Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1923


Veghelse Courant, 3-2-1923.   Woensdagavond werd door de fanfare Cecilia een uitvoering gegeven in het café der Kinderen voor een flink bezette zaal. Het blijspel Bij den Photograaf en een zestal muzieknummers werden keurig uitgevoerd. Er is werkelijk veel genoten, en wij hopen dat Cecilia binnenkort weer eens zo’n uitvoering zal geven.

 
Jubileumboek 90 jaar fanfare, 14-15; foto: collectie Albert van Zutphen.  

Piet van Zutphen (geboren in 1909) vertelde in 1992 over R.K. Toneelvereniging ‘De Toekomst’ van de fanfare. Tijdens de oudste herinneringen, zo rond 1923 was Piet nog te jong om mee te spelen. Wat later tot 1930 speelde hij mee in een zaaltje in een café. Vanaf 1930 werd toneel gespeeld in het verenigingsgebouw. Omdat zijn verhaal moeilijk chronologisch is op te splitsen volgt het hier in zijn geheel. De foto is gemaakt tijdens een van de opvoeringen in het verenigingsgebouw in de jaren dertig.

‘Ieder jaar werden er door de fanfare twee concerten gegeven, een in ’t najaar ongeveer november en een in februari of maart. Dit gebeurde met muziek en een toneelstuk door de eigen toneelvereniging van de fanfare ‘R.K. Toneelvereniging De Toekomst’. Ja, daar moest nogal wat werk voor verzet worden. Het toneel moest opgebouwd worden en dat was niet zo gemakkelijk, dat moest in het café gebeuren en die waren toen erg klein. Maar we hadden de gemeenschap wel mee, daar konden we de mensen niet genoeg dankbaar voor zijn. Bij de timmerman konden we gratis hout halen. Dat was toen Heintje van Boxmeer. De coulissen waren van panlatten en daar behangpapier overheen geplakt, een wankel deurtje en dat was alles.

Zo’n concert was wel mooi, de meeste muzikanten hadden klompen aan en als we dan een flinke mars speelden, dan was de trom overbodig, zo hard werd er meegestampt. Eerst begonnen we met een uurtje muziek, en dan kwam de toneelvereniging aan de beurt, daar was ik toen nog te jong voor, daar was Meester van de Ven regisseur van, die kon dat geweldig. Ik herinner me nog enkele stukken zoals “In de vergulde ezel’ en ‘De dertiende klokslag’. Er waren er ook bij, die zomaar een stukje voordroegen, zoals ‘Tante Mie die leest de krant’ en ‘Vader Cobus en ome Driek’, daar werd geweldig mee gelachen.

Een keer waren de toneelspelers erg kwaad. Ze speelden toen het drama ‘Vergeten en vergeven’. Er lag iemand op het toneel en die was heel erg ziek, de dokter was erbij gehaald en de dokter zei: “De man gaat dood.” Toen riep er iemand uit het publiek: “Dan trek hem eens aan zijn haar, dan wed ik dat hij wakker wordt.” De zaal bulderde van het lachen, maar dat konden de spelers niet zo goed hebben, want ze dachten dat er veel tranen zouden vloeien. Ze hebben het stuk toch maar uitgespeeld, ondanks dit voorval.

Degenen die toneel speelden waren de oudsten van de vereniging en meester Van de Ven werd ook al ouder en toen begonnen we opnieuw met Toon van Zutven als regisseur, dat was geen familie van mij, maar die Toon heeft veel voor onze fanfare, het koor en het toneel gedaan, het was voor hem nooit teveel. Hij was secretaris en voorzitter van St. Cecilia, soms was hij het allebei tegelijk. Daar hadden we wel ooit drie of vier repetities in de week, het was er geweldig gezellig. We zaten dan rond de plattebuiskachel heel veel verhalen te vertellen. Het was een hele oude boerderij, een tafel met wat stoelen, natuurlijk altijd te weinig. Maar er stond een houten bank achter de tafel, net zoals bij de boeren, en toen konden we met z’n allen zitten.

De eerste toneelvereniging had het zover gebracht dat ze in Mariaheide een avond verzorgden, de leden van het toneel waren allemaal muzikanten, dus eerst muziek en daarna toneel. Toon van Zutven en Driek van Zutven spanden het paard voor de wagen en daar werd alles opgeladen. Het was eigenlijk geen succes geworden. ’s Middags om 2 uur begon het toneel voor de dames, het waren er net genoeg dat iedereen een meid naar huis kon brengen, dus dat was een hele verlichting en gaf weer wat moed, maar ’s avonds was het nogal wat minder, zodat er toen in plaats van verdiensten, een verlies was. De intree bedroeg f 0,50 en dat was veel te veel in de mensen durre zin, er kwam geen kiep.

Maar later toen ik een paar jaar bij het toneel was, werd het beter. De oude jongensschool werd in 1930 omgebouwd tot verenigingsgebouw, toen kregen we een goed toneel, het zag er geweldig netjes uit en we hadden een geweldige belangstelling. Daar had Pastoor Kamp veel aan bijgedragen.’

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42, inv .nr. 78  dd. 7-2-1923   Cornelis Johannes Franciscus Thijssen, landbouwer geboren 13-5-1903 wonende Biezen G 136 (Hoge Biezen 5). Hij had zand gegraven en mee genomen (vermoedelijk op het Reibroek). Beklaagde bekende dat hij dit heeft gedaan, maar kan een schriftelijk bewijs overleggen dat hij toestemming heeft van Lambertus Kerkhof, chef arbeider te Veghel.

Getuigen Schuurmans werd hierover gehoord. Die verklaarde dat deze vergunning om zand te graven wel geldig is, maar dan wel op een andere plaats. Schuurmans had van de burgemeester speciaal het verzoek gekregen om toe te zien dat daar niet gegraven zou worden. Beklaagde beweerde dat Kerkhof niet heeft gezegd waar hij graven mocht en dat hij dacht dat het ook daar mocht. Ook Lambertus Kerkhof, oud 52 jaar gaf een verklaring af en geeft aan dat hij niet op de hoogte was dat beklaagde juist op die plek wilde graven. Vijf gulden boete.

 
Arrondissement rechtbank Den Bosch BHIC toegang 24 inv. nr. 643  vonnis 109 dd.21-2-1923   Johannes van de Ven, 26 jaar (geboren 18-2-1898 Zijtaart) grondwerker thans wonende te Son. Beklaagde heeft op 10 januari 1923 omtrent 4  uur in de morgen tussen de grenspalen 204 en 205 onder de gemeente Hoge en Lage Mierde buiten de route of heerbaan, ongedekt door document, een pak met 36 spellen (stokken) speelkaarten, elk 52 stuks. De speelkaarten hadden een grotere afmeting dan bij wet toegestaan van 35 bij 27 mm. De geschatte waarde is 10 cent per spel kaarten.

De grenscommiezen hielden op die dag beklaagde aan samen met nog een andere persoon, maar J. van de Ven had in zijn binnenzak de pak met kaarten en werd daarom veroordeeld tot een boete van f. 30,-  De kaarten werden in beslag genomen en bij verstek van betaling staat een gevangenisstraf van 14 dagen.

Jubileumboek 90 jaar fanfare, 16.   Piet van Zutphen (geboren in 1909) vertelde in 1992 over zijn herinneringen aan de repetities voor de fanfare in de jaren 1920 in de oude jongensschool, die in 1930 werd omgebouwd tot verenigingsgebouw: 'De repetities waren in de regel op zaterdagavond en begonnen op zijn laatst om 7 uur. De banken van de school werden op elkaar geplaatst om ruimte te krijgen. Mijn eerste dirigent was Frans van de Ven, een echte musicus, die was ook dirigent in Nijnsel. Frans was de zoon van meester van de Ven, hoofd van de jongensschool. De familie Van de Ven heeft veel betekend voor de fanfare en ook voor de Zijtaartse gemeenschap. Maar ook thuis werd veel geoefend. Met mijn vijf broers Bert, Hannes, Janus, Toon en Ties (later missionaris) repeteerden wij soms op het dak van het transformatorhuiske, dat op onze misse stond.'

Veghelse Courant, februari 1982.   In 1923 werd door de R.K. Jonge Boerenstand begonnen met een centraal proefveld op de plaats waar later de jongensschool gebouwd zou worden.

Herinneringen van de kinderen van Frans van Bakel in Canada, in 1980 op schrift gesteld door John van Bakel.   Hendrika, dochter van Martinus van de Zanden werkte al vanaf haar elfde jaar als meid bij verschillende boeren. Op 19-jarige leeftijd (vanaf 1 maart 1923) werd haar eindelijk toegestaan om voor goed naar huis te komen, nu haar twee oudere zussen waren getrouwd. Ze werd nog wel verhuurd als boerenhulp voor overdag en dat voor meestal drie dagen per week. Hendrika herinnerde zich dat ze mest moest laden en breken tot haar handen zo verkrampt waren, dat ze haar vingers niet recht kon krijgen. Nu en dan was de pijn in haar vingers zo ondraaglijk dat ze niet kon voorkomen dat ze moest huilen. Slechts dan mocht ze even rusten. De knechten, die met de paarden en de machines werkten, vonden het vermakelijk om naar moeder en de andere meisjes te kijken en probeerden hen op te houden met het binden van de schoven. Deze mannen werkten heel snel, maaiden het koren heel vlug, in een poging de meisjes er onder te bedelven. Het gevolg daarvan was dat de meisjes zich van de ene schoof naar de andere haastten en nooit de kans hadden om hun spieren te strekken of zelfs hun ruggen te rechten. ’s Avonds konden ze nog ternauwernood lopen.

 
Herinneringen van de kinderen van Frans van Bakel in Canada, in 1980 op schrift gesteld door John van Bakel.   Hendrika van der Zanden ontmoette Frans van Bakel voor het eerst toen ze aan het fietsen was en hij was op het veld aan het werken. Ze praatten wat en wat later kwam hij haar thuis opzoeken. Het was niet ongebruikelijk voor vreemden om ’s avonds langs te komen en een tijd te blijven. De mensen noemden dit bezoek, maar in feite was het op jacht zijn naar meisjes. Ongeveer een jaar lang ontmoette Hendrika, Frans stiekem op de markt en hij bracht haar dan een eind naar huis. Toen Hendrika twintig was, mocht ze met hem omgaan en hem mee naar huis brengen.

 
BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42, inv .nr. 78 159 dd. 13-4-1923   Johannes Josephus Verbruggen, landbouwer geboren 25-3-1904 wonende Doornhoek G 182 (Biezendijk 4-5). Hij had een half uur na zonsondergang zonder licht gefietst. Vijf gulden boete.

 
Nieuwsblad van Roermond, 12 mei 1923.   'De actie van het R.K. Huisvestings-Comité tot het onderbrengen van kinderen uit het Roergebied heft gestadig voortgang en kan reeds op mooie successen bogen. Eene bijzondere activiteit is ontplooid door den kring Veghel van het R.K. Huisvesting-Comité.

In dien kring, met name te Veghel, Dinther, Heeswijk, Volkel, Boerdonk, Vorstenbosch, Mariaheide, De Eerde, Zijtaart, Erp, Boekel en Gemert, werden niet minder dan 175 plaatsen voor kinderen aangeworven en wat nog méér zegt, het geld dat er noodig is om de reis enz. van de kinderen te bekostigen, werd er eveneens bijeengebracht. De daarvoor gehouden collecte bracht het belangrijke bedrag van f 1.364,25 en 20.030 Mark op, benevens nog eenige giften voor arme Duitsche priesters.

Bovendien waren er met de hulp van den Jongen Boerenstand nog 46,125 Kg aardappelen, benevens f 50 voor het kleeden van kinderen bijeengezameld. Zulk een krachtige ondersteuning van een liefdewerk bij uitnemendheid verdient waardeering en prikkelt tot navolging. Het Huisvesting-Comité hoopt spoedig gelijke resultaten uit andere streken van het land te kunnen vermelden.'

 
Willem van Stiphout, Uit ’n dagboek van een verhuizer (Oirschot, oktober 1984) 27-29.   

Begin 1923 brandde de oude boerderij van de weduwe Trui van Eerdt aan de huidige Biezendijk af. De boerderij was verzekerd voor de herbouwwaarde en werd weer heel vlug herbouwd. Dat gebeurde zo goedkoop mogelijk met stenen uit België. Het huis bleef ongevoegd. Het was alleen een woonhuis met stal. Dichtbij werd een schuur gebouwd van hout, riet en stro. Dit huis werd hierna openbaar verkocht. De weduwe Van Eerdt was met Bol van de Elzen hertrouwd, en haar dochter op dezelfde dag (dat was op 1 februari 1923) met een zoon van Bol van de Elzen. Ze zouden met zijn vieren naar Amerika gaan immigreren.

In de herberg was de tweede verkoop van de boerderij. De vraagprijs was 5.000 gulden. Dat was al duur genoeg. Iemand riep voor de grap: "10 gulden!". Mijn vader, Harrieke van Stiphout, riep toen: "6.000 gulden" en hij had het, veel te duur. Hij kreeg 3.000 gulden hypotheek van een dokter in Veghel voor 3 % rente en haast geen aflossing. Toen moest hij het oude huis met der haast kwijt en dat bracht toen minder op. Weduwnaar Jan Fransen, die met de weduwe Adriaansen trouwde, kocht het, alleen met het binnenveld. De andere weilanden behield vader, omdat hij ook alleen het binnenveld gekocht had.


BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42, inv .nr. 78. 268  dd. 25-5-1923   Johannes van den Elzen, geboren te Uden 24-10-1870, landbouwer Biezen G 153 (Biezendijk 27). Sinds kort  wonende in Amerika. Wegens een verkeersovertreding, artikel 25 van de motor en rijwielreglement, krijgt hij een geldboete van vijf en een van tien gulden.

Dit bericht uit het archief van het kantongerecht bevat een onjuistheid. Hoewel "Bol" van den Elzen wel van plan was naar Amerika te gaan, woonde hij nog op Zijtaart, zie hieronder.

 
http://www. parochie molenhoek.nl/ cms/pages/ algemeen/ kunst-in-de-kerk.php  

Uit de kroniek van de zusters: “In juli van 1921 is het zilveren feest gevierd van zuster Marcellina en in oktober van datzelfde jaar van zuster Cypriana. Van beider familie kregen wij een statie van den Kruisweg cadeau. (Zuster Marcellina werd in Berkel op 7 juni 1874 geboren als Elizabeth Anna Maria Reijnen. Zuster Cypriana werd in Bladel geboren op 30 juni 1876 als Henrica Maria Wouters. Statie 6 werd geschonken door familie Reinen en statie 7 door familie Wouters.)

 Op 7 maart 1923 zijn de laatste staties van den nieuwen Kruisweg gehangen. Mr. Arens is toen overgekomen om ze hier en daar nog wat bij te werken. (Albertus Antonius Hermanus Arens werd geboren te Grave op 25 februari 1881 als zoon van Hermanus Josephus Aloysius Arens (tekenmeester) en van Caroline Antonetta van de Sandvoort. Rudie Arens, sr. (1877-1957) richtte vlak voor 1910 het Atelier Arens op, dat gevestigd was aan de Lange Hezelstraat in Nijmegen. Diens broers, Albert (1881-1958), die kunstschilder was, en eveneens edelsmid Johan (1886-1959), sloten zich bij hem aan en zo ontstond de firma Gebroeders Arens.)

Den schildering van den Kruisweg heeft twee jaar geduurd. Elke twee à drie maanden werden er twee staties afgeleverd. Elke statie kostte tweehonderd gulden per stuk Wij ontvingen verschillende staties ten geschenke.Op 19 mei 1923 is de nieuwe Kruisweg ingewijd. De plechtigheid begon om half twee. Eerst hield de Eerw. Heer Rector van Rijswijk een preek over den Kruisweg. Daarna werd Veni Creator gezongen met de Hymne van Goeden Vrijdag. Hierna werden de Kruisjes gewijd en een voor een door den Priester aangegeven en door den timmerman vast gemaakt. Tegelijkertijd werd door de Rector de kruisweg luidop gebeden. Daarna werd het Te Deum gezongen.

De kruisweg werd later aan de kerk van Molenhoek geschonken, waar ze nog steeds hangt.

 

Veghelse Courant, 2-6-1923.   Op zondag 10 juni zal in de Openbare School door de Boerenleenbank alhier een algemeene vergadering worden gehouden. In deze vergadering zal de verkiezing der bestuursleden plaats hebben, alsmede van den kassier, welke leden herkiesbaar zijn.

 
BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42, inv .nr. 78. 332  dd. 22-6-1923   Johannes Hendricus van Eerd, geboren Veghel 19-11-1884, molenaar wonende Zondveld G 92 (Zondveldstraat 16). Wegens verkeersovertreding bekeurd. Beklaagde verklaard voor de rechter dat hij op zijn motorfiets wel licht heeft, doch dat het misschien niet helder brandde en dat hij geen politie gezien heeft en ook niet heeft horen roepen. De agent echter verklaard dat beklaagde helemaal geen licht op zijn fiets had en dat er hard is geroepen dat hij moest stoppen en dat beklaagde wel degelijk wist wie hem aanriep.

Op 5 juli deed de rechter hierover uitspraak en Van Eerd kreeg een boete van 10 gulden omdat hij geen licht op zijn motor had en een van tien gulden omdat hij het bevel om te stoppen heeft genegeerd.

Veghelse Courant, 29 september 1956; 'Zijtaart', 124.   De Boerenleenbank van Zijtaart doorstond in 1923 de eerste vuurproef. Het gerucht deed de rond dat de Centrale Boerenleenbank in Eindhoven over de kop dreigde te gaan. Op menige dag werd met duizenden guldens spaargeld van de bank gehaald. Om de paniekstemming te bezweren vond op 23 juli 1923 een buitengewone vergadering plaats. daarin wist de pastoor de gemoederen te sussen.

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   In 1923 zijn aan de West- en Noordzijde van de kerk alle leien van het dak opnieuw aangespijkerd en voor een groot gedeelte vernieuwd. Dat kostte f 2.200.

Verteld door Jans van de Pol - Vervoort op 17 april 2007.   Jans Vervoort vertelde: “Mieke, de vrouw van Driek Jonkers was kort na hun trouwen voor de eerste keer ongesteld. Driek wist van niks. “Verrekkes voul vrouwvolk,” zei Driek een keer tegen mij.”

Veghelse Courant, 23 juni 1923.   Naar wij vernemen is de landbouwer J. van de E(lzen), welke voornemens was dezer dagen met heel zijn huisgezin naar Amerika te vertrekken thans van gedachten veranderd, ofschoon hij voor eenigen tijd terug zijne boerderij, vee en huisraad tot dat doel verkocht heeft, zoodat hij thans zonder woning staat. Hier past weer het spreekwoord: Bezint eer ge begint.

Willem van Stiphout, Uit ’n dagboek van een verhuizer (Oirschot, oktober 1984) 27-29.   

Toen kwam het probleem. De weduwe Van Eerdt werd afgekeurd voor immigratie. Zij bleven er toen nog een tijdje wonen en wij trokken bij hen in. Bol van den Elzen was een zware drinker. Hij was zo eerlijk als goud, alleen kippe-eieren kon hij niet laten liggen. Die nam hij mee en daar drink hij dan een borrel van. Moeder zei: “Onze kippen leggen verloren.” Na weken kwam Bol te vallen, hij had zijn zakken vol met gebroken eieren. Het vrouwtje van de kroeg ‘De Zwarte Kat’ kwam het ons vertellen: “Boer past op je kippen.” Een paar maanden later verhuisden zij naar Uden.

Vader was blij met het nieuwe huis. We hadden veel fruitbomen en een flinke groentetuin. Grootmoeder en tante Marie zorgden voor voldoende gebakken brood, boter en verse karnemelk. We werkten op het land, molken de koeien en maakte het voor vader veel gemakkelijker. Vader bracht al een paar jaar de melk naar de nieuwe melkfabriek in Veghel. Dat nam steeds meer tijd in beslag vanwege steeds meer melk.


Veghelse Courant, februari 1982.   Vanaf 1913 waren er in Zijtaart geen landbouwcursussen gegeven. In 1922 werden de eerste stappen daartoe genomen en in 1923 startte men met de eerste cursus onder leiding van de Schijndelse onderwijzer H. Erkelens, die tijd noch moeite spaarde om de jongens, waarvan er vele waren die in toen jaren amper een pen of potlood in de hand gehad hebben, de nodige kennis bij te brengen.

Veghelse Courant, 7 juli 1923.   Oogstverkoopingen. De notaris B.E.J. Vaalman zal verkopen:

Dinsdag 10 juli, ’s namiddags 4 uur te Zijtaart
Voor de weduwe en kinderen van P. Biemans, 13 koopen rogge en 7 koopen haver. Deze 2 perceelen rogge zijn in het Grietenveld vooraf te bezichtigen en worden bij het huis verpacht.

Dinsdag 10 juli, ’s namiddags half zes te Zijtaart
Voor Max Ketelaars en kinderen 20 koopen rogge en 15 koopen haver op zijne boerderij (Biezen), bijeenkomst aan zijn huis. Het perceel rogge op he Hoog is vooraf te bezichtigen, het wordt aan het huis verpacht.

Op woensdag 18 juli, om 10 uur op Jekschot, Veghel
Voor de weduwe Bouw en kinderen, 27 koopen rogge en 6 koopen haver.

Veghelse Courant, 21 juli 1923.   Maandag (16 juli) had alhier een ongeluk plaats dat nog betrekkelijk goed is afgeloopen. Toen de vrouw van den landbouwer R. en haar moeder op de kar hadden plaats genomen om een visite te gaan maken, sloeg bij ’t aantrekken van ’t paard de bak omhoog, zoodat de beide vrouwen achterover op de straat terecht kwamen. Beiden werden in bewusteloosen toestand opgenoomen en direct geneeskundige hulp ingeroepen.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42, inv .nr. 78. 459  14-9-1923

  Arnoldus van den Hurk, Adrianuszoon, geboren te Son 6-11-1906, wonende Zijtaart G 43 (Meester van de Venstraat 8). Hij werd bekeurd omdat hij geen bel op zijn fiets had, waarvoor twee gulden boete.

Veghelse Courant, 29 september 1923.   Zondag (23 september) werd in onze parochiekerk met open schaal gecollecteerd voor de Congo-missie van den Eerwaarde Pater A. de Leest uit Boekel welke binnenkort naar genoemde Missie hoopt te vertrekken. De collecte bracht op f 112,50.

Veghelse Courant, 29 september 1923.   Woensdag jongstleden (26 september) vierde de plaatselijke afdeeling van de N.C.B. alhier haar 25-jarig bestaan. ’s Morgens werd door den Zeer Eerwaarde Heer Pastoor een plechtige H. Mis van dankzegging gecelebreerd, terwijl ’s namiddags om half vijf een feestvergadering werd gehouden, waar door den Hoofd-Adviseur van den N.C.B. in duidelijke woorden het hoofddoel dezer vereeniging uiteen werd gezet. Na afloop hiervan dankte de plaatselijke Adviseur den Wel Eerwaarde Heer Rector, het bestuur en de leden voor de trouwe opkomst, waarna de vergadering werd gesloten en de leden den avond weder gezellig onder elkaar doorbrachten.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42, inv. nr. 79 vonnis.496 tot 511 dd. 28-9-1923   Petrus Raaijmakers, landbouwer geboren 9-1-1901 wonende Zijtaart  G 81  (Korenmolenweg 1)

Christianus Hendricus van de Ven, geboren 27-4-1892 wonende Zijtaart G 22 (Leinserondweg 17)

Adrianus van Rijbroek landbouwer geboren 28-11-1892 wonende Zijtaart  G 17 (Leinserondweg 10)

Josina Raaijmakers, geboren 15-3-1897 wonende Zijtaart G 81 (Korenmolenweg 1)

Henricus van der Linden geboren 1-6-1904 Zijtaart G 21 (Leinserondweg 12)

Lambertus Opheij geboren 1-12-1872 Biezen  G 172 (Biezendijk 14)

Martinus van der Linden, geboren 28-4-1884, Biezen G 18 (Leinserondweg 9)

Ze fietsten allen aan de linkerzijde van de weg.  Ieder één gulden boete.

GA Veghel, inv. nr. 31, fol. 241.   Raadslid Rovers wees tijdens de raadsvergadering van 3 oktober 1923 op de slechte afvoer van water voor de school te Zijtaart. De burgemeester zei verbetering toe.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42, inv. nr. 79 vonnis.524  dd. 1923.   Johannes Hendricus van Eerd, geboren 19-11-1889 molenaar, wonende Sondveld G 92 (Zondveldstraat 16). Als bestuurder van een tweewielig voertuig over de openbare weg gereden zonder dat hij aan opperwachtmeester der marechaussee  Jacobus Fr. Rijckaert een nummerbewijs kon overleggen.

Johannes gaf te kennen dat hij het bewijs was vergeten. Tevens heeft hij over de openbare weg in de bebouwde kom van Sint Oedenrode met een zodanige  snelheid gereden dat hij de veiligheid van het verkeer in gevaar bracht. Passeerde ook twee bochten zonder een behoorlijk signaal te geven. Voor de rechtbank verklaard Van Eerd dat hij niet gewoon is hard te rijden en zeker voor de bochten altijd een signaal te geven. Doch dit is in strijd van wat anderen beweren. Mocht hij een signaal hebben gegeven moet dat onvoldoende geweest zijn. f.10,- boete.

 
BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42, inv. nr. 79 vonnis 490, 543 ev  dd. 12-10-1923   Cornelis Josephus Spruijt, geboren Vinkenveen 4-2-1894, molenaarsknecht te Zijtaart G 92 (Zondveldstraat 16)

Antonius Vervoort, slager, geboren 19-7-1894, wonende Zijtaart G 90 (Zondveldstraat 8A) (2 x beboet, op 28 september en op 12 oktober)

Johannes van der Aalst, geboren Nistelrode 23-10-1899, knecht op Zondveld G 178

Fietsten allen drie zonder lichtgevende lantaarn. Ieder fl. 5,- boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42, inv. nr. 79 vonnis 591 ev  dd. 26-10-1923   Petrus van den Nieuwenhuizen, bakker en winkelier, geboren 6 september 1874 te en wonende te Veghel Zijtaart G 68 (Pastoor Clercxstraat 39)

Cornelis Josephus Spruijt, geboren Vinkenveen 4-2-1894, molenaarsknecht te Zijtaart G 92 (Zondveldstraat 16)

Johannes Gijsbertus Smits, geboren Veghel 22-2-1887, smid te Zijtaart G 66 (Pastoor Clercxstraat 31-33)

Arnoldus Wilhelmus van Roosmalen, geboren te Roermond 13-2-1902, kantoorbediende bij de posterijen, wonende te Zijtaart G 19

Fietsten allen drie zonder lichtgevende lantaarn. F.5,- boete,

Kantongerecht Veghel toegangsnr. 42 inv. nr. 173   Arnoldus van der Linden, Zijtaart G 18 (Leinserondweg 9) geeft op 26-11-1923 aan dat zijn broer Johannes van der Linden, 47 jaar en eveneens wonende op G 18 onmiddellijk opgenomen dient te worden te huize Padua in Boekel. Dit in het belang van de openbare orde.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42, inv. nr. 79 vonnis. 722  dd. 23-11-1923   Christianus van de Ven, geboren 14-3-1872 wonende Biezen G141 (Corsica 12) Heeft als bestuurder van een rijwiel binnen de bebouwde kom gereden aan de linkerzijde van de weg zonder dat dit noodzakelijk was voor het uitwijken. fl. 1,- boete.

 

Veghelse Courant, 15 december 1923.

  Woensdagmiddag (12 december) is bij A. van den Tillaart een bedrag van f 40 uit de kast ontvreemd, vermoedelijk door rondtrekkende venters. De vermoedelijke daders zijn reeds gearresteerd. ’t Beste is maar steeds de deur gesloten te houden voor dergelijke ongenode gasten.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42, inv. nr. 79 vonnis. 766  dd. 14-12-1923   Johannes van Stiphout, geboren te Erp 2-9-1866 wonende te Veghel buurtschap Soffelt (Zondveldstraat 20). Gelopen op het jachtveld zonder schriftelijk bewijs van de eigenaar of rechthebbende. fl. 5,- boete. 

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42, inv. nr. 79 vonnis.796  dd. 14-12-1923   Lamberdina van Berlo, geboren te Erp 27-3-1869, huisvrouw van J. van Stiphout Zondveld G 94 (Zondveldstraat 20). In haar winkel voorhanden een gewicht niet voorzien van het vereiste keurmerk. fl. 2,- boete.

Veghelse Courant, 15 december 1923.

   Vorige week verschenen hier in de omgeving een paar kolenventers met hun wagentje. Na op verschillende plaatsen gebracht te hebben kolen, welke van minderwaardige kwaliteit waren, te leveren, welke vervolgens hun zeggen door een der huisgenooten besteld waren, doch niet waar bleek te zijn, mocht ’t hun tenslotte bij den landbouwer T(hijssen) gelukken, daar de baas juist weg was, kolen te leveren en tegelijkertijd geld in ontvangst te nemen. Toen echter den anderen dag een van hen juist passeerde duidde T(hijssen) hem in korte woorden uit, dat zij de kolen maar weer op moesten komen laden, daar deze niet besteld waren, hetgeen hem werd beloof, doch niets meer van zich laten hooren. Men zij dus op zijn hoede.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42, inv. nr. 79 vonnis.875  dd. 28-12-1923   Johannes Opheij, landbouwer geboren 23-10-1902 wondende Zondveld G 103 (Jekschotstraat 20). Het zonder daartoe gerechtigd te zijn in de maand oktober gelopen op een weiland. fl. 10,- boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42, inv. nr. 79 vonnis. 883  dd. 28-12-1923   Maria Catharina Dirks, geboren te Bladel 4-1-1898, hoofdonderwijzeres, wonende Zijtaart G 39 (Pater Vervoortstraat 26). Fietsen zonder lichtgevende lantaarn. fl. 5,- boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42, inv. nr. 79 vonnis.894  dd. 28-12-1923   Johannes van Nunen, geboren 5-3-1879 wonende Sondveld (Krijtenburg 21). Fietsen zonder lichtgevende lantaarn. fl. 5,- boete.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads