Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1922


Gesprek met Miet Reijbroek op 27 december 2010   “Mijn vader Petrus Reijbroek (De Kampen 5) overleed in januari 1922 aan een bezetting (longsontsteking). Hij had een griep niet goed genoeg uitgevierd. Hij is maar 42 geworden. Hij liet ons moeder achter met vier kinderen van 2 (ik, Maria), 4 (Wilhelmina), 7 (Frans) en 10 jaar oud (Jan). Toon van Zutphen kwam toen als knecht bij ons. Toon was eigenlijk ergens anders verhuurd, maar pastoor Kamp was gekomen en die zorgde ervoor dat Toon bij ons kwam wonen en werken. Hij heeft 9 jaar bij ons gewoond. Dč waar onzen Toon”. (Toon was op 17-2-1900 geboren als zoon van Jan van Zutphen en Anna Maria Hurkmans, Corsica 7.)

 
BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42  inv. nr. 75 vonnis 760  dd. 6-1-1922   Petrus de Kinderen geboren Rosmalen, metselaar wonende te Zijtaart (Pastoor Clercxstraat 55). Hij wordt op 20-10-1921 bekeurd omdat er geen lichtgevende lantaarn op zijn fiets zit. F. 5,- boete.

 
BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42  inv. nr. 75 vonnis 764  dd. 6-1-1922   Petrus Donatus Jochijm Hanzen, geboren Rotterdam 2-8-1902, timmerman inwonende dienstknecht bij weduwe G. Willems te Zijtaart (Pastoor Clercxstraat 47) maar sinds kort verhuisd naar Lierop. Gefietst zonder licht waarvoor vijf gulden boete.

 
BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42  inv. nr. 75 vonnis 806 dd. 10-1-1922   Hendrikus Wilhelmus Smits, geboren Zijtaart 4-2-1891 hoofd van een smederij (Pastoor Clercxstraat 31-33). Hij heeft in zijn smederij in dienst Hendricus Johannes Simons, 23 jaar uit Veghel, Antonius Marinus van der Lee 23 jaar ook uit Veghel, Joseph van der Linden, smid uit Beek en Donk en de jeugdige Arie van de Steen, geboren 22-2-1906 te Dordrecht.

In de werkplaats hangen geen voorschriften van de arbeidswet en er is geen arbeidsregister voorhanden. Beklaagde verklaarde dat hij op het ogenblik hoofd is van de onderneming omdat zijn broer Johannes Gijsbertus tijdelijk afwezig is. Geldboete van f. 4,-.

 
BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 76 rol 6 dd. 13-1-1922   Petrus van den Nieuwenhuizen, bakker en winkelier, geboren 6 september 1874 te en wonende te Veghel Zijtaart G 68 (Pastoor Clercxstraat 39). Petrus heeft in zijn winkel op boter gelijkend materiaal, dienende om boter te vervangen, maar geen delen bevat die van melk afkomstig zijn. Boven de winkeldeur en op het winkelraam staat niet duidelijk leesbaar dat hij margarine in plaats van boter verkoopt. Bakker van den Nieuwenhuizen verklaarde “ik ben de winkelier in dit perceel” fl. 15,- boete.

.
BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 76 vonnis 12  dd. 15-1-1922   Maria Gijsberta van Dam, winkelierster, geboren 16-5-1879 te Zijtaart en aldaar wonende G 35 (Pastoor Clercxstraat 60). Ze had op 27 oktober 1921 in haar winkel een inhoudsmaat van een halve liter, een inhoudsmaat van  van een deciliter zonder dat deze waren voorzien van het goedkeuringsmerk de letter Z. Twee boetes van een gulden.

 
BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42 inv. nr. 76 vonnis 76  dd. 15-1-1922   Lamberdina van Berlo, geboren Erp 27-3-1869, huisvrouw van J. van Stiphout Zijtaart G 94 (Zondveldstraat 20) Ze had op 23 november 1921 in haar winkel tot verkoop van waren een ijzeren gewicht van 5 kg.  voorzien van een afkeuringmerk. Een gulden boete.

 
BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42 inv. nr. 76 vonnis 83  dd. 27-1-1922   Cornelis van Bakel, geboren te Heesch 25-2-1874 wonende Zondveld G 110 (Jekschotstraat 11). Hij had op 13 november 1921 met een hond bespannen kar niet voorzien van steunsels en dat op de hond drukte als deze uit rustte. Op de kar was ook niet goed leesbaar van welke gemeente de kar kwam en hij had geen nummer. Ook geen nummerbewijs. Cornelis verklaard dat het nummer wat nog leesbaar was van Erp kwam, waar hij eerder woonde, en hij had dit nog niet veranderd. Een gulden boete. 

 
BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42 inv. nr. 76 vonnis 113  dd. 27-1-1922   Petrus van den Nieuwenhuizen, bakker en winkelier, geboren 6 september 1874 wonende Zijtaart G 68 (Pastoor Clercxstraat 39) Op 2 december 1921 lag er in zijn winkel vers geslacht varkensvlees voor de verkoop. Het vlees was niet voorzien van een keuringsmerk. Geen rechtsvervolging.

.
BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42 inv. nr. 76 vonnis 153  dd. 10-2-1922   Johannes Hendrik van Eerd geboren 1884, molenaar, wonende Zijtaart G 93 (Zondveldstraat 5A). Hij had op 15 december 1921 in zijn molen;

1. een ijzeren gewicht van 5 kilogram
2. een ijzeren gewicht van 2 kilogram
3. een ijzeren gewicht van 1 kilogram
4. een koperen gewicht van 2 hectogram
5. een koperen gewicht van 1 hectogram

Deze gewichten zijn niet voorzien van het goedkeuringsmerk Z. Zes geldboetes van een gulden. Ook zijn broer Hendrikus van Eerd, geboren in 1889, molenaar Zijtaart G 82 (Korenmolenweg2) had een ijzeren gewicht van 5 kilogram wat niet was voorzien van een geldig goedkeuringsmerk met letter Z.

 
BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42 inv. nr. 76 vonnis 161  dd. 10-2-1922   Johannes Antonius Oppers, landbouwer geboren Erp 7-5-1892 en wonende Soffelt G 97 (Jekschotstraat 6). Hij had op 20 december 1921 in het Lijnt schadelijk gedierte opgespoord met een gewapend pistoolgeweer. Beklaagde liep over het perceel met een helder wit verspreidende Carbidlantaarn welke het terrein fel verlichtte om het wild te verblinden en als dan te kunnen schieten. Oppers nam de vlucht maar werd achterhaald.

De lantaarn en het pistoolgeweer met vier patronen werden in beslag genomen. Beklaagde had vanaf zijn woning een fluijm (bunzing) gevolgd welke hij op deze manier wilde schieten. De in beslag genomen lamp bleek een platte zaklantaarn te zijn en het pistoolgeweer een eenvoudig ruiterpistool wat met een patroon kan worden geladen. F. 10,- boete en het pistoolgeweer en de lamp worden in beslag genomen.

 
BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42 inv. nr. 76 vonnis 176  dd. 24-2-1922   Carolus Maria van den Nieuwenhuizen, geboren 23-5-1905 zoon van Petrus en Johanna Maria Jansen Zijtaart G 68 (Pastoor Clercxstraat 39). Hij fietste zonder lichtgevende lantaarn.

 
BHIC, toegang 7698, Gemeentebestuur Veghel, inv. nr.219   Op 28 februari 1922 schreef Cor van de Velden uit Zijtaart (hij woonde op huidig adres Jekschotstraat 2A) de volgende brief aan het gemeentebestuur van Veghel. Deze of een soortgelijke brief stuurde hij ook naar de Commissaris van de Koningin van Noord Brabant

'Mijn Heren,

Met verschuldigde eerbiet kom ik u mede delen alsdat ik zeerveel last heb van den veldwachter Embrechts uit Veghel. Deze heeft al meermalen mijne vrouw aangerant, zodanig vastgegrepen dat ze met gewelt uit zijn armen heeft moeten losrukken. Eenmaal is dit zelf gezien door zekere Pepers.

Nu moet ik alle dagen naar Boekel gaan werken en durf bijna niet van huis omdat als ik weg ben mijn vrouw alleen niet thuis durf te laten daar Embrechts steeds in onze woning  mijn vrouw lastig valt. Den eersten dag dat ik met mijn vrouw getrout was kwan hij savonds omstreeks 11 uur op de raam kloppen om binne komen. Denkelijk ook met geen goede bedoelingen.

Nu heeft hij een ander mensch vertelt, zeggen de menschen tegen mij, dat hij mij eens af zou randselen zo ik en mijn vrouw veel schrik heb, en de heele zaak niet meer kan vertrouwen. Zouwt U menheer nie kunnen zorge dat zo’n smeerlap hier weg kwam daar de menschen zeggen dat er veel vrouwen zijn die last van hem hebben.

Hoogachtent. Cor van de Velden, Veghel'


De burgemeester van Veghel, Völker, liet het een en ander uitzoeken en steunde zijn veldwachter. Hij antwoordde op 20 april 1922 aan de Commissaris van de Koningin:

'Het is mij niet gebleken, dat de gemelde veldwachter zich aan handelingen hebben schuldig gemaakt, als waarvan hij in dat schrijven beticht wordt. Van der Velden, die ik in tegenwoordigheid van den veldwachter gehoord heb, heeft mij in geen enkel opzicht het dien veldwachter ten laste gelegde aannemelijk kunnen maken, terwijl daarintegen de houding van Embrechts bij mij de overtuiging heeft gevestigd, dat deze geheel vrijuit gaat.

Wat Van der Velden schrijft, had hij van horen zeggen, terwijl Pepers mij niet anders heeft verklaard, dan dat hij voor ongeveer vier jaren Embrechts eens met vrouw Van der Velden, toen deze nog niet gehuwd was, in een veld in de buurtschap Zondveld in gezelschap heeft gezien, doch niet gezien heeft of hij enige handtastelijkheden bij haar heeft verricht. Van der Velden is 8 september 1919 gehuwd, terwijl hij bij zijn vrouw voor diens huwelijk reeds een kind verwekt had. Het is bekend, dat dat het geen gelukkig huwelijk is, terwijl Van der Velden geenzins gunstig bekend staat.'

Burgemeester Völker veronderstelde in zijn antwoord aan de Commissaris van de Koningin dat de vorige veldwachter, Kwaks, de brief geschreven had voor Van de Velden, die te slecht ontwikkeld zou zijn om in deze stijl een klacht te schrijven. Kwaks was een vijand van de nieuwe veldwachter Embrechts en had de burgemeester al eerder een brief gestuurd met dezelfde beschuldigingen. Kwaks ontkende overigens dat hij de brief voor Van de Velden schreef.

Kwaks strooide volgens de burgemeester Völker in die tijd in herbergen en op straat allerlei lasterpraatjes uit over Embrechts , “waartoe,” zo schreef de burgemeester, “hij alle gelegenheid heeft, omdat hij geregeld met lappen manufacturen vent, en het moet gezegd dat hij een deel van het publiek de laster ingang vond, ook omdat veldwachter Embrechts nu niet de persona grata is bij een niet onbelangrijk deel van de gewonen volksklasse, hetgeen ook voor een groot deel moet worden toegeschreven aan zijn niet altijd tactische optreden.

Ik kan niet anders dan U hoogedelgestrenge voorstellen, de klacht terzijde te leggen.”

Dat zal dan ook wel gebeurd zijn, maar was dat terecht? Cornelis van der Velden uit Boekel huwde in 1919 in Veghel met Adriana Vervoort, geboren te Zijtaart 21 mei 1894 als dochter van Johannes Vervoort en Wilhelmina van Hout. Opmerkelijk is dat de veldwachter Jacobus Hendrik Embrechts een van de getuigen was bij dat huwelijk. Dit ondersteunt het verhaal van Pepers dat Embrechts een emotionele band had met Adriana Vervoort in de tijd dat Adriana in verwachting raakte van Cor van de Velden. Dat Embrechts op de eerste huwelijksnacht bij van de Velden op de slaapkamerraam klopte, kan dan ook heel goed waar zijn, dat was mogelijk een uiting van een miskende verliefdheid. Zo'n miskende liefde kan jaren duren en sommige mensen zeggen dat een miskende liefde nooit helemaal weg gaat. Kwaks zal het verhaal wel wat aangedikt hebben, maar laster is geloofwaardiger en effectiever als die dicht tegen de waarheid aan leunt.

 
BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42 inv. nr. 76 vonnis 204 dd. 10-3-1922   Johannes van den Broek, landbouwer geboren 15-11-1892 wonende Doornhoek G 9 (Hemel 3). Hij had op 29 december 1921 als begeleider van een voor de kar gespannen paard door in draf door de Stationsstraat gereden, zonder het gebruikelijk dubbel leidsel. Een gulden boete.

 
GA Veghel, inv. nr. 31, fol. 130v en 135.   Raadslid Van Asseldonk weer er op 7 maart 1922 op dat de brandspuit te Zijtaart dringend reparatie behoeft, De burgemeester zei toe er direct werk van te zullen maken. Dat werk bleef liggen, zodat Van Asseldonk op 12 april 1922 het in de gemeenteraad opnieuw onder de aandacht bracht. Dit keer droeg burgemeester de gemeentebode op om koperslager Hexspoor direct opdracht te geven de brandspuit te Zijtaart na te zien.

BA, parochie Zijtaart: gesprek met Graard Brugmans op 23 februari 2007.   Op 22 april 1922 schreef zuster Isidora, algemeen overste van de zusters, een brief aan de bisschop. Ze had een brief van zuster Edmunda uit het klooster te Zijtaart gekregen, die klaagde: 'Elken dag geregeld komen 2 klassen jongens hier om de beurt, om uitleg van den cathechismus van mijnheer pastoor!' Enkele weken geleden had zuster Isidora de pastoor van Zijtaart gezegd, dat ze er op tegen was dat de jongens catechismus van de zusters kregen, en dat de jongens in de meisjesschool kwamen. De pastoor zei dat hij de jongens en meisjes op eigen verantwoording samen nam. Het bisdom ondernam geen stappen. Graard Brugmans (geboren in 1915) vertelde dat in zijn tijd (zo rond 1925) de jongens en meisjes wel apart katechismus les kregen.

'Zijtaart', 114-115; Brabants Dagblad, 28 april 1962 (collectie Sjan Rovers te Breda) en 2 februari 1982.   Brabants Dagblad, 28 april 1962: 'De heer Rovers gaf een uiteenzetting over het ontstaan van de vereniging, die met 27 leden begon. Hun eerste taak was het houden van ’n aardappelinzameling ter leniging van de hongersnood in Oostenrijk. De contributie bedroeg 50 cent per jaar. De algemene opinie was dat de Jonge Boerenstand de jeugd uit het huiselijk leven zou halen en dat er niet veel van haar terecht zou komen. De Zijtaartse pioniers hebben niettemin een van de eerste verenigingen van Jonge Boeren in Brabant opgericht. In jaarverslagen is terug te vinden dat de leden allen lid waren van de Heilige Familie, merkte de heer Rovers op.'

Brabants Dagblad, 2 februari 1982: 'De Rooms Katholieke Jonge Boeren Stand werd opgericht door rector W. van Kessel, destijds geestelijk adviseur van de NCB, die een oproep deed om de bestaande bond van oudleerlingen om te zetten in afdelingen van de RKJB voor alle jonge boeren van zestien tot dertig jaar. De afdeling Zijtaart werd in februari 1922 opgericht door A. (Janus) Rovers. Het was een afsplitising van de boerenstandsorganisatie, de NCB. Al vrij snel na de oprichting werd er een uitstapje naar de Heilige Landstichting in Nijmegen georganiseerd voor de leden. Met deze oprichting beoogde men de specifieke behoeften die bij de jonge boeren leefden te kunnen behartigen. Het eerste bestuur bestond uit A.(Janus) Rovers, H. (Driekske) van de Ven, L. van Zutphen en A. van Asseldonk. Bij de oprichting telde de vereniging 27 leden in de leeftijd tussen 15 en 39 jaren. Er werden cursussen gegeven aangaande bemesting van gewassen en er werd gewerkt met proefveldjes. Ook hielp men boeren bij brand en dergelijke en werden er uitstapjes georganiseerd.'

 
Brabants Dagblad, 23 februari 1986.   Hein van Boxmeer kwam in 1922 definitief naar Zijtaart om er de zaak van Willems over te nemen. Ik werkte er al enige jaren als knecht. Maar mijn baas werd ziek en overleed. Ik heb toen ook de weduwe getrouwd. En dat betekende dat hij ook vader werd van twee opgroeiende kinderen.

1-5-1922 Kantongerecht Helmond BHIC toegang 34 inv. 147  rol.753   Petronella van Eerdt, geboren te Zijtaart 5 april 1876, winkelierster en echtgenote van Gerard Coppens, wonende te Lieshout A 50. Ze had in haar woning te Lieshout een halve litermaat, welke niet was voorzien van het vereiste ijkletter Z of A waarvoor drie gulden boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42 inv. nr. 76 vonnis 309  dd. 5-5-1922   Cornelis van Mierlo, geboren Erp 26-10-1876, landbouwer op Zondveld G 101 (Het Gerecht 2). Hij heeft zijn 70 schapen laten lopen op het land van W. Verbakel te Erp en in pacht bij Adrianus Vossenberg. Wist niet van wie het land is en ook niet dat het verboden is. fl. 25,- boete.

PA Zijtaart, brieven.   Op 9 mei 1922 vroeg pastoor Kamp aan de bisschop toestemming om ‘als dienstbode te mogen huren Josephine Vogels, die 25 jaar oud en een nicht is van mijn keukenmeid. Aangezien geen andere boven de 30 jaar verkrijgbaar is – geschikt voor mijnen dienst – gelieve (..) de noodige permissie te geeven.'

http://www.
abspoelendeckers.nl/
geschiedenis/
index.php?option=com_content&
view=article&id=70&
Itemid=74
  In 1916 verhuisde Jan van Sleeuwen met zijn gezin van Jekschotstraat 5 naar Zondveldstraat 15. In mei 1922 verhuist het gezin naar Dinther. Deze keus maken ze (volgens de overlevering in de familie) niet geheel vrijwillig. Een van de oudste zoons (wie precies is niet bekend) zouden in de schuur van de gehuurde boerderij met vuur hebben gespeeld. Hierdoor is brand ontstaan, waardoor de schuur forse schade heeft opgelopen.

De huisbaas zegde het echtpaar aan dat zij naar andere woonruimte moeten zoeken. De huisbaas verhuurde het huis na hun vertrek aan Hein van Sleeuwen (een jongere broer van Jan). Harry van Sleeuwen uit Heerlen, kent het verhaal niet. Volgens hem moest Hein verhuizen naar een beter en gezonder huis.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42 inv. nr. 76 vonnis 313  dd. 15-5-1922   Wilhelmus van de Rijdt, geboren 25-7-1902 en landbouwer (knecht) Zondveld G 129 (Krijtenburg 13). Geen bel op zijn fiets waarvoor drie gulden boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42 inv. nr. 76 vonnis 339  dd. 19-5-1922   Adrianus van Zutphen, geboren Veghel 4-3-1899 landbouwer op den Biezen G 145 (Corsica 7). Hij fietste over de Doornhoek zonder licht op zijn fiets. Vijf gulden boete.

PA Zijtaart, prociememoriaal.   Op 28 mei 1922 het 50-jarig bestaan van de parochie gevierd. Dit feest werd voorafgegaan door een 5-daagse geestelijke oefening (een missie) voor alle parochianen. De missie begon op 22 mei en werd gegeven door de paters Capucijnen Apolllinaris en Theophilus, die zich uitstekend kweten van hun taak. Op zondag 28 was er een plechtige Hoogmis die werd gecelebreerd door pastoor Kamp, met assistentie van de paters Capucijnen en de rector van he Liefdesgesticht, Andreas van Rijswijk. De kerk en het vóórplein der kerk waren smaakvol versierd, onder leiding van onderwijzer Antoon van de Donk. Na het Lof trokken de geestelijken en gelovigen naar het voorplein van de kerk, waar door de pastoor het H. Hart monument onthuld werd en de intronisatie verricht werd. Na afloop der godsdienstige plechtigheid werd van 6 tot 9 uur door fanfare St. Cecilia op het vóórplein een concert gegeven. Het feest was buitengewoon geslaagd.

Brabants Dagblad d.d. 20-05-1972; doc. GAvB; bidprentje van Ties Thijssen, collectie Erna van den Elsen, Boxtel.   Tijdens zijn feestpreek bij het 50-jarig bestaan van de parochie zei pastoor Kamp dat nog niemand, uit Zijtaart geboortig, een geestelijk ambt bekleedde en dat er ook nog niemand was die ervoor studeerde. Enkele jaren later werden de Eerste Zijtaartse priesterstudenten ingeschreven. nl. de gebroeders Thijssen. Pater Thijssen, later werkzaam in Angola, en pastoor Thijssen, die pastoor was in Budel-Dorpsplein. Ties Tijssen, toen 16 jaar, was al enkele jaren van school af en werkte thuis op de boerderij. Kennelijk geďnspireerd door pastoor Kamp begon hij in 1923 aan zijn priesterstudie.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42, inv .nr. 77 vonnis. 693  dd. 6-8-1922   Johannes Gijsbertus Smits, geboren 22-2-1867, smid te Zijtaart (Pastoor Clercxstraat 31-33). Hij reed met zijn auto over de Rooise weg nabij sluis vier en wordt aangehouden door de marechaussee. Hij kon geen rijbewijs overleggen, omdat hij  vergeten was dit mee te nemen. Beloofde aan de marechaussee dat hij het  zal halen en laten zien, maar toen hij terug kwam warende heren marechaussee nergens meer te zien, aldus zijn verklaring voor de rechtbank. fl. 15,- boete en bij in gebreke te daarvan te vervangen met dertig dagen hechtenis.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42, inv .nr. 77 vonnis. 861  dd. 15-8-1922   Arie van de Steen, geboren Dordrecht 22 februari 1906 zoon van Albertus van de Steen en Josepha Gubbels thans wonende te Zijtaart G 66 (Pastoor Clercxstraat 31-33). Hij had uit baldadigheid een glasruit bij zogenaamde oude boterfabriek te Zijtaart (Pastoor Clercxstraat 68) stuk gegooid, fl. 10,- boete bij gebreke te vervangen door een maand hechtenis.

Dagblad Het Centrum (via www.kn.nl)   1 september 1922: Ongeluk in Nederhemert. De auto van de heer Smits uit Zijtaart moest uitwijken voor een hondenkar doch week te ver uit waardoor hij van de dijk rolde. Bij dit ongeluk werd de heer M. den Otter uit Gemonde opslag gedood. De heer Schellekens uit Gemonde raakte ernstig gewond en ene van Boxtel licht gewond. De chauffeur Smits en zijn passagier bleven ongedeerd.

De NRC, 20 september 1922.   'Faillisement vernietigd van handelsvennootschap onder de firma J. Smits & Zonen en haren vennooten G.F. Smits, J.M. Smits, J.G. Smits en H.W. Smits, Zijtaart, gemeente Veghel.'

'Zijtaart', 51.   In 1922 traden Johannes van Asseldonk en Wilhelmus van de Ven toe tot het kerkbestuur. Van Asseldonk bleef bestuurslid to 1948 en Van de Ven tot 1934.

Veghelse Courant, 30-09-1922.   Zijtaart. Dezer dagen werd door een ambtenaar van den Raad van Arbeid proces verbaal opgemaakt tegen een landbouwer alhier wegens het weigeren van rente zegels plakken. De strafrechter zal dat zaakje wel verder opknappen.

Veghelse Courant, 30-09-1922.    Naar wij vernemen zal een proefveld aangelegd worden door den R. K. Jonge Boerenstand.

Veghelse Courant, 14-10-1922.   In den nacht van Dinsdag op Woensdag werd ten nadeele van W. Kremers alhier een partijtje wasch ontvreemd, terwijl bij den heer Smits een groote partij nog vuile wasch uit een fornuisketel werd gehaald. De politie stelt een onderzoek in, doch tot heden zonder resultaat. Mede een waarschuwing voor vele andere die zoo als eerstgenoemde de wasch ’s nachts buiten laten liggen ter besparing van werk.

Veghelse Courant, 21-10-1922.

  In de deze week gehouden rondgang door de leden van den Jonge Boerenstand voor het inzamelen van aardappelen voor Oostenrijk werd toezegging gedaan voor 10,000 Kg aardappelen en benevens f 10,95. Wij kunnen dan ook met genoegen zeggen dat alle inwoners van Zijtaart op slechts een paar uitzonderingen na, hebben bijgedragen met een hul hart en milde hand.

Veghelse Courant, 21-10-1922.   Woensdagavond hebben een paar dieven getracht hun slag te slaan bij A. Vervoort, rundslager alhier. De hond waarschuwde nog bijtijds, zoo dat alleen het slot werd verbroken van ’t slachthuis, waar een beest aan den haak hing en de dieven in hun werk gestoord werden en ijlings de vlucht namen.

HIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42, inv .nr. 77 vonnis. 839 dd. 24-11-1922   Petrus van den Hurk Adriaanszoon, geboren te Son, 12-5-1905, landbouwer (knecht) te Zijtaart G 47 (Pastoor Clercxstraat 40). Hij had geen licht op zijn fiets waarvoor vijf gulden boete en bij gebreke te vervangen door een week hechtenis.

Veghelse Courant, 2-12-1922.

  Op Donderdag 7 December zal de Stierhouderij St. lambertus eene algemeene vergadering houden in het café van P. der Kinderen. In deze vergadering zal den heer Tonkes Struijf een lezing houden over Stalverbetering, terwijl door den heer Ariëns het onderwerp zal behandeld worden over "Opfok van Kalveren". Zie verder de advertentie voorkomende in dit blad.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42, inv .nr. 77 vonnis. 895  dd. 8-12-1922   Johannes Hendrikus van Eerd, grossier, geboren 19-11-1884 wonende Zondveld G 92 (Zondveldstraat 16). Hij had in zijn magazijn van koloniale waren te Sint Oedenrode, waarvan hij beklaagde verklaarde bedrijfsleider te zijn, voorhanden  een ijzeren gewicht van twee kilogram, voorzien van het afkeuringmerk. Twee gulden boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42, inv .nr. 77 vonnis. 936  dd. 22-12-1922   Franciscus Wilhelmus Josef van de Ven, horlogemaker, geboren 22-3-1892 en wonende te Zijtaart G 45 (Pastoor Clercxstraat 48). Hij had in Veghel, op een voetpad dat verboden was voor rijwielen gefietst. Vijf gulden boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42, inv .nr. 77 vonnis 970  dd. 22-12-1922   Hubertus van den Berg, geboren te Heesch 31-3-1902, wonende op Jekschot bij A. van den Oever. Hij had op 15 oktober in de boomgaard van landbouwer Biemans, zo verklaard diens zuster Maria Biemans, 39 jaar oud, met een stuk hout appels van de boom geslagen.

Maria zag dat hij vier appels in zijn hand had. Toen ze tegen beklaagde zei dat het verboden is appels te plukken of te rapen uit de boomgaard van haar broer zei deze “Ik moet appels hebben” en bleef gewoon staan. Op een later tijdstip heeft de kantonrechter deze zaak opnieuw geopend. Beklaagde bekend de appeldiefstal, maar ontkend dat hij bedreigd heeft  tot brandstichting. Wordt wel schuldig geacht aan appeldiefstal, vallend onder stroperij, waarvoor hij vijf gulden boete krijgt.

Veghelse Courant, 23-12-1922.

  Door enkele kaartliefhebbers is alhier een kaartgezelschap opgericht, hetwelk den naam draagt van Landmans Vreugdekring. Het gezelschap is gevestigd in het café van J. de Leest op Zondveld. Degenen die wenschen lid te worden, kunnen zich opgeven bij den heer Secretaris Penningmeester L. van Meltfoort.

Veghelse Courant, 23-12-1922.

  Naar wij vernemen zal door 12 jongelieden uit onze Parochie worden deelgenomen aan de vooroefening Militairen Dienst.

Veghelse Courant, 30-12-1922.   Maandag Eerste Kerstdag werd alhier een missiedag gehouden. In de beide H.H. Missen werd gecollecteerd voor de Missie der Eerwaarde Paters Capucijnen op Borneo en Sumatra, terwijl door een Eerwaarde Pater een lichtbeeldenvoorstelling werd gegeven in de zaal van den Heer L. van Dam, welke voorstelling aller verwachting verre overtrof, de zaal was dan ook telkens tot in de uiterste hoeken stampvol. Onder de voorstelling werd ook telkens met de schaal omgegaan, zoodat de collecte tenslotte opbracht de som van fl. 297,63, waarvoor de Pater dan ook  hartelijk dank bracht aan onze Parochianen voor de milde bijdragen, waarvoor zij zoo duidelijk de liefde voor het Missiewerk aan het licht bracht, en tevens aan de leden onzer Fanfare, die zoo welwillend waren de avondvoorstelling met muziek op te luisteren. Voorwaar een toonbeeld voor andere Parochies.

BHIC, gemeente Veghel, toegang 7698, inv. nr. 2436.   In de winter van 1922-1923 was er weer herhalingsonderwijs voor jongens van 13 tot 18 jaar. De cursus begon op 16 oktober 1922 met 11 leerlingen. In november en december waren er 12 leerlingen. In januari en februari 1923 (laatste cursusdag op 28 februari) werd er herhalingsonderwijs gevolgd door 9 jongens. Er werd vier avonden per week les gegeven door meester Van de Donk, en wel op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 5 tot 7 uur.

 
Veghelse Courant, 30-12-1922; GA Veghel, inv. nr. 31, fol. 177.    Adrianus van de Ven, hoofd der school te Zijtaart, stelde voor om, vanwege het geringe aantal leerlingen, alleen onderwijzer Antoon Hendrik van de Donk met de cursus vervolgonderwijs 1922-1923 te belasten. Dit werd op 21 december 1922 door de gemeenteraad goedgekeurd.

 
'Zijtaart', 88.   Meester Van de Donk had zelf bijen en heeft eens een 'bieën-cursus' gegeven. mensen uit Veghel, Mariahout en Nijnsel kwamen allemaal naar Zijtaart om alles over de bijen te horen.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads