en 27 juni 1938.    Raadslid Adrianus Jzn van de Ven verzocht de gemeenteraad op 4 maart 1938 de duiker te Zijtaart zo spoedig mogelijk af te werken, en ook om aandacht te schenken aan het onderhoud van de weg van Sluis IV naar Zijtaart. Op 27 juni vroeg hij dit opnieuw.

Doc. GAvB; foto's: collectie Martien van Asseldonk (1973) en BHIC (1989).   In 1938 werd er een nieuwe duiker gelegd bij het begin van de weg naar Zijtaart bij de kanaaldijk.


Op de foto's: de duiker op 3 maart 1973 en in 1989.

Doc. GAvB.   Eind maart 1938 haalden de boeren zoals gebruikelijk de koeien van stal en deden de beesten in de wei. Maar op 25 maart volgde een onverwacht strenge kou met 's nachts vorst. Vooral op 30 april 1938 was het bitter koud. De koeien stonden in de wei te bibberen, en werden door de boeren met dekkleden enigszins beschermd. De kou hield aan tot 12 mei.

Interview met Johan van Sleeuwen op 1 maart 2007.   Rond 1938 werd er een melkerscursus georganiseerd bij Piet van Berkel. De cursus werd georganiseerd door de co-operatieve melkfabriek. Er werd op toegezien dat de koeien goed gemolken werden, met de juiste vingertechniek en met flinke stralen. Er werd examen afgenomen. Johan van Sleeuwen: ”As ge ’n taai koe troft, waard’r wel on.”

Herinneringen van Graard van Eert verteld op 23 februari 2007.  

Graard van Eert reed vanaf 1938 de ‘romkaar’ (ophalen van melkbussen bij de boeren met paard en wagen). Een neef van hem, ‘Graard van Dorusome’, een zoon van Dorus van Sleeuwen reed toen de romkaar en Graard wilde die voor de helft mee gaan rijden. Zijn neef was niet accoord, maar gaf uiteindelijk toe onder druk van Bierens, de directeur van de melkfabriek. Elke vrijdag brachten de rijders van de romkaar het geld naar de boeren. Dan kregen ze vaak een fooi, en Graard van Dorusome wilde dat niet afgeven. Na veel praten mocht Graard van Eert zelf de boeren uitbetalen. Hij heeft de romkaar gereden tot 1959.

De romkaar werd elk jaar aanbesteed bij de melkfabriek in Veghel. Veel Zijtaartse boerenzonen hebben in de loop der jaren de romkaar gereden, een van Boomkes, Harry van Eindhoven, Graard van Sleeuwen, Bertje van Sleeuwen, Hannes van Zutphen, Ties van Zutphen, Jan van de Hurk, Jan van Bakel en nog meer. Zijtaart was voor de romkaar verdeeld in vier wijken:

-         Soffelt, voorbij de bocht bij het pakhuis tot aan de Heihoef.

-         Soffelt, nu de weg Krijtenburg, met de huizen aan de huidige Zondveldstraat van het pakhuis tot aan Johan van Nunen.

-         Leinserondweg met de huizen van de Doornhoek

-         De Biezen, dat was ‘de kleinste kaar’

Graard van Eert had een nieuwe romkaar laten maken door Toon Munsters. Hij had niks en de Boerenleenbank heeft er een week over moeten vergaderen om hem al dan niet een lening van 2.000 gulden voor die wagen te geven. Graard: “Toon Munsters ging er toen groot op dat hij zo’n kar kon maken. Er zat een zwaar onderstel onder. Ik heb die kaar lang gehad.”

Graard legde een schot over de eerste laag romkannen en dan kon er nog een tweede laag boven op. De boeren hadden van de melkfabriek grote 40 liter romkannen voor op maandag gekregen. Graard: “Ik was mar een klein mènneke, mar ik kreeg ze er toch op.”


Mededeling Marc van den Berkmortel 22 mei 2013   Jan Diels was op 20 augustus 1901 in Dreumel geboren en werd op 2 juni 1928 tot priester gewijd. Hij was kapelaan in Steensel van 1928 tot 1929, kapelaan te Goirle van 1929 tot 1932, kapelaan te Made van 1932 tot 1933 en kapelaan in Best van 1933 tot 1938. Daarna werd hij Rector in Zijtaart van 1938 tot 1940 en Rector in Diessen van 1940 tot 1946. In 1946 volgde hij in pastoor Van den Heuvel in Huisseling op. Hij bleef hier pastoor tot 1971.

 
Inv. nr. 1103, notulen van de gemeenteraad, d.d. 6 mei 1938.  

De burgemeester deelde de raad mee dat er na een vergadering met belanghebbenden zich 96 personen aangemeld hebben voor aansluiting op het electrisch net, dat is ongeveer de helft van de aansluitbare percelen. Verder was er een verzoek binnengekomen van 35 bewoners van Zondveld, die ook graag op het electrisch net aangesloten willen worden. B&W willen nog eens gaan onderhandelen met de P.N.E.M. en ondertussen mensen de kans te geven zich alsnog op te geven. De burgemeester lichtte toe dat de kosten voor drie-kwart door de baatbelasting kunnen worden gedekt, de gemeente betaalt de rest.

Raadslid Van Lieshout dacht dat sommige mensen afwachten, omdat ze niet precies weten waar ze aan toe zijn. Hij vond dat de gemeenteraad eerst een duidelijk standpunt in moet nemen. Hij zei dat veel mensen niet aansluiten vanwege de hoge baatbelasting. Misschien gaan mensen wel hun eigen stroom opwekken. Vanwege het verzoek van Zondveld moet de zaak opnieuw bekeken worden.

Het Zijtaartse gemeenteraadslid Adrianus Jzn van de Ven voelde weinig voor een baatbelasting alleen voor de nieuw aansluitbare percelen. Het zou beter te zijn de kosten over alle aangesloten en nog aansluitbare percelen te verdelen. Wethouder De Folter zei dat de kerkdorpen altijd verliezen hebben opgeleverd vanwege het grote stroomverlies en het lage stroomverbruik. De kom moest het altijd goedmaken. Van de Ven betoogde dat de kerkdorpen ook het verlies van vroegere jaren hebben gedragen. “Nee,” zei De Folter, “de verliezen zijn afgeschreven tegen de winsten van latere jaren.” Hij vond dat alleen de direct belanghebbenden – dus de boeren in de kerkdorpen – de baatbelasting moeten betalen.

Raadslid Bongaerts was van mening dat de verliezen niet aan de mensen van Zijtaart, Eerde en Maria-Heide geweten moeten worden, dat lag aan de exploitatieopzet. Hij zag wel wat in een algemene baatbelasting, omdat de verlichting een algemeen gemeentebelang betreft. Het motief dat de ene wijk voor de andere op moet draaien vond hij niet zo zwaar wegen. Een andere keer werkt het weer de andere kant op, zoals met de opbrengst van f 1.800 subsidie voor de veehouderij. De raad keurde goed dat B&W het verzoek van Zondveld doorstuurt naar de P.N.E.M. en om een nieuw plan vragen.

Verteld door Janus van Nunen op 15 juni 2007.    De winterlandbouwcursus duurde twee jaar en werd gegeven door meester Van Rooij. Dokter Dekkers reikte in 1938 de diploma’s uit. Janus van Nunen vertelde: "Ze waren allemaal geslaagd, op één na: Bert Corsten niet. Dokter Dekkers zei: “Ik kan je het diploma helaas niet geven.” Bert antwoordde: “Ik zal trachten m’n eigen sterk te houden. Ik zal toch trachten een goeie boer te worden.” Enkele jaren later kocht hij een boerderij en vervolgens werd hij de grootste boer van heel Soffelt en Jekschot. Zo heeft onze Johan het dikwijls verteld."

Verteld door Dina van Nunen op 15 juni 2006. Foto's: collectie Janus en Dina van Nunen.    Johan van Nuenen.jpg (186318 bytes)1938 Drika delissen.jpg (205503 bytes)Rond 1938 had Johan van Nunen verkering met Drika Delissen. Het werd niks en Johan is ongetrouwd gebleven. Het verklaart waarom deze foto van Drika zich in de verzameling foto's van Dina en Janus van Nunen bevindt. Drika trouwde wel.

Inv. nr. 1103, notulen van de gemeenteraad, d.d. 6 mei en 27 juni 1938.  

Raadslid Adrianus Jzn van de Ven Jzn vroeg in de raadsvergadering van 6 mei 1938 om tijdens het maken van een brug over de loop bij de zandweg naar Zijtaart ter plaatse een noodbrugje te laten maken ten grieve van de omwonende boeren voor de melklevering. Op 27 juni informeerde hij naar de stand van zaken van de werkzaamheden aan ‘den Zondveldschen loop’. Verder informeerde Adrianus van de Ven op 6 mei 1938 naar de aankoop van een nieuwe brandspuit.

Brabants Dagblad, 18 mei 2006.   Voor de oorlog hield de fanfare elke eerste zondag van mei rond door het dorp en hield pauze bij elk van de vier dorpscafé's. Er was toen nog geen kermis en dit was een van de weinige vormen van vermaak in het dorp. In 1938 dreigde een wandeling niet door te gaan, omdat de penningmeester niet genoeg geld in kas had. Het was de gewoonte dat elke muzikant bij iedere kroeg een rondje kreeg en de benodigde acht en een halve gulden was er niet! De kasteleins hebben daarop het heft in eigen handen genomen en beloofd een rondje van het huis te geven, zodat de wandeling toch door kon gaan.

Jubileumboek 90 jaar fanfare, 24.   Meester Frans van Eerd werd in het hoofdbestuur van de fanfare gekozen. Graard van de Ven werd secretaris-penningmeester.

'Zijtaart', 89-90 en 101; PA Zijtaart, parochieregisters.   In mei 1938 trouwde Piet van Zutphen met Anna van Genugten. Toen Piet en Anna trouwden gingen ze 's morgens eerst naar de communie en biechten. Op die dag trouwde ook Martina Raaijmakers. Het koor moest daar zingen. Aangezien Piet, die ook bij het koor was, het koor ook op zijn bruiloft graag hoorde zingen, was zijn trouwerij pas tegen de middag. Piet reed toen op zijn fiets naar Nijnsel waar zijn aanstaande bruid op hem stond te wachten. Ze liepen vervolgens samen naar de kerk. De familie ging alvast op de fiets. "Eigenlijk zijn we twee keer getrouwd, vertelde Piet, Johan en Janus, de getuigen, waren aan het biljarten en kwamen te laat. De pastoor had zijn zegen eigenlijk al gegeven! Toen heeft hij het nog maar een keer gedaan, maar dan mét getuigen." De moeder van Piet was enkele weken voor de trouwerij, op 1 mei 1938, gestorven en dus was de hele familie nog in de rouw. Er werd daarom ook geen groot trouwfeest gegeven.

Rouwen betekende zes weken lang zwarte kleren dragen. Sommige vrouwen droegen een falie (zwarte omslagdoek). Wanneer er iemand gestorven was, ging men in twee groepjes van twee de buurt rond om te vertellen wanneer de uitvaart was. 's Avonds bad men dan de rozenkrans. Voor het vertrek naar de uitvaart, werden bij de kist vijf onze vaders en vijf weesgegroeten gebeden. Daarna maakte men kruisjes over het lijk, met de palmtak gedoopt in wijwater. Hierna werd de kist gesloten en op een kar naar de kerk gebracht. Men ging te voet naar de kerk met een kaarsendrager voorop. Daarna de mannen een voor een, gevolgd door de vrouwen, ook een voor een. Voorbijgangers bleven staan en mannen namen de pet af. In een huisje bij de kerk stond de baar, waar de kist op moest. Vlak voor de kerk nam men het lijk van de kar en ging men het dragen.

'Zijtaart', 63.   Op 30 juli 1938 werd Tonia Vermeer werkster ('meid') in het klooster. Ze bleef tot 1 maart 1939. Miet van Eindhoven, de vorige meid, moest voortaan in de keuken werken, omdat zuster Theodeta wegens ziekte niet meer in de keuken kon blijven.

'Zijtaart', 125.   Uit de notulen van de Rabobank: 'Bij de rondvraag waarschuwt onzen Zeer Eerwaarde Heer Pastoor de menschen, nu de rente verlaagd is, geen gehoor te geven aan lokvogels die soms met een mooie auto de boer opgaan, geld toe te vertrouwen aan zeer hooge rente soms wel 7 tot 8 % naar zij zeggen voor gemeenschappelijke aankoop van fondsen, doch waar men zeker van is dat men zijn centen nooit terug krijgt. Het ware te wenschen, zei de spreker, dat er op die auto's geschreven moest staan met grote letters: Firma Oplichters en Co.'

Inv. nr. 1103, notulen van de gemeenteraad, d.d. 7 oktober 1938.  

De herdenking van het veertig-jarig ambtsjubileum van koningin Wilhelmina op 6 september 1938 is achter de rug. De burgemeester sprak in de raad een passelijk woordje en zei onder andere “dat wij gelukkig de bange dagen van mobilisatie- en oorlogsgeruchten ook weer achter de rug hebben.” Hij bedankte het personeel van de secretarie dat onder leiding van de gemeentesecretaris de mobilisatiebescheiden keurig in orde had, waardoor alles een vlot verloop had, en verder voor de verrichtte onafgebroken diensten dag en nacht in die dagen.

Het raadslid Van Doorn merkte op dat er in Veghel maar een sober feestprogramma was, dat hoofdzakelijk bestond uit kinderspelen en concerten. Hij vond het een schande dat er op 6 september in heel Veghel geen auto meer te krijgen was, omdat alles weg was naar andere plaatsen. De avondconcerten trokken weinig publiek en in de meeste café’s was maar weinig volk. Het Zijtaartse raadslid Adrianus Jzn van de Ven hoopte dat er volgend jaar in Veghel een kermis georganiseerd zal worden, zodat het volk voor elke feestviering in Veghel kan blijven.

Dr. Frans Goorts, Corridor naar het verleden. Veghel een snijpunt in Oost-Brabant 1940-1945 (Hapert 1983) 32.   In september 1938 wordt een ‘Luchtbeschermingsplan Veghel’ vastgesteld. Daarvoor wordt de Luchtbeschermingsdienst Veghel opgericht. Deze dienst bestond uit vijf afdelingen: de waarschuwingsdienst, de politie-afdeling, de brandweer, de technische afdeling en de geneeskundige afdeling. Vanaf oktober 1940 was G.H.L. van Hout hoofd van deze afdeling, bijgestaan door A.C. Hoyng als plaatsvervangend hoofd.

Inv. nr. 1103, notulen van de gemeenteraad, d.d. 7 oktober 1938.   Het raadslid Adrianus Jzn van de Ven vroeg in de raadsvergadering van 7 oktober 1938 om verbetering van het rijwielpad bij de duiker in de weg naar Zijtaart. De burgemeester zei dat toe.

BHIC, toegang 7698, archief van de gemeente Veghel.   De lijst van militairen uit Zijtaart van de lichting van 1938 die om vrijstelling verzochten:

Naam

Geboren

 

Ouders

Adres

Beroep

Vrijgesteld wegens

Lambertus van Bakel

11-4-1918 te Erp

Cornelis van Bakel (overleden) en Hendrika van Grinsven

Ouders: Zondveld G 110

landbouwer

Geschikt, naar korps geneeskundige troepen te Breda

Gerardus van den Boom

26-1-1918 te Veghel

Hendrikus van den Boom en Geertrui van Stiphout

Ouders: Zondveld G 104

landbouwer

ongeschikt

Wilhelmus Corsten

28-9-1918 te Veghel

Antonius Corsten en Johanna Vereijken

Ouders: Zondveld G 107

landbouwer

broederdienst

Johannes Franciscus van Nunen 3-10-1918 Johannes van Nunen en Hendrika van Doorn Ouders: Zondveld G 123 landbouwer Kostwinner-schap

Lambertus van Sleuwen

12-6-1918 te Veghel

Adrianus van Sleuwen en Regina van Hoof

Ouders: Zondveld G 118

landbouwer

broederdienst

Antonius Johannes Vogels

17-3-1918 te Veghel

Hendrikus Vogels en Antonia van den Biggelaar

Ouders: Biezen G 145

Landbouwer

ongeschikt

Gerardus Cornelius van de Ven

17-4-1918 te Veghel

Hendrikus van de Ven en Johanna Vogels

Ouders: Biezen G 144

landbouwer

ongeschikt


Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads