Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1934


Willem van Stiphout, Uit ’n dagboek van een verhuizer (Oirschot, oktober 1984) 57.   

Op 8 januari 1934 werd Henrica Donkers, vrouw van Hendrikus Bartholomeuszn van de Ven, in Zijtaart begraven, 44 jaar oud. Willem van Stiphout was toen 14 jaar oud. Hij vertelt: Het overlijden van onze buurvrouw Van de Ven verplichtte mij om met een andere buurman, Jan van de Tillaart, de familie en vrienden van de overledene te verzoeken om op begrafenis te komen. Je mag het niet zeggen, maar het was een plezierige dag. We kwamen bij allerhande mensen. De meesten waren boer en soms nog erg ouderwets. Als ze onverwacht (zo was het) geen eten voor je hadden, gaven ze je wat geld, zodat je het kon kopen. Op sommige plaatsen kregen we een borrel, soms meer, en ik kon nergens tegen. Jan werd zelfs wat dronken, hij dronk ook de borrels op die ik weigerde. Op een plaats wilden ze pannekoeken voor ons bakken, als we wat tijd hadden. We hadden tijd en zaten wat in een krant en boek te kijken. Toen merkten we dat het beslag in een pispot gemaakt werd. Wat erg. We stonden op om weg te komen. Toen ze hoorden, dat we weg gingen, beweerden ze dat die kom nooit als nachtpot gebruikt was. We waren gedwongen weer te gaan zitten. Omdat we honger hadden, beten we met lange tanden toch maar in een pannekoek. Die smaakte zo heerlijk, dat we toch nog tevreden waren.

Nieuwsblad Heusen en Altena, d.d. 26 januari 1934. Foto: collectie Jan Versantvoort, Uden.   'Moedige jongen. Te Zijtaart, gemeente Vechel (Noord-Brabant) geraakte het driejarig zoontje van den heer K, te water. Toevallig passeerde daar de tienjarige F. van de D., die blaasjes op het water zag. Even daarna kwam er een gedeelte van het schortje boven water. Zonder zich te bedenken, sprong hij in het water, dat hem tot het middel reikte en het gelukte hem de kleine op het droge te brengen. Omwonenden brachten het geredde kind naar zijn ouders, terwijl de jeugdige redder rood van zenuwachtigheid naar zijn moeder holde.'

De redder was ongetwijfeld Fransje van de Donk, het zoontje van meester van de Donk, geboren op 8-12-1923 (zie foto). De drenkeling wordt slechts summier aangeduid. In het doopboek van Zijtaart voldoet alleen Wilhelmus Cornelis, zoontje van Wilhelmus Kremers en Maria Vervoort, geboren op 24-1-1931 aan het “signalement” van 3 jarige jongen, wiens achternaam begint met een “K”.

Kookboek, uitgave N.C.B., (Tilburg, 2de editie 1938).   Kookboek bloedworst.jpg (311564 bytes)Kookboek thee.jpg (267926 bytes)Kookboek brood.jpg (177869 bytes)In 1934 gaf de N.C.B voor het eerst een kookboek uit. Dat kookboek werd in de meeste Zijtaartse keukens gebruikt.

Gerechten als bloedworst en balkenbrei worden nu niet meer gemaakt. Ook zelf brood bakken wordt niet meer gedaan. De meeste gerechten in het kookboek zijn voor 8 personen. Enkele opmerkelijke passages:

Vis koken. Meestal is de vis reeds dood bij het kopen. Zo dit niet is dan moet deze eerst gedood worden. Geef een slag op de kop, en vervolgens met een scherp mesje een snede door de ruggegraat, vlak achter de kop. (..)

Het villen van haas of konijn. Hang de haas op aan de achterpoten. Maak met een scherp mes een insnijding aan de onderkant van de poten tot bij de staart. Ga met de punt van het mes onder de huid en maak het vel rondom de poten los. Trek het vel van de poten en vervolgens van het gehele lichaam tot aan de kop. Moet de kop er aanblijven, verwijder dan ook hier het vel. Haal de ogen er uit en snij de voorpoten tot aan het kniegewricht af. Snijd de haas aan de buikzijde voorzichtig open en haal de ingewanden eruit. (..)

Gevogelte wordt direct na het doden geplukt. Dit gebeurt door er veren uit te trekken in de richting van de staart naar de kop. Na het plukken worden de haartjes boven een vlam afgebrand en de stoppeltjes met een mesje verwijderd.. De huid mag niet verwijderd worden. Bij het uithalen wordt begonnen met een snede te maken in de huid aan de hals en slokdarm, luchtpijp en krop losgemaakt en de krop er uitgehaald. Maak een snede in het borstbeen naar de darmopening, maak met 2 vingers de ingewanden los en trek ze eruit. (..)

Stamppotten. Deze worden in ons land veel gegeten, vooral in de winter. Het is een eenvoudig, goed gerecht, mits het met zorg bereid is. We sparen er vuur mee, daar meestal alles in één pan gekookt wordt, en we hebben niet zoveel pannen af te wassen (..)

Kookboek, uitgave N.C.B., (Tilburg, 2de editie 1938).   Kookboek kinderen.jpg (295960 bytes)Kookboek baby.jpg (291094 bytes)Het kookboek van de N.C.B. geeft ook voedingtips voor kinderen.  Moedermelk wordt geprezen, want die is o.a. 'altijd vers en altijd op de goede temperatuur'. Daaraan kan nog toegevoegd worden: 'mooie verpakking en de kat kan er niet bijkomen'. 

Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad van 4 februari 1934, dageditie.   Felle brand te Sijtaart.

Gisteren is een felle brand uitgebroken in de landbouwschuur van den landbouwer Pennings op het gehucht Sijtaart, onder de gemeente Veghel. De brandweer slaggde er niet meer in het brandende gebouw te redden, doch wist de nabij gelegen boerderij, welke meermalen ernstig gevaar liep, te behouden. Een groote partij hooi en de landbouwwerktuigen zijn eveneens verloren gegaan. De oorzaak van den brand is onbekend; verzekering dekt de schade.

Het zal de schuur van Marinus Pennings (De Kampen 6) geweest zijn, dat was toen de enige Pennings op Zijtaart.

 
Uit de levensloop van Piet van Asseldonk, toen die in 1979 65 werd, verteld door zijn zus Theodosia van Asseldonk.   Theodosia: ‘In schrijven was Piet van Asseldonk geen held. Hij was kameraad met buurjongen Wim Thijssen (later pastoor in Budel). Die was een keer ziek en Piet zei: “Ik zal hem ook wel eens een brief schrijven.” Die brief werd bewaard:

“Beste Wim.

Ik wil ook wel eens een keer een brief schrijven.
Ik weet wel niet veel, maar het is toch iets.
Het is toch beter dan niks.

Dag Wim.”

Hij vergat zelfs om Wim beterschap te wensen.’

Uit de levensloop van Piet van Asseldonk, toen die in 1979 65 werd, verteld door zijn zus Tonia van Asseldonk.  

Tonia:

‘Herkennen zulde me wel niet,
Toch ben ik Tante Tonia, een zuster van onze Piet,
Die, moet je weten,
Van vroeger wel veel, maar niet alles is vergeten.

Want wij meiden wilden toen wel eens weten,
Waar onze Piet en Willem hadden gezeten.
Da was altijd hetzelfde liedje,
Bij Kaot de Wèver: maar dat was helemaal geen grietje.

Da waar een ouwe kwezel,
En van alles leerde ie daar van, dien ezel.
Van de roos af helpen heeft hij daar geleerd,
Maar werkelijk, thuis heeft hij dat nooit geprobeerd.

En volgens zijn zeggen, en dat is niet mis,
Leerde hij daar de koe helpen over de wis,
Maar dat elke boer dat kan,
Daar hadden zijn kinderen geen weet van.
Want een koe zijn poot opvatten,
Dat kan elke boer met een paar behoorlijke jatten.’

Verteld door Janus van Nunen op 15 april 2007.   "Jan de Booi (De Visser) vroeg altijd of hij de konten van de bomen af mocht zagen. Die maakte hij dan kort voor brandhout. Die mocht hij dan voor niks hebben."

Verteld door Johan van Nunen op 3 juni 2007.    Hannes van de Brand heeft zich op 11 maart 1934 opgehangen. Dat komt omdat zijn dochter Frida ten dode opgeschreven was. Frida had een gezwel in haar keel. Hannes Brand vroeg de dokter: “Dokter, wordt ze beter?” De dokter vroeg: “Ben je ’n sterke man?” “Dat ben ik”, zei Hannes. “Dan zal ik het je zeggen. Je dochter wordt nooit meer beter. Ze moet sterven.” Ze had kanker. Kort daarna, op een zondag was zijn vrouw Net Pepers naar de kerk. Toen heeft Hannes zijn kans gezien. Net kwam thuis uit de kerk en Frida zei: “Kijk eens waar vader is, ik heb hem al lang niet gezien.” Net vond hem op de balken. Hij had zich opgehangen aan het leint van het paard, hij had een zwart paard, Moor, en het leint, daar heeft hij het mee gedaan. Net viet een mes en heeft hem zelf losgesneden, maar het was al te laat.” Frida overleed enkele maanden later, op 21 mei 1934.

Verteld door Nel Rietbergen op 17 december 2007; de foto komt uit de collectie van Antoon Vissers.   “Wij waren altijd met drieën bij elkaar, Anna de Visser, Mien van Asseldonk en ik. We liepen over straat en hoorden kermen, jammeren. “Oeioei… wat is er toch gebeurd..” Wij gingen kijken. Daar stond Netje op de hooibalken, haar man Hannes van de Brand had zich net opgehangen. Wij hebben hem nog zien hangen. We waarschuwden ons vader en de buren en die gingen er direct naar toe. Die hebben hem los gemaakt. Of Netje erg overstuurd was? Nee, dat was een heel sterk mens. Hannes' enigste dochter was lang heel ziek geweest. Als Hannes van de Brand met een ploeg aan het werken was, steunde hij vaak voorovergebogen met zijn hoofd op de ploeg. Dan stond hij te tobben en te prakizeren over zijn zieke dochter. Frida was trouwensklaar toen ze stierf. Ze zou trouwen met iemand uit Veghel. Frida had TBC en de dokters wisten er geen raad mee. Dat was ene hele goeie mens, Hannes.”

zijtaartse meidengroep ca1929.jpg (75329 bytes)Op de foto: An de Visser, Jans van Zutphen en Jans Thijssen, getrouwd met Driek van Rijbroek. Vooraan: Nel Thijssen (getrouwd met Hendrik Rietbergen) en Mien van Asseldonk.

PA Zijtaart, brieven en register van overlijden.   Op 12 maart 1934 schreef pastoor Kamp aan de bisschop: ‘Daar het volgens U geëerd schrijven van gisteren niet vaststaat, dat Johannes van den Brand zich met voorbedachte rade van het leven heeft beroofd, vinden wij geen termen aanwezig om hem de kerkelijke begrafenis te weigeren en wordt die bij deze toegestaan.' Volgens het parochieregister overleed Johannes van den Brand op 59-jarige leeftijd en was hij getrouwd met Antonetta Pepers.

Verteld door Marinus van de Biggelaar op 20 november 2007.   Marinus van de Biggelaar, geboren in 1926, herinnerde zich nog goed dat Hannes van de Brand zich had opgehangen, omdat Hannes niet kon verwerken dat zijn enigste dochter Frida eerder zou sterven dan hijzelf. Marinus: “We kwamen geregeld daar. We mochten dan dikwijls het paard mee gaan halen bij de hooiberg.”

Verteld door Ant Vervoort op 14 juni 2007.   1938 Drika delissen.jpg (205503 bytes)Ant Vervoort: “Drika Delisse woonde toen bij haar tante Netje Pepers. Die hielp er al toen Frida Brans ziek was. Drika heeft de hele troep daar toen ingepalmd. Wie het dichtst bij het vuur zit, die warmt zich het beste.”

Volgens het kadaster kocht Drika het goed in of kort voor 1943 van de weduwe van Hannes Brand. Drika ligt in Zijtaart begraven in het graf van haar oom Hannes van de Brand en tante Netje Pepers.

Verteld door Johan van Nunen op 3 juni 2007.    Johan van Nunen vertelt: “Jans van Jan van de Hurk (gedoopt 29-03-1888) was ongetrouwd en woonde bij haar zus Mie, die was getrouwd met Jan Adriaans. Johan van Nunen (geboren 22-08-1922) vertelt: “Toon Habraken uit Rooi was knecht bij Jan Adriaans en zei tegen Jans: “Voor een kwatta leer ik jouw fietsen, zondag na de mis.” Hij deed dat samen met Ben, een broer van Jan Adriaans. Toon zei tegen Jans: “Fietsen leren, dat kunde in één keer niet.” Tegen ons, wij waren klein jong, zei hij: “Nou moette dadelijk goed opletten, dadelijk rijdt ze in de sloot, en ze heeft ’n onderboks aan met onderin een wijd gat.” Toon, die duwde haar aan en daar ging ze, recht de droge loop in.” Johan glundert als hij het zich weer herinnert.

Parochiearchief Zijtaart   Hendricus Wilhelmuszoon van de Ven werd in 1934 door Monseigneur Diepen benoemd tot kerkmeester en armmeester.

Het Vaderland, Staat- en letterkundig nieuwsblad, 17-07-1934, avondeditie.   Gisteravond is de motorrijder v. d. B. uit Zijtaard op den provincialen weg bij St. Oedenrode geslipt en van zijn motor geslingers. Met inwendige kneuzingen en een gebroken been is hij in het ziekenhuis opgenomen, Het motorrijwiel werd vernield.

Verteld door Piet van Zutphen op 28 juni 2007.   Piet: “Grootmoeder Raaijmakers kwam veel bij ons op bezoek. Dan kwam ze te voet van de Klaverhoeve naar Hoeve Corsica. Ze werd dan over de zandweg met de hoogkaar teruggevaren. Ze zat dan op de plank. Op een keer bracht ik haar naar huis. Bij Graard Brugmans (Corsica 15) waren ze varken aan het laaien om naar de beer te brengen. Dat varken ging te keer en ons paard schrok daarvan. Het was een jong paardje en het steigerde. Grootje duikelde achterover in het zand. Ik kreeg haar niet meer op de hoogkaar, ze durfde er niet meer op, ze sukkelde te voet naar huis.”

Herinneringen van de kinderen van Frans van Bakel in Canada, in 1980 op schrift gesteld door John van Bakel.    In de zomer van 1934 kreeg Hendrika, de vrouw van Frans van Bakel, geregeld een blaasontsteking. Dokter Kersemakers vertelde haar om acht weken in bed te blijven, maar Hendrika vond twee weken wel genoeg. Zij en haar man hoorden van een kruidendokter. Daar haalde Frans kruiden. Hendrika kookte die en dronk het als thee. Ze dronk er een hele liter per dag van. Die avond voelde Hendrika zich al wat beter en hierna ging ze iedere dag wat vooruit. Dokter Kersemakers was verbaasd over het voorspoedige herstel.

verteld door Nel Rietbergen op 17 december 2007.   "We dronken vaak vlierthee. We plukten de bloemen die we droogden. Later werd daar thee van gezet."

Jubileumboek 90 jaar fanfare, 11.   In 1934 werd Toon van Zutven ondervoorzitter en secretaris van de fanfare. Hij was een erg actief persoon en werd ook regisseur van de toneelclub van de fanfare.

Interview van zuster Theodosia van Asseldonk door Martien van Asseldonk op 4 november 2004; foto: collectie Oda Timmers.   Maria Odilia (roepnaam Miet) van Asseldonk werd op 29 april 1912 in Zijtaart gedoopt. Desgevraagd vertelde ze:

Heb je ooit verkering gehad?
Stiekem (lacht). Echt verkering... ja, wat moet ik zeggen. Op het laatst was het toch niet meer zo stiekem. Eerst met Cor van Berkel, dat was nummer één. Ja, dat was een vriend van jullie pap, dus dat liep niet zo in de gaten. Toen ik bij
ons Mie woonde, die was dikwijls ergens onderweg of zo... dat we dan elkaar ontmoetten, want dat moest vroeger allemaal stiekem gebeuren hè. Ja... ik hield van hém... en later hield ik van Frans Kanters, uit Veghel. Maar toen was ik al in de twintig. Maar dat is toen ook uit geraakt en toen begon ik onderhand zin te krijgen om iets anders te doen. Toen ben ik het klooster ingegaan.

Theodosia a.jpg (169150 bytes)Wat zou je met je leven doen als je opnieuw mocht beginnen?
Tsja. Dat kan ik nou niet zeggen, nou ik zo oud ben (lacht). Nou heb je heel andere ideeën, als toen je jong was. Want toen ik naar het klooster ging, nou, ik had nooit gedacht eigenlijk dat ik ooit in het klooster zou komen. Nee, echt niet. Ik zag veel liever een jongen, als het klooster. Maar ik weet goed, dat toen wij een keer naar tante Agatha gingen dat was dan in Rooi, dat tante dan een keer zegt, “Hè Miet, dan moest jij toch ook in het klooster gaan.” Ik zeg, “Tante, houdt alsjeblieft stil over dat klooster, anders ben ik al weg.” Ja, dat heeft ze heel..., dat is heel hard aangekomen. Toen heeft ze schijnbaar ons moeder een brief geschreven of iets, want die wist daar niks van, van dat ik dat gezegd heb. En ja, dus die is het zo aan de weet gekomen. Ze zegt, ons moeder, “Wat prakkizeer je ook.” Ik zeg, “ja, ze zit er ook altijd over dat klooster te praten. Ik heb dat klooster niet nodig.” Dat dacht ik toen ook nog niet aan. Maar hoe dat komt, dat kan ik eigenlijk geen naam geven. Want ik weet wel dat ik toen lang eigenlijk heel sterk heb gehad dat ik graag jongens zag. En dat was ook met Frans Kanters en met Cor van Berkel. Dat was dan meer stiekem. Dan hield ik er ontzettend veel van, maar als ze weg waren, zo 's maandags of zo, ik denk, God ja, ik ben toch blij dat ik er weer van af ben. Ja, zo heb ik er eigenlijk voor gestaan. Dat is een teken dat je met je eigen geen raad wist. En je durfde er met niemand over te praten. Want als ik hun ook zag, ja, dan hield ik er gewoon dolveel van, dat was net als iedereen.


GA Veghel, inv. nr. 35, fol. 161v.   De weg langs de Zuid-Willemsvaart tussen Sluis 4 en de keiweg over Zijtaart naar Zondveld zou opgeheven worden. Raadslid Verberk vroeg op 22 maart 1934 in de gemeenteraad naar wat B&W hier tegen zouden kunnen doen. De burgemeester antwoordde dat B&W hiertegen bezwaren zullen indienen.

Interview met Jaantje van de Ven - van Sleeuwen op 28 februari 2007.   In 1934 ging Jaantje van Sleeuwen bij de missienaaikring. Jans van Zutphen en Trien Ven knipten de patronen uit en de andere leden naaide de kleren in elkaar.

De Bannier d.d. 19-5-1934   Boschbrand te Veghel. Door nog onopgehelderde oorzaak is gisteravond brand uirgebroken in de gemeentebosschen op de Coevering te Veghel. Met vereende krachten is men er in geslaagd het vuur te dooven. Een perceel bosch ter grootte van eenige aren is verwoest.

PA Zijtaart, register van overlijden; de foto uit 1933 komt uit de collectie van Jan Versantvoort uit Uden.   Op 22 mei 1934 overleed in Zijtaart de in 1924 gepensioneerde hoofdonderwijzer Adrianus van de Ven. Deze foto van Van de Ven dateert uit 1933.

Nieuwe Koerier, 31 mei 1934.   50 jaar priester, 30 mei 1934: J.C. Kamp, geboren te Waspik, pastoor te Zijtaart.

Interview met Jaantje van de Ven - van Sleeuwen op 28 februari 2007.   In mei trok elk jaar de harmonie door de straat en dan trokken en hosten de jongelui er achteraan. Tot aan de Doornhoek en terug richting Zondveld, tot aan de Klaverhoeve of zo. Jaantje van Sleeuwen was toen een jaar of 15.

In de zomerdag ging Jaantje naar het veld, ze werkten vaak tot ‘s avonds door. De kinderen van Hannes Habraken, die van Toon van Eert en van Toon van Sleeuwen zaten dan vaak bij Hannes van Zutphen voor de schuurdeuren in het gras wat af te koelen. Dat was altijd daar, want Hannes van Zutphen en Mie kwamen er bij zitten en die konden niet weg vanwege de kleine kinderen. Jaantje zegt: “Hannes van Zutphen en Mie van Asseldonk waren sterke mensen. Hannes kon 2 zakken slakkenmeel op zijn schouders dragen.”

Herinneringen van de kinderen van Bakel in de jaren tachting door Jan van Bakel in Canada op schrift gesteld, collectie Mari Brugmans.   Frida, dochter van Frans van Bakel, geboren op 3 mei 1930, herinnerde zich dat ze vier jaar was en naar de kleuterschool ging. Ze kreeg nieuwe klompen en twee nieuwe jurken, die door Drieka van Weert gemaakt waren. Drieka kwam twee dagen per week om voor Frans van Bakel te naaien. Frieda stond er van te kijken wat de naaister allemaal maakte en ze zat altijd naast het naaimachine om het allemaal te volgen. Drieka was een erg aardige vrouw en de kinderen Van Bakel hielden allemaal van haar.

BHIC, toegang 6743, Familiearchief Sopers, inv. nr.168.   Johan van Eerdt had een molen in Zijtaart (nu Pastoor Clercxstraat 68). Op 19 juli 1934 schreef hij een brief aan de weduwe J. Sopers-Smits in Den Bosch, eigenaresse van de boerderijen met de huidige adressen Pastoor Clerctraat 76 en 85, dat hij van waar wat grond wilde kopen.

'Geachte mevrouw,

Voorzeker zal U nog herinneren dat voor jaren terug door de geachte familie Smits uit Veghel een melkfabriek gebouwd werd te Zijtaart. Welke fabriekje gelegen was in de boerderij welke in huur is door Johannes Raaijmakers welke gelegen is nabij de kerk. Zoo U ook zeker bekend, werd bij overlijden der zeer geachte Mejuffrouw Smits dat fabriekje verkocht, en werd gekocht door Henrie van Eerdt, welke daar een maalderij stichtte. Ongelukkiger wijze komt genoemde Van Eerdt voor twee maanden terug te sterven, welke familie kinderloos is, en zodoende de weduwe de zaak van de hand wil doen. Aangezien ik, een broer van de overleden Van Eerdt, die zaak over wilde nemen, doch wegens de zeer beperkte plaats verplicht ben de zaak wat te verbouwen. Wegens mijn huishouden is mijn beleefd verzoek of U misschien ‘n 500 meter grond van dat zelfde stuk land waar bedoelde gebouw gevestigd is, zou willen verkopen. Wanneer U geachte mevrouw in dit geval mij zou willen tegemoet komen, zal mij een bericht zeer aangenaam zijn, wanneer U mij kunt ontvangen om deze zaak verder te bespreken. In afwachting tekent hoogachtend J. H. van Eerdt, molenaar te Zijtaart bij Veghel.

Op 9 augustus 1934 schreef molenaar van Eerdt opnieuw aan Weduwe J.Sopers-Smits met een situatieschetsje met uitleg en over een ‘verloren hoekje’ welke hij erbij wilde kopen.

Op de achterkant van deze brief schreef de weduwe Sopers-Smits het volgende: “Jan, ik ontving heden morgen bijgaand schrijven. Hoe hij aan dien verloren hoek komt weet ik niet, maar ik moet van het terrein 708 gulden hebben. Die verloren hoek moet hij er maar bij nemen. Als hij hier aankomt heb ik de boodschap afgegeven: “dat mevrouw ongesteld is en hem niet kan ontvangen en hij zich aan U kantoor moet  vervoegen. Oma."Nu is hij erbij om het terrein van een goede 500 te bemachtigen.

De weduwe Soper-Smitss schreef ook nog een keurig briefje naar Jan van Eerdt waarin ze te kennen gaf het stuk grond te verkopen voor 708 gulden en dat dit voor notaris Sopers in de Putstraat 43 in Den Bosch diende te gebeuren. De zoon van weduwe Sopers-Smits stuurde op 8 augustus een briefje naar Jan van Eerdt, Zijtaart G92. Hij schreef dat zijn moeder vanwege haar hoge leeftijd zich er niet mee wilde bemoeien. Hij gaf aan dat het te kopen stukje grond bij het voormalig boterfabriek aan de verharde weg 2 gulden de meter kostte en aan de zandweg 1 gulden de meter. Op 12 augustus meldde de zoon van de weduwe Sopers-Smits aan J. H. van Eerdt, nu als “Grossierderij Zuid Willemsvaart”, dat zijn moeder het niet nodig vindt minder te vragen. De prijs bleef zo.

 
De Gelderlander, 4 oktober 1934.   'Ruiterfeesten te Uden. Begunstigd door het mooiste weer hield Zondag j.l. onze Rijvereeniging St. Martinis het ruiterfeest, Er was zeer veel belangstelling, niet alleen van de landbouwers, maar ook van de burgerij. De aanwezigen hebben genoten. Ook kramen met versnaperingen en verfrisschingen ontbraken niet. De jury bestond uit de heeren: Sijbers, Van Hoof en van de Burgt uit Nijnsel. De prijzen warden toegekend als volgt: (..) Springen: Van Stiphout, Zijtaart, met verhooging springen 3 hindernissen 10 c.m. 1e prijs (..) Behendigheidswedstrijd: (..) Van Stiphout, Zijtaart, 3e prijs. (..) Behendigheidswedstrijd: 1e drietallen: (..) Van Stiphout, Zijtaart, 3e prijs.'

GA Veghel, inv. nr. 35, fol. 186v.   Raadslid Van de Ven Jzn vestigde op 11 oktober 1934 in de gemeenteraad de aandacht op de vacature van  brandmeester te Zijtaart. B&W zal hier aandacht aan schenken.

GA Veghel, inv. nr. 36, fol. 1v.   Schoolhoofd Antoon Hendrik van de Donk, was per 1 november 1934 ontslag verleend. Hij was schoolhoofd geworden te Gronsveld in Limburg. Hij verzocht de gemeenteraad ontheffing van betaling van huur voor zijn voormalig woonhuis te Zijtaart. Op advies van B&W ging de raad op 20 december 1934 accoord, onder voorwaarde dat huis en tuin, uitgezonderd de tuinkoepel, gelaten worden zoals bij zijn vertrek.

Verteld door Jans van de Pol - Vervoort op 17 april 2007.  

Tinus Vervoort overleed op 24 november 1934 op zestien-jarige leeftijd. Zijn zus Jans herinnerde zich het een en ander nog levendig: “Onze Tinus (Vervoort) had zondagsavonds een wit puntje op z’n neus. Ons mam deed er een beetje Purol overheen en klaar. Hij werkte toen bij Graard van Boxmeer als knecht. ‘s Anderdaags ‘s morgens had hij zich op stal gewassen, hij stond buiten en zei: “Ik ben toch zo ziek.” Ons moeder stond vlug op en zei: “Ga maar gauw te bed.” Dat was op een maandag. ‘s Avonds kwamen Driek Jonkers en Hanneske van Sleeuwen buurten en onze Tinus die was daar graag bij, die hoorde die proat graag. “Mag ik opkomme moeder?”  “Ja, dat mag wel.”  Maar hij was een wijlke op en zat al gauw met z’nne kop op zijn arm, zo ziek was hij. “Ik ben nie goed, ik ga weer te bed.” Twee weken later is hij gestorven.

De tweede week dat hij op bed lag kreeg hij allemaal korstjes rond zijn ogen en een krinteboard rond z’nne mond. Op advies van de dokter deed ons moeder de ogen pappen met lijnzaad of zoiets, gerei in een natte doek en dan erop. De dokter zei: “Als de wond naar buiten doorgaat is het goed, maar die etternest moet niet naar binnen openbreken, want dan wordt hij niet meer beter.” Buurman Willem van Asseldonk kwam om 2 uur ‘s middags naar onze Tinus keken en hij zei: “Hij proat er allemaal nève.”  Op vrijdagmorgen kwam de dokter en die zei: “Ik zou ‘m maar laten bedienen.” Hij lag die middag met zijn been uit bed op een tafel. We deden dat been terug, maar hij zwaaide die er weer uit. Hij was toen al een heel eind weg. ‘s Nachts is hij gruwelijk tekeer gegaan. Om 12 uur ‘s nachts waren we allemaal wakker. Onze Piet en ik zijn er toen bijgebleven. Ons moeder zei: “Het zal zo gedaan zijn.” De etter stond in zijn keel, hij is gestikt. Het werd geleidelijk aan minder en ‘s morgens om half vijf is hij gestorven. Ons moeder heeft naderhand heel ‘t bed, al het kaf, leeggeladen en zo op de mestvaalt gegooid, zo nat was het. Op de vloer van de opkamer onder het bed zat een grote natte bruine plak."

Verteld door Ant Vervoort op 14 juni 2007.    1934 Ties Vervoort.jpg (151999 bytes)Ant Vervoort vertelde: "Onze Ties lag op de opkamer. Zijn bed stond tegen de muur aan. Het bed van ons Bet (toen 7 jaar) en van mèn (toen 10 jaar) stond tegen dezelfde muur, aan de andere kant van die muur. Hij ging die nacht zo gruwelijk tekeer, dat wij niet konden slapen. Wij mochten toen bij ons vader en moeder in bed komen. Ons vader en moeder hadden geen foto van onze Ties, daarom heeft koster Rietbergen toen een foto van hem gemaakt, toen hij in de kist lag." En daar ligt hij, de arme jongen, zestien jaar jong.

Peniciline werd in 1928 al ontdekt, maar dit antibioticum werd pas na de tweede Wereldoorlog in voldoende hoeveelheden in produktie gebracht. Uit het begraafboek van de parochie Zijtaart blijkt dat indertijd geregeld jonge mensen, en ook veel babies overleden.

Verteld door Nel Rietbergen op 17 december 2007.   “Als er kinderen overleden, dan droegen de misdienaars het kistje. Dan maakte de buurt papieren bloemen. Dat heb ik dikwijls gedaan.”

St. Jansklokken, 1 december 1934  
BHIC, toegang 7698, archief van de gemeente Veghel.   De lijst van militairen uit Zijtaart van de lichting van 1934 die om vrijstelling verzochten:

Naam

Geboren

 

Ouders

Adres

Beroep

Vrijgesteld wegens

Adrianus van den Akker

23-11-1914 te Veghel

Petrus van den Akker en Antonia van Stiphout

Ouders: Zijtaart G 39

landbouwer

afgekeurd

Petrus van Asseldonk

9-6-1914 te Veghel

Theodorus van Asseldonk en Lamberdina Kerkhof

Ouders: Doornhoek G 50

landbouwer

broederdienst

Cornelis van Berkel

7-2-1914 te Veghel

Petrus van Berkel en Maria Habraken (overleden)

Ouders: Zondveld G131

landbouwer

lid van de vrijwillige landstorm 

Rudolphus van Eindhoven

11-1-1914 te Veghel

Henricus van Eindhoven en Johanna Jagers

Ouders: Zondveld G 108

landbouwer

ongeschikt

Petrus van den Hurk

29-11-1914 te Son

Adrianus van den Hurk en Johanna Maria Sanders

Ouders: Zijtaart G 41

timmerman

broederdienst

Johannes Henricus Kweens

24-4-1914 te Veghel

Christiaan Kweens en Johanna van den Elsen

Ouders: Zondveld G 100

landbouwer

lid van de vrijwillige landstorm 

Adrianus G. M. van den Nieuwenhuizen

18-5-1914 te Veghel

Petrus van den Nieuwenhuizen en Johanna Maria Jansen

Ouders: Zijtaart G 68

timmerman

broederdienst

Cornelis Pennings

22-12-1914 te Veghel

Marinus Pennigns en Johanna Essens

Ouders: Biezen G 179

landbouwer

lid van de vrijwillige landstorm 

Phillippus Petrus Pepers

27-5-1914 te Veghel

Martinus Pepers en Ardina van den Tillart

Ouders: Zijtaart G 56

landbouwer

lid van de vrijwillige landstorm 

Henricus Martinus Rovers

5-1-1914 te Veghel

Johannes Hendricus Rovers en Hendrina van Duijnhoven

Ouders: Zijtaart G 25

Seminarist (heeft een jaar op het seminarie gezeten)

ongeschikt

Theodorus Lambertus van der Sanden

14-1-1914 te Veghel

Martinus vand er Sanden en Helena van Berkel

Ouders: Doornhoek G 7

landbouwer

lid van de vrijwillige landstorm en vanwege lengte

Wilhelmus Antonius Thijssen

31-3-1914 te Veghel

Antonus Thijssen en Maria van Lieshout

Ouders: Zijtaart G 48

geestelijke

student godgeleerdheid op de Ruwenberg in St. Michielsgestel

Franciscus Josephus de Visser

6-3-1914 te Veghel

Johannes Willem de Visser en Catharina van Heeswijk

Ouders: Doornhoek G 60

wagenmaker

voorlopig vrijstelling


 

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads